Page 1

… waar iedereen thuis is!

Een band tussen school en thuis

Schooljaar 2012 – 2013

Redactie: Veerle Buytaert – Frederik Vanhuffel – Nele Merckx V.U.: Hilde Rimbaut

Schoolkrant


2


INHOUD: Woordje van de directeur Woordje van de coÜrdinerend directeur Weetjes van L4B: Eerste schooldag Wondere ouderraad Wiebel & co in de kleuterschool Waarden en deugden: eerlijkheid Weetjes uit de zedenleerklas Wij sorteren Waterproject: Loop naar de pomp Wij houden van voorlezen Muzische creativiteiten Wijze sokpoppen Verkeersweek in beelden Wij gingen op stap naar de vogelringer Technobus L5 en L6 Woorden van kinderen uit L5B: Haiku’s Welkom Sinterklaas en Zwarte Piet Wij sporten graag: scholenveldoop De Ster Met pensioen Wij delen lief en leed Wens

3


oordje van de directeur Aan alle lezers van onze schoolkrant,

Opnieuw staan we aan het eind van een kalenderjaar en willen wij met onze schoolkrant terugblikken op de activiteiten van de voorbije maanden. Boeiende artikels werden geschreven door klein en groot, foto’s werden afgedrukt om een sfeerbeeld weer te geven. En hopelijk zijn jullie kinderen thuis af en toe ook mooie verhalen komen vertellen over wat ze hebben meegemaakt op school. Als directie sta ik vandaag even stil bij het beroep van onderwijzer. Elke schooldag opnieuw mogen zij kinderen op het wonder wijzen: het wonder van de wiskunde, van de taal, van het creatief bezig zijn, kortom het wonder van het leven... Onderwijzers brengen het verleden terug tot leven, maken het heden inzichtelijk en geven vorm aan de toekomst. Deze belangrijke opdracht houdt ook een grote verantwoordelijkheid in. Deze (w)onderwijzers helpen mee bepalen hoe de kinderen later in het leven zullen staan. Daarom blijven wij op Gavertje Vier op zoek gaan naar methoden die het lesgeven op onze school verrijken. Ik denk daarbij aan het deugdenproject, onze nieuwe methode voor WO, de nieuwe methode voor Frans die we dit jaar in L5 en L6 gebruiken, onze MuVo-carrousel, het project ‘proeven van muziek’. Daarnaast willen wij onze rol in de samenleving trachten te vervullen als ontmoetingsplaats voor kinderen, leerkrachten maar ook voor ouders en grootouders. Dit op een manier dat de belangrijkste opdracht ‘het lesgeven’ centraal staat voor iedereen, ongeacht afkomst of overtuiging, vanuit een diep respect voor elk één! Deze droom waar maken vraagt elke dag opnieuw een grote inzet van iedereen die bij onze school betrokken is: de leerkrachten, het kernteam onder leiding van onze pedagogisch adviseur Eric De Witte, de ouderraad en de vele helpende handen. Het leidt tot de unieke biotoop van een school... waarin hopelijk iedereen zijn plaatsje vindt.

4


Wat 2013 ons zal brengen, is voor iedereen een vraagteken. Overal duikt het woord crisis op, wat betekent dat het pad van de toekomst niet eenvoudig te bewandelen zal zijn voor velen. Laten we dan trachten te genieten van de kleine geneugten van het leven met deze spreuk in het achterhoofd: “Verleden heb je, toekomst moet je maken.�

Voor iedereen een gezond, leerrijk, boeiend, respectvol en eerlijk

gewenst!

Hilde Rimbaut directie Gavertje Vier

5


oordje van de dirco Elk nieuw schooljaar wijzigt er wel wat in de onderwijsregelgeving. Een nieuw inschrijvingsbeleid is één van de belangrijkste wijzigingen voor dit schooljaar en heeft zijn gevolgen voor kinderen die vanaf het schooljaar 2013-2014 voor het eerst naar school zullen gaan. Via pers, brochures van de overheid en een brochure van het Lokaal Overlegplatform (LOP) zal informatie op u afkomen die alle nodige weetjes samenvat. Deze informatie blijft evenwel algemeen, terwijl in bepaalde scholen of regio’s de details verschillend kunnen zijn.

Wetgeving bij inschrijvingen 1. Wanneer moet ik mijn kind inschrijven? Een inschrijving • als uw kind • als uw kind • als uw kind

is noodzakelijk: voor het eerst naar school gaat overgaat van de lagere school naar het secundair onderwijs van school verandert

Als uw kind in Gavertje Vier blijft, dan hoeft u niet elk jaar opnieuw in te schrijven.

2. Wanneer starten de inschrijvingen? Inschrijven doet u in het schooljaar voorafgaand aan het schooljaar waarin uw kind naar school gaat. De startdatum om in te schrijven in Gavertje Vier is afhankelijk van voorrangsregels bepaald door het LOP*. (zie vraag 3)

3. Wie krijgt voorrang? 1. Broers en zussen van leerlingen die al ingeschreven zijn in de school. Ook stiefbroers en –zussen, halfbroers en –zussen of andere kinderen die op hetzelfde adres, dus in dezelfde leefeenheid, wonen. 2. Kinderen van personeel van de school, dus van leraren, secretariaatsmedewerkers, schoonmaaksters, … Bovenstaande categorie kan zijn/haar kind inschrijven

van 7 januari 2013 tot en met 28 februari 2013 om tijdens het schooljaar 2013-2014 in te stappen in Gavertje Vier. Inschrijven kan na afspraak via het schoolsecretariaat of de directie. Contactgegevens: 03/778.39.00 hilde.rimbaut@sint-niklaas.be Meer info: www.gavertjevier.be

* LOP = Lokaal overlegplatform, LOP-deskundige is Jean-Paul De Beleyr. Meer informatie kunt u verkrijgen via jeanpaul.debeleyr@ond.vlaanderen.be - 0499/92.29.57 of bij de dirco van onze scholengemeenschap: karien.vanraemdonck@sint-niklaas.be - 03/778.38.46

6


4. Wat neem ik mee wanneer ik mijn kind laat inschrijven? •

SIS- kaart + strookje van de mutualiteit

En indien van toepassing: • Een bewijs dat u een studietoelage ontvangt, zoals een attest of rekeninguittreksel. • Een kansenpas. • Een kopie van de beslissing van de jeugdrechtbank of van het Comité voor Bijzondere Jeugdzorg, om te bewijzen dat het kind geplaatst is.

5. Wat met nieuwe ouders? Ik heb familie, buren, kennissen,… die hun kind (voor het eerst) wensen in te schrijven in Gavertje Vier. Wat moeten zij doen en wanneer kunnen zij hun kind inschrijven?  Nadat de voorrangsgroep van broers, zussen en kinderen van personeelsleden ingeschreven zijn (zie vraag 3), zijn alle anderen aan de beurt. Bovenstaande categorie kan zijn/haar kind inschrijven

van 1 maart 2013 tot en met 19 april 2013 en vanaf 29 april 2013 (indien er nog plaatsen voorhanden zijn) om tijdens het schooljaar 2013-2014 in te stappen in Gavertje Vier. Inschrijven kan na afspraak via het schoolsecretariaat of de directie. Contactgegevens: 03/778.39.00 hilde.rimbaut@sint-niklaas.be Meer info: www.gavertjevier.be De school richt speciale inschrijvingsdagen in tijdens deze periode en voor deze doelgroep. Meer info via de website.

