Page 1

ԴԱՐՁՎԱԾՔՆԵՐ

ՍԻՐՏ

ԲԱՌՈՎ


Կազմում և նկարազարդում՝ Լիլի Թովմասյան Անժելա Մաթևոսյան

2018 թ.


ՍԻՐՏ ԱՌՆԵԼ

համարձակություն ստանալ, ոգևորվել, խանդավառվել

1


ՍԻՐՏ ԲԱՑԵԼ

ուրախացնել, տրամադրությունը բարձրացնել

2


ՍԻՐՏ ԴՆԵԼ

Խրախուսել եռանդ, ավյուն գործադրել

3


ՍԻՐՏԸ ԳՈՂԱՆԱԼ գայթակղեցնել

4


ՍԻՐՏ ՏԱԼ

քաջալերել, խրախուսել, սրտապնդել

5


ՍԻՐՏ ԹԱՓԵԼ փսխել

6


ՍԻՐՏ ՔԱՆԴԵԼ

հուզել, բուռն ապրումներ պատճառել

7


ՍԻՐՏ ՄԱՇԵԼ տանջվել, տառապել

8


ՍԻՐՏ ՄՏՆԵԼ

հեշտությամբ մտերմանալ

9


ՍԻՐՏԸ ՔԱՐ

անգութ, սառնասիրտ

10


ՍԻՐՏԸ ՔԱՆԴՎԵԼ հուզվել

11


ՍԻՐՏԸ ՈՒՏԵԼ

ծանր վիշտ, տառապանք պատճառել

12


ՍԻՐՏԸ ԵԼՆԵԼ հուզվել, զգացվել վրդովվել

13


ՍԻՐՏԸ ՏԱՆԵԼ դիմանալ, տոկալ

14


ՍԻՏԸ ՏԱՔ ԼԻՆԵԼ համակրել, սիրել

15


ՍԻՐՏԸ ՏԵՂՆ ԸՆԿՆԵԼ

հանգստանալ, հուզմունքն անցնել, երկյուղն անցնել

16


ՍԻՐՏԸ ՊԱԿԱՍԵԼ նվաղել, վիրավորվել, մարել

17


ՍԻՐՏԸ ՊԱՏՌԵԼ

խոր վիշտ պատճառել կամ զգալ, վշտացնել կամ վշտանալ

18


ՍԻՐՏԸ ՊԻՆԴ ՊԱՀԵԼ

չվախենալ, հաստատակամ լինել

19


ՍԻՐՏԸ ՊՂՏՈՐԵԼ կասկած առաջացնել, երկմտանքի մեջ գցել

20


ՍԻՐՏԸ ՊՆԴԱՑՆԵԼ համարձակություն ներշնչել, սրտապնդել

21


ՍԻՐՏԸ ԱԼԵԿՈԾԵԼ

հուզել, հոգեկան խռովքի մեջ գցել

22


ՍԻՐՏԸ ԱՍԵԼ

նախազգալ, կանխազգալ, սիրտը վկայել

23


ՍԻՐՏԸ ՍԱՌՉԵԼ

մեկի նկատմամբ ունեցած զգացմունքը, հետաքրքրությունը, սերը կորցնել

24


ՍԻՐՏԸ ՍԵՎ

սգավոր, վշտացած

25


ՍԻՐՏԸ ԳՆԱԼ

նվաղել, մեկի կամ մի բանի համար ուշքը գնալ, չափազանց շատ սիրել

26


ՍԻՐՏԸ ՀԵՏԸ ԳՆԱԼ մեծ ցանկություն ունենալ, չափազանց շատ հավանել

27


ՍԻՐՏԸ ՀՈՎԱՆԱԼ հանգստանալ, վիշտը, տանջանքը մեղմանալ

28


ՍԻՐՏԸ ԿԱԽ

դժկամ, առանց ցանկություն ունենալու

29


ՍԻՐՏԸ ԿՈՏՐԵԼ

վշտացնել, ցավ պատճառել

30


ՍԻՐՏԸ ԿՏՈՐ-ԿՏՈՐ ԼԻՆԵԼ կսկիծ զգալ, ցավել

31


ՍԻՐՏԸ ԼՑՆԵԼ հուզել, համակել

32


ՍԻՐՏԸ ՎԿԱՅԵԼ

որևէ բանի նախազգացում ունենալ

33


ՍԻՐՏԸ ՎԱՌԵԼ

ծանր վիշտ պատճառել

34


ՍԻՐՏԸ ՎԵՐ ԹՌՉԵԼ

երկյուղից, հուզմունքից սիրտը արագ բաբախել

35


ՍԻՐՏԸ ԲԱՆԱԼ

գաղտնիքները, մտատանջությունները, վշտերը մեկին պատմել, խոստովանել

36


ՍԻՐՏԸ ՆՍՏԵԼ հանգստանալ

37


ՍԻՐՏԸ ՄԻ ՄԱՏ ԵՂ /ՅՈՒՂ/ ԿԱՊԵԼ

գոհանալ, գոհունակությունից իրեն լավ զգալ, փառավորվել

38


ՍՐՏՈՒՄ ԱՌՅՈՒԾ ԾՆՎԵԼ

իրեն ուժեղ և անպարտելի զգալ, արիանալ

39


ՍՐՏԻՆ ԴԻՊՉԵԼ վիրավորվել, նեղացնել

40


ՍՐՏԻՆ ԿՊՉԵԼ

ցավ պատճառել, նեղացնել, վիրավորել, վշտացնել

41


ՍՐՏԻՆ ՍԵՂՄԵԼ ջերմորեն գրկել, գգվել

42


ՍՐՏԻՆ ԴԱՆԱԿ ԽՓԵԼ շատ խորը վիրավորել, մեծ ցավ պատճառել

43


ՍՐՏԻ ԱԿԱՆՋԻՆ ԽՈՍԵԼ ուշք ու միտքը գրավել

44


ՍՐՏԻ ԳԴԱԼ կրծոսկր

45


ՍՐՏԻ ՀԱՏՈՐ

հոգեհարազատ ու սիրելի մարդ

46


ՍՐՏԻ ԹՈՒՅՆԸ ԹԱՓԵԼ

իր մեջ կուտակած զայրույթն արտահայտել

47


ՍԻՐՏԸ ԲԱՐԱԿ դյուրազգաց, նուրբ

48


ՍԻՐՏԸ ԵՏ ԲԵՐԵԼ հանգստացնել, ուշքի գալ

49


ՍԻՐՏԸ ԴԻՄԱՆԱԼ տոկալ, հոգեպես դիմանալ

50


ՍԻՐՏԸ ԾԱՆՐ ԼԻՆԵԼ անտրամադիր և վշտացած լինել

51


ՍԻՐՏԸ ԼԻՔԸ

հուզված, վշտացած

52


ՍԻՐՏԸ ԽՈՑԵԼ ԿԱՄ ԾԱԿԵԼ վիրավորանք հասցնել

53


ՍՐՏԻ ԼԱՐԵՐԻՆ ԴԻՊՉԵԼ

հուզել, մեկի նվիրական զգացմունքները շոշոփել

