Page 1

…. waar iedereen thuis is!

Ke r sted itie

Schoolkrantje Een band tussen school en thuis

Redactie: Veerle Buytaert - Frederik Vanhuffel VU: Kris Cerpentier—Irmgard Pauwels

Schooljaar 2010 – 2011


INHOUD : Woordje van de directeur Woordje van de coรถrdinerend directeur Wondere ouderraad Woorden van kinderen

Waw... een nieuw schoollogo Wees een dame of heer in het verkeer Weetjes over de dierenarts: L 1 Weetjes over kabouters en poezen: L 2 Het eenzame spook Wortels en co uit de moestuin: L 3 We maken het stil Weetjes over de vogelringer: L 4 Wijze Jabedoekrant: L 4 Wij gingen op stap naar Technopolis: L 5 Wiebel en zijn sociale vaardigheden Wat is fijne motoriek ? Wij sporten graag Wijze tips i.v.m. huiswerk Welkom Sint en Zwarte Piet Wij delen lief en leed Wil je de oplossingen weten ? Wat staat er op de kalender ?


oordje van de directeur Beste ouders, Eind vorig schooljaar kon u in de boekentas van jullie kapoenen een vragenlijst terugvinden . Met deze vragenlijst rondom de werking van onze school, wilden we ondermeer te weten komen waar onze sterke punten liggen en waar er zaken voor verbetering vatbaar zijn. Deze vragenlijst wilde ook drempelverlagend werken aangezien we beseffen dat het niet altijd zo evident is om voor sommige opmerkingen letterlijk aan de deur te komen kloppen en het soms makkelijker is om anoniem even je mening te geven. We kregen heel wat vragenlijsten ingevuld terugbezorgd, waarvoor onze oprechte dank. Alles werd netjes geĂŻnventariseerd en de resultaten geanalyseerd. Een overzicht:

Tevredenheidsonderzoek ouders Schooljaar 2009-2010: resultaten

KLEUTERSCHOOL aantal ingevulde formulieren : 81 resultaten ouders schoolraad en ouderraad zijn mee opgenomen in de resultaten lager

A. Voor alle ouders A1

Ik ben tevreden over wat mijn kind op school leert.

81

0

0

A2

Mijn kind wordt aangemoedigd om al zijn talenten te ontwikkelen.

76

0

5

A3

Mijn kind gaat graag naar school.

81

0

0

A4

Er is wederzijds respect tussen leerkrachten en leerlingen.

79

0

2

A5

Mijn kind kent de afspraken die op school gelden.

81

0

0

A6

De school komt haar afspraken na.

76

0

5

A7

Als ouder voel ik me welkom op school.

79

0

2

A8

Ik voel me betrokken bij de werking van de school.

73

4

4

A9

Als mijn kind moeilijkheden heeft, wordt het op school geholpen.

66

1

14

A10

Als ik met een probleem kom, probeert de school er iets aan te doen.

64

4

13

A11

Ik krijg geregeld duidelijke informatie over mijn kind.

73

8

0

A12

Ik krijg geregeld duidelijke informatie over de klaswerking.

76

5

0

A13

Ik krijg geregeld duidelijke informatie over de schoolwerking.

74

4

3

A14

De school is materieel goed uitgerust.

79

1

1

A15

De speelplaats is ruim en beschikt over voldoende speelmogelijkheid.

80

1

0

A16

Ik ben tevreden over de hygiĂŤne op school.

74

4

3

A17

De directeur is bereikbaar en behulpzaam.

77

1

3

A18

De leerkrachten zijn bereikbaar en behulpzaam.

80

1

0

A19

Het schoolgebouw is veilig.

77

2

2

A20

De schoolomgeving is verkeersveilig.

69

11

1

A21

Ik ben tevreden over de inhoud van de website.

66

8

7

A22

Ik ben tevreden over de inhoud van het schoolkrantje.

69

0

12

A23

Ik ben op de hoogte v/h bestaan en de werking van de ouderraad.

77

2

2

A24

Ik vind het belangrijk dat de school een ouderraad heeft.

76

0

5


Tevredenheidsonderzoek ouders Schooljaar 2009-2010

LAGERE SCHOOL A = aantal ingevulde formulieren : 189 = 62% tal ingevulde formulieren lager + kleuters: 13 (???) C = aantal ingevulde formulieren lager + kleuters : 29 D = aantal ingevulde formulieren : 42

B = aan-

A. Voor alle ouders A1

Ik ben tevreden over wat mijn kind op school leert.

187

1

1

A2

Mijn kind wordt aangemoedigd om al zijn talenten te ontwikkelen.

179

5

5

A3

Mijn kind gaat graag naar school.

183

3

3

A4

Er is wederzijds respect tussen leerkrachten en leerlingen.

185

2

2

A5

Mijn kind kent de afspraken die op school gelden.

188

1

0

A6

De school komt haar afspraken na.

186

2

1

A7

Als ouder voel ik me welkom op school.

187

2

0

A8

Ik voel me betrokken bij de werking van de school.

172

7

10

A9

Als mijn kind moeilijkheden heeft, wordt het op school geholpen.

183

2

4

A10

Als ik met een probleem kom, probeert de school er iets aan te doen.

178

6

5

A11

Ik krijg geregeld duidelijke informatie over mijn kind.

175

10

4

A12

Ik krijg geregeld duidelijke informatie over de klaswerking.

170

14

5

A13

Ik krijg geregeld duidelijke informatie over de schoolwerking.

168

15

6

A14

De school is materieel goed uitgerust.

181

0

8

A15

De speelplaats is ruim en beschikt over voldoende speelmogelijkheid.

185

3

1

A16

Ik ben tevreden over de hygiĂŤne op school.

178

6

5

A17

De directeur is bereikbaar en behulpzaam.

164

7

18

A18

De leerkrachten zijn bereikbaar en behulpzaam.

187

0

2

A19

Het schoolgebouw is veilig.

176

4

9

A20

De schoolomgeving is verkeersveilig.

148

40

1

A21

Ik ben tevreden over de inhoud van de website.

148

15

26

A22

Ik ben tevreden over de inhoud van het schoolkrantje.

177

4

8

A23

Ik ben op de hoogte v/h bestaan en de werking van de ouderraad.

173

8

8

A24

Ik vind het belangrijk dat de school een ouderraad heeft.

177

2

10

A25

Mijn kind krijgt een aangepaste hoeveelheid huiswerk.

168

20

1

A26

Mijn kind kan zijn huiswerk alleen maken.

166

22

1

B1

Ik voel me een volwaardige partner in de schoolraad.

11

1

1

B2

De schoolraad heeft invloed op het schoolbeleid.

11

1

1

B3

De schoolraad heeft invloed op het algemene schoolleven.

8

1

1

B. Enkel voor ouders in de schoolraad.

C. Enkel voor ouders in de ouderraad. C1

De ouderraad vertegenwoordigt alle ouders.

22

5

2

C2

Vrijwel alle leerjaren zijn vertegenwoordigd in de ouderraad.

16

10

3

C3

De ouderraad beschikt over voldoende werkingsmiddelen

27

0

2

C4

De school houdt rekening met de inbreng van de ouderraad.

27

0

2


D. Enkel voor ouders met een kind dat volgend jaar naar het secundair onderwijs gaat. Mijn kind krijgt in de klas voldoende info over de mogelijkheden binnen het secundair onderwijs.

39

2

1

42

0

0

D3

Ik, als ouder, krijg voldoende info over de overstap naar het secundair onderwijs. (info-avond CLB) Het advies van de school helpt me bij mijn keuze voor mijn kind.

40

2

0

D4

Het advies van de school is objectief.

41

0

1

D5

Het advies van het CLB helpt me bij mijn keuze voor mijn kind.

31

6

5

D6

Het advies van het CLB is objectief.

28

5

9

Het levensbeschouwelijk vak van mijn kind is doorslaggevend in mijn schoolkeuze binnen het secundair.

18

20

4

D7

D1 D2

Zoals u kan merken spreken de resultaten voor zich. Het doet enorm deugd om te zien dat jullie een groot blijk vertrouwen geven aan onze school. De gegevens hierboven zijn het resultaat van de motivatie, het enthousiasme en het engagement van een gans team van mensen die hun steentje bijdragen om jullie kinderen elke dag weer dat stapje verder te brengen in hun opvoeding, zowel op verstandelijk vlak als op het vlak van normen, waarden, emotionaliteit, … Ook de specifieke positieve opmerkingen die jullie op de vragenlijst noteerden, zijn zeker en vast een stimulans om elke dag opnieuw het beste van onszelf te geven! Mensen die hun kinderen bij ons op school laten inschrijven krijgen bij het inschrijvingsgesprek systematisch de volgende twee vragen voorgeschoteld: • Hoe leerde u onze school kennen? • Wat zette u ertoe aan om voor onze school te kiezen? Naast verhuizingen en inschrijvingen van broertjes en zusjes komt ook de zin “We hebben horen zeggen dat het hier een goeie school is.” zeer vaak voor. Dit is voor ons een zeer belangrijke indicator want dit vertelt ons veel over hoe de gemeenschap over onze school denkt. En die “horen zeggen” komt natuurlijk van jullie, onze ouders. We zijn natuurlijk ook niet blind voor eventuele verbeteringen. Jullie opmerkingen werden zeker en vast aandachtig bekeken en besproken en zullen mee een rol spelen in het uitstippelen van het te volgen traject voor de volgende jaren. Een tweetal vaak terugkerende opmerkingen wil ik toch even kort aanhalen: ∗ De verkeersveiligheid rondom de school blijft een veelbesproken item en is inderdaad een thema dat voortdurende aandacht vraagt. Aangezien we als school niet over een privéparking beschikken, kunnen we enkel een sensibiliserende rol spelen rondom het gebruik van de sporhalparking en de openbare weg maar blijft de instelling van onze ouders nog altijd de belangrijkste factor in het organiseren van een vloeiende “ochtend- en avondspits”. Daarom willen we graag nog even een aantal belangrijke punten aanhalen: • Probeer om te voet of per fiets te komen, wanneer u niet al te ver van de school woont of probeer te carpoolen. Het zou de verkeersdruk rondom de school een flink pak doen afnemen. • Nog te vaak wordt de kus-en-rij-zone gebruikt als parkeerplaats of blijft men minutenlang gestationeerd zodat er file ontstaat. Dit werkt natuurlijk een vlotte doorstroming tegen. • Doe kinderen die te voet of per fiets naar school komen een fluovestje aan. Zeker tijdens de herfst- en winterperiode, maar eigenlijk gedurende gans het schooljaar, is een goeie zichtbaarheid van levensbelang. Er zijn tegenwoordig ook hesjes verkrijgbaar die men over de rugzak kan trekken en zeker bij de oudere kinderen worden die populair. Verderop in deze schoolkrant kan u het “theoretisch rijexamen van Gavertje Vier” terugvinden. Een aanrader om samen met uw kind tijdens de kerstvakantie eens op te lossen!