6. 0p welke leeftijd mag mijn kind starten in de kleuterschool? Uw kind kan de eerste keer naar school tussen de leeftijd van 2,5 jaar en 3 jaar. Mogelijke instapdata: • na de zomervakantie • na de herfstvakantie • na de kerstvakantie • op 1 februari • na de krokusvakantie • na de paasvakantie • na Hemelvaartsdag

Gescheiden ouders • Het beste is dat jullie uw kind samen gaan inschrijven op school. Kan er maar één ouder gaan, dan gaat de school ervan uit dat de andere ouder het eens is met de inschrijving. Tenzij die laat weten dat hij/zij niet akkoord gaat.

Ouders die niet op hetzelfde adres wonen, mogen hun kind niet afwisselend naar de ene en dan weer naar een andere school sturen. De school moet zo'n inschrijving weigeren.

Karien Van Raemdonck

7


Eetjes uit L4B Nieuws van de eerste schooldag De leerlingen van L 4B schreven zelf deze teksten en illustreerden dit artikel zelf! Maandag 3 september

Eerste schooldag

Na de grote vakantie zien de kinderen hun vrienden terug op school. In Gavertje Vier krijgen de kindjes van het eerste leerjaar een bloem opgespeld. Het was een grote stap. Mevrouw Hilde Rimbaut heeft een toespraak gehouden. Veel geluk met het nieuwe schooljaar!

4B heeft een nieuw klaslokaal gekregen: de zolderkamer. De kinderen van 4B hebben het naar hun zin in Gavertje Vier! Alexandra, Xander en Jens

Sarah en Emma

L4B heeft voor de eerste keer Frans

Julie slaat teen om

Bonjour Belsele! Sommige kennen al een paar woorden Frans, maar nog niet genoeg. Om 15.25u start de Franse les. Au revoir!

In Gavertje Vier stootte Julie Wauman haar teen tegen de trap. Ze dacht dat het maar niets was, maar na een tijdje voelde ze het prikken.

Karo, Silke en Alice Britt, Julie en GaĂŠtan

8


Terug naar school

Gavertje Vier stapt zingend de school binnen

Deze morgen heeft mevrouw Hilde uitleg gegeven over het nieuwe schooljaar. Daarna hebben we onze nieuwe juf leren kennen. In de klas hebben we over de zomer verteld.

Belsele - Het schooljaar is weer gestart. Iedereen ziet zijn vrienden terug. Er zijn ook nieuwe kindjes op school.

Femke, Tom en Rayna

Emilie, Elisabeth en Luna

Eerste schooldag Gavertje Vier De eerste klassertjes waren heel benieuwd naar hun nieuw klasje. Om negen uur konden ze hun eigen klasje bewonderen. En het vierde dacht aan hun eerste lessen Frans! Axelle en Maxine

9


Ondere ouderraa d

10


Pompoen Nocturne: 400 deelnemers hebben een onvergetelijke avond! Na weken van voorbereiding door tientallen ouders, grootouders en schoolmedewerkers ging vrijdagavond 16 november om zes uur, de eerste Pompoen Nocturne van start. Hoewel het aantal ‘vroege’ inschrijvers net voor de herfstvakantie al veelbelovend was, overtrof het aantal deelnemers die aan de start verschenen onze stoutste dromen. We telden er bijna 400, jong, oud, verkleed of verkleumd! Het thema van deze eerste Pompoen Nocturne was ‘GRIEZELEN’ en dat was overal te zien! Aan de start werd iedereen getrakteerd op het eerste deel van het spannende griezelverhaal:‘De Droomgeesten van Gavertje Vier’. Hoewel sommigen na de vertelling nog duidelijk onder de indruk waren, begon iedereen met de zaklamp in de hand enthousiast aan de avondwandeling die zo’n drie en een halve kilometer lang zou blijken. De wandeling leidde onze deelnemers doorheen de Molenwijk, langs het Hof van Belsele, waar Nicole de politieagente ons veilig overstak tot aan de eerste stopplaats op het speelplein van de Populierenwijk. Omringd door knetterende vuurkorven en gezelligheid alom, konden de deelnemers zich verwarmen aan een heerlijke kop pompoensoep die door echte heksen werd geserveerd. Na deze korte stop en de onthulling van het tweede deel van het griezelverhaal, vertrokken jong en oud opnieuw, ditmaal richting Waterschoot. Daar aangekomen trakteerden twee onvervalste tovenaars, die zich schuilhielden op een akelig donkere plaats, onze deelnemers op vers geperst Drakenbloed, een lekker stukje cake en de finale van het Griezelverhaal. Beladen met de opdracht ‘Het Vergeten Huiswerk’ vertrok iedereen, voor een laatste keer die avond, langs donkere paden richting Gavertje Vier. Alle kinderen die erin slaagden om de puzzel van ‘Het Vergeten Huiswerk’ op te lossen, konden bij aankomst genieten van een lekkere verrassing. Uiteraard werden ook de volwassenen niet vergeten. De eetzaal van onze school was voor deze gelegenheid omgetoverd tot het Nocturne Café en bood aan iedereen de kans om bij een hapje en een drankje na te praten over deze geslaagde avond. De Ouderraad wenst bij deze alle medewerkers en deelnemers te bedanken voor hun inzet en enthousiasme tijdens deze activiteit. Kon u er deze keer niet bij zijn? Geen paniek! De Ouderraad en onze School verwelkomen u graag op een volgende activiteit. Meer over onze activiteiten op http://www.gavertjevier.be/index.php/onzeschool/ouderraad

11


iebel & co in de kleuterschool

Vrienden van Wiebel

Wiebel helpt onze kleuters om conflictsituaties op te lossen. Kleuters moeten zich echter ook bewust worden van hun eigen aandeel in een conflictsituatie. Als ze wild spelen, kunnen zij ook een tegenreactie verwachten.

Kleuters moeten ook begrijpen dat er zich ‘per ongelukjes’ kunnen voordoen, zonder kwade bedoelingen. Kleuters moeten ervaren dat ‘plagen’ niet grappig is en dat ze daar een weerslag van kunnen ondervinden.

Wiebel leert zijn vrienden, bij een dreigend conflict, om “STOP” te zeggen. “IK VIND HET NIET LEUK.” Daarna moeten ze precies zeggen wat ze niet leuk vinden.

De andere partij moet LUISTEREN. Dat doet ze door de ander aan te kijken terwijl hij of zij spreekt. Daarna moeten er ideetjes komen om het probleem op te lossen. Ideetjes waar elke partij zich in kan vinden. Dat is moeilijk en alle kleuterjuffen steken hier veel energie in. Kleuters leren hier vaardigheden die ze al groeiend verder kunnen ontwikkelen. Vaardigheden die ze hun leven lang nodig hebben.

