Page 1

ZO M

ER

…. waar iedereen thuis is!

Een band tussen school en thuis

Schooljaar 2009 – 2010 Redactie: Veerle Buytaert - Frederik Vanhuffel VU: Kris Cerpentier—Irmgard Pauwels

Schoolkrantje


INHOUD : Woordje van de directeur Woordje van de coรถrdinerend directeur Wereld van de ICT Wonderouderraad Woorden van dank Wiebel en het STOP-Project Wij bibberden in de Dikke-truienweek Wij vieren feest: Carnaval Welkom op het grootouderfeest oma en opa Wereldnieuws: Haiti beeft, Gavertje Vier geeft Waanzinnig leuke zeeklassen Wij zijn Supervlieg-kunstenaars Wat een kunst Wij knotsen en dotsen op het schoolfeest Wil het groeien? Tuinierkriebels in groepen 2 Wondere winter: dieren in de winter Wij zijn op weg naar het eerste leerjaar: sportdag G4 en L1 Wij gaan op stap: L1 op schoolreis naar het Boudewijnpark Wij vieren feest: RKG en NCZ Wij nemen afscheid van L 6 Wij delen lief en leed


oordje van de directeur Beste (groot)ouders, collega’s, leerlingen, … De gebeurtenissen rond de zoektocht naar een kinderstadsdichter inspireerden mij deze keer tot een “poëtisch-literaire bijdrage”: een acrostichon.

Pfwiew! Het schooljaar zit er alweer bijna

Vier kinderen van onze school werden

op!

geselecteerd voor de finale van de kinderstadsdichter.

Razendsnel is het weer vooruitgegaan.

Artistieke prestaties waren frequent te be-

En dus is het tijd om eens achterom te

Kunstenaars liepen er in overvloed rond:

kijken.

Terugblikken op tien boeiende, leerrijke, sportieve, prettige, spannende en ontspannende maanden.

Tien om te zien! Een volledig schooljaar, samengevat in vier woorden!

Ik wil daarom ook “alleman en iedereen” bedanken voor de kleine en grote inzet, het enthousiasme, het positivisme, de flexibiliteit, de collegialiteit, de samenwerking, ... maar ook voor het begrip, het geduld, de verdraagzaamheid …

Goed teamwerk leidt tot grootse prestaties, zo is weer eens gebleken.

Er werden weer vele inspanningen beloond met een knap resultaat.

wonderen in Gavertje Vier.

van supervliegdesigners tot ukkepukartiesten die hun werk exposeerden in een prachtige tentoonstelling!

Aan zangtalent ontbrak het ook niet, getuige de vele zakdoekmomenten tijdens het slot van onze “Van Knots tot Dots”-show!

Natuurlijk werd er ook flink gelezen, geschreven, gerekend, gestudeerd, … zodat iedereen hopelijk weer naar best vermogen een prachtig resultaat heeft neergezet.

Tot slot nog een kleine wens: Ik wens jullie allemaal een deugddoende, (ont)spannende, zonnige, stressloze, … zomervakantie toe!

En we zien jullie graag allemaal (behalve onze zesdeklassers dan) graag gezond en wel op woensdag 1 september terug! Directeur Kris


Vakantie …. Lopen met je handen in je zakken. Een fluittoon in je mond. De held uithangen voor je kleine zus, haar het geheimzinnigste plekje van het bos tonen. Die zo-oud-als–de-straat-poppenkast weer van de zolder halen voor regen-, wind- en saaie dagen. Vakantie is… … als dat boek dat je in één ruk wilt uitlezen — veel te spannend — joh ! naar een tekst van Els Beerten


oordje van de Coördinerend directeur Woordje van de dirco

Onze scholengemeenschap In alweer lang vervlogen tijden zetten de Droomballon en Gavertje Vier, onze twee stedelijke basisscholen, schoorvoetende stapjes naar samenwerking en overleg toe. Op dit moment is het begrip “scholengemeenschap” niet meer weg te denken in onze, maar ook in andere scholen. Inmiddels zijn, op één na, alle scholen van het gemeentelijk/stedelijk basisonderwijs aangesloten bij een scholengemeenschap. Momenteel zijn er in de 94 scholengemeenschappen 39 directeuren met een coördinerende opdracht (dirco’s) aan de slag. Andere scholengemeenschappen doen een beroep op stafmedewerkers, coördinerende zorgcoördinatoren en/of administratieve medewerkers. Vergeleken met andere scholengemeenschappen zijn wij beperkt gebleven wat het aantal scholen en schoolbesturen betreft die een samenwerkingsovereenkomst sloten. Twee scholen en één schoolbestuur zorgen ervoor dat ook de extra middelen beperkt blijven, maar garandeert evenzeer een vlotte werking met zo weinig mogelijk ingewikkelde overlegstructuren ! In onze scholengemeenschap groeit, zowel bij de directeurs van de scholen, als bij de dienst onderwijs van de stad en het school/stadsbestuur de overtuiging dat er meer winst uit te halen valt dan wat men eventueel verliest aan autonomie. Jammer genoeg kunnen grotere scholengemeenschappen dat niet altijd zeggen. Het minimum aantal leerlingen om een scholengemeenschap te vormen is 900. Op 1 februari 2010 telden we 979 leerlingen. Een leuk detail is dat we, op enkele leerlingen na, zowat evenveel jongens als meisjes tellen ! De eerste cyclus van scholengemeenschappen is ten einde en in principe kunnen alle scholen nu hun samenwerkingsverbanden herbekijken, in een nieuwe scholengemeenschap stappen of een bestaande verlaten…. Uiteraard houden wij het (om tal van voorgaande redenen) bij onze twee bloeiende en kwaliteitsvolle scholen : GAVERTJE VIER en DE DROOMBALLON !!!!!! Omkadering, organisatie en communicatie Een vlot werkende scholengemeenschap vergt, net als alle andere organisaties, omkadering. Sinds het schooljaar 2008-2009 kreeg ik de kans om de (halftijdse) opdracht van dirco in te vullen. Het is een bijzonder boeiende taak om op deze manier aansturend en aanvullend te kunnen werken voor beide scholen. De grote uitdaging bij de start van een nieuwe cyclus is voor mij om een betere betrokkenheid van alle actoren te stimuleren en interne netwerken op te starten. Hiervoor is duidelijke informatie verstrekken een noodzaak naast een goede communicatie.


Gelukkig kan ook een dirco beroep doen op onze onderwijskoepel OVSG om antwoorden te krijgen op vele vragen waar ik zelf en de scholengemeenschap mee te maken krijgen. Het voorbije schooljaar organiseerde OVSG voor het eerst een driedaags seminarie voor dirco’s welke alvast een succes was. De huidige situatie in kaart brengen om een visie te onderbouwen, om verwachtingen te inventariseren, om knelpunten te leren kennen tot de aanzet om een strategische planning op te stellen. Het kwam allemaal aan bod op dit seminarie. En uiteraard heeft het uitwisselen van ervaringen in een prima sfeertje onder dirco’s ook een weerwaarde! U leest het goed: de scholengemeenschap van het stedelijk basisonderwijs is zijn kinderschoentjes ontgroeid en wordt stilaan volwassen….

Dirco’s aan de slag met een opdracht “Droom je scholengemeenschap” op een seminarie in Retie

Ik wens jullie allen een fijne en ontspannen zomervakantie !

Karien Van Raemdonck, coördinerend directeur.


ereld van ICT !!! ICT voor iedereen!