∗ Een ander vaak voorkomend punt blijft het huiswerk. Voor de een te veel, voor de ander te weinig. Het is inderdaad niet altijd even evident om een “universeel gemiddelde” te vinden voor elke leerling, gebaseerd op competenties, interesses en motivatie. Momenteel brengen we met het leerkrachtenteam het huiswerkbeleid van de verschillende klassen in kaart en bekijken we of we over een gelijkmatige opbouw beschikken. Een goede communicatie tussen leerkracht en ouder blijft ook extreem belangrijk in deze optiek. Net zoals bij jullie zijn vorig jaar ook onze kinderen van de hoogste klassen (4-5-6) bevraagd. Ook daar kwamen enkele items aan bod waar we in de komende jaren zeker en vast een aantal zaken in overweging gaan nemen. Tot slot wil ik jullie nogmaals bedanken voor jullie bijdrage aan deze vragenlijst, jullie vertrouwen in onze werking en de gefundeerde opmerkingen. Feedback van “ons cliënteel” is van onschatbare waarde en we hopen dat jullie ons ook in de toekomst bij eventuele problemen ook steevast hiervan op de hoogte zullen brengen. Communicatie is nu eenmaal het sleutelwoord in een constructieve samenwerking. Prettige eindejaarsfeesten! Directeur Kris


ondere ouderraa d

Beste ouders,

De 1ste trimester van het schooljaar 2010-2011 zit er al weer op. Wanneer het 2de trimester aanvangt hebben we ook een nieuw jaar aangevat en traditiegetrouw gaat zo een jaarwisseling gepaard met het nodige feestgedruis. De ouderraad van Gavertje Vier kan daar natuurlijk niet in achter blijven . Bij deze nodigen wij u dan ook uit om dinsdag 18 januari 2011 aan te stippen in uw agenda. De ouderraad nodigt u dan uit om de algemene ouderraad vergadering bij te wonen waar de acties en de vragen die er zijn uit de 1ste trimester worden doorgenomen en aansluitend gaan we feesten. Na de algemene vergadering biedt de ouderraad u een nieuwjaarsreceptie aan. Afspraak dus op dinsdag 18 januari 2011 om 20u00.

Alle ouders, Graag tot dan namens de ouderraad!

Geheugensteuntje voor in uw agenda: Algemene vergadering ouderraad + nieuwjaarsreceptie Dinsdag 18 januari 2011 om 20u00 in de refter van Gavertje Vier!


oordje van de Coördinerend directeur Help ! De juf/meester van mijn kind is er (even) niet !!! Alle ouders hebben het intussen wel eens meegemaakt : je brengt je kind naar school en je merkt dat juf of meester afwezig zijn. In het beste geval ben je vooraf ingelicht geweest en/of staat er al een vervanger voor de rij op de speelplaats die de klasgroep meeneemt naar hun vertrouwde lokaal. In alle andere gevallen worden de kinderen uiteraard opgevangen door de zorgjuf of collega’s leerkrachten die net een lesuurtje ‘kindvrij’ hebben doordat hun eigen leerlingen een turnles of levensbeschouwelijk vak volgen. Nu ja, leerkrachten kunnen nu eenmaal ook onverwacht ziek worden, een ongevalletje voor hebben, een dagje op nascholing gaan enz… Maar hoe vangt de school dat op ? Eerst en vooral, makkelijk is dat niet altijd, en er komt – in onverwachte situaties - heel wat planning/organisatie van directie en beleidsondersteuner, en extra inzet van collega’s leerkrachten bij kijken. Ondertussen moet, in de meeste gevallen, ook naar vervanging worden uitgekeken. “En het zoeken naar die vervanging of interim, hoe gaat dat dan in zijn werk ?” vraagt u zich misschien ook eens af ? Sinds beide scholen (De Droomballon te Nieuwkerken en Gavertje Vier te Belsele) een scholengemeenschap van het stedelijk basisonderwijs Sint-Niklaas vormen, en een halftijds coördinerend directeur (dirco) werd aangesteld, zit het zoeken van vervangingen in het takenpakket van deze dirco, van mij dus. Het zoeken van die vervangingen maakt deel uit van een intensief personeelsbeleid. En al is het slechts een fractie van het globale pakket van dat personeelsbeleid, het slorpt héél wat tijd en energie op. We spreken namelijk over een klein 80-koppig korps in deze scholengemeenschap en dan is het maar evident dat er vrijwel geen dag voorbijgaat zonder verwachte of onverwachte afwezigheid van iemand uit dat team van die scholengemeenschap. De hele procedure rond vervangingen en tijdelijke aanstellingen beschrijven zou me te ver leiden, maar héél kort samengevat : Eerst en vooral wordt er voor vervangingen gezocht bij leerkrachten die al aan de scholengemeenschap verbonden zijn maar nog geen volledig uurrooster hebben. Voor andere vervangingen wordt geput uit een pool die de dirco samenstelde en die bestaat uit onderwijzers/kleuteronderwijzers die solliciteerden bij ons schoolbestuur. Uiteraard wordt deze pool steeds kleiner naarmate het schooljaar vordert en/of zijn er tijdstippen op een schooljaar tijdens dewelke er geen kandidaten meer te vinden zijn, wegens reeds elders aan de slag.


Tijdens het eerste trimester van dit schooljaar konden op die manier reeds 21 interims aan de slag voor vervangingen van minstens 14 dagen terwijl er daarnaast een aantal andere kandidaten een 20 –tal korte vervangingen (van 1 tot enkele dagen) voor hun rekening namen. Het is steeds hartverwarmend om van deze (meestal jonge, enthousiaste) ‘inpringers’ te horen hoe goed ze onthaald werden op de scholen, hoeveel hulp en tips ze kregen van collega’s en hoe ze genoten van de warme en gezellige sfeer in de leraarskamer ! Ik zou in deze periode van het jaar dan ook een bijzondere dank willen uitspreken naar : - de vele bereidwillige tijdelijke leerkrachten die,zonder veel aarzelen en met de nodige flexibiliteit en inzet, er voor zorgen dat de continuïteit in leren en beleven voor onze kinderen bewaard kan blijven. - directie en collega’s die met veel geduld de nieuwelingen de weg wijzen en hen opnemen in het team. - ouders en kinderen die met veel begrip kansen geven aan ‘de nieuwe’ juf of meester ! Voor ieder van u tenslotte een vreugdevol en gezond 2011 !!! Karien Van Raemdonck directeur coördinatie stedelijk basisonderwijs

Kent u in uw omgeving mensen die (net) afstudeerden als onderwijzer, kleuteronderwijzer, leerkracht LO of kinderverzorgster ? Roep hen op om te solliciteren in het stedelijk basisonderwijs !!! Dit kan met eenvoudige mail (sollicitatiebrief + CV) naar karien.vanraemdonck@sint-niklaas.be


oorden van kinderen: Wedstrijd: Kindersta dsdichter SintNiklaas In het voorjaar van 2010 organiseerde de Stad Sint-Niklaas voor de eerste keer de verkiezing van de kinderstadsdichter. Enkele klassen van onze school deden mee aan de wedstrijd en weerom bleek dat er redelijk wat poĂŤtisch talent bij onze kinderen aanwezig is. Maar liefst vier van de zes finalisten bleken school te lopen in Gavertje Vier. De titel ging uiteindelijk naar een 14-jarig meisje maar ook de gedichten van onze vier laureaten kregen van de Antwerpse stadsdichter Peter Holvoet-Hansen lovende kritieken. Een dikke proficiat aan Arno Mariman, Jordy Biesemans, Kaat Baeyens en Aagje Waroux met hun schitterende

De grote markt een haastige mevrouw met een rood jasje aan hoge, klakkende hakken rennend over de stenen een grijze regenachtige dag Wat was er mis met haar? zo pletsend in de regenplasjes De grote markt een haastige mevrouw met een rood jasje aan al aan de overkant Aagje Waroux