12


Elk jaar brengt Wiebel dezelfde boodschap. Wij verpakken het een beetje anders zodat het nieuw en interessant blijft voor de kleuters. Elke week brengt Wiebel een kort bezoek aan de klas om de kleuters bij de les te houden. Na jaren werken met Wiebel ondervinden we toch dat de kleuters sociaal vaardiger geworden zijn. Onze inzet loont en is belangrijk want de sociale ontwikkeling start van jongs af aan.

We vinden het noodzakelijk om ook jullie, ouders, van onze werking op de hoogte te brengen. De agressie in de maatschappij intomen begint ook een beetje in de kleuterklas! Hiertoe dragen wij als kleuterteam graag ons steentje bij.

Juf Lieve (zorgjuf kleuterafdeling)

De vrienden van Wiebel: alle klaspoppen van onze kleuterklassen.

13


aarden en deugden: EERLIJKHEID. In de lagere school wordt er rond de sociale en emotionele ontwikkeling niet meer

gewerkt met Wiebel maar met het ‘Deugdenproject’. In het vervolgverhaal van dit langlopend project noteerden we als hoofdthema in het scenario ‘Eerlijkheid’. Traditioneel wordt de nieuwe deugd waarrond de school gaat werken, steeds op een gezamenlijk startmoment aangebracht. Plaats van afspraak: een studio waar reclamefilmpjes worden opgenomen, namelijk in de polyvalente zaal in Belsele City.

EERLIJKHEID Juf Geertrui Meester Redouan

Reclame Vanish

Polyvalente zaal De Klavers met live publiek!!

Hilde Rimbaut + werkgroep deugden

Nr 1 Nikon D 50 Donderdag 8 oktober 2012 Belsele City

Meester Redouan en juf Geertrui ontdekten dat reclame zeer misleidend kan zijn! Wie had nu gedacht dat die vuile vlekken écht helemaal verdwenen zouden zijn door zo’n ‘superwasmiddel’?

14


Ook andere juffen en meesters van de school waren erg teleurgesteld in de allesreiniger Mr. Proper. Hij kwam niet uit de fles bij een vingerknip en hun huis was niet in een wip proper!!!

µ

Zo ontdekten de kinderen en de leerkrachten dat reclame liegt en oneerlijk is…. Maar als we er zelf eens bij stilstaan… Wie gebruikt er al eens geen leugentje om bestwil of roddelt al eens niet over anderen? Loze beloftes, stelen, overdrijven en bluffen... vormen een niet zo’n fraai lijstje dat bij het werkwoord ‘liegen’ hoort.

Wie uit ondervinding als de beste weet wat de gevolgen van liegen kunnen zijn, is … Pinokkio! Als geheugensteuntje kregen alle klassen een Pinokkio mee. Aan zijn neus was een woordenlijst gespeld, waarover we in de klas konden praten. Mevrouw Hilde zal eind december komen luisteren naar onze bevindingen hierover.

15


EERLIJKHEID OPRECHTHEID - GELOOFWAARDIGHEID

Eerlijkheid houdt in dat je de WAARHEID geen geweld aandoet en

oprecht bent.

Het is een bouwsteen voor onderling

vertrouwen.

GELOOFWAARDIG bent, kunnen anderen in je geloven.

Als je open en

16


Je toont eerlijkheid als je… ☺ afspraken maakt waaraan je je kan houden ☺ tactvol bent als je de waarheid vertelt ☺ trouw bent aan jezelf en doet wat jij juist ☺ weigert om te liegen, te stelen en te bedriegen ☺ je fouten

toegeeft

☺ zegt wat je bedoelt en bedoelt wat je zegt

17


eetjes uit DE ZEDENLEERKLAS! Zedenleerfeest eerste graad op zaterdag 6 oktober 2012. Zedenleerfeest tweede en derde graad op zaterdag 13 oktober 2012. Dit feest ging door in de Zonfabriek te Sint-Niklaas. De kinderen werden in twee groepen verdeeld en via een doorschuifsysteem namen ze deel aan twee workshops: Workshop 1: een feesthoedje maken Dit hoedje maakten de kinderen uit rubber en versierden het met pluimen, zelfgemaakte bloemen, linten, glitterstickers, knopen,… Als ons hoedje klaar was bevestigden de juffen het met speldjes op ons hoofd. We showden elk ons eigen feesthoedje op een geïmproviseerde catwalk.

Workshop 2: koken voor de receptie We gingen aan de slag met allerlei ingrediënten en toverden verschillende lekkere hapjes en drankjes op tafel. Sommigen onder ons deden al een voorproefje! Het resultaat was een heerlijk buffet: fruit in een jasje van chocolade, een rodebessentaart, pizza van zelfgemaakte deeg, worstjes met kaas in spek gerold, hartenwafels en vers fruitsap.

18


Ook werden we nog verrast op twee dansinitiators die de kinderen een leuke dans aanleerden.

Om vijf uur werden de ouders en familieleden uitgenodigd om te delen in onze feestvreugde en te genieten van alle lekkernijen!!!

Om zes uur verlieten enkel lachende gezichten de Zonfabriek!

Juf Kaat.

19


ij sorteren! Het beeld op de speelplaats zo rond half september: lege drankflesjes, platgetrapte brikverpakkingen, rondslingerende brooddozen, weggewaaide koekenpapiertjes …. Geen fraai zicht! Daarom besloot de werkgroep MOS (Milieuzorg op school) een afvalarme dag te organiseren. Bij het begin van het schooljaar, was het de bedoeling de leerlingen bewust te maken van de afvalproblematiek. Want goed begonnen, is half gewonnen!

Op 14 september 2012 werd er, op een gezamenlijk startmoment op de speelplaats, voor de leerlingen van de lagere school en kleuters van groep 4 een verhaal verteld over de hongerige vuilnisbak. Er werd ook uitleg gegeven over de ‘brooddozenactie’. Tijdens de middagpauze werd er in de refter gecontroleerd of de brooddozen genaamtekend waren. Bij wie dit niet het geval was, werd de naam op de brooddoos geschreven. Ook werd er gecontroleerd of de brooddozen na het middagmaal wel in de brooddozenbak gelegd werden. Ook de dagen erna werd deze controle voortgezet. De klassen die deze hele periode in orde waren, kregen als beloning eens een extra lange speeltijd cadeau op 18 oktober!!!

De leerlingen kregen ook de opdracht om met hun klas pictogrammen te maken voor de vuilnisbakken. Elke klas kreeg een andere opdracht: glas, PMD, papier, restafval... Met het afvallied werd de afvalarme dag afgesloten.

