Page 1

Zo ed mer itie

…. waar iedereen thuis is!

Schoolkrantje Een band tussen school en thuis

Redactie: Veerle Buytaert - Frederik Vanhuffel VU: Kris Cerpentier—Irmgard Pauwels

Schooljaar 2010 – 2011


INHOUD : Woordje van de directeur Woordje van de coĂśrdinerend directeur Wondere ouderraad Waarden en deugden

Wij vieren het Feest van de Vrijzinnige Jeugd Wervelend Lentefeest Wij zijn vriendjes van Jezus Warme wollen mega Dikke-truiendag Wij recycleren wol Wilde circusmama Wij gaan met zijn allen op kleuterschoolreis Wiebelen en sporten: sportdag De Ster Weetjes over Technopolis L 1 Wijze moppentrommel L 2 Wij knutselen graag Woorden van kinderen L 4 Wij gingen op stap in Brugge L 5 Wij nemen afscheid van L 6 Wat stond er nog op de agenda? Wij vieren carnaval Winokio proeft op het grootouder– en schoolfeest Wij delen lief en leed Wens voor de vakantie


oordje van de directeur Vaak zegt men dat januari een maand is vol verwachtingen. Wat zal het nieuwe jaar met zich meebrengen…? Vele mensen maken goeie voornemens. Eindelijk eens stoppen met roken… die overtollige kilo’s nu toch eens kwijtspelen… wat meer aan sport gaan doen. Hier in Gavertje Vier begonnen we in september ook aan een schooljaar vol verwachtingen. We waren immers in “blijde” verwachting van de komst van een team inspecteurs van de Vlaamse Onderwijsinspectie. Tijdens hun bezoek namen zij een aantal leerdomeinen en enkele onderwijsprocessen binnen onze school onder de loep. In het kleuteronderwijs had het inspectieteam o.a. lof voor: * het consequente opvolgen van de ontwikkelingsdoelen en het aanbieden van een gevarieerd en evenwichtig onderwijsaanbod. * het gevarieerd en gedifferentieerd aanbod aan educatief spelmateriaal en boeken in de klassen. * de communicatie met de ouders via het heen-en-weer mapje. * het aanbod aan bewegingsmogelijkheden op de speelplaats. *de systematische lunchvergaderingen bij de kleuterjuffen. De school kreeg van het inspectieteam ook enkele bruikbare tips, o.a. rond horizontale en verticale samenhang, nascholingen en het verhogen van de creativiteit bij kleuters om de werking nog te perfectioneren. In de lagere school vielen o.a. het uitgebreide pakket aan leesstimulerende activiteiten (zoals bv. peertutoring en niveaulezen), het werken in niveaugroepen, een evenwichtige rapportering, de uitgebreide zorgwerking en een ruim cultureel aanbod in positieve zin op. Qua aandachtspunten kregen we aanbevelingen om te werken aan het aanbod rond muzische vorming en lichamelijke opvoeding, de verticale doorstroming te bewaken en een aantal waardevolle initiatieven op klasniveau uit te breiden naar de ganse school. Hier zal dus in de nabije toekomst zeker en vast werk van gemaakt worden. Wie eind mei de school binnenliep, was getuige van een gezellige drukte maar ook van een zekere spanning. Iedereen wilde zijn uiterste best doen om van het schoolfeest weer een onvergetelijke happening te maken. Want er kan zoveel verkeerd lopen: Zou dat podium wel geleverd worden…? Zijn de sponsors even genereus als vorig jaar…? Komen de bestellingen voor de barbecue vlotjes binnen…? En hoe zit het met het weer…? De oudste kinderen waren druk in de weer met het voorbereiden van hun act op de playbackshow. De jongsten oefenden hun voorstelling “De kapitein proeft” nog eens opnieuw in.


En al die inspanningen leidden naar alweer een schitterende editie. Alles liep vlotjes en gesmeerd! Nogmaals een oprecht woordje van dank aan alle kinderen, alle leerkrachten, de mensen van de ouderraad en alle vrijwillige medewerkers voor hun inzet en samenwerking! Maar na het feest kwam de bittere ernst! Want met het einde van het schooljaar kwamen ook de eindtoetsen in zicht. Nog een laatste krachtinspanning… proberen om met een zo goed mogelijk resultaat over de eindstreep te geraken. Laat ons hopen dat de geleverde prestaties beloond worden met een uitstekend rapport! Ondertussen is iedereen druk bezig met de “grote schoonmaak”. Altijd goed voor een paar “archeologische vondsten”… Die groene pen die al sinds oktober als vermist stond opgegeven… “Aha! Dààr zat dus die brief die ik thuis moest afgeven!”… Nog héél eventjes en onze duifjes worden voor de laatste keer losgelaten dit schooljaar. Ze vertrekken voor een vlucht van twee maanden. Benieuwd welke verhalen ze zullen meebrengen wanneer ze in september terugvliegen naar school. Voor sommigen waarschijnlijk iets moeizamer dan bij het vertrek in juni… Een paar van onze duifjes zoeken eind juni een ander hok op. We wensen hen vooral een nieuw nest toe waarin ze zich welkom zullen voelen, waarin ze zich even “thuis” zullen voelen dan het de voorbije jaren in Gavertje Vier het geval was. Nog heel veel succes en wijsheid in jullie verdere schoolloopbaan! Voor onze giraffen en vissen wordt het ook uitkijken naar 1 september. Want dan zijn ze officieel het kleutertijdperk voorbij. Zij kijken nu al uit naar de kikker- of leeuwenklas. En ook binnen het lerarenkorps staat er afscheid nemen op het menu. Bij de kleuterjuffen nemen we afscheid van juf Anneke en juf Martine, die beiden een nieuwe uitdaging buiten het onderwijsleven hebben gevonden. Ook op beleidsniveau zal “den bureau” er volgend schooljaar iets anders uitzien. Juf Irmgard besliste om vanaf 1 september voltijds als juf van de vissenklas te fungeren. Ook ikzelf kies ervoor om een punt te zetten achter mijn ambt van directeur. Ik wens iedereen die de voorbije jaren betrokken was bij de schoolwerking te bedanken voor de fijne samenwerking en de toffe babbels. Het wordt zeker geen vaarwel maar eerder “tot ziens” … als ouder. Maar eerst mogen we hopelijk met zijn allen uitkijken naar een deugddoende vakantie. Uitkijken naar de zilte zeelucht van een mediterraan strand… naar de fenomenale bergtaferelen waarvan de kiekjes later op familiefeestjes nog menige “ooooooh’s” en verwonderde blikken zullen opleveren… Of uitkijken naar een zonnige zomeravond op het terras in de tuin met een lekker drankje en leuk gezelschap! Ik wil graag eindigen met iedereen een zeer zonnige, ontspannende en rustgevende vakantie toe te wensen.

