Page 1

Zo ed mer itie

‌. waar iedereen thuis is!

Het schoolkrantje is nu ook digitaal leesbaar op www.gavertjevier.be

Schoolkrantje Een band tussen school en thuis

Redactie: Veerle Buytaert - Frederik Vanhuffel VU: Hilde Rimbaut

Schooljaar 2011 – 2012


INHOUD : Woordje van de directeur Woordje van de coรถrdinerend directeur We moven tegen pesten Dikke truiendag Wij vieren carnaval Wervelend grootouderfeest Wat een schoolfeest Wereldwaterdag Groepen 4 en Eefje Donkerblauw Wedstrijd Eefje Donkerblauw L 2 Wij zijn kleine kunstenaars Bloemenverkoop Wij zijn vriendjes van Jezus: Eerste Communie Vormsel 22 april 2012 Feest van de Vrijzinnige Jeugd:13 mei 2012 Lentefeest :7 juni 2012 Waarden en deugden: hoffelijkheid en volharding Weetjes Studietoelagen schooljaar 2012-2013 Wat een schooltijd: afscheid van L 6 Wij delen lief en leed Woorden van kinderen: L 4a Valentijnsgedicht


oordje van de directeur Het schooljaar 2011 – 2012 is alweer ten einde! Voor mij, als kersverse directeur, is het voorbij gevlogen. Ik kijk dan ook met enorme voldoening terug op dit prachtige jaar. Gesteund door het voltallige leerkrachtenteam zijn we geslaagd in ons doel: SAMEN SCHOOL MAKEN! We beseffen echter ook dat er nog veel kan gerealiseerd worden binnen ons onderwijs, maar we kozen er voor dit stap voor stap te plannen. Dag in dag uit zien we onze schoolkinderen groeien en evolueren. Elke dag opnieuw willen wij hen laten bijleren, willen wij hen een stukje van de wereld laten zien, willen wij hen laten proeven van het mens-zijn in deze maatschappij en willen wij hen voorbereiden op de grote wereld die aan hun voeten ligt. Uiteraard ligt hier een grote taak voor de ouders, maar wij zijn fier hier als school ons steentje te kunnen bijdragen met lessen, uitstappen, gesprekken, projecten, ‌ Als ik terugblik op het voorbije schooljaar, onthoud ik onder andere het plezier dat de kinderen beleefden aan het project rond muzische vorming. Aan de hand van een reeks lessen in carrouselvorm lieten we de kinderen, per graad en telkens bij een andere juf of meester, proeven van de verschillende domeinen van muzische vorming: knutselen, muziek + beweging, drama + beweging en media. Door het enthousiasme van de kinderen, besloten we de MuVo-carrousels zeker navolging te geven.


Verder denk ik ook met veel voldoening terug aan een geslaagd schoolfeest, aan de prachtige show van onze leerlingen uit L4-5-6, aan de fijne projecten rond de deugden, aan onze milieubewuste MOS-activiteiten, … maar ook aan al die kleine, mooie momenten die ons schooljaar weer GROOTS hebben gemaakt. En nu dit schooljaar ten einde is, is het ook tijd om afscheid te nemen van de leerlingen uit het zesde leerjaar. Hopelijk kunnen zij terugkijken op een fijne tijd in Gavertje Vier. We gaan jullie enthousiasme, inzet, leergierigheid en humor zeker missen. Geniet nu maar van een welverdiende vakantie en start vol goede moed en met een rugzak vol mooie herinneringen aan een nieuwe periode in jullie leven. Het ga jullie allen goed! En vergeet niet… jullie zijn altijd welkom! Via deze weg wil ik ook alle ouders, die zich dit jaar weerom belangeloos hebben ingezet voor onze kinderen, bedanken. Zij zijn een grote steun voor de school. Zonder hen is het onmogelijk om bepaalde projecten te realiseren. Ik denk daarbij aan onze ouderraad, de leesouders, de rijouders om een bezoek buiten de school mogelijk te maken, de natuurouders, de fruitouders, hulp bij de feesten voor de kinderen,… en iedereen die hier of daar zijn steentje heeft bijgedragen. Het is fijn om op jullie medewerking te kunnen rekenen. Het schoolteam waardeert dit enorm. Daarom een oprechte DANK JE WEL! Op 1 juli start dan de grote vakantie. Namens het team wens ik iedereen een deugddoende, rustgevende, zonnige en gelukkige periode toe, samen met het gezin, met familie of vrienden, thuis of op reis. Maak er een aangename tijd van!

Wij starten alvast de voorbereidingen voor het volgende schooljaar en zien elkaar weer op 3 september!

Vriendelijke groeten, Hilde Rimbaut Directeur Gavertje Vier


oordje van de Coördinerend directeur

Een scholengemeenschap met een toekomstvisie!

Vrijwel alle scholen maken sinds enkele jaren deel uit van een scholengemeenschap: een aantal scholen geven elkaar de hand en trachten daarbij de beschikbare middelen, mogelijkheden en expertise te delen en uit te wisselen. Een scholengemeenschap bestaat doorgaans uit vier tot acht scholen en op dat vlak zijn we een buitenbeentje: De Droomballon en Gavertje Vier doen dat met zijn tweetjes. Niet echt iets om over te treuren want met zijn beiden tellen we maar liefst 1015 leerlingen. Een aantal jaren geleden lag de nadruk van zo’n ‘samenwerkingsovereenkomst’ vooral op de praktische en logistieke samenwerking. Langzaam meer zeker zien we in het huidige landschap van scholengemeenschappen een evolutie in de richting van visieontwikkeling en strategische planning. Ook wij vroegen ons het afgelopen schooljaar, en na een sterkte/zwakte analyse af : Waar staan wij voor als stedelijke scholen? (onze missie) Hoe willen wij dat onze onderwijsorganisatie er in de toekomst uit ziet? (onze visie) Hoe willen wij ons in positieve zin onderscheiden ten opzichte van andere scholen in groot Sint-Niklaas? De beleidsnota die we aan de hand van antwoorden op deze drie vragen opstelden, is een meerjarenplan geworden waarmee we met onze organisatie een lange termijnkoers willen varen. Een uitgestippelde timing en heldere doelen zijn immers erg belangrijk voor een organisatie die in verandering of voortdurend in beweging is. Hiermee wordt een houvast geboden aan alle betrokkenen. Het behoedt ons ook om geen slachtoffer, maar wel eigenaar te worden van onvermijdelijke veranderingen en evoluties in het onderwijs. Deze beleidsnota is een lijvig, 33-pagina tellend document geworden. We hopen alvast dat dit strategisch plan én zijn richtinggevende doelstellingen en/of adviezen niet uitmonden in dossier- of kastvulling, maar onderwerp zullen worden van discussie en structureel overleg in alle geledingen en bij alle betrokken participanten van onze scholengemeenschap.

Om het iets concreter te maken zetten we de gekozen beleidsterreinen en bijhorende doelstellingen van onze scholengemeenschap voor de komende 5 jaar héél beknopt even op een rijtje:

Identiteit : wij hebben een optimaal ontwikkelde zorgstructuur; wij staan open voor de ontwikkelingen van nieuwe onderwijsconcepten.

ICT : wij handelen vanuit een realistisch ICT-beleidsplan; ICT /zorg/onderwijskwaliteit staan in een optimale relatie met elkaar.

Financiën : Wij hebben een transparant systeem van financiële planning en controle op schoolniveau en op bovenschools niveau.