20


De hongerige vuilnisbak De vuilnisbak bij ons op school heeft het niet meer naar zijn zin. Hij krijgt er bijna geen eten meer in, haast niemand gooit er nog wat in. Hij rammelt van de honger, dat klinkt geweldig hol. Maar zelf kan hij er niets aan doen, zijn buikje krijgt hij nooit meer vol. Vroeger was hij hier alleen, alle vuilnis die er was kreeg hij. Zijn deksel ging vaak niet meer dicht, er kon geen klokhuisje meer bij. Tevreden stond hij dan te glimmen. Hij deed ook heel belangrijk werk. Iedereen had hem toen nodig. Hij voelde zich heel groot en sterk. Maar toen kwam Maya de bij, zijn baantje was al snel voorbij. Want door het toedoen van dat bijtje, kwamen er andere bakken bij. Voor oud papier en één voor glas en ook voor de schillen. De vuilnisbak zegt rammelend: “Weet je wat ik wel zou willen?” “Ik wil weg, hier ver vandaan, weg bij die Maya de bij! Hier heb ik toch niets meer te doen, ik zoek een andere plek voor mij.” “We komen juist helpen!”, roepen de andere in koor Het werk doen we met z’n allen dat is heus beter hoor!”

21


aterproject Loop naar de pomp (waterproject van oktober tot maart)

We staan er niet bij stil. Voor ons is het maar normaal dat er elke dag zuiver water uit de kraan stroomt. Maar één wereldburger op zes moet meer dan één kilometer stappen om aan veilig drinkwater te geraken. Onder hen zijn ook veel kinderen. Zij kunnen hierdoor soms niet naar school! Met ons project ‘Loop naar de pomp’ gaan we als school stappen zetten om water te besparen en uit te groeien tot een waterbewuste school. Van september tot 22 maart (wereldwaterdag) zullen we regelmatig werken rond water. De watertest, varen met de milieuboot en enkele waterworkshops, zijn maar enkele voorbeelden. Als afsluiter van dit project gaan we op ‘waterwandeling’. Ook Erik de waterkapitein en Floepje duiken weer op!

22


Als eerste activiteit van ‘Loop naar de pomp’ zijn we gestart op 16 oktober (wereldvoedseldag) met:

DE SMAAKTEST .

Welk water is kraantjeswater en welk water is flessenwater? Welk water smaakt het best? Dat kwamen onze leerlingen allemaal te weten na de watersmaaktest!

23


24


aterweetjes: de smaaktest door L3C en L4C!

DE SMAAKTEST Met deze achtergrondinformatie trokken de kinderen uit L3C en L4C in groepjes rond om de kinderen uit de andere klassen te bevragen naar hun waterkeuze. Vooral om hen iets duidelijk te maken… … namelijk dat kraantjeswater best lekker is!

Water is smaakloos zegt men, waarom smaken verschillende merken water dan toch anders? Kraantjeswater is beter voor het milieu: Het verbruik van mineraalwater in België bedroeg 147 liter per persoon. Dit betekent dat elk jaar voor elke Belg 80 petflessen van 1,5 l worden geproduceerd, vervoerd, en - hopelijk - gerecycleerd. Kraantjeswater wordt 24u op 24u onmiddellijk bij jouw thuis geleverd aan een kostprijs die tot 1000 keer lager ligt dan wanneer je water haalt in de winkel. Kraantjeswater is beter voor de portemonnee: Als de koper overschakelt van mineraalwater naar kraantjeswater, schommelt het prijsvoordeel voor de consument (indien hij 1 liter mineraalwater per dag gebruikt) tussen € 70 en de € 200 per jaar. Kraantjeswater is minstens even gezond als flessenwater: 'Om de zuiverheid hoeft u het nochtans niet te laten, want dankzij de strenge normen vormt ons leidingwater geen enkel risico voor de gezondheid' Vertel welk soort water u het lekkerst vond: Beker 1

Beker 2

Beker 3

water uit de Aldi

kraantjeswater

Spa Reine

Het water uit de Aldi was de winnaar, dit slechts met een kleine overwinningsmarge op het kraantjeswater. Spa Reine kon zijn grote achterstand niet meer goed maken.

Een gezond tussendoortje… Schol ☺!

25


ij houden van ...

Van 17 tot 25 november 2012 was het Voorleesweek. De Voorleesweek is een jaarlijkse campagne die volwassenen wil aanmoedigen om vaak voor te lezen aan kleine en grote kinderen. Thuis, in de kinderopvang of op school: samen met kinderen in boeken kijken en voorlezen stimuleert niet alleen de taalontwikkeling, het vergroot de woordenschat en het tekstbegrip. Samen praten over verhalen en illustraties leert kinderen omgaan met emoties, het stimuleert hun fantasie en het maakt kinderen tot aandachtige luisteraars. Niets dan goeds dus‌ En bovendien biedt voorlezen plezier voor kinderen en volwassenen, een moment van gezellig en intiem samenzijn, samen lachen, griezelen en dingen ontdekken. Voorlezen is het leukste kwartiertje van de dag!

Al enige jaren kunnen onze leerlingen genieten van ouders en grootouders die in de klas komen voorlezen. De school kreeg hiervoor van de bibliotheek een kist met voorleesboeken ter beschikking. Het was weerom een succes voor groot en klein! Dank aan alle ouders en grootouders!

26


Voorlezen is lezen met je oren. Voorlezen is lezen voor wie dat nog niet zelf kan. En voor wie dat al lang kan, maar sรกmen zo fijn vindt. Voorlezen is lachen en schateren en glimlachen. Soms samen, soms om de beurt. Voorlezen is zinnen krijgen en proeven van de muziek van taal. Voorlezen is samen stil zijn met woorden. Voorlezen is een kind op de arm nemen op de trap. Voorlezen is een handje geven bij het oversteken. Voorlezen is even ver weg en veilig terug. Dicht bij elkaar en dan weer los. Voorlezen is in de spiegel kijken en erachter. Voorlezen is de deur van de wereld op een kier zetten en die beetje bij beetje wijd open duwen. Voorlezen is pauze nemen in de drukte. Voorlezen is kwali-tijd nemen. Gegeven tijd. Gekregen tijd. Geschenktijd. Het voorleeskwartiertje is een recht van alle kinderen, braaf en stout, groot en klein, bruin en blank en alle andere tinten. Voorlezen is plezier voor twee: samen een walsje draaien, een polka hoppen, swingen of kiezen voor een slow. En wie de dans leidt? Soms de voorlezer. Soms de luisteraar. Voorlezen is luisteren en kijken. Naar een verhaal. Naar een kind.

Bedankt voor jouw bijdrage en enthousiasme aan ons leukste kwartiertje van deze dag! 27