Directeur Kris


oordje van de Coördinerend directeur

Afscheid De laatste editie van een schoolkrant op het einde van een schooljaar houdt traditioneel een verzameling terugblikken in en woorden van dank. En tradities zijn er om in ere te houden. Eerst en vooral is er het afscheid van de laatstejaars van de basisschool die we hopen geluk en succes toe wensen. Jaar na jaar vliegen er vogels uit het Gavertje Vier nest en telkens laat dat een bijzondere indruk na bij het schoolteam, de ouders én uiteraard bij de ‘afgestudeerde’ leerlingen zelf. Als je al eens een klasreünie meegemaakt hebt, dan weet je dat er vooral straffe verhalen uitgewisseld worden. Verhalen waaraan sterke emoties kleven, blijven blijkbaar het best bewaard in de herinnering. Het nadeel aan herinneringen is dat deze met de tijd wijzigen. Het komt zeker voor dat voorvallen onbewust aangedikt worden. Maar evenzeer vervormt het geheugen met de jaren zonder dat daar een bewuste intentie achter schuilgaat. Details worden vergeten en al dan nietnaar best vermogen en gerelateerd aan de overheersende indruk, terug ingevuld. Als ooit die overheersende indruk binnen enkele jaren nog steeds positief zal zijn bij onze schoolverlaters, dan betekent dat wel wat! Mijn tweede woord van dank in deze afscheidsrede gaat naar Kris Cerpentier, ontslagnemend directeur van Gavertje Vier. De formele positie en rol van directeur is -vooral in het basisonderwijs- structureel eenzaam, maar was voor hem tijdens de voorbije drie schooljaren hopelijk vast ook verrijkend en leerrijk. In die zin hoop ik dat de dilemma’s tussen vertrouwen en verantwoordelijkheid welke altijd een emotionele betekenis hebben, hem zullen sterken in toekomstige keuzes en vooral in levens- en professionele ervaring. Tot slot is er de beleidsmedewerker, Irmgard Pauwels, die ik bij deze ook graag in de bloemen wil zetten ook al hoeven we gelukkig niet fysiek van haar afscheid te nemen. Ik heb haar gekend als duo-collega in de kleuterklas, als beleidsmedewerker in mijn voorbije loopbaan als directeur in Gavertje Vier en wil hierbij, naast zoveel van haar andere kwaliteiten, ééntje in de verf zetten : loyaliteit. Loyaliteit uit emotionele verbondenheid en toewijding voor de school, zelfs wanneer die volhardende loyaliteit af en toe een prijs had. Bedankt Irmgard, en het ga je goed als voltijdse ‘vissenjuf’ !

Karien Van Raemdonck


ij waren blij met ... …. de vele helpende handen van (groot)ouders:de natuurouders.de fruitouders.de leesouders.de breiende ouders en andere breiende sympathisanten.de bakkende ouders voor het grootouderfeest.de “taxi”-ouders voor het vervoer van de leerlingen naar allerlei gave Gavertje Vier uitstappen.de zwemouders in de groepen 4.alle ouders die op één of andere manier hun steentje bijdroegen aan het boeiende en bruisende schoolleven van Gavertje Vier.

Bedankt, zonder jullie hadden we het niet gered! Vanwege het schoolteam.


ondere ouderraa d Sfeerbeelden van de activiteiten van de ouderraad


Dank je wel voor jullie inzet!!! Het schoolteam


aarden en deugden

Binnen het schoolteam zijn er verschillende werkgroepen. De werkgroep socio-emotionele vaardigheden werkt sinds december allerlei activiteiten uit i.v.m. het “Deugdenproject”. Zo schreven de leerlingen voor de kerstvakantie een briefje naar elkaar, alles in het thema van “Vriendelijkheid. Het werd hartverwarmend afgesloten met een Kerstzangstonde rond de vuurkorven. In het januari kwam het thema “Respect “ aan bod. De leerlingen maakten een fotocollage met als opdracht: “Voor wie of wat heb je respect ?” Nu werken we rond “Ordelijkheid.” Ook volgend schooljaar wordt er verder gewerkt rond de deugden. Hou alvast de schoolwebsite in de gaten, daar zal je foto’s terugvinden van de activiteiten. Wie meer info wil over het deugdenproject kan inspiratie en achterliggende theorieën vinden op www.deugdenproject.nl. Een leuk en blijvend aandenken is het geweldige “Gavertje Vier-schoollied”.


Het Gavertje Vier schoollied De de de de De de de

G staat voor gelukkig, A voor aardig zijn. V staat voor verdraagzaam, E voor altijd eerlijk zijn. R staat voor respectvol, T voor 10 op 10, J staat voor jezelf zijn,

Gavertje ,Gavertje, gaaf is het hier Gavertje , Gavertje, Gavertje 4.

We zijn niet allemaal vrienden maar wel vriendelijk voor elkaar. Respect is wat we leren en geven deze negen jaar. Want peuters worden kleuters, En kinderen de jeugd. De jeugd van tegenwoordig, die doet ons deugd.

Gavertje , Gavertje, gaaf is het hier Gavertje , Gavertje, Gavertje 4. Giga-gaaf is het hier


Feest van de Vrijzinnige Jeugd 7 en 8 mei 2011

Gewoonweg gewoontes We beleefden weer een fantastisch weekend aan zee en dit jaar kregen we er ook nog eens prachtig weer bij! Op zondag volgde het optreden van de zesdeklassers in de Feestzaal van ‘De Klavers’ in Belsele. Elk land heeft zijn eetgewoonten. Bjarte, Milan, Marcel, Kwinten, Sam en Jasper brachten een voedselrap.

Ook beleefdheidsformules verschillen van land tot land. Minne, Jennifer, Niels, Matthis, Jens en Aaron namen ons mee naar een restaurant in China en leerden ons dat je bord leeg eten daar onbeleefd is. Even later belandden we in India waar Milan, Jasper, Bjarte en Kwinten iets meer te weten kwamen over het respect van de Indiërs voor de heilige koe. Elk land heeft zijn beroemdheden. Matthis speelde een mooi stukje uit het Zwanenmeer van Tsjaikovski.


Jennifer, Andrea en Niels zongen uit volle borst het lied ‘Macht der gewoontes’. Elk volk is anders, elk volk heeft zijn eigenheid. Soms ontstaan hierdoor vooroordelen. Marcel en Sam vroegen zich af of de Hollanders echt zo gierig zijn.

Muziek en dans zijn volksgebonden. Elk land heeft zijn eigen stijl en ritme. Minne verwende ons met een prachtige Ierse dans.

Nogmaals een dikke proficiat aan onze feestelingen!! Kwinten, Bjarte, Sam, Marcel, Jasper, Milan, Minne, Jennifer, Niels, Matthis, Jens, Aaron, Andrea en Wolf. Vanwege juf Kaat


ij vieren het Lentefeest!


ij zijn vriendjes van Jezus !


ij zijn vriendjes van Jezus ! Strooi om je heen Kleurenbloempjes van vreugde, takjes van liefde, blaadjes geduld. Door aan eenieder z0 ’n ruikertje te geven wordt ook jouw leven met blijdschap gevuld. Dankbare herinnering aan de eerste communie 30 april 2011

Op 30 april deden 38 leerlingen hun Eerste Communie:

Hartelijk gefeliciteerd met jullie Eerste Communie vanwege Juf Karen en Juf Ingrid.


ormsel 8 mei 2011 Een hartelijke proficiat voor al onze vormelingen die hun heilig vormsel hebben gedaan.

NOG EEN WENS VOOR DE VORMELINGEN …

Beste vormelingen, Namens de juffen godsdienst wensen we jullie proficiat met jullie vormsel. Weet dat we jullie steeds willen bijstaan, steunen waar het moet, helpen wanneer het nodig is. Wij denken dat de manier van leven die Jezus van Nazareth ons heeft voorgeleefd, en die ons ten diepste gelukkig maakt, ook voor jullie leven kan tellen. Immers, een goed mens worden begint met iets goeds te doen. Eéns je daarmee bezig bent, mag je het niet moe worden. Je moet blijven volhouden, blijven geloven dat het echt goed wordt. Niet alleen voor jezelf,maar voor alle mensen! Weet je …. dan ben je op de weg van die onvergetelijke Jezus. Juf Ingrid en juf Karen.


arme wollen Mega Dikketruiendag


Zoals u in het artikel van de Gazet Van Antwerpen kan lezen, pakte Gavertje Vier ook dit jaar uit met een originele en spetterende Dikke-truiendag-actie.

