Page 1

IE S R VE ER V

E NO S D T UR N A H,

L LI R E ENG D R NE FO

S

T H N ZIC E E- VER I AT AO + 19 C 18 LO MMINA A PAG R G O PR


2 — gaudeamus muziekweek 2012 — nederlands

BENT U ER KLAAR VOOR? HET BEGIN VAN HET SEIZOEN IS INMIDDELS TRADITIONEEL DÉ UTRECHTSE MUZIEKMAAND: DIRECT NADAT DE LAATSTE NOOT VAN HET FESTIVAL OUDE MUZIEK HEEFT GEKLONKEN, OVERDONDERT DE GAUDEAMUS MUZIEKWEEK DE STAD MET DE NIEUWSTE NOTEN VAN DE JONGSTE GENERATIE COMPONISTEN. HÍER WORDEN DE SWEELINCKS VAN DE TOEKOMST ONTDEKT.

INHOUD Voorwoord Henk Heuvelmans

2

Nu! Nieuw! 3 Muziek en locatie: van het Walter Maas Huis naar Museum Speelklok en verder...

4

Van conservatorium naar concertpodium 5 AskoISchönberg: 40 jaar nieuwe muziek Een interview met directeur Wim Vos

6

Muziek in kreukels en vouwen Een interview met William Engelen, geluidskunstenaar 7 Gaudeamus Muziekweek vliegt over de hele wereld 8 Muziek in de open lucht: ‘Walk With Me’ en ‘Musicaerial’

9

Portret: Sergey Khismatov en Thanasis Deligiannis, genomineerden Gaudeamus Prijs 2012

10

Over de grens: tussen componeren en musiceren

De Sweelincks, nadrukkelijk in meervoud: de jonge com­ ponisten van nu schieten in stijl, instrumentatie en gebruik van ruimte en materiaal werkelijk alle kanten op. Velen van hen staan op het punt hun plaats in de muziekgeschiedenis op te eisen. Daar wilt u natuurlijk bij zijn! De Gaudemus Muziekweek heet u van harte welkom: niet bij een feest der herkenning, maar op een magical mystery tour door het onbekende.

Van 2 tot en met 9 september komen jonge makers uit de hele wereld naar Utrecht om hun eigen werk aan u te presenteren. Met collega’s en gevestigde oudere componisten praten zij over hun plannen en nieuwe ideeën, over hoe de muziek van morgen zou moeten klinken. Allerlei vragen komen aan de orde: is er zoiets als een Haagse school, een Nederlandse stijl, een Europees geluid? En wat zijn de beste manieren om het publiek hier deelgenoot van te maken? In de Gaudeamus Muziekweek hoort en ziet u componisten hun carrière starten. Sommigen groeien hier zelfs uit tot reuzen op wier schouders een volgende generatie kan staan. Daarom openen we dit jaar ook met het meest recente werk van ’s lands bekendste levende componist, Louis Andriessen, kijken we hoe het met eerdere prijswinnaars is vergaan en bieden we anderen de kans om door u en een internationaal publiek gehoord te worden. Wij nemen u graag aan de hand langs de talloze concertlocaties, waar een keur aan bekende musici en net ontdekte ensembles zich aan u presenteert. Probeer eens iets uit en laat u meevoeren. Tijd om u te vervelen is er niet: vrijwel alle concerten duren korter dan een uur en geen enkel concert overlapt een ander. Dus: als u wilt kunt u in deze week álle 32 concerten bijwonen plus een grote hoeveelheid prikkelende klankinstallaties, workshops, lezingen en seminars.

foto: Herre Vermeer

Gaudeamus heeft zich in korte tijd genesteld in Utrecht. Naast de jaarlijkse Gaudeamus Muziekweek organi­seren we een concertreeks in Huis a/d Werf en de beruchte Proeflokalen en talloze andere activiteiten in Muziekhuis Utrecht. Samen met andere organisaties en festivals worden genre- en discipline-overschrijdende projecten opgezet. Hebt u na een bezoek aan het festival de smaak te pakken? Dan bieden wij u een continu aanbod van muziek van nu in de stad en kunt u aan de wieg blijven staan van de laatste ontwikkelingen binnen de hedendaagse muziek (zie pagina 15). Ook internationaal brengen wij spraak­ makende festivals zoals Gaudeamus Muziekweek New York en Gaudeamus Russia tot stand. Daarmee levert Gaudeamus een essentiële bijdrage aan de ambitie van Utrecht om in 2018 Europese Culturele Hoofdstad te worden. Henk Heuvelmans directeur

11

De laptop, de jurk en de muze; componeren in 2012

12

Het handwerk voorbij: interview met Martijn Padding, componist en jurylid Gaudeamus Prijs 2012

13

Los, losser, lost column Aad van Nieuwkerk

14

Word Vriend / Gaudeamus Concertserie / Met dank aan 15 Programmainfo / locaties / kaartverkoop

17 – 20

ALS U WILT KUNT U IN DEZE WEEK ÁLLE 32 CONCERTEN BIJWONEN PLUS EEN GROTE HOEVEELHEID PRIKKELENDE KLANKINSTALLATIES, WORK­ SHOPS, LEZINGEN EN SEMINARS.


nederlands — gaudeamus muziekweek 2012 — 3

NU! NIEUW!

‘Music is my religion.’ Jimmy Hendrix

‘And a way of life.’ Manuella Blackburn

‘Lucky Jimmy, I’m an agnostic’ Thanasis Deligiannis

‘And my religion is music.’ Andys Skordis

QUOTES ON QUOTES

Wordt u verleid door kreten als deze? Springt uw hart op wanneer er iets met deze woorden wordt aangeprijsd? ‘Nee’, zegt u waarschijnlijk. Bij voortduring worden we bestookt door kreten als deze. Lege slogans bedoeld om een acuut gevoel van noodzaak op te roepen maar die steeds vaker door steeds meer mensen genegeerd worden. ‘Nieuw’ is niet bij voorbaat interessant. En ‘nu’ is morgen alweer voorbij.

EEN BONTE REEKS VAN AFWIJKENDE EN KARAKTERISTIEKE CONCERT­ SITUATIES VORMT HET PROGRAMMA VAN DEZE MUZIEKWEEK. om te zoeken naar afwijkende presentatie-

Zulke afwijkende situaties spelen in op het

vormen. Deze jonge generatie componisten

verwachtingspatroon van de luisteraar/kijker

werpt weer een geheel eigen blik op wat muziek

en brengen een andere, diepere beleving van

is of kan zijn. De diversiteit in de stukken van

de muziek tot stand.

Deze editie van de Gaudeamus Muziekweek

de genomineerde componisten is enorm en

zoomt in op twee belangrijke thema’s die het

dat heeft de Muziekweek verleid tot een al

Vanzelfsprekend vergen deze andere concert-

begrip ‘nieuw’ richting en betekenis geven:

even grote verscheidenheid in concertvor-

situaties een andere instelling van de musici.

de wijze van samenwerken tussen componist

men. Nachtprogramma’s met ‘slaapmuziek’,

Ook voor hen is het ‘anders’. Als musicus word je

en uitvoerders en de presentatievorm van

lunchconcerten, reading sessions, avondroutes

uitgedaagd om een dergelijke ‘andere’ situatie

muziek. In plaats van de traditionele verdeling

waarbij je van het ene naar het andere concert

naar je hand te zetten en in het voordeel van de

tussen de solitair werkende componist die na

wandelt, een overdonderende hoeveelheid

muziek te laten werken. En dát is voelbaar:

voltooiing van zijn partituur ‘klaar’ is en het dan

muzikale stijlen en invalshoeken in sneltrein-

de geweldige musici en ensembles die de

overlaat aan de musici, toont deze festivaleditie

vaart in ‘The Night of the Unexpected’ of

Gaudeamus Muziekweek bevolken, kunnen niet

een groot aantal resultaten van werkprocessen

beeldende klankinstallaties die zich richten op

varen op hun routine of ervaring. De muziek die

waarbij die strikte scheiding is losgelaten.

de persoonlijke muzikale beleving: Een bonte

zij spelen is nieuw, de gedachten waaruit deze

reeks van afwijkende en karakteristieke con-

ontspruit zijn nieuw en de wijze waarop het

Het andere ‘nieuwe’ in deze editie van de

certsituaties vormt het programma van deze

resultaat wordt gepresenteerd is nieuw: gericht

Muziekweek is de wijze waarop muziek gepre-

Muziekweek.

op maximaal contact tussen muziek, musici en

senteerd wordt: niet langer de standaard­vorm

u, het publiek.

van twee-keer-drie-kwartier-met-een-pauze,

‘Maar wat doet een andere presentatievorm

maar een breed scala aan presentatie­vormen

met de muziek? Die muziek blijft toch het-

Voor een overzicht van het hele

die passen bij de muziek die tot klinken wordt

zelfde?’ Wij denken van niet. Een kerk biedt een

programma kijk op pagina 18 en 19.

gebracht.

totaal andere ambiance dan een concertzaal, een museum geeft de luisteraar andere

De selectie van 13 fonkelnieuwe stukken die

informatie dan een botanische tuin. En die

de jury, bestaande uit Martijn Padding,

informatie stuurt de blik én de oren van de

(Nederland), Annie Gosfield (Verenigde Staten)

luisteraar, is onze overtuiging. De ervaring van

en Christopher Butterfield (Canada), maakte

een concert in het donker is compleet anders en

voor de Gaudeamus Prijs, geeft alle aanleiding

al lopend hoor je klanken anders dan zittend.


4 — gaudeamus muziekweek 2012 — nederlands

foto: Sofia Llyas

Muziek en locatie: van het Walter Maas Huis naar Museum Speelklok en verder… Felix’s Machines

Met de komst vorig jaar van de Gaudeamus Muziekweek naar Utrecht keerde het festival terug naar bekend territorium. Gaudeamus was ooit het geesteskind van de charismatische organisator en cultureel entrepreneur Walter Maas, die de organisatie in 1947 in Bilthoven oprichtte met als doel de ‘hedendaagse muziek te bevorderen’. Walter Maas kocht een pand van componist Julius Röntgen dat sedert­dien als pleisterplaats van componerend Nederland gold en waar grootheden uit binnen- en buitenland kind aan huis waren. Mensen als John Cage, Karlheinz Stockhausen en György Ligeti waren te gast in Bilthoven, naast Nederlandse collega’s als Ton de Leeuw en Louis Andriessen.

