Page 1

CMYK

·¸˛ `˚ †¨¨— ˇ˛ ¨ E´` 29 * »‚¢` - ‚ˆ…‚` 2010 * . ˜ 174 * ˛ 7-9, 104 31 •¶…, ´¶”.-˜‰: 210 5200574 * www.gavalou.gr - e-mail: info@gavalou.gr* ‡— ˇ ¨— ¨ ‡.`. * ` ¨ ¨— ¨ ·—˛

´ ”„ˆ´˙» ´¶` »„ˆ…·‚` `¨ ˛ ‚—   , ˛ ¨— 67 —¨ ¨ ¨  ¨ ˛ »¨ —¨  ¨˝— ß´ ¨— ˛ »¨ —¨ ¨ † ¨ , ¨¨ ˛ ¨¨ ˛ ¨˛, ¸ ˛¨ ¨ ߨ— ˛ »¨ —¨ ˛¨ ß´ ”„ˆ´˙» ´¶` »„ˆ…·‚` ˚—¨ ˚ ˇ¨ ¨ ¨ˇ ¨¨¨. ˛ ˚—¨ ¸˛ — ¨ ¨ — ¨—, ¨’  ˛ ˛ ¨ ¨¨ ¨— ¨¨˚¨˛ 

¸ ˛ˇ  ¨— ¨ ¸—¨¨ ¨  ¨—  ˛˚ ¨—¨ ¨ —¨ ¨— ¨’ ¸ ˛ ˚˛ ¨—˛ ¨ —¨ ¨ ¸— — — -¸˛ — ¨ ¨ 1945 — ˛ ¨, ¨ ¨ ˛ ¨¨ ˛ ¨˛ ¨— ¨ ¨¸ ,  ¨— —¨ — ˛  ˛ ¸˛ ˛ ¨— ¨ ˛˛—  — ˛ ¸ ˛  »¨ — , ¨ „¨¨˛ . ´¨ —

¨ ¸ — —¨ ¨¨—ˇ ¨— ¨¨¨,  ¨— ¨ —— ‡—ˇ ˛ ¨— ¯—˚ ‚¨ ˆ¶”‚˙…¶ ‡— — ß´ ¿`„‚… …`„»·‚… ·.·.`. †–”ˆ` - »„ˆ…·‚` — ˚¨˛ ¨ ˛¨ ¨ ¨ ˛ ˇ¨  —  ˛ ˇ˛ ¨ 1946. ¶ »¨ —¨ —¨ ˛¨ —¨ —¨ —¨ ¨˚—˛ — ˛, ˚—¨ ¨ ¸¸ ¨ ˛  ˛ ¨ —¢ ¨ ˛ , ¨¸— ¨— ¨ , ¨ ¨ ¨— ˛ ¨ ˝

—¨ ¨¨.    1940 ¨— ˛  —¨ —˚ ¨˚¨, ˛ ¸ ˛ ˛ ¯ ¨ ¨ ¨ † ¨ ¨— ˛

˛˛¨ ¨¨˛ ¨ ˛

¨ ¨ —¨ ¨ ˛ ¨— ¨ —— .  — ·˛ ¸ — ¨ ¨— ¨¨˛˛ ¨— ˚ ˛ ˛ , ˛¨ ¸  ¨ ¨ ¸˛ —˚ ¨ — ¨ — ¨ —¨ ˚¨ — ·»-·”`, ·‡·`, ¨¸¨ ˘¨ .. —  , ˛ ¨ — ¨ ˛ 

¨¨˛˛, ¨ ¨ , ¨ ¨˝, ¸ .. ¿¨¨˛¨ ˛ ¸—¨˛˛ ˛ ¶•‚„ˆ, ·˛ — ”¨ ˛ —¸ ¨— ˛ ¨ ˛ ¨ˇ ˛ , ¨ ˛ † ¨ —˛ ¨, ¨ ¨ ˛ — ¨ ˛, —ˇ ¨ — ¨— ˛ ¨  . `— 27 ‚— 1943 —¨ —˛ ¨¸¨ ¨ 4 † ¨ ,  ¨ — ¨— ˛, ˚— ¨ ˚— — — ˛ »¨ —¨ ˚—¨ 

 ˛ˇ—  ß—¨ — — . »—¨ ¨¸¨ ·» †¨ ¨— - †¨¨ ˛ — ¸¨ † ¨ ˛ ˇ ˛ ¯¨ ¨ ¨˚¨, — ¨ » ˛ »˚¨ ˛ ¨ ¨ ¸ ¨ ¨ ¨ ˇ ¨— — ¨— ¸ ¨ ¨— ¨— ˇ . ´˛ ¨  ¨ ¨ ¨— ¨ ¨¨ ¨ ¸—¨˚— ¨— ¨¨ ¨ ¨ ¨ — ¨ ¨—¨ ¨— ¨ — ˛˚

 ˚— —, ¨  ˚˚ ˛

† ¨ —˛ ‡——˛ ˛. ´˛  ˛ ˛ ¨ 28-71943 — ¨ ¨ ˚— — ˚—¨ † ¨ —˛ ¨¨˚˚¨ ¨ , ˛˚¨ ¨— — ¨— — ¨ —— ¨ —¸—¸¨— ˛ ˛ ¨—˛ ¨¨ ˛ — ˛ »¨ —¨ ¨— ˛

¸ —¨  ¨ ˇ — ¨ ¨ ¨ . ` ˚—¨ † ¨ ¨— , ¨ ¨¨— ¨ ¨ ¨ˇ —— — ˛ — ¨—  — ˛ ˛  —¨ — ¨ ¨—¨ ˛ ¨—  ¨ —  —— ˚— ¨

¨¨ ¨ ¨  . ¶ ¨¨ ˛ ¨˛ ¨˛ ¸ ¨ ˚¨¨— ¨ `—¨¨ ¨ ¨— ˛ »¨ —¨ ¨¨¨˛ ¨ — - —— . „´`´`¶ „´·`´»»·…˙… ‚„‚˙… … ¯˙‚ `· ”¶ ´¶… ¿·‚‡ ´¶` ‚´”†·»…‚„¶` „´¯¶` ¯˙‚ ‚„‚·` ”‚„¶ »·‚„¶ „´`´˜¶ „´`´˜¶ ·ˆ†„‚ 100 80 „´˙ „·`– 120 10 3 ¿¿‡´·` 310 8 1 »´†„ 510 44 8 †»»´‚„ˆ 230 132 2 †–”ˆ 210 108 1 †‚` …‡·` 180 90 60 ‡˜…‚` 108 70 »·`‚`´ 120 10 ¿´»ˆ” 70 44 6 …˙ »„ˆ…ˆ 168 2 3 „˘¯¶ 70 44 6 ¿”‚¯˙‚… 60 28 „´˙ »„ˆ…ˆ 130 22 3 ”ˆ`‚»¯·‚ 120 1 70 „”ˆ‡‚ 100 4 3 ¿»˜‚ 52 7 5 `‚´”˙… 250 94 „¨— ¨ ¨ ˛ ¨  ¨, ¸˛¨¸˛ ˛ ¨¨ ˛ ˛ — —¨ ¨ ¨ ˛ˇ , — ˚˛ ¨— ¨¨˛  ¨˛ ¨— ¨, ˇ˛¨ ¨ 

¨ ˛ »¨ —¨ , — ¨ ¨¨˚— ˛—— — ¨ ˇ—, ¨ ¨˛—, ˚ ¨— ¨— —¨ ¨—¸—¨, — —— ¸ ¨¨¨ ¨ ˚

 ¸¨  ¨ ˇ ¨— — ¨ —  ¨ ¨ ¨ ˚¨¨ ¨— ¨ ˚˛ ¨¨ † ¨ . ·— ¨˚ ¨—˛ˇ˛ ”„ˆ´˙» ´¶` »„ˆ…·‚`. » ¨ ¨ ¨¨, ¨ ¨ —¨, ¨ ¨ ¨—¨ ¨— ¨ ¨ — — , ¨¸ ¨ ˚ ¨—¨—¸¨ ¨  ˚˛ ¨— . ‡ ¨˛  ¨ ˇ ˛˚˛ ¨ ¨ . — ¨—— ¨¨ˇ ¨ ˚¨ — ¨ — ¨  ¨ ˇ. — »¨ —— ¨ — † ¨ — ˚¨ ˚—¨ ˚— — ¨— ¨˛¨ ¨ ¨ ¨ ¨— ¨ ¨ ¨ ——¨ , ¸—¨— ¨ ¸¨ ¨ ˛ ¨ ˇ ¨˚˛ , ¨ ˛ ¨ ˛ ¨˛ ¨ ˛ ˛ ¨. –ˇ˛¨

˚ ¨— ¨¨—  — ¨  ¨— , ˛— ˛ ¨˚¨—¨ ˛  ˛ ˛¨  ¨— ¨  ¨ 

¨ . — — ¨ ¨

 † ¨  ¨ . `˛ †¨ ¨—, (`—¨ ˛ . 2)

´ ‡.`. `.†.. ¨— ˛ ˛ —¸¨ ß»„ˆ…·‚ ¶´ˆ… ˛ 30˛ ‚ˆ”‚ˆ ¨ ¨ˇ— ˇ —

˛ ¨ »…¶»¶` ˚—¨ ¨ ˚ ˚ ¨ — 28-29-30 ‚ˆ”‚ˆ 1944 ¨— ¨ ¨ ¨˚—¨ ˛¨ ¨ † ¨ ¨¨˛  ¨˛¨ —  ¨— ¨ ¨ ˛ ˛ ˛

Ȭ Ѭ.

»…¶»·¶ ·„‡¶”˙`¶ `´ „·”‚ †–”ˆ` `´ ”‚»·‚ ´ˆ »„¶ 22/8/2010

¿†»» ¿·‚ ‚¿¿‚„ˆ »‚”ˆ ß ˆ†` ·„•·`¶ ˜˙´†˜‚` ˙…´…¶ ”‚¢„‡¶»´‚„¶ ¯¶`´

¿ ‚ 2010 ˛ †–”ˆ ¿ 7 ·˙` 11/9/2010 `ˆ…‡‚†…˙`¶ ¿…·ˆ»´‚„ „·…´ ‡¶»ˆ »„ˆ…·‚` …»¯‚„¶ ˆ´‡‚‚„¶`¶ ‚´/…‚` …·”· ·„¿”‚´‚`´‚„` `ˆ””†` †–”ˆ` ¿·`† `ˆ””†` †–”‚˙´˙… •¶…` „·ˆ…` †–”ˆ` ‚¿¿‚„` »‚”` ß ˆ†` „”»¿ 4¯4 „ˆ…•`

 ‡ª¨ »¨ ¨ –¨ ˛ „¨¨Ø ¨ ¨— ‡.`. ‡ª »¨ ¨ ¨—  ¸˛ „¨ „¨¨ — ´ ‡.`. ¨— ¿¸ `

˚ †¨ ¨ —  ˇ˛ ¨ ¨— ˛ ·˛— ¸¨ ß»„ˆ…·‚  ¨—    »¨ — 

„¨ „¨ ¨——

*.*.*.*)*()*()*()*()*()MAKRIN I A / F17426.RTF


` —¸¨ 2

´ ”„ˆ´˙» ´¶` »„ˆ…·‚` (`—¨ ¨ ˛ . 1) — ˛  ˚¨ ¨— ¨ , —¨ —˚ —¨ („”‚„»…¶) ˇ˛  — —¸˛ ¨— ¨¨ ˇ . ˛ —˚ — ˇ˛¨ . ·˛ ¨ 

— (64)

— ¸—¨ ˛ ¨ ¨, ˛ —¨—¨ »¨ —¨ ¨

˛ ” — ¨ —¨ — „¨¸— ¨— ¨ `—¨¨ ¨. — —

— ¨ ¨ — ¨ ‚˛ 1943. „¨— ¨— — ¨ .  — ˛— , ¨ —— …— †. ‚†„ˆ ß˚˚— ‚ —¨— ¨— ·ˇ —˛ — ¨ ˛ 1940-45 ¨— ¨ —— †¨—˛

 ˝ ß ¨ —¨ ˛ ·ˇ —˛ — ¨ ˛ ¨— · — ¿ ¨¨ˇ  ¨¨¨ ¨¨˚ ¸ ˛  ¨ ‚¨-† ¨ 

 ¨— ¨ ,  ˚—¨ ˇ ˛ ˛ ˛ »…¶»¶ ´ˆ`.

†—¨ ¨ • ¨¨ ˚ —˛ — — ¸

¨ ¨¨ ˝˛¨ ¨¨—¨ ˚ ˛. „¨— ¨ ¨ ˛ ¨ ˛ ¨¨ ˛ ¨—  —, ¨  ¨ ¸—¨¨

¨— ¨ † ¨ , ˛ — ˛ ˛ˇ  ˛ — ˛ ´— —¸¨ ¨— …¨¨—¨. — — ¨ ˇ—,  — ¨˝— ¨ ¨ — ¨ ¨ ¨ ¨ , ˛¨ ¸  ¨ ¨ ¨˛ ¨ —  ¨ ¨— ¨¨ ˛. · ¨ ˛ ¨ ¨˛ ¨ ¨— ¨ ˚ ¨ ¨—

¨ —¨  ¨ˇ ¨ ¨ — ¨ 

 —¨ ¨¨ ¨¨ ˚—¨ ˛ —˚ —¨ . ¿—

 ¨ ˚—¨ ˚˛ ¨  —  — ¨— ˚-˚ —¨ ¨¸ ¨ ˚— ˛ ¨¨ —¸ ¨— ¨ ˛, — ¨ ¨¨, — ¨—¨ ˛ —— ¨— ˚— — ¨ — ¨ˇ ¨ —˝˛ . 

