Page 1

MAART 2013 • NR.259 • 20e jaargang ADVIESPRIJS € 3,75 • ABONNEES € 2,08

0055991133

©

Fabiola, levend kunstwerk, nu dood Fabiola, Living Work of Art, Now Dead Mietjes moeten we niet We Don’t Want Any Faggots Ralf König, Koning van de striptekenaars Ralf König, king of strip cartoonists

roze filmdagen Pink Movie Days

FASHION 2013 Milaan WIJ HEBBEN LEKKER TWEE PAPA’S GAY PARENTHOOD

gn259-001.indd 1

14-2-2013 16:21:21


commentaar

    gaynews 166   juni 2005

gn259-002-03.indd 2

14-2-2013 0:37:34


in dit nummer/THIS MONTHS ISSUE: 6. Grote meerderheid in Lagerhuis voor homohuwelijk Large majority in British House of Commons for gay marriage

9. Duitse Voetbalbond start steungroep coming-out

26

Bijna twee weken cinema met roze inhoud

Buddy and Pedro are back! Ze nemen weer hun intrek in Het Ketelhuis waar dit iconische homoduo wederom het gezicht van het De Roze Filmdagen is... Pink Movie Days Buddy and Pedro are back! This iconic gay duo will take up residence in the Ketelhuis again to host the Pink Movie Days once more...

German Soccer Association to start coming out support group

34

Milan Menswear 2013

Tijdens de modeweken in Milaan werd reikhalzend uitgekeken naar de terugkeer van de 68-jarige Duitse ontwerpster Jil Sander naar haar gelijknamige label...

12. Homo-genezer vijf jaar de cel in

Milan Menswear 2013 During the fashion weeks in Milan there was a lot of anticipation around the return of the 68-year old German designer Jil Sander to her own label...

Five years jail for ‘gay-healer’

22. Fabiola, levend kunstwerk, nu dood

24. Wij hebben lekker twee papa’s

Niet geheel onverwacht is 66 jaar oud, Fabiola zondagmorgen 27 januari 2013 overleden, in het Hospice Sint-Jacob te Amsterdam...

Claudio en Lorenzo zijn vijf en zeven jaar en hebben twee vaders. Dat is heel handig vindt Claudio: “Dan kan de ene papa naar zijn werk...

Fabiola, Living Work of Art, Now Dead Not really unexpected, Fabiola died, sixty-six years old, on Sunday morning in Amsterdam...

Gay Parenthood Claudio and Lorenzo are five and seven, and have two fathers...

42. Mietjes moeten we niet

50. Ontwapenend pijnlijk

Tweederde van de middelbare scholieren houdt afstand van homoseksuele medeleerlingen of voelt zich onzeker over contact met hen...

Wie praat over het weekblad Elsevier in de verzuilde jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw, heeft het over een uitgesproken rechts medium...

We Don’t Want Any Faggots Two thirds of secondary school pupils keep their distance from homosexual fellow pupils...

Disarmingly Painful Who talks about the Dutch weekly “Elsevier” in the seventies and eighties of thelast century...

63. Ralf König, Koning van de striptekenaars Ralf König, wie is toch die Duitser die met zijn comics zo raak het nichtenwereldje weet te karakteriseren en wel op zo’n overtuigende wijze dat het lijkt alsof ...

66. Amsterdam Fetish Pride Van 9 tot en met 12 mei vindt de eerste Amsterdam Fetish Pride plaats. Bedrijven, organisaties en vrijwilligers uit de Amsterdamse leer- en fetisjscene organiseren...

Ralf König, king of strip cartoonists Ralf König. But who is that German cartoonist who so aptly knows how to characterise...

Amsterdam Fetish Pride From the 9th till the 12th of May the first Amsterdam Fetish Pride will take place...

VERDER IN DIT NUMMER

8

Alleen buitenlandse inzendingen transgender film festival

13

Venetië verbreekt culturele banden met St. Petersburg

16

Première eerste nederlandse queer-dramaserie

gn259-002-03.indd 3

18 52 54 60

Roddel en achterklap Column Reijer Breed Agenda

www.gaynews.nl

Column Brief uit Brussel

14-2-2013 16:19:17


commentaar

H

oewel de interdisciplinaire studierichting Homostudies aan de Nederlandse universiteiten momenteel niet meer de populariteit lijkt te genieten die ze aan het eind van de twintigste eeuw had, hoop ik nog steeds dat er ooit een gedreven student opstaat, die een geschiedenis en analyse van de Nederlandse homopers ter hand neemt. Deze wens werd weer aangewakkerd door een foto van een jongeman die in 1975 de Flikkerkrant aan de man probeert te brengen, die te zien is op de tentoonstelling Tuffen, Kazen, Klemen te Nijmegen. Gedurende de eerste decennia na de Tweede Wereldoorlog bestond de Nederlandse homopers uit de verschillende incarnaties van het verenigingsblad van het COC. Met verhullende titels als Levensrecht, Vriendschap en Dialoog probeerden deze opeenvolgende periodieken homoseksuelen enige steun te bieden en mondjesmaat maatschappelijke acceptatie van de gelijkgeslachtelijke liefde te bewerkstelligen. Natuurlijk was het uit den boze dat eventuele hetero-sympathisanten op het idee zouden kunnen komen dat aan de herenliefde ook de lusten des vleses zijn verbonden, waardoor men in deze tijdschriften doorgaans het letterlijk seksloze woord homofilie toepaste. Kortom, “de liefde, de liefde, en verder geen geneuk...,” zoals Ivo de Wijs ooit in een songtekst schreef. Hierin kwam verandering in de tweede helft van de jaren zestig, toen de studentenprotesten, de Seksuele Revolutie en de feministen die baas in eigen buik wilden zijn, de preuts-burgerlijke heilige huisjes overhoop haalden. Een eerste uiting hiervan in de vaderlandse homopers was de verschijning van Proefding (1968-1970), niet toevallig een uitgave van de Federatie van Studenten Werkgroepen Homoseksualiteit.

©

Weliswaar had ook dit tijdschrift nog een neutrale titel, maar de ondertitel van dit blad luidde meteen al Landelijk kommunikatie bulletin van de federatie studentenwerkgroepen homoseks. Het tweede nummer verscheen in januari van het oraal-genitale jaar 1969 en hieraan werd uitbundig aandacht besteed met een uitdagende 69 op de titelpagina en de dubbelzinnige wens: “joyeux soixante-neuf à tous!” (Tja, studenten lazen toen nog Frans...) Na Proefding brak de activistische homopers pas echt goed los met - naast de Flikkerkrant - titels als Flikkerlicht, Flikkervuistje en Mietje. Het is

duidelijk: hier geen achter schuiltermen verhuld smeken om acceptatie, maar een openlijke, strijdbare annexatie van voormalige, expliciete scheldwoorden als geuzentitel. Gay Pride! We’re queer, we’re here, get used to it! Natuurlijk was binnen homokringen niet iedereen gelukkig met deze activistische openheid. Als reactie verscheen bijvoorbeeld Rechts richten: Officieel maandblad uitg. van de Nederlandsche beweging van rechtsgerichte homofielen. Van dit tijdschrift, waarbij ook Henk Krol betrokken geweest schijnt te zijn, conserveert het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG) te Amsterdam vijf nummers van de eerste jaargang (1972). Of de rechtsgerichte homofielen na die vijf nummers de handdoek in de ring wierpen in de strijd tegen de revolutionaire tijdgeest, is niet duidelijk; het Homodok noch de Koninklijke Bibliotheek te Den Haag lijken exemplaren van Rechts richten te hebben. Nu zeggen de titels van bovengenoemde tijdschriften wel iets over de redactionele invalshoek, maar het zou mooi zijn er een

gedegen analyse van te hebben. Deze noopt temeer bij een titel als Mon ami: maandblad voor homofielen, waarvan het IISG in de Collectie Edward Brongersma tien nummers uit de jaren 1970 en 1971 heeft. Is dit een voorloper van het erotische blaadje Ami, dat vanaf 1974 verscheen, of heeft het er niets mee te maken? Bij een geschiedenis van de Nederlandse homopers zouden sowieso ook wat de Koninklijke Bibliotheek onder het trefwoord “pornowerken” rubriceert, betrokken moeten worden. Een gegeven dat niet over het hoofd gezien mag worden is dat de levensduur van deze seksblaadjes veel langer is dan die van de activistische periodieken. Om slechts enkele voorbeelden te noemen: Ami verscheen aanvankelijk zes maal en later zelfs dertien maal per jaar tussen 1974 en 1997; David boy: kontaktblad bestond van 1975 tot tenminste 1993, en Marcel vanaf in ieder geval 1975 tot 1992. Hoewel de oplagecijfers van deze tijdschriften waarschijnlijk niet beschikbaar zijn, is het zeer aannemelijk dat ze een veel ruimere consumentenkring hadden dan de flikkerbladen. Bovendien zal die veel diverser zijn geweest dan de jonge, geschoolde, very out and proud nichten die het geïntendeerde publiek van de strijdpers vormden. Dit, volgens mij niet ongegronde, vermoeden is belangrijk omdat deze seksblaadjes naast de foto’s - die ongetwijfeld het belangrijkste verkoopargument vormden - ook verhalen, vaak in de vorm van zogenaamde “persoonlijke belevenissen,” én nieuwsberichten uit de homowereld bevatten. De gedroomde onderzoeker die de homopers en de eventuele invloed die die in de homowereld en, door ontwikkelingen aldaar, uiteindelijk in de maatschappij in het algemeen uitoefende, in kaart wil brengen, kan er dus niet omheen ook dit in eerste instantie erotische materiaal in ogenschouw te nemen. En dat wordt nog een hele klus, want bij de KB is de “uitleenindicatie” van deze tijdschriften: “alleen ter inzage,” en dat zal bij het IISG niet anders zijn!

Gay News™ is een geregistreerde merknaam

Hoofdredacteur a.i. Ron Meijer Tel: (020) 412 05 57 (12-18) Fax: (020) 6753861 e-mail: redactie@gaynews.nl

Gay News

gaynews.nl gay-news.com Gay Amsterdam (in ass.)

Cover foto: (c) Roze Filmdagen, Cloud Burst Gay International Press Postbus 76609 1070 HE Amsterdam

Distributie losse verkoop Nederland GIP Distributie losse verkoop België Persagentschap Vervoer en Distributie N.V.

Agenda-informatie Zelf te plaatsen: www.gaynews.nl/admin Internet http://www.gaynews.nl Vormgeving Rogier Schavemaker Contributors

Press. All rights reserved. No part of this paper, including editorial content photos, artwork or maps may be reproduced without written permission. Return postage must accompany all photos, drawings and manuscripts if they are to be returned, and no responsibility can be assumed for unsolicited material. All rights to letters, art, articles and photographs sent to Gay News will be treated as unconditionally assigned for publication, and are subject to editing. The opinions expressed by the columnists, letter writers and commentators are their own and do not necessarily reflect the opinion of the publish­er, editors or staff of Gay News or Gay International Press. Publication of the name, photograph or other likeness of a person or organisation in articles or advertising in Gay News is not to be construed as an indication of the sexual orientation of any person or organisation. While we support the many fine advertisers who make this publication possible, Gay News cannot accept any responsibility for advertising claims.

Christos Andreas, Julien Beyle, Rob Blauwhuis, Borissov, Elard Diekman, Bernardo van Eekhout, Henk Harskamp, Gert Hekma, Kees Hogenbirk, Herman Financial, Listings, Cohen Jehoram , Richard Keldoulis, Distribution Rob Malasch, Ron Meijer, Peter Tel: (020) 679 15 56 van Mokum, Tom Smits, Caspar Advertising Department Fax: (020) 6701470 Wintermans, Roberto Zanine, Martin business@gaynews.nl Tel: (020) 679 15 56 Service en informatie Maassen, Pieter Claeys, Reijer Breed, Fax: (020) 6701470 Wilt u een abonnement, ga dan naar e-mail: sales@gaynews.nl Abonnementenadministratie Marita Keilson-Lauritz

abonnementen@gaynews.nl Advertising info: prijs jaarabonnement:  25,– www.gaynews.nl/adv     gaynews 166   juni 2005

Gay News is a registered trademark. Entire contents copyright (©&®) 2013, Gay International

http://www.gaynews.nl/abonnee of stuur de aboneebon in dit blad op. Faxen kan ook: 020- 6701 470.

Klantenservice

voor vragen over abonnementen, tijdschrift niet ontvangen, of adreswijzigingen kunt u bellen met 020- 679 15 56 (1018u), of schrijven, Gay News, Abonnementen, Postbus 76609, 1070 HE Amsterdam. Emailen kan ook: subscribe@gaynews.nl

Beeindiging abonnement

Abonnementen gaan per jaar tot wederopzegging. Opzegging kan uitsluitend schriftelijk, per gewonen post, voorzien van uw handtekening, tot drie edities voor afloop van uw abonnement. Zegt u later op, dan kan de opzegging pas worden verwerkt per eerst komende afloopdatum. U ontvangt ten alle tijde een schriftelijke bevestiging van uw opzegging; hierin vindt u tevens de laatste editie welke u ontvangt vermeld. Voor vragen en evt. klachten over Inhoud schrijf naar Redactie Gay News, Postbus 76609, 1070 HE Amsterdam.

Op de cover? Laat bij Erik je eigen professionele fotoshoot maken, kiezen wij een foto van je uit voor de cover dan betalen wij de kosten van de shoot terug! Meer info over de fotograaf en/ of het maken van een afspraak:

w w w.fotoserie.net/model Wil je weten of je in aanmerking komt? Stuur dan een aantal recente fotos naar

model@gaynews.nl

    Gay News 259  maart 2013

gn259-004-05.indd 4

13-2-2013 19:40:17


gn259-004-05.indd 5

13-2-2013 16:09:25


intro

Brits Lagerhuis heeft met een grote meerderheid (400-175) in tweede lezing ingestemd met de openstelling huwelijk voor paren van gelijk geslacht in Engeland en Wales. Die stemming vond plaats na een intensief debat op dinsdag 5 februari, waarbij voor en tegenstanders uitvoering hun standpunt over het wetsvoorstel naar voren brachten. Dat is een historische stap – maar we zijn er nog niet.

Het wetsvoorstel gaat nu door voor nadere behandeling in een parlementaire commissie, komt daarna in maart terug voor een stemming in derde lezing en wordt daarna behandeld door het Hogerhuis. Als daar nog besloten wordt tot amendering van het wetswijziging, dan is er nog een afrondend debat en finale stemming in het Lagerhuis nodig. Premier David Cameron had voorafgaande aan het debat en de stemming opnieuw zijn steun voor de openstelling van het huwelijk laten blijken, maar zijn eigen Conservatieve Partij is hevig verdeeld over het wetsvoorstel. Dat bleek ook bij de stemming: 126 Tories stemden 126 voor, 134 tegen – waaronder Defensieminister Philip Hammond - en 35 onthielden zich van stemming. Door de grote steun van coalitiegenoot LibDem en oppositiepartij Labour kreeg het wetsvoorstel echter toch een grote meerderheid. Het wetsvoorstel maakt het mogelijk voor paren van gelijk geslacht zowel een burgerlijk huwelijk te sluiten als hun relatie religieus te laten vastleggen. Godsdienstige instellingen zijn vrij om te bepalen of ze zulke huwelijken willen sluiten. Uitzondering daarop is de Anglicaanse Kerk, in het wetsontwerp staat expliciet dat de Anglicanen zulke inzegeningen niet hoeft aan te bieden.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

Large majority in British House of Commons for gay marriage A large majority in the British House of Commons (400 – 175) has voted in favor of the introduction of same-sex marriages in England and Wales. The vote on the second reading took place after an intense debate on Tuesday the 5th of February, in which those opposing the bill stated their case in close detail. This is a historic step, but the job is not finished. The bill is now sent to a parliamentary commission to work the second reading into a third, then it will return to the Lower House for another vote, and sent to the House of Lords for a final debate and vote.

Preceding the debate and vote Prime Minister David Cameron had again voiced his support for the introduction of the bill but his own Conservative Party remained divided. This showed up in the votes: 126 Tories voted in favor, 134 against, amongst whom was Defense Minister Philip Hammond, and 35 abstained. Through the massive support of coalition partner LibDem and opposition party Labour, the bill acquired a large majority. The bill makes it possible for couples of the same sex to get married, both civil and religious. Religious institutions are free to decide whether they want to perform such services. The bill states explicitly that the Anglican church is not obliged to perform same sex marriage services.

K

    Gay News 259   257   januari maart 2013 2013

gn259-008-017.indd 6

12-2-2013 2:43:03


intro

Rusland dreigt dat de Britse en Franse openstelling van het huwelijk voor paren van gelijk geslacht de kansen van burgers in die landen om een Russisch kind te adopteren zal dan verminderen. Dat meldt de Britse krant The Telegraph op grond van verklaringen van hoge Russische autoriteiten. “Het Britse en Franse Parlement heeft het huwelijk tussen personen van gelijk geslacht gelegaliseerd”, zegt Konstatin Dolgov, afgezant mensenrechten van de Russische minister van Buitenlandse Zaken. “Dit vermindert de kansen dat burgers uit deze landen Russische kinderen kunnen adopteren.” De uitspraken vn Dolgov worden gesteund door Pavel Astakhov, de Russische Ombudsman voor Kinderrechten. Astakhov zegt dat adoptie door buitenlandse paren van gelijk geslacht tegen BBadv_GN_257_krommen.pdf 6-12-2012 12:18:19 de Russische grondwet zou zijn. “Deze positie

staat neergeschreven in onze basiswetten, de gezinscode en de grondwet”, zei hij, “Ze stellen duidelijk dat het huwelijk een verbond is tussen een man en een vrouw. We hebben niets anders. Punt.” Afgelopen december keurde de Russische Staatsdoema al een omstreden wet goed die Amerikaanse ouders verhindert om Russische kinderen te adopteren. De maatregel is een vergelding voor de US Magnitsky Act - een nieuwe Amerikaanse wet die Russische mensenrechtenschenders moet verhinderen om het Amerikaanse grondgebied te betreden. Russische mensenrechtenactvisten en oppositieleden wijzen de Russische tegenmaatregel af, omdat ze het gelegenheidswetgeving vinden waarvan weeskinderen – in het bijzonder zij die handicaps of chronische ziektes hebben – het slachtoffer worden, omdat hen de kans ontnomen wordt om

nieuwe gezinnen te vinden. Russische weeskinderen dreigen nu opnieuw als wisselgeld gebruikt te worden door Rusland. Eerder deze maand keurde de Staatsdoema in eerste lezing een wetsvoorstel goed dat ‘homopropaganda’ ten aanzien van minderjarigen verbiedt.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

januari 2013    Gay News 257    

gn259-008-017.indd 7

12-2-2013 2:43:44


intro

Iran

Ruim 180 regisseurs hebben tot nu toe een film ingestuurd voor TranScreen, het internationale festival met films over en door transgenders dat van 9 tot en met 11 mei plaatsvindt in Amsterdam. De films komen uit de hele wereld, maar opmerkelijk genoeg nog niet uit Nederland. De organisatie doet daarom een oproep aan alle Nederlandse filmmakers om deze alsnog in te sturen. Nederlandse inzendingen ontbreken nog Landen als China, Japan, India, Indonesië, Canada en Zweden zijn tijdens TranScreen vertegenwoordigd met documentaires en speelfilms. Zoals het streng islamitische Iran dat op het festival vertegenwoordigd is met ‘Facing Mirrors’ door regisseur Negar Azarbayjani. Dit is een ontroerende roadmovie over een vrouwelijke taxichauffeur en haar transgender klant.

In Iran is een medische behandeling voor mensen met transgender gevoelens officieel toegestaan na een fatwa van de religieuze leider Khomeini, maar uitsluitend wanneer de transitie plaatsvindt van man naar vrouw. Ondanks deze fatwa staat de conservatieve Iraanse bevolking ronduit negatief tegenover transgenders. Het is daarom bijzonder dat een kwalitatief hoogstaande film uit dit land komt met deze groep als onderwerp, vindt de organisatie van TranScreen. Nederlandse inzendingen ontbreken nog. De officiële deadline voor indienen is voorbij, maar de organisatie geeft alle Nederlandstalige documentaire- en filmmakers de kans om alsnog hun recente werk (niet ouder dan 2 jaar) in te sturen. Dit kan tot 11 februari via de website van het festival. Geselecteerde films zullen worden getoond in bioscoop het Ketelhuis, op het Westergasterrein in Amsterdam. TranScreen zal ook een cultureel programma bieden met lezingen, tentoonstellingen en ontmoetingen met filmmakers. In filmhuis Cavia, nabij het Westergasterrein, worden de meer alternatieve films getoond: van hardcore-underground tot porno. Meer info over TranScreen is te volgen op www.TranScreen.nl, www. facebook.com/transcreen & twitter.com/transcreen

COC Nederland zal het officiële bezoek van Vladimir Poetin aan Nederland aangrijpen om een luid protest te laten horen tegen de antihomopropagandawet die in Rusland van kracht dreigt te worden. De Russische president bezoekt ons land op 8 april a.s. in het kader van het Nederland-Ruslandjaar. COC Nederland wil Poetin in april een ´hete lentedag´ bezorgen. De anti-homowet verbiedt zogenaamde ‘homopropaganda.’ In regio’s als St. Petersburg, waar een dergelijke regeling al in werking is getreden, wordt de wet gebruikt om het geven van informatie over homo- en biseksualiteit en het houden van demonstraties door LHBT-organisaties strafbaar te stellen. Boeken, films en weblogs met verwijzingen naar homoseksualiteit kunnen worden verboden. Ook bemoeilijkt de wet hiv-preventie bij homoseksuele mannen, die niet meer met gerichte campagnes bereikt kunnen worden. Het COC werkt nauw samen met de Russische LHBT-beweging. De Russische organisaties zien het geweld tegen LHBT’s sterk toenemen in Russische regio’s waar inmiddels antihomowetten zijn aangenomen. In de afgelopen maanden zijn in die regio’s meerdere LHBTcafé’s aangevallen en werden vreedzame demonstranten het slachtoffer van geweld.     Gay News 259   257   januari maart 2013 2013

gn259-008-017.indd 8

12-2-2013 2:44:16


furball

(74$#.M intro

TICKETS €10 CAFÉ DE ENGEL |UNDERBEAR PINK POINT | RoB | Mr B | ONLINEEDITION WWW.FURBALL.NL 4

MARCH 16

De Duitse Voetbalbond (DFB) heeft een werkgroep opgericht die clubs moet voorbereiden en moet steunen wanneer een profvoetballer uit de kast komt. In de werkgroep zitten vertegenwoordigers van de voetbalbond, externe deskundige en een voormalig profvoetballer die homo is. Sportsocioloog prof.dr. Gunter Pilz wordt de voorzitter van de werkgroep. “We zullen een interne handboek opstellen”, kondigt hij aan. “Bedoeling is clubs te ondersteunen bij een coming-out.” Pilz kent geen homoseksuele spelers die uit de kast willen komen. “Dat is hun keuze.” In de werkgroep zit ook Marcus Urban, een voormalig voetballer uit de tweede divisie. Hij kwam uit de kast in de jaren ’90. “We willen laten zien dat de sport niet homo-intolerant is als soms wordt voorgeschoteld.” Zowel voormalig DFB-voorzitter Theo Zwanziger als huidig bondskanselier Angela Merkel hebben homoseksuele profvoetballers aangemoedigd uit de kast te komen.

German Soccer Association to start coming out support group The German Soccer Association, the Deutscher Fussball-Bund (DFB), has set up a working group in order to prepare and support soccer clubs in the event of players coming out of the closet. The working group has representatives of the DFB, external experts and a former professional soccer player who is gay. Sports sociologist Prof. Dr. Gunter A. Pilz will become the chairperson of the group. “We will draw up an internal handbook,” he

announced. “The intention is to support clubs with a coming out.” Mr. Pilz does not know of any gay soccer players who want to come out of the closet. “It is up to them.” Marcus Urban, a former player of German second division team Rot-Weiß Erfurt, has also joined the working group. He came out of the closet in the nineties. “We want to show that soccer isn’t gayintolerant, even though it is sometimes labelled as such.” Both former DFB president Theo Zwanziger and present Federal Chancellor Angela Merkel encouraged professional soccer players to come out of the closet.

($

Š

:H <RXU (DUV

10PM/LATE

AT KERKSTRAAT 52 AMSTERDAM

(74$#.M 2013 4

Saturday March 16 AT Underbear Edition Saturday May 18 The KILT Edition (74$#.M Saturday July 20 2013 Saturday September 21 Saturday November 16

HanSom club church ramsterdam Big General furball

TICKETS €10 CAFÉ DE ENGEL | PINK POINT | RoB | Mr B | ONLINE WWW.FURBALL.NL

($

Š

:H <RXU (DUV

4

Saturday March 16 Underbear Edition Saturday May 18 The KILT Edition Saturday July 20 Saturday September 21 Saturday November 16

AT

februari januari 2013    Gay News 258 257    

gn259-008-017.indd 9

12-2-2013 2:44:32


intro

10    Gay News 257   januari 2013

gn259-008-017.indd 10

13-2-2013 4:47:13


intro

januari 2013    Gay News 257    11

gn259-008-017.indd 11

13-2-2013 4:47:49


intro

Dr. Aubrey Levin, zichzelf noemende “homo-genezer” is in Canada veroordeeld voor het seksueel misbruiken van zijn mannelijke patiënten en krijgt daarvoor een gevangenisstraf van vijf jaar. Er werd een celstraf van acht jaar geëist maar de rechter hield rekening met de leeftijd en de gezondheidsproblemen van de 74-jarige ZuidAfrikaan. Levin werd door een jury veroordeeld

voor drie gevallen van seksueel misbruik. Rechter Donna Shelley was van oordeel dat zijn daden een ‘gruwelijke schending van het vertrouwen van deze drie patiënten’ waren. ‘Ze kwamen naar u om hulp voor hun problemen’, maar in plaats van hulp te bieden, maakte hij hun problemen nog groter”. Er werd een gevangenisstraf van acht jaar geëist, maar de verdediging was van oordeel dat Levin een kwetsbare bejaarde was en stelde voor om hem een gevangenisstraf te geven van 60 tot 90 dagen, die hij dan tijdens weekend moest uitzitten. Rechter Shelley was van menig dat: ‘Dr. Levin de vele zwaktes van deze slachtoffers kende en gebruikte ze als een om zijn patiënten seksueel te kunnen misbruiken. Het beroep en de opleiding van Dr. Levin maakten dat hij meer dan de gemiddelde seksuele misbruiker op de hoogte was van de psychologisch en emotionele schade die

kunnen ontstaan door seksueel misbruik. Levin werd beschuldigd door negen verschillende mannen maar de jury sprak hem van twee van deze beschuldigingen vrij en was niet in staat om een oordeel te vellen over de beschuldigingen van vier andere slachtoffers. Dr.Leven verloor zijn licentie al in 2010 nadat een vroegere patiënt naar buiten kwam met geheime videobeelden die hij had opgenomen tijdens sessies met de dokter. Op de videobeelden, die tijdens een rechtszaak werden getoond, was te zien hoe Levin de riem en de jeans van de patiënt losmaakt en hem lijkt te strelen. Voor hij emigreerde naar Canada, kreeg Levin al de bijnaam ‘Dr. Shock’ omdat hij tijdens het apartheidsregime van Zuid-Afrika honderden homoseksuele soldaten en gewetensbezwaarden behandelde met elektrische schokken. Vorig jaar beweerde een Zuid-Afrikaanse journalist dat Levin en zijn team ook chemische castraties en geslachtsoperaties uitvoerden met als reden ‘genezing’ van homo’s.

Neemt u het lesboek of de Box?

Naast het lesboek is nu ook de DVD-box met uitgebreide stof en vragen verschenen. De cassette bevat naast die lessen ook het cursusboek, een leesboek, de eerste aflevering van de serie en...

Een tegoedbon!

Met die bon krijgt u bij de Bridgeclub de Looier aan de Lijnbaansgracht 185 in Amsterdam extra DVD’s waar de overige 11 afleveringen van de TV serie op staan. Die serie wordt pas namelijk pas vrijgegeven als de uitzendingen bij RTL 7 beeindigd zijn. Het is een heel pakket geworden waar we best trots op zijn. De Becker Bridge Show wordt nog leuker als u de les vóór de uitzending doorneemt! U kunt zowel het lesboek los, als de complete box bij de boekhandel bestellen. In de club hebben we ze op voorraad.

Bridgeclub de Looier

five years jail for ‘gay-healer’ In Canada Dr. Aubrey Levin, who called himself the ‘gay-healer’, was found guilty of sexually abusing his male clients and was sentenced to five years in jail. The prosecution had asked for eight years but the judge took into account with the South African 74-year old defendant’s age and health problems. The jury found Levin guilty in three cases of sexual abuse. Judge Donna Shelley said his actions had been a ‘terrible breach of trust for these patients. They came to you for help, but instead of helping them, he brought them in even bigger trouble.’ The prosecution asked for eight years but Levin’s lawyers claimed he was a fragile old man and suggested a detainment of 60 to 90 days, over weekends. Judge Shelley however, said that ‘Dr Levin knew his victim’s weaknesses and used this knowledge to sexually abuse his patients. His profession and his education should

have made him more aware of the serious psychological and emotional damage his actions could cause. These three men were already emotionally and psychologically fragile.’ Levin was taken to court by nine different men but the jury acquitted him of two charges and wasn’t able to reach a verdict on four others. Dr. Levin already lost his license in 2010 after a previous patient had disclosed video material he had secretly taped during sessions with the doctor. On the images, that were shown during the court case, could be seen how Levin loosens the belt and jeans of the patient and seems to stroke him. Before he emigrated to Canada Levin already got the nickname ‘Dr. Shock’, because during the apartheid in South Africa he ‘treated’ hundreds of gay soldiers and conscientious objectors with electric shocks. Last year a South African journalist claimed that Levin and his team also performed chemical castrations and sex change operations in order to ‘cure’ gays.

12    Gay News 259   257   januari maart 2013 2013

gn259-008-017.indd 12

12-2-2013 2:45:45


intro

booksmagazines agazines photobookspost cardsgiftscomics omics dvdsporncalendars paleisstraat 135 amsterdam

Venetië verbreekt de culturele banden met St. Petersburg vanwege de antihomopropagandawet die afgelopen voorjaar in de Russische havenstad in werking is getreden. Dat heeft de gemeenteraad van Venetië afgelopen maandag unaniem besloten.

Andere stedenbanden tussen Nederlandse en Russische steden zijn: Amsterdam met Moskou, Groningen ook nog met Moermansk, Losser met Widnoje, Nijmegen met Pskov, Twenteland met Lomonosov en Vlissingen met Taganrog.

Venetië en St.Petersburg onderhouden al vanaf 2006 een stedenband op grond van een cultureel uitwisselingsverdrag. Venetië heeft nu besloten dat verdrag eenzijdig op te zeggen. De gemeenteraad motiveert dat met een verwijzing naar de geschiedenis, internationale aanzien en het geweten van Venetië – dat botst met het besluit van St. Petersburg met wetgeving ter bestrijding van ‘homopropaganda’. Ook Rotterdam heeft een stedenband met St. Petersburg – en Groningen met Kaliningrad, de hoofdstad van de gelijknamige provincie waar recent een soortgelijke antihomopropagandawet als in St. Petersburg is aangenomen. januari maart 2013    Gay News 259 257    13

gn259-008-017.indd 13

12-2-2013 2:46:01


intro

hij treedt op op het grootste podium in Keulen voor enorme LED-walls. Aangevuld met 7 lasers en 2 CO2 Megaboosters belooft dit een enorm spektakel. Dj Erez is de huis-dj van de Papa Parties in Tel Aviv, en hij komt samen met ‘Italian Stallion’ DJ Phil Romano. Het trio van DJ’s wordt compleet met Sexy resident DJ & Producer Rony Golding uit Keulen. En voor het ruigere werk is ook Niko Krist aanwezig. In de Pop Hall presenteert Sexy ook nog twee Drag DJ’s: Melli Magic van GMF Berlijn en Hamburg’s star-drag Valery Pearl; zij draaien niet alleen geweldig, maar verzorgen tevens een aantal verassende optredens. Net als bij de laatste editie van Sexy, is er uiteraard ruimte voor de Grindr Playground. Meer informatie over de Sexy party, en kaarten

Het grootste gay event in Keulen, Sexy, is altijd goed voor een verrassing. Dit keer, op zaterdag 23 maart, is Sexy hosting de Grindr World Tour: na Zuid Amerika en onder meer Parijs, Antwerpen en Barcelona, stuurt Grindr, ’s werelds meest bekende dating-site, vele geweldige dancers en zijn sexy Star-DJ Erez Ben Ishay uit Israel.

Voor deze editie van Sexy Keulen, waarbij samen wordt gewerkt met Tel Aviv, wordt tevens de Israelische megaster Uriel Yekutiel ingevlogen;

vanaf slechts Eur. 14, vind je op www.sexy-cgn. de Er is tevens een hotel package beschikbaar voor slechts Eur. 79 incl. Ontbijt voor een 2persoonskamer in het Mercure Hotel Cologne City Friesenstrasse (www.mercure.com, kortingscode ‘Sexy’).

De SEXY party vierde zijn debuut in 2008 in de Opernterrassen en heeft sinds november 2011 zijn intrek genomen in de hallen van Sartory, een befaamde locatie in Keulen en, belangrijk, in het hart van Keulen, in het midden van de Friesenstraße. Slechts 5 minuten lopen van de Rudolfplatz/Bermuda Driehoek weg. Hier zijn voor de gasten uitstekende voorzieningen, en is een magnifieke balzaal met 12 m hoge plafonds, kroonluchters, verschillende niveaus, een grote VIP-afdeling direct aan de dansvloer (met tafel reserverings mogelijkheid) en met een prachtig uitzicht op het podium.

Colognes biggest gay event, Sexy, is always good for a surprise. This time, Saturday March 23, Sexy is hosting the Grindr World Tour: after South America and a.o. Paris, Antwerp & Barcelona, Grind, the worlds’ most reknown dating site, sends many hot dancers and his sexy Star-DJ Erez Ben Ishay from Israel.

and, important, in the hart of the city, the midst of Friesenstraße. The location is only a five minute walk from Rudolfplatz. Sartory Halls offers some great features, amongst a great ballroom with twelve meter height ceilings, chandelleers, various levels and a great VIP area directly adjacent to the dancefloor with a great stage-view.

The Sexy party first saw light in 2008, in the Opernterrassen; in November 2011 they moved to the Sartory Halls, a well-know location in Cologne,

This edition, Sexy is working with Tel Aviv; the Israeli Megastar Uriel Yekutiel will be flown in, who will be performing on Colognes biggest stage in

Sexy Cologne hosting Grindr World Tour

front of gigantic LED walls, a spectacle with 7 lasers and 2 CO2 boosters. DJ Erez is resident at the hippest Papa Party in Tel Aviv, and this will be his first time at the turntables in Cologne. He will be accompanied by Italion Stallion Phil Romano and Sexy Resident DJ & Producer Rony Golding. If you prefer the music a bit rougher, at the rustic cabin at the vaults Niko Krist will provide corresponding beats. At the Pop Hall Sexy will present two Drag JD’s:

Germany’s loveliest drag DJ Melli Magic from GMF, Berlin, and Hamburg’s star drag Valery Pearl. They will not only be acting at the turntables, but as well presenting some weird performances. Like last Sexy edition, there will be the small but precious Grindr Playground area. For more info and tickets (from as little as only Eur. 14), surf to www.sexy-cgn.de A hotel package is also available, Eur. 79 for a double incl. breakfast at the Mercure Hotel Cologne City Friesenstrasse (www. mercure.com, discount code ‘Sexy’).

14    Gay News 259   257   januari maart 2013 2013

gn259-008-017.indd 14

13-2-2013 18:28:52


intro

Het Franse parlement heeft met een ruime meerderheid ingestemd met de openstelling van het huwelijk voor paren van gelijk geslacht. Met 249 stemmen voor en 97 tegen werd in de Nationale Vergadering het eerste en belangrijkste wetsartikel om het huwelijk open te stellen voor paren van gelijk geslacht aangenomen. Na de bekendmaking van de uitslag van de stemming werd luid geapplaudiseerd vanuit de parlementsbankjes en vanaf de publieke tribune. Het wetsartikel waar de Nationale Vergadering zaterdagmiddag 2 februair mee heeft ingestemd wijzigt de tekst van de huwelijkswetgeving. Het huwelijk zal daarin nu omschreven worden als ‘een overeenkomst tussen twee mensen van verschillend of gelijk geslacht’.”

