Page 1

MEI 2013 • NR.261 • 20E JAARGANG ADVIESPRIJS € 3,75 • ABONNEES € 2,08

226611113 3

©

De wereld van Jean Paul Gaultier The World of Jean Paul Gaultier Ik wist dat ik niet zou stoppen voor ik kinderen zou hebben ‘I Knew I Wouldn’t Give Up Before I Had Children’

BRUSSEL GAY PRIDE AMSTERDAM FETISH PRIDE PATER VAN KILSDONK

COMPELLING PORTRAIT OF FATHER JAN VAN KILSDONK

gn261-001.indd 1

18-4-2013 16:22:53


commentaar

2

gn261-002-03.indd 2

gaynews 166

juni 2005

18-4-2013 14:33:00


IN DIT NUMMER/THIS MONTHS ISSUE: 18. Anti-pestfilm Ruben wint young positive media award

28

9-12 MEI AMSTERDAM FETISH PRIDE

Wat begon als een kleinschalig initiatief is inmiddels uitgegroeid tot het grootste fetish community event in tijden....

Anti-Bullying Film ‘Ruben’ Wins Young Positive Media Award...

Amsterdam Fetish Pride What started as a small initiative, has now become the largest fetish community event in years. The Fetish Pride, organized in Amsterdam...

24. ‘Ik wist dat ik niet zou stoppen voor ik kinderen zou hebben’

62

‘I Knew I Wouldn’t Give Up Before I Had Children’...

EEN FANTASTISCHE GELEGENHEID OM IN BRUSSEL TE FEESTEN

Brussel popelt zijn schatten en talenten met je te delen. De Belgische hoofdstad is een bestemming die zich aan de bezoekers aanpast...

36. Pater van Kilsdonk

Belgian Pride Calls For Partying In Brussels! Brussels is waiting to share its treasures and talents with you. This is a destination that adapts to its visitors: no matter when or how long you stay...

No Accusations, But Respect...

6. Protest tegen mishandeling Wilfred de Bruijn

7. ‘Voetbal voor iedereen’ wint UEFA award

De mishandeling van de Nederlandse Parijzenaar Wilfred de Bruijn heeft op 11 april in de Franse hoofdstad...

De UEFA Executive Committee heeft het KNVBactieplan ‘Voetbal voor iedereen’ uitgeroepen tot ‘Best Social Project’ van 2012...

Protest against assault on Wilfred de Bruijn On the 11th of April, the assault of Dutch Parisian Wilfred de Bruin has led to a large...

‘Football is for everyone’ wins UEFA Award The UEFA Executive Committee has chosen the Royal Dutch Football Association...

8.Instelling met roze loper op kiesjezorg.nl

12. TranScreen film festival

Roze 50+ en KiesvoorjeZorg.nl hebben de krachten gebundeld en gaan vanaf vandaag samen inzichtelijk maken...

Van 8 tot en met 12 mei vindt in Amsterdam een van de grootste transgender filmfestivals ter wereld plaats: TranScreen...

Health care website and Roze Loper joined forces Roze 50+ and health care comparison website KiesvoorjeZorg.nl have joined forces...

TranScreen Film Festival From May 8 to 12, one of the biggest transgender film festivals in the world takes place...

16. Namens gaymessage4russia iedereen heel erg bedankt!

38. De wereld van Jean Paul Gaultier

De aanleiding was triest, maar het waren twee schitterende dagen! We mogen met zijn allen...

Van een puntbeha van krantenpapier voor zijn teddybeer Nana tot de iconische...

Thank you very much!! The reason was not a happy one, but those were two wonderful days! We all should be very...

The World of Jean Paul Gaultier From a cone bra made out of newspaper for his teddy bear Nana, to the iconic...

VERDER IN DIT NUMMER

14

Britse pinkstergemeente steunt homohuwelijk

19

Grote meerderheid Kamer steunt transgenderwet

20

Roddel en achterklap

gn261-002-03.indd 3

34 52 54 60

Column Reijer Breed Homo’s in de sport: nog te weinig zichtbaar Agenda

www.gaynews.nl

Column Brief uit Brussel

18-4-2013 15:55:51


commentaar

“H

et is bijzonder verleidelijk op deze vraag te antwoorden: nee, geen enkel nut, maar kennis van de geschiedenis verschaft, op zeer gevarieerde wijze, wel veel genoegen. De geschiedschrijving zou dan kunnen worden ondergebracht bij zulke activiteiten als postzegels verzamelen, poëzie schrijven en paardrijden. Evident volkomen nutteloze activiteiten die toch veel mensen genoegen geven.” Met deze welgeschapen zinnen begon Maarten van Rossem ooit de openingsbeschouwing van een boek dat dezelfde titel draagt als dit stukje. Het boek verscheen ondertussen zo’n tien jaar geleden, maar deze fraaie boutade maakt duidelijk dat het nog steeds het lezen waard is. De wijze waarop dit antwoord op de vraag van zijn en mijn titel is gesteld, geeft al aan dat Van Rossem niet van de nutteloosheid van geschiedschrijving is overtuigd. Maar wel keert hij zich tegen het al te simplistische gebruik van historische analogieën, zoals die in de journalistiek regelmatig worden aangewend. Het gebruik van de historie is in de loop van de tijd veranderd. In de negentiende eeuw diende een sterk nationalistisch geïnspireerde geschiedschrijving vooral om het eenheidsgevoel bij de bevolking van een land te bevorderen. “Geschiedenis was legitimerend en leerzaam. Nationale helden hadden een voorbeeldfunctie en de lotgevallen in een glorieus verleden konden instructief zijn voor het heden,” aldus Van Rossem. Hoewel Van Rossem zelf die link niet legt, kan deze legitimering van historisch onderzoek ook worden toegepast op de homogeschiedschrijving. Vanaf het begin van de georganiseerde homobeweging hebben de strijdbare scribenten daarvan veel tijd gestoken in het beschrijven van de levens van succesvolle en beroemde (historische) homo’s

©

gaynews.nl gay-news.com Gay Amsterdam (in ass.)

Cover foto: (c) Erik Verheggen

schenken. Niet alleen de levens van hedendaagse homo’s zijn interessant, ook in het verleden leefden “gevoelsgenoten” die de moeite van het bestuderen waard zijn en wiens wedervaren en activiteiten soms wel degelijk een zingevende kijk op het leven in de eenentwintigste eeuw kunnen bieden. Bovendien kan het geen kwaad op de hoogte te zijn van de strijd die is gestreden om onze huidige verworvenheden te bereiken. Tegenwoordig wemelt het op de televisie van roze aandachttrekkers als Albert Verlinden, Gordon en de jolige Joling, maar nog geen halve eeuw geleden was Gerard Reve de eerste die openlijk op de treurbuis over zijn seksuele voorkeur durfde te praten. En veel homo’s waren niet gelukkig met zijn optreden. Ze meenden dat dit averechts zou uitwerken en dat ze erbij waren gebaat “die anonimiteit te prefereren waarbij men doet of men tot een onderwereld behoort die zo spoedig mogelijk moet worden uitgeroeid.” Kortom, Gay Pride is zeker niet iets van alle tijden en ook niet iets wat we als vaststaand mogen aannemen. Van Rossem bestrijdt dat je uit het verleden

Distributie losse verkoop Nederland GIP Distributie losse verkoop België Persagentschap Vervoer en Distributie N.V.

Agenda-informatie Zelf te plaatsen: www.gaynews.nl/admin Internet http://www.gaynews.nl Vormgeving Rogier Schavemaker Contributors

Press. All rights reserved. No part of this paper, including editorial content photos, artwork or maps may be reproduced without written permission. Return postage must accompany all photos, drawings and manuscripts if they are to be returned, and no responsibility can be assumed for unsolicited material. All rights to letters, art, articles and photographs sent to Gay News will be treated as unconditionally assigned for publication, and are subject to editing. The opinions expressed by the columnists, letter writers and commentators are their own and do not necessarily reflect the opinion of the publisher, editors or staff of Gay News or Gay International Press. Publication of the name, photograph or other likeness of a person or organisation in articles or advertising in Gay News is not to be construed as an indication of the sexual orientation of any person or organisation. While we support the many fine advertisers who make this publication possible, Gay News cannot accept any responsibility for advertising claims.

Christos Andreas, Julien Beyle, Rob Blauwhuis, Borissov, Elard Diekman, Bernardo van Eekhout, Henk Harskamp, Gay International Press Gert Hekma, Kees Hogenbirk, Herman Postbus 76609 Financial, Listings, Cohen Jehoram , Richard Keldoulis, 1070 HE Amsterdam Distribution Rob Malasch, Ron Meijer, Peter Tel: (020) 679 15 56 van Mokum, Tom Smits, Caspar Advertising Department Fax: (020) 6701470 Wintermans, Roberto Zanine, Martin business@gaynews.nl Tel: (020) 679 15 56 Service en informatie Maassen, Pieter Claeys, Reijer Breed, Fax: (020) 6701470 Wilt u een abonnement, ga dan naar e-mail: sales@gaynews.nl Abonnementenadministratie Marita Keilson-Lauritz http://www.gaynews.nl/abonnee of stuur

Advertising info: abonnementen@gaynews.nl www.gaynews.nl/adv prijs jaarabonnement: € 25,– 4 gaynews 166 juni 2005

4

gn261-004-05.indd 4

lessen voor het heden kan trekken. Daarmee ben ik het niet eens. Natuurlijk zal de geschiedenis zich nooit op precies dezelfde wijze herhalen, maar kennis ervan kan je wel leren dat enige waakzaamheid altijd op zijn plaats is. Nederland en Europa kennen namelijk nog steeds verschillende (omvangrijke) minderheden die menen dat anderen alleen gelukkig kunnen worden als ze hun normen en waarden krijgen opgelegd. De recente huwelijksweerstand vanuit Christelijke kringen in Frankrijk heeft duidelijk gemaakt dat als het politieke klimaat ook maar iets verandert er waarschijnlijk ook in Nederland weer duidelijk hoorbare geluiden voor zullen pleiten de openstelling van het burgerlijk huwelijk voor mensen van hetzelfde geslacht af te schaffen omdat dit een gruwel in de ogen des Heren is. De invoering van artikel 248bis Wetboek van Strafrecht in 1911 kan ons leren dat dit soort religieus-moralistisch gefundeerde opvattingen soms via sluiproutes wet zijn voordat je er erg in hebt. En een belangengroep moet dit zelf in de gaten houden, want anderen zullen het niet doen. Van Rossem constateerde in hetzelfde essay dat “met de emancipatie van minderheden [...] ook de geschiedenis van die minderheden een relevant onderdeel van ons historisch besef [is] geworden.” In de meer dan driehonderd bladzijden van zijn boek ben ik echter amper geschiedenis van minderheden tegengekomen. En daarin staat hij niet alleen. Wie recente essaybundels van onze spraakmakende, historisch onderlegde intellectuelen leest, komt daarin betreurenswaardig weinig (historisch) homoleven tegen. Als een moedige uitgever daarvoor met veel moeite warm gekregen kan worden (want ook daar ligt anno 2013 een hindernis) dan kan dat homoleven eigenlijk alleen op serieuze belangstelling rekenen van wie ooit “subjectief betrokkenen” werden genoemd.

Gay News™ is een geregistreerde merknaam

Hoofdredacteur a.i. Ron Meijer Tel: (020) 412 05 57 (12-18) Fax: (020) 6753861 e-mail: redactie@gaynews.nl

Gay News

en van tijden (zoals het klassieke Griekenland) waarin homoseksualiteit volgens hen een geaccepteerd verschijnsel was. Natuurlijk werd dit ingegeven door dezelfde motieven als de nationalistische geschiedschrijving: legitimatie, het bieden van rolmodellen en het bevorderen van “solidariteit.” Nu de emancipatie van homo’s in Nederland, zeker wettelijk gezien, behoorlijk ver is gevorderd, zijn steeds minder nichten in hun historisch erfgoed geïnteresseerd. Dat is jammer, want hoewel geschiedenis wel degelijk enig nut heeft, kan ze ook gewoon veel genoegen

Gay News is a registered trademark. Entire contents copyright (©&®) 2013, Gay International

de aboneebon in dit blad op. Faxen kan ook: 020- 6701 470.

Klantenservice

voor vragen over abonnementen, tijdschrift niet ontvangen, of adreswijzigingen kunt u bellen met 020- 679 15 56 (1018u), of schrijven, Gay News, Abonnementen, Postbus 76609, 1070 HE Amsterdam. Emailen kan ook: subscribe@gaynews.nl

Beeindiging abonnement

Abonnementen gaan per jaar tot wederopzegging. Opzegging kan uitsluitend schriftelijk, per gewonen post, voorzien van uw handtekening, tot drie edities voor afloop van uw abonnement. Zegt u later op, dan kan de opzegging pas worden verwerkt per eerst komende afloopdatum. U ontvangt ten alle tijde een schriftelijke bevestiging van uw opzegging; hierin vindt u tevens de laatste editie welke u ontvangt vermeld. Voor vragen en evt. klachten over Inhoud schrijf naar Redactie Gay News, Postbus 76609, 1070 HE Amsterdam.

Op de cover? Laat bij Erik je eigen professionele fotoshoot maken, kiezen wij een foto van je uit voor de cover dan betalen wij de kosten van de shoot terug! Meer info over de fotograaf en/ of het maken van een afspraak:

w w w.fotoserie. n et /m o d el Wil je weten of je in aanmerking komt? Stuur dan een aantal recente fotos naar

model@gaynews.nl

Gay News 261 mei 2013

18-4-2013 12:32:47


gn261-004-05.indd 5

18-4-2013 12:31:23


intro

De mishandeling van de Nederlandse Parijzenaar Wilfred de Bruijn heeft op 11 april in de Franse hoofdstad geleid tot een grote protestdemonstratie tegen homofobie. Wilfred de Bruijn – die al zo’n 10 jaar in Parijs woont, met zijn partner Olivier is slachtoffer van homofoob geweld. Hij zette een foto van zijn gehavende gezicht op internet en dat leidde tot een golf van verontwaardiging.

acties. Volgens ACT UP zijn die mede het gevolg van de acties van de tegenstanders van de openstelling van het huwelijk voor paren van gelijk geslacht. Ook de openlijk homoseksuele burgemeester van Parijs Bertrand Delanoë wijst daarop. Volgens Delanoë heeft het debat over de openstelling van het huwelijk ‘een latente afkeer van homoseksuelen blootgelegd in een deel van de Franse samenleving’. De Franse organisatie SOS Homophobie heeft laten weten dat er gemiddeld nu zo’n 10 meldingen per dag binnenkomen van geweld tegen lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen en transgenders (LHBT’s). Daarmee is het aantal meldingen de afgelopen tijd fors toegenomen. Zo werd afgelopen weekend door actievoerders tegen het ‘huwelijk voor iedereen’ bijvoorbeeld het gebouw beklad waarin op dat moment de Franse LHBTbeweging bijeen was voor de jaarlijkse grote informatiebijeenkomst.

“Sorry, dat ik dit laat zien. Dit is het gezicht van homofobie”, zo liet hij weten op zijn Facebookpagina. De door ACT UP Parijs georganiseerde protestdemonstratie trok volgens de Franse media meer dan vijfduizend deelnemers. De demonstratie keerde zich niet enkel tegen het homofobe geweld waar De Bruijn slachtoffer van is geworden, maar wijst nadrukkelijk naar andere recente homofobe

FRENCH PROTEST AGAINST ASSAULT ON DUTCHMAN IN PARIS WILFRED DE BRUIJN On the 11th of April, the assault of Dutch Parisian Wilfred de Bruin has led to a large demonstration against homophobia in the French capital. Wilfred de Bruijn, who has been living in Paris for the last ten years with his partner Olivier, has become the victim of homophobic violence. He posted a picture of his battered face on the Internet, which led to a wave of outrage. “I’m sorry I have to show this. This is the face of homophobia,” he stated on his Facebook page. According to the French media, the protest organised by ACT UP Paris was attended by more than five thousand people. The protest did not only oppose the homophobic violence that victimised

6

gn261-008-019.indd 6

Gay News 261 260

De Bruin, but also expressly pointed to other recent homophobic incidents. According to ACT UP, those were partly the result of the actions by those who are against opening up marriage to same-sex couples. The openly gay mayor of Paris, Bertrand Delanoë, also pointed this out. According to Mr Delanoë, the debate on same-sex marriage has ‘revealed a latent aversion to homosexuals in a certain part of French society.’ The French organisation SOS Homophobie announced that on average, 10 incidents of violence against lesbians, gays, bisexuals, and transgenders (LGBTs) are now reported on a daily basis. Recently, the number of reports has seen a substantial increase. Early April for instance, activists against ‘marriage for everyone’ besmirched the building where the French LGBT movement had convened for their yearly information meeting.

mei april2013 2013

16-4-2013 17:29:56


intro

De UEFA Executive Committee heeft het KNVBactieplan ‘Voetbal voor iedereen’ uitgeroepen tot ‘Best Social Project’ van 2012. Het actieplan ter bevordering van homoacceptatie in het Nederlandse voetbal werd op 11 oktober 2012 tijdens de Coming Out Dag gepresenteerd. Het programma is erop gericht Europese voetbalbonden te ondersteunen bij het verder ontwikkelen van de sport en het onder de aandacht brengen van zogeheten ‘best practices’. ACTIEPLAN De KNVB staat voor een open en veilig sportklimaat.

Het belangrijkste is dat iedereen binnen het voetbal — van de amateursport tot de eredivisie — zichzelf kan zijn en gewoon op zijn of haar niveau kan spelen, ongeacht huidskleur, religie of seksuele voorkeur. Dit is niet alleen in het belang van de spelers, maar óók in het belang van de sport. Iemand die zichzelf is en zich goed voelt, kan optimaal bijdragen aan de sportieve prestaties van het team. Een klimaat waarin dit vanzelfsprekend is, ontstaat echter niet vanzelf. Met het landelijke KNVB-programma Sportiviteit & Respect en het sportbrede programma Naar een veiliger sportklimaat zijn al stappen gezet. Onderzoek toonde echter aan dat homoseksuelen zich niet altijd op hun gemak voelen in de sport.

European soccer associations in the development of the sport, and bringing so-called ‘best practises’ to The UEFA Executive Committee has chosen the Royal the attention of soccer associations. Dutch Football Association (KNVB)’s project ‘Football is for everyone’ as ‘Best Social Project’ of 2012. The PROJECT project to fight homophobia in soccer was presented The KNVB stands for an open and safe climate in on October 11, 2012 during the Coming Out Day that was football. The most important thing is that everyone, organised by the KNVB. The UEFA HatTrick Awards are from amateurs to professionals in football, can be part of the wider HatTrick programme of the European themselves and play at their own level, regardless of Football Association. The programme aims to support skin colour, religion or sexual preference. This is not ‘FOOTBALL IS FOR EVERYONE’ WINS UEFA AWARD

Voetballers die spelen, ervaren soms grote drempels om binnen het team uit de kast te komen. Eenmaal uit de kast worden de reacties binnen het team vaak als positief ervaren, zo wees hetzelfde onderzoek uit. In oktober 2012 heeft de KNVB in samenwerking met een aantal ‘roze’ partners – waaronder de Alliantie Gelijk Spelen en COC Nederland – een elftal actiepunten benoemd ter bevordering van homoacceptatie in het Nederlandse voetbal.

only important to the players, but also in the general interest of the sport. Someone who can be himself, and feels good about himself, can optimise his or her contribution to the sports performance of the team. An atmosphere where this goes without saying is not created overnight. Steps were made in that direction with the countrywide KNVB programme Sportsmanship & Respect, and the sports wide programme To a Safer Sports Environment. However, research revealed that

homosexuals do not always feel comfortable in sports. Soccer players sometimes experience large barriers to come out of the closet in the team. But that same research showed that once they are out, reactions in the team are usually perceived as positive. In October 2012, the KNVB formulated 11 action points to improve the acceptance of homosexuality in Dutch soccer. These were formulated in cooperation with a number of ‘pink partners,’ including the Alliantie Gelijk Spelen and COC Netherlands.

april 2013

gn261-008-019.indd 7

Gay News 260

7

18-4-2013 14:35:06


intro

Roze 50+ en KiesvoorjeZorg. nl hebben de krachten gebundeld en gaan vanaf vandaag samen inzichtelijk maken welke (thuis) zorginstellingen in Nederland structureel werken aan integratie en acceptatie van homoseksualiteit binnen hun organisatie. Dit doen zij om vanaf nu de ruim 80 instellingen die het certificaat Roze Loper hebben verdiend zichtbaar te maken op KiesvoorjeZorg.nl door het tonen van de Roze Loper op de profielpagina van de zorginstellingen. WAAROM DEZE SAMENWERKING? KiesvoorjeZorg.nl heeft zich als doel gesteld om het zorgaanbod in Nederland zo transparant, volledig en inzichtelijk mogelijk aan te bieden aan de bezoekers van de website. Inzicht in welke instellingen actief bijdragen aan integratie en acceptatie van homoseksualiteit binnen de zorg is daar een belangrijk onderdeel van. Charley Beerman: “Door deze instellingen nog zichtbaarder te maken dragen we bij aan deze acceptatie”. Roze 50+ echter vindt het belangrijk dat, behalve op RozeZorg.nl, ook andere partners laten zien dat ze tolerantie met betrekking tot seksuele diversiteit belangrijk vinden. Manon Linschoten: “Dit is precies waar we naar op zoek zijn; partners die de doelstelling van Roze 50+ onderschrijven en dit ook daadwerkelijk laten zien in hun communicatieuitingen”. OVER ROZE50+ Het Consortium Roze50+ is het samenwerkingsverband van ANBO, COC, MOVISIE en Vilans en maakt zich sinds 2005 hard voor het verbeteren van de positie van roze 50-plussers in zorg en welzijn. De Roze Loper is één van de projecten waarmee het samenwerkingsverband dit doel willen bereiken. OVER KIESVOORJEZORG.NL KiesvoorjeZorg.nl is in 2012 opgericht. In het eerste jaar is vooral veel onderzoek gedaan naar de zorgmarkt en de wijze waarop zorgbehoevende zich oriënteren op voor hen passende zorg. Al deze inzichten zijn verwerkt in het design van de website en in de database opbouw.

HEALTH CARE INSTITUTIONS WITH ROZE LOPER NOW ON KIESVOORJEZORG.NL Roze 50+ and health care comparison website KiesvoorjeZorg.nl have joined forces to provide insight into which (home) care providers in The Netherlands structurally work on the integration and acceptance of homosexuality within their organisation. They are collaborating to make health care providers that have earned the Roze Loper certificate visible on KiesvoorjeZorg.nl. This visibility will be created by placing the Roze Loper on the institution’s profile page. By now, more than 80 health care providers have been awarded the certificate. WHY THIS COOPERATION? The website KiesvoorjeZorg.nl intends to present their visitors with an overview of all possible health care providers in The Netherlands, and as transparent, complete and clear as possible. Insight into which institutions are actively contributing to the integration and acceptance of homosexuality in health care is an important part of this. Charley Beerman: “By giving

8

gn261-008-019.indd 8

Gay News 261 260

these institutions more visibility, we are contributing to this acceptance.” However, Roze 50+ thinks it is also important that, besides RozeZorg.nl, other partners also show their tolerance when it comes to sexual diversity. Manon Linschoten: “This is exactly what we are looking for: partners that support the goals of Roze 50+ and actively show this in their public relations.” ABOUT ROZE50+ The Consortium Roze50+ is a collaboration of ANBO, COC, MOVISIE, and Vilans. Its goal is to improve the social position of gays and lesbians who are older than 50 in health care. The Roze Loper is one of these projects by which the consortium wants to achieve this. ABOUT KIESVOORJEZORG.NL KiesvoorjeZorg.nl was founded in 2012. In the first year, much research was carried out on the health care market and how people who need care, are orientating themselves to find the care they need. These insights were taken into account in the design of the website and the structure of the database. KiesvoorjeZorg.nl became available to the consumer on the 11th of January 2013.

mei april2013 2013

16-4-2013 17:41:03


intro

Elleke Alink van TNN: “De gemeente heeft de verantwoordelijkheid om discriminatie, uitsluiting en onwenselijk gedrag tegen te gaan, om werkgelegenheid te stimuleren en om sociale veiligheid te garanderen. Dat geldt ook wanneer het gaat om transgenders en we hopen dat onze handreiking hieraan zal bijdragen.”

booksmagazines agazines photobookspost cardsgiftscomics omics dvdsporncalendars paleisstraat 135 amsterdam

De transgenderwet, ook bekend als artikel 28, is vandaag aangenomen door de Tweede Kamer. Transgenders krijgen met deze nieuwe wet de zelfbeschikking over hun eigen geslacht. Zij worden niet meer verplicht tot operaties én onvruchtbaarheid. Een grote stap voorwaarts, maar er is nog een lange weg te gaan om transgenders uit hun achterstandspositie te halen. In de nieuwe handreiking ‘Aandacht voor de T in LHBT-beleid’ zetten Kennisinstituut MOVISIE en Transgender Netwerk Nederland op een rij wat gemeenten en lokale organisaties hieraan kunnen doen. Transgenders bevinden zich in een kwetsbare positie. Van de transgenders die deelnamen aan het SCP onderzoek ‘Worden wie je bent’ geeft 40% aan negatieve reacties te ervaren vanwege het trans-zijn en de helft is op het werk niet open hierover. Het welzijn van transgenders laat helaas nog veel te wensen over. Zo geeft 60% van de transgender respondenten aan dat zij eenzaam zijn en 70% heeft ooit aan zelfmoord gedacht. Transgenders in de gemeente Zoals iedere burger hebben transgenders te maken met voorzieningen en regels in hun gemeente. Voor een nieuw paspoort, voor uitkeringen, voor een veilige buurt of voor sportaccommodaties. De gemeente kan op deze terreinen veel voor transgenders betekenen, maar achtergrondkennis over deze groep is nodig om de juiste maatregelen te treffen. Vandaar dat MOVISIE en Transgender Netwerk

Nederland (TNN) de handreiking ‘Aandacht voor de T in LHBT-beleid’ hebben geschreven. Juul van Hoof van MOVISIE: “In de praktijk blijkt dat beleidsmakers voor emancipatie van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen en transgenders (LHBT’s), weinig aandacht hebben voor transgenders. Met deze handreiking willen we hen stimuleren de gehele doelgroep van LHB én T op het netvlies te houden en écht werk te gaan maken van de T in het LHBT-beleid.” Aandacht voor de T in LHBT-beleid In ‘Aandacht voor de T in LHBT-beleid’ zetten MOVISIE en TNN op een rij wat gemeenten en lokale organisaties kunnen doen om transgenders uit hun achterstandspositie te halen. Het begint met algemene achtergrondinformatie over transgenders. Wat betekent de term transgender eigenlijk? Van geslacht veranderen, hoe is dat voor transgenders? En wat is de positie van transgenders in Nederland? Daarna biedt de handreiking nuttige tips voor het ontwikkelen en uitvoeren van beleid. Hoe breng je de behoeften van transgenders in de gemeente in kaart? Wat is nodig om de veiligheid voor transgenders te verhogen? En bij welke organisaties kan je terecht voor specialistische zorg of advies? april mei 2013 2013

gn261-008-019.indd 9

Gay GayNews News260 261

9

16-4-2013 17:41:22


intro

10

gn261-008-019.indd 10

Gay News 260

april 2013

16-4-2013 17:41:46


intro

april 2013

gn261-008-019.indd 11

Gay News 260

11

16-4-2013 17:42:08


intro

Amsterdam tot naar New York; Gen Silent (in de thematische programmalijn rond ouderen); I Stand Corrected (USA 2012), het ware verhaal van jazz-bas virtuoos Jennifer Leitham, voorheen bekend als John Leitham, die alles riskeerde toen ze op het hoogtepunt van haar carrière publiekelijk van geslacht veranderde om haar ware zelf te kunnen zijn; en Austin Unbound (USA 2011), waarin enkele jaren zijn gedocumenteerd uit het leven van Austin, een dove transgender in Oregon, die zich als hetero identificeert en ernaar smacht zijn borsten te laten verwijderen (in het themaprogramma “Mixed Abilities”).

One zero one

V

an 8 tot en met 12 mei vindt in Amsterdam een van de grootste transgender filmfestivals ter wereld plaats: TranScreen. Voor mannen, vrouwen en... gevorderden. In 2011 vond de eerste editie plaats in De Balie en die was onvergetelijk. Dit jaar strijkt TranScreen neer in Het Ketelhuis en Filmhuis Cavia. Wederom zullen er ongeveer vijftig recente films worden vertoond, die het beeld over wat mannelijk c.q. vrouwelijk is behoorlijk door elkaar schudden. Vijf dagen lang arthousefilms, roadmovies, documentaires, blockbusters, experimentele animatie, korte films en zelfs porno. Het openingsprogramma bestaat uit een

TRANSCREEN FILM FESTIVAL From May 8 to 12, one of the biggest transgender film festivals in the world takes place in Amsterdam: TranScreen. For men, women, and... advanced. The first unforgettable edition took place at De Balie in 2011. This year, TranScreen will be held at Het Ketelhuis and Filmhuis Cavia. Again, approximately fifty films will be shown that will shake up ideas about what masculinity / femininity is. Five days with art house films, road movies, documentaries, block busters, experimental animation, short films, and even porn. The opening program consists of a collection of

12

gn261-008-019.indd 12

Gay News 261 260

Andere thema’s in 2013 zijn: intersekse, alternative storytelling, gemeenschap, porno, anti-medicalisering, trans-representatie en beeldvorming. Bovendien is er een focus op de landen en continenten Canada, Azië, LatijnsAmerika, Duitsland en de Verenigde Staten. Tijdens het festival kan het publiek stemmen en publieksfavorieten bepalen. De strijd gaat om de hoogst gewaardeerde korte film en de

verzamelprogramma met korte films waarbij het genderspectrum tot het maximale wordt uitgerekt. Verder zullen onder andere ook te zien zijn Facing Mirrors (Iran / Duitsland 2011), het intieme verhaal van de gewaagde vriendschap tussen een traditionele huisvrouw en een transgender die in Iran op de vlucht is; Gun Hill Road (USA 2011), waarin Esai Morales de misdadiger Enrique speelt, die als hij uit de gevangenis komt ontdekt dat zijn vrouw een affaire had en dat zijn zoon Michael (Harmony Santana) z’n leven als transseksueel aan het ontdekken is; One Zero One: the Story of Cybersissy and BayBjane (Duitsland 2013), een docu-sprookje dat de travo-artiesten Antoine (Cybersissy) en Mourad (BayBjane) volgt tijdens hun opwindende leven in de nachtclubs van Magdeburg en Essen, via Antwerpen en

short films in the widest possible transgender variety. The films that will be shown include also “Facing Mirrors” (Iran / Germany 2011), the intimate story of a daring friendship between a traditional housewife and a transgender who is on the run in Iran; “Gun Hill Road” (USA 2011), in which Esai Morales plays the criminal Enrique, who is released from prison and discovers that his wife was having an affair, and that his son Michael (Harmony Santana) is discovering his live as a transsexual; “One Zero One, the Story of Cybersissy and BayBjane” (Germany 2013), a fairytale-documentary that follows drag artists Antoine (Cybersissy) and Mourad (BayBjane) in their exciting life at the night clubs of Magdeburg

and Essen, via Antwerp and Amsterdam to New York; “Gen Silent” (in the senior series); “I Stand Corrected” (USA 2012), the true story of jazz bass virtuoso, Jennifer Leitham, formerly known as John Leitham, who risked everything when she transitioned publicly during the height of her career in order to be her true self; and “Austin Unbound” (USA 2011), which chronicles a number of years in the life of Austin, a deaf transgender in Oregon who identifies himself as straight and longs to have his breasts removed (in the series “Mixed Abilities”). Other themes this year are: intergender, alternative storytelling, community, porno, anti-medicalizing, trans representation and image. There will also be

I stand corrected

a focus on the following countries and continents: Canada, Asia, Latin-America, Germany, and the USA. During the festival, the audience can vote for their favorite film. The categories are best short film and most popular feature film. At the Werftheater in Utrecht, the winners will be shown during the MidZomerGracht Festival, on June 22 at 15:30. New this year is the exhibition “Lost & Found: Transgender Image-Making,” about the politics of the image surrounding the representation of transgenders. The exhibition program consists of works of art, video installations, social media campaigns, debates with artists, and workshops. The exhibition presents visitors of the festival, the

mei april2013 2013

16-4-2013 17:42:26


intro

Gun hill road

Facing mirrors

populairste lange ďŹ lm. Op 22 juni om 15.30 worden die op het MidZomerGracht festival te Utrecht in het Werftheater herhaald. Nieuw dit jaar is de tentoonstelling Lost & Found: Transgender Image-making, over de politiek van de beeldvorming die plaatsvindt bij het maken van beelden over transgender. De expositie bestaat uit kunstvoorwerpen, videoinstallaties, sociale mediacampagnes, debatten met kunstenaars en workshops. De tentoonstelling biedt een mogelijkheid voor bezoekers van het festival, van IHLIA en een

breder publiek om kennis te nemen van en verbanden te leggen met de politiek van keuzes die rond het genereren van beelden door en over transgenders speelt. Door middel van de interactie met kunstenaars en verhalen die zich in de media afspelen wordt het publiek zich bewust van de politiek rondom de (re)presentatie van transgenders, de onrechtvaardigheid die hier een

rol kan spelen, de doelen die door transgenderemancipatie nagestreefd worden en de keuzes van transgender-kunstenaars hieromtrent. Lost & Found: Transgender Image-making is van 19 april t/m 21 juli te zien op het IHLIA-plein op de zesde etage van de Openbare Bibliotheek Amsterdam (Oosterdokskade 143, 1011 DL Amsterdam).

IHLIA, and a wider audience with the opportunity to be informed about and find the connections with the politics of choices surrounding the representation of transgenders and by transgenders themselves. By means of interaction with artists and stories in the media, the audience will become aware of the politics surrounding the (re)presentation of transgenders, the injustice that may play a part, the goals of transgender emancipation, and the choices of transgender artists on this subject. The exhibition “Lost & Found: Transgender ImageMaking� can be visited from April 19 to July 21 at the IHLIA Square on the sixth floor of the Public Library Amsterdam (Oosterdokskade 143, 1011 DL Amsterdam). april mei 2013 2013

gn261-008-019.indd 13

Gay GayNews News260 261

13

16-4-2013 17:42:45


intro

Paul Bailey heeft zich als eerste voorganger van een Britse pinkstergemeente van christenen van Afrikaanse of Caribische afkomst publiekelijk uitgesproken voor het huwelijk van paren van gelijk geslacht. De predikant maakte dat bekend in een interview in het blad Keeping The Faith. In het interview zegt Bailey dat hij zijn visie op het homohuwelijk heeft gevormd na langdurige Bijbelstudie en jarenlang pastorale werk met homoseksuelen. De Bijbel spoort christenen aan om mensen die in de samenleving gemarginaliseerd worden te ondersteunen – en dat geldt volgens Bailey ook voor paren van gelijk geslacht. Bailey wijst er op dat het ‘belangrijk is om ons te realiseren dat het huwelijk zoals dat in de Bijbel wordt beschreven veelvormig en veranderlijk is’. “Enkel door Jezus komen we tot een concrete definitie”, voegt hij daaraan toe. Het huwelijk is volgens Bailey een ‘wettelijk bindende overeenkomst gebaseerd op liefde en wederzijdse verantwoordelijkheid’. “Homoseksuelen zijn door God geschapen om de schoonheid en diversiteit van zijn schepping weer te geven, net als heteroseksuelen – en daarom zouden ze ook dezelfde rechten moeten hebben”, zegt Bailey. Hij voegt daaraan toe: “Onze fout in het goed interpreteren en toepassen van de Schrift heeft geleid tot moord, vervolging en onderdrukking van mensen vanwege hun homoseksuele gerichtheid’. Veelvuldig gebruikte Bijbelverzen – zoals Leviticus – om homoseksualiteit te veroordelen, verwijzen volgens Bailey wel naar homoseksuele handelingen, maar gaan niet over homoseksuele gerichtheid of een liefdesrelatie van een THE BRITISH PENTECOSTAL CHURCH SUPPORTS GAY MARRIAGE Paul Bailey, the leader of a British Pentecostal church of Christians of African or Caribbean descent, has publicly stated to be in favour of samesex marriage. The preacher announced this in an interview with the magazine Keeping The Faith. In the interview, Bailey says that his vision on gay marriage was based on lengthy study of the bible and years of pastoral work with homosexuals. The Bible encourages Christians to support people who are marginalised in society, and according to Bailey, that also applies to same-sex couples. Bailey points out that it is ‘important to realise that marriage as it is described in the bible, was fluid and amorphous.’ “It is only in Jesus that we move towards a concrete definition,” he adds. According

14

gn261-008-019.indd 14

Gay News 261 260

to Bailey, marriage is a ‘legally-binding covenant of love and commitment.’ “Gay people are uniquely created by God to reflect the beauty and diversity of His creation, just as heterosexual people; they should enjoy the same rights,” Bailey says. He also adds: “Our failure to interpret and apply Scripture accurately has resulted in murder, persecution and oppression for the way gay people have been created, ie. their sexual orientation.” According to Bailey, certain Bible verses that are often used to condemn homosexuality, Leviticus for example, do refer to homosexual acts, but are not about sexual orientation or same-sex couples. Bailey believes that God welcomes everyone to his church, and states: ‘If the Scriptures do not prohibit same-sex love, then who are we to exclude those whom God has included?’ Paul Bailey grew up in the Bibleway Church of our Lord Jesus Christ – a strict Pentecostal church

mei april2013 2013

18-4-2013 16:07:45


intro

paar van gelijk geslacht. Bailey zegt dat God iedereen welkom heet in zijn kerk en ‘omdat de Schrift de liefde tussen twee mensen van gelijk geslacht niet afwijst, wie zijn wij dan om mensen uit te sluiten die God welkom heet’. Paul Bailey is opgegroeid in de Bibleway Church of our Lord Jesus Christ – een strikte pinkstergemeente – en inmiddels al zo’n 27 jaar predikant. Momenteel is Bailey voorganger van The Regeneration Project, een pinkstergemeente in Mitcham (Zuid-Londen) die zich nadrukkelijk iedereen verwelkomt. In een reactie laat predikant David Shosanya – directeur van de London Baptist Association – weten de opvattingen van Bailey niet te delen, maar hij benadrukt dat het belangrijk is dat christenen van Afrikaanse of Caribische afkomst over kwesties zoals seksualiteit en het homohuwelijk met elkaar in debat gaan. “We kunnen van mening verschillen met Bailey – die ik goed ken – maar ik weiger om mijn broeder daarom te demoniseren.” Paul Bailey is overigens niet de eerste voorganger uit de pinkster/evangelische beweging die zich uitspreekt voor de openstelling van het huwelijk voor paren van gelijk geslacht en een herbezinning op de evangelische afwijzende visie op homoseksualiteit. Eind januari jl. liet Steve Chalke – een voorman in de Britse evangelische kerk – in het blad Christianity weten het huwelijk voor paren van gelijk geslacht te steunen. Hij riep zijn geloofsgenoten toen ook op hun over het algemeen afwijzende standpunt over lesbische vrouwen en homoseksuele mannen te herzien. Net als Bailey was hij tot zijn standpunt gekomen na een intensieve Bijbelstudie. Ook Chalke was er daardoor van overtuigd geraakt dat de Bijbel oproept tot openheid naar alle mensen en dat een relatie in liefde en verantwoordelijkheid van een paar van gelijk geslacht niet zondig is. “In plaats van veroordelen en afwijzen, moeten we juist streven naar een kerk die ook voor homoseksuelen een veilige plaats is om te spreken over de waarden van trouw, respect en verantwoordelijkheid en waar steun gegeven wordt aan relaties in liefde en verantwoordelijk van paren van gelijk geslacht.” Zijn opvattingen werden overigens vrijwel onmiddellijk resoluut afgewezen door de Britse Evangelische Alliantie. – and has been a pastor for 27 years. At the moment, Bailey is leading the The Regeneration Project, a Pentecostal church in Mitcham (South-London) that expressly welcomes everyone. In a reaction, the regional minister of the London Baptist Association Reverend David Shosanya stated that he disagrees with Bailey’s interpretation, but does want to stress that it is important for Christians of African or Caribbean origin to debate issues such as sexuality and gay marriage. “How we handle our divergence of opinions is an indicator of our maturity and perhaps a statement of our measure in Christ”, Shosanya states. “We may not agree with Reverend Bailey, (whom I know) but I refuse to demonise my brother.” Paul Bailey is not the first pastor from the Evangelical/Pentecostal movement to speak out in favour of opening up marriage to samesex couples and to call for a review of the Evangelicals’ negative view on homosexuality. Steve Chalke, one of

Neemt u het lesboek of de Box?