Ieder jaar komen ze terug. Honderd mensen wachten en wachten. Tot het zover is. Het wordt groter en nog groter. Alles is klaar voor een lange vlucht. Daar gaan ze de lucht in. Plots zie je geen wolkje meer in de lucht. De lucht hangt vol met kleuren. Ieder jaar opnieuw komen ze terug. Jordi Biesemans

Slapende dieren, beweg ende bomen Tegen dat de haan kraait zijn er al mense n in de weer Aan de horizon valt de zon De mensen beschermen de stad Sint-Niklaas Prettig en aangenaam w onen Aan de rand van de stad Roepen de dieren Kuieren de mensen door het park

Arno Mariman

_________________________ _________________________ _________________________


oordjes leren Hoe leer ik mijn kind voldoende nieuwe woorden aan? Als ouder wil je dat jouw kind het goed doet op school. Het aanleren van nieuwe woorden is daarbij een grote hulp. Zo krijgt jouw kind een grote woordenschat. Een kind dat leert lezen, gebruikt deze woordenschat om te begrijpen wat het leest en hoort. Met jouw kind praten en samen met hem lezen zijn twee goede manieren om nieuwe woorden aan te leren. Dit hoeft echt niet lang te duren. Trek gewoon enkele minuten uit om over het nieuwe woord te praten. Keer daarna terug naar het gesprek of het verhaal uit het boek. Maak een zorgvuldige keuze uit het aanbod van nieuwe woorden. Ga zeker niet dieper in op alle nieuwe woorden. Dit maakt een gesprek of het lezen van een boek tot een zware klus. Kies bij voorkeur woorden die volwassenen vaak gebruiken maar niet zo vaak voorkomen in kinderboeken. Wanneer je nieuwe woorden aanbiedt aan jouw kind, houd dan rekening met de volgende tips: 

Geef eerst een eenvoudige, kindvriendelijke definitie van het nieuwe woord. vb. Enorm betekent dat iets heel groot is!

Geef daarna een eenvoudig, kindvriendelijk voorbeeld van het woord dat past in het dagelijkse leven van jouw kind. vb. De pompoen waar we een masker voor Halloween van maken

Moedig jouw kind aan om een eigen voorbeeld te geven. Gebruik deze woorden regelmatig.  Wijs jouw kind vervolgens ook op andere woorden die hetzelfde betekenen. Door die woorden met elkaar te vergelijken, krijgt jouw kind niet alleen een grote, maar ook een gevarieerde woordenschat.

Bron: www.nieuwsbriefleren.be


aaaaaw een nieuw schoollogo! Je kon er niet naast kijken. Op de eerste schooldag waren er naast de traantjes van de instappertjes en de blije gezichten van de anciens, heel wat verwonderde en bewonderende blikken. Onder een stralend blauwe hemel zag je op de zijgevels van de school het nieuwe schoollogo schitteren. Het oude draaide al zo’n tiental jaren mee, tijd voor verjonging en vernieuwing. Dit is ook het moment om de “prehistorie” in te duiken en op zoek te gaan naar de “voorouders” van het logo. Dit logo verhuisde in 1994 mee van de Koutermolenstraat naar de nieuwbouw in de Gavermolenstraat. Op de oude speelplaats stond een boom. In de jaren stillekes verzamelde het team rond deze boom voor de traditionele kiekje van de schoolfotograaf. Misschien herken je wel enkele van deze “ Flintstones”…. Ongetwijfeld zullen heel wat ouders die zelf school liepen in de Stedelijke Basisschool Belsele of S.B.B. het volgend plaatje herkennen. Ook de voorganger van dit schoolkrantje kreeg de naam “Schoolpleintje” mee. De volgende fase was dat de Stedelijke Basisschool Belsele een naam bij kreeg. Het werd “Gavertje Vier”, een knipoog naar het feit dat de school gelegen is in de Gavermolenstraat nabij de sporthal van de Klavers. Het klavertje vier, symbool van geluk, werd uiteraard in het nieuwe logo verwerkt. Vanaf 1 september 2010 zijn we blij met dit dynamische en hippe logo van Gavertje Vier!


ees een dame of een heer, in het verkeer Graag willen we hier in het schoolkrantje even aandacht besteden aan het parkeerprobleem in de schoolomgeving en de afspraken i.v.m. veilig parkeren. Veel ( groot ) ouders hebben reeds lang geleden met succes hun rijbewijs behaald. Omdat we als school willen werken aan de verkeersveiligheid voor alle kinderen, kan u hier vrijblijvend een theoretisch rijexamen afleggen. De vragen zijn specifiek opgesteld voor de buurt van Gavertje Vier. Neem een pen bij de hand, potlood of vulpennen zijn uiteraard niet toegelaten en één of andere vorm van correctiepennen is uit den boze! Laat uw kind de test verbeteren met rode pen.  Pret  gegarandeerd tijdens de regenachtige dagen in de kerstvakantie! De oplossingen vindt u achteraan het schoolkrantje. Voor één keer mogen jullie kinderen strenge juffen of meesters zijn. Als ouders zijn jullie nu de ideale leerlingen. Nee, nee spieken is echt niet toegelaten en wie toch durft gluren is eraan voor de moeite want de oplossingen staan ondersteboven. Elk doorstreept antwoord, geldt uiteraard als foutief. Wat kan u winnen ? Extra verkeersveiligheid voor de zwakke weggebruikers: voetgangers en fietsers! We wensen u alvast veel succes, maar ook de nodige moed om elke dag, ook als u gehaast bent, de juiste antwoorden in de praktijk om te zetten. Bij de oplossingen achteraan staan alle verkeersregels voor de schoolomgeving en tips van de wijkagente voor veilig parkeren opgesomd.

Theoretisch Rijexamen van Gavertje Vier: Naam : ……………………………………………………... Dit examen wordt afgelegd in de aanwezigheid van mijn kind………………. …………… die als examinator toeziet op de eerlijkheid van deze toets.

Behaalde punten : ………/ 5 punten Omcirkel duidelijk het juiste antwoord. Vraag 1: Ik ben gehaast omdat we thuis te laat zijn vertrokken. Mijn kind zal niet op tijd zijn voor de schoolbel. Enkel deze parkeerplaatsen zijn nog vrij. Ik mag hier parkeren ... A)

want ik heb haast en het duurt niet lang.

B)

enkel met een anders-validen parkeerkaart.

C)

met mijn gewone parkeerschijf. …../ 1


Vraag 2: Aan een oversteekplaats voor fietsers of voetgangers hou ik …. m vrij. A)

0 meter: uiteraard zo dicht mogelijk bij het zebrapad, dan hoeven mijn kinderen en ik niet zo ver te stappen. Dit is echt pure tijdswinst.

B)

3 meter want ik heb een mini-stadsautootje zoals Mr Bean. De overstekende voetgangers, zelfs kleuters, zien perfect het aankomende verkeer ook als ik hier parkeer.

C)

5 meter zo kunnen de overstekende voetgangers de auto’s zien aankomen en omgekeerd. …../ 1

Vraag 3: Alle parkeerplaatsen aan de sporthal zijn ingenomen. In de Gavermolenstraat mag ik ... A) parkeren op het voetpad voor de huizenrij, daar staat mijn auto veilig voor het voorbijrijdende verkeer. Voetgangers en bewoners zullen wel extra voorzichtig zijn voor mijn auto. B) parkeren aan de kant van de school op het gras tussen de struikjes, net niet op het fietspad. C) op de straat in de rijrichting (aan de kant van de huizen)

…../ 1 Vraag 4 Deze verhoogde berm is ... A)

speciaal aangelegd om de laatkomers de kans te geven hoog en droog te parkeren.

B)

aangelegd ter verfraaiing omdat men nog stenen over had.

C)

voorzien voor de verkeersveiligheid: zo kunnen de overstekende voetgangers de auto’s zien aankomen en omgekeerd. Ik mag hier in geen geval parkeren …../ 1

Vraag 5: Vandaag zet ik mijn kinderen af aan de Kiss&Ride-strook. Om de afscheidszoentjes te geven, parkeer ik ... A)

op de oprit naar de school nog voor het eerste K&R bord .

B)

netjes tussen de twee borden, zodanig dat de oprit niet geblokkeerd wordt door achterkomende auto’s.

C)

voorbij het laatste K&R bord. Zo hebben de andere ouders meer plaats in de Z&Z-zone (Zoen en Zjoef-strook) …../ 1


eetjes over de dierenarts: L1

Op weg naar de dierenarts. Triiiiing.. “Kom binnen� zei de dierenarts.

Hier moesten we eventjes wachten in de wachtzaal.

Eventjes tonen hoe de dierenarts een dier onderzocht. Met Ruben als proefkonijn.

En Nienke? Klopt Ruben zijn hartje nog steeds? Ja natuurlijk! We leerden luisteren met de stethoscoop.


Even uitleg krijgen van de dierenarts bij de operatietafel. We zagen erna nog een poes die aan het slapen was na haar operatie.

We eindigden ons bezoek met een speciaal soort foto: een RX. Hier konden we de beenderen van een hond zien.


et eenzame spook Dit Halloween verhaal werd geschreven door Eline Penneman (L 3B) op 31 oktober 2010 in Machelen bij Peter Anton en Tante Els.

Heel lang geleden woonde in een kasteel hier ver vandaan een eenzaam spook.

Het spook was zo verdrietig dat hij niet meer bewoog. “Al die dagen alleen!” zuchtte hij. Toen hij op een dag een vogel zag vroeg hij: “Hallo vogel, weet jij wat er mis is met mij?” De vogel zei: “Ik voel het al; ik weet wat jij wil. Je moet daarvoor door de diepte der wanhoop, dan naar het woud der doden en dan naar het kerkhof en daar is het spookkasteel. Veel plezier!”


