Page 1

Eco Innovació

Programa marc per a la innovació i la competitivitat (2007-2013)

CONVOCATÒRIES Convocatòria de propostes per a accions en el camp de l'eco-innovació 2009 - [DOUE C 89/02, 18/04/2009] Convocatòria de propostes per a accions en el camp de l'eco-innovació 2008-   [DOUE C 100/08, 22/04/2008]  

A LA XARXA Web del Programa: http://ec.europa.eu/environment/etap/ecoinnovation/index_en.htm

Projectes aprovats: http://ec.europa.eu/environment/eco-innovation/projects_en.htm BASES JURÍDIQUES Decisió 1639/2006 de 24 d'octubre de 2006, per la qual s'estableix un programa marc per a la innovació i la competitivitat -  [DOUE L 310/15, 24/10/2008]  

FINANÇAMENT 200.000.000 € OBJECTIUS Donar suport les primeres aplicacions i l'entrada en el mercat de tecnologies i pràctiques innovadores, ajudar a salvar la bretxa existent entre investigació i desenvolupament i el món empresarial, i ajudar a superar els obstacles del mercat que dificulten actualment l'èxit dels productes i serveis eco-innovadors, especialment els desenvolupats per petites i mitjanes empreses (pyme) europees

1/4


Eco Innovació

INFORMACIÓ GENERAL La Unió Europea ha llançat una sèrie d'iniciatives per fomentar l'eco-innovació i donar suport a l'aplicació del Pla d'Actuació a favor de les Tecnologies Ambientals dintre del Programa Marc per a la Innovació i la Competitivitat. Entre 2008 i 2013 es destinaran gairebé 200 milions d'euros a finançar projectes que fomentin l'eco-innovació a Europa. L'objectiu consisteix a potenciar la posició mediambiental i competitiva d'Europa donant suport solucions innovadores que protegeixin el medi ambient, al mateix temps que es creu un mercat més ampli per als productes i serveis, mètodes de gestió i tecnologies «verdes». Hi ha quatre àmbits prioritaris de finançament en 2008: - Reciclat: projectes orientats, per exemple, a millorar els processos de classificació dels residus; a reforçar la competitivitat de les indústries de reciclat, i a desenvolupar noves solucions de reciclat i productes innovadors utilitzant materials reciclats. - Edificis i construcció: projectes que cobreixin, per exemple, productes i processos innovadors per al sector de la construcció; el desenvolupament de tècniques i materials de construcció sostenibles; un millor aprofitament de materials reciclats i recursos renovables per a la construcció, i noves tecnologies per al tractament i l'estalvi d'aigua. - El sector de l'alimentació i les begudes: projectes que incloguin temes com el desenvolupament de processos de producció i envasat més nets; innovacions per abordar la reducció de residus, el seu reciclat i la seva recuperació, i disseny de processos més eficients per a la gestió de l'aigua. - El medi ambient en empreses i en compres intel·ligents: projectes que fomentin l'ús del sistema de gestió i auditoria mediambientals (EMAS «Eco-Management and Audit Scheme» en anglès) de la UE en clusters industrials; que garanteixin que les empreses tinguin en compte criteris mediambientals a l'hora de realitzar les seves compres, i que promoguin la integració generalitzada de tècniques d'eco-innovació en les cadenes de subministrament. L'eco-innovació comprèn la modificació dels patrons de producció i consum i el desenvolupament de tecnologies, productes i serveis per reduir el nostre impacte sobre el medi ambient. Empresa i innovació s'uneixen per crear solucions sostenibles que facin un millor ús de recursos preciosos i redueixin les repercussions negatives de la nostra economia sobre el medi ambient. No obstant això, no és només el medi ambient el qual es pot beneficiar de l'eco-innovació. El mercat mundial de productes i serveis mediambientals creix cada any. Per tant, des del punt de vista empresarial, també és un gran moment perquè Europa augmenti la seva inversió en aquest sector relativament nou. PROCEDIMENT La convocatòria de 2008 està oberta a totes les persones jurídiques instal·lades en un dels següents països: Els 27 Estats membres de la Unió Europea, Islàndia, Liechtenstein i Noruega. I, sempre que contin amb un acord apropiat: Croàcia, l'Antiga República Iugoslava de

2/4


Eco Innovació

Macedònia, Israel, Turquia, els Estats dels Balcans Occidentals i altres països no membres de la UE. Per obtenir fons en aquesta nova iniciativa, els projectes han de ser innovadors i presentar beneficis clars i substancials en suport de les polítiques mediambientals europees. També han de mostrar potencial de replica i repetició i unes àmplies possibilitats de comercialització i aplicació. Solament es tindran en compte projectes d'alta qualitat en termes de rendiment tècnic, econòmic i mediambiental. La primera convocatòria de propostes es va publicar a l'abril de 2008: el termini per a la presentació finalitza el 11 de setembre de 2008. La Comissió Europea ha destinat 28 milions d'euros a aquesta primera convocatòria, i està particularment interessada a rebre sol·licituds de PYME. Els qui presentin propostes haurien de tenir en compte que els fons comunitaris cobriran entre el 40 i el 60 % dels costos subvencionables. La convocatòria del CIP per a projectes pilot i d'aplicació comercial en matèria d'eco-innovació està gestionada per l'Agència Executiva de Competitivitat i Innovació (AECI) de la Unió Europea, en estreta col·laboració amb la Direcció general de Medi ambient de la Comissió Europea.

CONTACTES Comissió Europea Agència Executiva Competitivitat i Innovació Mr. William Gillett Rue de la Loi, 200 B-1049 - Brussel·les William.Gillett@ec.europa.eu

Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) Marisa Olano C/ Madera, 8 28004 - Madrid Tel: 914 565 025 Fax: 915 551 389 molano@idae.es   Diputació de Barcelona Direcció de Relacions Internacionals Oficina de Cooperació Europea Còrsega, 273-279

3/4


Eco Innovaci贸

08008 - Barcelona o.cooperacioeuropea@diba.cat

4/4

http://www.gaue.info/medi-ambient-i-energia/49-medi-ambient-i-energia/150-eco-innovacio  

http://www.gaue.info/medi-ambient-i-energia/49-medi-ambient-i-energia/150-eco-innovacio.pdf