Page 5

händer i svenska studentvärlden

Nyheter

Internationella studenter ökar Men antalet är fortfarande lågt, jämfört med när utbildningen var avgiftsfri Först störtdök antalet utomeuropeiska studenter – nu vänder siffran sakta uppåt igen. Stipendiesystemet är en viktig anledning, menar Stockholms universitet. Men många studenter är ändå tvungna att tacka nej av ekonomiska skäl. Malin Heyman & Mimmi Nilsson

En undersökning från Mälardalsrådet som nyligen presenterades visar att antalet internationella studenter i allmänhet, och avgiftsförpliktigade studenter i synnerhet, sjunker i Stockholm-Mälarregionen. Anledningen är enligt rapporten avgifterna för studenter som kommer från ett land utanför EU/EES och Schweiz. Studieavgifterna infördes höstterminen 2011 eftersom regeringen inte ansåg att svenska skattemedel skulle gå till utländska studenters utbildning. Därefter minskade antalet internationella studenter i Sverige med cirka 80 procent. Enligt rapporten ska Stockholms universitet, SU, ha tappat omkring 500. – Det är svårt att jämföra siffror från före införandet av avgifter på grund av nya kategoriseringar av de sökande studentgrupperna. Men minskningen beror nästan uteslutande på införandet av avgifter, säger Åke Lernefalk som är pressansvarig på Universitets- och högskolerådet, UHR. Högskolor och universitet sätter själva prislappen för sin utbildning. På SU får en student från ett utomeuropeiskt land, som vill läsa humaniora, samhälle eller juridik betala 90 000 kronor per läsår. Inom de naturvetenskapliga ämnena ligger summan på 140 000 per läsår. Dessutom tillkommer en summa på 900 kronor per ansökningstillfälle, som går till UHR.

100 studenter betalar avgift Trots den dystra rapporten och de höga avgifterna kommer nu uppgifter som

pekar på att utomeuropeiska studenter letar sig tillbaka till SU. – Under höstterminen 2013 har antalet inresande betalande studenter ökat med 40 procent jämfört med höstterminen 2011, säger Karin Granevi, chef för sektionen för internationell mobilitet vid Stockholms universitet. Det innebär att antalet avgiftsskyldiga utländska studenter vid SU nu är cirka 100 stycken.

Många avstår trots stipendier Stockholms universitet ser ökningen de sista åren som en konsekvens av att antalet utdelade stipendier ökat jämfört med tidigare år. – I år fick alla internationella studenter som antagits till ett program i första urvalet på Stockholms universitet erbjudande om att ansöka om våra stipendier. De fick sedan besked om de hade fått stipendiet innan andra urvalet, säger Stefan Norrlén som är ansvarig för mastersstudenterna på International Office. Stipendierna, som finansieras av UHR och Svenska institutet, täcker dock endast studieavgifterna, och beviljas bara till mastersstudenter. Det gör att många internationella studenter trots allt tackar nej.

Internationell marknadsföring SU försöker också marknadsföra sin utbildning internationellt, främst i Kina, Ryssland och USA. – Vi jobbar ständigt med att stärka Stockholms universitets varumärke med hjälp av bland annat den internationella webb-tv-showen Crosstalks, där våra och KTH:s framstående forskare medverkar. Dessutom finns vi på plats under utbildningsmässor runt om i världen för att locka hit duktiga studenter, men självklart har vi inte möjlighet att marknadsföra oss över hela världen, säger Carolina Cassel Andrén som är projektledare på SU:s kommunikations-

Vägen till svenska universitet har blivit längre för utländska studenter. Allra störst är tappet från Asien: cirka 95 procent jämfört med 2010.  Foto: Mimmi Nilsson

avdelning. Stockholms universitet bekostar även de tre personer som jobbar i studentkårens internationella enhet. Enheten arbetar med sociala aktiviteter för utländska studenter. I dag har SU totalt mellan 800 och 900 sådana, utbytesstudenter och avgiftsskyldiga sammanräknade. Enligt SU går det inte att fastslå en exakt siffra eftersom man inte registrerar medborgarskap.

Minskning efter studieavgifter Antal internationella studenter som sökt utbildningar i Sverige, enligt UHR: Höstterminen 2010 ca 17 000 Höstterminen 2011 2963 Höstterminen 2012 4683 Höstterminen 2013 5088

!

”Vill studera i ett land med bra möjligheter” Internationella studenten Ionut Potrache har precis börjat läsa mastersprogrammet Globalization, Environment and Social Change vid Stockholms universitet.

Ionut Potrache. 

Foto: Mimmi Nilsson

Varför valde du att plugga på Stockholms universitet? – Jag ville studera i ett land med bra möjligheter. I Rumänien ser vi Sverige som ett öppet och internationellt land. Jag har varit i Stockholm tidigare och känner mig hemma här, men jag har fått höra att det kommer att det blir väldigt kallt på vintern. – Jag hörde även att det mastersprogram som jag läser har rankats bra i eu-

ropeiska mätningar, men min huvudanledning till att komma hit var ändå att jag hade vänner här. Hur finansierar du dina studier? – Mina studier är gratis här eftersom jag är EU-medborgare, men jag måste betala för allt annat som boendekostnader och mat. Utbytesstudenter kan få hjälp med att hitta någonstans att bo, men vi som inte kommer genom ett utbytesprogram måste fixa allt själva. – Stockholm är dyrt i jämförelse med Rumänien. Jag fick inga stipendier, eftersom utbildningen är avgiftsfri. Hade jag kommit från ett land utanför Europa hade jag nog kunnat söka stipendi-

um. Min familj hjälper mig, och så har jag sparat pengar från tidigare jobb. Jag letar efter ett billigt boende och ska försöka hitta ett extrajobb. Hur blev du mottagen när du kom hit? – Jag kände mig väl mottagen och jag gillade verkligen studentkårens aktiviteter de första veckorna. Jag träffade många nya människor på det sättet. Studentkåren har varit väldigt tillgängliga för oss internationella studenter. Universitetet har varit mer passiva, men alltid varit hjälpsamma när jag har mejlat och frågat om saker. Mimmi Nilsson

5/2013 Gaudeamus 5

4-5 Nyheter.indd 5

2013-09-13 19:30:30

Gaudeamus 5_2013  

Gaudeamus 5_2013

Gaudeamus 5_2013  

Gaudeamus 5_2013

Advertisement