Naast het lesboek is nu ook de DVD-box met uitgebreide stof en vragen verschenen. De cassette bevat naast die lessen ook het cursusboek, een leesboek, de eerste aflevering van de serie en...

Een tegoedbon!

Met die bon krijgt u bij de Bridgeclub de Looier aan de Lijnbaansgracht 185 in Amsterdam extra DVD’s waar de overige 11 afleveringen van de TV serie op staan. Die serie wordt pas namelijk pas vrijgegeven als de uitzendingen bij RTL 7 beeindigd zijn. Het is een heel pakket geworden waar we best trots op zijn. De Becker Bridge Show wordt nog leuker als u de les vóór de uitzending doorneemt! U kunt zowel het lesboek los, als de complete box bij de boekhandel bestellen. In de club hebben we ze op voorraad.

Bridgeclub de Looier

the leading figures of the British Evangelical Church, publicly declared his support for monogamous same sex relationships in the magazine Christianity. He also made an appeal to his fellow believers to review their generally negative views on lesbian women and homosexual men. Just as Bailey, he had reached this point of view after intensive Bible studies. Chalke had become convinced that the Bible calls for openness to all people, and that a same-sex relationship based on love and commitment is not sinful. “Rather than condemn and exclude, can we dare to create an environment for homosexual people where issues of self-esteem and wellbeing can be talked about; where the virtues of loyalty, respect, interdependence and faithfulness can be nurtured, and where exclusive and permanent same-sex relationships can be supported?” Almost immediately, his views were resolutely rejected by the British Evangelical Alliance. april mei 2013 2013

gn261-008-019.indd 15

Gay GayNews News260 261

15

16-4-2013 17:43:13


intro

maakten indruk, net zoals het halfstok hangen van de regenboogvlag door onze oud burgemeester, maar ook de drukke agenda van onze huidige burgemeester. Prachtig! Nederland mag trots zijn dat bijna alle politieke partijen de acties openlijk steunden. Dat op veel partijkantoren de vlag halfstok hingen of posters voor de ramen werden geplakt. Dat op overheidsgebouwen de regenboogvlag wapperde. Soms in de top, soms halfstok. Schitterend! De meer dan 600.000 (re)tweets waren ook een duidelijk signaal! Net zoals het oorverdovend geschreeuw bij het Scheepvaartmuseum. Amsterdam heeft bewezen dat het nog altijd gaycapital Europe is, want opnieuw is hier geschiedenis geschreven! De hele wereld heeft immers de beelden gezien van alle demonstraties op 7 en 8 april! Over de hele wereld hebben daar nu al gays nieuw energie uit kunnen Foto’s (c) Partyhotshots. Meer zien?: www.partyhotshots.nl halen. Prachtig! Door al

De aanleiding was triest, maar het waren twee schitterende dagen! We mogen met zijn allen trots zijn op de demonstraties die gehouden zijn op 7 en 8 april. Eensgezind gaf Nederland een gaymessage4russia! De verschillende

actiegroepen en organisaties hebben hard gewerkt om een duidelijk signaal te geven aan Poetin en de rest van Rusland. Dat is gelukt! Dat is heel goed gelukt! De duizenden mensen bij de COC demonstratie

die beelden zal veel energie, warmte, liefde en hoop bij veel gays naar binnen zijn gestroomd en nog stromen. Al die mensen die onze actie of de andere acties mogelijk maakten, wil ik namens gaymessage4russia hartelijk danken! Dank voor jullie inzet, dank voor jullie mooie woorden, dank voor jullie aanwezigheid, dank voor de 600.000

Initiatiefnemer Joost Mallo

THANK YOU VERY MUCH!! The reason was not a happy one, but those were two wonderful days! We all should be very proud of the protests that took place on the 7th and 8th of April. United, The Netherlands sent out a gaymessage4russia! The various action groups and organisations have worked hard to give Poetin and the rest of Russia a clear message. And it was successful! Very successful indeed!

16

gn261-008-019.indd 16

Gay News 261 260

The thousands of people at the COC protest made an impression, just as flying the rainbow flag at half-mast by our former mayor did, and the ‘busy’ schedule of our current mayor. Wonderful! The Netherlands should be proud that almost all Dutch political parties openly supported the protest. That at many party headquarters, the flag was at halfmast or there were posters on the windows. That rainbow flags could be seen on government offices. Sometimes hoisted to the mast-head, sometimes

at half-mast. Fabulous! The more than 600,000 (re)tweets also were a clear signal! And so was the deafening noise at the Scheepvaartmuseum. Amsterdam has proven that is still the gay capital of Europe, because here again, history has been made! By now, the whole world has seen the images of the protests of April 7 and 8. And this has strengthened gays all over the world. Wonderful! These images have given many gays and lesbians energy, warmth, love and hope. On behalf of gaymessage4russia,

I would like to thank all those people who made our protest or any other protests possible! Thank you for your efforts, for your beautiful words, for attending the protests, for the 600,000 tweets, the sponsoring, thanks for all those rainbow flags, for the media attention, for showing your emotion and your sympathy, for all the political support. Thank you for the cooperation! And many more thanks! Thank you! And see you later!? On behalf of gaymessage4russia

mei april2013 2013

18-4-2013 16:11:56


intro

tweets, dank voor de sponsoring, dank voor al die regenboogvlaggen, dank voor de media aandacht, dank voor het tonen van jullie emotie, dank voor jullie medeleven, dank voor alle politiek steun, dank voor de samenwerking! En nog veel meer bedankjes! Bedankt! En tot ziens!? Namens gaymessage4russia

april 2013

gn261-008-019.indd 17

Gay News 260

17

16-4-2013 17:44:01


intro

sound mixers, beeld-editors, leveranciers en reclamemakers wisten te betrekken. Zij benaderden EduDivers om bij de film een lespakket te maken, waarmee de film goed bruikbaar zou worden in scholen. Peter Dankmeijer, directeur van EduDivers zegt over de samenwerking: “We waren onmiddellijk enthousiast over de film. Hij komt binnen als een dolkstoot. Elke keer als we hem tonen in een docententraining, moet ik een of twee docenten een zakdoek uitreiken omdat de film zoveel losmaakt. Het is een tear jerker, en dat helpt om de empathie van jongeren los te weken. We hebben er een uitstekende anti-pestles bij ontwikkeld om docenten te helpen de film goed te bespreken en ervoor te zorgen dat het niet alleen bij een verandering in houding blijft, maar dat jongeren zich ook echt meer tolerant gaan gedragen.” De Ruben-les is het eerste Nederlandse lespakket dat homofobie en homopesten wetenschappelijk verantwoord tegengaat. Het pakket is een onderdeel van de MijnID-campagne en te bestellen via de website van EduDivers.

De anti-pest film Ruben kreeg eind maart de Young Positive Media Award 2013 toegekend. Elk jaar looft de Nationale Academie voor Media en Maatschappij deze uit aan positieve initiatieven die met behulp van media jongeren bereiken. De film - en de daarna daarbij gemaakte muziekclip - vertelt het verhaal van de vijftien-jarige Ruben, die zich bewust aan het worden is van zijn seksuele voorkeur en worstelt met de gevolgen en problemen hiervan. Hij ontdekt de liefde door een date met Mike en heeft voor het eerst gevoelens van liefde voor een andere jongen. Zijn familie en zusje zijn niet op de hoogte van zijn strijd en ontdekking van zijn homoseksualiteit. Een paar jongens komt erachter dat Ruben homoseksueel is. Op school wordt hij daarna getreiterd en mishandeld door deze jongens. Na deze mishandeling ziet Ruben

ANTI-BULLYING FILM ‘RUBEN’ WINS YOUNG POSITIVE MEDIA AWARD

het allemaal niet meer zitten... Hij vindt echter hulp en het einde is van ontwapenende emotie, liefde en hoop voor een mooie toekomst! De Young Positive Media Award is bedoeld voor positieve rolmodellen voor jongeren in de media. In 2011 won Ali B de prijs voor het TV programma Op volle toeren, en in 2012 ging de prijs naar http://www.edgie.nl/, een site die jongeren helpt om goed met geld om te gaan. In de film Ruben doen vijftien-jarige acteurs mee die zelf gepest zijn en met de film een statement tegen homopesten willen maken. De film Ruben is op geheel vrijwillige basis gemaakt door regisseur Thijs Verhoeven en producent Hans van der Hulst, die in hun kielzog de gratis medewerking van circa honderdvijftig acteurs, componisten,

role models for young people in the media. In 2011, rapper Ali B won the award for the television program “Op volle toeren,” and in 2012 the award went to http:// www.edgie.nl/, a website that helps young people how to handle their money and financial situation. The film “Ruben” stars fifteen-year-old actors who were bullied themselves and want to make a statement against the bullying of homosexuals.

Late March, the anti-bullying film “Ruben” was awarded with the Young Positive Media Award 2013. Each year, the Dutch National Academy for Media and Society presents this award to positive initiatives that reach young people via media. The film and its music video tell the story of fifteen-year-old Ruben, who is The film “Ruben” was made entirely on a voluntary bullied because he is gay and eventually finds help. basis by director Thijs Verhoeven and producer Hans The Young Positive Media Award is meant for positive van der Hulst, with the complimentary cooperation

18

gn261-008-019.indd 18

Gay News 261 260

of approximately one hundred and fifty actors, composers, sound mixers, film editors, suppliers, and advertisers. They approached EduDivers to compile a teaching package for the film, in order for it to be used for educational purposes. About the cooperation, director of EduDivers Peter Dankmeijer says: “We immediately were enthusiastic about the film. It hits you like a hammer. Every time we showed it at a teachers training, I had to hand out handkerchiefs to one or two teachers. The film was so emotional.

It is definitely a tear jerker, and that is helpful in making young people more empathic. We developed an excellent anti-bullying lesson to go with it to help teachers discuss the film, and to ensure that young people will not only change their attitude, but will actually behave in a more tolerant way.” The “Ruben” lesson is the first Dutch teaching package that is scientifically sound in counteracting homophobia and the bullying of homosexuals. The package is part of the MijnID-campaign and can be ordered through the website of EduDivers.

mei april2013 2013

16-4-2013 17:44:20


intro

Een grote meerderheid in de Tweede Kamer steunt de zogenaamde transgenderwet van staatssecretaris Teeven (Justitie), die het voor transgenders eenvoudiger maakt om hun geslachtsregistratie te wijzigen. Momenteel vereist de wet voor een wijziging van de geslachtsregistratie nog onherstelbare onvruchtbaarheid en toestemming van de rechter. Aan die vereisten komt met de nieuwe wet een einde. COC en TNN riepen de Kamer de afgelopen week op om het wetsvoorstel op een aantal punten te verbeteren. Vrijwel al deze punten werden door Kamerleden aan de orde gesteld. Zo stelden Pvda, SP, D66, CDA en GroenLinks vragen bij de voorgestelde minimumleeftijd voor wijziging van de geslachtsregistratie. COC en TNN willen dat die verlaagd wordt van 16 naar 12 jaar. De staatssecretaris is daar tegen. D66-Kamerlid Pia Dijkstra diende op dat punt een wijzigingsvoorstel in. Het is nog onduidelijk of dat voorstel op een meerderheid kan rekenen. Volgens de wet kunnen nu slechts artsen de deskundigenverklaring afgeven die straks vereist is om de geslachtsregistratie te wijzigen. COC en TNN pleiten ervoor dat ook transgenderzorgoranisaties en maatschappelijk werkers de verklaring kunnen afgeven. GroenLinks-Kamerlid Liesbeth van Tongeren diende op dit punt een wijzigingsvoorstel in. De PVV is tegen het wetsvoorstel. Volgens de woordvoerder ligt identiteitsfraude op de loer en wordt geslachtsregistratie zo veel te subjectief. Het is ‘niet normaal’ als een man geboorteaangifte doet als moeder van een kind, aldus de PVV-woordvoerder. Opmerkelijk, omdat de PVV het Roze Stembusakkoord tekende, waarin dit wetsvoorstel is opgenomen. De SGP betoogt dat wetswijziging te zeer strijdt met de ‘natuurlijke ordening van de schepping’ en is daarom tegen het voorstel. Staatssecretaris Teeven herhaalde tijdens het debat zijn toezegging dat hij vóór de zomer een onderzoeksvoorstel naar de Kamer stuurt voor de mogelijke afschaffing van verplichte geslachtsregistratie. Het wetsvoorstel gaat nu voor behandeling naar de Eerste Kamer.

DUTCH LOWER HOUSE BACKS TRANSGENDER BILL A large majority of the Lower House supports the so-called transgender law by Minister of Security and Justice Fred Teeven. This law will make it easier for transgenders to change the registration of their sex. This was the result of the debates in the Lower House on the 3rd of April. COC and TNN have urged the Lower House to improve the bill on certain points. Almost all points were discussed by the Members of Parliament. Pvda, SP, D66, CDA, and GroenLinks submitted parliamentary question on the proposed minimum age for changing gender registration. COC and TNN want to lower it from 16 to 12. The Minister is not in favour of this. Pia Dijkstra, Member of Parliament for D66, submitted an amendment on this issue. It is not yet clear if this amendment will win a majority support. Several parties also requested to expand on the number of experts. According to the law, only doctors can issue the expert statements that

are required to change gender registration. COC and TNN argued that transgender organisations and social workers should also be entitled to do so. Liesbeth van Tongeren, Member of Parliament for GroenLinks, submitted an amendment on this issue. The PVV is against this bill. According to their spokesperson, it could lead to identity fraud and makes gender registration far too subjective. It is ‘not normal’ when a man registers the birth of a child as the mother of a child, according to the PVV spokesperson. This is remarkable, as the PVV signed the Roze Stembusakkoord (the Pink ballot box agreement), which included this. The SGP argues that the bill is in conflict with ‘natural order of the Creation,’ and therefore opposes the bill. The Mister of Security and Justice repeated his promise to present – before summer recess- the Lower House with an investigatory proposal to abolish compulsory gender registration. The bill will now be sent to the Upper House for review. april 2013

gn261-008-019.indd 19

Gay News 260

19

17-4-2013 21:07:36


gossip

is de zware verkoudheid nog steeds niet weg. ‘Kennelijk heeft hij een zeer hardnekkige variant onder de leden. Gordon doet het hoe dan ook rustig aan tot het moment dat de opnames voor X Factor weer beginnen.’ TOM CRUISE ZAG SCHEIDING NIET AANKOMEN..OF TE WEL ‘ZIENDE BLIND’ Tom Cruise was ‘zeer geschokt’ toen zijn exvrouw Katie Holmes na vijf jaar aankondigde te willen scheiden. ‘Ik had het echt niet verwacht’, vertelt Cruise in een tv-interview met de Duitse zender ProSieben volgens E! News. Het is de eerste keer dat de 50-jarige acteur zich uitlaat over de scheiding met Holmes in juni vorig jaar. Cruise zegt veel tijd te hebben gehad om na te denken over zijn leven na de scheiding. Vijf dagen na de aankondiging van Holmes werd de acteur vijftig. ‘Ik was bijna vijftig en dacht dat ik alles wel onder controle had. Maar dan gebeurt er opeens zo iets. Het leven is tragikomisch. Je hebt humor nodig om er door heen te komen.’ Ook geeft Cruise aan de keuze van zijn ex-vrouw nu beter te begrijpen. Holmes woont nu in in New York City met hun 6-jarige dochter Suri. NANNY ACTRICE IN SERIE GETROUWD MET HOMO Actrice Fran Drescher, eveneens al jaren holebi

Ter ter lering ende vermaeck”, hierbij het lief en leed uit He-Ho, Bi- Bi-curious, Str8acting, metro-sexueel en wat die kastnichten nog meer verzinnen wereldje, waar bijzonder veel kracht uit te halen is als het weer eens tegen zit...en het schept zo’n warme band.... hoest...kuch... maar het kan dus altijd nog erger moet je maar denken... En je zou ook denken dat nu er weer heeeeeel voorzichtig het weer wat warmer aan het worden is de beroemdheden of wat daar voor door (wil) gaat ook weer wat meer aan ‘de weg timmeren’ is dat ook zo... lees en huiver... ROBBIE WILLIAMS WIL SEKS OP HET NEDERLANDS PODIUM Robbie Williams - de voormalige Take That zanger- belooft zijn Nederlandse fans een spannend optreden. De zanger geeft 13 juli een concert in de Amsterdam Arena en hij heeft onthuld dat hij live seks wil hebben op het podium, meldt The Sun. ‘Ik ben van plan een hoop seks te hebben tijdens de show. Ik kan jullie beloven dat ik veel naakt zal zijn en dat ik het met mezelf ga doen’, zo laat Williams weten. De 39-jarige Britse zanger gaat vanaf juni met Olly Murs op tournee door Europa. Die is voorlopig nog veilig op het podium. “Ik ga geen seks hebben met Olly. Ik doe het misschien als het meer kaarten verkoopt.” 20

gn261-020-023.indd 20

Gay News 261

GORDON VOELT ZICH LANGZAAM BETER Het gaat langzaam maar zeker, maar Gordon iets beter. De presentator en zanger werd een aantal weken geleden onwel, na klachten over pijn in de borst, hoge koorts en benauwdheid. ‘Het gaat de goede kant op, maar ik heb nog steeds problemen met mijn herstel’, aldus Gordon in het AD van donderdag. Bij de Hotter Than My Daughter-presentator werd even gedacht aan een hartaanval, maar het bleek een verwaarloosde griep in combinatie met oververmoeidheid te zijn. Toch moest hij op dringend advies van de artsen een pauze inlassen. Volgens zijn manager Mirjam de Raaff

activiste, en bekend van de komische serie The Nanny is nu ook te zien in de serie Happily Divorced over het leven met een homo ex echtgenoot. Deze komische serie is gebaseerd op het ware leven van Drescher, want de actrice was destijds gehuwd met Peter Marc Jacobson die tijdens hun huwelijk uit de kast kwam als homo, in 1999 ging het koppel in vriendschap uit elkaar, sinds dien zet de actrice zich regelmatig in voor holebi’s. Vorig jaar trouwde ze nog twee homo’s. TV SERIES MET HOLEBI PERSONAGES ZORGEN VOOR MEER STEUN HOMO HUWELIJK Uit recent Amerikaans onderzoek zou moeten blijken dat 18 procent van de Amerikanen zijn mening over gelijke rechten voor homo’s op een positieve manier veranderde door het kijken naar televisieseries waarin holebi’s voorkomen. Het onderzoek door Ipsos MediaCT ondervraagde hiervoor kijkers tussen de 13 en 64 jaar.

mei 2013

16-4-2013 18:03:03


roddel

GROOVY MUSIC � PLAY AREAS

Sunday May 12th, 2013 22:00 till 4:00

&2%% !DMISSION ./$2%33#/$%

Ongeveer 10 procent van de kijkers liet weten dat de televisie programma’s met daarin holebi’s een negatieve uitkomst hadden over hun mening rond huwelijksgelijkheid en gelijke rechten. De grootste groep, 44 procent, zegt dat ze al voorstander waren van huwelijksgelijkheid voor holebi’s en dat de series hun mening niet veranderd heeft. 28 procent liet weten al tegen te zijn voor ze naar series met holebi’s keken en dat hun mening niet is veranderd. 18 procent van de kijkers veranderde wél van mening en werden voorstander van huwelijksgelijkheid voor holebi’s na het bekijken van televisieshows zoals Modern Family, die op een positieve manier homo ouderschap tonen.

fetish outfit = one free drink

The Cuckoo’s Nest Nieuwezijds Kolk 6 Amsterdam, Netherlands

Ben Spergel, senior vice president en hoofd van Tv insights van Ipsos zegt: ‘Gebaseerd op deze data, denk ik dat we kunnen concluderen dat de Tv, op zijn minst voor een deel, de mening van de publieke opinie op een positieve manier heeft veranderd betreffende het homo-huwelijk’. Feit is dat de laatste jaren holebi’s op een positievere manier in beeld worden gebracht in vergelijking met vroeger. Eerder waren holebi’s of zielig of werden ze zeer stereotiep afgebeeld. De laatste jaren is er een meer positive tendens door shows zoals Six Feet Under, The New Normal en Modern Family. Deze laatste is trouwens de tweede meest bekeken komedie in de VS. Uit recent onderzoek van het Williams instituut blijkt dat steeds meer Amerikanen voorstander zijn van het holebi huwelijk. Het support voor het huwelijk voor homo’s en lesbiennes is de laatste tijd gegroeid in alle 50 staten, in de afgelopen acht jaar. Uit het rapport van het UCLA’s Williams Institute blijkt het support voor mei mei 2010 2013

gn261-020-023.indd 21

Gay Gay News News225 261

21

17-4-2013 21:12:40


gossip

was van het homohuwelijk en 30 procent voor legale partnerschappen voor holebi koppels. Uit een LifeWay onderzoek bleek in maart dat twee derde van de Amerikanen van mening is dat de legalisering van het homohuwelijk onvermijdelijk is in de VS. Tot zover de onderzoeken, nu weer terug naar het ‘echte’ leven. OPRAH WINFREY VINDT OUDER WORDEN WEL PRETTIG Oprah Winfrey kan niet begrijpen dat veel vrouwen moeite hebben met ouder worden. ‘Ik ben nu 59 jaar en ik ben blij met ieder jaar. Ik kan niet begrijpen dat mensen, vooral vrouwen, er moeilijk over doen. Ieder jaar zou juist een feestje moeten zijn’, zo vertelt de televisiekoningin. het homohuwelijk per staat in stijgende lijn te gaan in vergelijking met een onderzoek uit 2004. Sinds die tijd gaan alle Amerikaanse staten erop vooruit met een gemiddelde van 13,6 procent meer voorstanders van het homohuwelijk. De onderzoekers stellen dat wanneer het support zo blijft groeien acht staten, tegen het eind van volgend jaar met meer dan 50 procent voor het holebi huwelijk zullen zijn. Maar niet te vroeg juichen want de onderzoekers zeggen dat er veel verschillen zitten tussen de staten, met andere woorden er zijn ook nog steeds veel tegenstanders. Maar dit onderzoek sluit aan bij de recentste onderzoeken door o.a Politico en de George Washington universiteit waaruit bleek dat van de 1000 mensen ruim 40 procent voorstander

22

gn261-020-023.indd 22

Gay News 261

plaatsvinden in Groningen. Vandaar gaat de man te voet naar Amsterdam om een week later echt aan te komen’... Dat maakt de NTR onlangs bekend tegenover NU.nl. De Sint en zijn pieten komen aan op 16 november. Het is voor het eerst dat de Goedheiligman zal arriveren in Groningen. Burgemeester Peter Rehwinkel noemt het ‘een langgekoesterde wens die in vervulling gaat. Tja we willen niet weten wat voor wensen hij nog meer heeft. Vorig jaar had Roermond de ‘eer’ van de landelijke intocht van Sinterklaas.

In een kort videofragment van een fotoshoot voor haar magazine O is te te horen hoe de presentatrice zich afzet tegen deze gevoelens. “Wees niet bang mensen”, zo zegt ze tegen de camera. ‘Ik begrijp het wel, maar ik vind het wel heel erg.’ De video staat op de website van Extra Tv. ‘Ik denk altijd aan mensen die niet zo oud zijn geworden als ik. Daarom vier ik mijn leven, ook om hen te eren, omdat zij dat nooit hebben gehad. Ik hoop dat jullie dat ook willen doen’, zo spoort Winfrey haar fans aan. GRONINGEN VERWELKOMT SINTERKLAAS Sterk staaltje van ‘regeren is vooruit zien’ of te wel ‘U kunt vast een plaatsje boeken’... De landelijke intocht van Sinterklaas zal dit jaar

mei 2013

17-4-2013 21:13:21


roddel

mei 2010

gn261-020-023.indd 23

Gay News 225

23

16-4-2013 18:03:53


parenthood

Ook Martijn had altijd al een sterke kinderwens: “Ik wist dat ik niet zou stoppen voor ik kinderen zou hebben. Desnoods zou ik een tijdje hetero worden.” Maar ook bij Martijn was er verdriet, door zijn homo-zijn zou het vaderschap niet “vanzelf” komen. Toen Jacco en Martijn een relatie kregen werd hun kinderwens ineens vanzelfsprekend en kwamen ze in een stroomversnelling terecht. Ze kwamen in contact met een single heterovrouw. Ze zagen haar vaak en bespraken alles wat je maar kunt bedenken. Waar gaan we wonen, hoe oud moet het kind zijn voor er patat gegeten mag worden, hoe vieren we de zesde verjaardag van onze spruit, enzovoorts. Parallel hadden Jacco en Martijn zich opgegeven voor het adoptietraject, omdat dat een langdurig traject is. Maar met de heterovrouw verliep alles voorspoedig en de spuiten waren al in huis gehaald, totdat zij met vakantie ging en na terugkomst nog wat meer tijd en ruimte wilde voor ze zou beslissen. Jacco en Martijn hadden veel moeite met deze wachtstand en gingen zich verder oriënteren. Ze kwamen stapje voor stapje verder door Sara Coster Jacco (33) en zijn vriend Martijn (42) werden in september 2012 de gelukkige papa’s van een prachtige tweeling, dankzij de hulp van een eiceldonor en een draagster. Jacco had van jongs af aan al een grote kinderwens. Zijn toekomstbeeld stortte in toen hij ontdekte dat hij op mannen viel. Zijn ouders zouden niet als eerste door hem opa en oma worden, niemand vroeg meer of hij een kinderwens had, dat hoofdstuk was afgesloten, het boek dichtgeslagen. Ondanks zijn grote wens zou het hoogst haalbare zijn om donor te worden bij een lesbisch stel, als verjaardagspapa.

‘I KNEW I WOULDN’T GIVE UP BEFORE I HAD CHILDREN’ Jacco and Martijn, Proud Fathers of Anna and Noah In September 2012, Jacco (33) and his boyfriend Martijn (42) became the happy fathers of a beautiful twin, with the help of an egg cell donor and a surrogate. Jacco’s desire to have children started at an early age. His idea of the future collapsed when he found out he was attracted to men. He wouldn’t be the first to make his parents grandparents, and people stopped asking him about his desire to have children. That chapter was closed. Despite this big desire, the next best thing would be to become a donor for a lesbian couple, as a kind of birthday daddy. Martijn

24

gn261-024-027.indd 24

Gay News 261 247

draagster, veranderden ze van mening: “Dit is het helemaal, zo gaan we het doen!” Het plan voor de adoptie – waar ze toch al zo erg over twijfelden – lieten ze los en inmiddels was de heterovrouw een ander pad ingeslagen. Ze moesten nog wel flink schakelen om van drie ouders terug te gaan naar twee. Ze zouden de ruimte die het co-ouderschap ze zou bieden missen en met zijn drieën denk je toch veel beter na over de opvoeding. Maar energiek stapten ze het “draagstertraject” in met Martijn als de biologische wensvader. De kliniek in de VS vroeg Jacco en Martijn om een lijstje te maken van de gewenste kenmerken van de eiceldonor. Het ontaardde in twee A4-tjes zinnige en onzinnige details. Ze moest natuurlijk intelligent zijn, gevoel voor humor hebben, en

in het adoptietraject: cursus, huisbezoeken, raad van de kinderbescherming, en uiteindelijk de beginseltoestemming om twee kinderen te mogen adopteren. Daarna moet je dan op pad: een vergunninghouder kiezen of via zelfadoptie aan de slag. Maar de twijfel sloeg toe. Het leeftijdsverschil met de oudste partner mag maximaal veertig jaar zijn en de wachttijd is lang. Alleen als je kiest voor een kindje met een beperking kan dat korter worden. Toen ontmoetten ze twee homostellen die bezig waren om kinderen te krijgen met hulp van een draagster. Eerst vonden Jacco en Martijn dat je dat niet van een vrouw zou mogen vragen. Maar toen ze hoorden dat in de Verenigde Staten de eiceldonor een andere persoon is dan de

also had a strong desire to have children. “I knew I would not give up before I had children. If need be, I would become straight for a while.” But Martijn was also in pain. He would not “spontaneously” become a father because he was gay. As Jacco and Martijn became an item, their desire to have children felt natural again, and things went quickly. They came into contact with a single straight woman. They saw her often, and discussed anything they could possibly think of. Where will we live? How old should the child be before eating chips is allowed? How do we celebrate our child’s sixth birthday, etcetera? At the same time, Jacco and Martijn had registered with an adoption agency, as adoption is a lengthy process. But things went swimmingly with the straight woman, and the syringes were ready to go. But

after her return from a holiday, she wanted more time and space to think before she would make up her mind. Jacco and Martijn found this hard to swallow and explored other possibilities. Step by step, they made progress on the route to adoption: a course, house calls, the Child Care and Protection Board, and eventually, the principal approval to adopt two children. After that, you have to get started: choosing a licensee, or go for Do It Yourself Adoption. But they started having doubts. The age difference with the oldest partner cannot be more than forty years, and the waiting period is long. Possibly, that waiting period would be shorter if you chose a child with a disability. Then they met two gay couples who were in the process of getting children with the help of a surrogate. At first, Jacco and Martijn felt that it was something you could not

ask of woman. But when they heard that in the USA, the egg cell donor is not the same person as the surrogate, they changed their minds. “This is it, this is how we will do it.” They let go of their adoption plan, which they were getting doubtful about anyway, and by now, the straight woman had chosen a different path. They did have to get used to the idea of switching back from three parents to two. They would miss the flexibility of co-parenting, and with three people, it would be easier to think about a child’s upbringing than with two. But energetically, they decided to proceed with the “surrogate option,” with Martijn as the desired biological father. The clinic in the USA asked Jacco and Martijn to make a list of the desired characteristics of the egg cell donor. The list covered two sheets of

mei maart 2013 2012

17-4-2013 21:15:18


parenthood

sociaal vaardig zijn, maar ook moest ze de ideale confectiematen hebben, lang blond krullend haar, amandelvormige groene ogen en kuiltjes in haar wangen: een soort super-Barbie. De kliniek had nog nooit zo’n gedetailleerde lijst ontvangen. De eiceldonor die werd gekozen voldeed aardig aan de wensenlijst van de mannen, maar was niet bij elke eerste donatie succesvol. Zo ook bij Jacco en Martijn, en na drie mislukte pogingen (en wat tevergeefse vliegreizen) besloten ze over te stappen op een andere eiceldonor. Bovenaan het lijstje kwam te staan dat ze meestal bij de eerste donatie succesvol moest zijn, dan maar geen amandelvormige ogen. Jacco: “Martijn is heel erg knap, dus de helft was al binnen.” Martijn: “Wat mij op de been hield, is dat de ouders van Jim Bakkum ook niet moeders mooisten zijn.”

de eerste poging via Whatsapp een foto van een zwangerschapstest. Jacco en Martijn hadden geen idee hoe dat werkte met zo’n staafje, dus moesten eerst op internet opzoeken wat ze nou precies af konden leiden uit de streepjes. “Jaaaaaa, zwanger!” En al na een paar weken rees het vermoeden dat het wel eens een tweeling zou kunnen zijn. Er was veel contact tussen de draagster – die zelf twee kinderen heeft en eerder ook al twee tweelingen voor anderen had gedragen – en Jacco en Martijn. Voor de twintig weken echo vlogen de mannen naar de Verenigde Staten. De man van de draagster was ook mee naar de echo. Jacco en Martijn keken in opperste vervoering en ontroering naar de beelden van hun baby’s, terwijl de draagster lag te smsen met een vriendin en haar man lag te slapen.

... dat het wel eens een tweeling zou kunnen zijn...

‘JAAAAAA, ZWANGER!’ Er was keuze uit twee dames. De ene had in theorie eigenlijk alles wat ze wilden, tot ze de foto zagen: “Als dat de moeder van onze kinderen wordt, dan hebben we later wat uit te leggen.” De dame hing – schaars gekleed in bikini-topje en leren broek – over een Harley-Davidson. De andere was een meisje, dat al twee tweelingen had voortgebracht en de arts kende haar persoonlijk: “Zo’n leuke, lieve, intelligente dame, die zien we niet veel voorbijkomen hier.” De draagster (een andere vrouw dus) stuurde na

paper, with both sensible and senseless details. Of course, she had to be intelligent, have social skills and a sense of humor, but she also had to have the perfect stock size, long, blonde, curly hair, almond-shaped green eyes, and dimples in her cheeks: a kind of super Barbie. Never before had the clinic received such a detailed list. The egg cell donor that was chosen did live up to the men’s wish-list to a large extent, but was not successful at every first donation. This was also true for Jacco and Martijn, who decided to work with a different egg cell donor after three failed attempts (and trips to no avail). The top of the list now specified that she had to be successful at first donations. They would have to live without her almond-shaped eyes. Jacco: “Martijn is extremely handsome, so that solved half the problem.” Martijn: “What kept me going is that the parents of Idols

Naarmate de weken vorderden kreeg vooral Jacco steeds meer last van nesteldrang. Het hele huis moest brandschoon, opgeruimd en geschilderd. De draagster was vijfendertig weken zwanger, Jacco en Martijn waren thuis de laatste dingen aan het regelen, toen er bericht kwam: “Verhoogde bloeddruk, opgenomen in ziekenhuis”. Ze vertrokken in grote haast, met een koffer vol babyspullen. Bij een gewone bevalling hadden ze mogen zijn, maar de baby’s moesten met een keizersnede

winner Jim Bakkum are not lookers either.” ‘YESSSSSS... PREGNANT’ There was a choice of two women. Theoretically, one of them had everything they wanted, until they saw her picture: “If that was going to be the mother of our children, we had some explaining to do.” The lady in question was leaning over a Harley-Davidson in a bikini top and leather pants. The other one was a girl who had produced two twins, and the doctor knew her in person: “Such a nice, sweet and intelligent lady, we don’t see those here very often.” The surrogate mother (another women) sent a picture of her pregnancy test after the first attempt through Whatsapp. Jacco and Martijn had no idea how a pregnancy test worked, so they needed to

gehaald en er mocht maar één persoon bij zijn. De draagster koos haar man, niet omdat hij als eerste de baby’s mocht zien, maar om haar bij te staan tijdens de operatie. Jacco en Martijn hadden hier alle begrip voor. De wenspapa’s zaten onrustig in een kamertje naast de operatiekamer. Het ziekenhuis had de gewoonte om een Lullaby af te spelen als er een baby werd geboren en toen waren er twee vlak achter elkaar te horen: “Maar we wisten niet of dat voor onze kinderen was, totdat er een MMS binnenkwam van de man van de draagster. Het was een korrelig, vaag beeld, maar het was overduidelijk een foto van een baby! Dan was het vast goed gegaan, anders zou hij toch geen foto hebben gestuurd?” ‘WIE IS NU DE ECHTE VADER?’ Eindelijk, na een traject van jaren, het overwegen van alle mogelijke opties, een enorme papierwinkel en hoge kosten, waren Jacco en Martijn dan de trotse en gelukkige papa’s van Anna en Noah. Ze bleven nog een paar weken in de Verenigde Staten, bouwden een nog betere band op met de

search the Internet on what those lines on the stick meant. “Yessssss... pregnant!” And after a number of weeks it became clear that it could be twins. Jacco and Martijn were in constant touch with the surrogate mother, who has two children and carried twins for other parents before. For the ultrasound at twenty weeks, the men flew to the United States. The husband of the surrogate mother was also there. Jacco and Martijn looked at the images of their babies in ecstasy, while the surrogate mother was sending text messages to a friend, and her husband was asleep. As the weeks went by, it was mostly Jacco who developed a nesting urge. The entire house needed to be painted and cleaned. The surrogate was now in her thirty-fifth week, and Jacco and Martijn were at home when the message came: “Elevated

blood pressure, admitted to hospital.” Post-haste they left with a suite case full of baby stuff. At a normal delivery they could have been present, but when the mother needs a caesarean section, only one person can attend. The surrogate mother chose her husband, not because she wanted him to be the first to see the babies, but to support her during the delivery. Jacco and Martijn understood. The fathers to be were anxiously waiting in a room next to the operating room. The hospital would play a lullaby when a baby was born, and then, two lullabies were heard in quick succession: “But we didn’t know if those were for our children until we received a multi-media message from the husband. It was a coarse and vague picture, but it clearly was a picture of a baby! It must have gone well, otherwise he wouldn’t have sent a picture, right?”

maart mei 2012 2013

gn261-024-027.indd 25

Gay Gay News News247 261

25

17-4-2013 21:15:34


parenthood

blogs van Jacco en Martijn rondom de bevalling. Bij Jacco en Martijn zelf stroomden ook de kaarten en cadeaus binnen en een onafgebroken stroom aan kraamvisite. Iedereen is zo blij voor ze en gunt ze het vaderschap zo ontzettend. Soms reageren mensen wel wat onhandig: “Mensen vormen een mening, terwijl ze niet het hele verhaal kennen. Ze vinden het bijvoorbeeld heftig voor de draagster, omdat ze denken dat zij haar eigen kinderen weggaf. Als we het complete verhaal vertellen dan wordt hun reactie veel milder.” Of mensen vragen aan Jacco en Martijn: “Wat een schattige baby’s zijn het, maar wie is nu de echte vader” Dan zeggen ze in koor: “Allebei!” “Maar dat kan niet.” Dan gaan de vaders in gesprek... Op een dag gingen ze met een makelaar kijken naar een woning in een oude pastorie in een christelijk dorp. De makelaar zei: “Wat leuk, gaan jullie hier allebei met je vrouw en je kind wonen?” draagster en haar gezin en vertrokken toen met twee gevulde maxi cosi’s terug naar Nederland, waar ze op een geheel lichtblauw en roze gekleurd Schiphol werden opgewacht door massa’s vrienden en familie. Ook de ouders van Jacco zijn zielsgelukkig (“Jacco wilde dit altijd al zo graag, ik ben zo blij!”) en ze hebben altijd foto’s van de kinderen bij zich. De hele tennisclub weet alle ins en outs, en volgde driehonderd man sterk snotterend en sniffend de

Jacco en Martijn vinden het belangrijk dat hun kinderen de Engelse taal leren en houden intensief contact met de draagster en haar gezin. De eiceldonor is onbekend, wel hebben de vaders acht kantjes profiel van haar en een heleboel foto’s. Als de kinderen zestien zijn kunnen ze contact met haar opnemen, als ze dat zouden willen. De voornamen van de eiceldonor en de draagster

... acht kantjes profiel van haar en een heleboel foto’s...

