Page 1

Kers tedi

tie

…. waar iedereen thuis is!

Schoolkrantje Een band tussen school en thuis

Redactie: Veerle Buytaert—Frederik Vanhuffel VU: Irmgard Pauwels - Kris Cerpentier

Schooljaar 2009 – 2010


INHOUD : Woordje van de directeur Woordje van de coรถrdinerend directeur Wonderouderraad Wij zijn nieuw in Gavertje vier Wereld van ICT!!! Wat is cyberpesten? Wij gingen op zeeklassen Weetjes over de vogelringer Wij composteren Wat doen natuurouders? Wij lusten lekker fruit Weetjes uit de zebraklas Wij sporten graag: veldloop Eksaarde Wij sporten graag: veldloop De Ster Klaszoo in het eerste leerjaar Verkeersweek Verkeersproject zesde leerjaar Wij duimen! Waaslandreis Welkom Sinterklaas en zwarte piet Wij gaan op stap Wij sparen dopjes Wij delen lief en leed. Wat staat er op de kalender? Wij wensen jou...


oordje van de directeur Begin december… de eerste “top-ik-weet-niet-hoeveel” is reeds op de radio gepasseerd, menigen zullen de volgende weken volgen. Hoor wie klopt daar kinderen?... Het is de Chiro die met kerstbomen voor de deur staat... December betekent ook terugblikken… Wat waren de highlights? Wat willen we nooit meer meemaken? Wat was “hot” en wat was “zóóóóóóóóóóóóóó 2008”? U zal het met mij eens zijn dat één van de grootste hypes van dit jaar ongetwijfeld moet zijn. De voor- en nadelen, zin of onzin, positieve en negatieve kantjes, … van dit medium laat ik nu even in het midden. Maar het is een feit dat je vandaag de dag mensen ook makkelijk leert kennen door hun foto’s, hun fanpagina’s en hun lidmaatschappen bij groepen op facebook te bekijken. Iedereen kan op zijn ei kwijt en alle facetten van de maatschappij worden er belicht. Dus ik dacht: Laat ik eens kijken in hoeverre de onderwijswereld vertegenwoordigd is op ?? Het onderwijs is de laatste maanden regelmatig in de pers verschenen. Ik herinner me o.a. een artikel rond het feit dat het aantal mannen in het onderwijs, en dan vooral in het basisonderwijs dramatisch is afgenomen. Hoe zou het eigenlijk komen dat zo weinig mannen voor het onderwijs kiezen of er na een aantal jaren terug uitstappen...??

Feit is dat het bij ons in Gavertje Vier nog redelijk meevalt qua verhoudingen! Ik zou bij deze meteen het voltallige team, alle medewerkers en ouders van Gavertje Vier willen bedanken voor hun inzet, hun vertrouwen, hun enthousiasme en de fijne samenwerking (tussen mannen én vrouwen!) tijdens het voorbije jaar! En laat ons meteen wensen dat het treintje ook volgend jaar blijft doorstomen!!! En ja… zagers vind je overal…

Trouwens… als we mogen geloven is die “vervrouwelijking” van het onderwijs toch wel een beetje overroepen …

We kregen ook een nieuwe Minister van Onderwijs voorgeschoteld. Hij scoorde aanvankelijk goede punten door te stellen dat hij het basisonderwijs (dat de laatste jaren al zoveel vernieuwingen heeft moeten doorvoeren) wat rust ging gunnen en zich ging focussen op het secundair onderwijs. Maar toen hij met zijn besparingsvoorstellen kwam aandraven heeft hij zich logischerwijze al heel wat minder populair gemaakt.

Persoonlijk ben ik ook...


Deze uren mochten wij aanwenden om staigiairs en beginnende leerkrachten te begeleiden en op te volgen. Een goed gevoel en een goede start is bij deze mensen zeer belangrijk dus ik vrees dat als deze begeleiding wegvalt volgende groepen respectievelijk zullen dalen...

en stijgen…

Het onderwijsvaktijdschrift “Klasse” bestaat 20 jaar. In hun jubileumeditie beschrijven ze leerkrachten aan de hand van twintig kernwoorden. Ik geef ze graag even mee… weetlust

respect

empathie

“metier”

energie

dynamiet

teamspirit

visie

zorg

wereldburgerschap

humor

toekomst

geduld

emotie

joie-de-vivre

doorzettingsvermogen

avontuur

kritische zin

authenticiteit

….

Stuk voor stuk waarden en vaardigheden die enorm belangrijk zijn om in de eerste plaats zelf na te streven en in de tweede plaats door te geven aan onze kinderen! Ook als ouder. Want de opvoeding van onze kinderen is een verhaal met meerdere schrijvers… Waaraan herken je trouwens een leerkracht… volgens leerkrachten…?

... je foute spelling al van ver ruikt. ... jouw boodschappenlijstjes met rode balpen zijn geschreven. ... je bekend bent met volgende afkortingen: PV, CLB, MDO, BWG, OC, VVKBaO, ET, LP, TK, LO, MO, WO, Wero, GOK, GON, LR, BO, OP, KdG, LS, KS, OD, ODET, LVS,CSBO, KVS,CEGO, IC, ICT, ZC, LOGO, A/C, ZV, ASAP,Pers 16, Pers 3, LOC, COV, Enz... ... je antwoord 21 is, als iemand je vraagt hoeveel kinderen je hebt. - als er thuis een ceedeetje van Sinterklaas in de cd - speler zit en huisgenoten vragen 'duurt da gezever nog lang'! - anderen vinden dat je te weinig werkt en te veel verdient. - je op maandagochtend een megaplatdrukkende-knuffel krijgt met de woorden "oooooooh juuuuuf"... Geef toe, een mens zou voor minder met plezier vertrekken 's morgens! - je wacht tot het vakantie is om ziek te worden. - als je de meest onleesbare krabbels toch kunt ontcijferen tot een degelijk antwoord. - je op de laatste schooldag met tranen in je ogen afscheid neemt van je kinderen. - je een koek of een fruitdoosje opent voor je vriendin. - je alles uitlegt met hand en tand. -… Tot slot… Laat ons vooral deze niet vergeten!!

Prettige eindejaarsfeesten en een fijne nieuwe start! Directeur Kris


oordje van de Coördinerend directeur Spijbelen en schoolverzuim ……….in de basisschool

Spijbelen en schoolverzuim, het lijken zware vergrijpen en op het eerste zicht geen begrippen die van toepassing zijn op kinderen die in het basisonderwijs school lopen. We denken dan ook in de eerste plaats aan leerlingen in het secundair onderwijs die ‘brossen” : leerlingen die dus (op eigen houtje) lessen en lesdagen ongewettigd afwezig zijn, (meestal) zonder medeweten van de ouders.

Nochtans, de wetgeving op de leerplicht is zéér duidelijk : De leerplicht start op 01/09 van het jaar dat een kind 6 wordt en eindigt in het jaar dat men 18 wordt. Tijdens die periode wordt elke ongewettigde afwezigheid op school beschouwd als ‘spijbelen of schoolverzuim’. Bijgevolg is de basisschool sinds kort ook verplicht om een spijbelplan op te stellen waarmee ze aan de overheid ook duidelijk maakt dat alles in het werk gesteld wordt om deze vorm van ‘ongewettigde afwezigheid’ op te volgen, te controleren en (in samenwerking met andere instanties) te sanctioneren.

Aandacht voor “spijbelen” : Tal van onderzoeken wijzen uit dat kinderen die regelmatig lessen en lesdagen ‘missen’ om redenen die niet altijd van medische aard zijn, het meeste kans hebben om geen succesvolle schoolloopbaan te doorlopen én om geen kwalificatie te behalen. Spijbelen en schoolverzuim legt dus in veel gevallen een hypotheek op de toekomst van onze kinderen.

