Page 1

Bydgoszcz, 27.05.2012 Miejscowość i data

Rachunek dot. umowy o dzieło z dnia ............................

Zleceniodawca: mLingua Sp. z o.o., Stary Rynek 100, 61-773 Poznań, NIP: 778-14-35-103

Zleceniobiorca: Marta Gaszak, xxx xxx xxx ..............................................................................................................

Opis usługi:

tłumaczenie pisemne RU->PL,

liczba znaków: 8414

Tłumaczenie pisemne DE->PL,

liczba znaków: 131225 Łączniw

139639

Praca została wykonana zgodnie z warunkami umowy.

………………………………..……

………………………………..……

Zleceniodawca

Zleceniobiorca

1. Kwota wynagrodzenia brutto: 3490,975 EUR............................................. 2. Kwota uzysku: 1745,4875 EUR.................................................................. 20% lub 50% pozycji nr 1

3. Kwota do opodatkowania: 1745,4875 EUR.................................................. różnica pomiędzy pozycją nr 1, a pozycją nr 2

4. Podatek od wynagrodzenia: 314,18775 EUR................................................ 18% pozycji nr 3

5. Kwota do wypłaty: 3176,78725 = 3176,79 EUR........................................... różnica pomiędzy pozycją nr 1, a pozycją nr 4

(słownie: trzy tysiące sto siedemdziesiąt sześć Euro i siedemdziesiąt dziewięć eurocentów) Nauka wystawiania dokumentów księgowych.

gaszuun - rachunek do umowy o dzieło  

znalezienie odpowiednio dużych plików. Zadanie przyjemne i bardzo pożyteczne. Obliczenie trudności nie sprawiało.

Advertisement