Page 60

portfolio

als visueel, een uitvoerig homo-erotisch fantasie-universum geschapen waarin jongens en mannen uit de arbeidersklasse, in de meest uitgebreide betekenis, de hoofdrol vervullen. Komrij publiceerde zijn ode op de stratenmaker in 1978, maar zes jaar daarvoor, bijvoorbeeld, had de schrijver-tekenaar Sean in zijn uitbundig, met vele paginagrote tekeningen geïllustreerde verhaal Hardhat Sex al een pornografisch loflied aangeheven op de orgiastische uitspattingen van een groep bouwvakkers. En in 1976 produceerde regisseur Joe Gage (pseudoniem van Tim

Kincaid) zijn legendarische film Kansas City Trucking Co., waarin rollen werden vervuld door pornolegendes Richard Locke en Jack Wrangler. Deze productie was het eerste deel van wat - met de volgende films El Paso Wrecking Corp. (1978) en L.A. Tool & Die (1979) - uiteindelijk beroemd zou worden als de Working Man Trilogy. In de hierop volgende decennia bleven bouwvakkers, truckers en andere arbeiders als homoseksuele lustobjecten geportretteerd worden.

bewust van hun eigen charme en hun vermogen aantrekkelijk te zijn

door Rob Blauwhuis

“E

en jonge god was je, en ook een vlegel. / Een stratenmaker uit de laagste klasse. / Je tikte, luidkeels lachend, kleine tegels // De straat in, tussen andere wildebrassen.” Aldus begon Gerrit Komrij zijn gedicht “Endymion.” Deze mythologische figuur is in de loop der eeuwen vooral afgebeeld als schone slaper (en ook Komrij verwijst in de laatste strofe naar de eeuwige slaap: “Eens welt de aarde langzaam uit jouw mond,”), maar volgens de overlevering was hij in het dagelijks leven een jager of herder, dus iemand die hard voor z’n brood moest werken.

Een eenentwintigste-eeuwse exponent van

Komrij was bij lange na niet de enige homo die niet ongevoelig was voor de viriele uitstraling van mannen die lichamelijke arbeid verrichten. De afgelopen halve eeuw is er, zowel geschreven

The Virile Attraction of Workmen through Marc Martin’s Lens “A young God you were, yet a rascal. / A paviour from the lowest class. / Laughing out loud, you hammered small tiles // Into the street, among other tearaways.” This is how Gerrit Komrij’s poem

“Endymion” starts. Throughout the centuries, this mythological figure is mostly depicted as a sleeping male beauty (and Komrij’s last stanza also refers to this eternal sleep: “Someday, the earth will slowly well up from your mouth”) but traditionally, Endymion was a hunter or shepherd - someone who had to work hard to make ends meet.

Komrij certainly was not the only gay man sensitive to the virile attraction of men doing physical labor. Over the past fifty years, an extensive gay-erotic-fantasy world was created, both visually and in writing. A world in which boys and men from the working class, in the broadest sense, took the lead. Komrij published his ode to the road worker in 1978. But six years

earlier, for example, writer-illustrator Sean had already given a pornographic tribute to orgiastic excesses of a group of construction workers in his exuberant story “Hardhat Sex” with an abundance of full-page illustrations. And in 1976, director Joe Gage (pseudonym of Tim Kincaid) produced his legendary film “Kansas City Trucking Co.,” with roles for porn legends Richard Locke en

60   Gay News 294  februari 2016

gn294-060-067.indd 60

12-1-2016 16:33:57

Profile for Gay News

Gay News 294, February 2016  

Gay News magazine, issue 294, February 2016

Gay News 294, February 2016  

Gay News magazine, issue 294, February 2016

Profile for gaynews