‘WHO IS THE REAL FATHER?’ Finally, after many years, considering all options, a mountain of red tape and lots of money, Jacco and Martijn were the proud and happy fathers of Anna en Noah. They stayed in the US for several weeks to bond with the surrogate mother and her family before going back to The Netherlands with two Maxi-Cosies. At Schiphol airport, in light blue and pink for the occasion, family and loads of friends were waiting for them. Jacco’s parents were also over the moon (“Jacco wanted this so much, I am so happy!”) and always carry pictures of the children with them. The entire tennis clubs knows all the ins and outs, and three hundred emotional people followed Jacco and Martijn’s blogs on the delivery. Jacco and Martijn were overwhelmed by cards and presents, and received a lot of

26

gn261-024-027.indd 26

Gay News 261 247

visitors after the birth. Everyone is so happy for them, and absolutely welcome their fatherhood. Sometimes people do react a bit clumsy: “People form an opinion without knowing the whole story. Sometimes they feel for the surrogate mother, because they think she gave away her own children. But when we tell them the whole story, their reaction becomes much milder.” Or people ask Jacco and Martijn: “They are such cute babies, but who is the real father?” Than they say in unison: “Both!” ”But that’s impossible.” Then the fathers start the conversation... One day, they went to see a house in an old vicarage in a Christian village with a real estate agent. The real estate agent said: “How nice, will you both move in here with your wife and child?” Jacco and Martijn think it’s important that the children learn English and constantly stay in touch with the surrogate mother and her family.

mei maart 2013 2012

staan op het geboortekaartje van Noah en Anna vermeld. De kinderen hebben – naast hun Amerikaanse paspoort – nu ook een Nederlands paspoort. Martijn heeft erkend en heeft het ouderlijk gezag, en Jacco kan de kinderen na één jaar adopteren. Het is een enorme papierwinkel, maar dat vond Martijn geen probleem om te doen. “Het was ontzettend leuk om daar samen met Jacco mee bezig te zijn. We zijn uitstekend begeleid door dé expert op dit vlak: advocate Wilma Eusman. Het eerste gesprek met haar was wel slikken, het romantische gaat er even vanaf als je praat over juridische - en financiële zaken. Maar het hele traject is bijna verslavend, we zouden het zo nog eens doen. Er liggen nog elf embryo’s in de vriezer.” Vier maanden na de geboorte van Anna en Noah bevielen Martijn’s zus en haar vrouw ook van een tweeling.

Meer dan Gewenst organiseert bijeenkomst voor roze wensouders Als je homo bent, word je niet “vanzelf” papa. Heb je een kinderwens? Kom dan op zaterdag 1 juni naar de bijeenkomst voor wensouders. Onder andere de onderwerpen draagster en co-ouderschap staan dit keer op het programma. Er zullen ervaringsdeskundigen spreken en ook een jurist. Er is genoeg gelegenheid tot het stellen van vragen en het sparren met anderen. Zie voor meer informatie www.meerdangewenst.nl.

The egg cell donor remains anonymous, but the fathers do have eight sheets of paper with her profile and lots of pictures. When the children turn sixteen, they can contact her if they wish to do so. The first names of the egg cell donor and the surrogate mother are printed on the birth announcement card of Noah and Anna. The children now also have a Dutch passport, besides their USA passport. Martijn is the official father and has parental authority, and Jacco can adopt the children after one year. It was an enormous amount of red tape, but that did not bother Martijn. “Together with Jacco, it was fun to deal with it. We had excellent help from the expert: lawyer Wilma Eusman. Our first meeting with her was rough. It was not very romantic having to talk about the judicial and financial aspects. But the entire road is almost

addictive, and I would do it again in a heart-beat. There are still eleven embryos in the freezer.” Four months after Anna and Noah were born, Martijn’s sister and her wife also had twins. Meer dan Gewenst Organizes Meeting for Gays and Lesbians Who Want to Become Parents When you are gay, you do not “naturally” become a father. Do you have a desire to have children? Go to the meeting for gays and lesbians who want to have children on Saturday, June 1. Among other things, coparenting and surrogate mothers will be discussed. A lawyer and experience experts will also speak. There will be plenty of opportunity to ask questions and discuss matters with others. See www.meerdangewenst.nl for more information (in Dutch).

februari 2013

Gay News 258

26

17-4-2013 21:15:52


parenthood

maart 2012

gn261-024-027.indd 27

Gay News 247

27

16-4-2013 17:04:54


amsterdam fetish pride

DONDERDAG 9 MEI 10:00-20:00 - Gays&Gadgets In de loop van de dag gratis drankjes en snacks bij Gays&Gadgets op “the grooving sound of the 80s.” Geserveerd door jongens met spieren, die de nieuwste sportkleding van Barcode Berlin dragen. 11:00-19:00 - Black Body 17,5-jarig bestaan. 14:00-17:00 HEAVEN! Gratis stoelmassages door WellNL.com 17:00-20:00 - Underground Fetish Pride Openingsreceptie. 19:00-20:00 - Presentatie Presentatie over de leergeschiedenis van Amsterdam; Pieter Claeys, voormalig Mr. Leather Europe en drijvende kracht achter de website www. leatherhistory.eu, geeft een lezing over Amsterdam’s leergeschiedenis. 22:00-04:00 - Eagle Amsterdam De officiële kick-off party in de Eagle Amsterdam. Zie de Eagle zoals je die nog nooit eerder hebt gezien. Dans en cruise op opwindende, pompende beats door live-dj. Gratis toegang! 22:00-05:00 - Club Church Fetish Blue - Kom & ontmoet de extravagante Hopelezz; kom in fetisjkleding of naakt voor gratis toegang tot deze speciale fetisj-editie. Alle genders & seksualiteiten welkom. Toegang €5.

W

at begon als een kleinschalig initiatief is inmiddels uitgegroeid tot het grootste fetish community event in tijden. De Fetish Pride die van 8 tot en met 12 mei in Amsterdam gehouden wordt wil samenwerking in de scene bevorderen en dat heeft inmiddels een uitgebreid weekendprogramma opgeleverd. Hoogtepunten zijn de RECON Full Fetish Party op vrijdag en de XXXLeather Party op zaterdag. Maar er is meer, veel meer! Van workshops tot feesten en van een BLUF-meeting tot de verkiezing van Mr Leather, Amsterdam Fetish Pride biedt voor iedere fetisjliefhebber wat wils. Een overzicht van alle events en nadere informatie is te vinden op www.amsterdamfetishpride.com. Daar kan je ook terecht voor tickets voor feesten en workshops.

AMSTERDAM FETISH PRIDE

information and an overview of all events, see www. amsterdamfetishpride.com. Also visit the website for What started as a small initiative, has now become tickets to parties and workshops. the largest fetish community event in years. The Fetish Pride, organized in Amsterdam from May 8-12, THURSDAY 9TH MAY wants to promote collaboration in the scene. This 10:00-20:00 - Gays&Gadgets collaboration has already resulted in a full program Free drinks and snacks throughout the day at for the Fetish Pride weekend. Highlights are the RECON Gays&Gadgets to “The grooving sound of the 80s”. Full Fetish Party on Friday, and the XXXLeather Party Served by muscle guys wearing the latest sportswear by Barcode Berlin. on Saturday. But there is more, much more! 11:00-19:00 - Black Body From workshops to parties, and from a BLUF meeting 17.5 Year Anniversary. to a Mr Leather election: Amsterdam Fetish Pride 14:00-17:00 HEAVEN! Free chair massages by offers something for every fetish lover. For more WellNL.com.

28

gn261-028-033.indd 28

Gay News 261 247

VRIJDAG 10 MEI 10:00-20:00 - Underground De neopreen-collectie van Rough Trade zal de hele dag te bewonderen zijn op levende modellen met spieren. 11:00-19:00 - Mister B Service Boy: voedsel en drank geserveerd door sexy Blaxxx. 11:00-19:00 - Black Body 17,5-jarig bestaan. 15:00-18:00 - Gays&Gadgets Notorious High Tea, met heerlijke en onweerstaanbaar zoete hapjes, met verrukkelijke en speciale thee.

17:00-20:00 - Underground Fetish Pride Opening reception. 19:00-20:00 Presentation Presentation about Amsterdam’s Leather History; Pieter Claeys, former Mr. Leather Europe and driving force behind the website www.leatherhistory.eu will give a lecture on the Amsterdam leather History. 22:00-04:00 - Eagle Amsterdam The official kick-off party at Eagle Amsterdam. See the Eagle you have never seen before. Dance and cruise on live DJ hot pumping beats. Free Entrance! 22:00-05:00 - Club Church Fetish Blue- Come & meet the outrageous Hopelezz, Come in fetish gear or naked for free entrance at

this special fetish edition. All genders & sexualities welcome. Entrance €5. FRIDAY 10TH MAY 10:00-20:00 - Underground Rough Trade neoprene collection will be displayed all day on live muscle models. 11:00-19:00 - Mister B Service Boy: food and beverage served by sexy Blaxxx. 11:00-19:00 - Black Body 17.5 Year Anniversary. 15:00-18:00 - Gays&Gadgets Notorious High Tea, with delightful and irresistible

mei maart 2013 2012

18-4-2013 13:20:19


amsterdam fetish pride

16:00-18:00 - Underground Ontmoet & begroet de kandidaten voor de Mr. Leather Verkiezing 2013. De officiële “Meet&Greet” van de verkiezing van Mr. Leather dit jaar. Ontmoet de kandidaten en kom erachter wie vanavond je stem verdient. Laat jezelf en je favoriete kandidaat fotograferen door fotograaf René Zuiderveld. Gratis drankjes en hapjes. 19:00-02:00 - The Web Fetish Pride Service: Haarknip- en schoenenpoets-service in The Web. 22:00-05:00 - Club Church (Z)onderbroek. Laat je broek zakken en dans! Dresscode: ondergoed, korte fetisj-broekjes of naakt. Toegang €10. 22:00 - 05:00 - Eagle Amsterdam Recon Full Fetish. Pak je fetisj-spullen bijeen voor de Eagle zoals je die nog niet eerder hebt beleefd met DJ RW live voor hot f*cking beats. Ticket €10 in de voorverkoop bij alle fetisj-winkels en online. Ook XXXLeather- & Full Fetish-combi-kaart online verkrijgbaar voor € 24 Gratis garderobe! www.amsterdamfetishpride.com ZATERDAG 11 MEI 11:00-13:00 - Gays&Gadgets Gays&Gadgets koffie- en cake-buffet: koffie precies zoals je die lekker vindt met heerlijke zoetigheden en cakes. 11:00-19:00 - Black Body 17,5-jarig bestaan. 11:00-19:00 - Mister B Service Boy: voedsel en drank geserveerd door sexy Blaxxx. 12:00-17:00 - Mister B Fotocabine: Laat je profiel-foto’s in je eigen kinky uitrusting nemen door onze huisfotograaf.

RECON FULL FETISH AMSTERDAM RECON’s Full Fetish keert naar Amsterdam terug om de eerste editie te vieren van het nieuwe evenement-weekend Amsterdam Fetish Pride. Op vrijdag 10 mei werkt Recon samen met The Eagle Amsterdam bij de organisatie van een fetisj-feest met strikte dresscode als onderdeel van de eerste Amsterdam Fetish Pride. Amsterdam’s eigen dj RW zal de atmosfeer in en de bezoekers van The Eagle opzwepen met een mix van opwindende en donkere electro en progressieve beats. Eagle Amsterdam is gevestigd in Warmoesstraat 90, 1012 JH Amsterdam. De bar omvat drie etages en is op een geweldige wijze voorzien van extra uitrusting in de darkroom en de cruise-gebieden om zeker te zijn van een geile en hete nacht vol lol en opwindende goorheid.

13:00-18:00 - The Web Tweedehands Fetisj-Vlooienmarkt: Koop, verkoop of ruil fetisj-uitrusting op de Tweedehands Fetisj-Vlooienmarkt van The Web. Stuur voor meer informatie een email aan bertstjacob@hotmail.com. 14:00-17:00 - Mister B Ontmoet 7 Begroet Kilker Alcaraz, Mr. Leather Europe 2012. 16:00-18:00 - Club Church Het Nationale Fetisj Debat. Wat maakt een fetisj een fetisj? Waarom houden sommige mensen hun fetisj strikt privé terwijl anderen die ostentatief ten toon spreiden? We zullen de begrenzingen en mogelijkheden van fetisjisme onderzoeken en de betekenis ervan voor fetisjisten en het publiek meer in het algemeen met een panel van fetisjexperts. Gratis toegang. (Debat in het Nederlands.)

sweet snacks, with delicious and special teas. 16:00-18:00 - Underground Meet&Greet candidates Mr. Leather Election 2013. The official Meet&Greet of this year’s Mr. Leather contest. Meet the candidates and find out who deserves your vote tonight. Have a picture taken of you and your favorite candidate by photographer René Zuiderveld. Free drinks and snacks. 19:00-02:00 - The Web Fetish Pride Service: Haircuts and shoeblack service at The Web. 22:00-05:00 - Club Church (Z)onderbroek. Drop your pants & dance. Dress code underwear, fetish shorts or naked. Entrance €10.

22:00 - 05:00 - Eagle Amsterdam Recon Full Fetish. Get your gear ready for the Eagle that you never have seen before with live DJ RW for hot f*cking beats. Ticket €10 presale at all fetish stores and on-line. Also XXXLeather & Full Fetish combi ticket available on-line for €24 - Free Coat Check! www.amsterdamfetishpride.com. SATURDAY 11TH MAY 11:00-13:00 - Gays&Gadgets Gays&Gadgets coffee and cake buffet: coffee just as you like it with delicious sweets and cakes. 11:00-19:00 - Black Body 17.5 Year Anniversary.

Deur open 22.00 tot 05.00. Toegang € 10,00 (combi met XXXLeather slechts € 24,00) Toegangskaarten kunnen bij MrB Amsterdam en aan de deur worden gekocht. Gezien de vele andere fetisj-activiteiten dit weekend in Amsterdam, zal het zeker een druk reis-weekend worden. Boek daarom bijtijds en maak, indien toepasselijk, gebruik van lage reisprijzen naar Amsterdam. Full Fetish is toegankelijk voor ALLE fetisj-kledingstijlen, maar daarin is men dan ook zeer strikt. Wat ook je fetisj mag zijn: leer, rubber, huid, sportkleding, uniformen, trackies, laarzen & jockstraps, lycra, motorkleding, etc... weest strikt!

11:00-19:00 - Mister B Service Boy: food and beverage served by sexy Blaxxx. 12:00-17:00 - Mister B Photo-booth: Get new profile pictures taken in your own kinky gear by our in house photographer. 13:00-18:00 - The Web Second Hand Fetish Flea Market: Buy, sell or trade fetish gear at The Web Fetish Flea Market. For more information please send e-mail to: bertstjacob@ hotmail.com. 14:00-17:00 - Mister B Meet&Greet Kilker Alcaraz, Mr. Leather Europe 2012. 16:00-18:00 - Club Church

National Fetish Debate. What makes a fetish a fetish? Why do some people keep their fetish strictly private while others flaunt it in your face. We will explore the boundaries and possibilities of fetishism and it’s meaning for fetishists and the public at large with a panel of fetish experts. Free entrance. (Debate in Dutch.) 16:00-18:00 - Black Body Rubber Gathering: Come and celebrate the 17,5 year anniversary of Black Body (free drinks and special treats). 21:00-23:00 - Club Fuxxx Mr Leather Amsterdam 2013 contest. Entrance free. More info: www.mrleatheramsterdam.com

maart mei 2012 2013

gn261-028-033.indd 29

Gay Gay News News247 261

29

18-4-2013 13:04:57


amsterdam fetish pride

TWEEDEHANDS FETISJ-VLOOIENMARKT Heb je nog een oude koffer met leerspullen die al jaren het daglicht niet meer hebben gezien? Een butt-plug die al eeuwen ligt te verstoffen? Of misschien heb je altijd al een paar strakzittende chaps willen hebben, maar had je nooit genoeg in je portemonnee om het prijskaartje van enkele honderden euro’s op te hoesten?

16:00-18:00 - Black Body Rubber-borrel: Kom en vier het 17,5-jarig jubileum van Black Body (gratis drankjes en speciale traktaties). 21:00-23:00 - Club Fuxxx Verkiezing Mr Leather Amsterdam 2013. Gratis toegang. Meer info: www. mrleatheramsterdam.com. 22:00-24:00 - Dirty Dicks Bluf Meeting, een club voor mannen die ervan houden “uniformbroeken” en lederen uniformen te dragen. Niet-leden welkom, op de naleving van een strikte kledingcode wordt toegezien. Ga naar www.bluf.com voor de volledige BLUF-dresscode. 22:00 - 05:00 - Club Fuxxx XXXLeather in Club Fuxxx, Amsterdam’s langdurigst georganiseerde dansen “play”-fetisjfeest voor mannen, met een stikte kledingcode. Tickets €17,50 voorverkoop en € 20 aan de deur. Kaartjes zijn inclusief een gratis consumptie en garderobe. Tickets bij alle fetisj-winkels en online, ook zijn XXXLeather- & Full Fetish-combikaarten online verkrijgbaar voor € 24. www. amsterdamfetishpride.com 22:00-05:00 - Club Church Undercover: Ga incognito en exploreer je wildste fantasieën op het enige gemaskerde naaktfeest van Amsterdam voor alleen mannen. Dresscode: uitsluitend schoenen en masker. Maskers worden aan de deur verzorgd of breng je eigen masker mee. Toegang €12,50 05:00-10:00 - Dirty Dicks Amsterdam Fetish Pride – After Party: In de nacht van zaterdag op zondag! Wil je nog steeds feestvieren? Cruise en vier tot laat in de ochtend bij Dirty Dicks. Gratis toegang! ZONDAG 12 MEI 12:00-16:00 - Club Church Naked Lunch: Je zou de dingen anders kunnen gaan zien terwijl je van je lunchbuffet geniet, dat is verzorgd door naakte koks en uitsluitend wordt geserveerd door (en op) naakte kelners. Alleen mannen, dresscode is enkel schoenen. Toegang €12,50 omvat lunch. 12:00-20:00 - Underground Toont de gehele dag Tykaboom-ontwerpen op geile levende spiermodellen met

Grijp dan nu je kans om al die kinky accessoires op Amsterdams allereerste Tweedehands Fetisj-vlooienmarkt in te slaan, te verkopen of te ruilen. De leermannen van Amsterdam ruimen hun kasten uit, dus loop de kans niet mis om in hun lades te snuffelen, of om je eigen spulletjes aan de man te brengen op deze eenmalige markt tijdens de Amsterdam Fetish Pride. Neem dus al je spullen en speeltjes mee om te ruilen of te verkopen, of kom gewoon langs om te kijken of er iets van je verlanglijstje bijzit. Je kunt ook even langs wippen voor een drankje in een van de gezelligste leerbars van Amsterdam, The Web. De entree is gratis. Zaterdag 11 mei, 13:00 tot 18:00 uur. The Web, Sint Jacobsstraat 6, www.theWebAmsterdam.com voor meer info. 22:00-24:00 - Dirty Dicks Bluf Meeting, a club for men who enjoy wearing breeches and leather uniforms. Non-members welcome, strict dress code enforced. Check www.bluf.com dress code. 22:00 - 05:00 - Club Fuxxx XXXLeather at Club Fuxxx, Amsterdam’s longest running men-only dance and play fetish party with strict dress code. Tickets €17.50 presale and €20 at the door. Tickets include a free drink and coat check. Tickets at all fetish stores and on-line, also XXXLeather & Full Fetish combi ticket available on-line for €24. www.amsterdamfetishpride.com. 22:00-05:00 - Club Church Undercover: Go incognito and explore your wildest fantasies at Amsterdam’s men only naked masked party. Dress code: shoes and mask only. Masks supplied at the door or bring your own. Entrance €12.50. 05:00-10:00 - Dirty Dicks Amsterdam Fetish Pride – After Party. In the night from Saturday into Sunday! Still want to party? Cruise and celebrate till late in the morning at Dirty Dicks. Free Entrance!

30

gn261-028-033.indd 30

Gay News 261 247

RECON FULL FETISH AMSTERDAM RECON’s Full Fetish returns to Amsterdam to celebrate the first edition of the new Amsterdam Fetish Pride event. On Friday 10th May, Recon teams up with The Eagle Amsterdam to host the strict dress code fetish party as part of the first Amsterdam Fetish Pride. Amsterdam’s own DJ RW, joins the visitors at The Eagle to pump up the atmosphere with a mix of hot and dark electro and progressive beats.

Book early and take advantage of low cost flights to Amsterdam. Full Fetish is open to ALL fetishes dress codes but we are strict with it. Whatever your fetish: leather, rubber, skin, sports, uniform, trackies, boots & jocks, lycra, biker, etc... just be strict!

SECOND HAND FETISH FLEA MARKET Do you have an old trunk full of leather gear that hasn’t seen the light of day for ages? A butt plug that’s been sitting idly by all these years? Or maybe you’ve Eagle Amsterdam is located at Warmoesstraat 90, 1012 always had your eye on a pair of tightly fitting chaps JH Amsterdam. The bar is built over three floors and is but were always squeezed for the hundreds of euros well kitted out with extra equipment in the darkroom price tag they usually ask for? and cruising areas to ensure for a hot and steamy Well now’s your chance to sell, swap or stock up on all night of fun and sleaze. those kinky accessories at Amsterdam’s first Second Doors open 10pm till 5am. Entry €10 (combi with Hand Fetish Flea Market. Amsterdam’s leather men XXXLeather only €24) Tickets can be purchased at will be emptying out their closets so don’t miss the chance to rummage around in their drawers or take MrB Amsterdam or at the door. the opportunity to clear out your old stuff at this oneBecause of the other fetish events in Amsterdam off event during Amsterdam Fetish Pride. this weekend it’s sure to be a busy travel weekend. So bring along all your old gear and toys to sell or

trade, or come by to peruse all those pre-loved fetish goods you always wanted. Or just pop in for a drink at one of Amsterdam’s cosiest leather bars, the Web. Entrance is free. Saturday 11 May, 13-18hr The Web, Sint Jacobsstraat 6, www.theWebAmsterdam.com for more info. SUNDAY 12TH MAY 12:00-16:00 - Club Church Naked Lunch: You may start to see things differently as you enjoy your lunch buffet made by naked chefs & served exclusively by (and on) hot naked waiters. Men only, dress code is shoes only. Entrance €12.50 includes lunch. 12:00-20:00 - Underground Show Tykaboom designs on hot live muscle models all day with live DJ and a boot polishing slave. 12:00-17:00 - Mister B Photo-Booth: Get new profile pictures taken in your own kinky gear by our in house photographer.

mei maart 2013 2012

18-4-2013 13:06:04


amsterdam fetish pride

een live-dj en een schoenenpoets-slaaf. 12:00-17:00 - Mister B Fotocabine: Laat je profiel-foto’s in je eigen kinky uitrusting nemen door onze huisfotograaf. 12:00-19:00 - Black Body 17,5-jarig jubileum. 16:00-22:00 - Dirty Dicks Naked Dark Cruising: Cruisen in bijna volledige duisternis. Dresscode: fetisj of naakt (uitsluitend schoenen). Toegang €7. 16:00-20:00 - Club Church S.O.S. Sex on Sunday. Dresscode: ontbloot bovenlijf, naakt of fetisj. Speciale Fetish Pride editie van dit langlopende zondagmiddag-feest. Toegang €10. 19:00-02:00 - The Web Fetish Pride Service: Haarknip- en schoenenpoets-service in The Web. 19:00 Gratis hotdogs. 22:00-04:00 - Cuckoo’s Nest “It Sucks!” Officieel geil afscheidsfeest @ The Cuckoo’s Nest met opzwepende muziek, sling en natte ruimte. Gratis toegang, geen dresscode, maar fetisj-uitdossing = één gratis consumptie. 22:00-04:00 - Club Church (Z)onderbroek, Laat je broek zakken en dans! Kledingcode ondergoed, kort fetisj-broekje of naakt. Toegang €5.

HET NATIONALE FETISJ-DEBAT Fetisj is meer dan leer en rubber alleen! Op zaterdag 11 mei tussen 16.00 en 18.00 uur wordt het eerste Nationale Fetisj-debat gehouden in Club Church ter ere van de eerste Amsterdam Fetish Pride dat weekend. Want een fetisj beperkt zich natuurlijk niet tot leer en rubber alleen, het is véél meer! Tijdens het debat gaan we op zoek naar de diepere betekenis van fetisj in de samenleving. Want welk mens heeft geen fetisj?

(c) Ton of Holland, www.tonofholland.nl

Welke fetisj is acceptabel in het openbaar en welke fetisj niet? Wat is de invloed van fetisjisten op het sociale leven van de moderne mens, en waarom vinden kunstenaars en modemakers fetisj zo fascinerend? Voor dit sociologische, culturele en maatschappelijke debat zullen aanschuiven: Gert Hekma (socioloog en schrijver ABC van perversies), Marije Janssen (deskundige seksualiteit, media en feminisme), Koenraad Vermey (medisch socioloog en beleidsmedewerker), en Ton of Holland (kunstenaar). De leiding van het debat is in handen van Laurens Buijs en actieve publieksparticipatie wordt toegejuicht! Het Nationale Fetisjdebat in Club Church, Kerkstraat 52 zaterdag 11 mei om 16:00 uur, vrij entree.

12:00-19:00 - Black Body 17.5 Year Anniversary. 16:00-22:00 - Dirty Dicks Naked Dark Cruising: Cruising in almost complete darkness. Dress code: fetish or naked (shoes only). Entrance €7. 16:00-20:00 - Club Church S.O.S. Sex on Sunday. Dress code: shirtless, naked or fetish. Special Fetish Pride edition of this long running Sunday afternoon party. Entrance €10. 19:00-02:00 - The Web Fetish Pride Service: Haircuts and shoeblack service at The Web. 19:00 Free hot-dogs. 22:00-04:00 - Cuckoo’s Nest “It Sucks!” Official horny farewell party @ The Cuckoo’s

Nest with groovy, sling and wet room. Free Entrance; No dress code, but fetish outfit = one free drink. 22:00-04:00 - Club Church (Z)onderbroek, Drop your pants & Dance. Dress code underwear, fetish shorts or naked. Entrance €5. THE NATIONAL FETISH DEBATE Fetish is More Than Just Leather and Rubber The first National Fetish Debate will be held at Club Church, on Saturday May 11 from 16:00 to 18:00. It is organized in honour of the first Amsterdam Fetish Pride that weekend. Because fetish isn’t limited to just leather and rubber, it is so much more! During the debate, we will look for the deeper meaning of fetish in society. Because who doesn’t have a fetish?

Which fetishes are acceptable in public, and which fetishes are not? How do fetishists influence modern man’s social life, and why do artists and fashion designers find fetishes so fascinating? For this sociological and cultural debate, the following debaters are invited: Gert Hekma (sociologist and author of the “ABC van perversies”), Marije Janssen (expert on feminism, sexuality and media), Koenraad Vermey (medical sociologist and policy officer), and Ton of Holland (artist). The debate will be led by Laurens Buijs, and audience participation is welcomed!

MISTER LEATHER AMSTERDAM 2013 After eight years, The Netherlands once again hosts a Mister Leather election. It will take place on Saturday, May 11. During the election, the candidates will compete against each other for the very first Mr Leather Amsterdam title, and a ticket to the Mr Leather Europe competition in Switzerland. The jury and the audience will come to a joint decision on who will become Mr Leather Amsterdam 2013. Special guest for the evening is Kilker Alcaraz, Mr Leather Europe 2012. The event is free of charge.

Saturday, May 11, 21:00-23:00, Club Fuxxx, The National Fetish Debate at Club Church, Kerkstraat Warmoesstraat 89, more info: 52, Saturday May 11 at 16:00, free entry. www.mrleatheramsterdam.com.

februari maart mei 2013 2012 2013

gn261-028-033.indd 31

Gay GayNews News258 247 261

31

18-4-2013 13:06:15


amsterdam fetish pride

32

gn261-028-033.indd 32

Gay News 261 247

mei maart 2013 2012

18-4-2013 13:06:28


amsterdam fetish pride

MISTER LEATHER AMSTERDAM 2013 Na acht jaar wordt op zaterdag 11 mei weer een verkiezing van Mister Leather gehouden in Nederland. De kandidaten strijden in verschillende wedstrijdonderdelen om de allereerste Mr Leather Amsterdam titel en een ticket naar de Mr Leather Europe wedstrijd in Zwitserland. Uiteindelijk bepalen jury en publiek samen wie uiteindelijk Mr Leather Amsterdam 2013 wordt. Speciale gast tijdens deze avond is Kilker Alcaraz, Mr Leather Europe 2012. Toegang voor dit event is gratis.

geserveerd door én op onze sexy garçons. Nog een nootje? Er is genoeg voor iedereen tijdens de Naked Lunch voor vijfenzeventig gasten. Geen voorverkoop of reservering nodig. Gewoon op tijd zijn. Dus als je op zoek bent naar een smakelijk tussendoortje, ga dan op zondag 12 mei naar de Church. Wel oppassen wat je met je vork doet!

Naked Lunch, Zondag 12 mei, 12.00 tot 16.00 uur, dresscode: alleen schoenen, € 12,50 inclusief lunchbuffet, zie www.clubchurch.nl voor meer info. Na afloop gratis entree S.O.S. vanaf 16.00 uur.

Zaterdag 11 mei, 21.00-23.00, Club Fuxxx, Warmoesstraat 89. Meer info: www.mrleatheramsterdam.com.

XXXLEATHER Stichting GALA presenteert op 11 mei XXXLeather, als gastheermanifestatie voor de officiële Mr Leather Amsterdam Party tijdens de Amsterdam Fetish Pride 2013. Voor deze gelegenheid strijkt XXXLeather neer in Club FUXXX, een van de grootste dans- en cruisegelegenheden in Amsterdam. Club FUXXX beschikt over een grote fetisj-dansvloer en een darkroom. Met Amsterdams top dj’s Dikky Vendetta en DJ ManMachine wordt het een geweldige viering van de nieuwgekozen Mr Leather Amsterdam. STRICTE DRESSCODE. zie www.xxxleather.eu voor meer info. Club FUXXX, Warmoesstraat 96, Amsterdam, 23.00– 05.00. Tickets kosten in de voorverkoop € 17,50 en € 20,00 aan de deur.

NAAKT LUNCHEN IN CHURCH Zondag 12 mei organiseert Club Church zijn allereerste Naked Lunch ooit, een volledig naakte lunchervaring tijdens de Amsterdam Fetish Pride. Naked Lunch zal je zinnen zeker prikkelen met de combinatie van de twee grootste genoegens van het leven: voedsel en seks. Dé plek om toe te geven aan al je zinnelijke begeerten. De bediening is in handen van ontblote obers, die zo smakelijk zijn dat je ze op het menu zou willen zetten. Tijdens Naked Lunch is iedereen naakt, van de poedelnaakte koks tot de gasten in adamskostuum. Graai naar een banaan uit de fruitmand terwijl je wacht op het hoofdgerecht, met tal van vleesgerechten om je tanden in te zetten tijdens het buffet of om na de lunch mee te stoeien. Trek in nog een worst? Het sensuele toetje bestaat uit een combinatie van aardbei, chocolade en slagroom, uitsluitend The closing party will take place at the Cuckoo’s Nest. It will have additional facilities that normally would not be present at the venue, such as a sling and a wet room. It is free of charge, and visitors wearing a fetish outfit will be offered a free drink. The farewell party will take place on May 12, from 22:00-04:00. XXXLEATHER On May 11 the GALA Foundation presents XXXLeather hosting the official Mr Leather Amsterdam party of Amsterdam Fetish Pride 2013. XXXLeather moves for this occation to Club FUXXX – one of Amsterdam’s largest Dance & Cruise venues. Large fetish dancefloor and darkroom available.

With Amsterdam’s top DJs Dikky Vendetta and DJ ManMachine, it’ll be an awesome celebration of the new Mr Fetish Amsterdam. STRICT DRESSCODE see www.xxxleather.eu for details. Club FUXXX, Warmoesstraat 96, Amsterdam 11:00pm – 5:00am. Advance tickets € 17.50 or € 20.00 at the door. NAKED LUNCH IN CHURCH On Sunday May 12, Club Church launches its first ever “Naked Lunch,” a fully naked dining affair, during this year’s Amsterdam Fetish Pride. Naked Lunch will be

De afsluitende party vind plaats in de Cuckoo’s Nest. Hier zijn extra faciliteiten beschikbaar als een sling, wetroom, en dergelijke, die normaal niet aanwezig zijn. De toegang is gratis en mensen in fetisj-kleding krijgen een gratis drankje aangeboden. Het afscheidsfeest is op 12 mei van 22.00-04.00.

sure to stimulate all your senses as it combines two of life’s greatest pleasures, food and sex. The perfect place it appears to satisfy your carnal appetite. Served by naked waiters, so cute you could eat them, at the Naked Lunch everyone is au naturel, from the stark-naked chefs to the customers themselves in their birthday suits. Grab a banana from the fruit basket as you await the main course, which will include a selection of fresh meats to feast on during the buffet or to play with after lunch. Another sausage perhaps? Dessert will be a sensuous strawberry, chocolate and cream

affair served exclusively by and on our sexy garçons. More nuts anyone? There should be plenty to go around at the Naked Lunch, which will be catering to seventy-five guests. No pre-sale or reservations, just be on time. So if you’re looking for a little sugar in your bowl, head on down to Church, Sunday 12 May. Just be careful where you put that fork. Naked Lunch, Sunday, May 12, 12:00-16:00hr. Dress code: shoes only! €12.50 includes buffet lunch, www.clubchurch.nl for more info. Stay for free at S.O.S from 16:00h onwards.

maart mei 2012 2013

gn261-028-033.indd 33

Gay Gay News News247 261

33

18-4-2013 13:07:32


fashion column: reijer’s world

andere keuzes zouden maken dan hun omgeving zou denken. Herman Meijen zei over deze film: “Het is geen grote film. Geen diep drama, geen hoge hartstochten. Maar wel heerlijke humor. Veel prettig kijkwerk. Alles simpel gemaakt. Geilheid is geilheid. Tederheid is tederheid. De mannen zijn niet bloedmooi, maar wel compleet gefilmd. De hoer is geen heldin, maar wel echt. De travestiet is gewoon een kleinburgerlijke zeur. De centrale verhouding is geen constructie van twee stereotypen, maar een te volgen realiteit.”