Inleiding Het einde van het schooljaar is weerom in zicht. Op technische –ICT-vlak is er veel gebeurd dit schooljaar. Zo hebben we dit schooljaar het nieuwe informaticasysteem voorbereid. Er zal een systeem voor leerkrachten en administratie komen en een apart systeem voor leerlingen. Dit is er om te zorgen dat uw kind niet beperkt wordt in het ICT -vaardig-worden. De administratie, het beleid en ICT zijn reeds omgeschakeld op het nieuw systeem. De klassen zullen de vernieuwing tegemoet gaan in september. Door de technische werken heeft het pedagogisch luik een beetje stil gelegen. Vanaf september zal dit ook in een hogere versnelling gaan. Zo zal je kind meer op de computer werken in school. Voorts hebben we de website nog beter op punt proberen te zetten. Dit kan nog verbeterd worden en geleidelijk zal dit ook gebeuren. Zo ziet u dat we niet stilgezeten hebben dit jaar en volgend jaar gaan we nog een versnelling hoger. Graag tot dan.

Link naar… à

Het hof der spelen: Een website met spelletjes voor kleuters http://www.hethofderspelen.nl

à

Kleuterspel: Een website met spelletjes voor kleuters http://www.kleuterspel.be

à

Boekenbeesten: Een website over tips rond boeken. http://www.boekenbeesten.nl

à

Woordkasteel: Een compleet spellingspakket voor kinderen >6j http://www.woordkasteel.com

à

Algemene wereldatlas: Allerlei kaarten van de wereld. http://www.algemenewereldatlas.be

WEBSITE U ken hem misschien al: Onze schoolwebsite! Deze wordt geregeld bijgewerkt met foto’s filmpjes, laatste nieuwtjes, plannen, … Wil je op de hoogte zijn van je lievelingschool? Klik en verken!

www.gavertjevier.be


Link naar… http://beeldbank.schooltv.nl Deze website is zeer goed ! Zowel voor kleuters als het lager onderwijs een heel grote verzameling met filmpjes over allerhande onderwerpen. Er moet wel een snelle en stabiele internetconnectie zijn om de videostreaming goed te ondersteunen.

Voor de kleuters

ende Pass ingen n oefe

Klik hier voor een gedichtje of tekstje bij het fragment

Een afbeelding uit de film bekijken of afdrukken

Voor lager onderwijs

Bij verschillende filmpjes zijn er werkblaadjes voorzien. Die vind je bij “opdracht”. De volledige tekst bij het filmpje vind je bij cliptekst. De Zoek-functie werkt ook heel goed. Vaak zijn er meerdere filmpjes over 1 onderwerp.


ondere ouderraa d Ouderraad Gavertje 4 kampioen!! Je hebt het misschien zelf aan de lijve ondervonden, onder de verschillende scholen in het Waasland bestaat er wel één of andere competitie voor de schoolkinderen.

U was er misschien zelf bij tijdens het voetbaltornooi op de velden van Sinaai of misschien zakte u af naar sporthal de Witte Molen om een partijtje “Tussen Vier Vuren” te gaan aanmoedigen van jouw zoon of dochter. Uit goede bron heb ik vernomen dat onze school uitstekend heeft gepresteerd tijdens die activiteiten, maar mocht er een competitie bestaan voor de beste ouderraad dan staat Gavertje Vier ongetwijfeld bovenaan de rangschikking. Tijdens de heenronde (activiteiten vóór Nieuwjaar), kon het bestuur van de ouderraad al op heel veel steun rekenen van verschillende ouders. In de terugronde (activiteiten ná Nieuwjaar) werd nog een tandje bijgestoken. De ouderraad knalde

het nieuwe jaar

in met een vergadering en een receptieÇ. Op 14 februari (en vele dagen ervoor), stond een team van de werkgroep “Actie” paraat om u een fantastisch Valentijnsontbijt aan te bieden. U schreef daar massaal op in en het werd dan ook weer een succes. En nog was het niet gedaan, want de grootouders werden in maart verwelkomd om hun oogappel aan het werk te zien tijdens een spetterende show. Steevast een moment waarop een ouder jaloers is op zijn moeder en/ of vader want zij moesten wachten tot het schoolfeest. Gelukkig zat er slechts een goede maand tussen het grootouderfeest en het schoolfeest.


Wat ons naadloos bij het schoolfeest brengt! Opnieuw hebben heel wat ouders, grootouders en leerkrachten zich in de strijd gegooid om van het schoolfeest, editie 2010, een waar succes te maken. De grootste nieuwigheid was dit jaar de cavabar die, ja het wordt eentonig… , door de inzet van ouders en grootouders een echte trekpleister werd. Dat zijn zo wat de activiteiten waar u zelf heeft aan meegeholpen en waar u zelf heeft kunnen van genieten. Maar er is meer! De ouderraad is er in de eerste plaats om de kinderen dat extraatje te kunnen bieden zodat onze kapoenen een leuke schooltijd beleven. Zo sprongen achter de schermen heel wat mensen in de bres om de kinderen van frietjes te voorzien tijdens carnaval en bakten heel wat ouders een lekker stukje taart of cake voor het grootouderfeest. Op het einde van een schooljaar moeten we ook altijd afscheid nemen van de zesdejaars. Zij worden voor de allerlaatste keer in hun ” Gavertje-Vier-schoolcarrière” in de bloemetjes gezet met een receptie en zij palmen de school nog eens in met een tentenkamp. En ook tijdens die activiteiten zorgt de ouderraad voor de nodige middelen. Wanneer u dit artikel hebt gelezen dan zal u er toch niet aan twijfelen dat de ouderraad (uzelf dus) van Gavertje Vier de kampioen van alle Wase scholen is. Maar zoals bij elke ploeg gebeuren er in het tussenseizoen ook transfers. Daarom willen wij bij deze nog eens een oproep doen aan alle mensen die graag willen meewerken aan één (of meerdere) van de activiteiten die onze ouderraad elk jaar opnieuw organiseert. Vele

handen

maken nog altijd licht werk!! Het bestuur van de ouderraad en de

school zelf hopen dus dat u volgend jaar opnieuw uw steentje zal bijdragen zodat wij onze kampioenstitel kunnen verdedigen. Een prettige vakantie namens het voltallige bestuur.

Dank je wel voor jullie inzet!!!


ijze fietszoektocht: 27 september 2009 Verslag fietstocht ouderraad 27 september De start van het nieuwe schooljaar is een feit en dan kijken we uit naar de eerste activiteit van de ouderraad…. Daar is ze dan in de boekentas: de uitnodiging van de fietstocht . Snel inschrijven geblazen, want waar kan men zich nog een ganse namiddag amuseren voor 1€ ??? Z ndag 27 september, stralende dag , prima fietsweertje. Banden opgepompt, remmen nagekeken, zadel op de juiste hoogte en fluovestje aan. Verzamelen aan de school vanaf 13u , aanmelden en weg waren we. GO ! Dit jaar kregen we 4 bladen met daarop 113 foto’s die ons door verschillende straten, dreven en paadjes loodsten. Ook een blad met vraagjes om onderweg op te lossen, zoals : “Welke dieren vinden we terug in de spreuken?” Met de zon op onze rug fietsten we richting Mierennest-Moortelhoek-GroenstraatDries Puyvelde-Palinggatstraat-Vos Reinaert-Waterschootstraat… Ondertussen kijken waar ze “Aardappelen” verkopen (ook een vraag) en dan tot aan het waterzuiveringsstation. Dorstig weertje, nog geen controlepost in zicht . Maar daar hebben we geen probleem mee. Zorgen in café “De Ster” ,op de Dries Sinaai, zelf voor een tussenstop... Karmeliet, Duvel en witte wijn werden gretig genuttigd op het terras . Efkes nog langs de sanitaire blok en terug de fiets op. Sporthal Ter Beke, stuk van de Bezekoek, Koutermolen, even langs het spoor en daar kwam de heerlijke geur van koffie en pannenkoeken ons al tegemoet. Mmmm lekker ☺! Moe maar voldaan rustten we uit op de speelplaats waar de mensen van de ouderraad enkele tafels en stoelen hadden klaargezet. Nog even nagenieten met de z n op onze snoet . Het was een fijne ☺dag , autovriendelijke tocht, het weer zat mee ☺. Alweer een geslaagde activiteit van de ouderraad ☺ ! En dan nu die laatste meters terug huiswaarts… ai ai ai .

