Page 1

KAĞITHANE’NİN İSTİLASI Feyza SAYMAN - Gaye KARBEYAZ Aura İstanbul - 2018 Güz Programı | Yürütücü: Sinan LOGIE


İstanbul’un Çeperlerinin Mekan Atlası

1

The Space Atlas of the Periphery of Istanbul


GİRİŞ

INTRODUCTION

Doğa ile insanı, kır ile kenti birbirine değdikleri noktalarda, arakesitlerde, deneyimlemek adına iki rotadan oluşan 10 km’yi aşkın bir yürüyüş sonrasındaki izlenimlerimizden hem sözel hem de görsel olarak bir derleme görüyor olacaksınız. Aslında yürüyüşe çıkmadan önce kendimize ‘Kır nedir? Kent ile kır arakesitinde neler bizi bekliyor?’ gibi bazı soruları sorarak başladık. Cevaplarını ilk olarak kartografik okumalarda ve metin okumalarında aradık, bu süreç temelde ‘bizi neler bekliyor’ sorusuna verilen birer cevap, bir önizleme oldu. Doğal dokunun insan elinin değmesiyle nasıl parça parça koptuğu, betonun yeşili nasıl tükettiği, yaşamak-barınmak vb. gibi ihtiyacımız olduğu düşünülerek yapılan yapıların aslında yaşamak için ilk ve en gerekli şey olan, nefes almamızı sağlayan doğayı nasıl ‘istila’ ettiği.

We’ve walked more than 10 kms to experience intersections of the nature and people, periphery and city; and you’ll be seeing our graphical and verbal compilation from our impressions after this hike. Before starting hiking we’ve asked ourselves questions such as “What is Periphery? What awaits us in the intersection of periphery and city?”. At the beginning, we’ve looked at cartographic and text readings to find answers and this process became a preview to the question “What awaits us?”. A preview that shows how human touch destroys the natural tissue piece by piece, how concrete consumes the green and how the buildings that were meant to correspond our basic needs such as living and shelter actually invade the first thing we need to breathe; nature. In this compilation you’ll be seeing our observations and implications from the hike in Cendere Valley and Ayazağa district regarding the present urban texture’s and new settlements’ both physical and socio-economical contrast which can be read on both cartographic plane and the third dimension.

Bu derlemede, bugün İstanbul’un çeperlerinde, Cendere Vadisi ve Ayazağa mahallesinde, yaptığımız yürüyüşümüzün gözlemlerini ve çıkarımlarını, kentsel mevcut doku ile yeni yapılaşmanın hem fiziksel hem de sosyo-ekonomik tezatının kartografik düzlemde ve üçüncü boyutta nasıl çarpıcı bir biçimde okunduğunu bizim gözümüzden izliyor olacaksınız. İstanbul’un Çeperlerinin Mekan Atlası

