Page 1

Erasmus per a personal funcionari

Erasmus per a personal funcionari

CONVOCATÒRIES Projecte pilot de pràctiques de curta durada per a personal funcionari dels països membres en les Institucions Europees. Convocatòria 2011-2.  - Data límit: 27/06/2011 [W3 Representació Permanent d'Espanya davant la UE, 01/06/2011] Projecte pilot de pràctiques de curta durada per a personal funcionari dels països membres en les Institucions Europees. Convocatòria 2011.  - Data límit: 28/03/2011 [W3 Representació Permanent d'Espanya davant la UE, 01/03/2011] Projecte pilot de pràctiques de curta durada per a funcionaris dels països membres en les Institucions Europees. Convocatòria 2010.  - Data límit: 17/10/2011 [W3 Representació Permanent d'Espanya davant la UE, 22/07/2010]

A LA XARXA Web del Programa: http://ec.europa.eu/education/programmes/mundus/index_es.html

BASES JURÍDIQUES Decisió de la Comissió de 12 d'agost de 2009 sobre el projecte pilot de pràctiques de curta durada per a funcionaris dels països membres en les institucions comunitaries - [W3 Comissió Europea, 12/08/2009]

FINANÇAMENT 1.000.000 d'euros OBJECTIUS

1/3


Erasmus per a personal funcionari

Reforçar el coneixement i la comprensió de les institucions europees i de les seves polítiques, en particular, en els àmbits de treball dels participants. Informar sobre els procediments de presa de decisió de la UE. Millorar la comprensió dels enfocaments administratius en els Estats membre, fomentar la cooperació administrativa i contribuir a la creació d'un espai administratiu comú. INFORMACIÓ GENERAL La Comissió Europea, com continuació del programa conegut com pràctiques de curta durada, ha organitzat diversos períodes de pràctiques de dues setmanes per a funcionaris nacionals en les Institucions Europees. A més de les sessions explicatives i de les visites previstes, els participants acompanyaran a un funcionari comunitari en el seu treball en una Institució (“Job shadowing”). Serà possible també escollir Institucions distintes de la Comissió..

PROCEDIMENT Els candidats han de ser nacionals d'un dels 27 Estats membres i haver treballat almenys sis mesos com funcionaris de l'Administració Pública. Han de ser a més funcionaris de recent ingrés (incorporats a l'Administració en els cinc anys anteriors a aquesta convocatòria). Queden exclosos tots aquells que haguessin ocupat treballs de qualsevol tipus dintre de les Institucions comunitàries. Criteris de Selecció. Nivell d'Administrador amb títol universitari superior. Coneixements lingüístics: bon coneixement pràctic d'anglès o francès. La Comissió (DG Personal i Administració) elaborarà la llista dels participants, tenint en compte la prelació establerta pels Estats, d'acord amb els criteris dalt exposats. Condicions econòmiques. Els participants seguiran percebent el seu salari dels Estats membres. La Comissió correrà amb les despeses d'allotjament, reemborsarà les despeses de desplaçament i pagarà als participants dietes de manutenció.

Les sol·licituds constaran d'una carta en la qual s'inclourà l'autorització signada pel superior jeràrquic del funcionari per a assistir en les dates concretes del curs. Iran acompanyades del curriculum vitae en castellà i en anglès o francès. Les pròximes pràctiques tindran lloc entre els dies 6 i 18 de febrer de 2011. Les sol·licituds per a aquesta convocatòria haurien de remetre's per correu electrònic fins al 17 de novembre de 2010. Pròxims períodes de pràctiques en 2011: 27 de març a 8 d'abril, 26 de juny a 8 de juliol i 16 a 28 d'octubre de 2011.

2/3


Erasmus per a personal funcionari

Tota la informació sobre el programa i les pròximes convocatòries es podrà trobar en la pàgina web del programa.

CONTACTES Comissió Europea Ministerio de Asuntos Exteriores Edificio Torres Ágora   Despacho 05.77 Subdirector General de Asuntos Institucionales de la U.E. Calle Serrano Galvache, 26 28071 - Madrid tramitacionend@ue.maec.es

Diputació de Barcelona Direcció de Relacions Internacionals Oficina de Cooperació Europea Còrsega, 273-279 08008 - Barcelona Tel.: 934 022 077 Fax: 934 022 473 o.cooperacioeuropea@diba.cat

3/3

/839-erasmus-mundus  

http://gaue.info/educacio-formacio-i-joventut/69-altres-programes/839-erasmus-mundus.pdf?format=pdf&Itemid=95&option=com_content&view=articl...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you