Nóg even een rekensommetje: er werden 2112 lapjes verwerkt in de dikke trui. Het breien van één lapje van 15x15 cm duurt gemiddeld een half uurtje.

In totaal werden er dus ongeveer 63.360 minuten of 1056 uren gebreid door mama ’ s, papa ’ s, grootouders, natuurouders, leerlingen, leerkrachten, suikertantes, bobonnekes, mémékes, buurvrouwen en sympathisanten.

cord van de allergrootste

Het Gigantische Gavertje Vier spook alias de Mega-Coole-Gavertje Vier trui

Ook al halen we het wereldre-

trui niet, we kunnen wél fier zijn

op het unieke ontwerp. ontwerp Alleen al om het veelzijdige kleurenpalet is de Gigantische Gavertje-

Vier-trui niet onderhevig aan modetrends of grillen. grillen Mode-ontwerpers zoals Walter van Beirendonck

of Dries van Noten zouden van jaloezie groen of pimpelpaars ( of misschien wel alle kleuren van onze supertrui ) uitslaan bij het zien van onze Mega-Coole-Gavertje-Vier-trui.

Zonder twijfel loopt het prijskaartje van zo ’ n topontwerper misschien wel tot duizenden euro ’ s op, alleen al omwille van de ontelbare uren handenarbeid. Want al deze lapjes

werden daarna met engelengeduld aan elkaar genaaid om te komen tot de Gigantische Gavertje Vier Dikke trui. Dat zijn toch nogal “ lappen “ !


De leerlingen L 6B zaten met hun schatting dichtstbij het aantal

leerkrachten dat in de trui paste. Als beloning kregen zij een toffe Dikke-truienklasmobiel die in de inkomhal hangt te schitteren.

Dat leverde een mooi plaatje op van de verwonderde en bewonderende winnaars!

De enthousiaste ploeg natuurouders verzorgde ook voor alle leerlingen een leuk bezoek aan de koude klas. Op de tweede verdieping werd een klas ingericht als ”Noordpool”. Elke klas volgde één uurtje les in de koude klas. Voor de kleuters waren er aangepaste lesjes met verhalen en bewegingstussendoortjes in een knus ingerichte iglo. De weg naar de “Noordpool” of koude klas was op zich al een ervaring. De traphal werd versierd met allerlei “ ijscool” decoratiemateriaal: foto’s en knuffels van pinguïns, ijsberen, poolhonden, eskimo’s en iglo’s. De opwarming van de aarde werd via weerspreuken, mopjes of weetjes geconcretiseerd. Op de thermometers die her en der in de traphal hingen, zagen de leerlingen de temperatuur per verdieping dalen. De natuurouders verkleedden zich zelfs als dakloze of pinguïn, die als “koudespecialisten” veel konden vertellen over de opwarming van de aarde. Net voor de kinderen de klas binnengingen, zorgde een ventilator voor nog wat extra koude lucht. Als verrassingsact werd zelfs een portie nepsneeuw over hun hoofden gestrooid! Voor de Dikketruienweek “editie 2011” was geen moeite teveel. Dankzij de inzet van de natuurouders en de werkgroep Milieuzorg Op School, groeiden de activiteiten weerom uit tot een spetterend succes. Hartelijk dank aan iedereen die haar of zijn steentje hieraan bijdroeg.!!!!


ij recycleren wol Onze Dikke-truien dag ging niet onopgemerkt voorbij. We kwamen met onze reuze trui zelfs op tv-oost. Het filmpje is te bekijken via de website van onze school. www.gavertjevier.be Geen week later kregen we een aanvraag van een mama of ze de resten niet mocht gebruiken voor een goed doel. Na een kort overleg vonden we (werkgroep milieu) dat ze deze stukjes wel mocht hebben als ze ons een kort verslagje van hun activiteit zou doorspelen. Binnen het bedrijf waar deze mama werkt, hadden enkele ijverige vingers van de lapjes schattige poppendekentjes, knuffelzachte kinderdekentjes, leuke diertjes, unieke sjaaltjes, blitse handtasjes en zo meer gemaakt. Hun creativiteit bracht hun 234 euro op. Het bedrijf waarvoor ze werkt heeft hun opbrengst verdubbeld. Alles werd doorgespeeld naar de vzw zonnestraal een project voor kansarme kinderen in Brussel. Langs deze weg willen we alle ouders, die mee geholpen hebben met lapjes breien of bezorgen van deze kostbare dingen, nogmaals bedanken voor hun inzet!!!!! De creatieve mama, die de restjes van de lapjes tot heel veel moois herwerkte, maakte bovendien nog een hippe fotocollage. (zie volgende bladzijde).

Bedankt!!!!

t‌ Bedank dden a h e i l l ju Zonder d !!!! e r e g t e ni we het


ij recycleren wol Fotocollage gemaakt door de creatieve mama die de resterende gebreide lapjes recycleerde.


ilde circusmama-verhaal! Een super gekke mama!!! De kleuters van de Giraffenklas kregen voor Moederdag Juf Lieve op bezoek. Samen met de kleuters wilden we een verhaal maken over een super gekke mama en wat die wel allemaal doet en hoe ze eruit ziet. Alle kleuters brachten hun idee naar voor, Juf Lieve bracht het allemaal samen en we kwamen tot het volgende verhaal: “Ergens is er een super gekke mama. Het is niet mijn mama, het is niet jouw mama. Het is ergens een mama… Ze staat graag heel lang onder de douche en dan zingt ze de gekste liedjes. Zoals het liedje van “de voddeman” of “ik heb mijn hart in Heidelberg verloren…”Ze kamt nooit haar en daarom zitten er wel 1 000 000 knopen in haar haar. Daardoor lijkt haar hoofd op een muizennest. In dat muizennest woont Amika. Nee, niet het paard maar een muis met dezelfde naam. Die mama houdt van het circus en er staat een circustent in de tuin. Mama is dan ook een echte artiest. Ze kan op een fietsje met één wiel over een gespannen draad rijden. Als er veel mensen in de tent zitten om te komen kijken dan wordt ze heel zenuwachtig. Als je dan stil bentkan je horen dat ze een heleboel scheetjes laat! Door al dat douchen en door al dat oefenen in de circustent heeft ze geen tijd om schoon te maken in haar huis. Het is er dus een echt rommelhok! Die mama heeft gek genoeg ook haar op haar kin. Dat haar groeit in een lange dunne baard tot bijna op de grond. Op een dag gebeurt het dan…. Terwijl ze aan het oefenen is draait de baard tussen de pedaaltjes. Mama valt op de grond en breekt haar been. De ziekenwagen moet komen en neemt mama mee. In het ziekenhuis houden ze niet van een muizennest en nog veel minder van Amika… Dus: knip knip dat haar moet af! Omdat de baard zo veel ongeluk gebracht heeft moet ook de baard er af, knip knip!! Na weken komt de mama weer thuis. Haar been is genezen en plots is ze een heel gewone mama geworden. Ze poetst en kookt, ze wast en strijkt… maar de circustenttent die mag niet weg!! Die wil ze houden voor iedereen die kunstjes wil leren!” Juf Lieve en de creatieve kleuters van groep 4 a


Met zijn allen op schoolreis Naar Speelsta d-Toversta d

Op vrijdag 20 mei stonden 3 bussen te wachten op alle kleuters van onze kleuterschool. Nog even zwaaien naar mama, papa of wie we ook achter laten. En weg zijn we naar Wechelderzande (Antwerpen) voor een keitoffe schoolreis in Speelstad-Toverstad Wanneer we aankwamen hebben we eerst onze meegebrachte koek en drank genuttigd. Nadat de juffen de nodige afspraken hadden gemaakt konden we samen met grote broer of zus naar hartenlust spelen. Samen klimmen op een reuze berg. Elkaar helpen om de top te bereiken om daarna met veel vreugde naar beneden te glijden. Af en toe was er wel een durver die toch wel hulp van volwassenen nodig had. Een of ander vriendje kwam dan de juf vertellen wat er aan de hand was. Dit zijn de eerste vormen van sociale controle. Andere kleuter hielden liever van de sprookjeswereld. Aan de rand van de reuze speeltuin staan her en der kleine vrolijke huisjes. Wanneer je door het raampje kijkt zie je verschillende figuren die behoren tot een of ander sprookje. Met de oudste kleuters kon je een quiz organiseren. Welk sprookje wordt hier uitgebeeld? Als controle kon je op een grote rode knop drukken en het sprookje beluisteren.