De Zingende Toren

Nu, 65 jaar later, vindt de Gaudeamus

De collectie van het Museum vertelt klinkende

Sonnenborgh vormt het treffende decor voor

Muziekweek plaats in Utrecht, op nog geen

verhalen over het eeuwenoude verlangen muziek

de winnaar van het Dutch Harp Festival: de

10 kilometer van haar geboortegrond. De

te kunnen weergeven, door de zelf spelende

Italiaanse componiste Nicoletta Andreuccetti.

doelstelling is min of meer ongewijzigd, de wijze

instrumenten in hun context tot leven te laten

waarop de organisatie opereert is dat aller-

komen. Binnen de Muziekweek wordt Museum

Eén activiteit valt buiten het centrum van

minst. In die naoorlogse tijd stond de kunst en

Speelklok een lofzang op de mechanische muziek

Utrecht, maar is zeker de fiets- of bustocht

dus ook het componeren symbool voor een niet

die componisten en het publiek van deze tijd zo

waard. De Zingende Toren in Leidsche Rijn, een

aflatend vertrouwen in de verworvenheden van

mateloos boeit. In de CM Studio van het Centraal

kunstwerk annex glazen carillon van Bernhard

een nieuwe tijd. Nú, een mensenleven later, is

Museum, even verderop in de binnenstad, treft u

Heesen, wordt tot klinken gebracht met muziek

‘Let us not forget that

‘If someone believes

componeren een uiterst eclectisch gebeuren dat

de prachtige installatie ‘Cold Pin’ aan van de New

van Jorrit Tamminga, Christina Oorebeek,

the greatest composers

that composing can be

in velerlei vormen en stijlen tot uitdrukking komt

Yorkse componist Eli Keszler. Meer beproefde

Luc Houtkamp en Wim de Ruiter.

were also the greatest

done without stealing,

en zich moet verhouden tot een samenleving

concertlocaties als de Geertekerk en de

thieves. They stole

it’s like claiming that

waarin diversiteit en tijdelijkheid de enige vast-

Nicolaïkerk staan in het Gaudeamusprogramma

from everyone and

he or she can give birth

staande waarden lijken.

naast een wel heel bijzondere: Hostel Strowis

everywhere.’

to someone without

Pablo Casals

having sex. And if it can

De centrale locatie van de Gaudeamus

somehow miraculously

Muziekweek 2012 is Museum Speelklok, dat

‘I wish I had been

be done, then I feel sorry

toevallig uit dezelfde periode uit de Nederlandse

De Gaudeamus Muziekweek werkt weer

introduced to this

for him or her.’

geschiedenis stamt als het festival. Museum

samen met de Open Monumentendag die op

concept when starting

Thanasis Deligiannis

Speelklok dateert uit 1956 als resultaat van de

8 september plaatsvindt. Die dag kunt u rondom

expositie ‘Van speeldoos tot pierement’ die dat

het Utrechtse Museumkwartier een serie korte

out as a composer! I am

dat onderdak biedt aan drie nachten met ‘slaapmuziek’.

still captivated by the

‘Then wouldn’t they be

jaar in Utrecht was georganiseerd. Nu is Museum

concerten bezoeken. Zo horen we het POW

wonders of quotation,

rich or in jail?’

Speelklok het festivalhart waar u installaties van

Ensemble met muziek voor klavecimbel en

borrowing, reworking

Andys Skordis

William Engelen en Felix Thorn kunt bezoeken

elektronica in Het Utrechts Archief, dat de rijkste

and rehashing.’

en waar het interactieve ‘Passage’ van Pierre

collectie archieven, prenten, kaarten, foto’s,

Manuella Blackburn

Jodlowski u meevoert naar een reis door uw

films en publicaties over de geschiedenis van

eigen geschiedenis en herinnering.

stad en provincie Utrecht omvat. Sterrenwacht

NU IS MUSEUM SPEELKLOK HET FESTIVALHART WAAR U INSTALLATIES VAN WILLIAM ENGELEN EN FELIX THORN KUNT BEZOEKEN EN WAAR HET INTERACTIEVE ‘PASSAGE’ VAN PIERRE JODLOWSKI U MEEVOERT NAAR EEN REIS DOOR UW EIGEN GESCHIEDENIS EN HERINNERING.


nederlands — gaudeamus muziekweek 2012 — 5

VAN CONSER­VATORIUM NAAR CONCERTPODIUM

TIP VAN MARTIJN foto: Co Broerse

DE GAUDEAMUS MUZIEKWEEK IS ZOWEL EEN BROEIKAS VOOR NIEUWE ONTWIKKELINGEN BINNEN DE GECOMPONEERDE MUZIEK ALS EEN FESTIVAL WAAR DE RESULTATEN VAN DIE ONTWIKKELINGEN WORDEN GEPRESENTEERD. HET DISCOURS OVER HEDENDAAGS GECOMPONEERDE MUZIEK VINDT HIER EEN PLEK EN DE KLINKENDE RESULTATEN VAN NOESTE COMPOSITORISCHE ARBEID WORDEN GEPRESENTEERD AAN EEN PUBLIEK.

MARTIJN BUSER (31) PROGRAMMERING EN PRODUCTIE Als programmeur van de Muziekweek is het voor mij natuurlijk moeilijk kiezen, ieder ensemble en componist programmeer ik graag en met trots. Maar als ik toch één tip moet geven: Ensemble Klang en Knalpot zijn voor mij de twee beste non-conformistische groepen in Nederland van de afgelopen jaren. Als in een visioen probeerde ik de klank van beide groepen te vangen in een nieuw geluidsspectrum. En tot mijn grote vreugde gaat deze combinatie inderdaad iets compleet nieuws opleveren! Maximale muziek op hoog volume: een ultieme crossover die liefhebbers van contemporain, elektronica, jazz en progressieve pop gaat aanspreken! Ensemble Klang + Knalpot zo 9 sept | 17:00 uur | Zijdebalen Theater

Ensemble Gending

Het werk van jonge componisten van over de hele wereld – zowel binnen als buiten de competitie voor de Gaudeamus Prijs – vormt het hart van het festival. Daaromheen wordt ander nieuw werk gepresenteerd: zowel van nog studerende componisten, componisten die al wat verder zijn in hun ontwikkeling én internationaal vermaarde toonkunstenaars. Tot slot fungeert de Muziekweek als platform voor uitwisseling van ideeën, werkwijzen en best practices voor zowel componisten als uitvoerders.

Daarmee is de Gaudeamus Muziekweek zowel

Martijn Buser: ‘Ik denk dat de échte verande­

Daarnaast ontwikkelt Gaudeamus plannen voor

een vakfestival als een publieksfestival, treffend

ringen binnen de nieuwe muziek plaatsvinden

een jaarlijks terugkerende ontmoetingsplek

geïllustreerd door twee locaties. Het vakmatige

in het contact met generatiegenoten. Jonge

voor alle in Nederland studerende compositie-

deel vindt vooral plaats in Huis a/d Werf, waar

componisten ervaren vaak een kloof tussen

studenten. Tijdens dit Jonge Componistenbal,

jonge componisten elke dag samenkomen om

henzelf en oudere, gelouterde musici. Jonge

zoals de werktitel van dit platform luidt,

onder leiding van de jury van de Gaudeamus Prijs

musici staan meer open: hun onbevangenheid

ontmoeten aankomende componisten elkaar

te praten over de muziek die ze de dag daarvoor

is cruciaal voor de wijze waarop een nieuw stuk

om te luisteren, discussiëren en te netwerken.

hebben gehoord. Museum Speelklok, op een

wordt gespeeld, waar ervaren musici eerder

‘Daar willen we ook nadenken over andere

prominente plek in de binnenstad gesitueerd,

terugvallen op oudere voorbeelden.’

concertvormen en het voeren van collectieve

is het kloppend hart van het publieke deel van

PR, verbindingen leggen met jonge musici en de

het festival. Programmeur van de Muziekweek

Een van de taken die de Gaudeamus-organisatie

contacten met Nederlandse podia versterken.

Martijn Buser: ‘We hebben vorig jaar gepoogd

voor zich zelf heeft geformuleerd, is het zichtbaar

Op deze wijze krijgt het discours over

die twee functies op één plek te combineren en

maken van de aanwezige componisten. Martijn:

componeren een stevige impuls’, aldus Martijn.

zo de publieke kant van de Muziekweek direct

‘Anders dan in sommige andere kunstdisciplines,

te verbinden met de vakmatige. Dat bleek niet

vinden jonge componisten het niet eenvoudig

Een mooi voorbeeld van hoe een dergelijk

te werken om de eenvoudige reden dat er in

om zichzelf ten overstaan van een publiek te

platform in de praktijk eruit kan zien, is te zien en

Museum Speelklok altijd wel één van die fraaie

presenteren. Wij willen inzichtelijk maken wie

beleven in deze festivaleditie. Ensemble Gending

orgels met indrukwekkend volume dwars door

die jonge componisten zijn, hoe ze denken en

neemt, samen met een aantal avontuurlijke

het gesprek denderde.’

wat ze doen. Wij hopen dat we met deze lunch-

componisten, de rol van de Javaanse gamelan in

concerten samen mét de componisten hun werk

de hedendaagse muziek onder de loep. Tijdens

Gaudeamus beoogt het contact tussen

sterker kunnen profileren.’ Zo worden de lunch-

de ‘Gending Reading Sessions’ wordt muzikaal

componisten en uitvoerders van nieuwe muziek

concerten afgesloten met een gesprek waarbij

materiaal uit alle hoeken van de wereld ingestu-

en het publiek te stimuleren. Speciaal voor de

nadrukkelijk ook het publiek wordt uitgenodigd

deerd, geanalyseerd en bediscussieerd.

aanstormende generatie componisten zijn er

deel te nemen. Daarnaast introduceren de

vier gratis lunchconcerten, georganiseerd door

genomineerden voor de Gaudeamus Prijs zichzelf

de staf en de studenten van de componisten­

middels korte, grappige, informatieve of anders-

afdelingen van de conservatoria van Amsterdam,

zins opvallende YouTube-filmpjes, zoals op de

Den Haag, Rotterdam en Utrecht/Hilversum.

site van de Muziekweek is te zien.