¨ 1943-44. ¿ ¸ — ¨— — —˚ — — ¨— ¨— ¨ ˝ ¨ ¨ . »¨˝—  ¨ˇ—  »¨ — ¨ — ¨— ¨— — ‚¨—, — ¨¨ —¨ »¨ —¨  ˛  ·”.`. ¨ ¨ ˛ ˇ˛˚˛ ˛ ˛ ‚¨—¨ ` — 1943. — ——  ¸— ¨ ˛ ˚¨ —¨  ·˛ ¨, ˚ ¨ ˛ ˇ , — ¨ ¨ —¨ ¨— ¨¨¨ ˛ — —¨ ¨—  ¨ ¨  ˛ ¨ , ˚˛ ¨— ¨ ¨ — — ˛ — — ¨  —˛ ˚¨ ¨ ˛ ¨¨ . · — ¨ ˛ 1944. `— 4 ˚ 1944, ˛  ¨ , ˚ ˚¨˛ — ˛ ˛ † ¨  ¸ ˚— — - » ˚˚—, ˚—¨ — —˛ — 

¨¨˛ ¨¨ ¨ ¨ ¨— ˚—¨ ¨ — ¨ —¨ † ¨ , ˚—¨ ¨ ˚ ¨ ˛

·¨¸¨.  ¨ ˛  . ¿¨˚ ¨— — —  ˛ 5˛ ˚ — ¨ ¨ ¨ — ¨ ¨ ¨— — »¨ —— ˛¨ ¨— ¸  — ¨¨¸ ¨ ˇ  ¨ ¨˝— — ¨¨ ¨ ¨ . ´¨ —¨ —˚ ¨ ¨ ¨ , ¨ ß—¨ —˚ — † ¨ —, — —— ¨ ¨ ¨¨ ¨¨ ¨ ˛¨ ¨ ¨ ˛ »¨ —¨. „¨— 

 —— ¨— ˛ ˛˛ ¨¨ ˛ ¨¨ ˛ ¸ ˛ »¨ —¨ , ¨ˇ ¨

— ¸¨¸ ·˛ , ¨— ˛ —¨, ¨— ——¨, —— ¨˚— ¨— ˚¨ ¸˛ — ˛ ¨—¸¨ , ¨ ¨— ——  ˚—¨ ˆ¶”‚˙…¶` ¨— ¸—¨¨—: ß·— ¨— ¨¨˚ ·˛ ¨—; ·— ¨— ˚

˛ ¨ ¨— ˇ ¨ ˛— ¨— ¨— ¨¨  

 ¨˝— ¨ ¨ ˛ ¯——˛ ¨; ·— ¨— ¸ ¨

 —  ¨—   ¨ ¨  — , — —˝ ¨—, ¨ ¸˛˚˛ ’ ¨˛ ˛

¸—˛ ¨— ¨ ¨ˇ—¨ ¨˛  ¨ ˚— ¨˚— ¨— ¨¨ ¨ ¨¨˛˛, ’ ¨ ˇ — ¨ ¨ ˇ—  , ˇ — ¨ , —— ¨— ˛ — —¨ ·˛ ; — ¨ ˇ—   ¨ˇ˛¨ , — — — ¨— ¸ ¨ ˛  ¨¨ ˛ —¸˚— ¨¨¨— , ¨¨ ˇ ˛. ·— ¨— ˛ ˝˛, ¨— ¨ ¨— — — —¸¨ ˚ ·˛ . — ¸ ˛ˇ ¨— —  — ˛˚˛ —,  — ˛ ˛, ¨— — ¨ ¨ ¨¸—¨

—˚ ˛ ¨—  ˛ ˛, ¨ ¨ —¨ , — —¸ ¨— — —¸— , ¨ ˇ¨˛¨ ¨ ¨ ¨ ——¨ ¨¨, ˛ »¨ —¨ , ¨˛  ¨ ¨  –¨¨ „¨¨˛˛ . „¨— — ¨ — — ¨— ·˛ ¨ — ¨ ˚— ˛ˇ ¨—

¨ —— ˛ ¨¨ ˛, ˛ˇ . »  ˛ ˛ ·˛ —˛  —¸˛ ˛ ˇ ¨—, ¨— … , ˛ ¨¨ ˛ ·ˇ — ¿. » ¨

˛ ¨ ˛ —  ¸˛ —˚˛ ¨ — —¸˚— ¨ ¨ —ˇ — ˇ ¨— ¨— ¨¨ ¨¨˛¨ ¨ , ¨ ˛ ¨ ¨— ¨¨ —˝  — ¨ — ¨ ¨ .

¨— — — ¨ — — ¨ ˛˚  . ¿¨¨˛˚ ¨¨, ¨¨ , ¨ˇ˛ . ¿— ˚

 ¨—  ¨ ¨ ¨ ¨—  ¨ ˛ »¨ —¨ . ¶ † ¨ —˛ ¨¨˚˚¨ ¸—¨ —˝— ˛ »¨ —¨ ¨ —¨ ˛˚¨ ˚ ¨¨  ¨,

˛, ˚¨—¨, ¨¨ ˝¨ ¨ ¨ — ¨—¨ ¨— ¨¨  ¨—¨ —¨— ¨— ¨¨ — ¨ ˛ ¨— ¸ —¨ ¨¸—. — ¸ ¨ ¨ ¨  ¨ ˛ ¨¸—¸¨ ˛ —¨. ‡  ˛ † ¨ —˛ ¨˛ ¨¨˚˚¨ ¸— —˝

(`—¨ ˛ . 4)


` —¸¨ 3

 E

¨ , ˚ — ¨ ¨—... E ¨ ¨˛ ¨ ¨ — ¨ ¨ ¨— ¨, ˚—¨ ¨ ¨ ¨ ˛— ˛ ˛ ’ . ·— ˚—¨

 ¨ ¨˛ˇ—  ¨ ¨— ¨ . E¨ ¨—¨ ˚— — , ˚—¨ ¨ ¨˝ ¨— — ¨ ¨ —˝ ˛ ¨ ¸. E — ¨ ¨ —¨ ¨ ˇ¨— ¨— ¨ ¨ˇ— ˛ ˛  ¨  — ˛ ˛— ’ . ’ — ¨— ’ ¨¨¨ — ˛ ˇ¨

 ¨— — ˝ ¨ ¨— ¨ ¨— ¨— ˚—¨ ¨ ˇ ¨ . O ˚—¨ —¨ —˚˛ ˛ ¨ —¨  ¨— ¨ —˝¨ ¨ — — , — ¸

 ˚ —: ¨ ¨— ˚¨ ¨ ¨—  ˛ ˛ ¨. „— ˚—  ¨˛ ¨ ˛ ¨ ¨— ¸—¨ ¨— ˚¨ ¨— ’ˇ ¨ ˛— ¨— ¨ ¨ ¨—— ˇ¨ ¨¨—, — ˛ ˛ ¸¨ . `˚¨ ˛ˇ˛ ¨— — ˛ ¨ — ˛ ˛˚˛˛ ¨ ¨¨ .  ˛ — : - ‡  ¨— ˚¨  ¨ ¨ ¨ ¨ ˇ¨— ¸ ¨ ; - E ¨ , ˚— ¨ ¨— ¨ ¨ ¨—¨ !! ¨¨ ˛ ¨— ˚¨ . ´ ˇ ¨ ¸—˛˚˛ˇ˛ ¨  ¨ ¨ˇ˛˚˛ ˛ ¨ ˛ ¨˛. „¨— ¨—¨  ˚  —¨ ˛¨. O ¨˚ ¨ — ¨ ˛ ¨˚˛  ˛ ˝ ˛. O ¨ — ˛— ¨˝ ¨— ¸—— , ˚˚ —  ˛ ¨, ˚ —¨ ¨ ¨ , —¨ ¨— ¨

 …. ¨¸— ¨  — ¨ , ¨ —  ˛ ˛ˇ—¨  ˛ , ¨ ¸—— — .  ˛ , ¨ ˛ˇ ¨ — ˚ ¨— ˛  —  —  ¿¨ ¨ ¨—  — , ¨ ¸—— — — . ·˚  , ¨ , ¸ ¸ ˛¨. „— — ¨ — ’ ¨  ¿¨ ¨, ˚— ˇ˛¨ ¨ —˝¨

 ˚ — ¨ ¨  ¨ ˛, 

˛ ˚— , ¨ ˛ †¨¨. O ¸ ¨¨ ˛  ¸—— ˛ †¨¨, ˛ ¨ ¨— ¸—¨  ˛ — 

˛˚¨˛: ß·¨— ¨ ˚ — ˝, — ¸— — ˇ˛ — †¨¨. „¨—  ’ˇ ¨ ¨ ¨— 

˛˚¨˛¨, ¨ ˛ —¨ ¸—— — ˇ— ¨— ¨ ˇ¨ ¸——˝ ’ ¸—— ˛¨ — ˛ †¨¨, ˚—¨ — ¨ ¸ — ¨ ¸—— — — ˛ˇ¨,  — ¸ ˛ˇ¨. ¿˛˚¨ — ˛ †¨¨, — ¨  ¨ˇ˛˚˛ —¨ ˛ ¨ ¨ ¨ ( ¨—¡ ¨ ) — — — ¨— — / . ` ˛ —¨ ¨¨ ˛¨, — ¨ˇ˛˚˛ — / ¸——˝ ¨ ¨  ¨— ¨—— ¨’ ¨  ˚— —, — , ˚ ¨ ¨ —¨—¨ — 4 —¨ ¨ ˛ †¨¨.

†—’ ¨ ˚¨¨ — ¨ ߨ  ¨— ˚—¨ — , ¨  — ¸ — ¸——  ¿¨ ¨, ¨˛ ˇ¨ — ¨ ¨ —  ˛ ¨— ˇ¨ ¨ ¨˚ ¨ ¨ ˝˛ ˛ ¨  ¨ˇ— ¨ ˛ ˇ˛ ¨— ¨ ’ ˛— ˚ — ¨. O

 — ¨— ˚— ¨ ¨˚— ¨. ·¨ ˛ˇ¨ ¨  ¨ — ¨— ˇ — ˛ ¨— ¨ ˛— ˝ ¨—  — —˝¨ ߲ —  —  ¨— —  ¨ ˛ ˛ , ¨ ¨— ˚ — ˝ —  — ˛ ˛— ˝— ˛  ¨ , ¨ —  ˛  ¨ ¨ ¨ ¸ ¨ ¨,  

 ,  ¨ ¨ ¨ — ˛˛ ¨ —  — ¨— ¨ ˛ ¨ ˛ ¨¨˚˛. †—’ ¨   , — — — ˛ ,   ˛ ˇ¨ ¨˝ . ·¨ ¨  „ / „¨¨¨ ˛ (ˇ— )  ˛ ¨ ˛ ˛ ß„——  ,  . „¨— † ˚— ¿¨¨ ¸ (¨ ) ß» ˚ — , . ¿¸, ˛ ˛ ˛ ¨¨˚ ¨— ¨

 ˛¨ ¨— ¨— — ¨—. „¨— ˛ ß˚ 

¨ „¨¨¨ ˛ ߨ ˇ¨ ¨ ’ ¨˛ˇ˛  .

  ߸ ¨— ¨— ¨— ¨˛  ¨— ˛ ¨  — ¨ —¨

˛ ¸˛¨ — ¨ . ‡— — ¨ ¨˚— ˛ ¨˛ — — — — ¨— — — ¨

 ¨— — — ¨ — ¨—— ¨ ¨˚¨ ¨ ¨

 ˚—¨ ˚¨— ¨. » ¨  ¨ ˇ  ¨ —¸˛¨ —˛ ¨— ˛ ˚˛  ¨— ¨  ˛, ¸˛¨ .. — ¨ ¨ —¨, ¨ — ˝ ¨— ¨ —¨ ˛ TV, ¨— ¨ ß ˝¨—¨, ˚—¨ — ˚—¨ ˛ ˚˛ ¸ ¨˚ — ˝ ¨— —   — . ´ — ¸— —— ¨— ˚—¨ ¸—— ¨  ߲  ˇ— ˚ ¨— ˛ —˚˛, ¨—  — ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ˛ —¨ ˇ˛, —

 ¨¨— ˝— ˛ ˛˛˛ ˛ —˚ —¨ . ˜—¨ — ——  ¸  ¨ ¨— ¨  ˚— — ¨˛—

 — ¨˝˛—  ¨— ¨ — . »’ ¨ ¨ ˚¨ , — ¨—— ˇ — — ¨— ¨ — ˛ ¸—˛ ¸˛¨ — ¨ . ’ — ˛—¨ ߸¨˚ ¨ ¨ ˛ ¨— ˛ , ¸— — ˛ ¨ ˛ —˛ ˛ ¨—— ¨ ¨— ¸— — ˇ ¨ ˛ ¸˛¨ — ¨ ¨— ¨˛ — ¨ ˛—

Dr ¯¨¨ ¨ †. ¯ —¨ »¨—˛ - ¯— ˚ - †¨— ˚ ”·„´˙ †’ »‚·ˆ´‚„¶` †ˆ…‚„”†‚„¶` „”‚…‚„¶` ‚´‚„¶` `¯”¶` ¿…·¿‚`´¶»‚ˆ •¶…˙…

…`„»·‚ ß´´‚„… ‚´·‚: ˜—¸—

— ¸ 12 -  ˛ — ‡¨—: ‡ ¨ - ´¨ ˛ - ¿ ˛: 6-8 - „¨ — ¨ ´˛ . …  — : 210-5832244 ´˛ . ‚¨ — : 210-7702801 ´˛ . —— ¨ : 210-6109688 - „—˛ : 6932-205432

¿…†‚˙´¶` ˜. »¿·`‚…¶` ·‚‡‚„` ¿•”†` ‚´·‚: ´„¶` 27, …· `»ˆ…¶, T˛. ‚´·‚ˆ: 210 97 55 121 ´¶”. ‚„‚`: 210 97 17 515 „‚…¶´: 6944 187028 ‡·¯·´‚: 8.30-12.00 ¿.». & 5.30-8.30 ».».

—¨ — —¨ ¨— ¨¨ ¸—¨— ¨ ¨ — ¨ ¨. ´ — ¸— ¨ ¨ ¨— — — — E˛ . E — ¨¨¨ ˛¨ ¨ ¨ ¨—— — , ¨¨ ˇ˛¨ ¨ — ¨— ˚¨ , — — — ¨ —¨  — ¨  ¨— ¨—— — .

 ˛ ¨˛ ¨— ¨ ¨ ¨ ¨, ¸ ˛ ¸˛¨ — ¨ . O ¨ ¨ ¨ —¨ ˛ ˚˛ ¸, ¨ ˚— ¨— ¨˛ — ¸— ˚— —˛— . ´  ¨ ˚¨ — ˛ ˛— ˛ ¨˚—˛ — —˛ ˇ˛

 ¨ , — ¨— ’ ¨ ˚¨  ˛ —¨  ¨— ’ ¨ ¨ ¸¨ ¸  . ´ ¨— ¨ ¨¨ ˛¨ — ˚— ¨— ¨— ¨ —— ¨¨˚ ¨¨  ¸—¨— ˛˛ ¨ ˛¨ (— ˝¨ ) ¨¨ ¨— ¨ ¨¨˚˛ ¨ —  ˛¨ . ` ˛ ¨— ¨ ¨— ¨ ¨¨ ˚ ¨˚— ˛ ˚—  O ¨— — — ¨ ¸¨—¨ . E — ¨ ¸ ˛  

— ˛ˇ— , ¨¨ ¨— — — ˝

¨˛ˇ . ‡—¨¨˝ ˛— ¸¨ (06-06-2010) — ߆—¨ ¨ˇ ¨ —  (— ˝¨ ) ˛ ˇ —˛ — ¨ ¨¨—˝ ¨˛˛ 

˝— ˛ ˛ ·¨ ¸¨ ¨ ¨ 50.000.000 ( ¨ ¨ ˛¸ —¨-—¸˛¸) . „¨— — , „¨ , ¨ ¨— ˛¨ ¨ ß— ¨ ¨ ¨¨ ˛— ˝ ¨ ».».·. ‡  — ¨¨ ¨ ˛  —  ˛— ¨ : ß ¨ , ˚— ¨ , ¨ ¨— ¨ ¨ ¨—¨ . »  ¨ ¨ ¨—¨ — — —— ¨ ¨  ¨ , — ¨ ˛  ˛ — ˚¨ — —¨ (— ¨ ¨ ¨—¨) ˚—¨ ¸¨ —¨  —’   — — — ¨— ¨— —ˇ ¨˛ (˛ —˛ ¨ ¨ — ˛ ¨ ˛), ¨’ ¨¸ ¨ — ¨ —¨— ,   ˚¨——˛— , ˚¨˚—¨ — ¸—¨˚ ¨— ¸¨ — ˇ¨¨ . „¨— ˛ ¨¸ ¨— ¨ ¨ ˛ ¨ ˇ¨ ˚¨ —, ˚—¨ — — ¨ —— ¨˛—, ¨¸—— ˚—¨ ˛ ¨— ˛ ¨— — ¨˛ — , —  ¸ ¨— ¨— — ˚—¨ ˛ — ˛ ¸ ˚ , ¨’ ¨¨ ¨— 

 —ˇ . `˛.: `  ˛ ß»¨ — ¨ ¨. 127 »¨ — - —— 2002 ¸˛—¨ ˛— ¨ ˚—¨ ˛ ߨ¨ ¨ ¨˛. O ¨ ¸ ¨¨ ˛ ¸˛— ¨ ¨ — ߨ¨ ¨ ¨˛  „ ——  † ¨— .

