Page 1

Gaudeamus Kirjaluettelo Kev채t 2014


Fabianinkatu 28, 2. krs., 00100 Helsinki www.gaudeamus.fi · info@gaudeamus.fi

Kustannusjohtaja Tuomas Seppä tuomas.seppa@gaudeamus.fi Markkinointi, myynti ja tiedotus Outi Kitti 050 540 1299, outi.kitti@gaudeamus.fi Kati Salmivaara 050 558 0881, kati.salmivaara@gaudeamus.fi Varasto, laskutus Päivi Ruonakoski 050 431 2080, paivi.ruonakoski@gaudeamus.fi Kirjatilaukset tilaukset@gaudeamus.fi

Kustannuspäällikkö Leena Kaakinen Kustannuspäätösten valmistelu ja kustannustoimitus 050 540 1303, leena.kaakinen@gaudeamus.fi Kustannustoimittaja Riitta Koikkalainen 050 540 1296, riitta.koikkalainen@gaudeamus.fi Kustannustoimittaja Ani Kuusjärvi 050 540 1300, ani.kuusjarvi@gaudeamus.fi Kustannustoimittaja Teemu Ojanne 050 569 9955, teemu.ojanne@gaudeamus.fi

Gaudeamus on Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan (HYY) ja Helsingin yliopiston omistama ­tieto- ja tiedekirjakustantamo. Olemme toimineet 1960-­luvulta lähtien ja julkaisemme vuosittain noin 30 teosta. Erikoisalojamme ovat yhteiskunta­tieteet, filosofia, humanistiset tieteet, ympäristö, talous, kasvatus ja tekniikka. Julkaisemme laajaa yleisöä kiinnostavia tietokirjoja, eri tieteenalojen perus­teoksia, klassikkokäännöksiä, oppimateriaaleja ja ammattikirjallisuutta. Koko saatavana oleva valikoimamme alkaen sivulta 33.

Vastuullista hyy-liiketoimintaa. www.hyy.fi


Sisällys Tapio Markkanen, Paula Havaste & Allan Tiitta (toim.):

Suomalaisia tieteen huipulla, 5

Chris Stringer: Vain yksi jäi, 6 Outi Ampuja & Miikka Peltomaa (toim.):

Huutoja hiljaisuuteen, 9 Outi Hakola, Sari Kivistö & Virpi Mäkinen (toim.):

Kuoleman kulttuurit Suomessa, 11 Arja Rosenholm, Suvi Salmenniemi & Marja Sorvari (toim.):

Naisia Venäjän kulttuurihistoriassa, 12

Kaisa Karttunen, Laura Kihlström & Sanna-Liisa Taivalmaa:

Nälkä ja ­yltäkylläisyys, 14

Ioan M. Lewis: Somalia ja Somalimaa , 15 Petteri Eerola & Johanna Mykkänen (toim.): Isän kokemus, 16 Riitta Jallinoja, Helena Hurme & Kimmo Jokinen (toim.):

Perhetutkimuksen suuntauksia, 17

Jani Erola & Pekka Räsänen (toim.): Johdatus ­sosiologian ­perusteisiin, 18 Antti Kasvio: Kestävä työ ja hyvä elämä, 19 Ilmo Massa (toim.): Polkuja yhteiskunta­tieteelliseen ympäristö­tutkimukseen, 20 Risto Heiskala & Akseli Virtanen (toim.): Talous ja yhteiskuntateoria II, 21 C. Wright Mills: Sosiologinen m ­ ielikuvitus, 21 Tapio Raunio & Matti Wiberg (toim.): Eduskunta, 22 Elias Pekkola, Jussi Kivistö & Vuokko Kohtamäki (toim.): Korkeakouluhallinto, 23 Kari Leppälä: Innovaattorin opas, 24 Muista myös nämä! — aiempaa tuotantoa, 25 Kirjoittajat, 29 Saatavilla olevaa tuotantoa, 33 Sujuvaa suomea oppikirjaäänitteiden avulla, 46


4 • Gaudeamus


Tapio Markkanen, Paula Havaste & Allan Tiitta (toim.)

Suomalaisia tieteen huipulla 100 tieteen ja teknologian saavutusta Maailmassa julkaistaan vuosittain valtavasti tieteellisiä kirjoituksia ja innovaatioita, joista vain murto-osa on peräisin suomalaisten tutkijoiden kammioista. Mutta vaikka maamme tiede on maapallon mittakaavassa vähäistä, väkilukuun suhteutettuna sitä on paljon, se on tasokasta ja sitä arvostetaan kansainvälisesti. Suomalaisia tieteen huipulla kertoo sata suomalaisen tutkimuksen menestystarinaa, jotka ovat kiinnostavia, hauskoja ja yllättäviäkin. Mitä Mannerheimin isoisä ei ehdottomasti halunnut vaimonsa tietävän? Kuinka Gustav Komppa vapautti yskä- ja kipupotilaat olemasta riippuvaisia idän tuonnista? Miksi suomalainen nörtti tuli kehittäneeksi avoimen lähdekoodin? Suomalaisia tieteen huipulla esittelee tunnettuja kansallisia hahmoja ja tuntemattomampia suuruuksia, naisia ja miehiä 1700-luvulta tähän päivään. Menestyneitä tieteenharjoittajia on Suomessa noussut niin aateliskartanoista kuin matalista majoistakin. Heitä on yhdistänyt uteliaisuus ja intohimo uuteen tietoon, päättäväisyys, usein pyrkimys toimia yhteiseksi hyväksi yhteiskunnassa ja joskus onnekas sattumakin. Yleistajuisen teoksen kirjoittajat ovat alojensa suomalaisia huippuja. Suomalaiset tieteen huipulla soveltuu ajatusten herättäjäksi niin tieteestä ja historiasta kiinnostuneelle kuin vaikkapa uravalintojaan pohtivalle nuorelle.

”Kreivi Carl Gustaf Mannerheim, Suomen marsalkka Mannerheimin isoisä, oli 1800-luvun alkupuoliskon tunnetuimpia eurooppalaisia hyönteistutkijoita (…) hänen intohimonaan olivat kovakuoriaiset. Erityisen merkittäväksi hänen monista tutkimuksistaan on jäänyt selonteko Alaskan kovakuoriaisista, joista ei sen jälkeen ole tehty ainoatakaan yhtä kattavaa selvitystä. (…) Omaan kokoelmaansa Mannerheim hankki mielellään pienten ja hankalasti tutkittavien kuoriaisten lisäksi isoja ja värikkäitä sarvijääriä, turilaita ja jalokuoriaisia, milloin vaihtamalla niitä eurooppalaisten tutkijoiden kanssa, milloin ostamalla.” ”Agnes Sjöberg lähti 1911 suurin odotuksin Zürichiin. Jo myönnetty opiskeluoikeus evättiin, koska hän oli Venäjän alamainen ja Sveitsi halusi tukkia venäläisten nihilistien virran Sveitsin yliopistoihin. Sjöberg pääsi sveitsiläisen professorin suosituksella Dresdenin eläinlääketieteelliseen korkeakouluun ainoana naisena kolmensadan miesopiskelijan joukossa. Suhtautuminen oli ennakkoluuloista, jopa hänen pukeutumistaan arvosteltiin. (…) Koska sisätautiklinikan miesassistentit kutsuttiin rintamalle, Sjöberg joutui vastaamaan koko klinikan ja neljän assistentin töistä. Esimies, salaneuvos Fröhner, joka edellisenä vuonna oli käskenyt naiset pois navetoista ja talleista, salli Sjöbergin tehdä ’naiselle sopimattomia’ rektaalitutkimuksia nähtyään tämän taidot.”

Huhtikuu 2014 / ISBN 978-952-495-328-3 / Nid. A5, noin 270 sivua / KL: 99 / UDK: 001, 948 / ­Arviohinta 36 €

Kevät 2014 • 5


Chris Stringer

Vain yksi jäi Miten meistä tuli ainoa ihmislaji Ajatus luonnonvalinnan ylläpitämästä evoluutiosta hyväksytään laajalti. Mutta mitä tiedämme lajimme, Homo sapiensin, varhaisvaiheista? Viime aikoina tieteellistä ja yleistä keskustelua on hallinnut oma alkuperämme. Yleisesti ajatellaan, että Afrikka oli varhaisten esivanhempiemme kotiseutu, mutta kiivaasti väitellään siitä, saiko lajimme alkunsa vain ja yksiselitteisesti siellä. Fossiililöytöihin keskittynyt väittely on sittemmin laajentunut uuteen arkeologiseen ja geneettiseen tietoon. Teos tarjoaa kattavan ja yleistajuisen kuvan lajimme alkuperästä. Kuinka nykyihminen määritellään? Onko sellaisia ominaisuuksia kuin kieli ja taide esiintynyt vain nykyihmisellä? Millä tavalla esivanhempamme olivat tekemisissä neandertalinihmisten kanssa, ja olimmeko syypäitä heidän sukupuuttoonsa? Ovatko eri lajit risteytyneet keskenään? Mikä sai nyky­ihmisen lähtemään Afrikasta, ja miten lajimme levittäytyi yli maapallon? Miten kehittyivät ns. rotupiirteet? Ja lopulta – mitä oikeastaan tarkoittaa ihmisenä oleminen? Paleoantropologi Chris Stringer luo tieteellisen jännityskertomuksen, jossa punotaan yhteen johtolankoja ihmisen kehityshistorian, nykyisyyden ja tulevaisuuden selvittämiseksi. Paleoantropologia on kehittynyt huimasti, mutta johtolankojen tulkinta perustuu yhä paljolti tutkijoiden päättelykykyyn ja mielikuvituksen lentoon.

”Yksilön pituus oli vain noin metri, ja aivojen tilavuus noin neljäsataa kuutiosenttimetriä (…) ei kestänyt kauan, kun se tunnettiin kutsumanimellä ’hobitti’ (…) Löytö oli monestakin syystä odottamaton. Fossiilin sijaintipaikka oli saarten ja veden takana, viisisataa kilometriä kauempana kuin muinaisihmisten asutuksen ulkorajaksi oli ajateltu. Tämä viittasi siihen, että hobitin esivanhemmilla oli täytynyt olla veneitä, jotta ne olivat päässeet niin pitkälle. Hobitilla oli ilmiselvät ihmiskasvot ja -hampaat, se käveli pystyasennossa, mutta aivot olivat samankokoiset kuin ihmisapinalla. Aivojen pienuudesta huolimatta löytöön yhdistyi kivityökalujen käyttö sekä viitteitä metsästyksestä ja tulen hallinnasta. Se oli oma lajinsa, mutta mistä se tuli, miten se selviytyi ja oli olemassa vielä 18 000 vuotta sitten, vaikka esimerkiksi neandertalinihminen oli kuollut sukupuuttoon jo kauan sitten – ja mitä sille tapahtui myöhemmin?” Huhtikuu 2014 / ISBN 978-952-495-334-4 / Alkuteos Lone Survivors. How We Came to Be the Only Humans on Earth (2012), alun perin The Origin of Our Species (2011) / Suomentanut Jorma Keskitalo / Sid. B5, noin 320 sivua, kuvitettu / KL: 56.411 / UDK: 56 / Arviohinta 36 €

6 • Gaudeamus


Kevät 2014 • 7


8 • Gaudeamus


Outi Ampuja & Miikka Peltomaa (toim.)

Huutoja hiljaisuuteen ihminen ääniympäristössä Mitä on melu ja mitä on hiljaisuus? Mikä ääni ärsyttää, mistä mieli kohenee? Pilaanko korvani kuulokkeilla? Korvani soivat, huolestuako vai ei? Mitä äänet merkitsevät sokealle tai hiljaisuus säveltäjälle? Huutoja hiljaisuuteen tarjoaa laajaalaisen ja monitieteisen läpileikkauksen ääniympäristömme vaikutuksesta terveyteemme ja hyvinvointiimme: keskittymiskykyyn, oppimistuloksiin, ääniympäristömme muutokseen sekä melun ja hiljaisuuden merkityksiin. Äänessä ovat eri alojen asiantuntijat lääkäreistä kulttuurintutkijoihin. Aiheina ovat muun muassa toimistojen, koulujen ja päiväkotien melu, rakennusten akustinen suunnittelu, työmelun torjunta, vapaa-ajan melu, luonnon rauha ja hiljaisuus sekä hiljaisuus uskonnossa. Samalla pohditaan syitä kasvaville kuuloongelmille ja perusteita ääniympäristön terveellisyydestä huolehtimiselle. Toukokuu 2014 / ISBN 978-952-495-318-4 / Nid. B5, noin 320 sivua, nelivärikuvitus / KL: 59 / UDK: 614 / Arviohinta 36 €

”Ihmislaji on kehittynyt ympäristössä, jonka äänimaisema on koostunut luonnon äänistä. Kuultavissa oli tuulen, veden ja eläinten ääniä. Kuuloaistimme on kehittynyt edistämään selviytymistämme tällaisessa elinympäristössä. Kuuloalueemme kattaa 20–20 000 hertziä. Kotimaisista nisäkkäistä korkeimpia ääniä kuulevat lepakot (enimmillään 150 kHz) ja matalimpia myyrät (noin 1 Hz).” ”Englantilaiset tehtailijat kielsivät James Wattia vaimentamasta teknisesti parantelemansa höyrykoneen tuottamaa meteliä. Tehtailijoiden mielestä koneen tuottama helvetillinen ääni oli korvin kuultava todiste sen tehokkuudesta.” ”Kun korvissa tai päässä kuuluu ääntä, joka ei tule ulkoisesta lähteestä, on kyseessä tinnitus. (…) Tinnitus voi olla soimista, vihellystä, suhinaa ja kohinaa. Noin vajaalla puolella tinnitusta kokevista henkilöistä esiintyy myös ääniyliherkkyyttä eli hyperakusiaa. Siinä epämiellyttävyyskynnys on alentunut vähänkään voimakkaammille äänille – esimerkiksi liikenteen melulle.”

Kevät 2014 • 9


10 • Gaudeamus


Outi Hakola, Sari Kivistö & Virpi Mäkinen (toim.)

Kuoleman kulttuurit Suomessa Kuolema ei ole vain fyysinen tapahtuma vaan myös kulttuurinen, sosiaalinen, uskonnollinen ja filosofinen ilmiö. Lääketieteellinen kuoleman luonnehdinta on epätarkkaa, ja kuoleman syiden analyysit ovat vaihdelleet eri aikakausina. Suhtautumisemme kuolemaan on vahvasti sidoksissa siihen, miten ymmärrämme elämän ja sen tarkoituksen. Myös käsitykset kuolemattomuudesta vaihtelevat eri uskontojen ja ihmisten välillä. Kuoleman kulttuurit Suomessa valaisee monipuolisesti sitä, miten kuolemaan suhtaudutaan yhteiskunnassamme, miten suhtautuminen on muuttunut yhteiskuntarakenteen kehittyessä sekä millaiseksi käsitämme hyvän kuoleman ja kuoleman riitit. Teoksessa pohditaan suomalaisen kuoleman erityispiirteitä, kuoleman kokemusta, kuolevan kohtaamista sekä kysymyksiä itsemurhasta ja kuoleman jouduttamisesta. Esille tulevat myös koulusurmat, sodan uhrien tunnistaminen ja urheilusankarin kuolemalle annetut merkitykset. Teoksen kirjoittajat edustavat laajasti eri tieteenaloja lääketieteestä ja mediatutkimuksesta teologiaan ja uskontotieteeseen. Maaliskuu 2014 / ISBN 978-952-495-321-4 / Nid. A5, noin 280 sivua / KL: 10, 30.1 / UDK: 1, 316 / Arviohinta 34 €

”Vielä 1960-luvulla kuolema ymmärrettiin hengityksen lakkaamiseksi ja sydämen pysähtymiseksi, mutta nykyisen lääketieteen keinoin sekä hengitystä että sydämen sykkimistä on mahdollista ylläpitää keinotekoisesti. Nykyisin kuolema selitetään aivotoiminnan lakkaamiseksi. Koomapotilaat ja aivokuolleet tosin haastavat tämänkin rajauksen yksiselitteisyyttä.” ”Usein ajatellaan, että nykyihmisen heikko usko kuolemanjälkeiseen elämään johtuu tiedon lisääntymisestä. Usko kuolemanjälkeiseen elämään ei kuitenkaan ole aivan suoraan johdettavissa kulttuurin kehitysasteen perusteella. Antropologien kuvaukset metsästäjäkeräilijäkansojen kulttuureista todistavat, että tämänpuoleiset huolenaiheet ovat niissäkin usein tärkeämpiä kuin sielun kohtalo kuoleman jälkeen. Tansanian pohjoisosassa Eyasijärven rannalla elävät hadzat eivät esimerkiksi näytä vaalivan minkäänlaisia uskomuksia kuolemanjälkeisestä elämästä, ja myös kuolemanrituaalit ovat äärimmäisen yksinkertaiset. (…) Hautauksen ajan naiset itkevät ja haudalle saatetaan rikkoa arvoesineitä, mutta toimituksen jälkeen palataan arkisiin askareisiin. Mitään suruaikaa hadzoilla ei ole. Hautapaikkaa ei merkitä eikä siellä vierailla myöhemmin. Hadzat ajattelevat, että ruumis mätänee haudassa, ja siihen päättyy ihmisen sosiaalinen ja henkinen olemassaolo.”

Kevät 2014 • 11


Arja Rosenholm, Suvi Salmenniemi & Marja Sorvari (toim.)