French parliament legalises marriage With a large majority, the French parliament has agreed to open up marriage to same-sex couples. With 249 votes in favour and 97 against, the National Assembly has passed the first and most important section of the law that will open up marriage to same-sex couples. After the results of the vote were announced, there was

a loud applause from the parliament itself, and from the public gallery. This section of the law, which the National Assembly has passed on Saturday afternoon February 2nd, changes the text of the marriage law. Marriage will now be described as ‘an agreement between two people of the same sex or of a different sex’.

januari maart 2013    Gay News 259 257    15

gn259-008-017.indd 15

12-2-2013 2:46:28


intro

Op donderdag 7 maart a.s. gaat de pilotaflevering van Queer Amsterdam – de eerste Nederlandse dramaserie over queers - in Pathé Tuschinski te Amsterdam in première. Dit bijzondere project werd door vier jonge filmmakers geïnitieerd en in eigen beheer gemaakt onder het motto ‘blut, queer en creatief – drama produceren doen we zelf’. Financiële back-up verkregen ze door crowdfunding (Cinecrowd), fondsen en sponsoren. De cast met o.a. Marian Mudder (Baantjer), Sarah Jonker (Leef!) en Thomas Cammaert (HEMA the Musical) en de crew werkten kosteloos mee. Het heft in eigen handen In tijden van crisis en een ongezond film- en tv-klimaat besloot regisseur Sanne Peters -met haar 23 jaar de jongste afgestudeerde ooit aan de Filmacademie in Amsterdam- het heft in eigen handen te nemen. Het is niet het moment om kansen af te wachten. In tijden dat hele toneel- en theatergezelschappen worden opgeheven en de culturele sector het met steeds minder subsidies moet stellen, is het zwemmen of verzuipen. Kansen moet je zelf creëren. Met scenarist Anne Chlosta werd de wereld van Queer Amsterdam leven in geblazen en ook producenten Marloes Meuzelaar en Dorien Rozing waren er vanaf het eerste uur bij. Subsidies werden aangevraagd en uit een pool van vers afgestudeerden werd een veelbelovende crew samengesteld. De afgelopen twee jaar werkten zij kosteloos naast werk en studie aan de pilot (proefaflevering) van een gedurfde dramaserie. Want over één ding zijn ze het eens: Nederland is klaar voor een serie waarin mensen die normaal gesproken als plat bijfiguur fungeren, eens in de hoofdrol staan. En dat is precies wat Queer Amsterdam doet.

zoeken een investeerder die wel wat voelt voor de frisse wind van Queer Amsterdam. Het scenario voor de overige 9 afleveringen ligt al klaar. Kom maar op. Queer wat? Queer Amsterdam is de allereerste Nederlandse dramaserie die queers niet in stereotype bijrollen plaatst. Dus niet de eeuwig wapperende handtashomo of de lesbische mannenhater, maar juist volwaardige personages. Queer Amsterdam laat zien hoe de wereld er door hún ogen uitziet. Queer is anders; het is rauw en grenzeloos tegelijkertijd. Queer is verliefd worden op een man en trouwen met een vrouw. Het is van buiten een jongen, maar van binnen een meisje zijn. Het is jezelf niet willen definiëren als OF man OF vrouw, als OF zwart OF wit, als OF homo OF hetero. Queer biedt de ruimte om te zijn wie je bent: mens. Negen personages van verschillende generaties laten zien wat hun bezighoudt: liefde, gezondheid, humor en familie. Schijt aan conventies Een onconventionele vertoning in de meest traditionele filmzaal die Nederland kent. Ook dat is Queer Amsterdam: schijt hebben aan conventies. Geen chique black tie, maar queer hysteria tussen drag queens op de rode loper. Voor het eerst eisen queers de hoofdrol op. Een dramaserie als deze is nog nooit gemaakt en nu de eerste aflevering af is, mag iedereen dat weten. Ergernis De makers identificeren zichzelf als queer en

Op zoek naar een investeerder De première is hun cadeautje aan de constant toenemende achterban, maar ook een visitekaart aan de film- en televisiewereld. Want wat is er nu mooier dan een pilot als Queer Amsterdam in première te laten gaan in de meest traditionele filmzaal van Nederland: Tuschinski? Er is een publiek. Dat heeft het team na twee jaar werken wel bewezen. Nu het geld nog. Rozing en Meuzelaar Premiere first Dutch Queer drama series

donated their time and professionalism for free.

On Thursday the 7th of March the pilot of Queer Amsterdam – the first Dutch drama series about queers – will premiere in the Pathé Tuschinski cinema. This special project was initiated by four young film makers and created completely independently with the motto ‘Broke, queer and creative – we produce our own drama.’ They arranged financial back up through crowdfunding (Cinecrowd), subsidy and sponsors. The cast, with amongst others Marian Mudder (Baantjer), Sarah Jonker (Leef!) and Thomas Cammaert (HEMA the Musical), and the crew all

Taking matters into their own hands In times of crisis and an unhealthy financial film and tv creating climate, director Sanne Peters –23years old, the youngest ever graduate of the Film Academy of Amsterdam – decided to take matters in her own hands. This is not the time of sitting back and wait for chances. In a time that theater companies go under and the entire cultural sector faces fewer and fewer funding, one has to learn how to swim independently. You have to create your own opportunities.

Together with scenario writer Anne Chlosta they created the world of Queer Amsterdam, producers Marloes Meuzelaar and Dorien Rozing were also involved right from the start. From a network of freshly graduates they composed a promising crew. The last two years they’ve worked on this pilot (the first introducing episode of the series), next to their day jobs and studies, without any form of payment. Because they all agree that Holland is ready for a daring drama series, in which people that are otherwise rather flat secondary characters are put at the centre of attention. So this is exactly what Queer Amsterdam has done.

Looking for an investor The premiere is a present for the ever growing number of followers, but also a presentation for the film and television industry. Because what’s greater than having a premiere of Queer Amsterdam pilot in the most traditional cinema theaters of The Netherlands? Tuschinski! There is an audience, the team has convincingly shown that after two years of work. Now they need money. Rozing and Meuzelaar are looking for an investor that recognizes a need for the fresh breeze that Queer Amsterdam has to offer. The scenario for another nine episodes is ready for action.

16    Gay News 259   257   januari maart 2013 2013

gn259-008-017.indd 16

12-2-2013 2:46:47


intro

ergerden zich al tijden over de beeldvorming op de Nederlandse televisie als het gaat om de zogeheten LHBTQ-groep (lesbisch, homo, bi, trans en queer). Het verwijt van een immer verdeelde LHBTQgemeenschap en van een jonge generatie die niet meer weet wat de oude voor elkaar gebokst heeft, maken zij ongedaan.En niet in de vorm van een film die binnen twee maanden verzuipt in de schappen van Kruidvat, maar in de vorm van een televisieserie van kwaliteit.Nederland is volwassen genoeg om buiten de hokjes te denken en zich onder te laten dompelen in de wereld van Queer Amsterdam. Queer what? Queer Amsterdam is the very first Dutch drama series that doesn’t put queers in stereotyped supporting roles. No handbag tossing homos or man-hating lesbians but complete characters. Queer Amsterdam shows us what the world looks like from their point of view. Queer is different, it’s raw and boundless. Queer is falling in love with a man and marry a woman. It’s being a boy on the outside but a girl on the inside. It’s not wanting to define oneself as a man OR a woman, as black OR white, gay OR straight. Queer offers you the space to be who and what you are: human. Nothing more

Première De première van de pilot van Queer Amsterdam vindt op donderdag 7 maart a.s. vanaf 21.30 uur plaats bij Pathé Tuschinski in Amsterdam en is voor iedereen toegankelijk. Na de feestelijke première kun je met je kaartje toegang krijgen tot de afterparty in club Nyx. Kaarten à € 11,50 zijn verkrijgbaar via Pathé Tuschinski. Let wel: de Pathé Unlimited Card (PUC) is niet geldig voor deze voorstelling!

and nothing less. Nine characters from different generations show us what’s on their minds: love, health, humor and family. To hell with conventions An unconventional screening in the most traditional cinema Holland has to offer. That’s Queer Amsterdam as well: breaking through conventions. No chic black tie, but queer hysterics and drag queens on the red carpet. Queers will take the main stage for the first time. There’s never been a drama series like this one and now that the fist episode is finished, we want

everyone to know. Irritation The creators identify as queer and were irritated by the image of the so-called LGBTQ community on Dutch television. They prove the accusation, which this younger generation often gets, of being ever divided and not appreciating the achievements of the previous generations, wrong. Not with a movie that will disappear in the racks of Kruidvat, but with a television series of a high quality. Holland is grown up enough to think outside the box and jump into the world of Queer Amsterdam.

Premiere The premiere of the pilot of Queer Amsterdam takes place on Thursday the 7th of March, from 9.30 pm at Pathé Tuschinski in Amsterdam and is open to the general public. After the premiere your ticket will give you free entrance at the after party at club Nyx. Tickets of € 11,50 are available at Pathé Tuschinski. Note: the Pathé Unlimited Card (PUC) will not be valid!

januari 2013    Gay News 257    17

gn259-008-017.indd 17

12-2-2013 2:47:04


gossip

“T

er ter lering ende vermaeck”, hierbij het lief en leed uit He-Ho, Bi- Bicurious, Str8-acting, metro-sexueel en wat die kastnichten nog meer verzinnen wereldje, waar bijzonder veel kracht uit te halen is als het weer eens tegen zit...en het schept zo’n warme band....hoest...kuch... maar het kan dus altijd nog erger moet je maar denken...

Enfin om een lang verhaal kort te maken, Tijd voor MAX met kijkers die Tineke de Nooy nog kennen liet zich graag voor het karretje spannen en besloot de verzoening van Gordon en Tineke op de buis te brengen, met prachtige kotszinnen van Gordon als daar zijn, ‘We hebben elkaar weer omhelsd en ik heb die lekkere moederwangen weer tegen me aan gevoeld, die ik zo gemist heb’...We hebben het uitgesproken... Bla Bla

Homo Prins Carnaval hostie geweigerd Maar hier in Nederland kunnen we er ook wat van, alleen wat meer op dorpsschaal, want er is weer eens gezeik over een hostie, wat is een hostie? Google is Uw vriend, maar het blijkt om een oud stukje brood te gaan... Ditmaal gaat het om Prins Geert III van De Törvers in Venlo. Vlak voor het carnavals-weekend werd bekend dat hij geen hostie zou krijgen van pastoor Proksch tijdens de vastelaovesmis. Daarop besloten de prins en de carnavalsvereniging niet naar de mis te komen. Zowel de pastor als de prins willen er verder, naar goed Nederlands gebruik, niet verder op ingaan na wel eerst de publicitiet gezocht te hebben.... Drie jaar geleden weigerde de pastoor van Reusel de homoseksuele Prins Carnaval Gijn d’n Urste de hostie te geven tijdens de speciale carnavalsmis. Dat leverde toen ook al een stevige rel op maar toch weer een leuke manier om weer eens het nieuws te halen al is het maar in een roddel-rubriek... Tineke en Gordon weer vriendjes Kent U haar nog..123456789tieneke Ja? dan bent U oud, maar bijna iedereen was haar vergeten...Tineke de Nooy en wat is de beste manier om weer eens de broodnodige aandacht te krijgen? Juist ruzie zoeken met opper-nicht Gordon. Maak hem uit voor ‘over het paard getilde aansteller’ en je krijgt daar ‘takkentrol’ voor terug, de ‘bladen’ liggen hijgend voor de deur om te vernemen dat het nergens over gaat. Ze kregen eind vorig jaar zogenaamd ruzie omdat Tineke het niet eens was met de uitspraken die Gordon deed over Zuid Afrika. De zanger liet weten dat hij zich er niet meer veilig voelde en zijn stulpje wilde verkopen. 18    Gay News 259   maart 2013

gn259-018-021.indd 18

12-2-2013 2:39:43


roddel

Bla zoals we Gordon kennen gebakken lucht dus. Niks aan de hand zapt U rustig verder als U de twee op de buis ziet. Willem Nijholt had liever hetero geweest Willem Nijholt had liever als hetero door het leven gegaan. ‘Het is een kwetsbaar plekkie in me”, zei de homoseksuele acteur in 24 Uur Met... ‘Een mens kan maar beter als hetero geboren worden, bij de kudde’, zei Nijholt. ‘Ik heb een leven van 78 jaar achter de rug, en ik ben redelijk vaak voor vuile flikker uitgemaakt.” Nijholt is dan ook niet te spreken over de paus, die eerder bijvoorbeeld het homohuwelijk een bedreiging voor de wereldvrede noemde. “Die travestiet uit Rome? Die moeten ze maar afschaffen”, vindt de musicalster. “Ik word er kwaad van.” Zo ook weer niets nieuws onder de zon. Pornoster Ron Jeremy in ziekenhuis Ron Jeremy ligt in kritieke toestand in een ziekenhuis in Los Angeles. Volgens TMZ heeft de pornoster last van een verwijding van een slagader vlakbij zijn hart. De manager van Jeremy heeft aan een entertainmentwebsite laten weten dat Jeremy zelf naar het ziekenhuis is gereden. Nadat hij klaagde over pijn op zijn borst hebben artsen hem onderzocht en ontdekten zo de aneurysma. Volgens zijn manager werd de toestand van Jeremy steeds erger en daarom moet hij snel worden geopereerd. Ron heeft in meer dan 2000 pornofilms gespeeld. Vrienden maken zich zorgen om Justin Bieber Familie en vrienden beginnen zich zorgen te maken om Justin Bieber. Ze zijn van mening dat de zanger zich de laatste tijd teveel omringt met mensen die een verkeerde invloed op hem hebben. ‘Justins reputatie is aangetast door de mensen met wie hij omgaat’, zo zeggen zei. ‘Niemand zal namen noemen of met een beschuldigende vinger wijzen, maar Justin zelf weet wel met wie hij eigenlijk niet zou moeten omgaan. Bepaalde mensen hebben hem in onwenselijke situaties gebracht.’ De afgelopen tijd kwam Bieber in het nieuws door de paparazzo die dood werd gereden terwijl hij de auto van de zanger achtervolgde, foto’s waarop hij zo te zien een joint rookte, een vermeend avontuurtje met een studente, een foto waarop hij zijn kont showde en een foto waarop te zien was hoe hij een fan bij haar borst zou grijpen. De 18-jarige Bieber tongzoende laatst in de talkshow van Jimmy Fallon uitgebreid met het hoofd van een Ugh...plastic paspop...Ja Ja schande... Justin Bieber zingt over zijn ‘lolly’ Maar hij heeft kennelijk de smaak te pakken in zijn nieuwe single die ‘Lolly’ maart mei 2010  2013    Gay News 259 225    19

gn259-018-021.indd 19

13-2-2013 4:41:21


gossip

deuren af te handelen in een arbitragezaak. Steward Fabian Zanzi van het cruiseschip had Travolta vorig jaar aangeklaagd omdat de acteur na een nekmassage zijn broek liet zakken en hem tot een omhelzing zou hebben gedwongen. De federale rechtbank ziet echter geen reden voor arbitrage. Men verwacht dat Travolta eieren voor zijn geld zal kiezen en de zaak zal schikken om een openbare rechtszaak te voorkomen. Travolta’s advocaat omschrijft de rechtszaak van Fabian Zanzi als ‘een lachwekkende schreeuw om aandacht’ en denkt dat de rechtbank Travolta van alle blaam zal zuiveren. We horen er vast nog meer van... Nick Stahl vrijuit na masturberen in sex-shop Nick Stahl wordt niet vervolgd voor het masturberen in een seksshop. De 33-jarige Terminator 3-acteur werd eind december gearresteerd omdat hij aan het matuberen zou zijn terwijl hij in een seksshop in Hollywood een porno- video aan het bekijken was. Volgens de openbaar aanklager was er echter onvoldoende bewijs om Stahl te vervolgen. De acteur kreeg destijds een proces-verbaal wegens onzedelijk gedrag. Volgens hem berust de hele zaak echter op een misverstand en zocht hij ‘sleutels in zijn broekzak’...lol. Maar de agent was van mening toch echt een penis gezien te hebben waar mee hij ‘inde weer was’. Het gaat al langere tijd niet goed met Stahl. Hij was vorig jaar twee keer vermist en liet zich later opnemen in een afkickkliniek.

heet. En nee, niet over snoep maar zijn ‘eigen lolly’. De zanger produceerde het nummer samen met Maejor Ali en Juicy J en shockeert nu heel wat jonge fans. Hij zingt erover dat er veel vrouwen aan zijn ‘lolly’ willen zitten. “She says she loves my lolly, she wanna kiss the top”, aldus Bieber in het nummer. Het zingen over seks, het telkens laten zien van zijn sixpack, zijn feestgedrag en niet te vergeten het roken van een joint en het drinken van hoestdrank...het is toch allemaal schande....

Rechtszaak tegen John Travolta toch openbaar Het Travolta ook niet mee, de juridische strijd tussen John Travolta en een werknemer van een cruisemaatschappij, die beweert dat de acteur hem tijdens een cruise zijn geslachtsdeel liet zien, wordt in een openbare rechtszitting uitgevochten. Dat heeft een rechter in de Verenigde Staten bepaald. Advocaten van Travolta, die het voorval overigens ontkent, hadden geprobeerd om het geschil achter gesloten

20    Gay News 259   maart 2013

gn259-018-021.indd 20

12-2-2013 2:40:35


roddel

mei 2010    Gay News 225    21

gn259-018-021.indd 21

13-2-2013 16:06:53


in memoriam

N

iet geheel onverwacht overleed, zesenzestig jaar oud, Fabiola zondagmorgen 27 januari 2013 in het Hospice Sint Jacob te Amsterdam. Fabiola was de artiestennaam van Peter Alexander van Linden (Weilheim, Duitsland, 26 mei 1946 - Amsterdam, 27 januari 2013), die sinds de jaren zestig als performancekunstenaar en onder de titel “levend kunstwerk” een bekende verschijning in Amsterdam was. Jeugd in Duitsland en België Peter Alexander van Linden werd in 1946 geboren in Duitsland, uit een Belgische vader en een Duitse moeder, maar al kort daarna door zijn moeder ter adoptie afgestaan aan een klooster. Zij moest in haar eentje zien te overleven in het naoorlogse Duitsland. Toen hij twee jaar was werd hij daarom geadopteerd door een tante uit Beieren, waar hij enkele gelukkige kinderjaren beleefde. Eindelijk kon zijn leven beginnen, aan de voet van de besneeuwde bergen van Beieren. Een vrolijk jongetje in lederhosen, dat gek is op zijn “moeder.” Af en toe komt een dame op bezoek. Ze is heel mooi op haar hoge hakken, maar als hij zeven jaar is, gooit ze zijn leven om. Ze neemt hem mee naar “huis.” Mama in Beieren blijkt zijn tante te zijn. En de mooie dame is zijn echte moeder. Peter Alexander werd door zijn moeder opgehaald en meegenomen naar het industriedorpje Willebroek in de buurt van Antwerpen. Daar groeide hij op in een streng katholiek milieu, waar zijn ontluikende

homoseksualiteit een onbespreekbaar onderwerp was. Peter Alexander heeft het gevoel dood te gaan van heimwee naar zijn familie en de bergen. Over zijn jeugd vertelde hij: “Je wordt niet geboren als ‘levend kunstwerk.’ Zeker niet de baby Peter Alexander die in 1946 door zijn moeder bij een klooster wordt afgegeven. Ik was een ongelukje.”

Komst naar Nederland Na zijn aankomst in het liberalere Nederland volgde hij in Naaldwijk een opleiding tot ziekenverzorger, maar ging daarna al gauw naar Amsterdam. Daar raakte hij betrokken bij de kraakbeweging en de activistische homogroep Rooie Flikkers. Hij ging zich toen bezighouden met het doorbreken van rolpatronen door onder andere vrouwenkleren te dragen, zonder daarbij volledig een vrouw te willen lijken. Hij presenteerde zichzelf onder de geuzennaam flikker. Kenmerkend werd zijn extravagante kleding, vaak een jurk, in felle kleuren, met uitbundige en buitenissige hoofddeksels, damesschoenen met extreem hoge hakken en

Strenge moeder Ze is een strenge moeder voor de toekomstige Fabiola: “Er waren veel regels thuis. Ik voelde al jong dat ik anders was dan mijn twee zussen. Ik wist dat ik niet mee zou doen met de anderen, ik wist dat ik niet zou trouwen en kinderen krijgen. In mijn puberteit zag ik er meisjesachtig uit. Jongens vroegen of ze me mochten kussen. Mijn moeder vond op een gegeven moment gay tijdschriften. Ze deed heel verwijtend, ik durfde er met haar niet over te praten. We spraken nooit over seks.” België was in die tijd nog streng katholiek. Fabiola: “Het katholicisme heeft veel kapot gemaakt. Een vriend van mij voelde zich aangetrokken tot een jongen en kon dat niet aan. Hij dacht dat hij in zonde leefde en heeft uiteindelijk een eind aan zijn leven gemaakt.” Nog voor zijn twintigste ontvluchtte Peter Alexander het homofobe België. Hij kwam al snel in Amsterdam terecht, waar de jaren zestig in volle gang waren. Expressie van individuele gevoelens, bohémiens en vrije liefde. Voor de zoveelste keer kreeg het leven van Peter Alexander een nieuw begin.

...een vrolijk jongetje in lederhosen...

Fabiola, Living Work of Art, Now Dead Not really unexpected, Fabiola died, sixty-six years old, on Sunday morning, the 27th of January at the Hospice Sint Jacob in Amsterdam. Fabiola was the stage name of Peter Alexander van Linden (Weilheim, Germany, May 26, 1946 - Amsterdam, January 27, 2013), who has been a well-known personality in Amsterdam since the sixties as performance artist and “living work of art.” Youth in Germany and Belgium Peter Alexander van Linden was born in 1946 in Germany from a Belgian father and German mother. Shortly after his birth his mother decided initially to give him up for adoption at a cloister. She had to survive on her own in postwar

Germany. When he was two years old he was taken in by an aunt from Bavaria, where he experienced some happy childhood years. A happy boy in German leather shorts, who adored his “mother.” Sometimes a lady visited. She’s very beautiful on her high heels. However, when he’s seven, she turns his life upside-down. She takes him “home.” Mummy in Bavaria turns out to be his aunt. And the beautiful lady is his real mother. She takes him to the village Willebroek near Antwerp. He’s raised in strict Catholic surroundings, where his budding homosexuality is an unmentionable subject. Peter Alexander feels like he’s dying from homesickness for his family and the mountains. Fabiola once said: “You’re not born a ‘living work of art.’ Certainly not the baby Peter Alexander who in 1946 was left at a cloister by his mother.

I was an accident.” Strict Mother She’s a strict mother to the future Fabiola: “There were many rules at home. Already at a young age I felt I was different. I knew I wouldn’t join the others, I knew I wouldn’t marry and get kids. I looked somewhat girly during puberty. Boys asked me if they could kiss me. Once my mother discovered gay magazines. She was very reproachful, I didn’t dare to talk about it with her. We never talked about sex.” Belgium was still a very Catholic country at the time. Fabiola: “Catholicism has destroyed much. One of my friends was attracted to another boy, but couldn’t handle it. He thought he was living in sin and committed suicide in the end.”

Before his twentieth birthday Peter Alexander fled homophobe Belgium. Soon he arrived in Amsterdam, where the sixties were in full swing. Expression of individual feelings, bohemians and free love. The Netherlands After his arrival in The Netherlands he initially studied to be a nurse in Naaldwijk, but soon he moved to Amsterdam. He became involved with the squatters’ movement and the activist group “Rooie Flikkers,” Pink Faggots. He got engaged with the breaking down of role patterns by wearing female clothes, without trying to look like a real woman. As many others, he adopted the term of abuse “Faggot” as a honorary epithet. Characteristic became his extravagant

22    Gay News 259   247   maart 234   februari2012 2013 2011

gn259-022-023.indd 22

13-2-2013 4:14:36


obituary

plateauzolen, make-up en allerhande accessoires, zoals kralenkettingen, een handtas, waaier of paraplu, en niet zelden omhuld door een flinke hoeveelheid decoratiefolie. Levend kunstwerk Aanvankelijk noemde Peter Alexander van Linden zich Pierre, maar toen iemand zei dat hij liep als een koningin en daarom een koninklijke naam moest dragen, koos hij voor Fabiola, naar de toenmalige koningin Fabiola van België. Dit ondanks dat hij naar eigen zeggen niets met het koningshuis had en lid van het Republikeins Genootschap was. In de jaren zeventig kreeg Fabiola bekendheid

als performance- of bodyart-kunstenaar, toen hij in zijn kenmerkende uitdossing in het Amsterdamse Stedelijk Museum op een sokkel ging staan en werd uitgeroepen tot “levend kunstwerk.” Vervolgens werd hij uitgenodigd bij de toonaangevende talkshow van Sonja Barend en schreed hij drie weken lang door de witte zalen van het Stedelijk, bewonderd door kunstliefhebbers uit binnen- en buitenland. Fabiola wilde met zijn optreden zijn innerlijke, individuele vrijheid tonen en zich verzetten tegen het grijze en grauwe in de samenleving en tegen een cultuur, waarin alles gekocht wordt en bijna niets meer vanuit onszelf komt. In 2006 stelde Fabiola zich kandidaat als nachtburgemeester van Amsterdam, maar werd niet gekozen. Als levend kunstwerk is hij bijna elk jaar aanwezig geweest bij de Roze Zaterdag, de Amsterdam Gay Pride en de Hartjesdagen en daarnaast bij allerlei, vaak homogerelateerde, demonstraties, manifestaties, exposities en feesten. Ziekte, overlijden, en laatste woorden Eind 2012 werd bekend dat Fabiola aan darmkanker leed. De laatste weken van zijn leven hebben velen nog afscheid van hem kunnen nemen in zijn eigen kamer in de hospice. De kanker, waarvoor hij eerder was behandeld, bleek teruggekeerd en niet meer behandelbaar. Vandaar zijn keuze in Hospice Sint Jacob in de hoofdstad te verblijven. Na een uitvaartbijeenkomst op 1 februari werd het lichaam van Fabiola in een met bloemen versierd bootje via de Amstel naar begraafplaats Zorgvlied gevaren en aldaar begraven. Na afloop van een gesprek tussen Fabiola en MVS-medewerker Menne Vellinga over leven en sterven, wilde Fabiola nog een laatste oproep doen. “Mijn wens is dat iedereen een stukje geluk krijgt en dat iedereen zich daartoe moge inzetten zodat de wereld een stukje rechtvaardiger wordt

clothing style, often a dress, in bright colors, with eccentric and flamboyant headgear, ladies’ shoes with extremely high heels, makeup and all kinds of accessories, such as strings of beads, a handbag, fan or umbrella, and often finished with a large amount of decoration tinfoil. Living Work of Art Initially Peter Alexander van Linden called himself Pierre, but after someone said he walked like a queen and should therefore use a royal name, he adopted the name Fabiola, after then Queen Fabiola of Belgium. Nonetheless, he was always adamant about the fact he didn’t like royalty and preferred a republic. In the seventies Fabiola became wellknown as performance and body-art artist after he ascended a pedestal in Amsterdam’s Stedelijk

Museum in his characteristic attire and was pronounced a “living work of art.” Subsequently he was invited to a very popular Dutch television talk show and strutted three weeks through the museum’s white galleries, admired by art lovers from all over the world. With his performance Fabiola wanted to show inner, individual freedom and offer resistance against everything that’s gray and dull in society, and against a culture in which everything is bought and almost nothing comes from within. In 2006 he put up for Night Mayor of Amsterdam, but wasn’t elected. As living work of art he has participated almost every year in Pink Saturday, Amsterdam Gay Pride and the Days of Hearts and many other demonstrations, expositions and parties, often with a (heavy) pink touch.

en goed voor alle mensen. Want de zon schijnt voor iedereen, de sterren en de maan ook. Dus mensen, blijf toch je inzetten voor een betere wereld – en dan bedoel ik: mensenrechten, dat iedereen zijn eigen leven kan leiden, dat er meer vrede komt, dat de Palestijnen en Israël kunnen samenleven, in plaats van oorlog. Dat Rusland vrijer wordt. Dat China vrijer wordt. En dat overal ter wereld de homorechten gerespecteerd worden. Denk niet: ik kan niets, ik ben niets, wat kan ik nou bijdragen. Want als je niet, zoals ik dat heb gedaan, als individu in het zicht wilt lopen, dan draag je al iets bij doordat je met zijn allen op een demonstratie jezelf kunt laten zien. Of, bijvoorbeeld, door iets anders, dat je thuis kunt doen in je luie stoel. Bijvoorbeeld dat je een e-mail durft te sturen naar een president en daarin reageert op iets dat onrecht is. Dus mensen, strijdbaar blijven en opkomen tegen onrecht.” foto’s Floris Looijestein en Paul2/wikicommons

Illness, Death, and Last Words At the end of 2012 it became known Fabiola was dying from cancer. The last weeks of his life many had the possibility to say a final farewell. After the funeral on the first of February his body was transferred along the Amstel river to cemetery Zorgvlied in a boat decorated with lots of flowers.

After a last interview about living and dying with MVS contributor Menne Vellinga, Fabiola made a final appeal: “My wish is that everybody gets a piece of happiness and that everybody do their very best to accomplish this, so that the world becomes a bit more fair and good to all people. Because the sun shines for everyone, as do the stars and the moon. So people, keep devoting yourself to a better

world – and with this I mean: human rights, the possibility for everyone to live the life he chooses, more peace, co-existence of the Palestinians and Israel. That the freedom in Russia increases. And freedom in China. And that gay rights will be respected all over the world. Don’t think: I can do nothing, I am no-one, what can I possibly do. Because if you don’t want, as I have done, to walk in plain sight as an individual, you can contribute something by showing yourself with others in a demonstration. Or, for example, by something else, which you can do from your own chair in your own home. Such as daring to write an e-mail to a president and react against some sort of injustice. So people: keep being militant and fight injustice.”

maart 2012  2013    Gay News 259 247    23

gn259-022-023.indd 23

13-2-2013 4:14:57


gay with children

door Sara Coster

C

laudio en Lorenzo zijn vijf en zeven jaar en hebben twee vaders. Dat is heel handig vindt Claudio: “Dan kan de ene papa naar zijn werk, terwijl onze andere vader voor ons zorgt en de volgende dag andersom.” Lorenzo ziet ook de voordelen wel: “Als er één papa doodgaat, dan heb ik er nog eentje over.” Of ze het gek vinden dat ze twee papa’s en één mama hebben? “Nee hoor, ik zou van een tweede moeder nooit zoveel kunnen houden als van mijn mama.” Papa Simon dacht vroeger altijd dat hij geen kinderen zou krijgen door zijn seksuele voorkeur. Toen hij vijf jaar een stabiele relatie had met de Italiaan Luca, kwam het onderwerp kinderwens ter sprake. Ze keken elkaar aan zeiden: “Waarom eigenlijk niet?” Waar je als hetero-stel gewoon de voorbehoedsmiddelen het raam uit kiepert, moet je als homo-koppel na gaan denken over hóe je dat dan wilt. Simon en Luca wilden een betrokken moeder bij hun gezin. Dus daarmee vervielen voor hen de opties adoptie, pleegzorg en draagster. Ze wilden ook geen Weekend-Artis-Efteling papa’s worden, maar ook opvoeden, proberen om een huilende peuter van de supermarktvloer te praten, taarten bakken, naar ouderavonden gaan en worstelen met onwillige pubers en hun huiswerk. Ze spraken af dat Simon de biologische vader van het eerste kind zou worden, en het liefst wilden ze twee of drie kinderen. Door hun oproep op de website van Meer dan Gewenst (stichting voor homoseksueel

‘But We Have Two Daddies!’ About Co-Parenting of a Gay Couple and a Straight Woman Claudio and Lorenzo are five and seven, and have two fathers. That is very convenient according to Claudio: “One daddy can go to work, and the other daddy can take care of us. And the other way around the next day.” Lorenzo can also see the benefits: “If one daddy dies, I still have one left.” Do they find it strange that they have two fathers and only one mother? “No, I could never love a second mummy the way I love my mummy.” Father Simon used to think he would never have

ouderschap) hebben ze een aantal vrouwen ontmoet. Ik was de vijfde die reageerde. Ik was zevenendertig, single en hetero en zocht een homo-stel om mee te co-ouderen. Het klikte meteen, maar we hebben wel een half jaar de

children because of his sexual preference. Five years ago, and in a stable relationship with Italian Luca, the subject of children came up. They looked at each other and said: “Why not?” But where a straight couple only has to throw out their contraceptives, a gay couple needs to start thinking about how to go about fulfilling their desire to have children. Simon and Luca wanted an involved mother. And that meant that adoption, foster care and a surrogate mother were no longer options. They also did not want to become weekend fathers, but wanted to raise children: trying to talk a crying toddler off the supermarket floor, backing

tijd genomen om elkaar beter te leren kennen voordat we elkaar het definitieve ja-woord gaven. Twee jaar, vele inseminatie-rondes en drie heftige miskramen later werd Lorenzo geboren. Ik denk en parkeer als een man en ken

cakes, and dealing with unwilling teenagers and their homework. They agreed that Simon would be the biological father of the first child, and that they would like to have two or three children. After posting a call on the website of “Meer dan Gewenst” (a Dutch foundation for gay parenting) they met several women. I was the fifth who responded. I was thirty-seven, single and straight, and was looking for a gay couple for co-parenting. We hit it off immediately, but took half a year to get to know each other before proceeding. Two years, many artificial insemination attempts and three intense miscarriages later, Lorenzo was born. I think and park like a man, and know all the Ajax results

by heart, but still I turned into a Tigress Mother. Something I never thought possible in my wildest dreams. I regret the arrangement and did not want to share the baby. I want to become a stay-at-home mother and spend the rest of my life with Lorenzo. Despite my feelings, I am trying to work towards the schedule we agreed on. These are turbulent times for all three of us. We hope things will work out after the hormonal fog has cleared, but it is not easy. After five weeks, Lorenzo and I will sleep over at his fathers’s house. And at three months, he will sleep there twice a week without me. Step by step, we are moving toward the 50/50 division. After ten

24    Gay News 259   247   maart 234   februari2012 2013 2011

gn259-024-025.indd 24

12-2-2013 2:51:29


gay with children

alle uitslagen van Ajax uit mijn hoofd, maar blijk geheel tegen mijn eigen verwachting in Tijgerin Moeder te zijn geworden. Ik heb spijt van de gemaakte afspraken en wil de baby eigenlijk helemaal niet delen. Ik wil huisvrouw worden en de rest van mijn leven bij Lorenzo blijven. Ondanks mijn gevoelens probeer ik toch naar het afgesproken schema toe te werken. Het is voor ons alle drie een heftige tijd. We hopen dat het wel goed zal komen als de mist der hormonen opgetrokken zal zijn, maar gemakkelijk is het niet. Na vijf weken slapen Lorenzo en ik voor het eerst een nachtje bij zijn papa’s en als hij drie maanden is, slaapt hij daar twee keer per week zonder mij. Stapje voor stapje groeien we naar de 50/50 verdeling toe. Na tien maanden is de hormoonwolk grotendeels opgetrokken, zie ik de zon weer

schijnen, zitten we helemaal in het afgesproken schema en vraag ik de vaders of ze nóg een kindje willen met mij. Dit keer zal Luca de biologische vader worden. Hij zet er vaart achter, want precies negen maanden later neemt de kleine Claudio de laatste plaats in de bakfiets in beslag. Van tevoren hadden we veel besproken over onderwerpen als tv-kijken (weinig), snoep (nauwelijks), een zekere hamburgerketen (nooit), schoolkeuze (géén Montessori) en woonplaats (Amsterdam forever). We woonden acht minuten fietsen bij elkaar vandaan en gingen proberen dichter bij elkaar te gaan wonen. De mannen vonden de Moederstraat te yupperig en ik vond de Vadersstraat somber en vol junks, dus gingen we samen op zoek naar huizen elders in de stad. Maar als je eenmaal kinderen hebt, verandert er een hoop. Ik woon inmiddels naar volle tevredenheid in de Vadersstraat, waar overigens geen junk te bekennen valt. De kinderen zitten om de hoek op school, lekker gemakkelijk. Het is een erg goede school, volgens het alom-geprezen Montessori-systeem. Vaarwel principes, welkom praktijk! We vieren bijzondere dagen vaak samen, eten bij elkaar en gaan soms samen met vakantie. Voor de kinderen is het allemaal heel gewoon, ze zijn niet anders gewend. Claudio vertelt aan wildvreemden op straat: “Ik heb twee papa’s en die slapen in één bed. Maar ze hebben wel twee kussens.” Afgelopen jaar beviel ik van mijn derde “kind,” namelijk het boek De wens en de vaders, waarin ik in dagboekvorm de lezer meeneem in het verhaal (zie kader). Bij de stichting Meer dan Gewenst kun je terecht voor meer informatie over alle

months, the hormonal fog has mostly cleared, and I can see things in a more positive light again. We are completely following the schedule and I ask the fathers if they want to have another baby with me. This time, Luca will be the biological father. And he doesn’t waste time. Exactly nine months later, little Claudio is born. Beforehand we discussed subjects such as watching television (little), candy (hardly any), a certain hamburger restaurant chain (never), choice of school (no Montessori) and place of residence (Amsterdam forever). We lived eight minutes apart by bicycle, and were going to try to move closer to

each other. The men felt the Mummy Street was too yuppie, and I thought Daddy Street was too depressing, with too many junkies. So we looked for housing in other parts of the city. But once you have children, a lot changes. I am now happy to live on Daddy Street, which is junky-free. The children conveniently go to the primary school around the corner. It is a very good school, using the acclaimed Montessori method of education. Goodbye principles, hello pragmatics! We celebrate special days together, have dinner together and sometimes go on a holiday together. This all seems very normal to the children. They are used to it. On the street, Claudio tells total strangers: “I have two

De wens en de vaders In De wens en de vaders beschrijft Sara Coster haar pad vanaf dat ze als vijfendertig-jarige single vrouw haar kinderwens serieus gaat nemen, tot aan het moment dat de jongetjes op de trouwerij van hun vaders de ringen mogen aangeven (en kwijtraken). Het boek stond op nummer 5 in een Bruna Top 10 en kreeg een 4-sterren recensie in De Volkskrant! “Leest als een trein, vol vaart en humor, goed, openhartig.” Sara Coster, De wens en de vaders, Uitgeverij LJ Veen, 2012, 240 blz., ISBN 9789020411751, €17,50

vormen van ouderschap “met een roze tintje.” Zo is er op zaterdagmiddag 16 maart in Amsterdam een bijeenkomst voor wensouders. Een aantal roze ouders vertelt over hun eigen ervaringen en er zal aandacht zijn voor de medische en juridische kant van roze ouderschap. Zie www.meerdangewenst.nl.

daddies, and they sleep in one bed. But they do have two pillows.” Last year, I gave birth to my third “child,” the book “De wens en de vaders” [The Wish and the Fathers], in which I tell the story in the form of a diary. You can get more information on all forms of parenthood with a “pink touch” at the foundation Meer dan Gewenst. On a Saturday afternoon, a meeting will be held on March 16 for those who have a wish to become parents. A number of “pink parents” will talk about their own experiences, and the medical and legal side of pink parenting will also be discussed. See www.meerdangewenst.nl.

