Page 1

Profilværktøjer til HR-processer Udvælgelse og udvikling af medarbejdere, ledere og teams KompetenceProfilen · GarudaProfilen · MedarbejderProfilen FokusProfilen · BasisProfilen · FusionsProfilen Lederens Mentale Scorekort · JobMatchProfile


Kvalificering af samtlige HR-processer Arbejder du med HR-processer til dagligt, har du måske oplevet et behov for nogle konkrete, håndterbare værktøjer til at skabe og formidle større indsigt i individer såvel som grupper, f.eks. i forbindelse med rekruttering eller kompetenceudvikling. Hos Garuda får du metoder og modeller som hjælper dig med at besvare spørgsmål som ”hvad motiverer den enkelte medarbejder?”, ”hvorfor fungerer gruppedynamikken ikke?” og ”hvordan får jeg lederen til at udnytte sit fulde potentiale?” – så du kan stimulere positiv udvikling, ikke bare hos individet men også i organisationen som helhed.

Rekruttering, kompetenceudvikling og udvikling af teams Garuda har udviklet en bred palet af profilværktøjer der tilsammen gør det muligt at komme hele vejen rundt om individ, gruppe og organisation. Vi har profilværktøjer af forskellig kompleksitet – til medarbejdere på alle organisatoriske niveauer – til rekruttering, medarbejder- og lederudvikling samt udvikling af teams.

Formålet med Garudas profilværktøjer er: • • • •

at at at at

afdække de menneskelige ressourcer der har betydning for arbejdsmæssig succes. skabe dialog om hvordan menneskelige kompetencer udnyttes bedst muligt i arbejdslivet. skabe en åben og ligeværdig kommunikation. skabe jobtilfredshed, livskvalitet og værditilvækst for organisationen og dens medarbejdere.

Få et fælles sprog Garudas profilværktøjer er ikke lukkede psykologiske tests, men lægger derimod op til åbenhed i både analyser og dialog. Analyseresultater fra Garudas profilværktøjer følges således altid op med en samtale – dels for at verificere analyseresultaterne, dels for at sikre at begge parter får det optimale udbytte af processen.

Hoved-Hjerte-Ben™-modellen Profilværktøjerne er bygget op omkring Hoved-HjerteBen™-modellen; en enkel og visuel kommunikationsmodel der giver organisationen et fælles sprog og gør dialogen omkring faglige kompetencer og personlig udvikling ligeværdig – og dermed mere udbytterig for alle parter. Modellen anvendes af en lang række organisationer og virksomheder, i Danmark såvel som internationalt.

Find mere information på garuda.dk

2

Hoved Evnen og lysten til at håndtere kompleksitet. Hjerte Evnen og lysten til at samarbejde. Ben Evnen og lysten til at påtage sig et selvstændigt resultatansvar.


Software med mange muligheder Garudas profilværktøjer er gennemtestet og driftssikker software som kan anvendes både online og offline og i samspil med hjælpeværktøjer såsom printede spørgeskemaer og grafiske profiler. Hvert profilværktøj består af forskellige softwaremoduler som bidrager til at kvalificere HR-processer, herunder bl.a. rekruttering og personlig udvikling: PersonProfil Afdækker hvordan en person oplever sin egen adfærd. SpejlProfil Hvad er andres oplevelse af personen? JobProfil Hvilke krav stiller jobbet? DrømmejobProfil Hvilke krav stiller personens drømmejob? TeamProfil Hvilke krav stilles der til teamet? GruppeProfil Hvordan ser teamets samlede profiler ud? Ledelsens strategiske fokus Skal virksomhedens strategiske fokus ændres fremadrettet? Mentalt Scorekort Hvordan bør lederen modificere sin adfærd? Statistik Lav statistiske analyser på alle dine data.

Læs om Garudas profilværktøjer Side 4-5: Profilværktøjer – personlighed KompetenceProfilen · GarudaProfilen MedarbejderProfilen Side 6-10: Profilværktøjer – Fokus-modellen FokusProfilen · BasisProfilen · FusionsProfilen Lederens Mentale Scorekort · JobMatchProfile

3


Profilværktøjer – personlighed KompetenceProfilen

Fakta

KompetenceProfilen giver dig, med sine 320 spørgsmål fordelt på 16 personlighedstræk, et detaljeret overblik over relevante personlige kompetencer og hjælper dig med at kvalificere dialogen i forbindelse med bl.a. rekruttering og lederudvikling.

