Page 1

Societat civil activa a Europa

Programa Europa amb la ciutadania (2007-2013)

CONVOCATÒRIES Convocatòria de propostes EACEA/22/09. Programa Joventut en Acció. Acció 4.6: Associacions - Data límit: 01/12/2009 [DOUE C 199/08, 25/08/2009] Convocatòria de propostes 2008. Programa Europa amb els ciutadans (2007-2013). Execució de les accions del programa: Europa amb la ciutadania, Una societat civil activa amb Europa i Memòria històrica activa d'Europa - Data límit: 15/02/2009  [DOUE C 328/09, 23/12/2008]   Convocatòria de propostes. EACEA/30/07. Suport estructural per a organitzacions europees d'investigació sobre política pública i per a organitzacions europees de la socitat civil 2008-2009. Ciutadania P.7 - Data límit: 31/12/2008 [DOUE C 226/03, 26/09/2007]

A LA XARXA Webs del Programa: http://ec.europa.eu/citizenship/index_en.html http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_en.htm BASES JURÍDIQUES Decisió 1904/2006/CE de 12 de desembre de 2006, per la qual s'estableix el programa Europa amb la ciutadania per al període 2007-2013 a fi de promoure la ciutadania europea activa - [D OUE L 378/32, 27/12/2006]   FINANÇAMENT 215.000.000 euros OBJECTIUS Brindar a la ciutadania l'oportunitat d'interactuar i participar en la construcció d'una Europa cada vegada més propera, democràtica i orientada internacionalment, unida i enriquida gràcies a la seva diversitat cultural, i d'aquesta manera, desenvolupar la ciutadania de la Unió Europea; forjar una identitat europea, basada en valors, història i cultura comunes; fomentar el sentiment de pertinença a la Unió Europea entre la seva ciutadania; millorar la tolerància i la comprensió mútua entre la ciutadania europea en el respecte i l'apreciació de la diversitat cultural i lingüística, alhora que s'afavoreix el diàleg intercultural. INFORMACIÓ GENERAL El programa substitueix a Promoció de la ciutadania europea activa (2004-2006) incorporant les línies dirigides a organitzacions de la societat civil, de la conservació de la memòria històrica

1/3


Societat civil activa a Europa

(anteriorment dintre del programa Cultura) i del programa Agermanament de municipis. UNA SOCIETAT CIVIL ACTIVA A EUROPA (31 %). Suport estructural a les organitzacions europees d'investigació sobre política pública (fòrums de reflexió) Les entitats que facilitin noves idees i reflexions sobre qüestions europees són interlocutors institucionals importants que poden oferir recomanacions estratègiques independents i intersectorials a les institucions de la UE. Així mateix, poden emprendre activitats que impulsin el debat, en particular sobre la ciutadania de la Unió i els valors i cultures europeus. Suport estructural a organitzacions de la societat civil a escala europea Les organitzacions de la societat civil són una part important de les activitats cíviques, educatives, culturals i polítiques de participació en la societat. Han d'existir i ser capaces d'operar i cooperar a escala europea. També han de poder participar en l'activitat política mitjançant consultes. Suport a projectes iniciats per organitzacions de la societat civil Les organitzacions locals, regionals, nacionals o a escala europea de la societat civil involucrin als ciutadans o representant els seus interessos a través de debats, publicacions, defensa de causes o altres projectes transnacionals concrets. La introducció o el reforç de la dimensió europea en les activitats d'aquestes organitzacions els permetrà millorar les seves capacitats i arribar a a públics més amplis. PROCEDIMENT El programa està obert a totes les parts interessades que promoguin la ciutadania europea activa: autoritats i organitzacions locals; organitzacions d'investigació de política pública (think-tanks); grups de la ciutadania; organitzacions de la societat civil; organitzacions no governamentals; sindicats; institucions educatives; organitzacions actives en l'àmbit del treball voluntari; organitzacions actives en l'àmbit de l'esport no professional; etc. No obstant això, algunes accions del programa estan dirigides a un rang d'organitzacions més limitat. Per tant, l'admissibilitat de les organitzacions sol·licitants es defineix en la Guia del Programa, en concret per a cada mesura. Les mesures comunitàries podran adoptar la modalitat d'acords de subvenció o de contractes públics. Les subvencions comunitàries podran concedir-se mitjançant modalitats específiques tals com subvencions operatives, subvencions d'una acció, beques o premis. Els contractes públics es referiran a l'adquisició de serveis, tals com l'organització d'actes, estudis i investigació, eines d'informació i difusió, seguiment i avaluació. El programa està obert als 27 Estats membres de la Unió Europea i també es pot obrir a altres països, concretament als països de la AELC que formin part de l'Acord EEE, els països candidats i els països dels Balcans Occidentals, sempre que es compleixin les obligacions legals i financeres pertinents.

2/3


Societat civil activa a Europa

CONTACTES Comissió Europea Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA) Unit P7. Citizenship Bour 135-139 B-1049 - Brussel.les Tel.: 32-2 299 11 11 Fax: 32-2-296 23 89 eacea-p7@ec.europa.eu

Diputació de Barcelona Direcció de Relacions Internacionals Oficina de Cooperació Europea Còrsega, 273-279 08008 - Barcelona Tel.: 93 402 20 77 Fax: 93 402 24 73 o.cooperacioeuropea@diba.cat

3/3

http://www.gaue.info/agermanament-i-societat-civil/34-agermanaments-i-societat-civil/51-societat-civ  

http://www.gaue.info/agermanament-i-societat-civil/34-agermanaments-i-societat-civil/51-societat-civil-activa-a-europa.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you