Tot de volgend, Cris Van Langhenhove en co. (mama van Lotte Symoens uit L4b)


De ouderraad in actie tijdens het schooljaar 2009-2010!

Bakp loeg

Carnaval

Valentijnsontbijt

Coole cava bar


oorden van dank! et eld, h e t po m ges en lp rden de ” e hi e n rs ee it w s aa ude en m g fru etje it-o wek te a d n n u er n e en “Fr 30 roen d on ente teld ste gen of g t d e e o e ia in t lk s gr afg ous eerl frui is h oom e ’ f h l n r e di kilo n o ent 500 stuk j he n d ! e e s i e er ijke ned onz jna nd nkz ge eid! d i o ou ttel ges zij ls b gez Da leid ijkh e e l ! k l al tti. E kjes an idde en den dsb rke i n s D aa Fru stu rd! inm ver ebo dhe r we l n i we tt t, i ve ze en ang on aa je n Tu tpi gele on ng e a gez m nk va on af en la Da ect ild, eur kreg oj c h sd pr ges kla


pl Da vo oeg” nk j ge orbi , on e we er reali je sc ze n l aa kre is ee seer hoo atuu n de kre eg n n in d: er ljaar r(gr “gro o s lek gen d ieuw ecte was hebb ot)o enen ke e v e k ho een en ude vin g rs aa ogel week tel g leer ze he rs du ers co ng s i ba em rij el s. mp eb n h kk aa ke w H o Da ostb den un n en, kt, d com at et in , aro a p e i m kken er w euw de w moe ostw e … ge rd voe in stu eek de , ze dank ïnsta en n rder ter in ieu hu b ij b e z a l l ee a rd. we isje vli tjes e ige n .. lie jtig e n sje s.

oorden van dank! o D ee ude ank m rs rs j e bi oti te en die we to j he vee tw elk l aa lez ewi t le rde eed e v n a we ertj jdin zen. n om e le rijd lle l a e e g zo g va s ee en Me hu erja gna es(g nn n n ge t v n e ar m ro no etj he ein du ee er de idd ot g g e b t le dj ld l v ste ki ag ) h rie s nd i e u z e aa leze iten en. verd ielp nds tapj ere n he ng n, v Ze e en ch es n t ep w olo lfs r o zi ap te as ell p, al p d j o , ze tte len t en isw da sc e nz b e n h ted zo aa n w ee oe e ec nn r in er n h ien ers or ig e d e et de te ! en r len te -

lle aan a ders die l e e t” to u k je w Dan ”of groo rtenbuff t groote e s uder ete dess f voor h n in o k a o o “b Het Z aïti e taarte ichten, H “ n w k voor rdele va i heerlij en en ge su’s i oo at r le ten v eest alle rmen,m ing, tiramn! o f d r v te oude hillende -jes, pud rs maak je t e e c vers jes, cak eer lekk in je een r k o ie ie t el m koe g ve wereld n l wat mo n manier o n en an de enke eige n Je k anderen, or op je ragen aa ver ren do bij te d an elke kleu teentje aarv oomt. w d s r l je er e de d een w s op aar men

Dank ook aan alle (groot)ouders die voor één of meerdere activiteiten taxichauffeur waren zodat onze kleuters en/of leerlingen een boeiende uitstap konden beleven. Het was een fantastisch schooljaar met een enorm aantal boeiende, toffe en leerrijke activiteiten,die in het geheugen van onze leerlingen gegrifd zullen staan! Dank je wel allemaal, wat een inzet voor Gavertje 4!

Spijtig dat er aan een Klavertje maar vier blaadjes zijn. Ik kom hier onderaan nog eens speciaal aangevlogen om de ouders te bedanken die met onze kinderen, groot en klein, ontelbare uren hebben geknutseld voor “Supervlieg in Belsele” . Het resultaat mag er zijn!!! Hopelijk kunnen ze met een lekker fris gekoeld drankje nagenieten onder de prachtige kunstparasols!!! Hartelijk bedankt allemaal vanwege het team van Zo(e)mertje Vier.


iebel en het STOP-project Vrienden van Wiebel De kleuterleidsters vinden de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kleuters zeer belangrijk. We zoeken steeds maar weer methoden en projecten om de kleuters te leren zich te beheersen in hun gedrag tegenover de anderen. We willen een bepaalde gewoonte installeren die hen doet kiezen voor een geweldloze oplossing en voor verbale communicatie. Via het STOP project van de stad Sint-Niklaas hebben we kennis gemaakt met Wiebel. Wiebel is een wiebelig jongetje dat STOP zegt als er zich een probleem voor doet. Stop, ik heb een probleem, en we gaan een oplossing zoeken waar iedereen het mee eens is. Ik wil iets wat een ander al heeft (groot probleem).

Iemand heeft me pijn gedaan (frustrerende situatie)

Ik heb iets wat een ander wil afpakken (ook niet te onderschatten).

Zo zijn er heel wat kleine en grote probleempjes die uitnodigen tot duwen en slaan, tot vechten of bijten‌..


Om onze kleuters aan te moedigen heeft Wiebel een clubje opgericht voor kinderen met een lief gezicht! Ik ben erbij, ben jij erbij??? Twee vrienden van Wiebel kwamen de kleuters vertellen hoe ze bij het clubje konden komen. Wiebel wil graag dat alle kinderen zijn vriend zijn. Wiebel

Elke juf kreeg een boog en midden op die boog stond Wiebel. Kleuters die mooi samenspeelden kregen een wiebelkaartje en met dat wiebelkaartje konden ze bij de juf hun foto op de boog in de klas laten kleven Zo zagen de kleuters hoe iedereen dan toch een vriend werd van Wiebel. Twee grote Wiebelposters op de speelplaats kijken mee naar de kleuters die mooi spelen.

Vlak voor de paasvakantie was er een Wiebelfeest met chips en limonade. Al de bogen werden in de zaal opgehangen en gecontroleerd…. Je gelooft het nooit, maar iedereen was op het feest van Wiebel aanwezig ... Geen enkele kleuter moest in de klas blijven tijdens het feest!!!! Zo nu en dan komt een grote vriend van Wiebel kijken of we niet vergeten om leuk samen te spelen op de speelplaats. De vriend van Wiebel ziet dan dat we graag vrienden willen blijven van Wiebel. Als er iemand vergeet hoe een vriend van Wiebel zijn probleempje oplost dan is er altijd een juf die ons kan herinneren aan “ST\ P, we hebben een probleempje dat opgelost moet worden”. Vóór de grote vakantie krijgen we nog een kleine verrassing!!! Volgend schooljaar komt Wiebel ook weer terug met weer nieuwe dingen om te doen in de club!! Wiebelgroetjes vanwege juf Lieve (zorgjuf kleuters) en juf Dorien (kleuterleidster Bewegingsopvoeding voor kleuters)


ij bibberden in de Dikke-truienweek Onze Dikke-truienweek was echt Vrijdag 12 februari 2010 was het Dikke-truiendag, voor de zesde keer alweer. De Dikke-truiendag stond ook dit jaar helemaal in het teken van de opwarming van de aarde en de klimaatverandering. In veel klassen stond de verwarming een graadje lager. Dat is meteen goed voor een besparing van 7% op de verwarmingskosten. En er worden minder broeikasgassen uitgestoten! Als je een dikke trui aantrekt, merk je nauwelijks dat het in de klas wat kouder is.