Het spook snapte er niets van. “Wat was dat?”, dacht hij. Hij ging een kaart zoeken, toen plots de vogel een kaart bracht en sprak: “Pas op voor de drie gevaren!”. Nu snapte het spook er echt helemaal niets meer van! Hij pakte zijn rugzak en ging op weg.

Het werd nacht. Hij zette zijn tent op en hoorde toen een geruis. Hij wist het zeker, hij was er bijna, bij de diepte der wanhoop! Oei, oei, oei hij was superbang!

De volgende dag kwam hij bij de diepte der wanhoop en zag toen dat je erin moest zwemmen. Gelukkig had hij een zwembroek bij. Hij deed ze aan en “plons” hij begon te zwemmen


Waarom toch heette het de diepte der wanhoop?”, dacht het spook? Toen hij zag dat alle vissen de andere kant op gingen, vroeg hij aan een vis wat er allemaal gebeurde. Die zei: “Het is oorlog!”. “Hoe bedoel je, het is oorlog?”, vroeg het spook. “De vissen tegen de spookvissen” antwoordde de vis. “Spookvissen?” vroeg het spook “Ja, zij wonen in het woud der doden. Ik moet met hen mee, maar pas op voor de drie gevaren!”, sprak de vis.

Zeg, kunnen ze niet ophouden”, dacht het spook. “Hé, mevrouw, bent u een spookvis ?” vroeg het spook. “Ja.” zei de spookvis. “Wilt u mij dan de weg wijzen?” vroeg het spook. “Maar natuurlijk. Neem een kom en neem me mee.”, sprak de spookvis.


Ze zwommen tot de nacht viel en toen kwamen ze aan op een eiland “het woud der doden” genaamd. Het spook nam afscheid van de spookvis en zette zijn tent op.

De volgende dag ging het spook op weg. “Wat een woud!”, dacht het spook, “zoveel struiken!”, toen plots iemand te voorschijn sprong. Het werd een hevig gevecht.


Tot slot gaf het spook zich over en namen ze hem mee.

In de verte zag het spook een kasteel. “Oei, ik ben juist”, dacht het spook. “Joepie!”, riep het spook. “Hou je kop!” riep de koetsier.

Toen het spook de troonzaal werd binnen gelaten, zag het een man en een vrouw staan. ”Ik ken jullie van ergens” zei het spook. De man antwoordde: “Zoon!” Het spook riep: “Papa, Mama!”


Je bent thuis!” antwoordden zij.

Plots zag het spook ook een heel mooi meisje staan en werd onmiddellijk smoorverliefd op haar! “Dat is je vrouw, Lara”, zei de vader van het spook. “LARA!!!” riep het spook, en ze vlogen in elkaars armen.

Ze kregen nog veel kindjes en het eenzame spook was niet langer eenzaam!

En toen kwam een varkentje met een lange snuit


ortels & Co uit de moestuin Er was eens een mooie moestuin in het rijk van Gavertje Tuinplezier. Daar groeiden in twee verschillende perkjes, een welopgevoed worteltje en bijzonder aardige aardappel.

Ze hielden erg veel van elkaar, en droomden van een eigen stoofpotje met wortelstoemp. De aarde was echter veel te diep. Toen kwamen de dappere ridders en prinsessen van het derde ridderjaar schatgraven. Ze besloten de droom van de twee groenten waar te maken. Als beloning zou er op hun huwelijksfeest wortelstoemp geserveerd worden.

De wortel en de aardappel beleefden echter nog heel wat avonturen voor ze eindelijk konden trouwen. Ze werden gewassen, gesneden, gekookt, gestampt, gezouten tot ze hevig ontroerd en geroerd in een heerlijke dampende pot wortelstoemp belandden.

Ze leefden nog lang en gelukkig in de smakelijke herinnering van de dappere leerlingen van het derde ridderjaar van het Koninkrijk Gavertje Tuinplezier.


at doen de natuurouders? Wij zijn de natuurouders van Gavertje Vier. En ons lokaaltje heet, “ De Pier”. We hebben ook een mascotte, “ De Mol”. En samen maken we veel lol8 We zorgen samen met de kinderen voor ons tuintje. Zo kunnen ze proeven van sla, aardbeien, rabarber en soms zelfs een ajuintje. Ook brengen we wel eens een bezoekje aan “de poel”. Bekijken van waterdiertjes en planten, ja, dat vinden de kinderen echt wel cool. Een heuse composteerhoek heeft de school “Gavertje Vier”. Tussen de fruitschillen bevinden er zich dan beestjes, ja en zelfs “de pier” of “Jerom” de compostworm. Die zorgt ervoor dat het compost wordt. En dan wordt door ons in het tuintje gestort. Zo kunnen onze groentjes goed groeien. En onze bloemetjes mooi bloeien. Na een tijdje kunnen we dan lekker smullen. En zo onze buikjes vullen. We maken wel eens een natuurwandeling, door het bos. En de kinderen leren dan over paddenstoelen, bomen, bladeren en mos. Soms zien ze kriebelbeestjes lopen, dan doen ze hun loeppotje open. Zo kunnen zij ze dan beter bekijken en bestuderen. En d.m.v. een zoekkaart het juiste diertje leren. ‘De natuurklas’ is er voor de kinderen, zowel groot en klein. Wat is het tof om een natuurouder te zijn. Groentjes, Tine. (natuurouder en mama van Seppe, Arne en Bram Coquet.


Hoop Hoop: definitie volgens de Dikke van Dale: “wensend ,verwachtend “. Hoop van een natuurouder voor 2011! Hoop voor een nieuw begin in het nieuwe jaar! Hoop dat jullie als ouder tijd kunnen vrij maken! Hoop dat met een beetje hulp en voorbereiding van andere natuurouders u ons kan helpen! Hoop dat we samen met de kinderen en leerkrachten de activiteiten rond natuur leuker kunnen maken! Hoop dat als het klasje in klein groepjes verdeeld zijn en we met elk groepje 10 min werken, je ze met jou verhaal verbaast . Hoop dat jouw kind hierdoor groeit en open bloeit want de natuur boeit !! Een natuurouder die hoopt op jullie inzet (af en toe) misschien! P.S: Wil je gaan helpen bij de kleuters als er een activiteit is met de natuurouders kan je dat aan de leerkracht van je kind melden! Voor het lager is het 2de leerjaar vanaf februari actief in de schooltuin , het 4 de leerjaar gaat nog in de mei maand naar de poel! Ook hier kan je bij de leerkracht terecht! Zit je kind in geen van deze klasjes , wij kunnen altijd hulp gebruiken! Prettige Feestdagen! Gwen


e maken het even stil

God, Laat het eerste kaarsje van de advent licht brengen voor mensen in het donker, voor kinderen dit het moeilijk hebben. De tweede kaars steken we aan voor onszelf. Wil je ons helpen om een lichtje te zijn voor de mensen om ons heen? De derde kaars branden we voor mensen die ruzie maken. Wil Je hen helpen om weer in vrede samen te leven? Vier kaarsen branden en brengen licht voor alle mensen die uitkijken naar kerstmis. Geef hun een warm hart vol hoop en liefde. Amen.

Zalig Kerstfeest vanwege juf Karen Leerkracht Rooms-Katholieke Godsdienst


e tocht naar de vogelringer Met het schrijven van dit artikel oefenden de leerlingen van L4 ook hun computervaardigheden. Hier leest u de authentieke, door henzelf geschreven en getypte tekst!

Op vrijdag 8 oktober gingen we met de fiets naar de vogelringer. Paul,de vogelringer, woont in Sinaai .we gingen bij hem op bezoek om vogels te vangen en te kijken hoe ze geringd worden.

Toen we aankwamen,gingen we naar het veldje met het schuilhok. In het schuilhok wachten we tot er een vogel in het net vliegt.Het schuilhok is begroeid met klimop , zodat het niet opvalt voor de vogels.

Vanuit het schuilhok kan je een lokvogel zien. Die zit vast op de netten in het gras. Doordat de lokvogel beweegt en op de nettenzit,lokt hij andere vogels naar de netten. Paul trekt aan een touwtje om de lokvogel te doen opspringen.

Als de lokvogel opspringt denken de ander vogels dat er daar eten is en gaan op het net zitten. Dan trekt Paul in het schuilhok aan een staaf met een touw eraan .De netten klappen dicht en de vogels zitten eronder.


Als er onder het net een vogeltje zit dat niet zo goed had opgelet en niet weg ging als de netten dichtklapten, pakt Paul het vogeltje vanonder de netten .

Als Paul een vogeltje heeft gevangen doet hij er een ringetje aan het pootje van het vogeltje.Dan laat hij de vogel vrij. Hij doet dit omdat vroeger dachten ze dat de vogels in de winter onder de grond kropen en b.v. de koekoek vogel onder de grond kroop en er weer uit kwam als een sperwer.