 — ¨¨ , ¨¨ ˛ ˛ ¨˚˛ ¨ˇ , ¨ — ¨ ’ ˚ , ¨¨ ˛ ¨ˇ—¨ , —¨ ¨˚ . ¨— ¸¨¨ ¨ „. ‡. ”·‰…‡ˆ

´ ‡‚¿‚„ ·…` ´”»¶ˆ „‚ ¯¶`‚»ˆ –‚–”‚ˆ `— ˝¨— ˚¨ ˛ —— ¨ ˛

¨ — ¨ ˛   — — ß»·‚„…‚`»` „‚ ¿†„`»‚¿‚¶`¶. — —¨ ˜ ¨— ˛ ¨¨˛   ¨ — ˛ ¨ „ ¨ ”¨ 

 — ˛ · ¨¸¨. »¨ ¨

 ˛ ¨ — ¨ ˛ ˛ ˇ˛¨, ¯¨—¢ ¸¨ — ¨—  ¿— ¨—¨, ¨ ˇ˛ ¨ ˛ • ¨ — ˛, ˛ ¨¸ 

˛ ¨— ˛ „ ˛˛, ¨ —¨ ˛ — — ¨

 ¨— 

¸—  — ˛ , ˚˚ ¨— , ¸˛ — ˚ ¨ ¨— ¨ —   — ¨ ¨ — ˛—¨ ˛¨, ¿¨— „ ‡˛, — ˚— ` ˚, ·˛ — ¸ ¨— ˚¨ — —

 — . ` 

 ˛ ¨ ˇ ¨ —¨ — ¨— ¨ 

 — ˛ ¨. ¿¨ ¨ˇ ¨

¨ ¨¨ ¨

 — ¨

—  ˚¨  · ˛¨,  »¨ ˛ † ˝ ˚—¨ — —  „ ¨ ”¨

,  ¨

¨ —¨ ˛¨ ˛ `´ ´ˆ –‚–”‚ˆ ¨— — ¨— 

¿ — ¸— INDEX –‚–”‚ˆ,

  — ¨ —   ˛ ˛ · ¨¸¨: ¿`¿`» ¿ ´¶… »‚”‚ ´ˆ »…˙”¶ †”· ˆ `´¶… ¿ˆ`‚`¶ ´ˆ –‚–”‚ˆ ´ˆ „˙`´ ”»¿ˆ, ß»·‚„…‚`»` „‚ ¿†„`»‚¿‚¶`¶: — —¨  ¨— ˛ ¨¨˛ 

ß´ — —  ˚˚ ¨¨ „ ¨ ”¨

,

 ¨ —¨˝ ˛ ¨, ¨— —¨  ˛. ·¨˝— ˛ ˛ ˛  — ¨, ˛ ¨ˇ  — ¨  ˜ . ´ ¨— ¨ —,  ˚ ¨¨ ¨¨— , — — — — ˛ — ˝ — — ˇ¨  ¨ ˛¨¨ ˚—¨— ¨ — — ¨ ¨˚ ¨ ˛ ˚— ¨, 

— ˛ — ¨ ¸ ,

 ˛˛ — ‘¨ — ¨— 

·¨˚˚ — , »¨ ’,  ¨˚ ˛ . ˚ ˛ ˛ ˚— ¨ ¨— ˛ —

¨ˇ— ¨ ¨

 . ´ ¨— —

 㠬 Ӭ

 ¨— — ˛ ¨ ˛  — — ¨—

 — ˝ — ¨ —

 ¨: ’»¨ —˝ ˚—¨ ¨ ¨ˇ . »¨ —˝ ˚—¨ ¨ ¨ —¨˝ . »¨ —˝ ˚—¨ ¨ ¨

 ¨ ¨— ¨— ¨ —˝ . »¨ —˝ ˚—¨ ¨ ¨ ˚ —¨ ¨¨ ¨— ˚—¨ ¨ ¨ ’. ´ — ¨ˇ¨ ¨. „¨—

¨ ¨¨ ¨ ¨ — ’…¨ ¨¨˚˛ ¨ˇ ˛ —¨ ˚

¨ —  ’... ¿ — ¨ ¨¨ ¨ 

— — ¨— ˇ ¨— — ¨— ¨ . „¨— ˇ¨  ¨ ¨— ˛ , ¸ — ¨— 

 — ¨ ¨

¸ˇ— . » — ¨ ˚¨ — — —¨ —  — ¨—  ¨— ¨¸—  ¨ —¨ — . ´ ¨ — ¨  ¨ ˛ ¨˚ — ¨— ¨. ¿ — — ¨— ¨— ˚— —— ; — — — —¨ —  ˛ — ¨ . ‡ ¨ — — ¸ ¨˚ — 

 . · ˛ — ¨  ˚—¨ ¨ 

 

¨˚˛ ˇ, ¨ ¨— 

— ¨— ¸ ˚¨—  „ ¨ ”¨

˚—¨— ˛— —¨ ˛¨— ¨  ˛ 

— ¨: ‰ ˛ˇ— ¨ — — ¨

— ¨ ¸—¨—¨¨ ¨, ˛ˇ— 

— — ¨

— ¨ ¸—¨—¨¨ ¨, ˚—¨ ¨ ˛ — ¨˛ — ¨˚ —

 ¨ ¨ ¨— ¨— ¨ ˛ ˛ — ,

 ¨— ¨ˇ˛¨, ¨ — 

 ˛˛ ¨

 — ¨— ¨... ·¸, ¨   

, ¨¨ ˇ˛ ˛ — ˛˛ ¨ ˛ — ¨ . ”

 —,

— ˛,

—— ¨,

——˛,

—— . ‡˛ ¨¸˛, ¨ — —¨

 —,  — ¨— —  ˛ ¨ ß¿ ——¨ , 

 ¨ 

— —

— — ¨  — — ¸— —

——˛,  ¨ —

—— . 

 ˛

——˛ ˛ ¨   ¨˚˚ ¨ 

—— — , ¸ ¨ —

—— , ¨ ¨ ¨ ¨— ¨ ¨— ¨ ¨ ˛¨. ¨ ¨¨ ¨ ˛ ˛ ‡ ˛, ¨ ˛  — ˇ—¨ ¨— ¨ — ; ˛ POLICE, ˚—¨ ¨ ˚—, ¨  —¨˝— 

— ˛, ˛

——˛ ˛

 ˛ ¨— 

—— .  ¨¨ ¨ ˛ ‡ ˛. ´ ¨ ¨¸—˚¨ — ¨— ¨ ¨. —   — ˚ ¨˚˚

—. ¿ ¨˚ ¨— —¸˛ — ¨—, —, 

 —. ´  ˚ . ·¨¨ ¨—; —,  ¨

 ¨. „¨—  ˚—¨— ˛ˇ˛ ¨; †—¨ 

 ,  — — „ ¨. ‘•¨ ¨ ¨—

— ˛’. „¨— — ¸¨ 

˚  

 ˆ

 ˚ ˛ ¿ ¨ — ¨ 

— ˛ ( —¨ ¨—  ¨, ˛ — ¨ ˛ ¸˛ ¨— ¨ — ¨ — ˝¨— ¨— 

— — ¨ ¨¨ ˚— ¨—), ¨ — —¨ ¨ 

 ¨ — ¸ ¸¨— ¸—¨ ˚ . 

— — — ¸ ¸¨— ¸—¨ ˚ ˛ ¨ ˛ ¨— ¨, ¨¨ — 

—— . „¨— ˇ¨ ˛  ¨ — „ ¨ ˚—¨ ˛ ¨¨˚¨— ˛¨  ¸—¨ ˚ ˚—¨ ¨ ¨— ˚—¨ ˛ 

— ¨. ¶ ˛  ˛¨ ¨ — ¨— ¨ ¨

˛ — ¸—¨— ¨

— ˛ ¨ — ¨ —¨, ¸˛ ¨¸˛ ˛ ˛ ‡˛¨—¨. ‡ 

— —¨ ¨— ¨ ¨

¨ — ˝— ˚—¨ ¨¨ ¨ . ¶ — ¸—¨ ˛ —— ¨ — ¨¨ ˚˛ —  ¨ ˛˚ . ¶ ˛ —˛

—— ¨,

 ˚¨— ¨

 ¨ ¨— , ¨ ¨ ——. ·—  — ¨ ¨¨ ¨ ¨ ¨˚¨¨ ¨

 ˛ ¨ ˛ ¨— ¨   ¸—¨ ˚ ... ´ ˛¨ — — ¨— ¨— ˚—¨ ¨ ˚¨—  —   „ ¨ ”¨

˚—¨ — —

 ˚¨ ¨— ¨ˇ¨ — ˝— ¨ ¨˚¨¨  ˚—¨ ˛ ¨˚ — ¨— ¨, ¨— ˚—¨ ˛ ¸—˛ ¨ ˛ 

— ¨ ¨— ¨ — , 

— 

ˇ¨ ¨¨ ˚˛ ˛ —¨ ¨— ˇ¨ ¨ ˛ ¨ ˛ ¨˚¨— ˛¨, ˚—’ ¨ ¨— ¨ — ¨ — ¨¨ ¨ ¸—¨¨ ¨  ¨ ˚ ¨ ¨— ˇ¨ ˛ — — — .


CMYK ` —¸¨ 4

-

´ ˛ †˚¨—¨ ¿ ¨—,  ¨— — mappaemundi, ˛ ·¨¸¨ — ¨— ¨ ¨— ˇ ¨. — —  ¨— — ·˛ —˚¨ ¨— ˛ ¨—¨ ¨— — ¨ ¨—¨ — ¨ ¨¨—¨. ˙  ˛ ·¨¸¨ ¨ —¨˝— ¸—¨—˛ ˛¨. ˇ¨

 — ¨¸—¨¨ ¨ ˛ ¸—¨—¨ 16 ¨— ¨. `˛ ¸ ˛ ˛ †˚¨—¨ ¿ ¨— ¨ Johann Reger ( —) ¨ ¨— —  — — —  ¨— —¨ ˚˚¨—¨ — ¨ ¨— ˚—¨

¶ ·””¶…‚„¶ ¯´†˜‚ 1420 - 1800 .¯. — . ˛ ·¨¸¨ — ¨— —  ¨˝ — ¨ — ˝ ˛ ¶— — — ‡¨ — ¨— `¨—. ”—˚ —¨ ˛ ˛ –ˇ ¨— ¨ ¨ — ˛ ˛ „¨. ¿— —¨  ¨— , ˛ ¿

˛ , ˛ ·—¨ ¨— — „¨¸ (¨ ˛ —¨  —¨˚ ). ¨—¨ ¨ 

˝ — •

¨ —— . ¿— ¨ ¨—¨ ˛

(6 - 7 ) ¨— ¨ . ¶ †˚¨—¨ ¿ ¨— ˇ¨ — ¨˚— ˛ ¨ ¨ ˛ ˛ ˚¨—˛ ¨¨¸ ˛ ¨ˇ ˛ †˚¨—¨  ¨ ˇ˛ „ ˚¨—¨ (Jacopo Angeli 1406 .¯.) ˛ ˛ ˛ ߨ ¨¨˛  ¨ — , ˛ †˚¨—¨ `¨ ¨ (63 .¯. - 25 .¯.), —¨  ¨— ¨ ¨—˛ —˚¨˛  ,  ˚ —˝¨ — ¨ ¨——. ` `¨ ¨ ˛¨ ¨ — —¨ ¨˚ —¨ ——˛ ˚˚¨—¨ —  ¸——˛— ¨— ¨—— — ˛ ¨—¢ ˛ ¨— ¨ ¨—  ¸—¨  —¨˝¨— ¨ ¨ ¨ ˛ —˚¨˛ 

 ¨— — —  ¨— ¨ ˚˚¨—¨, ¨ —— —¨, ¨ — —¨ ˛ ¨ ——¨ — —¨.  ˚ ¿ ¨— — ¨— ˚ 

¨ ¨— —¨ — 1460 ¨  ¨ — ˛ Guarino Veronese, ¨ˇ˛˛ ¯ ¨. ´¨ ˚˚¨—¨ ˚¨ ¿ ¨— ¨— `¨ ¨ ¨  ˚—¨ ¨ ˚¨ ¨ˇ . ß— ¨ ˛ †˚¨—¨  ˛ ¨ ˛

˜ —¨ 1482 ¨ ˚¨— Nicolo Tedesco,  ˚¨— ˚ ßDe toto orbe – Petro Coppo 1520, ˛ ß —˛ ˚¨—¨, Peter Apian 1524, — ¸ — ˛ †˚¨—¨ 1540, 1544 ¨— 1571 (¯¨˛ –) ˛

— —¨ Munster, ˛ ¨ ¸ ˛ 

˚ Gains Solinus ¨— Pomponius Mela, ¨ ˛ ¶. Petri (–¨ ——¨ 1576) ¨ —¨˝ ˛ ·¨¸¨ ¨  — NOVA GRAECIA, TABULA GRAECIE, THRACIA ¨— MACEDONIA. ¶ ¨ ¨˚

˛ ˛ ¨˛ ˛ ˚¨—¨ , — —¨ ¨ˇ— —˛ —¸˚—˛ ¨¨ , ˛ —¨  ¨ ¨——, ¨ ¨¨ — — — —— : ˛ •˛ —˛ »¨ˇ — ˛. ¶ ˚¨—¨ ¨˛

¯¨˛ (7). `˚ ¨˛ ˛ –¨ ¨ — ˛  ˛ ¨ ˛ ¸ ˛ J. Schott `¨ ˚ 1513.  ·

¨¸¨ (Graecia) ¨ ¨˚¨ ¨— ¸  ˛ ¸— ˛ »¨ ¸ — ¨ ¨— —¨ ¿¨ ¨ . ¿ — ¨¨ — —˚¨  ˇ˛ ¨ — —— ¨¨— ¨—  — .

˛ ¨ ¨ ¨¨—  ßGraecia ¨ ¨ ¨— ¨  ¸ ˛

—¨ –¨¨ —˛ . ¶ —˚¨˛ ˛ ·¨¸¨ (Graecia) —¨ ¨ — ˛ ‡¨ ¨—¨, „, `¨ ·¨¸¨, •

¨—¨, »¨¸ —¨, ¿

˛ , „˛˛, „¨¸ ¨— ˛ ‚—¨. ´ —  16 ¨— ¨ Munster — ˛ ¸—˛ „ ˚¨—¨ ¨— ¨— ¨ ˇ—  ß ¨—¢ . ¨˛ ˛ ·¨¸ ——¨— ßNova Graecia XXII. Nova Tabula —¨ ¨ — —

 — ¨’ — ¨˛ Schott `¨ ˚ 1513. ¿¨˚ ¨—, ˛ ˛ ·¨¸¨ Munster — ¨— — ‡ ¨˛ ¨ˇ ¨—

˛ ¸—˛ »—¨ —¨. `˛—˝¨— 

¨ — — ¨˛ ˛ ¨ ¨—¨ ·¨¸¨ ¸˛ —˛ ¨ ¨— —¨ (Bologna de Lapis 1477) ¨ ¨ ˛ ˛ ¨ 

¸¨ ˛ –˝¨ — ˛ ¨—¨ . »—¨ ¨ ˛ —— ˛ ˚˚¨—˛ ·¨ ¸¨ ¨ ¸— — Giacomo Gastaldi (Pedrerano – —¨ 1548) ¨ ¨ ¨ ¸— ¨— — ˚—  ˛ ¨ ˛ ,  ¨— ˛ —˛ ˛

 ˇ ˛ . ߶ ·¨¸¨ (Graecia)  ¨ ˛ — ¨ ¨ ˛¨, —¨ ˛ ¨—¨ ’ ¨˛ ¨—  ¨˝¨ †¨— (Greco). ˛ —˝¨— ˛ ˛ ¨ ¨ ˛ ‚¨—¨ ¨ ¨ 