Sara Coster is the author of “De wens en de vaders” [The Wish and the Fathers], in which she describes her journey from the moment that she, as a thirtyfive-year-old single woman, starts taking her desire to have children seriously, up to the moment the boys are to present (and misplace) the rings at their fathers’ wedding. The book reached number 5 in a Bruna bookstore top 10, and received 4 stars in a review in the Dutch daily newspaper “De Volkskrant”! “It is a fast and candid read, full of humor and wellwritten.”

maart 2012  2013    Gay News 259 247    25

gn259-024-025.indd 25

14-2-2013 14:08:29


roze filmdagen

Yossi

Roy in een gaybar en de twee worden al snel smoorverliefd. Voor Nimr is Roy een veilige baken in zijn wankele situatie tussen een vaderland dat hem afwijst wegens zijn seksuele identiteit

Z e s t i e n d e e d i t i e v a n h e t A m s t e r d am G ay & L e s b i a n F i lm F e s t i v al

B

uddy and Pedro are back! Ze nemen weer hun intrek in Het Ketelhuis waar dit iconische homoduo wederom het gezicht van het De Roze Filmdagen is. Opnieuw is Het Ketelhuis van 13 tot en met 24 maart 2013 dé plek om te zijn; maar liefst twaalf festivaldagen lang (alleen de openingsavond vindt dit keer groots plaats in EYE) genieten van mooie mannen op het doek en al evenzo aantrekkelijke mannen om je heen in de zaal. Samen in het donker de films beleven maakt het evenement pas compleet. Om in de stemming te komen, maar ook om de keuze wat gemakkelijker te maken belichten we alvast een aantal titels. Speelfilms Een absolute must-see is Yossi, het prachtige

Pink Movie Days Sixteenth Amsterdam Gay &Lesbian Film Festival Buddy and Pedro are back! This iconic gay duo will take up residence in the Ketelhuis again to host the Pink Movie Days once more. Het Ketelhuis is again the place to be from 13th till the 24th of March 2013;

vervolg op de homoklassieker Yossi & Jagger (tijdens het festival opnieuw te zien) die verder gaat waar de eerste film eindigde. Tien jaar na de dood van Jagger is Yossi dokter in een ziekenhuis in Tel Aviv. Hij zit nog steeds in de kast en leidt een sober bestaan dat in het teken staat van zijn werk. Zijn wereld komt volledig op zijn kop te staan wanneer hij de moeder van Jagger ontmoet en hij op de vlucht slaat. Tijdens zijn reis ontmoet Yossi een soldaat waardoor hij eindelijk vrede kan sluiten met het verleden. Een ander zinderend drama uit Israël, dat net als Yossi een festivalhit zal worden, is Out in the Dark, waarin een liefdesrelatie centraal staat tussen twee mannen aan beide kanten van het Palestijns-Israëlisch conflict. Een Palestijnse student, Nimr, ontmoet de Israëlische advocaat

no less than twelve festival days. The grand opening party however, will take place at EYE. To enjoy gorgeous men on the screen as well as gorgeous men in the audience. Experiencing the movies together in the dark is what makes the event. To get into the mood, and to help you make a choice, we’ll preview a number of titles.

Out in the Dark

Motion Pictures An absolute must-see is “Yossi,” the great sequel to the gay classic “Yossi & Jagger” (which will also be screened again at the festival) continuing where the first movie ended. Ten years after the death of Jagger Yossi has become a doctor in a hospital in Tel Aviv. He’s still in the closet and leads a sober existence dedicated to his work. His world is turned

upside down when he meets Jagger’s mother and flees. At his journey Yossi meets a soldier which helps him to make peace with the past. Another steaming drama from Israel, which, like “Yossi,” will prove a festival hit, is “Out in the Dark,” about two men on either side of the Palestine Israeli conflict, who are in love. A Palestinian student Nimr, meets the Israeli lawyer Roy in a gay bar and the

26    Gay News 259   247   maart 2012 2013

gn259-026-033.indd 26

12-2-2013 2:53:16


roze filmdagen

en Israël dat hem afwijst om zijn nationaliteit. Als zijn visum plotseling wordt ingetrokken, moet Roy zien te voorkomen dat Nimr wordt gedeporteerd. Dat liefde niet altijd gemakkelijk is ervaart ook de jonge pianist Paolo als hij in Hors les murs wakker wordt naast Ilir: de barman van de vorige avond. Wanneer Paolo door z’n vriendin het huis uit wordt gegooid, trekt hij bij Ilir in. De relatie verloopt voorspoedig, maar op de dag dat ze elkaar beloven voor eeuwig geliefden te zullen zijn, vertrekt Ilir, die ook bassist is, naar een concert in een andere stad. En verdwijnt, zonder een spoor achter te laten. Dan blijkt Ilir in de gevangenis te zitten... Zal hun relatie dit overleven? Natuurlijk is het niet alleen maar zwaar en intens drama dat op het programma staat; de homogemeenschap is divers en zo ook het aanbod. In de Balkan-komedie The Parade, die een grote hit was in de Servische bioscoop, maken we kennis met wedding-planner Mirko. Homo-activist in hart en nieren en vastbesloten om de eerste Pride Parade van Belgrado te regelen, laat hij zich niet ontmoedigen door de corrupte politie die hem niet wil beschermen. Tegen het advies van zijn vriendje in, wendt

Hors les murs

Mirko zich tot Lemon, een gangster van middelbare leeftijd. Verrassend genoeg (al is het met een beetje dwang) reist de homofobe excrimineel met Mirko stad en land af om een team zwaargewichten samen te stellen dat tijdens de parade de activisten zal moeten beschermen. De vraag blijft echter: zal dit onwaarschijnlijke duo in staat zijn eerst de Pride Belgrado Parade tot een goed einde te brengen?

In de komedie Gayby, met een trefzeker oog voor grappig-pijnlijke situaties, denken zowel Jenn (hetero) als Matt (homo) nooit meer een man te vinden. Ze zijn elkaars beste vrienden sinds hun studie en inmiddels ver in de dertig. Omdat ze er zeker van zijn manloos te blijven, besluiten ze zich aan een oude belofte te houden en samen een kind te nemen... dat allereerst op de ouderwetse manier verwekt moet worden...

The Parade

two fall in love. To Nimr Roy is a safe haven in his delicate situation between a community rejecting him for his homosexuality and Israel rejecting hem for his heritage. When his visa is suddenly revoked Roy has to try and prevent his deportation. Love is not always easy, that’s what the young pianist Paolo learns when he wakes up next to Ilir,

the barman of the night before, in “Hors les murs.” When his girlfriend chucks Paolo out of his house he moves in with Ilir. The relationship takes off well but on the day they promise each other they will be lovers for ever, Ilir, who’s also a bass player, leaves for a concert in another town. And disappears without a trace. Later he turns out to be in jail. Will their love survive?

Of course there’s not just heavy and intense drama in this program, the gay community is diverse and so is what’s on offer. In the comedy from the Balkans “The Parade,” which was a great hit in the Serbian cinemas, we meet wedding planner Mirko. Gay activist at heart and determined to organize the first Pride Parade in Belgrade he doesn’t let the corrupt police, who refuse to offer

any protection frustrate him. Going against the advice of his boyfriend, Mirko turns to Lemon, a middle aged gangster. Surprisingly (it takes just a little coercing) the homophobe ex-criminal travels with Mirko through the entire country to recruit a team of heavy weights who will have to protect the activists. The question remains: will this unlikely duo be able to make the first Belgrade Parade a

maart 2012  2013    Gay News 259 247    27

gn259-026-033.indd 27

12-2-2013 2:53:43


roze filmdagen

die bloedmooie neef van een vriend zich naast je bed staat om te kleden; twee handen die elkaar raken, toeval of niet? Sexual Tension: Volatile verkent het schemergebied tussen verlangen en droom, waarin toevallige ontmoetingen tot erotische spanningen leiden. De broeierige film is opgebouwd uit zes episoden; van de adoratie van een tiener voor een knappe tatoeageartiest tot de behulpzame vriend die zijn zwaargeschapen maatje bijles geeft in hoe hij vrouwen op hun gemak kan stellen tijdens het vrijen...

Van een heel andere orde is het prachtige, sensueel zwart-witte Joshua Tree, 1951: A Portrait of James Dean. Hierin wordt op een visueel verbluffende manier een periode uit het leven van James Dean geïnterpreteerd, net voordat hij door zou breken bij het grote publiek. De geruchten over zijn homo- danwel biseksuele escapades doen al jaren de ronde. We zullen wel

Interior: Leather Bar

success? In the comedy “Gayby,” with a sharp eye for funnyawkward situations, both Jenn (straight) as Matt (gay) are convinced they will never find a man. They are each other’s best friends since their student days and now both in their thirties. Because they are so convinced they won’t find their life partners,

In de Spaanse film The Sex of the Angels houdt danser Bruno van zijn vriendin, maar als hij collegadanser Rai ontmoet springen de vonken over tussen de aantrekkelijke Adventures in Dating & Cruising mannen en beginnen de twee een geheime relatie. Als vriendin Carla nooit helemaal het fijne weten over het veel te de mannen betrapt is dat het begin van een jong gestorven idool (hier vertolkt door voormalig stomende liefdesdriehoek. Abercrombie & Fitch-model James Preston), maar we zien een portret van een jongeman vervuld Documentaires van brandende ambitie, een liefdesverhaal met Een documentaire waarover al veel te doen is Dean’s “roommate” en anderen, en een beeld van geweest voordat er maar een beeld van gedraaid de naoorlogse Hollywood-machine. was, is Interior: Leather Bar van James Franco en Travis Mathews. In een intrigerende mix van Met je ogen halfdicht doen alsof je slaapt, terwijl realiteit en fictie gaan de makers aan de slag om

Sexual Tension: Volatile

the decide to stick to an old promise to each other and have a child together... which will first have to be created the old-fashioned way... The gorgeously sensual, black & white “Joshua Tree, 1951: A Portrait of James Dean” is of a completely different order. In a visually baffling style it shows an interpretation of a period in the life of James

Dean; at the time just before he would break through with a larger audience. There have always been wild rumors about his gay or bisexual escapades. We will never know everything about this idol, who died at a much too young age (who’s played by the former Abercrombie & Fitch model James Preston), but this is a portrait of a young man with a burning ambition, a love story with Dean’s room mate and others, and

an image of the postwar Hollywood machine. With your eyes half closed pretend to sleep while that gorgeous cousin of a friend is changing clothes next to your bed; two hands that touch, by accident or not? “Sexual Tension: Volatile” explores the vague boundaries between desires and dreams, in which casual meetings lead to erotic charged

28    Gay News 259   247   maart 2012 2013

gn259-026-033.indd 28

12-2-2013 2:54:08


roze filmdagen

Joshua Tree, 1951: A Portrait of James Dean

de inmiddels legendarische veertig missende minuten expliciete beelden van Cruising opnieuw te verfilmen. Toen Cruising (met Al Pacino) in 1980 uitkwam, was er veel kritiek vanuit homokringen. Centraal bij deze verfilming staat Val, een hetero Hollywood-acteur die de rol van Pacino zal

The Sex of the Angels

situations. This sultry movie has six episodes, from a teenager’s adoration of a handsome tattoo artist, to the helpful friend teaching his rather well-endowed buddy how he can comfort women while having sex...

spelen. Hij heeft grote problemen met de rol, terwijl James Franco juist gefascineerd is door de vraag waarom het tonen van (expliciete) seks tussen mannen blijkbaar moeilijk is en het tonen van geweld geen enkel probleem. King of Comics (Rosa von Praunheim) gaat over

In Boy Cheerleaders bereidt een all boys cheerlading-team zich voor op de Engels kampioenschappen waarbij ze het moeten opnemen tegen dertien meidenteams. Dit alles onder de bezielende leiding van de flamboyante homoseksuele coach Ian. Het negenjarige

Gayby

dancer Bruno loves his girlfriend but when he meets Rai as a colleague dancer, sparks fly and the two attractive men start a secret affair. When they are caught out by girlfriend Carla they start a steaming love triangle.

Documentaries In the Spanish movie “The Sex of the Angels”

Ralf König en zijn beroemde strips. Zijn ironische, maar liefdevolle blik op de vele eigenaardigheden van de homogemeenschap zijn al jaren populair bij een breed publiek, en de verfilming van Der Bewegte Mann werd een van de meest succesvolle Duitse bioscoophits. Von Praunheim laat de man achter de tekeningen zien terwijl er tegelijkertijd een mooi tijdsbeeld ontstaat van de Duitse homogemeenschap sinds eind jaren zeventig.

A documentary that caused a stir, even before one

image had been shown, is “Interior: Leather Bar” by James Franco and Travis Mathews. In an intriguing mix of reality and fiction the film makers go to work to reshoot the legendary missing forty minutes of explicit images of “Cruising.” When “Cruising” (with Al Pacino) was released in 1980, there was a lot of criticism from gays. Central in this screening is Val, a straight Hollywood actor, who will play the role of

Al Pacino. He has a big problem with the part while James Franco is fascinated by the question why showing (explicit) sex between men causes such problems while showing violence is completely normal and accepted. “King of Comics” (Rosa von Praunheim) is about Ralf König and his famous cartoons. His ironic but

februari maart 2013  2012    Gay News 258 259 247    29

gn259-026-033.indd 29

12-2-2013 2:54:27


roze filmdagen

The Weird & The Wonderful

teamlid Harvey ziet zichzelf wel een Billy Elliot worden. Zijn coach weet voor hem een auditie te regelen bij de gerenommeerde Northern Ballet Academy... (en net als in de filmversie; zakdoeken mee!)

meest maffe, fantastische en vreemde korte films verzameld onder de naam The Weird & The Wonderful. Natuurlijk zijn ook weer de ontembare hormonen

van jongens gevangen in het programma met de verzamelnaam Oh Boy!! Zo is er Gabe, die gefascineerd is door zijn klasgenoot én okselhaar in Yeah Kowalski! In de Zweedse short

Korte Films Deze thematische programma’s worden met het jaar populairder, maar wat wil je ook met een titel als Adventures in Dating & Cruising. Er wordt dit keer wel heel veel gecruised (heren, hou de zaal netjes!!); onder andere in de bar, op het openbare toilet, in de douches van de sportschool en in het park tussen het joggen door... Net als in het echte leven is het telkens weer verrassend, opwindend en soms gevaarlijk... Maar de expliciete seks in Bankers en het letterlijke over de top-hoogtepunt in Fourplay: Tampa zal iedereen nog lang heugen. Van een killer-dragqueen in Silver Stiletto, een uitgebreide zoencursus in 7 Deadly Kisses waarin je vooral leert hoe het dus niét moet, tot en met het covermodel van een pornoblad dat tot leven komt in Jackpot; opnieuw de

loving look on the many eccentricities of the gay community has been popular with a large audience for years and the picture made of “Der Bewegte Mann” was one of Germany’s most successful cinema hits. Von Praunheim shows the man behind the drawings while also painting a picture of the German gay community since the end of the seventies.

Odds & Sods

In “Boy Cheerleaders” an all boy cheerleading team prepares for the British championship, in which they’ll have to take on thirteen teams of girls. All this takes place under direction of the spirited and flamboyant gay coach Ian. Nine-year old Harvey thinks himself a Billy Elliot and his coach manages to get him an audition with the renowned Northern Ballet Academy... (and just like with the movie: bring tissues!)

Short Films These themed programs of shorts are getting more popular every year, but it’s not surprising with titles like “Adventures in Dating & Cruising.” The cruising is rather over represented this year (gentlemen, keep it under control in the dark): there’s cruising in a bar, at a public toilet, in the shower of a gym and in the park while jogging... Just as in real life it’s always surprising, exciting and sometimes

dangerous... But everyone will remember the explicit sex in “Bankers” and the literally over the top moment in “Fourplay: Tampa”! From a killer drag queen in “Silver Stiletto,” an extended course in kissing in “7 Deadly Kisses,” in which you’ll learn how NOT to kiss, to the cover boy of a porn magazine coming to life in “Jackpot,” this is again the craziest, most fantastical and strange collection of shorts brought to you with the title

30    Gay News 259   247   maart 2012 2013

gn259-026-033.indd 30

12-2-2013 2:54:44


roze filmdagen

Hamsteren er homo wordt een jongen door zijn vriendje onder druk gezet om te testen of zijn hamster homo is... De zoon van de volkszanger, wiens hit nog lang in je hoofd zal rondzingen, vindt zijn eigen manier om zijn vader duidelijk te maken wie hij echt is in het Vlaamse Kus me zachtjes. Meer bijzondere korte films over relaties en andere ongemakken in het programma Odds & Sods en zet je je zinnen op pure cinemabeleving dan is Ties & Tensions een aanrader. Met

prijswinnende, Europese korte films als El Hijo (brave zoon, potenrammer, neo-nazi, homo: een levensgevaarlijk spel met identiteiten...) Ce n’est pas une film de cow-boys (Brokeback Mountain was op TV, en daar praat je natuurlijk de volgende dag met je vrienden over op school... als niemand het hoort) en Hatch (de een wil van een baby af terwijl de ander er om verlegen zit. Zo simpel is het toch weer niet). Made in Holland Onder het motto “Koopt Hollandsche waar!,” zijn

Ties & Tensions

20 leugens, 4 ouders en een scharrelei

“The Weird & The Wonderful.” Stories on the uncontrollable hormonal drive of boys are caught in the program called “Oh Boy!!” There’s Gabe, fascinated by his class mate and armpit hair in “Yeah Kowalski!” In the Swedish short “Hamsteren er homo” a boy is put under pressure by his friend to find out whether his hamster is gay... The son of a popular singer, who’s hit will stay in your head for ever, finds his own way of telling

his father about who he really is, in the Flemish “Kus me zachtjes” [Kiss Me Softly]. Other special short films on relationships and other trouble are put together in the program “Odds & Sods”; if you want a real cinema experience, we’d recommend you go to “Ties & Tensions.” It’s got award-winning European short movies like “El Hijo” (good son, gay basher, neo Nazi, gay: a chilling juggle of identities...) “Ce n’est pas une film de

cow-boys” (“Brokeback Mountain” was on tv, and of course you talk about it with your friends at school... when no one can hear it) and “Hatch” (one wants to get rid of a baby while another wants one. It’s not that simple after all).

Made in Holland With the motto Go Dutch!, there are also quite a few Dutch productions on show. Teun Luijx (A’DAM

& E.V.A) stars in the intense triangle drama “&Me,” largely situated in Brussels. Marcel Musters stars in the comedy-drama “20 Leugens, 4 ouders en een scharrelei” [20 Lies, 4 Parents and a FreeRange Egg] as a donor father, who’s troublesome teenage son Dylan pops up after a nasty incident with his two mothers. Partner Bert didn’t even know about Dylan’s conception and biological mother Emma is lying about it. Lies are piling up and the

februari maart 2013  2012    Gay News 258 259 247    31

gn259-026-033.indd 31

12-2-2013 2:55:03


roze filmdagen

De Turkse boot

er dit jaar ook veel producties van eigen bodem te zien. Zo is Teun Luijx (A’DAM & E.V.A) te zien in het intense driehoeks drama &Me dat zich grotendeels afspeelt in Brussel. Marcel Musters schittert in het komische drama 20 leugens, 4 ouders en een scharrelei als donorvader die zijn lastige puberzoon Dylan in de schoot krijgt geworpen na een vervelend incident bij zijn twee moeders. Partner Bert wist niet eens van Dylan’s verwekking en biologische moeder Emma liegt over de totstandkoming van Dylan. De ene leugen volgt op de andere waardoor de relaties van zowel de moeders als de nieuwbakken vaders op het spel worden gezet. Van Chris Belloni, de maker van I am Gay & Muslim, komt een nieuwe documentaire De Turkse boot. Hierin wordt de Turkse boot die meevoer met de Canal Parade tijdens Gay Pride in 2012 gevolgd, evenals de deelnemers waaronder de Turks-Nederlandse homoseksuele activisten Döne en Serdar die streven naar

relationships of the two mothers and also the father is put at risk. Chris Belloni, of “I am Gay & Muslim,” comes with a new documentary “De Turkse boot” (The Turkish Boat). He follows the Turkish entry in the Canal Parade of 2012, and the participants, Turkish Dutch gay activists Döne and Serdar, who are fighting for recognition and acceptance within the Turkish community. A few days after Pride the

erkenning en acceptatie binnen de Turkse gemeenschap. Een aantal dagen na Gay Pride blijkt dat deelnemers zijn bedreigd. Döne en

Serdar laten zien dat homoseksualiteit binnen de Turkse gemeenschap erg gevoelig ligt en dat er een sterk taboe op rust.

Two Weddings and a Funeral

participants turn out to have been threatened. Döne and Serdar show that homosexuality is till a very sensitive issue within the Turkish community and that the taboo on it persists. Then there’s a variety of short movies, from the discovery of first love in the poetic “Daniël” to “Barely Positive,” offering a humoristic portrait of a typical sero-discordant gay relationship in

Amsterdam, and the attraction of bareback sex. In “Niet op meisjes” [Not Into Girls] Melvin is in group six. His family already knows he’s not into girls but he’s afraid to come out at school. What to do when the nicest girl of the class writes you a love letter?

programs, but of course there’s also women’s films on the program. Don’t worry, they won’t bite. If the transition is a bit sudden for you, there are a few “mixed” or “queer” movies. Like “Good as You” with a good balance between men and women.

Mixed Grill

Four men and four women in an apartment in Rome on New Year’s Eve. They all know each other

Until now we’ve only mentioned special boy

32    Gay News 259   247   maart 2012 2013

gn259-026-033.indd 32

14-2-2013 3:26:45


roze filmdagen

Verder is er een verscheidenheid aan korte films, van het ontdekken van eerste liefde in het poëtische Daniël tot Barely Positive dat op humoristische wijze een inkijkje geeft in een typische sero-discordante homorelatie in Amsterdam en de aantrekkingskracht van “bareback seks” onderzoekt. In Niet op meisjes zit Melvin in groep zes. Zijn familie weet al dat hij niet op meisjes valt, maar op school durft hij het niet te vertellen. Wat doet hij als het leukste meisje uit zijn klas hem een liefdesbrief stuurt? Mixed Grill In het voorgaande hebben we alleen “mannen”-films genoemd, maar er zijn natuurlijk ook fantastische “vrouwen”-films te zien, en nee, ze bijten niet. Om de overstap eventueel wat gemakkelijker te maken is er een aantal “mixed” of “queer” films. Zo is er bijvoorbeeld Good as You waarin zowel de mannen als de vrouwen evenredig verdeeld zijn (inclusief alle wederzijdse clichés.) Vier mannen en vier vrouwen in een appartement in Rome op Nieuwjaarsavond. Ze kennen elkaar allemaal in mindere of meerdere mate, en ze zijn allemaal in mindere of meerdere mate homo of lesbo. Geholpen door de nodige alcohol en een stroomuitval worden relaties geboren, geheimen opgebiecht en ontvlammen de passies... Uiteraard ontspoort alles op vermakelijke wijze in deze uitbundige en vlotte komedie. Met het zelfde motto is er het Koreaanse Two Weddings and a Funeral. Hierin trouwt (eerste huwelijk uit de titel...) een homo met een lesbo om zo hun homoseksuele levens voor de buitenwereld verborgen te houden. Maar hoe lang hou je dat vol? En zo is er is nog veel meer te genieten, het zal nog lang onrustig blijven in de zalen Het Ketelhuis... Zorg dat je er bij bent!! Meer informatie over het festival, het gehele programma-aanbod, trailers en (online) ticketverkoop is te vinden via: rozefilmdagen.nl

&Me

more or less, and they’re all more or less gay. Facilitated by the necessary alcohol and a power failure relationships are born, secrets shared and passions flare up... Of course everything derails in a very funny way. With the same light-hearted atmosphere there’s the Korean “Two Weddings and a Funeral.” A gay man marries a gay woman to try and hide

their homosexual lives, but how long can you keep that up? There’s a lot more to enjoy and we’re sure the Ketelhuis will be buzzing for quite some time after... Make sure you’re there! More information on the festival, the entire program, trailers and (online) ticket sales can be found on rozefilmdagen.nl.

33    Gay Newsmaart 234  2012  2013  februari   Gay 2011 News 259 247    33

gn259-026-033.indd 33

14-2-2013 3:27:11


fashion

door Bernardo van Eekhout

D

e huidige trend bij kleding bestedingen noemt men ook wel “van Consumer naar Conshuman.”Dit betekent dat consumenten niet langer bereid zijn om zomaar klakkeloos geld te spenderen aan dure merken. Men wil weliswaar minder besteden maar dan wel aan goed gemaakte producten. Producenten van luxegoederen en kleding zullen hierdoor niet langer immuun blijven voor de mondiale crisis zoals ze dat wel gewend waren in de voorgaande jaren. Voor Italië is de modesector een van de belangrijkste industriële sectoren en ook op wereldniveau geldt ze als een belangrijke speler.

Vooral mode in het hogere/luxe segment doet het wereldwijd goed. De totale omzet van de Italiaanse modesector over 2011 bedroeg 63,5 miljard euro. De herenmode is goed voor 8,3 miljard euro. Als gevolg van de economische crisis is de detailhandelomzet in Italië in het eerste trimester van 2012 tussen de twintig en dertig procent gedaald. Mede door de aanhoudende economische onzekerheid zal de vraag verder gaan afnemen. Eén van de eerste merken die verleden jaar een winstwaarschuwing gaf was Burberry. Door een daling van de economische groei in China en de aanhoudende euro- en schuldencrisis in Europa zag dit Britse luxemerk een daling qua vraag naar luxegoederen. Dit nadat drie jaar lang de vraag naar luxegoederen ongeremd bleef groeien, waarbij met name China de drijvende kracht was achter de bestedingen aan luxegoederen sinds de uitbraak van de financiële crisis van 2007-2008. “De globale economische crisis sleept zich maar voort en hoe langer die voortduurt, zullen daardoor zelfs ook de meest rijke individuen er onzeker van worden,” aldus Burberry. Toch zijn de Chinese consumenten nog steeds goed voor zo’n vijfentwintig procent van de wereldwijde bestedingen aan luxegoederen. Ze besteden echter op een andere manier dan vijf jaar geleden omdat ze nu beter geïnformeerd zijn over trends. Daarnaast moeten Europese luxemerken nu meer dan vroeger hun best doen om hun goederen aan de Chinese consument te slijten. In China zijn de bestedingen aan luxegoederen afgenomen omdat de Chinese consument meer is gaan reizen en gemerkt heeft dat designkleding in Europa en Amerika veel minder kost dan in hun thuisland; vaak zo’n vijftig procent goedkoper. Waren de

Salvatore Ferragamo

Milan Menswear 2013

have been so far.

The ongoing European economic crisis and rising unemployment cause customers to spend less money. The trend of today therefore is going from “Consumer” to “Conshuman,” which means that consumers are no longer prepared to spend money carelessly on expensive brands. They want to spend less but demand well-made products. It looks like the producers of luxury goods and clothes will no longer be as immune to the global crisis as they

To Italy the fashion industry is one of its most important sectors, and Italy is an important player on global level. Especially the more exclusive fashion and luxury products are doing well all over the world. In 2011 the total turnover of the Italian fashion industry was 63.5 billion euro. Men’s fashion is good for 8.3 billion euro. As a result of the economic crisis the retail turnover in Italy dropped in the first trimester of 2012 between twenty and

thirty percent. Due to the ongoing economic uncertainties demand will decrease even further. One of the first brands to issue a warning to its investors was Burberry. Because of the decrease in growth in China and the ongoing euro-debt crisis in Europe this British company saw the sales of luxury goods drop. This came after three years of explosive growth, much to the credit of the Chinese, since the financial crisis started in 2007/2008. “The global economic crisis is dragging on and the longer it takes more wealthy people will get more

nervous,” says Burberry. The Chinese consumers are still good for about twenty-five percent of the global spending on luxury goods. But they spend differently than five years ago because now they are better informed on trends. Also, European luxury brands have to make more of an effort to sell their goods to the Chinese consumer. In China, spending on luxury goods has gone down because the Chinese customer started to travel more and found that designer wear in Europe and America is much cheaper than at home, often as much as

34    Gay News 259   247   maart 2012 2013

gn259-034-041.indd 34

13-2-2013 4:33:40


fashion

uitgaven aan luxeproducten door Chinese consumenten nog zo’n dertig procent in 2011, nu is dat cijfer gedaald naar acht procent over 2012. De mannelijke Chinese consument is goed voor zo’n vijfenvijftig procent van de totale omzet van de Chinese luxegoederenmarkt. Ver boven het wereldwijde gemiddelde van veertig procent. En dus een interessante doelgroep voor Europese luxemerken die zodoende profiteren van de Chinese geschenkcultuur en de “honger” van rijke Chinese mannen naar Europese designproducten. Met name Prada, Salvatore Ferragamo en Louis Vuitton profiteren hiervan en ontsnapten zodoende aan de negatieve verkoopeffecten van de crisis. Zo steeg de netto omzet bij Prada over 2012 met vijftig procent van 273,2 miljoen naar 408,6 miljoen euro. “Onze groeicijfers behoren tot de hoogste in de sector en zijn gerealiseerd in een zeer moeilijk economisch klimaat. We worden beloond voor onze toewijding aan stijl en kwaliteit,” aldus C.E.O. Patrizio Bertelli. Prada blijft zich richten op expansie en opende in 2012 zo’n zestig nieuwe winkels. Wereldwijd heeft Prada 414 winkels. Prada gaat in haar zomercollectie terug naar de minimalistische basis en simpele essentie van kleding waarmee ze haar stempel drukte. Geen prints, geen overbodige details maar sobere ruimvallende kleding waarbij de vlaken kleurverdeling de boventoon voert. Tweekleurige haltertops en (T)-shirts met grote kragen; smalle pantalons hebben contrastbanen in de binnenkant van het been, soepelvallende driekwart jassen hebben kleurbanen aan voorpand of de binnenkant van de mouw. De korte jasjes hebben vaak a-modieuze brede revers. Open plastic sandalen die qua kleur met de outfits overeenkomen. “Ik ben vanaf nul begonnen,” verklaart Miuccia Prada. Eigenlijk oogde de kleding het mooist op de paar oudere mannelijke modellen die meeliepen; zij zullen zich deze kleding dan ook financieel gezien gemakkelijker kunnen permitteren. Basic Beauty Tijdens de modeweken in Milaan werd reikhalzend uitgekeken naar de terugkeer van de 68-jarige Duitse ontwerpster Jil

fifty percent off. They spent thirty percent in 2011, but it has dropped to eight percent in 2012. The male Chinese customer is good for about fifty-five percent of the total Chinese luxury goods turnover. Far more than the global average of about forty percent. So this is an interesting target group for European luxury brands trying to cash in on the Chinese gift-giving culture and the rich Chinese men’s appetite for European design products. Prada, Salvatore Ferragamo and Louis Vuitton have successfully tapped in and are escaping

Jill Sander

the negative sales effects of the crisis. Over 2012 Prada’s turnover increased with fifty percent from 273.2 million to 408.6 million euro. “Our figures are amongst the highest in the industry and have been achieved in a very difficult economic climate. We are rewarded for our dedication to style and quality,” says C.E.O. Patrizio Bertelli. Prada is seemingly ever expanding and opened sixty new stores in 2012. They have a total of 414 stores globally. In its Summer collection Prada returns to its minimalist origins with simple essential clothes with which it

once set its mark. No prints, no excessive detail, but sober generously sized clothes with a decided proportion through colors and cuts. Two-colored halter tops and T-shirts with large collars, narrow pants have colored bands on the inner leg, supple three-quarter coats have colored bands on the front or the inner sleeve. The short jackets often have unfashionably wide collars. There are open plastic sandals that color-code the outfits. “I started from scratch,” Miuccia Prada says. The collection looked best on the somewhat older models who took part

in the show, obviously the type that can more easily afford to buy and wear these clothes.

