Page 1

Fons cultural UE-Mèxic

Fons Cultural Unió Europea-Mèxic

CONVOCATÒRIES Convocatòria de propostes 2008. Fons Cultural Unió Europea-Mèxic. Línia pressupostària: 19 09 01. Referència: EuropeAid/126-782L/G/MX - Data límit: 01/06/2008 [W3 EuropeAid 126-782/C/ACT/RAL, 01/04/2008]

A LA XARXA Web del Programa: http://www.delmex.ec.europa.eu/es/convocatorias/index.htm

Projectes aprovats: http://www.delmex.ec.europa.eu/es/pdfs/publicacion_aprobados_web.pdf

FINANÇAMENT 1.000.000 d'euros OBJECTIUS L'objectiu principal del programa és promoure la cooperació cultural entre la Unió Europea i Mèxic a través de la implementació d'intercanvis culturals des de la Unió Europea cap a Mèxic en els festivals culturals mexicans INFORMACIÓ GENERAL La Unió Europea té un creixent compromís a enfocar la política de cooperació al desenvolupament amb països tercers en el sector cultural, interès que a Mèxic ha trobat especial suport. És així com l'article 31 de l'Acord Global entre Mèxic i la Unió Europea estableix el desenvolupament de la cooperació cultural amb la finalitat de promoure la diversitat cultural i establir el mutu enteniment a través de la implementació d'intercanvis culturals. Tenint com base aquest document d'estratègia la Comissió Europea, amb el suport de la Secretaria de Relacions Exteriors i el Consell Nacional per a la Cultura i les Arts - CNCA, ha dissenyat el Fons Cultural Unió Europea – Mèxic, que en la seva primera fase pretén la realització d'Intercanvis culturals des de la Unió Europea cap a Mèxic. El Fons Cultural Unió Europea - Mèxic busca aprovar projectes a través d'aquesta

1/3


Fons cultural UE-Mèxic

convocatòria, la fi de la qual sigui portar artistes europeus als festivals culturals mexicans organitzats sense fins de lucre. Aquests projectes haurien d'incloure la realització d'activitats dirigides a enfortir el diàleg sobre polítiques culturals i trobades de gestors culturals entre la Unió Europea i Mèxic, igual que activitats de difusió i promoció a Mèxic i en els països de la Unió Europea de les activitats dels festivals. Els següents temes prioritaris han estat identificats per al programa de Fons Cultural: 1. Portar a terme un intercanvi cultural que busqui el compliment de l'objectiu principal 2. Enfortir el diàleg sobre polítiques culturals i intercanvis de les indústries culturals entre la Unió Europea i Mèxic PROCEDIMENT La quantitat indicativa global assignada a la present convocatòria de propostes ascendeix a 1.000.000 d'euros. Les subvencions atorgades dintre del programa estaran compreses entre els següents imports mínim i màxim: 80.000 euros de mínim o una suma màxima de 200.000 euros. Les subvencions no podran ser de menys del 50% i de més del 80% dels costos elegibles totals del projecte. Els sol·licitants haurien de complir les següents condicions per a poder optar a una subvenció: ser persona moral, no tenir fins de lucre, pertànyer a una de les categories següents: organismes del sector públic o organitzacions no governamentals relacionats amb la cultura, tenir nacionalitat mexicana, encarregar-se amb els seus socis, directament de la preparació i gestió del projecte i no limitar-se simplement a actuar com intermediaris, seran elegibles com socis operadors del sector públic o organitzacions no governamentals europeus relacionats amb la cultura. El sol·licitant haurà de tenir almenys un soci europeu que participi en el disseny i l'execució del projecte, i les despeses en les quals incorrin seran subvencionables de la mateixa manera que les efectuades pel beneficiari de la subvenció. Per tant, haurien de complir les mateixes condicions d'elegibilitat que els sol·licitants. La durada prevista del projecte serà de fins a 18 mesos, a partir de la signatura de contracte. Les activitats estaran enfocades a donar suport l'intercanvi cultural en els festivals mexicans des de la Unió Europea. Les accions s'executaran a Mèxic. Tipus d'activitats 1. Portar a terme activitats dirigides a realitzar intercanvis culturals des de la Unió Europea cap a Mèxic, en el marc dels festivals culturals mexicans. 2. Realitzar activitats de diàleg sobre polítiques culturals i intercanvis entre les gestories culturals tant europees com mexicanes, en el marc dels festivals culturals mexicans. 3. Realitzar activitats enfocades a fomentar la conformació de xarxes, promoure la diversitat cultural, enfortir els valors culturals tant europeus com mexicans i difondre en els països de la Unió Europea i a Mèxic les activitats a realitzar en els festivals. 4. Es podran realitzar extensions en un o diversos festivals dintre de Mèxic.

2/3


Fons cultural UE-Mèxic

Les sol·licituds haurien de presentar-se en el formulari adjunt a la Guia del Candidat que fa les vegades de convocatòria. Les sol·licituds haurien de presentar-se en espanyol.

CONTACTES Comissió Europea Direcció General d'Educació i Cultura Rue de la Loi, 200 B-1049 - Brussel·les Tel.: 3222999335 Fax: 3222966974 Delegación de la Comisión Europea en México Fondo Cultural UE-México Paseo de la Reforma 1675 (Colonia Lomas de Chapultepec) 11001 - México, D. F. Tel.: 5540 3345 Natalia.Barreto@ec.europa.eu

Diputació de Barcelona Direcció de Relacions Internacionals Oficina de Cooperació Europea Còrsega, 273-279 08008 - Barcelona Tel.: 934022077 Fax: 934022473 o.cooperacioeuropea@diba.cat  

3/3

http://www.gaue.info/relacions-exteriors/59-programes-america-llatina/55-fons-cultural-ue-mexic  

http://www.gaue.info/relacions-exteriors/59-programes-america-llatina/55-fons-cultural-ue-mexic.pdf

Advertisement