— ¨. ˛ ˛ ¨ — ¨— ˛—¨ — ˛ ¨— — — — ¨— ¨˚——, — ¨ ¨ —-

— ˛ ˛ ¨ — ¨ — ¨ ¨— —  ¨˝¨ •¨˛, — — ˛ „

¨ — ˛, ¸—¨ ˛ ¨— ˜——˛. ˛ ˛ ¨ —¨ ˛ ·¨¸¨ — ¨— ˛ ˛ ´ ¨ ˛

„˛˛, „ˇ˛¨ ¨— —ˇ˛¨ ¨ ˛ – .  ˛ ˛ ·¨ ¸¨ ¨— ¨ ˇ¨¨

¨ ¨ — ˛ ,  — ˛ — ¨— — . · — — ˛ ˛  ¨ ¿ ¨— ¨ — —˚¨- —˚¨

 ˛ . — ¨ ¨¨— , ˛ ¨ ¸ — ˛ — ˛ ¨ˇ˛ ¨ ¨——˛ ˛  —— ¨ 

¨— ¸˛˚ ˛ ¨˚¨—¨

 ¨ˇ

— . ˙  ˛ ¨—¢ ˛ ¨¨¸ ˛ ˇ¨ ¸—¨˛˛ˇ— ˚—¨ —˚ ¨ ˛ ¸— ¨ ¨ ¸ — . ¶ †˚¨—¨ ¿ ¨— ˛—˝¨ ¨ —¨ — ¨, ˛ ˜ —˛ ‚ —¨ (Historia Naturalis) ¿— —  ¨¨ ¨—  ˚¨—¨ ˚¨ ˛ ˛ ¨ ¨—˛¨ , ˛

 —˛ ߆˛ —˛˚˛ —  ‡— — ¿—˛˚˛˛ (1 ¨—. .¯.) ¨— ˛ —˚¨˛ ˛ — ˛ Pomponius Mela (De chorographia ˛ De situ orbis) ˚ ¨ ˚¨—¨ 1 .¯. ¨— ¨. ˛ˇ˛ ¨¨ ˛ ˛ ¿ — (Collectanea de mirabilibus mundi) Gains Solinus ˚ 4 .¯. ¨— ¨ ¨— — Etymologiae ‚ —¸ ˛ `—˛

¯Æ˛ (8): ¯Æ˛ ˛ ¨¨ ¨ ·

Ƹ¨ ¨ ˛ ¸˛ ˛ †˚¨ ¨ `Æ ¨, –¨— ¨ 1571. Æ˛ ¨ ˝¨— 10 ¨¨ ˛ ·Ø ˛ „ ¨¸— ¿ ¨  ¸ ¨ Sebastian Munster. `¨ ¨ ˛ ·¨¸¨ ¸ ¨ —˝¨—  — ˛, ¸—¨—˛ — ˛ ¨¨ ¨ — ˛ ¨—¢ ˛ ¨—¨ ¨ —¨ ˚ ¨— ¨ —¨˝¨—

¨ ——¨ VII ( ¶— , »¨¸ —¨ ¨— •¨˛), V‚‚‚ (¿

˛ ¨— — 

—¨  ‚ ), ‚¯ (—˛, –——¨, ˜—¸¨, ”—¸¨ ¨— •

¨—¨) ¨— ¯ (——¨, ¨ ¨ —¨ ¨— ¨ ˛ —¨). ` ˚ `¨ ¨ ˛ ·¨¸¨ ¨ ¨¨— — ˛ ˛ —¨ ¨—˛ ·˛ ߲ ·¨ ¨— ¨ »¨¸ ¨— 

¶— ·ˇ ˛. » — ˚  ¨ 1423, ˛ —¸ ˛ ˚¨˛ ¨— —¨ `¨ ¨ ˛ — ¨— ¨ ˛ ` ¸ ˛ ˜¨¨ ¨— ¨, ¨ †˚— ¿˛ˇ † — — ˛˚¨˚ ˚   ¨ — , ¨’ ˛ ¨¨ …—¨ ·’ ¨— ˚ `¨ ¨ ¨¨ ˛

 ˛ ˛ˇ—˛ ˛ ¨ ˛˛¨, ¨˝ — ˛ ¨ —˛˛ ¸—¨   ˛ ¨ ˛ »¨ˇ — ˛. — —¸—— — ¸—¨  — ¨˛¨ ˛ ˛ —˛ — —¨ —˛ ¨ ¨—˛¨ ¨— ¨ ˛ —¨, —˛ ˚

¨ ·¨˚˚— , ˛ ¸—¨¸ ˛ ¯— —¨ — ¨¨ ¨— ¿¨ ˛ ·˛ —¨ . ¨ ¨˛ ˛ ß ¨ ˛ ˛ — ˛

 ¨˚

˛ ˛ ˛¨ —  ¸—¨ ˚—¨ ˛ — , ¨— ¨ — ¨— ¨— —¨ —¨—˛ - —˛ ˇ ˛ ¨¨  — ¨˛¸¨ ¨— — ¨     ˛ »¨ˇ — ˛. »˚¨ ˛ ¨¨˚˚˛ ¨ ˛ — ¸—¨ ¨ ¨ 16 ¨— ¨, ˇ¨ ¨¨ ˇ— ˛ –¨ ——¨,

 `¨ ˚, ˛ ˜¨ ˛ ¨—

— „¨ ¯ . ` —˝¨— ‡˙‚»¯`

´ ”„ˆ´˙» ´¶` »„ˆ…·‚` (`—¨ ¨ ˛ . 2) »¨ ˛ »¨ —¨ —¨ — ¨ ¨ —¨ ˛ ´— —¸¨ .  •  ¿ , ¨ —  ¨ ¨ ¨—  — . ·¸ — — — — ”„ˆ´˙»´` ´¶` »„ˆ…·‚` — ˚¨˛  — ß`˚ -

 ¨¨ ¸  . ´¨ ˚˚ ¨ — ¨ ˚ ¨— ¨— ¨ ˚¨ ¨—, ¨— ˚— ¨ ¨— — , — — —ˇ ¨ ¨ ¨ —¨ . · — — —, ¸ ˝˛ ¨ — — — ¨ ¨ˇ¨—  ˛ ˛

¨˛ˇ—¨, ˚—¨ ¨  ˛ ˛ ¨˛ ˚—¨ ¨ ¨˚-

 ¨ ¨— — . ·—¸˛ — — ˚ — ¨— ¨ ¨ ¨ , ¨ ¨—  ¨ ˇ ¨ ¨ ¸˛ —˚˛ˇ˛¨ — ¨ ˛ ¨¨ ˇ ¨¨ ˛ ˛. 1) †—¨— ¨  — ߯‚ ¸

¨ ¨ ¨— ¨ ¨ ¨— — ¨¨  ¨ ¨  ¨ — † ¨ —; »˛ ¨ ¨˚ —¨ 

 —˛ ; »˛ ¨ ¨—¨

— ˛¨; 2) †—¨— — ˛ ¨ ¨ — — — ˛ —¨ ¸˛ — ¨ ¸ — ˚— — ¨—¨ — ˛ ˛ ¸˛ ˛, ˛ ˛ ˛ ˇ ¨ ¨— ˚ —˛ ˛ ¨˛ ˛ ˚¨˛ ¨¨ ˛ ˚—  ¨ , ˚—¨ ¨ ˚ —˝ ¨— — —; 3) †—¨—  —˚—, ˇ-

¨ ¨ ¸—¨—˚˛ ˛

˚˛ ¨—˛ ¨˛  ˚—¨ † ¨ , — ˛

ˇ ˛ ˛ ¨¸¨ ·”` ˛  ˚ ¨ — ¨— ˛ ˛ ¯¨ ¨ ¨˚¨; ´— ¨ ¨ ; …¨ ¨  ¨¨˛ ¨— ¨ ˚ — ¨ ¨¸¨  — , …¨ ¨ ..  ·˛ ¨— ; ´ ˚—¨— ¨¨  ¨— ¨ ˛ ¿— ¸ ¸˛ —˚ ¨ ˇ¨ ¨ ¶— ¨ — · ; »˛ ¨ ˚¨ ¨˝— ; ¨˚ ¨ ¨ ¨ — — ¨— —˚ ¨˚¨. ¶ ¨ — ¨ ˛ ¨¨ † ¨ ¨¨˛ ˛¨ ˇ ˛ ¨¨—¢ ˛, ¨ ˇ —˛ ¨— ¨

  ¨ — ¨ˇ˛¨ . ”—˚ ¨˚¨  ¨˚ — —— ˛ — —¨ ¨

 ¨¨ ˛ ß»˚¨ ¨— ¨   ¨ ¨ ¨¨ ˛˚ — ¸ ߨ —¨ ¨¨¨ ¨ ¨ — ¨ ¸ ˚ ¨  ˚˚

 ¨ ¨ ߇—¨—— ¨— –¨ — ˛ ¨¨ ¨ ˛ —— ¨˚ ¨ ˛ ¨ ¨ — ˛ —, — ¨ —  ¨ — ¨ˇ˛¨ ¨¨˛˛, — ¨¨ ¨ ¨¨˚ ¨ — — ¨— ¨— — — — ¨ — ¸—¨ ¨ ˛ —¨ —˚¨—,  —¨ ¨˛ —˛ —¸¨, ¨¨ ¨ ¨ ¨ ¨˚¨ˇ¨ ˛ ß¿— —˛  ¨ ˛ — ¨  ¨ˇ ¨ ˇ¸˛ — ¨  ¨—  —

¨¨˚ . »„ˆ…·‚`


CMYK ` —¸¨ 5

KOIN˙NIKA –¿´‚`·‚`

¸ ‚ ƨ - · ¸¨ ¯ª 1/5/2010 †¨¨ »¨˚¨ ˛ »Æ— …—Æ 15/5/2010 „¨Æ˛ –¨˚Æ ˜—¸  ¯ª 22/5/2010 †¨¨ „¨¨ ˛ …— ¨ ¿¨¨˚—Ø ˛ 23/5/2010 ‡¨—Æ †¨ ¸¨ - ¯ ¨Æ ˛ „ / 22/5/2010 ˚— ¸¨ ‰ • ¨Œ „ / 23/5/2010 ‚.». „¨ — †¨¨ ¿¨ ¨ª „ ¨ 

 ` ˛ 19/6/2010 » Æ— ¨ ´ ‡.`. `.†.. ¨— ¨ ˝ª ¨ Ø— ¨. †»‚

˛˚Æ …—¨ - „¨¨ Æ …— ¨ 12/6/2010 » Æ— ¨ ´ ‡.`. `.†.. ¨—

  ¨ ˝ª . •…´‚

— †¨—ª ‚ Æ˛ 30/4/2010 „Æ »¨ · Ø 73 ¯—Æ˛ ´¨ ¨ ¯ª 11/ 5/2010 „Æ »¨ - · Ø 88

߶ »„ˆ…·‚ ·¸˛ `˚ †¨¨—  ˇ˛ ¨

˛ 7-9 104 31 ˇ˛ ¨ T˛. - FAX: 210 52.00.574 * ‚‡‚„´¶`‚ `˚ †¨¨— 

ˇ˛ ¨

* ·¸˛

. `˛

˛. 6977281024 ˛ 7-9, ˇ˛ ¨ * ˆ¿·ˆ•ˆ…` `ˆ…´‰¶` . `˛

* ˆ ˇ — — ´¨ † ˚—

* …— `

‡¨˚˚¨ ¨ ¸—˛

„ ˇ¨Æ ˛ ¸ ˛ –¨ — 11/5/2010 ´—Ø— · Ø 82 »—˛ †Ø˚— „ / 16/5/2010 » Æ— ¨ - · Ø 65 ¨ · Æ — ‚ Æ˛ 23/5/2010 ˚— ¸¨ - · Ø 83 »¨¸ª¨ ` —¸¨ –¨ — 27/5/2010 „¨Æ˛ - · Ø 90 ¯—Æ˛ „ / ` ¸ 30/5/2010 „Æ »¨ · Ø 89 ‡˛˛ ˛ ˛ ‡˛˛  2/6/2010 †¨¨ - · Ø 88 ` ¨ ¨ ¨ ˇ¨¨ 5/6/2010 ´—Ø— · Ø 95 „¨˝¨Æ ‚ Æ˛ ‡˛˛  6/6/2010 » Æ— ¨ - · Ø 60 »¨˚ ˛ ‡˛ª — ¯ª 6/672010 ˚— ¸¨ -

· Ø 51 „¨¨ ˛ „¨ ¨ ¯ª 7/6/2010 - · Ø 83 ´ — ¨ ª „ / 9/ 6/2010 ˚— ¸¨ - · Ø 86 –¨ — »¨ ¨ ‚ Æ˛ 13/6/2010 ´—Ø— - · Ø 69 ¿˝ ` ¨¨ ‡˛ ˇ˛ 14/6/2010 »¨ · Ø 74 ¿ ¨¨ • Æ ¨ ¨ 15/6/2010 ˚— ¸¨ - · Ø 92 K ˛ ` — 19/6/2010, ˇª¨, Ø 73. » ƨ „ /¨   23/6/2010 ‡¨—Æ - · Ø 92 » „. ·˛ 6/7/2010, ˇª¨, Ø 99. ´ ‡.`. `.†.. Æ˝—

 — ˇÆ

˛ª—¨.

†‚´·` „”„‚‚ˆ `´ ‡¶»´‚„ `¯”·‚ „‚ …¶¿‚†˙†·‚ †–”ˆ`  ˛ —¨ —˛ —¨ — . — ¨—¸—— ¨— — ¨ˇ˛ ¨ˇ˛¨ ¨— — ¨— ˛  —. ¿— — ¨  — ¨ ˛ ` —˛ —¨ ˛ ˚—˛ ˛˛ . »—¨ ˚—˛ ˛¨ ¨— ˛ ¨ˇ˛ ˛ `’ ¨˛ ¨—˛ ¨ ¨ ¨ 6 —¨ ‡˛ — ¨— ˛ — ¸  † ¨ — †–”ˆ`. `— 14 ‚ —, ˛ ¨ ‡¨ ¨— ¨ 8.00 ˛ ¨—ˇ ¨ ¨ ˛ ¨˚ ¨—˛ˇ˛ ˛ ˚—˛ ˛˛ —¨ ¨ : ˛ ˚—˛ …˛—¨˚˚—  ˇ¨—: ß — ¨ ˛ —  —¨ — —   — ˛ˇ˛ ˛ ˛—¨˚˚ . ˇ¨ ¨ —¨ ˜. `˛  —¨ — ¨ˇ˛ ´ ˛ ¨ · ¨˛ ˛ ¸¨ ¨¨ . ¿¨¨ ˛ ‰˛¨—¨ ¨ —¨ ¨ —¨ ˚¨ —¨ ˛ — — ¨ — ˚  ˚¨¨ ¨ — ˛ ¨—ˇ ¨ ˇ ¨: ß ¿—— ¿—. ¶ ¨ — ¨ ˛ ˚— ˛  ¨ ¨— ¨ ¨¸— ˛ ˛ ˛ ¸—¨ ˚— ¨— ´ ˛ ¨ · ¨˛ . ¶ —˚—¨ ´ ˛ ¨ ˇ—¨— ¨ ˆˇ (¿—¢ ¨  ¨— ` -

— ` ) ˛. »¨¨— ¨ —¸ˇ— ´ ˛ ¨ · ¨˛ ¨— † ¨ — †¨¨ . — ¨ˇ˛ ˛ `’ ¨ —¨ ¨ ˇ¨—: ß ˛  — ˛ ˛ –¨¨ ˛ ˛ — —¨ ¸¨ ¨ . ¯˛ „¨ — ¨¸. ·¸ ¨ ¨ ¨ ¨— ˇ —¨ ¨

— ¨— ˚¨ ¨— — ¨  ¨ — — ˚¨ ¨ — ˛ˇ˛ ˛ — — . –—

¨—¨ „¨ —¨ . `˛ ˚—˛ ¨¨ˇ˛¨ : — ¨ —¸˛ ¨ — †¨¨ ‡˛ ˛— ¨— »¨˚—¨

˛ ·ˇ — , — ‡˛ —— ` —: †¨ ¸¨ , ‡˛ ˛˛  — ¸ ¿—— — `˚ . ¯¨¨¨ ‡¨ —¨ ¨— ¿ˆ`¿· —/ —¨ . ´ †—¨

˛ ¸/ ˛ ‡˛ . ` — »¨¨¨˚¨ . `¨ `¨ ¨— ˛ˇ . ¯¨——  —¨ : . `˛ . ¸ `˚ †¨¨— ¨— . ¿¨ ., ‡˛ — ` ‡˛ »¨ —¨ . ‡/ ˛ , ˛ …˛—¨˚ ˚ ¨— — ¨—¸ —— ¨— „” „”„‚‚.