Basic Beauty During the fashion weeks in Milan there was a lot of anticipation around the return of the 68-year old German designer Jil Sander to her own label. After quitting twice before and having showed her last collection there seven years ago. Now that Raf Simons (previous creative director of Jil Sander) went to Dior, the position was once again available

maart 2012  2013    Gay News 259 247    35

gn259-034-041.indd 35

13-2-2013 4:34:18


]Xj_`fe fashion

)/ >XpE\nj)).   alc`)'(' ^Xpe\nj)*'  ]\YilXi`)'(' fbkfY\i)'(' )/ 36   ^Xpe\nj))) Gay News 247   259   maart 2012 2013

gn259-034-041.indd 36

13-2-2013 16:13:10


fashion

Sander naar haar gelijknamige label. Dit nadat ze twee keer eerder was opgestapt en zeven jaar geleden haar laatste collectie toonde. Nu Raf Simons (de voormalige creative director van Jil Sander) naar Dior is gegaan kwam de post weer vrij voor Jil Sander die haar eigen modelabel in 1968 oprichtte. “Het voelt goed om weer terug te zijn. Ik wil onze integriteit behouden en terug gaan naar onze roots,” aldus Sander. Alles ademt 2013 wederom de bekende Sander minimalistische ethiek uit waarmee ze zo bekend en geliefd is geworden in de modewereld. Mode zonder poespas of overbodige details. Als basis het witte overhemd met daar overheen doublebreasted jasjes (soms mouwloos) in donkerblauw met ruimvallende bermuda’s. Vesten hebben grafische streep- en blokpatronen en T-shirts grafische letterprints ter doorbreking van het uni-

Versace

to Jil Sander, who founded her own label in 1968. “It feels really good to be back. I want to stay true to our character and go back to our roots,” says Sander. Now in 2013 everything seems to go back to the well-known Sander ethic of minimalism, which made her so beloved in the fashion world. Uncomplicated fashion without excessive details. The white shirt is the base, over which comes a double-breasted jacked (sometimes sleeveless) in dark blue and completed with a wide Bermuda. Cardigans have geometric striped and blocked patterns and T-shirts

kleurenpalet. Opvallend is de kleur koningsblauw die door de Nederlandse modeketen WE alvast is opgepikt. “Eigenlijk heb ik alles al eens gezegd. Nu heb ik meer vaardigheden en ervaring en zijn we op een ander tijdstip. Ik wil essentiële kleding maken; items waarvan je de waarde begrijpt en waarom je daar meer voor betaalt.” Want prijzig is Jil Sander zeker. Een andere Duitse ontwerper in de Italiaanse modescene is Tomas Maier, die als creative director verantwoordelijk is voor het Italiaanse luxelabel Bottega Veneta. In tegenstelling tot vele andere Italiaanse modelabels hier geen felle kleuren maar mooie mokka, aarde- en bruintinten met een hoog safari-woestijn-Marokko gehalte. Verlengde shirts (soms tot een tuniek) met vetersluitingen, leverkleurige satijn/nylon parka’s en grote lederen tassen. Het toppunt van sportieve luxe zijn de suède sweaters met koordsluiting. Maier nam de jaren zeventig in Californië als bron van inspiratie. Hij speelt met diverse lengtes; zo hebben truien (soms met korte mouwen) hoge zijsplitten, zijn shirts oversized en komen schoudertassen in XXL-formaat. Over de eerste zes maanden van 2012 steeg de omzet bij Veneta met 44,35%. De afgelopen najaarscampagne is geschoten door de Nederlandse fotograaf Erwin Olaf. Roman Gladiator Onder veel gejuich van de aanwezige journalisten opende Donatella de Versace-show met modellen die oogden als ware Romeinse gladiatoren. Gespierd, sexy en met perfect gestyled haar. “Ik noem de collectie Combat Rock,” aldus Donatella. “Hij is opgedragen aan de gladiator waarmee ik de show open want mannen moeten vechten; niet alleen tijdens het sporten maar ook om hun levensdoelen te kunnen realiseren. Ik denk aan sterke mannen met veel

have letter prints breaking the uni-colors. The royal blue color really stands out in the collection, a color the Dutch fashion store WE has picked up very quickly. “I’ve really said everything more than once already. I have more experience and skills now, and we’re in a different time. I’d like to make essential clothes, items in which you recognize the quality, so that you’re willing to pay a little extra.” Indeed, for Jil Sander is not cheap. Another German designer on the Italian fashion

kracht in hun lichaam en geest.” Naast theatrale kimonojasjes met barokke Versace-prints, brede glimmende boksergordels en bijpassende goud-zilveren gladiatorensandalen hebben ook de draagbare zakelijke kostuums een gouden glans over zich. Soms mouwloos en gedragen op bermuda’s. Leuk om te zien dat het twintig-jarige Nederlandse model Stefan (kandidaat van het Nederlandse modellenprogramma The Face) nu al meeliep in de Versace-show. Opvallend is het schoeisel dat een combinatie is van sneakers en open sandalen in glimmend roze en jadegroen. De Aziatische markt zal ongetwijfeld smullen van de kitscherige jaren-tachtig-glamour die (helaas) van de collectie afdruipt. Toch is het jammer dat Donatella weer teruggrijpt naar de typische vintage Versace-ingrediënten, want eerder sloeg ze juist een nieuwe weg in waarin ze zich losweekte van het stereotype Versace-manbeeld. Het teruggaan naar de roots van het merk, daar waar het merk bekend mee is geworden, is juist nu echter belangrijker dan ooit. Met name in economisch moeilijke tijden nemen merken geen enkel risico en laten ze duidelijk hun eigen DNA zien met bijbehorende waarden en imago. Ook creative director Christopher Bailey van het

scene is Tomas Maier, as creative director responsible for the Italian luxury label Bottega Veneta. Contrary to many other Italian fashion labels there are no bright colors in this collection, but with beautiful mocha and earth browns it has a strong desert safari Morocco look about it. Lengthened shirts (sometimes it’s more of a tunic) with string closure. Maier looked at the Californian seventies for inspiration. He plays with different lengths: sweaters sometimes have short sleeves and/or high splits at the side; his shirts

are oversized and the shoulder bags come in XXL size. Over the first six months of 2012 Veneta’s turnover went up with 44.35%. Their campaign of last Autumn was done with photo work by Dutch photographer Erwin Olaf.

Roman Gladiator All the journalists present cheered loudly when Donatella Versace opened the show with models who looked like real Roman gladiators. Muscled, sexy, with perfectly styled hair. “I call the collection

februari maart 2013  2012    Gay News 258 259 247    37

gn259-034-041.indd 37

12-2-2013 2:59:22


fashion

Engelse Burberry is bevangen door de metallickoorts waardoor het 157-jarige merk behoorlijk wordt verjongd in de collectie genaamd Come Rain Come Shine. Met name ook door de défilerende piepjonge modellen. Driekwart trenchcoats in metallic zijde roze, blauw of groen; paarse metallic shirts onder formele kostuums; goud metallic open sandalen en bijpassende metallic enveloptassen en zonnebrillen. Vraag blijft echter of al die glamrock metallic kleding daadwerkelijk de winkel haalt, of dat het opvallende gimmicks zijn voor de catwalk? “Er is een tijd om erg serieus en sober te zijn, en er is een tijd om vrolijk en opgewonden te zijn. En dat is wat ik geprobeerd heb te doen met deze collectie,” aldus Bailey. Het sterkste uit de collectie zijn de korte jacks met grote opstaande kragen en militaire details in donkergroen en de tweekleurige korte bomberjacks. Hierbij zullen met name de felgekleurde metallic bomberjacks gretig aftrek vinden in de Aziatische markt. Ondanks de omzetvertraging blijft Burberry fors investeren in haar eigen winkels en trekt het 224249 miljoen euro uit voor nieuwe flagshipstores in onder andere Chicago, Sjanghai, Londen en

Brazilië. Ook hoopt Burberry meer inkomsten te gaan genereren uit de opbrengst van haar parfums en beautyproducten. Color Explosion Voor ieder wat wils moet creative director Frida Giannini hebben gedacht, aangezien alle kleuren van de (gay) regenboog in de Guccicollectie zijn vertegenwoordigd. Alles in unikleuren zonder prints. Tomaatrode, lichtgroene en azuurblauwe kostuums, simpele vesten en polo’s die volgens Giannini vervaardigd zijn met het grootste vakmanschap. “Deze collectie gaat over het jetset-gevoel. Ik was niet in de stemming voor sport maar ik prefereer de Mediterrane glamour. Het is voor een man die ervan houdt om met kleur te spelen en die zich comfortabel voelt in de spotlicht te staan, zonder dat hij dat zelf opzoekt. De kleuren vormen onderdeel van Gucci’s DNA en zijn erg energiek. Het is een smal silhouet met als focus de double-breasted jas.” Als schoeisel de überbekende Gucci-loafer in drieënvijftig verschillende kleuren die volgend jaar zestig jaar zal bestaan. De collectie is geen modeopenbaring maar geeft aan dat ook Gucci in tijden van crisis voor veilige en commerciële, verkoopbare items kiest. Ook Gucci constateert dat de handel in de grote Chinese steden moeilijker is geworden. Was de Gucci-omzet in het eerste kwartaal van 2012 nog twaalf procent, in het tweede kwartaal was dat tien procent en in het derde kwartaal daalde

... aangezien alle kleuren van de (gay)regenboog... dat cijfer naar zeven procent. Gucci heeft drieënvijftig winkels in China met zo’n 1500 Chinese werknemers. Op de wereldranglijst qua verkoopcijfers staat Gucci als luxemerk op de tweede plek. Nummer 1 is Louis Vuitton.

Burberry

Combat Rock,” says Donatella. “It’s all dedicated to the gladiator who opens the show, because men need to fight. Not just in sports but also in real life to realize their life’s goal. I think of strong men with a lot of strength in their bodies and minds.” There are theatrical kimono jackets with baroque Versace prints, big and shiny boxing belts with matching gladiator sandals; even the wearable business suits have a golden shine about them. Sometimes sleeveless and worn with Bermudas. It was nice to see the Dutch model Stefan (candidate of the Dutch

model program “The Face”) walking in the Versace show already. The shoes were special: a combination of sneakers and open sandals in shiny pink and jade green. The Asian market will love the kitsch eighties’ glamour quality of the collection. Still, a shame that Donatella returns to the typical vintage Versace ingredients because in her last few collections she seemed to go in a new direction, slightly away from the stereotype Versace look. On the other hand, returning to the roots of the brand, to that what made the brand famous,

Een stuk spannender is het felle kleurgebruik bij Salvatore Ferragamo. Een ware explosie van zomerse kleuren als remedie tegen de

might be more important than ever. In these economically difficult times brands don’t take any risk and show off their DNA, their values and their image Burberry’s creative director Christopher Bailey has also caught the metallic fever, which rejuvenated the 157-year old company by means of a collection titled “Come Rain Come Shine.” The very young models on the runway also showed off their objective. Three-quarter trench coats in metallic pink, blue or green silk, metallic purple shirts under formal suits, golden metallic open sandals and

matching metallic clutches and sunglasses. I wonder if all these glam rock metallic clothes will actually make it to the stores, or whether they’re just eye catching gimmicks for the runway. “There’s a time for being very serious and sober, and there’s a time to be happy and excited. That’s what I tried to do with this collection,” says Bailey. The strongest items from the collection are the short jackets with large upright collars and military details in dark green and the twocolored short bomber jackets. Especially the brightly colored metallic bomber jackets will prove popular

38    Gay News 259   247   maart 2012 2013

gn259-034-041.indd 38

13-2-2013 16:23:24


Y

ARTEM BODYWEAR

SPECIALIST in MEN’s

UNDERWEAR

GYM WEAR

SWIMWEAR

STOCKIST of

TIMOTEO ANDREW CHRISTIAN BIKKEMBERGS CALVIN KLEIN EMPORIO ARMANI OLAF BENZ DOLCE & GABBANA HUGO BOSS DIESEL MUNDO UNICO HOM (x) 2 ist C-IN-2 CELL BLOCK 13 JA CK ADAMS FALCON BIKE JOCKS GUESS SPEEDO

Y

in Asia. In spite of their turnover slowing down somewhat Burberry keeps on investing in its own stores. It’s reserving 224 to 249 million euro for new flagship stores in Chicago, Shanghai, London and Brazil. Burberry also tries to generate more income through its perfume and beauty products.

Color Explosion Something for everybody, creative director Frida Giannini must have thought, as all the colors of

gn259-034-041.indd 39

the rainbow are represented in the new Gucci collection. Everything is in uni-colors without prints. Tomato red, light green and azure blue suits; simple cardigans and polo-shirts Giannini says were made with the ultimate craftsmanship. “This collection is about the jet set feeling. I wasn’t in the mood for sports but preferred the Mediterranean glamour. It’s fashion for men who love to play with color, men who feel comfortable to be in the center of attention. The colors are part of Gucci’s

ARTEM BODYWEAR

REGULIERSDWARSSTRAAT 39 1017BK AMSTERDAM 020 320 5270

ARTEMBODYWEAR.COM februari maart 2013  2012    Gay News 258 247    39 13-2-2013 16:23:42


fashion

crisis. Fel in het oog springende oranje jasjes met blauw afgebiesde zakken en kragen, azuurblauwe kostuums met bijpassende zonnebrillen, vaalgele trenchcoats met fluorgeel omcirkelde borstzakken. Alle outfits gedragen op matching sportieve, veelkleurige sneakers. “Het is erg zomers en erg zonnig. Juist nu willen we een boodschap van positiviteit uitzenden en de creativiteit van de consument stimuleren,” aldus creative designer Massimiliano Giornetti. “We begonnen met Los Angeles als uitgangspunt vanwege de popcultuur gemixt met sportcultuur. Het sportgedeelte in deze collectie is verfijnder en het maatwerk lichter qua constructie en gewicht.” Vernieuwend mooi zijn de flinterdunne transparante truien die zich qua kleur mengen met de eronder gedragen shirts. Een eyecatcher is een driekleurige oranje/wit blazer in drie brede horizontale strepen met bijpassend shirt en feloranje pantalon; alsof een schilder op een blanke stof de strepen geschilderd heeft. Uiteindelijk eindigt de collectie in fris wit; geheel kleurloos maar wel overtuigend. “De finale in wit is het tegenovergestelde van creativiteit en staat voor mij voor het witte van een leeg schilderdoek.” Over de eerste negen maanden van 2012 heeft Ferragamo een omzetstijging gerealiseerd van negentien procent naar 832,6 miljoen euro. Dit dankzij de vermogende toeristen die Ferragamo-producten blijven kopen ondanks de Europese economische crisis. Na Prada en Louis Vuitton gaat echter ook Ferragamo de prijzen van haar artikelen in Europa met zo’n negen tot elf procent verhogen. Hoofdreden hiervoor is de enorme belangstelling van Chinese toeristen voor Europese luxeartikelen. Producten van merken als Prada, Louis Vuitton en Ferragamo zijn in Europa gemiddeld zo’n dertig procent goedkoper dan in China. Resultaat is dat Europese merken in Europa meer producten aan Chinese consumenten verkopen dan in China zelf.

Bottega Veneta

DNA, they’re very energetic. It’s a narrow silhouette with a focus on the double-breasted coat.” The wellknown Gucci loafer, which celebrates its sixty-year anniversary next year, comes in fifty-three different colors. The collection is not very interesting fashion wise, but shows that Gucci also opts for safe and sellable items in these uncertain times. Gucci also noticed how their sales dropped in the big Chinese cities. Over the first quarter of 2012 Gucci’s turnover was twelve percent, in the second it dropped to ten percent and over the third it stuck at seven percent. Gucci has fifty-three shops in China with about 1500 Chinese employees. Gucci is the second

best selling luxury label worldwide. Louis Vuitton is number one. The use of bright colors by Salvatore Ferragamo is a lot more exciting. An explosion of summery colors as an antidote to the crisis. Bright orange jackets with contrasting blue pockets and collars are real eye-catchers; azure blue suits with matching sun glasses, faded yellow trench coats with circled chest pockets in fluorescent yellow. All outfits were complete with matching multi-colored sneakers. “It’s very summery and sunny. Especially now we’d like to transmit a message of positivity and stimulate the consumer’s creativity,” says creative designer Massimiliano Giornetti. “We took

Los Angeles as our starting point, with it’s mixture of sports culture and pop culture. The sports items in the collection are of a lighter construction and weight.” The thin and transparent sweaters are very beautiful as their colors blend with the shirts that are worn under it. The three-colored orange/white blazer with three broad horizontal stripes is a real eye-catcher with matching shirt and bright orange pants, as if a painter brushed it onto the fabric. Eventually the show finished in white, completely colorless but convincing nevertheless. “The white finale represents the opposite of creativity, a fresh empty canvas.” Over the first nine months of 2012

Ferragamo realized a turnover increase of nineteen percent to 832.6 million euro. Due to the wealthy tourists that keep buying Ferragamo products in spite of the European economic crisis. Ferragamo will follow Prada and Louis Vuitton and raise the prices of their ware in Europe with nine to eleven percent. The main reason for this is the enormous interest of Chinese tourists for European luxury products. The products of brands like Prada, Louis Vuitton and Ferragamo are about thirty percent cheaper in Europe compared to China. As a result the European brands sell more in Europe to Chinese customers than they do in China itself.

40    Gay News 259   247   maart 2012 2013

gn259-034-041.indd 40

14-2-2013 14:33:48


fashion

maart 2012  2013    Gay News 259 247    41

gn259-034-041.indd 41

14-2-2013 14:53:09


teens & queers

moeten we niet

T

weederde van de middelbare scholieren houdt afstand van homoseksuele medeleerlingen of voelt zich onzeker over contact met hen. Tweeëndertig procent wil in de pauze niet naast een homoseksuele klasgenoot zitten. Slechts een derde vindt homoseksualiteit “een natuurlijke seksuele oriëntatie.” Tussen de dertig en veertig procent zegt dat homoseksuelen niet welkom zijn in situaties zoals thuis, op school, in de vriendengroep, in het uitgaansleven of op internet. Dat geeft aan dat er in scholen onacceptabel veel sociale uitsluiting plaatsvindt. Dit zijn enkele uitkomsten van het eerste Nederlandse onderzoek naar de sociale uitsluiting en stereotypen rond homoseksualiteit die jongeren (en homo- en lesbische volwassenen) ervaren, dat onlangs werd gepresenteerd door EduDivers, kenniscentrum voor onderwijs en seksuele diversiteit. En deze homofobe houding is niet het enige dat opvalt. Het onderzoek toont ook aan dat jongeren grote moeite hebben met meiden We Don’t Want Any Faggots Research on Sexual Diversity Stereotypes

Two thirds of secondary school pupils keep their distance from homosexual fellow pupils, or feel insecure about contact with them. Thirty two percent doesn’t want to sit next to a homosexual classmate. Only one third thinks that homosexuality is “a natural sexual orientation.” In between thirty and forty percent state that gays are not welcome in situations such as the nightlife, at home, at school, in their circle of friends, or on the Internet. This indicates that schools have to deal with an unacceptable level of social exclusion. These are some of the results of the first survey in The Netherlands about the stereotypes and the

die zich stoer jongeren deze stereotypen gaan ervaren in plaats of mannelijk van frustratietolerantie opbouwen en om leren gedragen en jongens die meisjesachtig gedrag gaan met mensen die dingen anders doen dan zij vertonen. Peter Dankmeijer, directeur van “normaal” vinden. Kinderen die anders zijn dan EduDivers, noemt de resultaten “verrassend”: “Het de norm is, moeten leren hoe ze dit op een goede huidige emancipatiebeleid en de voorlichting manier kunnen uiten. Zodat al deze kinderen moeten bijgesteld worden. [...] De opmerkingen sociaal sterke, empathische, volwassenen worden. van de scholieren maken glashelder dat afwijken van jongens- of meisjesachtig normgedrag tot Tweeëntwintig procent van de ondervraagde grote weerstand leidt onder pubers. ‘Mietjes’ of leerlingen zegt dat homo’s gepest zullen ‘manwijven’ moeten ze niet.” worden op hun school. Opmerkelijk is daarom Tegelijkertijd blijkt dat jongeren in de open dat veel leerlingen (34%) homoseksualiteit als vragen niet veel verder “een natuurlijke seksuele komen dan de typeringen oriëntatie” beschouwen. ...die zich stoer “verwijfd” of “manwijf.” Een kwart van hen zegt dat of mannelijk De uitgebreide variatie het “een keuze” is, waaraan gedragen... in stereotyperingen die sommigen toevoegen: “die volwassen homo’s en lesbo’s benoemen leven gerespecteerd moet worden,” terwijl eenendertig niet onder de leerlingen. Dit suggereert dat procent het “een leefstijl” noemt. Gelukkig noemt voorlichting en emancipatiebeleid voor jongeren slechts zes procent homoseksualiteit een “zonde.” niet gericht moet zijn op het ontkrachten van Twaalf procent vindt het “een geestelijke ziekte” dergelijke stereotypen, maar juist op tolerantie in en vijftien procent een “seksuele afwijking/ bredere zin. Het in voorlichting stilstaan bij alle perversie.” Vier procent van de leerlingen noemt mogelijke vooroordelen kan er voor zorgen dat homoseksualiteit echter “een voordeel.”

social exclusion young people (and gay and lesbian adults) experience. It was recently published by EduDivers, the knowledge center for education and sexual diversity. And this homophobic attitude isn’t the only thing that attracts attention. The research shows that young people have problems with girls who act tough or masculine, and with boys who display feminine behavior. Peter Dankmeijer, president of EduDivers, says the results are “surprising”: “Education and the current emancipation policy need to be revised. [...] The students’ remarks make it crystal clear that deviation from standard male and female behavior is met with much resistance. ‘Faggots’ or ‘dykes’ are not wanted.” At the same time, open questions reveal that young

people do not get beyond characterizations as “effeminate” or “butch.” The extensive variation in stereotypes named by adult lesbians and homosexuals, is not widespread in the student population. This implies that education and youth emancipation should not focus on negating such stereotypes, but on tolerance in a wider sense. Talking about all kinds of prejudice in education can ensure that young people are presented with the opportunity to experience those stereotypes, instead of building up frustration tolerance, and learn how to deal with people who do things differently from what they consider “normal.” Children who are different from the norm should learn how to express this in a sensible way. In order to turn all these children into strong, empathetic adults.

Twenty two percent of pupils questioned say that homosexuals will be bullied at school. That is why it is remarkable that many students (34%) are of the opinion that homosexuality is “a natural sexual orientation.” A quarter of them think it is “a choice,” to which some add: “a choice that deserves respect,” while thirty-one percent calls it a “lifestyle.” Fortunately only six percent labels homosexuality as a “sin.” Twelve percent thinks it is a “metal disorder” and fifteen percent thinks of it as a “sexual deviation/perversion.” Four percent of the students think it is “a benefit” to be homosexual. EduDivers has developed the MijnID [MyID] campaign in cooperation with the nationwide Onderwijsalliantie voor Seksuele Diversiteit

42    Gay News 259   247   maart 234   februari2012 2013 2011

gn259-042-043.indd 42

12-2-2013 3:01:59


teens & queers

EduDivers heeft samen met haar partners in de landelijke Onderwijsalliantie voor Seksuele Diversiteit de MijnID-campagne ontwikkeld. MijnID staat voor “Mijn Identiteit,” een programma gericht op identiteitsontwikkeling bij kinderen en dan vooral de ontwikkeling van hun seksuele identiteit. Middels deze campagne worden op scholen MijnID-ambassadeurs geworven die zich sterk maken voor een veilig schoolklimaat waarin ieder kind zichzelf kan zijn. Dankmeijer: “Niet alleen ‘mietje’ of ‘pot,’ maar ook ‘homo’ en ‘lesbo’ worden gebruikt om te schelden. Dat op zichzelf maakt ervoor uitkomen dat je homoseksueel bent tot een zeer beladen stap. En helemaal tijdens de puberteit, wanneer jongeren gierende hormonen hebben, onzeker zijn en vooral niet op willen vallen als ‘abnormaal’. Juist dan moet de school er alle energie insteken om te zorgen dat deze kinderen leren hoe ze hier respectvol en veilig mee omgaan. Want als iedereen ‘gedwongen’ wordt om gemiddeld te zijn, is er uiteindelijk voor niemand ruimte om zijn of haar eigen identiteit te ontwikkelen.” Ruben In de loop der tijd zijn al heel verschillende manieren geprobeerd om homoseksualiteit op scholen bespreekbaar te maken en pesten

[Alliance for Sexual Diversity in Education]. MijnID stands for “Mijn Identiteit” [My Identity], a program that focuses on the development of children’s identity, and in particular on the development of their sexual identity. The campaign recruits MijnID ambassadors at secondary schools who want to do their utmost for a safe environment at schools. So that every child can be his or her self. Peter Dankmeijer: “Not only ‘sissy’ or ‘dyke’ is used for name calling, but also ‘gay’ and ‘lezzy.’ This alone makes admitting you are gay a very emotionally charged step. Especially during puberty, when hormones are raging, and young people are insecure and do not want to be seen as ‘abnormal.’ Particularly in this period of their lives, schools should do their best to make sure that children

Foto Willem Poelstra, Copyright EduDivers

HLBT-jongeren, ze voornemens te laten maken tegen te gaan. Naast de MijnID-campagne om niet te pesten en adviezen tegen pesten te ontwikkelde EduDivers ook een wetenschappelijk bedenken. De les zou daarom bij voorkeur aan onderbouwde anti-pest les met de film Ruben. het begin van het schooljaar een plaats dienen De film is indringend en de les inspirerend en te krijgen zodat er afspraken over pesten in het interactief. Ruben is een film van tien minuten algemeen gemaakt kunnen worden. Maar het is over homoseksualiteit en pesten door Thijs natuurlijk ook mogelijk de les na een paar andere Verhoeven en Hans van der Hulst. De vijftienlessen over respect (maatschappijleer) of over jarige Ruben wordt gepest omdat hij homo is relaties en seksualiteit te plaatsen. De les levert en ook zo overkomt: hij heeft een zachte stem doorgaans niet alleen een waardevolle discussie en hij beweegt niet heel mannelijk. In de film in de klas op, maar ook een verkenning van de wordt Ruben voor het eerst verliefd en geeft schoolveiligheid en suggesties voor verbetering voor eerst een andere jongen een kus (aan Mike, van het schoolbeleid. Een eventuele gay/straight een Nederlands-Marokkaanse jongen). Op school alliance kan vervolgens de resultaten bespreken verschijnt via sociale media een foto met de kus en daarna wordt Ruben getreiterd en mishandeld met de schoolleiding of in de leerlingen- en medezeggenschapsraad en proberen te komen tot door een aantal jongens. Na deze mishandeling een plan om zoveel mogelijk ziet Ruben het allemaal niet suggesties uit te voeren. meer zitten... Door de hulp ...een andere van zijn zusje en ouders jongen Het volledige komt het gelukkig goed. een kus... onderzoeksverslag Mietjes Het vervolg van het verhaal moeten we niet: Stereotypen over gender wordt in de afsluitende videoclip “Every New en seksuele diversiteit onder jongeren en Day” van Neil en de acteurs van Ruben verteld. lesbiennes, homo’s, biseksuelen en transgenders in Nederland is als pdf te downloaden via de Naar aanleiding van deze film ontwikkelde website van EduDivers (www.edudivers.nl), waar EduDivers een voorlichtingsles van vijfenveertig ook meer informatie over de voorlichtingsles naar of van negentig minuten. Het doel hiervan is om aanleiding van Ruben te vinden is. leerlingen zich te laten inleven in de situatie van

will learn how to deal with this in a respectful and safe way. Because if everyone is ‘forced’ to become average, no one will be able to develop their own identity.” Ruben Over the years, many different methods were tried to make homosexuality debatable at secondary schools and to counteract bullying. Besides the MijnID campaign, EduDivers also developed a scientifically substantiated anti-bullying lesson with the film “Ruben.” The film is intensive, and the lesson is inspiring and interactive. “Ruben” is a ten minute film about homosexuality and bullying by Thijs Verhoeven and Hans van der Hulst. Fifteen-year-old Ruben is bullied because he is and appears gay: his voice is soft, and he doesn’t move

very masculine. In the film, Ruben falls in love, and kisses another boy (Mike, a Dutch-Moroccan boy) for the first time. At school, a photo of that kiss circulates via social media, and afterwards, Ruben is bullied and assaulted by a number of boys. After the assault, Ruben does not have a very positive outlook anymore... In the end things do work out, with the help of his sister and his parents. The rest of the story is told in the closing video clip “Every New Day” by Neil and the actors in “Ruben.” With references to this film, EduDivers developed an educational lesson of either forty-five or ninety minutes long. Its goal is to make students experience the situation GLBT youngsters find themselves in, to make students commit to not bullying, and think of advice to counteract bullying. The class should preferably be given in the beginning of

the school year, so that agreements can be made about bullying in general. But it is also possible to fit this class in after some other lessons about respect (social sciences) or about relationships and sexuality. Generally, the lesson does not only bring a meaningful discussion to the class, but is also an exploration of school security and suggestions on how school policies can be improved. The possible Gay/Straight Alliance can discuss the results with school management or in the student council, and try to come up with a plan to implement as many suggestions as possible. The complete research report can be downloaded (in Dutch) as PDF via the website of EduDivers (www. edudivers.nl). On this website, you can also find more information on the educational class on “Ruben.”

maart 2012  2013    Gay News 259 247    43

gn259-042-043.indd 43

12-2-2013 3:02:21


Gay Life- Where to go HET IJ DE RUYTERKADE

ibis

30 change

victoria

3

19

HT

50 lie regu

HT GR AC

AA T

bulldog

city

81

P

T AA TR

t

TS

raa ott ers t sp

P. C

vos s

.H OO F

ius str aat

vo n

t str aa lm er

HA NS OU

ans

ans

urg er s

tra at

sch Oud-Zuid

d

ls anie

erts talp

t

traa

88

B& B

nb ile nie uw eu

R.

O

LST

U

museum quarter

E

P

O D B

van gogh museum

MUSEUM PLEIN

Q

KAD

AN

12

2 5

T

OU

S DER

DIN

V 35

coster diamonds

De Pijp

E

he

P

DH

16 24 25

AD

VONDELPARK

tr.

S TA

S

25

ulu

t raa

de lst

P

AK

v. Ba erl es

T

H RAC ELG

SING

(c) Tom Smits

parkhotel

de

str.

T

6 7 10

EM

yge n

ve

Am

FER

C.H u

el st

ld

6 7 10

lka dae

1

T

87

84

HANS

BB

6

tr

AA

H RAC NSG BAA LIJN

16 24 25

E

TR

85

s ruy

1:8000 1e

this publication is protected by dutch and international copyright law & our lawyers

vondel

SKAD

IN G S C

HO

entire © 1994-2012 Tom Smits/ GIP. http://www.gayamsterdam.com

tesselschades

.

Police

TO

rountr.boats

You can walk from East to West in about 20 minutes; police usually is gay friendly

DER

marriot

ER

Info Public Transport

HOU

nh adam centre

OV

Built-up area Water

16 S TA D

pa

79

gay friendly

WETER

paradiso

CASINO

Eden l.sq.

OM

VVV (Official Tourist Office)

gay hotel

DE

SC

Eden american

Touristic site

oud e

WAL

dwa rsstra 82 83 at

at

LEIDSE PLEIN 6 710

traat kerk s

16 24 25

ruis str.

ms raa

DS

1

leid sek

2 5

ES

86

ACHT RSGR

KEIZE

cht lgra vijze

W

leidse

4

ACHT ENGR PRINS

gstra

A

Metrostop

LEI

at

RD E PA SS EE

tra

voor Jasper, pap & mam & Hans & Ron dank je Jorden

VV V

lange

TS

Hospital

rin wete

78

TR

ES

RS GR AC

HT

LE IDS

E

ER S LO OI

77

H

16 24 25

69

H

Boom Chicago cabaret

EC

CHT NGRA HERE

48

T

AN EL

E

1

TR

Bank Mansion

kerk s traat

160 meter

80

M

a rs rsdw

HT

2 5

68 71 70

U

schiller

AC GR

KAD

1

39

40

47

49

51

14

REMBRANDT PLEIN

straat

P

37

94

RS

72

75

www.gayamsterdam.com

1

OUDEZIJDS ACHTERBURG

DS VO ORBUR GWAL OUDEZIJ

erm flow

42

tushinsky

46 44

t arkej.carlton

at ra

st el st

am

LIE

73

eden

38

caransa

41

Hermitage >>

GU RE

74

80

0

67

sch

tr a a t oess ew eg

L

55 54 53 52

1

44

AT

T

710

Pink Point Gay info point main gay area VV V Tramline Tramstop

am

l s te

TRA

AT

66

76

SAU

24

43

45

57 56

2 5

oud e

DA M R A

K

16 25

rs t raa t

GR AC H

ds an el

nieuwendijk

2 5

P

ELS

KI NK ER ST R.

warm

IJDS VO ORBUR GWAL

NIEUW EZ

at s t ra

©

Legend

l'europe

M P 9 14

L TE 36 MS

35

VIJZ

H AC GR

NAS

1e

M

DS

t ra

GR

at

AC

run

ilig

HT RA C

65

s

University Library

he

at t ra

RG

SPUI t t ra a

N

33

A ka lve

Artis Zoo >>

Carré >> Amstelhotel >>

WATERLOO PLEIN

34

(art street)

SIN GE L

A R SGR N I ACH XS T TR A

jodenbreestraat

ams house

nh city centre

den

at

at lstra

K

1 2 5

t

64

NB AA N

M

nieuw enijk

spuistr aa t

SINGEL

HERENGRACHT

KEIZERSGRACHT

PRINSENGRACHT CH

RA G

N ZE

RO

ns ze ro

LA UR IE

t

t ra a

tra

staa

nieuwe spiegelstraat

7

dij ks

traat

O

. stg an ma

wo

HT t ra a

ns l ve

SLOOT

rembrandthouse

lve ha

AC GR

Centrum

hui

63

LIJ

aat oude hoogstr

s ne

aat

9 straatjes

62

17

istr

HT

EN

estheria

HT

clogs factory

25 24 16 14 9 4

J

the dylan

10 17

Hasj museum

keizerss

M

doelen

HT

INS

ns e re

NIEUW MARKT

r u s lan d

I

AC GR

C RA SG

PR b

GEL

59

OOM

radisson sas

KIN

spu

at

R IZE KE

r

tr ees

aat

s t ra

58

N RE

te n

har

HE

sheraton pulitzer

61

SIN

T

27 32

RO

D

2 5

SGRAC

diamond centre

t raa rst lve ka

RAA

13

H

damstraat

AL GW UR

14

17 Wester markt 60

SST HUI

RECHTB

Centrum

tussaud

RB OO .V NZ

B

DE

29 Red Light

G

F

14 1

oude wa al

bijenkorf shopping mall

DAM

EILAND

31

27

krasnapolsky

14

C T RAA

25

condomerie

P 25 24 16 9 4

E D

port v cleve

Anne Frank House

15

RIKKA

S-

l.niezel

26

HEND

WA AL

23

28

PRINS

Amrath

at tra es bre ies ton an

6

sofitel

organisation/ other the larger numbers are recommended

t sin

1 2 5 13 17

GRACHT

18 17 16

14

stg. laas ico st.n

ze e d

22

grass hopper

shopping, info

E

7

13

Golden Tulip

ramada city centre

herenstraat

lk

11 12

ko NZ

8

5

Centrum

P

P

24

bars & nightlife sexclub, cinema, sexshop lunchroom, restaurant, coffeeshop hotel beauty, gay sauna, sport

D SEKA

4

10

avenue

113 2 5 17

9

Jordaan

A

crownepl.

mouro mansion

21

ijk

renaiss.

LELIE

20

sexmuseum

GROENBURGWAL

2

KLOVENIERS BURGWAL

T GRACH

ER GELD

nieu wen dijk

Color Guide

oosterdokskade

PR IN S H E N DRIK K A D E

ERS BROUW

prinsenstraat

city library >

V

P

Haa rlem mer stra at

1

M

central station 52 1624 25 1 4 9 VV

17 13

Ruyp

t er

c

alb

44    Gay News 259   maart 2013

gn257-044-049.indd 44

12-2-2013 3:20:28


Gay Life- Where to go Bars and clubs are 1 or 2 hours later open on Fridays and Saturday. Shops usually open daily (inc. Sun) till 18, Thursday till 21 hrs. X= closed

4 7.

Dwarsliggertje, bar (14-1)

48.

Eve, bar (closed)

1 . u EBAB, location Prinsenstr. (B&B)

49.

Exit Aprés Chique, bar (23-4, mon/tue X)

2 . u Le Salon, sexshop (10-22)

49.

Exit, gay club (re-opening July/ Aug)

3.

Alfa Blue, sexshop (9-24)

51.

5 . u GayTIC, gay tourist info (11-19)

51A. u Artem Bodywear (mon/fri 13-19,

Soho, bar (17-3, fri/sat -4, mon/tue -1)

53.

8 . u Boysclub 21 (15-1)

54.

9 . u A’dam Gay Zone, sexshop/-cinema (11-1) 5 5 .

DownTown, lunchroom (11-18, tue X) Sultana, oriental gay bar (closed) Saturnino, restaurant (12-23)

56.

Other Side, coffeeshop (11-1) El Encanto, hairdresser

11.

Cozy Bar (closed)

5 7.

12.

The Web, leatherbar (13-1)

5 8 . u Vrolijk, gay bookshop

13.

Sauna Damrak (10-21) (gay friendly)

59.

1 4 . u Drake’s,sexshop/-cinema(10-22)

Dr. T. Maasen, psychologist

6 0 . u Pink Point, gay info + souvenirs

1 5 . u Fuxxx, gay club (thu-sun 23-4, fri/sat -5)

(10-18), Jan tue/wed X)

1 6 . u Adonis, sexshop/-cinema (10-1, fri/sat -2) 6 1 .

COC, gay & lesbian rights organisation

1 7 . u Eagle, cruise bar (22-4, fri/sat -5)

Saarein, lesbian bar (16-1, mon X)

62.