Wij deden met de hele school mee met een heuse Dikke-truienweek. Tijdens deze week speelden we het Dikke-truien Fata Morganaspel en konden we elke dag een grote gekleurde ster verdienen. Elke dag moesten we een aantal voorwerpen verzamelen; 250 dekentjes om ons dan ook lekker mee in te duffelen de ganse week, 300 (gekke) hoofddeksels, 350 sjaals, 400 paar handschoenen en de laatste dag 250 stuks van alles en als bonus zoveel mogelijk paar blote benen! Het enthousiasme groeide met de dag en alle kinderen en ouders deden hun uiterste best om mee te dingen naar de ster van de dag. Met groot succes behaalden we 5 sterren. Ze schitterden aan het raam aan de inkomhal van de school en in de kleuterhal.


We telden 417 dekentjes, 468 mutsen of gekke hoofddeksels, 427 sjaals, 440 paar handschoenen, 433 volledige sets en als bonus ‌ 73 paar blote benen!

Vrijdag 12 februari beloonden we onze sterrenwinnaars dan ook met een leuke verrassing! Een letterlijk en figuurlijk rode geschminkte neus!!!!!!!!!!!

Bibberfoto’s vind je op de volgende pagina.


Dagdromen over tropische

temperaturen

Grote en kleine Bumba, hoe verwarmend!

Iedereen is goedgemutst!

De echte doorzetters! Proficiat ...

Elke dag startten wij met een muzikale warming-up onder leiding van onze turnmeester Wim.

Juf. Tine: bibberend en incognito vanonder haar roos dekentje.


Ij vieren feest: carnaval Op vrijdag 12 februari was het niet alleen Dikke –truiendag, maar ook carnaval. De ouderraad bakte traditiegetrouw overheerlijke frietjes als carnavalstraktatie. Dit jaar vierden we carnaval door een carnavalsstoet te houden doorheen de straten rond de school. Carnavalsvereniging ”De Kleine Zwaantjes” stelde hun carnavalswagen ter beschikking. Waarvoor duizend maal dank! Zo konden onze allerkleinsten ook deelnemen aan de stoet, zonder het hele parcour te moeten stappen.. Onder een stralende winterzon, zagen de toeschouwers heel wat vrolijke gezichten! Ook de ontsnapte gevangenen van Brugge kwamen op de heerlijke geur van de frietjes af.

Vakkennis !

Hebbes !!!

Mega-coole-Toby-frieten, om duimen en vingers af te likken.

??m?,cm??

*+:x=

Hier neem ik mijn hoedje, euh sorry masker voor af!

Tijdens de carnavalsstoet bemerkten we ondertussen enkele technische werklozen van de ouderraad. Zij berekenden de hoogte van de muurtjes en bedachten manieren om erover te kunnen springen.

Waar blijven onze frietjes?

Koning, keizer, admiraal … frietjes lusten we allemaal.


Koffie, koffie .. Lekker bakkie koffie

Elegante zwaantjes ...

Carnaval, wat een lol, ik ga eens lekker uit mijn bol !

Ik ben de bodyguard van Osama Bin Laden. Ssst!

… ..;… en lelijke eendjes

Nadat de stoet was afgelopen … honger, honger, honger!!!!

Hier zie, daar zie ...begot, Agent Toby aan mijn frietkot!

Een friet, of ik schiet !


elkom op het grootouderfeest! Op donderdag 18 en vrijdag 19 maart 2010 konden de grootouders van de leerlingen van de lagere school genieten van een fantastisch optreden met als thema “Van knots tot dots”.

De oudste leerlingen van de school namen het publiek al surfend mee op een tocht door de tijd. Van knots tot dots, van de oertijd tot het computertijdperk, een boeiende en soms ook ludieke trip van verleden tot heden.

L6 — De oertijd Op het ritme van de djembé huiden schrapen, vuurtje stoken, kampen bouwen, wapens maken …. JabbedabbeDOEOEOEOEOEOE …...OERTIJD !!!!!

L5— Egypte Vele mensen dromen van Egypte … Het vijfde leerjaar bracht een nummertje over Egyptische schrijvers en priesters, de tot nu toe verborgen geheimen tussen Cleopatra en Julius Caesar, het hof en de neus van Cleopatra, de uittocht uit Egypte en een echte Egyptische dans.

L1— Karel De Grote A B C D E F …..Zucht ! 1 2 3 4 5 6 7 …..Pfffffffffff! Rekenen, lezen dan weer taal … Leren, leren, leren waarom moet dat allemaal ? Eigenlijk houden de eersteklassers best wel van school. En is Karel De Grote hun “grote” idool. Maar voor dit optreden gingen ze volledig uit hun dak en smeten proppen papier tegen “zijne koninklijke frak”


L3A - De Vikingen Onze sloebers uit L3 A leerden alles over het tijdperk van de Noormannen of beter gekend als die “o zo brute, barbaarse Vikingen”. Veel van wat men beweert over hen is onjuist en niet waar. Dat leerden we van het derde leerjaar.

L 2 - De pruikentijd: De leerlingen van het tweede leerjaar, speelden viool en piano, maar geen gitaar. De virtuozen vergastten het publiek op een prachtig concert onder leiding van baron Dimi Von Zweitenklas. Het kamerorkest, bestaande uit nobele heren, liet de grootouders wegdromen op de tonen van Mozart. Het was magnifiek, het klassieke concert op de melodie van ‘ “ Eine kleine Nachtmusik”‘ L3B- Kinderarbeid Tijdens de industriële revolutie in de 19de eeuw moesten heel wat kinderen zwaar werken. In de textielfabriek, op het veld of in de steenbakkerij was de baas of boer heer en meester… De kinderen van 3B vonden dit maar niets en lieten zien dat ze het liever anders hebben. En inderdaad … als de kat van huis is dansen de muizen op tafel…!

L4 - De maanlanding Een jongen, Neil Armstrong, heeft het een beetje moeilijk op school. Hij laat de meester weten dat hij morgen, en overmorgen, en mischien ook wel de week die komt, niet op school zal zijn … Hij moet namelijk de planeten gaan ontdekken, want hij voelt dat hij ruimtevaarder is!


L1 – De toekomst

Na het terugdenken aan het verleden, keken de leerlingen van het eerste leerjaar in hun glazen bol, om te kijken wat de toekomst brengen zal.

Een absoluut succes was ook het slotlied “Halleluja”. Gavertje Vier dankt topproducer Phil Sterman voor zijn goed hart en zijn ontroerend mooi arrangement van “Halleluja” . Dit liedje werd uitgezonden bij de benefietshow voor “Haïti Lavi” op de VRT. Omdat de opbrengst van het grootouderfeest integraal naar projecten in Haïti en India gaat, zongen de leerlingen uit volle borst en met veel overtuiging en enthousiasme het adembenemende lied mee.


Met dank aan de ke lners en afwassers van dien st (= onze enthousias te ouderraad) en ook aan alle ijverige bak(groot)ouder s voor het lekkere en gevarie erde dessertenbuffet.

n konden de Na het optrede zellig nakaargrootouders ge ten in de refter. ntastisch optre Dankzij een fa furend kopje ko den en een ge een gebakje fie of thee met van het rtenbuffet, was heerlijke desse feest 2010 het grootouders een zeer groot succes!

‘t Was weeral een superknap

optreden met licht,

ns. beelden, woord, muziek en da We volgden, soms gespannen,

soms met een glimlach,

we maar steeds genietend van de

rvelende

geschiedenisshow. Dank aan alle leerkrachten, de en achter de schermen en speci

ouderraad, de mensen vóór

aal aan alle kinderen voor

dit prachtige grootoudersfeest! els – Van Buynder . Vanwege Karel en Greet Pauw ( Grootouders van Mattis De

Backer uit l2 B en

Anaïs De Backer uit groep 3

a)


ereldnieuws Ha誰ti beeft, Gavertje Vier geeft!