De verantwoordelijkheid van de ouders : Vooral in de basisschool ligt de oorzaak van spijbelen en schoolverzuim in de meeste gevallen bij de ouders. De kinderen zijn immers nog te jong om het belang van regelmatig schoollopen te beseffen


én het hangt in de meeste van de gevallen van de ouders af of hun kind al dan niet op school geraakt. Gelukkig gaat het in de basisschool over een zeer minimaal aantal kinderen die zonder gewettigde reden niet op school aanwezig zijn. Niettemin gebeurt het dat ouders al eens een loopje nemen met de leer- en schoolplicht door zoon of dochter ‘makkelijk’ thuis te houden en/of zich niet te houden aan de overheidsafspraken rond controle op de leerplicht. Een dagje thuishouden na een druk weekend of familiefeestje, een paar dagen vroeger op vakantie vertrekken of een korte verlenging nemen van een schoolvakantie : ook dit is spijbelen. Bovendien leert u uw kinderen onbewust dat niet elke schooldag even belangrijk is. Geen wonder dat uw kind, eens in de pubertijd, dezelfde gedachte en houding zal overnemen. “Jong geleerd is oud gedaan” , geldt dus ook voor spijbelen en schoolverzuim.

De verantwoordelijkheid van de school : Maar ook de school draagt zijn verantwoordelijkheid, en wordt ter verantwoording geroepen door de overheid wanneer veelvuldig spijbelen vastgesteld wordt. Scholen moeten spijbelgedrag nauwgezet opvolgen en steevast ouders en relevante overheden hierover informeren. Een effectief spijbelbeleid moet in elk geval de problemen aanpakken van in het basisonderwijs. In beide scholen, Gavertje Vier en De Droomballon, is dus een “spijbel- en schoolverzuimplan” van kracht waarin we een beleid uittekenden met aandacht voor sensibilisering, preventie, begeleiding en sanctionering. Dit plan bevat negen actiepunten waarbij elk actiepunt belangrijk is om een strategie rond deze problematiek ernstig te nemen en uit te voeren. Een belangrijk (preventief) actiepunt is sensibilisering : het vergroten van de bewustwording dat regelmatig naar school gaan een kritische succesfactor is voor een vlotte schoolloopbaan met aan het einde een kwalificatie die kansen biedt op de arbeidsmarkt. We hopen dan ook dat we, via deze bijdrage aan de schoolkrant, het belang van een correcte opvolging van de leerplicht hebben duidelijk gemaakt.

Gezamenlijke verantwoordelijkheid Het leerrecht van jongeren waarborgen is een verantwoordelijkheid van iedereen: van de lokale en centrale overheid, het onderwijsveld en het netwerk daar rond, maar in de eerste plaats ook van de leerling zelf en zijn ouders. Wanneer we zorgen voor een positief schoolklimaat, duidelijke afspraken en een optimale begeleiding bij problemen, is het aan de leerling en zijn ouders om dit aanbod optimaal te benutten. De ouders zijn de eerste opvoeders en dienen ook als dusdanig erkend te worden. De nadruk op erkenning van de rol van de ouders vloeit voort uit de idee dat een participatieve en respectvolle benadering van jongeren, een respectvolle benadering van ouders inhoudt.

Karien Van Raemdonck Coördinerend directeur Scholengemeenschap van het Stedelijk basisonderwijs Sint-Niklaas


onderouderraa d Sprookjes bestaan nog...    Soms op de voorgrond, soms in alle stilte op de achtergrond… Zo kan je de ouderraad misschien nog  het best omschrijven. Sinds het begin van dit schooljaar hebben heel wat ouders weerom niet stilge‐ zeten. Het begon allemaal begin september…………… 

Er was eens een team van vrijwillige ouders die genoten van de lachende gezichten van de  kinderen in het koninkrijk ‘Gavertje Vier’. Blije snoeten van kinderen die net dat beetje ex‐ tra krijgen …  “Maar hoe en wat kunnen we hiervoor realiseren?”, vroegen zij zich af?  Ze  dachten en dachten en dachten … Tot plots de goede fee uit het niets verscheen! Ze sprak  tot hen en zei: ”Jullie mogen vier wensen doen maar ze mogen niet voor jezelf zijn!”     Plots  kwamen  ze  op  het  idee  om  een  fietstocht  doorheen  Belsele  en  omgeving  te  organiseren…  en  zo  geschiedde.  Ie‐ mand sprong op en zei: ” Ik wil mij daar graag mee bezighou‐ den!”  Waarop  een  ander  eveneens  opsprong  en  zich  spon‐ taan aanbood om te helpen bij het uitstippelen van de route.  De ideeën begonnen te groeien en de aanstekelijke spontani‐ teit  spoorde  andere  mensen  aan  om  hun  bereidwillige  hulp  aan  te  bieden.  “Ik  wil  wel  voor  de  versnapering  zorgen,”  sprak  een  bevallige  dame.    “O  ,  dan  ga  ik  jou  helpen  want  eten klaar maken en mensen van drinken voorzien is het lief‐ ste  wat  ik  doe!”,  sprak  een  andere  bevallige  dame.    En  zo  gebeurde  het  ook.   Vele  vrijwillige  ouders  staken  op  27  september  2009  een  handje  toe  en  hun  goed humeur zette de herfstzon aan om de fietstocht onder een zachte en ver‐ warmende zon te laten plaatsvinden. De ouders die waren opgesprongen bij de  aankondiging,  zagen  dat  het  goed  was  en  keerden  met  een  goed  gevoel  naar  huis.   “Wat is jullie tweede wens?” , sprak de fee opnieuw tot de groep mensen.  Ze dachten na en zeiden: “O lieve fee!  Graag hadden wij met hulp van de  ouders  van  Gavertje  Vier  een  schoolquiz  georganiseerd.”  “Dat  is  goed”,  sprak de fee en zo gebeurde het ook. Heel wat helpende handen kwamen  opdagen en heel wat ouders en leerkrachten kwamen quizzen op zaterdag  10  oktober  2009.  Een  groot  succes  werd  het,  waar  heel  wat  afgelachen,  gedronken en gegeten werd.    


“En wat is nu  jullie derde wens?”, vroeg de fee nieuwsgierig.  “Wij zouden het  zo leuk vinden voor de kinderen, mocht de “echte“ Sint op onze school willen  langskomen!”, spraken de ouders.  De fee stemde onmiddellijk toe. Op woens‐ dag 2 december 2009 kwamen de zwarte pieten al eens een kijkje nemen of alle  kinderen wel braaf waren, en of de omgeving veilig genoeg was voor  de echte Sint. Ondertussen konden de pieten het natuurlijk niet laten  om kwistig snoep te gaan rondstrooien.  En ja hoor, op vrijdag 4 december 2009 kwam Sinterklaas naar Gaver‐ tje  Vier  en  had  voor  alle  klassen  een  cadeau  bij.    Heel  wat  mama’s  kwamen  ook  naar  de  school  om  de  Sint,  de  pieten,  de  leerkrachten  en de kinderen met een lekkere pannenkoek te trakteren.    “Wat is jullie laatste wens?”, sprak de goede fee.  “Wel…”, zei de groep ouders.  “Wij als  ouders  hebben  graag  dat  onze  kinderen  het  goed  hebben  thuis  en  op  school.  Dat  vraagt  uiteraard om de nodige centjes om dat allemaal te verwezenlijken. De stapel goudstukken  in onze ouderraadpot, waar wij al die leuke dingen voor de kinderen mee aankopen, begint  toch wel wat te krimpen.  Dus zouden we iets moeten kunnen bedenken om die terug op‐ gevuld  te  krijgen.    De  goede  fee  sprak:  “Waarom  organiseren    jullie  geen  wafeltjesslag?”   “Dat is een zeer goed idee!” riepen de ouders.  “Ik zal jullie al wat op weg helpen”, zei de  fee.  De fee riep 1 december 2009 uit tot “knotsgekke wafeltjesdag”, en beloofde om  er‐ voor te zorgen dat er heel veel mensen de wafeltjes zouden kopen. En zowaar, het lukte!!   Maar liefst zeshonderd dozen werden verkocht.  Door het grote succes was er wel een klein  probleempje met de levering,  maar uiteindelijk kwam alles goed. Op 3 december 2009 had  iedereen de koekjes die hij of zij besteld had.  En zo wisten de ouders van Gavertje Vier samen met de leer‐ krachten, in tijden van crisis, o.a. de nieuwjaarsreceptie, de  bus voor de zeeklassen en de receptie van de zesdejaars van  de ondergang te redden. De fee was zo onder de indruk van  de  creativiteit, spontaniteit en inzet van alle mensen, dat ze  onmiddellijk  beloofde  dat  ze  zou  helpen  om  op  14  februari  2010 een Valentijnsontbijt te organiseren op school…   En ze leefden nog lang en gelukkig in het koninkrijk Gavertje  Vier…    Bij deze bent u dan ook van harte uitgenodigd om op 19 januari 2010 de nieuwjaarsrecep‐ tie van de ouderraad bij te wonen en om deel te nemen aan het Valentijnsontbijt op zon‐ dag 14 februari 2010 in de refter van de school om op die manier het sprookje mee te bele‐ ven…    Warme  eindejaarsgroeten  van  de  ouderraad  en  dank  aan  allen  die  dit  sprookje  hielpen   realiseren…    De ouderraad! 