Naisia Venäjän kulttuurihistoriassa Venäjän historiaa on kirjoitettu paljolti suurmiesten näkökulmasta, ja suurelle yleisölle ovat tuttuja Lenin ja Hruštšov, Dostojevski ja Tolstoi. Mutta miten naiset ovat vaikuttaneet Venäjällä 1700-luvulta nykypäivään? Teos valottaa Venäjän historiaa lokakuun vallankumouksesta Pussy Riotiin, Katariina Suuren valtakaudesta Venäjän uusrikkaisiin liikenaisiin sekä kirjallisuussalongeista ja babuškojen mökeistä Kremlin kabinetteihin. Se esittelee taiteen, tieteen, uskonnon, talouselämän ja politiikan naisvaikuttajia ja kysyy, miten he ovat kulloinkin hakeneet omaa paikkaansa yhteiskunnassa ja mikä heidän kokemuksiaan yhdistää ja erottaa eri aikoina. Yksittäisten naisten elämäntarinat sijoittuvat keskeisiä historiallisia tapahtumia vasten. Näin teos rakentaa monimuotoisen kuvan historiankirjoituksessa usein näkymättömäksi jääneistä ihmisistä ja ilmiöistä sekä samalla auttaa ymmärtämään venäläistä yhteiskuntaa ja mielenmaisemaa. Teos on suunnattu Venäjän historiasta ja naishistoriasta kiinnostuneille, mutta se soveltuu lukemiseksi myös kulttuurihistoriaan, sukupuolentutkimukseen, yhteiskuntatieteisiin ja Venäjän tutkimukseen.

”Jekaterina Romanovna Daškova syntyi Vorontsovien ylimystösukuun vuonna 1744. (…) Yhdessä serkkunsa Anna Vorontsovan (myöhemmin ruhtinatar Stroganova) kanssa hän sai aikansa pietarilaisille ylimystötytöille tyypillisen koulutuksen, johon kuului kuvataiteiden ja musiikin tuntemus, seurapiirien käytöstavat sekä saksan, ranskan ja italian taidot. (…) Daškovan veljien kotiopetus oli tyttöihin verrattuna akateemisesti huomattavasti kunnianhimoisempaa sekä metodeiltaan että ainevalinnoiltaan. Pojille tilattiin kirjoja Euroopasta ja heille järjestettiin paikat Venäjän parhaassa sisäoppilaitoksessa. (…) Tyttöjen ohjauksen ja opetuksen rajoituksista huolimatta Daškova osoitti jo varhain kiinnostusta filosofiaan ja valtionhoitoon. Naisille suunnatun ajanviete- ja ohjekirjallisuuden sijasta hän tutustui omaehtoisesti aikansa eurooppalaiseen yhteiskunta-ajatteluun, historiateoksiin ja klassiseen kirjallisuuteen. Hän päätti 13-vuotiaana omista kirjatilauksistaan eikä noudattanut niissä kotiopettajattarensa ohjeita. Häneen vaikuttivat erityisesti Voltairen, Rousseaun, Helvetiuksen, Baileyn, Montesquieun ja Boileaun teokset (…).”

Huhtikuu 2014 / ISBN 978-952-495-333-7 / Sid. B5, noin 400 sivua, kuvitettu / KL: 97.1 , 47.1 / UDK: 914, 940 / Arviohinta 39 €

12 • Gaudeamus


Kevät 2014 • 13


Kaisa Karttunen, Laura Kihlström & Sanna-Liisa Taivalmaa

Nälkä ja ­yltäkylläisyys Ruokaturva maailmassa Vuonna 2050 maapallolla on yli yhdeksän miljardia ihmistä. Onko mahdollista tuottaa tarpeeksi ruokaa tälle joukolle kestävällä tavalla ja vielä varmistaa, että ruoka on ravitsevaa ja että kaikki saavat sitä? Kenelle vastuu tästä kaikesta kuuluu? Ruoan turvaaminen kaikille vaatii muutoksia niin ruoan tuotannon kuin kuluttamisenkin tavoissa. Nälkä ja yltäkylläisyys käsittelee ruokaturvan monia ulottuvuuksia kansainvälisistä sopimuksista yksittäisen ihmisen arjen valintoihin. Siinä pohditaan ruokaa ihmisoikeutena sekä paikallisten ratkaisujen, väestöllisten muutosten, ilmaston ja ruokahävikin merkitystä. Onko kasvinjalostuksesta ja kaupunkiviljelystä apua ruoan turvaamisessa, entä reilusta kaupasta ja alueellisista sopimuksista? Mikä on Suomen rooli maailman ruokajärjestelmässä, ja mitä ja miten meillä huomenna syödään? Nälkä ja yltäkylläisyys on ensimmäinen aiheeseen laajasti ja kattavasti paneutuva suomenkielinen perusteos. Se haastaa lukijaa – opiskelijoita, asiantuntijoita ja kiinnostuneita kansalaisia – pohtimaan näitä kiinnostavia mutta myös elintärkeitä kysymyksiä. Maaliskuu 2014 / ISBN 978-952-495-324-5 / Nid. A5, noin 250 sivua, nelivärikuvitus / KL: 30 / UDK: 63, 663/664, 3 / Arviohinta 36 €

”Ruokaturva toteutuu, kun kaikilla ihmisillä on kaikkina aikoina fyysiset, sosiaaliset ja taloudelliset mahdollisuudet saada riittävästi turvallista ja ravitsevaa ruokaa, joka vastaa heidän tarpeitaan ja mieltymyksiään ja mahdollistaa aktiivisen ja terveen elämän. Ruokaturva jaetaan neljään osaan, jotka ovat ruuan saatavuus, ihmisten mahdollisuus hankkia ruokaa, ruuan hyödyntäminen ja tarjonnan jatkuvuus.”

14 • Gaudeamus


Ioan M. Lewis

Somalia ja Somalimaa Kulttuuri, historia ja yhteiskunta Somalit ovat pitkään olleet yksi Suomen suurimmista maahanmuuttajaryhmistä, mutta silti heidän kotimaansa on suomalaisille etäinen ja tuntematon. Somalia ja Somalimaa – kulttuuri, historia ja yhteiskunta tarjoaa perustiedot moni-ilmeisestä alueesta, joka usein mainitaan vain väkivaltaisten tapahtu­mien yhteydessä. Teos kartoittaa ytimekkäästi Somalian ja Somalimaan historian polttopisteitä sekä pureutuu lähimenneisyyden traagisten tapahtumien syihin ja seurauksiin. Samalla se tarjoaa kuvan klaanien monimutkaisista sisäisistä ja keskinäisistä suhteista sekä alueen rikkaasta ja monipuolisesta kulttuuriperinnöstä. Näin teos auttaa ymmärtämään nykyhetken sekavaa ja muuttuvaa tilannetta Somaliassa ja Somalimaassa. Helmikuu 2014 / ISBN 978-952-495-327-6 / Alkuteos Understanding Somalia and Somaliland (2008) / Suomentanut Leif Sundström / Nid. A5, noin 180 sivua / KL: 48.27, 98 / UDK: 916, 960 / Arviohinta 31 €

”Vanhana kauppapaikkana Mogadishu on kauan ollut kansainvälinen. Kaupungissa elää vanha ja erillinen arabialaissomalialainen väestö nimeltä reer Xamar, kirjaimellisesti ”Mogadishun ihmiset”. Lisäksi siellä on 1900-luvun alusta asti ollut edustajia kaikista somaliryhmistä. Nämä aikoja sitten urbanisoituneet yhteisöt ovat saaneet elantonsa muun muassa kulta- ja hopeaesineillä, kengillä ja nahoilla, kutomisella ja kalastuksella. Siellä ovat asuneet myös ashrafit eli profeetan jälkeläiset ja muut uskonnolliset erityisryhmät.”

Kevät 2014 • 15


Petteri Eerola & Johanna Mykkänen (toim.)

Isän kokemus Isyydestä puhutaan mediassa, asiantuntijakeskustelussa ja laajemminkin suomalaisessa yhteiskunnassa enemmän kuin koskaan. Usein äänessä ovat äidit, perhe­ ammattilaiset ja poliitikot. Mutta mitä kokevat isät itse? Isän kokemus kartoittaa isänä olemista ja aikamme isyysilmapiiriä suomalaisten miesten isänä olon kokemusten, kyselyiden ja omaelämäkerrallisten tekstien kautta. Millaisia ovat isäksi tulon monet polut, ja mitä isäksi tulo miehelle merkitsee? Millaisia tukiverkostoja isät kaipaavat, mitkä asiat vaikuttavat miesten perhevapaille jäämiseen ja miten isyys rakentuu eron jälkeen? Entä kuinka sujuu isoisältä hoiva, ja miten kulttuuri vaikuttaa isien kokemuksiin? Teos pohjautuu uusimpiin tutkimuksiin ja laajaan aineistoon. Äänensä saavat kuuluviin eri-ikäiset isät erilaisista perhetilanteista, koulutustaustoista ja yhteiskuntaluokista. Mukana on myös kertomuksia isoisyydestä ja sotasukupolven isyydestä. Isän kokemus on hauskaa ja hyödyllistä luettavaa isille, isiksi tuleville ja isien läheisille. Se auttaa myös lapsialan ammattilaisia ymmärtämään, mistä kaikesta nykyajan isyydessä on kysymys. Maaliskuu 2014 / ISBN 978-952-495-319-1 / Nid. A5, noin 250 sivua / KL: 38 / UDK: 304/1, 364, 37 / Arviohinta 34 €

”Se on se mitä mä ensisijaisesti olen.… Et mä olen isä.” ”Että kyl se varmaan tuli yllätyksenä, se että kuinka vähän sitä omaa aikaa on (…) kyllähän mä voisin ottaa sitä omaa aikaa itselleni, vaatia sitä itsekkäästi, jos sitä haluais, mutta se ei niinku, mä en taas halua tehdä sitä.” ”Ei me seurusteltu eikä mitään. Multa ei kysytty, mulle vaan ilmoitettiin puhelimella, että ’susta tulee isä’. Ei se välttämättä hauskaa ollu, mutta ei se ny maailman kamalinkaan asia ollu, vaikka ajattelinkin hypätä koneeseen ja lentää Bangladeshiin. En sitten kuitenkaan tehnyt sitä. (…) Sairaalan ovella teki samaan aikaa mieli rynnätä sisälle ja kääntyä takas. Täytyy kuitenkin myöntää, että tällaisen kovankin jätkän isyys saa positiivisesti liikuttumaan. Isyys on syrjäyttänyt niitä vähemmän tärkeitä asioita. (…) Lapsi on niinku ihan kaikkea.”

16 • Gaudeamus


Riitta Jallinoja, Helena Hurme & Kimmo Jokinen (toim.)

Perhetutkimuksen suuntauksia Kattava perusteos esittelee perhetutkimuksen keskeiset suuntaukset. Mukana on perheen yleismaailmallisuutta korostavia teorioita sekä suuntauksia, joissa päinvastoin korostetaan perheiden moninaisuutta. Klassisten lähestymistapojen lisäksi perhettä tarkastellaan sosiaalisten suhteiden muodostelmana ja pohditaan perhekäytäntöjä, perhettä arkielämän näkökulmasta sekä ihmisperhettä evoluutiopsykologiassa ja -ekologiassa. Perhetutkimuksen suuntauksia on ensimmäinen kokoava suomenkielinen esitys perheteorioista sekä perhetutkimuksen suunnista ja lähestymistavoista, jotka ovat laajasti suunnanneet perhetutkimusta sosiologiassa, sosiaalityössä, psykologiassa ja kasvatustieteissä. Suuntausten kavalkadi 1950-luvulta 2000-luvulle tarjoaa lukijalle välineitä jäsentää perhetutkimuksen monisyistä kenttää mutta myös innoittaa omiin kehittelyihin perhetyössä ja -tutkimuksessa. Helmikuu 2014 / ISBN 978-952-495-323-8/ Nid. A5, noin 280 sivua / KL: K, 30.1 / UDK: 316, 364 / Arviohinta 38 €

”Perhe on tärkeä ja kaikille tuttu so­siaalinen ryhmä. Siinä piilee sen tutkimisen viehätys ja vaikeus: tutun tutkiminen tuntuu helpolta, mutta vaikeampaa on mennä omien kokemusten tuolle puolen katsomaan perhettä yleisemmällä tasolla ja sisällyttämään siihen myös vastakkaiset kokemukset perheestä. Ei ole aina helppoa myöskään vastata kysymykseen, mikä on minun perheeni ja ketkä siihen kuuluvat. Perheen yleisempi määrittely on vielä vaikeampaa. Nämä määritelmät ovat sidoksissa aikaan ja paikkaan, niihin kulttuurisiin ja sosiaalisiin maailmoihin, joissa ihmiset perhettä ajattelevat ja elävät. Lisäksi perheet muuttuvat: perheitä hajoaa ja niitä perustetaan uudelleen, uusia elämäntyylejä syntyy, perhemuodot moninaistuvat ja eri perhekulttuurit imevät vaikutteita toisiltaan. Kaikki perheessä ei kuitenkaan muutu.”

Kevät 2014 • 17


Jani Erola & Pekka Räsänen (toim.)

Johdatus ­sosiologian ­perusteisiin Miten ihmiset ovat vuorovaikutuksessa toistensa kanssa, ja millä perusteella? Mitä siitä seuraa? Kysymykset ovat keskeisiä sosiologiassa, yleisessä yhteiskuntatieteessä. Se tutkii sosiaalista maailmaa, ja vain tutkijan mielikuvitus rajaa kohteita. Johdatus sosiologian perusteisiin esittelee nykysosiologian olennaisia teemoja. Teoksessa käsitellään työelämän, poliittisen päätöksenteon, talouden ja eriarvoisuuden kysymysten lisäksi kulutusta, terveyttä, perhettä, etnisyyttä, rikollisuutta, hyvinvointivaltiota ja globalisaatiota. Johdatus sosiologian perusteisiin ei vaadi esitietoja sosiologiasta. Se soveltuu pääsykoe- ja peruskurssikirjaksi yliopistoihin ja muihin korkea-asteen oppilaitoksiin. Tammikuu 2014 / ISBN 978-952-495-3207 / Nid. A5, 271 sivua / KL: K, 30.1 / UDK: 316 / Arviohinta 38 €

”Sosiaalisen ympäristön tutkimuksessa tutkija ei ole niinkään kiinnostunut yksilön biologiasta tai psykologiasta, pääpaino on toisaalla. Sosiologialle tärkeitä tunnuspiirteitä ovat sosiaaliset rakenteet… Tällaisia ovat esimerkiksi erilaiset valta-asemat, sukulaisuus sekä samankaltaisuudesta ja erilaisuudesta syntyvät tekijät.”

18 • Gaudeamus


Antti Kasvio

Kestävä työ ja hyvä elämä Kestävä työ ja hyvä elämä on kirja työelämän historiasta, nykyisyydestä ja tulevaisuudesta. Perinteinen palkansaajayhteiskunta on tullut tiensä päähän. Tulevaisuudessa työelämän sirpaloituminen jatkuu edelleen ja jyrkät ansiotuloihin ja sitä kautta hyvinvointiin liittyvät erot syvenevät entisestään. Yksittäiset ihmiset joutuvat ponnistelemaan yhä ankarammin selvitäkseen elämässään. Monille kilpailu käy liian kovaksi. Miten tähän on tultu? Onko mitään tehtävissä? Vai onko vain pärjättävä parhaansa mukaan? Ratkaisuja on tavattu etsiä taloudellisen toiminnan laajentamisesta ja tehostamisesta. Tämä ei enää käy päinsä. Ihmiskunnan taloudellisten toimintojen tuloksena koko elonkehän olemassaolon perustat ovat hauraat jo nyt. Mutta hyvän elämän edellytykset voidaan luoda myös nykyistä niukemmissa aineellisissa oloissa. On mahdollista luoda kestävän työn kulttuuri, joka avaa ihmisille mahdollisuuden nykyistä laadukkaampaan elämään. Kestävä työ ja hyvä elämä on painava ja pitkäjänteiseen tutkimustyöhön perustuva puheenvuoro keskustelussa Suomen ja hyvinvointivaltion uhkista ja mahdollisuuksista 2000-luvun globaalissa ympäristössä. Maaliskuu 2014 / 978-952-495-325-2 / Nid. A5, noin 270 sivua / KL: 30.1 / UDK: 316 / Arviohinta 38 €

”Työn keskeisenä tavoitteena tulee olemaan se, että kaikki luonnon antimet onnistutaan tuottamaan ja hyödyntämään monin verroin nykyistä taloudellisemmin, mitään pois heittämättä ja kestävän kehityksen periaatteita kunnioittaen. Siten yhtään peltohehtaaria ei enää viljelllä vuonna 2050 missään päin maailmaa miettimättä huolella, mitä lajikkeita juuri tuonkaltaisessa ympäristössä on järkevintä kasvattaa luonnon häiriintymättä. Yhtä tarkkasti ohjaillaan materiaalivirtoja mineraalien etsinnässä, kaivamisessa, jalostuksessa ja materiaalien uudelleenkäytössä.” ”Suomi ja muut Pohjoismaat ovat olleet ­palkkatyön modernisaation edelläkävijöitä ­aiemminkin. Ne voivat olla sitä myös tulevaisuudessa.”

Kevät 2014 • 19


Ilmo Massa (toim.)