Huisvesting : Onze schoolgebouwen zien er aantrekkelijk uit/blijven er aantrekkelijk uitzien en voldoen aan de eisen van de tijd.

Personeel : we hebben een integraal personeelsbeleidsplan ontwikkeld voor de scholengemeenschap; we hebben een competentiemanagement voor de scholengemeenschap.

Stedelijk Basisonderwijs : Wij beschikken over een heldere organisatiestructuur!

Het strategisch beleidsplan schetst de hoofdlijnen van het bestuursbeleid en de strategische keuzes daarbinnen voor de komende vijf jaar. Dit is het plan waar we met de hele organisatie aan gaan samenwerken, samen met het schoolbestuur, de teams, de ouderraden en de schoolraden. Door het opstellen van een strategisch plan kunnen we er voor zorgen dat: de koers waarin onze scholen zich ontwikkelen duidelijk is aangegeven; iedereen die betrokken is bij de organisatie beschikt over duidelijke verwachtingen en doelen, waarover gecommuniceerd kan worden; het kader waarin we werken overzichtelijk is; er voldoende duidelijkheid is tussen de samenhang van de onderdelen; de aanwezige middelen gecoรถrdineerd kunnen worden ingezet om de doelen te realiseren.

Karien Van Raemdonck Coรถrdinerend directeur Stedelijk basisonderwijs Sint-Niklaas


E “moven” tegen pesten We schrijven begin februari 2012. Ook al was het buiten Siberisch koud, in Gavertje Vier stonden er hartverwarmende activiteiten op het programma. Onze school deed mee aan de “Move tegen Pesten”. “Move tegen Pesten” was een initiatief van Ketnet, Yeti en het ‘Vlaams Netwerk Kies Kleur tegen Pesten’ in het kader van de Vlaamse Week tegen Pesten 2012. De boodschap van de actie was en is : pesten is stom, pesten is klein. Je hoeft niet te pesten om cool te zijn, zoals Charlotte en Brahim het zingen in het campagnelied. Brahim, die zelf in zijn jeugd ook met pesters te maken heeft gehad, noemt "Move tegen pesten" zoveel meer dan gewoon maar een lied. "Het is verschrikkelijk wat pesten met kinderen doet!” Pesters beseffen soms zelf niet echt dat ze met hun gedrag iemand kwetsen. Daarom is het heel belangrijk dat we opkomen voor elkaar. Want samen zijn we sterker dan alleen. We geven niet alleen het signaal dat pesten fout is. We laten de slachtoffers zien (en horen) dat ze niet alleen staan in hun strijd tegen pestgedrag." In het allergrootste geheim kregen de leerlingen van het 6deleerjaar op maandag 6 februari de “Move” aangeleerd tijdens de turnles. Op vrijdag 10 februari hebben de oudste kids de week tegen pesten ingezet door de Move als flashmob te brengen voor de andere leerlingen. Een flashmob is een (grote) groep mensen die plotseling op een openbare plek samenkomt, iets ongebruikelijks doet en daarna weer snel uiteenvalt. Een verrassingsact dus …

Zo konden alle leerlingen de “Move” aanleren, want op donderdag 16 februari om 13u30 kregen we het sublieme hoogtepunt. BAM! Meer dan 270.000 deelnemers in 2150 groepen die de MOVE tegen Pesten deden. Zingen en dansen. In heel Vlaanderen, in steden en dorpen (ook hier in het Belseelse Gavertje Vier), op pleinen en in zalen. Ongelofelijk. Hartverwarmend. En heel duidelijk met één stem. Pesten moet stoppen! Om dit extra in de verf te zetten werden er in het vierde, vijfde en zesde leerjaar ook nog lessen rond (cyber)pesten gegeven. Een dikke proficiat aan alle dansende “movers”! Wij zijn er van overtuigd dat de leuze “Geen woorden, maar daden” ook in de toekomst van toepassing zal zijn in onze school!


Move tegen Pesten Brahim&Charlotte Pesten is stom Pesten is klein Je hoeft niet te pesten om cool te zijn Pesten is laag Pesten is flauw Ik vraag me af wat er scheelt met jou Pesten is stom mega debiel Kun je me zeggen wat er jou bezielt? Pesten is fout Wat is het doel? Heb je niet door wat ik bedoel: Samen is veel leuker dan alleen Hier is er een plaats voor iedereen Samen zijn we chill, een klein verschil dat maakt niets uit! Want wij sluiten niemand uit! Kom doe de move tegen pesten Kom doe de move tegen pesten Lila, oker, blauw of roze Pesten is hier uit den boze Weet je wat er stoer en groot is? Neem het op voor wie in nood is! Kijk niet toe, laat niet begaan Blijf niet aan de kant staan ‘kzeg je nu waar het op staat: Samen is veel leuker dan alleen Hier is er een plaats voor iedereen Samen zijn we chill, een klein verschil dat maakt niets uit! Want wij sluiten niemand uit! Doe de move tegen pesten


ikke truiendag Dikketruiendag… Wasda? Wat startte als een symbolische actie om het Kyotoverdrag in de verf te zetten, is ondertussen uitgegroeid tot een vaste waarde in de scholen. De campagne mikt vooral op eenvoudige maatregelen, die ook daarna op een structurele wijze aangehouden kunnen worden: lichten doven bij het verlaten van een lokaal, toestellen uitschakelen na gebruik, de verwarming correct afstellen, ... Als je de verwarming één graadje minder zet, betekent dit wel 7% minder stookkosten. Veel scholen zetten ook allerlei ludieke en educatieve acties op touw.

Overtuig de anderen! Het thema van de Dikketruiendag 2012 was: ”Overtuig de anderen”. De strijd tegen de opwarming van de aarde is het leukst en efficiëntst als we die samen voeren. Samen gaan we de strijd aan tegen de opwarming van het klimaat. Juf. Veerle Tillie mailde vanuit haar Dolfijnenbureautje een mooi en inspirerend, maar vooral zelfgeschreven tekstje om leerkrachten en leerlingen te overtuigen:

Dikke truiendag is belangrijk… , waartoe… Energie is prachtig Overal is er energie Energie is erg belangrijk We leven ermee En we leven erdoor Het is prachtig energie te zien en te voelen Het is overal, heel krachtig En oh…zo kostbaar! Energie mag niet verloren gaan. Dus overtuig de anderen, maar ook jezelf! Misschien cliché, maar toch heel waar “Verbeter de wereld, begin bij jezelf”! Zo draagt ieder van ons toch een steentje bij in dat grote geheel. Veerle Tillie Administratie Stedelijke Basisschool Gavertje Vier


Op donderdag 16 februari stond de verwarming in Gavertje Vier een graadje lager. Om op te warmen werd de “Move tegen pesten” nog eens gedanst.

Als “blikvanger” van de Dikke truiendag, kregen de palen van de speelplaats een warme sjaal.

In de inkomhal zag je grappige pinguïngposters hangen. Deze waren de kunstwerken van onze creatieve leerlingen, met als doel de anderen te overtuigen.

Voor de lagere school werd er in de namiddag een film aangeboden: voor de jongste kids “Happy Feet” en voor de oudste leerlingen “March of the pinguïns”. De kleuters knutselden een carrousel met belletjes om boven de deuren te hangen. De belletjes maken de kleuters er voortaan op attent dat ze de deuren moeten sluiten.

pinguïn Toen kwam er een varkentje met een lange snuit, en het Dikke truiendagverhaaltje 2012 was uit!


ervelend carnaval Kent u het lied “De poppenstoet” nog, waarmee Louis Neefs in de jaren ‘60 een hit scoorde? De schoolkrantjournaliste paste het voor u een beetje aan voor de verslaggeving van het carnavalsfeest 2012.