Daar kunnen nog studerende componisten

‘Jonge musici staan meer open: hun onbevangenheid is cruciaal voor de wijze waarop een nieuw stuk wordt gespeeld, waar ervaren musici eerder terugvallen op oudere voorbeelden.’

hun werk – gespeeld door al even jonge

Gaudeamus heeft in het afgelopen jaar ook een

leeftijdgenoten – presenteren ten overstaan van

start gemaakt met een concertreeks buiten

Lunchconcerten Conservatoria

vakgenoten en publiek en met hen napraten.

het festival om, de Gaudeamus Concertserie In

di 4 t/m vr 7 september, 12:30 uur

Deze uitwisseling van werk en ideeën is cruciaal:

Huis a/d Werf en in Muziekhuis Utrecht zal het

Huis a/d Werf

het betrekkelijk solitaire en abstracte ambacht

komend jaar een reeks van concerten worden

van de componist is zéér gebaat bij reflectie

georganiseerd rondom nieuwe muziek om

Ensemble Gending

door vakgenoten.

daarmee de worteling van Gaudeamus in de

di 4 en do 6 september 14:00 uur,

stad door een permanente aanwezigheid te

zo 9 september 12:30 uur

bevorderen.

Het Utrechts Conservatorium


6 — gaudeamus muziekweek 2012 — nederlands

ASKO SCHÖNBERG: 40 JAAR NIEUWE MUZIEK AskoISchönberg, al enige decennia het vlaggenschip van de Nederlandse ensemblecultuur, heeft de eer deze editie van de Gaudeamus Muziekweek te openen. Op het programma werk van Nederlandse topcomponisten Louis Andriessen en Martijn Padding naast een splinternieuw stuk van de winnaar van de Gaudeamus Prijs 2010 Marko Nikodijevic. Twee stukken die door de jury zijn geselecteerd om mee te dingen naar de Gaudeamus Prijs van 2012 complementeren het programma: ‘7 Unceremonious occasions’ van Andys Skordis en ‘Insomniac’ van Charlie Piper. Een gesprek met directeur Wim Vos van AskoISchönberg over de nieuwe muziek van nu en die van toen.

Toen: aan het begin van de jaren ‘70 ontstond de Nederlandse ensemblecultuur die zich aan de hand van het werk van onder meer Louis Andriessen een sterke positie binnen het Nederlandse en later ook het internationale muziekklimaat verwierf. Nu: vanaf 2012 resteert een sterk uitgedunde infrastructuur voor wat betreft de nieuw gecomponeerde muziek. Getriggerd door de digitale revolutie, een publiek dat andere eisen stelt én een bezuinigingsronde die zijn weerga niet kent, zal een beperkt aantal kleine en middelgrote ensembles overleven. Wat is de rol van de componist temidden van dit alles? En is de muziek die hij of zij componeert zo anders geaard dan 40 jaar geleden? Wim Vos

AskoISchönberg vervult een unieke positie binnen de Nederlandse ensemblecultuur waarin nieuwe composities, een hoog uitvoeringsniveau en aandacht voor educatie aan elkaar raken. Wim Vos: ‘Wij zijn uitgegroeid tot de hoeder van een repertoire dat eigenlijk alleen door onszelf kan worden gespeeld. De kern van AskoISchönberg bestaat uit de intensieve contacten met een aantal componisten die tot zo’n 30, 40 jaar teruggaan. Het repertoire dat daar bij hoort, reikt vanaf Schönberg tot vandaag en wij zien het als onze taak om dat levend te houden.’

‘Avant-garde music is sort of research music. You’re glad someone’s done it but you don’t necessarily want to listen to it.’ Brian Eno

‘Good music always wants to be listened to.’ Manuella Blackburn

‘Well yes, we are all free to choose what museum we want to visit.’ Thanasis Deligiannis

‘Good…’ Andys Skordis

MAAR WAT ÉCHT ANDERS IS, IS HET MUSICEREN. EEN JONGE VIOLIST DIE NU VAN HET CONSERVATORIUM KOMT, VOEGT BETREKKELIJK GEMAKKELIJK IN. DAT WAS DESTIJDS GEENSZINS HET GEVAL.

foto: Hans Hijmering

EEN INTERVIEW MET DIRECTEUR WIM VOS

Asko|Schönberg

HOE KIJKEN JULLIE NAAR DE HUIDIGE SITUATIE IN DE NIEUWE MUZIEK IN VERGELIJKING TOT DE JAREN ‘70 TOEN JULLIE ONTSTONDEN? ‘Die typische radicaliteit van toen is er wel af in deze tijd. En de concertvorm verandert sterk. De tijd dat we vier, vijf keer op een avond op- en afgingen, ligt definitief achter ons. En ook wij zijn bezig met het onderzoeken wat een zekere aandacht voor theatrale middelen ons én ons repertoire kan brengen. Maar wat écht anders is, is het musiceren. Een jonge violist die nu van het conservatorium komt, voegt betrekkelijk gemakkelijk in. Dat was destijds geenszins het geval. Hoewel er aan de repertoirekennis van veel jonge musici van nu nog zeker wel wat is te verbeteren.’ BRENGT DIE AANDACHT VOOR THEATRALITEIT DE AUTONOMIE VAN DE MUZIEK IN GEVAAR? ‘Nee, dat geloof ik niet. Ik zie niet dat de componisten van nu zichzelf andere competenties aanmeten om die slag te maken. De componisten waarmee wij werken, weten met betrekkelijk conventionele middelen toch iedere keer weer een ander resultaat te bewerkstelligen. Jonge componisten van nu werken hard aan hun inhoudelijke ontwikkeling. Het gros van de componisten in deze tijd is zéér internationaal georiënteerd en weet zo veel werk te genereren. Zij zijn zich bewuster van hun ondernemerschap, maar dat leidt niet tot een vermindering van hun autonome positie. Wat ik wél zie, is een toenemende aandacht voor technologie en de enorme mogelijkheden die dat biedt. HOE ZIE JE DAT TERUG IN DE NOTEN ZELF? ‘Partituren zien er tegenwoordig geweldig gelikt uit waar je vroeger stukken kreeg die bij wijze van spreken te vies waren om aan te pakken. Midifiles die een partituur vergezellen zijn uiteraard relatief nieuw en bieden al een klinkende indruk van een stuk wat natuurlijk heel nuttig kan zijn. Voor die componisten die achter de computer hun werk tot stand brengen is er de valkuil van de uiterlijke glamour en virtuositeit waartoe de technologie verleidt. Het begrip ‘stijl’ vernauwt zich dan soms tot de samenhang tussen een reeks afleveringen van een tijdschrift, is mijn onderbuikgevoel daarbij. Voor veel componisten is de playbackknop op de computer té verleidelijk; anderen weerhoudt dat ervan om de computer te gebruiken. Sommige aspecten van het componeren zijn van alle tijden. Het feit dat componisten het uiterste vragen van het technische kunnen van muzikanten is er zo één. Ik ben ervan overtuigd dat dat nooit zal veranderen.’ Asko|Schönberg ma 3 september, 20:00 uur Vredenburg Leeuwenbergh


nederlands — gaudeamus muziekweek 2012 — 7

foto: Frederike Feldmann

Muziek in kreukels en vouwen

Met ‘Falten’ maakt hij sinds eind 2010 partituren

stiltes of het tijdelijk stilleggen van een paar

die loskomen van het platte vlak: ‘Het is een

instrumenten bijvoorbeeld. Tentoongesteld in

compositiemethode waarmee ik enerzijds

Museum Speelklok legt het een verband met de

afwisseling van klank en stilte kan doen

speelrollen die daar te zien zijn.’

TIP VAN HENK foto: Co Broerse

WILLIAM ENGELEN OVERSTIJGT DE GRENZEN TUSSEN BEELDENDE KUNST EN COMPOSITIE. HIJ WERKT SAMEN MET MUSICI DIE ZIJN VISUELE WERK IN KLANK OMZETTEN. ‘IK BEN ALS COMPONIST AUTO-DIDACT’, ZEGT HIJ. ‘COMPONEREN BETEKENT VOOR MIJ HET FIXEREN VAN DE TIJD. IK WERK NIET MET NOTENSCHRIFT MAAR MET ZELFBEDACHTE GRAFISCHE NOTATIE-SYSTEMEN DIE MUSICI MEDEZEGGENSCHAP GEVEN DOORDAT ZE UITNODIGEN TOT GESTRUCTUREERDE IMPROVISATIES.’

optreden, en anderzijds ‘ruimtelijkheid van klanken’ kan simuleren. Door een vel papier te

De vraag is dan wel of hij zo’n partituur in eerste

vouwen ontstaat een object met verschillende

instantie als beeld beschouwt of er meteen een

lagen en plooien, met hoogteverschillen,

bepaald muzikaal effect mee beoogt. Engelen:

ruimtelijke vormen en overlappingen. Op alle

‘Het is vooral een object dat ik als beeld bekijk.

delen die niet in de vouw verdwijnen wanneer

Alleen als de vorm muzikaal oogt en leesbaar

het object platgedrukt wordt, breng ik notenlij-

lijkt ga ik erop door. In de loop van de tijd heb ik

nen aan. Door het weer open te vouwen komen

geleerd hoe de verschillende bewerkingen van

de onbeschreven delen tevoorschijn, de stiltes.

het papier en het object dat op die manier

In samenspraak met musici wordt de ‘architec-

ontstaat, de klank bepalen. Wat als een

tuur’ van de partituur vertaald naar muziek. Zo

onbevangen spel begon, is geëvolueerd tot een

kunnen we ruimtelijke vormen, gelaagdheden en

serieus onderzoek naar de weergave van ruimte

hoogteverschillen omzetten in speeltechnieken,

in beeld en geluid. Ik ben zeer benieuwd wat

klankkleuren, toonhoogte en andere muzikale

de partituur met zijn ruimtelijkheid muzikaal

bouwstenen. ‘Falten’ maakt deze relaties, en de

bij de musici van het Sonar Quartett oproept.’