2

The Space Atlas of the Periphery of Istanbul


1970

1982

2006

2013 İstanbul’un Çeperlerinin Mekan Atlası

3

The Space Atlas of the Periphery of Istanbul


TARİHSEL SÜREÇ Rota I: Cendere Vadisi 1950’li yıllarda İstanbul’un aldığı kitlesel göçler sonucunda Kâğıthane nüfusu artmıştır.1 Bir zamanlar bölgenin dokusunu oluşturan mesire yeri, tarım alanı, doğal vadinin izleri 1960’larda yaşanan göçle birinci dalga sanayi yapılarının dere yatağını işgal etmesiyle kısmen kaybolmuştur.2 1970’li yıllarda Kağıthane deresi çevresinde bulunan sanayi fabrikalarının kaldırılıp bu bölgenin yeşil alan olarak planlanması kararı alınmıştır.1 1980’lerde yaşanan gece-kondu sonrasında apartman-kondularla vadinin algılanması imkansız hale getirilmişken, günümüzde planlama çalışmaları bu dönemi yeni kimliksiz/kişiliksiz bir dönemin başlangıcı haline getirmektedir.2 1950’li yıllarda sakinlerinin sayısı yaklaşık 3.000 olan Kağıthane’nin nüfusu bugün 400.000’in üzerindedir.3 Türkiye’nin en büyük gayrimenkul projelerinden biri4 olarak nitelendirilen Vadi İstanbul inşaatı Kasım 2012 itibariyle başlamış olup, üç etapta gerçekleşecektir ve halen sürmektedir. Ayrıca metro hattına ve Türk Telekom Arena stadyumuna ulaşım sağlayan havaray hattı projeye dahil edilmiş, maaliyeti 14 milyon euro’yu bulmuştur. 4 Rota II: Ayazağa Mahallesi 1950’li yıllarda yaşanan göç hareketinin sonuçları 1970-1980 yılları arasında merkez mahallenin oluşumunda gözlenmektedir. 2000’li yıllarda Maslak sanayi bölgesinin ticari gelişimine bağlı olarak yüksek katlı ofis ve konut bloklarının artışı söz konusudur. İstanbul’un kalbinde adeta yepyeni bir semt olarak tanımlanan Avrupa’nın en büyük yaşam kompleksi Maslak 1453’ün5, Eylül 2012 itibariyle inşaatına başlanmış ve 2017 yılında da proje tamamlanmıştır.

İstanbul’un Çeperlerinin Mekan Atlası

4

The Space Atlas of the Periphery of Istanbul


İstanbul’un Çeperlerinin Mekan Atlası

5

The Space Atlas of the Periphery of Istanbul


HISTORICAL COURSE Route 1: Cendere Valley Due to mass immigration to Istanbul in 1950s, population of Kagithane district had increased. Recreation areas, traces of the natural valley are partly lost with the river bed’s occupation by the industrial buildings in 1960s immigration wave. In the 1970s, it was decided to remove the industrial factories around Kagithane stream and plan this place as a green area. While the perception of the valley was made impossible by the gecekondus and aparkondus made in the 1980s, today’s planning studies cause this district to lose its identity. The population of Kagithane, which was approximately 3,000 in the 1950s, is now over 400,000. Vadi Istanbul, considered one of Turkey’s largest real estate projects, has started as of November 2012, will take place in three stages and is still ongoing. Besides; Havaray project which is going to provide the transportation to Turk Telekom Stadium and subway line is also included in the project; thus, the cost of the project has reached to 14 million Euros. Route 2: Ayazaga District Results of the immigration movement in 1950s can be observed in the formation of the center district during 1970–1980s. In the 2000s, due to the commercial development of Maslak industrial zone, there is an increase in high-rise office and residential blocks. The construction of Maslak 1453, which is called to be the biggest living complex of Europe, defined as a brand-new neighborhood in the heart of Istanbul, was started to be constructed as of September 2012 and the project was completed in 2017.

İstanbul’un Çeperlerinin Mekan Atlası

6

The Space Atlas of the Periphery of Istanbul


İstanbul’un Çeperlerinin Mekan Atlası

7

The Space Atlas of the Periphery of Istanbul


İstanbul’un Çeperlerinin Mekan Atlası

8

The Space Atlas of the Periphery of Istanbul


ROTA / ROUTE Kenti ve çeperlerini yürüyerek keşfetmek adına Vadi İstanbul’dan başlayan rotamıza Kemerburgaz yolu ile devam etmek isterken, bir noktadan sonra yaya ulaşımının imkansızlığı dolayısıyla rotamızı Ayazağa Mahallesi’ne çevirdik. Our exploration route commenced at Vadi Istanbul and even though we wanted to continue to Kemerburgaz road, due to the lack of pedestrian access we had to change our route to Ayazaga District. İstanbul’un Çeperlerinin Mekan Atlası

