Page 1

Object 1

• Inici • Convocatòries • Novetats • Per ordre alfabètic • Per data límit • Àmbits • Agermanament i Societat Civil • Cultura i Esports • Drets Fonamentals i Immigració • Drets Fonamentals i Justícia • Solidaritat i Fluxos Migratoris


• Educació, Formació i Joventut • Lifelong Learning • La joventut en acció • Cooperació amb altres pa ïsos • Altres Programes • Fons de Desenvolupament Rural • Fons Estructurals i de Cohesió • Competitivitat i Ocupació • Cooperació Territorial Europea • Fons de Cohesió • Medi Ambient i Energia • Política Social, Ocupació i Igualtat • Recerca i Desenvolupament Tecnològic • Programa VII Programa Marc • Relacions Exteriors • Programes Amèrica Llatina • Cooperació descentralitzada • Salut Pública i Consum • Societat de la Informació • Tutorial • Què és GAUE? • Vídeo • Els Ajuts Europeus • Tutorial • Contactar


Diumenge, 02 de setembre de 2012

cerca...

Àmbits

Usuaris

• Agermana Erasmus Joves ment i Emprenedors Societat Civil • Cultura i Esports • Drets Fonament als i Immigraci ó • Educació, Formació i Joventut • Lifel ong Lea rnin g

<

Programa europeu d'intercanvi d'empresaris i emprenedors

CONVOCATÒRIES Convocatòria de propostes DG ENTR 30-G-ENT-CIP-12E-N01C051. Programa Erasmus per a joves empresaris Data límit: 31/05/2012 [DOUE C 74/09, 13/03/2012] Convocatòria de propostes DG ENTR 21/G/ENT/ERA/11/311A. Erasmus per a joves empresaris - Data límit: 17/10/2011 [DOUE C 255/05, 31/08/2011] Erasmus per a joves empresaris. Convocatòria de propostes DG ENTR Nº ENT/ERA/10/411 - Data límit: 18/05/2010 [DOUE C 126/06, 18/05/2010] Convocatòria de propostes DG ENTR/ERA/09/311. Erasmus per als i les joves empresaris i empresaries Data límit: 29/05/2009 [DOUE C 83/10, 07/04/2009]

• La jove ntut en A LA XARXA acci Web del Programa: ó http://www.erasmus-entrepreneurs.eu • Coo per aci ó am b altr es pa ï sos

Tenim 19 visitants en línia

INFORMACIÓ GENERAL El programa oferix als i les emprenedors/-res la possibilitat de treballar durant un període de fins a sis mesos amb un empresari experimentat en la PYME d'aquest últim en altre país de la UE. La persona emprenedora adquirirà els coneixements de gestió i creació de pymes necessaris d'un empresari

març 2009

dl

d m

d c

dj

d v

2

3

4

5

6

9

10

1 1

1 2

1 3

1 6

17

1 8

1 9

2 0

2 3

24

2 5

2 6

2 7

3 0

31


漏 Diputaci贸 de Barcelona - Direcci贸 de Serveis de Relacions Internacionals, 2012.

135-erasmus-joves-emprenedors  

http://www.gaue.info/educacio-formacio-i-joventut/altres-programes/135-erasmus-joves-emprenedors.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you