Daarna hebben we nog veel spelletjes gespeeld.Het eerste spelletje, daarbij moest je een petatje doorgeven op een lepel of een lepeltje en wie eerst rond was is of was gewonnen.Het tweede spelletje was een soort quiz met vogels.Het derde spelletje was dat er een kaartje aan je kap hing en je moest raden welk diertje het was

Toen we klaar waren mochten we onze koek opeten. We waren ook nog aan het praten over wat we hadden geleerd.Dan zijn we weer op een rijtje naar schoolgefietst. Het was SUPER maar echt SUPER LEUK. Bedankt aan Paul en de natuurouders(DANKJE VOOR DE SNOEPJES)

Reporters ter plaatse Elena en Loubna uit L 4A


eetjes over de vogelringer Op donderdag 7 oktober 2010.Zijn we met de fiets samen met de klas van 4B naar de Kernemelkstraat in Sinaai gefietst.We zijn eerst in groepjes verdeeld en dan is het 1ste groepje vertrekt naar Paul de vogelringer en het andere groepje gingen spelletjes spelen.Dan hebben we koek en drank gegeten en hebben we een paar snoepjes gekregen.Dan ging het 2de groepje naar Paul de vogelringer en het 1ste groepje ging spelletjes spelen.

Het schuilhok is van hout gemaakt.Het was erbinnen heel rustig.Er waren veel vogels in kooien.Paul de vogelringer en zijn collega pakte de vogels uit de kooien en geefde ze aan Paul.Paul ringde de vogels en kijkte of ze in dit jaar geboren zijn.Hij schrijfde ook de nummer die op de ring staat en welk soort het is.

Vogels worden gelokt door een andere vogel die ze vast aan het touwtje hangen van het net.Er was ook een luidspreker die verstopt was onder het gras.Dan denken de vogels:Er zitten vogels we zullen gaan kijken.Zo komen er vogels in het net.Maar de lokvogel wordt elke avond vrij gelaten.

Paul en zijn collega leggen de netten op de grond.Dan binden ze de lokvogel vast.Zodat de andere vogels kunnen lokken en ze ringen.


Ze leggen de netten neer op de grond.Dan gaan ze in het schuilhok en wachten tot er een vogel is.Als er een vogel op het net komt zitten gaan de netten over elkaar en zit de vogel vast.Dan gaat Paul en zijn collega de vogel eruit pakken en leggen ze de netten weer goed zodat er een andere vogel kan komen.

Als er vogels zijn gevangen.Gaat Paul en zijn collega de vogels eruit halen.Dan gaat Paul de vogels ringen.Dan neemt hij zijn boekje en schrijft hij er in over waneer de vogel geboren is en welke nummer en soort.Als ze een vogel vangen die al een ring heeft schrijft hij op waneer hij hem terug heeft gevangen

De natuurouders hebben een spelletje bedacht.Je moest je in 3 groepjes verdelen van 4.Dan moest je met een klein patatje op de lepel naar iemand anders brengen.Die moest dan hem aan de andere geven enzoverder.

Toen we door gingen zei iedereen in koor:Dank u wel natuurouders.Dan moesten we weg.

Bedankt natuurouders en Paul voor de leuke voormiddag! Van Shaunie en Amalya xxx


De jabedoekrant De beste schoolkrant !!!!

Redactie: L 4B

1. De wereld: Fête Afrique 2. Natuur: vogelringer, Sint-Andriesbosje 3. Samenleving: de coole kikker 4. Sport: sport op school 5. Vrije tijd: speelplaats van Gavertje 4 6. In de kijker:Justin Bieber 7. Verhaal: De betoverende edelsteen

De wereld

Fête Afrique Een mevrouw vertelde ons over Senegal. De klas mocht ook dingen doen uit Senegal. De hoofdstad van Senegal is Dakar. De vrouwen dragen hun baby’s op de rug. De meisjes willen naar school, maar kunnen niet. In Senegal eten ze allen met de linkerhand, omdat ze met de rechterhand hun zitvlak afkuisen. Ze eten uit een grote schaal op een matje. Ze wassen hun handen met een gietertje. Ze wegen de baby’s in een hangmat. Als ze niet genoeg wegen, maken ze eten. Instrumenten maken ze zelf. De mannen gaan met hun mooie kleren bidden in de moskee. De jongens jagen de vogels weg met een dansje. Heel bekende muziek maken ze daar. Ze gebruiken precies een net als washandje. Ze rekenen op een krijtbordje. Dit was een leuke belevenis. Florien, Fien en Iana


Natuur Naar de vogelringer We kregen uitleg van Paul, de vogelringer, hoe hij zijn werk doet. Er was een vogeltje dat vasthing met een touwtje aan zijn poot. Je zal denken dat het pijn doet, maar dat vogeltje voelt het niet. Een microfoontje lokt de vogels in het net. Achteraf ringt hij ze. Het ringen dient om de vogels hun leeftijd te weten en om te weten of ze wel terug naar hun broedgebied komen. We hebben met de natuurouders een spel gespeeld. Dat spel was een ei naar de overkant brengen. Sint-Andriesbosje Met de bolderkar stapten we naar het Sint-Andriesbosje. Daar deden we leuke spelletjes: herfstdomino en blaadjes en bodemdiertjes zoeken. We hebben ook de grootte van een boom leren meten. Achteraf hebben we er een toets over gemaakt. Kastor, Laurenz, Servaas en Grim

Samenleving De coole kikker Elke dag worden er één of meerdere coole kikkers gekozen. Geen echte kikker, maar een hele flinke jongen of een flink meisje. Elke week geeft de juf twee tips aan de kinderen. Die tips moeten we die week uitvoeren. Bv. jezelf zijn, aardig zijn, naar elkaar luisteren, niet de baas spelen, zorgen dat iedereen het spel leuk vindt en je mening geven. Als je 10 keer coole kikker bent geweest, mag je een beloning voor de hele klas kiezen. Bv.’s morgens een spel spelen, iets meebrengen naar school, naar de computer klas gaan enz.

En zo is onze klas echt cool!!!! Lenne, Mike en Amalya


Sport

Sport op school! Wij hebben een hele sportieve school! We leren hier turnen en zwemmen. Elk jaar zijn er 2 loopwedstrijden. Daar winnen we bekers en medailles! Bij het zwemmen dragen we een badmuts. Elke groep heeft een kleur. De kinderen die nog schrik van water hebben dragen witte badmutsen. De leerlingen die leren drijven hebben een gele badmuts. Jongens en meisjes die kunnen blijven drijven hebben een lichtblauwe badmuts. Wie al goed kan zwemmen, mag naar het grote zwembad. Dat zijn de kleuren: donkerblauw, groen, rood en zwart. Bij turnen doen we lenigheid, acrobatie, oefeningen met ballen en af en toe doen we wel eens proefjes voor punten. Elke keer dat we gaan turnen dragen we gepaste turnkledij. Sieraden zijn verboden! Lange haren van meisjes moeten in een staart! Bij de loopwedstrijden doen verschillende kindjes mee. Als je op de 1 ste plaats staat dan krijg je een gouden medaille . Als je op de 2 de plaats staat krijg je een zilveren medaille. Als je op de 3 de plaats staat krijg je een bronzen medaille. Ik ( Fleur) heb al een bronzen medaille behaald. Tijdens de turnles oefenen we ook tussen 4 vuren, want soms hebben we een wedstrijd tegen elkaar. Dan krijg je een brief mee. Als je wilt meedoen aan de wedstrijd, vul je de brief in en geef je die terug af aan de juf of de meester. Dat doen we allemaal van sport op school! Fleur,Tine en Alexis


Vrije tijd

Het leven op de speelplaats van Gavertje 4 Op de speelplaats van Gavertje 4 is er heel veel ruimte. Want onze school zorgt ervoor dat we ons goed kunnen bezighouden. Zoals voetballen, banden, speeltuig groot en speeltuig klein. Op het bord hangt een schema, waarop je kan lezen wat je mag spelen. In het zand hebben we ook een balk om op te spelen, maar pas op dat je er niet afvalt want dat doet heel veel pijn! Op donderdagnamiddag kan je naar muziek luisteren, dansen en meezingen onder het afdak. Op de speelplaats staat ook een basketpaal. Op de grasvelden kan je handenstand doen en andere spelletjes. Je mag soms ook met de speelgoedkoffer spelen. Daar zitten veel spelletjes in. Helemaal achteraan op de speelplaats staan banken. Je kan er gezellig je koek opeten. Op een muur hangt een bord met cijfers. Je gooit met de muurbal naar de cijfers. Als je op het grootste cijfer gooit, ben je de winnaar. Zo, nu weet je al wat meer over onze speelplaats.