9

The Space Atlas of the Periphery of Istanbul


İstanbul’un Çeperlerinin Mekan Atlası

10

The Space Atlas of the Periphery of Istanbul


İstanbul’un Çeperlerinin Mekan Atlası

11

The Space Atlas of the Periphery of Istanbul


ROTA I

ROUTE I

Kenti ve çeperlerini yürüyerek keşfetmek adına Vadi İstanbul ile başladığımız rotada yaya halimize karşı ilk engel metrodan sonra kullanmak zorunda kaldığımız havaray oluyor. Bir yaya olarak kesintisiz ulaşımın çok da mümkün olmayışı tam olarak burada başlıyor. Ardından da ancak bir AVM ‘geçit’ini kullanarak vadiye ayak basabiliyoruz. Proje etapları inşa edilmeye devam ettiği için halen şantiye alanı olan vadideki, Haliç’in bittiği noktadan kuzeye doğru, Avrupalı gezginler ve Fransızca konuşan İstanbullular tarafından “Avrupa’nın tatlı suları”4 olarak isimlendirilen, dere günümüzde saflığını yitirmiş durumda. “Yeşilin maviyle buluştuğu yer” sloganı Vadi İstanbul’un tanıtımını üstleniyor.4 Ancak yapılaşmalarla yeşili tüketen beton ve atıklarla griye boyanmış ‘su’ sizi karşılıyor. Bölgenin şantiye alanı olması sebebiyle dere boyunca kesintisiz yürümek şu anda mümkün değil. Tabi şantiye bitişinde de ‘kompleksin’ güvenlik noktaları dolayısıyla yürümek mümkün olur mu o da aklımızda bir soru işareti.

İstanbul’un Çeperlerinin Mekan Atlası

The first obstacle to our exploration of the city and its periphery is the Havaray that we had to use after the subway ride. The impossibility of pedestrian access starts right at this point. Then, we can set foot to the valley only by using a passage of the shopping mall. As the project stages continue to be built, the river bed which was referred to as “Europe’s Fresh Waters” by European wanderers and French-speaking Istanbul residents, had long lost its purity. The motto “The place where green meets blue” bears the representation of Vadi Istanbul. However, instead, the concrete that consumes green and dirty grey water meets you. At the moment, due to the construction site, it is impossible to walk alongside the river. Of course, it is a question mark that if it is going to be possible or not to walk alongside the security checkpoints of the complex once the construction is finished.

12

The Space Atlas of the Periphery of Istanbul


SİZİ YAŞAYAN BİR VADİ KARŞILAYACAK / A LIVING VALLEY WELCOMES YOU “Bir tarafınızda İstanbul’a nefes veren ve her mevsim yeşilin başka bir tonuna bürünen Belgrad Ormanı. Diğer tarafınızda içinden tertemiz İstanbul Boğazı sularının geçtiği Sadabad Deresi. Üstünüzde yıldızlı gökyüzü. Burada sessizlik ve huzur standart.” “On one side you have Istanbul’s breathe, the Belgrade Forest, evergreen at each and every season of the year. On the other side you have the Sadabad River, flowing with fresh water coming from the Bosphorus. And above, you have the starry night sky.” İstanbul’un Çeperlerinin Mekan Atlası

13

The Space Atlas of the Periphery of Istanbul


İstanbul’un Çeperlerinin Mekan Atlası

14

The Space Atlas of the Periphery of Istanbul


traktör[isim]: Arkasına römork takılabilen, çift sürmek, yük taşımak vb. işlerde kullanılan motorlu iş makinesi.[tdk] “kentsel traktör”[aktör isim]: Doğal döngüde fayda sağlayan traktörün, yapılaşma faaliyetlerinde aktörleşen hali. İstanbul’un Çeperlerinin Mekan Atlası

15

The Space Atlas of the Periphery of Istanbul


tractor: A labor machine that can be used for carrying heavy loads, plowing etc. urban tractor: The twisted version of the tractor which is normally used in the natural circle; to be used for construction activities. İstanbul’un Çeperlerinin Mekan Atlası