ij zijn nieuw in Gavertje Vier Hallo iedereen, Mijn naam is Evelien Laureys. Jullie hebben mij misschien al eens zien rondlopen op school en vragen jullie misschien af wie die nieuwe juf nu eigenlijk is?! Wel‌ Ik ben in juni 2009 afgestudeerd aan de Hogeschool in Sint-Niklaas als lerares Lager onderwijs. Vorig jaar liep ik hier stage bij juf Karolien en juf Ellen. In september onmiddellijk aan de slag in Gavertje 4 waar ik nu juf Peggy vervang tot aan de kerstvakantie in klas 4B. Ik kruip hiervoor elke morgen om 7u ’s morgens uit mijn bed, dat al 22 jaar in Lokeren staat. Wanneer ik niet voor de klas sta of met de leerlingen bezig ben, dan kan je mij waarschijnlijk terugvinden achter de kookpotten, in het huisje dat mijn vriend en ik verbouwen of ergens waar er veel plezier gemaakt wordt! Zo, nu weten jullie toch al iets meer over mij, als je nog meer wil weten, dan weet je ons klasje wel te vinden!!

Graag stel ik me even kort voor. Sinds dit schooljaar ben ik tewerkgesteld in deze scholengemeenschap. Gestart in Nieuwkerken en momenteel vervang ik, hier in Belsele, juf Nele tijdens haar zwangerschapsverlof in het tweede leerjaar. Naast het schoolgebeuren hou ik me graag bezig op sportief vlak. Voornamelijk badminton. Bij deze zal ik iets herkenbaarder overkomen als u me ziet. Vriendelijke groetjes Juf Angelique


Hallo iedereen, Zoals u al weet is mijn naam Erturk Ese en ik geef islamitische godsdienstles in Gavertje 4. Ik ben op 2 mei geboren in Lokeren en ben afkomstig van een Turkse origine. In 2004 ben ik afgestudeerd als islamitische godsdienstlerares, na 2 jaar lesgeven in lageren secundair onderwijs ben ik vertrokken naar Canada. In Toronto ben ik getrouwd met mijn echtgenoot Ahmet en na 2 jaar heb ik een dochtertje gekregen die Betul heet. Wonen in Canada was heel anders dan BelgiĂŤ,.. Engels praten en de Canadese dollar gewoon worden was wel een andere boterham. Maar de natuur, omgeving en de vriendschap was wel de moeite waard om daar te wonen.. Tijdens deze periode heb ik daar ook lesgegeven in de Nil academy als godsdienstlerares en heb ook bijscholing gevolgd. Het was een toffe en een leerrijke ervaring. Nu woon ik in Zele waar ik opgegroeid ben en geef nog les in 2 andere scholen, deze zijn GBS De Zeppelin in Haasdonk en GBS Lindenlaanschool in Beveren. Ik hou heel veel van m'n leerlingen en word heel blij als ik zie dat ze bijleren. EĂŠn van m'n hobby's zijn graag op avontuur gaan naar recreatieparken zoals Bellewaerde, Bobbejaanland, Efteling, Wonderland in Canada,enz... Hier kan je ook een foto van zien. Wel dat was het kort over mij,.. Beste, Ese


ereld van ICT !!! ICT voor iedereen!

Inleiding We zijn weeral een schooljaar verder. Dit schooljaar wordt een belangrijk op ICT-vlak. Het ICT-beleidsplan wordt concreet uitgevoerd. Terwijl Facebook en Netlog blijven evolueren en bekendheid inwinnen, zullen wij ook functionelere zaken leren aan onze leerlingen. Dit wil zeggen dat uw kind meer op de pc zal werken en dus ook meer zal bijleren. Hou jullie vast, want zij gaan misschien zaken kennen die je zelf nog niet kent… BE PREPARED. Ook wordt ons informaticapark grondig bijgewerkt en vernieuwd. We kijken hoopvol uit naar het nieuwe netwerk. Een prettige kerstvakantie en veel leesplezier.

Link naar… Op de schoolwebsite staan er al enkele links, deze zullen dit schooljaar nog worden aangevuld. Hieronder ziet u enkele van de meest nuttige website om leerstof in te oefenen. Ict-platform: Op deze website worden oefeningen aangeboden per eindterm http://www.ict-platform.be/ Rekentaal: oefeningen op rekenen, taal, Frans, …voor alle jaren http://users.skynet.be/thiran/rekentaal/masterform.htm Rekenweb: rekenoefeningen en -spelletjes http://www.fi.uu.nl/rekenweb/rekenmaar/leerlingen/index.html De Boomgaard: oefeningen op rekenen, taal , …voor alle jaren http://www.deboomgaard.org/e-school/index-kids.htm Lees je mee: Leren lezen op “Maan roos vis”-principe http://leesjemee.classy.be/


at is cyperpesten Het gebruik van mobiele telefoon en internet. Op onze school werden er de voorbije weken lessen gegeven over het gebruik van het internet en de mobiele telefoon op een verantwoorde manier om pesten te voorkomen. Dit gebeurde in het 4de, 5de en 6de leerjaar, de lessen werden gegeven door meester Frederik (ict verantwoordelijke) en juf Hilde (zorgjuf voor 4/5/6). De kinderen werd gewezen op wat pesten via een of ander kanaal kan teweegbrengen en er werden tips meegeven om dit aan te pakken als het zou gebeuren. Ook werd er verteld hoe het internet precies werkt en welke gevaren ermee kunnen gepaard gaan. Alle kinderen kregen een boekje mee: …. waarin ze over allerlei onderwerpen informatie kunnen terugvinden. Dit werd hen gratis aangeboden door jongererentelefoon. Omdat het ons ook belangrijk lijkt wat tips mee te geven naar ouders toe vermelden we hier graag enkele bruikbare boeken en websites. Deze informatie werd gehaald uit een leesboek voor kinderen: “Ik weet je te vinden” geschreven door Netty van Kaathoven. ⇒ Mijn kind online door Justine pardoen en Remco Pijpers   Een handboek voor ouders die hun kinderen willen begeleiden bij het   (veilig)internetten. Meer informatie op de website: www.mijnkindonline.nl Uitgeverij SWP ⇒ Pesten is laf. Cyberpesten is laffer. Door Liesbeth Hop en Bamber Delver. Wat is cyberpesten? Wat valt er tegen te doen? Informatie en interviews met slachtoffers en daders. Meer informatie op de website: www.pestenislaf.nl

⇒ Handboek Marietje Kessesproject: weerbaarheidverroting bij kinderen van 10 tot 13 jaar. Door Klaar van Helvoort en Yoland Clarijs. Een handboek van het Tilburgse model over weerbaarheidvergroting van kinderen in situaties van machtsmisbruik. Uitgeverij SWP.