uzische creativiteiten dankzij

Muzische vorming maakt een steeds belangrijker deel uit van ons huidig onderwijs. Op een creatieve, kunstzinnige en expressieve manier en met een open geest de wereld verkennen en ontdekken, kinderen nieuwsgierig maken naar en hen laten proeven van cultuur, daar willen wij ook als school ons steentje toe bijdragen. Wij trachten de kinderen een gevarieerd programma aan te bieden met muzische activiteiten in de klas, de MuVo-carrousellessen in de lagere school, toneelvoorstellingen in de stadsschouwburg en het SteM, eigen rollenspelen in de klas, dansexpressie,… maar we willen graag nog een stapje verder gaan in het beleven van kunstzinnige ervaringen. Daarom heeft Gavertje Vier een subsidieaanvraag ingediend bij de CANON-cultuurcel, binnen het Dynamo³-project. Het initiatief dat we indienden kreeg de naam ‘Proeven van muziek’ en werd een samenwerking tussen de scholen Gavertje Vier en Sint-Lutgart in Belsele en De Ritsheuvel in Puivelde, onder het deskundig en muzische oog van Dirk van der Speeten van het cultuurcentrum ’t Ey. Een grote dank aan Dynamo³, want onze subsidies werden toegekend, wat een enorm duwtje in de rug betekende. We bleven niet bij de pakken zitten en er werden samen enkele leuke activiteiten op touw gezet, waarin alle kinderen van de drie scholen hun EY kwijt zouden kunnen. De eerste activiteit vond reeds plaats op 9 november, met als thema De Loteling, in het kader van de vredesproblematiek. Alle leerlingen van L5 en L6 werden verwacht in ‘t Ey voor een tentoonstelling van Rufin De Decker, gevolgd door een muzikale voorstelling door Dirk Van der Speeten en Peter Verhoeven. De leerlingen van de tweede graad worden dan weer verwend met een alternatief carnavalbal op 8 februari 2013, het Reynaert-BalEYnbal, in de polyvalente zaal De Klavers. Amusement verzekerd! En ook onze jongste leerlingen en kleuters werden niet vergeten. Aan hen wordt half juni 2013 een artiestenwandeling aangeboden doorheen Belsele voor onze school en SintLutgart, en in Puivelde voor de kinderen van De Ritsheuvel. We wandelen van locatie naar locatie en ontmoeten er allerlei muzikanten en maken kennis met diverse muziekstijlen. Muzikale ouders, grootouders of andere verwanten die zin hebben om hun talenten te tonen, mogen zich steeds melden. Er werden nog een heleboel leuke ideeën op tafel gegooid, maar dat blijft nog even een verrassing voor de komende schooljaren. Dankzij deze ervaringen leren de kinderen hun creatieve IK kennen en ze groeien en GROEIEN en

GROEIEN…

Want jezelf leren kennen is een kunst, en dankzij kunst leert men mens worden.

Nele Merckx, beleidsmedewerker

28


En wat vonden de leerlingen ervan? Hun mening mailden ze naar Mevrouw Hilde.

Beste Mevr Hilde, We gingen met onze klas naar 't Ey om naar muziek te luisteren. Daar zagen we verschillende instrumenten. Zoals de doedelzak, draailier, accordeon, gitaar. De papa ven Ferre speelde op al deze instrumenten. Zelfs op een hommel. En dit instrument speelt mijn mama ook. Ik vond de muziek heel mooi en heb er echt van genoten. Het was een leuke uitstap. Groeten, Seppe Coquet uit L5B.

Dag mevrouw Hilde, ik moest je laten weten wat ik van de oorlogsliedjes vond en ik vond het heel mooi maar ook een beetje triestig. Vele groeten, Alexine uit L5B.

Beste mevrouw Hilde, Wij vonden de voorstelling zeer leerrijk omdat er veel instrumenten waren die wij nog niet kenden. Er waren droevige liederen en ook vrolijke liederen en we waren zeer verrast door het thema. Met vriendelijke groeten, de leerlingen van L6A.

Dag mevrouw Hilde, We waren verrast om zoveel instrumenten te zien en horen die we nog niet kenden. Het afscheidsliedje zorgde voor veel sfeer in de groep. Sommige kinderen vonden dat enkele liedjes te lang duurden. We hebben ons geamuseerd! Vele groetjes, de leerlingen van L6B

29


ijze sokpoppen in L4C! Een sokpop is de benaming voor een soort handpop, waarbij de poppenspeler zijn hand in een pop met een gezicht gestoken heeft. Met zijn vingers beweegt hij dan de mond. De pop heeft de vorm van een sok en is in de meeste gevallen ook zelf gemaakt uit een oude sok. De sokpoppen uit L4C zijn allemaal dieren met knotsgekke benamingen die te maken hebben met hun uitgesproken karaktereigenschappen. Onze geheimen geven we uiteraard niet prijs. Wel willen we jullie laten genieten d.m.v. enkele foto’s van ons spetterend Sokpoppentheater â˜ş! Veel plezier!

30


erkeersweek in beelden:

31


Ij gingen op stap naar de vogelringer: L4C Met het schrijven van dit artikel oefenden de leerlingen van L4 C ook hun computervaardigheden.

Woensdag de 10de oktober vertrokken we met de fiets naar de vogelringer. Om te leren hoe vogeltjesgeringd worden. We gingen met de klas L4C. Het was in de Kernemelkstraat 34.

Dan gingen we naar een schuilhok om ons te verstoppen zodat de vogeltjes ons niet kunnen zien. Er was een meneer die heette Paul en hij ving de vogeltjes. En rond het houten schuilhutje stonden een paar bomen.

Buiten was er een lokvogel die gebruikte Paul om de vogeltjes te lokken. Een CD-speler staat buiten verbonden met een luidsprekertje. En de meeste die hij vangt zijn de graspiepertjes.

Paul vangt vogels met twee vangnetten, die vast gemaakt zijn aan de grond. Met een touw aan de hendel waar hij aan kan trekken.

32


De netten klappen naar elkaar toe en vallen over elkaar. Het vogeltje zit gevangen.

Paul haalt de vogels vanonder de netten. Hij doet ze een ringetje om, zodat hij weet in welk land ze toekomen. Graspiepers hebben een lange, smalle snavel: zo weten we dat hij insecten eet. Hij heeft een lange achternagel, zo kan hij zich goed afduwen op de grond om hoog te springen.

Tot slot hebben we met de klas een leuk spel gespeeld. Genaamd estafette. En je moest hinkelen naar de persoon voor je en die moest dan hinkelen naar de persoon voor hem. Ook dassenroof, raden welk dier op je rug hangt en een kruiswoordraadsel was erbij. En het was leuk!

Dankjewel. Bo en Chelsea

Reporters ter plaatse uit L4C: Bo en Chelsea

33


E technobus We gingen naar de technobus met de klas. Op de buitenkant van de technobus stonden er vissen, slangen en water. Het was een erg mooie bus. Er waren 2 bakken die je in en uit de bus kunt schuiven. Toen we binnen kwamen, nam mevrouw Saartje het woord. Ze vertelde zo wat van alles. We mochten daarna een experimentenjas aandoen, zodat onze kleren niet vuil werden. Je kreeg een kaart naar welk lab je eerst moest en je kreeg ook een naam. En bij het experimentje, waar jij moest beginnen lagen er 2 potloden met de naam van je groepje. Twee potloden voor jou en je partner. Het blauwe lab kreeg ook een potlood en de tandpasta die ze zelf hebben gemaakt. Ze had een vies, modderig kleurtje maar ze rook naar munt. Lekker dus! Er waren 3 labs. Er was het groene, het blauwe en het oranje lab. Elk proefje duurde 15 minuten en we mochten 3 proefjes doen. Het allerlaatste proefje deden we met heel de klas samen. We zaten op de grond. Achter ons hing een hele grote tv waar foto’s werden getoond van klassen die reeds voor ons waren. Het was een erg toffe belevenis.