Polkuja yhteiskunta­ tieteelliseen ympäristö­ tutkimukseen Aikamme ongelmat ilmastonmuutoksesta lajien häviämiseen ja yleiseen ekologiseen niukkuuteen kyseenalaistavat yhteiskuntatieteiden ja humanististen tieteiden perinteiset lähestymistavat. Yhteiskuntatieteellinen ympäristötutkimus liikkuu parhaimmillaan lähellä valtaa ja politiikkaa, joten siinä joudutaan tavan­ mukaista enemmän pohtimaan myös suhdetta yhteiskuntaan ja julkisuuteen. Polkuja yhteiskuntatieteelliseen ympäristötutkimukseen hahmottaa yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen prosessia. Teos sisältää innostavia, tutkijan arkielämästä kumpuavia virikkeitä opiskelijoille ja tutkijoille. Se esittelee erilaisia historian, antropologian, sosiologian, viestinnän, maantieteen, politiikan tutkimuksen ja tulevaisuudentutkimuksen menetelmäpolkuja ja näyttää, kuinka moninaisia yhteiskuntatieteellisen ympäristö­tutkimuksen menetelmät voivat olla ja kuinka ne ovat yhteydessä yhteiskuntatieteen yleiseen menetelmäkehitykseen. Maaliskuu 2014 / ISBN 978-952-495-329-0/ Nid. A5, noin 250 sivua / KL: K, 50.1, 30 / UDK: 502/504, 303 / Arviohinta 37 €

”Tämä teos kumpuaa suomalaisesta yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen maaperästä. Se on tarkoitettu ympäristöalan opinnäytetutkimusten ja muiden tutkimusten tekijöiden tueksi. Monilla heistä on luonnontieteellinen tausta, jonka vuoksi yhteiskuntatieteelliset menetelmät tuntuvat vierailta ja ehkä vähän pelottaviltakin. (…) Heitä on yliopistoissa, korkeakouluissa ja myös luonnonvara-alan tutkimuslaitoksissa, kuten Suomen ympäristötutkimuskeskuksessa, metsätalouden tutkimuskeskuksessa, maatalouden tutkimuskeskuksessa ja talouden tutkimuskeskuksissa. Mutta myös virkamiehet ja median edustajat saattavat kaivata alan menetelmällistä osaamista.”

20 • Gaudeamus


Risto Heiskala & Akseli Virtanen (toim.)

C. Wright Mills

Talous ja yhteiskuntateoria II

Sosiologinen ­mielikuvitus

Modernin maailman talous Talous ja yhteiskuntateoria on kolmiosainen esitys yhteiskuntateoreettisista ja -filo­sofisista tavoista käsitteellistää talous. Teossarja esittelee kattavasti talousteorioita antiikista nykyaikaan sekä talou­ dellisen ajattelun teemoja aikakausien ja kulttuurien vaihdellessa. Sarja tar­joaa perustiedot antiikin ja keski­ajan talousajattelusta, poliittisen talous­tieteen klassikoista sekä sosiologian ja taloustieteen klassisista ja moderneista esityksistä. Sarjan toinen osa käsittelee modernin maailman taloutta ja sen kritiikkiä, kun suuri murros oli ohitettu. Tällöin talous oli määrittynyt jo omaksi todellisuuden­ alueekseen, ja siitä oli tullut yhteiskunnan keskus. Maaliskuu 2014 / ISBN 978-952-495-167-8 / Nid. B5, / noin 350 sivua / KL: 36, 30, 30.1 / UDK: 33, 316, 65 / Arviohinta 36 €

Sosiologi C. Wright Mills (1916–1962) oli yhteiskuntatieteiden yksinäinen susi, akateeminen riitapukari ja yhteiskunnallinen näkijä. Hänestä tuli radikalisoituvan opiskelijaliikkeen legenda. Pääteoksissaan hän tutki modernien yhteiskuntien keskeisiä kysymyksiä: yhteiskuntaluokkia, kulutuskapitalismia ja valtaeliittejä. Hän painotti sosiologista mielikuvitusta tutkijan käsityötaitona. Yhteiskuntatieteilijän kriittinen tehtävä on hänen mukaansa kääntää ihmisten yksityisiksi kokemat ongelmat julkisiksi kysymyksiksi. Uusi suomalainen laitos kuuluisasta klassikosta. Helmikuu 2014 / ISBN 978-952-495-265-1 / Alkuteos: Sociological Imagination (1959) / Suomennos Antti Karisto ym., Suomalaisen laitoksen esipuhe Juha Suoranta / Nid. A5, noin 320 ­sivua / KL: 30.1 / UDK: 316 / Arviohinta 33 €

Kevät 2014 • 21


Tapio Raunio & Matti Wiberg (toim.)

Eduskunta kansanvaltaa puolueiden ja ­hallituksen ehdoilla Eduskunnan asema Suomen politiikassa on vahvistunut. Miten eduskunnan muuttunut rooli heijastuu kansanedustajien arkeen? Kenellä eduskunnassa on valtaa? Miten kansalaiset arvioivat eduskuntaa? Mitä valiokunnat tekevät, mikä on puolueiden rooli ja mihin täysistuntoja tarvitaan? Teos osoittaa eduskunnan kehittyneen monin tavoin eläväksi ja kiinnostavaksi instituutioksi. Eduskunta on tarpeellinen ja yleissivistävä tietopaketti kaikille Suomen yhteiskunnasta ja politiikasta kiinnostuneille. Se soveltuu myös oppimateriaaliksi yliopistoihin ja ammattikorkeakouluihin. Helmikuu 2014 / ISBN 978-952-495-332-0 / Nid. A5, noin 320 sivua / KL: 32, 38.1821 / UDK: 32, 328 / Arviohinta 38 €

”Ministerit eivät likimainkaan aina anna täydellisiä vastauksia. On ilmeisesti pikemminkin sääntö kuin poikkeus, että ministerit eivät anna niin tyhjentävää vastausta kuin voisivat tai kuin kysyjä toivoisi. (…) Ministereillä on joukko erilaisia tekniikoita, joilla he voivat peittää mahdollisimman paljon syyllistymättä kuitenkaan valheeseen. Yleisimmin käytetään seuraavia keinoja: (1) kieltäydytään kokonaan vastaamasta; (2) vastataan vain osittain; (3) vastataan epäolennaisella tavalla; (4) vastataan harhaanjohtavalla tavalla; (5) vastataan tavalla, jota vastauksen saajat

eivät käsitä; (6) toistetaan esitetty reaktio tavalla, jota ei alun perinkään hyväksytty; (7) vastataan monimielisellä tavalla. – Ministerit vastaavat usein monimielisellä tavalla. Tähän on erinomaisia strategisia syitä: poliitikkojen kannattaa olla epämääräisiä. On vaarallista sitoa käsiään, kun tavoitteet ovat epäselviä ja keinot niihin pääsemiseksi epäluotettavia. Usein ministerin kannalta on suorastaan irrationaalista puhua olennaisista seikoista täsmällisesti. Selkeästä vastauksesta joku aina suuttuu, eikä ole varmaa, että yksikään ilahtuu (…).”

22 • Gaudeamus


Elias Pekkola, Jussi Kivistö & Vuokko Kohtamäki (toim.)

Korkeakouluhallinto Johtaminen, talous ja politiikka Korkeakoulupolitiikka on monialainen, perinteisiä rajoja rikkova ala. Mikä tekee korkeakoulusta omaleimaisen organisaation? Kuinka korkeakouluja johdetaan ja ohjataan? Korkeakouluhallinto tarjoaa kokonais­ käsityksen korkeakouluhallinnosta ja korkeakoulujen toimintadynamiikasta monimutkaistuvassa toimintaympäristössä. Se kartoittaa korkeakouluorganisaatioita, niiden sisäisiä prosesseja ja ulkoista toimintaympäristöä. Teoksessa esitellään useita teoreettisia välineitä korkeakoulujen ja niiden toimintaympäristön tarkasteluun. Esillä ovat korkeakoulujen perustehtävät, arvot, talous, laadunhallinta, valtionohjaus, kansainvälistyminen ja markkinat. Näin teos auttaa jäsentämään paitsi jatkuvasti muuttuvaa korkeakoulukenttää myös muutosten taustalla vaikuttavia tekijöitä. Huhtikuu 2014 / ISBN 978-952-495-330-6 / Nid. A5, noin 300 sivua / KL: 38.4+ / UDK: 378 / Arviohinta 39€

”Historiallisesti yliopisto voidaan määritellä aikakausien mukaan esimerkiksi esihistoriallisen ajan yliopistoksi, keskiajan yliopistoksi, traditionaaliseksi yliopistoksi, moderniksi yliopistoksi ja myöhäismoderniksi yliopistoksi.” ”Suomalainen korkeakoulutus on osa kansainvälistä korkeakoulukenttää ja entistä tiiviimmin kytköksissä eurooppalaiseen ja laajemmin kansainväliseen korkeakoulupolitiikkaan.”

Kevät 2014 • 23


Kari Leppälä

Innovaattorin opas Hyödynnä muutos ja hallitse yllätyksiä Onko teollisen kasvun ja hyvinvoinnin aika ohi? Mistä innovaatiot syntyvät? Miten kehittää tuotteita, joita kuluttajat haluavat ostaa? Mistä Suomeen saadaan uusi tuottava teollisuudenala? Mikä yllätysjohtamisessa on erityistä, ja mitä ovat ”mustat joutsenet”? Innovaattorin opas tarjoaa valmiuksia vastata näihin kysymyksiin. Kirjan tarkoitus on auttaa luomaan ne olosuhteet, joissa ideat ja keksinnöt muuttuvat menestystuotteiksi, palveluiksi ja liiketoiminnaksi sekä parhaassa tapauksessa muuttavat maailmaa. Suomen oloihin suunniteltu ajan­ mukainen kokonaisesitys nojaa vahvaan tietopohjaan ja pitkäaikaiseen kokemukseen innovaatiotoiminnasta. Kirjassa on myös uutta tietoa ja uusia ideoita, ja asioi­ta valaistaan lukuisin esimerkein. Innovaattorin opas on kirjoitettu käytännön tarpeeseen johtaa organisaatioita ja yritystoimintaa nopeasti muuttuvassa maailmassa ja epävarman talouden maisemassa. Selkeä ja helppolukuinen teos soveltuu opiskelijoille sekä alalla toimiville asiantuntijoille ja johtajille. Se on myös oiva tietopaketti aiheesta kiinnostuneelle laajalle yleisölle.

”Tulevaisuus on arvaamaton. Lähes kaikki maailmaa mullistaneet innovaatiot ovat olleet yllättäviä. Voisi sanoa, että ne ovat olleet positiivisia sattumia, joihin ei osattu valmistautua mitenkään. Siitä huolimatta muutoksen merkit ovat yleensä olleet näkyvissä jo pitkään.”

Maaliskuu 2014 / ISBN 978-952-495-326-9 / Nid. A5, noin 250 sivua / KL: 69 / UDK: 65.01, 608 / Arviohinta 39 €

24 • Gaudeamus


Muista myös nämä! Aiempaa tuotantoa

Pirkko Vartiainen, Seija Ollila, Harri Raisio & Juha Lindell

Timo Penttilä

Johtajana kaaoksen reunalla Kuinka selviytyä pirullisista ongelmista? Johtajana kaaoksen reunalla tarkastelee organisatoristen ongelmien pirullisuutta sekä teoreettisesti että käytännöllisesti. Teos esittelee erilaisia lähestymistapoja ja konkreettisia välineitä organisaatioiden solmujen aukomiseen. Käsittelyä havainnollistavat tapauskertomukset yksityisistä yrityksistä, julkishallinnosta ja vapaaehtoistyön organisaatioista. Kaaoksen reunalla tasapainottelu on vaativaa, mutta juuri siellä avautuvat uudet mahdollisuudet. 2013 / ISBN 978-952-495-315-3 / Nid. B5, 155 ­sivua / KL: 69.11 / UDK: 65.01 / Suositushinta 38 €

Oikeat ja väärät arkkitehdit 2000 vuotta arkkitehtuuriteoriaa Arkkitehti ja professori Timo Penttilän (1931–2011) postuumisti julkaistava teos on ensimmäinen suomenkielinen laaja esitys arkkitehtuuriteorian historiasta. Värikkäästi ja poleemisesti kirjoitettu tarina alkaa roomalaisen Vitruviuk­ sen teorioista, minkä jälkeen näyttämölle astuu renessanssin Alberti. Modernismin periaatteet julistaa 1900-luvulla sveitsiläinen Le Corbusier, ja nykyarkkitehdeista esillä ovat muiden muassa vilkasta keskustelua herättäneet Peter Eisenman, Bernard Tschumi ja Jean Nouvel. 2013 / ISBN 978-952-495-311-5 / Nid. A5, 317 sivua / KL: 72.9 / UDK: 72 / Suositushinta 36 €

Kevät 2014 • 25


Shahram Khosravi

Frank Johansson (toim.)

”Laiton”matkaaja

Hyvän tekeminen ja valta

Paperittomuus ja rajojen valta Sosiwaaliantropologi ja siirtolainen Shahram Khosravi johdattaa lukijan oman pakomatkansa vaiheisiin, jotka vievät hänet 1980-luvun sotivasta Iranista turvapaikanhakijaksi Ruotsiin. Matkansa aikana hän joutuu vaikeuksiin viranomaisten kanssa, tapaa ihmissalakuljettajia ja tutustuu toisiin paperittomiin siirtolaisiin, joiden kokemukset nivoutuvat osaksi hänen omaa tarinaansa. ”Laiton” matkaaja tarjoaa luvattomasta rajanylityksestä vaihtoehtoisen kuvan, jossa maailma nähdään ”laittomien” silmien lävitse. Se on kertomus rajoista ja rajapolitiikasta, rajoihin kytkeytyvistä rituaaleista sekä ennen kaikkea siitä, miten rajoista tulee osa siirtolaista itseään. 2013 / ISBN 978-952-495-307-8 / Alkuteos: “Illegal” Traveller. An Auto-ethnography of Borders (2010) / Suomentanut Antti Sadinmaa / Nid. A5, 185 sivua / KL: 32 / UDK: 342, 314 / Suositushinta 34 €

Humanitarismin kriittistä tarkastelua Kylmän sodan päättymisen jälkeen kaukaisen kärsimyksen lievittämisestä ja ihmisoikeuksien puolustamisesta on tullut tärkeä osa länsimaisten yhteiskuntien toimintaa. Teos kyseenalaistaa imartelevan arkinäkemyksen humanitaarisesta toiminnasta ja rohkaisee katsomaan sitä uudesta näkökulmasta. Kriittisesti tarkasteltuna humanitarismi lieveilmiöineen näyttäytyy osana läntistä globaalihallintaa, kansainvälisenä järjestelmänä, joka luo omat sääntönsä ja käytäntönsä. 2013 / ISBN 978-952-495-305-4 / Suomentanut Kati Pitkänen / Nid. A5, 286 sivua / KL: 32.2, 37 / UDK: 342 / Suositushinta 36 €

26 • Gaudeamus


Immanuel Kant

Ilkka Niiniluoto, Risto Vilkko & Jaakko Kuorikoski (toim.)

Puhtaan järjen kritiikki

Talous ja filosofia

Puhtaan järjen kritiikki on Immanuel Kantin (1724–1804) päätyö ja yksi länsimaisen filosofian vaikutusvaltaisimmista teoksista. Kant pyrkii paitsi määrittämään teoreettisen tiedon alan ja rajat myös selittämään, miten moraali ja usko ovat mahdollisia luonnonlakien säätelemässä maailmassa. Kantin transsendentaalisen idealismin mukaan metafysiikka on mahdollista vain, jos otetaan huomioon oman mielemme vaikutus havaintoihimme ja käsityksiimme. ”Metafysiikan luo tullaan aina palaamaan kuin rakastetun luo riidan jälkeen.” 2013 / ISBN 978-952-495-169-2 / Alkuteos: Kritik der Reinen Vernunft (1781 / 1787 ) / Suomentanut Olli Koistinen ym. / Sid. B5, 599 sivua / KL: 11.3 / UDK: 1 / Suositushinta 43 €

Taloudesta on tullut tärkeä filosofisen kiinnostuksen kohde. Talouskriisi on kyseenalaistanut taloutta koskevan tieteellisen tietomme pätevyyden, ja yritysten eettinen vastuu ja tieteen kaupallistuminen puhuttavat. Talous ja filosofia tarjoaa monipuolisen kuvan rahaan ja talouteen liittyvistä ajattomista ja ajankohtaisista teemoista. Millaisena todellisuus hahmottuu taloustieteessä? Mikä on tunteiden merkitys taloudessa? Tuoko raha onnellisuutta? Teoksessa kartoitetaan myös voitontavoittelun moraalista oikeutusta, vaihtoehtoisia näkökulmia kapitalistiseen talousjärjestelmään, matemaattisen taloustieteen alkuvaiheita sekä markkinamekanismien mallintamisen periaatteita. 2013 / ISBN 978-952-495-310-8 / Nid. A5, 206 sivua / KL: 11 / UDK: 1 / Suositushinta 34 €

Kevät 2014 • 27


Sari Timonen & Jari Valkonen (toim.)