Opzij, opzij, opzij De carnavalsstoet gaat hier voorbij. Ze komen recht uit ‘t Belseelse land. Daar zijn ze dansend hand in hand. En Sint-Lutgart marcheert voorop, Gavertje Vier komt achterop

Een zeepiraat, en Ketnet Kaat,...

Monsieur Docteur, met z’n belastingscontroleur,

een smurf in ‘t blauw, en een supervrouw,...

een edelvrouw, en een nobele heer,...

en Mickey Mouse met Teddybeer.


Ohee, ohee, ohee… Wie rijdt er met die stoet ook mee? De Kleine Zwaantjes met hun kar, gevolgd door een hele oude knar. De peuters, in weer en wind maar op de kar dus blijgezind!

Hoera, hoera, hoera, ‘t is vakantie voor ons weldra! De ouderraad vergeet ons niet, we krijgen elk een bakje friet! We maken ronduit veel plezier, bij ’t carnaval in Gavertje Vier!


ervelend grootouderfeest!

Naar jaarlijkse gewoonte, zetten wij de grootouders van de kinderen in de bloemetjes. Op donderdag 29 en vrijdag 30 maart 2012 konden de grootouders van de leerlingen van het vierde, vijfde en zesde leerjaar genieten van een fantastische show met als thema “Eureka”. We staan er niet altijd bij stil, maar in het dagelijks leven zouden we belangrijke uitvindingen niet meer kunnen missen. Denk maar aan de bril, de bliksemafleider, de bretellen, de auto, röntgenstralen en het vliegtuig...

De uitvinding van de bril Samen met de leerlingen van het vijfde leerjaar, ging professor E. Grasmus op zoek naar de geschiedenis van de bril. Het werd een reis die startte in het rijk van keizer Nero.

Op hun tocht bezochten ze monniken in een abdij en soldaten in een middeleeuws kasteel!

De zoektocht eindigde in Arabië bij betoverende Oosterse buikdanseressen.


De uitvinding van de bliksemafleider Toen de Amerikaanse wetenschapper Benjamin Franklin in het midden van de 18de eeuw met zijn vliegertje aan het spelen was, ontdekte hij toevallig de bliksemafleider. In het begin echter leidde zijn uitvinding wel eens tot een heuse brand.

De uitvinding van de bretellen Franklin introduceerde bij de Amerikaanse brandweer ook de … bretellen, zodat de brandweermannen tijdens het blussen niet voor onaangename verrassingen kwamen te staan. Eén van de beroemste bretellendragers die we nu nog kennen is Urbanus. En o grote wereldbol, hij snapt er niet veel van!

De uitvinding van de auto Duitsland,1885 … Carl Benz ontwikkelt de eerste benzinemotor en bouwt een driewielerauto, de eerste auto ter wereld! Zijn vrouw, Bertha Benz, maakt met de auto, buiten medeweten van haar man, een rit van meer dan 100 kilometer. En zeg nu zelf, als een vrouw ermee kan rijden, dan moet het wel simpel en degelijk zijn! Lang leve Carl en Bertha Benz!

Amerika, eind jaren ‘50. De beroemde film “Grease” vertelt het verhaal van tien jongelui op de Rydell High School van eind jaren '50. Ze worden stilletjesaan volwassen en hun wereld draait rond knappe meisjes, uitgaan … en snelle wagens. Greased Lightnin!


De uitvinding van de röntgen ‘t Zit van binnen!!! Zo dacht Marie Curie erover toen ze de röntgenstralen verder op punt stelde. De kinderen van het vierde leerjaar kropen in de huid van de medici die versteld stonden van de mogelijkheden. Ze experimenteerden met het röntgenapparaat en maakten zelfs een röntgenfoto van het publiek!

De uitvinding van het vliegtuig De gebroeders Wright realiseerden na veel vallen en opstaan hun eerste vlucht van 37 meter in 12 seconden met een spectaculair (vlieg?)tuig. Onze piloten en stewardessen (van de 4de klas) scheepten in voor een luxueuzere vlucht van Gavertje Vier Airlines.


de grootNa het optreden konden ouders gezellig nakaarten in de refter. Dankzij een fantastisch d kopje optreden en een geuren bakje van koffie of thee met een ge ffet, was het heerlijke dessertenbu een zeer het grootouderfeest 2012 groot succes!

Met dank aan de kelners en afwasse rs van dienst (= onze enthousiaste ouderraad) en ook aan alle ijverige bakkende (groot)ouders voor het lekkere en gevarieerde dessertenbuffet.


at een schoolfeest !!! 2 juni 2012


Stralend lenteweer, schitterende show, sfeer en ambiance!

Cavabar en andere verfrissende drankjes.

Heerlijke Marokaanse muntthee en BBQ met halalvlees.

Ooooh: lekkere pop-corn en suikerspin om van te smullen.

Onvergetelijk sfeertje op een zonovergoten speelplaats.

Leuke volksspelen en nog leukere geschminkte snoetjes.

Fun, fans, dance, music and more: PLAY-BACKSHOW!

Een ijsje of een pakje friet: de hongerigen vergeten ze hier niet!

EĂŠn keer per jaar: iedereen even uit de bol!

Samen wekenlang playback-nummertjes oefenen.

‘t Was weer superformiweldigenfantakolossachtig !


Wereldwaterdag: 22 maart 2012

Monor Rani Tanchangya, 25, Bangladesh “Voor de pompen gebouwd werden, moesten we vies water drinken of minstens een uur lopen om schoon drinkwater te halen. Het was erg moeilijk voor ons om het water te verzamelen. We willen echt nooit meer terug naar vroeger.”

Naar jaarlijkse gewoonte, werd ook dit schooljaar in maart door Gavertje Vier stilgestaan bij het feit dat miljoenen mensen op onze aarde een gebrek aan zuiver water hebben. Onze school kreeg daarom een fictief bezoekje van kabouter Wesley. Hij riep op tot solidariteit met het probleem van vele mensen in het Zuiden om aan proper water te geraken. Vele kinderen gingen water halen aan de dorpspomp, bij de Belselebeek of elders. Het MOS-team werd gevraagd om dat water drinkbaar te maken. Dat bleek allesbehalve gemakkelijk te zijn. Maar toch kon van al dat vuile water ongeveer 1 liter water drinkbaar gemaakt worden. De leerkrachten dienden als proefkonijnen en hadden het genoegen om die ene liter met zijn allen uit te drinken. Dat dit niet zonder risico’s verlopen is spreekt voor zich. De opluchting toen de volgende dag alle leerkrachten weer gezond en wel op school verschenen, was duidelijk merkbaar. Iedereen, klein of groot, die hieraan meewerkte is van harte bedankt om deze ludieke actie tot een goed einde te helpen brengen. Zo liet onze school immers aan de wereld weten dat ook wij verandering willen.


Het MOS-team


G

roep 4 en Eefje Donkerblauw,

Wij, vissen- en giraffenvrienden, hebben meegedaan met de wedstrijd van Eefje Donkerblauw. Toen we het wedstrijdformulier bekeken, waren we meteen verkocht!