Taxi zum Klo

L

efert, mijn vriend/man, en ik waren hier in Amsterdam bij de perspresentatie van Taxi zum Klo in 1980. Totaal onder de indruk van deze vooral eerlijke film spraken wij na afloop met de maker en acteur Frank Ripploh. De herkenning was zo enorm. Wij spraken met hem over de vertoning in het begin van de film van de jeugd- en klassenfoto’s van hem. Die hadden wij zelf ook. Foto’s aan het begin van de film van veelbelovende jochies die uiteindelijk in hun tijd heel

‘BLOODY HELL, THEY DON’T HAVE TO PUT THEIR ENTIRE HEAD THROUGH IT’ In 1980, my boyfriend/husband Lefert and I were attending the press presentation of “Taxi zum Klo” [Taxi to the Toilet] in Amsterdam. Very much in awe of this particularly honest film, we spoke with the maker and actor Frank Ripploh. It was so recognizable. We spoke to him about the pictures that were shown in the beginning of the film, of his youth and of his form. We also had these kind of pictures. Pictures of promising boys in the beginning of the film, who ended up having to make entirely different choices in their time than

34

gn261-034-035.indd 34

Gay News 261 247 234

their immediate surroundings would expect them to make. About this film, Herman Meijen said: “It is not a great film. No deep drama, no high passions. But it does have great humor. There is a lot to see that is very pleasant. Everything made in a simple way. Horniness is horniness. Tenderness is tenderness. The men aren’t extremely handsome, but were filmed complete. The prostitute isn’t a heroine, but is real. The transvestite is just a petty nag. The central theme is not a construction of two stereotypes, but a reality to be followed.” Early 1985, Dutch public broadcaster VPRO aired a number of gay and lesbian films. The third film

Begin 1985 zond de VPRO een aantal homo en lesbische films uit. De derde film in hun reeks was Taxi zum Klo. Ik zat waarschijnlijk in het klappertje van de redactie van het programma van Sonja Barend. Ik was al een aantal keren in haar Vara-programma geweest. Cor Al, een redacteur van haar, belde me op en vroeg: “Heb jij zelf dat soort contacten? Wil je komen reageren in haar programma? Of ken je een andere gay die dat doet?” Ik beloofde hem te zullen nadenken en hem terug te bellen. Het was pas een paar maanden na het overlijden van Lefert. Dus ik wilde zelf niet. Ik wilde ook niet zo’n jonge geile homo. Ik besloot mijn vriend Jim Holmes te bellen. Jim, een Amerikaan, was sinds de jaren vijftig hier gebleven bij zijn geliefde

in this series was “Taxi zum Klo.” Most likely, the editors of Sonja Barend’s talk show had my details on file. I had been a guest on her show several times. Cor Al, one of her editors, called me and asked: “Do you have those kind of contacts? Would you care to comment in her show? Or do you know other gays who may want to do that?” I promised him I would think about it and call him back. It was only a couple of months after Lefert had passed away, so I didn’t want to go myself. But I also didn’t want one of those young and hot gays to go. So I decided to call a friend of mine, Jim Holmes. Jim was an American, who had stayed in Amsterdam

Jim Holmes

with his lover Hans van Marle since the 1950s. Jim Holmes wrote beautiful poetry. The first time I saw him, he was standing in the small back of the old Argos in the Heintje Hoekssteeg. He was leaning against a pole at the back of the bar. Jim was smoking a cigarette and was holding the head of a boy who was giving him a blow job on his knees. Several years later, I was sitting at the bar of Hotel Anco with a group of friends at four o’clock in the morning, completely out of it. I pulled up next to Jim Holmes, who introduced me to Jip Prijn. Later on, Jip and I would make radio broadcasts for many years.

mei maart februari 2013 2012 2011

17-4-2013 21:18:27


c o l u m n : r e i j e r ’ s fashion world

Hans van Marle. Jim Holmes schreef prachtige gedichten. De eerste keer dat ik hem zag stond hij in het kleine achtergedeelte van de ouwe Argos in de Heintje Hoekssteeg. Hij leunde in het achtergedeelte van de bar aan een paal. Jim rookte een sigaret en hield het hoofd vast van een jongen die op zijn knieën zat en hem pijpte. Een paar jaar later zat ik met een groepje vrienden eens om vier uur totaal verloederd aan de bar van Hotel Anco. Ik schoof aan bij Jim Holmes en hij stelde mij voor aan Jip Prijn. Met Jip heb ik jarenlang radioprogramma’s gemaakt. De eigenaar van de Anco bar kwam bij ons staan en zei: “Effe zin in een moppie? Wim en Albert hadden drie maanden verkering. Ze waren stapel op elkaar. Wim gooiden zijn benen omhoog en Albert dook er bovenop. Ze hadden alleen één probleem. Na het klaarkomen bleven ze net als hondjes vastzitten aan elkaar. Dat was zo vervelend. Dan moesten ze bellen. Kwam de ambulance. Keken alle buren. Ze besloten naar uiteindelijk naar een specialist te gaan. ‘Dokter, het is zo vervelend. Wij blijven vastzitten. Moeten wachten op de ambulance. De buren kijken allemaal. Heeft u een oplossing voor ons?’ ‘Ja,’ zei de specialist, ‘benader vanaf nu uw partner op zijn hondjes.’ ‘Oké meneer, en blijven wij dan niet meer vastzitten?’ ‘Ja, dat wel. Maar dan kunnen jullie lopen naar het ziekenhuis.’” Maar goed, Jim wilde heel graag reageren in het programma van Sonja. Hij bewonderde haar. Ik gaf hem het nummer van Cor Al. Ik zat met een paar vrienden in het programma van de uitzending. Sonja bleek uiteindelijk een tuttig vragenstellertje te zijn. Maar Jim was werkelijk geweldig. Na het interview ging hij terug naar zijn plaats in de zaal. Wij zagen elkaar en staken onze duimen naar elkaar op. Een jaar later is Jim overleden aan aids. EVEN TERUG NAAR HET ANCO HOTEL. Een grote leerkerel pakte me vast en begon met me te dansen op het toen heel populaire lied van Donna Summer. Mijn onderlijf schuurde tegen zijn leren broek aan: It’s so good. It’s so good, it’s so good it’s so good Ooh heaven knows, heaven knows, heaven knows, heaven knows heaven knows

The owner of the Anco bar stood next to us and said: “Up for a joke? Wim and Albert had been dating for three months now and adored each other. Wim threw his legs up in the air, and Albert went on top. They did, however, have one problem: after they came, they were stuck together like doggies. That was very annoying, so they had to make a call. An ambulance would come. The neighbors were watching. Eventually, they decided to consult a specialist. ‘Doctor, this is so annoying. We are stuck. We have to wait for an ambulance. The neighbors are all watching. Do you have a solution?’ ‘Yes,’

the specialist said, ‘do not approach your partner doggy-style.’ ‘OK Sir, if we do that, we won’t be stuck anymore?’ ‘Yes, you will be stuck. But at least you can walk to the hospital.’” But to cut this story short: Jim would love to comment in Sonja’s show. He admired her, so I gave him Cor Al’s number. Together with some friends, I was in the talk show’s audience. It turned out that Sonja was asking very silly questions. But Jim, on the other hand, was wonderful. After the interview he returned to his seat in the audience. We saw each other and gave each other a thumbs up. One year later, Jim died of AIDS. Now let’s go back to the Anco hotel. A big leather man

Ooh I feel love, I feel love I feel love, I feel love Het was inmiddels acht uur in de morgen. Buiten liepen mannen met strippenkaarten naar hun werk. Twee timmermannen kwamen binnen. De eigenaar van de Anco gaf ze aanwijzingen. (Ik weet zijn naam niet meer precies en noem hem hier maar Erik.) “Wat komen die mannen hier doen, Erik?,” vroeg een zeer dronken bezoeker. “Zij komen ‘glory holes’ maken. Dat is nieuw in Amerika. Je steekt je jodokus erdoor. Het zijn kleine ronde gaten in de muur. En aan de anderen kant wordt er heerlijk op je geknabbeld.” De oudste timmerman riep Erik om even te komen kijken. Wij aan de bar lagen proestend van het lachen, terwijl we Erik hoorden roepen: “Godverdomme, ze hoeven er niet met hun hele kop door.”

grabbed me and started dancing with me to a Donna Summer song that was very popular at the time. The lower part of my body was rubbing his leather pants:

It’s so good. It’s so good, it’s so good it’s so good. Ooh heaven knows, heaven knows, heaven knows, heaven knows, heaven knows Ooh I feel love, I feel love I feel love, I feel love

By now, it was eight o’clock in the morning. Outside, men were on their way to work. Two carpenters walked in. The owner of the Anco was giving them instructions. (I don’t remember his name exactly, so I will refer to him as Eric.) A certain very drunk customer asked: “Eric, what are those men doing here?” “They are making ‘glory holes.’ It’s new in America. You put your Johnson through it. They are small round holes in the wall. And on the other side, your Johnson will be desert.” The oldest carpenter called Eric to come and have a look. We were in a fit at the bar when we heard Eric scream: “Bloody hell, they don’t have to put their entire head through it.”

maart april mei 2012 2013 2011

gn261-034-035.indd 35

Gay Gay News News247 236 235 261

35

16-4-2013 18:07:00


jan van kilsdonk s.j

Vervolgens vertrok hij naar Amsterdam en werd er godsdienstleraar en studentenpastor. PEDAGOGISCHE EROS Van Kilsdonk’s opvattingen over het leraarschap zijn duidelijk: “Een leraar is een tovenaar en is hij dat niet, dan is hij weinig. Men sprak vroeger wel van een pedagogische eros, en dat is iets..., dat is een gevoel. Ik heb later, als godsdienstleraar, ook een beetje van die pedagogische eros gehad. Dan gebeurde er wat met die jongens, ineens voelden ze dat ‘iets’ ze boven de pet ging, maar ondertussen kwam het wel aan hun pet toe.” Tot zijn leerlingen behoorden onder andere Huub Oosterhuis, Kees Fens en Antoine Bodar. Bodar krijgt er van langs vanwege zijn gevaarlijke loslippigheid: “je hebt aanleg voor opschepperij en vroomheid.” Al op jonge leeftijd zijn de tegendraadse opvattingen van Van Kilsdonk een doorn in

Jan van Kilsdonk in 1965 (foto Eric Koch / Anefo)

door Martin Maassen

“A

ls mensen ten onder gaan, kom ik in actie. Dan boeit het mij ook. Mij gaat altijd en alleen maar ter harte de individuele weg van die jonge man of vrouw.” Kenmerkender kan pater Jan van Kilsdonk (1917-2008) zichzelf niet

NO ACCUSATIONS, BUT RESPECT Compelling Portrait of a Colorful Dutch Clergyman “When people are suffering, I spring into action. And I take an interest. I only take to heart the individual road of that young man or woman.” Father Jan van Kilsdonk could not have characterized himself better. Van Kilsdonk did so just before his death in 2008, in more than sixty hours of conversations with author Alex Verburg. With these conversations as a basis, Verburg wrote a remarkable and compelling portrait of one of the most colorful clergymen The Netherlands have ever known. From 1944 until 1947, Van Kilsdonk worked as a chaplain amongst

36

gn261-036-037.indd 36

Gay News 261 247

neerzetten. Van Kilsdonk deed dat vlak voor zijn dood in 2008 in ruim zestig uur gesprekken die hij voerde met schrijver Alex Verburg (ondermeer bekend van de fraaie roman Het huis van mijn vader). Uit die gesprekken tekende Verburg een bijzonder en meeslepend portret van een van de meest kleurrijke geestelijken die Nederland heeft gekend. Van 1944 tot 1947 werkte van Kilsdonk als aalmoezenier in Vught onder gedetineerde NSB-ers (“Schuldige mensen bekeer je niet door ze te beschuldigen, maar door ze te eerbiedigen”).

imprisoned members of the national socialist movement (NSB), the Dutch branch of the Nazi Party (“You do not convert guilty people by accusing them, but by showing them some respect”). After that, he left for Amsterdam to become a teacher of religion and a student pastor.

PEDAGOGIC EROS Van Kilsdonk’s views on the teaching profession are clear: “A teacher is a magician, and if he is not, he is very little. In former days, people spoke of pedagogic eros, and that is something of..., well, it is a feeling. Later on, I did feel some of that pedagogic eros as a teacher of religion. Something happened to these boys, and suddenly they felt ‘something’ was over

het oog van “Rome.” De pater relativeerde doodzonden als voorechtelijke seks, gaf homoparen zijn zegen, pleitte tegen het celibaat, nam het op voor jongensminnaars, aids-patiënten en voor de vrouw in het priesterambt. Ook over zelfbevrediging stonden z’n opvattingen lijnrecht tegenover de kerkelijke leer: “Je hield je seksualiteit in bedwang. Er was een norm. Mijn barmhartigheid bestond eruit dat zo’n leerling van vijftien, zestien jaar met zoiets bij je kwam, ik dan zei: ‘Ach jongen, je kunt dat als je wilt wel

their heads, but it did get to the point where that wasn’t the case anymore.” Some of his pupils were Huub Oosterhuis, literary critic and scholar Kees Fens, and gay priest Antoine Bodar. Bodar was castigated for being dangerously loose-tongued: “you have a knack for bragging and piety.” Already at a young age, Van Kilsdonk’s contrary opinions were a thorn in the flesh of “Rome.” The father put mortal sins, such as premarital sex, into perspective, gave same-sex couples his blessing, argued against celibacy, spoke in defense of boylovers, AIDS patients, and female priests. His opinions on masturbation were also in direct opposition to the ecclesiastical doctrine: “Sexuality was something you kept under control. There was a norm. When a

pupil of approximately fifteen, sixteen years of age came to you with something like that, my mercy consisted of saying: ‘Well, my son, you may confess to this if you wish, but you should not consider this something that is now taking you further from Our Lord.’ I would tone it down. Not to ridicule it, but just because I did not want to burden someone with a feeling of guilt.”

‘MY EYES WERE OPENED’ In his fourth year as a teacher of religion, one of Van Kilsdonk’s former pupils committed suicide: “that boy had kept a large diary. In that diary, he accused and mentioned by name all teachers, including me, of not paying any attention to his

mei maart 2013 2012

16-4-2013 18:12:05


jan van kilsdonk s.j.

biechten, maar je moet het niet beschouwen als iets waardoor je nu verder van Onze-Lieve-Heer afstaat.’ Ik verzachtte het dus. Niet om het als belachelijk af te doen, maar ik heb nooit iemand met een schuldgevoel willen belasten.” ‘MIJN OGEN GESCHERPT’ In zijn vierde jaar als godsdienstleraar pleegde een oud-leerling van Van Kilsdonk zelfmoord: “die jongen liet een groot dagboek na. Daarin beschuldigde hij eigenlijk alle leraren, ook mij, met naam en toenaam, dat wij geen aandacht hadden gehad voor zijn homoseksualiteit. Terwijl hij daar, volgens hem, wel tekenen en aanleiding voor had gegeven. Zijn ouders kwamen het mij vertellen. Dat heeft mij erg aangegrepen, zo aangegrepen dat mijn ogen er gescherpt door zijn geworden.” Vlak na de dood van de jongen werd Van Kilsdonk benoemd tot studentenpastor. Hij ging in het Amsterdamse dansavonden voor homoseksuele studenten organiseren en richtte de spraakmakende Studentenekklesia op. Ook binnen de ekklesia streed van Kilsdonk voor het slechten van taboes, zoals die rond homoseksualiteit. Homoseks was “een vondst van

de Schepper” aldus de pater. DOUCÉ EN BRONGERSMA Van Kilsdonk verzorgde de uitvaarten van veel kleurrijke figuren, onder wie de Vlaamse pastor Joseph Doucé, de Nederlandse jurist en oudsenator Edward Brongersma, maar ook die van bijvoorbeeld sportjournalist Hans van Wissen en schrijver Frans Kellendonk... Van Kilsdonk was bevriend geraakt met pastor Doucé die in Parijs het Centre du Christ Libérateur oprichtte, een centrum voor pastorale zorg aan seksuele minderheden. Doucé moest die zorg met de dood bekopen. In 1990 werd hij op brute wijze vermoord: “het kan iemand duur komen te staan als hij omgaat met tollenaars en zondaars alsof dat de gewoonste zaak van de wereld is.” Ook met Edward Brongersma raakte Van Kilsdonk bevriend. Brongersma is vooral bekend door zijn boeken over jongensliefde. De oud-politicus verhaalde van “heel normale, verstandige vriendschappen” en “ontmoetingen met jongens, nooit kinderen maar jongens van een jaar of vijftien.” Door deze verhalen was er bij Van Kilsdonk “een enorme gretigheid ontstaan om te leren in de school van de menselijke ervaring en van het hart.” Hoe dan ook, Brongersma koos, opgejaagd door een snel veranderend, guur maatschappelijk klimaat, voor euthanasie en Van Kilsdonk deed de uitvaart.

...doodzonden als voorechtelijke sex, gaf homoparen...

INNERLIJKE ROEPING De door Van Kilsdonk opgerichte Studentenekklesia komen uiteindelijk onder de hoede van de theoloog en dichter Huub Oosterhuis. Van Kilsdonk ziet tot zijn verdriet hoe het studentenpastoraat verandert in een politiekcultureel samenzijn: “wat in hun eigen ziel aan lief en leed is, wordt daar niet neergelegd.” Daarvoor was de tegendraadse Van Kilsdonk al lang uitgegroeid tot een legendarisch figuur in de Amsterdamse studentenwereld. Wie, zoals

homosexuality. Even though, according to him, he had sent out all the signals. His parents came to tell me, and it made a deep impression on me. So deep, that my eyes were opened.” Shortly after the boy’s death, Van Kilsdonk was appointed student pastor. He started organizing dancing parties for homosexual students in Amsterdam, and founded the controversial spiritual home for students, the “Studentenekklesia.” Also within this spiritual home, Van Kilsdonk fought taboos, such as those surrounding homosexuality. Homosexuality was “a discovery made by the Creator,” the father stated.

DOUCÉ AND BRONGERSMA Van Kilsdonk conducted the funerals of many

colorful characters, including Flemish father Joseph Doucé and Dutch journalist and former senator Edward Brongersma, but also of sports journalist Hans van Wissen and writer Frans Kellendonk. Van Kilsdonk had become friends with father Doucé, who founded the Centre du Christ Libérateur in Paris, a center for pastoral care for sexual minorities. Doucé had to pay for this care with his life. In 1990, he was brutally murdered: “someone can have a very high price to pay for his association with publicans and sinners as if it was nothing out of the ordinary.” Van Kilsdonk also befriended Edward Brongersma. Brongersma is mostly known for his books on loving boys. The former politician wrote about “very normal

ik, in de jaren zeventig en tachtig in Amsterdam studeerde kon niet om de pater heen. Op heel veel plekken was hij zichtbaar aanwezig: “Ik heb letterlijk duizenden mannen en vrouwen, jongens en meisjes ontvangen die hoe dan ook niet voldoende geluk hebben gevonden en soms wel erger. Als pastor heb ik alles meegemaakt wat er mee te maken is. [...] Elementaire mensenliefde, eerbied, daar draait het om in het pastoraat. Als je dat niet opbrengt, ben je ongeschikt voor elke dienst. [...] In het pastorale gesprek ‘adem ik in wat mij wordt verteld, en adem ik dat ook weer uit. Zo help ik wonden dichten. Dat is mijn innerlijke roeping.’” Alex Verburg, Pater Van Kilsdonk, Raadsman in delicate zaken: Memoires, Amsterdam: Atlas Contact, 2013, 224 blz., ISBN 9789045022031

and sensible friendships” and “meetings with boys, never children, but boys of approximately fifteen years old.” Because of these stories, Van Kilsdonk developed “an enormous eagerness to take lessons in the school of human experiences and the heart.” In any case, Brongersma chose euthanasia, pushed by a quickly changing and harsh social climate, and Van Kilsdonk conducted the funeral.

INNER CALLING The “Studentenekklesia” founded by Van Kilsdonk eventually came under the umbrella of theologian and poet Huub Oosterhuis. To his sorrow, Van Kilsdonk had to watch how the student pastorate changed into a political-cultural gathering: “the joys

and sorrows of theirs souls do not come to the surface there.” Before that, the contrary Van Kilsdonk had already become a legendary figure in the student world of Amsterdam. Because those who, like me, studied in Amsterdam in the 70s and 80s, could not escape the father. He was visibly present on many locations: “I literally received thousands of men and women, and boys and girls, who did not find enough happiness, and sometimes even worse. As a father, I have experienced everything that life has to offer. [...] Basic human love and respect, that is what the pastorate is all about. If you cannot muster that, you are unfit for any service. [...] In the pastoral conversation, ‘I breathe in what I am told, and I breathe it out again. That is how I help to heal wounds. That is my inner calling.’”

maart mei 2012 2013

gn261-036-037.indd 37

Gay Gay News News247 261

37

16-4-2013 18:12:19


fashion

door Bernardo van Eekhout

V

an een puntbeha van krantenpapier voor zijn teddybeer Nana tot de iconische bustier voor Madonna voor haar Blond Ambition World Tour, de zestig-jarige Jean Paul Gaultier heeft een lange weg afgelegd. Nu wordt hij in Rotterdam beloond met een tentoonstelling van zijn uitgebreide oeuvre. “Ik vind het een eer om hier mijn werk te laten zien.” Rotterdam had Gaultier geen warmer welkom kunnen geven: bomen, beelden, diverse gebouwen en zelfs de Euromast zijn tijdelijk gehuld in het bekende blauwwitte, Bretonse streepje dat Gaultier tot zijn commerciële handelsmerk heeft gemaakt. Zelfs de Thalys waarmee Gaultier in Nederland arriveerde was speciaal voor de rit Bretons blauwwit gestreept. Monsieur Gaultier is echter “fashionably late” op de officiële persbijeenkomst, waar meer dan honderdtachtig internationale journalisten een preview krijgen van de haute couture tentoonstelling die na Montréal, Dallas, San Francisco en Madrid nu in onze havenstad is neergestreken. Inmiddels hebben al meer dan

THE WORLD OF JEAN PAUL GAULTIER From a cone bra made out of newspaper for his teddy bear Nana, to the iconic cone bra corset he made for Madonna’s Blond Ambition World Tour, sixty-year-old Jean Paul Gaultier has come a long way. Now he is rewarded with an exhibition of his large body of work. “I think it is an honor to show my work here.”

38

gn261-038-041.indd 38

Gay News 261 247

Rotterdam could not have given Gaultier a warmer welcome: trees, statues, several buildings, and even the Euromast have temporarily been wrapped up in the well-known blue-white Breton stripe which Gaultier has turned into his commercial trade mark. Even the international high-speed train Thalys, in which Gaultier arrived in The Netherlands, had been painted in Breton blue-white, especially for this journey. At the official press meeting, where

more than 180 journalists could preview the haute couture exhibition now in Rotterdam after Montréal, Dallas, San Francisco, and Madrid, monsieur Gaultier was “fashionably late.” Over 700,000 people have visited his works of art by now. “I have to say that my most spectacular garments are on display here. Those that are the most innovative. But I do also make wearable garments...,” the ever-

friendly Gaultier says. He has gained a few pounds, and is considerably greyer. “I love The Netherlands. People here are open minded and the country is multi-cultural. Also, The Netherlands were one of the first countries (with Japan) that understood my way of designing and embraced it. France itself only followed later.” The “enfant terrible” of the fashion world is no

mei maart 2013 2012

16-4-2013 20:32:26


fashion

700.000 mensen zijn kunstwerken bezocht. “Ik moet zeggen dat mijn meest spectaculaire kledingstukken hier zijn tentoongesteld. Degene die het meest innovatief zijn. Maar ik maak ook draagbare kleding hoor,” aldus een immer vriendelijke Gaultier die zichtbaar wat kilo’s is aangekomen... en beduidend grijzer is. “Ik houd van Nederland. De mensen zijn hier open minded en het land is multicultureel. Bovendien was Nederland samen met Japan één van de eerste landen die mijn manier van ontwerpen begreep en omarmde. Frankrijk zelf kwam pas later.” Het “enfant terrible” van de modewereld is echter al lang niet meer zo verschrikkelijk provocerend als gedurende zijn hoogtijdagen in de jaren tachtig en negentig, toen hij nog graag shockeerde door zwaar opgemaakte mannen in rokken te hullen, onderkleding als bovenkleding te presenteren of door Madonna met ontblote borsten te laten défileren. “Ik heb nooit geprovoceerd om het provoceren. In die zin vind ik ‘enfant terrible’ niet bij me passen. Maar ja, soms moet je met zo’n stempel op je voorhoofd leven.” De thematische opstelling van de tentoonstelling laat meer dan honderdveertig creaties zien en is volgens de aanwezige Nathalie Bondil, directrice van het Montreal Museum, de beste tot nu toe. Maar toch ontbreken hier een aantal adembenemende jurken die ik wel in Madrid heb gezien. Geheel terecht benadrukt de curator van de tentoonstelling Thierry-Maxime Loriot dat al het tentoongestelde werk van Gaultier uit de jaren zeventig, tachtig en negentig er anno 2013 nog zo modern en tijdloos oogt; als ware het een reis langs de vele thema’s die Gaultier in zijn carrière hebben geïnspireerd. In het oog springend zijn de bewegende gezichten die op de gezichten van de modellen zijn geprojecteerd (inclusief een pratende Gaultier zelf) waardoor je het gevoel krijgt naar levende mensen te kijken. Een soort theatervoorstelling. Eén

longer as provocative as during his peak in the eighties and nineties. Back then, he liked to shock by dressing men with heavy make-up in skirts, present undergarments as outerwear, or making Madonna flaunt her naked breasts. “I never provoked just to provoke. And in that sense, I do not think ‘enfant terrible’ is a description that fits me. But then again, sometimes one just has to put up with a label like that.”

The thematic arrangement of the exhibition shows more than 140 creations, and is the best so far, says Nathalie Bondil, Director of the Montréal Museum of Fine Arts (MMFA). But there are a number of breathtaking dresses missing I did see in Madrid. The curator of the exhibition, Thierry-Maxime Loriot, rightly stresses that Gaultier’s work from the 70s, 80s and 90s, as well as his current work, still has a modern and timeless look. It is as if we

van de voorwaarden die Gaultier stelde om ja te zeggen tegen een overzichtstentoonstelling, want hij wilde absoluut niet een statische begrafenisexpositie. “Een retrospectief van mijn werk, van een ontwerper die terugkijkt op zijn leven, dat voelde aan alsof ik dood was en dat zijn dingen voor oude mensen. Ik wilde een levendige expositie want mode is iets dat leeft. Ik heb

are taking a journey through the many themes that have inspired Gaultier during his career. Striking are the moving faces that have been projected onto the faces of the models (including the artist himself talking), which gives you the idea you are watching living people. A sort of theatrical performance. One of Gaultier’s conditions to give the go-ahead for a retrospective, as he was dead set against a static funeral-like exhibition. “A retrospective of my work

as a designer who looks back on his life feels like I was dead and buried, and those are things for older people. I wanted a lively exhibition, because fashion is something that is living. I have mixed the themes that are important to me, for example the skin, the androgynous, punk.” When you look at Gaultier’s garments close by, they excel in the workmanship by which the garments are

maart mei 2012 2013

gn261-038-041.indd 39

Gay Gay News News247 261

39

16-4-2013 20:32:51


]Xj_`fe roze filmdagen

)/ >XpE\nj)).   alc`)'(' ^Xpe\nj)*'  ]\YilXi`)'(' fbkfY\i)'(' )/ 40  ^Xpe\nj))) Gay News 247 maart 2012

gn261-038-041.indd 40

17-4-2013 21:19:55


fashion

thema’s gemixt die belangrijk voor mij zijn zoals: de huid, het androgyne, punk.” Humor en originaliteit zijn de belangrijkste kenmerken als je Gaultier’s kleding van dichtbij bekijkt, die ingenieus uitblinkt door de vakkundigheid waarmee de kleding is

made, with humor and originality as key elements. Because in the end, a fashion label stands or falls on the quality of the studio, which has to be able to transform the designer’s ideas into garments. A good example of this is a dress made of crocodile leather, for which every skin plate is crocheted by hand with a forgotten technique. This reveals the skills of the “petits mains,” as the diligent ladies of the studio are also called. “True workmanship. It is

vervaardigd. Want uiteindelijk staat een modehuis met de kwaliteit van het atelier dat in staat moet zijn om de ideeën van een ontwerper te kunnen realiseren naar kleding. Een mooi voorbeeld hiervan is een jurk van krokodillenleder, waarvan iedere huidschub handmatig aan elkaar is gehaakt middels een vergeten techniek. Hierin schuilt de vakbekwaamheid van de “petits mains,” zoals de ijverige dames van het atelier ook wel worden genoemd. “Echt vakmanschap. Het is als een trui met haakwerk waarmee je alles aan elkaar vastmaakt.” Schitterend is ook een avondjurk waarvan de bustier uitloopt in een rok die op afstand op

like a jumper with crocheting that joins everything together.” Also magnificent is an evening dress with a bustier that culminates in a skirt and looks like fabric from a distance. But when you take a closer look, the leopard print is completely handmade out of small beads. More than 1,700 man-hours were devoted to this dress. Bustiers can be admired in all shapes and

stof lijkt, maar van dichtbij is de panterprint geheel handmatig vervaardigd van kleine kralen. Meer dan 1700 manuur is hieraan gewerkt. Bustiers zijn in allerlei vormen en materialen te bewonderen: in zalmroze zijde met zichtbare baleinen voor mannen, vervaardigd uit celluloid (transparante filmrollen) of in donkerbruin krokodillenleder zonder naden voor Hermès. Uiteraard ontbreekt op de tentoonstelling de iconische, goudgele bustier van Madonna uit 1990 niet, die er anno 2013 echter minder fris uitziet dan destijds. “Er zit natuurlijk veel van haar transpiratie in, want ze droeg de bustier natuurlijk iedere dag. Maar ook is het wat groen uitgeslagen omdat er ijzerdraad in is verwerkt,” licht Gaultier toe. Speciaal voor de tentoonstelling in Nederland is er een red light district-stellage na gebouwd waarin de zwarte SM-kleding van Gaultier in het rode licht en deels verborgen achter fluwelen gordijnen goed tot haar recht komt. Jammer dat er slechts één mannenrok te bewonderen

materials: in salmon-pink silk with visible baleen for men, made out of celluloid (transparent reels of film) or in seamless dark brown crocodile leather for Hermès. Of course, Madonna’s iconic golden bra from 1990 can also be seen at the exhibition. However, in 2013 it does not look as fresh as it did back then. “It must contain a lot of her perspiration, as, naturally, she has worn the bustier every day. But it has also turned green somewhat as it contains

iron wiring,” Gaultier explains. Especially for the exhibition in The Netherlands, a Red Light District platform was reconstructed. Gaultier’s black SM garments, partly hidden behind velvet curtains and in red light, have full play here. It is a pity that there is only one male skirt to be admired, as the category remains one of Gaultier’s most controversial in menswear. “I created the men’s skirt because women started to appreciate

februari maart mei 2013 2012 2013

gn261-038-041.indd 41

Gay GayNews News258 247 261

41

16-4-2013 20:33:26


fashion

valt, want dit blijft één van Gaultier’s meest controversiële kledingstukken voor mannen. “De rok voor mannen heb ik gemaakt omdat vrouwen sommige feminiene kanten van mannen mooi begonnen te vinden. Alleen de bh is een kledingstuk dat uitsluitend is bedoeld voor vrouwen. Al het andere kan door beide seksen worden gedragen. Mijn mannenrokken zijn overigens het meest verkocht aan heteroseksuelen. Ik denk dat homo’s erdoor in verlegenheid worden gebracht, omdat hun omgeving het als outing kon zien, terwijl ze nog niet uit de kast waren.” Mocht Gaultier ooit in Frankrijk kunnen trouwen, dan zou hij dat waarschijnlijk doen in een witte mannenrok. Want sinds zes jaar heeft hij een nieuwe liefde. Stoppen met werken wil Gaultier nog lang niet... maar hij kijkt er wel naar uit. “Het is goed om mode te maken, maar zelf maak ik liever kleding. Want kleding kan je leven beïnvloeden en is als een soort communicatiemiddel. Er zijn voor mij geen goede of slechte ontwerpers, want onze taak is om dát te reflecteren wat zich in de samenleving afspeelt. Dat maakt mijn werk als ontwerper nu zo leuk. Want kleding maken maakt me nog steeds gelukkig.” Voilà. Het Spaanse concern Puig betaalde in 2011 zestien miljoen euro voor vijfenveertig procent van de Gaultier-aandelen, die toen in handen waren van het Franse luxelabel Hermès. Gaultier zelf verkocht nog eens vijftien procent van zijn vijfenvijftig procent aandelen aan Puig, waardoor het nu voor zestig procent de leiding heeft over het modehuis Jean Paul Gaultier. “Het maakt me erg blij, want ik ben zelf niet geïnteresseerd in management, maar kan me nu geheel concentreren op het ontwerpen,” aldus Gaultier. Zelf blijft Gaultier aan als creative director en aandeelhouder maar hij is dus geen volledige eigenaar meer van zijn eigen merk. In tegenstelling tot Gaultier beschikt Puig wel over de nodige financiële middelen om Gaultier als merk wereldwijd te gaan uitbreiden. Deze tentoonstelling is daarvan al een eerste stap. Puig is momenteel eigenaar van de modemerken Jean Paul Gaultier, Carolina Herrera, Paco Rabanne en Nina Ricci. Daarnaast is Puig ook de licentiehouder van de parfums van

some feminine aspects in men. Only the brazier is a garment that is exclusively meant for women, even though it could be worn by both genders. My men’s skirts have been mostly sold to heterosexuals, though. I think that gays were embarrassed by them, as their surroundings could perceive it as coming out of the closet at a time they were not ready for that yet.” If Gaultier could ever get married in France, he would most likely do it in a white men’s skirt. Because for six years now, he has

42

gn261-038-041.indd 42

Gay News 261 247

found love again. Gaultier does not want to retire just yet... but he is looking forward to it. “It is wonderful to create fashion, but I would rather make clothes myself. Because clothing can influence your life, and is a form of communication. To me, there are no good or bad designers, as it is our duty to reflect what is going on in society. That makes my work a designer so much fun now. Because creating garments is still making me

happy.” Voilà. In 2011, the Spanish conglomerate Puig paid sixteen million euros for forty-five percent of Gaultier shares, which then were in the hands of French luxury label Hermès. Gaultier himself sold another fifteen percent of his fifty-five percent shares to Puig, that now has a sixty percent say in fashion house Jean Paul Gaultier. “This pleases me, as I am not very interested in management, and can now focus on designing,”

Gaultier says. Gaultier will stay on as creative director and shareholder, but no longer has full ownership of his own brand. Unlike Gaultier, Puig does have the necessary financial means for the global expansion of Gaultier as a brand. This exhibition is a first step in that direction. Puig now owns fashion labels Jean Paul Gaultier, Carolina Herrera, Paco Rabanne, and Nina Ricci. Besides these brands, Puig is also the licensee of perfumes by Gaultier, Prada, and Comme des

mei maart 2013 2012

16-4-2013 20:33:48


Gaultier, Prada en Comme des Garçons. Dit jaar nog lanceerde Gaultier een nieuwe herengeur: Le Beau Male. De tentoonstelling The Fashion World of Jean Paul Gaultier: From the Sidewalk to the Catwalk is nog tot en met 12 mei 2013 te zien in de Kunsthal Rotterdam. Bij de tentoonstelling is de eerste monografie over Jean Paul Gaultier verkrijgbaar, uitgegeven door het Montreal Museum of Fine Arts, met Thierry-Maxime Loriot als eindredacteur. Dit uitgebreide boek (424 pagina’s en meer dan 550 illustraties) is dé publicatie over de wereld van Jean Paul Gaultier. De Engelstalige editie is uitgegeven door het Montreal Museum of Fine Arts in samenwerking met de Amerikaanse uitgever Abrams, ISBN: 9781419700026. Kunsthal Rotterdam Museumpark, Westzeedijk 341 3015 AA Rotterdam Openingstijden: dinsdag t/m zaterdag 10.00-17.00 uur, zon- en feestdagen 11.00-17.00 uur.

Garçons. And this year, Gaultier also launched a new fragrance for men: “Le Beau Male”. The exhibition “The Fashion World of Jean Paul Gaultier: From the Sidewalk to the Catwalk” can be visited until the 12th of May 2013 in the Kunsthal Rotterdam. To accompany the exhibition the first ever monograph on Jean Paul Gaultier has been published by the Montreal Museum of Fine

Arts, under the direction of Thierry-Maxime Loriot. The English language edition of this book is published by the Montreal Museum of Fine Arts in collaboration with American publisher Abrams, ISBN: 9781419700026. Kunsthal Rotterdam, Museum Park, 341 Westzeedijk, 3015 AA Rotterdam. Opening times: Tuesday till Saturday 10am5pm, Sundays and Holidays 11am-5pm maart 2012

gn261-038-041.indd 43

Gay News 247

43

16-4-2013 20:34:03


Gay Life- Where to go

44

gn261-44-45.indd 44

Gay News 261

mei 2013

17-4-2013 21:21:22


Gay Life- Where to go 45. Bars and clubs are 1 or 2 hours later open on Fridays and Saturday. Shops usually open daily (inc. Sun) till 18, 4 6 . Thursday till 21 hrs. X= closed

Vivelavie, gay & lesbian bar (16-3)

4 7.

Reality, bar (20-3)

1 . EBAB, location Prinsenstr. (B&B)

48.

Entre Nous, bar (21.30-3)

2.

Maes B& B

49.

Montmartre, bar (17-1, fri/sat -4)

3.

Seasons, restaurant

50.

4.

Heren B& B

5 . Le Salon, sexshop (10-22) 6.

Alfa Blue, sexshop (9-24)

Lellebel, dragqueen bar (20-3)

Amstel 54, bar (17-1) 5 1 .  Chez René, bar (18-3, fri/sat -4) 5 2.

Wapen van London, bar (16-1, mon X) 5 3 .  B1, sexshop & cinema (09.30-23)

7 . Gays & Gadgets, giftshop (11-19)

54.

Dwarsliggertje, bar (14-1)

8 . Underground, fetish shop (11-20)

55.

Exit Aprés Chique, bar (23-4, mon/tue X)

 GayTIC, gay tourist info (11-19)

9 . Prik, bar (16-1, fri/sat -3)

NYX, gayfriendly club (fri/sat 23-5) 56.

Female & partners (sexshop)

Soho, bar (17-3, fri/sat -4, mon/tue -1) 5 7 .  Taboo, bar (17-3, sat 16-4, sun 16-3)

11.

‘t Sluisje, restaurant (mon/tue/wed X)

5 8 .  Artem Bodywear, shop (mon/fri 13-

12.

Bij ons Vintage, shop

13.

Zin by Guido, massages & facials

59.

DownTown, lunchroom (11-18, tue X)

14.

De Kunstboer, gift shop

60.

Other Side, coffeeshop (11-1)

1 5 . Boysclub 21 (15-1)

61.

Saturnino, restaurant (12-23)

1 6 . A’dam Gay Zone, sexshop/-cinema (11-1)

62.

Rico’s Keldertje, restaurant (monX)

1 7 . Cuckoos Nest, leatherbar (13-1)

6 3 .  Vrolijk, gay bookshop

18.

The Web, leatherbar (13-1)

64.

19.

Sauna Damrak (10-21) (gay friendly)

10.

19, sat 12-18, sun 14-18, wed X)

Dr. T. Maasen, psychologist 6 5 .  Pink Point, gay info + souvenirs

20. Drake’s,sexshop/-cinema(10-22)

(10-18), Jan tue/wed X

2 1 . Fuxxx, gay club (fri/sat 23-5, sun 15-19)

66.

COC, gay & lesbian rights organisation

22. Adonis, sexshop/-cinema (10-1, fri/sat -2)

6 7.

Saarein, lesbian bar (16-1, mon X)

23. Eagle, cruise bar (22-4, fri/sat -5)

68.

24. Dirty Dick’s, cruise bar (16-03, fri/sat -4) 25.

De Barderij, bar (16-1, fri/sat -3)

26.

De Engel van Amsterdam, bar (15-1)

2 7.

De Engel Nextdoor, bar (16-1)

28.

ES Collection, shop

29.

Het Mandje, bar (16-1, mon X)

30. The Queens Head, bar (16-1, fri/ sat -3) 3 1 . Getto, food & drinks (16-1, mon X) 32. RoB, Flagship Store, leather & fetish

Bridge-Club de Looier Looier Suites, apartments

35.

Anco, leather men hotel

78.

36.

Public Library (10-22) & IHLIA (G&L Archives) (12-17)

Spijker, cruise bar (16-1) 7 9 .  EBAB, location Raamstr. (B&B) 8 0 .  Thermos, sauna (12-8)

Hemelse Modder restaurant

8 1 .  Thermos Beautysalon (13-20)

38. EBAB, location O.Z. Achterburgwal (B&B)

82.

39. Out of the Closet, thrift store (10-19)

83.

40. Aidshealth, free rapid testing &

counseling (thu-sat 13-19, sun 13-18) 4 1 . EBAB, location Zwanenburgwal (B&B) 42.

Rouge, bar (17-1, fri/sat -3, mon/tueX)

Most bars and discos are open one hour longer than listed on Fridays and Saturdays. Many shops are open late on Thursday (untill 21.00 hrs) and most shops in the centre are open on Sundays from 11.00 till 17.00 hrs.

NIGHTLIFE BARS & CAFE’S

 AMISTAD, Kerkstr. 42 [77] (9-18).  624 80 74 gay internet lounge. .amistad.nl

Hiv Foundation

Hotel Freeland 8 4 .  Cuts and Curls, hairdresser 8 5 .  Apartments Unlimited, apartment 86.

Mankind, bar (12-23, sun X) 8 7 .  QASHolidays, travel

43. Hot Spot, bar

88.