Jari Lyytimäki & Janne Rinne

Sienten biologia

Valon varjopuolet

Sienten biologia selvittää perusasiat sienten monimuotoisuudesta, aineenvaihdunnasta, genetiikasta, toimintatavoista,ym päristövaikutuksista ja käytöstä ihmisen hyödyksi. Se on ensimmäinen suomenkielinen yleisteos sienten maailmasta, ja kirjoittajina ovat olleet parhaat suomalaiset asiantuntijat. Teokseen sisältyy kattava suomenkielinen sienitieteellinen sanasto sekä laaja taksonominen taulukko eri sienilajeista. Sienten biologia sopii niin opiskelijoille, opettajille, tutkijoille, tuotekehittelijöille, elintarvikeviranomaisille kuin sieniharrastajillekin. 2013 / ISBN 978-952-495-297-2 / Sid. B5, 448 sivua / KL: K, 57.3, / UDK: 582.28/.29 / Suositushinta 43 €

Valosaaste ympäristöongelmana Valo piristää, luo ­turvan tuntua ja helpottaa liikkumista. Ympärillämme riehuva valomyrsky kuitenkin sumentaa tosiasian, että jatkuva keinovalo on saaste: se voi häiritä eliöiden luontaisia elämänrytmejä ja elintoimintoja sekä vaikeuttaa esimerkiksi lintujen suunnistamista ja yösaalistajien ravinnonhankintaa. Valon varjopuolet esittelee monipuolisesti tätä helposti havaittavaa mutta pimentoon jäänyttä globaalia ympäristö­ ongelmaa sekä kuvailee keinoja, joilla valosaastetta on mahdollista rajoittaa. Luopumalla turhasta tai häiritsevästä valaistuksesta ja tehostamalla valonkäyttöä voidaan parantaa yleistä hyvinvointia. Samalla energiankulutus vähenee ja rikkumatonta pimeyttä tarvitsevalle luonnolle jää elintilaa. 2013 / ISBN 978-952-495-309-2 / Nid. B5, nelivärikuvitus, 255 sivua / KL: 50.1 / UDK: 502/504 / Suositushinta 38 €

28 • Gaudeamus


Kirjoittajat Outi Ampuja on Suomen ja Pohjoismaiden historian dosentti. Hän on tutkinut mm. meluongelman historiaa, hiljaisuuden määritelmiä ja kokemuksia sekä ääniympäristön laadun arviointikriteerejä yhteiskunnallisen ympäristötutkimuksen ja ympäristöhistorian näkökulmasta. Petteri Eerola työskentelee tutkijana Jyväskylän yliopiston perhetutkimuskeskuksessa. Hän viimeistelee väitöstutkimusta isänä olon kertomuksista ja isyyden kulttuurisista mallitarinoista. Jani Erola on Turun yliopiston sosiologian professori. Hän on tutkinut yhteiskuntaluokkia, ­sosiaalisen aseman periytyvyyttä sekä eriarvoisuutta elinkaaren eri vaiheissa. Erola on myös toimittanut teoksen suomalaisten yhteiskuntaluokkien tutkimuksesta (Luokaton Suomi?, Gaudeamus, 2010). FT Outi Hakola toimii ohjelmakoordinaattorina Helsingin yliopiston tutkijakollegiumissa. Hakolan tutkimusala on mediatutkimus sekä etenkin kuoleman kuvaukset elokuvassa ja televisioviihteessä. FT Paula Havaste on kirjailija, jonka tuotantoon kuuluu tieto- ja kaunokirjallisuutta sekä oppikirjoja. Hän työskentelee tiedekeskus Heurekan tapahtumapäällikkönä. Professori Risto Heiskala toimii Tampereen yliopiston Yhteiskuntatutkimuksen instituutin johtajana. Helena Hurme on Åbo Akademin kehityspsykologian professori. Hän on tutkinut erityisesti isovanhemmuutta ja sukupolvien vuorovaikutusta perheissä. Helsingin yliopiston sosiologian professorin (emerita) Riitta Jallinojan kiinnostuksen kohteena on tällä hetkellä perhe, suku ja niiden yhteys statukseen. Kimmo Jokinen on Jyväskylän yliopiston sosiologian ja perhetutkimuksen professori. Hän on kiinnostunut perhesuhteiden ja hyvinvoinnin välisistä yhteyksistä sekä moninaistuvista perherakenteista. Kaisa Karttunen on maatalous-metsätieteiden tohtori. Hän on toiminut ruokaan, maatalouteen ja ruokaturvaan liittyvien kysymysten parissa niin Suomessa, YK-järjestöissä kuin kehitysmaissakin.

YTT, dos. Antti Kasvio työskentelee vanhempana tutkijana Työterveyslaitoksessa. Hän on toiminut erilaisissa työelämän asiantuntijatehtävissä koko uransa ajan. Laura Kihlström on agronomi ja maatalous-metsätieteiden maisteri. Kihlström on työskennellyt maatalous- ja ympäristöalan koulutussuunnittelijana, freelancer-yrittäjänä sekä apulaisasiantuntijana maatalousprojektissa Etiopiassa. HT, dos. Jussi Kivistö toimii korkeakouluhallinnon ja johtamisen yliopistonlehtorina Higher Education Groupissa (HEG) Tampereen yliopistossa. Hänen erityisasiantuntemuksensa on korkeakoulujen rahoitus ja ohjaus. FT, dos. Sari Kivistö on akatemiatutkija ja varajohtaja Helsingin yliopiston tutkijakollegiumissa. Hänen tutkimusalojaan ovat kirjallisuudentutkimus, antiikin tutkimus ja klassiset traditiot. HT Vuokko Kohtamäki työskentelee yliopistonlehtorina Higher Education Groupissa (HEG) Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulussa. Kohtamäki on tutkinut korkeakoulujen taloudellista autonomiaa, korkeakoulujen suhteita valtioon ja omistajaan sekä korkeakoulujen taloushallintoa. Kari Leppälä on diplomi-insinööri ja tekniikan tohtori. Hän on työskennellyt teknologian ja innovaatioiden parissa mm. tuotekehittäjänä, kouluttajana, konsulttina, laatupäällikkönä ja tutkijana. Hänellä on yli 100 tieteellistä ja teknistä artikkelia sekä useita patentteja. Ioan Lewis on antropologian emeritusprofessori London School of Economics -yliopistossa. Afrikan sarven lisäksi hän on tutkinut muun muassa islamin ja perinteisten yhteisöjen välisiä suhteita. Professori Tapio Markkanen on tutkinut ja opettanut tähtitiedettä ja tieteen historiaa Helsingin yliopistossa yli 40 vuotta. Ilmo Massa on valtiotieteiden tohtori ja yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen dosentti. Hän hoitaa parhaillaan ympäristömuutoksen ja -politiikan vastuuprofessorin tehtäviä Helsingin yliopistossa.

Kevät 2014 • 29


KT, LTO Johanna Mykkänen toimii opettajana ja tutkijana Jyväskylän yliopiston kasvatustieteen laitoksella. Hän on tutkinut mm. isäksi tulon tunteita sekä isyyteen sitoutumisen merkityksiä ja lapsiperheen arkea. TT, dos. Virpi Mäkinen toimii teologisen etiikan ja sosiaalietiikan yliopistonlehtorina Helsingin yliopiston teologisessa tiedekunnassa. Mäkisen tutkimusaloja ovat keskiajan filosofinen teologia ja varhaismoderni poliittinen ajattelu. HM, YTM Elias Pekkola työskentelee hallintotieteen yliopisto-opettajana johtamiskorkeakoulussa Tampereen yliopistossa. Hän tutkinut mm. korkeakoulupolitiikkaa sekä osallistunut useaan kansainväliseen korkeakouluhallinnon opetus- ja tutkimushankkeeseen. Miikka Peltomaa on lääketieteen ja kirurgian tohtori, korva-, nenä ja kurkkutautien erikoislääkäri sekä Helsingin yliopiston korva-, nenä ja kurkkutautiopin dosentti. Hän on Suomen musiikkilääketieteen yhdistyksen perustajia ja Helsingin musiikkitalon muusikkopoliklinikan ylilääkäri.

Professori Chris Stringer on paleoantropologisen tutkimuksen kansainvälisiä kärkinimiä, työskentelee Lontoon luonnonhistoriallisessa museossa (Natural History Museum). Hän on kirjoittanut mm. teokset The Complete World of Human Evolution ja Homo Britannicus sekä yli kaksisataa kirjaa tai artikkelia, jotka käsittelevät ihmisen evoluutiota. Sitringer on Royal Societyn jäsen. Sanna-Liisa Taivalmaa on maatalous-metsätieteiden maisteri. Hän on työskennellyt ruokaturva-, maaseutukehitys- ja humanitaarisen avun kysymysten parissa muun muassa YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestössä sekä ulko­ministeriössä. Dosentti Allan Tiitan erikoisaloja ovat historian yleisesitykset sekä oppi- ja organisaatiohistoria. KTT Akseli Virtanen on dosentti Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa. Matti Wiberg on valtio-opin professori Turun yliopistossa. Hän johtaa eurooppalaisten valtiotieteilijöiden parlamenttitutkijoiden pysyvää komiteaa. Wiberg on julkaissut lukuisia kirjoja politiikasta.

Tapio Raunio on valtio-opin professori Tampereen yliopistossa. Hän tutkii edustuksellisen demokratian toimivuutta Euroopassa keskittyen erityisesti parlamenttien ja puolueiden roolin tarkasteluun niin kansallisesti kuin Euroopan unionissakin. Arja Rosenholm on venäjän kielen ja kulttuurin professori Tampereen yliopistossa. Hänen tutkimusalojaan ovat venäläisen kulttuurin ja kirjallisuuden historia, venäläisten naisten kirjallisuus sekä populaarikulttuurin ja tilallisuuden ulottuvuudet. Pekka Räsänen on Turun yliopiston taloussosiologian professori. Hän on tutkinut kulutukseen, elämäntapaan ja eriarvoisuuteen liittyviä kysymyksiä sekä toimittanut sosiologisia oppikirjoja. Suvi Salmenniemi on sosiologian apulaisprofessori Turun yliopistossa. Hänen tutkimuksensa ovat käsitelleet venäläistä kansalaistoimintaa, sukupuolijärjestelmää ja yhteiskuntaluokkia. Marja Sorvari (ent. Rytkönen) on venäjän yliopistonlehtori Itä-Suomen yliopistossa, Joensuussa. Hän on tutkinut venäläisten naisten omaelämäkertoja ja nykyproosaa, Venäjän terveyskulttuuria sekä venäläisiä maahanmuuttajakirjailijoita.

30 • Gaudeamus


Tilauslomake / Kevät 2014 q Ampuja, Outi & Miikka Peltomaa (toim.): Huutoja hiljaisuuteen, 36 €, ____ kpl q Eerola, Petteri & Johanna Mykkänen (toim.): Isän kokemus, 34 €, ____ kpl q Erola, Jani ym. (toim.): Johdatus sosiologian perusteisiin, 38 €, ____ kpl q Hakola, Outi, ym. (toim.): Kuoleman kulttuurit Suomessa, 34 €, ____ kpl q Heiskala, Risto ym. (toim.): Talous ja yhteiskuntateoria 2, 36 €, ____ kpl q Jallinoja, Riitta ym. (toim.): Perhetutkimuksen suuntauksia, 38 €, ____ kpl q Kaisa Karttunen ym: Nälkä ja yltäkylläisyys, 36 €, ____ kpl q Kasvio, Antti: Kestävä työ ja hyvä elämä, 38 €, ____ kpl q Leppälä, Kari: Innovaattorin opas, 39 €, ____ kpl q Lewis, Ioan: Somalia ja Somalimaa, 31 €, ____ kpl q Markkanen, Tapio ym. (toim.): Suomalaisia tieteen huipulla, 36 €, ____ kpl q Massa, Ilmo: Polkuja yhteiskuntatieteelliseen…, 37 €, ____ kpl q Mills, C. Wright: Sosiologinen mielikuvitus, 33 €, ____ kpl q Pekkola, Elias: Korkeakouluhallinto, 39 €, ____ kpl q Raunio, Tapio & Matti Wiberg (toim.): Eduskunta, 38 €, ____ kpl q Rosenholm, Arja ym. (toim.): Naisia Venäjän kulttuurihistoriassa, 39 €, ____ kpl q Stringer, Chris: Vain yksi jäi, 39 €, ____ kpl q Muu teos: _____________________________________________________________ ______ kpl q Muu teos: _____________________________________________________________ ______ kpl q Muu teos: _____________________________________________________________ ______ kpl q Muu teos: _____________________________________________________________ ______ kpl q Muu teos: _____________________________________________________________ ______ kpl q Muu teos: _____________________________________________________________ ______ kpl q Muu teos: _____________________________________________________________ ______ kpl q Muu teos: _____________________________________________________________ ______ kpl q Muu teos: _____________________________________________________________ ______ kpl Tilauslomake – leikkaa irti ja laita postiin / Sähköpostitse: tilaukset@gaudeamus.fi


Gaudeamus / Kirjatilaus q Tilaan kääntöpuolelle merkitsemäni kirjat. q Tilaan Gaudeamuksen sähköisen asiakaskirjeen. q Tilaan Gaudeamuksen painetun julkaisuluettelon (olen uusi tilaaja).

Gaudeamus maksaa postimaksun

Gaudeamus Vastauslähetys 5007845 00003

32 • Gaudeamus

Sähköpostiosoite: _______________________________________________________________ Toimituskulut/tilaus 3,90 €, maksutapa lasku. Voit tilata myös sähköpostitse (tilaukset@gaudeamus.fi). Varastossa olevien kirjojen toimitus­aika on 3–7 arkipäivää. Uutuudet toimitetaan niiden ilmestyttyä. Nimi, puhelin, katuosoite, posti­numero ja postitoimipaikka: ______________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ Päiväys ja allekirjoitus: ____________________________________________________________________________________

Tilauslomake – leikkaa irti ja laita postiin / Sähköpostitse: tilaukset@gaudeamus.fi


Saatavilla olevaa tuotantoa Ensimmäinen tekijä ja teos

Hinta ISBN

Uutuudet Ampuja, Outi: Huutoja hiljaisuuteen: ihminen ääniympäristössä Eerola, Petteri: Isän kokemus Erola, Jani: Johdatus sosiologian perusteisiin Hakola, Outi: Kuoleman kulttuurit Suomessa Heiskala, Risto: Talous ja yhteiskuntateoria 2: modernin maailman talous Jallinoja, Riitta: Perhetutkimuksen suuntauksia Karttunen, Kaisa: Nälkä ja yltäkylläisyys: ruokaturva maailmassa Kasvio, Antti: Kestävä työ ja hyvä elämä Leppälä, Kari: Innovaattorin opas: hyödynnä muutos ja hallitse yllätyksiä Lewis, Ioan: Somalia ja Somalimaa: kulttuuri, historia ja yhteiskunta Markkanen, Tapio: Suomalaisia tieteen huipulla. 100 tieteen ja teknologian saavutusta Massa, Ilmo: Polkuja yhteiskuntatieteelliseen ympäristötutkimukseen Mills, C. Wright: Sosiologinen mielikuvitus Pekkola, Elias: Korkeakouluhallinto: johtaminen, talous ja politiikka Raunio, Tapio: Eduskunta: kansanvaltaa puolueiden ja hallituksen ehdoilla Rosenholm, Arja: Naisia Venäjän kulttuurihistoriassa Stringer, Chris: Vain yksi jäi. Miten meistä tuli ainoa ihmislaji

36 34 38 34 36 38 36 38 39 31 36 37 33 39 38 39 36

9789524953184 9789524953191 9789524953207 9789524953214 9789524951678 9789524953238 9789524953245 9789524953252 9789524953269 9789524953276 9789524953283 9789524953290 9789524952651 9789524953306 9789524953320 9789524953337 9789524953344

38 36 29 28 39 36 36 25 30 29 31 34 30 21 33 46 29 33 28 36 28 36 28 28 36 28 28 28

9789524952811 9789524952828 9516628923 9516629431 9789524952231 9789524951135 9789516627659 9516627668 9789516628854 9789516628182 9789516629783 9789524952835 9789524950152 9789524951937 9789524952842 9789524951623 9789516627345 9789524951296 9789524952682 9516625460 9789524952668 9516625819 9789524952712 9789524952729 9789516629417 9789524952736 9789524952743 9789524952705