Dit hebben we te danken aan mevrouw Hilde!!! Sarah El-Saeidy – Marije Wauters

Groen Xperilab Tijdens het binnenkomen gaf Saartje ons uitleg en moesten we een witte schort aantrekken. PROEF 1: microscoop: we moesten een glaasje onder de microscoop leggen. Dan werd het 40 keer vergroot . Toen pakten we de watervlo met de pipet. We legden haar op het glaasje. Zij werd dus 40 keer vergroot. PROEF 2: windenergie: we moesten de kleine windmolen laten draaien. Uit plastic vellen knipten we figuren die we op ijzeren staafjes schoven. Niet vergeten de vellen schuin te zetten. Dan nog een knop indrukken en de ventilator begon te blazen. Dan draaide de zogezegde windmolen. Het pijltje duidde aan hoeveel kilometer per uur de windmolen ging. PROEF 3: isolatie: door de infraroodcamera konden we zien welke vacht, glassoort en dakpan het warmste was.

Tuur D’hooge – Sander Van Eetvelde

34


Blauw Xperilab Uitleg: Als we binnen gingen in het lab kregen we eerst wat uitleg. Daarna moesten we een wit jasje aantrekken om onze kledij te beschermen. Als je met de ingrediënten ging werken moest je handschoenen aantrekken. Elke proef duurde vijftien minuten.

De Proefjes: PROEF 1: in het eerste labo moesten we met kleuren werken. We namen een papiertje met twee blauwe stippen op. Toen trokken we een lijn tussen die twee stippen met een zwarte stift. We moesten het papiertje in water plaatsen. We moesten 3 minuten wachten. Toen veranderde de zwarte lijn in alle kleuren van de regenboog. PROEF 2: in het tweede labo moesten we met klei drie torpedovormige volumes maken. Toen staken we de vormen telkens op twee ijzeren staafjes. Een machine liet de vormen ronddraaien in het water. Uiteindelijk was de speervorm de snelste. PROEF 3: in het labo moesten we door verschillende producten te mengen tandpasta maken. We deden er munt bij … MMM! Jolien Lybeert – Laurien Abrudan

Oranje Xperilab Eerst een witte schort aan doen.

PROEF 1: plantaardige vezels. Eerst moesten we het glazen plaatje boven het licht van de microscoop leggen. Door aan verschillende schroeven te draaien werd het beeld scherp. Aan de hand van een schema konden we vaststellen welke soort vezel het was. PROEF 2: Prisma’s (zeshoeken) en cilinders (rollen). We moesten papieren cilinders en prisma’s maken. Daarna legden we er platte, ovale stenen platen van één kilogram op. De prisma’s begaven het eerst, dus de cilinders waren het sterkst! PROEF 3: elektriciteit. We kregen 2 draden: een rode en een zwarte. Een propeller (van Lego), een luidspreker en een rekenmachine sloten we een voor een aan aan zonnecellen. Zo konden we zien welk apparaat het meeste zonnecellen nodig had, dus het meeste energie verbruikt.

Hannes Piessens – Felix Van Audenaerde Dit verslag werd geoptimaliseerd door Emma, Tymo, Tim, Guentano, Rune, Brend, Gianni, Mattis, Brent Anke en Gabor

35


oorden van kinderen: ha iku’s van L5 Het vijfde leerjaar B maakte haiku’s. Dit is een soort gedicht dat niet rijmt en precies 17 lettergrepen heeft. Het bestaat uit 3 zinnen met 5 - 7 - 5 lettergrepen. Onze president van Europa Herman Van Rompuy schrijft er dagelijks. Misschien zit hier wel een nieuwe president van Europa tussen.

Hallo, ik ben Nick. Ik hou heel veel van mijn broer. Hij is superlief. Dimi is mijn naam. Ik speel op de computer. Ik hou van ijsjes. Axelle Elewaut en haar pony’s zijn super. Mijn sport is toppy. Ik ben Xander. Ik doe voetbal met Noah. Ik ben supporter. Ik ben de Sander. Heb één broer en één stiefbroer. Ik ben tien jaar oud. Hoi, ik ben Esther. Ik was gisteren jarig. Ik ben nu tien jaar. Ik heet Damy Troch. Ik ben dol op voetballen. Ik zit in 5B. Mijn naam is Maxim. Ik heb drie broers geen zussen; Ik ben tien jaar oud. Ik ben de Rico. Ik speel veel op X-box. Meester Jan is leuk.

36


Mijn naam is Seppe. Ik vind vissen heel heel leuk. Ik vang een paling. Ik ben OphÊlie en ik knutsel heel heel graag met heel veel kleurtjes. Luka is de naam. En yoga is wat ik doe. Dit word ik nooit moe. Ik ben Eline C. Ik rijd graag op een pony. Dat is superleuk! Ik ben de Quinten. Ik speel super graag Minecraft. Dat is heel erg leuk. Henri scoort een goal. Ik kan het beste schoppen. We zijn gewonnen. Ik ben Emily. Ik heb een broertje van 5. Ik lees graag een boek. Ik ben Alexine. Ik hou heel heel veel van dansen. En van paardrijden. Gianni Van Der Sypt. Ik maak een goal in het doel. Quinten is mijn vriend. Noah doet voetbal. Dat doe ik op Vos Reinaert. Ik doe dat heel graag. Ik ben Stef D’Hossche. Badmintonnen is heel leuk. Ik ben gewonnen. Mijn naam is Eline. Ik heb minstens zes nichten. Ik turn super graag. Ik ben Ann-Laurence. Ik speel op veel trompetten. Ik blaas er hard op. Mijn naam is Sander. Mijn hobby is badminton. Ik heb een broer Stef.

37


En kijkje achter de deuren

van groep 4

Wat begon als een ‘gekronkel’ over de vloer eindigde in een kleurrijk dansspektakel n.a.v. onze toneelvoorstelling.

Spelen met kleurtjes… Joepie!

38


Ouders helpen bij het bakken van de zelf gesneden frieten.

Waar woon jij in de Petteflet?

Als dank voor die lieve ouders een daverend applaus !

Lekker frietjes eten net zoals Pluk doet bij de familie Stamper. Mmmmmm!

Meneer Pen in zijn winkeltje‌ Frietjes knutselen voor bij de Stampertjes!

39


Vulkanen barsten uit en wij dansen daar op los. Professor Reuttelfleut en haar assistente vertellen ons alle geheimen over de vulkanen.

Geleid of vrij de natuur beleven in de herfst!

40


Wel 3 kappers op bezoek in onze klassen!!! Wassen, knippen, drogen, het hele pakket alsjeblief! â˜ş

41


Het voorleesmoment is het gezelligste moment van de dag. Zeker als het eens je oma of mama is! Dankjewel lieve voorlezers!

Wat fijn als onze mama’s ook eens komen meeknutselen! Samen spookjes maken voor de pompoennocturne: griezelig leuk!!

42


Samen op stap doorheen het huis van de Sint‌ Kijken of het badwater van de Sint echt wel groen is? En of de Zwarte Pieten hun kamer ook moeten opruimen ;-)

43


In het museumtheater maakten we een patakon in brooddeeg. Onze Sinterklaas en Zwarte Piet leken net echt!