320 spørgsmål Udfyldes på ca. 60 min. 16 træk afdækkes

Med KompetenceProfilen får du bl.a. indblik i: • • • •

Hvad motiverer personen? Hvad giver personen jobtilfredshed? Hvordan kommunikerer personen? Hvordan samarbejder personen med andre?

I en rekrutteringssituation giver KompetenceProfilen dig det optimale afsæt for at udarbejde stillingsopslag, screene kandidater og stille målrettede og kvalificerede spørgsmål til en ansættelsessamtale – så du får et fyldestgørende grundlag for at vurdere hvem der er den rette kandidat til stillingen. Når du arbejder med udvikling af ledere, hjælper en KompetenceProfil dig med at belyse de aspekter af lederens personlighed der er afgørende for netop de opgaver og udfordringer som den pågældende leder har ansvaret for.

Målgruppe: Mellemledere og opefter Primære anvendelsesområder: Rekruttering, udviklingssamtaler og lederudvikling Software-moduler: PersonProfil, JobProfil, SpejlProfil og statistik Udskrift indeholder: Grafisk profil, lederevaluering, resuméfunktion, udvidede træk, fortolkningstekster og udsagnsanalyse.

For at kunne anvende KompetenceProfilen i din organisation skal du have gennemgået og bestået fem dages certificeringskursus. Kurset er struktureret som to internatkurser af henholdsvis tre og to dages varighed.

GarudaProfilen

Fakta

GarudaProfilen er en koncentreret version af KompetenceProfilen som også afdækker 16 personlighedstræk – men hvor det tager en time at udfylde KompetenceProfilen, kan GarudaProfilen udfyldes på 20 minutter. Profilværktøjet er et stærkt redskab i forbindelse med bl.a. rekruttering og lederudvikling.

128 spørgsmål Udfyldes på ca. 20 min. 16 træk afdækkes

GarudaProfilens software giver dig et grafisk overblik over personlige kompetencer, forslag til fortolkninger samt en række analysefaciliteter. Du har naturligvis mulighed for at udskrive alt relevant materiale så dette kan bruges som et grundlag for den efterfølgende samtale. Du kan anvende GarudaProfilen efter at have gennemgået certificeringskurset i KompetenceProfilen.

4

Målgruppe: Assistenter og opefter Primære anvendelsesområder: Rekruttering og udviklingssamtaler Software-moduler: PersonProfil, JobProfil, SpejlProfil og statistik Udskrift indeholder: Grafisk profil, lederevaluering, resuméfunktion, udvidede træk, fortolkningstekster og udsagnsanalyse.


Personlighed, visualiseret Garudas personlighedsprofilværktøjer giver dig et detaljeret og dybdegående indblik i og overblik over et individs personlighed fordelt på 9 eller 16 træk. Den grafiske profil (som eksemplet vist her) fungerer som et optimalt afsæt for ansættelses- og udviklingssamtaler.

System fleksibel

Fokus på orden

System fleksibilitet

Detail-afhængig

Fokus på detaljer

Helhedsorientering

Konkret tænkende

Abstrakt tænkning

Abstrakt tænkende Risikovillig

Fokus på sikkerhed

Risikovillighed

Impulsiv

Selvbehersket

Impulsivt

Indfølende

Indifferent

Indføling

Udadvendt

Indadvendt

Social kontakt

Fokus på normer

Social fleksibilitet

Social fleksibel

Selvhjulpen

Opbakning

Støttesøgende Tillidsfuld

Tillid-tiltro

Skeptisk

Konkurrence

Ikke konkurrence motiveret

Konkurrere

Tilpassende

Indflydelse

Indflydelse Selvtillid

Selvtillid

Usikker Indordnende

Frihedstrang Sårbar

Psykisk styrke Fysisk energi

Afslappet

Frihedssøgende Robust Pro-aktiv

MedarbejderProfilen

Fakta

MedarbejderProfilen afdækker ni personlighedstræk med betydning for arbejdslivet. Profilværktøjet er nemt og enkelt at anvende og kan bruges på alle niveauer i organisationen – fra timelønnede til direktører.

108 spørgsmål Udfyldes på ca. 20 min. 9 træk afdækkes

MedarbejderProfilen kan f.eks. bruges af nærmeste leder til udviklingssamtaler og rekruttering. Samtidig tilbyder profilværktøjet den strategiske bruger overblik over organisationens samlede ressourcer og er dermed også et stærkt redskab til at analysere og optimere hele organisationen.