Gaudeamus Aaltio, Elina: Hyvinvoinnin uusi järjestys Aaltola, Elisa: Johdatus eläinfilosofiaan Ahonen, Tiina: Teologian ilmansuuntia: näkökulmia uskontulkintoihin… Aittola, Helena: Tulosohjattua autonomiaa: akateemisen työn muuttuvat käytännöt Aittola, Tapio: Kasvatussosiologian suunnannäyttäjiä Akerlof, George A.: Vaiston varassa: miten ihmismieli ohjaa maailmanlaajuista kapitalismia Akvinolainen, Tuomas: Summa theologiae Ala, Juha: Suomi-neito ja suojelusikä: sortovuosien psykohistoriaa Alasuutari, Maarit: Kuka lasta kasvattaa? Vanhemmuuden ja yhteiskunnallisen kasvatuksen… Alasuutari, Pertti: Johdatus yhteiskuntatutkimukseen Alasuutari, Pertti: Yhteiskuntateoria ja inhimillinen todellisuus Alhanen, Kai: John Deweyn kokemusfilosofia Alhanen, Kai: Käytännöt ja ajattelu Michel Foucault’n filosofiassa Andersson, Leif C.: Kaikki irti arjesta Andersson, Rani-Henrik: Intiaanikulttuurien käsikirja: kulttuurin, historian ja politiikan sanasto Andersson, Rani-Henrik: Intiaanit: Pohjois-Amerikan alkuperäiskansojen historia Anhava, Jaakko: Maailman kielet ja kielikunnat Arffman, Kaarlo: Mitä oli luterilaisuus? Aristoteles: Fysiikka Aristoteles: Fysiikka (sid.) Aristoteles: Kategoriat, Tulkinnasta, Ensimmäinen ja toinen analytiikka Aristoteles: Kategoriat, tulkinnasta, ensimmäinen ja toinen analytiikka (sid.) Aristoteles: Metafysiikka Aristoteles: Nikomakhoksen etiikka Aristoteles: Nikomakhoksen etiikka (sid.) Aristoteles: Politiikka Aristoteles: Retoriikka ja Runousoppi Aristoteles: Sielusta & Pieniä tutkielmia Kevät 2014 • 33

saatavilla olevaa tuotantoa / 33


Ensimmäinen tekijä ja teos

Hinta ISBN

Aristoteles: Taivaasta & Syntymisestä ja häviämisestä Aristoteles: Taivaasta/Syntymisestä ja häviämisestä (sid.) Aristoteles: Topiikka & Sofistiset kumoamiset Aristoteles: Topiikka & sofistiset kumoamiset (sid.) Ashorn, Ulla: Yhteiskunta ja terveys Asikainen, Raisa: Pekingin kevät 1989 Badiou, Alain: Apostoli Paavali Bartlett, Robert: Hirtetty mies Berger, Peter L.: Todellisuuden sosiaalinen rakentuminen Berninger, Kati: Hiilineutraali Suomi Björklund, Mats: Evoluutiobiologia Blom, Raimo: Työelämä muuttuu, joustaako hyvinvointi? Blomqvist, Jerker: Johdatus uuden testamentin kreikkaan Brattico, Pauli: Biolingvistiikka johdatus kielen biologiaan, evoluutioon ja… Broo, Måns: Joogan filosofia Brummer-Korvenkontio, Markus: Virusten ja prionien luonnonhistoriaa Brunila, Kristiina: Ammatillinen koulutus ja yhteiskunnalliset eronteot Bruun, Otto: Immateriaalitalous: kapitalismin uusin muoto Butler, Judith: Hankala sukupuoli feminismi ja identiteetin kumous Bäck, Saara: Itämeren tulevaisuus Bäcklund, Pia: Osalliset ja osaajat: kansalaiset kaupungin suunnittelussa Castren, Anna-Maija: Onko perhettä eron jälkeen? Eroperhe, etäperhe, uusperhe Cicero, Marcus Tullius: Puhujasta Cohn, Dorrit: Fiktion mieli Committee of Corporate Analysis: The Guide to the Consolidated Accounts in Financial Analysis Cortright, David: Rauha: ajatusten ja liikkeiden historia Davis, Natalie Zemon: Martin Guerren paluu Desai, Meghnad: Marxin kosto: kapitalismin uusi nousu ja valtiokeskeisen sosialismin… Descartes, Rene: Teokset 1: Yksityisiä ajatelmia, Järjen käyttöohjeet, Metodin esitys ja… Descartes, Rene: Teokset 2: Mietiskelyjä ensimmäisestä filosofiasta, Kirjeitä 1640-1641 Descartes, Rene: Teokset 3: Filosofian periaatteet, Totuuden tutkimus luonnollisella valo Descartes, Rene: Teokset 4: Sielun liikutukset, Ihmisruumiin kuvaus, Sikiön kehityksestä Dewey, John: Pyrkimys varmuuteen: tutkimus tiedon ja toiminnan suhteesta Drewermann, Eugen: Psykoanalyysi ja moraaliteologia Duns Scotus, Johannes: Jumalan tunnettavuudesta ja muita kirjoituksia Eerola, Jari: Uusi ylioppilastalo: 100 vuotta Helsingin sydämessä Ekholm, Kai: Kirja tienhaarassa: vuonna 2020 Ekonen, Kirsti: Venäläisen kirjallisuuden historia Eldridge, Richard: Johdatus taiteenfilosofiaan Elfving, Sari: Tele-visioita: mediakulttuurin muuttuvat muodot Elias, Norbert: Mozart neron muotokuva Elias,Norbert: Saksalaiset: valtataistelut ja habituskehitys 1800- ja 1900-luvuilla Eriksson, Kai: Maailma ilman ulkopuolta: verkostot yhteiskunnallisessa ajattelussa Erola, Jani: Luokaton Suomi? Yhteiskuntaluokat 2000-luvun Suomessa Eräsaari, Leena: Julkinen tila ja valtion yhtiöittäminen Eräsaari, Risto: Työväenkysymyksestä sosiaalipolitiikkaan: Yrjö-Koskisesta Heikki Warikseen Eväsoja, Minna: Itämainen estetiikka Felber, Christian: Näkyvä käsi: kohti yhteishyvän taloutta Fichte, Johann Gottlieb: Tiedeopin perusta Forsberg, Hannele: Perhe murroksessa: kriittisen perhetutkimuksen jäljillä Foucault, Michel: Sanat ja asiat: eräs ihmistieteiden arkelogia Foucault, Michel: Seksuaalisuuden historia: tiedontahto, nautintojen käyttö, huoli itsestä Gill, Stephen: Valta ja vastarinta uudessa maailmanjärjestyksessä Ginzburg, Carlo: Juusto ja madot: 1500-luvun myllärin maailmankuva

34 / saatavilla olevaa tuotantoa

34 • Gaudeamus

28 36 28 36 31 28 34 29 29 33 34 33 29 31 33 42 38 31 33 39 33 29 33 33 36 36 29 36 33 33 33 33 30 27 33 53 33 39 38 36 27 25 30 31 26 26 36 32 31 30 37 35 36 31

9789524952699 9516628729 9789524952675 9516628044 9789524951302 9789524951104 9789524952095 9516629792 9789516625839 9789524952477 9789524950763 9789524950961 9789524951852 9789524950503 9789524951319 9789524951517 9789524952798 9789524951197 9789516629134 9789524951326 9516628478 9789524951050 9789516629608 9789516629271 9789524952422 9789524951630 9516628192 9789524950770 9789516628052 9516628486 9516628745 9516629148 9789516627673 9789516627680 9789516629455 9789524951647 9789524951586 9789524951814 9789524951142 9789524951869 9516629156 9516626742 9789524950787 9789524951333 9516628303 9516628273 9789524951876 9789524953023 9516629644 9789516628670 9789524950244 9789524950497 9789524951593 9789524950251


Ensimmäinen tekijä ja teos

Hinta ISBN

Gronow, Jukka: Sosiologian klassikot Gylling, Heta: Kehityksen etiikka ja filosofia Gylling, Heta: Syy Haarni, Ilka: Ikääntyvät juomatavat: elämänkokemus ja muuttuva suhde alkoholiin Haarni, Ilka: Kolmas elämä: aktiiviset eläkeikäiset kaupungissa Haddington, Pentti: Kielentutkimuksen modernit klassikot Hakala, Johanna: Yliopisto – tieteen kehdosta projektimyllyksi? Hakala, Juha T.: Creative thesis writing: a guide to development and research work Hakala, Juha T.: Informaatiohyöky: tiedon ja osaamisen hallinta työelämässä Hakala, Juha T.: Luova prosessi tieteessä Hakala, Juha T.: Opinnäyteopas ammattikorkeakouluille Hakala, Juha T.: Snart magister? Guide för examensarbetet Hakala, Juha T.: Uusi graduopas: melkein maisterin entistä ehompi niksikirja Hakkarainen, Heikki J.: Saksan kielestä ja kulttuurista Hako, Pekka: Säveltäjän maailmat: näkökulmia aikamme suomalaiseen taidemusiikkiin Haldon, John: Bysantin historia Halinen, Petri: Johdatus arkeologiaan Halko, Marja-Liisa: Naiset, miehet ja talous Hallenberg, Helena: Arabiaa vasta-alkajille – seesam aukene Hallenberg, Helena: Ruokakulttuuri islamin maissa Hannula, Erja: Murtuvat merkit: semiotiikan teoreettisen ja soveltavana tutkimuksen… Hanski, Ilkka: Kaikki evoluutiosta Hanski, Ilkka: Kutistuva maailma: elinympäristöjen häviämisen populaatioekologiset… Hanski, Ilkka: Viestejä saarilta: miksi luonnon monimuotoisuus hupenee? Harjula, Raimo: Jeesus: mies myyttien takana Harle, Vilho: Muuttuva geopolitiikka Harviainen, Tapani: Raamatun heprean lukemisto Haslam, Alexander: Uusi johtamisen psykologia Hatavara, Mari: Luonnolliset ja luonnottomat kertomukset Hautamäki, Antti: Ristiriitainen tiedepolitiikkamme: suuntana innovaatiot vai sivistys? Hautamäki, Antti: Yhteisöllisyyden paluu Hautamäki, Irmeli: Avantgarden alkuperä: modernin estetiikka Baudelairesta Warholiin Hegel, G.W.F.: Taiteenfilosofia: johdanto estetiikan luentoihin Heikkilä, Martta: Taidekritiikin perusteet Heikkinen, Vesa: Genreanalyysi: tekstilajitutkimuksen käsikirja Heikkinen, Vesa: Kielemme kohtalo Heikkinen, Vesa: Kielen voima Heikkinen, Vesa: Teksti työnä, virka kielenä Heikkinen, Vesa: Tekstien arki: tutkimusmatkoja jokapäiväisiin merkityksiimme Heinonen, Meri: Ikuisuuden odotus: uskonto keskiajan kulttuurissa Heinonen, Meri: Pahan tiedon puu: väärä tieto ja väärin tietäminen sydänkeskiajalta valistukseen Heinonen, Visa: Vaikuttamista ja valintoja: monitieteisiä näkökulmia mainontaan ja kulutukseen Heinämaa, Sara: Spiritus animalis: kirjoituksia filosofian historiasta Heiskala, Risto: Talous ja yhteiskuntateoria 1: vanhan maailman talous ja suuri murros Heiskala, Risto: Toiminta, tapa ja rakenne: kohti konstruktionistista synteesiä yhteiskuntatieteissä Heiskala, Risto: Uusi jako: miten Suomesta tuli kilpailukyky-yhteiskunta? Heiskanen, Eva: Ympäristö ja liiketoiminta: arkiset käytännöt ja kriittiset kysymykset Helen, Ilpo: Kansalaisuus ja kansanterveys Henriksson, Lea: Hyvinvointityön ammatit Henriksson, Markku: Kanada: vaahteranlehden maa Herne, Kaisa: Mitä oikeudenmukaisuus on, Hilden, Mikael: Uusi luonnonvaratalous onko biomassa avain kestävään kasvuun? Hiltunen, Ari: Aristoteles Hollywoodissa: menestystarinan anatomia Hiltunen, Raimo: Farmakognosia: farmaseuttinen biologia Kevät 2014 • 35

31 30 31 29 29 31 28 29 28 32 30 25 31 28 28 36 39 33 34 43 33 19 31 31 34 28 36 46 36 29 29 26 32 36 53 32 27 31 31 29 27 28 28 36 29 30 33 28 28 39 33 36 29 42

9789516626805 9789516628878 9789524950169 9789524950794 9789524951340 9789524951357 9789516628786 9516627862 9516629806 9789524952781 9516629032 951662832X 9789524950466 9789524951111 9516629466 9789524950978 9789524950510 9789524951159 9789524951616 9789524951654 9789515707642 9789524950985 9789524950008 9789524950268 9789524952101 9516628826 9789524951012 9789524952118 9789524951661 9789524952774 9516629288 9789516628762 9789524953030 9789524952125 9789524952248 9789524951883 9789524950015 9789516628069 9516629296 9789516627888 951662877X 9789516629813 9516628990 9789516628885 9789516628076 951662930X 9516629040 9516628893 9516629172 9516629652 9789524952484 9789524952859 9789516627529 9789524952767

saatavilla olevaa tuotantoa / 35


Ensimmäinen tekijä ja teos

Hinta ISBN

Hirsjärvi, Sirkka: Tutkimushaastattelu: teemahaastattelun teoria ja käytäntö Hoikkala, Tommi: Apina pulpetissa: ysiluokan yhteisöllisyys Holden, Anthony: William Shakespeare Holma, Katariina: Tutkimusmatkalla: teoria, metodologia ja filosofia kasvatustutkimuksessa Huhtala, Hannele: Kriisi ja viestintä: yhteiskunnallisten kriisien johtaminen julkisuudessa Husserl, Edmund: Eurooppalaisten tieteiden kriisi ja transsendentaalinen fenomenologia Husu, Liisa: Tiede, tieto ja sukupuoli Hylland, Eriksen Thomas: Toista maata? Johdatus antropologiaan Hyvönen, Antero: Nykykreikkaa ulkomaalaisille: oppi- ja harjoituskirjan sanasto Hämeen-Anttila, Jaakko: Johdatus Koraaniin Hämeen-Anttila, Jaakko: Kaikki syntyy kriisistä Hämeen-Anttila, Jaakko: Uskontojen risteyksissä: Välimeren uskontojen juurilla Härmänmaa, Marja: Anarkismi, avantgarde, terrorismi Häsä, Jokke: Johdatus abstraktiin algebraan Häyry, Matti: Ihminen 2.0: geneettisen valikoinnin ja paranteluneettiset kysymykset Ihantola, Eeva-Mari: Yrityksen kirjanpito: perusteet ja sovellusharjoitukset Iivonen, Antti: Puheen salaisuudet: fonetiikan uusia suuntia Ikonen, Teemu: 1700-luvun eurooppalaisen kirjallisuuden ensyklopedia Ilmonen, Kaj: Moderniteetti ja moraali Inkinen, Tommi: Tietoyhteiskunnan maantiede Itkonen, Hannu: Kenttien kutsu: tutkimus liikuntakulttuurin muutoksesta Itkonen, Hannu: Kuningaspelin kentät jalkapalloilu paikallisena ja globaalina ilmiönä Jalava, Janne: Yhteiskunnan järjestelmät Niklas Luhmannin ajattelu Jallinoja, Riitta: Perheen vastaisku: familistista käännettä jäljittämässä Jallinoja, Riitta: Vieras perheessä Jasinskaja-Lahti, Inga: Identities, Intergroup Relations and Acculturation Jasinskaja-Lahti, Inga: Rasismi ja syrjintä Suomessa: maahanmuuttajien kokemuksia Johansson, Frank: Hyvän tekeminen ja valta: humanitarismin kriittistä tarkastelua Johansson, Marjut: Monikielinen Eurooppa: kielipolitiikkaa ja käytäntöä Jokinen, Arja: Puhua vastaan ja vaieta: neuvottelu kulttuurisista marginaaleista Jokinen, Eeva: Aikuisten arki Joutsenvirta, Maria: Vastuullinen liiketoiminta kansainvälisessä maailmassa Joyce, James: Ulysses Juntto, Anneli: Asumisen unelmat ja arki: suomalainen asuminen muutoksessa Justinos Marttyyri: Apologiat ja Dialogi Tryfonin kanssa Juti, Riku: Johdatus metafysiikkaan Juti, Riku: Tiedon filosofia antiikista nykyaikaan Juusola, Hannu: Israelin historia Järvelä, Tuomas: Suomi-islanti-suomi sanakirja Järvenkylä, Joose: Tavallisen kielen filosofia Järvinen, Jouni: Itä-Eurooppa matkalla länteen Kaarakainen, Teija: Stoalaisuus: tiedon, tunteiden ja hyvän elämän filosofia Kaimio, Maarit: Antiikin kirjallisuus ja sen perintö Kaisto, Jani: Hallintavalta: sosiaalisen, politiikan ja talouden kysymyksiä Kakkuri-Knuuttila, Marja-Liisa: Argumentti ja kritiikki: lukemisen, keskustelun ja vakuuttamisen taidot Kakkuri-Knuuttila, Marja-Liisa: Mitä on tutkimus? Argumentaatio ja tieteenfilosofia Kalliala, Marjatta: Enkeliprinsessa ja itsari liukumäessä: leikkikulttuuri ja yhteiskunnan mu Kalliala, Marjatta: Kato mua!: kohtaako aikuinen lapsen päiväkodissa? Kalliala, Marjatta: Lapsuus hoidossa? Aikuisten päätökset ja lasten kokemukset päivähoidossa Kallio, Jyrki: Jadekasvot: valittuja tarinoita Kiinan muinaisajoilta Kallio, Jyrki: Jadelähde: valittuja kirjoituksia Kiinan keskiajalta Kallio, Jyrki: Jadepeili: valittuja kirjoituksia keisarillisen Kiinan kulta-ajoilta Kallio-Tamminen, Tarja: Kvanttilainen todellisuus: fysiikka ja filosofia maailmankuvan muovaajina Kant, Immanuel: Puhtaan järjen kritiikki

36 / saatavilla olevaa tuotantoa

36 • Gaudeamus

36 36 33 34 31 33 27 36 30 31 23 29 31 36 36 34 29 36 23 29 25 29 39 29 33 31 26 36 29 29 30 43 41 34 33 30 39 36 46 34 38 33 31 33 33 31 30 35 33 36 36 36 31 43

9789524950732 9789524953047 9516628907 9789524951890 9789524950022 9789524951685 9516629318 9789516629165 9789524951579 9789516629240 9789524952866 9789516628335 9789524950275 9789524952347 9789524952491 9789524952293 9516629180 9789524950800 9516627366 9516629822 9516626564 9789524950039 9789524952255 9516629660 9789524951166 9789524951173 9516628508 9789524953054 9516629482 9516629059 9789516629615 9789524952132 9789524952262 9789524951364 9789524950350 9789516628212 9789524952873 9516629202 9789524950282 9789524952507 9789524952149 9516628915 9789524950701 9789524951180 9789516627383 9789516629325 9789516627710 9789524950527 9789524952279 9516629474 9789524950299 9789524950817 9789524950749 9789524951692