16

The Space Atlas of the Periphery of Istanbul


ÖN*: YEŞİLİN DİĞER TONLARI / FRONT*: OTHER SHADES OF GREEN

‘Doğanın içinde’ oluşuyla öne sürülen projelerin, aslında doğayı tüketerek kendini orada var etmesi ve bitmemişliğini örtmek amacıyla da yerinden edilen doğanın, saksıda ya da panelde, bir makyaj unsuruna dönmesi. The projects which declare themselves to be located ‘in nature’, actually consume nature in order to exist and to cover their incompleteness, they turn nature into a ‘showpiece’ in a flower pot or on the billboards. *Aynı noktadan çekilen iki fotoğraftır. Two photos were taken from the same point. İstanbul’un Çeperlerinin Mekan Atlası

17

The Space Atlas of the Periphery of Istanbul


İstanbul’un Çeperlerinin Mekan Atlası

18

The Space Atlas of the Periphery of Istanbul


ARKA*: YEŞİLİN DİĞER TONLARI / BACK*: OTHER SHADES OF GREEN

‘Doğanın içinde’ oluşuyla öne sürülen projelerin, aslında doğayı tüketerek kendini orada var etmesi ve bitmemişliğini örtmek amacıyla da yerinden edilen doğanın, saksıda ya da panelde, bir makyaj unsuruna dönmesi. The projects which declare themselves to be located ‘in nature’, actually consume nature in order to exist and to cover their incompleteness, they turn nature into a ‘showpiece’ in a flower pot or on the billboards. *Aynı noktadan çekilen iki fotoğraftır. Two photos were taken from the same point. İstanbul’un Çeperlerinin Mekan Atlası

19

The Space Atlas of the Periphery of Istanbul


İstanbul’un Çeperlerinin Mekan Atlası

20

The Space Atlas of the Periphery of Istanbul


İstanbul’un Çeperlerinin Mekan Atlası

21

The Space Atlas of the Periphery of Istanbul


1.2 km algısı: Yürüyerek 24 dk. deneyimlenen doğa veya 120 km/sa hızla giden otomobilden görülen 1 sn.’lik ‘anlık’ doğa. Experiencing nature by walking takes 24 minutes (1.2 km/h) or it takes 1 second with a speedy automobile (120km/h).

Vadinin devamında Kemerburgaz Caddesi boyunca yürüdüğümüzde ise, elbette kaldırımın süreklilik sağladığı noktaya kadar, hem devam etmekte olan Vadi İstanbul projesi üçüncü etabı hem de kartagrofik düzlemde izlerini okuduğumuz doğayı tüketerek yer yer konumlanmış olan fabrikalar, maden ve sanayi tesisleri dolayısıyla olabildiğine hızlı giden sayısız hafriyat kamyonları bize yaya olarak orada yerimiz olmadığını bir kez daha hatırlatmış oluyor. Hemen hemen her yeşilin potansiyel inşaat alanı olarak görüldüğü şu günlerde, kırsal olarak nitelendirebileceğimiz böylesine büyük bir yeşil dokuyu da yalnızca bir sınır olarak hissetmek, gündelik hayattaki hız ve zamanın akışı ile otoyolların beraberliğinde yok-yerlere dönüştürmekteyiz.

İstanbul’un Çeperlerinin Mekan Atlası

In the continuation of the valley, we walk across the Kemerburgaz Street – up to the point where the pavement provides pedestrian access – through the third stage of Vadi Istanbul Project as well as factories, mine, and industrial sites. Thus, the enormous number of speedy earth-moving trucks reminds us that we do not have any place here. Today, when almost all green fields are seen as potential construction fields, we can perceive the large green forests only as a border and with the speed of daily life and the presence of highways; we turn these places into non-places.