1 8 . u Dirty Dick’s, leatherbar (16-03, fri/sat -4) 6 3 . De Barderij, bar (16-1, fri/sat -3)

63.

Looier Suites, apartments

20.

De Engel van Amsterdam, bar (15-1)

64.

Splash, gayfriendly gym (7-21)

21.

De Engel Nextdoor, bar (16-1)

65.

Robin en Rik, leather shop

22.

ES Collection, shop

66.

Bump, bar (closed)

23.

Het Mandje, bar (16-1, mon X)

6 7 . u Hotel The Golden Bear

NIGHTLIFE

24. u The Queens Head, bar (16-1, fri/ sat -3)

6 8 . u The Bronx, gay shop (10-22)

25. u Getto, food & drinks (16-1, mon X)

69.

26. u RoB, Flagship Store, leathershop

7 0 . u Powders, laundrette (8-21:45)

2 7. u Mr. B., leather, pierc. & tattoo

7 1 . u Club Church, gay club

28. u Argos, leather bar (22-3, fri/sat -4)

(tu/wed 20-00, thu 21-04, fri/sat 22-5, sun 16-20 & 22-4) 7 2 . u Amistad Hotel & Apartments 7 3 . u Amistad Internet lounge (9-18)

30.

Public Library (10-22) & G&L Archives (12-17)

31.

Hemelse Modder restaurant

32. u EBAB, location O.Z. Achterburgwal (B&B)7 4 . 33. u EBAB, location Zwanenburgwal (B&B) 34.

Rouge, bar (17-1, fri/sat -3)

u CHEZ RENÉ, Amstel 50 [44] (18-3, fri/sat 18-4) Great dutch local bar

DE ENGEL VAN AMSTERDAM, Zeedijk 21 [20] ) 427 63 81 (15-1) DE ENGEL NEXT DOOR, Zeedijk 23 [21] (we-su 16-1, fri/sat 16-3) DWARS LIGGERTJE, ‘t, Reguliersdwarsstr. 105 [47] (14-1, mon-wed 17-, fri/sat -3) ENTRE NOUS, Halvemaansteeg 14 (sun-thu 21.30-3, fri/sat 21.30-4) [41] EXIT APRÉS CHIQUE, Reguliersdwarsstr. 42 (23-4, fri/sat -5, mon/tue X) [49]

7 6 . u Thermos, sauna (12-8) 7 8 . u NL - Hotel 79.

Hiv Foundation

80.

Hotel Freeland

3 7.

Mon Ami, bar (closed)

8 1 . u Cuts and Curls, hairdresser

38.

Vivelavie, gay & lesbian bar (16-3)

82.

39.

Lellebel, dragqueen bar (20-3)

8 3 . u Apartments Unlimited, apartment

40.

Reality, bar (20-3)

83A. u Black Body shop (11-19, sun X)

41.

Entre Nous, bar (21.30-3)

84.

42.

Montmartre, bar (17-1, fri/sat -4)

8 5 . u QASHolidays, travel

43.

Amstel 54, bar (17-1)

86.

u TABOO Reguliersdwarsstr. 45, (17-3, fri -4, sat 16-4, sun 16-3) friendly gay bar with smoking lounge, terrace and great (gay) music, cocktails [50] www.taboobar.nl u THE QUEEN’S HEAD [24] Zeedijk 20 (16-1, fri/sat -3) Lovely local gay bar with lots of activities. Editors choice. www.queenshead.nl VIVELAVIE, Amstelstr. 7 [38] (16-3, fri/sat-4) ) 624 01 14 WAPEN VAN LONDEN, Amstel 14 [45]

(16-1, fri/sat -3, mon X)

Friday u (Z)onderbroek

underwear party @ Club Church Kerkstr. 52 (22-5) [71] Saturday every first Saturday: u (Z)onderbroek

underwear party @ Club Church Kerkstr. 52 (22-5) [71] Sunday

TRUT, Bilderdijkstr. 165 (sun 23-4 , door open 23-24) weekly, not commercial, lesbian/gay mixed u (Z)onderbroek underwear party @ Club Church Kerkstr. 52 (22-5) [71] every first Sunday:

Fetish & Cruise Bars u NCADAM - safe sexparty u ARGOS, Warmoesstraat 95 (22-3, fri/sat -4) ) 622 65 95 Amsterdam’s original leather bar, cruisy & big darkroom [28] u CUCKOOS NEST ) 627 17 52 NZ Kolk 6 (13-1, fri/sat -2) [10] cruisy bar with huge darkroom .cuckoosnest.nl u CHURCH, Kerkstraat 52 [71] (tue/wed 20-00, thu 22-04, fri/sat 22-5, sun 16-20 & 22-4) Various kinky theme parties .clubchurch.nl u Dirty Dicks, Warmoesstr. 86 (16-03, fri/sat 16-4) Famous gay cruising bar, With Bigger and improved dark room [18] SPIJKER, Kerkstraat 4 ) 620 59 19

dresscode: naked @ Club Fuxxx, Warmoesstr. 96 (1519) [15] u FIST FACTORY @ Dirty Dick’s, Warmoesstr. 86 (15-22, door -19) [18]

every 2nd Sunday: u Naked Dark Cruising

@ Dirty Dick’s, Warmoesstr. 86 (15-22, door open -19) [18] u S.O.S. - sex on Sunday, shirtless or naked @ @ Club Church Kerkstr. 52 (22-5) [71] every 3rd Sunday:

Fist Fuck party @ Same Place, Nassaukade 120 (door open 15-17) u Horsemen & Knights safe-sexparty, dresscode: naked/ underwear @ Club (mon-thu 16-1, fri/sat -3, su -1) [74] Fuxxx, Warmoesstr. 96 [15] u THE EAGLE, Warmoesstr. 90 (15-19) www.horsemen.nl (22-4, fri/sat 22-5) famous Regular parties often cruise bar, now re-opened! [17] change, for a complete overWEB, St. Jacobsstraat 6 [12]

view see the extensive day-to(sun-thu 13-1, fri/sat 13-3) AMSTEL 54, Amstel 54 ) 623 42 54 day agenda in our monthly ) 623 67 58 (sun-thu 17-1, fri/sat 16-3) [43] Gay News Magazine, or check BARDERIJ de, Zeedijk 14 ) 420 51 32 DANCE CLUBS  www.gayamsterdam.com (16-1, fri/sat from 16-3) [19] u CHURCH, Kerkstraat 52 [71]

7 5 . u EBAB, location Raamstr. (B&B) 7 7 . u Thermos Beautysalon (13-20)

Wapen van London, bar (16-1, mon X)

u AMISTAD, Kerkstr. 42 [73] (9-18). ) 624 80 74 gay internet lounge. .amistad.nl

Spijker, leatherbar (16-1)

(sun-thu 20-3, mon 21-, fri/sat 20-4) 36. u Club Roque, gay club (23-4, fri/sat -5, mon/tue X)

46.

BARS & CAFÉ’S

Bed & Breakfast 62

35. u Hot Spot, bar

44. u Chez René, bar (18-3, fri/sat -4)

Most bars and discos are open one hour longer than listed on Fridays and Saturdays. Many shops are open late on Thursday (untill 21.00 hrs) and most shops in the centre are open on Sundays from 11.00 till 17.00 hrs.

Bridge-Club de Looier

19.

29. u Anco, leather men hotel

Need more info? Visit us on-line at http://www.gayamsterdam.com or get the latest issue of our monthly Gay News magazine. Together, Gay News, the Amsterdam Gay Map & Gay Amsterdam provide you with tons of handy info to get the most out of your visit. Please support our many fine advertisers, as they keep most of the information freely available to you. Reactions? Email us so we can process your suggestions in our next editions! editors@gayamsterdam.com Experiences about Amsterdam you would like addressed? Email our editors at editors@gaynews.nl

sat 12-18, sun 14-18, wed X)

‘t Sluisje, restaurant (mon/tue/wed X)

7 . u Prik, bar (16-1, fri/sat -3)

1 0 . u Cuckoos Nest, leatherbar (13-1)

Amsterdam Gay life mon, tue, wed, thu, fri, sat, sun = days of the week X = closed [00]= number on map www.. = interesting internet-site ) Amsterdam area-code: 020 ) international: +31 20

5 0 . u Taboo, bar (17-3, sat 16-4, sun 16-3)

4 . u Gays & Gadgets, giftshop (11-19) 6.

SOHO, Reguliersdwarsstr. 36 (17-3, fri/sat -4, mon/tue -1) [51]

4 6 . u B1, sexshop & cinema (09.30-23)

Habibi Ana, arabian bar (19-1, mon X)

Mankind, bar (12-23, sun X) ITC hotel

8 7 . u EBAB, location Lijnbaansgracht (B&B) 8 8 . u Adriaen van Ostade

luxury B&B Get your FREE copy of the Amsterdam Gay MapTM at one of Amsterdam’s gay venues. Need more info? Visit us online at http://www.gayamsterdam.com TM

(tue-wed 20-00, thu 21-04, fri/sat 22-5, sun 16-20 & 22-4) Various kinky theme parties Check agenda .clubchurch.nl EXIT, Reguliersdwarsstraat 42 [49]

CLUBS/ESCORTS

u AA BOYS ESCORTSERVICE (17-4) home and hotelvisits, first class boys) 6755 750 re-opening July/ August .aaboys.nl u FUXXX, Warmoesstr. 96 [15] u BOYSCLUB 21, Spuistr. 21 [8] (thu-sun 23-4, fri/sat -5) (15-1, fri/sat -2) ) 622 88 28 cruise, dance & fetish Amsterdam’s only boysclub u CLUB ROQUE, Amstel 178 shows fri/sat 22-00 (23-4, fri/sat 23-5, mon/tue X) MICHAELS BOYS ESCORT ) 6181824 Pop, house & dance; friendly u PEOPLE gay dance club [36] Amsterdams gay escortservice. Carefully selected boys in REGULAR PARTIES any type. World Wide service. u GETTO, Warmoesstr. 51 [25] Tuesday Extensive website with (some(sun-thu 16-01, fri/sat -2, mon X) u K!nk @ Club Church, times very hot) regular photos) 421 51 51, Home cooking, Kerkstraat 52 (20-00) [71] hoots to shop around. Cocktails, Expo’s & Dj’s ) 662 999 0 (16-2) .getto.nl Thursday  Nice boys always welcome. HABIBI ANA, L. Leidsedwarsstr. 93 [82] u BLUE @ Club Church, .peoplemale.com (19-1, fri/sat -3, mon X) gay bar & grill Kerkstr. 52 (22-4) [71] .people.nl (Dutch) u HOT SPOT CAFE, Amstel 102 Kooky Klubbing dance night u PEOPLE DIRECT (sun-thu 20-3, mon 21-, fri/sat u CODE NIGHT @ The Eagle, arrange your own paydates, Warmoesstr. 90 (22-04) [ 17] 20-4) ) 622 83 35 [35] direct contact wit every last Thursday: self-employed escortboys Party time 7 days a week u GOLDEN SHOWER www.people.nl -> direct, LELLEBEL, Utrechtsestr. 4 [39] @ Dirty Dick’s or http://direct.people.nl or (20-3, fri/sat 20-4, su 15-3) small Warmoesstr. 86 (21-01) [18] .escortboys.com dragqueen bar ) 427 51 39 MANDJE, ‘t, Zeedijk 63 [23]

(16-1,wed/thu 15-, fri/sat 14-3, sun 14-, mon X) ) 622 53 75 MANKIND, Weteringsstr. 60 [84] (mon-sat 12-23, Su. X) ) 638 47 55 MONTMARTE, Halvemaansteeg 17 [42] (sun-thu 17-1, fri/sat 17-4) )625 55 65 u PRIK, Spuistr. 109 [7] ) 3200 002 (16-1, fr/sa -3) Great Cocktails & DJ’s .prikamsterdam.nl

REALITY, Reguliersdwarsstr. 129 [40] (sun-thu 20-3, fri/sat -4) ROUGE, Amstel 60 (17-1, fri/sat -3) [34] SAAREIN, Elandstr. 119 [62] (16- 1, fri -2, sat 12-2, su 13-1, mon X) ) 623 49 01 maart 2013    Gay News 259    45 WW W.

gn257-044-049.indd 45

GA YA

MS TE RD

AM .C OM

12-2-2013 3:21:07


G a y L i f e - Wh emutatie, r e taanvulling o g oof wijziging? listing@gaynews.nl. Gratis weblink vermelding? www.gayamsterdam.nl/ LUNCHROOMS

(tue-fri 10-20, sa 8-15, mon X) hairstyling, appointments via website or ) 624 68 81 .cutsandcurls.nl

OTHER SIDE, Reguliersdwarsstr. 6 coffee shop (11 -1) ) 421 10 14 [56] El Encanto Hairsalon, Lunchroom Downtown, Reguliersdwarsstr. 33 [ 57 ] [ ] Reguliersdwarsstr. 31 53 (mon/tue 12-18, wed-sat 12-20, sun 13-18) (11-18, sun -17, tue X) ) 622 99 58

u MISTER B Tattoos & Piercings Warmoesstr. 89 (thu-fri 10.30-18, sat 11-17) RESTAURANTS hygienic piercings & tattoos on any spot ) 788 30 60 [27] Please note that most www.misterb.com kitchens close around 22.00 hrs u THERMOS BEAUTYSALON Raamdwarsstraat 5 (13-20) hair cuts, hair removal, u GETTO Warmoesstr. 51 [25] massages, sun beds and beauty Food & Drinks, (16-1, fri/sat -2, treatments ) 623 91 58 [77] sun -0, mon X) nice restaurant, www.thermos.nl home cooking, real gay atmosphere! ) 421 51 51

HEMELSE MODDER, Oude Waal 9 (18-22) [31] ) 624 32 03 ‘t SLUISJE, Torensteeg 1 ) 624 08 13 [6] (18-01, fri/sat-03, mon/tue/wed X) SATURNINO, Reg. dwarsstr 5 [55] (12-23.30, italian food). ) 639 01 02

PERSONAL CARE u Powders Laundrette Kerkstraat 56 (8- 21:45 daily) service wash, dry cleaning, ironing & internet [70] www.powders.nl

GAY SPORT  DUTCH GAY & LESBIAN ATHLETICS Gay & Lesbian athletics www.dgla.nl GAYSWIMAMSTERDAM, homo/lesbo swim club. www.gayswimamsterdam.nl DE LOOIER BRIDGE [63] (wed=gay) Elandsgracht/ Lijnbaansgracht www.bridge-amsterdam.nl ) 627 93 80 NETZO, gay Volleybal sportclub www.netzo-amsterdam.nl RAINBOWSQUASH, gay squashclub m/v (fri 19/21) www.rainbowsquash.com SMASH, gay Volleybal sportclub www.smash-amsterdam.nl SMASHING PINK big gay and lesbian tennisclub www.smashing-pink.nl SPLASH, gym, (7-00, sun-21) gayfriendly ) 624 84 04 Looiersgracht 26-30 [63] THE AMSTERDAM STETSONS country & western dance club for gays & lesbians TIJGERTJE, homo en lesbo sportclub. www.tijgertje.nl

GAY SAUNA’S DAMRAK, Damrak 54 (12-21) ) 622 60 12 [ 13] (gay friendly) u THERMOS, Raamstr. 33 (12-08) ) 623 91 58 with swimming pool and roof terrace www.thermos.nl [76]

HAIR & BEAUTY u CUTS AND CURLS [81] Korte Leidsedwarsstr. 74

SHOPPING GAY BOOKSHOPS u VROLIJK, Paleisstr. 135 (11-18, sat 10-17, sun 13-17) Amsterdam’s gay & lesbian bookstore. Also with frequent presentations. ) 623 51 42 www.vrolijk.nu [58]

SEX SHOPS

ROBIN & RIK LEERMAKERS Runstr. 30 (11-18.30, mon 14 sun X) ) 627 89 24 [65] u ROB FLAGSHIP STORE Warmoesstr. 71 [26] (11-19, sun 13-18) www.rob.eu ) 428 30 00 Amsterdam’s largest leather & rubber shop

SHOPPING & STYLE u Artem Bodywear Reguliersdwarsstr. 39 [51A] (mon/fri 13-19, sat 12-18, sun 14-18, wed X) ) 320 52 70 under-, gym- and swimwear .artembodywear.com ES COLLECTION, Zeedijk 61 [22]

under-, swim- and althleticwear u GAYS & GADGETS [4] Spuistr. 44 (11-19, sun 12-19) extensive gay shopping & giftshop ) 330 14 61 .gaysandgadgets.com u PINK POINT, Westermarkt (10-18, in Jan. tu/we X) friendly gay tourist info & souvenirs ) 428 10 70 [60] .pinkpoint.org

u Amsterdam Gay Zone Spuistr. 21 (11-1) sexshop [9], cinema & darkroom. ) 625 87 97 u ADONIS Warmoesstr.92 [16] TRAVEL u QAS Holidays, Vijzelgracht 13 (10-1,fri/sat -2) sexshop & cinema; private cabin, darkroom ) 683 80 81, reliable Travel agent www.qasholidays.nl ALFA BLUE, Nieuwendijk 26 (9-24) ) 627 16 64 [3] u B 1, Reguliersbreestr. 4 (09.30-23, su 12-23) sexshop & 3(!) cinema’s ) 623 95 46 [46]

WOMEN

For on-line bookings:

u LE SALON, Nieuwendijk 22 (10-22) ) 622 65 65 [2] sex supermarket & cinema

 http://hotels.gayamsterdam.com incl. Amsterdam’s gay hotelguide and the interactive Amsterdam Gay Map

ADRIAEN VAN OSTADE [88] ) 6 737 157 662 75 72 info@ostadebb. com, luxury, multiple awarded B&B. Total privacy with all amenities in the trendy area De Pijp, close to down-town .ostadebb.com u AMISTAD, Kerkstr. 42 [72] 622 99 97 ) 624 80 74, also apartments, the place to make new friends .amistad.nl

LEATHER & RUBBER SHOPS

AMSTERDAM HOUSE HOTEL EUREKA, ‘s Gravelandseveer 3-4 624 13 46, u BLACK BODY, Kerkstr. 173 ) 624 66 07, charming hotel overlooking (11-19, sun X) ) 626 25 53 the Amstel Canal, also specialist in rubber Houseboats available incl. leather & dvds [ 83-A] www.amsterdamhouse.com .blackbody.nl u MISTER B, Warmoesstr. 89 (10.30-19, thu -21, sat 11-18, sun 13-18) leather, rubber, tattoo & piercing ) 788 30 60 www.misterb.com

Bed& Breakfast 62, Kerkstr. 62 two deluxe bedrooms in historic townhouse ) 624 80 74 [69] www.bedandbreakfast62.nl u Enjoy Bed & Breakfast (EBAB) private accommodation service, various locations around town available. Safe, reasonably priced. Central booking office Berlin: +49 30 236 236 10 www.ebab.com [1], [32], [33], [75], [87]

FREELAND HOTEL, Marnixstr. 386 ) 622 75 11 [80] u THE GOLDEN BEAR, Kerkstr. 37 ) 624 47 85, 627 01 64 clean and spacious rooms [67] .goldenbear.nl ITC, Prinsengracht 1051 [86] ) 623 02 30

420 43 69 www.itc-hotel.com LOOIER SUITES Lijnbaansgracht 187 [63] ) 420 69 88, info@looier.com MAURO MANSION, Gelderseklade 16, small boutique style hotel in the heart of the old town. www.mauromansion.com PRINSEN HOTEL, Vondelstr. 36-38 ) 616 23 23 QUENTIN HOTEL, Leidsekade 89 ) 626 21 87

SAAREIN, Elandstraat 119 (16- 1, sat 12-2, mon X) ) 623 49 01 [ 57 ] VIVELAVIE, Amstelstraat 7 [ 38] (16-3, fri/sat-4) ) 624 01 14 HEALTH

HOTELS u BRONX, Kerkstr. 53-55 welknown gay sex store (10-22) ) 623 15 48 [68] www.thebronx1976.com u DRAKE’S, Damrak 61 (10-22) cinema busy during lunch/rush hours [14] www.drakes.nl ) 627 95 44

u APARTMENTS Unlimited apartments, studios, house boats and guesthouses. office: Kruithuisstr. 18 [83] ) 620 15 45 638 50 56 .apartments-unlimited.com

u ANCO, Oudez. Voorburgwal 55 [29] ) 624 11 26 leather hotel in the mids of the leather areas .ancohotel.nl

AIDS/SOA- INFOLINE ) 0900- 204 204 0 (10 ecpm) infolijn@soaaids.nl Mon-Wed 10-20, Thu-Fri 14-20 For questions about safe sex, hiv & std’s HIV Vereniging SERVICE POINT (Mo/Tue/Th/Fr 14-22) 1st Helmerstr. 17, amsterdam. hivnet.org ) 689 25 77 [79] DOCTORS ON CALL ) 088 00 30 600 GGD STD clinic, Weesperplein 1 (near Weesperplein subwaystation) ) 555 58 22, Free testing and treatment for STI/ STD’s Mon-Fri 08.30-10.30 & 1315.30. For opening hours on Tue/Thur call.  always horribly busy, so come early! (we would try our home doctor instead to avoid ridiculous waiting times) PSYCHOLOGENPRAKTIJK Dr. Thijs Maasen, Hartenstr. 31 Registered psychologist also outside of office hours [59] ) 638 73 21 www.homopsycholoog.nl

FURTHER INFO u GAY AMSTERDAM Amsterdam’s online Gay Resource, founded in 1995.  Know where to go, where

the action is, what’s going on and where to sleep, and meet the locals. Amsterdam’s most used gay resource, according to survey of the City of Amsterdam .gayamsterdam.com u DAILY AGENDA http://agenda.gayamsterdam.com u TOURIST GUIDE http:/guide.gayamsterdam.com u HOTEL GUIDE & ON LINE BOOKING incl. the interactive version of this map: http://hotels. gayamsterdam.com u AMSTERDAMS DATING & CONTACT NETWORK .boysnetwork.com u GAY NEWS Amsterdams gay publication

 advertising: www. gaynews.nl/adv

.gaynews.nl

GAY & LESBIAN SWITCHBOARD, ) 623 65 65 Mon-Fri 12-18 www. switchboard.nl Information, support and referral service. HOMODOK/ LESBISCH ARCHIEF [30] ) 523 08 37 library and info centre Oosterdokskade 143, 6th floor (at the city library near Central Station) (mon-sun 12-17, sat/sun from 13) www.homodok.nl COC, Rozenstraat 14 ) 623 4079. Info, meeting of Amsterdam gay groups. [61] EMERGENCY ) 112 POLICE (non-emergencies) ) 0900-88 44 u POLICE - AMSTERDAM POLICE GAY NETWORK ‘PINK IN BLUE’ Harrassed, assaulted, insulted? ) 559 53 85 (direct number) * rozeinblauw@ amsterdam.politie.nl .rozeinblauw.nl TAXIS: the only reliable taxi company is TCA ) 677 77 77 MONEY EXCHANGE: best prices at GWK (Central Station) u VVV (official tourist office): Opposite of Central Station in the beautifull wooden floating building (9-17, fri/sat -18) Schiphol Airport Arrival Hall 2 (7-22) They can help you plan your trip to Amsterdam wisely VVV/ Last Minute Ticket Shop at Stadsschouwburg (9-17) u Gay Tourist Info GAYtic, Spuistraat 44 [5] (11-19, su 12-19). Specialised in gay tourist information. .gaytic.nl Pink Point [60] Gay Info Centre Souvenir Kiosk. Friendly staff will help you navigate Holland. Best collection of gay souvenirs in Amsterdam. At Westermarkt (next to Homomonument) (1018, in Jan. tue/wed X) ) 428 10 70 .pinkpoint.org COLLECT CALL ) 0800- 0101 option 2 (free number)

NATIONAL ALKMAAR (072) COC, Bierkade 14A; postbus 1040, 1810 KA, ) 511 16 50 APELDOORN (055) CLUB ENTRANCE, Kapelstr. 5 Gaybar & Danceclub (do/zo 20-2, vr/za 22-4, ma/di/wo X) ARNHEM (026) Danscafé Capella, Nieuwstr. 66 (ma t/m wo 19-01, do/vr 19-02 za/zo 17-02) ) 8449115 SPRING, Bovenbeekstr.5-6 (19-2,vr/za16-2, zo16-1,di X). ) 442 5036 COC Midden Gelderland, St. Catharinaplaats 10 , ( za 21-02) 6811 BS ) 442 31 61 BOEKEL (0492) SAM SAM, Volkelseweg 7 (wo-za 19-?, zo 15-?. ma/di X). ) 32 43 25 BREDA(076) HET PIGGENHUIS, Nieuwstr. 19 ) 571 87 73 COC regio Breda, v. Coothplein 39 A ) 06 50578838 DELFT (015) DWH, Lange Geer 22 (zo/ma/wo 21-01, vr 21-2). ) 214 68 93 DEN BOSCH (073) u B1 Cinema Vughterstr. 89 (ma/vri 11-23, za 12-21, zo 13-20) ) 6133301

Cafe Jalos, Postelstr. 37 ) 8500197 (ma t/m za v.a. 10.30 zo v.a 12.00) COC n.o. Brabant, St. Barberaplein 6 (Oss) ) 0412 626666 Kabberdoes, Sint Josephstr. 6 ) 6123665 (wo t/m zo vanaf 16 uur) DEN HAAG (070) CAFE ACHTEROM, Achterom 22a (16-1) BASTACAFE, Scheveningseveer 7 (di/wo 17-23, do 22-2, zo 15-22) ) 364 21 84 Café Duijnstee, Halstr. 10 ) 3653145 (ma-wo 14-01 do-za 14-02 zo 14-23) EROTIEKSHOP/CINEMA HOTLIPS Herengracht 50A Danny’s Bar,Silberstr. 56 (ma t/m vr 15-23/01, za/zo 13- 20) ) 7442091 DE LANDMAN , Denneweg 48 (16-1). ) 346 77 27 HANS EN BRIETJE Herenstr. 13a Den Haag (do-zo 22-04) HIV-Vereniging haagl./leiden Herengracht 3-1 06-17811234 hvn-haaglanden@hivnet.org MAURICE HEERDINK paintings alleen op afspraak: ) 346 51 38 RESTAURANT MAX, Prinsestr. 42 MELTING POT @ BASTA, Scheveningseveer 7 (do 21-02) ) 364 21 84 STAIRS, Nwe Schoolstr. 11 (vr/za 22-2). ) 364 81 91 THE BOSS (leerbar)

46    Gay News 259   maart 2013

gn257-044-049.indd 46

12-2-2013 3:21:31


Gay Life- Where to go

mutatie, aanvulling of wijziging? listing@gaynews.nl. Gratis weblink vermelding? www.gaynews.nl/myurl

Rijswijkseweg 536 (21-2) DE VINK, Schoolstr. 28 (16-1). ) 365 03 57 SEKSHOP HANS, Herengracht 24A. ) 360 05 93 SAUNA FIDES, Veenkade 20 (14-24, vr/za 14-2). ) 346 39 03

(11-23,za 13-19,zo17-22) SAUNA ‘t PAKHUISJE, Schuitemkerstr. 17, ) 312 92 88 (di-vr 14-23 za 14 totzo 20) COC, hardewikerstr. 7 (café: do/vr/za va 21-) ) 313 26 20 CAMPING DE HEERENBORGH Niekerkerdiep 1, Niekerk (Grootegast) ) 0594- 503446 HAARLEM (023)

u SAUNA BLUE RIVER Valkenbosln 181-191 ) 364 64 07 (vr en ma 17-23, za/zo 14-23)

ST. BUDDY NETWERK Herengracht 3A DEVENTER (0570) COC Deventer, Brink 64A (do/zo 21-24,vr/za 22-2). ) 61 91 49 EINDHOVEN (040) BOSCHDIJK, Boschdijk 229 (12-02, ma X). ) 243 91 42 Genestho, Stratumsedijk 21 (di-do 19-2 vr/za 19-4 zo 15-2 ma x) ) 2122637 QUEENS PUB, Lambertussstr. 42 (20-2, zo 16-02). ) 244 25 06 SAUNA JAGUAR, Ledeganckstr. 1 (12-24, zo 13-20). ) 251 12 38 Sauna Tibet, Antoon Coolenlaan 10 ) 2920199 Open van 12-02 COC, Pr. Hendrikstr. 54 (di/do/vr 21-1, zo 15-18). ) 245 57 00 ENSCHEDE (053) u ’T BÖLKE, Sauna (zo t/m do 12-24, vr 12-2, za 12-9) One of the largest gay sauna’s ) 434 13 41 u ’T BÖLKE Cafè (wo/vr 21-4, za 22-4:30/ zo 16-4) ) 434 13 41 u ’T BÖLKE, Disco (za 23-4:30) ) ) 434 13 41 ‘t Bölke, Molenstraat 6

GAY CAFE WILSONS, Ged. Raamgr. 78 (16-01,vr/za 1604,ma/di X). ) 532 58 54 La JUSTESSE, Ged. Oudegracht 12, (20-2, vr/za 17-4, zo 17-2, ma X). ) 532 40 52 COC Kennemerland Postbus 342 2000 AH Haarlem ) 532 54 53

VIDEOTHEEK AMSTERDAM, Molenstr.14 ) 433 74 01 (12-23, za 12-18, zo 14-18). COC Twente-Achterhoek, PB 444 7500 AK Enschede STONEWALL,Walstr. 12-14 (vr 19-22, za15-2,zo15-20). ) 431 7014   GRONINGEN (050) EL, RUBIO, Zwanestr. 26 (16-2). ) 314 00 39 CAFE GARBO, Boterdiep 46 (do/za 21-01) ) 313 26 20 DE GOLDEN ARM, Hardewikerstr. 7 (23-?, ma/di/woX ). ) 313 16 76 Galerie MooiMan ) 5710394 Noorderstationsstr. 40 open vr, za, zo 14-18 uur. HOMOVIDEOTHEEK 3000, Ged. Zuiderdiep 130, ) 314 42 21

PURMEREND (0299) Stichting Hobilestra www.hobilestra.nl ROERMOND (0475) u B1 Cinema, Kraanpoort 6 (ma / vr 9.30-22 za 11-22, zo 14-22) ) 319710

Cafe Het Brunke St. Nicolaasstr. 2 ) 332923 PUTTE (0164) u B1 Cinema, Antwerpsestr. 56 (ma/za 10-22, zo 11-18) ) 603408

HEERLEN (045) SPLASH, Kempkensweg 7 (do 21-2, vr/za/zo 21-3). ) 572 08 68

ROTTERDAM (010)

COC Midden Zeeland, Lange Noordstr. 52 (20-2). ) 61 22 80

Apollo, Zwarte Paardenstr. 91a, www.apollo-rotterdam.nl Bliss, V.Oldenbarneveltstr. 88 . (wo-ma 18-?) ) 2719923 Bonaparte, Nieuwe Binnenweg 117 ) 4367433 COC, Schiedamsesngl 175 www.cocrotterdam.nl ) 41 41 555 COSMO BAR Schiedamsesingel 133, 3012 BA Rotterdam ) 412 36 68 13-23 Bar: 21-01/02. GAY PALACE Schiedamsesingel 139, 3012 BA Rotterdam ) 412 32 34 (za 23-06) www.gay-palace.nl GAYPLAY, ‘s Gravendijkwal 92 www.gay-play.nl ) 225 17 25 Gaysupplies Exclusive Toy’s, DVD’s and Leather. Order online www. gsupplies.eu ) 4103769 GAYTOYS Keerweer 10 1e Westblaakhof 5 Open: di/vr 12-20 za-zo 12-18 uur LOGE 90 Schiedamsedijk 4/A, 3011 EB Rotterdam ) 414 97 45 (ma t/m vr 12-01 za-zo 12-02) KEERWEER, Keerweer 14 (ma-do 16-5, vr-zo 15-6) ) 413217 New BONAPARTE, Nieuwe Binnenweg 117A (nightbar) ) 436 74 33 REGENBOOG V. Oldenbarneveltstr. 148 A (wo t/m zo 16-laat) ) 413 91 25 STRANO, v. Oldenbarneveltstr. 154 (ma/do 16-02 vr/zo 16-04) ) 412 58 11 Gay Sauna Finland Grondherendijk 7 ) 2235895 7 dagen per week (12-23,vr /za -02) SAUNA SPARTACUS ‘s Gravendijkwal 130 (Elke dag 13-6) ) 436 62 85

NIJMEGEN (024)

SCHIEDAM (010)

HILVERSUM (035) SO WHAT, Noorderweg 72 (16-1, vr/za 16-2) ) 683 10 03 LEEUWARDEN (058) COC Friesland, Zaailand 94a info@cocfriesland.nl COC Café Bij Sjaan, Eewal 50-52 (vr/za 22-05 zo 16-21) Dans Café Mr. Jones klokstr. 19, ) 06-460.42.142 ANNA BLAMANHUIS, Int. Homo Infocentrun, Openbare Bibliotheek Leeuwarden, Wirdumerdijk 34. ) 2347755 www.ihlia.nl/dutch/ihlia_leeuwarden LEIDEN (071) De Roze Beurs, Oude Singel 128/ hoek Volmgracht (zo/wo 17-1 do/ za 17-2 di X). COC / Bar-Dancing De Kroon. Langegracht 65 (vr 21-2, za 21-4). ) 522 06 40 MAASTRICHT(043)

DANSCAFÉ Molenstr. 22, (dagelijks 21.00-04.00)

Mannenondergoed BOFKONT. Moenenstr. 7 ) 360 45 25 Videotheek Darkroom Eroworld. Van Welderenstr. 61. ) 323 6283

CAFE ROSE (COC), Bogaardenstr. 43 (do/zo 20-2,vr/za21-2, vr 14-17). ) 321 83 37 Kenniscentrum COC, Bogaarden str. 43. Wo 14-16, Do 20-21.30 ) 321 83 37 MIDDELBURG (0118)

CHAPS, 2e Walstr. 96 (20-02, vr/za 20-04, zo 18-03) ) 360 42 72 COC Nijmegen ) 3 600 345 v. Broeckhuysenstraat 46 SAUNA AZZURA, V. Heemstraweg 59, Beuningen . (zo-do 12 ,vr/za 122). ) 684 18 08 Bruin café METS. Grotestr. 7. ) 323 9549 Restaurant KOKS en KO. Graafseweg 65. ) 323 01 77 Eetcafé De Plak, Bloemerstr. 90. ) 322 27 57

MELODY BAR, Singel 230 B (ma-do 19-1, vr 19-02, za 16-02, zo 16-01). ) 427 07 65 SLUIS (0117) u B1 Nieuwstr. 18 ) 461303 (geen cinema) (ma/zo 10:3012:30/13-18:30, wo X) u B1 Cinema, Nieuwstraat 5 (ma/zo 10:30-19) ) 461747 u B1 Cinema Kapellestr. 27 (ma/zo 9-23) ) 461629