Op 1 februari 2010 hebben we weer ons traditioneel dessertenbuffet gehouden in de polyvalente zaal van De Klavers. Zoals elk jaar ging de opbrengst daarvan weer naar projecten in Ha誰ti en India. Vooraf kregen de kinderen een voorstelling van de projecten in Ha誰ti (door Firmin De Beleyr) en India (door Erika De Wilde). De natuurramp in Ha誰ti was voor de kinderen nog een extra stimulans om nog meer desserten aan de man of de vrouw te brengen.

De polyvalente zaal stond dan ook afgeladen vol met talloze lekkere desserten. Vanaf 13.00u hadden de kinderen hun best gedaan om alles zo goed mogelijk uit te stallen en ze hadden er duidelijk plezier in om hun koopwaar aan te prijzen. Tegen 15.30u was alles volledig uitverkocht! De verkoop bracht uiteindelijk een recordbedrag op van 800 euro en dit bedrag werd verdeeld over beide projecten. Een dikke proficiat aan iedereen die enthousiast heeft meegewerkt aan het bereiken van dit fantastisch resultaat : de bak-ouders en -grootouders, de kinderen die instonden voor de verkoop en de kopers die de recordopbrengst hebben mogelijk gemaakt),

juf Karen (Rooms Katholieke Godsdienst) juf Kaat (Niet Confessionele Zedenleer) en juf Ese ( Islamitische Godsdienst)


Ha誰ti Help! Ha誰ti beeft, allen in de bres voor een betere toekomst in dat land!


Verslag workshop Chocolade Fair Trade Op 12 mei j.l. hielden we op onze school voor het vijfde leerjaar een workshop over het onderwerp: “(h)eerlijke chocolade en heerlijke handel”.

Eerst kregen de leerlingen een film te zien over hoe een cacaoboon groeit en hoe hier uiteindelijk cacao wordt geproduceerd om chocolade van te maken.

Daarna werden de leerlingen ingedeeld in groepen (een groep mannen en een groep vrouwen) en zij kregen traditionele kleren van Ghana aan.

Zij leerden hoe de mannen op het veld moeten werken en de vrouwen de huishoudelijke taken op zich moeten nemen : strijken met een strijkijzer op kolen (!), maïs stampen tot meel, water halen, het huis proper houden en voor de baby's zorgen.

Een van de leerlingen speelde een “opkoper”, die erop uit is om de boeren een zo laag mogelijke prijs te geven voor de cacaobonen en zelf zoveel mogelijk winst op te strijken.

Dan verwisselden de leerlingen van groep zodat zij een goed zicht kregen op de taken van mannen èn van vrouwen.

Dan werd de opkoper iemand van Fair Trade, die de boeren heeft geholpen om zich te organiseren in een coöperatieve en een eerlijke prijs geeft voor een eerlijke handel.

Het was voor de leerlingen een leuke en tegelijk leerrijke ervaring: zij konden zich optimaal inleven in de situatie van de cacaoboeren en in de wijze waarop een project als Fair Trade daar het verschil kan uitmaken.

De leerkrachten levensbeschouwelijke vakken juf Kaat juf Karen en meester Redouan


Workshop Chocolade Fair Trade


aanzinnig leuke zeeklassen Zeeklassen Maandag 14 september waren we allemaal vroeg op school, want het was zover : “zeeklassen” in zicht ! Iedereen was zenuwachtig want er kwam een keileuke week aan. Rond 8:30 zijn we vertrokken, eerst zijn we naar “Sea Life” geweest, daar zagen we grote vissen en een hele leuke show met zeehonden. Toen we aankwamen bij ons verblijf gingen we het direct verkennen! Er was een grote speeltuin, een voetbalveld en een volleybalveld. Daarna zijn we naar de kamers gegaan en hebben we rugzakken uitgepakt. Ik sliep met Gilles, Alec, Arno, Robin en Glenn op de kamer. Keiplezant! Die avond hadden we lekker gegeten en daarna gingen we sporten! De hele avond. De volgende ochtend zijn we vroeg opgestaan (8 u) want het ging een drukke dag worden. ’s Morgens hadden we een groot duinenspel gedaan en zijn we gewonnen. Het was spannend, we moesten andere dingen in het kamp van de tegenstanders zoeken, dus we moesten snel lopen. Daarna zijn we gaan eten. De avonden waren altijd superleuk. Eerst namen we een douche en daarna moesten we altijd dweilen (omdat ons zeil kapot was van onze douche) en voordat we gingen “slapen” vertelde juf Ellen nog een grappig verhaaltje voor heel het 6de. Daarna babbelden we nog eventjes. De ochtend ging als gewoonlijk, we namen een stevig ontbijt want er was weer een zware dag! Na het eten schreven we een brief naar huis en was het een beetje een les hoe je een brief moest schrijven. Makkelijk zeg! Die middag zijn we naar het strand geweest voor een zandkastelenwedstrijd. Iedereen was gewonnen dus het was niet echt een wedstrijd, maar het was wel leuk. De volgende dag was het donderdag, de voorlaatste dag. De voormiddag liep zoals gewoonlijk we bezochten de sluis van Nieuwpoort waar we uitleg kregen over de oorlog. Die middag was één van de leukste dingen bij zeeklassen : het tropisch zwembad. Daar was het keileuk. Er waren veel glijbanen en golven in het zwembad, en er was ook een draaikolk, echt leuk! Toen we terug naar ons verblijf gingen namen we een douche en maakten ons klaar voor de grote zeeklassenfuif. Iedereen had er zin in. Er was frisdrank en chips en er is ook veel gedanst, iedereen ging uit de bol. Toen de fuif spijtig genoeg gedaan was moesten we allemaal naar ons bed. Vrijdagmorgen moesten we alles inpakken en hebben we alle valiezen buiten gezet. Zeeklassen zat er bijna op. Maar we gingen nog naar de Ijzertoren waar we uitleg kregen over de 1ste en de 2de wereldoorlog. We mochten films en foto’s bekijken. Het is er echt leuk. Toen dat gedaan was zat zeeklassen er op. Maar we waren toch blij toen we terug in ons dorpje Belsele aankwamen. Zeeklassen is mijn grootste aandenken aan het 6de leerjaar in Gavertje Vier. Olivier De Cock ( L6 C)


ij zijn Supervlieg-kunstenaars!

Op 27 juni 2010 staat het dorp van Belsele in het teken van “Supervlieg”. Samen met Ann, Anja en Nicole kregen de kinderen de nodige begeleiding tot het creëren en ontwerpen van een gigantische creatieve, speelse parasol.

Ontworpen door de zebra’s en de poehberen.


En al zeggen we het zelf: “ Het is uniek”!!!! In alle andere klassen van de kleuter– en lagere afdeling werd er ook druk geknutseld. Foto’ s van onze kunstenaars in actie kan je terugvinden op de website van de school.


at een kunst!