22

The Space Atlas of the Periphery of Istanbul


SİZİ YAŞAYAN BİR V V A D I S T BİR YARISI GELECEK A LIVING VALLEY BURADA SESSİZLİK VE MASLAK 1453 MO İSTANBUL’UN KALBİN BİR SEMT. A NEW CITY İstanbul’un Çeperlerinin Mekan Atlası

23

The Space Atlas of the Periphery of Istanbul


VADİ KARŞILAYACAK! T A N B U L BİR YARISI YATIRIM. WELCOMES YOU!! E HUZUR STANDART. ODERN NİŞANTAŞI NDE ADETA YEPYENI Y IS RISING. XXXXXX İstanbul’un Çeperlerinin Mekan Atlası

24

The Space Atlas of the Periphery of Istanbul


İstanbul’un Çeperlerinin Mekan Atlası

25

The Space Atlas of the Periphery of Istanbul


ROTA II

ROUTE II

Yürüyüşün ikinci rotasını oluşturan Ayazağa merkez mahallesinin keşfi, yine kent çeperinin ulaşılmazlığı durumunu karşımıza çıkarıyor. Üç tarafı görece yeşil alan –askeri bölge, mesire alanı ve vadi- ile çevrili olan bu mahalle, bu bölgeler arasında bir tepeye konumlanmış oluşuyla dikkat çekiyor. Doğa ile teması bu anlamda görsel bir iletişimden öteye geçemiyor. Bunun yanında çıkmaz sokakların mahalle ve yeşil alan arakesitine erişmeye izin vermediği bir kurgu da mevcut; ve bu kurgu, aynı zamanda çeşitli sınırlandırma ögeleri, çitlemeler, duvarlar ile de doğa ve mahalle ilişkisini birbirinden koparmış durumda. Mahalle ölçeğinde en dikkat çekici unsurlardan biri, dört farklı tipoloji ve yapı stoğu katmanını bir arada bulundurması.

The discovery of the Ayazaga neighborhood, which constitutes the second route of the march, again reveals the state of the city’s inaccessibility by walking. Surrounded by a relatively green area -a military zone, a recreation spot, and a valley- on three sides, this neighborhood is located on a hill between these regions. In this sense, the neighborhood’s contact with nature cannot go beyond visual communication. Besides, there’s a settlement structure where the dead-end streets do not allow access to the intersection of the neighborhood and the green area; and this structure with various limiting elements like fences and walls breaks the relationship between neighborhood and nature. One of the most striking elements in the neighborhood is that it has four different types of residential typology and building stock together. These layers can be read as ‘apartkondu’ (slum buildings), apartment blocks, small or mid-rise gated communities, and high-rise residence type housing structures. While the first three groups among these layers continue to exist together because they are nested, the new residence layer, which has been added to the city in the last decade, defines a spatial, social and economic disaggregation. In this neighborhood, the Maslak 1453 project and the neighborhood have a visual connection, facing each other, because of their location, but there is probably no spatial cooperation.

Sözü edilen katmanlar; gecekondu tipi yapılar, apartman blokları, küçük orta yükseklikte siteler ve yüksek rezidans tipi konut yapıları olarak okunabiliyor. Bu katmanlar arasından ilk üç grup, iç içe konumlanmış olmaları sebebiyle birlikte var olmayı sürdürürken, kente son on yılda eklemlenmekte olan yeni rezidans katmanı mekansal, sosyal ve ekonomik olarak kesin bir ayrışmayı tanımlıyor. Bu mahalle özelinde, Maslak 1453 projesi ve mahalle, konumları sebebiyle birbirini izleyen bir ilişkiye sahip olmakla birlikte, muhtemelen herhangi bir mekansal ortaklaşmadan söz edilemiyor. İstanbul’un Çeperlerinin Mekan Atlası

26

The Space Atlas of the Periphery of Istanbul


İnsanın ve insan üretimi yapılı çevrenin doğa üzerinde kurduğu hakimiyet. Antroposen. Yapılı çevrenin doğal çevre üzerinde kurduğu egemenlik. İstanbul’un Çeperlerinin Mekan Atlası