(20-3, fri/sat 20-4, mon/thu 16-3) 44. Club Roque, gay club (23-4, fri/sat -5, mon/tue X)

9 0 .  Adriaen van Ostade

ITC hotel 8 9 .  EBAB, location Lijnbaansgracht (B&B)

luxury B&B

Get your FREE copy of the Amsterdam Gay MapTM at one of Amsterdam’s gay venues. Need more info? Visit us online at www.gayamsterdam.com

FETISH & CRUISE BARS  ARGOS Warmoesstraat 95 [34] (22-3, fri/sat -4) Amsterdam’s original leather bar, cruisy & big darkroom  622 65 95  CUCKOOS NEST  627 17 52 NZ Kolk 6 (13-1, fri/sat -2) [17] cruisy bar with huge darkroom .cuckoosnest.nl  CHURCH, Kerkstraat 52 [75] (tue-wed 20-01, thu 22-04, fri/ sat 22-5, sun 16-4) Various kinky theme parties .clubchurch.nl  DIRTY DICKS Warmoesstr. 86 [24] (16-03, fri/sat 16-4) Famous gay cruising bar, With Bigger and improved dark room SPIJKER, Kerkstraat 4  620 59 19

(mon-thu 16-1, fri/sat -3, su -1) [78]

 THE EAGLE, Warmoesstr. 90 (22-4, fri/sat 22-5) famous cruise bar, also exciting parties [23]

AMSTEL 54, Amstel 54 [50] (sun-thu 17-1, fri/sat 16-3)  623 42 54 BARDERIJ de, Zeedijk 14  420 51 32 (16-1, fri/sat from 16-3) [25]

 CHEZ RENÉ, Amstel 50 [51] (18-3, fri/sat 18-4). Great dutch local bar

Robin en Rik, leather shop

34. Argos, cruise bar (22-3, fri/sat -4)

3 7.

Need more info? Visit us on-line at http://www.gayamsterdam.com. Experiences about Amsterdam you would like addressed? Email our editors at editors@gaynews.nl

DE ENGEL VAN AMSTERDAM, Zeedijk 21, [26] (15-1)  427 63 81 DE ENGEL NEXT DOOR, Zeedijk 23 [27] 7 0 .  Hotel The Golden Bear (we-su 16-1, fri/sat 16-3) DWARS LIGGERTJE, ‘t, 7 1 .  The Bronx, gay shop (10-22) Reguliersdwarsstr. 105 [54] 7 2 .  Black Body, fetish shop (11-19, sun X) (14-1, mon-wed 17-, fri/sat -3) ENTRE NOUS, Halvemaansteeg 14 7 3 . Bed & Breakfast 62 [48] (sun-thu 21.30-3, fri/sat 21.30-4) 7 4 .  Powders, laundrette (8-21:45) EXIT APRÉS CHIQUE, 7 5 .  Club Church, gay club (tu/wed 20-01, Reguliersdwarsstr. 42 [55] (23-4, fri/sat -5, mon/tue X)

69.

thu 22-04, fri/sat 22-5, sun 16-4) 7 6 .  Amistad Hotel & Apartments 7 7 .  Amistad Internet lounge (9-18)

33. Mr.B., leather & fetish, pierc. & tattoo

Amsterdam Gay life mon, tue, wed, thu, fri, sat, sun = days of the week X = closed [00]= number on map www.. = interesting internet-site  Amsterdam area-code: 020  international: +31 20

(16-3, fri/sat-4)  624 01 14 WAPEN VAN LONDEN, Amstel 14 [52] (16-1, fri/sat -3, mon X)

 GETTO, Warmoesstr. 51 [31]  421 51 51 (sun-thu 16-01, fri/ sat -2, mon X) Home cooking, Cocktails, Expo’s & Dj’s .getto.nl  HOT SPOT CAFE Amstel 102 [43] ( 20-3, fri/sat 20-4, mon/thu 16-3)  622 83 35 Party time 7 days a week

LELLEBEL, Utrechtsestr. 4 [46] (20-3, fri/sat 20-4, su 15-3) dragqueen bar  427 51 39 MANDJE, ‘t, Zeedijk 63 [29]  622 53 75 (16-1,wed/thu 15-, fri/sat 14-3, sun 14-, mon X) MANKIND, Weteringsstr. 60, [86] (mon-sat 12-23, Su. X)  638 47 55 MONTMARTE, Halvemaansteeg 17 (sun-thu 17-1, fri/sat 17-4)  625 55 65 [49]  PRIK, Spuistr. 109 [9] (16-1, fr/sa -3) Great Cocktails & DJ’s  3200 002 .prikamsterdam.nl

REALITY, Reguliersdwarsstr. 129 [47] (sun-thu 20-3, fri/sat -4) ROUGE, Amstel 60 [42] (17-1, fri/sat -3, mon/tue X) SAAREIN, Elandstr. 119 [67]  623 49 01 (16- 1, fri -2, sat 12-2, su 13-1, mon X) SOHO, Reguliersdwarsstr. 36 [56] (17-3, fri/sat -4, mon/tue -1)

Friday  (Z)ONDERBROEK underwear party @ Club Church Kerkstr. 52 (22-5) [75] Saturday every first Saturday:  (Z)ONDERBROEK underwear party @ Club Church Kerkstr. 52 (22-5) [75] Sunday

TRUT, Bilderdijkstr. 165 (sun 23-4 , door open 23-24) weekly, not commercial, lesbian/gay mixed  (Z)ONDERBROEK underwear party @ Club Church Kerkstr. 52 (20-4) [75] every first Sunday:  NCADAM - safe sexparty dresscode: naked @ Club Fuxxx, Warmoesstr. 96 (15-19) [21]  FIST FACTORY @ Dirty Dick’s, Warmoesstr. 86 (15-22, door -19) [24] every 2nd Sunday:  NAKED DARK CRUISING @ Dirty Dick’s, Warmoesstr. 86 (16-22, door open -19) [24]  S.O.S. - sex on Sunday, shirtless or naked @ Club Church Kerkstr. 52 (16-20) [ 75] every 3rd Sunday:  HORSEMEN & KNIGHTS safe-sexparty, dresscode: naked/ underwear @ Club Fuxxx (15-19) Warmoesstr. 96 [21], www.horsemen.nl

WEB, St. Jacobsstraat 6 [18] (sun-thu 13-1, fri/sat 13-3)  623 67 58

Regular parties often change, for a complete overview see the extensive day-today agenda in our monthly DANCE CLUBS  CHURCH, Kerkstraat 52 [75] , Gay News Magazine, or check  www.gayamsterdam.com

(tue-wed 20-01, thu 22-04, fri/ sat 22-5, sun 16-4) Various kinky theme parties. .clubchurch.nl

NYX, Reguliersdwarsstraat 42 [55] (fri/sat 23-5) gay friendly/ mixed

 FUXXX, Warmoesstr. 96 [21] (fri/sat 23-5, sun sexparties 15-19) cruise, dance & fetish  CLUB ROQUE, Amstel 178 (23-4, fri/sat 23-5, mon/tue X) Pop, house & dance; friendly gay dance club [44]

REGULAR PARTIES

CLUBS/ESCORTS  AA BOYS ESCORTSERVICE (17-4) home and hotelvisits, first class boys.  6755 750 .aaboys.nl  BOYSCLUB 21, Spuistr. 21 (15-1, fri/sat -2) Amsterdam’s only boysclub shows Fri/Sat 22-00  622 88 28 [8]

MICHAELS BOYS ESCORT  6181824

 PEOPLE Amsterdams gay escortservice. Carefully selected boys in any type. World Wide service. Extensive website with (sometimes very hot) regular Tuesday photoshoots to shop around.  K!NK @ Club Church,  662 999 0 (16-2) Kerkstraat 52 (20-01) [75]  Nice boys always welcome. .peoplemale.com Thursday .people.nl (Dutch)  BLUE @ Club Church,  PEOPLE DIRECT Kerkstr. 52 (22-4) Kooky arrange your own paydates, Klubbing dance night [75] direct contact wit every last Thursday: self-employed escortboys  GOLDEN SHOWER www.people.nl -> direct, @ Dirty Dick’s Warmoesstr. 86 or http://direct.people.nl or [ ] (21-03) 24 .escortboys.com Monday  AFTER WEEKEND SEXPARTY @ Dirty Dick’s, Warmoesstr. 86 (21-03) [24]

 TABOO, Reguliersdwarsstr. 45 (17-3, fri -4, sat 16-4, sun 16-3) friendly gay bar with smoking lounge, terrace and great (gay) music, cocktails. [57] www.taboobar.nl  THE QUEEN’S HEAD Zeedijk 20 [30] (16-1, fri/sat -3) Lovely local gay bar with lots of activities. Editors choice. www.queenshead.nl

VIVELAVIE, Amstelstr. 7 [45] mei 2013

gn261-44-45.indd 45

Gay News 261

45

17-4-2013 18:10:55


G a y L i f e - Wh emutatie, r e taanvulling o g oof wijziging? listing@gaynews.nl. Gratis weblink vermelding? www.gayamsterdam.nl/ LUNCHROOMS DOWN TOWN, Reguliersdwarsstr. 31 (11-18, sun -17, tue X)  622 99 58, lunchroom [59] OTHER SIDE, Reguliersdwarsstr. 6 coffee shop (11 -1)  421 10 14 [60]

RESTAURANTS Please note that most kitchens close around 22.00 hrs

on any spot  788 30 60 www.misterb.com  THERMOS BEAUTYSALON Raamdwarsstr. 5 [81] (13-20) hair cuts, hair removal, massages, sun beds and beauty treatments  623 91 58 www.thermos.nl

(11-20, sun 12-20) [8] fetish gear, underground fetish www.underground-fetish.com

SHOPPING & STYLE

 ARTEM BODYWEAR [58] Reguliersdwarsstr. 39 (mon/fri 13-19, sat 12-18, sun ZIN BY GUIDO, Spuistr. 89 [13] (11-18, 14-18, wed X) under-, gymand swimwear  320 52 70 mon/tue -22,wedX)  422 17 18 .artembodywear.com massages & facials

BIJ ONS VINTAGE, Nieuwezijds voorburgwal 150 clothing, accessories, gadgets [12] ES COLLECTION, Zeedijk 61 [28] athleticwear

reasonably priced. Central booking office Berlin: + 49 30 236 236 10 [1], [38], [41], [79], [89] www.ebab.com

FREELAND HOTEL, Marnixstr. 386 [83]  622 75 11  THE GOLDEN BEAR Kerkstr. 37 [70] 627 01 64  624 47 85, clean and spacious rooms .goldenbear.nl

HEREN Bed & Breakfast, Singel 95  427 51 65 [4] ITC, Prinsengracht 1051 [88]  GETTO Warmoesstr. 51 [31] GAY BOOKSHOPS  623 02 30 Food & Drinks, (16-1, fri/sat -2,  VROLIJK, Paleisstr. 135 [63]  GAYS & GADGETS [7] 420 43 69 www.itc-hotel.com sun -0, mon X) nice restaurant, LOOIER SUITES (11-18, sat 10-17, sun 13-17) Spuistr. 44 (11-19, sun 12-19) home cooking, real gay Amsterdam’s gay & lesbian extensive gay shopping & gift- Lijnbaansgracht 187 [68] atmosphere!  421 51 51  420 69 88, info@looier.com bookstore. Also with frequent shop  330 14 61 HEMELSE MODDER, Oude Waal 9 MAES Bed & Breakfast, presentations.  623 51 42 .gaysandgadgets.com (18-22)  624 32 03 [37] www.vrolijk.nu Herenstraat 26 [2] DE KUNSTBOER, Spuistr. 74a [14] ‘t SLUISJE, Torensteeg 1  427 51 65 (11-18, tueX)  420 20 59 bags,  624 08 13 [11] SEX SHOPS MAURO MANSION, Gelderseklade gifts & gadgets (18-01, fri/sat-03, mon/tue/wed X)  AMSTERDAM GAY ZONE 16, small boutique style hotel in the  OUT OF THE CLOSET, RICO’S KELDERTJE, Spuistr. 21 (11-1) sexshop [16], Jodenbreestr. 158 (10-19, sun heart of the old town. Nieuwezijds Voorburgwal 306 www.mauromansion.com cinema & darkroom. 12-18) fabulous thrift stores (12-23.30, monX) dutch, italian &  625 87 97 PRINSEN HOTEL  620 30 55 [39] spanish food, cosy gay minded  ADONIS Warmoesstr.92 [22] www.outofthecloset.org/nl Vondelstr. 36-38  616 23 23 rest.  624 94 25 [62] QUENTIN HOTEL (10-1,fri/sat -2) sexshop &  PINK POINT, Westermarkt SATURNINO, Reg. dwarsstr 5 [61] cinema; private cabin, darkroom (10-18, in Jan. tu/we X) friendly Leidsekade 89  626 21 87 (12-23.30, italian food). ALFA BLUE, Nieuwendijk 26 [6] gay tourist info & souvenirs  639 01 02 (9-24)  627 16 64  428 10 70 [65] SEASONS, Herenstraat 16 [3]  B 1, Reguliersbreestr. 4 [53] HEALTH .pinkpoint.org (17-22:30)  330 38 00 (09.30-23, su 12-23)  AIDSHEALTH [40] sexshop & 3(!) cinema’s TRAVEL

PERSONAL CARE  POWDERS LAUNDRETTE Kerkstr.56 (8- 21:45 daily) service wash, drycleaning, ironing & internet. www. powders.nl [74]

GAY SPORT DUTCH GAY & LESBIAN ATHLETICS Gay & Lesbian athletics www.dgla.nl GAYSWIMAMSTERDAM, homo/ lesbo swim club. www.gayswimamsterdam.nl DE LOOIER BRIDGE (wed=gay) Elandsgracht/ Lijnbaansgracht,  627 93 80 [68] www.bridge-amsterdam.nl NETZO, gay Volleybal sportclub www.netzo-amsterdam.nl RAINBOWSQUASH, gay squashclub m/v (fri 19/21) www.rainbowsquash.com SMASHING PINK big gay and lesbian tennisclub www.smashing-pink.nl TIJGERTJE, homo en lesbo sportclub. www.tijgertje.nl

GAY SAUNA’S DAMRAK, Damrak 54 (12-21)  622 60 12 [19] (gay friendly)  THERMOS, Raamstr. 33 (12-08)  623 91 58 [80] with swimming pool and roof terrace. www.thermos.nl

HAIR & BEAUTY  CUTS AND CURLS Korte Leidsedwarsstr. 74 [84] (tue-fri 10-20, sa 7-14, mon X) hairstyling, appointments via website or  624 68 81 .cutsandcurls.com

 MISTER B Warmoesstr. 89 Tattoos & Piercings [33] (thu-fri 10.30-18, sat 11-17) hygienic piercings & tattoos

46

gn261-44-45.indd 46

SHOPPING

 623 95 46

free rapid HIV testing &  QAS Holidays, Vijzelgracht 13 counseling, Jodenbreestr. 158 reliable Travel agent  683 80 81 (thu-sat 13-19, sun 13-18), no www.qasholidays.nl appointment needed amsterdam@aidshealth.org www.aidshealth.org WOMEN AIDS/SOA- INFOLINE  0900- 204 204 0 SAAREIN, Elandstraat 119 [67] (10 ecpm) For questions about (16- 1, sat 12-2, mon X)  623 49 01  BRONX, Kerkstr. 53-55 safe sex, hiv & std’s (mon 10VIVELAVIE, Amstelstraat 7 [45] [71] Welknown gay sex store, 22, tue-fri 14-22) (16-3, fri/sat-4)  624 01 14 (10-22)  623 15 48 infolijn@soaaids.nl www.thebronx1976.com HIV Vereniging SERVICE POINT  DRAKE’S, Damrak 61 [20] (Mo/Tue/Th/Fr 14-22) 1st HOTELS (10-22) cinema busy during Helmerstr. 17 amsterdam. lunch/rush hours hivnet.org  689 25 77 [82] For on-line bookings: DOCTORS ON CALL www.drakes.nl  627 95 44 http://hotels.gayamsterdam.com   088 00 30 600 incl. Amsterdam’s gay hotelguide GGD STD CLINIC and the interactive Amsterdam Weesperplein 1 Gay Map (near Weesperplein subwaystation)  555 58 22, Free testing and  ADRIAEN VAN OSTADE treatment for STI/ STD’s. Mon 6 737 157 Fri 08.30-10.30 & 13-15.30. 662 75 72 For opening hours on Tue/ info@ostadebb.com, Thur call. FEMALE & PARTNERS, Spuistr. 100 Luxury, multiple (11-18)  620 91 52 [10]  always horribly busy, so  LE SALON, Nieuwendijk 22 awarded B&B. Total privacy with come early! (we would try our all amenities in the trendy area home doctor instead to avoid (10-22)  622 65 65 [5] De Pijp, close to down-town [90] ridiculous waiting times) sex supermarket & cinema .ostadebb.com PSYCHOLOGENPRAKTIJK  AMISTAD, Kerkstr. 42 [76] Hartenstr. 31 LEATHER  624 80 74, 622 99 97 & FETISH SHOPS Dr. Thijs Maasen, registered also apartments, the place to psychologist also outside of  BLACK BODY, Kerkstr. 173 make new friends office hours [64] (11-19, sun X) [72] specialist in .amistad.nl www.homopsycholoog.nl rubber, incl leather, sportswear AMSTERDAM HOUSE HOTEL EUREKA  638 73 21 and underwear  626 25 53 ‘s Gravelandseveer 3-4. charming .blackbody.nl  MISTER B, Warmoesstr. 89 hotel overlooking the Amstel Canal, FURTHER INFO (10.30-19, thu -21, sat 11-18, sun also Houseboats available. 13-18) leather, rubber, tattoo &  624 66 07, 624 13 46 www.amsterdamhouse.com  GAY AMSTERDAM piercing  788 30 60 [33] ANCO, Oudez. Voorburgwal 55 Amsterdam’s online Gay www.misterb.com  624 11 26 [35] Resource, founded in 1995.  APARTMENTS UNLIMITED  Know where to go, where apartments, studios, house the action is, what’s going on boats and guesthouses. and where to sleep, and meet office: Kruithuisstr. 18 [85] the locals. Amsterdam’s most  620 15 45 638 50 56 used gay resource, according .apartments-unlimited.com to survey of the City of Amsterdam ROBIN & RIK LEERMAKERS, Runstr. 30 Bed& Breakfast 62, Kerkstr. 62 .gayamsterdam.com (11-18.30, mon 14 sun X) [69]  627 89 24 two deluxe bedrooms in historic townhouse [73]  624 80 74  DAILY AGENDA  ROB FLAGSHIP STORE www.bedandbreakfast62.nl http://agenda.gayamsterWarmoesstr. 71 [32] (11-19, sun 13-18)  428 30 00  ENJOY BED & BREAKFAST dam.com (EBAB) private accommodation  TOURIST GUIDE Amsterdam’s largest leather service, various locations http:/guide.gayamsterdam. & rubber shop, www.rob.eu com  UNDERGROUND, Spuistr. 44 around town available. Safe,

Gay News 261

 HOTEL GUIDE incl. the interactive version of this map: http://hotels.gayamsterdam. com  AMSTERDAMS DATING & CONTACT NETWORK .boysnetwork.com  GAY NEWS Amsterdams gay publication  advertising: www.gaynews.nl/adv .gaynews.nl

GAY & LESBIAN SWITCHBOARD,  623 65 65 Mon/Wed/Fri 14-18 www.switchboard.nl Information, support and referral service. HOMODOK/ LESBISCH ARCHIEF/ IHLIA [36]  523 08 37 library and info centre. Oosterdokskade 143, 6th fl. (at the city library near Central Station) (mon-sun 12-17, sat/sun from 13) www.homodok.nl COC, Rozenstraat 14 [66] Info, meeting of Amsterdam gay groups.  623 4079. EMERGENCY  112 POLICE (non-emergencies)  0900-88 44  POLICE - AMSTERDAM POLICE GAY NETWORK ‘PINK IN BLUE’ Harrassed, assaulted, insulted?  559 53 85 (direct number)  rozeinblauw@ amsterdam.politie.nl .rozeinblauw.nl (dutch police is gay friendly)

PROGAY, organizer of Amsterdam Gay Pride Korte Leidsedwarsstr. 12. www.progay.nl TAXIS: the only reliable taxi company is TCA. You can call TCA for a taxi on  677 77 77 or stop one of their taxis on the street. A TCA taxi can be recognised by the rooflight. Start rate should be € 7.50, incl. 2km. Do ask total rate to your destination before getting in. MONEY EXCHANGE: best prices at GWK (Central Station)  GAY TOURIST INFO GAYtic, Spuistraat 44 [8] (11-19, su 12-19). Specialised in gay tourist information. .gaytic.nl PINK POINT [65] Gay Info Centre, Souvenir Kiosk. Friendly staff will help you navigate Holland. Best collection of gay souvenirs in Amsterdam. At Westermarkt (next to Homomonument) (10-18, in Jan. tue/ wed X)  428 10 70 .pinkpoint.org COLLECT CALL  0800- 0101 option 2 Get your FREE copy of the Amsterdam Gay MapTM at one of Amsterdam’s gay venues. Need more info? Visit us online at www.gayamsterdam.com

NATIONAL ALKMAAR (072) 1811 Dance& Drinks (COC) Bierkade 14A, postbus 1040, 1810 KA,  511 16 50 APELDOORN (055) CLUB ENTRANCE, Kapelstr. 5 Gaybar & Danceclub (do/zo 20-2, vr/za 22-4, ma/di/wo X) ARNHEM (026) SPRING, Bovenbeekstr.5-6 (19-2,vr/za16-2, zo16-1,di X).  442 5036 COC Midden Gelderland, St. Catharinaplaats 10, 6811 BS ( za 21-02)  442 31 61 BOEKEL (0492) SAM SAM, Volkelseweg 7 (wo-za 19-?, zo 15-?. ma/di X).  32 43 25 BREDA(076) HET PIGGENHUIS, Nieuwstr. 19  571 87 73 COC regio Breda, v. Coothplein 39 A  06 50578838 DELFT (015) DWH, Lange Geer 22 (zo/ma/wo 21-01, vr 21-2).  214 68 93 DEN BOSCH (073) B1 CINEMA Vughterstr. 89 (ma/vri 11-23, za 12-21, zo 13-20)  6133301

Cafe Jalos, Postelstr. 37  8500197 (ma t/m za v.a. 10.30 zo v.a 12.00) COC n.o. Brabant, St. Barberaplein 6 (Oss)  0412 626666 Kabberdoes, Sint Josephstr. 6  6123665 (wo t/m zo vanaf 16 uur) DEN HAAG (070)

BASTACAFE, Scheveningseveer 7 (wo 12-23, do/ vr 12-21, 2e do ook 21-2/ 1e & 3e zo 12-21)  364 21 84 CAFE ACHTEROM, Achterom 22a (16-1) CAFÉ DUIJNSTEE, Halstr. 10  3653145 (ma-wo 14-01 do-za 14-02 zo 14-23) EROTIEKSHOP/CINEMA HOTLIPS Herengracht 50A Danny’s Bar,Silberstr. 56 (ma t/m vr 15-23/01, za/zo 13- 20)  7442091 DE LANDMAN , Denneweg 48 (16-1).  346 77 27 HANS EN BRIETJE Herenstr. 13a Den Haag (do-zo 22-04) HIV-Vereniging haagl./leiden Herengracht 3-1 06-17811234 hvn-haaglanden@hivnet.org MAURICE HEERDINK paintings alleen op afspraak:  346 51 38 RESTAURANT MAX, Prinsestr. 42 STAIRS, Nwe Schoolstr. 11 (vr/za 22-2).  364 81 91 THE REAL BOSS (leerbar) Rijswijkseweg 536 (21-2) TRIOMFBAR, Kettingstraat 6 Rijswijkseweg 536 (21-2) DE VINK, Schoolstr. 28 (16-1).  365 03 57 SEKSHOP HANS, Herengracht 24A.  360 05 93

mei 2013

18-4-2013 16:21:43


Gay Life- Where to go

mutatie, aanvulling of wijziging? listing@gaynews.nl. Gratis weblink vermelding? www.gaynews.nl/myurl

SAUNA FIDES, Veenkade 20 (14-24, vr/za 14-2).  346 39 03

COC, hardewikerstr. 7 (café: do/vr/za va 21-)  313 26 20 CAMPING DE HEERENBORGH Niekerkerdiep 1, Niekerk (Grootegast)  0594- 503446 HAARLEM (023)

 SAUNA BLUE RIVER Valkenbosln 181-191  364 64 07 (vr en ma 17-23, za/zo 14-23)

ST. BUDDY NETWERK Herengracht 3A VROEGER WAS JE ANDERS, Halstr. 12 DEVENTER (0570)

GAY CAFE WILSONS, Ged. Raamgr. 78 (16-01,vr/za 1604,ma/di X). ) 532 58 54 La JUSTESSE, Ged. Oudegracht 12, (20-2, vr/za 17-4, zo 17-2, ma X).  532 40 52 COC Kennemerland Postbus 342 2000 AH Haarlem  532 54 53 HEERLEN (045)

PURMEREND (0299) Stichting Hobilestra www.hobilestra.nl ROERMOND (0475) B1 CINEMA, Kraanpoort 6 (ma / vr 9.30-22 za 11-22, zo 14-22)  319710

Cafe Het Brunke St. Nicolaasstr. 2  332923 PUTTE (0164) B1 CINEMA, Antwerpsestr. 56 (ma/za 10-22, zo 11-18)  603408

SPLASH, Kempkensweg 7 (do 21-2, vr/za/zo 21-3).  572 08 68

ROTTERDAM (010)

EINDHOVEN (040)

HILVERSUM (035)

BOSCHDIJK, Boschdijk 229 (12-02, ma X).  243 91 42 Genestho, Stratumsedijk 21 (di-do 19-2 vr/za 19-4 zo 15-2 ma x)  2122637 QUEENS PUB, Lambertussstr. 42 (20-2, zo 16-02).  244 25 06 SAUNA JAGUAR, Ledeganckstr. 1 (12-24, zo 13-20).  251 12 38 Sauna Tibet, Antoon Coolenlaan 10  2920199 Open van 12-02 COC, Pr. Hendrikstr. 54 (di/do/vr 21-1, zo 15-18).  245 57 00

SO WHAT, Noorderweg 72 (16-1, vr/za 16-2)  683 10 03

CAFE ROSE (COC), Bogaardenstr. 43 (do/zo 20-2,vr/za21-2, vr 14-17).  321 83 37 Kenniscentrum COC, Bogaarden str. 43. Wo 14-16, Do 20-21.30  321 83 37

Apollo, Zwarte Paardenstr. 91a, www.apollo-rotterdam.nl Bliss, V.Oldenbarneveltstr. 88 . (wo-ma 18-?)  2719923 COC, Schiedamsesngl 175 www.cocrotterdam.nl  41 41 555 COSMO BAR Schiedamsesingel 133, 3012 BA Rotterdam  412 36 68 13-23 Bar: 21-01/02. GAY PALACE Schiedamsesingel 139, 3012 BA Rotterdam  412 32 34 (za 23-06) www.gay-palace.nl GAYPLAY, ‘s Gravendijkwal 92 www.gay-play.nl  225 17 25 Gaysupplies Exclusive Toy’s, DVD’s and Leather. Order online www. gsupplies.eu  4103769 GAYTOYS Keerweer 10 1e Westblaakhof 5 Open: di/vr 12-20 za-zo 12-18 uur LOGE 90 Schiedamsedijk 4/A, 3011 EB Rotterdam  414 97 45 (ma t/m vr 12-01 za-zo 12-02) KEERWEER, Keerweer 14 (ma-do 16-5, vr-zo 15-6)  413217 REGENBOOG V. Oldenbarneveltstr. 148 A (wo t/m zo 16-laat)  413 91 25 STRANO, v. Oldenbarneveltstr. 154 (ma/do 16-02 vr/zo 16-04)  412 58 11 GAY SAUNA FINLAND Grondherendijk 7  2235895 7 dagen per week (12-23,vr /za -02) SAUNA SPARTACUS ‘s Gravendijkwal 130 (Elke dag 13-6)  436 62 85

MIDDELBURG (0118)

SCHIEDAM (010)

COC Deventer, Brink 64A (do/zo 21-24,vr/za 22-2).  61 91 49

ENSCHEDE (053)  ’T BÖLKE, Sauna (zo t/m do 12-24, vr 12-2, za 12-9) One of the largest gay sauna’s  434 13 41  ’T BÖLKE Cafè (wo/vr 21-4, za 22-4:30/ zo 16-4)  434 13 41  ’T BÖLKE, Disco (za 23-4:30) )  434 13 41 ‘t Bölke, Molenstraat 6

LEEUWARDEN (058) COC Friesland, Zaailand 94a info@cocfriesland.nl COC Café Bij Sjaan, Eewal 50-52 (vr/za 22-05 zo 16-21) Dans Café Mr. Jones klokstr. 19, ) 06-460.42.142 ANNA BLAMANHUIS, Int. Homo Infocentrun, Openbare Bibliotheek Leeuwarden, Wirdumerdijk 34.  2347755 www.ihlia.nl/dutch/ihlia_leeuwarden LEIDEN (071) De Roze Beurs, Oude Singel 128/ hoek Volmgracht (zo/wo 17-1 do/ za 17-2 di X). COC / Bar-Dancing De Kroon. Langegracht 65 (vr 21-2, za 21-4).  522 06 40 MAASTRICHT(043)

DANSCAFÉ Molenstr. 22, (dagelijks 21.00-04.00)

VIDEOTHEEK AMSTERDAM, Molenstr.14  433 74 01 (12-23, za 12-18, zo 14-18). COC Twente-Achterhoek, PB 444 7500 AK Enschede STONEWALL,Walstr. 12-14 (vr 19-22, za15-2,zo15-20).  431 7014 GRONINGEN (050) EL, RUBIO, Zwanestr. 26 (16-2).  314 00 39 CAFE GARBO, Boterdiep 46 (do/za 21-01)  313 26 20 DE GOLDEN ARM, Hardewikerstr. 7 (23-?, ma/di/woX ).  313 16 76 Galerie MooiMan ) 5710394 Noorderstationsstr. 40 open vr, za, zo 14-18 uur. HOMOVIDEOTHEEK 3000, Ged. Zuiderdiep 130,  314 42 21 (11-23,za 13-19,zo17-22) SAUNA ‘t PAKHUISJE, Schuitemkerstr. 17,  312 92 88 (di-vr 14-23 za 14 totzo 20)

COC Midden Zeeland, Lange Noordstr. 52 (20-2).  61 22 80 NIJMEGEN (024) CHAPS, 2e Walstr. 96 (20-02, vr/za 20-04, zo 18-03)  360 42 72 COC Nijmegen  3 600 345 v. Broeckhuysenstraat 46 SAUNA AZZURA, V. Heemstraweg 59, Beuningen . (zo-do 12 ,vr/za 12-2).  684 18 08 Bruin café METS. Grotestr. 7.  323 9549 Restaurant KOKS en KO. Graafseweg 65. ) 323 01 77 Eetcafé De Plak, Bloemerstr. 90.  322 27 57 Mannenondergoed BOFKONT. Moenenstr. 7  360 45 25 Videotheek Darkroom Eroworld. Van Welderenstr. 61.  323 6283

CAFE MATINEE, Singel 230 B (ma-do 19-1, vr 19-02, za 16-02, zo 16-01).  427 07 65 SLUIS (0117) B1 Nieuwstr. 18  461303 (geen cinema) (ma/zo 10:3012:30/13-18:30, wo X) B1 CINEMA, Nieuwstraat 5 (ma/zo 10:30-19)  461747 B1 CINEMA Kapellestr. 27 (ma/zo 9-23)  461629

TERSCHELLING (0562) APPARTEMENT SPITSBERGEN, Burg. Reedekerstr. 50, 8881 CB Terschelling.  44 31 62

 535 52 38 CafÈ Wijn, Stadhuisstr. 19 (wo-20/02 do-20/04 vr/za 14-04 zo 14-02 )  544.5118 COC, postbus 36 5000 AA Tilburg.  0629262036 info@coctilburg.nl www.coctilburg.nl De Heeren van Tilburg, Stadhuisstr. 21 (013) 5820316 (di/zo 12/ ma X) EMBRACE PINK. van Hogendorpstr. 55-05 LB Tilburg. (elke wo. 20:00-??) info@embracepink.nl www.embracepink.nl Sauna Victory, Bosscheweg 284  4684343 Alle dagen van 12-00 tot 24:00 www.saunavictory.nl UTRECHT (030) BODYTALK, Oudegracht 64 (ma-do 20-3, vr/za 16-5, zo 16-4)  231 5747 www.bodytalk.org BOEKHANDEL SAVANNAH BAY Telingstr. 13  231 44 10 (ma 13-18, di-vr 10-18 za 10-17) CLUB RITS , Bemuurde Weerd WZ 3 Rits Unzipped Gay/Lesbian Party iedere 2 maanden op vrijdagavond COC Midden-Nederland Postbus 117, 3500 AC www.cocmiddennederland.nl  231 88 41 enSuite onSaterday Oudegracht a/d werf 97 Open 23u-05u | elke zat. entree 5 euro (voor 24u gratis) CAFE KALFF, Oudegracht 47 www.cafekalff.nl VENLO (077) B1 cinema, Maaskade 15 (ma/ri 10-20,za 10-16:30, zo X)  3542585 BOOGALOO, Picardie 8 (ma 19:30-00, do 19:30-00, vr 19:30- 3:45 (entree tot 02:00), za 14:30- 3:45 (entree tot 02:00), zo 14:30-022)  851 3397 WIERINGERWERF Hot and Horny Gaynight (safesex-saunanight) (3e zondag v/d maand 20-02) Zuiderdijkweg 12  06-30333273 IJMUIDEN (0255) BEACH INN strandpaviljoen Ymuiderstrand 800  520 222 (gay beach , hele jaar door open!) Tip: Neem de Fast Flying Ferry (achter cs Adam) ook voor prive-feesten ZOETERMEER (079) Roze Senioren Buytenrode, Cesar Franckrode 60 www.roze50plus.nl  3200747 ZWOLLE(038) COC, Kamperstr. 17 (di 21-24, vr 21-2, za 22-3, 5e za. 22-3 women only). 421 00 65

TILBURG (013) CAFE LOLLIPOP, Paleisring 25 (zo/wo 16-02, do/za -04).

mei 2013

gn261-44-45.indd 47

Gay News 261

47

17-4-2013 18:11:43


Gay Life- Where to go (+32) BRUSSEL (2) BARS L’ARBRE A CHAMPAGNE, Pl.delan Vieille Halle aus Bles 46 (12-23 vr-za 1) Le’Amour fou, Chaussee d’lxelles 185 www.amourfou.com AU SOLEIL, Rue Marche au Charbon 86 (dagelijks 10-)  5133430 LE BELGICA, Rue Marche au Charbon 32 (do-zo 22-3) LE BOULEV’ART, Blvd Anspach 108  5125362. CAN CAN RUE DES Pierres-

(3)

Accomodatie  Q8 GUESTHOUSE Geulincxstr. 8 [10]  +32 477-626281  ANTWERP MABUHAY Lodgings Draakstr. 32  +32 495 842953

Bars & Café’s  BODY BOYS, Van Schoonhovenstr. 42 [2] (16-, mon/tueX)  BONAPARTE, Grote Markt 21

fash

Steenstr. 55. Een van de oudste gay bars van Brussel. LE CARROUSEL, Place Fontanais 10, (dagelijks 10-)  5121503 CHEZ MAMAN, Lievevrouwbroerstr.- Rue des Grands Carmes 7. (vr-za 23- ) LE CLUB, Rue des Pierres 18, 12-6  5027100. LA DOLCE, Korte Boterstr. , Petite rue Au Beurre, 8. L’HOMO ERECTUS, Rue des Pierres 57 (dagelijks 12- ) LE PRETEXT, Rue de la Fourche 21 (11-3 za-zo 16-3) ) 5025084 LA RÉSERVE, Korte Boterstr. , Petite Rue Au Beurre 12. (ma-vr 11-24, diX, za/zo 15-24) Typisch Brussels en zéér sfeervol. THE SMART, Rue des Pierres 36 daily from 11.30h [18] Café Delux, Melkmarkt 18  232.17.66 [19] (daily 11-)  CAFÉ DEN DRAAK, Draakplaats 1,  288 00 84 (11-17, sat/sunX) [24]  HESSENHUIS Falconrui 53  231 13 56 [11] (11-, sat/sun 13-) cafe, luch-bar, club  OASE van Schoonhovenstr. 12 (daily 11-) [1]  OINKOINK bar van Schoone-bekeplein 3 [ (daily 11-) 13]  POPI CAFE, Plantinkaai 11-12  231 61 31 (daily 14-) ook lunch [20]

™ APRIL ADVIESPR2013 • NR.260 IJS € • 20 E 3,75 • ABONNEEJAARGAN S € 2,08G

00660

01133

Doorbr Breakthaak in de strijd rough in the tegen Aids, fight against Hiv AIDS and Brainst HIV Brainst ormen over orming de About toekomst Booksh van boekha op Vrolijk’s ndel Kardina Future Vrolijk Cardina al O’Brien l O’Brien geeft ‘ongepa admits to ‘inapprst seksueel opriate gedrag’ behavio toe ur’

gn261-44-45.indd 48

FASH ION 20 13 PA PPEETTIITTI RIS RUSS IE TEGEN ISC START CH PPETI HE AN ETITIO TION NA AGA GAINS INSTT RU TTI--H RUSSSIA HO SIAN OM SSO MO OC CIIA OW I-GA -GAY WET AY LA AY ALLEE ME N ANTII-G LAW W DIA DI A ‘‘LUS T OF LAST ’ 34

Gay

News

225 235

maart mei 2010 2011

LEATHER AND JEANS THE DUQUESNOY. Rue Duquesnoystr. 12. (21-?) Leather en jeans verplicht ORGANISATIE TELS QUELS ( gay & lesbian meeting point) Rue du Marché Au CharbonKolenmarkt 81 (17-02) Tevens ILGA. GAY PARTIES  LA DEMENCE Rue Blaestr. 208. Parties van wereldformaat. www.lademence.com  QUE PASA Lange Koepoortstr. 1 [16] (20-,sat/sun 14-, mon/wed X)  HET ROZE HUIS CAFÉ STRANGE Dambruggestr. 161  226 0072 [6] (21-, sun 17-) Oudste homokroeg van Antwerpen (50jr) THE G, Van Aerdtstr. 22  +32 479 76 44 08 [8] (sun 22-4)

Clubs, Dance  D-CLUB, Damplein 27 [7]  47 740 70 93 club, parties  RED & BLUE, Lange

LE MACHO Rue du Marché au CharbonKolenmarktstr. 106/108. BOX, Rue du Riches Oasis Rue Van Orleystr. 10. Claires- Rijkekrarenstr. 7 (23-?) (12-24, vr/za 12-02) WING’S, Rue du Cypres 3 Op vrijdag en zaterdag gratis voor info zat. vrouwenavond buffet van 20 tot 23u. Steelgate, Rue des Chartreux 52 +32 4 97 40 70 52 popular parties: SPADES 4OUR Rue Bodhegemstr. 23-25 Hunkut & The One X (ma-do12-24,vr/za -2) SAUNA’S RESTAURANTS CLUB 3000, Blvd Jamar 9 LA CANTINA CUBANA ( ma/vr 11-00 za-zo 12- 00) Rue des Grands Carmes 6  5221050  5026540 ‘HET HERENHUIS‘ , EL PAPAGAYO De Lescluzestr. 63. 239.51.95 zo-do 12-01, za-zo 12-02 Place Rouppe- Rouppeplein 6 LA GRIFFE Rue de DinantStr. 41-43. South American food.  514 50 83 GAY. (11-22, vr/za 11-02) DISCO’S

Schipperskapelstr. 11-13 [14]  213 05 55, hot gay club

Fetish  THE BOOTS Van Aerdtstr. 22 +32 476 49 79 31 [8] (fri/sat 22.30-, sun 17-02)  KINKYS Lange Beeldekensstr. 10 295 06 40 (tue/thur 14-, mon/fri 20-, sat 16-) [4]  OINKOINK CLUB, van Schoonebekeplein 3 (daily 21-) [13]  ROX, Geulincxstr. 28 [9] Industrial gay bar with live dj and cruising area (23-, monX)

 CLUB TRASH, at D Club, Damplein 27 [7] www.clubtrash.com

Sauna’s  HET BADHUIS Florisstr. 10  288 53 71 (12-24, fri/sat -3) [22]  HET HERENHUIS De Lescluze-str. 63  239 51 95 [23] Sauna, zwembad, jacuzz  KOUROS SAUNA, Botermelkbaan 50,  658 09 37 (Schoten)

Shops

LUIK (LIEGE) The Chaps, Rue de Bonne Femme 68, 4030 Liège

Open: vr. van 22:30-04:30 / zaterdag 22:30-04:30

 234 04 43 [3]  PLAN B, Klapdorp 54-56

 233 73 93 [12], (11-20)  ROXY, Kammenstr. 68 232 82 89 (10-19h) [21]  TOYS 4 BOYS, Nosestr. 6  232 0827 [15]  BOEKHANDEL HET VERSCHIL Mindersbroedersrui 42 [17]  226 08 04  MAN PLAYZ Adult Store & Cruising Mister B shop in shop (ma-za 14-22, zoX) www.manplayz.be

 EROTHEEK GAY RON Van Wesenbekestr. 54

ion

©

48

(dagelijks 15- )  5133213

Gay News 261

Neem nu een abonnement op Gay News zodat je geen nummer hoeft te missen. Vanaf slechts Eur. 16,=

www.gaynews.nl/abo mei 2013 16-4-2013 20:54:11


Gay Life- Where to go

mei 2013

gn261-44-45.indd 49

Gay News 261

49

16-4-2013 20:54:33


brief uit brussel

het wel al door, de ene al vlugger dan de andere. Waarbij ik me toen onmiddellijk de bedenking maakte dat ik evengoed had kunnen zwijgen, trouwen met mijn partner om het leven te leiden dat ik wil leiden. Zonder een pijnlijke biecht. De drang om “uit de kast te komen” heb ik daarom nooit echt begrepen. Mijn heterozus heeft nooit geworsteld met de gedachte om aan mijn ouders te zeggen dat ze hetero was. Opbiechten dat je homo bent omdat je niet voor een nageslacht kunt zorgen, vind ik een flauw excuus.