Målgruppe: Medarbejdere og ledere på alle niveauer

Profilens software giver mulighed for at lave avanceret statistik på al data, og programmet kan tilrettes så det passer til den enkelte organisation. For at kunne anvende MedarbejderProfilen skal du gennemgå certificeringskurset i KompetenceProfilen.

Primære anvendelsesområder: Rekruttering og medarbejderudvikling Software-moduler: PersonProfil, JobProfil, SpejlProfil og statistik Udskrift indeholder: Grafisk profil, fortolkningstekster og udsagnsanalyse. 5


Profilværktøjer – Fokus-modellen Hvad er Fokus-modellen? Flere af Garudas profilværktøjer tager afsæt i Fokus-modellen som bygger på den teori at ingen kan fokusere på alt på én gang; derimod vil individer hver især, bevidst eller ubevidst, fokusere på forskellige områder, afhængigt af bl.a. aktuel arbejdssituation, -opgaver og -miljø. I enhver organisation, afdeling eller gruppe skal fire grundlæggende typer af opgaver varetages for at tingene fungerer. Fire områder man som individ kan have mere eller mindre fokus på.

Udvikler-opgaver

Resultat-opgaver

Sikre at der sker en vis fornyelse og strategisk udvikling.

Udvise handlekraft og skabe hurtige resultater.

Integrator-opgaver

Grunder-opgaver

Sørge for at samarbejde og kommunikation fungerer.

Sikre at der er orden i grundlæggende opgaver.

Integration

Grunder

Udvikling

Resultat

Personligt fokus, visualiseret Når en person udfylder en PersonProfil i et af profilværktøjerne som tager afsæt i Fokus-modellen, vil vedkommendes fokus blive illustreret i en model svarende til illustrationen ovenfor. Hermed får du et tydeligt overblik over i hvilken grad personen har fokus på hvert af de fire områder i Fokus-modellen – og et optimalt udgangspunkt for en dialog om arbejdsopgaver og -ansvar, motivation og trivsel.

6


FokusProfilen

Fakta

Med FokusProfilen kan du afdække en persons fokus og kortlægge hvilke typer opgaver den enkelte medarbejder foretrækker – og er bedst til. Det skaber afsæt for en kvalificeret og konstruktiv dialog omkring udfordringer og udviklingsmuligheder og hjælper mennesker til at opnå større trivsel og succes i jobbet.

64 spørgsmål Udfyldes på ca. 15 min. 4 fokusområder afdækkes

FokusProfilen afdækker bl.a. om en person har et hensigtsmæssigt fokus i forhold til det ansvar personen sidder med til daglig, og kan dermed bidrage til at sikre at en medarbejder udnytter sine ressourcer optimalt.

Målgruppe: Medarbejdere og ledere på alle niveauer

FokusProfilen kan bruges bredt i en udviklingsdialog, f.eks. om team-samarbejde, salgsstil og ledelsesstil.

Primære anvendelsesområder: Teambuilding, udviklingssamtaler, konfliktløsning, lederudvikling og rekruttering

For at kunne anvende FokusProfilen skal du have gennemgået en dags brugeruddannelse i Fokus-modellen. Uddannelsen giver dig træning i samtaler med FokusProfilen som omdrejningspunkt samt forståelse for muligheder og begrænsninger ved anvendelse af profilværktøjet.

Software-moduler: PersonProfil, SpejlProfil JobProfil, DrømmejobProfil, TeamProfil og GruppeProfil Udskrift indeholder: Grafisk profil, fortolkningstekster og udsagnsanalyse.

7


BasisProfilen

Fakta

Ligesom FokusProfilen er BasisProfilen en typeindikator der viser hvilke funktioner den enkelte medarbejder fokuserer på i sit daglige arbejde. Spørgemetoden er imidlertid enklere hvorfor BasisProfilen med fordel kan anvendes til bl.a. timelønnede medarbejdere, servicemedarbejdere, projektmedarbejdere og lignende.