Project Kunst Bij het begin van het project kwam Juf Lieve aan de kleuters vertellen dat zij zó graag een kunstenaar wilde zijn. Ze had een schildersezel, verf en penselen. Kleuters! Juf Lieve maakt een kunstwerk. Een blauwe lucht, een groene wei, een bruine zandwegel met koeienvlaaien,daar begon ze mee. De lucht bleef niet blauw en uit de donkere wolken kwam regen. Toen kwam er een tractor aan en die reed door plassen en modder spatte langs de grote zwarte wielen omhoog. Hoe langer juf schilderde en hoe meer ze vertelde, hoe minder mooi het kunstwerk werd. We kwamen tot de conclusie dat dit geen manier was om kunst te maken…. Nee, zo hoorde het helemaal niet. Maar….. juf Lieve wilde zo graag kunstenaar zijn. Daarom stuurde ze de kleuters met de juffen op onderzoek uit naar wat kunst was en hoe het gemaakt werd. Juf Lieve zelf zou ook gaan zoeken. We hadden een afspraak: binnen twee weken komen we terug bij elkaar om elkaar in een tentoonstelling te tonen wat we allemaal geleerd hebben… Er volgden twee weken van drukke bedrijvigheid. De groepen 4 gingen op bezoek naar de Salons voor Schone Kunsten en hadden daar een interessante voormiddag met een workshop. De groepen 3 gingen op bezoek in een kunstschool, een academie. Het was daar helemaal anders dan in onze school. Ze zagen veel verschillende kunstwerken in wording. Groepen 1 en 2 bleven ter plekke maar experimenteerden er lustig op los. Na twee weken hadden we een tentoonstelling om “U” tegen te zeggen. De kleuters waren trots op hun prestaties en ze waren ook heel lovend over de kunstwerken van andere kleuters uit andere klassen. Wij de juffen waren aangenaam verrast over wat er met dit project bereikt werd. Wij zijn fier op wat onze kleuters presenteerden! Juf Lieve


De kleuters knotsten en dotsten met de lagere school mee! Zoals alles geschiedenis heeft, zo heeft kunst dat ook. De kleuters en juffen gingen een beetje in die geschiedenis van knots tot dots, van rotstekening tot pop-art, rondneuzen. Op vrijdag 28 mei vond dan de officiĂŤle opening plaats. En de kunstwerken vielen zeer in de smaak bij groot en klein! Proficiat aan al onze kunstenaars!


ij knotsen en dotsen op het schoolfeest SCHMINKEN

SPRINGEN

STRALENDE STERARTIESTEN

JUMPEN

GENIETEN...!

WINNEN


Enkele jaren geleden kregen alle leerlingen op school (waaronder broers of zussen die reeds de school verlieten) naar aanleiding van een actie rond diabetes een blauwe regenjas. Wie deze niet meer gebruikt of er uit gegroeid is, kan deze terugbezorgen aan de school. Wij gebruiken deze namelijk heel graag om aan te doen op schoolreizen of klasuitstappen in de natuur. Deze ingezamelde jassen zullen wij op de school bewaren. Alle 2e handsexemplaren die je niet meer gebruikt, kan je afgeven bij juf Inge of bij juf Veerle Tillie. Alvast bedankt voor uw medewerking!


il het groeien?

De voorbije maanden werd er veel aandacht besteed aan onze bloemen en planten. De natuurouders knutselden voor ons een fantastische bak in elkaar. Zo hadden wij de kans om aan onze klas te zaaien, te planten en te oogsten. Reukerwten, zonnebloemen, radijsjes, sla, aardappelen en bloemkolen zijn de voorbije maanden uit de grond gerezen.

Het vroeg heel wat voorbereiding. Eerst en vooral begonnen we met het vullen van onze bak. We vonden het reuze en die nachten sliepen we als rozen! Gwen stond ons bij met raad en daad.

We wilden ookzelfeen handje toesteken in de schooltuin.


De anderen schepten hun kruiwagen vol en reden naar de plantenbak.

We ontdekten dat het besturen van een kruiwagen niet zo evident was.

Op onze website www.gavertjevier.be kan je ons nog meer bewonderen.


Ondere winter Voor het tweede jaar op rij konden we de voorbije winter genieten van een sneeuwlandschap en vroor het de pannen van het dak. Voor onze kapoenen was al die sneeuwpret een hele belevenis, maar voor de vogeltjes was het iets minder. Vandaar ons idee om extra voedsel te voorzien. Samen met de natuurouders werd er in een tweetal uurtjes van alles voorzien.

Met behulp van de natuurouders werden voor onze vogels allerlei lekkernijen gemaakt.


En het resultaat mocht er zijn. Met zijn allen naar buiten op alles op te hangen

Op onze website kan je ons verder bewonderen tijdens deze activiteit. Groetjes van de Zebra- en Poehberenklas


ij zijn op weg naar het eerste leerjaar Op maandag 4 mei stonden er twee autobussen te wachten aan de sporthal. Alle kleuters uit groep 4 en alle kinderen uit het eerste leerjaar gingen samen op stap naar het recreatiedomein de Ster. Onder begeleiding van de leerkrachten en ondersteund door zorgjuf en sportleerkracht trokken we met zijn allen er een dagje op uit om samen te sporten.

menlijk naar de andere kant van de Ster. Even verpozen aan het amfitheater waar we lekker konden klimmen en rollebollen. Welke spieren daarmee allemaal getraind worden, is niet in te schatten‌..!

We zetten onze wandeling nog even verder. In de buurt van de speeltuin konden we onze picknick verorberen op de wei. We splitsten de groep in twee. Het eerste leerjaar begon met de fit-o-meter. Ondertussen konden de kleuters op de trampolines hun kunsten laten zien. Natuurlijk werd er na een uurtje gewisseld. Nadat we onze hongerige magen hadden gestild met een tussendoortje, waren we weer in topvorm. We wandelden geza-

In de namiddag in de speeltuin, kregen we al spelend en sportend de kans om op een aangename en ontspannende manier een eerste voorzichtige contact te wagen met de juffen of meesters van het eerste leerjaar. Momenten waarin kinderen de kans krijgen om af te tasten hoe en wat er hen te wachten staat in een volgend jaar, is bij ons beter bekend als ’ integratie’. Deze sportdag is een van de vele momenten waarin de kleuters stap voor stap worden voorbereid op hun sprong naar het eerste leerjaar.


0p dinsdag 8 juni in de namiddag is het zover! Onder onze onzichtbaarheidmantel brengen we een lesuurtje in stilte door in de klas van juf Karolien, juf Sanne of meester Wim. Onze voorgangers zetten hun beste beentje voor om ons te laten zien wat ze op één jaar hebben geleerd. Meteen kregen we ook te zien hoe we, goed moeten luisteren om onze opdrachten te kunnen horen en verstaan. En daarna kunnen we rustig aan het werk gaan en ons goed concentreren. Natuurlijk kan de boog niet altijd gespannen staan. Af en toe lassen ze ontspannings– of bewegingstussendoortjes in, zoals een Spaans liedje met de nodige dansbewegingen. Na de speeltijd kwam het grote moment. De giraffenvrienden bleven achter bij juf Karolien, de vissenkinderen vertoevden een uurtje bij meester Wim en de konijnenkleuters mochten even bij juf Sanne op de banken zitten. We werden ingewijd in het ‘boek van Moek.’ Een eerste voorzichtige poging op weg naar het lezen en of rekenen. Wij zien het al helemaal zitten! Juffen en meester, houden jullie ons plaatsje vrij tot in september?

Onzichtbare kleuters op bezoek in het eerste leerjaar. Na deze sportdag komt er nog zo een dag.


ij gingen op stap Schoolreis L1 en L2 Op een druilerige lentedag gingen L1 en L2 naar het Boudewijnpark!

Gelukkig klaarde het snel op en na een mooie film gingen we naar de roofvogelshow kijken!! We hebben daar vogels van heel dichtbij kunnen bewonderen.


Sinds kort is er ook een mooie binnenspeeltuin! We hebben nog nooit zoveel springkastelen te samen gezien. Ook het ballenbad was reusachtig groot!

Natuurlijk kon een bezoek aan de dolfijnen niet ontbreken !

Als afsluiter zijn we ons nog eens goed gaan amuseren in het pretpark.

Het was weer een fantastische dag!! De kinderen, de meester en de juffen van het eerste en tweede leerjaar.


ij zijn vriendjes van Jezus !