Lieve Noorderburen,

O

p de Vlaamse commerciële zender VTM loopt sinds enkele weken het programma Uit de kast, gebaseerd op een Nederlands tv-format. Met de hulp van de bevallige presentatrice Roos Van Acker probeert een Vlaamse homo of lesbienne aan zijn of haar familie hét geheim te vertellen.

THE ULTIMATE COMING OUT Dear Neighbors to the North, For some weeks now, the Flemish commercial broadcaster VTM has been airing “Uit de kast” [Out of the Closet], based on a Dutch television format. Assisted by the lovely presenter Roos Van Acker, a Flemish gay or lesbian is trying to tell the secret to his or her family. Most of the shows I haven’t seen at all. Channel hopping, I would occasionally watch parts of the show, somewhat embarrassed. When I came out of the closet twenty-five years ago, nobody was shocked by the news. Everyone had

50

gn261-050-053.indd 50

Gay News 261 247

Hele afleveringen van het programma heb ik niet gezien. Zappend stootte ik wel eens op een fragment waar ik naar bleef kijken, maar toch enigszins tenenkrullend. Toen ondergetekende uit de kast kwam – intussen vijfentwintig jaar geleden – viel niemand achterover van het nieuws. Bijna iedereen had

seen it coming, although some quicker than others. Then, I could have realized that I might as well keep it to myself and marry my partner to lead the life I wanted to live. Without a painful confession. That is why I never quite understood the urge “to come out of the closet.” My heterosexual sister never entertained the idea of telling my parents that she was straight. Confessing to being gay because you cannot deliver offspring is a weak excuse, I think. And after all these years, no one has ever given me the answer to that pressing question: “Why should someone come out of the closet?” In my case, it was more of a coincidence. I never struggled with difficult and conflicting feelings of guilt to announce my being

Na al die jaren heeft niemand mij ooit het antwoord gegeven op die prangende vraag: “Waarom moet iemand uit de kast komen?” In mijn geval was het een toevallige samenloop van omstandigheden, noem het eerder toeval. Nooit kampte ik met hevige, tegenstrijdige schuldgevoelens om mijn homo-zijn wereldkundig te maken. Maar ik had ook nooit de behoefte om voor een dubbelleven te kiezen. Mijn coming-out heeft helemaal geen ander persoon van mij gemaakt. Na vijfentwintig jaar weet ik nog steeds niet hoe die coming-out zo diepgaand mijn leven heeft gewijzigd. Want dat is toch wat nogal wat homo’s en lesbiennes bij hoog en laag beweren. Aan de jongere generatie van homo’s en lesbiennes die denkt dat met een coming-out aan de ouders het “probleem” van comingout van de baan is: vergeet het. In

gay to the rest of the world. And I never felt the need to choose a double life. My coming out did not change me into a different person. After twenty-five years, I still do not know how this coming out supposedly changed my life profoundly. And that is what some gays and lesbians keep saying. To the younger generation of gays and lesbians who think that a coming out to their parents will solve the coming out “problem”: you can forget about that. In your professional life, your preference will also come to the surface. Just think of company parties your partner is invited to. Or while traveling. Or when you move to a different neighborhood. Should you confess at every occasion? I don’t think so. I hope that people

will realize I am gay, and that my partner and I do not have to introduce ourselves as a “gay couple.” Something which we have never done, even though everyone is on to us. And that has been going on forever, without negative reactions or disapproving looks. It is my life, not my neighbor’s or my colleague’s life. None of the parents really acted surprised in the few confessions I have seen on “Uit de kast.” Somewhat disappointed at the most, because his or her child is homosexual after all. The parents were 99% sure of it, but were maybe hoping against hope it wasn’t true. And then there is the presence of the camera. Voyeuristic television doesn’t reveal the truth

mei maart 2013 2012

16-4-2013 20:56:53


letter from Brussels

het professionele leven komt je voorkeur vroeg of laat ook bovendrijven, denk maar aan bedrijfsfeesten waar je partner op is uitgenodigd. Of op reis. Of na een verhuis naar een nieuwe wijk. Moet je dat dan iedere keer opbiechten? Ik denk het niet. Ik hoop dat de mensen het door hebben, zonder dat ik of mijn partner ons telkens als “homokoppel” moeten voorstellen. Iets wat wij nog nooit hebben gedaan. Terwijl iedereen het wel door heeft. En dat lukt al een eeuwigheid zo, zonder schrik van afkeurende blikken of reacties. Het is mijn leven, niet dat van mijn buren of collega’s. Van de paar biechten die ik in Uit de kast heb gezien, reageerde geen enkele ouder echt verbaasd. Hooguit ietwat teleurgesteld, omdat zijn of haar kind dan toch homoseksueel is. Eigenlijk wisten de ouders het al voor 99%, maar hoopten ze stiekem dat het dan toch niet waar zou zijn. En dan is er uiteraard ook nog de aanwezigheid van de camera. Voyeuristische televisie toont niet steeds de mensen zoals die echt zijn. Niet de lesbienne of homo in kwestie, en zeker niet de ouders. Een ouder zal misschien zijn of haar woede inhouden en pas uitbarsten als de camera de deur uit is. Je op tv outen is dan wellicht wel het summum van alle coming-outs. Heb je het meteen aan je ouders, de rest van de familie, vrienden, collega’s en heel Vlaanderen gezegd. Of daarmee plots alle problemen van iemands seksuele voorkeur van de baan zijn, is nog maar de vraag. Misschien beginnen de problemen pas nu voor sommige kandidaten. Willen sommige collega’s niet meer met hen samenwerken. Of ziet tante X hem of haar liever niet meer op een familiediner verschijnen, uit schrik voor reacties. Terwijl dit allemaal niet het geval zou zijn geweest zonder coming-out, maar waarbij men toch stiekem dacht dat hij een homo of zij een lesbienne was. Dat iemand uit de kast moet komen is dus een reinste onzin. Wie dat wil, mag het doen. Maar het is zeker geen recept voor een gelukkig leven als homoseksueel. Ik stel me ook geen vragen bij het hetero zijn van mijn vrienden en familieleden. Je toegenegen,

Roos Van Acker

De Ket (deketbrussel@hotmail.com)

about people. Not about the lesbians or gays on the show, and certainly not about the parents. A parent may control his or her rage, but explode when the camera is no longer in sight.

And without a coming out, this would not have been the case, even though people would have suspected that he was gay or she was lesbian anyway.

Coming out on television may be the ultimate coming out. Now, your parents, the rest of your family, your friends, your colleagues, and the rest of Flanders knows. But whether it solves the problems of someone’s sexual preference remains to be seen. Perhaps the problems will only start for some of the candidates. Some colleagues might not want to work with them anymore. Aunty X would rather not see him or her at family gatherings, fearful of negative reactions.

That a person has to come out of the closet is nonsense. Who wants to do that, is welcome to it. But it’s certainly not a formula for a happy life as a homosexual. I do not question the heterosexuality of my friends and family either. Yours sincerely, De Ket (deketbrussel@hotmail.com) april mei 2013 2013

gn261-050-053.indd 51

Gay GayNews News260 261

51

16-4-2013 20:57:03


sports

door Jos Versteegen

“H

omoseksualiteit en sport, het is een lastig thema,” zegt Wil Verschoor, manager van het programma participatie bij kenniscentrum Movisie in Utrecht. “Dat komt vooral doordat het vaak niet als een probleem wordt gezien. Als je het onderwerp bij sportverenigingen aankaart, dan zeggen ze: iedereen is hier welkom, we discrimineren niet.” Volgens Wil Verschoor wordt er bij de meeste sportverenigingen niet of nauwelijks over het onderwerp nagedacht. Iets doen voor homoseksuelen, het heeft voor besturen van sportverenigingen geen prioriteit. “Homoseksualiteit is bij wijze van spreken HOMOSEXUALS IN SPORTS: NOT VISIBLE ENOUGH YET

“Homosexuality and sports, it’s a complicated issue,” Wil Verschoor, manager of the participation project at knowledge center Movisie in Utrecht says. “It is chiefly because often it is not seen as a problem. If you address the issue at sports clubs, they will say: everyone is welcome, we do not discriminate.” According to Wil Verschoor, most sports clubs do not or hardly consider the subject. Doing something for homosexuals does not have a priority when it comes to running a sports club. “Homosexuality is issue number thirty-seven so to speak. Subsidies are reduced, the number of volunteers is shrinking, the roof of the clubhouse needs to be repaired – those are the things that are high on the priority list.” But it is in the interest of those clubs to do something

52

gn261-050-053.indd 52

Gay News 261 247 234

probleem nummer zevenendertig. Subsidies die teruglopen, het aantal vrijwilligers dat daalt, het dak van het clublokaal dat moet worden gerepareerd – zulke dingen staan hoger op het prioriteitenlijstje.” Het is in het belang van verenigingen zelf om iets te doen met het thema homoseksualiteit, om zo open mogelijk te zijn. Ze kunnen groeien als ze zich openstellen en zorgen voor een goed klimaat in de vereniging. “Veel sportverenigingen hebben behoefte aan nieuwe leden,” zegt Verschoor. “Zij moeten zich afvragen: hoe toegankelijk zijn wij, kunnen en willen we meer een afspiegeling zijn van de bevolkingssamenstelling in de wijk? Vrouwen, allochtonen, homo’s, lesbische vrouwen: er zijn zoveel groepen waarop je je kunt richten en die je bij de vereniging kunt betrekken.”

with the theme homosexuality, to be as open as possible. They can grow if they open themselves up and ensure a good atmosphere. “Many sports clubs need new members,” Verschoor says. “They should be wondering: how open do we want to be, how open are we, and can we be more of a reflection of the district’s population? Women, non-native born, gays, lesbians: there are so many groups you could focus on and involve with the club.” VERY FEW GOOD EXAMPLES Fortunately there are individuals who put the issue on the agenda. Sports manager Michael van Praag calls to fight homophobia in soccer. “That is brave,” Verschoor says, “because it is still a very sensitive subject in that world. In Amsterdam-North, soccer club De Dijk organized a Gay Sports Café, a special evening to talk about the subject. This is remarkable,

WEINIG GOEDE VOORBEELDEN Gelukkig zijn er mensen die het thema op de agenda zetten. Sportbestuurder Michael van Praag roept op tot het tegengaan van homofobie in het voetbal. “Dat getuigt van lef,” stelt Verschoor, “omdat het onderwerp zo ontzettend lastig ligt in die wereld. In Amsterdam-Noord heeft voetbalvereniging De Dijk een Gay Sport Café georganiseerd, dus een avond om over het onderwerp te praten – heel bijzonder, omdat juist de voetbalwereld zo’n machowereld is. Michael van Praag en die voetbalvereniging vinden het normaal om het over dat onderwerp te hebben, dus steken zij hun nek uit.” Wil Verschoor heeft gezocht naar “good practices” in de sportwereld: organisaties en individuen die initiatieven nemen, die het onderwerp aankaarten. Zij zegt: “De John Blankenstein Foundation doet goed werk op dit gebied. Zij hebben bijvoorbeeld gezorgd voor een gay sportersboot op de Gay Pride. En Michael van Praag en het Gay Sport Café dat ik noemde, dat zijn goede voorbeelden, maar die zijn schaars. Te veel sporters zitten nog in de kast en we weten uit onderzoek ook dat er wordt gediscrimineerd. Daar wil je iets aan doen. Maar als je dan voor een gesprek aanklopt bij sportverenigingen, krijg je nul op het rekest of je krijgt te horen: ze zijn welkom. Maar zo kom je niet verder en blijft het onderwerp ergens ondergronds aanwezig zonder dat je er iets mee kunt doen.” HET NUT VAN EEN COMING-OUT Soms komen topsporters uit de kast. Zij kunnen rolmodellen zijn voor anderen, maar ze hebben zelf ook iets aan hun coming-out. Wil Verschoor: “Ik herinner me een interview met een homoseksuele schaatser die was gestopt en die terugkeek op zijn carrière. Hij zei: ‘In de topsport komt het aan op details en nuances. Als je iets te verbergen hebt, als je niet helemaal lekker in je vel zit, kan dat betekenen dat je de top niet haalt. Het kan het verschil zijn tussen het halen van de top en het blijven steken bij de sub-top.’ Niet uit

as the world of soccer in particular is such a macho world. Michael van Praag and that particular soccer club think it is absolutely normal to talk about the subject, and so they go out on a limb.” Wil Verschoor has looked for “good practices” in the world of sports: organizations and individuals that take initiatives, and are willing to address the subject. She says: “The John Blankenstein Foundation is doing a good job in that area. They were the ones responsible for a gay sports boat at the Gay Pride. Michael van Praag and the Gay Sports Café I mentioned are good examples, but those are rare. Too many athletes are still in the closet, and we know from research that people are being discriminated against. You want to do something about that. But if you visit sports clubs for a conversation, they are not interested or say: they

are welcome. But progress cannot be made like this, and the subject will remain hidden, without being able to do something about it.” THE USEFULNESS OF COMING-OUT Sometimes sports stars do come out of the closet. They can become role models for others, but can also benefit from their coming-out. Wil Verschoor: “I remember an interview with a gay speed skater who had ended his career and was looking back. He said: ‘Top-class sports are all about the details and the nuances. If you have something to hide, and do not feel all too good about yourself, it could mean you will never get to the top. It could be the difference between becoming one of the best, and not rising above the second rank.’ So: Not coming out of the closet is causing minority stress. The speed skater regretted staying in the closet.”

mei maart februari 2013 2012 2011

16-4-2013 20:57:15


sports

de kast komen geeft dus minderhedenstress. De schaatser had spijt dat hij dat niet had gedaan.” Topsporters kunnen denken: waarom zou ik uit de kast komen? Wat schiet ik daarmee op? Verschoor: “Uit het verhaal van de schaatser blijkt dat ze er wel degelijk iets mee opschieten. En er is nog iets anders. De angst voor de coming-out kan volkomen onterecht zijn. De ervaring van tophandballer Bernard Broekman is veelzeggend. Met een wit gezicht en zweet in zijn handen vertelde hij zijn teamgenoten over zijn homo-zijn. De reactie van de aanvoerder: ‘Is dat alles? Ik dacht dat je ging vertellen dat je naar een andere vereniging zou gaan.’ Hier zat het probleem dus meer in de homo dan in de werkelijkheid.” SPREEKKOREN Het is pijnlijk en gênant als het publiek tijdens een wedstrijd racistische of anti-homoteksten begint te zingen. “Er bestaan protocollen om daar iets tegen te doen,” vertelt Wil Verschoor. “Je kunt met harde muziek een spreekkoor in een stadion overstemmen. Dat gebeurt wel eens. Je kunt een wedstrijd tijdelijk stilleggen, en de burgemeester heeft de bevoegdheid om een wedstrijd definitief stil te leggen. Dat laatste is een paardenmiddel en het is bij mijn weten nog nooit toegepast.” Verschoor zou willen dat dat uiterste

...de luxe en begeerlijkheid spatten van zijn... machtsmiddel eens zou worden ingezet. Zij zegt: “Doe het een keer wél, en doe het nog een keer. Natuurlijk krijg je dan eerst iedereen tegen je, maar je hebt eindelijk eens je tanden laten zien. Ik begrijp de reden wel waarom het niet wordt gedaan: je kunt flinke rellen verwachten terwijl je niet onmiddellijk genoeg ME paraat hebt. Daarom zou je bij een risicowedstrijd voorbereid moeten zijn. Je zou moeten incalculeren dat zo’n Sports stars might think: why should I come out of the closet? What good will it do? Verschoor: “The speed skater’s story goes to show that it will be of some help to them. And there is something else. The fear of coming-out may be totally unjustified. Top handball player Bernard Broekman’s experience is telling. With a pale face and sweat in his hands he told his team-mates about being gay. The captain’s reaction: ‘Is that all? I thought you were going to tell us you were leaving the team.’ The problem here is more within the person himself than in the reality of the situation.” CHANTS It is painful and embarrassing when a crowd chants anti-gay or racist lines during a game. “There are protocols in place to do something about them,” Wil Verschoor says. “For example, you can drown

wedstrijd stilgelegd zou kunnen worden en dus van tevoren voldoende ME optrommelen.” CONVENANTEN Gemeenten kunnen afspraken maken met sportverenigingen. In zo’n convenant worden normen gesteld voor sportief gedrag, en wordt omschreven welk gedrag niet wordt getolereerd. Er kunnen activiteiten in worden beschreven, zoals bijeenkomsten voor trainers, coaches, bestuursleden en ouders waar informatie en bewustwording centraal staan. Een convenant is mooi, maar het moet gaan leven. Wil Verschoor: “Je moet er van alles omheen organiseren, zodat zo’n convenant beklijft in een sportvereniging. Hang dus in kleedkamers en kantines de regels op waaraan de sporters zich moeten houden, zoals de basisregels ‘Je scheldt niemand uit voor homo’ en ‘Je zegt er iets van als het toch gebeurt.’ Zorg dat het onderwerp aan bod komt op ouderavonden, op trainingsavonden, enzovoort. Wat er om het convenant heen gebeurt, is belangrijker dan het convenant zelf.” Behalve bespreekbaarheid is zichtbaarheid in de ogen van Verschoor een centrale term. “Wat ik leuk zou vinden, is het in de spotlights zetten van gay sporters. Sportgala’s waar de lokale sporter van het jaar gekozen wordt zijn er al veel, daar kun je bij aansluiten. Tijdens zo’n gala kun je ook medaillewinnaars van de Gay

out chants in a stadium with loud music. That does happen sometimes. Or you can temporarily halt the game, and the mayor has the authority to stop the game permanently. The last option would be a kill or cure remedy, and has never been used, as far as I know.” However, Verschoor would like to see that last resort being used. She says: “Do use it, and then use it again. Of course, everyone will side against you, but it is good to finally bear one’s teeth. I do understand the reason why this is not being done. Riots can be expected, and the anti-riot squad may not be available in appropriate numbers. That is why you should be prepared for high-risk matches. You should calculate in that such a match may be halted, and you should have enough military police present.”

Games of de EuroGames in het zonnetje zetten. Dat kost niks extra’s, want het gala heb je toch al georganiseerd. En de homosporters staan daar in een context van feest en vrolijkheid. Je kunt een sportvereniging ook belonen door bijvoorbeeld een prijs uit te reiken aan de club die het meeste heeft gedaan tegen discriminatie. Ook op die manier kan het onderwerp op een positieve manier worden benaderd. Maar dat is nog toekomstmuziek.” Brochure voor gemeenten: Naar een homovriendelijk sportklimaat in de gemeente: Handreiking lokaal roze beleid in de sport. Auteur: Wil Verschoor. Een uitgave van Movisie, Utrecht 2012.

CONTRACTS Municipalities can agree on a plan with sports clubs. Such a contract would set standards for sportsmanship, and will describe what sort of behavior will not be tolerated. The contract can describe activities, such as meetings for trainers, coaches, members of the board, and parents, that will focus on information and awareness. A contract is a good starting point, but it has to be incorporated. Wil Verschoor: “Things need to be organized around it in order for it to take root. Nail up the rules the athletes have to keep to in the dressing rooms and canteens. For example the basic rules: ‘You do not call someone gay,’ and ‘You say something about it when it does happen.’ Make sure the subject will be addressed at parents’ evenings, training sessions, etcetera. What is organized

around the contract is more important than the contract itself.” Except for the subject to be debatable, visibility is key, according to Verschoor. “I would like to see gay athletes in the spotlights. There are many galas that elect the local sportsman and sportswoman of the year, so you can link to that. During one of those galas, you could also put the medalists of the Gay Games or the EuroGames into the spotlight. There are no extra costs, as the gala has been organized anyway. And the gay athletes will be present in a celebratory and cheerful context. Also, you can reward a club by giving out an award for the sports club that has done the most to fight discrimination. That way, the subject can be approached in a positive way. But that is still in the future.”

maart april april mei 2013 2013 2011

gn261-050-053.indd 53

Gay GayNews News260 236 235 261

53

16-4-2013 20:57:26


mutatie, aanvulling of wijziging? zelf te plaatsen: www.gaynews.nl/admin

From 9 to 12 May 2013 Amsterdam will celebrate its first Fetish Pride. Many bars, clubs, shops, restaurant and enterprise are participating the Amsterdam Fetish Pride 2013.Zie ook www.amsterdamfetishpride.com

DONDERDAG/ THU09 MAY 14:oo Free chair massage, Visit Black Body during fetish pride and get a free chair massage by wellnl (14:00-17:00). Celebrate our 17,5 year anniversary and get a gift with every purchase. Black Body, Kerkstr. 173

free chair massage by wellnl (14:00-17:00). Celebrate our 17,5 year anniversary and get a gift with every purchase. Black Body, Kerkstr. 173 15:00 High tea, Notorious high tea, with delightful and irresistible sweet snacks, with delicious and special teas. Till 18hrs. Gays and Gadgets, Spuistr. 44 16:00 Meet and greet, Meet and greet the candidates for the Mr Leather election 2013, have your picture taken of you and your favourite candidate. Free drinks and snacks. Underground, Spuistr. 44 19:00 Fetish pride service, Haircuts and shoeblack service. The Web, St. Jacobsstraat 6 22:00 Recon Full Fetish, the most wanted and known fetish party worldwide, returns to Amsterdams Eagle for its second year in a row. Get your gear ready for a Eagle you never have seen before with live dj Rw for the hot f*cking beats. Eagle, Warmoestr. 90

17:00 Rubberborrel, Come and celebrate the 17,5 year anniversary of Black Body (free drinks and special treats). Black Body, Kerkstr. 173

21:00 Mr Leather Amsterdam 2013 Contest, Entrance free. Till 23hrs, with after wards Xxxleather fetish pride edition. Club Fuxxx, Warmoesstr. 96

22:00 Bluf fetish pride edition, non-members also welcome, strictly dress code enforced, see www.Bluf.Com for full dress code. Free entrance. Dirty Dicks, Warmoesstr. 86

17:00 Fetish pride opening reception, with a lecture on the Amsterdam leather history by Pieter claeys. Till 19hrs. Underground, 22:00 (z)onderbroek, Drop 22:00 Undercover (fetish Spuistr. 44 pride), Hot naked your pants and dance. 22:00 Official fetish pride mask only party. Dress code: underkick-off, The official feMasks supplied at wear (briefs, boxers, tish pride kick-off party door (5 euro deposit) en jocks), swimwear, at Eagle Amsterdam, or bring your own. sports shorts or naked. hot cruise, dance, live Men only. 22:00 Men only. 22:00 - 05:00. dj and light show in a 05:00. Eur. 12. 50. Club Eur. 10Club Church, Eagle you never have Church, Kerkstr. 52 Kerkstr. 52 seen before. Start- and celebrate a long week- ZATERDAG/ SAT 11 MAY end with hot parties during the fetish pride, no dress code. Eagle, x11:00 Gays and gadgets coffee and cake buffet: Warmoestr. 90 coffee just as you like it with delicious sweets and cakes. Gays and Gadgets, Spuistr. 44 23:00 Xxxleather at Fuxxx, 12:00 Photo-booth: get Xxxleather is coming new profile pictures to Fuxxx. Special Amtaken in your own kinky sterdam fetish pride gear by the in house edition. Club Fuxxx, photographer. Mister B, Warmoesstr. 96 Warmoesstr. 89 13:00 Second hand fetish flea market: buy, sell or trade fetish gear at the Web fetish flea market. For more information please 22:00 Blue, Very popular send e-mail to: bertstjathursday club night. cob@hotmail.com. The Kooky klubbing with Web, St. Jacobsstraat 6 the house of hopelezz. 14:00 Meet and greet, Meet For people of all and greet kilker Alcaraz, genders and sexualiMr Leather Europe 2012. ties. All drinks just Eur. Mister B, Warmoesstr. 89 2. 50. 22:00 - 04:00. 16:00 Het nationale fetisj Eur. 5Club Church, debat, Geilheid in de Kerkstr. 52 04:00 Fetish pride after Nederlanden: wie, wat, hour party. Still want waar, hoezo? Met Gert to party? Cruise and Hekma, Marije Janssen, celebrate till late in Ton of Holland, Koenthe morning at a comraad Vermey en Laurens plete renovated Dirty Buijs. 16:00 - 18:00. Club Dicks. Dirty dicks as a Church, Kerkstr. 52 wet area you can only dream of and located over 2 floors. If you VRIJDAG/ FRI 10 MAY like hot, horny, steamy and wet action. Dirty 11:00 Service boy, Food and Dicks, Warmoesstr. 86 beverage served by sexy Blaxxx, till 19hrs. Mister B, Warmoesstr. ZONDAG/ SUN 12 MAY 89 14:00 Free chair massage, 04:00 Fetish pride after Visit black body during hour party. Still want fetish pride and get a to party? Cruise and

final-agenda-261-dagxxx.indd 54

18-4-2013 16:38:23


mutatie, aanvulling of wijziging? zelf te plaatsen: www.gaynews.nl/admin Wil je ook o zo opvallen?

Dicks. Dirty dicks as a wet area you can only dream of and located over 2 floors. If you like hot, horny, steamy and wet action. Dirty Dicks, Warmoesstr. 86 ZONDAG/ SUN 12 MAY 04:00 Fetish pride after hour party. Still want to party? Cruise and celebrate till late in the morning at a complete renovated Dirty Dicks. Dirty dicks as a wet area you can only dream of and located over 2 floors. If you like hot, horny, steamy and wet action. Dirty Dicks, Warmoesstr. 86 12:00 17,5 year anniversary discount, Today the black body store is open. Your no only get a 17,5 year anniversary gift with every purchase, but a discount as well. Black Body, Kerkstr. 173 12:00 Naked lunch (fetish pride), Enjoy your fully naked lunch buffet made by naked chefs and served exclusively by, and on, hot naked waiters. Dress code: shoes only. Men only. 12:00-16:00. Eur. 12. 50. Club Church, Kerkstr. 52

12:00 Photo-booth: get new profile pictures taken in your own kinky gear by the in house photographer. Till 17hrs. Mister B, Warmoesstr. 89 16:00 Naked dark-cruising, Hot cruising boys at naked dark-cruising, deur open: 16:00-19:00 dresscode: naked / naakt entree 7 euro. Dirty Dicks, Warmoesstr. 86

16:00 S.o.s. fetish pride, Sex on sunday. Dress code: shirtless, underwear or naked. Men only. 16:00 - 20:00. Eur. 10. Club Church, Kerkstr. 52

what to do & where to go

ROTTERDAM geous guys, kinky xpe23:00 L.A.F. The house rience, blasting sound, edition, Line up: Lidia, xclusive international 15:00 Transcreen filmfestival, Remco Rovers, R.i.p, dj s. Steelgate, 52, Rue AMSTERDAM Op deze 2e dag van het Deiny Neves. Hosted des Chartreux transcreen filmfestival: by Mc Auxs. Free een intersekse program-21:00 LGBTQ Cafe OosterENSCHEDE shot 4 the early birds ma, verzamel shorts en park, networkmeeting, 23:00 Super sounds Entry Eur. 10. House, nog meer genderbendEden Manor Hotel, Saturday, Vanavond techhouse, latinhouse, ing films. Linnaeusstraat 89 super sounds saturday afrohouse and more. 22:00 (z)onderbroek, Drop met dj Maarten; vanaf Gay Palace, Schiedamyour pants and dance. 23hrs. t Bolke, Molensesingel 139 Dresscode: understraat 6-8 wear (briefs, boxers, en jocks), swimwear, 15:00 Thermos goes exotic, 20:00 (z)onderbroek fetish sports shorts or naked. ZATERDAG/ SAT 27 APR Exotic tunes, exotic pride, Drop your pants Men only. 22:00 05:00. food and exotic action. VRIJDAG/ FRI 10 MAY AMSTERDAM and dance. Dress code: Eur. 10. Club Church, With dj Manmachine. underwear (briefs, Kerkstr. 52 From 15:00-18:00 15:00 Transcreen filmfestival, 22:00 Dj jakk bs happy pop, boxers, en jocks), hours. Theme: a hint On the 3rd day of the 22:00 Dj raf, Dj raf spins spar22:00-00:30 Jakk b swimwear, sports shorts kling electro, obscure of orange, this time transcreen transgenor naked. Men only. plays vocal house and french tunes en the hotwe go dutch. Thermos der filmfestival, the 20:00 - 04:00. Eur. 5Club catchy electro, with a test pop 22:00-3:00 dj Sauna, Raamstraat 33 themes are: community, Church, Kerkstr. 52 hint of the latest pop raf. Prik Bar, Spuistr. 109 15:00 Ons leven met reve, porn and sexworkers. 22:00 Fetish pride closing remixes in between. Multiple films from 3pm 22:00 Kingsize, Dance, cruise Een tentoonstelling party, It sucks. Groovy 00:30-03:00 dj Gina and celebrate at the until 11pm. - in samenwerking music and play areas. brings sounds from day for the kings. 3 met het RevemuFree admission, no the 80s and 90s to fl oors of hot fun, hot seum in de Oba - met ZATERDAG/ SAT11 MAY dresscode; fetish outfit groovy house and true ROTTERDAM guys and steamy action verhalen en foto s uit is one free drink. Till gay classics. Prik Bar, 20:00 Marlene Women at Eagle amsterdam. de periode waarin 04hrs. Cuckoosnest, 15:00 Transcreen filmfestival, Spuistr. 109 only party, 20-21 uur: No dress code, free Willem van Albada en Nieuwezijds Kolk 6 The 4th day, today 22:00 Hoerenbal - marquis happy hour met gratis entrance. Eagle, WarHendrik van Manen many more genderDe Sade, Celebrate the welkom drankje, 21-22 moestr. 90 met de schrijver bending community life of this french arisuur: finissage expositie Gerard Reve samen themes and the dutch tocrat, revolutionary, en optredens, 22-23 premiere of I stand leefden. Te zien t/m philosopher and writer uur: Ellis Springs, 23corrected. 21 juli (10:00 - 22:00) with a perverse sado02 uur: optreden en 22:00 Transcreen transglitter bij ihlia (6e verdieping masochist edition of dj. Entree: 5 euro/ 3,50 party, the grand and oba) - gratis. Homodok the hookers ball. All official transcreen voor coc-leden. COC IHLIA, Oosterdokskade genders en sexualities transgender filmfestival Rotterdam, Schiedam146 -6th floor welcome. 22:00 party. See and be seen sesingel 175 16:00 S.o.s., Sex on sunday. 05:00. Eur. 12,50. Club at Pakhuis Wilhelmina, Dresscode: shirtless, Church, Kerkstr. 52 get your tickets fast. underwear or naked. ZONDAG/ SUN 28 APR Men only. 16:00 20:00. Eur. 10. Club AMSTERDAM Church, Kerkstr. 52 05:00 BN kingsday - after TRANSCREEN party, BN After party is 23:00 Chaos, mix gender FILMFESTIVAL 2013 back @ Eagle amsterparty with dj montain IN AMSTERDAM dam for its amazing and performances. after sex party, for Club Fuxxx, WarTranScreen is a Film festival guys who still want 22:00 Kingsize, Dance, strongly connected to moesstr. 96 to dance and cruise the Dutch and intercruise and celebrate at after the main party national transgender the day for the kings. at Odeon. Live dj Alex community. Everyone 3 floors of hot fun, Molinardi is playing is welcome to view hot guys and steamy hot fucking beats till cinematographic works action at Eagle amsterlate Sunday morning. from a transgender dam. No dress code, ZONDAG/ SUN 12 MAY Tickets Eur.5 available perspective from may free entrance. Eagle, at the door. Eagle, War8th until may 12th. For 14:00 Transcreen in de Oba, Warmoestr. 90 moestr. 90 ladies, gentlemen and... 23:00 Sweat, men only Expo en debat: lost en 20:00 (z)onderbroek, Drop For those who see more party with resident dj found: Transgender imyour pants and dance. than simply just two s (max del principe, age-making 19 april - 21 Dresscode: underwear genders., zie ook tranjuli 2013 i.s.m. Ihlia. Een dickey vendetta, (briefs, boxers, en screen.org. Locaties: verkenning rondom de antoine, benjamin Het Ketelhuis, Pazzanisjocks), swimwear, politiek bij het schepsamson). Club Fuxxx, traat 4, Filmhuis Cavia, sports shorts or naked. pen en behouden van Warmoesstr. 96 Van Hallstraat 52 Men only. 20:00 transgender beelden. BRUSSEL 04:00. Eur. 5. Club Met vandaag twee 22:00 La demence Blue Church, Kerkstr. 52 debatten, in de oba. moon, Dj s andrei stan 22:00 Kingsize, Dance, (ro), sebastien triumph cruise and celebrate at (fr), pagano (uk), jon the day for the kings. doe (de), dikky vendet3 floors of hot fun, WOENSDAG/ WED 08 MAY ta (nl), elias (es), chris hot guys and steamy bekker (de) and kenne action at Eagle amster12:00 Special kings day 19:00 Transcreen openingperry. www.lademence. dam. No dress code, opening, Because of savond, Openingcom, La Demence, Rue free entrance. . Eagle, the orange festivities savond van het Bleasstraat 208 Warmoestr. 90 the Black Body store Transcreen transgender 17:00 Transcreen publiekwill be open on this filmfestival in het sprijs + film, Uitreiking DEN HAAG sunday. Black Body, Ketelhuis. Met een uitvan de publieksprijzen 16:00 Ooxo, Middag voor Kerkstr. 173 gebreid verzamelprovan het transcreen 05:00 BN kingsday - after holebis met verstangramma van korte films transgender filmfestival, party, BN After party delijke handicap. COC en achteraf een Gala in de grote zaal van is back @ Eagle amsterHaaglanden, Schevin Vrankrijk. Kaarten het Ketelhuis. De ENSCHEDE dam for its amazing eningseveer 7 gaan hard, dus wees er populairste lange en 12:00 Sauna en Foam party, after sex party, for snel bij. korte film worden Blacklight en dark ediHAARLEM guys who still want bekend en bekroond. tion. Music by Martin 13:00 Fiets mee met Coc, to dance and cruise Met vertoning van de Rivera, sauna open 12 Prachtige fietstocht after the main party film One zero one, the tm 06u. t Bolke, Molenvan 25 km door de at Odeon. Live dj Alex 15:00 Cockring party, The story of cybersissy and straat 6-8 kennemerduinen. We Molinardi is playing hottest party in town, baybjane. vertrekken om 13. hot fucking beats till if you remember the 00uur vanaf verwulft late Sunday morning. early years then you Haarlem (vvv) en einTickets Eur.5 available will like this party, digen rond 15. 30uur at the door. Eagle, hot music, hot action, bij Cafe gewoon Warmoestr. 90 hot new guys and all 22:00 Transcreen open15:30 Gewoon Coc, Het our hot shots only ings Gala, Op de openBRUSSEL nieuwe ontmoetEur. 2,50 per shot. ingsavond van tran23:00 Hunkut, smell of ingscafe van coc See the Eeagle you screen (in het ketelhuis) leather. Leather, kennemerland voor probably not expect. moet natuurlijk een sportswear, rubber, iedereen, jong/oud, Dress code shoes en gala zijn, maar wel op neoprene, army, poman/vrouw. Elke 4e cockring, bring your een bijzondere plek: in lice, uniforms and skin. zondag van de maand. own cockring or availVrankrijk. Trek je beste Hunkut means : hot Meer info op www. able at the bar. . Eagle, genderbending krakers outrageous hunky gorCoc-kennemerland.nl Warmoestr. 90 outfit aan. DONDERDAG/ THU 09 MAY VRIJDAG/ FRI 26 APR

see also: Amsterdam weekly and national weekly on the next pages for more activities

final-agenda-261-dagxxx.indd 55

mei 2013

Gay News 261

55

17-4-2013 19:50:48


what to do & where to go ROTTERDAM 15:00 Zondagmiddagsalon, Voor oudere homo en lesbienne, geen leeftijdsgrenzen. Na meer dan 100 jaar vorstinnen gaan we wennen aan een vorst. Op deze zondagmiddagsalon staan we stil bij de aanstaande inhuldiging van de koning. Aansluitend maaltijd. . COC Rotterdam, Schie- 22:00 Kingsday, Dance, damsesingel 175 cruise and celebrate at the day for the kings. 3 floors of hot fun, MAANDAG/ MON 29 APR hot guys and steamy action at Eagle amsterAMSTERDAM dam. No dress code, 15:00 Pool party, Prefree entrance. . Eagle, coronation day pool Warmoestr. 90 party. Chill at the pool with funky tunes by our surprise dj and get into the mood for the coronation. Will you be our next queen? From 15:00 - 18:00 hours. Thermos Sauna, Raamstraat 33 22:00 (z)onderbroek Dresscode: underwear (briefs, boxers, en jocks), swimwear, sports shorts or naked. Men only. 22:00 04:00. Eur. 10. Club Church, Kerkstr. 52 DEN HAAG 22:00 Beaprix farewell party, Beaprix farewell 10:00 Kroningsdag live, Dit feest laten wij niet aan night. Happy dance ons voorbij gaan. Vlag with sexy queens of uit, oranje aan. Groot pop 21:00-24:00 dj beeldscherm om alles gina 24:00-? (open op te volgen, oranje end) jakk b. Free tompoezen en de zaak entrance. Prik Bar, in passende sfeer. Kom Spuistr. 109 gezellig bij ons langs 22:00 Kingsnight, Dance, om deze historische cruise and celebrate at dag mee te vieren. Wij the day for the kings. zorgen graag voor uw 3 floors of hot fun, drankjes en hapjes. hot guys and steamy COC Haaglanden, action at Eagle amsterScheveningseveer 7 dam. No dress code, free entrance. Eagle, ENSCHEDE Warmoestr. 90 13:00 Koninginnedag, Cafe en terras open vanaf ENSCHEDE 13u, de plechtigheden 23:00 Queens night, last omtrent de inhuldigedition. Music by dj ing zijn live te volgen bob, disco open 23u. , op schermen in het gratis entree. t Bolke, cafe, oranje bitter Molenstraat 6-8 staat klaar. t Bolke, Molenstraat 6-8