Ensimmäinen tekijä ja teos

Hinta ISBN

Kantola, Anu: Hetken hallitsijat: julkinen elämä notkeassa yhteiskunnassa Kantola, Anu: Maailman tila ja Suomi Kantola, Johanna: Tasa-arvo toisin nähtynä: oikeuden ja politiikan näkökulmia tasa-arvoon… Karisto, Antti: Yksi piano vai kymmenen lehmää? Kirjoituksia arjen ilmiöistä Karjalainen, Lasse: Yrittäjän talousopas Karjalainen, Sakari: Tutkijan eettiset valinnat Karkulehto, Sanna: Seksin mediamarkkinat Karlsson, Fred: Kielitieteellisen analyysin harjoituksia Karlsson, Fred: Yleinen kielitiede Karttunen, Klaus: Orientin etymologinen sanakirja Karttunen, Klaus: Rigveda: valikoima muinaisintialaisia hymnejä Karvonen, Erkki: Elämää mielikuvayhteiskunnassa: imago ja maine menestystekijöinä… Katajala-Peltomaa, Sari: Lapsuus ja arki antiikissa ja keskiajalla Katajamäki, Sakari: Kirjallisuuden avantgarde ja kokeellisuus Kaukonen, Olavi: Huumeiden käyttäjä hyvinvointivaltiossa Kenttälä, Marjukka: Kieli käyttöön: suomen kielen alkeisoppikirja Kenttälä, Marjukka: Kieli käyttöön: suomen kielen alkeisoppikirja (mp3/CD) Kenttälä, Marjukka: Kieli käyttöön: suomen kielen jatko-oppikirja Kenttälä, Marjukka: Monikulttuurisen maamme kirja: suomen kielen ja suomalaisen kulttuurin lukukirja Kenttälä, Marjukka: Suomi sujuvaksi 1 Kenttälä, Marjukka: Suomi sujuvaksi 1 (mp3/CD) Kenttälä, Marjukka: Suomi sujuvaksi 2: jatko-oppikirja Keskitalo, Jorma: Ihmiskunnan energiakriisi Ketola, Kimmo: Uskonto ja ihmismieli johdatus kognitiiviseen uskontotieteeseen Khosravi, Shahram: ”Laiton” matkaaja: paperittomuus ja rajojen valta Kiikeri, Mika: Tiede tutkimuskohteena: filosofinen johdatus tieteentutkimukseen Kilpinen, Erkki: Pragmatismi filosofiassa ja yhteiskuntatieteissä Kinnunen, Taina: Lihaan leikattu kauneus: kosmeettisen kirurgian ruumiillistuneet merkitykset Kinnunen, Taina: Seksuaalinen ruumis: kulttuuritieteelliset lähestymistavat Kirjavainen, Sakari: Konnia ja huligaaneja: elokuvasukupolvien kohtaamisia Klinge, Matti: Ylioppilaslehti Knuuttila, Tarja: Representaatio: tiedon kivijalasta tieteiden työkaluksi Koivusalo, Meri: Kansalaisesta kuluttajaksi: markkinat ja muutos terveydenhuollossa Kopomaa, Timo: City in your pocket, the: birth of the mobile information society Kopomaa, Timo: Ei meidän pihallemme! Paikalliset kiistat tilasta Kopomaa, Timo: Kännykkäyhteiskunnan synty: tihentyvä arki, tiivistyvä kaupunki Koponen, Juhani: Kehitysmaatutkimus: johdatus perusteisiin Korhonen, Kuisma: The Event of Encounter in Art and Philosophy: Continental Perspectives Korkman, Petter: Filosofian historian kehityslinjoja Kortti, Jukka: Näköradiosta digiboksiin: suomalaisen television sosiokulttuurinen historia Kortti, Jukka: Ylioppilaslehden vuosisata Koskela, Hille: Pelkokierre: pelon politiikka, turvamarkkinat ja kamppailu kaupunkitilasta Koskinen, Seppo: Suomen väestö Kosunen, Tapio: Avoin yliopisto: sivistystä, osaamista ja tasa-arvoa Kotiranta, Tuija: Sosiaalisen toiminnan perusta Kotkavirta, Jussi: Persoonia vai ihmisiä Kovalainen, Heikki A.: Emerson ja filosofia: Ralph Waldo Emersonin filosofian ääriviivoja Ksenofon: Talouden taito Kujala, Tapio: Radiotyön perusteet: johdatus suoran lähetyksen tekemiseen Kujansivu, Heikki: Tunnustus ja todistus: näkökulmia kahteen elämän esittämisentapaan Kuortti, Joel: Kolonialismin jäljet: keskustat, periferiat ja Suomi Kuortti, Joel: Yliopistoon! Kaunokirjallisia kuvauksia akateemisesta maailmasta Kuuluvainen, Jari: Metsäekonomian perusteet Kuusela, Hanna: Euroopasta ei mitään uutta? Kansalaiset Euroopan unionia etsimässä Kevät 2014 • 37

33 28 36 33 39 33 36 29 34 36 28 30 36 31 28 39 25 39 34 41 35 43 34 33 34 30 31 33 33 38 21 36 33 25 30 25 36 36 31 34 53 36 36 36 36 29 28 30 29 28 33 31 36 28

9789524952071 9516627587 9789524952514 9789524951708 9789524952521 9516628524 9789524951906 9789524950725 9789524950718 9789524953061 9789524951470 9789516627475 9789524952989 9789524950305 951662863X 9789524950213 9789524953016 9789524950220 9789524952538 9789524950237 9789524952750 9789524952460 9789524952156 9789524950077 9789524953078 9789516629264 9789524950060 9789524950534 9516629849 9789524953085 9516623468 9789524951371 9789524950824 9516628028 9789524950541 9516627897 9789524950046 9789524951388 9789516627086 9789524950312 9789524952880 9789524951067 9789516629639 9789524950473 9789524951913 9789524950183 9789524950176 9789524951203 9516627226 9789524950053 9789524950145 9789524952897 9789524950558 9789524951074

saatavilla olevaa tuotantoa / 37


Ensimmäinen tekijä ja teos

Hinta ISBN

Kuusela, Hanna: Konsulttidemokratia: miten valtiosta tehdään tyhmä ja tehoton Laakkonen, Juha: Ekologinen parasitologia: nisäkkäiden ja loisten vuorovaikutussuhteet Laakkonen, Simo: Vesiensuojelun synty: Helsingin ja sen merialueen ympäristöhistoriaa 1878 Laakso, Seppo: Kaupunkitalous: johdatus kaupungistumiseen, kaupunkien maankäyttöön… Laaksonen, Mikko: Sosiaaliepidemiologia: väestön terveyserot ja niihin vaikuttavat sosiaaliset… Laiho, Anne: Terveysalan ammatit ja koulutus Laine, Markus: Tapaustutkimuksen taito Laitinen, Arto: Itseään tulkitseva eläin: Charles Taylor ja filosofinen ihmistutkimus Laitinen, Arto: Solidaarisuus Laitinen, Merja: Asiakkuus sosiaalityössä Lammenranta, Markus: Tietoteoria Lampinen, Osmo: Suomen koulutusjärjestelmän kehitys Lassila, Pertti: Syvistä riveistä: kansankirjailija, sivistyneistö ja kirjallisuus 1800-lu Laukkanen, Anne-Maria: Ihmeellinen ihmisääni: äänenkäytön ja puhetekniikan perusteet, arviointi… Launis, Veikko: Geeniteknologia, arvot ja vastuu Lehtinen, Ari: Oikeudenmukaisuus ja ympäristö Lehtonen, Tuomas M. S.: Lopun leikit: uskon, historian ja tieteen eskatologiat Leibniz, Gottfried Wilhelm: Filosofisia tutkielmia Leinonen, Anu: Turkki: Euroopan rajalla? Lemola, Tarmo: Innovaatiopolitiikka: kenen hyväksi, keiden ehdoilla? Leppänen, Taru: Vallatonta musiikkia: lastenmusiikkikulttuuri 2000-luvun Suomessa Liebkind, Karmela: Monikulttuurinen Suomi etniset suhteet tutkimuksen valossa Liebkind, Karmela: Venäläinen, virolainen, suomalainen: kolmen maahanmuuttajaryhmän… Liikkanen, Mirja: Suomalainen vapaa-aika: arjen ilot ja valinnat Lindberg, Susanna: Johdatus Hegelin Hengen fenomenologiaan Lindholm, Arto: Maailman parantajat: globalisaatiokriittinen liike Suomessa Lindroos, Kia: Politiikan nykyteoreetikkoja Liukko, Jyri: Solidaarisuuskone elämän vakuuttaminen ja vastuuajattelun muutos Luhmann, Niklas: Ekologinen kommunikaatio Lummaa, Karoliina: Monitieteinen ympäristötutkimus Lunkka, Juha Pekka: Maapallon ilmastohistoria kasvihuoneista jääkausiin Luova, Outi: Yhdentyvä Aasia: alueellinen yhteistyö Itä- ja Kaakkois-Aasiassa Lyytikäinen, Erkki: Suomen murrekirja Lyytimäki, Jari: Jälkeemme vedenpaisumus? Ilmastonmuutoksen ja merien suojelun ekologiset… Lyytimäki, Jari: Unohdetut ympäristöongelmat Lyytimäki, Jari: Valon varjopuolet: valosaaste ympäristöongelmana Lyytimäki, Jari: Ympäristön tila ja suojelu Suomessa Löfström, Jan: Voiko historiaa hyvittää? Historiallisten vääryyksien korjaaminen ja anteeksiantaminen Löytty, Olli: Rajanylityksiä: tutkimusreittejä toiseuden tuolle puolen MacIntyre, Alasdair: Hyveiden jäljillä: moraaliteoreettinen tutkimus Malmelin, Nando: Mainonnan lukutaito: mainonnan viestinnällistä luonnetta ymmärtämässä Malmelin, Nando: Välittäjät: vastuullisen viestinnän tulevaisuus Manninen, Juha: Ajattelun välineet ja maailmat: kirjoituksia Jaakko Hintikan filosofiasta Martikainen, Tuomas: Muuttajat: kansainvälinen muuttoliike ja suomalainen yhteiskunta Massa, Ilmo: Arkielämän ympäristöpolitiikka Massa, Ilmo: Vihreä teoria: ympäristö yhteiskuntateorioissa Mauriala, Vesa: Uutta aikaa etsimässä: individualismi, moderni ja kulttuurikritiikki tule Meadows, Donella: Kasvun rajat: 30 vuotta myöhemmin Meurman-Solin, Anneli: Ihmistieteet tänään Mickwitz, Margaretha: Roolien murtajat: tasa-arvokeskustelua 1960-luvulta 2000-luvulle Miettinen, Reijo: Oppitunnista oppimistoimintaan Miettinen, Seppo K.: Logiikka: perusteet Miettinen, Timo: Fenomenologian ydinkysymyksiä Mikkonen, Kai: Kuva ja sana: kuvan ja sanan vuorovaikutus kirjallisuudessa…

38 / saatavilla olevaa tuotantoa

38 • Gaudeamus

31 29 29 46 36 36 31 33 26 37 29 25 27 29 26 28 26 41 33 29 33 30 29 30 34 27 33 37 27 34 36 30 39 36 28 38 39 36 27 33 28 33 33 39 28 31 33 33 33 31 25 30 36 33

9789524952903 9789524950565 9516628095 9789516628939 9789524951715 9789524951920 9789524950329 9789524950336 9789524951722 9789524951739 9789516625723 9516627234 9789524950572 951662782X 951662894X 9516628958 9516627730 9789524951210 9789524950343 9516629105 9789524951746 9516627900 9516629199 9789524950589 9789524951753 9516629490 9789524950596 9789524952910 9516628648 9789524952392 9789524950831 9516629679 9789524952996 9789524951227 9516629687 9789524953092 9789524951005 9789524952286 9516629504 9789516628960 9516629024 9789524950602 9789524951036 9789524952927 9516629695 9789524950848 9516629342 9789516629516 9516629350 9789524950855 9516625606 9789516628656 9789524951807 9789516629219


Ensimmäinen tekijä ja teos

Hinta ISBN

Mill, John Stuart: Utilitarismi 29 Mononen, Tuija: Hyvä ja paha ruoka: ruoan tuotannon ja kuluttamisen vaikutukset 34 Mononen, Tuija: Ruokakysymys: näkökulmia yhteiskuntatieteelliseen elintarviketutkimukseen 27 Mustajoki, Arto: Kevyt kosketus venäjän kieleen 33 Mustakallio, Katariina: Uskonto ja yhteisö antiikin Roomassa 36 Mylly, Tuomas: Tekemisen vapaus: luovuuden ehdot ja tekijänoikeus 27 Mäenpää, Pasi: Helsinki takaisin jaloilleen: askelia toimivampaan kaupunkiin 34 Mäkelä, Anna: Sukupuolishow: johdatus feministiseen mediatutkimukseen 30 Mäkinen, Jukka: John Rawlsin filosofia: oikeudenmukaisuus moniarvoisessa yhteiskunnassa 36 Mäntylä, Jorma: Journalistin etiikka 33 Määttänen, Pentti: Filosofia: johdatus peruskysymyksiin 31 Määttänen, Pentti: Taide maailmassa: pragmatistisen estetiikan lähtökohtia 33 Määttänen, Pentti: Toiminta ja kokemus: pragmatistista terveen järjen filosofiaa 31 Mörä, Tuomo: Mediatutkimuksen vaeltava teoria 33 Nancy, Jean-Luc: Filosofin sydän: Corpus ja Tunkeilija 29 Niemelä, Jari: Ihminen ja ympäristö 49 Nieminen, Hannu: Onko Eurooppa olemassa? Näkökulmia eurooppalaiseen julkisuuteen ja demokratiaan 31 Niiniluoto, Ilkka: Dynaaminen sivistysyliopisto: sata puhetta ja kirjoitusta vuosilta 1987–2010 38 Niiniluoto, Ilkka: Nykyajan etiikka: keskusteluja ihmisestä ja yhteisöstä 28 Niiniluoto, Ilkka: Talous ja filosofia 34 Niiniluoto, Ilkka: Tarkemmin ajatellen: kansakunnan henkinen tila 33 Niiniluoto, Ilkka: Wienin piiri 29 Niiranen, Vuokko: Johtaminen sosiaalialalla 34 Nojonen, Matti: Jymäyttämisen taito: strategiaoppeja muinaisesta Kiinasta 36 Nojonen, Matti: Kiinalaisia strategiaoppeja 39 Nummi, Seppo: Arktinen sinfoniaviha: valittuja kulttuuripoliittisia ess. 15 Nussbaum, Martha C.: Talouskasvua tärkeämpää: miksi demokratia tarvitsee humanistista sivistystä 34 Nylund, Mats: Urheilu, maine ja raha: tutkimuksia vuoden 2005 yleisurheilun MM-kisoista 33 Oittinen, Vesa: Immanuel Kantin filosofia 38 Oksala, Johanna: Feministinen filosofia 29 Oksanen, Markku: Etiikan lukemisto 36 Oksanen, Markku: Ympäristöetiikan perusteet 37 Oksanen, Markku: Ympäristöfilosofia: kirjoituksia ympäristönsuojelun eettisistä perusteista 30 Onnismaa, Jussi: Ohjaus- ja neuvontatyö: aikaa, huomiota ja kunnioitusta 33 Oulasvirta, Antti: Ihmisen ja tietokoneen vuorovaikutus 36 Pakaslahti, Johannes: Euroopan sosiaalisen mallin aineksia 27 Pakkasvirta, Jussi: Cafe con tango: relaciones de Finlandia y America Latina 29 Pakkasvirta, Jussi: Pulp & fiction: tarinoita globalisaatiosta ja sellutehtaasta 27 Palmen, Erkki: Elementa linguae latinae 29 Paltemaa, Lauri: Kiinan kansantasavallan historia 41 Parviainen, Jaana: Meduusan liike: mobiiliajan tiedonmuodostuksen filosofiaa 27 Paukku, Timo: Kymmenen uutta ihmettä: teknologiat, jotka muuttavat maailmaa 31 Pekkanen, Tuomo: Ars grammatica: latinan kielioppi 31 Peltonen, Matti: Lukkari Saxbergin rikos ja herännäispappilan etiikka: mikrohistoriallinen tutkimus… 31 Peltonen, Matti: Remua ja ryhtiä: alkoholiolot ja tapakasvatus 1950-luvun Suomessa 27 Pennington, Donald C.: Pienryhmän sosiaalipsykologia 31 Penttilä, Timo: Oikeat ja väärät arkkitehdit: 2000 vuotta arkkitehtuuriteoriaa 36 Pietarinen, Juhani: Etiikan teorioita 29 Pietikäinen, Petteri: Hulluuden historia 39 Pietikäinen, Petteri: Työstä, jousta ja jaksa: työn ja hyvinvoinnin tulevaisuus 24 Pietikäinen, Petteri: Valta Suomessa 33 Pietilä, Kauko: Journalismi ammattina: journalistiprofession teoria 38 Piirainen, Timo: Yhteiskunnalliset jaot: 1990-luvun perintö 27 Pingoud, Ernest: Taiteen edistys: valittuja kirjoituksia musiikista ja kirj. 21 Kevät 2014 • 39