Dierenliefhebbers konden geitjes en andere klein dieren bekijken. Terwijl de toekomstige paleontologen opzoek konden gaan naar reuze dinosaurussen. Natuurlijk kon je ook gewoon een glijbaan afglijden. Of springen op een reuze springkasteel. Voor de kinderen van groepen 3 of 4 was er een gocartcircuit. Zelfs kleuters uit de andere groepen probeerden onderleiding van de grote gasten een toertje te rijden. Al snel merkten ze dat hun benen nog wat moeten groeien om zonder problemen aan de pedalen te kunnen. ’s Middags hadden we een lekker kindermenuutje gegeten met een drankje naar keuze. Wanneer we klaar waren met eten konden we de binnenspeeltuin verkennen. De moedigen trokken naar het spookkasteel en ondersteunde de angstige vriend om hun angst voor het donker te overwinnen.

Alle kinderen, ook die van een andere school, werden uitgenodigd om opzoek te gaan naar de schat. Ergens in de ballenbaden lagen twee schatkisten verstopt. Twee sloebers van onze school werden beloond voor hun speurwerk en kregen een deeltje van de schat. Er werd nog vrolijk gespeeld tot we het sein gaven om schoenen aan te doen. Met de hulp van de stagiaires kinderverzorging en de PWA-er Gerda en Reinhilde werden alle schoenen terug aan de juiste voeten gedaan. Dankzij de hulp van deze mensen hadden we een fijne veilig dag.


Moe maar voldaan keerden we huiswaarts. We hebben gemerkt dat er geen kleuters ruzie hebben gemaakt, dat iedereen voor elkaar zorgde. Er was voor groot en klein genoeg uitdaging. Het was een super geslaagde schoolreis.


iebelsportdag: De Ster Wat een dag, wat een dag! Met prachtig weer vertrok het eerste leerjaar samen met groep 4 voor een super sportdag op het recreatiedomein de Ster! De weergoden waren ons die dag fantastisch gezind! Veel zonneschijn en dus ook heel veel stralende gezichtjes. Het eerste leerjaar mocht beginnen met trampolinespringen. Dit was natuurlijk super fijn!

Nadien stond een fit-o-meter op het programma. Vermits de meester en de juffen dat misschien niet zo goed konden uitleggen, werd er een expert bijgehaald. Dank u wel meester Wim om de fit-o-meter te begeleiden! Tussen de oefeningen door was er geen tijd om tot rust te komen. Met een turnmeester op kop werd er stevig doorgelopen! Gelukkig kregen we op het einde van de fit-o-meter uitgebreid de tijd om onze koek en drank te eten en voor een eerste keer gezellig samen te zijn met de grootste kleuters. Samen met groep 4 zijn we nadien vertrokken voor een lange wandeling rond het water. Voor velen was dit het ideale recuperatiemoment. Halfweg zijn we even gestopt om ons volledig uit te leven op ‘den berg’. Een beetje integreren met de kleutertjes. Soms zouden we ook wel eens graag terug kleuter zijn!

Na een lekkere maaltijd stond het hoogtepunt van de dag op het programma! Een ‘lange’ namiddag spelen in die reusachtige speeltuin! Nog meer foto’s zien van onze fantastische dag? Neem even een kijkje op onze website! Sportieve groetjes vanwege de meester Wimmen en de leerlingen en juffen van L1 A–B-C


-

³:DWKHEMHYDQGDDJRSVFKRROJHGDDQ"´ - ³*HOH]HQJHUHNHQGJHVSHHOG«´

Maar op 15 januari NUHJHQGHPDPD¶VHQSDSD¶VYDQKHWHHUste leerjaar andere antwoorden:

(QRSGHYUDDJ³+RHZDVMHGDJ"´]HJWMHNLQGGLHDYRQG]HHU]HNHU 0HHUIRWR¶V]LHQQHHPGDQ]HNHUHHQ kijkje op onze website!!


ij lachen graag … De moppentrommel van het tweede leerjaar Koen heeft een nieuwe fiets gekregen. Zo trots als een pauw fietst hij heen en weer over de straat, terwijl zijn moeder hem bewondert. “Kijk eens mama, zonder voeten!” Later: “Kijk eens mama, zonder handen.” Nog een moment later: “Kijk mama, zonder tanden!” Chloë

Jantje steekt zijn vinger omhoog. De meester zegt: “Wat is er?”. “Ik moet naar de wc, meester”, zegt Jantje. “Wacht maar even”, antwoordt de meester. “Jullie krijgen een vraag: waar ligt de grootste oceaan? Jantje, weet jij het antwoord?”. “Ja,” zegt Jantje, “onder mijn stoel”. Hadjera Er is brand in een huis. De brandweer komt eraan en probeert een oud vrouwtje te redden. Een brandweerman gaat de ladder op en zoekt naar de oude mevrouw. Uiteindelijk kan hij haar vinden en loopt met de vrouw naar de ladder. “Even op uw tanden bijten oma, dit is zo voorbij”, zegt hij. “Oh nee,” antwoordt de oude dame, “dan moeten we weer naar boven, want mijn gebit ligt nog in de badkamer.” Xenia Wat zegt een Indiaan als hij onder een boom staat? “I’m under a tak!” Louise


“Ober, waar is het toilet?” “Sorry mevrouw, het zit verstopt.”“ “Oh, dan help ik wel even zoeken.” Maité Een meisje bestelt een pizza. De ober vraagt: “Moet ik de pizza in zes of in acht stukken snijden?” Het meisje antwoordt:”Zes, want acht stukken krijg ik niet op.” Gill Gek, Niks en Niemand zitten in een boom. Plots valt Niemand eruit. 'Snel bel de ziekenwagen!'zei Niks. Gek belt naar het ziekenhuis en zegt: Hallo! Ik ben Gek, ik bel voor Niks, want Niemand is uit de boom gevallen! Delphine

Jantje loopt met oma naar de winkel. Jantje ziet 5 euro liggen. Hij vraagt aan oma: “Mag ik die hebben?” Oma antwoordt : “Nee, alles wat op de grond ligt is vies “. Later op de dag ziet hij 10 euro liggen en vraagt weer “Oma, mag ik die hebben?” Oma: “Nee, alles wat op de grond ligt is vies!” Er ligt een bananenschil op straat en oma glijdt uit en zegt “Zou je me niet helpen opstaan, jongeman?” “Nee oma, alles wat op de grond ligt is vies!” Yasmin-Kiana

Mama helpt Lies met haar huiswerk. Mama vraagt: “Als ik je vijf koekjes geef en Bert neemt er vier weg, wat heb je dan?” “Ruzie!” zegt Lies. Chadia


ij knutselen graag... Voor regenachtige vakantiedagen ‌‌ Knip, vouw en knutsel. Wie gooit zijn vliegerke het verst? 


oorden van kinderen L 4 B De leerlingen van L 4b kropen in hun pen bij het horen van de volgende opdrachten. Opdracht 1: Schrijf een fantasieverhaal i.v.m een auto en maak er leuke tekeningen bij.

