Page 28

Ett annonsuppslag från Stockholms universitet

Stockholms universitet i Gaudeamus

Forskningsassistenten Ingrid Stanciu testar doftminnesspelet med teburkar där försökspersonerna ska para ihop burkar med lika doft.

Doftminnet avslöjar det goda åldrandet Personer med dåligt luktsinne är överrepresenterade bland de som får demens. Dessa nya forskningsrön är bra exempel på luktforskningen vid Gösta Ekmans Laboratorium som sker inom ramen för Betulaprojektet. På bordet står 24 små plåtburkar i prydliga rader. I dem finns 12 tesorter. När forskningsassistenten Ingrid Stanciu lyfter på locken fylls rummet av behagliga dofter. Hon provar nu ut doftminnesspelet där uppgiften är att hitta burkar med lika dofter så snabbt som möjligt. När försöket inleds till hösten ska två grupper av deltagare, en med pensionärer och en kontrollgrupp med studenter, under tre månader få varsin uppsättning av burkar med te som de under tre månader ska öva på hemma. Går det att träna upp doftminnet så det går snabbare att para ihop de identiska dofterna? Till sin hjälp har forskarna vid Gösta Ekmans Laboratorium även en nyinköpt olfaktometer. Det är en apparat som skickar doftimpulser med stor precision till försöksdeltagarens näsa och kontrolleras med hjälp av en dator. Olfaktometern gör det lättare att registrera hjärnans reaktioner på doftintryck och förstå

de minnesprocesser som styr doftperceptionen. Luktsinne kopplat till minne Forskningen leds av docent Jonas Olofsson, som tidigare forskat kring luktminne och åldrande i Umeå och Chicago, och professor Maria Larsson, som är föreståndare för Gösta Ekmans Laboratorium. I en vetenskaplig artikel har de under tio år följt upp luktminnet hos över 1 500 försökspersoner. Samtidigt har deras minne studerats. Resultaten visar att de som haft ett dåligt luktsinne också är överrepresenterade i demensinsjuknande. – Det här är de första data som dessutom visar att de som uppger att deras luktsinne blivit sämre också har en ökad risk för att senare få en demensdiagnos, säger Jonas Olofsson. Resultat från tidigare forskning tyder på att luktsinnet är särskilt utsatt i Alzheimers sjukdom och andra demenstyper.

Jonas Olofsson och Maria Larsson har studerat en genvariant som ger bäraren en ökad risk för att utveckla Alzheimers sjukdom. Resultaten visar att äldre personer med högre genetisk risk för Alzheimer hade sämre luktsinne, även om deras kognitiva förmåga fortfarande var normal. Dessa samband mellan genvarianter, luktsinnet, och demenssjukdom kan bli viktiga för forskning inom läkemedelsindustrin. Unik forskning Maria Larsson och Jonas Olofsson är verksamma inom Betulaprojektet, som pågår i Umeå och nu samordnas från Psykologiska institutionen vid Stockholms universitet. Inom projektet har forskarna sedan 1988 följt utvecklingen hos flera tusen personer. Vart femte år testas kognitiva funktioner som minne och språk.

3 frågor till en alumn Carin Götblad är tjänstledig polischef (länspolismästare utan län) och arbetar som nationell samordnare i Regeringskansliet. 1. Vad har du studerat? – Jag har läst juristprogrammet. 2. Var utbildningen som du tänkt dig? – Nej, den var mycket intressantare och roligare än sitt rykte. Jag läste en termin på psykologprogrammet också men tyckte att juristlinjen var mycket intressantare. Jag gillade också att det var ganska fritt – inte en massa bunden undervisning hela dagarna, för jag hade barn och deltidsjobb. 3. Vilken nytta har du haft av utbildningen? Vad gör du idag? – Stor nytta, det förändrade mina möjligheter till ett roligare liv radikalt. Min utbildning öppnade dörrar för mig nästan överallt (alla vill ha en jurist) och i min chefskarriär har det ju varit en närmast oslagbar kombination ihop med förskollärarlinjen. För närvarande arbetar jag i Regeringskansliet med att se över hur samhället kan bli effektivare mot våld i nära relationer. Jag är tjänstledig polischef (länspolismästare utan län) och hoppas att när utredningen är klar få arbeta på ett operativt chefsjobb igen. Efter juristlinjen arbetade hon bl a som myndighetschef/ polischef i snart 20 år. Jag är polischefsutbildad vid Rikspolisstyrelsen och på FBI i Quantico.

F Ö R DJ U P N I N G | Kognitivt åldrande är ett av Stockholms universitets ledande forskningsområden. Läs mer om ledande forskning vid universitetet på www.su.se/ledandeforskning

28 Gaudeamus 4/2013

28-29 SU.indd 28

2013-09-11 15:23:33

Gaudeamus 5_2013  

Gaudeamus 5_2013

Advertisement