´ …· ‡.`. ´ˆ „·ˆ…ˆ †–”ˆ` —¨— ˛ : ¿·‡`: „´`ˆ”` „˙…/…` …´‚¿·‡`: ´`ˆ˜¶` …‡·` †. †»»´·`: »”–·´` …`´. ´»‚`: ´`‚‚»˙„` „˙`´` »·”¶ „„”¶` ¶` ´…` ¿…†‚˙´¶` ´`‚”‚†‚……¶` •·‡˙`

`ˆ…‡»·` ·…‚`¯ˆ`¶` 1. „¨¨ ”¨˝¨—¸˛ »¨—˛ 2. „¨ ˛ ˇ¨ ¨ — 3. ‡—¨ ¿˛

50 30 20 

 — ˚ ˚—¨  ˚ — ` ˚

†¨¨  — 27/4/10 ˛¨ ˚—¨ ‡.`. — ˛ : ¿·‡`: †‚ ”‚ ` . ¿·´`

…´‚¿·‡`: »¿”‚„ ` ‚. „˙…/…` † »» ´· `: „ˆ´·”¶` ¯. ‚˙ ……¶` ´ »‚ `: ´`‚†‚†‚ ……¶` …. †·˙†‚` »·”`: ˆ˙´¶` •. ‡¶»¶´‚` ´ ‡.`.

¿¿…`´`‚ˆ ‚˙……¶` †–”ˆ ´¶”. 26350-41791

` ¨—˛ ·—˛ †—¨

˝˛ ‰¨ ˇ˛ „¨ ˛ –¨——˛

„ ` ˛—

¿¨¨ ¸ …—˛ ˜¨¨˛ »¨—˛ –¨—¨ * ˜ — —ˇ —¨ · ˛: ‚. †¨ ˛¨˚¨ & `‚ .·. † ¨ — 7, ˇ˛ ¨

” ˚ ¸  — —, ˇ¨ —  ‡.`.  „·ˆ…ˆ ¨ ¨— ¸˛ — ˚—¨  ˛ ˛¨ ˚—¨ — ˛ ˛

¨¸ . …¨ ˛ —ˇ—   — ¨— , ¨ ¸˛— ˚˛ — ¨—¸—˛

¨¸¨ ¨— ¨ ¨ ¨—˛ — ¨

  ‡.`. ˛ ·¿`… ¨ ˛¨ ¸ ˛ — ¨—¸— ¨ˇ ˛¨,  — — ¨— ˛ ˛˚ ˛ ·¿`… 

 ˛ ˛˚ — ¨  . ‚˙……‚‡¶. · — ˛ . ¿ ¸  „·ˆ…ˆ ¨ ˝˛˛ — ¨

 ˛ ¨ ·¿`… ¨ — — ˇ   ˚—¨ ¨— ˛ ˛  ¨˚,  ˚— ¨ ¨ ¨— ¨ 3 —¨. · — ˛ ¨ ˇ— ˚˛ ¸   ,  — ¸ — . ‚¨— ¸˛  ˛˚— ¨ ˛ ·¿. ¶` `ˆ˜”¶`

` ˛˚ 

 ˛ ß»¨ — ¨ ¨¨

— ¨ ¨ ¸˛ —  ˛ ˚¨— ¨ † ¨ — †¨¨ ¨ ˛ ¨ ¨ ˛ ˛ 25˛ »¨— . ˛ ˚˚ ˛ ˚—¨ ˛ ¨¨ ˛˛ ¨.


` —¸¨ 6 (`—¨ ¨ 

˛˚ ) E — — ¿ ˇ˚ ¨’  ¨ ˝¨— ¨— — ¨’ ¨, —¨ —,  ˛¨ ˛ ¨ ˛ — ¸ ˛ » ¨— ˛ : ‡ „¨¨¨ ˛¸ (ˇ— ¨— ¨ ˛— ), ¸ ¿¨¨ ¸ (¨ ¨ ¨— ˚— ) ¨— ¸ ˚¨— (»˛ ¨˛ `˛— ˛ ). „¨ˇ ¨ —¨ ¨— — ¨’ ¸— ¨˚, — — ¨— — —.

 ¨ ¨ ˝¨—¨ — ¨ — — ¨˚— ¸˛˚˛¨ ˛ ¨  ˛— ¨¸—¸, ¨— ˇ ¨— ˚—¨ ˛ — ˛ ¨— ˛, — —˛ ¨— — —˛,  ¨ ¨. ¿¨ ¨— ¨ ¨ —¨ —— ¨ ˚—¨

˛ — —˛ ¨ˇ˛¨ ¨ ˝¨—¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ˛ » ¨— ˛, ˛ˇ¨  ¨ ¨— ¨ —¨. ‡  ,  — ¨˚ — ¨ —— ¨ ¨ ¨, ¨— ˛ ¨˚ —¨ ¸ ¨— ˛ ¸—ˇ ˛ ¨—

˛ ¨¨˚˛. ˙ ˚  , ˜—¢ O— (Foreign Office = ˆ˚— · — ˛

˚˚— ¨ ), ¨ ¨— —  (30 — ¨ ˛ˇ ), ¸˛—— ¨— ¨ ¨— ˚˚¨¨, —  ˛ ¨ —¨ ¨— ¨˛ ¨. E — ¨ˇ¨— ¨ ˚—¨

˛ ˛ ¨ ¸—¨—.

˛ — ¨ ¨ˇ¨— ¨’

¨ ¨— ¨ » — ˆ˛— , — ¨— ˛ CIA, ˛ NSA, ˛ Intelligence Service, ˛ K.G.B, ˛ STASI .¨. ´¨ ¨— ¨ ¨ ¨ — ¨— ¨ ¨˛ ¨ ¨— ˛ ¨˛ — ¨— ¸¨ —¨. ¨ ˛ ˛ ˛ ¿˛—˛ ¨— Internet —  ¸ — . O¨ — ¨— ¨—¨!

¨ ¨— ¨ ¨— ¨ —¨ — ˛— CIA - NSA, ¨ ¨¨  ˚— ˛ ¨¨ ¨ ¨˛

˛ ¸˛¨ — ¨ ˛ ·¨¸¨ 1974. ¿  ˇ˚—˛ˇ˛ „¨¨¨ ˛  ¨, ˚—¨ ¨ ¨ — ˛ ¨¨ ¨ ¨˛, ¨— ¿¨¨ ¸ — ¨, ˚—¨ ¨ ˛ ˛ —. „¨—  ¨ ˛ ˛ ¨¨ ¨ ¨ˇ— ¨ ¸˛¨ — ¨ ¸— ˛¨ ˇ—¨ —¨  ‡—ˇ …—¨ — ´¨— .

¨ ¨— ¨ ¨— ¨ ˛ †¨ —˛ STASI ¨ — ˚ ¨— ¨ ¨¨ 

¨ ˛ ¨— ¨ ¨˚—¨ …¨ ‡˛¨ — ¨ ¨— ¿ `„, ¨¸ ˇ˛¨ ¨ —¨ ¨ ˛ ˛ ,  ˚  ¨ ¸¨. ¨ ¨— ¨ ¨— ¨ ˛ `— —˛ „¨-†-» (K.G.B.) —¸  ¨— ˛¨, ¨— ¸—¨ ˇ ¨— ˇ ,  — ¨— —˝ ¨  — ¸¨ — . ` —— ¨ ¨— ¨ ¨ ¨ — ¨ ˛˚ , — ¨ — ¨ — , ¨ ¨ ,  —— ß¿¨˚—— · ¸  ˇ. ` —˚¨. ˚˚¨¨ ˛ ¨ — —¨  » — ˆ˛— ˛

—˛ ¨— NATO, ¨— — ¨ ¨˚¨ ¨ ¨  —. — ¸— — ˚¨— ˛ ß»¨˛ –— 

·˛ ¿— — , ¨— ¨— ¨ˇ¨¨ — — ¨ ¨ ˛ » ¨— ˛ ¸ ˛ ¨ ¨˛ —, ¨¨ ¨—¨ ˛ —. *** H ¨ — —¨— ¨— ¨ ¨ ¨ ˇ¨ ˛ — ¨; O—, ¨ˇ! †—¨  —˚˛ , ˛ ¨— —˛ — —  ˛ ·¨¸¨ (¨— ¨   ¨ ¨) ˇ ¨— — —¨ — , ¨¨ ˚—¨ ˛ ¨ —¨ ˛ ¨, ˛ ¨ ˛ ¨,

˛ ¸—¨ˇ¨ ¨— ˛¨— ¨ ¸˛— ˛¨ , ˇ — ¸ — ¨— — ¸ - — ¨— — ¸—. ¿¨¨ ˛ ¨ ˛˛ ¨ ¨ ¨, ¨ ¨ ˛ ˛ — ˚ — ¨  ¸—  —¸ — ˛, ¨— ¨ ˛ ¸˛˚˛  ¸—¨ ¨— ‡—ˇ …—¨ — ´¨— .

¸ —  —— ˇ˛¨ ˛ — ¨, ˛ — — ¨ ¨— ˛ — — ¨ — ¸—. ¶ ¨ ¨¨ ¸ — ¨— ¨ ˛ —˛, ¨¨ ¸— —˛ ¨— ¸—˚¨ ˛ —˛. O ¨ ¨— — „ ˛— ˛ » ¨— ˛ , ˚¨¨˝— ¨— ¨— ,

†—¨ ¨ ¨¨¨ ˇ¨¨ ˛ — ¨¨˛ ¨ ˇ — ˝  

— ¨ ¨ ¨ ˛ 

¯…‚„ ´¶` »·´¿”‚´·ˆ`¶` ˆ „ ¨ — ·. ¨˛ - ‡—¸¨ ˜——¨ - ˘˚—¨

¨¨¨ — ¨— ¨¨ ¸—¢ , ˛ ¨— ¨— ˛— — , —ˇ ˛¨ ˛ ¸¨ —— ˛ — — ¨. O¨ ¨ ¨ ¨ —¨ ˝ ¸¨ —¨. ¶ ¨ˇ ¨ „ ˛˛ ˚ — ¨¨ ¨’ ˛ ˛˚ ˛ ˛ ¸˛— . „¨— ¨ — ¨ ¨¨—

¨ —˛, ¨ —— — — ¨ ¨ , — — ˝ , ¨— — ¨¨ ,  ¨ — ˇ—

 ¸˛— , ¨ ¨—  ¨ — ˇ . Hˇ — ¨ ¨ —¨ ˚—¨ ˛ ¨ —˛ ¨ ¨ˇ¨, ¨— ¨ ˚ ˚¨ ¸¨ —. ´¨ ¸ ¨ —¨ ¸¨ — ¨— ˛ · ¨—¢ ˛ E ˛ , ¸ ˛—— ¨ ˚—¨ ¨¨˚ ˚— , ¨¨ ˚—¨ ¨ ¨ ¨ — ¨— ¨ — . E — ˛ ¨¨˚ ˚— ˛ ¨  ˚ˇ˛ ˛¸ —¨,    ¨ ˚ˇ˛ ¨ —¨. ˙ ˇ¨ —¨ —˚˛  ˚— ˇ˛—¨ ˚ ¨’ ¨—, ¨— — ¨ —˚˛  —˚˛ ¨ ¨ — —. ·— ¨— ˛ — ¸ ˝ ¨. ·— ¨— ¨ ¨ ˛ ¨ ¨ — ˛ ¨— ¨¨˛ — —˛ — —˛ , ¨ˇ˛¨ ¨— ¨ ¸ ¨ ¨ ˛ » ¨— ˛. ´ ¨ ¨ (….‡.), ˚ — — — ˛ ˇ˛ — — ¨,  ¨ ¸ — ¨ — ¨— ˚¸ ˛ . ´ ¨ ¨ (¿ `„) ˚ — — ˛ —¨— —˛ — — ¨,  ¨ — ¨— ˚¨ ˚¸ ˛ . ` ˛ ¨˛ , ¨— ¨ ¸ ¨ ¨ ¨ˇ˛¨ ¨¨˛ — —˛ — —˛, ¨ ¨ˇ˛ — ¨˚—, ¸ — ¨ , ¨¨ —¨¨ — ˝ ¨—  ¨— ¸˛ ¨—. ·¨¨ ¸—¨¸—¨ — — — ˇ — ¨— ¨ — : ¨’ ˛ ˛˛ —˛ ˇ — ¨ „¢ , ˛ ¸ —˛ †¨—¢ ˇ, ¨— ˛  ¨— —˛ ˛ »¨˚¨ •¨ !

 ¨  , ˚—¨ — — ¨¨ ¨— ¨ ¨— ¨, — ˚ ˛ ¨— — ˛, ¨— — ¨ — ¨ ˛ —¸— ˛ ˛ —˛ ¨˚¨ — ˛ ¨. ¯¨¨ ˛— —˛ — ˛ ˛ ß—¨˛. H ¨ ¨ ˇ¨ ¨— ˛— ˛ ¨—˛ ¨—— ¨, — ˙ ¨˛. „¨¨¨ ˛ ’, ¨— — ¨— ¨— ˛ ˛ ¨ —— ˛. » — ˛—¨ — — —¨, ¨¨ ˚¨ —¨. †—¨ ¨ ¨— — ¨— — ˚ —¨— ˛ , ¨— ¨ ˛ ¨ ˛˚— ¨— ˛ ˛ ¨¨— .

 ¨: ˛ ¨ ¨ ˇ¨ ß—¨˛ ˛. E˚— ˛¨ —˛ —— ˛˛, ¨— —¸ — ¨— — ¸¨ —  ¸—¨ —¨ ¨’ ¸˛—, ¸˛. ¨’ ˚ . ¿¨ ¨ — , — „¨¨¨ ˛ –’ ¨ ¨¸ˇ˛ —¸—  . ˇ— ˛ ¨ —— ˛, ¨ ˛— ˛ —¸— —— ˛. ´ — ¨¨. ¿˛¨ — ——˛— ¨ ˛ ß—¨˛ ˚— ¨ ¨— —  ¨ ,

 — ….‡., ¨— — ¿ `„. O ¨ — ߲¨ — —¸ ¨— — —¨, ¨ —¨ ¨ , ¨ ¨— ˛ —˛ ˚— ¨, ¨’

 ˝˚— ˚ ¨— E˛ ¨ ˚¨˝ . ´¨ ¸—¨ —¨ ¨ ¨, ¨ — ¨ —¨ ˇ˛¨ — E˛ ˚ —, ˚—¨ ¨ —¨¨ ¨ ¨ˇ˛ ¨˚ , — ¨— ¨  ¨’ ¨ ¨¨ —— ¨ ¸—   ¨¨ ˛ — ¨. ´˛ — ¸—¨ ˛, ¨  , — ¨  ˛¸¨— — ˚ ¨ , — — ¨ ¨ ¨— ¨ˇ˛  ¨˚ , ˇ ¨ ¨— ¨˝ ¨ ˛ —¸— — ¨ ˛ -

¨ — ¨ — — ˇ — , ¨ ˇ¨¨ ¨. ¿¨¨¸—˚¨ ˛ `˛¸— ¨, ˛ ‚¨ — ¨ .¨. — ¸—— ¨  ˛ ¨ —

 ¨ — ¨— ¨ ¨— ¨ —¨¨˚ ˚— ˚¸ ˛ , ¨¨ —¸—  ——˛¨ — , E˛ ¨—  , ¨ ¸ ˛ ·¨¸¨,  ¨ — ˇ— ˛ ¨ ˚— ¨. » ¨ ˚—¨ ¨¨ . ` ˛ ¨˛  ¨ . „¨— — ¨— — ¸.