We kenden Eefje nog niet. Maar onze nieuwsgierigheid en interesse voor boeken en mooie verhalen, heeft ons aangespoord om samen een werk over haar te maken. Wij hebben hiervoor ook tal van nieuwe technieken gebruikt! Hier kan je nu lezen wat we zoal voor nieuwe dingen hebben uitgeprobeerd. Onze juf had witte stof bij, waar we wasknijpers op mochten vastknijpen, een leuk en makkelijk werkje. Ze had ook een blauw en geel verfbad aangemaakt en we dompelden de stof in het verfbad. We lieten de hele boel een uurtje pruttelen en de juf haalde de stof uit het hete verfbad om uit te spoelen. We lieten het drogen en de wasknijpers mochten er weer af. Daar waar de wasknijpers zaten, zagen we witte stippen! Van de gele stof maakten we een broek voor Koning Goudgeel. De blauwe stof verwerkten we tot een mantel voor Eefje.

De juf leerde ons ook knopen maken. Sommigen van ons oefenden dit met dikke touwen en maakten het rokje voor Eefje, terwijl onze vriendjes die al goed konden knopen de jas van Koning Goudgeel maakten met dunne draadjes.

Een groepje kinderen hebben op een hĂŠĂŠl groot blad, slakjes getekend met lijm. Wanneer dit blad droog was, hebben we het papier ingestreken met gele verf om zo de jas van Koning Goudgeel te ontwerpen. De wijde mouwen van de koning zijn jas hebben we gemaakt op goudgeel papier. We tekenden met lijm nog meer slakjes en daar werden gouden glinsters over gestrooid, die uiteraard bleven kleven in de lijm!


Andere vriendjes schilderden sierlijke krullen op het truitje van Eefje Donkerblauw en een lijnpatroon op haar benen. Een paar gele en blauwe regenlaarsjes eronder zorgden voor een leuk accent! Om dit te laten slagen moesten we goed samenwerken.

Enkele klasgenoten knipten ogen, neus, mond of oren en kleefden deze op een blauwe of gele ballon. Zo maakten we de hoofden voor Koning Goudgeel en Eefje Donkerblauw.

Twee meisjes vlochten de haren van Eefje Donkerblauw. En nog anderen gaven Koning Goudgeel haar van froezelpapier.

Enkele giraffen-kleuters vonden het dan weer leuk om de regenboog te schilderen. Tijdens deze week hadden trouwens heel wat sloebers geschilderd over het verhaal!

Toen we alles klaar geknutseld hadden, monteerden we samen met de juf onze nieuwe idolen op de paspoppen, en stelden alles tentoon aan onze klassen.

Dank je, Eefje. Het was een aangename kennismaking. We duimen van harte dat je onze klasjes als winnaar zal kiezen, want wij zijn dol op boeken! En in het bijzonder die over jou!

Donkerblauwe en goudgele groetjes van alle kinderen uit de giraffen- en vissenklas!


Hier zie je het uiteindelijke resultaat waar wij hééééeeel fier op zijn!


edstrijd Eefje Donkerblauw L 2

Samen met L2B en L2C deden we mee aan de wedstrijd van ’ Eefje Donkerblauw’. De wedstrijd was een groot succes! We maakten het verhaal opnieuw door er een fotostripverhaal van te maken. We hebben er heel veel werk in gestoken. We moesten blauwe spullen meebrengen en hebben ook nog veel voorwerpen getekend en daarna in het blauw geschilderd. Veel kinderen hun handen hingen vol met verf. De kinderen van 2B en 2C schilderden ook nog een zonsondergang en blauwe dingen met gele stippen. Want in het verhaal wordt Eefje Donkerblauw verliefd op Koning Goudgeel. Niet alle kinderen staan op de foto. Maar we moesten wel allemaal helpen om het decor vast te houden of de ‘zee’ te maken,… Op het einde hebben we een groepsfoto getrokken van alle kinderen van het tweede leerjaar. We hadden allemaal een kleurrijke t-shirt aan zodat we samen de regenboog vormden. Ook zijn er nog klasfoto’s getrokken zodat er foto’s zijn van de gehele ‘crew’. Onze juf heeft er veel voor gedaan. Zij heeft van al die foto’s een stripverhaal gemaakt. En het is een mooi resultaat!

We vonden het superleuk en cool om er aan mee te werken! Nu is het afwachten tot 17 juni, dan weten we of we gewonnen hebben. Hopelijk wel! tekst en lay-out: Emily, Esmée en Nienke uit L2A


Eefje Donkerblauw : L 2 Ik ben koningin Eefje

Ik houd het meest van donkerblauw

En drink uit mijn donkerblauwe tas

Koning goudgeel‌ Ooooh, aaaah!

Ooooh, aaaah!

Klinken op onze nieuwe woonst!

Ik hou.. van jou!

Ja, wij willen!

Na een poosje krijgen ze groene kinderen‌

Die op hun beurt paarse kinderen krijgen

In het kasteel wonen nu rode, oranje, gele, groene, blauwe en paarse kinderen allemaal samen!

En nog later oranje kinderen krij-


Met dank aan‌ De kinderen van 2A en juf Katrien

De kinderen van 2B en juf Evelien

De kinderen van 2C en juf Tania


ij zijn kleine kunstenaars .... Binnen het thema van moeder– en vaderdag tekenden de kleine kunstenaars van groep 2A met z’n allen de ideale mama en papa. Volgens de Poehberen zien ze er zo uit...


loemenverkoop Zoals vorig jaar hielden we ook dit jaar een bloemenverkoop ten voordele van het project van Jeanine De Beleyr in Haïti. Net voor de krokusvakantie kwam Firmin het startschot geven met een voorstelling over het project van zijn zus. De opbrengst dit jaar was 700 Euro wat een heel mooi resultaat is in deze crisistijden. Een flinke proficiat aan alle kinderen die hun beste beentje hebben voorgezet om zoveel mogelijk azalea’s te verkopen en natuurlijk aan alle mensen die ze hebben gekocht. Dank zij ieders inzet kunnen kinderen in Haïti een heel jaar naar school gaan.

Vanwege de leerkrachten levensbeschouwelijke vakken.


WIJ ZIJN VRIENDJES VAN JEZUS


WIJ ZIJN VRIENDJES VAN JEZUS!

Strooi om je heen Kleurenbloempjes van vreugde , takjes van liefde, blaadjes geduld. Door aan eenieder zo’n ruikertje te geven wordt ook jouw leven met blijdschap gevuld. Dankbare herinnering aan de Eerste Communie. 28 april 2012

Op 28 april 2012 deden 33 leerlingen hun Eerste Communie.

Hartelijk gefeliciteerd met jullie Eerste Communie!


VORMSEL 22 APRIL 2012 Een hartelijke proficiat aan al onze vormelingen die hun heilig vormsel hebben gedaan! Nog een wens voor de vormelingen…

En nu je eigen weg... De poort staat open, maar we zullen ze niet sluiten achter je. We zien je node weggaan, maar we zeggen: tot ziens! We weten niet wat je weg zal zijn, maar je ouwe school blijft een vluchtheuvel voor jou. Je leven hier was maar een doortocht, maar we houden van jou. We hebben getracht je te begeleiden, maar de uiteindelijke keuze ligt bij jou. Alleen onze wensen – van harte! – kunnen je vergezellen: de toekomst hoort je toe, de toekomst ben jezelf, God zij met je! We hebben je punten moeten geven, of scores, of hoe die dingen ook heten, zwart op wit op jou rapport. Maar het eigenlijke rapport, het echte, staat niet op schrift. Het wordt bewaard binnenin de mens, die naast je mocht staan. Je hebt ons blij gemaakt – en soms boos – maar tenslotte bleef alleen de verwondering over: de verwondering om het wonder dat jij was en altijd zult zijn en blijven. Zul je nog eens denken aan je ouwe school? O nee, dit is geen must, geen opgelegd iets. Maar alleen een flits van herkenning misschien, een teder raakpunt wellicht, een handjevol mild heimwee naar vroeger, naar wat we samen afsloten, met dien verstande dat bij ons de deur altijd op een kier blijft staan. Want we zullen nog vaak aan je denken, om te vernemen hoe het met jou nu verder gaat. Want het leven van jonge mensen is als een boeiend boek, dat zelfs het bloed van ouwe schoolfrikken wat vlugger doet kloppen. Ja, zul je nog eens denken aan de ouwe school? Af en toe is al méér dan genoeg, weet je! En nu, je eigen weg! Mag hij recht zijn als een laserstraal, maar afgebogen door het krachtveld van je vrienden. Mag hij niet àl te hard zijn, maar voorzien van vangrails van liefde.