HENK HEUVELMANS (58) DIRECTEUR

manier waarop die zich in de tijd ontplooien, zichtbaar en hoorbaar.’

Engelen is in de Gaudeamus Muziekweek ver­ tegenwoordigd met ‘Falten voor strijkkwartet’.

In 2010 was Aliona Yurtsevich één van de drie hoogst genoteerden voor de Toonzetters BumaCultuur Prijs. Sindsdien volgen we haar op de voet en hebben nu zelfs een nieuwe productie met haar opgezet waarin muziek, mode, theater, beweging, elektronica samengaan. We hebben er veel interessante gesprekken met haar over gevoerd. Maar nu: hoe al die elementen uiteindelijk door deze getalenteerde jonge componiste in de live-uitvoering samengebracht gaan worden... dat is iets om met positieve spanning reikhalzend naar uit te kijken.

De meeste versies van ‘Falten’ zijn tot nu toe

In Centraal Museum Studio wordt het uitgevoerd

bedoeld voor solisten. Het zijn doorgaans parti-

door het Sonar Quartett, dat ook werk speelt van

William Engelen – Expositie ‘Ontplofte blik’

turen op A2 en A1 formaat. Engelen: ‘De partituur

Turgut Ercetin en Mathias Hinke. Als beeldend

di 4 t/m zo 9 september, 11:00 – 17:00 uur

voor het strijkkwartet is beduidend groter. Het

werk is het te zien in Museum Speelklok, naast

(ook 7 juli t/m 28 oktober)

is een landschap geworden van tien meter lang

de indrukwekkende muzikale machine van Felix

Centraal Museum

en 35 centimeter hoog waar de musici doorheen

Thorn en de installatie ‘Passage’ van componist

wandelen. Deze uitzonderlijke lengte maakt het

en multimediakunstenaar Pierre Jodlowski,

William Engelen – Falten

me mogelijk om op verschillende manieren met

een corridor waarin sensoren bewegingen van

di 4 t/m zo 9 september, 10:00 – 17:00 uur

Aliona Yurtsevich

de vorm te spelen. Ik kan er knopen in leggen,

bezoekers omzetten in geluiden, muziek en

Museum Speelklok

PIANO-dress: zo 9 sept | 15:00 uur | RASA

het papier over een grote lengte vouwen. Zulke

opflitsend licht.

wo 5 september, 20:30 uur

ingrepen hebben gevolgen voor de muziek: lange

CM Studio Centraal Museum


8 — gaudeamus muziekweek 2012 — nederlands

SEBASTIAAN JANSSEN (27) PUBLICITEIT EN MARKETING Tijdens het festival loop ik met mijn telefoon rond om onze sociale mediavolgers op de hoogte te houden van wat er allemaal gaande is. Aan het einde van elke dag breng ik op onze website in blogvorm verslag uit van het verloop van die dag. Aan de hand van recensies, filmpjes, foto’s etc. Zelf kijk ik het meeste uit naar ‘Cold Pin’ van Gaudeamus Prijs 2012-genomineerde Eli Keszler, een spannende en fascinerende industrieel opgezette installatie. Daarnaast zou ik iedereen aanraden te gaan luisteren naar ‘Mozartkugel’ van Marko Ciciliani, uitgevoerd door het EnAccord Strijkkwartet. Dit stuk laat op een prachtige manier horen hoe dun de scheidslijn kan zijn tussen klassieke muziek van ‘Grote Meesters’ en regelrechte kitsch.

Gaudeamus is vanaf de start een internationaal opererende organisatie geweest. Gaudeamus haalt jonge componisten uit de hele wereld naar Nederland, en zendt Nederlandse componisten en ensembles naar het buitenland. Dit seizoen ligt het zwaartepunt op contacten met New York en een aantal Russische steden. Op Europees niveau is het actief in het Ulysses Network, waarin toonaangevende instituten jonge componisten werkplaatsen en podia aanbieden. In de internationale contacten staat continuïteit voorop, aldus Gaudeamus-directeur Henk Heuvelmans. ‘Zo kun je werkelijk van elkaar leren, en tot mooiere dingen komen.’ Gaudeamus heeft in de loop van haar bestaan een netwerk opgebouwd dat zich tot ver buiten de Nederlandse grenzen uitstrekt. Omdat de organisatie altijd internationaal jong talent een podium geboden heeft, loopt ze voorop bij ontwikkelingen in de muziek. Contacten met componisten en musici, gelegd tijdens de Gaudeamus Muziekweek, houden ook op langere termijn hun waarde. ‘In januari 2012 vond de eerste editie van een jaarlijks terugkerend evenement ‘Gaudeamus Muziekweek New York’ plaats in The Issue Project Room in Brooklyn, New York. De programmeur van The Issue Project Room heeft hier muziek gestudeerd’, licht Heuvelmans toe. ‘Dit podium, dat onlangs verhuisde naar een veel groter en beter gelegen gebouw, wilde zich op die nieuwe plek goed presenteren, zich koppelen aan een internationale naam. Daarvoor zijn ze bij ons uitgekomen. Zonder die eerder opgebouwde relatie was dat niet gebeurd. In het openingsprogramma stonden naast Amerikaanse ook Nederlandse namen, zoals het MAE en Wouter Snoei. Verder kunnen wij er vertegenwoordigers van geluidskunst plaatsen. Op dat gebied hebben we een gedegen kennis opgebouwd. Volgend jaar gaat violiste Monica Germino in de VS op toernee. Wij zetten ons daarvoor in; en anderzijds levert het ons weer nieuwe contacten op.’ foto: Elisabeth Melchoir

Monica Germino, geprogrammeerd in Gaudeamus Muziekweek New York 2013

TIP VAN SEBASTIAAN foto: Co Broerse

foto: Herre Vermeer

GAUDEAMUS MUZIEKWEEK VLIEGT OVER DE HELE WERELD

Eli Keszler | Cold Pin di 4, do 6, za 8 en zo 9 sept | vanaf 11:00 uur | CM Studio Centraal Museum Sarah Nicolls, The Night of the Unexpected 2011

Gaudeamus heeft ook een uitgebreid netwerk opgebouwd in Rusland. In 2013 maken Nederlandse componisten en ensembles een trip langs diverse Russische steden. Heuvelmans: ‘We springen graag in op speciale gelegenheden. Omdat het nu een Rusland-Nederland jaar is, kunnen we gemakkelijker aankloppen voor ondersteuning. Een toernee door Rusland heeft misschien minder uitstraling op de deelnemers dan een optreden in New York, maar bezoekersaantallen zijn altijd hoog. En het biedt mogelijkheden om in contact te komen met jonge talenten die je voor hun ontwikkeling hierheen zou willen halen.’ Onderdeel van de uitwisseling met Rusland is dit jaar ook ‘The Night of the Unexpected’ waar Russische musici en componisten aan deelnemen. De ‘Night’ reist vervolgens naar Moskou en Sint Petersburg.

EnAccord Strijkkwartet di 4 sept | 20:30 uur | Vredenburg Leeuwenbergh

‘I would advise my young colleagues (...) to drop by sometimes at the kindergarten. It is there that it is decided whether there will be anybody who

Binnen Europa neemt Gaudeamus deel aan het Ulysses Network, waar o.a. het IRCAM uit Parijs bij aan­gesloten is. Onder de vleugels van Ulysses reizen componisten en producties langs meerdere plekken in Europa. ‘Zo kunnen jonge talenten zich in steeds andere omgevingen ontwikkelen. Erg nuttig’, zegt Heuvelmans. ‘Daarnaast zijn we bezig met het European Contemporary Orchestra, waarin drie ensembles een nieuw geluid willen laten horen, het Franse Télémaque, het Belgische Musiques Nouvelles, en orkest de ereprijs uit Nederland. Leden uit deze ensembles worden bij elkaar gezet, en werken intensief met componisten. Met hen onderzoeken we een andere opzet voor concerten. Daar is een wereld te winnen.’

understands their works twenty years from now.’ Zoltán Kodály

‘And where you will find future musicians and audience members.’ Manuella Blackburn

‘I wish composers had visited me when I was in kindergarten... Then maybe I would still have been friends with most of the children there.’ Thanasis Deligiannis

The Night of the Unexpected

ECO Small Form #04

‘Hmm…’

do 6 september, 21:00 uur

vr 7 september, 19:00 uur

Andys Skordis

Tivoli

RASA


nederlands — gaudeamus muziekweek 2012 — 9

MUZIEK IN DE OPEN LUCHT:

‘Walk With Me’ en ‘Musicaerial’ DE GAUDEAMUS MUZIEKWEEK PRESENTEERT TWEE IN HET OOG LOPENDE KLANKINSTALLATIES WAARBIJ DE OPENBARE RUIMTE VAN UTRECHT WORDT VERBONDEN MET MUZIEK. MET ‘WALK WITH ME’ VAN GELUIDS­ KUNSTENAARS JEROEN STRIJBOS EN ROB VAN RIJSWIJK BENADRUKT GAUDEAMUS ZIJN VERBONDENHEID MET DE THUISHAVEN EN TOONT HET ZIJN AMBITIES IN HET VERNIEUWEN VAN DE MUZIKALE BELEVING. ‘MUSICAERIAL’ VAN FROUKE WIARDA IS DE ANDERE INSTALLATIE, DAT MET BEHULP VAN KLEURIGE VLIEGERS MUZIEK LETTERLIJK DOOR DE LUCHT LAAT WAAIEN.

