Page 1

COST

Cooperació Europea en el camp de la investigació científica i tècnica

CONVOCATÒRIES Convocatòria pública. Cooperació Europea en el Camp de la Investigació Científica i Tècnica (COST) - Data límit: 25/09/2009  [DOUE C 147/16, 27/06/2009] Convocatòria pública. Cooperació Europea en el Camp de la Investigació Científica i Tècnica (COST) - Data límit: 27/03/2009   [DOUE C 283/05, 07/11/2008] Convocatòria pública. Cooperació Europea en el Camp de la Investigació Científica i Tècnica (COST) - Data límit: 26/09/2008   [DOUE C 96/09, 17/04/2008]  

A LA XARXA Web del Programa: http://www.cost.esf.org

FINANÇAMENT 100.000 € anuales per projecte OBJECTIUS La COST reuneix a la comunitat investigadora i experta de diferents països que treballin entorn de temes específics. Finança la posada en xarxa d'activitats finançades a nivell nacional donant suport a reunions, conferències, intercanvis científics de curta durada i activitats de promoció. Per tant, la COST no finança la investigació com a tal. INFORMACIÓ GENERAL En l'actualitat, es dóna suport a més de 200 xarxes científiques (Accions). La COST està oberta a propostes d'Accions que contribueixin al desenvolupament científic, tecnològic, econòmic, cultural o social d'Europa. Acull amb especial interès les propostes que tinguin un paper precursor respecte d'altres programes europeus i/o engegades per investigadors novells. Desenvolupar uns vincles més estrets entre els investigadors europeus és fonamental per construir l'Espai Europeu d'Investigació (EEI). La COST promou a Europa noves xarxes d'investigació amb caràcter innovador, interdisciplinari i general. Les activitats de la COST són portades a terme per equips d'investigació amb l'objecte de consolidar els fonaments de l'excel·lència científica a Europa. La COST està organitzada en nou seccions temàtiques generals: - biomedicina i biociencia molecular; - ciències i tecnologies químiques i moleculars;

1/3


COST

- ciències de la Terra i gestió mediambiental; - alimentació i agricultura; - boscos i els seus productes i serveis; - ciutadà, societat, cultura i salut; - tecnologies de la informació i la comunicació; - ciències de materials, ciències físiques i nanociencias; - transport i desenvolupament urbà. Se sol·licita als interessats que, al presentar la proposta, inscriguin el seu tema en una de les seccions temàtiques. No obstant això, també s'acceptaran propostes interdisciplinàries que no corresponguin clarament a una única secció temàtica; aquestes s'avaluaran per separat. PROCEDIMENT Les propostes han d'integrar a la comunitat investigadora procedents d'un mínim de cinc Estats membres de la COST. El suport financer que es pot esperar és de l'ordre dels 100 000 EUR anuals, en general per un període de quatre anys. L'avaluació de les propostes es realitzarà en dues fases. Les propostes preliminars (com a màxim 1 500 paraules/3 pàgines), presentades mitjançant la plantilla en línia que figura en: http://www.cost.esf.org/opencall, han d'oferir un breu resum de la proposta i de la seva pretesa repercussió. Les propostes que no compleixin els criteris de subvencionabilidad de la COST (per exemple, que sol·licitin finançament per a investigació) quedaran excloses. Els corresponents Comitès temàtics avaluaran les propostes que poden optar a subvenció de conformitat amb els criteris publicats en www.cost.esf.org. Les propostes completes seran examinades detingudament per homòlegs conformement als criteris d'avaluació. Normalment, la decisió es pren en un termini de sis mesos a partir de la data límit de presentació i s'espera que les Accions s'iniciïn en el termini de tres mesos. Els interessats es poden posar en contacte, si ho desitgen, amb el seu respectiu coordinador nacional per a la COST, per a rebre informació i orientació. Les propostes han de presentar-se en línia a través del lloc web de l'Associació COST. Per a les seves activitats de coordinació, la COST rep suport financer del Programa Marco d'I+DT de la UE. L'Associació COST, gestionada per la Fundació Europea de la Ciència (FEC) que actua d'agent executor per a la COST, assumeix la secretaria científica dels Comitès temàtics i de les Accions de la COST.

CONTACTES Consejo de la Unión Europea COST Secretariat Rue de la Loi, 175 B-1048 - Brussel.les Tel.: 32 2 281 68 96

2/3


COST

cost@consilium.europa.eu Ministerio de Educación y Ciencia Oficina COST en España Dr. Luis Delgado Martínez C/ José Abascal, 4 28003 - Madrid Tel: 915 948 608 Fax: 915 948 643 luis.delgado@mec.es  

Diputació de Barcelona Direcció de Relacions Internacionals Oficina de Cooperació Europea Còrsega, 273-279 08008 - Barcelona Tel.: 934022077 Fax: 934022473 o.cooperacioeuropea@diba.cat

3/3

http://www.gaue.info/recerca-i-desenvolupament-tecnologic/58-vii-programa-marc/161-cost  

http://www.gaue.info/recerca-i-desenvolupament-tecnologic/58-vii-programa-marc/161-cost.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you