Een belangrijke website vanuit België is www.kieskleurtegenpesten.be .Hier vind je ook links naar andere bruikbare sites.


ij gingen op zeeklassen! Van maandag 14 september tot vrijdag 18 september was het zover. De leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar gingen op zeeklassen naar Oostduinkerke. Dat ze daar meer deden dan pootje baden en zandkastelen bouwen, kan je lezen in de verslagjes van de boeiende uitstappen die ze maakten. Weten jullie nog dat we op zeeklas gingen naar Oostduinkerke? De eerste dag zijn we naar sealife geweest. Dat was heel leuk. We gingen naar zeedieren kijken. Eerst naar de roggen. Daar heeft een meneer uitleg over gegeven. Hij vertelde over het leven van de rog, wat hij eet, wat er gevaarlijk is aan een rog,‌ Na de uitleg mochten we de roggen aaien. Ze waren heel blubberig maar dat was leuk. Daarna zijn we naar de show van de zeehonden gaan kijken. Meester Andy moest zich helemaal kleden als een zeehond : een dikke, zachte jas aantrekken als huid, een muts, een bril als ogen, 2 roeispanen als vinnen en zwemvliezen om mee te zwemmen. Zo leek hij net een zeehond. We zijn ook in een soort gang geweest. Daar zaten 2 zieke zeehondjes. Heel lief maar ook heel zielig. Het was een leuke voormiddag. Jilie Cerpentier 5B


De strandexploratie. Wat was het toch een zalige tijd aan zee! We hebben leuke dingen gedaan waaronder de strandexploratie. We vonden veel leuke dingen zoals : een zeester, zeeanemoon, wulken, ‌ We hebben ook veel zaagjes gevonden. Dat zijn schelpjes met aan de onderkant kleine tandjes. Er lagen ook veel zwaardscheden. Dat zijn lange schelpen. Ze zijn grijs, zwart en soms ook wel bruin en roos. De strandgaper hebben we ook gevonden. Dat zijn grote schelpen met boogjes. Andere dingen die we vonden zijn : garnalen, krabben, zeewier,‌ Het was zeer leuk. Ik heb veel bijgeleerd. Vroeger moest ik zeggen : ik verzamel schelpen met tandjes maar nu kan ik de schelpen benoemen. Het is niet alleen leuk voor mij maar ook voor de anderen. Dus de voor kinderen die nog niet op zeeklas zijn geweest : het is fantastisch. Inneke Verstraeten 5B


De ijzertoren. We gingen met de bus naar Diksmuide . Daar staat de ijzertoren, die na de Eerste Wereldoorlog werd gemaakt. Eerst gingen we naar een filmpje kijken over de Wereldoorlog. Daarna gingen we naar boven met de tweede snelste lift van BelgiĂŤ. Als we op de tweeĂŤntwintigste verdieping waren, moesten we nog 50 treden omhoog. Toen waren we helemaal boven. Het was wel een mooi uitzicht. Onze gids gaf nog wat uitleg over de Eerste Wereldoorlog en dat was eng. Toen we terug beneden waren, kregen we allemaal een ijsje . Dan gingen we met de bus terug naar onze school.

Van Ellen Wauman 5B


Eetjes over de vogelringer 12 oktober gingen we naar de vogelringer. We gingen met de fiets. We gingen er naartoe omdat we er les over hadden gekregen. We zijn met de hele klas gegaan, er fietsten nog ouders en grootouders mee. De vogelringer woont in de Kernemelkstraat in Sinaai.

De vogelringer zit meestal in het schuilhok. Het schuilhok gebruikt men om in te schuilen, om de vogels niet af te schrikken. Paul en AndrĂŠ gebruiken het schuilhok. Het is een klein, oud en houten schuurtje.

Ze lokken de vogels met eten zoals graan en een cd om het geluid van een lokvogel luider te laten klinken.


Hier zie je de vogelringer aan het touw trekken.

Paul trekt aan een touwtje dat verbonden is met de netten, zo klappen de netten dicht

Als Paul een vogeltje vangt geeft hij een ringetje en doet hij een klein medisch onderzoek. Hij doet dit om te weten hoe oud de vogel wordt en welke afstand hij of zij aflegt. Zo kan men later ook te weten komen welke route de vogels hebben afgelegd enz.


De natuur ouders hadden een leuk spel bedacht = een quizje over de natuur en een spel over vogelgeluiden. Tof!

De natuurouders en de fietsouders en Paul en zijn vrouw zijn heel erg bedankt! Rhoann en Ann-Sophie L 4A


In de kleuterschool werkten we van 19.10 tot en met 23.10.2009 met z’n allen rond : “ COMPOSTEREN”. De natuurouders legden , uit aan de hand van verschillende soorten afval, heel goed uit hoe we alles op de juiste manier moeten sorteren. Zo leerden we ook dat tuin-, groenten- en fruitafval kon gecomposteerd worden. En daar zijn ook bewijzen van!!! Zie maar… groep 3A werd in de krant gespot op 13 november 2009.


ij composteren. In de week van 19 tot en met 23 oktober was het compostweek in Gavertje Vier. Dankzij de inzet van de natuurouders werd het een leuke en leerzame week!


Meester Hans bedacht een schitterend "Gavertje Vier Compostlied" . Het liedje is geschreven op de melodie van "Kamperen is de mooiste zomersport", u allen bekend uit de jeugdjaren.

COMPOSTLIED GAVERTJE VIER 2009

Composteren hier op school is reuzefijn. ‘t Is leuk en ‘t is goed voor de lijn. Jerom eet al ons afval lekker op maar plastiek vindt hij een flop!

Refrein: Lalalala, geef hem nog wat sla en dat klokhuis ook met nog een takske gans kapot. Lalalala, geef hem nog wat sla en dat klokhuis ook, Jerom wordt zot!

Elke week is onze kruiwagen weer vol. De juf haar trui die is van wol. Jerom die kan weer eten gans de week ook al ziet hij echt geen steek!

Soms zit hij in een echte mierennest. Dan lijkt het alsof iedereen hem pest. Het spinnetje zegt: “Dat is nu toch niet erg, ’t is goed voor de afvalberg!”

Dank aan alle natuurouders voor het realiseren van een fantastische compostweek!!!


At doen natuurouders? Op de infoavonden in september gaf één van onze ouders een zeer interessante uiteenzetting over de werking van onze natuurouders op school. Wie zijn ze? Met wie werken ze samen? Voor wie organiseren ze activiteiten? Wie kan beroep doen op hen? Hoe kan je ook natuurouder worden? Aangezien we steeds op zoek zijn naar enthousiaste mensen om onze natuurouders te vervoegen willen we jullie deze informatie nog even meegeven… Hallo, Ik ben Ann. Mama van Tine en Lize (ondertussen oud-leerlingen) en Jorke 4de leerjaar en Julie groep 2A. Ik ben ondertussen al vele jaren natuurouder hier op school. Graag geef ik een woordje uitleg over wat dit nu eigenlijk inhoud, vooral naar de kleuters toe.

Wie van ons heeft nog niet te maken gehad met pissebedden in jaszakken, regenwormen kronkelend in de kleine handjes, enz. Kinderen ontdekken dagelijks nieuwe elementen in hun onmiddellijke omgeving en dat roept vele “ waaromvragen” op!

