Page 1

Твоја фотографиј а (стави асална слика на која изгледаш деловно)

ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ Име и презиме Датум и место на раѓање Адреса Телефон E-mail

Дарко Гавровски 17. јуни 1977, Тетово, МК Ул.В.С,Бато бр.1233/1, Тетово, МК Напомена: Стави само еден единствен број на кој најчесто можат да те најдат (предлагам мобилен). Не ги пишувај сите можни броеви што ги имаш info@gavro.com.mk

РАБОТНО ИСКУСТВО

датум (од – до)

Напомена (и избриши одкако ќе прочиташ): Пиши ги прво најновото искуство, па оди наназад во минатото. Со copy/paste додади нови редови ако имаш повеќе раб.искуства од овде предвидените редови. Во спротивно, ако имаш помалку работно искуство од овдешните редови избриши ги вишокот празни редови и не ги оставај празни. Подолу пример:

Назив на Фирма Работно место Главни работни задачи и обврски датум (од – до) Назив на Фирма Работно место Главни работни задачи и обврски

Сеп.2002 – дек.2007 Доо Гавро Комерц - Тетово Асисстент за Продажба Асиситирање на работата на Менаџерот на Продажба, Административни задачи поврзани со контакт со клиенти, подготовка на понуди, фактури. Правење на анализа на пазарот.

датум (од – до) Назив на Фирма Работно место Главни работни задачи и обврски

ОБРАЗОВАНИЕ датум (од – до) Образовна институција Степен на образование Титула датум (од – до) Образовна институција Степен на образование Титула

www.gavro.com.mk

стр.

1


ОБУКИ И КУРСЕВИ Датум на одржување Организатор Тема на обука Датум на одржување Организатор Тема на обука Датум на одржување Организатор Тема на обука

ЈАЗИЦИ

МАКЕДОНСКИ

Напомена (и избриши одкако ќе прочиташ): Пиши само ‘Мајчин Јазик’ или ако не тие мајчин тогаш пиши го степенот на познавање (одлично, многу добро и сл. – а исто така со зборови оцениго познавањето на странските јазици). Подолу доколку познашаш повеќе јазици можеш да додаваш редови со copy/paste. Aко немаш познавање од други јазици подобро бриши ги тие редови и не ги оставај празни.

АНГЛИСКИ Читање (оценка од 1 до 5) Пишување (оценка од 1 до 5) Говор (оценка од 1 до 5) ДРУГИ ЈАЗИЦИ Читање (оценка од 1 до 5) Пишување (оценка од 1 до 5) Говор (оценка од 1 до 5)

КОМПЈУТЕРСКИ ВЕШТИНИ

ВОЗАЧКА ДОЗВОЛА

СОЦИЈАЛНИ ВЕШТИНИ

ДРУГИ ИНФОРМАЦИИ

Напомена (и избриши одкако ќе прочиташ): Напиши кои програми ги познаваш. Пр: Целиот пакет на MS Office, MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, CorelDraw, Интернет и сл. Напомена (и избриши одкако ќе прочиташ): Напиши која категорија и од која година имаш положено (пр: Б категорија од 2003 година). Ако немаш подобро избриши го овој ред. Напомена (и избриши одкако ќе прочиташ): дали и во кој степен поседуваш организациски, лидерски, комуникациски вештини, работа на проекти, членство во невладини организации и сл.) Напомена: Впиши - Твојот интерес за огласената позиција, дали имаш препораки од претходно искуство, волонтирање и сл. Ако немаш што да додадеш подобро избриши го овој ред.

среда, 09 јуни 2010

www.gavro.com.mk

стр.

2

CV - Деловна Биографија  

Образец на CV

CV - Деловна Биографија  

Образец на CV

Advertisement