El

Elia, Delphine en Shaunie

In de kijker Justin Bieber Justin bieber komt van Canada. Hij is 16 jaar. Op zijn 2de begon hij met drummen, kort daarna startte hij met gitaar spelen. Zo heeft hij zichzelf drum, gitaar, piano en trompet leren spelen. Op zijn twaalfde begon hij met zingen en deed mee aan een lokale zangwedstrijd, waar hij als tweede eindigde. Zijn eerste album, getiteld “My World”, is in Amerika uitgekomen op 17 november 2009. Zijn ouders zijn gescheiden. Hij woont momenteel met zijn mama in Athlama. Zijn vader woont in Canada. Bieber heeft een jonger zusje en in november 2009 is zijn broertje geboren. Justin Bieber draagt graag paarse kleren. Hij heeft bruine ogen. Hij houdt van sport, zo golft hij al vanaf zijn 6de en vindt voetbal en hockey ook heel erg leuk! Hij vindt de muziek van Usher heel erg leuk. Hij is linkshandig. Hij is bang voor spinnen, en vindt koeien ook geen leuke dieren. Hij krijgt elke week zakgeld. Hij goochelt regelmatig en hij zegt er dit bij: “Just for the fun.” Pauline enThalia


Verhaal De betoverende edelsteen Er was eens heel lang geleden een gezin met drie kinderen. Ze woonden in een heel mooi kasteel. Het oudste meisje heette Endrica. Ze was 12 jaar. Ze had 2 zussen: Eline en Nienke. Eline was 11 jaar en Nienke was 10 jaar. Ze leefden gelukkig. Op een dag gingen ze wandelen. Ze zagen iets in de verte. Ze kwamen dichterbij. Ze zagen iets zwart. Het was een grot. Ze zagen licht branden. Ze werden al een beetje bang. Totdat de vader riep:”Komen eten!” Ze liepen uit de grot. Na het eten renden ze terug naar de grot. Ze kwamen dichter bij het licht. Plots zagen ze een edelsteen. Nienke pakte de edelsteen voorzichtig op. Maar er gebeurde iets: ze verdween. De grot stortte in. De meisjes liepen snel naar buiten. Maar te laat! De grot was dicht. De meisjes konden niet meer naar buiten. Alleen de edelsteen lag er nog. De enige oplossing was de edelsteen te pakken. Eline en Endrica pakten de edelsteen voorzichtig op. Ze verdwenen ook. Ze kwamen voor een zwart kasteel terecht. Ze zagen Nienke nergens. Totdat Nienke riep:” Haal me hier uit.” Ze werd in het zwarte kasteel gevangen gehouden door Drakula de heks. We zagen iets op de grond liggen. We veegden het zand eraf. Het was een ondergrondse doorgang. We gingen de trappen af. Toen zagen we Nienke. We gingen met haar door de ondergrondse doorgang. We kwamen op het gras terecht. We liepen en liepen. Maar de heks zag ons. Ze stuurde een paar trollen op ons af. Maar gelukkig ontsnapten we. We gingen snel door een deur. We hadden Nienke gelukkig terug.

Eline, Endrica en Nienke Verantwoordelijke uitgevers van deze speciale krant in de schoolkrant: De vliegende reporters van L4 B en juf Peggy


ij gingen op stap naar Technopolis

We zijn op 15 oktober met het 5d Er waren v e en het 6d erschillen e leerjaar de dingen naar Tech het spijkerb d ie je kan d nopolis ge ed. Als je e o e n . weest. W e rs ij t gaan jullie op het spijk voel je gee erbed gaa wat meer n verschil. v t ertellen ov Dat komt liggen en veel spijkers omdat uw er daarna o . Het spijke p g h e w e t ballenba icht gelijk rbed besta weten jullie m d , a ti a g wordt ve t uit 2349 wat meer rdeeld ove spijkers en van het sp Lore, Jari r h eel het ballen ijker– en b en Lise uit b a d u a it 147 ball ll enbed uit L5A en. Nu Technopoli s.

Op 15 oktober zijn we naar Technopo lis geweest. Het was daar heel tof en we gaan ee ns één proefje voorste Het evenwichtssur llen. fboard is een plan k op een ronde ba mogelijk je gewich lk . Je moet zo lang t houden.. Zonder je vast te houden. maar zelf gaan on De rest moeten jullie tdekken. Van Jorg Heyndric kx en Alexander Va n Goethem uit L 5 A.


iebel en zijn sociale vaardigheden. Wiebel is ons leidinggevend figuurtje voor sociale vaardigheden. Hoe lossen we onze conflicten op zonder duwen, slaan, bijten, krabben of trekken? We praten met elkaar en spelen een leuk spel samen zonder ruzie te maken. We organiseren afspraken met elkaar. Duwen en trekken en dergelijke geven wel een veel directer resultaat. Je duwt iemand weg en hop je hebt plaats. Je trekt een speelgoed uit iemand anders hand en joepie, nu kan je spelen… Maar dit heeft een klein vervelend achterkantje. De geduwde en het kind met lege handen laat het daar niet bij en in één, twee, drie zit het er bovenarms op met al de gevolgen van dien…. Twee schreiende kinderen die de juf van hun gelijk willen overtuigen. Vorig jaar heeft Wiebel zijn clubje opgericht voor kinderen met een lief gezicht. De slogan van het clubje is:” Ben jij erbij? Ik ben erbij!!!” Al de foto’s van zijn vrienden kwamen op een boog boven de deur in de klas. Dit jaar wordt spelen zonder ruzie en goed overleg beloond met een ballon. Wiebel spaart voor ballonnen voor al zijn vrienden. Als alle kleuters een papieren ballon verdiend hebben in alle klassen, dan zullen we een ballonnenfeest houden. We hopen dat we dat doel kunnen bereiken voor de kerstvakantie. Als alle foto’s van de kleuters in alle klassen op de bogen hingen hebben we feest gevierd! Met Kerst krijgt Wiebel van zijn familie een vriendenboek en de kleuters mogen in dat vriendenboek werken. Wiebel verzamelt dan weer opnieuw zijn vrienden in zijn vriendenboek. Ons doel is dan dat alle kleuters een blad in dat vriendenboek zullen verzorgen!!! Hoe helpen we elkaar? Kleuters moeten leren hun verlangens en hun noden te verwoorden. “Zeggen wat er scheelt” is voor kleuters niet zo eenvoudig. We vragen dus ook aan de mama’s en de papa’s om daar ook thuis wat aandacht en tijd voor te hebben.


at is fijne motoriek? Heel wat moeders en vaders zullen in de kleuterschool te horen gekregen hebben dat de fijne motoriek wat zwak is. Wat bedoelen we daar dan mee? Fijne motoriek is het samenspel van al de spieren die we nodig hebben om “fijne dingen” te maken. Al de spieren van de handen,de pols en de onderarmen worden gebruikt als we fijn motorische daden stellen. Het gaat er bijvoorbeeld niet om of het kind binnen te lijnen kan kleuren. Het gaat erom hoe het kind binnen de lijnen kleurt.

 

Zie je dat je kind heel hard op het potlood drukt en daardoor alle kanten uitschiet bij het kleuren? Drukt je kind misschien onvoldoende met het potlood op het blad zodat het bijna niet te zien is?

Zit de pols muurvast tijdens het kleuren en biedt hij geen ondersteuning bij het kleuren? Kan het kind netjes knippen en kleven?  Kan het fijne kralen hanteren en rijgen? Kan je kind goed kneden en figuurtjes vormen met brooddeeg of klei? Vroeger, in een minder geautomatiseerde samenleving, was ook het speelgoed minder geautomatiseerd en werd er meer verlangd van de handigheid van kinderen bij het spel. Simpel voorbeeld is Play-dho de plasticine die geleverd wordt met een reeks werktuigen erbij waardoor het kind niet hoeft te kneden en te vormen, daar is een machine voor. De vroegere plasticine moest eerst zacht gekneed worden voor je er wat mee aankon. Kneden is uitstekend om spieren van vingers en polsen te oefenen en te versterken. Kinderen werden vroeger ingezet bij de afwas, het afdrogen en bij andere huishoudelijke klusjes. Meisjes leerden naaien, haken en breien. (jongens konden die handigheid ook gebruiken maar oefenden niet met “vrouwenwerk”) Meisjes presteerden beter omdat ze ook meer oefening kregen. Is het dan een wonder dat de fijne motoriek langzaam maar zeker achteruit gaat? Hoe je het ook draait of keert die handigheid is nodig. In de moderne technologie waarin alle onderdelen steeds kleiner en lichter worden is fijne motoriek nog steeds nodig. Schrijven met de hand is nog altijd een must. Hoeveel krabbeltjes maak je niet per dag om een kattebelletje te schrijven of iets schematisch voor te stellen? Bedenk eens welk speelgoed uw kind heeft waarmee het die fijne spieren kan oefenen? Het gaat om de beheersing van die spieren en dat leer je alleen door te oefenen. Het is daarom nodig dat u een goede keuze maakt als u speelgoed voor uw kind uitzoekt. Juf Lieve (zorgjuf Kleuterafdeling)


Scholenveldloop: De Ster 23/09/2009 Jongens 1-ste lee rjaar Aantal d eelneme r s: 8 9 Plaats Naam 8 Heir weg Ben 1 3 Wa terschoo t Roan 24 Bil ici Aydin 31 Ho taj Vikto r 55 Thil leman Jo nas 69 Bell on 71 Van Damon Laere Ca sper 78 Silv erans Bre nt 8 4 Wa llays Mil an

rjaar ste-lee 1 s e j is ers: 66 Me eelnem d l a t n Aa isha Naa m eck Al o r b s t m a y Pla an Pu 20 V t Anaïs ey 24 N Elena aenen D una 8 2 ggen L u r b r e terre 65 V rloop S e v O n a 66 V

Meisjes 2-de leerjaar Aantal deelnemers: 78 Plaats Naam 2 Baes Silke

Jongens 2-de leerjaar

3 11 14 15 16 18

Impanis Chloë Van Peteghem Bo De Rudder Britt Renders Amber Van Rumst Helena Cathoir Alexandra

27 30 33 34 41 45 59 61 73

Wauman Julie De Borger Axelle Cerpentier Silke Van Landeghem Sarah Verheyden Yasmin Hotaj Helena Strobbe Jozefien De Rop Elisa Schelfaut Ann-Sophie

74

De Feyter Isabeau

Aantal deelnemers: 115

Meisjes 3-de leerjaar Aantal deelnemers : 62 Plaats Naam 59 Van Steelant Emily

Plaats 49 50 54 60

Naam Schepens Gaétan Waegemans Xander Vercauteren Sam Coquet Arne

65 66 67 69 83 86 88 95

Renders Joren Stevens Sander Thienpont Tom Vercauteren Mats Van Bogaert Bjarne Sanders Robin Mossu Sam Ryckaert Lander