Musicaerial

Met een iPhone in de hand en ingeplugde oortjes

Tot nu toe verwerkten Strijbos en Van Rijswijk

wandel je door de straten die de twee musea,

alleen eigen opnamen en composities in

Museum Speelklok en Centraal Museum, met

‘Walk With Me’. Het is voor het eerst dat er

elkaar verbinden. ‘Walk With Me’ ligt op het

muziek van anderen in te horen zal zijn. Van

snijvlak tussen compositie en installatie. Het

Rijswijk: ‘Daar gaan we zorgvuldig naar kijken.

is ontworpen als een app (applicatie), werkt

Enerzijds willen we die muziek met respect

met GPS, en staat daarmee met beide benen in

recyclen. Maar de stukken die we gebruiken

deze tijd. Met behulp van GPS kunnen Strijbos

moeten ook passen binnen onze eigen muziek.

en Van Rijswijk binnen een bepaald gebied heel

Het is een zoektocht voor ons. Het zal ook een

nauwkeurig plekken vastleggen waar ze muzi-

zoektocht zijn voor de bezoekers.’

kale ingrepen en gebeurtenissen aan koppelen. Ze kunnen geluiden laten binnenkomen via de

Frouke Wiarda’s ‘Musicaerial’ in Park Lepelenburg

microfoon van de iPhone, en die een verandering

is eveneens bedoeld voor de buitenlucht. Haar

doen ondergaan. Ze kunnen gecomponeerde

installatie bestaat uit vliegers waar componisten

fragmenten laten verschijnen. In Utrecht gebrui-

muziek voor geschreven hebben. De vliegers zelf

ken ze daarvoor onder andere muziek die in

zijn ontworpen door kunstenaars. ‘De vliegers

eerdere edities van de Gaudeamus Muziekweek

zijn klankbron én bron van inspiratie’, zegt ze.

te horen is geweest. Elke vastgelegde plek is

Vibraties in het touw, die met een contact­

het middelpunt van een cirkel; daarbinnen is

microfoon hoorbaar gemaakt worden, dienen

het effect te horen. Vaak overlappen die sferen

als uitgangspunt voor de composities. Sensoren

elkaar. Zo ontstaat een muzikale ervaring die uit

op de vliegers registreren veranderingen in de

diverse lagen opgebouwd is, en die voor iedere

bewegingen, in windkracht en druk op het doek.

individuele deelnemer anders is. De muziek en

Deze gegevens vormen materiaal dat compo-

de geluiden verdiepen en veranderen de ervaring

nisten als Marije Baalman, Danny de Graan en

van de wandeling door de binnenstad.

Wouter Snoei realtime met elektronica in hun

‘VAAK OVERLAPPEN DIE SFEREN ELKAAR. ZO ONTSTAAT EEN MUZIKALE ERVARING DIE UIT DIVERSE LAGEN OPGEBOUWD IS, EN DIE VOOR IEDERE INDIVIDUELE DEEL­ NEMER ANDERS IS.’

muziek verwerken. Wiarda: ‘Anderen gebruiken De twee geluidskunstenaars hebben de app dit

de vliegers puur als een akoestisch instrument.

jaar op uiteenlopende locaties ingezet, onlangs

Koen Kaptijn verbindt het touw aan zijn trom-

nog als onderdeel van het Oerol Festival op

bone om zo een gevecht met de elementen aan

Terschelling. ‘De Lange Nieuwstraat is de as

te gaan. Als object roept het in al zijn eenvoud

van de compositie die we voor de Muziekweek

bij iedereen andere beelden en associaties op.

maken’, zegt Rob van Rijswijk. ‘Het is de grootste

Lichtheid, het idee van een vlucht, verbinding

afstand die we tot nu toe hebben bestreken

met andere sferen. Zelf gebruik ik touw dat

met ‘Walk With Me’. Elke plaats heeft zijn eigen

gemaakt is van een supervezel, Dyneema, die

karakteristieken en uitdagingen. Die ontdekken

geluid op een bijzondere manier geleidt. Het

Walk With Me-app

we door rond te lopen. Een lastige kluif hier in

touw wordt niet alleen in trilling gebracht door

te downloaden via http://bit.ly/GMW12_wwm

Utrecht is het verkeer. Dat geluid is over de hele

de wind, maar via luidsprekerconussen ook door

zo 2 t/m zo 9 september

lengte vrijwel het zelfde, en het is nadrukkelijk

de stem van zangeres Meri Nikula. Je lijkt stem-

met iphone tussen Museum Speelklok

aanwezig. Daar staat tegenover dat je overal

men te horen van mensen uit voorbije eeuwen

en Centraal Museum

prachtige zijstraatjes en hofjes hebt, vaak met

die in de atmosfeer zijn blijven hangen.’

Walk With Me-app

een bijzondere akoestiek en sfeer. Daar kunnen

Musicaerial

we op inhaken met de geluiden die we voor die

zo 2 september, 13:00 – 18:00 uur

plekken in de app programmeren.’

Park Lepelenburg

Strijbos & Van Rijswijk


10 — gaudeamus muziekweek 2012 — nederlands

PORTRET:

SERGEY KHISMATOV EN THANASIS DELIGIANNIS, RESPECTIEVELIJK UIT RUSLAND EN GRIEKENLAND, ZIJN BEIDE GENOMINEERD VOOR DE GAUDEAMUS PRIJS 2012. EEN PORTRET VAN DEZE TWEE COMPONISTEN, HUN ACHTERGROND, DRIJFVEREN EN HUN COMPOSITIES DIE TE HOREN ZIJN IN DE MUZIEKWEEK EN MEEDINGEN IN DE COMPETITIE.

foto: Co Broerse

SERGEY KHISMATOV EN THANASIS DELIGIANNIS, GENOMINEERDEN GAUDEAMUS PRIJS 2012

TIP VAN INGRID

INGRID BEER (27) PUBLICITEIT EN MARKETING Tijdens de Muziekweek fiets ik op m’n bakfietsje rond om te zorgen dat alle bezoekers van het festival voorzien zijn van een flyer, een programma infovel en/of een festivalkrant. Ik verzorg dus de publiciteit. Van alle mooie festivalprogramma’s verheug ik me het meest op het concert van VOCAALLAB. In de Nicolaikerk komen de zangers van VOCAALLAB zó mooi tot hun recht en bovendien belooft het een heel mooi, bijna magisch programma te worden. Ik kan niet wachten! VOCAALLAB di 4 sept | 19:00 uur | Nicolaïkerk

Thanasis Deligiannis

Sergey Khismatov

‘In Rusland is niet veel plek voor nieuwe

microfoons en piano. Ik weet zelf ook nog niet

contrapunt, maar als iets dat voortduurt,

‘I love music

muziek. Er zijn in Sint Petersburg misschien

hoe het gaat klinken: ik heb alleen de partituur

bijna zoals in raga.’

passionately. And

3 à 4 interessante jonge componisten en één

en een demotape.’

ensemble dat alleen op projectbasis werkt.

because I love it, I try ‘Mijn muziek moet speels én serieus zijn.

to free it from barren

In Moskou is de situatie beter, daar zijn een

Thanasis Deligiannis: ‘Eigenlijk maak ik mensen

No playing around. De stukken ontstaan in

traditions that stifle it.’

stuk of twintig componisten die interessante

maar wijs dat ik componist ben. Ik denk niet

samenspraak met de muzikanten, maar ik blijf

Claude Debussy

dingen doen en in het conservatorium wordt

in noten, ik denk over muziek als beweging en

wel de Componist met een hoofdletter C.

het departement voor elektronische muziek

beeld. Mijn vader is een traditionele muzikant,

Als in de oorspronkelijke betekenis van het

‘I find traditions

voorzien van acht-sporen-apparatuur. Maar

hij speelt klarinet, en mijn moeder is danseres.

Griekse woord synthesis: dingen bijeenzetten.’

appealing now, as I

buiten Moskou zijn vrijwel geen opdrachten

Ik heb van jongs af aan instrumenten gespeeld,

wonder what new

of hedendaagse concerten op grote podia.

maar pas op de muziekschool heb ik voor het

ideas may be inspired

Het is vaak makkelijker om mijn muziek

eerst van blad leren spelen. Met solfège heb ik

geprogrammeerd te krijgen op festivals in

nog steeds moeite, en de pianolessen waren

het buitenland dan hier. In 2006 kreeg ik

vreselijk. Ik ben afgestudeerd in compositie,

eindelijk fatsoenlijk internet. Toen hoorde

maar van de vakken over muziektheater heb

ik voor het eerst ‘Pierrot Lunaire’!’ In 2010

ik het meest geleerd over wat geluid doet en

organiseerde Khismatov samen met een

kan zijn.’

andere componist dan maar zelf een reeks concerten van hedendaagse componisten

‘‘Yriaeas’, het stuk dat gespeeld wordt in de

in St. Petersburg.

Muziekweek, is bedacht als een soort van theaterdialoog tussen de instrumenten.

‘EIGENLIJK MAAK IK MENSEN MAAR WIJS DAT IK COMPONIST BEN. IK DENK NIET IN NOTEN, IK DENK OVER MUZIEK ALS BEWEGING EN BEELD.’

through working with old or established forms. Perhaps within the barren we might find abundance...’ Manuella Blackburn

‘Well, I agree with Claude, but many of my friends accuse me of

Khismatov was eerder geselecteerd voor de

De contrabas is de hoofdrolspeler, maar alle

Gaudeamus Muziekweek in 2010 met ‘Spring

andere instrumenten doen alsof ze ook de

Relapse’ voor stem en elektronica, en in 2011

hoofdrolspeler zijn. Als je dan de woorden weg-

met het helse en theatrale ‘To the left’, waarin

denkt en het theater, dan hou je dit stuk over.

‘It’s good if you love it.’

de toestand van daklozen in Rusland wordt

Het heeft een continue flow: ik heb de maat-

Andys Skordis

verklankt als een groot muzikaal delirium.

strepen verwijderd omdat ze in de weg zaten.

Dit jaar klinkt zijn ‘Microphones Quartet’ in

Net tralies.’