27

The Space Atlas of the Periphery of Istanbul


The hegemony of man and man-made built environment. Anthropocene. The dominance of the built environment on the natural environment. İstanbul’un Çeperlerinin Mekan Atlası

28

The Space Atlas of the Periphery of Istanbul


ARALIK VE EŞİK / GLANCE AND TRESHOLD Mahalleden dışarı bakışta, her aralık bir rezidans manzarası sunuyor. Manzara, ölçek farklılıklarının okunmasına olanak sağlıyor. Mahalle ve rezidans bölgesinin tam da arakesitinde kurulan pazaryeri, iki farklı bölge arasına kurulan bir eşik özelliği taşısa da, muhtemelen pazaryeri sadece mahallenin insanlarına hizmet ediyor, çünkü rezidans sakinleri ihtiyaçlarını kompleks içindeki marketlerden karşılıyor. Each glance out from neighborhood offers a residence view. The view allows reading of scale differences. The marketplace, which is located at the intersection of the neighborhood and residence district, has a threshold feature established between the two regions, but probably the marketplace serves only the people of the neighborhood because the residents of the residences meet their needs from the supermarkets in their complexes. İstanbul’un Çeperlerinin Mekan Atlası

29

The Space Atlas of the Periphery of Istanbul


İstanbul’un Çeperlerinin Mekan Atlası

30

The Space Atlas of the Periphery of Istanbul


İSTİNAT | DOĞAYA DUR DEMEK Mİ? DOĞANIN DUR DEYİŞİ Mİ? İstinat, doğayla insan yapımı arasına inşaa edilmiş bir sınırdır. Bu sınır insan tarafından doğaya bir dur deyiş olarak form bulsa da, bir başka görüşle, artık doğaya sızmaya imkan vermeyen bir sınır olarak, doğanın insana dur deyişi olarak da görülebilir. Retaining wall is a border between nature and man-made. Although this boundary forms a stop-word to nature, it can also be seen as a stop sign of nature as a boundary that no longer allows the infiltration into nature. İstanbul’un Çeperlerinin Mekan Atlası

31

The Space Atlas of the Periphery of Istanbul


İstanbul’un Çeperlerinin Mekan Atlası

32

The Space Atlas of the Periphery of Istanbul


Görsel ilişki, her zaman sosyal, kültürel ya da mekansal bir ilişkiyi temin etmez. Birbirine bakan, daimi olarak birbirini izleyen mahalle ve rezidans blokları, temelde birbiri ile hiçbir bağ kuramayan farklı ölçeklerde, iki ayrı sosyal dokuya sahip. İstanbul’un Çeperlerinin Mekan Atlası

33

The Space Atlas of the Periphery of Istanbul


The visual relationship does not always provide a social, cultural or spatial relationship. The neighborhood and residence blocks, which are facing each other, have two distinct social patterns on different scales, which cannot connect with each other. İstanbul’un Çeperlerinin Mekan Atlası

34

The Space Atlas of the Periphery of Istanbul


KİŞİSELLEŞME | KİMLİKSİZLEŞME / PERSONALIZATION | DE-IDENTIFICATION Tezat kavramı, rezidans tipi yapılar ve mahalle ölçeğindeki yapıların kimlik üzerinden karşılaştırılması konusunda da kendini göstermekte. Birbiri üstüne sıralanan rezidans daireleri, evlerin sahipleri gizlemek ve mekanı kimliksizleştirmek özelliğine sahipken, mahallenin her kapısında başka bir yaşamın izlerini bulmak, sokakta oynayan çocukların duvara çizdiği resimlere rastlamak ve karşılıklı pencerelerden gerilmiş ipler üzerine asılı çamaşırlardan hane halkının kimliğini okumak mümkün. The concept of contrast is also reflected in the comparison of residence-type structures and structures on the neighborhood scale. The residences on top of each other are designed to hide the owners of the houses and to de-identify the place; while it is possible to find the traces of another life at every door of the neighborhood, to see the paintings of children on walls, and to read the identity of the household from the laundry hanging on the ropes stretched from the windows. İstanbul’un Çeperlerinin Mekan Atlası