Ook composteren en afval sorteren in de juiste vuilnisbak. Het zijn allemaal boeiende zaken in hun kinderwereld. Met de klasjes bekijken we de groenten die we zelf plantten in onze schooltuin, verkennen we onze composthoek en trekken als echte padvinders de bossen in waar we vol bewondering takjes, blaadjes, paddestoelen en nog veel meer ontdekken en van dichtbij bekijken. Dit altijd onder het wakende oog van de juffen!


Het is ook als natuurouder enorm boeiend en leerzaam voor als je met je eigen kroost op stap gaat.

Het is niet de bedoeling om afgestudeerd te zijn als bioloog om kleuterbiologen in spe te kweken, maar gewoon helpen een steentje bij te dragen aan de dagelijkse opvoeding en de grote ontdekkingstocht van onze kinderen. Voel je de “groene kriebels” in jezelf naar boven komen, aarzel dan niet om zelf ook mee op ontdekking te gaan! Het vraagt geen grote inspanningen en je krijgt een heleboel interessante weetjes in de plaats! Er is geen enkele verplichting om aan alle activiteiten mee te werken. Zelfs één keertje per schooljaar helpen, kan al heel wat betekenen bij het ontrafelen van de geheimpjes in ons milieu en de nabije natuur! Hopelijk zien we enkel ouders onder jullie binnenkort verschijnen in ons natuurklasje. Dank jullie wel! Heb je zin om deel te nemen aan deze ontdekkingstocht. Vul dan onderstaand strookje in en geef het mee met je kapoen.

Naam van de ouder : ……………………………………………………………………………………………………………………... Je kapoen………………………………………… zit in klas of groep ………………/ ………… E-mail …………………………………………………………………………………………………………………… waarop je te bereiken bent of ……………………………………………….( telefoon- of GSM-nummer). OF Stuur een mailtje naar Gwen Tooth gwendoline.tooth@skynet.be


Ij lusten lekker fruit! In Gavertje Vier werken we al enkele jaren actief aan het voeren van een realistisch gezondheidsbeleid. Een van de vaste items hierbij is de actie ‘Fruit op school’ waarvoor de school zich reeds voor het zesde schooljaar engageert. Elke donderdag krijgen de leerlingen een stuk vers fruit of groente aangeboden, geleverd door ’t Hoeveke. De ouders betalen hiervoor normaal gezien op de eerste schoolrekening de eenmalige bijdrage van € 8,4. Vanaf dit schooljaar echter ontvangt de school per leerling die gedurende het ganse schooljaar deelneemt aan ‘fruit op school’, van de overheid een subsidie van € 4. Hierdoor wordt de werkelijke kost voor de ouders teruggeschoefd naar 4,4 € per leerling voor een wekelijks stuk fruit of groente gedurende 30 weken. Bovendien zijn er enkele mutualiteiten die dit bedrag deels terugbetalen. U kan hiervoor informeren bij uw eigen mutualiteit naar het desbetreffende formulier en dit ingevuld aan de school bezorgen. Ook bij ‘fruit op school’ willen wij de ouders graag actief betrekken. We zijn dan ook zeer blij dat er een enthousiaste groep “fruit-ouders” bereid zijn om elke donderdag ochtend (van okt-juni) tussen 8.30u en 10.30u. mee te werken aan Tutti Frutti. Zij helpen het fruit verdelen voor alle klassen. Voor de kleuterklassen en L1-2 helpen zij zelfs het fruit schillen. Op deze manier zijn onze leerlingen extra gemotiveerd om fruit te eten. De leerlingen en het schoolteam van Gavertje Vier bedanken hen van harte voor hun inzet en betrokkenheid!


Eetjes uit de zebraklas Zebra’s knuffelen!

Onze kapoenen van de zebraklas (G2B) knuffelen graag. Daarom hebben we het thema “Beertje Snuffel” uitgewerkt. Tijdens de activiteit drama zorgden we voor onze knuffels zoals mama en papa dat voor ons doen. En daar komt veel bij kijken: de knuffels eten en drinken geven, hen troosten, hen in slaap wiegen… Het was echt vertederend om te zien hoe zorgzaam we kunnen zijn voor onze troetel. Dat verdient een warme knuffel en een dikke duim!


Ij sporten graag: Veldloop Eksaarde Uitslag meisjes 1ste leerjaar Plaats

Naam

Voornaam

1

Impanis

ChloĂŤ

4 7 8

Vandersteylen Baes Van Rumst

Ximera Silke Helena

10 12 17 21 23 27

Van Landeghem Renders Cerpentier Anthonis Strobbe De Tender

Sarah Amber Silke MaitĂŠ Jozefien Yente

Uitslag jongens 1ste leerjaar Plaats 8 10 11 13 16

Naam De Tender De Cock Coquet Renders Ryckaert

Voornaam Jens Nico Arne Joren Lander

Uitslag meisjes 2de leerjaar Plaats 13 14

Naam Van Steelant De Walsche

Voornaam Emily Luka

Uitslag jongens 2de leerjaar Plaats 2 4 7 8 10 16 17 18

Naam Van Eyck Ros Vanhille De Backer Coquet Merckx Piessens Waterschoot

Voornaam Henri Xander Sander Mattis Seppe Guentano Hannes Tymo

Uitslag meisjes 3de leerjaar Plaats 1 3 5 17 19 21 22

Naam Goossens Renders

Voornaam Elena Hannelore

Van Goethem De Wael Ikoubaan De Tender Sennesael

Fleur Shaori Rania Thalia Florien


Uitslag jongens 3de leerjaar Plaats 15 22

Naam Bril De Cock

Voornaam Arthur Mickey

Uitslag meisjes 4de leerjaar Plaats 5 16

Naam Burm Magermans

Voornaam Antje Millie

Uitslag jongens 4de leerjaar Plaats 2 14 17

Naam Vanhille Anthonis Hoffmann

Voornaam Matthias Roan Yorg

Uitslag meisjes 5de leerjaar Plaats 1 6 8 12 17 19 21

Naam Speelman-Rooms Bogaerts Van Bogaert Ikoubaan Verstraeten Ros De Nennie

Voornaam Femke Louise Amber Nora Inneke Jana Jennifer

Uitslag jongens 5de leerjaar Plaats 4 6 7 10 22

Naam Heyninck Vercauteren Simeleyn Verplancke Piessens

Voornaam Arne Jens Olivier Aaron Matthis

Uitslag meisjes 6de leerjaar Plaats 2 5 10 12

Naam De Coster De Backer Palet Baeyens

Voornaam Elke Nel Laura Kaat

Uitslag jongens 6de leerjaar Plaats 2 5 12 13

Naam Dullaert Dullaert Van Steenbergen Aelbrecht

Voornaam Claudio Lorenzo Tobie Maarten


Ij sporten graag : sfeerbeelden

Aan alle deelnemers een dikke proficiat!


Ij sporten graag Op woensdag namiddag 21 oktober hebben deze helden hun beste (voetbal)beentjes voorgezet. Tijdens de wedstrijd van “Vier tegen vier” op de gemeentelijke voetbalterreinen in Sinaai, lieten de jongens van het derde en vierde leerjaar nog eens zien hoe leuk en sportief voetbal kan zijn.

Werden er op woensdagnamiddag 18 november in “Gymnastiekland” springende apen en sluipende slangen gespot?

Nee, het waren de acrobaten van L1 en L2 ….

… die in uiterste concentratie, zich in allerlei bochten plooiden... … of eens goed uit hun bol gingen!