44 leerlingen werden vriendjes van JEZUS Op 1 mei deden volgende leerlingen hun Eerste Communie:

Isabeau, Jelle, Gill, Daan, Ann-Sophie, Sander, Nina M., Louise, Elyse, Delphine, Robbe, Sam, Yasmin-Kyana, Alice, Alexandra, Silke C., Emma, Axelle, Emilie, Britt, Jens, Nina T., Lander, Gaetan, Luna, Elisabeth, Tom, Maxine, Rayna, Sarah, Xander, Julie, Silke B., Viktor, Arne, Elisa, Yente, Amber, Joren, Fabio, Bjarne, Ximera, Jana

Gefeliciteerd met jullie Eerste Communie vanwege Juf Karen.


ormsel 18 april 2010 Een hartelijk proficiat voor al onze vormelingen die op 18 april hun heilig vormsel hebben gedaan: Robin, Jasper, Liese, Arno, Anna, Yari, Joren, Aline, Kaat, Elise, Pieterjan, Jonas,Evy, Jens, Jana, Lorenzo, Claudio, Laura, Bram, Elke, Elias, Maarten, Gilles, Michiel, Olivier DC, Elke, Alec, Romy, Thibeau, Robin, Pauline, Glenn, Tobie, Olivier S., Yani

NOG EEN WENS VOOR DE KINDEREN VAN HET ZESDE LEERJAAR

Zal je nog eens denken aan je lagere school? O neen, dit is geen verplichting, geen opgelegd iets, alleen maar een uitnodiging. En mocht je ooit heimwee krijgen naar wat we samen beleefden, weet dat bij ons de deur altijd op een kier blijft staan. Wij zullen nog vaak aan je denken, nog vaak nieuwsgierig zijn om te vernemen hoe het met jou nu verdergaat, want het leven van jonge mensen is als een boeiend boek. Schrijf je een mooi vervolg? En nu: je eigen weg! Moge hij mooi zijn en valt er eens iets tegen ‌ geef het nooit op, maar blijf geloven in jezelf en in al je rijke mogelijkheden. Dat wensen wij je van harte!

Vanwege juf Karen


entefeest 13 juni 2010 Optreden van de kinderen zedenleer van het eerste leerjaar Mats en Jarno brachten een mooi gedicht, een ode aan de zon.

Zonnebloem

Zonnetje, zonnetje, zwart en geel op je lange slanke steel ! Met je oog zo groot en zwart, zoek je ‘t gouden zonnehart ! Zoek je de zon van oost naar west, tot in haar warme wolkennest ! Zonneliefje, zonnediefje, ‘k wil, al ben ik nog zo klein ook een zonnezoeker zijn !

Groot worden gaat niet zonder slag of stoot. Tot je bent wie je wil zijn. Groot worden is een lang proces. Sam, Robin en Fien hadden last van kriebelbuik en tinteltenen in het gedicht van ‘Oei,oei,oei, ik groei!’

Met een schram en een buil, gelach en gehuil, gespeel en gestoei, voel ik - oei oei oei - ik groei.


entefeest 13 juni 2010 Stap nu uit je kinderschoenen, ga de wijde wereld in. Geef je leven vele zoenen, twijfel niet, begin ! En getwijfeld hebben ze niet. Manon, Bo, Helena H., Amber, Aster, Jozefien, Helena V.R. en Chelsea dansten als echte sterren op de dansvloer op het liedje ‘Kinderschoenen !’

Een dikke proficiat aan onze gevierden:

Mats, Jarno, Sam, Fien, Robin, Manon, Bo, Helena H., Amber, Aster, Jozefien, Chelsea en Helena V.R.

Vanwege een fiere juf Kaat.


as het nu 1910,2010 of 2110 ?

Optreden van de kinderen Zondag 9 mei 2010 Thema : Veel verandert met de tijd! Was het nu 1910, 2010 of 2110?

Aagje, Eline, Marie en Freya brachten een toneelstuk over de school van vroeger. De tijd van de ezelsoren, de lange tong en een flink pak voor je broek als je stout was.

Freya speelde de strenge juffrouw Aelbrechts. En dat ging haar goed af. Marie, Aagje en Eline namen de rol van de kinderen voor zich op en dit allemaal met een nodig vleugje humor.


Vroeger hadden de mensen meer vrije tijd, hadden ze minder stress en leefden ze minder gejaagd. Vandaag hebben we nauwelijks tijd voor onthaasting. Daarover ging het gedicht dat Milan, Marie en Aagje brachten:

/

Mijne selder is neerslachtig. Mijn tomaten

En mijn tulpen

zijn zo moe.

staan te treuren.

Ze doen hun blaadjes toe. Als je een heel jaar moet groeien, is het een lastige corvee. Ja, ook planten hebben recht op hun congĂŠ!


Met de gsm ben je altijd en overal bereikbaar. Vroeger was dat anders. Stel je maar eens voor dat je dringend je trein moet halen en je hebt Joske Vermeulen aan de lijn! Eline en Milan brachten de sketch van Joske Vermeulen van Gaston en Leo. Eline was “Georgetteke “ Vermeulen, de zus van Joske Vermeulen.

Tijdens de voorbereiding hebben de kinderen met veel enthousiasme meegewerkt aan de opbouw van de voorstelling. En het resultaat was er ! Zij hebben gezorgd voor een zeer geslaagd optreden! Een dikke proficiat aan de gevierden: Eline, Marie, Aagje, Freya en Milan vanwege Juf. Kaat


aanzinig jaar 2009-2010


ij nemen afscheid van L 6A-B-C In de bijenklas vond ik het supertof! Ik had zelfs een bijenboekje en de juf was mijn lievelingsjuf. Op een bepaalde dag kwam er een stagiaire. Ik was bang van haar! (Nel) Ik was supertrots als ik mijn eerste communie gedaan had. ’s Ochtends stond ik met mijn kleren aan voor de spiegel te poseren. Ik was een beetje zenuwachtig en in de mis mocht ik een vraag beantwoorden. (Aline) In het laatste kleuterklasje zat ik naast Jul achter de computer. De juf had gezegd dat we niet mochten printen. We waren klaar met een tekening en we wisten niet hoe we moesten stoppen. Jul drukte op een knop en er werden 5 pagina’s afgedrukt! (Robin) Liese en ik waren eens achter juf Lieve haar hoofd het V-teken aan het doen. Een juf had dat gezien en ze heeft ons toen naar de directrice gestuurd. Toen waren we allebei heel hard aan het wenen. Dat was niet meer zo grappig! (Aagje)

In het tweede leerjaar hadden we tafeltoets. Ik had iets aan mijn rechterarm en kon daar niet mee schrijven. Ik moest meedoen aan de tafeltoets, maar moest met mijn linkerhand schrijven. Daardoor was ik veel te traag! (Freya) Als kleuter had ik het tekentje ‘brandweerwagen’. In het laatste kleuterklasje regelde de school een bezoek van een echte brandweerwagen, waarmee de juffen omhooggingen. De juffen hebben toen gezegd dat ze dat voor mij hebben gedaan! Superleuk!! (Jul) Ik vond het spijtig dat Eva wegging na het vierde leerjaar. Ik zal ook nooit vergeten dat we op schoolreis in Bellewaerde 31 keer na elkaar in de boomerang zijn geweest!! Deze school zal ik echt missen! Beye, snik, snuf! (Anna) In het eerste leerjaar zat ik naast Robin in de klas. Hij at altijd van zijn gommen, lijm en potloden. Ik moest lachen, maar de juf had het gezien en ik kreeg straf. (Marie) Ik was aan het spelen op de kleuterspeelplaats met een step toen mijn mama me kwam halen. Ik ging vliegensvlug naar het hek met mijn stepke, maar er botste iemand tegen mij. Mijn nagel van mijn vinger kan nu niet meer groeien. (Yari)