54


ՍՐՏԻ ՍՅՈՒՆ ԼԻՆԵԼ ապավեն, հենարան դառնալ

55


ՍԻՐՏԸ ԾԱՆՐԱՆԱԼ շատ տրտմել, չափազանց մտահոգվել

56


ՍՐՏԻՆ ՄՈՏ ԸՆԴՈՒՆԵԼ

համարել իրեն վերաբերող և ազդվել

57


ՍՐՏԻ ԱՊԱԿԻՆ ԿՈՏՐԵԼ

ծանր, ճնշող վիրավորանք հասցնել

58


ՍԻՐՏԸ ՉԿՊՉԵԼ չհավանել, դուրը չգալ

59


ՍԻՐՏԸ ՓՈՐՆ ԸՆԿՆԵԼ

ահաբեկվել, երկյուղի մատնվել

60


ՍԻՐՏԸ ԵՏ ՏԱԼ փսխել

61


ՍԻՐՏԸ ՏԱԿՆ ՈՒ ՎՐԱ ԱՆԵԼ խորապես վշտացնել

62


ՍԻՐՏԸ ՏԵՂԱՀԱՆ ԼԻՆԵԼ հուզվել

63


ՍԻՐՏԸ ՊԱՅԹԵԼ

ծայրահեղ զայրույթի մեջ լինել, զայրույթից նեղվել

64


ՍԻՐՏԸ ԱՀ ԸՆԿՆԵԼ վախենալ, սարսափել

65


ՍԻՐՏԸ ԱՆՑՆԵԼ ուշաթափվել

66


ՍԻՐՏԸ ԴՈՂԱԼ երկյուղել, վախենալ

67


ՍԻՐՏԸ ԿՈՒՉ ԳԱԼ նեղվել, ցավ զգալ

68


ՍԻՐՏԸ ՀԱԼՎԵԼ

երանություն, հաճույք զգալ

69


ՍԻՐՏԸ ՈՐԴ ԿՐԾԵԼ

անհանգստանալ, մտատանջվել

70


ՍՐՏՈՒՄ ՊԱՐՏԵԶ ԲԱՑՎԵԼ շատ ուրախանալ, հրճվել

71


ՍԻՐՏԸ ՔԱՂՑՐԱՆԱԼ համոզել մի բան անելու

72


բովանդակություն Սիրտ առնել. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Սիրտ բացել. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Սիրտ դնել. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Սիրտը գողանալ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Սիրտ տալ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Սիրտ թափել. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Սիրտ քանդել. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Սիրտ մաշել. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Սիրտ մտնել. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Սիրտը քար . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Սիրտը քանդվել . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Սիրտը ուտել. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Սիրտը ելնել. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Սիրտը տանել. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 սիտը տաք լինել. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Սիրտը տեղն ընկնել . . . . . . . . . . . . . . . . . 16


Սիրտը պակասել . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Սիրտը պատռել. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18 Սիրտը պինդ պահել. . . . . . . . . . . . . . . . . .19 Սիրտը պղտորել. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Սիրտը պնդացնել. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Սիրտը ալեկոծել. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Սիրտը ասել. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Սիրտը սառչել. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Սիրտը սև. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Սիրտը գնալ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Սիրտը հետը գնալ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Սիրտը հովանալ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Սիրտը կախ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Սիրտը կոտրել. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Սիրտը կտոր . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Սիրտը լցնել. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Սիրտը վկայել . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Սիրտը վառել. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Սիրտը վեր թռչել. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35