Scholenveldloop: De Ster 23/09/2009 rjaar Meisjes 1 ste -Lee Plaa Naam 1

Impanis ChloĂŤ

Jongens 1-st e leerjaar

6

Baes Silke

21

Waegemans

7

on Van Peteghem Man

22

Coquet Arne

8

Van Rumst Helena De Rudder Britt

23

Vercauteren

ts

18

27

De Borger Axelle tte Van den Brande Lo

30 31

34 35

Xander

Sam De Tender Je ns Van Bogaert Bjarn Schepens GaĂŠ

42

tan Thienpont Tom

35

Wauman Julie ie Schelfaut Ann-Soph

65

Vercauteren

36

Thierens Nina

72

37

rha Van Landeghem Za

83

33

43 49

Strobbe Jozefien Van Peteghem Bo

53

Verheyden Ysmin Vaele Louise

54

Cerpentier Silke

59

De Tender Yente

51

89 92 95

Mats Rijckaert Lan der De Vijlder Je lle Sanders Robi n Pieters Daan Stevens Sande r

Jongens 2-de leerjaar 2

Vanhille Sander

9

Van Eyck Henri

21

Coquet Seppe

Meisjes 2-de leerjaar 38 Cappaert Emma

35

Ros Xander

41

Merckx Guentano

49

50

Sterk Brent

55

Rooms Quinten

61

De Backer Mattis

65

Biesemans Tim

80

De Cock Nico

95

Vaerewijck Nico

105

Piessens Hannes

De Rudder Esther

e


aar e leerj d 3 s e a Meisj s Elen oossen G 3 s Eline ogaert B 5 Fleur oethem G n a 11 V halia nder T e T e 50 D nke ier Nie t n e p r e 60 C

Jonge ns 3-d e leer 38 jaar Onge na Gr im 54 De C ock M ickey

Meisjes 4-de leerjaar

Jongens 4-de leer jaar 2 Vanhille Matthia s 24 Meul Lander

6

Burm Antje

53

Biesemans Jordi

15

Van de Velde Lise

61

Van Kerckhove A ndreas

23

De Belie Ann-Sophie

77

25

Smet Martha

Ongena Borre

29

Symoens Lotte

30

Verheyden Phoebe-Shania

41

Magermans Millie

Meisj es 5-d e 1 Speelm leerjaar an-Ro oms F 13 Bogae emke rts Lo u i s 49 e De Bo ck Jad e

e leerjaar Meisjes 6-d Elke De Coster 8 t Laura 13 Pale mber Bogaert A 14 Van acker Nel 16 D e B

r -de leerjaa Jongens 5 ick Arne 10 Heyn s ens Wanne 40 Copp rdy auteren Jo 41 Verc s auteren Jen 46 Verc e tegael Kob 64 Nach l ens Marce 65 Kepp ric udder CĂŠd 89 D e R

Jongens 6-de leerjaar 3 Dullaert Claudio 5

Dullaert Lorenzo

12

Mariman Arno

33

Simeleyn Olivier

42

De Walsche Wolf

58

Rampelberg Sven


Laszoo in het eerste leerjaar Binnen het thema ‘beestig bezig’ organiseerde het eerste leerjaar zijn bijna legendarische KLASZOO! Wederom hebben we kunnen genieten van vele soorten dieren. Een kleine fotoreportage:

Helaas was onze ‘Pier van Gavertje Vier’ te klein. Door het goede weer mochten er verschillende dieren genieten van de gezonde buitenlucht.


We mochten zelfs duiven vrijlaten!!! Natuurlijk is er weer heel veel volk komen kijken!


Dank u wel aan alle mama’s, papa’s, oma’s en opa’s. Wij vonden het een ‘beestige’ namiddag! De kikkers, leeuwen en apen.


Even denken ‌ wat zou dit

erkeersweek Weten jullie wat dit is ?

kunnen zijn ?

Voorzichtig doorgeven !

Een waterijsje?

Een toverstok !

Een micro?

Nee, dat is het niet‌. Het is iets waarmee je agent Rob goed in het donker ziet!

Hallo micro ? Test 1,2,3


Erskeerproject zesde leerjaar Het was de kinderen van het zesde al opgevallen dat de meeste kinderen in het verkeer net NIET opvallen!! Daarom organiseerden ze een heuse verkeersweek, waarin ze alle kinderen van Gavertje Vier warm maakten om voortaan een fluovestje te dragen!! En dat deden ze op een ‘schitterende’ manier!!!!!

Alle kinderen van het zesde mochten kiezen in welke werkgroep ze wilden meewerken. Er was keuze uit 3 groepen.

Deze kinderen maakten affiches, die ze over de hele school verspreidden! Ze bedachten leuke slogans en toverden met PowerPoint prachtige werkstukken!

Een andere groep werkte toneeltjes uit, samen met Zeppe en Zikki! Op maandag, woensdag en vrijdag kon de hele school genieten van deze grappige, maar leerrijke theaterstukjes. En of de kinderen er naar uitkeken!!


Na de toneeltjes was het steeds aan de dansers! Ze bewogen lichtvoetig op de Zeppe en Zikki-song! Bij de laatste voorstelling danste de hele school met hen mee!! Wat een apotheose!!

Nu nog zijn elke morgen kinderen van het zesde in de weer om alle kinderen die met hun fluovestje naar school komen te belonen met een stempel op hun fluokaart! Als de kaart vol is, mogen de kinderen komen kiezen uit ĂŠĂŠn van de talrijke verrassingen die ze voor hen in petto hebben!!

Wij hopen op deze manier ons steentje te hebben bijgedragen voor een veiliger verkeer en wensen iedereen een gezond, een veilig en schitterend 2010 toe! Fluogroetjes van alle kinderen van het zesde leerjaar!! XXX


ij duimen ! De Dikke duimen ------------------We werken nu al enkele weken in onze kleuterschool met het beloningssysteem : “de dikke duimen”. In de vissenklas (3e kleuterklas) leeft dit enorm, de kleuters ervaren heel goed dat conflictsituaties op leukere manieren opgelost kunnen worden dan iemand terug pijn doen. Ze kunnen zich op verbaal vlak al goed verstaanbaar maken en zeggen dan ook:”Stop, hou daarmee op”. Goed gedrag wordt beloond met een grafiek in de klas. Dit is een groot dikke duimenblad waarop onderaan alle namen van de kleuters staan. Wanneer een kleuter gepast reageert wordt er een vakje ingekleurd bij zijn of haar naam. Wie de hoogste toren heeft is heel goed op weg! Wie al tien blokjes heeft krijgt een leuke sticker als beloning. We zien dat onze kleuters echt gedreven zijn om moeilijke situaties goed op te lossen zowel op de speelplaats als in de klas. Wij merken ook op dat ze echt rustig kunnen spelen en dat er in de klas minder momenten zijn dat het niet zo goed lukt. Een dikke duim voor iedereen!! Nu nog volhouden.


aaslandreis Op donderdag 19 november trokken wij, 4A en 4B, samen op Waaslandreis! We bezochten verschillende gemeenten van het Waasland en we leerden heel wat bij over het Waasland. Hier een korte opsomming van al onze leerrijke avonturen: Ο Ο Ο

We reden naar het hoogste punt van het Waasland! We bekeken bolle akkers en leerden waarom de boeren hun akkers zo ploegen. Ook gingen we een kijkje nemen bij de Mirabrug over de Durme. We hebben zelfs een voet buiten het Waasland gezet! Ο We hebben de Durme bekeken en de geschiedenis ervan besproken. Ο We stapten ook even van de bus in Temse. Daar hebben we het gehad over de Wilfordkaai, de mooie standbeelden en natuurlijk ook over de beroemde Boelwerf! Ο We hebben het huis van de beroemde cartograaf Mercator gezien in Rupelmonde en zelfs de gevangenis waarin hij heeft gezeten! Ο We zijn naar het kasteel van Vlissekerke geweest, ook daar hebben we onze oogjes opengetrokken, het was een prachtig kasteel met overal aanwijzingen naar het verhaal van de sloeber Reinaert De Vos! Ο Ook Linkeroever en de grote stad Antwerpen hebben we onveilig gemaakt. Daar hebben we lekker gegeten en veel gespeeld. We zijn ook door de voetgangerstunnel gestapt, wat een belevenis! Ο We zijn ook naar Doel gereden, we bekeken de grote koeltorens van de kerncentrale en de, jammer genoeg, verlaten en bouwvallige huizen. Tot slot namen we nog een kijkje in “Het verdronken land van Saefthinge”. Want hier konden we een duidelijk beeld scheppen van het Waasland ongeveer 1500 jaar geleden! En dit is maar een korte opsomming! Het was een leerrijke, mooie dag voor alle leerlingen! Gelukkig waren ook de weergoden ons gunstig gezind! Een dag om niet snel te vergeten! 4A en 4B