 ¨: ‡— — ¸ ¨— ¨ ¸ ¨ ¨. ‡ ¨  ¸— , ¨ ¨ — ——˛— , — ˛ ¨¨˚ ˚˛, — ˚ ¨—¨, ¨¨ ¨— ˛ ¨ ˚— ¨. » —¨ — —˛ —  ¨— ¨ ¸¨ ˚—¨ — — ¨ ,  ¨¨ ¨— ¨ ¸¨ ¨ — ¨ . †—¨ ¨ ¨ ¨ˇ— ¨ ¸¨ ¨ ¨, ¨ˇ— ¨ — ¨ ˛ ….‡. ¨— ¿ `„ ¨ ¨˚— ˛ ˛ ˛ ˛ ˛ —˛. „¨— ¨— ¨ — ˛ ¨˛ ˚— ¨, —¨ — —

  , ¨¨ ˛ ˛, —¨ — — ˛  . O — „ ˛— ˛ » ¨— ˛ ˛ ¨ ˛ — ˚—¨ ¨. ‡ ˛¨ ¨ ¨ ¨   ¨— ¨  . ¿¨¨¸ˇ˛¨ ¨ ¨ ¸  — —-— — ¨ ˛ . ‡ ˛ˇ¨ ˛˛ ¨˝— ,  ¨ . ˆ˛ ˛¨ ¨ ¨— — ¨ . ´˝¨—¨ ¨— — ¨—¢ 

¨— . O— — ¢˚—— ˛ » ¨— ˛ ¨˛˛ ¸¨¨ 

 ¨ , — ¨¨˛˛ ¨˛˛

¸ .   ¨— ¨ — ¨ ¨. ` ˚—˚¨— ˛ ˛ ¨—¨˝ ¨—  —¨ -¨ ¨ ˚ ¨ — ˝— ¨’ ¸¨ ¨  , ¨ — ˝  — —¸˛¨, — ¸ —˛ ˛ — ¨ ¨ ¨— ˝ ˚ ¨ : ß»˛ ¸—¨¨ ¨—. »— ¨ ˛ — ˚¨ —ˇ, — — — —ˇ! ”— ˚ — ’ ¨ ;. ˇ—¨ ˛ ¨ ˛ — —˛ ˝¨— 

˛ » ¨— ˛ ¨—  ¨— — ˝˛ ˛¨.  ¨ ˛ ¨ , — —¨, ¨ ¨ˇ¨ —¨ ´¨— , ˚—¨ ¨ — ¨— ¨ —¨ ¸¨¨ , ¨ ˛ˇ ˛ ¨ ˛ — ˛ , ¨¸— ˚ ˚¨— ¨ —  ˚ : - ‡ ¨— ¨— (sic !)... ¸ ˚— — ˇ¨¨, ˇ¨ ¨  ¨˛ ˛  . •¨ ¨ ¨˚¨ˇ ¨ ˛ ˛... H ¨ ˚  ‡—ˇ …—¨ — ´¨— ... ¿¨˚¨ ¨¸—¨ ˛ ˚—¨ —¨— —˛ ˛˛. †—¨ ¨ ¨¸—¨ ¨— ¨ — ¨ . ˚ ¨— — ¨ . ¨ ˚—¨ — ¨¸—¨ ¨ ´¨— ¨ ¸ — ¨ ˛. „¨— ¨ ¨— ¨ ¨ˇ ¨ ˛ ¨ ˛ˇ˛ ˝˚—¨ - ˚¨˝ ¨— ¨˚— ˚ — . „¨— ¨ ¨—¨ ¨¸—¨ ˛ , ¨— ’¨ ¨ ˛ . O — „ ˛— ˛ » ¨— ˛ ˛ ¨ , — , ¨ ¸¨— .

’ ¨ ¸¨ „ ¨ — ¿¨¨ ¸, ¨ ¸¨ ¯˛¨ — ˛— — `˛— ˛, ˚ — „¨¨¨ ˛, ˛ ˛ — ¸—¨¸— „ ˛ ….‡. - ¿ `„, ¨— — ¨ ¨¨, ˛ ¨ ˝— ¨ ¸— ¨ ¨— ˛˛, ¨ ¨¸— ¸ ¨ ¨ ¸¨¨, — — ˝ , — , — ¨¨ . „¨—˚˛¨ —  ¨ —¨ ¨˛ — ¨, ¸ —  E˛ ¨

 . ´˛ — ¨ ˛ ¨¨ ˛ , ˛ ¸—¨˚˛ , ˛ ˛ ¨ˇ—¨ , ¸¨ —,  —. ‡ —˚ ¨— ¸ — . ¿¨ ¸¨ —¨ ¨— ¸—¨¸¨ —¨, ˚—¨ ¨ ¨— ¨¨, — ¨ ˛ — ¨ ¨ ˛— ¨. A ¨ ¨ ¨ ¨— ¨ ’— . ·˛ˇ — ¸—¨ˇ¨ —¸˛  ¨,   ¸—¸¨¨  ¨  , ¨  ¨— ¨ — ¨˛¨¨  E˛ ¨ ¨ ˛ˇ— ¨ ¨˛— ¨— ¨ ¨ ! ·— ¨— ¨  —˛¨— — •¸— ¸˛ , ˚—¨ ¨¨—¨ ˛ ˛

, ¨— ¨ˇ ˛ : ß• ˛ — ˛ ¨ ¨ ¨— ˛, ˚ ¸—¨ˇ¨ .

… ¨— ¨ — ¨— — —— - ˇ ¨ ¨ — — ! - ¨— ˚— ¨— ¨ ——, ˚—¨ ¨ ¨¸— ˝  ¨

˛ ˛ .

 — ¨— ˚¨ ˚˛¨

 ˛ ˛ » ¨— ˛ : — ¸—ˇ—¨ ˛ ·¨¸¨, ¨— —¸—¨— ¨

˛ ¨— ¨, — •¸— ¸˛ . †—¨ ¨   — ¨ —  ˚ ¨ ¨ ¨

˛ » ¨— ˛ , ¸— ¸¨¨ — ¨ ¨ ¨ — ¨—,  ¨—  — ,  ¨—  — —. „¨— ¨ — ¨ ¸—¨ˇ˛¨ . ´¨ ¸ ¿¨ — ˛—¨ ¨ ¨—˛ˇ˛¨ . „¨— ˚¨˝ ˛ ¨ ¨˚¨¨  — .  — ¯ ¨ ¸ ˚— ¨ .

˚— ¨, —¨, ¨ ¨— ˛, ¨ , — , ˛ ¨ ˛ ˛˛— ¨ ¸—¨ ¨˛ — ¯ ¨ . ‡—¨ˇ¨ ¨ ˛, ¨¨ ¸—¨ˇ¨ ·˛ —. »¨ ˛ ˛ ¸ — , — ¨ , ¨— , — , ¨ ˚ , ˛  —˛ ¨— — ¸¨: — ˛ ¯ ¨ ˇ¨ — ¨— ˇ¨ ’ˇ ¨  . ´ ¨ —¨ —˛ ¨— — ¸¨ ¸ ¨— ˛ ˛ ·˛ . O— — —  , ¨ ¨ˇ ¨ ¨˚˚ ¨— — ¨ ¨. „¨— — ¨ ¨˚ ˚—’ ¨  ˛ ¨¨¨ — ˛ ¨, ˛ ˚˛¨ — ˛ ¨, ˛ ˛˛ ¨ — — ¨— ¨¨—ˇ˛—˚ . *** E — ˇ¨¨  ˛— ¨¸—¸:

’ ˛ —¨ —¨: ¨¨ ˛ — — ¨ , ˛ ˛ ¨¨˚ ˚— ˛ ¨ ¨— ˛ ¨ ¨˚ — — ˛ ¨,  — ¸¨ — , ¨ ˛ — , ¨ — ¸—¨— ,  — ¨— ¨ ¨ ¨ , — ˛¨ — ——˛— , — ¨¨ — ¨— , ¨ ˝ ¨ ¨ ¸¨¨

˛ ¨ ¨ ...

’ ˛ ¨˛ —¨: ˛ ¸—¨˛ ˛ ¨—¸— ¨ , ˛ ¨¨˚˛ ˛ — ¨ ˛ — ¨, ˛ ¸—¨ˇ¨ —¸˛ , ˛ ¨ ¨¸˛¨˚ ˚˛˛ ¨— ¨— ˚— ¨ , ˛ ˇ— ¨

¨  ¨ — ... O¨ ¨ ¨ — ¨— — ˚¨ ¨ ˝¨— ˛ » ¨— ˛ , ¨— ¸˛˚˛¨

˛ ¨  ˛— ¸—¸.

 —   — ¨ ¸ ¨ ¨ ¸—¨  ˇ ˛ , ¨ ˛ ¨ ¨— ¸—¨ˇ¨ , ¨— —  ¨ ˇ ¨— —˚ ˛ — ¨

 ¨, ˚—¨ ¨ ¨ ˛¨ ˛ ¨ , ¨ ˇ˛¸— ¨. •— ˝ —  ¨ ¨, ˚—¨ ¨ ¨ — ˛ ˚¨—¨— ¨ ¸—¨-ˇ¨

˛ ˛ , —  ˛— ˚¨: - ¶ ˛ ¨ — ¨— ¨— — ˚ ˚ . ‡ — ¨ ¨ —¨˝— ¨ ; - • ¨—, — ¨— ˚¨ . — ¨— — ˚ ˚ , ˚—¨ — ¨ —¨—; ´— ¨ ’¨ ¨ ˛ ¨ . ¶ ¨— ¨ ¨ ….‡. - ¿ `„, ˚—¨ — ¨’ ¨ ¸ ¨ ¨ — ¨— — ¨— — —˚ ¨, ˇ— ˝— — ˛ ˛ ¸—¨¨˛ ˚— ¨— ¨  ¨— ¨ ¨¨ ˛ ´˝—¨ ¨ ¸¨ ¨— ¨—¨ ¨ — ˝˛ ˛ , ˚—¨ —¨ ¨ — ¸ — ¨— —˚  ¨ ¨— —¨ — . ¶ ¨¨˚˛ ….‡. - ¿ `„ ˛ — ¨ ¨ ¨ ¨ —¨, ¸ ˛ ¨ ¨¨˛ ¨ —¨ ¨˛ ˛˛ ¨˛ ¨˛, —  ¨ˇ ¨ ˚— ¨ ˚ — ¨ . H ¨ ¨ ¨ —¨ ¨ ¨˛ —¨ ¨¨ ¨˛ ¨ —¨ ¨˛. ‡ ¨ ¨˚˛ˇ˛, — ¨¨˚ ¨ ,  ˛ ¨ ¨-

— ˛,  ˛ ¨˛,  ¨ —¨,  ˛ ¨ — ˛ ¨. ´ — ˛¨ ¸ ¨ ˛ ¨ ¨ˇ ¨ ˛ ¨ ˛ — ¨— ˛ ¨¨˛ ¨˚¨ˇ ˛ — ¨ . —ˇ— ˛ ….‡. ˛ ¨ ¨ ¸— ¨ —ˇ—. „¨— —¨— ¿ `„ ˛ ¨ ˚—˚¨— ¨ —¨—. †—¨ ¨ ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ —— ¨  — — ` ¨— ˚—¨ ¨ ¨— — ¨ — ˇ ¨ — ˛¨ ¨ ˛ ˛ — ¨— ¨— ¨— ˚¨ — —¨—: ‡ — ¨— ¨ — ¸ , ¨¨ ¸— ¸— ¨¸— , ˚  —¨¨—. ´ ¨ ¨ ˛¨ ˛ ˛— ˛ ·¨¸¨ ¨— — ˝— —  ¨— ¨ ¸  — ˛ · ˛ ˚—¨ ¨ : `’ ¨ ¨— ¸—  E˛ ¨ ¿ ˇ˚ ¨ ¨¨— ¨—  · ˚ . ·—  ˇ—¨˝— — ¸  — ˚— …¨ —— ¨ ¨— •¨¨— ˛ — — ¨ . ¿¨¨ ¸ ¨˝— ¨ ˚—¨. ·  ¨— ˚—¨ — . - † —¸˛  ˆ˚— …¨ —— ¨ , — ¨   ¨ —,  ˇ¨¨¨, ¨¨ ¨ ¿¨¨ ¸. - ´  — ¨ ˚¨ ˚ , ¨¨ ¨ · , —  ˚— ¨ ¿¨—¸— ¨ , ˆ˚— ¨ , — — ¨ , † ˚— ¨ , –—˛¨ — ¨ ...;

 ˛ — ¨— ˛ — ¨ ¨ ˛ · ˛ ˛¨. ˆ˚— ¿¨—¸— ¨ , ¨¨ ¨—¸— ¨ ¸ . ˆ˚ ¨— ˆ˚— ¨, ˆ˚— ¨ , † ˚— ¨ , — — ¨ ... , ¨¨ ¨ — —¨ ¨˚¨ˇ¨ ¸ . „¨— —  ¨— — ˇ ¨ ¨ ¨ ¨’ ˛ · ˛ ¨—  ,

— — , ¨ ¸ ˝¨—¨ ˛ —˚ —¨ — ¨ , ¨ ¸˛˚˛¨ ˛ — ¨ ¨— — — ¨, ˇ ¨ ¨ ¨ ¨ ˛ ¨— ¨ ¨ ¨ ¨ . „¨— ¨ ¨ ¨˚¨˝ ¨ ¨¸ ˛ ˚˛  ‡—ˇ …—¨ — ´¨— , ¨ ¨ ˛ —¨ ¨  ¨˚ ¨— ¨ . ´ ¨ ¨ — ¨ ¨ ˛  ˚— ,  ¨ ¨¨ ˛ ¸—¨ ˛ ˛ ¨ ,  ˚— ,  ¨ ¨¨ ˛ ¸—¨ ¸˛˛— ¨ , ¨  ˛ —. O — ˝— ` ¨˚¨. ‡ ¨¨ ¨  —

 ` ¨˚¨, ¨¨ ¨  ˚ ˛ ¯ ¨: - ¨— ˝ ¨— ¸—¨ ¨ ˚—¨

 ¨, — ¨ ¨ ¨. - ´ ¨ ¨ ˚—¨ ˛ ˛— ¨ ˛ ¨ — ¸¨ , ˚¨  — ¯ —— . ´ — ¸— ¨—  ¨ — ߇˛¨ —— . „¨— ¨ —¨˝ ¨ ¸ ¨ ¨,  ¸— ˛¨: - H ¨— — - ˛ ¨  ¨˛ ˛  . „˛ ˛ ¨— ¨¸ ¨ ¨ ˛  ˚¨˝  ¸˛—! ´ ¸— ˛¨ ¸ — ¨—  —¨ — ¨— ¨ ˛ˇ—, — ¨— ¨— — ¨— ¨¨¨ ˛ —, ¨ —  ¨ ¨¨ ¨¨¨ . - ß„¨¨¨ ˛ ˛ ¨ !, ¨ ˚¨

 . - ß¿¨¨ ¸ ˛ ¨ !, ¨ 

¨. ¶ — — ¨ ¨— ˛ ˝ ˛ ¸— — ¨ — ˇ — ¨— ¨— : » „¨¨¨ ˛ ¨— ¿¨¨ ¸ ¸˛˚˛ˇ˛¨  ¨ ,  ¸—¨ ¨— ˛ ˛.

˛ — ¨ ¸ ˛ ˚˛  ‡.….´., ¨—  — ¸¨¨ ˛ ˇ—  ¨  ¨˚ ¨—, ¸ — ¨— ¨— — ˇ¨ ¨˚ ˛ — ¨.  ˇ¨ —¨ˇ ¨ ¨¨¨ ¨,  ˛ ¨  , ¨— — — ¸—— — ¨¨— ¨ ¨¨¸ ¨—. ¶ — — ¨ ¸ ˝ ¨—  ¨—  ¸—¨—— , ˇ— — ¨ — ¨ .