Meisjes 4-de le

e leerjaar Jongens 3-d 1 lnemers: 11 Aantal dee aam Plaats N ck Henri 1 Van Ey ander 21 Ros X Brent 34 Sterk le Sander 37 Vanhil is Quinten 38 D’han Seppe 45 Coquet choot Tymo 85 Waters Guentano 92 Merckx ha Dady 93 Mbotc mans Tim 109 Biese

erjaar Aantal deelnem ers: 61 Plaats Naam 4 Goossens El ena 9 Van Goethem Fleur 10 Renders Ha nnelore 17 Bilici GĂźne s

Jongens 4-de le

erjaar

Aantal deelnem ers: 87 Plaats Naam 40 Ongena Grim 53 De Cock M ickey

Jongens 5-de leerja ar Aantal deelnemers: 99

Meisjes 5-de leerjaar Aantal deelnemers: 65 Plaats Naam 4 15 36 45 59 65

Burm Antje Van de Velde Lise Smet Martha Verheyden Phoebe-Shania Vermeir Anja De Walsche Luka

rjaar -de lee : 48 6 s e j is ers Me eelnem d l a t n Aa emke Na a m ooms F R n Plaats a eelm mber 1 Sp gaert A o B n a uise 9 V erts Lo n B oga a V 20 os Jana 33 R

Plaats 2 5 16 18 33 34 43 45 65 89

Naam Vanhille Matthias Van de Velde Arne Hoffmann Yorg Jansen Nathan Meul Lander Biesemans Jordi Van den Branden Sie men Polfliet Nico Van Hove Leon De Feyter Delano

Jongens 6-de leer jaar Aantal d eelnemer s : 76 Plaats Naam 7 Heyn inck Arne 15 Verc auteren J ordy 29 Verc auteren J ens 30 Nac htegael K obe 45 Kep pens Marc el 50 S m et Kevin 53 Cru yssaert S am 57 Cop pens Wan nes


Scholenveldloop: Eksaarde

Meisjes 1ste-leerjaar Aantal deelnemers: 22

Jongens 1-ste leerjaar

Plaats

Plaats

6

Naam

Aantal deelnemers: 20 Naam

Van Puymbroeck Alisha

6

Waterschoot Roan

11

Buysrogge Emily

7

El-Saeidy Adam

12

D’hooghe Loes

8

De Bergé Mathias

15

Van Overloop Sterre

20

D’Haen Anne

21

Piessens Nienke

22

Debrie Saar

Meisjes 2-de leerjaar Aantal deelnemers: 30 Plaats Naam

Jongens 2-de leerjaar Aantal deelnemers: 16 Plaats

Naam

1

Baes Silke

2

Van Eyck Maxime

4

De Cock Nico

3

Renders Amber

6

Renders Joren

4

Van Peteghem Manon

7

Waegemans Xander

5

Van Peteghem Bo

9

De Tender Jens

7

De Rudder Britt

11

Mossu Sam

12

Van Rumst Helena

12

Vercauteren Mats

13

De Borger Axelle

13

Ryckaert Lander

14

Wauman Julie

21

Cerpentier Silke

22

Van Landeghem Sarah

24

Meersman Amber

28

De Rop Elisa

29

Strobbe Juliette

30

De Tender Yente


Jongens 3-de leerjaar Aantal deelnemers: 23 Plaats

Naam

1

Van Eyck Henri

4

Ros Xander

6

Piessens Hannes

8

Merckx Guentano

9

De Backer Mattis

Meisjes 3-de leerjaar Aantal deelnemers : 21

11

Coquet Seppe

14

Van Audenaerde Felix

Plaats

Naam

18

D’hooge Tuur

El-Saeidy Sarah

22

Biesemans Tim

9

Meisjes 4-de leerjaar Aantal deelnemers: 21 Plaats 1

Naam Renders Hannelore

2

Goossens Elena

3

Van Goethem Fleur

14

Meul Fien

19

De Tender Thalia

Jongens 4-de leerjaar Aantal deelnemers: 32 Plaats

Naam

20

De Cock Mickey

26

Ongena Grim

Voor het vijfde en het zesde leerjaar was er voor het eerst een estafetteloop voorzien. Ook hier behaalden de leerlingen van Gavertje Vier mooie plaatsen. Proficiat aan alle lopers! Vijfde leerjaar 1e plaats voor de gemengde ploeg van Antje, Phoebe, Yorg en Matthias. 2e plaats voor de jongensploeg van Yorg, Matthias, Nico en Jordy. 3e plaats voor de jongensploeg van Thys, Lander en Grim Zesde leerjaar 1e plaats voor de meisjesploeg van Antje, Amber, Femke en Demi. 1e plaats voor de gemengde ploeg van Amber, Femke, Jens en Arne H. 3de plaats voor de jongensploeg van Marcel, Matthis, Dries M. en Aaron. 4de plaats voor de jongensploeg van Milan, Wannes, Dries P en Arne. 5de plaats voor de jongensploeg van Wolf, Jens en Kevin. Kleuters Ook de kleuters van de derde kleuterklas (Groepen 4) konden deelnemen aan een wedstrijd. Op deze manier konden ze zich al eens meten met de anderen. Een dikke duim voor de sportieve kleuters want deelnemen is belangrijker dan winnen! De Rudder Robin De Backer AnaĂŻs, Lammens Michiel, Pieters Dag Ryckaert Roos Van Landeghem Bram Wauman Thibault.


ijze tips i.v.m. huiswerk

Bron : wwww.nieuwsbriefleren.be


De poezenklas naar het HUIS van de SINT ! Woensdag 24 november was het zo ver, veel mama ’ s, papa ’ s,

grootouders waren zo lief om ons met de auto naar Sint-Niklaas te brengen, naar het huis van Sinterklaas.

Toen we aankwamen, stonden 2 Zwarte Pieten ons op te wachten om ons dan rond te leiden in het grote huis.

Zo zagen we zijn slaapkamer, badkamer

,muziekkamer

en zelfs zijn toilet! Ook de badkamer en de slaapkamer


van de zwarte pieten konden we bezoeken, wat was die badkamer vuil zeg! We bezochten ook de werkkamer van de Sint en zagen op zijn bureau het GROTE BOEK liggen, de zwarte piet zocht een paar namen op en kon perfect zeggen wat we allemaal al konden!

Nadat we alle kamers hadden bezocht mochten we naar het atelier van de Sint en mochten we met brooddeeg een Sintje en een Pietje maken. Wat was dat leuk zeg!

Sinterklaasgroetjes vanwege Juf. Mireille en de Poezenklas, vanuit het Huis van de Sint.


elkom Sint en Zwarte Piet Huyzenuithetrijtje

Menu voor een geslaagd Sinterklaasfeest! Uit het kookboek van S.O.S Kookpiet Huizen-uit-het-rijtje. Ingrediënten en benodigdheden       

Chique cabrio voor het vervoer van de Sint tijdens zijn intrede op school. Een handvol Sinterklaascd’s Rode telefoon (zodat Sinterklaas de zieke kinderen kan bellen) Enthousiaste ploeg pannekoeken-bakkende ouders (te vinden in de ouderraad) 466 chocoladefiguurtjes en mandarijnen (één voor elk kind). Zakken vol verrassingscadeautjes 260 Kg à 300 kg Zwarte Pieten (ongeveer een viertal ijs-en sneeuwbestendige Zwarte Pieten) Bij voorkeur hebben ze ervaring met (bob)sleeën.

Voorbereiding Aangezien dit menu een ware calorie-bom is, raadt Kookpiet aan om eerst aan de fysieke conditie te werken. De Zwarte Pieten oefenen elk jaar in de sporthal “De Klavers” de volgende Zwarte Pietenkunstjes in een Zwarte Pietenomloop: dakgootklimmen, noklopen, pakjes gooien, strooiologie = snoepgoed strooien, Zwarte Pietenkoprol maken, zakheffen, schoorsteenkruipen, fluisterstappen en hink-dak-springen. Omdat Kookpiet het te druk heeft met het bereiden van de gerechten en de andere Zwarte Pieten te moe zijn na hun nachtelijke verkenningsronde op de daken, kunnen ze best wel wat hulp gebruiken voor het versieren van de feestlocatie. Gelukkig zijn er veel helpende handen om mooie slingers in de gangen en in de inkomhal op te hangen. Zo kan de eerwaarde gast feestelijk verwelkomd worden.

Aperitief: Proevertje van gestrooide mokjes, geserveerd van op een schooldakje vol sneeuw Dit serveert Kookpiet meestal een aantal dagen vooraf, zodat het hele menu doordrongen is van de Sinterklaassfeer dit geeft een fijnere en meer afgewerkte smaak. Hij schikt (met toestemming van de Sint) enkele Zwarte Pieten op de schooldaken. Enkel de Zwarte Pieten met een “Dakkruipers-diploma” mogen zich op het gladde en besneeuwde dak begeven !!!!! Zij zullen meermaals een handvol mokjes gooien naar alle kinderen op de speelplaats.Terwijl Kookpiet het liedje “Zie de wind waait door de bomen” zingt, roert en klopt hij hartelijk. Vol smakelijke verwachting mag het gerecht nog een aantal dagen sudderen op een laag vuurtje en daarna afkoelen met hevige buien poedersneeuw en ijs.