Samen gezellig pannenkoeken Eten tijdens het Sinterklaasfeest‌ Mmmmmm!

44


elverdiend zwarte Pietendiploma!

Op de verjaardag van de Sint, werd de sporthal omgetoverd tot een heuse Zwarte Pieten sport– en trainingshal! Meester Wim en juf Annelien bedachten een leuke Zwarte Pietenomloop, met verschillende bewegingspostjes waar groot en klein veel plezier aan beleefden. Noklopen, strooi-ologie, zakhefkunde, pakjes gooien, inpakkunde, ‌ het zijn allemaal vaardigheden die een Zwarte Piet goed moet kunnen! In de opdrachten zijn alle Gavertjes geslaagd en op het einde kreeg iedereen zijn Zwarte Pietendiploma! Hartelijk gefeliciteerd aan alle kleine hulppietjes!

Op 6 december 2012 hebben alle leerlingen van Gavertje Vier hun Zwarte Pietendiploma behaald!

45


E muizen en de poezen op BEZOEK IN HET HUIS VAN DE SINT Enkele sfeerbeelden van juf Mireille, juf Eva en hun kapoenen.

46


Verslag van het Sinterklaasfeest van 30/11/2012 door de muzikale Zwarte Piet Doremifasolio.

Zwarte Pietje, boe, boe, boe! Zwarte Pietje, boe, boe, boe! Jij klimt op de daken, niemand die je ziet. Zwarte Pietje, je krijgt me niet!

Daar wordt aan de deur geklopt, hard geklopt, zacht geklopt. Daar wordt aan de deur geklopt. Wie zou dat zijn? Wees maar gerust mijn kind. Ik ben een goede vriend. Want al ben ik zwart als roet, ‘k meen het wel goed!

Sinterklaasje kom maar binnen met je knecht, want we zitten allemaal even recht. Misschien hebt u nog even tijd, voordat u weer naar Spanje rijdt. Sinterklaasje kom maar even bij ons aan, en laat uw paardje maar buiten staan. En we zingen en we springen en we zijn zo blij, want er zijn geen stoute kinderen bij.

Hij komt, hij komt de lieve, goede Sint Mijn beste vriend, jouw beste vriend, de vriend van ieder kind. Mijn hartje klopt, mijn hartje klopt zo blij Wat brengt hij mij, wat brengt hij jou, Wat brengt hij jou en mij?

47


De zak van Sinterklaas, Sinterklaas, Sinterklaas. De zak van Sinterklaas, oh jongens, jongens,’t is zo’n baas! Daar stopt hij, daar stopt hij daar stopt hij blij van zin, een hippe tv en coole dvd-speler in! De zak van Sinterklaas, Sinterklaas, Sinterklaas. De zak van Sinterklaas, oh jongens, jongens,’t is zo’n baas! Hij is voor groot en klein, groot en klein, groot en klein. Hij is voor groot en klein, voorzien, voorzien van marsepein. En bergen, en bergen, en bergen suikergoed. Zo lekker, zo lekker, zo lekker en zo zoet. Hij is voor groot en klein, groot en klein, groot en klein. Hij is voor groot en klein, voorzien, voorzien van marsepein. En bergen,en bergen,en bergen suikergoed. Zo lekker,zo lekker, zo lekker en zo zoet. Maar onder in die zak, in die zak, die zak, daar ligt het hele grote pak! Voor ‘t lieve, voor ‘t zoete, voor ’t lieve, zoete kind. Zeg was jij, zeg was jij, Dit jaar gehoorzaam vriend? Maar onder in die zak, in die zak, in die zak, daar ligt het hele grote pak!

O, kom toch eens kijken, wat er in mijn schoentje ligt. Alles gekregen,van die beste Sint. Een pop met krullen in het haar, een snoezig jurkje kant en klaar, Drie kaatseballen in een net, Een letter van banket!

48


Sinterklaas bracht, bij hoge uitzondering, een nieuwe TV en DVD-speler mee!

Meer foto’s kan u terugvinden op www.gavertjevier.be

49


Cholenveldloop: DE STER Woensdag 26 september 2012 richtte de stad Sint-Niklaas voor de 24ste maal de scholenveldloop in op de terreinen van De Ster. Van Gavertje Vier namen 56 leerlingen deel en zij behaalden de volgende resultaten:

Meisjes 1ste-leerjaar (° 2006) Aantal deelnemers: 87 Plaats Naam 16 Caluwé Anais 18 Waegemans M Merel 22 De Mol Imke 31 Caluwé Ki-Jana 33 Jansens Julie 36 Spincemaille Rhune 38 Goossens Kato 51 Reusen Juanita 76 Strobbe Juliette

Jongens 1-ste leerjaar (°2006) Aantal deelnemers: 105 Plaats Naam 13 Cerpentier Yani 18 Van Overloop Senne 28 Cools Tanguy 29 Troch Seppe 30 Brys Mathias 33 Van Laere Arthur 92 Hofman Brecht 101 De Bergé Lennert 124 Van de Wille Jelle

Jongens 2-de leerjaar (°2005) Aantal deelnemers: 116 Plaats

Meisjes 2-de leerjaar (°2005) Aantal deelnemers: 92 Plaats Naam 44 Verbeken Laure

Meisjes 3-de leerjaar (°2004) Aantal deelnemers : 82 Plaats Naam 56 Van Overloop Sterre 76 Spincemaille Lauren

Naam

12

De Wolf Rune

20 81 84

Coquet Bram Van Rompu Enrique Lammens Michiel

90 100 103

Van Cleemput Casper Van Gysel Jens Van Landeghem Bram

116

Vercruyssen Yano

50


Jongens 3-de leerjaar (°2004) Aantal deelnemers: 113 Plaats 10

Naam Hotaj Viktor

Meisjes 4-de leerjaar (°2003) Aantal deelnemers: 85 Plaats Naam 5

Van Peteghem Bo

10

Cathoir Alexandra

13

Van Eyck Maxime

26

De Borger Axelle

32

Van Landeghem Sarah

35

Van Peteghem Manon

Jongens 4-de leerjaar (°2003)

36

Cerpentier Silke

Aantal Plaats 53 58 61 63 92 100 105

43

Hotaj Helena

46

De Rop Elisa

66

Herbosch Emma

81

Strobbe Jozefien

14

Heirweg Ben

29

De Smedt Milan

30 31

De Bergé Mathias Thilleman Jonas

deelnemers: 122 Naam Waegemans Xander Van Bogaert Bjarne De Tender Jens Schepens Gaétan Coquet Arne Thienpont Tom Waterloos Maxime

Meisjes 5-de leerjaar (°2002) Aantal deelnemers: jammer genoeg geen .