Bieke Opdracht 2: Schrijf een gedicht zoals Paul Van Ostayen “Mark groet ‘s morgens de dingen”

Mickey


oorden van kinderen L 4 A De leerlingen van L 4a kropen in hun pen bij het horen van de volgende opdracht: schrijf een gedicht zoals “Marc groet ‘s morgens de dingen” van Paul van Ostaijen.


ij gingen naar Redactie en lay-out: Ann-Sophie,Anja,Falco,Sean en Jordi. Vroeger werkten er tientallen molens op de Brugse vestings wallen. Er zijn nu nog maar 3 prachtige molens: de Bonne Chiere ,de SintJanshuysmolen en de Nieuwe Papegaai! Gods huisjes: Soms werden de mensen ziek ,dan konden ze hun boterham niet meer verdienen en er was nog geen verzekering.Dan gingen ze in god huisjes verblijven(waar men vroeger werkten). De Sint- Anna kerk: De mensen hebben geld ingezameld voor de Sint-Anna kerk. Voor ze vanbinnen te renoveren. De stijlen : rococo, barok, clasisisme, gotishe en de romaanse. De Sint-Walburgakerk is een prachtig voorbeeld van barok.(16

de

eeuw)

In Brugge zijn ook de Reien waar zwanen opzitten(Maximiliaan verplichte de Bruggelingen omdat ze zijn vriend Pieter Lanchals vermoord hadden). Het Minnewater was vroeger de Brugse binnenhaven. De haven van Brugge is in de 17 eeuw gebouwd. de

Het Belfort:

Belfort tot aan de klok. Toen luide de klokken! Luid!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! We merkte ook dat het Belfort meer dan 1m scheef staat. Ann-Sophie,Anja,Falco,Sean en Jordi.


Wij nemen afscheid van L6

Ik zat in de refter met Femke en we dronken thee. Ik was net aan het drinken toen Femke mij aan het lachen bracht. De thee kwam uit mijn neus. Ik ging om de vod en kuiste alles op. Maar daarna gebeurde er hetzelfde. De thee kwam weer uit mijn neus. We lagen in een deuk! -KatoHet leukste moment vond ik zeeklas. We sliepen met 6 op een kamer. Als we een uurtje vrij kregen, speelden we altijd met onze knuffels. Megatof en grappig! -MariekeIn het 4de moest ik naast Wolf zitten en die zat heel de tijd met een lat op mijn hoofd te kloppen. In het 5de gingen we op zeeklas. Dat was lachen! We gingen in de douche en die liep over. Heel onze badkamer stond onder water. In het 4de en 5de leerjaar speelde ik met Kato altijd Eskimootje. Amai, dat is lang geleden zeg! -FemkeOp zeeklas speelden we verstoppertje in het donker. We deden ook een knuffelgevecht. -NoraDries P., Amber V.P., Jana, Wannes, Andrea en ik zaten aan tafel in de refter. We dronken allemaal thee. Dries legde zijn bonnetje op de rand van zijn theekopje. Amber schudde met de tafel en het bonnetje viel in de thee. We lagen strijk! De juf zag het en we moesten allemaal rechtstaan. -EvaIk ga veel met de rij mee, maar ik vind het spijtig dat je dan soms lang moet wachten. Ik vind het wel tof dat je in het 6de soms uurtjes vrij kunt kopen. -Arne L.-


Joepie, het schooljaar is bijna om. Volgend jaar ga ik naar de grote school, na de proeven en het tentenkamp. Het wordt echt supergoed op tentenkamp. Vorig jaar was het ook reuzefijn op zeeklas! -MayaJennifer schreef ooit in het vriendenboek van Liesbeth bij ‘wat wil ik later worden’: ‘een garnaal’! -NoraTijdens het carnavalsfeest in het 4de leerjaar was ik met mijn knieën over de grond aan het schuiven. Plots schoot er iets in mijn been. Het was een splinter van ongeveer 10 cm! Ik moest naar het ziekenhuis. Daar hebben ze hem er gelukkig uitgekregen. -NielsIn het 5de was ik het lachebekje van de klas. Als ik lachte, lachte iedereen mee, zelfs meester Marc. Femke was mijn zusje en wij lagen altijd strijk. Jana en ik hadden altijd grappige momentjes. Ik en Ine waren Piwi en Kiwi. -Amber V.P.Op zeeklas kwamen we terug van zee en mochten we naar onze kamer. Ons groepje had aan zee garnalen gevangen. Op onze kamer hadden we de garnalen in de lavabo gestoken. Ze waren al direct dood, want garnalen leven in zout water. Toen de garnalen dood waren, hebben we ze door de afvoer laten gaan. -AaronIn het laatste kleuterklasje kwam ik hier op school. Ik was niet alleen, ik had Salima, m’n beste vriendin van mijn vorige school. Ik werd daar gepest omdat ik anders was. Toen kwamen Minne en Marieke. Op dat moment was ik het gelukkigste kind op aarde met mijn 3 vriendinnen! -Jennifer-


In het 5de leerjaar stak Matthis zijn vinger op om iets te vragen. De meester wist niet dat hij moest overgeven. In plaats van naar toilet te gaan, gaf hij over op zijn Frans boek. -WolfVanaf het 3de kleuterklasje zijn Amber en ik al beste vriendinnen. We waren Piwi en Kiwi. We hadden vroeger altijd zo’n leuke momentjes. -Ine V.Het grappigste moment vond ik toen Jens op zeeklas een krab in de lucht gooide. Een meeuw pakte de krab in de lucht en at die op. -Dries M.Ik vond zeeklas het leukst. Ik sliep op de kamer met Niels, Aaron, Arne, CÊdric en Maxim. Het was er superleuk! Als we wakker werden of we hadden even vrije tijd, dan speelden we tikkertje in het donker. Niels klopte toen altijd op ons met zijn knuffel Stampvoet. Dat waren leuke tijden. -KevinIk vond zeeklas heel leuk met mijn 3 vriendinnen Minne, Marieke, Jennifer en dan nog 2 leuke vriendinnen Amber en Andrea. We hebben vooral heel veel gelachen met onze knuffels. De leukste momenten waren als we een uurtje vrij hadden op onze kamer. We maakten dan een heleboel dolle pret. -SalimaIk zat in het 2de leerjaar en we gingen naar de bib. Ik moest naar het toilet, maar ik dacht dat er geen toilet was in de bib. Ik heb toen in mijn broek geplast. Mijn mama was niet blij. -Andrea-


In het 5de leerjaar, op zeeklas, hadden Kevin en ik garnalen gevangen en meegenomen in de kamer. We deden water in de lavabo en deden de garnalen erin. Toen trok ik per ongeluk de stop eruit. En weg waren de garnalen! -CĂŠdricIn de kleuterklas stond er, tijdens het schoolfeest, een ballenbad. Ik heb per ongeluk kaka gedaan in het ballenbad. -MatthisOp zeeklas lag ik op de kamer met Jana en Femke. Femke was op de rand van het bed aan het kloppen. Jana dacht dat er klopgeesten waren. -DavinaIn het 1ste leerjaar schreef ik mijn 9 altijd omgekeerd. De meester zei dat als ik dat nog 1 keer deed, dat ik 3 toeren moest stappen. En toen deed ik het nog 1 keer, maar de meester was helemaal niet boos. -GustIn het 5de leerjaar was het nooit stil in de klas. Amber en ik lachten de hele tijd. Echt tof! -JanaMijn grappigste moment was op zeeklas. We kwamen net van zee en van daar hadden we garnalen meegenomen naar onze kamer. We hebben die garnalen in de pompbak laten zwemmen. -Arne H.Toen ik in het 3de leerjaar zat, zag ik een kleuter naar de basketpaal lopen. Hij zette zich neer en begon zijn behoefte te doen! -Jens-