Mag hij lang zijn, vèr in jaren, maar niet uitputtend voor je geloof en hoop. Mag hij bezaaid zijn met rozen, maar ook met af en toe een dorentjes, op dat je wakker zal blijven. Mag hij boeiend zijn en schoon, maar niet zo, dat je het land ernaast niet meer ziet. Mag hij geplaveid zijn met vreugde, maar vreugde om wat je deed voor anderen. Mag hij getekend zijn door enthousiasme, opdat je anderen blijvend nabij zou kunnen zijn. Mag God je leiden op je weg naar de toekomst, vertrouw hem elke stap toe, voor vandaag en morgen.. Juf Karen


Feest van de Vrijzinnige Jeugd 13 mei 2012 Thema: Jongens en meisjes op voet van gelijkheid Optreden van onze feestelingen in ‘DE KLAVERS’. Rolpatronen vind je overal terug, in de reclame, op televisie, in schoolboeken en uiteraard ook in de muziekwereld! Hanne, Millie, Rhoann, Stien, Yorg, Leon, Falco, Kevin, Stijn en Jari brachten een pittige dans op de noten van het lied ‘BARBIE GIRL’! Tijs en Amy (een meisje uit Nieuwkerken) dialogeerden over de volgende stereotiepen! Ben jij een jongen of een meisje? Dat weet ik niet! Er is maar één manier om dat te weten te komen. Welke? Wil je me helpen met de afwas? BAH!!! JIJ BENT DUS EEN JONGEN!

Jari en Yorg (verkleed als twee jonge meisjes) hadden hun oog laten vallen op één van de knappe gasten die werken in de ‘HOLLISTER’. Zijn ze in hun plannetje geslaagd om deze adonis aan de haak te slaan? Jammer genoeg vielen ze in zwijm na het regelen van hun afspraak!!! Millie, Stien en Rhoann zongen een medley over stoere jongens die zich niet zo goed voelden na een avondje stappen, over hoe je een echte vent wordt bij de rijkswacht en over een jongensmeid! Tenslotte hielden Falco, Kevin en Leon een opiniepeiling waarbij het publiek betrokken werd. Meisjes doen meer in het huishouden. Mannen moeten vrouwen beschermen. Mannen zijn betere koks. De meningen waren verdeeld. Jongens of meisjes? We zijn tenslotte allemaal mensen. En samen moeten we verder. Bouwen aan een mooie toekomst. Samen willen wij gelukkige meisjes en jongens worden.

Proficiat aan onze gevierden: Hanne, Stien, Rhoann, Millie, Yorg, Jari, Leon, Tijs, Kevin en Falco. Juf Kaat


Lentefeest 17 juni 2012 Voor de leerlingen zedenleer van het eerste leerjaar Thema: DROMEN Amy, Margot, Anaïs, Iza, Roos en Maud zongen een hartverwarmend liedje over ‘EEN MOOIE DROOM’! Toon, Dennis, Casper, Sam en Noah brachten een gedicht (IK DROOMDE DAT IK VLIEGEN KON) waarbij ze de hoop uitdrukten dat alle kinderen van heel de wereld ooit samen zouden komen dicht bij de zee op het strand, een ware ode aan de wereldvrede! Viktor heeft iets met treinen. Hij droomt er van ooit machinist te worden. Hij zong uit volle borst ‘IN EEN KLEIN STATIONNEKEN’! Amy, Anaïs, Iza, Roos, Maud, Toon, Dennis, Noah en Viktor lieten hun kleurrijke dromen stromen en dansten op het lied ‘ZO BIJZONDER’! Als ik voor één dag een natuurelement zou mogen zijn dan zou het … een regenboog zijn, dan ben ik heel kleurrijk, want ik hou van kleuren. (Oona) de zon zijn want dan maak ik alle mensen blij. (Anaïs) een waterval zijn want dan ik sterk en mooi om naar te kijken. (Casper) een ster zijn, dan kan ik fonkelen aan de hemel. (Margot) een roos zijn want rozen zijn mooie bloemen en ik heet Roos. een bloem zijn want dan ruik ik heel goed en mensen houden van bloemen. (Amy) een zonnebloem zijn, dan kan ik lekker meewaaien met de wind. (Maud) een mooie beek zijn, dan ben ik stil en ik hou van stilte. (Sam) Janneke maan zijn, dan kan ik ‘s nachts lekker opblijven. (Toon) een boom zijn, dan kunnen de dieren in mij wonen. (Dennis) een zandkorrel zijn, want ik ken daar een goeie mop over. (Viktor) een wit wolkje zijn, dicht bij de zon en dan heb ik het lekker warm. (Iza) een appelboom zijn, dan kunnen de mensen mijn lekkere appels opeten. (Noah) Een dikke proficiat aan onze gevierden vanwege een fiere juf Kaat.


aarden en deugden:hoffelijkheid

Respect, vriendelijkheid, orde, dankbaarheid … rond deze waarden en deugden werden er de twee voorbije schooljaren verschillende klasoverschrijdende activiteiten georganiseerd op schoolniveau . Aan dit bovenstaande lijstje kunnen we sinds het voorjaar van 2012 “hoffelijkheid” toevoegen. Als opwarmertje naar het startmoment, kleefde een onbekende “hoffelijke” persoon briefjes op de klasdeuren met de zin “Wat zijn goede manieren? ”. De bedoeling was om de kinderen hierover te laten nadenken. Niet onbelangrijk, want bij het gezamelijke startspel op vrijdag 3 februari, stelde mevr. Hilde deze vraag aan de leerlingen.

Wat zijn goede manieren ?

Alle kinderen kregen een wafel aangeboden door de ouderraad met daarop een etiket waarop een hoffelijke boodschap stond.

De leerlingen gingen samen in groepjes staan en via een puzzelspel vonden ze de nieuwe deugd : “Hoffelijkheid.”


Toen Mevrouw Hilde vroeg wat ‘hoffelijkheid’ kan betekenen, kwam elke groep om beurt zijn magische woord of zin door de microfoon roepen.

Sorry

Dat is fijn!

Doe gerust , ik wacht wel even.

Kan ik je helpen?

Dag iedereen!

A.ub. Gaat u maar voor! Dank je wel!

Neemt u mijn plaats.

Mag ik even storen?

En dan… was het smullen! Dankuwel ouderraad! Dat was fijn!

Welkom!

Tot morgen!


In de laatste spurt naar het einde van het schooljaar, werd er gewerkt rond de deugd “volharding�. Als aanzet van de nieuwe deugd kwamen de leerlingen van L 6 op vrijdag 25 mei het verhaal van De Haas en de Schildpad voorlezen in alle klassen. Dit verhaal kan je op de pagina hiernaast terugvinden. Leuk om thuis nog eens voor te lezen.