Jongens 5-de leerjaar (°2002) Aantal deelnemers: 108 Plaats Naam 7 Ros Xander 10 Vanhille Sander 35 Van Eyck Henri 45 Coquet Seppe 46 96

D’Hanis Quinten Biesemans Tim

Meisjes 6-de leerjaar (°2001) Aantal deelnemers: 40 Plaats Naam 6 8 26

Goossens Elena Van Eyck Alexis Cesmeli Eline

34

De Tender Thalia

Jongens 6-de leerjaar (° 2001) Aantal deelnemers: 74 Plaats Naam 22 Van Puymbroeck Gabor 46 Ongena Grim 62 Van Raemdonck Dimi

Proficiat aan alle deelnemers! Foto’s van de scholenveldloop, kan u bekijken op www.gavertjevier.be

51


Et pensioen: Marc De Beule Op 1 september 2012 ging Marc De Beule, gewezen collega en directeur met pensioen. Hij studeerde af op 30 juni 1974 en heeft lesgegeven in Waasmunster, Beveren en Kieldrecht. Marc was in de gemeentelijke jongensschool van Belsele in dienst sinds 1 september 1976 . Hij werd vastbenoemd vanaf 1 september 1978.

In de oude school in de Koutermolenstraat

Eerste schooljaar in de nieuwbouw:1994-1995

Vanaf 01/09/1994 werd Marc De Beule directeur voor de scholen in Belsele en Nieuwkerken. In het schooljaar 2000-2001 groeiden beide scholen zodanig dat er 2 directies konden worden aangesteld. Marc De Beule werd directeur voor Belsele. Later op 1/10/2002 werd hij directeur voor de Stedelijke Basisschool in Nieuwkerken. Vanaf 01/12/2005 was hij begeleider-ondersteuner van de scholengemeenschappen van het basisonderwijs bij OVSG in Brussel. Gavertje Vier wenst Marc te bedanken voor alles wat hij voor de school gedaan heeft. We wensen hem een goede gezondheid en een mooie toekomst met veel tijd voor familie, vrienden en zijn hobby’s!

52


et pensioen: Cla ire Noens Eveneens op 1 september 2012 ging schoonmaakster Claire Noens met pensioen. Negentien jaren of 6935 dagen heeft ze met veel inzet gepoetst, soeptassen afgewassen, koffie gezet in de leraarskamer, pleisters gekleefd als de gewonde kinderen in de keuken kwamen, neusjes afgekuist … wel 100.000 zaken groot of klein. We bedanken Claire hiervoor en wensen haar veel mooie momenten en veel tijd voor haar familie en haar eerste kleinkind!

Oh jee!!!! Ons klas is vuil! Claire, kom toch of ik huil! Waar is je spons? Waar is je doek?

en je emmertje

is ook nog zoek… Maar

Hokus pokus… Iejen-twieje-drei Oeps nee 1-2-3 Kijken of ik de glans weer zie?! En????? Ja hoor! Dus… Schortje uit , dweiltje weg DANKJEWEL Da’s wat ik u zeg!!!! Liefs van heel Gavertje 4 x

.

53


ij delen lief en leed Wij zijn blij met de komst van:

        

Axelle (° 27.05.2012) Zusje voor Stein Delaruelle (G3B). Sander (° 04.08.2012) Zoontje van Nele De Belie (logopediste) en echtgenoot Raya Verschelden. Paulien (° 03.08.2012) Zusje voor Lucas en zoontje van juf Maggy Smet en echtgenoot Wim Blendeman. Finn (° 19.08.2012) Broertje voor Niels (G4C) en Jasper Caljon (G4B). Neefje voor Lauren Bracke (G2A) en juf Gert Caljon (titularis G2B). Eray (° 08.09.2012) Broertje voor Ayten (L3B) en Esma (L2B) Köse. Tess (° 10.09.2012) Zusje voor Lincy Ysebaert (L4A). Ray (° 08.10.2012) Broertje voor Faith Meyskens (G3A). Jennifer (° 20.11.2012) Zusje voor Kyan Hudi (G2A) en Shaun Bruggen (L2A). Gilles (° 29.11.2012) Broertje voor Feline Poppe (G2B).

54


Onze oprechte deelneming:

¬ Gabriëlla Verbraeken (° 18.02.1918 - † 09.06. 2012) Overgrootmoeder van Jordi (oud-leerling) en Tim (L5A) Biesemans. ¬ Hubert Van Grembergen (° 07.08.1944 - † 16.06.2012) Grootvader van Iana (L6B) en Rayna Van Gremberghen (L4B). ¬ Gitta Van de Looverbosch (° 04.04.1969 - † 16.07.2012) Mama van Elena Piers (L2A) en echtgenote van Peter Piers. ¬ Monique Boelens (° 11.06.1945 - † 10.07.2012) Grootmoeder van Axelle Heirman (G3A). ¬ Armand Van de Velde (° 21.02.1943 - † 07.10.2012) Grootvader van Maud Van Asseldonk (L2A). ¬ Adrienne Nys (° 05.07.1924 - † 20.10.2012) Overgrootmoeder van Jens (oud-leerling) en Jana Wielandt (L4C). ¬ Germaine De Jonghe (° 30.12.1921 - † 23.10.2012) Overgrootmoeder van Tymo (L5A) en Roan (L3C) Waterschoot en van Zita Yzewyn (G2A). ¬ Werner Cerpentier (° 27.08.1950 - † 15.11.2012) Grootvader van Silke (L4B) en Yanni (L1A) Cerpentier. Vader van Kris Cerpentier. ¬ Sonia Vandevelde (° 06.07.1952 - † 22.11.2012) Grootmoeder van Stien (L1A ) en Lore (G2A) Engelaar. Moeder van Joost Engelaar (voorzitter ouderraad). ¬ Cédric De Saegher (° 22.05.1996 - † 24.11.2012) Oud-leerling en broer van Alec De Saegher (oud-leerling).

55


ens

God, bij de eerste kaars droom ik van vrede in de hele wereld. Laat het licht van de tweede kaars geluk en liefde uitstralen voor iedereen. Bij de derde kaars hoop ik dat alle mensen voor elkaar willen zorgen. Laat de vierde kaars warmte brengen waar het nu nog koud en kil is. Dan kan het Êcht Kerstmis worden ‌ Amen.

Zalig Kerstfeest! vanwege Juf Karen Leerkracht Roomskatholieke godsdienst

56


Het voltallige schoolteam van

wenst je veel GELUK in 2013!

57


Ieuw telefoonnummer school De voorbije maanden werd de telefonie vernieuwd bij het stadsbestuur. Zo kreeg ook onze school nieuwe en aanvullende telefoontoestellen ter beschikking. Omdat we nu volledig opgenomen zijn in het netwerk van het stadsbestuur, verandert het algemene nummer van de school. Vanaf heden zijn wij te bereiken op volgend nummer:

 03/778.39.00 Tot juni is er een overgangsperiode en kunt u ons bereiken op zowel het oude als het nieuwe nummer. In juni wordt de omschakeling definitief. Verder kunt u onze school en de directie steeds bereiken via e-mail op hilde.rimbaut@sint-niklaas.be of voor dringende zaken op 0492/58.57.21.

Gavermolenstraat 83 Tel: 03/778.39.00 Fax: 03/772.69.28 hilde.rimbaut@sint-niklaas.be

www.gavertjevier.be 58

Schoolkrantje Kersteditie 2012-2013  

Dit is de kersteditie 2012 van het Schoolkrantje van de Stedelijke Basisschool Belsele 'Gavertje Vier'