9789516627918 9789524952552 9516629520 9789524952569 9789524950619 9789516629707 9789524952163 9516629857 9789524952576 9789524950862 9789516626331 9789524952309 9789524950879 9516628974 9789524951418 9789524952170 9789524950626 9789524951944 9516629393 9789524953108 9789524950886 9516628664 9789524951425 9789524951289 6418616185372 9516625932 9789524952187 9516629881 9789524951951 9516629539 9789524951562 9789524952316 9789516626942 9789524952057 9789524951760 9516628370 9516627846 9789524950909 9789516624818 9789524952583 9516629717 9789524952804 9789524950992 9789516629868 9516628583 9789516629547 9789524953115 9789516627413 9789524952934 9789524952200 9789524951432 9789524952323 9516628389 9516626246

saatavilla olevaa tuotantoa / 39


Ensimmäinen tekijä ja teos

Hinta ISBN

Pirttilä-Backman, Anna-Maija: Arvot, moraali ja yhteiskunta: sosiaalipsykologisia näkökulmia… Pitkäranta, Reijo: Latina medicorum: latinaa lääkäreille Ponten, Frithiof: Klassisen kreikan alkeisoppikirja Ponten, Frithiof: Klassisen kreikan alkeisoppikirja (2 cd) Pulkkinen, Tuija: Postmoderni politiikan filosofia Purhonen, Semi: Kenen sukupolveen kuulut? Suurten ikäluokkien tarina Puro, Jukka-Pekka: Johdatus puheviestinnän teorioihin Puuronen, Anne: Nuori ruumis Puuronen, Vesa: Rasistinen Suomi Puustinen, Liina: Kuluttajamuotti: kuluttajuuden tuottamisesta mainonnaninstituutioissa Pyysiäinen, Ilkka: Jumalten keinu: kiertoajelu uskontotieteessä Pyöriä, Pasi: Työhyvinvointi ja organisaation menestys Pölönen, Ritva: Ryhmä hoitaa: teoriaa ja käytäntöä Raatikainen, Panu: Ajattelu, kieli, merkitys: analyyttisen filosofian avainkirjoituksia Raatikainen, Panu: Ihmistieteet ja filosofia Radistsev, Aleksandr: Matka Pietarista Moskovaan Raento, Pauliina: Kuuba maa, kansa, yhteiskunta Raento, Pauliina: Rahapelaaminen Suomessa: aiheet ja aineistot Rahkonen, Keijo: Sosiologisia nykykeskusteluja Rahkonen, Keijo: Utopiat ja antiutopiat: kirjoituksia vuosituhannen päättyesä Raivio, Kari: Rajalla: tiede rajojaan etsimässä Ranta, Esa: Biometria: tilastotiedettä ekologeille Rantala, Kati: Projektiyhteiskunnan kääntöpuolia Rauhala, Lauri: Henkinen ihminen henkinen ihmisessä & ihmisen ainutlaatuisuus Rauhala, Lauri: Ihminen kulttuurissa – kulttuuri ihmisessä Raunio, Kyösti: Olennainen sosiaalityössä Raunio, Kyösti: Sosiaalipolitiikan lähtökohdat Raunio, Kyösti: Sosiaalityö murroksessa Raunio, Tapio: Euroopan rajat: laajentuva Euroopan unioni Raunio, Tapio: Euroopan tulevaisuus Raunio, Tapio: Eurooppalaistuminen: Suomen sopeutuminen Euroopan integraatioon Raunio, Tapio: Liittovaltiot: federalismin teoria ja arki Rawls, John: Kansojen oikeus: julkisen järjen puolustus Reiners, Ilona: Estetiikan klassikot: Platonista Tolstoihin Reivinen, Jukka: Kansan terveys, yksilön hyvinvointi Reivinen, Jukka: Ketä kiinnostaa? Lasten ja nuorten hyvinvointi ja syrjäytyminen Richardson, John: Essays on sound and vision Rolin, Kristina: Soveltava yhteiskuntatiede ja filosofia Roslin, Tomas: Suomen lantakuoriaiset: opas santiaisista lantiaisiin Rossi, Leena-Maija: Tarkemmin katsoen: visuaalisen kulttuurin lukukirja Ruckenstein, Minna: Lapsuus ja talous Ruotsila, Markku: Yhdysvaltain kristillinen oikeisto Rutanen, Reijo: Serbia: Euroopan sairain mies Rydenfelt, Henrik: Mitä on filosofia? Saari, Juho: Historiallinen käänne: johdatus pitkän aikavälin historian tutkimukseen Saari, Juho: Hyvinvointi suomalaisen yhteiskunnan perusta Saari, Juho: Hyvinvointivaltio: Suomen mallia analysoimassa Saari, Juho: Oikeudenmukaisuus hyvinvointivaltiossa Saari, Juho: Reformismi: sosiaalipolitiikan perusteet 2000-luvun alussa Saarikoski, Petri: Funetista Facebookiin: internetin kulttuurihistoria Saariluoma, Pertti: Moderni kognitiotiede Saarinen, Risto: Keskiajan filosofia Saastamoinen, Ari: Afrikan loistavat kaupungit: elämä roomalaisajan Pohjois-Afrikassa Said, Edward W.: Orientalismi

40 / saatavilla olevaa tuotantoa

40 • Gaudeamus

33 29 36 28 31 33 29 26 36 29 28 36 32 31 30 34 36 33 27 17 29 39 30 36 31 36 25 25 27 28 29 26 29 39 26 26 37 29 39 33 33 33 27 31 29 34 31 31 27 33 31 33 36 38

9516629369 9789516622876 9789524950367 9789524951609 9789516627246 9789524950633 9516626653 9516628397 9789524951968 9789524950640 9516629873 9789524952330 9789524951487 9789516626836 9789516628984 9789524950084 9789524951975 9789524952590 9516628400 951662684X 9789524950398 9789524952446 9789516629554 9789524950916 9789524951456 9789524951029 9516626149 9516628133 9516628680 9789524950374 9516629725 9516628532 9789516629738 9789524950923 9789524952613 9789524953160 9789524951449 9516629741 9789524951128 9789524950091 9789524952941 9789524950657 9516628699 9789524951531 9516629407 9789524951838 9789524951524 9789524950190 9516628419 9789524951234 9789516628243 9789524950930 9789524951241 9789524951982


Ensimmäinen tekijä ja teos

Hinta ISBN

Salmenniemi, Suvi: Suhteiden Venäjä Salminen, Hannele: Johdatus logiikkaan Saukkonen, Pasi: Erilaisuuksien Suomi: vähemmistö- ja kotouttamispolitiikan vaihtoehdot Seeck, Hannele: Johtamisopit Suomessa: taylorismista innovaatioteorioihin Seppä, Anita: Kauneuden sukupuoli: näkökulmia feministiseen estetiikkaan Seppä, Anita: Kuvien tulkinta Sergejeff, Andrei: Afganistanin historia: silkkitietä kulttuurien risteykseen Setälä, Maija: Demokratian arvo: teoriat, käytännöt ja mahdollisuudet Shakespeare, William: William Shakespearen sonetit Shusterman, Richard: Taide, elämä ja estetiikka: pragmatistisen filosofian näkökulma estetiikkaan Silvennoinen, Heikki: Elinikäinen oppiminen Silvennoinen, Heikki: Koulutus marginalisaation hallintana Simmel, Georg: Suurkaupunki ja moderni elämä kirjoituksia vuosilta 1895-1917 Simola, Raisa: Afrikkalaisen filosofian antologia Simpura, Jussi: Tilastot käyttöön! Opas tilastojen maailmaan Siukonen, Jyrki: Muissa maailmoissa: maapallon ulkopuolisten olentojen kulttuurihistoriaa Sivonen, Seppo: Aasian kaupunkivaltioiden historia: Hongkong, Macao ja Singapore Spinoza, Benedictus de: Etiikka Stocchetti, Matteo: Images and communities: the visual construction of the social Strandell, Harriet: Lapset iltapäivätoiminnassa: koululaisten valvottu vapaa-aika Strellman, Urpu: Tieteen yleistajuistaminen Ståhle, Pirjo: Innostava yliopisto kohti uudistavaa yliopistojohtamista Sunzi: Sodankäynnin taito Suomi, Kari: Fonetiikan ja suomen äänneopin perusteet Suominen, Jaakko: Sosiaalisen median lyhyt historia Suoranta, Juha: Radikaali kasvatus: kohti kasvatuksen poliittista sosiologiaa Suvanto, Antti: Modernismi taloustieteessä ja talouspolitiikassa: o-ryhmän kirjoituksia… Swedenborg, Emanuel: Clavis hieroglyphica: hieroglyfinen avain ja muita filosofisia tekstejä Tabell, Max: Jazzmusiikin harmonia Tacitus: Taistelu keisarivallasta: Rooman historia 69-70 jKr. Tainio, Liisa: Vuorovaikutusta luokkahuoneessa: näkökulmana keskustelunanalyysi Tammi, Tuukka: Addiktioyhteiskunta: riippuvuus aikamme ilmiönä Tapana, Pentti: Elävä solu Tapaninen, Ulla: Merenkulun logistiikka Tarasti, Eero: Arvot ja merkit: johdatus eksistentiaalisemiotiikkaan Tarasti, Eero: Johdatusta semiotiikkaan: esseitä taiteen ja kulttuurin merkkijärjestelmistä Teppo, Annika: Afrikan aika: näkökulmia Saharan eteläpuoliseen Afrikkaan Thesleff, Holger: Platonin arvoitus Tiilikainen, Teija: Integraation teoria Timonen, Sari: Sienten biologia Tocqueville, Alexis de: Demokratia Amerikassa Tommila, Päiviö: Research in Finland – A history Torsti, Pilvi: Suomalaiset ja historia Tuomala, Matti: Julkistalous Tuovinen, Liisa: Saanko olla totta? Sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuus Turtiainen, Jouni: Ikkuna juutalaisuuteen: historia, usko, kulttuuri Turunen, Seppo: Lemmikkielämää: ihmisen eläinsuhde ja eläinten hyödyntäminen Törrönen, Jukka: Valvontaa ja vastuuta: päihteet ja julkisen tilan moraalisäätely Törrönen, Maritta: Onni on joka päivä: lapsiperheen arki ja hyvinvointi Uusitalo, Liisa: Kulttuuriosaaminen: tietotalouden taitolaji Vaden, Tere: Heidegger, Zizek ja vallankumous Vakkuri, Jarmo: Paras mahdollinen julkishallinto? Tehokkuuden monet tulkinnat Valkonen, Tapani: Rekisteriaineistot yhteiskunta- ja terveystutkimuksessa Valtonen, E. Tellervo: Suomen kalojen loiset Kevät 2014 • 41

33 29 36 42 27 37 39 29 31 29 25 30 31 29 34 26 29 31 33 36 36 29 33 31 36 31 31 29 31 36 29 38 36 42 28 33 38 38 30 43 36 35 37 36 36 32 32 27 33 33 33 39 25 53

9789524950381 9789516625495 9789524952958 9789524952453 9516628540 9789524952620 9789524952194 9789516628816 9789524951845 9516626971 9516627250 9789516628557 9516629083 9789516628175 9789524952965 9516628834 951662958X 9789516626010 9789524950206 9789524952354 9789524952637 9789524952224 9789516629561 951662975X 9789524953139 9789516629370 9516628702 9516628001 9789524950695 9789524951791 9789524950107 9789524953122 9789524951548 9789516723733 9516629091 9789516625129 9789524951999 9789524952002 9789524950428 9789524952972 9516629008 9789524951043 9789524952644 9789524950671 9789524952019 9789524951463 9789524952026 9516629113 9789524952415 9789524951081 9789524952361 9789524951258 9516627285 9789524952378

saatavilla olevaa tuotantoa / 41


Ensimmäinen tekijä ja teos

Hinta ISBN

Valtonen, Pekka: Latinalaisen Amerikan historia Vartiainen, Pirkko: Johtajana kaaoksen reunalla: kuinka selviytyä pirullisista ongelmista Vasko, Timo: Kirkkojen maailmanneuvoston lähetys- ja uskontoteologiaa Vehmas, Simo: Vammaisuus: johdatus historiaan, teoriaan ja etiikkaan Vehviläinen, Sanna: Ohjaus vuorovaikutuksena Vesala, Kari Mikko: Argumentaatio ja tulkinta: laadullisen asennetutkimuksen lähestymistapa Vesterinen, Ilmari: Korea: kolme ovea tiikerin valtakuntaan Vesterinen, Ilmari: Shintolaisuus: Japanin kansallisuskonto Viinamäki, Olli-Pekka: Eurooppahallinto ja Suomi Virtanen, Anne: Ilmastonmuutos käytännössä: hillinnän ja sopeutumisen keinoja Worldwatch-instituutti: Maailman tila 2008: kestävä talous Worldwatch-instituutti: Maailman tila 2009: lämpenevään maailmaan Worldwatch-instituutti: Maailman tila 2010: kulutuskulttuurista kestävään elämäntapaan Worldwatch-instituutti: Maailman tila 2011: kuinka maailma ruokitaan Worldwatch-instituutti: Maailman tila 2012: kohti kestävää hyvinvointia Worldwatch-instituutti: Maailman tila 2013: onko liian myöhäistä? Vuorensyrjä, Matti: Tieto ja tietoyhteiskunta Vähätalo, Kari: Työttömyys ja suomalainen yhteiskunta Väliverronen, Esa: Journalismi murroksessa Vänskä, Annamari: Muodikas lapsuus: lapset mainoskuvissa Väyrynen, Raimo: Globalisaatiokritiikki ja kansalaisliikkeet Yesilova, Katja: Ydinperheen politiikka Ylikoski, Petri: Evoluutio ja ihmisluonto Yritystukimusneuvottelukunta: Konsernitilinpäätös yritystutkimuksessa Yritystukimusneuvottelukunta: Yritystutkimuksen tilinpäätösanalyysi Yrjönsuuri, Mikko: Roistovaltion raunioilla: filosofinen arvio Irakin sodasta Zeranska-Gebert, Grazyna: Parlando: musiikkisanakirja Zizek, Slavoj: Pehmeä vallankumous: psykoanalyysi, taide, politiikka Åberg, Veijo: Kilroy kävi täällä: opiskelijoiden matkatoimiston tarina

41 38 29 31 30 29 31 39 30 41 33 35 35 36 36 36 26 25 31 36 25 33 34 29 36 25 36 36 36

9516628435 9789524953153 9789524952545 9789516629578 9789516628441 9789524950114 9789516627970 9789524952385 9789524950121 9789524951784 9789524950688 9789524951098 9789524951555 9789524952033 9789524952439 9789524953009 9516627951 9516627293 9789524951265 9789524952408 9516628265 9789524950947 9789524950435 9789524950954 9789524952040 9516628842 9789524952064 9789524951272 9789524950442

33 33 30 30 30 25 36 31 28 12 30 30 21 32 16 33 31 34 21 30 31 31 27

9789515707543 9789515707628 9789515707482 9521011416 9514593340 9514587774 9789515707505 9789515707369 951570636X 9789515707901 9789515706676 9789515707604 9521011467 9515706297 9789514588143 9789515707383 9789515707864 9789515707833 9514576799 9514592808 9789515707581 9789515707024 9514598032

Palmenia Ahlqvist, Kirsti: Kulutuksen pitkä kaari: niukkuudesta yksilöllisiin valintoihin Aula, Pekka: Verkkoviestintäkirja Dzibladze, Juri: Venäjän ihmisoikeusliike Eloranta, Pertti: Inland and coastal waters of Finland Fogelholm, Mikael: Ratkaisuja ravitsemukseen Forsander, Annika: Monietnisyys, yhteiskunta ja työ Hai, Guo: Matka Kiinan kieleen ja kulttuuriin (+cd) Hallenberg, Helena: Heijastuksia valosta: mystikkojen islam Heinonen, Jari: Työläismies ahdingossa? Kolme miessukupolvea rakennemuutosten Suomessa Hellman, Ben: Venäläisen kirjallisuuden historian pääpiirteet (1056-1991) Holm, Yvonne: Lääkkeitä luonnosta Huotari, Kari: Sosiaalityötä monitoroimassa Huovila, Marja: Karjala Lahdessa Hämäläinen, Kauko: Yhtenäisen peruskoulun menestystarina Hätönen, Heljä: Mistä liikkeelle? Kehitystarveanalyysi oppivan organisaation kehittämiseen Jansson, Mats: Comparative approaches to European and Nordic modernisms Kainulainen, Pauliina: Ihmisten eläinkirja: muuttuva eläinkulttuuri Kantokorpi, Mervi: Runousopin perusteet Kantola, Anu: Media-analyysi: tekstistä tulkintaan Kantola, Janna: Runous plus: tutkielmia modernismin jälkeisestä runoudesta Katajavuori, Nina: Yhteiskunnallinen lääketutkimus: ideasta näyttöön Kauhanen, Erkki: Innovaatiomedia: journalismi tulevaisuuden tekijänä Kivikuru, Ullamaija: Laman julkisivut: media, kansa ja eliitit 1990-luvun talouskriisissä