TERSCHELLING (0562) APPARTEMENT SPITSBERGEN, Burg. Reedekerstr. 50, 8881 CB Terschelling. ) 44 31 62 TILBURG (013) CAFE LOLLIPOP, Paleisring 25 (zo/wo 16-02, do/za -04). ) 535 52 38 CafÈ Wijn, Stadhuisstr. 19 (wo-20/02 do-20/04 vr/za 14-04 zo 14-02 ) ) 544.5118 COC, postbus 36 5000 AA Tilburg. ) 0629262036 info@coctilburg.nl www.coctilburg.nl De Heeren van Tilburg, Stadhuisstr. 21 (013) 5820316 (di/zo 12/ ma X) EMBRACE PINK. van Hogendorpstr. 55-05 LB Tilburg. (elke wo. 20:00-??) info@embracepink.nl www.embracepink.nl Sauna Victory, Bosscheweg 284 ) 4684343 Alle dagen van 12-00 tot 24:00 www.saunavictory.nl UTRECHT (030) BODYTALK, Oudegracht 64 (ma-do 20-3, vr/za 16-5, zo 16-4) ) 231 5747 www.bodytalk.org BOEKHANDEL SAVANNAH BAY Telingstr. 13 ) 231 44 10 (ma 13-18, di-vr 10-18 za 10-17) CLUB RITS , Bemuurde Weerd WZ 3 Rits Unzipped Gay/Lesbian Party iedere 2 maanden op vrijdagavond COC Midden-Nederland Postbus 117, 3500 AC www.cocmiddennederland.nl ) 231 88 41 enSuite onSaterday Oudegracht a/d werf 97 Open 23u-05u | elke zat. entree 5 euro (voor 24u gratis) CAFE KALFF, Oudegracht 47 www.cafekalff.nl VENLO (077) B1 cinema, Maaskade 15 (ma/ri 10-20,za 10-16:30, zo X) ) 3542585 BOOGALOO, Picardie 8 (wo/do 19:30-01, vr/za 19:3003:45 zo 16-00) ) 851 3397 Wieringerwerf Hot and Horny Gaynight (safesex-saunanight) (3e zondag v/d maand 20-02) Zuiderdijkweg 12 ) 06-30333273 IJMUIDEN (0255) BEACH INN strandpaviljoen Ymuiderstrand 800 ) 520 222 (gay beach , hele jaar door open!) Tip: Neem de Fast Flying Ferry (achter cs Adam) ook voor prive-feesten   ZOETERMEER (079) Roze Senioren Buytenrode, Cesar Franckrode 60 www.roze50plus.nl ) 3200747 ZWOLLE(038) COC, Kamperstr. 17 (di 21-24, vr 21-2, za 22-3, 5e za. 223 women only).) 421 00 65 maart 2013    Gay News 259    47

gn257-044-049.indd 47

12-2-2013 3:21:56


Gay Life- Where to go Steenstr. 55. Een van de oudste gay bars van Brussel. LE CARROUSEL, Place Fontanais 10, (dagelijks 10-) ) 5121503 CHEZ MAMAN, Lievevrouwbroerstr.- Rue des Grands Carmes 7. (vr-za 23- ) LE CLUB, Rue des Pierres 18, 12-6 ) 5027100. LA DOLCE, Korte Boterstr. , Petite rue Au Beurre, 8. L’HOMO ERECTUS, Rue des Pierres 57 (dagelijks 12- ) LE PRETEXT, Rue de la Fourche 21 (11-3 za-zo 16-3) ) 5025084 LA RÉSERVE, Korte Boterstr. , Petite Rue Au Beurre 12. (ma-vr 11-24, diX, za/zo 15-24) Typisch Brussels en zéér sfeervol. THE SMART, Rue des Pierres 36

(+32) BRUSSEL (2) BARS L’ARBRE A CHAMPAGNE, Pl.delan Vieille Halle aus Bles 46 (12-23 vr-za 1) Le’Amour fou, Chaussee d’lxelles 185 www.amourfou.com AU SOLEIL, Rue Marche au Charbon 86 (dagelijks 10-) ) 5133430 LE BELGICA, Rue Marche au Charbon 32 (do-zo 22-3) LE BOULEV’ART, Blvd Anspach 108 ) 5125362. CAN CAN RUE DES Pierres-

daily from 11.30h [18] Café Delux, Melkmarkt 18 ) 232.17.66 [19] (daily 11-) u Café Den Draak, Draakplaats 1, ) 288 00 84 (11-17, sat/sunX) [24] u Hessenhuis Falconrui 53 ) 231 13 56 [11] (11-, sat/sun 13-) cafe, luch-bar, club u OASE van Schoonhovenstr. 12 [1] ) +32 479 83 55 31 (daily 11-) u OinkOink bar van Schoone-bekeplein 3 [13] ) +32 479 83 55 31 (daily 11-) u Popi Cafe, Plantinkaai 11-12

(3)

Accomodatie u Q8 Guesthouse Geulincxstr. 8 [10] ) +32 477-626281 u Antwerp Mabuhay Lodgings Draakstr. 32 ) +32 495 842953

Bars & Café’s u Body Boys, Van Schoonhovenstr. 42 [2] (16-, mon/tueX) u Bonaparte, Grote Markt 21

fash

(dagelijks 15- ) ) 5133213 LEATHER AND JEANS THE DUQUESNOY. Rue Duquesnoystr. 12. (21-?) Leather en jeans verplicht ORGANISATIE TELS QUELS ( gay & lesbian meeting point) Rue du Marché Au CharbonKolenmarkt 81 (17-02) Tevens ILGA. GAY PARTIES u LA DEMENCE Rue Blaestr. 208. Parties van wereldformaat. www.lademence.com

) 231 61 31 (daily 14-) ook lunch [20] u Que Pasa Lange Koepoortstr. 1 [16] (20-,sat/sun 14-, mon/wed X) u Het Roze Huis Café Strange Dambruggestr. 161 ) 226 0072 [6] (21-, sun 17-) Oudste homokroeg van Antwerpen (50jr) The G, Van Aerdtstr. 22 ) +32 479 76 44 08 [8] (sun 22-4)

Clubs, Dance u D-Club, Damplein 27 [7] ) 47 740 70 93 club, parties u Red & Blue, Lange

LE MACHO Rue du Marché au CharbonKolenmarktstr. 106/108. BOX, Rue du Riches Oasis Rue Van Orleystr. 10. Claires- Rijkekrarenstr. 7 (23-?) (12-24, vr/za 12-02) WING’S, Rue du Cypres 3 Op vrijdag en zaterdag gratis voor info zat. vrouwenavond buffet van 20 tot 23u. Steelgate, Rue des Chartreux 52 +32 4 97 40 70 52 popular parties: SPADES 4OUR Rue Bodhegemstr. 23-25 Hunkut & The One X (ma-do12-24,vr/za -2) SAUNA’S RESTAURANTS CLUB 3000, Blvd Jamar 9 LA CANTINA CUBANA ( ma/vr 11-00 za-zo 12- 00) Rue des Grands Carmes 6 ) 5221050 ‘HET HERENHUIS‘ , ) 5026540 De Lescluzestr. 63. EL PAPAGAYO 239.51.95 zo-do 12-01, za-zo 12-02 Place Rouppe- Rouppeplein 6 LA GRIFFE Rue de DinantStr. 41-43. South American food. (11-22, vr/za 11-02) ) 514 50 83 GAY. DISCO’S

Schipperskapelstr. 11-13 [14] ) 213 05 55, hot gay club

Fetish u The Boots Van Aerdtstr. 22 +32 476 49 79 31 [8] (fri/sat 22.30-, sun 17-02) u Kinkys Lange Beeldekensstr. 10 295 06 40 (tue/thur 14-, mon/fri 20-, sat 16-) [4] u OinkOink Club, van Schoonebekeplein 3 [13] ) +32 479 83 55 31 (daily 21-) u Rox, Geulincxstr. 28 [9] Industrial gay bar with live dj and cruising area (23-, monX)

u Club Trash, at D Club, Damplein 27 [7] www.clubtrash.com

Sauna’s u Het Badhuis Florisstr. 10 ) 288 53 71 (12-24, fri/sat -3) [22] u Het Herenhuis De Lescluze-str. 63 ) 239 51 95 [23] Sauna, zwembad, jacuzz u Kouros Sauna, Botermelkbaan 50, ) 658 09 37 (Schoten)

Shops

LUIK (liege) The Chaps, Rue de Bonne Femme 68, 4030 Liège

Open: vr. van 22:30-04:30 /zaterdag 22:30-04:30

) 234 04 43 [3] u Plan B, Klapdorp 54-56 ) 233 73 93 [12], (11-20) u Roxy, Kammenstr. 68 232 82 89 (10-19h) [21] u Toys 4 Boys, Nosestr. 6 ) 232 0827 [15] u Boekhandel Het Verschil Mindersbroedersrui 42 [17] ) 226 08 04 u Man Playz Adult Store & Cruising Mister B shop in shop (ma-za 14-22, zoX) www.manplayz.be

u Erotheek Gay Ron Van Wesenbekestr. 54

ion

™ JUNI FeBRUaRI 2012 aDVIeSPR 2013• NR.250 aDVIeSPR • NR.258• 20e IJSIJS € 3,75 € 3,75 • 20 e JaaRgaN JaaRgaN aBONNee • •aBONNee g SS€€2,08 2,08g

©

0 5 88

Engelse English profvoetballer Footbal ler on op de cover the Cover van of Gay homotijdschrif Legend Magazi arische t ne Legend Weense ary Viennes homobo ekwink e Gay el Bookst ore Closedsluit de deuren

11 33

Neem nu een abonnement op Gay News zodat je geen nummer hoeft te missen. Vanaf slechts Eur. 16,=

www.gaynews.nl/abo

JAAR OVER ZICHT GANT AND UNDERW EA REBE LS AT R NIEU HEAR T MATTWE FILM ME DAMO T NOt IN N TÈ cINemaS GA ... tOO Y gay

48    Gay News 259   maart 2013   New 34  LIBeRac e FILm Gay

News

225 235

maart mei 2010 2011

gn258-001

.indd

1

!

17-1-2013 16:57:45

gn257-044-049.indd 48

12-2-2013 3:22:25


Gay Life- Where to go

maart 2013    Gay News 259    49

gn257-044-049.indd 49

12-2-2013 3:22:47


book review

persoon). Maar James Dean (zo duidt Brico zijn toenmalige object van verlangen consequent aan) en Brico slaan zich er wel door heen. Een coming out zat er in het begin van de jaren zestig niet in. Of, zoals de schrijver het uitdrukt: “We spraken er niet over en anderen vroegen er niet naar. Publiekelijk was het thema van mijn geaardheid trouwens geheel onbespreekbaar. Dat kwam alleen in het nieuws als weer eens een bekende buitenlander was gepakt wegens ‘onzedelijk exhibitionisme’ in een openbaar toilet.”

door Martin Maassen

W

ie praat over het weekblad Elsevier in de verzuilde jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw, heeft het over een uitgesproken rechts medium. Rechtser dan het huidige Elsevier dat toch ook met weinig moeite hetzelfde etiket opgeplakt kan krijgen. Toch was in die jaren van politiek gepolariseerde verhoudingen Rex Brico (1928) de spraakmakende, linkse (religie)verslaggever van het blad. Hij overleefde diverse hoofdredacteuren en conflicten en greep de kans om gezichtsbepalende interviews te hebben. Met moeder Teresa, bisschop Gijsen en Desmond Tutu, om maar eens wat dwarsstraten te noemen. Ook hield Brico het allerlaatste interview met de eerste vrouwelijke minister van Nederland, Marga Klompé. Hij doet er gewag van in het soms ontwapenend pijnlijke, maar prettig leesbare boek De odyssee van een journalist. In dit boek slingert Brico heen en weer tussen de verschillende tijdvakken in zijn leven. Maar bovenal maakt hij de lezer duidelijk dat achter de bekende verslaggever een worstelend, vaak wanhopig mens schuilgaat. Op zijn vijftiende heeft hij door dat hij homoseksueel is. Wat volgt zijn periodes van compensatie (“zendingsactiviteiten” voor de Katholieke Actie), ellende (afwijzing, shocktherapie, een zelfmoordpoging) en intrigerende partnerkeuzes (alle partners van Brico kiezen uiteindelijk voor

Disarmingly Painful Who talks about the Dutch weekly “Elsevier” in the seventies and eighties of thelast century, mentions a pronounced right-wing medium. Nonetheless, during these years of politically polarized relationships, Rex Brico (1928) was this magazine’s talked-about, leftist (religion) reporter. He survived several editors-in-chief and conflicts and seized the opportunity to conduct important interviews. With Mother Teresa, the conservative bishop Gijsen and Desmond Tutu, to name just a few people. Brico also had the very last interview with the first female minister of the Netherlands, Marga Klompé. He mentions this in his sometimes disarmingly painful but extremely readable memoirs “De odyssee van een journalist” [The Odyssey of a Journalist]. In

Bijzonder zijn ook de beschrijvingen die Brico geeft van zijn contacten met de aartsconservatieve Bisschop Gijsen (die tussen de benen van Brico naar een stekkerdoos zocht) en studentenpastor en jezuïet Jan van Kilsdonk (die God ervaart “te midden van de immorele minderheid”).

een heteroleven). Zijn “eerste en diepste liefdeservaring” werd “letterlijk” uit zijn “lijf gebrand.” Niet verwonderlijk dat Brico dan ook spreekt in bewoordingen als “mijn afwijkende seksuele geaardheid” en “het gezelschap van gelijkgeaarden.”

Uiteindelijk vat Rex Brico zijn aardse bestaan kernachtig samen: “Mijn leven is een lange zoektocht geweest naar minnaars en maatjes. Maar in wezen, zo denk ik nu, was dat dezelfde zoektocht als die naar God.” Na zijn vijftigste heeft Brico geen seks meer. Jaren later volgt ook het definitieve afscheid van God. De titel van Brico’s boek suggereert een thuiskomen. Je vraag je na het dichtslaan van de laatste pagina af waar dat zal zijn. Rex Brico, De odyssee van een journalist. Utrecht: Uitgeverij ten Have, 2012, 375 blz., ISBN 9789025901462

Brico verhaalt uitbundig van zijn vele reiservaringen. Zo verblijft hij enige tijd in Australië als journalist. Daar wordt hij valselijk beschuldigd van verkrachting door een (rand)criminele jongeman die hij dronken zou hebben gevoerd. Om veilig te zijn voor de politie laat Brico zich opsluiten in een psychiatrische kliniek. Als Brico een paar jaar later terugkeert naar Australië realiseert hij zich dat hij daar bij de politie geregistreerd staat als KAMP, “Known As Male Pervert” (= Bekend als pervers mannelijke

this book Brico sways between the several periods of his life. But above all he makes it clear to the reader that behind the well-known journalist lies hidden a struggling, often desperate human being. When he is fifteen he realizes he’s homosexual. What follows are periods of compensation (“missionary activities” for the Catholic Action), misery (denial, shock therapy, a suicide attempt) and intriguing partner choices (all Brico’s partners decided for a straight life eventually). His “first and deepest love experience” was “literally” “burned from [his] body.” So it doesn’t come as a surprise that Brico uses phrases such as “my deviant sexual proclivity” and “the company of like-disposed.”

in Australia, for example. There, he’s falsely accused of rape by a criminal youngster whom he was presumed to have plied with liquor. To be safe for the police, Brico had himself admitted in a psychiatric clinic. When Brico returns to Australia a few years later, he realized that he was registered with the Australian police as KAMP, “Known As Male Pervert”. But James Dean (as Brico consequently refers to his then object of desire) and Brico would pull through. A coming out wasn’t really an option in the early sixties. Or, as the writer expresses it: “We didn’t talk about it and others didn’t ask about it. In public the subject of my proclivities was as a matter of fact completely unmentionable. That was only newsworthy when once again a well-known foreigner Brico relates ebulliently about his many travel was picked up because of ‘indecent exhibitionism’ in experiences. He resides for some time as a journalist a public toilet.”

Extraordinary are also Brico’s descriptions of his contacts with the ultraconservative Bishop Gijsen (who was looking for a multiple socket between Brico’s legs) and student pastor and Jesuit Jan van Kilsdonk (who experiences God “amidst the immoral minority”). In the end Rex Brico summarizes his earthly existence concisely: “My life has been a long search for lovers and buddies. But essentially, I think nowadays, this was the same search as the one for God.” After he turned fifty Brico didn’t have sex anymore. Years later followed the final farewell from God. The title of Brico’s book suggests a homecoming. After finishing the last page of the book one wonders where that will be.

50    Gay News 259   247   maart 2012 2013

gn259-050-053.indd 50

13-2-2013 3:27:57


expo news

O

p 7 maart opent in het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden een expositie over Louis Couperus en de klassieke oudheid. Couperus (1863-1923) woonde jarenlang in Rome en Florence en voelde zich naar eigen zeggen een “gereïncarneerde Romein uit de keizertijd.” Hij schreef een indrukwekkende serie werken over de klassieke oudheid, waaronder De komedianten, waarin hij de lezer aan de hand van de “ondeugende bengels” Cecilius en Cecilianus meevoert door Rome met zijn nauwe steegjes en brede pleinen, met zijn tafelschuimers

en retoren, met zijn parasieten en deftige hovelingen en op de achtergrond de tiran, keizer Domitianus; De berg van licht, een evocatie van het leven van de decadente tienerkeizer Helegabalus, volgens Couperus “een vrouwelijke ziel in een bizonder schoonen mannelijken vorm [...] en artiest in alles wat hij deed” en zijn laatste roman Iskander, waarin Couperus “Alexander den Groote en zijne psychologische verwording in Azië” oproept. De tentoonstelling omvat een combinatie van voorwerpen uit de collectie van het Rijksmuseum van Oudheden, de mooiste uitgaven van Couperus’ romans, en citaten uit de boeken. Hierdoor ontstaat een levendig beeld van de fascinatie van Louis Couperus voor de antieke wereld en zijn grote kennis ervan.

Tekening door Elisa Pesapane bij Couperus’ ‘De komedianten’

Dutch Author Louis Couperus and Classical Antiquity On the 7th of March the Dutch National Museum of Antiquities in Leiden opens an exhibition about Louis Couperus and the classical antiquity. Couperus (18631923) lived in Rome and Florence for years and felt, as he said himself, like a “reincarnated Roman from the days of the Empire.” He wrote an impressive series of novels about classic antiquity, such as “De Komedianten” (translated as “The Comedians”), in which “naughty boys” Cecilius and Cecilianus take the reader by the hand through the narrow

De tentoonstelling toont de mooiste exemplaren van de tien romans die Couperus over de Oudheid schreef: Dionyzos (1903), De berg van licht (1905), Antiek toerisme: Een roman uit Oud-Egypte (1911), Antieke verhalen: Van goden en keizers, van dichters en hetaeren (1911), Herakles (1913), De komedianten (1917), De verliefde ezel (1918), De ode (1919), Xerxes of de hoogmoed (1919) en Iskander: De roman van Alexander den Groote (1920). Speciaal voor de tentoonstelling heeft

allies and wide squares of ancient Rome, with its parasites and talkers, scoundrels and courtiers, and in the background the tyrant, Emperor Domitianus; or “De berg van licht” [The Mountain of Light], an evocation of the life of the decadent teenage emperor Helegabalus, according to Couperus “a feminine soul in an especially beautiful male shape [...] and an artist in everything he did.” And his last novel “Iskander,” in which he describes Alexander the Great’s psychological development in Asia. The exhibition contains a combination of items from the collection of the museum, the most beautiful editions of Couperus’ books and quotes from the books. The

kunstenares Elisa Pesapane tien tekeningen gemaakt die zijn geïnspireerd op deze titels. De tentoonstelling wordt georganiseerd in het kader van 150 jaar Louis Couperus, een initiatief van het Louis Couperus Genootschap, en duurt tot en met 26 augustus 2013. Rijksmuseum van Oudheden Rapenburg 28 2311 EW Leiden Openingstijden: dinsdag t/m zondag: 10.00-17.00 uur

combination of which presents a lively picture of Couperus’ fascination for the antiquities as well as his expertise. The exhibition shows the most beautiful editions of the ten novels Couperus wrote about the antiquities: “Dionyzos” (1903), “De berg van licht” [The Mountain of Light] (1905), “Antiek toerisme: Een roman uit Oud-Egypte” (1911; translated as “The Tour: A Story of Ancient Egypt”), “Antieke verhalen: Van goden en keizers, van dichters en hetaeren” [Antique Stories: Of Gods and Emperors, of Poets and Hetaeres] (1911), “Herakles” (1913), “De komedianten” (1917, translated as “The Comedians”),

“De verliefde ezel” [Donkey in Love] (1918), De ode [The Ode] (1919), Xerxes of de hoogmoed (1919; translated as “Arrogance;: The Conquests of Xerxes”) and “Iskander: De roman van Alexander den Groote” [Iskander: The Novel of Alexander the Great] (1920). Artist Elisa Pesapane made ten drawings especially for this exhibition, which were inspired by these titles. The exhibition is organized in the context of “150 years of Louis Couperus,” an initiative of the Louis Couperus Society, and will last until the 26th of August.

maart 2012  2013    Gay News 259 247    51

gn259-050-053.indd 51

13-2-2013 3:28:23


fashion column: reijer’s world

van onze woning was een sigarenwinkel. Onze woonkamer was vijf meter bij vijf meter. Deze was ingericht met een eethoek, een salontafel, twee grote stoelen, een bank en een wandmeubel met de tv erin. Op zaterdagavond mocht ik altijd opblijven. Zo keken we eens naar het Grand Gala du Disque Dat was een geweldige avond met nationale en internationale sterren. Eens werd het gepresenteerd door Wim Sonneveld. Hij kondigde de Four Tops aan. Zij zongen mijn lievelingsnummer “I can’t help myself” en zij deden er weer van die leuke gekke bewegingen bij.

I

edere ochtend, ook in het weekend, gaat bij mij de wekker om half acht. Mijn twee zwarte poezen rennen dan meteen naar hun bakjes. Ze krijgen ieder een handvol brokjes en wat poezensnoepjes. Dan zet ik koffie in mijn Douwe Egbertsapparaat. Ik draai alvast een sigaret, die ik naast de pc leg. Om kwart voor acht ga ik nu al een paar jaar naar mijn buurvrouw mevrouw van der Vaart. Zij is zevenentachtig jaar oud en heeft reuma in haar handen. Ik doe haar gouden ketting om en druppel haar ogen. Als ik terugkom schenk ik koffie in en steek mijn sigaret op. Ik vervolg mijn dagelijks ochtendritueel met het openen van de site cam4.com/male. Op deze site zie je allemaal plaatjes van cams van over de hele wereld. Cam4.com is vierentwintig uur gratis in de lucht. In verband met het tijdverschil zie je ’s morgens veel Amerikaanse jongens en mannen en Latino’s. Ik klik op een cam van twee jongens uit Buenos Aires. Ze zijn hevig aan het zoenen en hebben twee prachtige lijfjes. Om acht uur zet ik de volumeknop van de pc op nul en de tv aan. Ik kijk naar het journaal en daarna naar het ochtendprogramma van de NOS. De Argentijnse jongens zijn inmiddels aan het neuken. Een grote dikke lul verdwijnt in het ingevette holletje van de bottom. Ik hoor hem kreunen. Als ze zijn klaargekomen besluit ik te gaan douchen. Ons gezin woonde op Iepenweg nummer 1 in Wormerveer. De helft

‘Man, Look At That Candy Ass, Such Nice Buttocks... Hmmm’ Every morning, also in the weekend, my alarmclock goes at 7.30. My two black cats run straight to their feeding bowls. They each get a handful of dry food and some snacks. Then, I make coffee in my old filter machine and roll a cigarette I put next to my PC. At a quarter to eight I visit my neighbor, miss Van der Vaart. She’s eighty-seven-years old and has arthritis in her hands. I put on her gold chain and administer drops in her eyes. When I get back to my apartment I pour a coffee and light my cigarette. I continue my daily routine and start by checking out cam4.co/

male, where you can watch images of cams from all over the world. Cam4.com is twenty-four hours free online. Because of the time difference you see a lot of American and Latino boys in the morning. I click on a cam of two guys in Buenos Aires. They’re kissing passionately and have hot little bodies. At eight I turn off the sound of the computer and turn on the TV. I watch the news and the NOS morning program. The Argentinean boys are fucking now. A big fat dick disappears into a slippery hole. I hear him moan. When they’ve come I decide to have a shower. Our family lived on number 1 on the Iepenweg in Wormerveer. Half of our house was a cigar shop. Our living room was five by five meters. It had a dining

Sugar pie honeybunch You know that I love you I can’t help myself I love you and nobody else In and out my life You come and you go Leeving just a picture behind And I kissed it a thousand times When you snap your fingers Or wink with your eye I come runing to you I’m tied to your apron strings Anthere is nothing I can do Oooh sugar Na afloop van het nummer had Wim Sonneveld nog een lullig gesprekje met de Four Tops. De zanger zei iets ondeugends en Wim liet zich quasi-geshockeerd en verwijfd vallen, terwijl de Four Tops hem opvingen. “Gadverdamme,” zei mijn vader. “Al die poten ook op televisie tegenwoordig!” Dat had-ie niet moeten doen. Ik heb wekenlang ondeugend gedroomd over de Four Tops. En soms nog wel eens. Mijn vriend Lex uit de Zaanstreek belt. “Klik even cam4.com aan. Niet te geloven man, er is een plaatje bezig met zichzelf. Hij noem zich ‘solo-95.’” Ik vind

table, a salon table with two large arm chairs; a sofa and a big cupboard with the TV in it. On Saturday night I was allowed to stay up. We watched the “Grand Gala du Disque,” a fantastic evening with national and international stars. It was once presented by Wim Sonneveld. He announced the Four Tops. They sang my favorite song “I Can’t Help Myself” and they had their great moves too.

Sugar pie honeybunch You know that I love you I can’t help myself I love you and nobody else In and out my life

You come and you go Leaving just a picture behind And I kissed it a thousand times When you snap your fingers Or wink with your eye I come running to you I’m tied to your apron strings And there is nothing I can do Oooh sugar After the song Wim Sonneveld had a silly little conversation with the Four Tops. The singer said something naughty and Wim acted as if he was

52    Gay News 259   247   maart 234   februari2012 2013 2011

gn259-050-053.indd 52

13-2-2013 19:37:24


c o l u m n : r e i j e r ’ s fashion world

het al snel. Hij staat op nummer drie en heeft 1200 viewers. Ik klik op zijn plaatje en hij verschijnt. Het is een joch van achttien uit Engeland. Hij ligt bloot in zijn jongenskamertje op zijn bed. Zijn dekbed heeft de print van een raceauto. Ik hoor Lex grommen: “Man, kijk toch eens naar dat snoepkontje. Wat een billetjes... hmmm.” Naast zijn cam zie je de reacties van andere nichten voorbijschieten. “Finger that beautiful ass baby.” “I want to eat your ass.” En zo gaat het maar door. “Hé Lex, je hebt gelijk. Ik val eigenlijk helemaal niet op kinderen. Maar dit is een heerlijk stout joch.” “Ja,” zegt Lex, “en dat mooie strakke huidje van hem. Oh kijk, hij gaat spuiten. Zalig om te zien. Ik hang nu op want ik moet naar mijn werk. Bye Breed.” In 1973 werd ik actief bij de homobeweging. Bij de COC-afdeling Zaanstreek-Waterland. In die tijd werd er amper over homoseksuelen gesproken. We waren ook wel drammerig in die tijd. Er moest ook nog zoveel bevochten worden. En als ik dan weer eens thuis een avond op visite was bij mijn ouders, kon ik het niet laten als ik een nicht of pot op televisie zag. “Willem Nijholt is ook een homo.” “Freddy Mercury is ook een homo.” “Astrid Nijgh is lesbisch.” “Ja ja,” zei mijn moeder een keer zuchtend. “Reijer wil iedereen homo hebben. Hij denkt zelfs dat Cliff Richard een homo is.”

Ik ben laatst uren opgebleven bij cam4.com. Een knul zat in een nogal armoedige hotelkamer in Detroit. Hij had een nogal vreemd bewegend mondje maar een prachtig lijf. Om het half uur kwam er een man langs. Het ging allemaal zo vreemd. Er werd niet gesproken. Het werd me ook niet duidelijk hoe hij aan de mannen kwam. De jongen pijpte de mannen en liet zich daarna neuken. Ook zag ik laatst twee mannen in het Parliament House, een nichten-resort in Orlando. Ook zij hadden hun cam in hun hotelkamer geplaatst en zonden uit op cam4.com. De wilde seks hadden ze duidelijk achter de rug. De mannen waren naakt en de jongen had zich al aangekleed. Maar ze hadden nog een gesprek met die knul die op de rand van hun bed zat. Ik kon het amper verstaan. Maar het boeide me mateloos. Ik kan nog uren doorgaan over cam4.com. Maar ik word prettig gestoord door een telefoontje van mijn zus Carol. “Ha bro.” “Ha sis.” “Reijer, ik had vanmiddag een vergadering op mijn werk. Wij zaten met zes vrouwen en er moesten een paar netelige kwesties besproken worden. Na de rondvraag zei de voorzitster ineens: ‘Willen jullie als afsluiting van de vergadering een mopje horen?’ Nou, daar was iedereen wel aan toe en ze begon: ‘Er zat een prinsesje aan de rand van een vijver. Toen kwam er ineens een kikker aangesprongen. Het prinsesje vroeg: Ben jij die kikker die ik moet zoenen en dan wordt je een prins? Nee, zei de kikker, dat is mijn broer. Mij moet je pijpen.’”

shocked and about to faint so the Tops caught him. “Goddamn!” my father said. “All them goddamn faggots on television nowadays!” He shouldn’t have said that, I’ve fantasized for weeks on the Four Tops after that. I still do sometimes. My friend from the Zaanstreek calls. “Click on cam4. com. You won’t believe it, some gorgeous thing doing it to himself. Calls himself ‘solo-95.’” I find it quickly. He’s on number 3 and has 1200 viewers. I click on his image and he appears. It’s an eighteen-year old boy from England. Naked on his bed. His blanket has a racing car on it. I hear Lex grunt, “Man, look at that candy ass. What lovely buttocks... hmmm.’ Next to the cam you see the responses of other queens.

“Finger that beautiful ass baby.” “I want to eat your ass.” On and on. “Hey Lex, you’re right, I don’t fancy kids. But this is a delicious naughty kid.” “Yeah,” says Lex. “That gorgeous tight skin of his. Oh look, he’s going to shoot. Lovely sight. Ok, I have to hang up, got to go to work. Bye Breed.” In 1973 I became active in the gay movement. At the COC department Zaanstreek Waterland. In these days no one actually talked about gay things ever. We were pushy at the time. There was so much to fight for still. And whenever I was visiting home and saw some queen or dyke on TV, I couldn’t help myself. “Freddy Mercury is gay too.” “Astrid Nijgh is a lesbian.” “Yeah, yeah,” my mother would say.

“Reijer wants everybody to be gay, he even thinks Cliff Richard is one.” The other day I stayed up late watching cam4. com. Some guy was in a rather tawdry hotel room in Detroit. He had a bit of a strange moving mouth but his body was terrific. Every half hour another guy would step in. It was all so strange. There was no talking. No idea where the other guys came from. The guy would suck them off and would let them fuck him. Another time I saw two guys in the Parliament House, a gay resort in Orlando, Florida. They also had set up their cam in the hotel room and were on cam4. com. They obviously already had the wild sex. The men were naked and the boy had already dressed.

They were just talking, I could hardly hear what they were saying but was riveted. I could go on for hours on cam4.com, but my sister Carol is on the phone. “Hey bro.” “Hey sis.” “Reijer, I had a meeting at work today. We were with six women and had a few touchy things to discuss. After the meeting the chair woman all of a sudden said: ‘As a closing of the meeting, would you like to hear a joke?’ Everyone did of course. ‘Well,’ she said, ‘a little princess was sitting at the edge of a pond when a frog jumped towards her. Are you the frog I have to kiss and you will become a prince? No, the frog answered. That’s my brother. You’ll have to give me a blow job.”

maart april 2012  2013  2011    Gay News 259 247 236 235    53

gn259-050-053.indd 53

13-2-2013 3:29:02


mutatie, aanvulling of wijziging? zelf te plaatsen: www.gaynews.nl/admin Rotterdam

23:00 Gentz paradise, Fridaynight parties. Gay Palace, Schiedamsesingel 139

sesingel 175 23:00 We all love ibiza, Saturday night party. Gay Palace, Schiedamsesingel 139

ZATERDAG/ SAT 23 FEB

ZONDAG/ SUN 24 FEB

Amsterdam

Amsterdam

15:00 Jockstrap, men 22:00 Hoerenbal, U only party. DressMight Get Laid But code jockstrap. Till U Won t Get Paid. All 19hrs. Club Fuxxx, Genders en SexualiWarmoesstr. 96 ties Welcome. 22:00 - 05:00. Eur. 10. Club Church, Kerkstr. 52 VRIJDAG/ FRI 22 FEB Amsterdam

21:00 LGBTQ Cafe Oosterpark, Eden Manor Hotel, Linnaeusstraat 89 22:00 (z)onderbroek, Drop Your Pants And Dance. Dresscode: Underwear 22:00 Dj raf, Twisted (briefs, Boxers, en crispy tunes. SparJocks), Swimwear, kling electro, british Sports Shorts Or new wave and Naked. Men Only. french pop 22:0022:00 - 05:00. Eur. 3:00 dj raf. Prik Bar, 10. Club Church, Spuistr. 109 Kerkstr. 52 23:00 Sweat, Men Only Party With Resident Dj s (max Del Principe, Dickey Vendetta, Antoine, Benjamin Samson). Club Fuxxx, Warmoesstr. 96

22:00 Dj jakk bs happy pop, Jakk b plays vocal house and catchy electro, with a hint of the latest pop remixes in between. Don t be a wallflower. Enschede 22:00-03:00 jakk 22:00 Dj Justin Strikes, b. Prik Bar, Spuistr. Tonight at Bolke: 109 dj Justin Strikes; 23:00 Chaos , Mix from 22hrs. t Bolke, Gender Party With Molenstraat 6-8 Dj Mountain And Performances. Club Fuxxx, Warmoesstr. 96

16:00 S.o.s., This Party Has Been Running For More Than 12 Years And Is Always Busy And Cruisy. Dresscode: Shirtless, Underwear Or Naked. Men Only. 16:00 - 20:00. Eur. 10. Club Church, Kerkstr. 52

20:00 (z)onderbroek, Drop Your Pants And Dance. Dresscode: Underwear (briefs, Boxers, en Jocks), Swimwear, Sports Shorts Or Naked. Men Only. 20:00 - 04:00. Eur. 5. Club Church, Kerkstr. 52

Den Haag Rotterdam

16:00 Ooxo, Bijeenkomst Voor Holebis Met Verstandelijke Handicap. COC Haaglanden, Scheveningseveer 7

20:00 Marlene. Voor Vrouwen, Women Only Party, 20-21 Happy Hour, 21-23 Optreden, 23-02 Dj. Entree 5,00 CocRotterdam leden 3,50. COC Rot- 15:00 Zondagmiddagterdam, Schiedamsalon, Vandaag:

final-agenda-259-dag.indd 54

13-2-2013 23:38:08


mutatie, aanvulling of wijziging? zelf te plaatsen: www.gaynews.nl/admin Wil je ook zo opvallen?

