Page 1

Cooperació en matèria d'ensenyament amb els països industrialitzats

Cooperació en matèria d'ensenyament superior i formació entre la Unió Europea i Austràlia, Japó, Nova Zelanda i la República de Corea en el marc de l'Instrument dels Països Industrialitzats (2008-2013)

CONVOCATÒRIES Convocatòria de propostes DG EAC/14/09. Programa de cooperació en matèria d'ensenyament (IPI). Cooperació en matèria d'ensenyament superior i formació entre la Unió Europea i Austràlia, Japó, Nova Zelanda i la República de Corea - Data límit: 15/09/2009 [DOUE C 136/09, 16/06/2009] Convocatòria de propostes DG EAC/14/08. Programa de cooperació en matèria d'ensenyament (IPI). Cooperació en matèria d'ensenyament superior i formació entre la Unió Europea i Austràlia, Japó, Nova Zelanda i la República de Corea - Data límit: 06/06/2008 [DOUE C 86/04, 05/04/2008]

A LA XARXA Web del Programa: http://ec.europa.eu/education/external-realtion-programmes/doc74_en.htm

Projectes aprovats: http://ec.europa.eu/education/external-relation-programmes/doc74_en.htm BASES JURÍDIQUES Reglament 1934/2006 del Consell, de 21 de desembre de 2006, pel qual s'estableix un instrument de finançament de la cooperació amb els països i territoris industrialitzats i altres països i territoris de renda alta - [DOUE L 405/41, 30/12/2006]

FINANÇAMENT 2.800.000 € per al 2009 OBJECTIUS L'objectiu general de la convocatòria de propostes és fomentar un millor enteniment i una major interacció entre els pobles dels Estats membres de la UE i dels països associats, en aquest cas, Austràlia, Japó, Nova Zelanda i la República de Corea, inclòs un coneixement més ampli de les seves llengües, cultures i institucions, així com millorar la qualitat de l'ensenyament

1/4


Cooperació en matèria d'ensenyament amb els països industrialitzats

superior i de l'educació i formació professional en la UE i en els països associats. INFORMACIÓ GENERAL El nou Programa de cooperació en matèria d'ensenyament substitueix als programes bilaterals que la UE va desenvolupar amb Austràlia, Japó, Nova Zelanda i Corea durant el període 2002-2006. La convocatòria de propostes donarà suport l'acció següent: 1. Projectes de mobilitat conjunts en el marc de l'Instrument dels Països Industrialitzats (IPI) Aquesta acció proporciona finançament a projectes internacionals de desenvolupament curricular que impliquin una mobilitat a curt termini entre la UE i el país associat del IPI, que no estigui directament o necessàriament relacionada amb la concessió d'un títol conjunt o doble/dual. Els consorcis que presentin la seva candidatura per a un projecte d'aquest tipus han d'estar formats per institucions d'ensenyament superior o de formació i educació professional de la UE i del país associat pertinent. Els consorcis seleccionats haurien de crear un marc per a la mobilitat dels estudiants en el qual, per norma general, els estudiants de la UE passin un semestre en la institució del país associat, i viceversa, amb un ple reconeixement per part de la institució d'origen del període d'estudis efectuat en altre país. Aquest suport inclou subvencions a la mobilitat d'estudiants i personal acadèmic i administratiu (claustre) PROCEDIMENT Podran presentar sol·licituds de finançament en el marc de la present convocatòria les institucions d'ensenyament superior i de formació i educació professional. Els sol·licitants admissibles haurien d'estar establerts en un dels vint-i-set Estats membres de la Unió Europea. El pressupost disponible per al cofinançament dels projectes s'estima en 2,8 milions d'euros en la convocatòria de 2009. Es preveu que es concedirà finançament a quatre o cinc projectes UE-Austràlia, a un o dos projectes UE-Japó i a tres o quatre projectes UE-Corea. La convocatòria de 2009 no inclou a Nova Zelanda. L'import màxim del finançament de la UE serà de 425.000 euros per a un projecte de mobilitat conjunt de tres anys en el qual participin quatre o més institucions associades de la UE. Els projectes de mobilitat conjunts tenen tres anys de durada. El context complert de la convocatòria i els formularis de candidatura estan disponibles en anglès en l'adreça web del programa.

2/4


Cooperació en matèria d'ensenyament amb els països industrialitzats

CONTACTES North Asia, Americas and Europe Section (LC 454) Department of Education, Employment and Workplace Relations Richard Wade GPO Box 9880 ACT 2601 - Canberra (Australia) Tel.: 61-2-6240 8056 Fax: 61-2-6123 6953 richard.wade@deewr.gov.au Diputació de Barcelona Direcció de Relacions Internacionals Oficina de Cooperació Europea Còrsega, 273-279 08008 - Barcelona Tel.: 934022077 Fax: 934022473 o.cooperacioeuropea@diba.cat ICI Education Cooperation Programme University Policy Division Ministry of Education, Science and Technology Mr. Seungjae Lee 55, Sejong-no 110-760 - Jongno-gu, Seoul, Republic of Korea Tel.: 82-2-2100 6920~6924 Fax: 82-2-2100 6925 leelong@mest.go.kr Student Exchange Programs Planning Division Student Exchange Department Japan Student Services Organization (JASSO) Izumi Kato 2-79 Aomi, Koto-ku 135-8630 - Tokyo (Japón) Tel.: 81-3-5520 6030 Fax: 81-3-5520 6031 efs@jasso.go.jp Comisión Europea Dirección General de Educación y Cultura Unidad EAC-A-5 Diego Sammaritano Rue de la Loi, 200 B-1049 - Brussel·les Tel.: 32-2-299 54 82

3/4


Cooperació en matèria d'ensenyament amb els països industrialitzats

Fax: 32-2-295 57 19 eac-3C-cooperation@ec.europa.eu Group Investment Manager Universities Ruth Anderson Tertiary Education Commission PO Box 27-048 - Wellington (Nueva Zelanda) Tel.: 64-4-462 5200 Fax: 64-4-462 5400 ruth.andersen@tec.govt.nz

4/4

http://www.gaue.info/educacio-formacio-i-joventut/68-cooperacio-amb-altres-paisos/129-cooperacio-en-  

http://www.gaue.info/educacio-formacio-i-joventut/68-cooperacio-amb-altres-paisos/129-cooperacio-en-materia-densenyament-amb-els-paisos-indu...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you