42 / saatavilla olevaa tuotantoa

42 • Gaudeamus


Ensimmäinen tekijä ja teos

Hinta ISBN

Kivistö, Sari: Satiiri: johdatus lajin historiaan ja teoriaan 36 Kontu, Elina: Erityispedagogiikka ja varhaislapsuus 33 Kupiainen, Reijo: Medialukutaidot, osallisuus, mediakasvatus 31 Kupias, Päivi: Kouluttajana kehittyminen 30 Kupias, Päivi: Perehdyttämisen pelikentällä 31 Kääriäinen, Aino: Lastensuojelutyön dokumentointi: opastusta ja ideoita käytäntöön 19 Ladonlahti, Tarja: Erityispedagogiikka ja aikuisuus 33 Laine, Terhi: Turvakotityön käytännöt: asiantuntijuus ja sukupuolen merkitykset 31 Launonen, Kaisa: Kommunikoinnin häiriöt: syitä, ilmenemismuotoja ja kuntoutuksen perusteita 36 Laurinkari, Juhani: Yhteisötalous: johdatus perusteisiin 31 Lehtinen, Taina: Johdatus tilastolliseen kuvaukseen ihmistieteissä: opiskelijan opas 10 Leino, Pirkko: Taitavan kirjoittajan kielenhuolto: opiskelijan opas 28 Liikanen, Eeva: Kliininen laboratoriotiede 27 Lindh, Raimo: Koulusta selviytyminen: opettajan ja oppilaan yhteinen haaste 30 Lindroos, Heidi: Yksilöksi ryhmässä: ryhmäanalyysi suomalaisessa terapiatyössä 31 Loima, Jyrki: Facing the future: developing teacher education 33 Lonka, Eila: Kuulon ja kielen kuntoutus: vuorovaikutuksesta kommunikointiin 31 Lonka, Eila: Kuulonkuntoutuksen käytännöt muutoksessa 30 Lonka, Irma: Taitava kirjoittaja: opiskelijan opas 25 Mannström-Mäkelä, Leena: Voimaannuttavan ohjaamisen käsikirja: kaaoksesta arjen hallintaan 26 Matikainen, Janne: Aikuiskoulutus verkossa 10 Matikainen, Janne: Oppimisen ohjaus verkossa 25 Matikainen, Janne: Tutkielmamatka verkkoviestintään 29 Matikainen, Janne: Verkko kasvattajana: mitä aikuisen tulisi tietää ja ajatella verkosta? 31 Matikainen, Janne: Vuorovaikutus verkossa: verkkopohjaiset oppimisympäristöt vuorovaikutuksen… 10 Mezirow, Jack ym.: Uudistava oppiminen: kriittinen reflektio aikuiskoulutuksessa 30 Nevgi, Anne: Informaatiolukutaito yliopisto-opetuksessa 28 Niemi, Petteri: Sosiaalialan normatiivinen perusta 30 Niemistö, Raimo: Ryhmän luovuus ja kehitysehdot 30 Nurminen, Eija: Sosiaalipolitiikan uudet avaukset 10 Nurminen, Eija: Sosiaalityö ristipaineissa 10 Ojanen, Sinikka: Ohjauksesta oivallukseen: ohjausteorian käsittelyä 34 Olsonen, Pirkko: Englannin tekstinymmärtäminen opiskelijan opas 34 Pesonen, Pekka: Venäjän kulttuurihistoria 30 Reitala, Heta: Dramaturgioita: näkökulmia draamateorian, dramaturgian ja draama-analyysin ongelmiin 25 Rossi, Riikka: Särkyvä arki: naturalismin juuret suomalaisessa kirjallisuudessa 31 Rusanen, Erja: Esiopetus lapsen silmin: tutkimus kokemuksesta, tiedon… 30 Saastamoinen, Mikko: Kansalaisuuden ääriviivoja: hallinta ja muodonmuutokset myöhäismodernilla… 29 Sarala, Urpo: Oppiva organisaatio: oppimisen, laadun ja tuottavuuden yhdistäminen 30 Sarala, Urpo: Toiveista totta työyhteisöjen kehittäminen käytännössä 16 Servomaa, Sonja: Beauty in the pine: creative expressiveness of the pine in Japanise aesthetics 35 Sevon, Eija: Perhesuhteet puntarissa 30 Silen, Timo: Johtamisen ja strategisen ajattelun näkökulmia 31 Sinko, Päivi: Laki ja lastensuojelu: juridisoituvat käytännöt sosiaalityönarjessa ja… 18 Takala, Marjatta: Erityispedagogiikka ja kouluikä 36 Takala, Marjatta: Luki-vaikeudesta luki-taitoon 35 Teittinen, Antti: Pois laitoksista! Vammaiset ja hoivan politiikka 33 Tuorila, Hely: Elintarvikkeiden aistinvaraiset tutkimusmenetelmät 36 Tran-Nguyen, Laurent: Suomi-vietnam sanakirja = Tu-dien phan lan-viet 42 Veivo, Harri: Vastarinta/Resistanssi: konfliktit, vastustus ja sota semiotiikan tutkimuskohteina 36 Wilen, Raine: Kirjastokokoelmien kehittämisen ja arvioinnin perusteet: teoria… 38 Wrede, Sirpa: Vieraita työssä: työelämän etnistyvä eriarvoisuus 31

Kevät 2014 • 43

9789515707895 9789515707635 9789515707697 9789515706379 9789515707680 9789515707536 9789515707826 9515706424 9789515707819 9789515707062 951457642x 9789515706997 9789515707758 9789515707086 9789515707710 9789515707666 9515706416 9789515707888 9515706467 9789515707420 9514587642 9514597311 9515706955 9789515707673 9514593332 9514568168 9789515707468 9789515707444 9789515707550 9514587812 9514581571 9789515707802 9789515707703 9789515707321 9514597303 9789515707772 9789515707574 9515706335 9789515707871 9514588134 9789515707246 9789515707406 9789515706843 9521011386 9789515707796 9789515706348 9789515707734 9789515707727 9789515707598 9789515706829 9789515706355 9789515707765

saatavilla olevaa tuotantoa / 43


Ensimmäinen tekijä ja teos

Hinta ISBN

Otatieto Airila, Mauri: Mekatroniikka Antila, Anna-Maija: Analyyttisen kemian harjoitustyöt: ionien reaktioita Aro, Martti: Suurjännitetekniikka Aumala, Olli: Mittaustekniikan perusteet Elovaara, Jarmo: Sähkölaitostekniikan perusteet Elovaara, Jarmo: Sähköverkot 1 järjestelmätekniikka ja sähköverkon laskenta Elovaara, Jarmo: Sähköverkot 1 järjestelmätekniikka ja sähköverkon laskenta Eriksson, Lasse: Matlab 7: perusteet ja sovellukset Fabricius, Gunilla: Fysikaalisen kemian taulukoita Hartikainen, Olli-P.: Maarakennustekniikka Haukilahti, Niilo: Sähkötekniikan laskuharjoituksia ratkaisuineen Jokinen, Hannu: Piirisuunnittelun numeeriset menetelmät Jääskeläinen, Anna-Stiina: Puun rakenne ja kemia Kahanpää, Lauri: Johdattelua algebralliseen geometriaan Karhunen, Jouko: Lujuusoppi Keskinen, Kari I.: Kemian laitetekniikan taulukoita ja piirroksia Kivelä, Simo K.: Algebra ja geometria Kivelä, Simo K.: Matriisilasku ja lineaarialgebra Kivelä, Simo K.: Reaalimuuttujan analyysi Kivioja, Seppo: Konetekniikka Kurkela, Timo: Metsän taudit: metsäpatologian perusteet Lakervi, Erkki: Sähkönjakelutekniikka Laukkanen, Petri: Johdatusta mathematica-ohjelmiston käyttöön Lehto, Arto: Mikroaaltomittaustekniikka Lehto, Arto: Millimetriaaltotekniikka Lehto, Arto: Radioaaltojen maailma Lehto, Arto: RF- ja mikroaaltotekniikka Leväinen, Kari I.: Kiinteistö- ja toimitilajohtaminen Lindell, Ismo: Aaltojohtoteoria Lindell, Ismo: Sähkömagneettinen kenttäteoria 1: staattiset kentät Lindell, Ismo: Sähkön pitkä historia Louekari, Kimmo: Elintarvikkeiden turvallisuus Matusiak, Jerzy: Laivan kelluvuus ja vakavuus Mård, Matti: Sähkökäyttö ja tehoelektroniikka Mörsky, Jorma: Sähkölaitostekniikan laskutehtäviä Möttönen, Ville: RF- ja mikroaaltotekniikan harjoituksia Nurmi, Veli-Pekka: Sähköturvallisuuden varmistaminen Pennala, Erkki: Lujuusopin perusteet Pennanen, Seppo: Orgaanisen kemian työtavoista Penttonen, Martti: Johdatus algoritmien suunnitteluun ja analysointiin Pettersson, Tommi: Spice-simulointi Putkonen, Väiski: Paperia: lyhyt johdatus paperin historiaan ja valmistusmenetelmiin Rantamäki, Martti: Geotekniikka Rantamäki, Martti: Pohjarakennus Räisänen, Antti: Radiotekniikan perusteet Saarelma, Hannu: Kuvatekniikan perusteet Salonen, Eero-Matti: Dynamiikka 1 Salonen, Eero-Matti: Dynamiikka 2 Salonen, Eero-Matti: Statiikka Seppälä, Ari: Aineensiirto-oppi Seppälä, Jukka: Polymeeriteknologian perusteet Sihvola, Ari: Antenniteorian harjoituksia Sihvola, Ari: Sähkömagneettinen kenttäteoria 2: dynaamiset kentät

44 / saatavilla olevaa tuotantoa

44 • Gaudeamus

39 20 41 20 37 39 39 25 20 29 20 25 27 25 42 20 25 27 28 33 20 38 20 26 25 33 25 43 25 25 39 21 21 27 25 25 25 33 20 25 20 27 33 29 33 25 28 25 26 25 31 20 25

9789516722743 9789516722989 9789516723702 9516723217 9789516722859 9789516723603 9789516723634 9516723454 9789516721838 9789516723047 9516723381 9516722601 9789516723511 9516722911 9789516722538 9789516720695 9516722350 9516713688 9516722555 9789516723641 9516721893 9789516723597 951672180X 9789516723566 9516723284 9516723500 9516723497 9789516723726 9516722598 9789516723542 9789516723580 9516721931 9789516722934 9516721567 9516721710 9516723292 9516723322 9516722970 9516722520 9516722490 9516721982 951672194X 9789516722576 951672289X 9789516723672 9516723349 9516723039 9516722814 9516722830 9516723446 9789516723481 9516720900 9789516723719


Ensimmäinen tekijä ja teos

Hinta ISBN

Sihvola, Ari: Sähkömagneettisen kenttäteorian harjoituskirja Silvonen, Kimmo: Elektroniikka ja puolijohdekomponentit: analogia- ja digitaalitekniikka… Silvonen, Kimmo: Sähkötekniikka ja piiriteoria passiiviset komponentit, sähköfysiikka… Simonen, Seppo: Sähkölaitteiden direktiivinen turvallisuus Toivonen, Jukka: Analyyttisen kemian harjoitustyöt: kvantitatiivinen analyysi Turunen, Esko: Sumean logiikan matematiikka Vartiainen, Matti: Distributed and mobile work: places, people and technology Vartiainen, Matti: Psykologinen työnopetus Wiksten, Ralf: Lämpövoimaprosessit

29 43 43 21 20 25 33 25 29

9789516723696 9789516723610 9789516723627 9516723195 9789516722996 951672244X 9789516723528 9516720668 9789516723658

Aaltonen, Anja: Koulutus ja ammatti: sanastoa suomeksi ja englanniksi 25 Elomaa, Niina: Korkeakoulusanasto = Högskoleordlista = Higher education glossary 31 Elovaara, Irina: Kliininen neuroimmunologia 65 Fagerstedt, Kurt: Mikä puu – mistä puusta 31 Hallenberg, Helena: Arabiaa vasta-alkajille – seesam aukene: oheisvihko äänitteeseen 30 Heiliö, Matti: Enkelitikkaat: tiedon reuna ja kielipelien kumppanuus 28 Hirsjärvi, Paula: Koe-eläinetiikkaa 28 Holma, Juha M.: Iskuryhmä: miesten puhetta Vaihtoehto väkivallalle -ryhmissä 28 Huru, Jouko: Kadonnutta poliittista etsimässä: kansainvälinen turvallisuus ja politiik 29 Ihanus, Juhani: Järjen äänestä minäkertomuksiin: psyyken ja psykoterapioiden muodonmuutoksia 27 Irving, Dorothy: Ammatti: muusikko: opas esiintyjälle 28 Järveläinen, Petri: Tunteet ja järki 27 Lassila, Pertti: Ihanteiden isänmaa: Julius Krohnin romanttinen fennomania ja kirjallisuus 19 Lehtovuori, Anu: Piirisynteesi 31 Lenk, Hartmut E. H.: Praktische textsortenlehre: ein lehr- un handbuch der professionellen… 33 Miettinen, Reijo: Tieteestä tuotteeksi? Yliopistotutkimus muutosten ristipaineessa 29 Mäkinen, Helka: Theatre, history and national identities 31 Nuorluoto, Juhani: Slaavien kirjalliset traditiot ja kirjakielet… 27 Näre, Sari: Styylaten ja pettäen: luottamuksen ongelma ja postindividualismi nuorten sukupuoli… 27 Pekkanen, Tuomo: Ars latina: latinan oppikirja 30 Pekonen, Kyösti: Suomalaisen hallitsemiskäsitteistön historiaa 32 Pentti, Veikko: Turvallinen yhteisö – turvattu yksilö: turvallisuutta kasvatuksen ja yhteiskuntapolitiikan… 29 Rauhala, Lauri: Tajunnan itsepuolustus 31 Roos, Esa: Myytit, vietit ja minuus: psykoanalyyttisia tutkielmia 29 Rättyä, Kaisu: Suvi Kinosta seuraten: näkökulmia Jukka Parkkisen trilogiaan 27 Saari, Juho: Altruismi: antamisen lahja Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa 29 Saari, Juho: Suomen malli: murroksesta menestykseen 31 Salomäki, Hanna: Tosi rakkaus odottaa: seksuaalieettinen nuortenliike Suomessa 29 Selbourne, David: Velvollisuuden periaate 28 Teittinen, Antti: Vammaisuuden tutkimus 33 Tommila, Päiviö: Suomen tieteen vaiheet 31 Tran-Nguyen, Laurent: Vietnamilais-suomalainen yleissanakirja 42 Vakkari, Johanna: Lähde ja silmä: kuvataiteen tuntemuksen historiaa ja perusteita 34 Valkonen, Jari: Kasvi sairastaa: oppi kasvitaudeista 32 Valtonen, Martti: Passiiviset suodattimet 36 Vares, Vesa: Helmi Krohn 1871-1913: naisen velvollisuusetiikka ja yksilönratkaisu 27 Veivo, Harri: Cognition and literary interpretation in practice 32

9515703352 9515706165 9515706882 9515705797 9515700876 9515705029 9515706173 9515706157 9515705657 9515706076 951570510X 9515705517 9515705525 9515705649 9515706432 9515706394 9515705037 9515705592 9515706068 9515701708 9515706203 9515705460 9515702402 9515706505 9515705894 9515705991 9515706521 9515705665 9515705827 9515706890 9515705541 9515705290 9515707056 9515702615 9515705924 9515706246 9515705983

Yliopistopaino

Kevät 2014 • 45


Sujuvaa suomea oppikirjaäänitteiden avulla Marjukka Kenttälä

Suomi sujuvaksi 1 Kieli käyttöön 1 Oppikirjojen äänitteet sisältävät harjoituksia, jotka auttavat puhumaan luontevasti eri tilanteissa. Kuunteluharjoitusten avulla opetellaan sanojen ääntämistä ja arkisia keskustelutilanteita. Kielioppi tulee tutuksi käytännön puhetilanteiden myötä. Kuuntelemiseen tarvitset mp3muotoa tukevan soittimen. Suomi sujuvaksi 1. ISBN 978-952-495-275-0 / MP3-CD, Kokonaiskesto 8 h 42 min. / KL:A882 / Suositushinta 35 € Kieli käyttöön 1 / ISBN 978-952-495-3016 / MP3-CD, Kokonaiskesto 8 h / KL:A882 / Suositushinta 25 €

Muista myös Suomen kielen oppikirjat Kenttälä: Kieli käyttöön 1 Kenttälä: Kieli käyttöön 2 Kenttälä: Suomi sujuvaksi 1 Kenttälä: Suomi sujuvaksi 2 Kenttälä, Marjukka, Lasse Koskela, Saija Pyhäniemi ym: Monikulttuurisen Maamme kirja

Lukemisto

Monikulttuurisen maamme kirja on oiva apu suomen kieltä ja suomalaista yhteiskuntaa opiskelevalle ulkomaalaiselle ja tervetullut lisälukemisto yläkouluun tai lukiolaiselle. Kirja on hauskaa luettavaa myös kenelle tahansa Suomessa asuvalle tai pois muuttaneelle. Lukukirjassa on tekstinäytteitä Maamme-laulusta Eino Leinoon ja muumeista Eppu Normaaliin. Johdannot kertovat, millaisesta tilanteesta teksti on peräisin. Outoihin tai vaikeisiin sanontoihin liittyvät selitykset auttavat ymmärtämään paitsi näitä sanoja myös suomalaisten historiaa, tapoja ja joskus omituiseltakin tuntuvia piirteitä. 46 • Gaudeamus


HELSINGIN YLIOPISTON KOULUTUS- JA KEHITTÄMISKESKUS PALMENIA

LUKUTOUKASTA PERHOSEKSI Koska innostut Gaudeamuksen kirjoista, arvostat varmasti myös Palmenian tarjoamaa, työelämän tarpeisiin räätälöityä täydennyskoulutusta. Oppiminen ei lopu tutkintoon, onneksi.

BIOENERGIA • ELINTARVIKE- JA RAVITSEMUSALAT • FARMASIA • HYVINVOINTI • KIRJOITTAMINEN JA VIESTINTÄ • LUONNONTIETEET • MAATALOUS • METSÄALA • MONIKULTTUURISUUS JA KULTTUURIEN TUNTEMUS • OIKEUSTIEDE • OPETUS- JA KASVATUSALAT • SOSIAALIJA TERVEYSALA • TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMINEN • YMPÄRISTÖ

Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Fabianinkatu 32, Helsinki

www.helsinki.fi/palmeniaKevät 2014 • 47


JOUKKOKIRJE

Jos vastaanottajaa ei tavoiteta, palautetaan: Gaudeamus, Fabianinkatu 28, 00100 Helsinki

Kirjojen, kahvin ja ihmisten kohtaamis­paikka. Terävää luettavaa ja herkullista maisteltavaa Kaisa-talossa, erinomaisessa seurassa ja upeassa miljöössä! Täällä voit tutustua Gaudeamuksen koko tuotantoon.

48 / kirjoittajat

Vastuullista HYY-liiketoimintaa.

Vuorikatu 7, 00100 Helsinki / kirja@gaudeamus.fi / p. 050 466 1012

facebook.com/gaudeamus.kirjakahvi

Gaudeamus kirjaluettelo kevat 2014  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you