Muziek Uit Eigen Kring. Voor Oudere Homo En Lesbienne, Geen Leeftijdsgrenzen. . COC Rotterdam, Schiedamsesingel 175 MAANDAG/ MON 25 FEB Amsterdam

what to do & where to go

Every Last Thursday 22:00 Twisted disco ZATERDAG/ SAT 2 MAR nymphs, Twisted Of The Month, Amsterdam friday. Dj girls alx en Including The 2 17:00 Fickstutenmarkt, showbizliz play the Euro Thursday. The horse fair (Fickbest electro trash, Local Beer And Soft stutenmarkt) is a priindie, 80 s en 90 s, Drinks Only For 2 vate event that takes deep house and Euro.Entrance 5 place irregularly in nu-disco. Prik Bar, Euro. Dirty Dicks, clubs in Berlin, HamSpuistr. 109 Warmoesstr. 86 burg, Leipzig and 23:00 Chaos, mix Mannheim. Here, gender party with willing mares offer dj montain and themselves to stalperformances. 23lions without ever 05hrs. Club Fuxxx, seeing their faces. Warmoesstr. 96 Like all horse fairs, this one has strict rules. 17-24hrs. Club Fuxxx, Warmoesstr. 96

16:00 Cheap Monday, 21:00 Klitty: Open Start The Week Stage. The house of wasted . Grolsch Rising, ReguliersdPints (500cc) 3,- Prik warsstraat 41 Bar, Spuistr. 109 22:00 Blue, Very Popular Thursday Club Night. Kooky Klubbing With The House Of Hopelezz. For People Of All Genders And SexuDINSDAG/ TUE 26 FEB alities. All Drinks Just Eur. 2.50. 22:00 Amsterdam - 04:00. Eur. 5. Club 20:00 K!nk - Fetish en Church, Kerkstr. 52 Sm, Kinky Parties For Beginners To Experienced Guys. Dresscode: Kinky, Fetish, Naked Or Jockstrap. Men Only. 20:00 - 01:00. 22:00 Code night a Eur. 8. Club Church, night for fetish and Kerkstr. 52 non-fetish guys. Extra play area and slings available. All fetish allowed dress code inapplicable. Eagle, Warmoestraat 90 DONDERDAG/ THU 28 FEB Amsterdam

16:00 Golden shower en 2 euro thursday, Golden shower and to drink extra cheap we offer also the 2 euro thursday, local beer and soft drinks only 2 euro whole VRIJDAG/ FRI 1 MAR thursday in dirty dicks. Dirty Dicks, Amsterdam Warmoesstr. 86 20:00 Theater Jongens onder Elkaar, Het Pleintheater, Sajetplein 39 22:00 (z)onderbroek, Drop your pants and dance. Dresscode: underwear (briefs, boxers, en jocks), swimwear, 20:00 Theater Jongens sports shorts or onder Elkaar, Het naked. Men only. Pleintheater, Sajet22:00 - 05:00. Eur. plein 39 10. Club Church, 21:00 Golden Shower, Kerkstr. 52

underwear or naked. Men only. 16:00 - 20:00. Eur. 10. Club Church, Kerkstr. 52

Amsterdam s only naked bar, relaxed and cruisy atmosphere. Dresscode: shoes only. Men only. 20:00 - 01:00. Eur. 10 (incl. First drink). Club Church, Kerkstr. 52

Gezellig kletsen of activiteiten ontploo, samen DONDERDAG/ THU 7 MAR met gelijkgestemden, bij Buytenrode, Amsterdam Cesar Franckrode 21:00 Cocktail sale, After 60 te Zoetermeer. shopping cocktail Aanmelden 06 sale. Cocktails 5,50 20:00 (z)onderbroek, 30934421 of roze. all night. Try the Drop your pants senioren.zoeterpassion swizzle, and dance. Dressmeer@kpnmail. black mojito and code: underwear nl. Roze Senioren lots more. Prik Bar, (briefs, boxers, en Zoetermeer, Spuistr. 109 jocks), swimwear, Buytenrode, Cesar 22:00 Blue, Very popular sports shorts or Franckrode 60 thursday club night. naked. Men only. Kooky klubbing 20:00 - 04:00. Eur. ZONDAG/ SUN 3 MAR with the house 5. Club Church, of hopelezz. For Kerkstr. 52 Amsterdam people of all gen15:00 Ncadam Safe Sex Den Haag Brussel ders and sexualities. Party, Every First 22:00 La demence: 12:00 Zilvercafe, Wg. All drinks just Eur. Sunday Of The Balloons, Dj s tony Zilver houdt elke 1e 2. 50. 22:00 - 04:00. Month From 15-19 bruno (uk, ben zondag v. d . Maand Eur. 5. Club Church, 20:00 Theater Jongens Hrs. Dress Code: manson (fr), pagano een zilvercafe: na Kerkstr. 52 onder Elkaar, Het Naked. Door Is (uk), marc grayham afloop middag moPleintheater, SajetOpen From 15-16 (be), dikky vendetta gelijkheid tot deelplein 39 Hrs. Fee Eur 8,00. (nl), elias (es) en oli- 22:00 (z)onderbroek, name maaltijd om NCADAM, At Fuxxx, ver m (uk) en kenne 18:30 uur (Eur.7,-). Drop your pants and Warmoesstr. 96. perry. Legendary . COC Haaglanden, dance. Dresscode: party bus from Scheveningseveer 7 underwear (briefs, amsterdam to la deboxers, en jocks), Rotterdam VRIJDAG/ FRI 8 MAR mence With Nickie swimwear, sports 14:00 Ooxo, speciale Nicole airlines Amsterdam shorts or naked. soos voor mensen Flight attendant: 22:00 Cut/ Copy, For Men only. 22:00 met een handicap Tabitha Tickets: 55 girls who like - 05:00. Eur. 10. Club of beperking en euro Exclusively at girls. The house of Church, Kerkstr. 52 homoseksuele Rufskin, ReguliersdRising, Reguliersdof biseksuele warsstraat 54. www. warsstraat 41 gevoelens. Kosten lademence.com. 22:00 (z)onderbroek, Eur. 1,50 per keer; La Demence, Rue Drop your pants koffie en thee in15:00 Fist Factory, More Bleasstraat 208 and dance. Dressbegrepen; overige Slings, Better Music, code: underwear drankjes tegen Free Gloves, Free (briefs, boxers, en betaling. . COC RotDisinfection Spray jocks), swimwear, terdam, Schiedamen Gel, Free Snacks sports shorts or sesingel 175 And/or Fruits naked. Men only. And A Relaxed 22:00 - 05:00. Eur. Atmosphere At The DINSDAG/ TUE 5 MAR 10. Club Church, 22:00 Dj raf, Dj raf spins Dirty Dicks. From Kerkstr. 52 sparkling electro, Amsterdam 15:00-22:00 Door obscure french Open 15:00-19:00 20:00 K ! Nk - fist en tunes en the hottest fuck, Kinky parties Entrance 9 Euro. pop 22:00-3:00 dj for beginners to Dirty Dicks, Warraf. Prik Bar, Spuistr. experienced guys. Enschede moesstr. 86 109 Dresscode: kinky, 12:00 Young en Wet fetish, naked or sauna, Entree gratis Brussel jockstrap. Men only. tm 30 jr, sauna 23:00 Hunkut, smell of 20:00 - 01:00. Eur. open van 12:00 leather: leather, 8. Club Church, tm 09:00u. Elke sportswear, rubber, Kerkstr. 52 eerste vrijdag van neoprene, army, de maand. t Bolke, police, uniforms or 22:00 Dj yuki, 22:00-3:00 Molenstraat 6-8 skin. Hunkut means : dj yuki spins pop, hot outrageous hunurban, 90s, house ky gorgeous guys, en punky electro. 16:00 Fight club , For kinky xperience, Prik Bar, Spuistr. guys into wresblasting sound, xclu109 tling, (kick) boxing, sive international dj 23:00 Chaos, mix fighting, trampling s. Steelgate, 52, Rue gender party with en other contact des Chartreux dj montain and sports. Dresscode: WOENSDAG/ WED 6 MAR performances. Club Zoetermeer wrestling or (kick) 14:00 Roze Senioren Fuxxx, Warmoesstr. Amsterdam boxing gear, Zoetermeer, 96 sportswear, jocks, 20:00 Naked bar,

see also: Amsterdam weekly and national weekly on the next pages for more activities

final-agenda-259-dag.indd 55

Wil je ook zo opvallen?

maart 2013    Gay News 259    55

13-2-2013 23:38:24


what to do & where to go jockstrap, all fetish gear. 15-19hrs. Club Fuxxx, Warmoesstr. 96

or jockstrap. Men only. 20:00 - 01:00. Eur. 8. Club Church, Kerkstr. 52

Rotterdam

23:00 This=us (women only), Fridaynight parties. Women only tonight. . Gay Palace, Schiedamsesingel 139

WOENSDAG/ WED 13 MAR

mutatie, aanvulling of wijziging? zelf te plaatsen: www.gaynews.nl/admin

ment. No dressBijker spins groovycode. Men only. groovy-jazzy-funky16:00 - 20:00. Eur. pounce-bounce10. Club Church, dance-flip-fantasia, Kerkstr. 52 00:30-03:00 Jakk B plays vocal house and catchy electro, with a hint of the latest pop remixes in between. . Prik Bar, Spuistr. 109 23:00 Sweat, men only party with resident dj s (max 22:00 Dj, 22:00-00:30 del principe, dickey Jakk B plays vocal vendetta, antoine, house and catchy benjamin samson). 16:00 Prosecco en disco, Prosecco sunday. electro, with a hint Club Fuxxx, WarWhite or pink of the latest pop moesstr. 96 prosecco from tap remixes in between. for only 2,50, all 00:30-03:00 dj Gina day. Let s get bubbrings sounds from bly en prikly with the 80s and 90s to some nice disco groovy house and tunes. . Prik Bar, true gay classics. . Spuistr. 109 Prik Bar, Spuistr. 20:00 (z)onderbroek, 109 Drop your pants 23:00 Chaos, mix and dance. Dressgender party with code: underwear dj Montain and (briefs, boxers, en performances. Club Brussel jocks), swimwear, Fuxxx, Warmoesstr. 23:00 Hunkut, smell of sports shorts or 96 leather: leather, naked. Men only. sportswear, rubber, 20:00 - 04:00. Eur. Rotterdam neoprene, army, 5. Club Church, 20:30 Asians en their police, uniforms or Kerkstr. 52 friends, Meeting skin. Hunkut means met optreden en : hot outrageous Den Haag dj. Alle aziaten, en hunky gorgeous 12:00 Zilveruitje, Wg. Zilmensen die van guys, kinky xperiver organiseert een aziaten en hun ence, blasting cultureel uitstapje cultuur houden, zijn sound, xclusive en een maaltijd om van harte welkom. international djs. 18:30 uur (Eur.7,-). . COC Rotterdam, Steelgate, 52, Rue COC Haaglanden, Schiedamsesingel des Chartreux Scheveningseveer 7 175 22:00 - 05:00. Eur. 10. Club Church, Kerkstr. 52

Amsterdam 16:00 Naked Dark-cruis20:00 Naked bar, ing, Hot Cruising Amsterdams only Boys At Naked naked bar, relaxed Dark-cruising Tijd: and cruisy atmo16:00 - Open Einde ZATERDAG/ SAT 9 MAR sphere. Dresscode: Deur Open: 16:00shoes only. Men 19:00 Dresscode: Amsterdam only. 20:00 - 01:00. Naked / Naakt 22:00 Undercover, Cover Eur. 10 (incl. First Entree 7 Euro. Dirty up. Dresscode: drink). Club Church, Dicks, Warmoesstr. shoes en masks Kerkstr. 52 86 only (available at the door). Men only. DONDERDAG/ THU 14 MAR Dresscode: shoes en masks only. Men Amsterdam only. 22:00 - 05:00. 20:00 Theater Jongens Eur. 12,50. Club onder Elkaar, Het Church, Kerkstr. 52 Pleintheater, Sajetplein 39 22:00 Blue, Very popular thursday club night. Kooky klubbing with the house 16:00 S.o.s., This party of Hopelezz. For has been running 22:00 Dj, 22:00-00:30 people of all genfor more than 12 dj Mets spins ders and sexualities. years and is always uplifted nu-disco All drinks just Eur. busy and cruisy. and groovy soulful 2. 50. 22:00 - 04:00. Dresscode: shirtvocal house tunes Eur. 5. Club Church, less, underwear or 00:30-3:00 dj Moog Kerkstr. 52 naked. Men only. spins a layered cake 16:00 - 20:00. Eur. of past, present en 10. Club Church, future classics. . Prik ZONDAG/ SUN 17 MAR Kerkstr. 52 MAANDAG/ MON 18 MAR Bar, Spuistr. 109 ZATERDAG/ SAT 16 MAR 23:00 Sweat, men Amsterdam Den Haag Amsterdam only party with 15:00 Horsemen And 19:30 Q-fest 12/13: Film 20:00 Theater Jongens resident dj s (max Knights Safe Sex, Elliot Loves, Elliot onder Elkaar, Het Den Haag del principe, dickey Every Third Sunday Loves, Gary TerPleintheater, Sajet21:00 Meltingpot: vendetta, antoine, Of The Month racino, Verenigde plein 39 Maandelijks nieuw benjamin samson). Horsemen And Staten 2012, Engels Feest op de 2e DonClub Fuxxx, WarKnights, Nice And Gesproken, Neder22:00 Furball derdagavond: Vanamoesstr. 96 Big From 15-19 Hrs. lands Ondertiteld. vond Spring Party. Underbear edition, Dresscode : Naked Filmhuis Den Haag, Amsterdam´s hairy COC Haaglanden, Or Underwear. Door Spui 191 Scheveningseveer 7 men party moved Is Open From 15-16 20:00 (z)onderbroek, to church. No dressHrs. Fee Eur 8,00 DINSDAG/ TUE 19 MAR Drop your pants .horsemen Memcode. Men only. VRIJDAG/ FRI 15 MAR and dance. Dressbers Free Entry. At 22:00 - 05:00. Eur. Amsterdam Amsterdam code: underwear Fuxxx, Warmoesstr. 20:00 K ! Nk - fist en 10. Club Church, (briefs, boxers, en 20:00 Theater Jongens 96 fuck, Kinky parties Kerkstr. 52 onder Elkaar, Het jocks), swimwear, for beginners to Pleintheater, Sajetsports shorts or experienced guys. plein 39 naked. Men only. Dresscode: kinky, 22:00 (z)onderbroek, 20:00 - 04:00. Eur. fetish, naked or Drop your pants 5. Club Church, ZONDAG/ SUN 10 MAR jockstrap. Men only. and dance. DressKerkstr. 52 20:00 - 01:00. Eur. Amsterdam code: underwear 8. Club Church, 15:00 Fist fuxxx, Sex (briefs, boxers, en DINSDAG/ TUE 12 MAR Kerkstr. 52 party for men only. jocks), swimwear, Amsterdam Dresscode: naked, sports shorts or 20:00 K ! Nk - golden naked. Men only. shower, Kinky par16:00 Spank! , Spanking, ties for beginners caning, otk (over to experienced 22:00 Djs Jakk B en the knee), flogging guys. Dresscode: Bijker - fantasia, and other types of kinky, fetish, naked 22:00-00:30 dj corporal punish-

56    Gay News 259   maart 2013

final-agenda-259-dag.indd 56

Wil je ook zo opvallen?

WOENSDAG/ WED 20 MAR Amsterdam

20:00 Naked bar, Amsterdams only naked bar, relaxed and cruisy atmosphere. Dresscode: shoes only. Men only. 20:00 - 01:00. Eur. 10 (incl. First drink). Club Church, Kerkstr. 52 Den Haag

20:00 Orpheus, Bijeenkomst voor werkgroep homo/biseksualiteit in man-vrouwrelaties. Capelzaal (2e etage). COC Haaglanden, Scheveningseveer 7 DONDERDAG/ THU 21 MAR Amsterdam

22:00 Blue, Very popular thursday club night. Kooky klubbing with the house of hopelezz. For people of all genders and sexualities. All drinks just Eur. 2. 50. 22:00 - 04:00. Eur. 5. Club Church, Kerkstr. 52

23:00 Chaos, mix gender party with dj montain and performances. . Club Fuxxx, Warmoesstr. 96

VRIJDAG/ FRI 22 MAR Amsterdam

22:00 (z)onderbroek,

see also: Amsterdam weekly and national weekly on the next pages for more activities

13-2-2013 23:38:38


mutatie, aanvulling of wijziging? zelf te plaatsen: www.gaynews.nl/admin Drop your pants famous xxxleather Wil je ook zo opvallen? and dance. Dressparties. Dresscode: code: underwear rubber, leather, (briefs, boxers, en army, uniform, jocks), swimwear, skinhead. Men only. sports shorts or 16:00 - 20:00. Eur. naked. Men only. 10. Club Church, 22:00 - 05:00. Eur. Kerkstr. 52 10. Club Church, Enschede Kerkstr. 52 23:00 Burlesque, Moulin 22:00 Dj, 22:00-00:30 dj Rouge party. t Bolke, Gina brings sounds Molenstr. 6-8 from the 80s and 90s to groovy house and true gay classics. 00:3003:00 dj Raf spins sparkling electro, obscure french tunes en the hot20:00 (z)onderbroek, test pop. Prik Bar, Drop your pants Spuistr. 109 and dance. Dresscode: underwear (briefs, boxers, en ZATERDAG/ SAT 23 MAR jocks), swimwear, Amsterdam sports shorts or Keulen 22:00 Unleashed, An naked. Men only. 23:00 Sexy Cologne: adults playground 20:00 - 04:00. Eur. Blowing Up! The party for fetishists, sen5. Club Church, in Cologne which sualists, kinksters Kerkstr. 52 is always good for en erotic clubbers. a surprise. This time MAANDAG/ MON 25 MAR Dance, play en Colognes bigger gay explore pleasures Amsterdam event hosts the Grindr in a sensual atmo16:00 Cheap monday, World Tour -the intersphere. Dresscode: Start the week national dating portalfetish. All genders wasted . Grolsch with their sexy Star DJ and sexualities pints (500cc) 3,- . Erez Ben Ishay. More welcome. 22:00 Prik Bar, Spuistr. 109 info and tickets www. - 05:00. Eur. 15 (presexy-cgn.de. Sexy, at sale), Eur. 20 at the DINSDAG/ TUE 26 MAR door. . Club Church, Sartory Rooms, Friesenstrasse 44, Cologne, Kerkstr. 52 Amsterdam Germany 20:00 K ! Nk - fetish en sm, Kinky parties for beginners to experienced guys. Dresscode: kinky, fetish, naked or jockstrap. Men only. 20:00 - 01:00. Eur. 8. Club Church, Kerkstr. 52

what to do & where to go

Including The 2 Euro Thursday. Local Beer And Soft Drinks Only For 2 Euro.Entrance 5 Euro. Dirty Dicks, Warmoesstr. 86

96

Brussel

between. Dont be a wallflower. Prik Bar, Spuistr. 109 23:00 Sweat, men only party with resident dj s (max del principe, dickey vendetta, antoine, benjamin samson). Club Fuxxx, Warmoesstr. 96

20:00 - 04:00. Eur. 5. Club Church, Kerkstr. 52

22:00 Easter party weekend, Opening party at Fuse club. Dj s andrei stan (ro), chris bekker (de), pagano (uk), jon 21:00 Klitty: Open doe (de), dikky venStage, The house of detta (nl), elias (es), Rising, Reguliersdsteven rendant (es) warsstraat 41 en kenne perry (be). 22:00 Blue, Very popular www.lademence. 21:00 Prik Pasen party, thursday club night. com La Demence, Brussel Easter party - with Kooky klubbing Rue Bleasstraat 208 22:00 Easter party dj s bijker en jakk with the house weekend, Main b. Dance classics, of hopelezz. For party at Ancient disco, hot pop en people of all gencasino, Rue vocal house. Easter ders and sexualities. Duquesnoystr. 14. cocktails, shots, and All drinks just Eur. Dj s chris bekker hands filled with 2. 50. 22:00 - 04:00. (de), micky friedeggs. What more Eur. 5. Club Church, mann (de), steven do you want. Open redant (es) en fabio till 3am. . Prik Bar, white (uk)Entrance Spuistr. 109 Den Haag eur. 30. www. 18:00 Interculturele lademence.com. bijeenkomst Kerkstr. 52 La Demence, at met een maaltijd Ancient casino, Rue (Eur.6,-), optredens VRIJDAG/ FRI 29 MAR Duquesnoystr. 14 en dj jack. Thema nog niet bekend. . Amsterdam Stichting Rainbow, 21:00 LGBTQ Cafe Nieuwe Molstraat Oosterpark, Eden 10 Manor Hotel, Linnaeusstraat 89 ZATERDAG/ SAT 30 MAR 22:00 (z)onderbroek, Amsterdam Drop your pants Brussel and dance. Dress- 22:00 Ladz Easter, The 21:00 Easter party weekonly gay dance code: underwear end, Closing party party for lads, scal- ZONDAG/ SUN 31 MAR (briefs, boxers, en at fuse clubdj s anlies, skaters, gabjocks), swimwear, toine de la cruz (nl), Amsterdam bers, sneakerand sports shorts or oliver m (uk), phil 16:00 S.o.s. , This party sportswearboys of naked. Men only. romano (it), paul has been running the netherlands. 22:00 - 05:00. Eur. heron (uk), john for more than 12 Men only. 22:00 10. Club Church, dixon (fr), malcolm years and is always - 05:00. Eur. 10. Club Kerkstr. 52 jackson (usa), dikky busy and cruisy. Church, Kerkstr. 52 vendetta (nl), elias Dresscode: shirt(es), ben manson less, underwear or (fr), bubu (be) en naked. Men only. kenne perry (be). . 16:00 - 20:00. Eur. La Demence, Rue 10. Club Church, Bleasstraat 208 Kerkstr. 52

22:00 Ghostmagic mash-up, Twisted mash-up tunes. The ZONDAG/ SUN 24 MAR ultimate eclectic music journey with Amsterdam the best mash15:00 Jockstrap, men ups. 22:00-3:00 dj only party on Ghostmagic. Prik sunday afterBar, Spuistr. 109 noon. Dresscode WOENSDAG/ WED 27 MAR 23:00 Sweat, men jockstrap; till 19hrs. only party with Amsterdam Club Fuxxx, Warresident dj s (max 20:00 Naked bar, moesstr. 96 del principe, dickey Amsterdam s only vendetta, antoine, naked bar, relaxed 22:00 Ghostmagic benjamin samson). and cruisy atmomash-up, Twisted 22:00 Dj Jakk B - pop Club Fuxxx, Warsphere. Dresscode: mash-up tunes. The moesstr. 96 house, Jakk b plays shoes only. Men ultimate eclectic vocal house and only. 20:00 - 01:00. music journey with catchy electro, with Eur. 10 (incl. First the best masha hint of the latest drink). Club Church, 20:00 (z)onderbroek, ups. 22:00-3:00 dj pop remixes in Kerkstr. 52 Drop your pants Ghostmagic. Prik and dance. DressBar, Spuistr. 109 DONDERDAG/ THU 28 MAR code: underwear 23:00 Chaos, mix (briefs, boxers, en gender party with Amsterdam 16:00 Xxxleather tjocks), swimwear, dj Mountain and 21:00 Golden Shower, dance, A spin-off sports shorts or performances. Club Every Last Thursday party from the innaked. Men only. Fuxxx, Warmoesstr. Of The Month,

see also: Amsterdam weekly and national weekly on the next pages for more activities

final-agenda-259-dag.indd 57

Wil je ook zo opvallen?

Rotterdam

15:00 Zondagmiddagsalon: muziek uit eigen kring. Voor oudere homo en lesbienne, geen leeftijdsgrenzen.. COC Rotterdam, Schiedamsesingel 175

maart 2013    Gay News 259    57

14-2-2013 14:25:25


what to do & where to go MAANDAG/ MON

16:00-01:00 Op verzoek Iedere maandagavond U vraagt wij draaien met Lejo. Barderij, Zeedijk 14 16:00-01:00 Cheap Monday 16:00-1:00 Start the week wasted: Grolsch Pints (500cc) only 3,- at Amsterdams favourite gay hang-out. Prik Bar, Spuistraat 109

16:00-1:00 Every Monday night Super Bingo with great prizes, drag queen fun and the lovely Palma behind the bar.... Amstel Fifty Four, Amstel 54 20:00-01:00 After Weekend Sex PartyFrom 8pm until 1am Dresscode max 1 piece of clothes. Same Place, Nassaukade 120 20:00 Kundalini yoga Kundalini yoga voor mensen met hiv/aids is enigszins aangepast waardoor de lessen mind.... HIV vereniging, 1e Helmerstr. 17-a3 21:00-3:00 Horeca Eveving: With Esther van Cartier and friends. Lellebel, Utrechtsestr. 4 DINSDAG/ TUE

09:00-22:00 Bezoekers tot 25 / korting op entree cinema. Drakes, Damrak 61 16:00-1:00 Cocktail Happy Hour 17-19h Cocktails 5.00 . Getto, Warmoesstr. 51 16:00-1:00 Glamour Drag Bingo Every tuesday. Incredible Bingo Show met Windy Mills, and Coby van Dam. Programme starts 21hrs Free Entrance. The Queens Head, Zeedijk 20

16:00-1:00 Every Tuesday (All Day) Draught Beer Eur.1.40from 16:00 till 01:00. Spijkerbar, Kerkstr. 4 17.30:00 Diner op Dinsdag Elke week wordt de barruimte omgetoverd tot een gezellig eetcafe .... HIV vereniging, 1e Helmerstr. 17-a3 20:00-01:00 K.nk: Kinky Parties For Beginners To Experienced Guys. With Changing Themes: Fist en Fuck, Golden Shower And Fetish en Sm. Men Only. 20:00 - 01:00. Eur. 8. Club Church, Kerkstraat 52

5 - 8. Gay Swim, Sloterhave extra cruising area Lijnbaansgracht 185 parkbad, President and slings. All fetish 20:00-01:00 Amsterdams Allendelaan allowed, dress code Only Naked Bar, 22:00-05:00 (Z)onderbroek: inapplicable.. Eagle, Relaxed And Cruisy AtDrop Your Pants And Warmoestr. 90 mosphere. Dresscode: Dance. Dresscode: UnShoes Only. Men Only. derwear (briefs, Boxers, 20:00 - 01:00. Eur. 10 en Jocks), Swimwear, (incl. First Drink). Club Sports Shorts Or Church, Kerkstraat 52 Naked. Men Only. 22:00 21:00-23:00 Elke Woens- 05:00. Eur. 10. Club dagavond volleybalChurch, Kerkstraat 52 training vanaf 21 uur. 23:00-05:00 Chaos Mix Smash, Van HogendorGender Party with Dj phal (Westerpark) Mountain and Friends, 21:00-3:00 T and T talkcafe 21:00-3:00 Karaoke:With Performance. Club With Mdm. Arthur ( Saphira en Miss Sugi Fuxxx, Warmoesstr. 96 Foundation Rene(e)), LaRie. Sing the lungs Leone and Patricia. out your body.. LelThere is a read and doc. lebel, Utrechtsestr. 4 Lellebel, Utrechtsestr. 4 21:30-22:30 Zwemtraining 50m bad, kleedkamer 21:00-?:00 Every Wednesday 23:00-04:00 Rollercoaster an intimate gay 1 - 4. Gay Swim, Sloterwith DJ Fabian minded party. Pre Cafe, parkbad, President Gulzar from 23:00 till Lijnbaansgracht 274 P Allendelaan 04:00Happy Hour 23:00-04:00 Catch Up your 00:00-01:00 on ALL new midnight-snack. WOENSDAG/ WED drinks. Club Roque, Live DJ till 04:00Happy Amstel 178 Hour 00:00 - 01:00 on 09:00-22:00 Bezoekers all drinks... Club Roque, tot 25 / korting op Amstel 178 entree cinema. Drakes, Damrak 61 23:00-05:00 Roque your 13:00 Lunch op Woensdag body. Start your Deze activiteit gaat weekend with DJ Miss hele jaar door en wordt Brown, Wiebthroat, de laatste maanden Lim de la Cruz, SVA, drukker bezocht da.... Fabian Gulzar and/of VRIJDAG/ FRI HIV vereniging, 1e Feelgood from 23:00 Helmerstr. 17-a3 till 05:00 Happy Hour Netzo weekley Gay 15:00-01:00 DJ Mayday 00:00-01:00 on ALL en Lesbian Volley ball Diva Dj Mayday draait drinks. Club Roque, training. More info: haar favoriete muziek Amstel 178 06 22180769. Netzo, van 21.00 tot 01.00 Sporthal Zeeburg uur. (gratis snacks). De 13:00-03:00 Thank God it?s Engel van Amsterdam, Friday. De Engel van Zeedijk 21 DONDERDAG/ THU Amsterdam, Zeedijk 21 16:00-01:00 Lotterij Iedere 16:00-03:00 Twisted Tunes. woensdag Peter s lo- 14:30 Kundalini yofunky classics and electerij. Barderij, Zeedijk 14 gaKundalini yoga voor tric pop. Check agenda 16:00-01:00 Prosecco from mensen met hiv/aids for this weeks DJ.. Prik tap 3,30. White or Pink.. is enigszins aangepast Bar, Spuistr. 109 Prik Bar, Spuistr. 109 waardoor de lessen 16:00-2:00 Weekend MadZATERDAG/ SAT mind.... HIV vereniging, ness. With Dj Danny 1e Helmerstr. 17-a3 presenting Guest Djs 16:00-03:00 Twisted Tunes. 16:00-01:00 Thursday Cocknational and internaDJs spin a mix of tail SALE. 16:00-1:00. tional, starts 22.00, free groovy dance, funky All cocktails 5,50 at entrance. Happy Hour classics and electric Amsterdams favourite 17-19h Cocktails 5.00 . pop. Check agenda for gay cocktail bar. More Getto, Warmoesstr. 51 this weeks DJ.. Prik Bar, then 30 signature en Spuistr. 109 classic cocktails.21:00 16:00-2:00 Weekend New DJ talent. Mail Madness. Anything to iwannabeaprikdj@ can happen.. Cocktail prikamsterdam.nl. Prik Happy Hour 17-19h Bar, Spuistraat 109 Cocktails 5.00. Getto, 16:00-1:00 Cocktail Happy 16:00-2:00 Cash BingoHap16:00-1:00 Karaoke Night in Warmoesstr. 51 Hour 17-19h Cocktails py Hour van 17-19 uur, Amstel Fifty Four every 16:00-3:00 Dj Gutxi iedere 5.00 . Getto, Wargevolgd door Bingo Wednesday. Show off zaterdag vanaf 22 uur. moesstr. 51 waarbij mooie geldpriyour inner star.... Amstel 21:00-23:00 Wintertennis The Queens Head, jzen zijn te verdienen.. Fifty Four, Amstel 54 Zeedijk 20 bij Amstelpark op.... Saarein, Elandstr. 119 16:00-3:00 Every Saturday 16:00-1:00 Getto Burger Smashing Pink, Ten16:00-3:00 Dj le Blanc will Queens All burger dinat 18:00Big Jackpot nispark Amstelpark make sure you will be ners 10 euro Cocktail 21:00-3:00 Salsa Night With Bingo.Presented by ready for the weekend. Happy Hour 17-19h the fabulous Miss DiDi the smashing Patricia The Queens Head, Cocktails 5.00 . Getto, Licious Spijkerbar, Sensuela and Renata. Zeedijk 20 Warmoesstr. 51 Kerkstr. 4 Lellebel, Utrechtsestr. 4 17:00-03:00 COCKTAILNIGHT 21:15-22:15 Zwemtraining 20:00-4:00 Showtime. with DJ MBC. A whole Live shows with 25m bad, kleedkacocktailmenu with all Desiree dello Stiletto, mer 10 - 13. Gay Swim, cocktails for only Eur.6,-. Corry Broccoli, Amina, Sloterparkbad, PresiTaboo, ReguliersdRenata, Esther van dent Allendelaan warsstr. 45 Cartier,.... Lellebel, 22:00-04:00 Blue: Very Utrechtsestr. 4 Popular Thursday Club 19:00-21:00 squash Training Night. Kooky Klubbing mixed Gay en Lesbo. With The House Of Rainbowsquash, Frans Hopelezz. For People Otten Stadion, StadionOf All Genders And weg 10 Sexualities. All Drinks 19.00:00 Athletic Training EvJust Eur. 2.50. 22:00 ery friday athletic train- 04:00. Eur. 5. Club ing at the Olympisch Church, Kerkstraat 52 Stadion.. Dutch Gay 19:15 GaybridgeElke woensdagavond om 19.30 een parenwedstrijd. Bent u het bridge-spel nog niet machtig? Bel voor de eerstvolgende 22:00-04:00 CODE NIGHT is beginnerscursus.. De the fetish night in The Looier Bridgeclub, Eagle Amsterdam. We

58    Gay News 259   maart 2013

final-agenda-259-natio.indd 58

mutatie, aanvulling of wijziging? zelf te plaatsen: www.gaynews.nl/admin

and Lesbian Athletics, Olympisch Stadion 20:00-4:00 Open stage Feel like going out but you don t have any money? 22:00-05:00 Changing Then do an act at our Themes: HoerenOPEN PODIUM and g.... bal, Ladz, Furball, Lellebel, Utrechtsestr. 4 XXXLeather, Just, 20:15-21:15 Zwemtraining Hellfire etc. Every 1st 25m bad, kleedkamer Saturday of the month

is (z)onderbroek. . Club Church, Kerkstraat 52 23:00-05:00 Sweat all night with great music. Club Fuxxx, Warmoesstr. 96

16:00-1:00 Iedere zondag avond is Hollandse avond met live optredens en hapjes.. Amstel Fifty Four, Amstel 54 16:00-1:00 Neatherbears borrel. Iedere 2e en 4e zondag vanaf 20:00 u. The Queens Head, Zeedijk 20

23:00-05:00 Saturday Night Fever. Your weekend 17:00-1:00 Live Music Every is not complete with Sunday.. Montmartre, DJ Miss Brown, WiebHalvemaansteeg 17 throat, Lim de la Cruz, SVA, Fabian Gulzar and/ 17:00 Diner op Zondag Iedere eerste zondag of Feelgood.. HAPPY van de maand HIV HOUR 00:00-01:00 on ALL drinks. Club Roque, vereniging, 1e HelmerAmstel 178 str. 17-a3 19:00-01:00 Elke 2e en 4e zondag van de maand ontmoeten De Netherbears elkaar in Cafe The Queens Head Zeedijk 20.... Netherbears,

ZONDAG/ SUN

13:00-01:00 Meet en Greet Gezellig het weekend afsluiten met Hollandse snacks en gast Dj.. De Engel van Amsterdam, Zeedijk 21 14:00-1:00 Singalong SundayElke zondagmiddag vanaf 16 uur ouderwetse Amsterdamse gezelligheid.. Het Mandje, Zeedijk 63 15:00-3:00 Beat the Sundayi Dragshows, live performances.. Lellebel, Utrechtsestr. 4 16:00-00:00 Getto Bubble Bash All Bubble Cocktails 4.50 all evening, and guest Djs to chill and smooth your Sunday.. Getto, Warmoesstr. 51 16:00-01:00 Prosecco Sunday. White or pink prosecco from tap for only 2,50, all day. Lets get bubbly en prikly at Amsterdams favourite Sunday afternoon hot spot.. Prik Bar, Spuistraat 109 16:00-03:00 CLASSIC SUNDAY DOUBLE HAPPY HOUR.Happy hour from 18-20hrs. Harry, Remo en Brendan spinning the best tunes from the 60s, 70s, 80s, 90s en old skool house. The perfect closing for the weekend.. Taboo, Reguliersdwarsstr. 45 16:00-04:00 (Z)onderbroek: Drop Your Pants And Dance. Dresscode: Underwear (briefs, Boxers, en Jocks), Swimwear, Sports Shorts Or Naked. Men Only. 22:00 - 04:00. Eur. 5. Club Church, Kerkstraat 52

20:00-04:00 The Aiscream Karaokeshow De allerleukste Karaoke Show iedere zondag Exit Cafe, Reguliersdwarsstr. 42 20:30 Iedere eerste zondag van de maand Oriental Dance Party Met verschillende muziek en acts Arabisch, Turks.... Stichting Secret Garden, Oudeschans 2 23:00-04:00 Sex Parties for Men Only every sunday afternoon. Club Fuxxx, Warmoesstraat 96

23:00-04:00 ROQUE AFTER.. End your weekend with DJ SVA from 23:00 till 04:00 Happy Hour 00:00-01:00 on ALL drinks.. Club Roque, Amstel 178

23:00-4:00 Potten en Flikker Disco Gay en Lesbian only. strict door policy. Door opens only at 23:00, get there.... Trut, Bilderdijkstr. 165

see also: Amsterdam weekly and national weekly on the next pages for more activities