‘The Night of the Unexpected’. ‘Uiteindelijk ben ik er niet op uit een groot

Sergey Khismatov – Microphones Quartet

‘Voor ‘Microphones Quartet’ ging ik naar het

Gesamtkunstwerk te scheppen, maar om een

The Night of the Unexpected

Rimski-Korsakov-Museum. Daar stond een

ritueel terug te brengen waarin alles zijn plek

do 6 september, 21:00 uur

concertpiano die ik wel mocht gebruiken. Ik

heeft: muziek, beweging, ruimte, tijd. Het

Tivoli

wilde een stuk maken dat geen vaste toon

gebruik van video – bewegend beeld! – is voor

had, maar het mocht ook geen noise worden.

mij dan ook natuurlijk, juist vanwege die tijds-

Thanasis Deligiannis – Yriaes

De piano wordt door de microfoons beklopt en

factor. Wat ik aan de Griekse volksmuziek heb

Nieuw Ensemble

afgetast; het geluid komt daarbij uit alle vier

over­gehouden, is een horizontale manier van

vr 7 september, 20:30 uur

hoeken.Eigenlijk is het een percussiestuk voor

muzikaal denken: niet vanuit harmonie en

Vredenburg Leeuwenbergh

being a patronizer.’ Thanasis Deligiannis


nederlands — gaudeamus muziekweek 2012 — 11

OVER DE GRENS: TUSSEN COMPONEREN EN MUSICEREN foto: Sarah van Sonsbeek

Ensemble Klang

Knalpot

De Gaudeamus Muziekweek verkent nieuwe wegen. Naast andere vormen om muziek aan het publiek te presenteren, stimuleert Gaudeamus de zoektocht naar andere manieren van samenwerken van componisten en musici. De strikte scheiding tussen die twee is eeuwenoud: de een bedenkt, de ander voert uit. De Muziekweek oppert diverse alternatieven. Twee voor­ beelden zijn de samenwerking tussen Knalpot en Ensemble Klang en het J.O.N.G. ensemble met componist Arthur Wagenaar.

‘Composers should write

‘I’m sure they now all

tunes that chauffeurs

have their own iPods.’

and errand boys can

Thanasis Deligiannis

whistle.’ Thomas Beecham

‘Composers should whistle.’

‘I’d like to hear someone whistle some electroacoustic music.’ Manuella Blackburn

Andys Skordis

Bij het samenbrengen van Knalpot en Ensemble Klang vervaagt de scheidslijn tussen componist en uitvoerders. Op initiatief van Muziekweek programmeur Martijn Buser duiken de twee groepen in elkaars repertoire en bereiden ze gezamenlijke stukken voor. Bij het duo Knalpot, gitarist Raphael Vanoli en drummer Gerri Jäger, lag aanvankelijk de nadruk op improvisatie. Geleidelijk ging het duo gebruik maken van elektronica om hun klanken live te bewerken om zo een extra gelaagdheid aan te brengen. Hun muziek, die tijdens het repeteren tot stand komt, biedt veel ruimte voor vrije bewegingen. ‘Als we oefenen werken we vaak associatief of we proberen concepten uit’, aldus gitarist Vanoli. ‘We nemen repetities op, en zoomen in op de sterkste stukken. Zulke fragmenten kristalliseren we uit tot hele nummers die we live verder ontwikkelen. Een vrije interpretatie van onze composities houdt ze vers, voor ons en voor ons publiek.’ ‘Knalpot klinkt niet als een duo van gitaar en drums’, zegt Pete Harden, artistiek leider en gitarist van Klang. ‘Met een ongelofelijk gevoel voor detail duiken ze op een minuscuul element en blazen het op waar je bij staat. Ze zijn daarin radicaal en uniek.’ Klang bestaat uit drie blazers, piano, gitaar en slagwerk. Anders dan Knalpot laat Klang componisten voor de groep schrijven. Doordat de muziek voor de individuele leden bedacht is, bepaalt de groep het eindresultaat in belangrijke mate. Harden: ‘We werken veel vanuit vroege schetsen. Repetities met dat materiaal zijn workshops waarin we het invullen. Componisten hebben een helder beeld van wat ze willen. Christopher Fox geeft in ‘Schwarz-weiss’ een globale structuur aan waarin hij de ritmiek in detail genoteerd heeft, maar de keuze van de klanken vrij laat. Een open partituur geeft ons de kans om er als het ware in te gaan wonen. Wij worden onderdeel van het creatieve proces. Net als Knalpot blijven we sleutelen en peuteren aan een stuk, ook als er een ‘definitieve’ versie op cd staat.’

In de Muziekweek spelen de Klang en Knalpot elk afzonderlijk bestaand repertoire van de ander. Daarnaast werken ze tijdens repetities aan nieuwe muziek die ze gezamenlijk zullen presenteren. Het concert in september, het slotconcert van de Gaudeamus Muziekweek, moet een opstapje worden naar een intensieve samenwerking. Het J.O.N.G. ensemble (de afkorting staat voor Jonge Ondernemende Nieuwe Generatie) speelt zowel klassieke als eigentijdse muziek. Het legt de nadruk op hoogwaardig musiceren, maar wil graag het stof van de muziek en de presentatie afblazen. Componist en toetsenspeler Arthur Wagenaar, met zijn band Susies Haarlok actief in muziek­ theater, werkt met J.O.N.G. aan ‘Soldatenverhalen’. ‘In ‘Soldatenverhalen’ gebruik ik drums en elektrische bas, niet per sé voor de noten, maar om de kracht van het geluid dat deze instrumenten voortbrengen. Ik laat het ensemble improviseren. Geen volledig vrije passages, maar stukken waarin ze instinctief en onmiddellijk moeten reageren op signalen die bepaalde leden laten klinken. Het is een drill, zoals militairen die aangeleerd krijgen. De muzikale reacties liggen vast, maar niet de momenten waarop die signalen gegeven worden. J.O.N.G staat overal voor open, is in voor wilde plannen. Maar je blijft gevangen in een raar cirkeltje. Klassiek opgeleide musici kunnen krankzinnig goed lezen, en in heel korte tijd muziek uitvoeren die je geschreven hebt. Maar om dingen samen uit te proberen, te tornen aan die gevestigde verhoudingen, heb je tijd nodig. En die is er gewoon niet. In muziektheater kun je maanden repeteren, en bouwen. Die luxe hebben ensembles gewoon niet.’

Ensemble Klang + Knalpot

zo 9 september, 17:00 uur Zijdebalen Theater J.O.N.G. Ensemble Muziek bij monumenten za 8 september, 15:30 uur

Park Lepelenburg


12 — gaudeamus muziekweek 2012 — nederlands

TIP VAN JONATAN foto: Co Broerse

DE LAPTOP, DE JURK EN DE MUZE; COMPONEREN IN 2012 Het standaardbeeld van de componist die achter de piano zijn muzikale verbeelding aan het noten­ papier toevertrouwt, heeft zijn langste tijd gehad. Componisten van nu hanteren tal van andere werkwijzen. Ingegeven door veranderingen in de verhouding tussen maker en uitvoerder of de ontwikkeling van nieuwe technologieën, benadert de componist van onze tijd muziek vanuit ongewone invalshoeken. Al deze mogelijkheden vallen binnen het rijke spectrum aan componisten die de Gaudeamus Muziekweek presenteert. Drie com­ ponisten die prominent zijn vertegenwoordigd in het festivalprogramma praten over hun werkwijze.

JONATAN BRAND (24) COÖRDINATOR VRIJWILLIGERS / PRODUCTIE Ik ben sinds afgelopen jaar betrokken bij de Gaudeamus Muziekweek en tijdens de Muziekweek ben ik dit jaar verantwoordelijk voor de vrijwilligers en enkele productionele taken. Daarnaast hoop ik veel concerten bij te kunnen wonen. Ik zie specifiek uit naar de Slaap Zacht avonden in de intieme slaapzaal van Hostel Strowis, waar (inter)nationale artiesten en juryselecties speciale nachtsets zullen spelen, waarbij de luisteraar in slaap mag vallen. Een bijzondere en unieke concertervaring.

In de klankwerelden die Wouter Snoei bouwt is elektronica een vanzelfsprekend element. Tijdens de Muziekweek speelt het POW Ensemble ‘Keys’, geschreven voor klavecimbel en twee laptops. Die gebruikt hij om de klanken van het klavecimbel te bewerken. Daarnaast versterkt hij de toetsaanslagen van de drie instrumenten met contactmicrofoons. ‘Oorspronkelijk was ik op elektronica gericht om niet gebonden te zijn aan de beperkingen van akoestische instrumenten. Ik wilde nieuwe klanken construeren. Computers bieden onbeperkte mogelijkheden. Wel verlies je een onvoorspelbaarheid en levendigheid die je gratis krijgt van instrumenten. Een musicus is van belang als blikvanger. Ik stoor me aan een laptopper die gefixeerd is op zijn scherm.’

Yurtsevich, zelf een pianiste, werkte verscheidene jaren als beeldend kunstenaar en ontwerper in New York voor ze zich opnieuw toelegde op componeren. ‘Muziek ontwikkelt zich in mijn hoofd als een hologram dat ik kan modelleren en bijwerken. Veranderingen in het beeld corresponderen met veranderingen in geluid, in muzikale structuur. In ‘PIANOdress’ bepaalt het conceptuele beeld de plaats van de

Hostel Strowis

verschillende bewegingen in de voortgang. Dat biedt me de mogelijkheid om de relatie tussen instrument en speler van uiteenlopende kanten te belichten. ‘PIANO-dress’ verenigt klank en beeld, is een compositie én een installatie. Het gaat niet over muzikale virtuositeit, en is juist daardoor moeilijk uit te voeren. Vaak is er nauwelijks geluid. Ik geloof dat muziek zich ook afspeelt voorbij de grenzen van het hoorbare. Als je geen geluid waarneemt, wil dat niet zeggen dat er geen muziek is.’ ‘Specifiek schrijven voor een bepaalde musicus is van cruciaal belang’, zegt Louis Andriessen. Tijdens de Muziekweek staat van hem ‘La Girò’ geprogrammeerd. Die overtuiging is in hem gegrondvest sinds hij zestig jaar geleden voor het eerst ‘Birth of the Cool’ van Miles Davis hoorde. ‘Mijn broer Jurriaan bracht die mee uit de Verenigde Staten. Muziek beluisteren via mechanische middelen was hoogst ongebruikelijk. In ons gezin speelde iedereen zelf. Ik was al bezig stukken uit te zoeken op piano. Wat Davis deed was nieuw. De uitgebreide blazersbezetting van zijn band. De liedjes die qua ritme tegen dansmuziek aanleunden. De harmonieën, en de arrange­ menten die vooruit wezen naar de polyfonie van de free jazz.’