Սիրտը բանալ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Սիրտը նստել . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Սիրտը մի մատ եղ /յուղ/ կապել . . . . . . 38 Սրտում առյուծ ծնվել . . . . . . . . . . . . . . . 39 Սրտին դիպչել . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Սրտին կպչել . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Սրտին սեղմել . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Սրտին դանակ խփել . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Սրտի ականջին խոսել . . . . . . . . . . . . . . 44 Սրտի գդալ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Սրտի հատոր . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 Սրտի թույնը թափել . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 Սիրտը բարակ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 Սիրտը ետ բերել . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 Սիրտը դիմանալ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Սիրտը ծանր լինել . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 Սիրտը լիքը . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 Սիրտը խոցել կամ ծակել . . . . . . . . . . . . 53 Սրտի լարերին դիպչել . . . . . . . . . . . . . . . 54


Սրտի սյուն լինել. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 Սիրտը ծանրանալ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 Սրտին մոտ ընդունել. . . . . . . . . . . . . . . . . 57 Սրտի ապակին կոտրվել. . . . . . . . . . . . . . 58 Սիրտը չկպչել . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 Սիրտը փորն ընկնել. . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Սիրտը ետ տալ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 Սիրտը տակն ու վրա անել. . . . . . . . . . . . 62 Սիրտը տեղահան լինել. . . . . . . . . . . . . . . 63 Սիրտը պայթել. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 Սիրտը ահ ընկնել. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 Սիրտը անցնել. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 Սիրտը դողալ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 Սիրտը կուչ գալ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 Սիրտը հալվել. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 Սիրտը որդ կրծել . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 Սրտում պարտեզ բացվել. . . . . . . . . . . . . 71 Սիրտը քաղցրանալ. . . . . . . . . . . . . . . . . . 72


Դարձվածքներ սիրտ բառով  
Դարձվածքներ սիրտ բառով  

Հեղինակներ՝ Լիլի Թովմասյան, Անժելա Մաթևոսյան

Advertisement