Op zedenleerweekend mochten we, voor we moesten slapen, nog wat babbelen in de kamer. Jennifer, Andrea en ik gooiden met een pingpongbal naar elkaar in het donker. De bal gaf wel licht. Af en toe viel hij wel uit. -MinneToen ik in de 3de kleuterklas zat, kwam juf Irmgard mij op 3 februari vertellen dat mijn broertje geboren was. Ik was dolgelukkig. We maakten met de hele klas één grote tekening. Het was heel tof! -Wannes C.De 1ste dag hier op school was heel raar. Iedereen was supernieuwsgierig naar mij. De 1ste week was wel heel tof. -KimberlyToen ik met mijn mama naar de klas van het 1ste leerjaar ging, was ik heel bang en begon ik te wenen. Juf Karolien heeft mij toen gekalmeerd. -MilanIk vond het leuk toen we naar Walibi gingen. Jammer genoeg misten we, in het naar huis gaan, onze trein. We moesten wachten en dat was echt saai. Juf Maggy moest alle ouders verwittigen. -SamIn het 4de leerjaar gingen we in een beek insecten zoeken. Ik was kletsnat en was mijn reservekleding vergeten. Ik kwam nat in de klas. -Ax’lOp het einde van het 6de leerjaar zaten Kobe, Bjarte en ik aan de tafels bij de fietsenstalling. Kobe was bezig over skaten. In elke zin kwam wel eens ‘skaten’. Ondertussen was meester Marc achter hem komen staan. Na een tijdje zei die: “Dag, skaterboy.” Wij lagen plat van het lachen. -Kwinten-


In het 4de leerjaar gingen we naar Walibi. Ik durfde niet zo goed in een attractie, maar ‘k moest erin. Ben er dan maar ingegaan en ik vond het dan toch tof. Op zeeklas hadden Kobe, Seth en Wannes mijn knuffel verstopt. Dat was niet leuk. Ik kon er daarna wel mee lachen. -Dries P.Mijn aangrijpendste moment was in het 4de leerjaar. Mijn beste vriendin Jilie en ik maakten al zo lang als we samen in de klas zaten ruzie. Ik ben juf Maggy zo dankbaar dat zij de bijna eeuwig durende ruzie heeft kunnen oplossen. Ze liet ons elke middag bij elkaar komen, grappig hé. En zo hebben wij elkaar leren kennen en nu zijn wij de beste vriendinnen. De wereld zit raar in elkaar. -InnekeMijn 2de keer in het 2de leerjaar. Daar stond ik dan. Helemaal alleen. Ik was heel bang. Ik kende niemand in de klas. Ik miste mijn oude vrienden. Mijn ouders zeiden dat het niet zo erg was en dat ik andere vrienden zou maken. Mijn vrienden kwamen snel en… zij zijn nog steeds mijn vrienden! -Amber V.B.In groep 4 waren Inneke en ik aan het fietsen. We waren zot aan het doen en we botsten tegen elkaar. Inneke kwam in de struiken terecht en de juffen moesten haar eruit trekken. -LiesbethIn het 4de leerjaar kreeg ik de slappe lach. Ik was aan het wenen van het lachen. -SethIn groep 4 hadden Marcel en ik straf. We moesten de hele dag in een jurk rondlopen. Ik was Jasperina en Marcel was Marcella. -Jasper-


Tijdens het zedenleerweekend moesten we na de fakkeltocht gaan slapen. Ik stond buiten in de gang. Jasper, mijn kamergenoot, ging ook even buiten en deed de deur dicht. Helaas, was hij de sleutel vergeten. We hebben toen zeker een half uur in de gang zitten wachten. -BjarteOp zeeklas werden we gewekt met muziek. Mijn kamergenoten en ik waren altijd heel blij en wild. -MarcelIk zat in het 1ste leerjaar bij juf Sanne. Die zong af en toe liedjes. Sindsdien luister ik altijd naar liedjes van juf Sanne op cd. In het 6de leerjaar zijn we met een aantal kinderen meegegaan met juf Sanne om het liedje ‘Hallelujah’ te zingen in ‘De Vlaamse 10’. Dat was cool! -DemiOp een schoolfeest moesten mijn zus en ik samen dansen. We hadden allebei een lange rok aan. Toen we op het podium kwamen, schoten we in de lach. Mijn zus struikelde bijna over haar rok. -JilieToen we in het 2de leerjaar zaten, speelden we met de kinderen van het 6de leerjaar ‘mama en kindje’. -NaomiToen ik ziek was, tijdens de wandeling met agent Rob, moest ik overgeven. Ik gaf net iemand een hand en daarmee was het op die persoon zijn schoenen. -KobeOp sportdag in het 5de leerjaar gingen we kajakken. Ik dacht dat we moesten omdraaien, maar ik zat vast in de planten. -Ellen-


Voor mij is er niet 1 speciale gebeurtenis, maar ik vind de school in zijn geheel gewoon tof. Met het geheel bedoel ik: de speelplaats, de turnzaal, het schoolgebouw, de meesters, de juffen,‌ En natuurlijk ook sommige klasgenootjes. -JoachimIn het 2de leerjaar zat ik met Naomi op de bus en er was te weinig plaats. We moesten met 3 personen op 2 zetels zitten. De bus nam een bocht en Naomi en ik vielen van de zetel. We lagen plat van het lachen. -Louise-


at stond er nog op de agenda van januari tot juli? Om alle aktiviteiten van het bruisende schoolleven van Gavertje Vier te beschrijven, zou het schoolteam een tweede editie van de zomerschoolkrant kunnen uitgeven. Op de site van onze school (deelrubriek foto’s) kan je nakijken wat er zoal reilde en zeilde in “Vaardertje Vier”. Een greep kris kras uit de schoolagenda: Bloemenverkoop ten voordelen van Haïti en India, organisatie door leerkrachten godsdienst. Toon Bayens wint een prijs in de wiskunde olympiade. Het deugdenproject met acties rond “Respect, vriendelijkheid en ordelijkheid”. Het project Handjes wassen met Handige Hans door de werkgroep van leerkrachten “Gezondheid, hygiëne en milieu.” L4 op Waaslandreis. Groepen 4 naar het natuuratelier. L2 naar de knuffelhoeve in Wachtebeke. Wereldwaterweek en het spelen van een zelf uitgewerkt waterspel in de wandelgangen van de school. Alles werd uitgewerkt door de deelwerkgroep binnen het schoolteam ” Milieuzorg op school”. De paashaas kwam op school en hij plaatste in de paasvakantie bovendien ook een nieuw afdak op de speelplaats lager. L 2 naar natuurcentrum De Helix in Geraardsbergen. L 4 op uitstap naar De Poel en naar Brussel. L 4 Lezing Rob Baetens ( jeugdauteur). Allerlei schoolreizen en toneelvoorstellingen…. Activiteiten georganiseerd door de natuurouders … L3 en L4 naar de bibliotheek in Belsele: jeugdboekenweekspel. Sport op woensdagmiddag en sportdagen in Wachtebeke en De Ster. L 6 naar de “Snuffeldag” in het atheneum in Sint-Niklaas. Sportspelenmarkt op de markt van Sint-Niklaas. Verschillende klassen (lagere school) bezoeken “Boerderij in de stad” op de grote markt in St-Niklaas L 3 op leeruitstap naar Nieuwkerken ...