Ik had slijmen in mijn mond en ik spuugde op de grond, maar de meester had het gezien en riep me bij hem. Gelukkig kreeg ik geen straf. (Arno) In het vijfde was ik samen met Lode in het toilet op de game-boy aan het spelen toen de meester binnenkwam. Ik verstopte me achter de deur, maar werd toch gevat, dju! (Milan) In het 3de kleuterklasje beet ik iedereen en daarom moest ik een paar seconden zeep in mijn mond houden! (Stacy)


In het zesde leerjaar had ik een erge ruzie met iemand. Ik vergeef het hem en zal het nooit meer doen, want ik vind het erg en dom. (Joren) De zeeklassen waren super! Met al mijn supervriendinnen op één kamer. Na de fuif konden we niet slapen en hebben we nog wat moppen verteld. Best friends 4-ever!! (Liese) In het eerste leerjaar heb ik eens in mijn broek geplast. De juf had gezegd dat ik nog even moest wachten. Toen het belde, liep ik direct naar het toilet. En toen gebeurde het…. (Priscilla)

I

Ik weet nog dat ik koffie had besteld en ik struikelde over de poot van een stoel en viel met mijn oog op de punt van de tafel. De dag daarna kreeg ik een lepel in mijn andere oog. Gevolg: 2 blauwe ogen! (Jasper)

In het vierde leerjaar zijn we naar Brussel geweest, dat was keitof! Maarten

Het schoolfeest was keitof. We hebben gedanst op Milow. We hebben ’s avonds nog veel gelachen. Elke Ik heb hier veel vrienden gemaakt. Door de zeeklas hebben we elkaar beter leren kennen. We maakten veel fun. Ook de playback, het fietsen en het tentenkamp waren onvergetelijke momenten. Olivier In het vierde leerjaar wonnen we met ‘Sport op School’ een reis naar Walibi. Dat was heel leuk! Claudio

De playback was echt cool. Net zoveel ambiance als op de MEGA-fuif. Glenn Ik bewaar de mooiste herinnering aan de zeeklassen. We hadden met heel het zesde een onvergetelijke tijd: lekker eten, naar het strand, naar het subtropisch zwembad,… Gilles


Ik vond met heel de klas gaan fietsen best wel fijn. Alec

Toen we in het derde leerjaar zaten zijn we naar de Efteling geweest. Iedereen was heel zenuwachtig. We liepen per klas. Er was een doolhof en daar liepen toen enkele kinderen in verloren. Iedereen had spijt toen de dag voorbij was. Romy

Ik vond alle schoolfeesten erg leuk! Maar vooral de jaren dat we aan de playback mochten meedoen! Michiel

Het spannendste vond ik de overgang van de kleutertjes naar het eerste leerjaar! Thibeau De MEGA-fuif was MEGA! In ons enthousiasme kregen we heel de zaal mee. Echt ‘kicken’! Arno

Ik vond de schoolfeesten erg leuk. Vooral in het vijfde en zesde leerjaar. We mochten vanaf dan meedoen aan de playbackshow. In het vijfden deden we mee met ‘Ayo technology’ van Milow en in het zesde met ‘Hey Soulsister’ van Train. Toby Het schoolfeest vond ik altijd erg leuk. We playbackten Queen: Don’t stop me now. We mochten toen ook een kraampje bij de volksspelen open houden. Robin

De knutsellessen bij meester Peter vond ik best leuk. Brent

Ik heb heel wat mooie herinneringen die ik voor altijd zal bewaren. Maar ik zal vooral mijn vrienden en vriendinnen missen. Het was hier tof! Pauline


Ik vond dat wij steeds leuke Schoolfeesten hadden. De MEGA-fuif was ook de max Lode

GELUK

Geluk dat is geen kathedraal misschien een klein kapelletje. Geen kermis luid en kolossaal, misschien een carrouselletje. Geluk is geen zomer van smetteloos blauw, maar nu en dan een zonnetje. Geluk dat is geen zeppelin, ’t is hooguit een ballonnetje. -Toon Hermans-


ij delen lief en leed Wij zijn blij met de komst van:

f Lisa De Wilde °15-01-2010 Zusje van Demi (L 5B), Seth (G 2B) en Sofie De Wilde (G 1)

fMathis Maes °15-01-2010 Broertje van Damy (L 2A) en Elsie (G 4B) Troch

fAmber De Geest °21-01-2010 Zusje van Quinten De Geest (G 2A)

f Gio Del Conte °21-03-2010 Broertje van Ferre Braeckman (G 4B)

fNeelke Coquet ° 9-05-2010 Zusje van Seppe (L 2A), Arne (L 1C), Bram (G 3B) Coquet

f Pieter

Verschelden ° 12-06-2010 Zoontje van Raya Verschelden en Nele De Belie (logopediste)


Onze oprechte deelneming: ¬

Gabriella Maria Rosalia Van Moer (° 30.03.1925 — † 15.12.2009) Grootmoeder van Tom De Rop en Martine Tindemans (Titularis G 2B). Overgrootmoeder van Elisa (L 1C) en Marit (G 1A) De Rop. Overgrootmoeder van Ophélie (L 2A) en Emiel Van der Henst (G 4C)

¬

Marie-Josephe Cornelis(° 9.05.1919 — † 4.01.2010) Overgrootmoeder van Hanne Vermeire (L 4B). Grootmoeder van Kris Vermeire en Leen De Vriese (voormalig voorzitter van de OR)

¬

Falco Keppens (° 25.09.2009 — † 6.01.2010) Broertje van Zsofi Keppens (G 1A)

¬

Pascal Pauwels (° 29.09.1967 — † 12.01.2010) Papa van Eline Pauwels (L 6B)

¬

Maria Van de Steene (° 9.08.1913 — † 21.01.2010) Grootmoeder van Nathan Jansen (L 4B) Grootmoeder van Jarno en Chloë Moeyersoon (Oud-leerlingen)

¬

Joannes Gerardus Alphonsus Mario Nooij (° 10.02.1944 — † 15.02.2010) Grootvader van Tymo (L 2B) en Roan (G 4C) Waterschoot

¬

Arthur Nachtegael (° 9.05.1919 — † 12.03.2010) Overgrootvader van Jarne en Jasper Robyn (Oud-leerlingen)

¬

Lea De Baere ( °23.09.1929 — † 21.03.2010) Grootmoeder van Femke (L 1B) en Kimberley (G 4B) Strybol.

¬

Maria Verdoodt (° 10.04.1918 — † 22.03.2010) Grootmoeder van meester Wim Van den Bossche (Leerkracht lichamelijke opvoeding) en juf Angelique De Mey (Interimaris L 2B)

¬

Maurits De Nutte (° 11.02.1926 — † 17.03.2010) Grootvader van Ashley Van Clapdurp (G 3B)

¬

Maurice Vanhoutte (° 23.08.1929 — † 3.04.2010) Grootvader van Petri en Jorku Hanssen (Oud-leerlingen) en Bjarte Hanssen (L5 B).

¬

Angèle De Detter (°24.04.1932 — † 17.04.2010) Grootmoeder van Cedric (L 5A) en Esther (L2 A) De Rudder

¬

Lodewijk Ghyssaert (° 18.11.1916 — † 6.05.2010) Grootvader van juf Dorien Ghyssaert (Leerkracht bewegingsopvoeding voor kleuters)

¬

Victor Van Namen (° 04.10.1920 — † 22.05.2010) Grootvader van Jolien (oud-leerling) en Freya (L 6A) Peeters Grootvader van Fien (L 1A), Sam (G 3A) en Ben (G2A) Snellings


Stedelijke Basisschool Belsele

“GAVERTJE VIER” Gavermolenstraat 83 Tel : 03/772.48.57 Fax : 03/772.69.28 kris.cerpentier@sint-niklaas.be

www.gavertjevier.be

Gavertje Vier: Schoolkrantje 2010  

Dit is de zomereditie 2010 van het Schoolkrantje van de Stedelijke Basisschool Belsele 'Gavertje Vier'

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you