13-2-2013 13:48:30


/admin

mutatie, aanvulling of wijziging? zelf te plaatsen: www.gaynews.nl/admin

what to do & where to go

years old. COC TwenteAchterhoek, Postbus 44

22:00-4:00 Discodisco 22.00 Wil je ook zo opvallen? 1.... COC Rotterdam, ? 04.00 uur (deuren Schiedamsesingel 175 sluiten om 02:00), en Leiden tree ? 2,50 (gratis voor Utrecht 21:00-1:00 Societeits cafe leden en vrijwill.... COC 16:00-4:00 Vrijdaghapjes van iedere donderdag:cafe Leiden, Langegracht 65 18:00-19:30 uur.Happy 21.00 - 01.00 uur.Iedere Hour van 21:00-22:00 tweede donderdag Maastricht uur.. Bodytalk, Oudevan de maand Op Haaglanden, Scheve20:00-01:00 Disco and gracht 64 MAANDAG/ MON vol.... COC Leiden, ningseveer 7 DanceDe swingende Den Haag 23:00-5:00 Rits Le club le vooraf opgeven). COC Langegracht 65 zaterdag. COC Zuid 12:00-21:00 We zijn al vanaf plus queer.For gay, Haaglanden, Scheve Antwerpen Deventer Limburg, Bogaarden12 uur geopend voor lesbian and straightningseveer 7 Maastricht 11:00-03:00 Hangover 21:00-24:00 COC-Cafe staat 43 info en maaltijd (18.30 Everything that gets 20:00-00:00 Student Night Monday: All non ZONDAG Gemoedelijk uur).. COC Haaglanden, you unzipped. (every 2 Haarlem Studentenavond met alcoholic drinks 1 euro. 16:00-1:00 Music NightEvery middag- en avondRotterdam Scheveningseveer 7 .... Club Rits, Bemuurde Happy Hour tussen OinkOink, van Schoocafe, met regelmatig 12:00-2:00 Juicy Saturday Weerd first wednesday Classi22:00 uur en 23:00 uur.. nebekeplein 3 activiteiten en speciale sEvery 2nd Saturday of Deventer cal Every 3rd wednesCOC Zuid Limburg, warme snac.... COC the monthmen only, 22:00-2:00 COC Uptown day Dutch Music. ZATERDAG/ SAT Bogaardenstaat 43 Nijmegen Deventer, Brink 64a Dance Talk en Play. 4-AllOp vrijdag worden Happy hour 17-18. Gay 21:00 Sex Party dress Dresscode: Sports, regelmatig activiteiten Cafe Wilsons, Gedempte Alkmaar Nijmegen code schoenen, slip Ede leath.... Gay Play, Graven thema-avonden Raamgracht 78 21:00 Sex Party dressof T-shirt. Chaps, 2e 21:00-2:00 Gay Cafe. Het endijkwal 92 georganiseerd. Vaste 22:00-2.30:00 Cafe code schoenen,slip Walstr. 65 Feestje, Halte 7a 21:00-02:00 (iedereen item.... COC Deventer, Middelburg Avond1e zaterdag of T-shirt. Chaps, 2e welkom). Apollo, Brink 64a 21:00-24:00 Goudwaard Dance Party.2e zaterWalstr. 65 Rotterdam Groningen Postbus 1490 Zwarte Societeits Cafe. COC dag So 90s.3e zaterdag 20:00-01:00 Sex on Monday16:00-22:00 Sunday Paardenstr. 91a Eindhoven Zeeland, Lange Noord- Disco Fever4e zaterdag Rotterdam sUnderwear or Nude. LoungeIedere eerste 21:00-2:00 Young en Reststr. 52 Out Now.5e z.... 1811 21:00-2:00 20.30-00.30 u. : 12:00-01:00 20:00 EroticGay Play, Gravendijk- zondag van de maand Asians en Their Friends, less. COC Eindhoven, Dance en Drinks, moods Travestieparty wal 92 organiseert WOMEN 3e sat. 2-monthly, Prins Hendrikstr. 54 Rotterdam Bierkade 14A voor travestieten en only in samenwerking check the schedule 20:00-01:00 Sex on Wednes lovers. Gay Play, Gravmet PAND48 een.... when.. COC Rotterdam, DINSDAG/ TUE Gent daysOne piece only. Amersfoort endijkwal 92 Women Only, Pand 48 Schiedamsesingel 175 20:00-?:00 Sex on Friday Gay Play, Gravendijk22:00-02:00 Happy WHAM 19:00-01:00 Openminded Schuitendiep 48 23:00-06:00 Super Party Every friday from Antwerpen wal 92 NightHappy hour tusThursdayFree entrance, NightEvery saturday 20hrsDresscode: strictly 11:00-03:00 Oink Cocktail sen 23-24 uur.. WHAM, happy cocktail hour Leiden Classic Palace Super Naked. Adonis, Deinses4 euro incl. fruitsap. Tilburg Hendrik van Viandenstr. from 19-21hrs. Pakhuis PartynightPlaying the 17:00-21:00 Sunday teenweg 14 OinkOink, van Schoo- 12:00-00:00 Special Price - 10 13 a/b 15, Van VollenhovenTimesLaatste zondag latest en classic hitsThe.... nebekeplein 3 euro.. Sauna Victory, str. 15 van de maand cafe Gay Palace, SchiedamHaarlem 20:00-?:00 Dragshow Elke Bosscheweg 284 Antwerpen 20:00-22:00 20.00-22.00 u.: ? Sunday Times? sesingel 139 17:00-19:00 Get Together: dinsdagavond is het 20:00-?:00 Meetingpoint 23:00-07:00 Well know Informatie en AdviesInvoor vrouwen. 17.00 elke eerste vrijdag showtime in Que Pasa, Elke woensdag vanaf 20 Reden Blue nights troductiegroep voor - 21.00 uur.. COC Leiden, Utrecht van de maand in de Dragshow start om uur. Embrace Pink, van with usually surprising mannen en vrouwen. Langegracht 65 15:00-4:00 Happy Hour van Irish Pub (houtplein)te 23u. Que Pasa, Lange Hogendorpstr. 55-05 entertainment.Men COC Rotterdam, 18:00-19:00 uur. Bo- Haarlem vanaf 17.00 1e Koepoortstr. 1 only on Saturdays.. Red Schiedamsesingel 175 Maassluis dytalk, Oudegracht 64 .... COC Kennemerland, DONDERDAG/ THU en Blue, Lange Schip 17:00 Meetingpoint for gay 23:00-5:00 Elke zaterdag Postbus 342 Breda perskapelstr. 11-13 Tilburg people. Luxor Theater, enSuite. Het wekelijkse Dansles voor Homo s en Alkmaar Van der Horststr. 29 gayfeest in Utrecht. Leeuwarden Lesbo s. COC v. Cooth- 20:00-:00 Van 20-21 Advies 20:00-?:00 Lounge en Arnhem Infoavond; elke do v.a. 23:00 05:00 Toegang 21:00-2:00 De ware Aard plein 39 22:00-04:00 MotionWekelien Voorlichting in het 20.00 uur (m/v). COC, Maastricht E 5,-. 18+ Club hou.... societeits cafe. COC jkse gayavond in Coming Out Cafe Van Postbus 36 19:00-23:00 Lazy SundayOp enSuite, Oudegracht Friesland, Zaailand Eindhoven Club Style. Motion, 20-00COC Cafe Avond. koopzondag open aan de werf 97 94-A 21:00-24:00 Nice en Easy. Roermondsplein 31 1811 Dance en Drinks, Utrecht van 17-23. COC Zuid Leiden COC Eindhoven, Prins Bierkade 14A Zwemtraining 21:15-22:15. Limburg, BogaardenZwolle 20:00-2:00 Societeits cafe VriHendrikstr. 54 Breda Nat Utrecht, De Kwakel, staat 43 22:00-03:00 Disco. COC jdagen (m.u.v. tweede 22:00-2:00 Ten. societeits Antwerpen Paranadreef 10 Zwolle, Kamperstr. 17 en derde vrij dag van Rotterdam cafe. COC Breda, van 11:00-03:00 Thursdays San- 16:00-2:00 Happy Hour van Rotterdam de maand): cafe vanaf 12:00-01:00 Nude with your Coothplein 39 gria 3 euro. OinkOink, 21:00-22:00 uur.. Bo14:00-18:00 14-17u OXOO.: 20.00 (en eventu.... COC ZONDAG/ SUN Boots On: Naakt avond van Schoonebekedytalk, Oudegracht 64 cafe voor mensen met Leiden, Langegracht 65 in Gay-Play: Boots Deventer plein 3 een verstandelijke Sneakers of ander Amersfoort 22:00-2:00 SATURDANCE Op 12:00-24:00 Tapas Buffet Zwolle beperking en homoLelystad schoeisel, natuurijk is zaterdag kun je gezellig 16:00-20:00 Zalige zondagfrom 18-20 (gratis). Het 20:00-01:00 Inside OutJonof bi gevoelens, 1e 22:30 Wekelijks meetingee.... Gay Play, GravenBorrel met hapjes.. relaxen in de bovenbar Badhuis, Florisstr. 10 geren Cafe voor jonzond.... COC Rotterdam, point In grand cafe dijkwal 92 WHAM, Hendrik van of uit je bol gaan in de geren tot 30 jaar.. COC Schiedamsesingel 175 Upper-Classic (Poststr. Viandenstr. 13 a/b danskelder van.... COC Breda Zwolle, Kamperstr. 17 15:00-20:00 Sex on Sunday13-15, Lelystad)Iedere Utrecht Deventer, Brink 64a 20:00-1:00 Ten. societeits sUnderwear or Nude. vrijdagavond .... COC Zwemtraining 21:00-22:00. Antwerpen cafe. COC Breda, van Gay Play, GravendijkFlevoland, Nat Utrecht, De Kwakel, 14:00-?:00 Elke 1ste zondag Ede Coothplein 39 VRIJDAG/ FRI wal 92 Paranadreef 10 van de maand 21:00-3:00 Party Time.. Het Maastricht Babouschkashow ( Feestje, Halte 7a Delft Antwerpen Utrecht Zwolle stand up komedie) 22:00-1:00 Outsite-avond- 14:00-06:00 On Fridays Maes 17:00-00:00 Weekend Zwemtraining 15:30-16:30. LoungeSluit de week af 21:00-00:00 Cafe. COC . Que Pasa, Lange Enschede Voor jongeren tot Beer 1 Euro. OinkOink, Nat Utrecht, De Kwakel, en begin het weekend 21:00-4:00 t/m 24:00 entree Zwolle, Kamperstr. 17 Koepoortstr. 1 28 jaarwww.outsite. van SchoonebekeParanadreef 10 in Cafe Rose.. COC Zuid 22:00-04:00 The G - Men discotheek gratis. t tudelft.nl. DWH, Lange plein 3 Limburg, BogaardenWOENSDAG/ WED OnlyThere is no dress 15:00-1:00 Elke zondag Bolke, Molenstr. 6-8 Geer 22 20:00-?:00 Locura met DJ Dwaze Zondag met staat 43 code at The G, wear Nick van Acker. Que Pasa, Happy Hour van 18:00Amersfoort what you like. . The G, Den Haag Lange Koepoortstr. 1 19:00 uur.Every Sunday Middelburg 21:00-24:00 KletscafeTusVan Aerdtstr. 22 12:00-21:00 Wij zijn vanaf 12 21:00-?:00 Thema AvonHappy Hour from 21:00-1:00 Goudwaard sen 20-21 uur is er uur open voor info en dElke eerste vrijdag v/d 18:00-19:00.... Bodytalk, Societeits Cafe. COC Apeldoorn een inloopspreekuur.. maaltijd (18.30 uur) 2e maand Vlaams NedOudegracht 64 Zeeland, Lange Noord22:00-04:00 Dutch D-Light. WHAM, Hendrik van do.avond: MeltingPot erlandse MuziekElke 15:00-18:00 Prettig Anders str. 52 Met heel veel HolViandenstr. 13 a/b theme-party21.0.... derde vrijdag - Franse Cafe voor mensen met landse hits. Kun je COC Haaglanden, Chanso.... Cafe Strange, een licht verstandelijke Rotterdam Antwerpen zingen....zing dan mee.. Scheveningseveer 7 Dambruggestr. 161 beperking - elke 2e 18:00-02:00 (maximum 11:00-03:00 Wednesday Club Entrance, Kapelstr. 5 zondag v/d maand..... leeftijd 26 jaar). Apollo, CAVA Day glass 2 euro. Deventer Apeldoorn COC Midden NederPostbus 1490 Zwarte Delft OinkOink, van Schoo- 21:00-24:00 COC-cafe en 22:00-04:00 Freeminded land, Oudegracht 227 Paardenstr. 91a 18.15:00-19.45:00 badminnebekeplein 3 Bieb Gezellig praatcafe SoulPartyHet perfecte 21:00-02:00 Sex Party met tonnenVanaf nu zal 12:00-24:00 Happy Wednesen COC-bibliotheek begin van het weekWesterlo wisselende thema sSex elke zondagavond van day: 10 euro entree (geopend tussen 21.00 end. Lekker uit je plaat cinema and bar . Gay 18:15 tot 19:45 in Delft 20:00-?:00 FlashesEen gayfor All.. Het Badhuis, Gent en 22.30 uur); lekker op de dansvloer,op friendly party . Flashes, Play, Gravendijkwal 92 20:00-?:00 Underwear gespeeld worden. Florisstr. 10 sn.... COC Deventer, 80 s,.... Club Entrance, Boerenkrijgenlaan 21:00-02:00 Meet en Greet. Het Roze Blok, PartyEvery Saturday Brink 64a Kapelstr. 5 185-a Cafe Praag, het cafe op Delft 22:00-0.30:00 Open cafe. from 20 hr, strictly de benedenverdieping 21:00-1:00 Filmavond Elke DWH, Lange Geer 22 underwear.. Adonis, Enschede Breda Zwolle van het COC, is elke week worden op groot 20:00-1:00 Mixed Up for Deinsesteenweg 14 22:00-2:00 Ten. societeits 14:00-17:00 Jong en Out vrijdagmiddag van Den Haag scherm films vertoond.. boys and girls until 27 cafe. COC Breda, van Jongeren cafe elke 12:00-21:00 1e zondag DWH, Lange Geer 22 Leeuwarden Coothplein 39 eerste zondag van ZilverCafe (12-20 21:00-2:00 De ware Aard de maand van 14-17 Den Haag uur)3e zondag societeits cafe. COC Delft uur voor jongeren tot 12:00-23:00 Wij zijn al om 12 Zilveruitje (50plus van Friesland, Zaailand 22:00-2:00 Cafe - DiscoDWH 20 jaar. COC Zwolle, uur open. Cafe (17.00 12-20 uur) 4e zondag 94-A VrijdagbarToegang Kamperstr. 17 uur) eetcafe (18.30 OXOO (middag.... COC gratis. DWH, Lange uur) (deelname E 7,-, Leiden Geer 22 Wil je ook zo opvallen?

gossip

68    Gay News 225

see also: Amsterdam weekly and national weekly on the next pages for more activities

final-agenda-259-natio.indd 59

mei 2010

maart 2013    Gay News 259    59

13-2-2013 13:48:17


bg ro isesfi pu i t b r u s s e l

adres van Bart De Wever. Ik kon de stroom aan berichten op Facebook niet bijhouden, laat staan die op Twitter. Maar één ding wist ik zeker: mijn homovrienden die op Facebook het hardst moord en brand hadden geschreeuwd, hebben nooit het volledige interview gelezen. Ik wel. Het zinnetje waarmee De Wever ophef veroorzaakte, stond in een supergroot interview over ideologie, in het bijzonder de Vlaams-nationalistische ideologie van zijn partij, de N-VA. De “kwaliteitskrant” die het interview publiceerde, had dat ene zinnetje uit die vier grote pagina’s gelicht, uiteraard om commotie te veroorzaken, de verkoopcijfers voor de weekendeditie op te krikken en zo veel mogelijk bezoekers naar hun website te lokken, om zo de adverteerders tevreden te stellen. Zowel in de commotie als in de rest is de krant er meesterlijk in geslaagd.

Lieve Noorderburen,

O

p zaterdagmorgen 2 februari laatstleden brak de mediahel los, zowel op Facebook, andere sociale media en vooral in de Vlaamse pers. Kersvers burgemeester van Antwerpen Bart De Wever had in een interview aangegeven dat de

Working Clothes Dear Northern Neighbors, On Saturday morning the 2nd of February last all media hell broke loose, on Facebook and other social media, but especially in the Flemish press. Spanking brand new mayor of Antwerp Bart De Wever had said that civil servants at public desks are not allowed to wear rainbow colored t-shirts because this would express that they were gay and therefore “not neutral when doing their job.”

ambtenaren van zijn stad achter het loket geen t-shirt met de regenboog mogen dragen omdat dit aangeeft dat ze homoseksueel zijn en daarmee “niet neutraal zijn in de uitoefening van hun beroep.” Het regende scheldtirades en verwijten aan het

Furious comments pelted down on Bart De Wever. I couldn’t keep up with the newsfeed on Facebook, let alone on Twitter. But one thing was for sure: my gay friends screaming murder on Facebook hadn’t read the full interview. I have. The sentence that caused all the commotion, was in an extended interview on ideology, the Flemish nationalist ideology of his party, the N-VA, in particular. The “quality” newspaper had lifted the quote from four large pages, obviously for maximum commotion, to crank up the sales for the

Maar wat was de boodschap van De Wever? Hij wil dat de Antwerpse ambtenaren tijdens de uitoefening van hun functie en in het contact met het publiek “neutraliteit” uitstralen, zo veel mogelijk. Levensbeschouwelijke tekenen zoals een keppeltje of een kruisje kunnen dus niet. De uitbreiding die hij maakt naar kledij en wat dat kan verhullen van neutraliteit of niet, deed dus veel stof opwaaien. Maar zoals het in de Belgische politiek wel vaker het geval is, ligt

weekend edition and pull as many visitors to their website as they can, to please their advertisers. In this, the newspaper succeeded brilliantly. But as so often in Belgian politics, the truth is elsewhere. Here too, because the Directive of 2007, by the socialist mayor Patrick Janssens, had formulated that neutrality already. Whomever read the complete interview, could also read what the context of that one little sentence was. People should also know that the N-VA has

quite a few gay members in city councils, Parliament and Senate. There has never been a trace of any homophobe objective. The whole discussion and row really boils down to something which is already in hundreds of thousands of contracts: working clothes rules. Hundreds of thousands Belgian companies and businesses have a form of dress code. Just think of banks or representatives. Or take uniforms. I know surgeons who would prefer to wear shorts or an open shirt at the operating table, but can’t for obvious reasons. The list of requirements for working clothes is long and diverse and Bart de

60    Gay News 259   254   maart oktober2013 2012

gn259-060-061.indd 60

12-2-2013 3:03:04


l e t t e r f r o m B r ruos ds de el sl

de (meeste) waarheid ergens anders. Zo ook hier, want het bestuursakkoord van 2007 van de vorige burgemeester, de socialistische burgemeester Patrick Janssens, had die neutraliteit al duidelijk omschreven en toen al in een tekst gegoten. Wie het volledige interview had gelezen, kon eveneens duidelijk lezen wat de context van dit ene zinnetje was. En moet weten dat de N-VA nogal wat verkozen homoseksuele leden heeft in gemeenteraden, Parlement en Senaat. Van een homofoob discours en de jaren dertig die nu terug zouden opduiken, is hier geen sprake. De hele discussie en polemiek is eigenlijk terug te brengen op iets wat al in honderdduizenden arbeiders- en bediendencontracten staat, namelijk de werkkledij. Honderdduizenden Belgische bedrijven en instellingen hanteren een vorm van dresscode, denk maar aan banken of vertegenwoordigers die de baan op moeten. Om nog maar te zwijgen van uniformen. Ik ken chirurgen die ook liever in korte broek en loszittend hemd aan de operatietafel willen staan, maar dat om begrijpelijke redenen uiteraard niet mogen doen. Het lijstje met eisen voor werkkledij is enorm en divers, en de opmerking van Bart De Wever mag dan wel wat ongelukkig zijn geweest, dat was de hoofdboodschap. Meteen dook ook de vraag op welke kledij nu “verraadt” of je homo bent of niet. En mag een ambtenaar zich al dan niet nichterig gedragen, want dat zou ook de neutraliteit in het gedrang kunnen brengen. Niemand, ook Bart De Wever niet, kon hier een deftig antwoord op formuleren. Hoeft ook niet, want het is nog maar de vraag of een ambtenaar omwille van “niet-neutrale” kledij een ontslagbrief in de bus zal krijgen. Hoogstwaarschijnlijk niet. In de dagen daarna, op kranten en op tv, had De Wever het over de haatcampagne die tegen hem wordt gevoerd. Weinigen die hem zeiden dat het voorbeeld van de homoseksuele ambtenaar ongelukkig was. Maar misschien was dat net de bedoeling. Commotie veroorzaken, maar dan op de kap van de homoseksuelen. En daar is hij ook meesterlijk in geslaagd. Je toegenegen, Bart De Wever

De Ket

Wever’s remark might have been a bit unfortunate, it was what the message was. Immediately the question popped up which kind of clothes would show off whether you’re gay or not. And whether a civil servant could be effeminate, because that could infringe with neutrality too. Nobody, not even Bart De Wever, could formulate an adequate answer to this question. It’s not necessary because I wonder whether a civil servant will ever be fired because of “not neutral” clothing. I can’t imagine it. In the days after, in the newspapers and on TV, De

Wever talked about a hate-campaign against him. There were few who told him the gay civil servant example had been an unfortunate one. But perhaps that was just the idea. Causing commotion, over the heads of gays. He did that well then too. Your dedicated, De Ket (deketbrussel@hotmail.com) oktober maart 2012  2013    Gay News 254 259    61

gn259-060-061.indd 61

13-2-2013 4:26:56


co o m k idnagt snooogn . . .

62    Gay News 259   254   maart oktober2013 2012

gn259-062-066.indd 62

13-2-2013 16:26:37


i n m e m o r i a m / o b ri ot ud ad reyl

R

alf König, wie is toch die Duitser die met zijn comics zo raak het nichtenwereldje weet te karakteriseren en wel op zo’n overtuigende wijze dat het lijkt alsof hij ons een spiegel voorhoudt? Het wonderlijke is dat

de situaties die hij schetst werkelijk ‘uit het leven’ gegrepen zijn en het maakt niet uit of die zich in Keulen, Berlijn, Amsterdam of Den Haag of waar dan ook afspelen voor iedereen zijn ze herkenbaar, wat ook blijkt uit de vele

vertalingen van zijn werk Alweer dertig jaar kunnen we zijn comics bewonderen, wie is Ralf König. Met tekenen begon hij al vroeg, maar dat was meer het zoeken naar een stijl die hem het beste zou liggen. Zeker in het begin voelde hij zich sterk tot de science fiction aan getrokken. In een interview vertelde hij: ‘ Later, toen ik merkte dat ik homosexueel was en mijn coming-out achter de rug had, en zoveel komische situaties in het ‘wereldje’ beleefde, groeide bij mij het besef dat deze zich prima leende om als basis gegeven te dienen voor een comic.. Maar om verder te komen dan goed bedoeld tekenwerk moest ik eerst de techniek beter onder de knie hebben en een duidelijk eigen stijl ontwikkelen.’ Op de kunstacademie in Dusseldorf leerde hij in vijf jaar tijd wat een tekenaar moet kunnen en weten. ‘ ben daar toegelaten op de reeds door mij gemaakte comics, die op een positive manier opvielen. Waarschijnlijk hebben ze gedacht Uit die kunnen we misschien een

Ralf König, king of strip cartoonists Ralf König. But who is that German cartoonist who so aptly knows how to characterise the gay scene? And in such a convincing way that it seems he is holding up a mirror? The amazing thing is that these cartoon situations are truly ‘drawn from life,’ and that it doesn’t matter whether they take place

in Cologne, Berlin, Amsterdam or The Hague, or anywhere else for that matter. They are familiar to anyone, a point that is proven by the many translations of his work. And for already thirty years, we can admire his work. But then again: Who is Ralf König? He started drawing at an early age, but those

early attempts were more of a search for a preferred style. Especially in the beginning, science fiction was very appealing to him. In an interview he says: ‘ Later on, after I found out I was gay and my coming out was behind me, there were so many funny situations in the scene that I started to realise that these moments could serve as excellent starting points for a comic...

But to get beyond well-intended drawings, I had to master technique and develop my own style. In five years, the art academy in Düsseldorf taught him what an artist needs to master and know. ‘I was admitted because of the comics I had already made, which attracted attention in a positive way. They must have thought that maybe, they could make an artist out of me’. There, I spent five years

oktober maart 2012  2013    Gay News 254 259    63

gn259-062-066.indd 63

12-2-2013 3:04:51


ook dat nog

kunstenaar maken’. Zo heb ik mij vijf jaar lang bezig gehouden met ‘kunst’ wat inhield dat ik leerde fotograferen, beeldhouwen en schilderen, maar dat alles had niet zo mijn belangstelling. Zo kon het gebeuren dat ik bijvoorbeeld dagen thuis bleef om mijn comics te tekenen.’ Intussen was er naast de Duitstalige ook een Franstalige uitgave van mijn SchwulComix verschenen. Maar uit gesprekken met de Franse uitgever bleek al snel dat ze daar niet zo goed verkopen. Dat lag niet zozeer aan het feit dat het homocomics zijn als wel aan het feit dat Frankrijk werkelijk overspoeld wordt met comics en daar een heel andere

‘comiccultuur heerst dan hier in Duitsland, daar valt een oplage van 2000 of 3000 helemaal niet op!’

...met mijn eigen fantasie zoveel toevoeg...

of my life learning about ‘art’ and how to paint, make photographs and sculptures, but I wasn’t all that interested. Sometimes I would stay home for days to draw my comics. Meanwhile, a French edition of my Schwul-Comix was published alongside the German version. But talks with the French publisher soon revealed that they were not selling that well. It wasn’t really the fact that they were gay comics, but the fact that France was being flooded with comics, and that their

Niet alleen voor homo’s

Het overgrote deel van zijn werk heeft te maken met de homowereld, maar dat wil niet zeggen dat ze dan ook alleen maar door homo’s gelezen en gekocht worden. Ralf König : ‘ Je zou verwachten dat alleen het homopupliek mijn comics koopt, maar niets blijkt minder waar te zijn. Ook de heterosexuelen blijken belangstelling voor mijn werk te hebben. Ik denk dat het een soort voyeurisme is. Het geeft op gemakkelijke

comic culture was very different from the one in Germany. A print run of 2000 or 3000 just did not attract any attention!’ Not just for gays The major part of his work is about the gay world, but that does not mean it is only bought and read by gays. Ralf König: ‘One would expect only gay audiences would buy my comics, but nothing is further from the truth. Heterosexuals are also interested in my

work. I think it is a kind of voyeurism. It presents an accessible way to have a peek at daily gay life. I come up with 50%, the other 50% is taken from experience. A question that has been asked hundreds of times: ‘How does he get all those ideas?’ is answered with ‘I come up with more than half of them, the rest I pick up or experience myself. On the other hand, I do not believe my own fantasy adds that much. I

think the gay scene is so versatile, you can always make something out of it. Der bewegte Mann en Lysistrata turned into real comic novels. Does he prefer the longer comics? ‘It is not always easy to get ‘to the point’ in one short strip, but they are more attractive for publication in, for example, a magazine. On the other hand, it is easier to go ‘deeper’ in a longer story. But I do not have a real preference. Later on, he started tackling religion (Prototyp

64    Gay News 259   254   maart oktober2013 2012

gn259-062-066.indd 64

12-2-2013 3:05:09


roddel

wijze een kijk op het dagelijkse leven van de homo’s. De helft bedenk ik, de andere helft beleef ik Een vraag die al honderden keren ter sprake gekomen is: ‘Hoe komt hij aan de vele ideeen’ is het antwoord, ‘Ruim de helft bedenk ik en de andere helft hoor ik of beleef ik zelf. Anderzijds geloof ik niet dat ik met mijn eigen fantasie zoveel toevoeg. Ik geloof dat de homo-scene zo veelzijdig is dat er altijd wel wat van te maken is. Der bewegte mann en Lysistrata zijn echte comicromans geworden. Hebben deze langere zijn voorkeur? ‘Het is niet altijd makkelijk om in een enkele korte strip ‘to the point’ te komen maar is wel aantrekkelijk voor publicatie in bijvoorbeeld tijdschriften, aan de andre kant kun je in een wat langer verhaal meer de ‘diepte’ in gaan. Een echte voorkeur heb ik niet. Later begon hij ook de godsdiensten ‘onderhanden’ te nemen in (Prototyp and Archetyp) en het Islaam fundamentalisme in Dschinn Dschinn.Ook zijn er films gemaakt van zijn strips zoals: Der bewegte Mann, Kondom des Grauens, Wie die Karnickel, en Lisístrata.

en Archetyp) and Islamic fundamentalism (in Dschinn Dschinn) as well. His comic strips were also adopted for the screen, for example: Der bewegte Mann, Kondom des Grauens, Wie die Karnickel, and Lisístrata. Comics: Sarius, 1981, Das sensationelle Comic-Book, 1981, SchwulComix (Gay Comics), 1981, SchwulComix 2 (Gay Comics 2), 1982 Macho Comix (Macho Comix), 1984

Comics: Sarius, 1981, Das sensationelle Comic-Book, 1981, SchwulComix (Gay Comics), 1981, SchwulComix 2 (Gay Comics 2), 1982 Macho Comix (Macho Comix), 1984 SchwulComix 3 (Gay Comics 3), 1985 SchwulComix 4 (Gay Comics 4), 1986 Kondom des Grauens (The Killer Condom), 1987 Der bewegte Mann (Maybe... Maybe Not), 1987 Lysistrata, 1987 Pretty Baby, 1988 (Maybe...Maybe Not Again!, sequel to Der bewegte Mann Comics, Cartoons, Critzeleien, 1988 Safere Zeiten (Safer Times), 1988 Beach Boys, 1989 Prall aus dem Leben (Life to the Full), 1989 Bis auf die Knochen (To the Bones), 1990 (sequel to Kondom des Grauens)

SchwulComix 3 (Gay Comics 3), 1985 SchwulComix 4 (Gay Comics 4), 1986 Kondom des Grauens (The Killer Condom), 1987 Der bewegte Mann (Maybe... Maybe Not), 1987 Lysistrata, 1987 Pretty Baby, 1988 (Maybe...Maybe Not Again!, sequel to Der bewegte Mann Comics, Cartoons, Critzeleien, 1988 Safere Zeiten (Safer Times), 1988 Beach Boys, 1989 Prall aus dem Leben (Life to the Full), 1989 Bis auf die Knochen (To the Bones), 1990 (sequel to Kondom des Grauens) Heiße Herzen (Flaming Hearts), 1990 (with

Heiße Herzen (Flaming Hearts), 1990 (with Detlev Meyer) Zitronenröllchen (Lemon cake), 1990 Schwulxx-Comix (Gay Comix), 1990 (with Walter Moers) Deutsche Tuntenpost, 1991 Bullenklöten! (Bull’s Balls), 1992 ...und das mit links!, 1993 Konrad und Paul, 1993 Konrad und Paul 2, 1994 Konrad und Paul 3, 1997 Jago, 1998 Superparadise, 1999 (sequel to Bullenklöten) Poppers! Rimming! Tittentrimm!, 2001 Wie die Karnickel (like bunnies), 2002 Sie dürfen sich jetzt küssen, 2003 (Third part of Bullenklöten) Suck my duck, 2004 Roy und Al, 2004 Dschinn Dschinn: Der Zauber des Schabbar, 2005 Dschinn Dschinn 2: Schleierzwang im Sündenpfuhl, 2006 Trojanische Hengste, 2006 Hempels Sofa, 2007 Stutenkerle, 2008 Prototyp, 2008 Archetyp, 2009 Antityp, 2010 Meer op: http://www.ralf-koenig.com/home. html en natuurlijk te koop bij boekhandel Vrolijk te Amsterdam

Detlev Meyer) Zitronenröllchen (Lemon cake), 1990 Schwulxx-Comix (Gay Comix), 1990 (with Walter Moers) Deutsche Tuntenpost, 1991 Bullenklöten! (Bull’s Balls), 1992 ...und das mit links!, 1993 Konrad und Paul, 1993 Konrad und Paul 2, 1994 Konrad und Paul 3, 1997 Jago, 1998 Superparadise, 1999 (sequel to Bullenklöten) Poppers! Rimming! Tittentrimm!, 2001 Wie die Karnickel (Like Bunnies), 2002 Sie dürfen sich jetzt küssen, 2003 (Third part of Bullenklöten)

Suck my duck, 2004 Roy und Al, 2004 Dschinn Dschinn: Der Zauber des Schabbar, 2005 Dschinn Dschinn 2: Schleierzwang im Sündenpfuhl, 2006 Trojanische Hengste, 2006 Hempels Sofa, 2007 Stutenkerle, 2008 Prototyp, 2008 Archetyp, 2009 Antityp, 2010 See http://www.ralf-koenig.com/home.html for more information, and of course for sale at book shop Vrolijk in Amsterdam.

oktober maart 2012  2013    Gay News 254 259    65

gn259-062-066.indd 65

12-2-2013 3:05:29


co o m k idnagt snooogn . . .

en organisator is Michael Roks, manager van de Eagle Amsterdam en de bar Dirty Dicks. “Amsterdam is aan een opmars bezig, onze hoofdstad is nog steeds een van de meest favoriete Europese reisbestemmingen voor homoseksuele mannen en vrouwen. Amsterdam is al jaren wereldberoemd omwille van de vele evenementen die vanuit de gayscene georganiseerd worden. De Gay Pride in augustus is daar ongetwijfeld de bekendste van. In de leer- en fetisjscene is Get Ruff – Leather Pride in oktober een begrip. In het voorjaar was er nog ruimte om tijdens het Hemelvaart-weekend uit te pakken met een nieuw evenement,” aldus Roks.

V

an 9 tot en met 12 mei vindt de eerste Amsterdam Fetish Pride plaats. Bedrijven, organisaties en vrijwilligers uit de Amsterdamse leer- en fetisjscene organiseren onder andere een kledingmarkt, een debat, workshops en een verkiezing van Mr Leather Amsterdam. Hoogtepunten zijn de Full Fetish Party op vrijdag 10 mei en XXXLeather op zaterdag 11 mei. Naast de Gay Pride in de zomer en een Leather Pride in november krijgt Amsterdam er in het voorjaar een nieuw evenement bij. Initiatiefnemer

In het kader van Amsterdam Fetish Pride organiseren bedrijven, organisaties en vrijwilligers uit de Amsterdamse leer- en fetisjscene evenementen, activiteiten en acties. Het evenement is bedoeld om de community samen te brengen en stelt samenwerking binnen de leer- en fetisjscene centraal. Roks: “Mijn moto is: It’s not about the money, it’s all about the community. Het doel is de leer- en fetisj-gemeenschap samen te brengen en een nieuw prideevent te creëren waarbij de community out en proud zijn fetisj kan beleven. Ik ben verheugd dat de scene dit initiatief heeft omarmd en dat bedrijven, organisaties en vrijwilligers inmiddels samenwerken aan wat nu reeds een spetterend weekend belooft te worden.”

C

M

Y

CM

De Amsterdam Fetish Pride wordt inmiddels ondersteund door de volgende bedrijven, organisaties en sponsors: Recon, Gay News, Mister B, RoB, Getto, Eagle Amsterdam, Dirty Dicks, Argos, Club Fuxxx, Club Church, The Web, Cuckoo’s Nest, Underground Fetish, Gays & Gadgets, XXX Leather, LeatherHistory.EU, Menpac, Toys4Boys, Blackmasters, House of XY, Black Body, Adonis, ES Collection, Cuts & Curls en vele meer.

MY

CY

CMY

K

Geïnteresseerde partijen zijn nog steeds van harte welkom om zich aan te sluiten bij de Amsterdam Fetish Pride. Een volledig overzicht van activiteiten en contactgegevens is te vinden op www.amsterdamfetishpride.com.

New Event in the Capital’s Queer Scene: ‘Amsterdam Fetish Pride’ From the 9th till the 12th of May the first Amsterdam Fetish Pride will take place. Businesses, organizations and volunteers from the Amsterdam leather and fetish scenes put together a clothing market, a debate, workshops and a Mr. Leather Amsterdam competition. Highlights are the Full Fetish Party on Friday the 10th of May and XXXLeather on Saturday the 11th of May. Aside from the Gay Pride in Summer and Leather Pride in November Amsterdam will gain a new event this Spring. Michael Roks, manager of the Eagle Amsterdam and Dirty Dicks, is the initiator and organizer. “Amsterdam is making a comeback and our capital is still one of the most favorite European holiday destinations for gay men and women. Amsterdam has a strong reputation when it comes to the events the gay scene puts on. Gay Pride in August being the best example of course. As Get Ruff – Leather Pride in October is within the leather and fetish scene,” says Roks. For Amsterdam Fetish Pride businesses, organizations

and volunteers from the Amsterdam leather and fetish scene put on events, activities and actions. The event is meant to bring the community together and puts cooperation within the leather and fetish scenes central. Roks: “My motto is: ‘It’s not about the money, it’s all about the community.’ We aim to bring the leather and fetish scene together and create a new pride event, during which the community can enjoy their fetishes proudly. I’m really happy the community has embraced this initiative and that companies, organizations and volunteers are working together on what will be a fantastic weekend.” Amsterdam Fetish Pride is already supported by: Recon, Gay News, Mister B, RoB, Getto, Eagle Amsterdam, Dirty Dicks, Argos, Club Fuxxx, Club Church, The Web, Cuckoo’s Nest, Underground Fetish, Gays & Gadgets, XXX Leather, LeatherHistory.EU, Menpac, Toys4Boys, Blackmasters, House of XY, Black Body, Adonis, ES Collection, Cuts & Curls and many more. Other interested parties are still very welcome to join the Amsterdam Fetish Pride. A complete overview of activities and contact information can be found on www.amsterdamfetishpride.com.

66    Gay News 259   254   maart oktober2013 2012

gn259-062-066.indd 66

14-2-2013 14:54:25


film r o dnews del

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

december oktober 2012    Gay News 254 256    67

gn259-062-066.indd 67

12-2-2013 3:07:04


gossip

68    Gay News 225    mei 2010

gn259-068.indd 68

13-2-2013 16:37:59

Gay News 259, March 2013  

Gay News magazine, issue March 2013

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you