__MAIN_TEXT__

Page 24

culture

Pride Photo queering Nijmegen door Helm de Laat

V

orig jaar werd de organisator van Roze Woensdag, Sander Ederveen, benaderd met de vraag of hij in Nijmegen niet ook iets kon doen met al die foto’s die bij Pride Photo Award in het archief liggen. En terwijl men zich nu in Amsterdam opmaakt voor toekenning van de prijs van 2015 kijkt men daar terug op een succesvol eerste seizoen van Pride Photo Nijmegen.

de expositie Vroeger en Nu georganiseerd. In 1990 maakten de Nijmeegse fotografen An Stalpers en Ineke Duursema de serie Het kan ook anders... Daarin gaven zij hun visie op homoseksualiteit. Ze wilden “niet de problematiek laten zien maar juist trots, levenslust en schoonheid.” Ze wilden niet meer alleen documenteren maar ook inspireren. Fotografen van nu werd gevraagd te reageren op hun foto’s. Samen gaven de foto’s een beeld van de verandering in beeldvorming in de afgelopen vijfentwintig jaar. Feesten en kinderen doen het nog steeds goed. De jonge, witte beweging van toen is in een rap

tempo vergrijsd en van kleur verschoten. De globalisering van homoseksualiteit heeft ook de grenzen van het Nijmeegse blikveld verlegd. Duidelijk aanwezig is de uitbreiding van het homoseksuele alfabet met de T. Dit weerspiegelt veranderingen in denken over gender die je ook ziet bij de winnende foto’s van Pride Photo Award. Net als daar lijkt het naakte lichaam geheel uit beeld verdwenen... En ook ontbrak fotografie die de grenzen van gender en identiteit verkent, of nieuwe uitdrukkingsvormen van seksuele diversiteit verbeeldt. Voor queer fotografie moest je in het Besiendershuis zijn.

Sander Ederveen is er zelf verbaasd over. “Het is een beetje uit de hand gelopen, ja. Natuurlijk wilden we de winnende foto’s graag in Nijmegen exposeren en niet alleen op voor de hand liggende plekken als het Roze Huis of het Stadhuis. Zo kwamen we al snel op een rijdende expositie in wat later de Pride Photo Bus is geworden. En van het een kwam het ander. De foto’s van Pride Photo Award werden de aanleiding om nieuwe initiatieven te ontplooien. Zeg maar op het snijpunt van fotografie en Pride.” Of zoals het heet in de fraaie woorden van het projectplan: “We willen een impuls geven aan de visuele cultuur van de stad (...) en zo bijdragen aan de verbetering van beeldvorming rondom gender en seksuele diversiteit.”

Veranderde verbeelding Om een beeld te geven van de visuele cultuur rondom homoseksualiteit werd in het Roze Huis

Pride Photo Queering Nijmegen Last year, the organizer of Pink Wednesday, Sander Ederveen, was approached to do something in Nijmegen with all the photos that are archived for the Pride Photo Award. And while Amsterdam is preparing for the 2015 award, people are looking back on the successful first edition of Pride Photo Nijmegen.

Plaksnorren, de genderfree zone in de Pride Photo Bus (foto Pascal Blinker, 2015) / Fake moustaches, the gender free zone in the Pride Photo Bus (photo © Pascal Blinker, 2015)

Sander Ederveen himself is surprised about its success. “It all got a little bit out of hand. Of course we wanted to show the winning photographs in Nijmegen, and not just at obvious places, such as the Pink House or City Hall. That is how we quickly got the idea for an on-the-road exhibition, which later became the Pride Photo Bus. One thing led to another. The photos for the Pride Photo Award became the reason for starting new initiatives at the crossroads of photography and Pride.” Or, as

the project plan is phrased so elegantly: “We want to give an impulse to the city’s visual culture (...) and contribute to improving the image of gender and sexual diversity.” Changed Representation To give an overview of visual homosexual culture, the exhibition “Vroeger en Nu” (Past and Present) was organized in the Pink House. In 1990, local photographers An Stalpers and Ineke Duursema

created the series “Het kan ook anders...” (It can also be different...). In the series, they expressed their vision of homosexuality. They did not want to “show the problematic side, but the pride, lust for life, and beauty.” They did not just want do document, but also inspire. Present day photographers were asked to respond to their photos. Together, the pictures showed a change in representation and imagery over the last twenty-five years. Parties and children are still popular subjects. The

24   Gay News 289  september 2015

gn289-024-027.indd 24

12-8-2015 2:44:39

Profile for Gay News

Gay News 289, September 2015  

Gay News magazine, issue 289, September 2015

Gay News 289, September 2015  

Gay News magazine, issue 289, September 2015

Profile for gaynews