Elkom Sinterklaas en Zwarte Piet! Groep 3A kreeg bezoek van DEUGNIET PIET ! In de nacht van donderdag 26.12.2009 kwamen 2 zwarte pieten op bezoek in onze school! Chocolade Piet en Deugniet Piet hadden heel veel nic nacjes in onze klas gegooid en wilden heel graag de kleuters van onze school verrassen. Maar door het harde werk van de voorbije dagen waren ze toch wel in slaap gevallen zeker! In de poezenklas lag Deugniet Piet te snurken en Chocolade Piet had zich een lekker plaatsje gezocht in de krokodillenklas. Toen alle kleuters in de klas kwamen zagen ze overal lekkere nic nacjes liggen en door al dat lawaai werd natuurlijk Deugniet Piet wakker !

Juf. Mireille moest alle poezenvrienden aanduiden en de soepjes bestellen, maar toen we al die nic nacjes zagen en de rommel in de klas en ook dat Zwarte Piet op ons tekenbord had geschreven, waren we toch wel heel opgewonden. Opeens hoorden we de luide stem van Deugniet Piet, die plots wakker schrok . Oooooooooh, wat een verrassing!!!! Wij schrokken dus ook heel erg maar waren gelukkig niet bang, Deugniet Piet is een hele lieve Zwarte Piet die gewoon af en toe eens kapoenenstreken uithaalt.


Nu had Deugniet Piet wel een probleempje!!! Hij moest nog heel veel werk doen in het huis van de Sint. Maar hoe kunnen de Zwarte Pieten nu naar het huis van de Sint? Gelukkig hadden de poezenvrienden aan goede oplossing! Zo mochten Chocolade – en Deugniet Piet met ons meerijden naar Sint-Niklaas. Goed hé !

Lieve mama’s en papa’s brachten ons dan naar het huis van Sinterklaas. De Zwarte Pieten waren al heel ongerust omdat Chocolade- en Deugniet Piet niet aanwezig waren. Toen we in Sint-Niklaas aankwamen waren ze zo gelukkig dat ze terug waren en sprongen in elkaars armen.

De rondleiding kon dan beginnen. We mochten in alle kamers eens een kijkje nemen en alles werd super goed uitgelegd. Wat hebben we veel geleerd!!!

Dank je wel hoor lieve Zwarte Pieten! Dat zullen we niet snel vergeten! Veel liefs van de poezenklas en Juf. Mireille


Sinterklaasfeest!

Sinterklaas werd verwelkomd door alle leerlingen op de speelplaats. Dit jaar was Sinterklaas met een chique cabrio gekomen.

.De kleuterafdeling verwelkomde Sinterklaas met een aangepaste liedtekst, op de melodie van “De boom staat op de bergen”

Sinterklaas is jarig halihalo en sinterklaas is jarig halihalo.. Sinterklaas die krijgt een taart een reuze taart een pracht van een taart… o jongens wat een taart was dat Sinterklaas is jarig halihalo………….. Sinterklaas die krijgt applaus een groot applaus, prachtig applaus o jongens wat ’n applaus was dat.. Sinterklaas is jarig halihalo… Sinterklaas die krijgt een lied een reuze lied een pracht van een lied o jongens wat een lied was dat Een lied voor de Sint een applaus voor de Sint een taart voor de Sint En Sinterklaas is jarig halilhalo…….

De Sint bracht een bezoekje aan alle kleuterklassen en had voor elke kleuterklas een groot geschenk bij


Mmmm!

Alle leerlingen werden getrakteerd op overheerlijke ‌. pannekoeken ! De Sint en zijn Zwarte Pieten werden op hun beurt getrakteerd op een optreden in de polyvalente zaal.


Pietenomloop Toen juf Tess, meester Wim en Juf Dorien donderdagmorgen de sportzaal binnenkwamen, zagen ze iets vreemd‌ Het licht brandde al en er weerklonken leuke sinterklaasdeuntjes ! We besloten toch onze moed bijeen te rapen en gingen eens kijken wat daar aan de hand was. We konden onze ogen niet geloven! Wel 20 zwarte pieten liepen door de zaal en sleurden met plinten, matten en banken‌ Ze vertelden ons dat ze een omloop gingen klaar zetten zodat de kleuters echte pietenkunstjes konden oefenen!!! Dit lieten we ons geen twee keer zeggen en schoten onmiddellijk te hulp! Hieronder kan je zien hoe onze kleuters het ervan af brachten:


Ook de oudsten van onze school staken een handje toe, dankjewel voor de grote hulp!!!!

Moe maar voldaan (en niet alleen de kinderen!)


ij gaan op stap

In groep 4 zitten we niet stil! Op stap gaan is iets wat we vaak en graag doen met onze kapoenen. De giraffen uit G4A, de vissen uit G4B en de konijnen uit G4C blijken bovendien erg fotogeniek tijdens zo uitstapjes! Geniet mee van onze reportage‌ Zonnige herfstdagen zijn het leukst van allemaal! Vraag maar aan de kapoenen van groep 4 die dan in het Mierennestbos te vinden zijn om kampen te bouwen en bosspelen te doen!


Op maandag 23 november 2009 gingen de konijntjes met de lijnbus naar het huis van de Sint . Op dinsdag 24 november 2009 vertrokken de giraffen daar naartoe met de trein en de vissen met de lijnbus. In het huis werden wij onthaald door Zwarte Pieten die ons een knappe rondleiding gaven. Ze vertelden ons allerlei ‘Sinteressante’ dingen…


En natuurlijk…onze vertrouwde natuurateliers!Al voor het tweede schooljaar gaan we hier geregeld naartoe… De ouders met kinderen in G4 kennen dit ondertussen al. Zij hebben ons hier al ettelijke keren heen gebracht. Bij juf Ingrid in Sombeke kunnen onze kapoenen elke maand zich eens uitleven en de natuur van dichtbij beleven, ervaren en aan de lijve ondervinden. Diertjes voederen, wol kaarden, voederbollen voor de vogels maken, … we genieten er ten volle van!!


ij sparen dopjes Oproep !!!!!!!!! Wie doet er mee met de dopjesactie? Met de school sparen we plastic schroefdopjes van plastic drankflessen. De opbrengst van die dopjes kan het “Belgische Centrum voor Geleidehonden” honden aankopen en opleiden. Een blindegeleidehond kost aan opleiding zo’n 15.OOO euro, maar een blinde hoeft daar niets voor te betalen, dankzij de dopjesactie. De actie duurt zolang de fabriek de dopjes wil recycleren. Van de dopjes worden namelijk paletten in plastic gemaakt. Welke dopjes komen in aanmerking : alle plastic schroefdopjes van water, frisdank en melk en fruitsap

Dus niet van detergenten, zeepproducten of oliën. Ook geen plastic deksels ( vb van choco,kruiden of koffie) Of andere plastic materialen zoals sproeikoppen van spuitbussen en klepjes van brikken of plastic bekers of plastic bollen van zeepdispensers = Wasproducten.