Een verhaaltje over ‘volharding’… De haas moest altijd lachen wanneer hij de schildpad zag lopen, want het ging zo langzaam. “Ik begrijp niet waarom jij nog naar iets onderweg gaat”, zij hij pesterig. “Als jij eindelijk aankomt, is het altijd te laat en alles is al lang voorbij.” De schildpad lachte een beetje. “Vlug ben ik niet”, zei ze, “maar toch durf ik te wedden, dat ik eerder aan de overkant van dit veld ben dan jij. Zullen we een wedstrijd houden? Dan kun je het zien.” “ Goed!” riep de haas en meteen sprong hij er vandoor, zo snel als hij kon. De schildpad ging heel rustig op weg. Nu was het die dag erg warm weer met een brandende zon en de haas werd halverwege moe en slaperig. “Weet je wat”, dacht hij, “ik doe even een tukje onder die heg hier. Zelfs als die schildpad me ondertussen voorbij loopt, heb ik hem in een flits weer ingehaald.” De haas ging in de schaduw liggen en sliep in. De schildpad kroop zonder ophouden voort onder de warme zon. Pas na lange tijd werd de haas wakker. Het was veel later dan hij dacht en hij keek eens rond. Geen schildpad te bekennen. “Nou nou”, mompelde hij, “waar zit dat vriendje? Wacht maar, ik zal hem eens wat laten zien.” Als een pijl uit een boog schoot hij weg, door het korte gras, door het koren, over sloten, langs braamstruiken en bij de laatste bocht bleef hij even staan om te zien waar de eindstreep lag. Daar! En nog geen halve meter ervoor kroop de schildpad, langzaam maar zeker, stap voor stap, dichter en dichter naar het eindpunt. Met een geweldige sprong stoof de haas erop af. Maar hij was te laat. Toen hij de lijn passeerde, was de schildpad hem juist voor geweest. “Zie je nou wel”, zei de schildpad. Maar de haas had geen adem meer om te kunnen antwoorden…


eetjes In onderstaande brief leest u meer over de resultaten van het onderzoek “Pragmatische vaardigheden bij kleuters “ dat logopediste Tina De Tender deed. Beste ouder(s), Bij het begin van dit schooljaar vroeg ik enkelen van u uw medewerking voor mijn bachelorproef. Ik was zeer verheugd dat velen wilden meewerken! Nogmaals mijn dank hiervoor! Ik vind het dan ook belangrijk u te informeren over de rest van het onderzoek.

Ik liet ouders van kinderen tussen 2 en 5 jaar met en zonder auditieve beperking een vragenlijst invullen over de pragmatische vaardigheden van hun kind. Pragmatiek betekent taalgebruik in een sociale context, of hoe een kind zijn taal gebruikt tijdens de dagelijkse omgang met anderen (bv iets vragen, aandacht vragen, iets vertellen,…). We vergeleken een groep met kinderen die normaal horen, een groep met kinderen die vroeger veel oorontstekingen hadden (waardoor hun gehoor op dat moment waarschijnlijk tijdelijk minder goed of variërend was) en een groep met kinderen die een permanent gehoorverlies hadden. Verder werden deze kinderen vergeleken binnen drie leeftijdscategorieën (2 tot 3 jaar, 3 tot 4 jaar en ouder dan 4 jaar).


Uit het onderzoek bleek dat de verschillen zeer beperkt zijn. Enkel voor de jongste leeftijdsgroep (2 tot 3 jaar) vonden we een significant verschil voor een bepaald aspect van de vragenlijst. Normaal horende kinderen waren tijdens spelletjes en gesprekjes namelijk minder expressief dan hun leeftijdsgenootjes met een permanent gehoorverlies of kinderen die veel oorontstekingen hadden.

We zien dus dat kinderen met een gehoorverlies voor dit aspect van taal (pragmatiek), zeker geen achterstand hebben, wel in tegendeel! Dit is uiteraard zeer positief! Ik vermoed dat dit het gevolg is van de (logopedische) therapie die zij kregen. Het is belangrijk rekening te houden met het feit dat het hier ging over onderzoek bij een beperkte groep. Mogelijk zouden we andere resultaten bekomen bij een grotere groep.

Indien u meer (gedetailleerde) informatie wil over het onderzoek mag u me steeds contacteren! Nogmaals bedankt voor uw medewerking!

Tina De Tender 0477/92.63.77 Tina.detender@gmail.com


tudietoelage 2012-2013 Wat is een school- of studietoelage? Een school- of studietoelage is financiële steun van de Vlaamse overheid om de kosten voor de school of studie te helpen dragen. Een schooltoelage is bestemd voor kleuters of leerlingen in het lager of secundair onderwijs. Een studietoelage is bestemd voor studenten aan een hogeschool of universiteit. De leerling of student moet les volgen aan een instelling die door de Vlaamse Gemeenschap erkend is. 2 Wie kan een toelage krijgen? Of u een toelage krijgt, hangt in grote mate af van de samenstelling én het inkomen van uw gezin. Als uw inkomen te hoog is, krijgt u geen toelage. Hoe komt u te weten hoe hoog uw inkomen mag zijn? • Bel naar het gratis infonummer 1700. • Kijk op www.studietoelagen.be. 3 Hoe kunt u een aanvraag doen? ONLINE Surf naar www.studietoelagen.be en klik op ‘Online diensten’ OP PAPIER (formulieren o.a. te verkrijgen op school) Vul in: één formulier ‘De aanvrager’ + één formulier ‘Voor een leerling in het kleuter- of lager onderwijs’per leerling in het kleuter- of lager onderwijs in uw gezin. ! Zet uw handtekening en de datum op alle formulieren. ! Stop alle formulieren samen in één envelop. ! Stuur ze voldoende gefrankeerd op naar: Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Afdeling Studietoelagen Hendrik Consciencegebouw 1A Koning Albert II-laan 15 1210 Brussel 4 Wie mag de aanvraag invullen? Deze aanvraag mag worden ingevuld: • door een leerling of student die in zijn eigen onderhoud voorziet • door de persoon die voorziet in het onderhoud van een leerling of student. Als verschillende personen in het onderhoud van een leerling of student voorzien (bijvoorbeeld beide ouders), vult een van beiden deze aanvraag in. 5 Wanneer moet uw aanvraag binnen zijn? U kunt een aanvraag doen voor het school- of academiejaar 2012-2013 vanaf 1 augustus 2012. Uw aanvraag moet uiterlijk op 1 juni 2013 in het bezit zijn van de afdeling Studietoelagen. Aanvragen die later aankomen, worden niet meer behandeld. 6 Geen rijksregisternummer? Als u of iemand anders in uw gezin geen rijksregisternummer heeft, bezorgt u ons een kopie van een identiteitsbewijs met vermelding van naam en geboortedatum.


Invullen schooltoelage

01/09/2012

14u.-18u.

02/10/2012

17u.-19u.

10/10/2012

13.30u.-16u.

Identiteitskaarten of SIS-kaarten

Heymanplein Stadhuis Stadhuis

Beste ouders, Hulp nodig bij het invullen van uw studietoelage? Het stadsbestuur organiseert zitdagen waarop u gratis geholpen wordt met het invullen van uw aanvraag: - Zaterdag 1 september 2012 kan u tussen 14.00 en 18.00 uur terecht bij de infostand school –en studietoelagen op de Grote Leermarkt ter hoogte van de bibliotheek aan het H. Heymanplein. - Dinsdag 2 oktober 2012 kan u van 17.00 tot 19.00 uur terecht in de Verzusteringszaal van het stadhuis. - Woensdag 10 oktober 2012 kan u van 13.30 tot 16.00 uur terecht in de Verzusteringszaal van het stadhuis.