En nu ……twee maanden uitrusten van al die supergave Gavertje Vierse activiteiten.


ij vieren carnaval! Voor u opgezocht in de Belseelse versie van de Dikke Van Dale (editie Gavertje Vier)

carnaval : het; [ s ] I oorspronkelijk rooms katholiek feest, voorafgaand aan Vastenavond, II jaarlijks terugkerend fenomeen in de Stedelijke Basisschool Gavertje Vier te Belsele , III bijhorende feestelijke activiteiten voor de krokusvakantie mogelijk dankzij de vele helpende handen van de ouderraad. IV een volksfeest gedurende de vier dagen die aan de grote vasten voorafgaan waarop verkleedpartijen plaatsvinden . carnavalesk : bn &bw als van of bij een carnaval carnavalsfrietje : het, [ s ] : overheerlijke frietjes traditioneel geserveerd door de ouderraad van Gavertje Vier ter gelegenheid van carnaval. carnavalshit : de (m) carnavalskraker: de (m) I populair lied tijdens carnaval II te hard gebakken carnavalsfrietje. carnavalskledij: verkleedkledij die wordt gedragen door carnavalsvierders, carnavalsoptocht: de, [ en ]: I stoet met praalwagen II optocht van verklede leerlingen en leerkrachten door de Gavermolenstraat, Sint-Andriesstraat, Molendreef en Mierennest . carnavalsvereniging: de ( m) [ en ] I vereniging die het feest van carnaval viert. II specifiek De Kleine Zwaantjes : vereniging die hun carnavalswagen gratis ter beschikking stelt voor het vervoer van de jongste leerlingen van Gavertje Vier. carnavalsvierder: de (m) [ s ] I persoon die carnaval viert II leerling of leerkracht die de dag na carnaval een week vakantie heeft.


inokio proeft op het grootouderfeest! Op donderdag 7 en vrijdag 8 april 2011 konden de grootouders van onze kleuters genieten van een fantastisch optreden met als thema “Kapitein Winokio proeft” De kapitein is zelden thuis. Hij reist over de hele wereld met zijn schip en zijn matroos. Hij is al overal geweest en heeft al de raarste dingen gegeten op de meest bizarre plaatsen. Wat zal hij hier nu weer voorgeschoteld krijgen? Kapitein Winokio legt aan met zijn boot. Hij heeft een reuzehonger. Het meest eenvoudige aller spijzen komt op in zijn hoofd. Kapitien Winokio wil gewoon eieren, een “tiekeneiken” zoals wij dat zeggen…

Amuse: Paëlla uit Spanje Groep 1: Olifanten: Juf.Latoya Bij restaurant La Cochina Internationale schudden ze hun hoofd, ze hebben alleen Paëlla op het menu Paëlla dat doet hem denken aan Spanje. Onze allerkleinste kapoenen brachten de herinnering aan Spanje naar boven. Eviva Espanja! Olé!

Voorgerecht: “Sarada Udon “uit Japan Groep 2A Berenklas: Juf Ann Maar de paëlla heeft niet gesmaakt. De kapitein zit nog altijd op zijn honger. Eieren heeft hij nog niet gekregen. Misschien kan hij een gebakken ei krijgen? De chef van La Cochina schudt weer het hoofd. Ze heeft Sarada Udon. Dat gerecht komt uit Japan… Japan is zo ver en zo vreemd. De kleuters van juf Ann proberen om de kapitein in de juiste Japanse stemming te krijgen.

Tussengerecht: “Boboti“uit Afrika Groep 3A Poezenklas: Juf Mireille Nee, de kapitein is niet tevreden. Hij wil”paardenogen”! Nee, nee er zijn geen paardenogen te verkrijgen. Het menu zegt dat er enkel Boboti uit Afrika geserveerd wordt? Een gerecht uit een warm land, hier in dit kikkerland? Krijgt de Kapitein de smaak te pakken met de hulp van de kleuters van juf. Mireille?


Hoofdgerecht: YüYü-ch’inch’in-t’ang uit China Groep 4A: Giraffenklas: Juf Inge De kapitein vindt het maar niets. Ondertussen smult de matroos zijn buikje rond. Kapitein Winokio probeert nu roereieren te krijgen. Hij krijgt weer een ander menu in de handen geduwd, en van roerei komt niets terecht. Enkel Yü-ch’int’ang of groenten op grootmoederswijze. De giraffenkleuters proberen met hun Chinese draak het slechte humeur van de kapitein te keren. Bijgerecht: Fleisnödel mit Sauerkraut Groep 2A : Zebra klas: Juf Martine De arme kapitein heeft nog altijd zijn ei niet gehad. Hij wil, heel eenvoudig, een gekookt ei. Dat moet toch kunnen. Het volgende menu spreekt enkel over Oostenrijkse “Fleisnödel mit Sauerkraut”! De dienster brengt het op een groot dienblad, maar het zijn geen eieren….Misschien kunnen de Oostenrijkse kleuters van juf.Martine ervoor zorgen dat de kapitein weer eetlust krijgt ? Dessert Amuse: Kagit Kebabi uit Turkije Groep 3B : Muizenklas: Juf Eva Een gepocheerd ei …. Dat is misschien wat beter past in een internationale keuken. In de keuken schudden ze weer met hun hoofd. Het menu zegt Kagit Kebabi. Een gerecht uit Turkije”??? Nee, de kapitein wordt hier niet begrepen… Hij zucht en sleept zich naar zijn tafeltje. De Turkse kleuters van juf. Eva tonen hoe vrolijk en plezierig Turkije kan zijn. Dessert: Farmsteak Buffet uit Amerika Groep 4b: Vissenklas: Juf Irmgard en Juf Anneke

De kapitein wil het nog een keer proberen… Een eierkoek, dat moeten ze toch kennen. Of willen ze het niet kennen? Kapitein Winokio schrikt al niet meer als het volgende menu Farmsteak Buffet vermeld. Mompelend gaat hij maar weer zitten. De moedige cowboys van de juf. Anneke en juf Irmgard proberen hem weer op te beuren.


Nu heeft hij er wel genoeg van. De kapitein bonkt op de tafel. Hij wil hier weg! De matroos wil nog afscheid nemen en de kapitein gaat dan maar mee. De matroos omhelst de kok. En dan ooooh, er gebeurt een klein wonder dat iedereen blij maakt. Alles is goed en ze gaan allemaal mee met het schip de “Vaardertje Vier”. De “chef” legt plots nog een eieren! Eindelijk !!!

de grootNa het optreden konden ouders gezellig nakaarten in de refter. Dankzij een fantastisch d kopje optreden en een geuren bakje van koffie of thee met een ge het t, was het heerlijke dessertenbuffe n zeer grootouderfeest 2011 ee groot succes!

Met dank aan de kelners en afwasse rs van dienst (= onze enthousiaste ouderaad) en ook aan alle ijverige bak(groot)ouders voor het lekkere en gevarieerde dessertenbuffet.


ervelend schoolfeest op 28 mei 2011!


Onze oprechte deelneming:

¬

Willy De Ruysscher (° 17.06.1932- † 12.12.2010) Vader van juf Kristel (Zorgjuf L1-2-3) Grootvader van Inne Rossaert (oud-leerling).

¬

François Van Avermaet (° 10.03.1938- † 15.12.2010) Grootvader van Luna (oud-leerlinge) en Falco (L 5A) Van Avermaet.

¬

Georgette Dewyspelaere(° 25.11.1917- † 30.12.2010) Overgrootmoeder van Siglinde, Heidrun en Irmgard Van Meirvenne (oud-leerlingen) en van Lemke (L 5B), Rune (G 4A) en Annika (G 1A) De Wolf.