Fout

Doe je mee? Door het inzamelen van uw dopjes draagt u op milieuvriendelijke wijze bij tot ondersteuning van het BCG. Meer info over de dopjesactie op www.dopjesactie.be Je mag ook je buren, familieleden en collega’s op het werk motiveren op mee te sparen. De dopjes kan je bezorgen aan de leerkrachten levensbeschouwelijke vakken: juf Karen, juf Nel, juf Kaat of meester Redouan. Alvast bedankt dat u wil helpen !


ij delen lief en leed Wij zijn blij met de komst van: Iri Michiels Geboren op 26 juni 2009 Broertje van Nick Ooms (L2 A) en Eline en Silke Michiels. Natan De Rop Geboren op 29 juni 2009 Zoontje van Tom De Rop en Martine Tindemans (titularis G2B). Broertje vvan Elisa (L1 C) en Marit De Rop (G 1) Laure Janssens Geboren op 8 augustus 2009 Dochter van Kris Janssens en Peggy Audenaert (Titularis L4 B). Angel Bauwens Geboren op 11 augustus 2009 Zusje van Rune (L2 B), Chelsea (L1 C) en Rajah Bauwens(G1) Kyan Bruggen Geboren op 16 september 2009. Broertje voor Shaun Bruggen (G3 B). Falco Keppens Geboren op 25 september 2009. Broertje van Zsofi Keppens (G1). Louis Heirweg Geboren op 8 november 2009. Broertje van Ben Heirweg (G4A) . Lien Martens Geboren op 21 november 2009. Dochtertje van Serge Martens en Nele Laureys (titularis L2 B)


Onze oprechte deelneming:

¬

Maria Suykens (° 27.08.1924 — † 11.07.2009) Grootmoeder van juf. Sanne Denotté (Titularis L1 A) Overgrootmoeder van Maartje Van Neygen (Oud-leerling)

¬

Arnold Vandermeulen (° 29.10.1936 — † 14.09.2009) Jarenlange trouwe medewerker in Gavertje Vier achter de schermen in de “decemberperiode”

¬

Leona Clarisse Mariette De Boeck (° 25.11.1932 — † 18.09.2009) Grootmoeder van oud–leerlingen Louis, Laura, Ward en Elena (L3 B) en Marie Goossens.

¬

Eline Van den Bossche (°5.11.1992— † 2.10.2009) Nichtje van Robin Van den Bossche (L6 C).

¬

Luc Ost (° 5.07.1960—† 3.10.2009) Schoonbroer van juf. Mireille (Titularis G3 A) Oom van Cedric en Celine Ost ( oud-leerlingen)

¬

Rick Verhulst (° 20.08.1964—†† 10.10.2009) Oom van Arne Heyninck (L5 A).

¬

Elvire Kegels (° 15.02.1925— † 15.10.2009) Grootmoeder van Udine Stoop (Titularis van G 1). Overgrootmoeder van Jozefien (L1 C) en Juliette (G 2A) Strobbe.

¬

Theo Penneman (° 1.05.1935— † 4.11.2009) Grootvader van Jasper (oud-leerling), Eline (L2 A) en Tibo Penneman (G4 B)

¬

Yvonne Michiels (° 26.01.1919— † 10.11.2009) Overgrootmoeder van Jens, Eline (oud-leerlingen) en Luna Schepens (L1 B)


at staat er op de kalender

19 december tot 3 januari: kerstvakantie Januari 2010 Vrijdag 15 januari

Leeruitstap Technopolis voor L1

Dinsdag 19 januari

Vergadering ouderraad + nieuwjaarsreceptie

Woensdag 20 januari

Opendeur groep 1

13 februari tot 21 februari: krokusvakantie Februari 2010 Dinsdag 2 februari

Personeelsvergadering: school eindigt om 15u50

Maandag 8 februari

Dikketruienweek

Woensdag 10 februari

Opendeur Groep 1

Donderdag 11 februari

Selectieve oudercontacten 1ste lj + Kleuter Rapporten

Vrijdag 12 februari

Carnaval op school

Zondag 14 februari

Valentijnsbrunch ouderraad

Maart 2010 Dinsdag 2 maart

Personeelsvergadering: school eindigt om 15u50

Maandag 15 maart

Start jeugdboekenweek

Donderdag 18 maart

Grootoudersfeest Lager

Vrijdag 19 maart

Grootoudersfeest Lager

Woensdag 24 maart

Ped. Studiedag 2 (vrijaf)

Vrijdag 26 maart

5de en 6de leerjaar naar Gent

Zaterdag 27 maart

Opendeur groep 1

3 april tot 18 april: paasvakantie


April Dinsdag 1 april

Selectieve oudercontacten 1ste lj + Kleuter Rapporten

Zondag 18 april

Plechtige Communie en Vormsel

Vrijdag 23 april

L2 naar de Knuffelhoeve te Wachtebeke

Maandag 26 april

2de en 3de leerjaar sportdag Wachtebeke Oudercontact voor het 6e leerjaar

Dinsdag 27 april

Personeelsvergadering: school eindigt om 15u50

Woensdag 28 april

Groep 3 sportdag in ‘De Ravotter’ de

4 en 5de leerjaar sportdag Wachtebeke

Vrijdag 30 april

Mei Zaterdag 1 mei

Eerste communie

Woensdag 5 mei

Opendeur Groep 1

Zaterdag 8 mei + Zondag 9 mei Maandag 10 mei Donderdag 13 mei

Feest vrijzinnige jeugd Groep 4 en 1ste leerjaar sportdag ‘De Ster’ Hemelvaartsdag

Vrijdag 14 mei

Brugdag

Dinsdag 18 mei

Personeelsvergadering: school eindigt om 15u50

Vrijdag 21 mei

4de leerjaar: Waaslandreis 2

Zondag 22 mei

Pinksteren

Maandag 25 mei

Pinkstermaandag

Zaterdag 29 mei

Schoolfeest

Maandag 31 mei

Schoolreis 1ste, 2de, 3de en 4de leerjaar

Juni Vrijdag 4 juni

Rapporten

Dinsdag 8 juni

Vergadering ouderraad

Zaterdag 12 juni

Lentefeest

Zondag 13 juni

Lentefeest

Maandag 14 juni

Schoolreis Kleuters

Dinsdag 15juni

Lokale verlofdag 2

Vrijdag 18 juni

Schoolreis 5de en 6de leerjaar

Dinsdag 22 juni

Personeelsvergadering: school eindigt om 15u50

Donderdag 24 juni

Receptie L6

Zondag 27 juni

Supervlieg in Belsele

Dinsdag 29 juni

Oudercontact ’s avonds

Woensdag 30 juni

Oudercontact NM


Ij wensen jou ...

Ik wil zo graag een grote doos als kerstgeschenk, met daarin: geluk voor iedereen. Dan zou ik aan iedereen iets geven: een stukje vreugde, een vleugje vriendschap, een portie moed. Het is een droom, ik weet het. Geluk laat zich niet in een doosje steken. Het licht van Kerstmis laat zich niet kisten. Misschien moet ik net als Jezus mensen gelukkig maken. Niet precies zoals Hij dat deed, maar gewoon op mijn manier. Een zalig kerstfeest en een fijn 2010! Juf Karen


2010 Nieuwjaarswensen vanwege het team van de Stedelijke Basisschool Gavertje Vier Belsele


Stedelijke Basisschool Belsele

“GAVERTJE VIER” Gavermolenstraat 83 Tel : 03/772.48.57 Fax : 03/772.69.28 kris.cerpentier@sint-niklaas.be

www.gavertjevier.be

Gavertje Vier: Schoolkrantje Kerst 2009  

Dit is de kersteditie 2009 van het Schoolkrantje van de Stedelijke Basisschool Belsele 'Gavertje Vier'

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you