Voorgerecht: Sinterklaas-stoetje Daarna schikt Kookpiet de pittige (en met pepernoten gekruide) zingende kinderen in een erehaag op de besneeuwde speelplaats. Hij overstrooit alles met Sinterklaasliedjes. Het deksel (van de auto) heeft de kapriole Cabrio-ooltjes Piet alvast weggenomen.

Hoofdgerecht (kleuters): Muzikale ontvangst op een troontje van satijn Als dank zal de Sint in elke klas een mooi Sinterklaascadeau afgeven. Indien de hoogbejaarde Sint nog niet te moe is, kunnen de kleuterjuffen hem animeren met het toneeltje” Ik wil alles voor mezelf”. Het zal de gulle gever, zeker verheugen.

Hoofgerecht (lagere school) Salade van zelfbereide sketchjes en liedjes Hiervoor heeft Kookpiet wat meer plaats nodig op het aanrecht. Daarom verplaatsen de gasten en de feestvierders zich naar de ruime polyvalente zaal.

Tussengerecht (voor zieke kinderen) Sinterlijk telefoongesprek in een sausje van troost Dessert: Pittige pannekoek van Piet O, kom maar eens kijken,wat er in het pannetje ligt. Een lek’re pan-ne-koek, van die goede Sint. Gooi dit in de lege,lege tonne(kes = kindermaagjes). Dank u helpend ouderraadje en gevend Sinterklaasje.


ij delen lief en leed Wij zijn blij met de komst van:

 Stella De Wit (°5-07-2010) Dochtertje van Sofie Galle en David De Wit. Kleindochter van Lutgard Nicque (schoonmaakster).

 Sep De Pesseroey (° 9-07-2010) Zoontje van Ilse Lenaerts (C.L.B.-medewerkster) en Frederik De Pesseroey.

 Louise Michiels (° 2- 09-2010) Dochterje van Liesje van Neygen en Lester Michiels. Tweede stiefkleindochtertje van juf Sanne (Titularis L 1a).

 Louise De Dauw (° 12-10-2010) Dochtertje van Sarah De Visscher en Dries De Dauw (oud-leerling). Tweede kleindochter van juf Lieve Vandenhove (Zorgjuf kleuters).

 Hannes De Meulenaere (° 18-10-2010) Dochtertje van Evelien Lombaert en Frederik De Meulenaere (oud-leerling) Eerste kleinzoon van juf Karen De Meyer (Leerkracht R.K.G)

 Lucas Blendeman (° 21-11-2010) Zoontje van Maggy Smet (titularis L4A) en Wim Blendeman.

 Luci De Batselier (° 4-12-2010) Dochtertje van Dorien Ghyssaert (kleuterleidster Bewegingsopvoeding voor kleuters) en Patrick De Batselier.


Onze oprechte deelneming: ¬ ¬ ¬

Werner Van Poucke (° 11.01.1941 — † 24.06.2010) Vader van juf. Tine Van Poucke (titularis L 3 A) Grootvader van Wannes en Toon (oud-leerlingen) en Kaat Bayens (L 6B).

¬

Maria Nicque (° 20.06.1943 —† 30.08.2010) Zus van Lutgard Nicque (schoonmaakster)

¬

Ignace Arts (°4.08.1964 — † 23.08.2010) Oom van Andrea (L 6B), Servaas (L 4 B) en Aster Descamps (L2 a)

¬

Jozef Sarens (°19.07.1948 — † 11.09.2010) Grootvader van Kristel (L 5B) en Lucas (Gr 1) Sarens. Grootvader van Robby (oud-leerling) en Alisha Van Puymbroeck (L 1B) en van Caitlin De Gendt (oud-leerling)

¬

Raoul Van Steenkiste (°16.11.1929 — † 15.09.2010) Grootvader van Charlotte Van Dessel (Gr 2A)

¬

Bart Standaert (° 8.08.1981 — † 16.09.2010) Neef van juf Martine Tindemans (titularis Gr 2B) en van Sabine Tindemans, mama van Ophelie (L 3B) en Emile (L 1B) Van der Henst.

¬

Chris Marien (° 4. 05.1965- † 7.10.2010) Papa van Yana Marien. Partner van Sigrid Van Mieghem Stiefpapa van Van Mieghem Bjarne (L 2C) en stiefpapa van Van Goethem Brent (oud-leerling) en Kayli (L 4A) .

¬

Maria Van Hoeck (° 2. 02.1923- † 4.11.2010) Grootmoeder van Kristel (L 5B) en Lucas(Gr 1) Sarens

¬

Willy Van Langenhove (° 27. 05.1948- † 27.11.2010) Grootvader van Lotte Symoens ( L 5B).


 op de kus- en rijzone 

op het kruispuntje Sint-Andries/Gavermolenstraatop plaatsen voorbehouden voor anders-validen behalve met parkeerkaartop het voetpad in de Gavermolenstraatop de verhoogde berm in de Sint-Andriesstraat

Niet parkeren:  5 m voor oversteekplaats voor fietsers en/of voetganger Antwoord vraag 1: Ik ben gehaast omdat we thuis te laat zijn vertrokken thuis. Mijn kind zal niet op tijd zijn voor de schoolbel. Enkel deze parkeerplaatsen zijn nog vrij. Ik mag hier parkeren enkel met een anders-validen parkeerkaart.

(1B) Antwoord vraag 2: Aan een oversteekplaats voor fietsers of voetgangers hou ik 5m vrij. zo kunnen de overstekende voetgangers de auto’s zien aankomen en omgekeerd.

(2C) Antwoord vraag 3: Alle parkeerplaatsen aan de sporthal zijn ingenomen. In de Gavermolenstraat mag ik parkeren op de straat in de rijrichting (aan de kant van de huizen).

(3C) Antwoord Vraag 4 Deze verhoogde berm is voorzien voor de verkeersveiligheid: zo kunnen de overstekende voetgangers de auto’s zien aankomen en omgekeerd. Ik mag hier in geen geval parkeren.

(4C) Antwoord vraag 5: Vandaag zet ik mijn kinderen af aan de Kiss&Ride-strook. Om de afscheidszoentjes te geven, parkeer ik netjes tussen de twee borden, zodanig dat de oprit niet geblokkeerd wordt door achterkomende auto’s.

(5B)

Oplossingen Theoretisch Rijexamen Gavertje Vier


27 december tot en met 9 januari: Kerstvakantie

Januari Dinsdag 18 januari Vrijdag 21 januari

Vergadering ouderraad + nieuwjaarsreceptie Leeruitstap Technopolis voor L1

Februari Dinsdag 1 februari Vrijdag 11 februari Zondag 13 februari Woensdag 23 februari Donderdag 24 februari

Personeelsvergadering (de lessen stoppen om 15.50u) Pedagogische studiedag 2 Valentijnsontbijt ouderraad Opendeur groep 1 Oudercontacten voor kleuters op uitnodiging

7 tot en met 13 maart : Krokusvakantie

Maart Dinsdag 1 maart Donderdag 3 maart Vrijdag 4 maart Donderdag 17 maart Maandag 21 maart Vrijdag 25 maart

Personeelsvergadering (de lessen stoppen om 15.50u) Rapporten Carnaval op school de 4 leerjaar naar Brussel Jeugdboekenweek de de de de 2 - 3 - 4 – 5 leerjaar op sportdag in Wachtebeke

11 april tot en met 25 april: Paasvakantie

April Vrijdag 1 april Zaterdag 2 april Dinsdag 5 april Donderdag 7 april Donderdag 7 en vrijdag 8 april Woensdag 27 april Zaterdag 30 april

de

de

5 en 6 leerjaar naar Brugge Opendeur groep 1 Personeelsvergadering (de lessen stoppen om 15.50u) Rapporten + oudercontacten voor het lager op uitnodiging Grootouderfeest kleuters G3 op sportdag naar ‘De Ravotter’ Eerste communie

Mei Dinsdag 3 mei Zondag 8 mei Zaterdag 7 en zondag 8 mei Dinsdag 10 mei Vrijdag 13 mei Woensdag 18 mei Donderdag 19 mei Zaterdag 28 mei Maandag 30 mei

de

Oudercontacten 6 leerjaar Plechtige communie en vormsel Feest vrijzinnige jeugd Personeelsvergadering (de lessen stoppen om 15.50u) ste Groep 4 en 1 leerjaar sportdag ‘De Ster’ Opendeur groep 1 de 4 leerjaar “waaslandreis 2” Schoolfeest ste de de de Schoolreis 1 - 2 - 3 en 4 leerjaar

Juni Woensdag 1 juni Donderdag 2 juni Vrijdag 3 juni Dinsdag 7 juni Vrijdag 10 juni Zondag 12 juni Maandag 13 juni Dinsdag 14 juni Zondag 19 juni Donderdag 23 juni Maandag 27 juni Dinsdag 28 juni Woensdag 29 juni Donderdag 30 juni

Rapporten Hemelvaartsdag Brugdag Vergadering ouderraad Schoolreis kleuters Pinksteren Vrijaf : pinkstermaandag Lokale verlofdag 2 Lentefeest Tentenkamp L6 de de Schoolreis 5 en 6 leerjaar Oudercontacten allen Receptie L6 Rapporten + oudercontacten


Stedelijke Basisschool Belsele

“GAVERTJE VIER” Gavermolenstraat 83 Tel : 03/772.48.57 Fax : 03/772.69.28 kris.cerpentier@sint-niklaas.be

www.gavertjevier.be

Gavertje Vier: Schoolkrantje Kerst 2010  

Dit is de kersteditie 2010 van het Schoolkrantje van de Stedelijke Basisschool Belsele 'Gavertje Vier'