Neem zeker de identiteitskaarten of SIS-kaarten mee van alle gezinsleden!

Vriendelijke groet,


at een leuke schooltijd ...

De playbackshow was heel tof. ‘k Heb mij geweldig geamuseerd op deze school! -LeonBij het hoogspringen was Ann-Sophie aanbeland bij haar derde kans. Ze wist niet goed hoe eraan te beginnen en toen sprong ze als superman over het touw. -LoreOp zedenleerweekend sprong Yorg in de brandnetels. -MillieIn het vierde leerjaar werd de klas opnieuw verdeeld en kwamen we bij nieuwe kinderen terecht die we niet kenden. Nu ben ik heel blij dat we toen gesplitst zijn, anders had ik nooit de goede vrienden gehad die ik nu heb. -RhoannHet leukste van alle jaren op deze school was toch zeeklas. Met z’n zessen op 1 kamer. Dat was hilarisch! Als we vrij waren, begonnen Hanne, Stien en Martha meestal voor het plezier te worstelen. Vaak deden we ook mee. Eens zat ik met mijn hoofd tussen de deur. Samengevat, het was supertof! -Phoebe-


De MEGA-fuif was mega! We kregen een T-shirt. Daarop schreven we alle namen van de klas en ook nog van andere kinderen. Jammer dat het zo kort was! -MarthaIn het tweede kleuterklasje waren Rhoann en ik aan het spelen. Ik heb toen, per ongeluk, Rhoann haar been in de wc-pot gestopt. -HanneOp zeeklas lagen we met vijf op de kamer. We waren steeds aan het praten als we stil moesten zijn. Toen we weer eens aan het praten waren, kwam de meester binnen. Hij zei: “Als ‘t niet gaat, zal ’t niet gaan hé!” -AnjaMartha en ik hadden, toen we nog klein waren, tijdens het turnen een bal genomen. Ik trapte hard op de bal en liep er achteraan. De bal rolde tegen de muur en ik liep ook tegen de muur. Ik had een blauw oog. Eén week later viel ik van het klimrek. -LiseIn het derde leerjaar verstopten wij ons steeds als de meester binnenkwam. Yorg verstopte zich altijd achter de deur. -Jari Op zeeklas stonden Arne en ik op de golfbreker en er kwam een hoge golf. Ik kon nog net op tijd weglopen, maar Arne liep en viel. Hij was helemaal nat. -JasperIn het derde leerjaar zat ik bij mijn papa in de klas. Ik wou iets vragen en in plaats van ‘Meester Hans’ zei ik ‘Papa’! -Antje-


Toen ik van groep 4 naar het eerste leerjaar ging, dacht ik: “Allé, waar staat dat speelgoed nu?” -Falco-

De fakkeltocht op zeeklas was grappig. Ik ben toen gevallen en ik hing vol zand. Bij het duinenspel ‘Stratego’ viel ik opnieuw. Ik was kletsnat want mijn drankje was daardoor geploft. -Arne-

Zeeklas en zedenleerweekend waren echt geweldig! Gelachen dat wij hebben! En het leukste is dat ik alles heb kunnen beleven met mijn topvriendinnen! -StienIk vond het leuk op zeeklas. Vooral als Thibeau grappig deed. -NandoHet was tijdens een toets heel stil en toen liet iemand een windje! -YorgHet schoolfeest was supertof. Ik zal dit nooit vergeten. Het waren supertoffe jaren hier op Gavertje 4. -ThibeauIk vond het heel leuk in het vijfde leerjaar. Ik moest altijd lachen met de meester zijn grappen. -Alexander In de kleuterklas was ik aan het fietsen en toen viel ik van de fiets. Er zat een groot gat in mijn kin. Auw! -Ann-Sophie-


We maakten voor techniek een petitbeurretaart. Het was heel leuk. We mochten de taart met vanalles versieren. En we mochten ook al proeven van de crème au beurre. Echt lekker! -NathanOp zeeklas was het heel leuk, maar ik vond het eten niet zo lekker. Zeker de champignonsoep niet! -JordiIk vond de zeeklas het tofste in de zes jaar van de lagere school. Ik brak toen wel mijn pols. Ook het schoolfeest was heel leuk. -SeanOp zeeklas heb ik een zeehond gezien. Die werd net gevangen. Dat was grappig om te zien. -SiemenIk vond de schoolfeesten elk schooljaar altijd het leukst! -JorgIk wist niets toen ik hier dit jaar voor het eerst op school kwam. Wat later wist ik wat ik mocht en niet mocht. Nu heb ik een paar vrienden, maar meer hoeft niet. Ik vond het zedenleerweekend erg leuk! -Kevin

Iemand heeft in de kleuterklas mijn knikker afgepakt! -Rune-


In het 2de leerjaar had ik 10 banden op elkaar gestapeld en toen trok Wiebe een band weg en lag ik op de grond! -TijsIn het eerste leerjaar moesten we een spreekbeurt houden over ons huisdier. Ik was dus blij en nam mijn hond Lisa mee. Ze was zo nerveus dat ze op de grond plaste en iedereen van de klas was aan het lachen -JulieIn het zesde ben ik eens met een gocart naar school gekomen. -Nico-

In de kleuterklassen ‘zabberde’ ik altijd op mijn kleren en daarom zette de juf mij voor de klas met alleen mijn onderbroek aan! -AndresIn de laatste kleuterklas moesten we blijven slapen op school en ik moest naast Roan slapen. Die was constant aan ’t zeggen:’Ik kan niet slapen’. Ik zei altijd:’Kop dicht’ en toen begon hij te zingen! -AnkeIn het eerste leerjaar moesten we een spreekbeurt over dieren houden. Ik had dat over mijn poes Roosje gedaan. We mochten het dier mee naar school brengen, maar ze kroop onder de rok van een pop! -Laura-


In de giraffenklas was ik nieuw en ik was heel boos omdat ik naar deze school moest. We kwamen aan de klas en ik wou niet naar binnen. Ik hing aan mijn mama haar arm te trekken en te sleuren. Ik was ook heel hard aan het roepen. Uiteindelijk ben ik toch maar naar binnen gegaan‌. -MoIn het 6de zijn we op zeeklas geweest en de laatste dag is iedereen naar de fuif geweest, behalve ik. Ik ben in mijn bed gebleven, want ik was moe. -BorreIn de kleuterklas had ik een schatkaart gemaakt. Ik riep wat jongens en we liepen stiekem door het hekje. We zijn weggelopen van school, daarna zijn we teruggekeerd en kregen we straf! -LanderToen er iemand jarig was en we chips kregen, gingen Jorke en ik onder het afdak staan en lieten we die zak ploffen. Opeens vloog er chips in mijn gezicht! -DelanoToen ik in het eerste zat, moest ik naar het toilet. Toen ik daar was, kon ik niet kiezen welk toilet ik moest nemen. Ik was de ganse tijd de deuren van de toiletten aan het open-en toedoen. Maar daar kwam de meester! Hij was booss omdat ik de toiletdeuren open en toe sloeg! -VeroniekIn het begin van het zesde leerjaar gingen we op zeeklas, maar ik had een gebroken pols en zat in het gips. De tweede dag gingen we zwemmen en iedereen mocht zwemmen en van de glijbaan gaan. En ik zat op een stoeltje met een plastieken zak rond mijn arm. Ik vond het zelf een beetje zielig. -Eline-