(`—¨ ˛ . 7)


` —¸¨ 7

†–”‚˙´·` †˙…‚`´·` `´¶… »¯¶ ´¶` ¯˙–` „˙…`´…´„¶` †·˙†‚` ˆ ¨ ˛˚ ‡. »¨ ˛ ¨  — ¨ ˇ ¨ ˛ ·¨¨¨  1821. ` ˚— —, ¨¨—, „ —, ¿ ¨, „ ¨ —— , ˛ –—¨, »— ¨, ˛ ¿¨ ¨, — — — —  » ˚˚— , ˛ ‡ ¨ —¨, ¿¨¨, ˛ ¨ ¨ ¨— ’ ¨¨ ˛, ¨ˇ

¨— ˛ ˜¨¨. (¿—. ˛ 4/11/1846 »˛ … ¨, ¿  ´  ˛. ·ˇ. –— —ˇ. ‚. ¨ — ¨˚— 1821). »`¯` ¯¶`´` ¿˛  ·¨¨¨— ˚¨ ¨—  ˛  ¨ ˛˚ ‡. »¨ ˛, »˛ … ¨, ¿  ´  ˛ — ¨ : ` –¨ —, ¨¨—, ¿ ¨, ˛

¿¨ ¨, „ —, »¨ , — — — —  » ˚˚— , ˛ ¨ ¨, ˛ ˜¨¨, ˛ –¨¨ ¨, ¨ `¨¨, ¯¨— ˛ †¨ —¨, ˛ ¿¨¨¸—¨ „¨ ¨, ˛ …¨¨ , » ˚˚—

¨— ¨— — . (¿—. ˛ 4/11/1846 ¿  ´  ˛, »˛ … ¨ ·ˇ. –— —ˇ. ‚. ¨ — ¨˚— 1821). »¿”ˆ` †·˙†‚` ˆ¨— ¨— `¨ ˆ¨— ¨—   ˛ ˛ ·˛— ˛ ·¨¨¨˛  ¨ ˛˚ ‡. »¨ ˛ ¨— ˛  — ¨ : `˛  ¨— ¨ — — ¨ » ˚˚— , ˛ ¨ ¨, ¿¨¨, „ ¨ —— , – ¨— ’ ¨¨ ˛. (¿—. ˛ 19/10/1846 ¯. „¨˚ ˛, ¿  ´  ˛. ·ˇ.

–— —ˇ. ‚. ¨ — ¨˚— 1821). »¿”ˆ` ¿…†‚˙´¶` ¿ ˛ ¨¨ ˛ ·¨¨¨˛ 1821  ¨ ˛˚ ‡. »¨ ˛, ¿  ´  ˛, »˛ … ¨ — ¨ : –¨ —, ˛ ¿¨ ¨, ¿ ¨, — — — —  » ˚˚— , ¿¨¨, „ ¨ —— , ˛ ¨ ¨. (¿—. ˛ 31/10/1846 ¿  ´  ˛, »˛ … ¨ ·ˇ. –— —ˇ. ‚. ¨ — ¨˚— 1821). ¿¿„˙`´` …`´`‚` ·¨  ˛ ·¨¨¨˛ 1821 ¨—  ˛  ¨ ˛˚ ‡. »¨ ˛ — — — — , » ˚˚— , ˛ ¨ ¨ ¨— ¨¨ ˛.

¯…‚„ ´¶` »·´¿”‚´·ˆ`¶` (`—¨ ¨ ˛ . 6) ‡—˛¨ ¨ —  ß„¨¨¨ ˛ ˛ ¨ , ß¿¨¨ ¸ ˛ ˛, — ¨— —¨, —¨ —¨ ¨— ¨ ˛ˇ—¨. ` ˛ ¸˛¨ — ¨ ¸

— ˇ ¨— —¨ ¸—˛¨ ¨ ¨— ¸ ¨ —¨ ¨¸—¸¨. ˆ¨ ¨¨ — — , ¸˛˚ ˛ ¨ ¨¨˛.

  — — —— , ¨— — ¸—¨ ¨— ˛ — ˛ ˚ ˛ , ¸˛—˚¨—, ¸—¨ — .. „¨— ¸ —˛˚ ¨— — ˚—— — , ¸— — ¨  ˛ ¨, ¨ ˛¨ ¨ — —˚ —¨ — ¨ „¨¨¨ ˛ - ¿¨¨ ¸ - »˛ ¨˛ .. ` —   ¨— ˇ  ”˚— . ·— ¨— — ¨ ¨˚ — — ¨’ ˛ ¿— — ¨ ˚ , ¨ ¨ —— — ¨— ¨ ˛¨ ˚ ˛ — —˛ ¨ ¨ ¨ ¨— — — ¨ ¨˛ — —  ¨¸ , ˚¨ — , ——˛ , ˚— , —  .. — — ˚— ¨— ,  ¨ ¸˛— — ˚˛¨, ¸ — ¨— ¸˛—— ¨˛—,  ¨ —¨ ˚¨ ¨, ¨¨ ¸—¨— ¨— ˚—¨ ˛ˇ ,  , ˛ — ˛ —˛ ¨ ¨ —˛, ˛ ¨ —— —˛ ¨— ˛— ˛ ˚ ¨ ˛. ˚ ¸— ˚ ˚— ¨— ¨—

— ˛ — ¨ ¨— ˇ¸

˛ ”˚— —˛ ¨— ·˚ —˛ - ¨¨

¨ ¨ — ¨— ˛ — ¨¨— ¨— — ˛ , †—’ ¨ ¨ — ¨ ¨ — ˚ — ¨—, ¨ ¨ ¨ ¨, ¨¸—¨˛ ¨ ¨— ¨ˇ —¨, ¨— ˚— ¨— ¸ ¨ ¨ ˛ ¿— — ¨, — ¸——˛ — ¨ , ¨ ¸—¨ ˛—¨ ¨— — . ¨ —  ¨— ¨ ¸—¨— . ` ˛ ¸—˛ ¨ ¨ ˇ ¨ ¨ˇ— ˇ˛ `‡· (` ¨ ‡— ˛ — — ·˚˛¨ ).

 ¨ ¨ ˛ ¨— ¨¨ — ` ¨  ”˚— ,  ¨ — ¨—, ˚— `‡·, ˛ ˛ ¨’ ˛ ¨  ˛˛. E — ¸ — ¨ — ¨ ˆ˚— ¨, ¨ ´¨— ¨, — ‡·„, ¨— ¨ ¨ — —¨ — ¸—¨—— — ˚.

, ˇ¨ ¨ˇ¨—  ¨ , — ¨¨¸— ˚¨ —, —— ˚— , ˚— , ˇ˚— , ¨— —— ¨¨˚ , ˚¨¨ ¨ ¸¨ ¸— ¨— , —¨¨ ˚—’ ¨ ¨ ¸¨ ¸— — ˝ , ¨— — ¨ ¨ —  ˝˚— ˚ ¨— ˚ — ˛ . A  ¨¨¸—˚¨: » — ˚ ˇ¨ ¨ˇ¨— ¨ —— —¨ ¨¨  ¨ ߸˛ ¨ ˚¨ (— ˛ ….‡.) ˛  ߨ ¸¨

 ¯˛¨ — ˛— (— „ ˛ ¿ `„).

— ˚—¨ — ˚, — ¨  ¨  ¨ ¨— ˝ — ß· ¨ — ·—  ˛ –˛ , 

`ˆ¿· »„·´ „˙`´` …´. »¿·`‚¶` ¿‚`˙ ¿ ´ ‡¶»¯·‚ »„ˆ…·‚` †–”ˆ ´¶”. 26350-41478

˚ ¨—, — ¨  ”˚— , ¨¨ ¨ ¨ ¨ ¨, — ¨ ¸˛. ¨ ˚¨ ¨¸— ¨ , ¨ ˚˛¨ ¨ — ¨ ¸—¨. ¶ ¨¨ ˛˛ — ¨  —¨ — ¸— ˛¨ ß H — ˛ ¨ , ˇ¨ — ¨ — ¨—: - ´—  ¨’ ¨ ¸.  ˇ¨ ,  ˛— ¨ ¨ ¨¨ —¨ ˇ¨ ˝˛ ˛. ‡— — —  — ¨.

¨ ˇ¨ ˚ ˛ ` ¨  ”˚— , ˇ¨ ¨ — ¨ —— — ¨— — — ˚, ˚—¨ ¨ ¨ ¨˚— — ˇ , ¨ . — ¨— —— ˇ¨ ¨¨ˇ ˛ ‡—¨— ˛, ˚—¨ ¨ ¨— .

· ¨ ˇ¨ ˛¨ —ˇ— — —˛ „ ˛˛, — ` ¨˚¨, ¸— — ˛ ¨¨ — ¨— ¨ — ¨˚¨ —˛ ¨— ¨¨ ˛, ¨ ¸  ˛  ˚— ,  ˚—  ¨, ˚—¨ ¨ ¨ ˝˛ ˛¨ ˛ ¨ — ˛ ˛ ¨ , ˛ ˚˛  ‡.….´. ·— ¨— — ¨ — ¨ ˛, ¨ — — ¨ ¨ — ¨— ¨ˇ ˛ ¨, ¨ ¨— ¨˝ , ¨ ¨ ˛¨ ¨, ¨ — ˛ ¨, ¨ ¨ ¨ ¨— —— ¨— ¨ ¸ ¨— ¨ˇ — —  ˛ ¸ ,  ˛ ‡—

 2008, „ ˛˛ ….‡., ( ¸¨¨ ¨ˇ˛ ˛ ), ¨— »¨—¢ 2010, „ ˛˛ ¿ `„ ( — — ¨ — —,   ˚¨˝ ¨ !). „¨— ¨ ¨ ˛ — ¨¸ ¸ — ˛ ˇ—— ¨ ¨ ¨¨— ˛ˇ— ,  ,  ¨. „ ˛˛ ¸ — ¨ ¨ — — ¨ —¨ — ˛, — ¨— ¨ — ¨ ˛ ˛ ¨˛ ˛ ¨— ¨ ¸. „¨— ¨ ˛ ¨¨— — ¨—. ´¨ ¨— ¨ ¨— ˚¨¨˝—¨ ¨¸¨ ¸ ¨¨— ¨—, — ¨— ˛ˇ—— ¨ ˚— ¸ — . ¶ — —˛ „ ˛˛ ˇ¨ — ¨  — — ¨’ ˛ ¨ —˛: —¨ ˛ ¨ ¨— — ˛ ¨. •¨ — ˛— ¨ ¨˚ ¨ — ¨ ¨ ¨— ˚¨¨˝¨— ¨¨ — . •¨ ˇ— — ˚— ¨, — —¸ —˛, — ¸—¨— ¨— ¨¸— , ¨, ¨¨ ¨ ¨˚—˛, ˛—˝ ˛ ¨ ¨˚¨ —¨ ¸¨ ¨ . •¨ — — ˛  ¨—  ·¨¸ , ¨— ˇ¨ ¨— — ¨¸—¨¨ ˛ ¨ ¨¨˛ ˛ — — ¨ ¨ ¨— ˛ ¨˛  ¨ . ` ˛ ‡˛¨ — ¨ ¸ ¨ ¨¸—¸¨. „¨— ¸  —¨— . ‡ ¨ ¨ ¨ —¨ ¨ ¨ —, ˇ, ˛ —— ˛˚ . ˙ , — , ˇ¨ ˝ ¨  ¨; ˙  ˇ¨ ¨ ¨ ¨—¨ ¸ — , ¨ ¸—¨—— ˝ ¨—

˛ ˝ ˛ ¨ ¨— ˛ ¨——¨ ¨ ; ·— ¨— ¨— ˚—¨ ¨ —¨! „..

(¿—. ˛ 2/11/1846 ¿  ´  ˛, »˛ … ¨ ·ˇ. –— —ˇ. ‚. ¨ — ¨˚— 1821). ¿´˙…¶` …‚„”` ` ¨¨ ˛ ·— ¨˛ ¨— ¨ ` ¨¨ ˛  ˛ ˛ ·¨¨¨˛ 1821  ¨ ˛˚ ‡. »¨ ˛ — ¨ : –¨ —, ¨¨—, ¿ ¨, „ —, »¨ , »¨ ¨¨, ˛ ¿¨ ¨, —— , — — — —  » ˚˚— , ˛ ¨ ¨, ¨ ” —¨, „ —, ˛ …¨¨ , ”—¸— —, ¿¨¨, ¨ `¨¨,  , ¨ „¨ ¨¨, „ ¨ . (¿—. ˛ 26/11/1846 »˛ … ¨, ¿  ´  ˛. ·ˇ. –— —ˇ. ‚. ¨ — ¨˚— 1821).

`¿¶` …‚„”` ¿ ˛ ˛ ·¨¨¨˛ 1821  ¨ ˛˚ ‡. »¨ ˛ –¨ —, ¨¨—, ¿ ¨, ˛ ¿¨ ¨, „ —, »¨ , — — — —  » ˚˚— , ˛ ¨ ¨, ˜¨¨, ˛ ¿¨¨¸—¨, ˛ ˇ˛¨, ¿ —¨—¨, ˛ …¨¨ , — ¨— ’ ¨¨ ˛. (¿—. ˛ 4/11/1846 »˛ … ¨, ¿  ´  ˛. ·ˇ. –— —ˇ. ‚. ¨ — ¨˚— 1821). ´¨ —— ¨ — ¨— ¨ ¨ ¨ 

——  †˚— ¯‚´ˆ ¨ ˛ ¨ ¨ – —— ¨ ߶ »¯¶ ´¶` ¯˙–` ˆ†‚˙´¶`

`¯”‚„ …· ¿ ·ˆ†„‚ ` — 14 ‚ — , ˚—  `— ¨ ˛ ˛ ˛˛ `.  . — ¨ˇ˛ ˛ ·’ ¨˛ ¨— ¨¨ —¨ — ˚¨¨ — ˛¨  —¨ ˚ . » » `¶ ‡‚…ˆ`¶ ˇ¨ ß „ˆ…•`, ˛˚— ¨ ‡˛.

ˇ˛¨ —˛¨ ¨ ¨— ¨˚¸—¨ ¨ ¨ˇ˛  `— ¨— …˛—¨˚ ˚— ¨— ˛ ¨ ˛ ¨ ¨ ˛ —  ¨ˇ˛ ˛ ` ’ ¨˛ ¨ `˚ † .

 ˛ˇ˛¨ ¨ `— —˛ — ¨ ˚—¨ ˛ ¨  `— : 1.  . ¿ ¿ ‡¿ˆ” •·‡. ¸ ‡˛. `— ‡˛ ¨ ˇ ¨— ¸ `. ·— ˛ 2.  ¸ `˚ † . – ” ¶ ¯. ¨— 3.  —¨ ˚ . » » `¶ ‡‚….