35

The Space Atlas of the Periphery of Istanbul


İstanbul’un Çeperlerinin Mekan Atlası

36

The Space Atlas of the Periphery of Istanbul


İstanbul’un Çeperlerinin Mekan Atlası

37

The Space Atlas of the Periphery of Istanbul


Ayazağa Merkez mahallesi nüfusu: 30 000 | Maslak 1453 nüfusu: 15 000 (10 x proje arazisi = mahalle yüzölçümü) Ayazaga neighborhood population: 30 000 | Maslak 1453 residences population: 15 000 (10 x project site = neighborhood surface area)

İstila.. Yürüyüşümüz sonucunda açığa çıkan bu kısa ancak etkili çalışmanın temel kavramı. Doğa, istila ediliyor. Doğayı tüketim nesnelerine bir hammadde olarak sunmak isteyenler tarafından. Kent istila ediliyor. Kentleri rant elde etmenin ana materyali olarak görenler tarafından. Mahalleler istila ediliyor. Kentliyi yok sayan, kentliyi yerinden eden, sosyal ayrışmayı toplumun merkezine konumlandıran yapılaşma polikataları tarafından. Ve bu istila etme süreci, hız kesmeden devam ediyor.

Invasion... This is the basic concept of this short but effective study that emerged as a result of our walk. Nature is being invaded. By those who wish to present nature as a raw material to the objects of consumption. The city is being invaded. By those who see cities as the main material for obtaining rent. The neighborhoods are being invaded. By urbanization policies that ignore the citizen, displace the citizen, and position social segregation in the center of society. And this invasion process continues unabated. The view that is waiting for us at the end of the streets in our neighborhood is nothing more than a series of metal-pile structures that surround the sky. Of course, if these monumental masses have not stuck in our natural environment and occupied our neighborhood yet.

Artık mahallemizin sokaklarının sonunda bizi bekleyen manzara, gökyüzünü kuşatmış kimliksiz metal yığını yapılardan başka bir şey değil. Tabi ki, bu tekdüze yığınlar henüz doğamıza dandanmamış, mahallemizi işgal etmemiş ise. İstanbul’un Çeperlerinin Mekan Atlası

38

The Space Atlas of the Periphery of Istanbul


İstanbul’un Çeperlerinin Mekan Atlası

39

The Space Atlas of the Periphery of Istanbul


Bu çalışma, kent çeperinde, kent ve kırın ara kesitinde ‘şu anda’ olup bitmekte olanlara eleştirel tavır almış, görülebilir sonuçlarını açığa çıkarmayı hedefleyen ve ‘an’ı belgeleme niteliği olan bir enstantane olma özelliği taşıyor. Günümüzden 10 yıl sonra, bugün arakesit olan bu yerler, ne yazık ki, artık çoktan istila edilmiş olacak. This work is an instantaneous frame of what is happening right now in the intersection of the urban city and its periphery, criticizing and aiming to disclose the visible results of the ongoing processes. After 10 years from now, unfortunately, the places which are the intersection today will already be invaded.

İstanbul’un Çeperlerinin Mekan Atlası

40

The Space Atlas of the Periphery of Istanbul


Profile for Gaye

Kağıthane'nin İstilası  

Bu çalışma, Aura 2018 Güz dönemi başlangıcında "İstanbul Çeperlerinin Mekan Atlası" başlığı altındaki iki haftalık bir atölye sürecinin son...

Kağıthane'nin İstilası  

Bu çalışma, Aura 2018 Güz dönemi başlangıcında "İstanbul Çeperlerinin Mekan Atlası" başlığı altındaki iki haftalık bir atölye sürecinin son...

Advertisement