Page 1

Alfa

Amèrica Llatina Formació Acadèmica (2008-2010)

CONVOCATÒRIES Convocatòria de propostes 2008. Amèrica Llatina Formació Acadèmica. Línia presupostària 19.09.01. Referència: EuropeAid/126-821/C/ACT/RAL - Data límit: 16/06/2008 [W3 EuropeAid 126-821/C/ACT/RAL, 16/04/2008]

A LA XARXA Web del Programa: http://ec.europa.eu/europeaid/where/latin-america/regional-cooperation/alfa/index_es.htm

Projectes aprovats: http://ec.europa.eu/europeaid/where/latin-america/regional-cooperation/alfa/alfa2_es.htm

BASES JURÍDIQUES Reglament 1905/2006 de 18 de desembre de 2006, pel qual s'estableix un instrument de Finançament de la Cooperació al Desenvolupament - [DOUE L 378/41, 27/12/2006]

FINANÇAMENT 19.340.000 euros OBJECTIUS L'objectiu general del programa és contribuir al desenvolupament de l'Educació Superior en A L'a través de la cooperació entre la UE i els països llatinoamericans, com mitjà de contribuir al desenvolupament econòmic i social de la regió en general i a un desenvolupament global més equilibrat i equitatiu de la societat llatinoamericana en particular. INFORMACIÓ GENERAL El programa ALFA es va llançar per primera vegada en 1994 amb una contribució comunitària equivalent a 32,41 milions de €, gràcies a la qual es van finançar 846 projectes entre 1994 i 1999. La segona fase del programa, ALFA II, que el seu aporti comunitari global va arribar els 55,5 milions de €, va ser adoptada per la Comissió Europea en 1998 per un període de sis anys (2000-2006) i va permetre finançar un total de 225 projectes.

1/3


Alfa

ALFA III conserva l'objectiu original de les fases anteriors del programa ALFA, a saber, promoure l'Educació Superior a Amèrica Llatina com mig per a contribuir al desenvolupament econòmic i social mitjançant la millora de les condicions en les quals es desenvolupa la formació de recursos humans qualificats. No obstant això, l'experiència de les fases anteriors del programa ha fet que ALFA III s'orienti cap a projectes que abordin accions des d'un àmbit acadèmic però que es projectin cap a la societat i l'economia afavorint la integració regional, el desenvolupament socioeconòmic i la inclusió social dels països beneficiaris. Els objectius específics del programa són ajudar a millorar la qualitat i la pertinència i l'accés a l'Educació Superior a Amèrica Llatina i contribuir al procés d'integració regional a Amèrica Llatina propiciant l'avanç cap a la creació d'un àrea comuna d'Educació Superior en la regió, i potenciar les seves sinergies amb el sistema de la UE. Les accions es portaran a terme en els següents països: els 27 països membres de la Unió Europea i els 18 països d'Amèrica Llatina: Argentina, Bolívia, Brasil, Xile, Colòmbia, Costa Rica, Cuba, Equador, El Salvador, Guatemala, Hondures, Mèxic, Nicaragua, Panamà, Paraguai, Perú, Uruguai i Veneçuela PROCEDIMENT Línies d'acció I: Projectes Conjunts (Lot 1) Els Projectes Conjunts seran portats a terme per xarxes formades per Institucions d'Educació Superior (IES) establertes en A L'i en la UE. Les accions apuntaran a afavorir els intercanvis d'experiències entre les institucions participants en l'acció i la seva implementació en les institucions membres d'Amèrica llatina. Haurien de buscar resultats tangibles i mesurables. Actuaran en un o més dels següents sectors o temes: 1. Gestió institucional i acadèmica. 2. Cohesió social. II: Projectes Estructurals (Lot 2) Els Projectes Estructurals seran portats a terme per xarxes formades per Institucions d'Educació Superior (IES) i altres Institucions, i/o associacions i/o Xarxes Pre-establerta relacionades amb l'Educació Superior establertes en la UE i en AL amb excepció de les administracions públiques nacionals o organitzacions internacionals. Aquests projectes tindran com eix central la reflexió i l'elaboració o disseny de mecanismes que puguin afavorir, a nivell regional, la modernització, reforma i harmonització dels sistemes d'Educació Superior a Amèrica Llatina. Els Projectes Estructurals haurien d'actuar imperativament a nivell regional en els següents sectors o temes: 1. Modernització dels Sistemes d'Educació Superior en AL (plans estratègics). 2. Cohesió social. Component III: Mesures d'Acompanyament (Lot 3) Les Mesures d'Acompanyament seran portades a terme per una o diverses xarxes formades per entitats establertes en la UE i/o en AL dedicades a la promoció, millora i reforma de

2/3


Alfa

l'Educació Superior europea o llatinoamericana. Les accions d'aquest component apuntaran a assegurar la creació de sinergies entre els seleccionats durant les convocatòries a projectes del període 2008-2010. El nombre total indicatiu és de 30 a 40 projectes. Haurien d'així mateix assegurar la recollida, centralizació i disseminació dels resultats i bones pràctiques d'aquests projectes. Actuaran en un o més dels següents sectors o temes: 1. Coherència/articulació/sinergia dels components i accions del Programa ALFA III. 2. Bones pràctiques, intercanvi d'experiències. 3. Visibilitat/coneixement regional del programa.

CONTACTES Comissió Europea EuropeAid - Oficina de Cooperació Direcció B - Amèrica Llatina Unitat B.2 - Operacions centralitzades (J54 - 04/13) Programa Alfa Rue Joseph II, 36 - 4ème B-1049 - Brussel·les Tel.: 3222190453 Fax: 3222196384 europeaid-infoalfa@europa.eu Diputació de Barcelona Direcció de Relacions Internacionals Oficina de Cooperació Europea Còrsega, 273-279 08008 - Barcelona Tel.: 934022077 Fax: 934022473 o.cooperacioeuropea@diba.cat

3/3

http://www.gaue.info/educacio-formacio-i-joventut/68-cooperacio-amb-altres-paisos/131-alfa  

http://www.gaue.info/educacio-formacio-i-joventut/68-cooperacio-amb-altres-paisos/131-alfa.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you