ˇ˛  ˚ — ¨— ¨ˇ˛ , ¨ `˚ † ¨ˇ ¨— ¨ ¨ —¨. ·— ˛˚˛ˇ— — 28 »¨—¡ , ¨—¸ —˛ ˛˛—¨ ¸˛ ¨ˇ˛ ¨— ˚  ¨ ¨—ˇ¨ ¨ ˛ ´ ` ¨— — 9 ‚ — ¸˛ ˛ ˇ˛ O —¨ ¨˛˛ , ¨ — — ˚¨— ” »¿` — ¨— ¨— . ` — 15 ‚ — , ¨— ¨ ¨ `.  , ¨˚¨ —˛ˇ˛  — ¨˛ ¨—¸ — `— »¨ — ¨ ¨—

¨ ˇ, ˛ ˇ˛ `´‚ , ¨ ‡˛¨ »¨ — ¨ . „¨¨ ¨, — — ‡¨¨— `— ¨ ¨— . ´— ¨ (3) ¨ —¨ ˛ ¨ ¨ ˛  — ¨˛ — .. ” »¿` …‚„. ¨— ” »¿` ¿·‚„”¶`, —¸— ˛ — — ˚¨— ,

 — — ˛ ¨— . ¿¨ (60) ¨—¸ —— . „” „”„‚‚ †¨˛ …—¨

‡— ˇ ˛ ‡˛. ` — ˚¨¨—

¿‡`‚„ ·†¯·‚ „˜´, ˆ, ·…˙`¶ ¿”·„´ »· ˆ˜`» .¨. `ˆ…·†`‚ †‚ »·´‰˙´ ¿ `ˆ˜”‚

–†·… „˙…`´…´‚… ´¶”.: 26350-42597 †–”ˆ »„ˆ…·‚`

`‚‡¶·` „´`„·ˆ·`

„”´`¶` •…`‚` †–”ˆ ´¶”. 26350 41236


CMYK ` —¸¨ 8

‡¶»´‚„ …· ·””¶…‚„¶ ‡¶»„´‚ ¿·‚˜··‚ ‡ˆ´‚„¶` ·””‡` …»` ‚´˙”/…‚` ‡¶»` »„ˆ…·‚` ¨ — ¨ˇ˛¨ ¨¨ ˛ ¸—¨˛ ‡˛— `— — 30-6-2010 1. ¸ ˛ 2˛ ¨¨ ˛ `..´.. 2010 2. ¸ ˛ — ˛ ˚—¨ „¨˛ ¸¨  ¨ —¨ 3. ¨ ˛ ¢˚— ˚—¨ — ˛˚˛ ˛ ` — ·— ‡˛ — ` — - …˛—¨˚˚— ˚— ¸¨ ¨— ‡˛ — ` — »¨ 4. ¨ ˛ ¢˚— ˚—¨ ¨ ˛ ¸ ˛ „¨ »¨ 5. „¨¨ ˛  ‡˛ — ¿¨—¸— `¨ˇ ˚—¨ „¨˛ ¸¨¨ —˚—¨ - — ˇ¸ —¨ 6. „¨ˇ— ¸ ¨¨ ¨ ˛ ¿¸ - —¸ ‡.`. ….¿.‡.‡. ߇˛ —— ¿¨—¸—— `¨ˇ — ‡˛ 7. ·˚— ˛ ˚— ` — ·— 2009 8. ·˚— ˛ 1 .¿. ˚ ·˚¨ ˆ¸ ˛ ‡˛ »¨ —¨ –’ ¨ ˛ 9. ¨ ˛ ¢˚— ˚—¨ ˚ ¨ ˛ …¨— » ¨— ¨ 10. ¨ ˛ ¢˚— ˚—¨ ˚ ¨¨ — — ˛  ˚— ¸¨ 11. ¨ ˛ ¢˚— ˚—¨ ˚ ·˚¨ ¶— ˚— ¸¨ 12. ·˚— ˛ ¨¨¨ ˛ ˚¨ — ˚ ¨¨ ¨ ˛ —˛ ¸——¨ —— ¿¨ ¨ 13. ¸ ˛ — ˛ ˚—¨ ˛ ˛ ˛ ˚¨ ¨ `ˆ… - „‚…˙…‚ 14. ¨¨˚˛ ˛ ¨ ¨— ˛ ´.‡. ´— — ¨— — —˛ ¿ ¸ ‡˛— `— ´¨ • ¸ 

¿….`ˆ. ¿…‚´˙”„……‚„¶ `ˆ…»`¿…‡‚ ¿´¶`‚˙… 5, »·† ´‚„ˆ¿¶ 4 , ´.„. 10431 ´¶”.:-˜ ‰: 210-5220070

·„”†¶ …·ˆ „·…´‚„ˆ `ˆ»–ˆ”‚ˆ ` — 7 ‚ — 2010 ¨˚¨ —˛ˇ˛¨ ˚ ˚—¨ ˛ ¨ ¨¸—˛    — — ˛ ¿ ….`ˆ. ´¨ ¸¨ ¨ ˛, ¨ ¨ —  ¸—  … (.¿.`ˆ.‰ .`ˆ.´ - .`ˆ.– - .`ˆ.… - .`ˆ.·.») ¨˝—   ¸

 ¸— , ¨  ¸¨ ¨ — — —  — 14/06/10 ˚ ˛ˇ˛  ¨ ˛ : ¿·‡`: ¯˛ ¿¨ ¨˚— ˛

’ …´‚¿·‡`: ‡˚¨ „ / –’ …´‚¿·‡`: ´¨ ¨˛ »—¨˛ † »» ´· `: »¨¨ — ·¨˚˚— ¨ –¶•` † »» ´· : ¿¨¨ˇ¨ ¨— „ ¨ ´ »‚ `: ‡˚¨ „ / –¶•` ´ »‚ : `—¨ ‚ ¨ ˛ ·˜` ·„‡`·˙…: „—¨ ˛ † …˙´‚„` † »» ´· `: „¨¨¸˛¨ …— ·˜` ‡¶»`‚˙… `¯·`·˙…: „ˇ¨ ‡˛˛ ˛ »·”¶: ` ˚— ‡˛˛ ˛ (¿¸ .¿.`ˆ.‰) `¨ ¸¨ … ¨ (¿¸ .`ˆ.´) †˛ …— (¿¸ .`ˆ.– ) †—¨ `— ¨ (¿¸ .`ˆ.·.») ´ ¨ ‚ ¨ ˛ (¿¸ .`ˆ.…) ·¿¿´‚„ `ˆ»–ˆ”‚: ´¨ ¯¨— ¨ „˛ „ ¨ ¿—¨ ‚ ¨ ¨ » ¨—¡ ˛ ¿—˛ ¯— ‡˛˛ ˛ †—¨ „.`. ˛ ¿….`ˆ. ¿·‡` ¶ † »» ´· ` ¿ … †‚˙´¶` ¯”¶` »¿ »¿ ´`‚„ˆ ·ˆ ††·”‚

·””¶…‚„¶ ‡¶»„´‚ …»¯‚„¶ ˆ´‡‚‚„¶`¶ ‚´˙”„……‚` †˜·‚ ´ˆ¿ˆ

‡·”´‚ ´ˆ¿ˆ `˛ ¨ ˛ ˛ ˛ ¨— ¨¨¸ ˛ — ˛ˇ ˛ ¨ ˚ —˛ ¨— ¨—˛ ˛ ˚ ¨¨ ˛ ˚¨

 ·˛ ¨ , ˛ — ˛ ß¿¨¨¸— — ‡˛ »¨ —¨ . ¶ —˛ ˛ ˚ ˇ¨ ¨ ¨— — ˛ ¨ ˛ ¨— 

˚  — ¸—¨˚¨ ¸—˛ ¸ ˛ ‡˛ 

»¨ —¨ ¨— ¯¨—¨ (  ´—)  ˇ — ¸— ¸—. ¢˚—  ˚ — ¨— 1.000.000 · ¨— ˛ … ¨ —¨˛ ¸——˛ ˛ —¨¨ ¨ —¨ ˇ¨ —¸—— ˛

˛ ¨¸˛ ˛ ¨ ·.`.¿.., ¨ ˚¨ ¨ ‡˛ — · ¸ , ˛ ¨˛ ˛ ¨¸—˛ ˛˚˛.

”·`¯¶ 4¯4 „ˆ…•` †—¨ 2˛ ˛ —¨ ˛ ˛ ¨ ¸— ˚¨ ¨˚ ¨ trial  — ¨   ¨  ¨ ˇ ˛ ¨ ‡—˛

· ¨¸¨ ˚¨ ˛ —— ¨. ·— ¨ ¨  ¨— ¨˚ —˝ ¨ ˛ ˛ · ¨¸¨, ¨ —ˇ˛¨ — ˛

¿¨ ¨ , —˚— , ˛ ¨ ,  ‚ ¨— , ˛ „—¨ ¨— ˛ ˇ˛¨ . ·˚—¨ — ¨˛˚ — . `˛ ˛ ¨˛˚ — ¨ „1 —˛ ˛¨ —: 1 ¿”‚†‚……¶` †·˙†‚` †¨¨ 2 ´`‚”‚†‚……¶` …‚„”` †¨¨ 3 „†‚……¶` …‚„”` • `˛ ¸ ˛ ¨˛˚ — ¨ „2 —˛ ˛¨ —: 1 ¿”‚†‚……¶` …‚„”` †¨¨ 2 ´‚””` …‡·` „—¨ 3 ˜·††` …´˙…‚` †¨¨ `˛ — ˛ ¨˛˚ — ¨ „3 —˛ ˛¨ —: 1 ”¯` •·˜‚”` ¨ 2 „`»` ¶` • 3 ¿`´”¿ˆ”` ‚˙……¶` »¨¨ ¨˚¨ »¨ ¨ ˚¨ ˛ ¨ˇ—¨  ¨— ¨ ¨ ˛ ˛

˛ ¨ ¨¨ ¨ ¨ ¨

˛ ˛ ¨ ¨¨˚ — — ˛  ˛ ˛ · ¨¸¨ ¨— — ˚— — ˇ  ¨ˇ  ¨

¸— ˚¨ ¨— ¨˚ ¨ ˛ —˛ ¨ . ¨ ` ˛.

´ »ˆ`·‚ ´¶` ‚´˙”„……‚` ß´ »ˆ`·‚ ´¶` ‚´˙”„……‚` — ¨— — ˛  ¨ ¨¸— ˛ ¸˛ ˛ … ¨ —¨ ˛ ¸—— ˛˛ —¨ ¨¨— ¨ ˛ — ¨ ¨— ˛ ˛ ˚¨— ¨ ¨ˇ˛ »— ` — ˚—— — ß» —¨  ‡—¨¸  ˛ —¨ ¨¨— ¨ ˇ ¨ˇ˛˚˛— — —˚, . ·¸— ¨ » ˛ ¨— . –¨—— ˛ ¿¨ ¨. ` ˚ ˛ ˇ ˛  ¨ ˛ —¨ ¨¨— ¨ • — ` ˚¨ — ¨ ˛: ߶ —¨ ¨¨— ¨ ¨— — ¨— ¨¸—¨ — ¨ ˛ ¿¨¨——ˇ— ˛ ˛  ¨ — ¨ ¨¨ ¨— ¨ ˛ ¨¨ — ¨¨— — ¨— ¨¨¨ —  —  ˛. ¶ —— ¨ ¨ 

¨— ˝ — ¨— ¨˚ ¨—¨˝ — — ˛ ¨ˇ ˛ ¨, ¨— ¨— ˝ — ¨— ˇ˛  ¨. ¿ — ¨ ¨ 350 ˛ ¨— ¨ ˛ — ¨ ˛ ¨— ¨, ˛ ¨—¢ ˛, ˛ –˝¨—˛, ˛ » ¨ ˝¨—˛ ¨— ˛ … ˛

 ˛  ¨¸—¨ — ¨ ˛ —— — ˛ ˇ ˛ ¨ ¨ ’ ¨˛ ˛ ˚˛. ¶ —¨ ¨¨— ¨ ˚ ˛ ˛ ¨ ¨— ˛ ¨— — ˛ ¸˛ ¨— ¨  , ß„‚… ´˙… ‚´˙”˙…, ¸¨ •  ¨— ‚  •  — ¨.

´¨ ¨ ¨—˚— ¨ — ¨ — ˛  ˛ ˚˛, ˛ ¨— — ˛ ¨—  ¨— ˛ ¸˛ —˚— ¨ ¨— , ˚— ¨—˛ 

¨— ¨¨ ˛  — ¨— ¨ ¨ — ¨—¨  ¨ . ´¨ ¨˚¨— ¨ ¨ — ¨

»`¿…‡‚ `ˆ””†˙… ·¿¯‚` »·`”††‚ˆ (.`ˆ.·.».)

EK”†¶ …·ˆ „·…´‚„ˆ `ˆ»–ˆ”‚ˆ „·…´‚„ `ˆ»–ˆ”‚ †‚„¿ˆ”ˆ `˜‚, ¿·‡` `ˆ””†` …·¯˙‚´˙… `‡¶» ·”·…¶, …´‚¿·‡` `ˆ””†` …·¯˙‚´˙… »¿··¶ ††·”‚„¶, –’ …´‚¿·‡` `ˆ””†` †ˆ‚˙´˙… –·”´`‚`´ »†‡, †·…‚. †»»´·` `ˆ””†` ‚´˙”‚„‚˙´˙… ¶†` ‡¶»¶´‚`, –. †·…. †»»´·` `ˆ”. ††·”„`´‚´˙… „„”‚` ¿`´”`, ·˜` ·„‡`·˙… `ˆ”. ‚´˙”‚„‚˙´˙… …ˆ´¶- „…´¶ ·‚¶…¶, †…. †»»´·` `ˆ””†` `´»…‚˙´˙… „ˆ»¿ˆ”¶` „˙`´`, ´»‚` `ˆ””†` ¿”‚¯˙‚´˙… ¿”´…‚` •…`‚`, –’ ´»‚` `ˆ””†` ¿”‚¯˙‚´˙… `ˆ˜”¶` ¶`, ·˜` ‡¶». `¯·`·˙… `ˆ””†` †–”‚˙´˙… •·‡˙„¶` „˙…/…`, »·”` `ˆ””†` »·`”††‚´˙… ·¿¿´‚„ `ˆ»–ˆ”‚ »¿ˆ` †‚……¶`, `ˆ””†` `´»…‚˙´˙… „´†‚……¶ ¯ˆ`ˆ”, `ˆ””†` …·¯˙‚´˙… »¿··¶ ·”·…¶, `ˆ””†` †ˆ‚˙´˙… „¯”‚ˆ `˙´¶‚, `ˆ””†` ††·”„`´‚´˙… »¿†‚˙†` ¿…†‚˙´¶`, `ˆ””†` »·`”††‚´˙…

¨ ¨ — ¨—, ¨˚— ¨— — ˚ ¨ —— ˝˛¨ ¨— ¸˛ —˚˛¨ ’ ¨  ˛ ¨ — ¨ ¨ ¨ ˛ ˛ ¨— ¨ ¸ . ˛¨ ¨— —¨— ˚ — ¨ ¸˛˚˛ ˛ ˛ ¸˛. …¨ ¨¨¸ — ¨ — ¨ … ¨

¨— — ˚  .  — ¨ˇ˛  ¨ ¨ ¨ — ˇ ¨— ¨ ¨ ¨¨˛ ˝¨¨ ¨¨ ˛ ¨ — ˛  ˛ —— ¨ ˇ ¨

¨—  ¨. ·— ¨ ¸ ˚—¨ ¨ ¨˚— ¨ — ˛ ¨¸—— ˛˛ ¨— — —   ¨ ¨ —ˇ ¸¨ — — ——— ¸¨˛—˛, ¨—ˇ˛— ˛˛, ¨,  ¨— ˛ ¨— ˚ —¨ ¨— —— ˛ ¸¨˛. ¶ ¨¨ ¸˛ ˛— ˝ ¨— ˛ ¨— ˛ ˚¨— ¨ ¨ˇ˛ ¨—  ˇ ¨ˇ˛˚˛ ˛ †’ † ¨—  »— ` — ˚—— , ¨ ˇ  ˇ ¨¨ , —¸ 

¨— ˛˛  » — , ˛ ——— ˛ ¨ ¨¨ ¨¨ˇ˛ ˛ ¨—  ¨, — ¨— ¨— ˇ ¨.

¶ ·˜¶»·‚‡ »` `ˆ†¯‚·‚ ¯¨Æ¨ Ø˛  ˚— ¨ — ¸  ¿Æ˚. · ¨  ¸ ˛ ˚ ¨— ¨ ª ¨ —  ¨— ¨  ¨ . To ‡.`.

Μακρυνεία  
Μακρυνεία  

Έκδοση Συλλόγου Γαβαλιωτών Αθήνας - Μάιος / Ιούνιος 2010

Advertisement