DINSDAG/ TUE 30 APR

WOENSDAG/ WED 1 MAY AMSTERDAM 20:00 Welcome willemAMSTERDAM alex, Open from 12:00 20:00 Naked bar, Amstertill 3:00 Big screen dam s only naked bar, available to watch the relaxed and cruisy atcrowning. 20:00-23:00 mosphere. Dress code: dj raf, 23:00-3:00 dj shoes only. Men only. ghostmagic. Prik Bar, 20:00 - 01:00. Eur. 10 Spuistr. 109 (incl. First drink). Club 22:00 (z)onderbroek, Drop Church, Kerkstr. 52 your pants and dance. Dresscode: underwear DONDERDAG/ THU 2 MAY (briefs, boxers, en jocks), swimwear, AMSTERDAM sports shorts or naked. 22:00 Blue, Very popular Men only. 22:00 Thursday club night. 04:00. Eur. 10. Club Kooky klubbing with Church, Kerkstr. 52 the house of hopelezz. For people of all genders and sexualities. All drinks just Eur. 2. 50. 22:00 - 04:00. Eur. 5. Club Church, Kerkstr. 52

56

Gay News 261

final-agenda-261-dagxxx.indd 56

mei 2013

mutatie, aanvulling of wijziging? zelf te plaatsen: www.gaynews.nl/admin

quinn spins a twisted - 20:00. Eur. 10. Club blend of memorable Church, Kerkstr. 52 remixed retro, pop and soulful house anthems infused with a twist of divaliciousness. Prik Bar, Spuistr. 109 23:00 Sweat, men only party with resident dj VRIJDAG/ FRI 3 MAY s (max del principe, dickey vendetta, AMSTERDAM antoine, benjamin 22:00 (z)onderbroek, Drop samson). Club Fuxxx, your pants and dance. Warmoesstr. 96 Dress code: underwear (briefs, boxers, en jocks), swimwear, 20:00 (z)onderbroek, Drop sports shorts or naked. your pants and dance. Men only. 22:00 Dress code: underwear 05:00. Eur. 10. Club (briefs, boxers, en Church, Kerkstr. 52 jocks), swimwear, 22:00 Twisted disco sports shorts or naked. nymphs, Twisted Men only. 20:00 friday. Dj girls alx en 04:00. Eur. 5. Club showbizliz play the Church, Kerkstr. 52 best electro trash, indie, 80s en 90s, deep DEN HAAG house and nu-disco. 12:00 Zilveruitje, Wg. Zilver Prik Bar, Spuistr. 109 houdt elke 1e zondag 23:00 Chaos, Chaos, mix BRUSSEL v. d . Maand een gender party with dj 23:00 Hunkut, smell of zilveruitje: na afloop montain and perforleather. Leather, middag mogelijkheid mances. Club Fuxxx, sportswear, rubber, tot deelname maaltijd Warmoesstr. 96 neoprene, army, om 18:30 uur (Eur.7,-). police, uniforms or . COC Haaglanden, skin. Hunkut means : Scheveningseveer 7 hot outrageous hunky ROTTERDAM gorgeous guys, kinky 14:00 Oxoo, Soosmiddag xperience, blasting voor mensen met sound, xclusive interlichte beperking. national djs. Steelgate, Entree 1,50 euro. COC 52, Rue des Chartreux Rotterdam, SchiedamDEN HAAG sesingel 175 19:30 Herdenking bij homomonument, met DINSDAG/ TUE 7 MAY toespraken en zang. Na afloop gelegenheid AMSTERDAM om na te praten en ANTWERPEN een kop koffie of iets 14:00 One hour massage= 23:00 Lipz The white one free entrance, sterkers te nuttigen in edition, Dresscode: Have one hour of masBastacafe. do your best to be sage and get a free white and sexy. Music entrance to Thermos by Dennis Cartier sauna. Massages avail(laundry day, summer ZONDAG/ SUN 5 MAY able from 14:00 - 20:00 festival) enResident hours. Thermos Sauna, AMSTERDAM dj Glenn d. Free Raamstraat 33 15:00 Ncadam Safe Sex professional mini Party, From 15-19 Hrs. 20:00 k ! Nk - fist en fuck, photoshoots by Robin Kinky parties for Dress Code: Naked. Vissers, Hosted by miss beginners to expeDoor Is Open From 15Astrid Vanity, Special rienced guys. Dress 16 Hrs. Fee Eur 8,00. At acts by Show Concepts. code: kinky, fetish, naFuxxx, Warmoesstr. 96 Hot and sexy dancers... ked or jockstrap. Men Lipz, at Red and Blue, only. 20:00 - 01:00. Lange SchipperskapelEur. 8. Club Church, str. 11-13 Kerkstr. 52 HAARLEM 19:00 Eetgroep coc kennemerland, Coc kennemerland heeft een actieve gemengde eetgroep die elkaar elke 1e vrijdag van de maand ergens in haarlem ontmoet. We eten op plekjes waar het 15:00 Fist factory, More gezellig en betaalbaar slings, better music, is. Meer info op www. free gloves, free Coc-kennemerland.nl disinfection spray en gel, free snacks and/ ROTTERDAM or fruits and a relaxed 23:00 S.W.A.G . 4th edition. atmosphere at the (Secretly we are gay), Dirty Dicks. From the new gay party 15:00-22:00 door open with fresh sounds. 15:00-19:00 entrance Dance the night away 9 euro. Dirty Dicks, on hip hop, dance, Warmoesstr. 86 renb, pop. Gay Palace, 16:00 Bubbles en bites, Free Schiedamsesingel 139 bites from 17:00-19:00. white or pink prosecco from tap. Enjoy the ZATERDAG/ SAT 4 MAY bites, bubbels, pop en disco tunes and great AMSTERDAM outdoor terrace. Prik 22:00 (z)onderbroek, Drop Bar, Spuistr. 109 your pants and dance. Dress code: underwear 16:00 Fight club, For guys into wrestling, (kick) (briefs, boxers, en boxing, fighting, tramjocks), swimwear, pling en other contact sports shorts or naked. sports. Dress code: Men only. 22:00 wrestling or (kick) box05:00. Eur. 10. Club ing gear, sportswear, Church, Kerkstr. 52 jocks, underwear or 22:00 Dj Nathan Quin (Usa), naked. Men only. 16:00 22:00-3:00 dj nathan

Heavenly cocktails at amsterdam s favourite ZONDAG/ SUN 12 MAY cocktail bar. Cocktails AMSTERDAM 5,50 all night. Try the passion swizzle, black Amsterdam Fetish Pride, see seperate agenda mojito and lots more. . on page 54 Prik Bar, Spuistr. 109 TranScreen Filmfestival, see seperate 22:00 Blue, Very popular agenda on page 54 thursday club night. Kooky klubbing with 16:30 Bingo at the pool, Bingo by our special the house of hopelezz. host, big prizes, small For people of all balls, free to pargenders and sexualiticipate. From 16:30 ties. All drinks just Eur. 17:30 hours. . Thermos 2. 50. 22:00 - 04:00. Sauna, Raamstraat 33 Eur. 5. Club Church, 19.30 Eurosongtravestival, Kerkstr. 52 Travestiecabaret Travage, presentatie HAARLEM Coco Coquette en 16:00 Roze salon 55+, Mario Magic. Winston Ontmoet andere roze Kingdom, Warmoesstr. 55 plussers in de roze 131 salon in haarlem. Ga voor meer info naar www.Coc-kennemerDINSDAG/ TUE 14 MAY land.nl AMSTERDAM 14:00 One hour massage=1 VRIJDAG/ FRI 10 MAY free entrance, Have one hour of masAMSTERDAM sage and get a free Amsterdam Fetish Pride, entrance to thermos see seperate agenda sauna. Massages availon page 54 able from 14:00 - 20:00 TranScreen Filmfeshours. Thermos Sauna, tival, see seperate Raamstraat 33 agenda on page 54 22:00 Dj, 22:00-00:30 dj kick 19:30 Eurovision on big screen, 1st semi final trom spins blonde of the eurovision song beats en a lot of love. contest on big screen. 00:30-3:00 dj moog With Anouk representspins a layercake of ing the Netherlands. past, present en future Prik Bar, Spuistr. 109 classics. . Prik Bar, 20:00 k ! Nk - golden Spuistr. 109 shower, Kinky parties 22:00 (z)onderbroek, Drop for beginners to exyour pants and dance. perienced guys. Dress Dress code: underwear code: kinky, fetish, na(briefs, boxers, en ked or jockstrap. Men jocks), swimwear, only. 20:00 - 01:00. sports shorts or naked. Eur. 8. Club Church, Men only. 22:00 Kerkstr. 52 05:00. Eur. 10. Club Church, Kerkstr. 52 ZATERDAG/ SAT 11 MAY

AMSTERDAM Amsterdam Fetish Pride, see seperate agenda on page 54 TranScreen Filmfestival, see seperate agenda on page 54 WOENSDAG/ WED 15 MAY 11:00 Coffee and cake buffet, Gays and gadgets AMSTERDAM coffee and cake buffet: 20:00 Naked bar, Amstercoffee just as you dams only naked bar, like it with delicious relaxed and cruisy atsweets and cakes. mosphere. Dress code: . GaysenGadgets, shoes only. Men only. Spuistr. 44 20:00 - 01:00. Eur. 10 22:00 Dj gina and jakk b, (incl. First drink). Club 22:00-00:30 dj gina Church, Kerkstr. 52 brings sounds from the 80s and 90s to DEN HAAG groovy house and true 20:00 Orpheus, Bijeengay classics. 00:30WOENSDAG/ WED 8 MAY komst voor werkgroep 03:00 jakk b plays vohomo-/biseksualiteit cal house and catchy AMSTERDAM in man-vrouwrelaties. electro, with a hint of TranScreen FilmfesCapelzaal (2e etage). the latest pop remixes tival, see seperate COC Haaglanden, in between. . Prik Bar, agenda on page 54 Scheveningseveer 7 Spuistr. 109 20:00 Naked bar, Amsterdam s only naked bar, DONDERDAG/ THU 16 MAY DEN HAAG relaxed and cruisy atmosphere. Dress code: 19:30 Lnbi: bisexual spring AMSTERDAM party, Het jaarlijkse shoes only. Men only. lentefeest staat weer 19:30 Eurovision on big 20:00 - 01:00. Eur. 10 screen, 2nd semi voor de deur. Kom (incl. First drink). Club final of the eurovision allemaal naar Basta Church, Kerkstr. 52 song contest. Prik Bar, om onder het genot Spuistr. 109 van een en ander je 22:00 Blue, Very popular DONDERDAG/ THU 9 MAY uit te leven op de opzthursday club night. wepende swingklanKooky klubbing with ken en bij te praten AMSTERDAM the house of hopelezz. met nieuwe bekenden Amsterdam Fetish Pride, For people of all en oude vrienden. see seperate agenda genders and sexualiEntree: Eur. 5,-/ Eur. on page 54 ties. All drinks just Eur. 4,- voor donateurs TranScreen Filmfes2. 50. 22:00 - 04:00. lnbi en coc leden. COC tival, see seperate Eur. 5. Club Church, Haaglanden, agenda on page 54 Kerkstr. 52 Scheveningseveer 7 21:00 Cocktail sale,

see also: Amsterdam weekly and national weekly on the next pages for more activities

17-4-2013 19:51:07


mutatie, aanvulling of wijziging? zelf te plaatsen: www.gaynews.nl/admin VRIJDAG/ FRI 17 MAY AMSTERDAM 22:00 Dj jakk b - pop house, Jakk b plays vocal house and catchy electro, with a hint of the latest pop remixes in between. Dont be a wallflower. Prik Bar, Spuistr. 109 22:00 (z)onderbroek, Drop your pants and dance. Dress code: underwear (briefs, boxers, en jocks), swimwear, sports shorts or naked. Men only. 22:00 05:00. Eur. 10. Club Church, Kerkstr. 52

Wil je ook o zo opvallen?

until 22:00. You can stay and party as long as you like. The Boots, Van Aerdtstraat 22

BRUSSEL BRUSSEL GAY PRIDE

BRUSSEL BRUSSEL GAY PRIDE 12:00 Pride village en parade, Brussels pride 22:00 HUSTLABALL at main stage, with the most hedonistic party, pride parade starting is coming to Brussels. With at 14hrs. top name djs, porn performers, and fetish acts converging from around the globe. After 14 years of sold-out events in New York city, Berlin, London, Las Vegas, San Francisco and Los Angeles, Hustlaball will hit Brussels. www.lademence.com, La Demence, Rue Bleasstraat 208

ZATERDAG/ SAT 18 MAY AMSTERDAM 20:00 Eurovision on 2 big screens, Final of the eurovision song contest on 2 big screens. Aansluitend eurotrash afterparty till 3:00. . Prik Bar, Spuistr. 109 22:00 FURBALL THE KILT EDITION The amsterdam hairy men dance party for the butch en bears. No dress code. Men en transmen only. 22:00 - 05:00. € 10. Club Church, Kerkstr. 52

23:00 Hunkut, Ggpride Brussels, Leather, sportswear, rubber, neoprene, army, police, uniforms or skin. Hunkut means : hot outrageous hunky gorgeous guys, kinky xperience, blasting sound, xclusive international dj s. Steelgate, 52, Rue des Chartreux 23:00 Famous, Offical Pride party at Ancient Casino. Commercial house and more, with gogos and live acts. Till 06am.

Third Sunday Of The Month Horsemen And Knights, Nice And Big From 15-19 Hrs. Dresscode : Naked Or Underwear. Door Is Open From 15-16 Hrs. Fee Eur 8,00, horsemen Members Free Entry. At Club Fuxxx, Warmoesstr. 96

what to do & where to go

Street)/ Todd Verow/ Frankrijk, Verenigde Staten 2012/ Engels En Frans Gesproken, Nederlands Ondertiteld. Filmhuis Den Haag, Spui 191 DINSDAG/ TUE 21 MAY

ROTTERDAM ANTWERPEN 20:30 Asians en their 19:30 Black Body rubber friends, Meeting met only party, Black body optreden en dj. Alle will host one of its aziaten, en mensen famous rubber only die van aziaten en hun parties at the Boots. cultuur houden, zijn Doors open at 19:30 van harte welkom. . and entrance is free COC Rotterdam, Schiedamsesingel 175 ZONDAG/ SUN 19 MAY AMSTERDAM 15:00 Horsemen And Knights Safe Sex, Every

BRUSSEL 23:00 Hunkut, smell of leather. Leather, sportswear, rubber, neoprene, army, police, uniforms or skin. Hunkut means : hot outrageous hunky gorgeous guys, kinky xperience, blasting sound, xclusive international dj s. . Steelgate, 52, Rue des Chartreux

AMSTERDAM 14:00 One hour massage = one free entrance, Have one hour of massage and get a free entrance to thermos sauna. Massages available from 14:00 - 20:00 hours. Thermos Sauna, Raamstraat 33 20:00 k ! Nk - fist en fuck, KEULEN KEULEN Kinky parties for 23:00 Sexy CologneSumbeginners to expe23:00 SSexy Colognemer is Sexy. TheThe Sexy rienced guys. Dress Summer is Sexy. Summer Trilogy Part code: kinky, fetish, naSexy Summer Trilogy 16:00 Spank, Spanking, ked or jockstrap. Men Part1,1,The TheXLsior XLsiorFestival Festival caning, otk (over the fromMykonos Mykonosbrings brings only. 20:00 - 01:00. from knee), flogging and theperfect perfectsummer summer Eur. 8. Club Church, the other types of corporal party feeling, with Star Kerkstr. 52 party feeling, with Star punishment. No dress GSP, Steven Redant DjDj GSP, Steven Redant code. Men only. 16:00 and Niko Krist. Party and Dj Dj Niko Krist. Party - 20:00. Eur. 10. Club Busfrom fromAmsterdam Amsterdam Bus Church, Kerkstr. 52 by Thabita. Presale by Thabita. Presale atat 20:00 (z)onderbroek, Drop Rufskin (ReguiliersRufskin (Reguiliersdwaryour pants and dance. dwarsstraat 54) sstraat 54) Amsterdam. Dress code: underwear Amsterdam. Contact Contact on facebook or (briefs, boxers, en onatfacebook or mail mail tabitha-online@ jocks), swimwear, at tabitha-online@ hotmail.com. www.sexysports shorts or naked. hotmail.com. cgn.de, also forwww. hotel Men only. 20:00 sexy-cgn.de, packages. Sartoryalso Rooms, 04:00. Eur. 5. Club for hotel packages. Church, Kerkstr. 52 Friesenstrasse 44 Sartory Rooms, FriWOENSDAG/ WED 22 MAY 21:00 Pinkster party, esenstrasse 44 dj Eckieclectic, Dj AMSTERDAM eckieclectic from 20:00 Naked bar, Amster21:00: disco en club dam s only naked bar, classics. Gratis hapjes relaxed and cruisy atvan 17:00-19:00 / Free mosphere. Dress code: bites from 17:00-19:00, shoes only. Men only. white or pink prosecco 20:00 - 01:00. Eur. 10 from tap. Prik Bar, (incl. First drink). Club Spuistr. 109 Church, Kerkstr. 52 BRUSSEL BRUSSEL GAY PRIDE DONDERDAG/ THU 23 MAY 22:00 Leather me, During brussels pride AMSTERDAM weekend. With dj s andrei stan (ro), steven 22:00 Blue, Very popular thursday club night. redant (es), paul (uk), Kooky klubbing with john dixor (fr), dikky the house of hopelezz. vendetta (nl), elias (es), For people of all ben manson (fr), and genders and sexualikenne perry (be). Vj by ties. All drinks just Eur. alexetjeremy. www. 2. 50. 22:00 - 04:00. lademence.com, La Eur. 5. Club Church, Demence, Rue BleasKerkstr. 52 straat 208 VRIJDAG/ FRI 24 MAY

DEN HAAG 19:30 Songfestival op groot scherm, In het kader van de finale van het eurovisie songfestival zal Bastacafe geopend zijn en op een groot scherm live alle gebeurtenissen volgen. We maken er een leuke avond van. Toegang: gratis. COC Haaglanden, Scheveningseveer 7

scallies, skaters, gabbers, sneaker- and sportswearboys. Men only. 22:00 - 05:00. Eur. 10. Club Church, Kerkstr. 52

AMSTERDAM 22:00 Dj raf spins sparkling electro, obscure french tunes en the hottest pop 22:00-3:00 dj raf. Prik Bar, Spuistr. 109 22:00 (z)onderbroek, Drop your pants and dance. Dress code: underwear (briefs, boxers, en jocks), swimwear, sports shorts or naked. DEN HAAG Men only. 22:00 12:00 Zilveruitje, Wg. 05:00. Eur. 10. Club Zilver organiseert een Church, Kerkstr. 52 cultureel uitstapje en een maaltijd om 18:30 uur (Eur.7,-). COC ZATERDAG/ SAT 25 MAY Haaglanden, SchevAMSTERDAM eningseveer 7 22:00 Menm layercake, Dj s Menm bring MAANDAG/ MON 20 MAY sweetness with nuts. 22:00-00:30 dj Mets AMSTERDAM spins uplifted nu-disco 16:00 Cheap monday, Start and groovy soulful the week wasted. vocal house tunes, Grolsch pints (500cc) 3,00:30-03:00 dj Moog Prik Bar, Spuistr. 109 spins a layercake of past, present en future DEN HAAG classics. . Prik Bar, 19:30 Film: Q-fest ´12/´13: Spuistr. 109 Rue Des Mauvais 22:00 I am ladz, The Gary’ s (bad Boy dance party for lads,

15:00 Thermos goes exotic: Exotic tunes, 20:00 Naked bar, Dress exotic food and code: shoes only. Men exotic action. With dj only. 20:00 - 01:00. Eur. manmachine. From 10 (incl. First drink). Club 15:00-18:00 hours. Church, Kerkstr. 52 Theme: asian persuasion. Thermos Sauna, Raamstraat 33 16:00 S.o.s. , Sex on sunday. DONDERDAG/ THU 30 MAY Dress code: shirtless, AMSTERDAM underwear or naked. 21:00 Klitty: Open Stage, Men only. 16:00 The house of Rising, 20:00. Eur. 10. Club Reguliersdwarsstr. 41 Church, Kerkstr. 52 20:00 (z)onderbroek, Drop 21:00 Golden shower, Every last thursday of your pants and dance. the month, including Dress code: underthe 2 euro thursday. wear (briefs, boxers, Local beer and soft en jocks), swimwear, drinks only for 2 euro. sports shorts or naEntrance 5 euro. Dirty ked. Men only. 20:00 Dicks, Warmoesstr. 86 - 04:00. Eur. 5. Club Church, Kerkstr. 52 DEN HAAG 16:00 Ooxo, Middag voor holebis met verstandelijke handicap. COC Haaglanden, Scheveningseveer 7

HAARLEM 15:30 Gewoon coc, Het nieuwe ontmoetings cafe van coc kennemerland. Elke 4e zondag van de maand 22:00 Blue. Kooky klubbing in Cafe gewoon. Meer ZONDAG/ SUN 26 MAY with the house of info op www.Cochopelezz. For people kennemerland.nl ALKMAAR of all genders and 15:00 Fetish garage sexualities. All drinks ROTTERDAM Alkmaar, Nieuwe fetish just Eur. 2. 50. 22:00 party in Alkmaar. Een 15:00 Zondagmiddagsalon, - 04:00. Eur. 5. Club Voor oudere homo echte autogarage Church, Kerkstr. 52 en lesbienne, geen wordt omgebouwd leeftijdsgrenzen. tot play area. Dit is Aansluitend maaltijd. een besloten party, VRIJDAG/ FRI 31 MAY . COC Rotterdam, daarom is vooraf aanSchiedamsesingel 175 melden via de website AMSTERDAM verplicht. 21:00 LGBTQ Cafe Oosterwww.Fetishgarage.nl park, netwerk meetDINSDAG/ TUE 28 MAY ing. Eden Manor Hotel, Linnaeusstraat 89 AMSTERDAM 22:00 Dj yuki, 22:00-3:00 14:00 one hour massage dj yuki spins pop, = one free entrance, urban, 90s, house en Have one hour of punky electro. Prik Bar, massage and get a Spuistr. 109 free entrance to thermos sauna. Massages 22:00 (z)onderbroek, Dress code: underwear available from 14:00 (briefs, boxers, en - 20:00 hours. Thermos jocks), swimwear, Sauna, Raamstraat 33 sports shorts or naked. 20:00 k ! Nk - fetish en Men only. 22:00 sm, Kinky parties for 05:00. Eur. 10. Club beginners to expeChurch, Kerkstr. 52 AMSTERDAM rienced guys. Dress 15:00 Cockring party, The code: kinky, fetish, naDEN HAAG hottest party in town, ked or jockstrap. Men 17:00 Interculturele if you remember the only. 20:00 - 01:00. bijeenkomst, met early years then you Eur. 8. Club Church, een maaltijd (Eur.6,-), will like this party, Kerkstr. 52 optredens en dj jack. hot music, hot action, Stichting Rainbow, hot new guys and all Nieuwe Molstraat 10 our hot shots only Eur. 2,50 per shot. ROTTERDAM 23:00 Pink party events, Na de kaboela party, komt er natuurlijk een vervolg. Meer live optredens, en fajah lourens. Gay Palace, Schiedamsesingel 139

see also: Amsterdam weekly and national weekly on the next pages for more activities

final-agenda-261-dagxxx.indd 57

See the Eagle you WOENSDAG/ WED 29 MAY probably not expect. Dress code shoes en AMSTERDAM cockring, bring your own cockring or avail- 14:00 Transcreen tijdens Queeristan: Expo able at the bar. . Eagle, + debat. Lost en Warmoestr. 90 found: transgender image-making, i.s.m. Ihlia. Een verkenning rondom de politiek bij het scheppen en behouden van transgender beelden. Met deze week een installatie door Susan Stryker.

mei 2013

Gay News 261

57

17-4-2013 19:51:22


what to do & where to go Lijnbaansgracht 185 20:00-01:00 Amsterdams Only Naked Bar, 16:00-01:00 Op verzoek Relaxed And Cruisy AtIedere maandagavond mosphere. Dresscode: U vraagt wij draaien Shoes Only. Men Only. met Lejo. Barderij, 20:00 - 01:00. Eur. 10 Zeedijk 14 (incl. First Drink). Club 16:00-01:00 Cheap Monday Church, Kerkstraat 52 16:00-1:00 Start the 21:00-3:00 T and T talkcafe week wasted: Grolsch With Mdm. Arthur ( Pints (500cc) only 3,- at Foundation Rene(e)), Amsterdams favourite Leone and Patricia. gay hang-out. Prik Bar, There is a read and doc. Spuistraat 109 Lellebel, Utrechtsestr. 4 21:00-3:00 Karaoke:With Saphira en Miss Sugi 21:00-?:00 Every Wednesday 23:00-04:00 Rollercoaster with DJ Fabian an intimate gay LaRie. Sing the lungs Gulzar from 23:00 till minded party. Pre Cafe, out your body.. Lel04:00Happy Hour Lijnbaansgracht 274 P lebel, Utrechtsestr. 4 00:00-01:00 on ALL 21:30-22:30 Zwemtraining 23:00-04:00 Catch Up your drinks. Club Roque, new midnight-snack. 50m bad, kleedkamer Amstel 178 Live DJ till 04:00Happy 1 - 4. Gay Swim, Sloter16:00-1:00 Every Monday Hour 00:00 - 01:00 on parkbad, President night Super Bingo all drinks... Club Roque, Allendelaan with great prizes, drag Amstel 178 queen fun and the WOENSDAG/ WED lovely Palma behind the bar.... Amstel Fifty Four, Amstel 54 09:00-22:00 Bezoekers 20:00-01:00 After Weekend tot 25 / korting op Sex PartyFrom 8pm entree cinema. Drakes, VRIJDAG/ FRI until 1am Dresscode Damrak 61 max 1 piece of clothes. 13:00 Lunch op Woensdag Netzo weekley Gay Same Place, NassauDeze activiteit gaat en Lesbian Volley ball kade 120 hele jaar door en wordt training. More info: 20:00 Kundalini yoga de laatste maanden 06 22180769. Netzo, Kundalini yoga voor drukker bezocht da.... Sporthal Zeeburg mensen met hiv/aids HIV vereniging, 1e 13:00-03:00 Thank God it?s is enigszins aangepast Helmerstr. 17-a3 Friday. De Engel van waardoor de lessen 15:00-01:00 DJ Mayday Amsterdam, Zeedijk 21 mind.... HIV vereniging, Diva Dj Mayday draait DONDERDAG/ THU 16:00-03:00 Twisted Tunes. 1e Helmerstr. 17-a3 haar favoriete muziek funky classics and elec21:00-3:00 Horeca Eveving: van 21.00 tot 01.00 tric pop. Check agenda 14:30 Kundalini yoWith Esther van Cartier uur. (gratis snacks). De for this weeks DJ.. Prik gaKundalini yoga voor and friends. Lellebel, Engel van Amsterdam, Bar, Spuistr. 109 mensen met hiv/aids Utrechtsestr. 4 Zeedijk 21 is enigszins aangepast 16:00-2:00 Weekend Mad16:00-01:00 Lotterij Iedere ness. With Dj Danny waardoor de lessen woensdag Peter s loDINSDAG/ TUE presenting Guest Djs mind.... HIV vereniging, terij. Barderij, Zeedijk 14 national and interna1e Helmerstr. 17-a3 16:00-01:00 Prosecco from tional, starts 22.00, free 09:00-22:00 Bezoekers 16:00-01:00 Thursday Cocktap 3,30. White or Pink.. entrance. Happy Hour tot 25 / korting op tail SALE. 16:00-1:00. Prik Bar, Spuistr. 109 17-19h Cocktails 5.00 . entree cinema. Drakes, All cocktails 5,50 at Getto, Warmoesstr. 51 Damrak 61 Amsterdams favourite 16:00-1:00 Cocktail Happy gay cocktail bar. More Hour 17-19h Cocktails then 30 signature en 5.00 . Getto, Warclassic cocktails.21:00 moesstr. 51 New DJ talent. Mail 16:00-1:00 Glamour Drag to iwannabeaprikdj@ Bingo Every tuesday. prikamsterdam.nl. Prik 16:00-2:00 Cash BingoHapIncredible Bingo Bar, Spuistraat 109 py Hour van 17-19 uur, Show met Windy Mills, 16:00-1:00 Cocktail Happy gevolgd door Bingo and Coby van Dam. Hour 17-19h Cocktails waarbij mooie geldpriProgramme starts 5.00 . Getto, Warjzen zijn te verdienen.. 21hrs Free Entrance. moesstr. 51 Saarein, Elandstr. 119 The Queens Head, 21:00-23:00 Wintertennis 16:00-3:00 Dj le Blanc will Zeedijk 20 bij Amstelpark op.... 16:00-1:00 Karaoke Night in make sure you will be Smashing Pink, TenAmstel Fifty Four every ready for the weekend. nispark Amstelpark Wednesday. Show off 21:00-3:00 Salsa Night With The Queens Head, your inner star.... Amstel Zeedijk 20 the smashing Patricia Fifty Four, Amstel 54 Sensuela and Renata. 16:00-1:00 Getto Burger Lellebel, Utrechtsestr. 4 Queens All burger din- 21:15-22:15 Zwemtraining ners 10 euro Cocktail 25m bad, kleedkaHappy Hour 17-19h mer 10 - 13. Gay Swim, Cocktails 5.00 . Getto, 16:00-1:00 Every Tuesday Sloterparkbad, PresiWarmoesstr. 51 (All Day) Draught Beer dent Allendelaan 17:00-03:00 COCKTAILNIGHT 22:00-04:00 Blue: Very 19:00-21:00 squash Training Eur.1.40from 16:00 with DJ MBC. A whole mixed Gay en Lesbo. till 01:00. Spijkerbar, Popular Thursday Club cocktailmenu with all Rainbowsquash, Frans Kerkstr. 4 Night. Kooky Klubbing cocktails for only Eur.6,-. Otten Stadion, Stadion17.30:00 Diner op Dinsdag With The House Of Taboo, Reguliersdweg 10 Elke week wordt de Hopelezz. For People warsstr. 45 19.00:00 Athletic Training Evbarruimte omgetoverd Of All Genders And ery friday athletic traintot een gezellig eetcafe Sexualities. All Drinks ing at the Olympisch .... HIV vereniging, 1e Just Eur. 2.50. 22:00 Stadion.. Dutch Gay Helmerstr. 17-a3 - 04:00. Eur. 5. Club and Lesbian Athletics, 20:00-01:00 K.nk: Kinky Church, Kerkstraat 52 Olympisch Stadion Parties For Beginners To 20:00-4:00 Open stage Feel Experienced Guys. With like going out but you Changing Themes: Fist don t have any money? en Fuck, Golden Shower Then do an act at our And Fetish en Sm. Men OPEN PODIUM and g.... Only. 20:00 - 01:00. Lellebel, Utrechtsestr. 4 Eur. 8. Club Church, 20:15-21:15 Zwemtraining Kerkstraat 52 19:15 GaybridgeElke woens- 22:00-04:00 CODE NIGHT is 25m bad, kleedkamer dagavond om 19.30 5 - 8. Gay Swim, Sloterthe fetish night in The een parenwedstrijd. parkbad, President Eagle Amsterdam. We Bent u het bridge-spel Allendelaan have extra cruising area nog niet machtig? Bel 22:00-05:00 (Z)onderbroek: and slings. All fetish voor de eerstvolgende Drop Your Pants And allowed, dress code beginnerscursus.. De Dance. Dresscode: Uninapplicable.. Eagle, Looier Bridgeclub, derwear (briefs, Boxers, Warmoestr. 90 MAANDAG/ MON

58

Gay News 261

final-agenda-261-natio.indd 58

mei 2013

mutatie, aanvulling of wijziging? zelf te plaatsen: www.gaynews.nl/admin en Jocks), Swimwear, Sports Shorts Or Naked. Men Only. 22:00 - 05:00. Eur. 10. Club Church, Kerkstraat 52 23:00-05:00 Chaos Mix Gender Party with Dj Mountain and Friends, Performance. Club Fuxxx, Warmoesstr. 96

23:00-05:00 Roque your body. Start your weekend with DJ Miss Brown, Wiebthroat, Lim de la Cruz, SVA, Fabian Gulzar and/of Feelgood from 23:00 till 05:00 Happy Hour 00:00-01:00 on ALL drinks. Club Roque, Amstel 178

ZATERDAG/ SAT

16:00-03:00 Twisted Tunes. DJs spin a mix of groovy dance, funky classics and electric pop. Check agenda for this weeks DJ.. Prik Bar, Spuistr. 109 16:00-2:00 Weekend Madness. Anything can happen.. Cocktail Happy Hour 17-19h Cocktails 5.00. Getto, Warmoesstr. 51 16:00-3:00 Dj Gutxi iedere zaterdag vanaf 22 uur. The Queens Head, Zeedijk 20 16:00-3:00 Every Saturday at 18:00Big Jackpot Bingo.Presented by the fabulous Miss DiDi Licious Spijkerbar, Kerkstr. 4 20:00-4:00 Showtime. Live shows with Desiree dello Stiletto, Corry Broccoli, Amina, Renata, Esther van Cartier,.... Lellebel, Utrechtsestr. 4

borrel. Iedere 2e en 4e zondag vanaf 20:00 u. The Queens Head, Zeedijk 20

23:00-05:00 Saturday Night 17:00-1:00 Live Music Every Fever. Your weekend Sunday.. Montmartre, is not complete with Halvemaansteeg 17 DJ Miss Brown, Wieb17:00 Diner op Zondag throat, Lim de la Cruz, Iedere eerste zondag SVA, Fabian Gulzar and/ van de maand HIV veof Feelgood.. HAPPY reniging, 1e Helmerstr. HOUR 00:00-01:00 on 17-a3 ALL drinks. Club Roque, 18:00-3:00 The Bullpen, local Amstel 178 beer and softdrinks for Eur. 2, fingerfood and warm snacks, RoB Lottery. Argos, Warmoesstraat 95 19:00-01:00 Elke 2e en 4e zondag van de maand ontmoeten De Netherbears elkaar in Cafe The ZONDAG/ SUN Queens Head Zeedijk 20.... Netherbears, 13:00-01:00 Meet en Greet Gezellig het weekend afsluiten met Hollandse snacks en gast Dj.. De Engel van Amsterdam, Zeedijk 21 14:00-1:00 Singalong SundayElke zondagmiddag vanaf 16 uur ouderwetse Amsterdamse 20:00-04:00 The Aiscream gezelligheid.. Het Karaokeshow De Mandje, Zeedijk 63 allerleukste Karaoke 15:00-3:00 Beat the Sundayi Dragshows, live Show iedere zondag performances.. Lellebel, Exit Cafe, ReguliersdUtrechtsestr. 4 warsstr. 42 16:00-00:00 Getto Bubble 20:30 Iedere eerste zondag Bash All Bubble Cockvan de maand Oriental tails 4.50 all evening, Dance Party Met and guest Djs to chill verschillende muziek and smooth your en acts Arabisch, Sunday.. Getto, WarTurks.... Stichting Secret moesstr. 51 Garden, Oudeschans 2 16:00-01:00 Bubbles en 23:00-04:00 Sex Parties for Bites.Free bites from Men Only every sunday 17:00-19:00. Bubbles afternoon. Club Fuxxx, only 2,50: White or pink Warmoesstraat 96 prosecco from tap. Enjoy the bites, bubbels, pop en disco tunes and great outdoor terrace. Prik Bar, Spuistraat 109 16:00-03:00 CLASSIC SUNDAY DOUBLE HAPPY HOUR.Happy hour from 18-20hrs. Harry, Remo en Brendan spinning the best tunes from the 60s, 70s, 80s, 90s en old skool house. The perfect closing for 23:00-04:00 ROQUE AFTER.. the weekend.. Taboo, End your weekend Reguliersdwarsstr. 45 with DJ SVA from 23:00 16:00-04:00 (Z)onderbroek: till 04:00 Happy Hour Drop Your Pants And 00:00-01:00 on ALL Dance. Dresscode: Undrinks.. Club Roque, derwear (briefs, Boxers, Amstel 178 en Jocks), Swimwear, Sports Shorts Or Naked. Men Only. 22:00 - 04:00. Eur. 5. Club Church, Kerkstraat 52

22:00-05:00 Changing Themes: Hoerenbal, Ladz, Furball, XXXLeather, Just, Hellfire etc. Every 1st Saturday of the month is (z)onderbroek. . Club Church, Kerkstraat 52 16:00-1:00 Iedere zondag 22:00 International Gay Pub avond is Hollandse Crawl. Gay Pub Crawl, avond met live optre23:00-05:00 Sweat all night dens en hapjes.. Amstel with great music. Club Fifty Four, Amstel 54 Fuxxx, Warmoesstr. 96 16:00-1:00 Neatherbears

23:00-4:00 Potten en Flikker Disco Gay en Lesbian only. strict door policy. Door opens only at 23:00, get there.... Trut, Bilderdijkstr. 165

see also: Amsterdam weekly and national weekly on the next pages for more activities

17-4-2013 3:13:42


/admin

mutatie, aanvulling of wijziging? zelf te plaatsen: www.gaynews.nl/admin W Wilil je o ook zo opvallen?