Wouter Snoei foto: Franc Escapatella

‘In mijn werk als componist ga ik buiten de grenzen van muzikale media’, zegt Aliona Yurtsevich. Tijdens de uitvoering van ‘PIANO-dress’, dat tijdens de Muziekweek in première gaat, draagt pianiste Tomoko Honda een gigantische jurk die volhangt met elektronica. ‘Het stuk wil de verwachtingen onderuit halen die mensen hebben van de relatie tussen een piano en een pianist. Normaal gesproken is de musicus een dienaar van het instrument; de bewegingen bij het spelen, die op zich nauwelijks interessant zijn, dienen alleen om het tot klinken te brengen. In ‘PIANO-dress’ wordt het lichaam van de musicus het instrument. De gemoedstoestanden en de handelingen, die ik in de partituur vastgelegd heb, zijn variaties in muzikale waarneming.’

do 6 t/m za 8 september | 23u30 |

foto: Jan de Rode

Met de elektronica breidt hij de klank van een instrument uit: ‘Daarvoor gebruik ik zoveel mogelijk de geluiden van het instrument zelf. Dat is ook het geval in ‘Keys’. Iedere toetsaanslag, van klavecimbel én laptops, is onderdeel van de muziek, is meegecomponeerd. Door het werken met elektronica denk ik sterk in klanken en in manieren om processen in gang te zetten en bij te sturen. Ik ben me ook terdege bewust van de ruimtelijke werking van muziek. Je kunt luidsprekers rond het publiek plaatsen. Dat leidt vanzelf tot andere opstellingen van instrumenten, en daarmee tot een andere concertbeleving.’

Slaap Zacht

Louis Andriessen

Wouter Snoei – Keys

Het album stuurde Andriessens voorliefde voor koper­ blazers, maar ook het idee om voor personen te schrijven zoals in de jazz gebruikelijk was. Hij deed dat al voor Orkest De Volharding. ‘La Girò’ schreef hij vorig jaar voor violiste Monica Germino. Het stuk is gebaseerd op Anna Giraud, een van de favoriete zangeressen van Antonio Vivaldi. Vivaldi’s muze inspireerde Andriessen om iets te schrijven voor een van zijn muzen. ‘Ik kan Germino vragen zo een verhaal te vertellen of een liedje te zingen, dat ze lijkt te improviseren. Haar mogelijk­heden geven mij ideeën over wat ik wil schrijven.’

Muziek bij monumenten za 8 september, 12:30 uur Het Utrechts Archief Aliona Yurtsevich – PIANO-dress zo 9 september, 15:00 uur RASA Louis Andriessen – La Girò Asko|Schönberg ma 3 september, 20:00 uur Vredenburg Leeuwenbergh


nederlands — gaudeamus muziekweek 2012 — 13

foto: Co Broerse

Het handwerk voorbij

juryoverleg Gaudeamus Prijs 2012

Martijn Padding (NL) is voorzitter van de jury van de Gaudeamus Prijs 2012, die verder bestaat uit Annie Gosfield (USA) en Christopher Butterfield (CAN). Naast componist is Padding coördinator van de afdeling Compositie van het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Tijdens de Muziekweek worden drie van zijn werken gespeeld: ‘Three Summer Pieces’ door Asko | Schönberg, en ‘Nederland Muziekland’ en ‘Piéton de Hauterives’ door orkest de ereprijs.

‘Een prijs is eigenlijk een prijs voor de kunst.

direct een glissando naar de andere toon klinkt?

Niet zozeer voor dat mannetje of dat vrouw-

Daar heeft zij toen speciaal een computer­

tje dat die prijs wint. Want je kunt zo honderd

programma voor geschreven.’

anderen bedenken. Er is er natuurlijk altijd wel

‘The trouble with music

zinnige installatie heeft gemaakt met kabels en

MODERN COMPONEREN, ZOALS JIJ DAT OMSCHRIJFT, KUN JE NIET MEER VANUIT JE STUDEERKAMER DOEN. OMDAT HET AAN DE PARTITUUR VOORBIJ GAAT, OMDAT JE DINGEN UITPROBEERT IN DE STUDIO, OMDAT JE CHOREOGRAFIEËN DOORLOOPT. IN HOEVERRE VEREIST DAT EEN NIEUWE MANIER VAN WERKEN, EN VAN DENKEN?

zo, Eli Keszler met ‘Cold Pin’. Dat soort buitenis-

‘Dialoog is ontzettend belangrijk. Maar dat

taught to love instead.’

sigheden, dat zijn geen buitenissigheden meer,

begreep Mozart ook al, die maakte voor zijn ope-

Igor Stravinsky

dat heeft ondertussen ook een enorme

ra’s de choreografieën ook niet zelf. Componeren

traditie. Dat hoort er gewoon bij. Vroeger was

is van oudsher samen­werken. Mensen als Michel

‘Giving rise to those

dat onmogelijk. Toen ik nog studeerde in de jaren

van der Aa (winnaar Gaudeamus Prijs 1999) zijn

barren traditions!’

’80, volgde iedereen dezelfde weg. Je moest

in die zin uniek: zij kunnen alles zelf doen. Maar

Manuella Blackburn

gewoon het handwerk heel goed beheersen,

daar tegenover staat de winst van een dialoog.

anders werd het überhaupt niet uitgevoerd.

Daar kun je sprongen maken. Je zegt, ‘dat kan

‘Stravinsky, I haven’t

Dat is nu niet meer zo. De kunst is niet meer zo

niet’, en de ander zegt: ‘ja, dat kan wel’. Die

decided yet if you’re my

rechtlijnig. En dat is een bevrijding voor de kunst.

dialoog kan ook met een computer. Want een

enemy or not.’

Maar als je de hele avond naar dat soort dingen

computer kan dingen die mensen niet kunnen.

Thanasis Deligiannis

zit te luisteren, ga je ook wel eens denken: ik

Dan druk je op een knop en dan hoor je alles

zou nu wel weer eens een waanzinnig goede

achterstevoren, dan hoor je dingen… als ik dat

‘Love is taught?’

akkoordverbinding willen horen.’

moet uitschrijven ben ik drie weken bezig.’

Andys Skordis

HOE WERKT DAT IN JOUW EIGEN COMPOSITORISCHE PRAKTIJK? ligt daar: heel lang nadenken over een noot

MAAR VERANDERT DAARMEE OOK DE MANIER VAN LUISTEREN? GEWOON DOORDAT DE KEUZE AAN BESCHIKBARE GELUIDEN ZO UITGEBREID WORDT?

die ik heel mooi vind. En of die noot nou uit een

‘Ja. Absoluut. Je ontwikkelt een nieuwe manier

raar synthesizertje komt, of uit de computer, of

van luisteren. Ik herinner me de eerste keer

uit de piano, dat maakt me eigenlijk niet zo heel

dat ik Vivier hoorde, in de jaren ’80. Ik zat in De

veel uit.

IJsbreker, ik had de partituur nog nooit gezien,

Martijn Padding – Three Summer Pieces

nog nooit van die man gehoord zelfs. Naderhand

Asko|Schönberg

Met Krista Vincent heb ik jarenlang voorstel­

zei ik tegen de bassist: ‘Jezus, wat speelden

ma 3 september, 20:00 uur

lingen gemaakt. Er was een stuk waarbij we op

jullie vals zeg’. Dat waren die waanzinnig goed

Vredenburg Leeuwenbergh

de piano glissandi wilden maken zoals op een

uitgecomponeerde microtonale akkoorden. En

viool. Wat een piano niet kan. Want een piano

ik dacht: ‘ik heb iets verkeerd gehoord.’ Pas veel

Martijn Padding – Nederland Muziekland

kan alleen gefixeerde noten spelen.

later, toen ik die partituur kon krijgen, begreep ik:

en Piéton de Hauterives

het oor heeft me totaal bedrogen. Dat was een

orkest de ereprijs

Dus toen heb ik gevraagd: kun je een programma

heel goed voorbeeld van hoe de kunst je beter

wo 5 september, 19:00 uur

maken zodat wanneer ik de ene toets speel, er

doet luisteren.’

Vredenburg Leeuwenbergh

eentje bij die een beetje beter is dan een ander, maar in kunst laat zich dat uiteindelijk moeilijk meten. Dus denk ik er liever over als iets dat je met elkaar viert.’ ‘Het eerste wat bij de jury aan bod komt is: ‘Het mag geen compromis worden!’ We hebben nu iemand geselecteerd die een echt krank­

‘Mijn specialiteit op het compositorische gebied

appreciation in general is that people are taught to have too much respect for music they should be


14 — gaudeamus muziekweek 2012 — nederlands

LOS, LOSSER, LOST ONLANGS SPRAK IK IN EEN INTERVIEW ALTVIOLIST OENE VAN GEEL (THE NORDANIANS, ZAPP 4). ‘JAMMER’, ZEI OENE, ‘DAT ER IN DE SCENE VAN DE KLASSIEKE, EN TROUWENS OOK DE ‘NIEUWE’ MUZIEK ZO’N KLOOF VAN EERBIED EN ONTZAG BESTAAT TUSSEN COMPONIST EN MUSICI.’ DE COMPONIST HEEFT HET ZÓ OPGESCHREVEN, DUS LATEN WE NIET WAGEN OM ER IETS ANDERS VAN TE MAKEN... DE PARTITUUR ALS ONFEILBAAR EN HEILIG VOORSCHRIFT. VOORSPELBAAR. CONTROLEERBAAR.