¬

Omer Nicque(° 5.01.1942- † 5.02.2011) Broer van Lutgard Nicque (Schoonmaakster).

¬

Isidoor Baert (° 2.08.1949- † 13.02.2011) Grootvader van Xino (L1 A), Yade (Gr 3B) en Cara (G 1) Baert. en van oud-leerlingen Remy en Julie Baert.

¬

Gilberte Vergallen (° 13.03.1922- † 19.02.2011) Grootmoeder van de echtgenoot van juf Nele Merckx ( leerkracht L.O. kleuters).

¬

Aloïs Dierickx (° 11.01.1929- † 23.02.2011) Grootvader van juf. Melissa De Saegher ( interimaris L1C Wim Van Laere )

¬

Erna Vertenten (° 17.01.1943- † 7.03.2011) Grootmoeder van Sean(L 5A) , Silvy en Sandy (oud-leerlingen) Niessen.

¬

André Wymeersch (° 27.08.1931- † 16.03.2011) Grootvader van Andres (L 5B) en Viktor (L 2A) Bosteels.

¬

Linda Van Remoortel (° 29.09.1954- † 15.03.2011) Grootmoeder van MaximVerhulst (G 2A).

¬

Julia Relaes (°19 11.1930- † 26.03.2011) Schoonmoeder van Pauwels, medewerker Buitenschoolse Opvang Gavertje 4 Grootmoeder van Bieke Heynderickx ( L4A) Grootmoeder van oud-leerlingen Thaïs, Bart en Julie Heyndrickx


Onze oprechte deelneming:

¬

Urbain Vanderstylen(°9.10.1953 - † 27.04.2011) Grootvader van Ximera (L 1A), Yinzo (L 1 B), Ayela en Amber (oud-leerlingen) Vanderstylen.

¬

Nadia Malfait (°24.05.1928 - † 30.05.2011) Grootmoeder van Gilles Smekens (L 1C) . Etienne Rossaert (°17.11.1930 - † 19.06.2011) Schoonvader van juf Kristel (Zorg 1-2-3). Grootvader van Inne Rossaert ( oud-leerlinge)

¬

Ik heb een steen verlegd in een rivier op aarde. Het water gaat er anders dan voorheen. De stroom van een rivier hou je niet tegen. Het water vindt altijd een weg omheen. Misschien eens gevuld door sneeuw en regen, neemt de rivier mijn kiezel met zich mee. Om hem dan glad en rond gesleten, te laten rusten in de luwte van de zee. Ik heb een steen verlegd in een rivier op aarde. Nu weet ik dat ik nooit zal zijn vergeten, ik leverde bewijs van mijn bestaan. Omdat, door het verleggen van die ene steen, de stroom nooit meer dezelfde weg kan gaan. Ik heb een steen verlegd in een rivier op aarde. Nu weet ik dat ik nooit zal zijn vergeten, ik leverde bewijs van mijn bestaan. Omdat, door het verleggen van die ene steen, het water nooit dezelfde weg kan gaan.

(c) Bram Vermeulen 


ij delen lief en leed Wij zijn blij met de komst van:

 Senne De Pauw (°23-11-2010) Broertje van Cara De Pauw (Gr 1) en van Naomi (L6 B) en Noah (L 3 B) Coussens.

 Roxanne Delaruelle (°26-11-2010) Zusje van Stein Delaruelle (Gr 1)

 Mattias Vanhuffel (°29-12-2010) Zoontje van Joëlle dhondt en meester Frederik Vanhuffel (ICT-Coördinator).

 Zayden Troch (°07- 02-2011) Broertje van Damy (L 3B) en Elsie (L 1C) Troch.

 Robbe Heirman (°17- 03-2011) Kleinzoon van mevr. Reinilde De Bock (PWA-medewerkster middagtoezicht en refterhulp in de kleuterafdeling.

 Nathan Bogaerts (° 30-5-2011) Broertje van Louise (L 6A) en Eline (oud-leerlinge) Bogaerts.

Stapten in het huwelijksbootje  28 mei 2011 Jerie Van Poucke en Rutger Wuyts ,oud-leerling en zoon van Juf. Hilde Rimbaut.(zorgjuf L4-5-6)


Zin om mee te zingen? Hieronder vinden jullie de tekst! HET KETNET VAKANTIELIED (LEVE DE VAKANTIE) TELKENS WANNEER HET ZOMER WORDT IS HET VAKANTIE DE DAGEN LANG DE NACHTEN KORT DAN IS HET VAKANTIE YEAH ALS VOOR EEN TIJD DE SCHOOL DICHTGAAT IS HET VAKANTIE HET ZONNETJE AAN DE HEMEL STAAT DAN HET VAKANTIE YEAH IS HET VAKANTIE DAN IS HET VAKANTIE YEAH IS HET VAKANTIE DAN IS HET VAKANTIE YEAH YEAH DAN SPEEL JE ALLE DAGEN LEUKE SPELLETJES DAN DOE JE LEUKE DINGEN(OLALA) DAN MAAK JE VEEL PLEZIER DAN MAAK JE REUZEPRET (OLALALALA) BUITEN LOPEN BUITEN SPELEN BUITEN LACHEN BUITEN LIEDJES ZINGEN(OLALA) EN ALS HET WEER WAT TEGENVALT DAN KIJKEN WE NAAR KETNET (DE ZOMER IS VAN ONS DE ZOMER IS PRET EN KETNET OOK /KETNET DE ZOMER IS VAN ONS DE ZOMER IS PRET EN KETNET OOK RETTEKETET) ALS VOOR EEN TIJD DE SCHOOL DICHTGAAT IS HET VAKANTIE HET ZONNETJE AAN DE HEMEL STAAT DAN IS HET VAKANTIE YEAH IS HET VAKANTIE (DE ZOMER IS VAN ONS) DAN IS HET VAKANTIE (DE ZOMER IS PRET) IS HET VAKANTIE (EN KETNET OOK) DAN IS HET VAKANTIE(RETTEKETET) DAN KAN JE NAAR DE BOSSEN MAAR JE KAN OOK NAAR DE ZEE OF NAAR DE DUINEN(OLALALA) OF LIEVER LEKKER THUIS WANT HET LEVEN LIJKT EEN PRETPAKKET(OLALALALA) ZONNESTRALEN KRIEBELEN JE NEUS JE BEGINT METEEN TE BRUINEN(OLALALA) EN ALS HET WEER WAT TEGENVALT DAN KIJK JE TOCH NAAR KETNET TELKENS WANNEER HET ZOMER WORDT IS HET VAKANTIE DE DAGEN LANG DE NACHTEN KORT DAN IS HET VAKANTIE YEAH ALS VOOR EEN TIJD DE SCHOOL DICHTGAAT IS HET VAKANTIE HET ZONNETJE AAN DE HEMEL STAAT DAN IS HET VAKANTIE YEAH IS HET VAKANTIE(DE ZOMER IS VAN ONS) DAN IS HET VAKANTIE (DE ZOMER IS PRET) IS HET VAKANTIE(EN KETNET OOK) LEVE DE VAKANTIE(RETTEKE TETTEKE TET KETNET)


Stedelijke Basisschool Belsele

“GAVERTJE VIER” Gavermolenstraat 83 Tel : 03/772.48.57 Fax : 03/772.69.28 kris.cerpentier@sint-niklaas.be

www.gavertjevier.be

Gavertje Vier: Schoolkrantje 2011  

Dit is de zomereditie 2011 van het Schoolkrantje van de Stedelijke Basisschool Belsele 'Gavertje Vier'

Advertisement