MAANDAG/ MON

ANTWERPEN 11:00-03:00 Hangover Monday: All non alcoholic drinks 1 euro. OinkOink, van Schoonebekeplein 3 NIJMEGEN 21:00 Sex Party dresscode schoenen, slip of T-shirt. Chaps, 2e Walstr. 65 ROTTERDAM 20:00-01:00 Sex on MondaysUnderwear or Nude. Gay Play, Gravendijkwal 92 DINSDAG/ TUE

ANTWERPEN 11:00-03:00 Oink Cocktail 4 euro incl. fruitsap. OinkOink, van Schoonebekeplein 3 20:00-?:00 Dragshow Elke dinsdagavond is het showtime in Que Pasa, Dragshow start om 23u. Que Pasa, Lange Koepoortstr. 1 BREDA Dansles voor Homo s en Lesbo s. COC v. Coothplein 39 EINDHOVEN 21:00-24:00 Nice en Easy. COC Eindhoven, Prins Hendrikstr. 54 ROTTERDAM 12:00-01:00 Nude with your Boots On: Naakt avond in Gay-Play: Boots Sneakers of ander schoeisel, natuurijk is ee.... Gay Play, Gravendijkwal 92 UTRECHT Zwemtraining 21:00-22:00. Nat Utrecht, De Kwakel, Paranadreef 10 ZWOLLE 21:00-00:00 Cafe. COC Zwolle, Kamperstr. 17 WOENSDAG/ WED

AMERSFOORT 21:00-24:00 KletscafeTussen 20-21 uur is er een inloopspreekuur.. WHAM, Hendrik van Viandenstr. 13 a/b ANTWERPEN 11:00-03:00 Wednesday CAVA Day glass 2 euro. OinkOink, van Schoonebekeplein 3 12:00-24:00 Happy Wednesday: 10 euro entree for All.. Het Badhuis, Florisstr. 10 DELFT 21:00-1:00 Filmavond Elke week worden op groot scherm films vertoond.. DWH, Lange Geer 22 DEN HAAG 12:00-23:00 Wij zijn al om 12 uur open. Cafe (17.00 uur) eetcafe (18.30 uur) (deelname E 7,-,

what to do & where to go

years old. COC TwenteAchterhoek, Postbus 44

LEIDEN 21:00-1:00 Societeits cafe iedere donderdag:cafe 21.00 - 01.00 uur.Iedere tweede donderdag van de maand Op vol.... COC Leiden, DEN HAAG vooraf opgeven). COC Langegracht 65 12:00-21:00 We zijn al vanaf Haaglanden, Scheve12 uur geopend voor ningseveer 7 MAASTRICHT info en maaltijd (18.30 20:00-00:00 Student Night uur).. COC Haaglanden, HAARLEM Studentenavond met Scheveningseveer 7 16:00-1:00 Music NightEvery Happy Hour tussen first wednesday Classi22:00 uur en 23:00 uur.. DEVENTER cal Every 3rd wednesCOC Zuid Limburg, 22:00-2:00 COC Uptown day Dutch Music. Bogaardenstaat 43 4-AllOp vrijdag worden Happy hour 17-18. Gay regelmatig activiteiten Cafe Wilsons, Gedempte NIJMEGEN en thema-avonden Raamgracht 78 21:00 Sex Party dressgeorganiseerd. Vaste code schoenen,slip item.... COC Deventer, MIDDELBURG of T-shirt. Chaps, 2e Brink 64a 21:00-24:00 Goudwaard Walstr. 65 Societeits Cafe. COC EINDHOVEN Zeeland, Lange NoordROTTERDAM 21:00-2:00 Young en Reststr. 52 12:00-01:00 20:00 Eroticless. COC Eindhoven, moods Travestieparty Prins Hendrikstr. 54 ROTTERDAM voor travestieten en 20:00-01:00 Sex on Wedneslovers. Gay Play, GravGENT daysOne piece only. endijkwal 92 20:00-?:00 Sex on Friday Gay Play, Gravendijk19:00-01:00 Openminded Every friday from wal 92 ThursdayFree entrance, 20hrsDresscode: strictly happy cocktail hour Naked. Adonis, DeinsesTILBURG from 19-21hrs. Pakhuis teenweg 14 12:00-00:00 Special Price - 10 15, Van Vollenhoveneuro.. Sauna Victory, str. 15 HAARLEM Bosscheweg 284 20:00-22:00 20.00-22.00 u.: 17:00-19:00 Get Together: 20:00-?:00 Meetingpoint Informatie en AdviesInelke eerste vrijdag Elke woensdag vanaf 20 troductiegroep voor van de maand in de uur. Embrace Pink, van mannen en vrouwen. Irish Pub (houtplein)te Hogendorpstr. 55-05 COC Rotterdam, Haarlem vanaf 17.00 1e Schiedamsesingel 175 .... COC Kennemerland, DONDERDAG/ THU Postbus 342 TILBURG ALKMAAR 20:00-?:00 Lounge en LEEUWARDEN 20:00-:00 Van 20-21 Advies Info- avond; elke do v.a. 21:00-2:00 De ware Aard en Voorlichting in het 20.00 uur (m/v). COC, societeits cafe. COC Coming Out Cafe Van Postbus 36 Friesland, Zaailand 20-00COC Cafe Avond. 94-A 1811 Dance en Drinks, UTRECHT LEIDEN Bierkade 14A Zwemtraining 21:15-22:15. 20:00-2:00 Societeits cafe VriNat Utrecht, De Kwakel, jdagen (m.u.v. tweede ANTWERPEN Paranadreef 10 en derde vrij dag van 11:00-03:00 Thursdays San- 16:00-2:00 Happy Hour van de maand): cafe vanaf gria 3 euro. OinkOink, 21:00-22:00 uur.. Bo20.00 (en eventu.... COC van Schoonebekedytalk, Oudegracht 64 Leiden, Langegracht 65 plein 3 12:00-24:00 Tapas Buffet ZWOLLE LELYSTAD from 18-20 (gratis). Het 20:00-01:00 Inside OutJon22:30 Wekelijks meetingBadhuis, Florisstr. 10 geren Cafe voor jonpoint In grand cafe geren tot 30 jaar.. COC Upper-Classic (Poststr. BREDA Zwolle, Kamperstr. 17 13-15, Lelystad)Iedere 20:00-1:00 Ten. societeits vrijdagavond .... COC cafe. COC Breda, van Flevoland, Coothplein 39 VRIJDAG/ FRI MAASTRICHT DELFT ANTWERPEN 22:00-1:00 Outsite-avond- 14:00-06:00 On Fridays Maes 17:00-00:00 Weekend LoungeSluit de week af Voor jongeren tot Beer 1 Euro. OinkOink, en begin het weekend 28 jaarwww.outsite. van Schoonebekein Cafe Rose.. COC Zuid tudelft.nl. DWH, Lange plein 3 Limburg, BogaardenGeer 22 20:00-?:00 Locura met DJ staat 43 Nick van Acker. Que Pasa, DEN HAAG Lange Koepoortstr. 1 MIDDELBURG 12:00-21:00 Wij zijn vanaf 12 21:00-?:00 Thema Avon21:00-1:00 Goudwaard uur open voor info en dElke eerste vrijdag v/d Societeits Cafe. COC maaltijd (18.30 uur) 2e maand Vlaams NedZeeland, Lange Noorddo.avond: MeltingPot erlandse MuziekElke str. 52 theme-party21.0.... derde vrijdag - Franse COC Haaglanden, Chanso.... Cafe Strange, ROTTERDAM Scheveningseveer 7 Dambruggestr. 161 18:00-02:00 (maximum leeftijd 26 jaar). Apollo, DEVENTER APELDOORN Postbus 1490 Zwarte 21:00-24:00 COC-cafe en 22:00-04:00 Freeminded Paardenstr. 91a Bieb Gezellig praatcafe SoulPartyHet perfecte 21:00-02:00 Sex Party met en COC-bibliotheek begin van het weekwisselende thema sSex (geopend tussen 21.00 end. Lekker uit je plaat cinema and bar . Gay en 22.30 uur); lekker op de dansvloer,op Play, Gravendijkwal 92 sn.... COC Deventer, 80 s,.... Club Entrance, 21:00-02:00 Meet en Greet. Brink 64a Kapelstr. 5 Cafe Praag, het cafe op de benedenverdieping ENSCHEDE BREDA van het COC, is elke 20:00-1:00 Mixed Up for 22:00-2:00 Ten. societeits vrijdagmiddag van boys and girls until 27 cafe. COC Breda, van Coothplein 39 DELFT 22:00-2:00 Cafe - DiscoDWH VrijdagbarToegang gratis. DWH, Lange Geer 22

1.... COC Rotterdam, Schiedamsesingel 175

UTRECHT 16:00-4:00 Vrijdaghapjes van 18:00-19:30 uur.Happy MAASTRICHT Hour van 21:00-22:00 uur.. Bodytalk, Oude- 20:00-01:00 Disco and DanceDe swingende gracht 64 zaterdag. COC Zuid 23:00-5:00 Rits Le club le Limburg, Bogaardenplus queer.For gay, staat 43 lesbian and straightEverything that gets ROTTERDAM you unzipped. (every 2 .... Club Rits, Bemuurde 12:00-2:00 Juicy SaturdaysEvery 2nd Saturday of Weerd the monthmen only, Dance Talk en Play. ZATERDAG/ SAT Dresscode: Sports, leath.... Gay Play, GravALKMAAR endijkwal 92 21:00-02:00 (iedereen 22:00-2.30:00 Cafe welkom). Apollo, Avond1e zaterdag Postbus 1490 Zwarte Dance Party.2e zaterPaardenstr. 91a dag So 90s.3e zaterdag Disco Fever4e zaterdag 21:00-2:00 20.30-00.30 u. : Asians en Their Friends, Out Now.5e z.... 1811 3e sat. 2-monthly, Dance en Drinks, check the schedule Bierkade 14A when.. COC Rotterdam, Schiedamsesingel 175 AMERSFOORT 23:00-06:00 Super Party 22:00-02:00 Happy WHAM NightEvery saturday NightHappy hour tusClassic Palace Super sen 23-24 uur.. WHAM, PartynightPlaying the Hendrik van Viandenstr. latest en classic hitsThe.... 13 a/b Gay Palace, Schiedamsesingel 139 ANTWERPEN 23:00-07:00 Well know UTRECHT Reden Blue nights with usually surprising 15:00-4:00 Happy Hour van 18:00-19:00 uur. Boentertainment.Men dytalk, Oudegracht 64 only on Saturdays.. Red en Blue, Lange Schip- 23:00-5:00 Elke zaterdag enSuite. Het wekelijkse perskapelstr. 11-13 gayfeest in Utrecht. 23:00 - 05:00 Toegang ARNHEM E 5,-. 18+ Club hou.... 22:00-04:00 MotionWekelienSuite, Oudegracht jkse gayavond in aan de werf 97 Club Style. Motion, Roermondsplein 31 ZWOLLE 22:00-03:00 Disco. COC BREDA Zwolle, Kamperstr. 17 22:00-2:00 Ten. societeits cafe. COC Breda, van ZONDAG/ SUN Coothplein 39

Wil je ook ook zo opvallen? ll ?

DEVENTER 21:00-24:00 COC-Cafe ZONDAG Gemoedelijk middag- en avondcafe, met regelmatig activiteiten en speciale warme snac.... COC Deventer, Brink 64a EDE 21:00-2:00 Gay Cafe. Het Feestje, Halte 7a GRONINGEN 16:00-22:00 Sunday LoungeIedere eerste zondag van de maand organiseert WOMEN only in samenwerking met PAND48 een.... Women Only, Pand 48 Schuitendiep 48 LEIDEN 17:00-21:00 Sunday TimesLaatste zondag van de maand cafe ? Sunday Times? voor vrouwen. 17.00 - 21.00 uur.. COC Leiden, Langegracht 65 MAASSLUIS 17:00 Meetingpoint for gay people. Luxor Theater, Van der Horststr. 29 MAASTRICHT 19:00-23:00 Lazy SundayOp koopzondag open van 17-23. COC Zuid Limburg, Bogaardenstaat 43

ROTTERDAM 14:00-18:00 14-17u OXOO.: cafe voor mensen met een verstandelijke beperking en homoAMERSFOORT DEVENTER of bi gevoelens, 1e 22:00-2:00 SATURDANCE Op 16:00-20:00 Zalige zondagzond.... COC Rotterdam, Borrel met hapjes.. zaterdag kun je gezellig Schiedamsesingel 175 WHAM, Hendrik van relaxen in de bovenbar 15:00-20:00 Sex on SundayViandenstr. 13 a/b of uit je bol gaan in de sUnderwear or Nude. danskelder van.... COC Gay Play, GravendijkANTWERPEN Deventer, Brink 64a wal 92 14:00-?:00 Elke 1ste zondag van de maand EDE UTRECHT Babouschkashow ( 21:00-3:00 Party Time.. Het Zwemtraining 15:30-16:30. stand up komedie) Feestje, Halte 7a Nat Utrecht, De Kwakel, . Que Pasa, Lange Paranadreef 10 Koepoortstr. 1 ENSCHEDE 15:00-1:00 Elke zondag 21:00-4:00 t/m 24:00 entree 22:00-04:00 The G - Men Dwaze Zondag met OnlyThere is no dress discotheek gratis. t Happy Hour van 18:00code at The G, wear Bolke, Molenstr. 6-8 19:00 uur.Every Sunday what you like. . The G, Happy Hour from Van Aerdtstr. 22 18:00-19:00.... Bodytalk, Oudegracht 64 APELDOORN 15:00-18:00 Prettig Anders 22:00-04:00 Dutch D-Light. Cafe voor mensen met Met heel veel Holeen licht verstandelijke landse hits. Kun je beperking - elke 2e zingen....zing dan mee.. zondag v/d maand..... Club Entrance, Kapelstr. 5 COC Midden Nederland, Oudegracht 227 DELFT 18.15:00-19.45:00 badminWESTERLO tonnenVanaf nu zal elke zondagavond van 20:00-?:00 FlashesEen gayfriendly party . Flashes, 18:15 tot 19:45 in Delft GENT Boerenkrijgenlaan gespeeld worden. 20:00-?:00 Underwear 185-a Het Roze Blok, PartyEvery Saturday 22:00-0.30:00 Open cafe. from 20 hr, strictly ZWOLLE DWH, Lange Geer 22 underwear.. Adonis, 14:00-17:00 Jong en Out Deinsesteenweg 14 Jongeren cafe elke DEN HAAG eerste zondag van 12:00-21:00 1e zondag LEEUWARDEN de maand van 14-17 ZilverCafe (12-20 21:00-2:00 De ware Aard uur voor jongeren tot uur)3e zondag societeits cafe. COC 20 jaar. COC Zwolle, Zilveruitje (50plus van Friesland, Zaailand Kamperstr. 17 12-20 uur) 4e zondag 94-A OXOO (middag.... COC Haaglanden, ScheveLEIDEN ningseveer 7 22:00-4:00 Discodisco 22.00

see also: Amsterdam weekly and national weekly on the next pages for more activities

final-agenda-261-natio.indd 59

? 04.00 uur (deuren sluiten om 02:00), entree ? 2,50 (gratis voor leden en vrijwill.... COC Leiden, Langegracht 65

gossip

68

Gay News 225

mei 2010

mei 2013

Gay News 261

59

17-4-2013 3:14:02


party time!

vormen het perfecte begin van een nacht vol superlatieven.

Opening met XLSior Festival Mikonos op 25 mei

V

oor de Sexy Summer Trilogy werkt Sexy voor de eerste twee edities samen met twee van de grootste Europese homozomerfestivals, namelijk het XLsior Festival van Mikonos en, voor de Christopher Street Day Special op 6 juli, met het Circuit Festival uit Barcelona. Het derde en laatste deel van de Sexy Zomer Trilogie zal de Summer Closing Party zijn op 21 september.

Een leger van spectaculaire, opwindende dansers, die als Griekse goden zijn gekleed, zal voor een enorme LED-muur het grootste show-podium in Keulen opzwepen, aangewakkerd door uitzonderlijke laser- en lichtshows. Ook zal Sexy in de Pop Hall een dubbele “Pop Attack” in beweging zetten, maar ditmaal zonder travo’s (maar zijn ze dat?). Verwacht daarom een dubbele Pop Attack in de Pop Hall: met de Keulse DR POP en het ervaren DR POP’O’Lectric uit Berlijn. Zijn richtlijn “Het draait allemaal om entertainment” is niet slechts een slogan, het is het richtsnoer voor het dagelijkse leven en werken van de Pop’O’Lectric. Als dj is hij vermaard wegens zijn schaarse outfits, zijn brutale verschijning en zijn opwindende sets.

THE SUMMER IS SEXY THE SEXY SUMMER TRILOGY PART 1

Ga voor meer informatie naar www.sexy-cgn.de.

SEXY SUMMER OPENING MET XLSIOR FESTIVAL MIKONOS, 25 MEI. TICKETS: normale voorverkoop € 15,00, aan de deur € 20,00. Andere interessante ticketaanbiedingen zijn verkrijgbaar via www.eventqube.de en www.gaygo.eu.

PARTY-BUS VANAF AMSTERDAM Party Bus vanaf Amsterdam door Thabita. Voorverkoop bij Rufskin, Reguliersdwarsstraat 54, Amsterdam. Neem contact op via Facebook of mail naar tabitha-online@hotmail.com.

Op 25 mei brengt het XLsior Festival uit Mikonos het perfecte zomerfeestgevoel naar de Rijn-stad Keulen door het afvaardigen van hun sexy sterdj GSP. Hij heeft wereldwijd lof geoogst als de huis-dj van de XLsior-festivals bij alle belangrijke homo-evenementen en brengt de uiterst speciale Mikonos-sfeer naar het feest, tezamen met een andere ster van de Europese liga van top-dj’s: Steven Redant, de huis-dj van La Demence, die in Barcelona leeft, is eindelijk als gast terug in Keulen. Hij begon afgelopen jaar als producent en heeft op het internationale toneel naam gemaakt met zijn remixes voor Kylie, Katy Perry en Rihanna. Het dj-trio wordt gecompleteerd door de unieke dj Niko Krist uit Keulen; zijn diepe house sounds

Net als op de voorgaande Sexy Party’s zal er een groot Playground-gebied zijn, verzorgd door MGW.

FEEST & SLAAP – SEXY HOTEL-SPECIAL Reserveer rechtstreeks je hotel-kamer bij de Sartory SÄLEN voor de Sexy-prijs van slechts € 79,00 (tweepersoonskamer inclusief ontbijt). Boekingstelefoon met codewoord “Sexy” (beperkte beschikbaarheid). Mercure Hotel Cologne City, Friesenstr., www.mercure.com Steven Redant

bold laser and light shows. Also in the Pop Hall Sexy moves to do a double “Pop Attack,” but this time with no Drags (or are they?). So expect a double Pop Attack in the Pop Hall: with the Cologne DR POP and the expert DR POP’O’Lectric from Berlin. His guideline “It’s all about entertainment” is not just a slogan, it’s the guide to the Pop’O’Lectric day-by-day lives and works. As DJ he is renowned for his skimpy outfits, his cheeky appearance and his thrilling sets.

XLSior Festival Mykonos, May 25. Tickets: regular pre-sale Eur. 15.00, at the door Eur. 20.00. Other interesting ticket packages also available from www.eventqube.de and www.gaygo.eu.

For the Sexy Summer Trilogy, Sexy cooperates for the first two editions with two of the largest gay European Summer Festivals, the XLsior Festival from Mykonos and, for the CSD Special on July 6, with the Circuit Festival from Barcelona. The third and last part of the Sexy Summer Trilogy will be the Summer Closing Party on September 21.

Star DJ GSP. He is recognized worldwide as a resident DJ of XLsior festivals in all major gay events, and brings the very special Mykonos spirit to the party, together with another star of the European DJ top League: Steven Redant. Steven Redant, the resident DJ of La Demence and living in Barcelona, is finally back as a guest to Cologne. Starting last year as a producer, he has made a name on the international stage with his remixes for Kylie, Katy Perry and Rihanna. The DJ trio is completed with the unique DJ Niko Krist from Cologne; his deep house sounds are the perfect start into a night of superlatives.

Like at the last Sexy parties, there is a great Playground Area powered by MGW.

On May 25, the XLsior Festival from Mykonos brings the perfect summer party feeling to the Rhine city Cologne, sending out its sexy

An army of spectacular hot dancers dressed like Greek gods will rock the biggest show stage in Cologne in front of huge LED walls, completed with

MORE INFORMATION ON WWW.SEXY-CGN.DE.

Party & Sleep – Sexy hotel special Reserve your hotel room directly near the Sartory SÄLEN for the Sexy price of only Eur. 79.00 (double room including breakfast). Booking phone with code word “Sexy” (limited availability). Mercure hotel Cologne City, Friesenstr., www.mercure.com

Opening with XLSior Festival Mykonos on May 25

60

gn261-060-061.indd 60

Gay News 261 254

Sexy Summer opening with

Party Bus from Amsterdam Party Bus from Amsterdam by Thabita. Presale at Rufskin, Reguliersdwarsstraat 54, Amsterdam. Contact on Facebook or mail at tabitha-online@ hotmail.com.

mei oktober 20132012

17-4-2013 20:57:12


roddel

oktober 2012

gn261-060-061.indd 61

Gay News 254

61

16-4-2013 23:09:19


bo eo lkg di aant pn roigd e

aan activiteiten wat betreft nachtleven, kookkunst, winkelen en cultuur.

B

russel popelt zijn schatten en talenten met je te delen. De Belgische hoofdstad is een bestemming die zich aan de bezoekers aanpast: het doet er niet toe wanneer of hoe lang iemand er verblijft, er zijn veel verschillende manieren om Brussel te ervaren. Mode en design, strips, chocolade, bier, high-tech en verrassende ontmoetingsplaatsen plus honderdvijfenzestig hotels. Gay Brussel ademt een geest van vrijheid, met wetgeving die vrij van discriminatie is, en een breed en gevarieerd scala

BELGIAN PRIDE CALLS FOR PARTYING IN BRUSSELS! Brussels is waiting to share its treasures and talents with you. This is a destination that adapts to its visitors: no matter when or how long you stay, there are many different ways to experience Brussels. Fashion and design, comics, chocolate, beer, hightech and surprising meeting rooms plus 165 hotels. Gay Brussels, it’s a spirit of freedom, legislation free from discrimination and a wide and varied range of activities in terms of nightlife, cuisine, shopping and culture. Brussels is synonymous with “art de

62 62

gn261-062-066.indd 62

Gay GayNews News261 234 261

vivre” and a multi-cultural approach to life. The gay scene in Brussels is true to the city’s image: discreet, varied, warm and friendly. The gay heart of the Belgian capital beats in the Saint Jacques district, near the Grand Place. But the whole region, cosmopolitan and easy-going, also loves to party and people speak many languages. In Brussels, everything is nearby and this human scale is ideal for walking and exploring, making it easier to meet people even for visitors just passing through. VISIT BRUSSELS positions itself as the essential partner to gay tourists wanting a 100% experience

Brussel is synoniem met art de vivre en een multiculturele benadering van het leven. De gay scene van Brussel is trouw aan het beeld van de stad: discreet, gevarieerd, warm en vriendelijk. Het homohart van de Belgische hoofdstad bevindt zich in de buurt van Saint Jacques, nabij het Grand Place. Maar de hele omgeving, kosmopolitisch en zorgeloos, houdt ook van feesten en er worden bovendien vele talen gesproken. In Brussel is alles dichtbij, ideaal om wandelend te ontdekken wat het gemakkelijker maakt mensen te ontmoeten, zelfs voor bezoekers die alleen maar op doorreis zijn. meer info over gay life in Brussel: www.visitbrussels.be/gay. ZATERDAG 18 MEI - PRIDE4EVERY1 Vorig jaar mocht de Brussel Pride zich verheugen in maar liefst 70.000 mensen in het hart van de stad. Dit jaar wordt Brussel Pride naar verwachting

of Brussels. Please note that “Visit Brussels” is fully involved in satisfying the wishes and needs of this target audience. www.visitbrussels.be/gay. SATURDAY MAY 18 - PRIDE4EVERY1 Gathering no less than 70,000 people in the very heart of Brussels in 2012, The Belgian Pride is inviting you on the 18th of May, in the center of the Belgian capital, for this not-to-be-missed event. Beyond the festive aspect of this event, where GLBT people and their friends celebrate the freedom of being themselves for a whole day, the “Pride4Every1” is

also an event that carries a more specific message, brought to focus through the political demands that come along. For this eighteenth edition, the Belgian Pride will highlight “Rainbow Families.” Ten years after the legal opening towards same-sex marriage, and seven years after the legalization of adoption for same-sex couples, families have developed many different faces. A diversity that The Belgian Pride wants to showcase, while pointing out the progress that is yet to be achieved in this field, to aim at equality for all families.

mei mei februari 2012 2013 2011

17-4-2013 20:53:43


b eologki adna pt rni od eg

nog drukker. Tijdens deze achttiende editie kun je tijdens de Belgian Pride deelnemen aan de traditionele Parade, die zich kleurrijke door het stadscentrum beweegt, en uiteraard terecht bij het hoofdpodium; hier vind je tevens de Pride Village, waar informatie en entertainment op een prettige wijze samenkomen. Ook dit jaar zal de Beurs wederom het theater met vele, nationale en internationale, artistieke verrassingen vormen, het wordt weer een spetterend feest. Na de parade is er tevens een groot straatfeest met dj’s in de Village, in de buurt Saint Jacques, met z’n typische Rue du Marche au Charbon, met homobars als Belgica en Boysboudoir. Meer informatie en details over het programma zijn te vinden op de website www.thepride.be en visitbrussels.be/gay. Voor Brussel Pride is een speciaal hotel-aanbod beschikbaar zijn, inclusief toegangskaartjes voor de feesten, een late check out, etc...

VRIJDAG 17 MEI HustlaBall, een van de meest hedonistische feesten ter wereld, komt naar Brussel op 17 mei. Hustlaball vliegt vanuit de hele wereld top-dj’s, porno-acteurs en fetisj-acts in. Na veertien jaar uitverkochte evenementen in New York City, Berlijn, Londen, Las Vegas, San Francisco en Los Angeles, neemt HustlaBall tijdens het Gay Pride Weekend in Brussel zijn intrek bij La Demence in de Fuse Club, bij partygangers bekend van La Demence. Verwacht echter wel de nodige veranderingen in de club voor HustlaBall, zoals een compleet toneel dat voor deze nacht in de hoofdzaal wordt opgesteld, omringd door viparea’s en -tafels voor het beste uitzicht. Vanaf de vipbalkongallerij kun je de belangrijkste dansvloer overzien, en kun je je tussen de sterren mengen voordat ze het toneel opgaan. Een fantastische achtergrond wordt gevormd door de fameuze HustlaBallstageshows, waarbij alle vijfentwintig pornosterren en -acteurs tot perfectie

Belgian Pride, organized in coproduction with “Visit Brussels,” offers its public every year a highly varied program. From the traditional Parade, that goes across the city center in a colorful atmosphere, to the Pride Village, where information mingles happily with entertainment, all the ingredients for a perfect festive day are gathered. This year again, the Bourse will be the theater of many artistic surprises, national and international, enough to guarantee that party will be in the air. For more information and details about the program check the website www.thepride.be.

After the Parade, most of the gays return to the village in the Saint Jacques area, with its typical street Rue du Marche au Charbon with gay bars like Belgica, Boysboudoir and many more, for a big street party with DJs, and lots of beer! For the event there will be special hotel packages including party entrance tickets, late check out possibilities, etc... Online on the Pride website and on visitbrussels. be/gay. There will also be a special offer for people who want to visit museums and exhibitions with discount vouchers, and discount on the Brussels Card (museum access plus public transport).

FRIDAY MAY 17 - HUSTLABALL BRUSSELS The first HUSTLABALL Brussels for the Pride: HustlaBall, one of the world’s most hedonistic parties, comes to Brussels this May 17, with top DJs, porn performers, and fetish acts converging from around the globe. After fourteen years of sold-out events in New York City, Berlin, London, Las Vegas, San Francisco and Los Angeles, HustlaBall will hit Belgium this May during Brussels Gay Pride Weekend, bringing a red-hot parade of thousands of international party people ready to get in on the fun. Fuse Club is well known to many party-

goers as the home of the legendary La Demence, who are collaborating with Pride and copresenting HustlaBall Brussels. Expect a few changes to the club for HustlaBall such as a whole stage being put in for the night in the main room, surrounded by VIP areas and tables for the best sight lines. The main dance-floor will be overlooked by the VIP mezzanine gallery, where you can mingle with the stars before they go on stage. A fantastic backdrop to the famously over-the-top HustlaBall stage shows, since all twenty-five porn stars and performers are directed to perfection by British porn superstars

maart april mei mei2013 2011 2013

gn261-062-066.indd 63

Gay Gay GayNews News News236 235 261 261

63 63

17-4-2013 20:54:35


bo eo lkg di aant pn roigd e

Recordings. Room 3 en de playroom worden omgebouwd tot een seks- en danshoerenbuurt met Tony Bruno (Italië: La Demence, Lovechild, HustlaBall) en optredens door de “Redlight Boys.” PORNOSTERREN EN DJ’S Het “erotische cabaret” wordt dit jaar door HustlaBall gepresenteerd ism met de top porno studio’s, waaronder Alphamale, Eurocreme, Falcon, Lucas Entertainment, Bel Ami, en Jasper Emerald. De volgende pornosterren hebben ondertussen toegezegd: Matthew Rush, Trenton Ducati, Martin Mazza, Marco Sessions, JP Dubois, Sam Barclay, Lucio Saints, Tomas Brand, Justin King, Leo Domenico, David Avila, Diego Aguilera, Jean Franco, Cody B, Skylar Blu, Logan Rogue, en vele anderen... worden geregisseerd door Engeland’s pornosupersterren Marco Sessions en Ashley Ryder. Aangevuld met onder meer de internationale superster-dj’s Tony English (Londen: SuperMartXe,Lovechild, HustlaBall) en Leomeo (Parijs: Spyce, HustlaBall), Voor onvervalste muziekfans zal Room 2 in het teken staan van ononderbroken, cuttingedge dance music door twee verbluffende dj’s / producers Ivan Gomez en Nacho Chapado uit Barcelona, de mannen achter Guareber

Marco Sessions and Ashley Ryder. Add to that DJs Tony English (London: SuperMartXe, Lovechild, HustlaBall) and Leomeo (Paris: Spyce, HustlaBall) - to name just two of the list of international superstar DJs on deck duty at HustlaBall Brussels - and you can see why this party will be a sell out in no time at all. For unadulterated music fans, Room 2 will feature uninterrupted, cutting edge dance music by two incredible DJs / producers, to know Ivan Gomez and Nacho Chapado from Barcelona and the guys behind Guareber Recordings. Room 3 and the playroom will feature a new format

64 64

gn261-062-066.indd 64

Gay GayNews News261 234 261

ZATERDAG 18 MEI - PARTY TIME! De officiële Pride-party Famous vindt plaats in het voormalige casino La Madeleine, en wordt georganiseerd door Pride en mensen van het Café de Love Anvers (lesbische feesten). Famous is een mainstream-feest voor homo’s, lesbo’s en vrienden met commerciële house, gogo’s en live acts. Aanvang 23.00 uur, tot 6.00 uur ’s ochtends. Cat Club & Friends wordt dé electro-party van Pride. Cat Club is een van de meest uitgelezen feesten van Brussel, niet homo maar uiterst homovriendelijk en heeft een ongelooflijk

Achter de draaitafels zijn in ieder geval de volgende dj’s te verwachten: Tony English (SupermartXe, Lovechild, Londen), Leomeo (Matinee, Parijs), Ivan GomeZ (Guareber Recordings, Barcelona), Nacho Chapado (Guareber Recordings, Barcelona), Alan K & Paulo Moreno (Covert, Trinity, Londen), Alessandro Londra (HustlaBall, Lovechild), Tony Bruno (HustlaBall, La Demence), Dmitry StriGun (Room Service, Blockhead) plus gasten. Live PA: Rob Harris (11 Paradise, Free Radical Formation).

sex and dance “red light” setting spearheaded by Tony Bruno (Italy: La Demence, Lovechild, HustlaBall) with some great performances by the “Redlight Boys.” PORN PERFORMERS & DJS Hustlaball Brussels will present this year’s “erotic cabaret” in partnership with some of the world’s top porn studios: Alphamale, Eurocreme, Falcon, Lucas Entertainment, Bel Ami, and Jasper Emerald amongst them. The following porn performers have acknowledged they will join the HustlaBall Brussels party: Matthew Rush, Trenton Ducati, Martin Mazza,

Marco Sessions, JP Dubois, Sam Barclay, Lucio Saints, Tomas Brand, Justin King, Leo Domenico, David Avila, Diego Aguilera, Jean Franco, Cody B, Skylar Blu, Logan Rogue, and many others... Dance aficionados can expect the following DJs spinning the tables: Tony English (SuperMartXe, Lovechild, London), Leomeo (Matinee, Paris), Ivan GomeZ (Guareber Recordings, Barcelona), Nacho Chapado (Guareber Recordings, Barcelona), Alan K & Paulo Moreno (Covert, Trinity, London), Alessandro Londra (HustlaBall, Lovechild), Tony Bruno (HustlaBall, La Demence), Dmitry StriGun (Room Service, Blockhead) + guests.

Live PA: Rob Harris (11 Paradise, Free Radical Formation). SATURDAY MAY 18 - PARTY TIME! The official Pride party “Famous” will be held at the former casino La Madeleine, and is organized by Pride and people from Café de Love Anvers (lesbian parties). “Famous” will be a mainstream party for gays, lesbians, and friends, with commercial house, gogo’s, live acts, and more... from 23.00 to 6.00 in the early morning. “Cat Club & Friends” will be the Pride electro party. Cat Club is one of the best elect party of

mei mei februari 2012 2013 2011

17-4-2013 20:55:07


ook dat nog

april mei 2013 2013

gn261-062-066.indd 65

Gay GayNews News260 261

65

17-4-2013 20:55:22


bo eo lkg di aant pn roigd e

Velen maken de reis met georganiseerde bustochten vanuit Keulen en Parijs, of kiezen voor de goedkope hotelarrangementen die in het historische centrum van Brussel worden aangeboden, waarbij de mogelijkheid tot laat uitchecken handig is aangezien het feest tot het middaguur doorgaat. Niet alleen hoor je bij La Demence vele talen, ook is het de mix van verschillende leeftijden en stijlen die samen feesten verbazingwekkend: leerjongens, modepopjes, musclemarries, travo’s, jong en oud. Een feest voor meer dan tweeduizend homo’s, er is geen dresscode.

vleug handtas in de kleinere zaal. Fantastische muziek en een fantastisch publiek maken La Demence ook erg sensueel, en dus zijn er enkele ruimtes die het zeker verdienen geëxploreerd te worden door mannen die op zoek zijn naar meer dan uitsluitend dansen. O ja, La Demence promoot safe sex! Meer informatie op www.lademence.com.

LOCATIE De locatie, bekend als de techno-club Fuse, is enorm - bestaande uit drie verschillende zalen, wat het voordeel heeft dat het mogelijk is een eclectisch scala aan muziek te bieden, gepresenteerd door acht internationale dj’s en voortgaand van techno tot house, met zelfs een gemengd publiek op elk feest. Voor Belgian Pride heeft de Cat Club besloten samen te werken met twee underground en electro party’s uit Parijs: Flash Cocotte en Barbieturix.

C

M

Y

CM

ZONDAG 19 MEI - LA DEMENCE (LEATHER ME) La Demence is een van de gayste feesten van Europa, en ongeveer twaalf keer per jaar georganiseerd, meestal op een vrijdag of de dag voor een officiële vakantiedag. Wat La Demence onder meer bijzonder maakt zijn het internationale publiek, en de diversiteit aan stijlen en leeftijden. Omdat de stad Brussel tamelijk strategisch gelegen is, trekt La Demence niet alleen Belgen, maar ook veel bezoekers uit Frankrijk, Nederland en Duitsland; ook zijn er altijd vele Italianen, Britten en Amerikanen te vinden.

Brussels, not gay but totally gay-friendly and with an incredibly mixed crowd at each party. For Belgian Pride, Cat Club decided to work with two underground and electro parties from Paris, Flash Cocotte and Barbieturix. For the event, they will also guest the great Horse Meat Disco from London. SUNDAY MAY 19 - LA DEMENCE (LEATHER ME) Every queer party lover knows La Demence, Europe’s gayest party. La Demence is a huge gay party in Brussels that takes place around twelve times a

66 66

gn261-062-066.indd 66

Gay GayNews News261 234 261

year: mostly on a Friday, or on the day before a bank holiday. What makes La Demence stand out from other gay parties are the international crowd and the variety of styles and ages. As the city Brussels is strategically placed, La Demence attracts, beside the local Belgians, lots of visitors from France, The Netherlands and Germany, as well as hot Italian, Swiss, Spanish, British and American boys. Many make the trip by organized buss tours from Cologne and Paris, or choose to enjoy the cheap hotel arrangements, offered in the historical center of

MY

CY

CMY

K

Brussels, with late check-out possibilities coming in handy, as the party carries on until noon! Not only will visitors hear many languages spoken, but the mix of different ages and styles partying together will also amaze: leather boys, fashion victims, muscle queens, drags, young and old - in total more than 2000 gays having one hell of a party together. And... there’s no dresscode! VENUE The venue, known as techno Club Fuse, is huge -

containing three different rooms which has the advantage of offering an eclectic range of music delivered by eight international DJs progressing from techno to house, with even a smattering of handbag in the smaller room. Great music and a great crowd also makes La Demence very sensual, so there are a few areas well worth exploring for those looking for more than just a dance. And oh, La Demence promotes safe sex! More info on www.lademence.com.

mei mei februari 2012 2013 2011

17-4-2013 20:55:42


Voor al uw kroonjuwelen

LON039 AD Gay News kroonjuwelen.indd 1

12-04-13 16:38


gossip

68

gn261-068.indd 68

Gay News 225

mei 2010

16-4-2013 23:10:25

Gay News 261, May 2013  

Gay News magazine, issue May 2013