Op de voorlaatste dag van zeeklas gingen we naar het strand. Nico en ik gingen met onze kleren in de zee om garnalen te vangen. Opeens zwom er een zeehond drie meter van ons!! De zeehond keek ons met ernstige blik aan en toen was hij weg. -AndreasIn de derde kleuterklas deden Roan en ik soms stoute dingen en ik zei altijd dat Roan het gedaan had! -MatthiasIk vergeet nooit meer dat we in de tweede kleuterklas een kussengevecht gehouden hebben! Ik heb me toen rot geamuseerd. -Jens-

Het tofste moment was toen ik in de kleuterklas door mijn zus werd opgehaald omdat mijn broer geboren was!! -LemkeOp zeeklassen lagen we met 5 meisjes op de kamer. Naast ons was de jongenskamer. Soms mochten we met de Nintendo spelen. Onze toiletten lagen naast elkaar, dus we klopten op de muur als we wilden beginnen. Het was altijd grappig! -JolienOp zeeklas had Andres onze kamer volgelegd met krabbenpantsers. STINKEN!! -ToonIn het eerste leerjaar gingen Jens en ik haasje over spelen. Jens kwam aangesprongen, maar ik zat nog niet klaar en ik viel met mijn hoofd op de grond. Het was een litteken! -Lotte-


Op zeeklas was ik eens boos op Mo en ik wou haar een lesje leren. Ik wou shampoo op haar borstel doen, maar het bleek de borstel van Julie geweest te zijn. -KristelIk zat in het tweede leerjaar in de klas en mijn buur had hetzelfde beertje als mij en we speelden er altijd mee, recht voor de juf haar bureau, maar ze wist het niet! -FlorenceDelano en ik hebben eens een scheetwedstrijd gehouden. En ik stonk het meest! -JordyIn het vierde ben ik een gat in mijn hoofd gevallen. Ik moest naar de spoed. Pijnlijk! -RoanHet was bij de kleuters: Lander had een schatkaart getekend. We waren dus op zoek naar de schat gegaan. Uiteindelijk stonden we met ons groepje aan het kruispunt! -Wiebe-


ij delen lief en leed Wij zijn blij met de komst van:

 Finn Buyle (° 19- 01-2012) Broertje voor Anneline Buyle (Groep 1).

Amber De Ridder (° 24- 01-2012) Zusje voor Emily Buysrogge (L 2A).

Julie De Schrijver (° 22 - 02-2012) Zusje voor Felien De Schrijver (Groep 3A).

Emelynn Neyt (° 23- 02 -2012) Zusje voor Anaïs (L 2C) en Cyanne (Groep 3B) Neyt.

Louis Janssens (° 28- 02-2012) Broertje voor Laure Janssens (Groep 1). Zoontje van juf. Peggy Audenaert (titularis L4B) en echtgenoot Kris Janssens.

Tess Martens (° 3- 03-2012) Zusje voor Lien Martens (Groep 1). Dochtertje van juf. Nele Laureys (titularis L 2B) en echtgenoot Serge Martens.


 Hidde Van Britsom (° 1- 04-2012) Broertje voor Jakke (Groep 3B) en Mette (Groep 2A) Van Britsom.

 Ruiz Yzewyn (° 11- 04- 2012) Broertje voor Zita Yzewyn (Groep 1).

 Suzanne Ryckaert (° 7- 05-2012) Zusje voor Lander (oud-leerling) en Roos (L 1A) Ryckaert. Dochtertje van Geertrui Stevens (titularis L 3C) en echtgenoot Christophe Ryckaert.

 Thor (° 14- 05-2012) Kleinzoon van Reinhilde De Bock (PWA-medewerkster: refterhulp kleuters).

 Mattheo De Wit (° 31- 05-2012) Kleinzoon van Lutgard Nicque (schoonmaakster).


Stapten in het huwelijksbootje  3 maart 2012 Stijn Van Hese en Natascha Heyninck (oud-leerlinge en dochter van schoonmaakster Linda Rottier).

 21 april 2012 Michel Damman en Kim De Wit (dochter van schoonmaakster Lutgard Nicque).

 1juni 2012 Dirk Bryssinck en Ann Baert (schoonmaakster).

 6 juli 2012 Peter Van Holderbeke en Petra Beirens, mama van Kimberley (L2A) en Femke Strybol (L 3A).


alentijn

Liefde Liefde is rood Rood is een gebaar Het gebaar Van ik ben altijd daar Daar Voor je klaar. Al droom je Hard of stil De liefde is Waar je wil Bij je thuis En aan het fornuis Maar als jij niet wil Dan gaat zij weg En is het stil.

Luka De Walsche, L4A


Onze oprechte deelneming:

¬

Frans Schepens (° 14.07.1926 - † 15.12.2011) Overgrootvader van Gaétan Schepens (L 3A).

¬

Marie-Louise Van den Berghe (° 16.11.1938 - † 21.12.2011) Grootmoeder van Stephanie (oud-leerling), Shaunie (L 5A) en Kylie (L2C) Van Hoornyck.

¬

Anne-Marie Lateur (° 8.05.1953 - † 6.01.2012) Schoonzus van juf Karen De Meyer ( leerkracht Rooms Katholiek Godsdienst) .

¬

Raoul Gossé (° 5.04.1929 - † 26.02.2012) Overgrootvader van Baert Xino (L2 B), Yade (Groep 4A) en Cara (Groep 2A) en Remie (oud-leerling). Grootvader van mevrouw Ann Baert (schoonmaakster).

¬

Carla Hauptmeijer (° 2.10.1946 - † 29.02.2012) Grootmoeder van Tymo (L 4 B) en Roan ( L2 B) Waterschoot.

¬

Nicolaas Parlevliet Klaus (°7.02.1935 — † 4.03.2012) Grootvader van Roel (oud-leerling), Wiebe (L 6A) en Marije (L 4B) Wauters. Vader van juf Nel Parlevliet (leerkracht Protestantse Godsdienst).

¬

Romain Heyndrickx (° 11.09.1932 - † 5.03.2012) Grootvader van Jorg (L 6B) en Jarno (L3B) Heyndrickx).

¬

Frans De Coeyere (° 12.04.1923 - † 1.05.2012) Overgrootvader van Zita Yzewyn (Groep1) en Roan (L 2B) en Tymo (L 2B) Waterschoot. Ere gemeenteraadslid Sint-Niklaas.

¬

Greta Vercauteren (° 12.04.1948 - † 1.05.2012) Echtgenote van de heer Freddy Willockx (minister van staat, oud-burgemeester van de Stad Sint-Niklaas en gemeenteraadslid).

¬

Andrea Van Rompu (° 7.11.1946 - † 23.05.2012) Grootmoeder van Nika De Bolle (L 1B).

¬

Etienne Verbuyst (° 27.04.1954 - † 1.06.2012) Echtgenoot van Marie-Claire Noens (schoonmaakster).


Stedelijke Basisschool Belsele

“GAVERTJE VIER” Gavermolenstraat 83 Tel : 03/772.48.57 Fax : 03/772.69.28 hilde.rimbaut@sint-niklaas.be

www.gavertjevier.be

Schoolkrantje: zomereditie 2012  

Dit is de zomereditie 2012 van het Schoolkrantje van de Stedelijke Basisschool Belsele 'Gavertje Vier'

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you