Ik moest meteen denken aan het gevoel dat me bekroop tijdens het Cage-weekend in het laatste Holland Festival. John Cage, die humoristisch en relativerend tegen heilige huisjes schopte, leek in het kader van de viering van zijn 100e geboortejaar zelf tot heilig huisje te zijn gemaakt. Zorgvuldig – en prachtig, dat zeker – museaal geconserveerd. Als-ie er zelf bij was geweest had hij, denk ik, van één ding het meest genoten. Slagwerk Den Haag speelde ‘Child of Tree’ en ‘Branches’, op cactussen, groentes en percussie-instrumenten van plantaardige oorsprong. Tijdens de uitvoering klonken de geluiden van kinderen in de foyer die, kreetjes slakend en zich van geen eerbied bewust, de op de grond gevallen gedroogde bonen en noten verzamelden en terugbrachten naar de musici. Onvoorspelbaar. Oncontroleerbaar. Een beetje losser, zeg maar, dan we gewend zijn. Precies wat we van kinderen kunnen leren.

Aad van Nieuwkerk

VAN DE HARDROCKERS: PRAAT MET JE PUBLIEK. VERTEL WAT JE AAN HET DOEN BENT. LEG UIT WAT ER GEBEURT. CHECK OP YT HOE DAVE GROHL VAN DE FOO FIGHTERS EEN AGRESSIEF INDIVIDU IN HET PUBLIEK DE ZAAL UITSTUURT.

Losser wordt de muziek misschien ook als de rollen van componist en musici losser worden. Je zou kunnen zeggen: net dát wat we van bijvoorbeeld de singer/songwriters kunnen leren. Je bedenkt een liedje, en je speelt en zingt het gewoon zelf. Zoals jij vindt dat het moet klinken – en ongeacht of iemand anders misschien wel ‘beter’ zingt. Of inderdaad: iemand anders zingt het liedje onbekommerd op eigen wijze. Zou er meer zijn wat we kunnen leren van belendende podia? Nou en of. Van de popscene: speel uit je hoofd. Je bent namelijk met een publiek aan het communiceren. Net zoiets als een gesprek voeren – dat doe je ook niet door iets van een spiekbriefje voor te lezen. Ik zag een tijdje terug het Double Espresso saxofoonkwartet, zonder lessenaars, zonder papier, en dat maakte de avond al meteen zó veel leuker, intiemer, fijner, gezèlliger zo je wilt. Van de hardrockers: praat met je publiek. Vertel wat je aan het doen bent. Leg uit wat er gebeurt. Check op YT hoe Dave Grohl van de Foo Fighters een agressief individu in het publiek de zaal uitstuurt. Of ga een keer kijken hoe Alban Wesly van Calefax het aanpakt, dan weet je wat ik bedoel. En wat leren we van de jazzcats? De goeie noten zijn niet altijd ook automatisch goeie muziek. Improvisatie mag zich ook afspelen buiten de maten 23 t/m 38, buiten de voor­ geschreven vrijheid, en hoeft geen wildplakzuil te zijn (‘hier mag je zelf weten wat je plakt’). Laat de controle en de voorspelbaarheid los.

En wat kunnen we leren van de amateurs? Dat het geen enkel probleem hoeft te zijn als je moeder, broer, oom of de buren foto’s of videootjes maken van jouw optreden. Natuurlijk moet dat niet storen. Maar dan spreek je toch vooraf gewoon af wat er wel en niet mag, en wanneer. Speel aan het begin van een concert een stukkie van vijf minuten waar het niet op aankomt en nodig iedereen uit dat te fotograferen of te filmen (en vooral: zet het meteen op Twitter en Facebook!) – en de

Tijdens het festival neemt de VPRO iedere dag een

deal is dat we daarna allemaal stil zijn zodat iedereen geconcentreerd kan luisteren. Desnoods tijdelijk gekleed in een keurslijf van keurigheid.

Youtube:

Aad van Nieuwkerk eindredacteur VPRO Radio 4

festivalprogramma op. De opnames komen tot stand in nauwe samenwerking met de Concertzender, VPRO Radio 4, Omroep MAX en het themakanaal Radio 4 Eigentijds. Via een live stream wordt er online uitgezonden op www.radio4.nl/eigentijds en klinkt op donderdag 20 september ’s avonds op Radio 4 een programma met de hoogtepunten uit de week.

http://bit.ly/GMW12_FooFighters http://bit.ly/GMW12_Calefax


nederlands — gaudeamus muziekweek 2012 — 15

WORD VRIEND VAN DE GAUDEAMUS MUZIEKWEEK

GAUDEAMUS CONCERTSERIE concertagenda september t/m december 2012

De Gaudeamus Muziekweek is hét internatio-

VOORDELEN

ALBA/COMPOST – BEAR VS SHARK

nale festival voor jonge componisten en nieuwe

Voor € 45,- per jaar bent u Vriend van de

Componisten: Elizabet van der Kooij,

CELLO 8TET AMSTERDAM + HADEWYCH MINIS – DICHTEN

muziek. In de eerste week van september

Gaudeamus Muziekweek en krijgt u:

Ben Lammerts van Bueren

Componist: Boudewijn Tarenskeen

komen componisten, musici en muzieklief­

– Altijd 50% korting op de toegangsprijs

do 11 oktober 2012 | 20:30 uur

do 29 november 2012 | 20:30 uur

Huis a/d Werf (Boorstraat 107, Utrecht)

Huis a/d Werf (Boorstraat 107, Utrecht)

hebbers uit de hele wereld naar Utrecht om

voor onze concerten in Huis a/d Werf

samen te genieten van de vele concerten en

– Een uitnodiging voor de officiële openings-

klankinstallaties op de prachtige locaties in

borrel van de Gaudeamus Muziekweek

de stad. Rode draad door het festival is de inter-

en aansluitend gratis toegang tot het

ZWERM + MR. PROBE – POPCORN (INCL. DEZ MONA IN EKKO)

openingsconcert (met introducé)

Componisten: Yannis Kyriakides,

ENSEMBLE GENDING – POETRY AND SOUNDSCULPTURES & THE OBSCURE THOUGHTS OF ISABELLA GREEN

Daan Janssens, Bruno Nelissen, Stefan Prins,

Componisten: Lukas Simonis & Henk Bakker

Serge Verstockt, Stefan Van Eycken

(WORM), Dyane Donck

do 25 oktober 2012 | 20:00 uur

do 13 december 2012 | 20:30 uur

Huis a/d Werf (Boorstraat 107, Utrecht)

Huis a/d Werf (Boorstraat 107, Utrecht)

Naast het festival programmeert de

U KUNT VRIEND WORDEN OP VIER MANIEREN

Gaudeamus Muziekweek o.a. ook een con-

– Door de antwoordkaart in de speciale Vrien-

certreeks door het seizoen heen in Huis a/d

den brochure in te vullen en op te sturen.

POW ENSEMBLE + GOSKA ISPHORDING – STRINGS ATTACHED

Het Proeflokaal vindt vanaf 18 september,

nationaal gerenommeerde Gaudeamus Prijs voor componisten onder de dertig jaar, waaruit

– Ieder jaar de highlight cd van de Gaudeamus

al menig talent, zoals Michel van der Aa en

Muziekweek

Yannis Kyriakides, naar voren is gekomen.

Werf en het maandelijkse Proeflokaal in

De Gaudeamus Muziekweek staat voor talent-

Componisten: Wouter Snoei, Lucas Wiegerink,

iedere derde dinsdag van de maand plaats in

(www.muziekweek.nl) direct via

Angel Faraldo, Kieran Klaassen,

Muziekhuis Utrecht (Loevenhoutsedijk 301,

Paypal geld over te maken

Jorrit Tamminga, Chad Langford

Utrecht). Het Proeflokaal is dè muzikale

do 1 november 2012 | 20:30 uur

proeftuin voor experiment en elektronica.

– Door via onze website

Muziekhuis Utrecht.

– Door het inschrijfformulier te downloaden

ontwikkeling, vernieuwing, uitwisseling en een

van onze website (www.muziekweek.nl),

persoonlijke benadering. Deze taken kunnen

in te vullen en op te sturen

we echter alleen met uw morele en financiële

– Door een mailtje te sturen aan

steun goed vervullen. Met uw steun aan de

PROEFLOKAAL

Huis a/d Werf (Boorstraat 107, Utrecht)

vrienden@muziekweek.nl

Gaudeamus Muziekweek kunnen we ons blijven inzetten, zodat de ‘hedendaagse Mozarts’ zich kunnen blijven ontwikkelen!

MET DANK AAN SUBSIDIËNTEN

SAMENWERKINGSPARTNERS

COLOFON Dit is een uitgave van Gaudeamus Muziekweek Loevenhoutsedijk 301 3552 XE Utrecht tel: +31 (0)30 82 00 111

*

info@muziekweek.nl www.muziekweek.nl artikelen en interviews

Adèle Wickert Fonds

Geert van Boxtel, René van Peer, Floris Solleveld redactie Geert van Boxtel, Ingrid Beer,

PROGRAMMERINGSPARTNERS

Sebastiaan Janssen, Martijn Buser, Henk Heuvelmans, Jonatan Brand vertaling Helen Metzelaar concept en ontwerp Studio Lonne Wennekendonk druk 2000, Lecturis BV

INTERNATIONALE PARTNERS

MEDIA PARTNERS * Dit project wordt gefinancierd met de steun van de Europese Commissie. De verantwoordelijkheid voor deze publicatie ligt uitsluitend bij de auteur; de Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van de informatie die erin is vervat.

facebook.com/muziekweek twitter.com/muziekweek #gmw12


16 — gaudeamus muziekweek 2012 — nederlands

Gaudeamus Muziekweek 2012 (Nederlands)  
Gaudeamus Muziekweek 2012 (Nederlands)  
Advertisement