56 spørgsmål Udfyldes på ca. 15 min. 4 fokusområder afdækkes

BasisProfilen er et stærkt redskab under afklaringsforløb og til personlig udvikling samt til sammensætning og udvikling af grupper. Med BasisProfilen kan du således sammensætte optimale arbejdsgrupper med individer hvis forskellige fokusområder supplerer hinanden, samt analysere og optimere samarbejdet i en gruppe. Profilen tegnes på baggrund af respondentens svar vedrørende egen adfærd og kan suppleres med et såkaldt ”ego-spejl” som er respondentens vurdering af hvordan han eller hun opleves af andre. Du kan anvende BasisProfilen efter at have gennemgået en dags brugeruddannelse i Fokus-modellen.

8

Målgruppe: Timelønnede, assistenter og opefter Primære anvendelsesområder: Personlig udvikling og gruppesamtaler Software-moduler: PersonProfil og GruppeProfil Udskrift indeholder: Grafisk profil, fortolkningstekster og udsagnsanalyse.


FusionsProfilen

Fakta

FusionsProfilen kobler teorien fra Fokus-modellen sammen med udvalgte personlighedstræk.

108 + 64 spørgsmål Udfyldes på ca. 30 min. 4 fokusområder og 9 personlighedstræk

Ved at synliggøre hvilke områder en medarbejder eller leder fokuserer på i sit arbejde, samt hvilke personlighedstræk der er dominerende hos personen, kan profilværktøjet anvendes til at afdække i hvor høj grad en medarbejders personlighed støtter op om de områder vedkommende har fokus på. Profilværktøjets data, herunder grafiske udskrifter og fortolkningstekster, fungerer som et optimalt afsæt for en dialog om kompetenceudvikling og hensigtsmæssigt fokus. Vil du bruge FusionsProfilen, skal du gennemføre certificeringskurset i KompetenceProfilen samt én dags uddannelse i Fokus-modellen og en halv dags brugeruddannelse i FusionsProfilen.

Målgruppe: Mellemledere og opefter Primære anvendelsesområder: Rekruttering og udviklingssamtaler Software-moduler: PersonProfil og JobProfil Udskrift indeholder: Grafisk profil, fortolkningstekster og udsagnsanalyse.

9


Lederens Mentale Scorekort

Fakta

Lederens Mentale Scorekort er et profilværktøj der understøtter træning i ’fokuseret ledelse’ – dvs. at man som leder bevidst kan flytte sit ledelsesmæssige fokus alt efter hvad situationen kræver. Profilværktøjet tager udgangspunkt i fire ledelsesmæssige fokusområder som hver især indeholder vigtige opgaver; det er situationen som afgør hvad der er størst behov for.

56 spørgsmål Udfyldes på ca. 15 min. 4 fokusområder afdækkes

• • • •

Grunder-ledelse: rutiner og systemer Integrator-ledelse: samarbejde og kommunikation Udvikler-ledelse: fornyelse og strategisk udvikling Resultat-ledelse: skabe resultater her og nu.

Lederens Mentale Scorekort består af to dele. I den ene del kan lederen kortlægge sin adfærd gennem en 360 graders analyse med SpejlProfiler. I den anden del kan lederen lave sit ’Mentale Scorekort’ – en handlingsplan for hvordan han/hun kan modificere sin adfærd. Målet er at lederen bliver bevidst om eget fokus – og bliver i stand til at udøve netop den type ledelse der er behov for i forskellige situationer.

Målgruppe: Ledere Anvendelsesområder: Lederudvikling og ledelsesstrategi Software-moduler: PersonProfil, SpejlProfil, Mentalt Scorekort, Ledelsens strategiske fokus samt statistik Udskrift indeholder: Grafisk profil, fortolkningstekster, udsagnsanalyse og Mentalt Scorekort.

Du kan anvende Lederens Mentale Scorekort når du har gennemgået og bestået to dages brugeruddannelse og certificering.

JobMatchProfile

Fakta

JobMatchProfile optimerer virksomhedens behandling af ansøgninger. Opstil jobkrav, og vælg hvordan du vil vægte erfaring, uddannelse og personlighed. Systemet screener ansøgningerne og rangerer dem efter i hvilken grad de lever op til kravene. Du undgår at skulle læse samtlige ansøgninger og CV’er – og kan i stedet alene koncentrere dig om de højst rangerede, mest kvalificerede kandidater.

30 spørgsmål Udfyldes på 5-10 min. 4 fokusområder afdækkes

JobMatchProfile indeholder: • En JobAgent der automatisk opsamler, besvarer og organiserer uopfordrede ansøgninger. • Et screeningssystem der sammenligner kandidaters kompetencer, erfaring og personlighed med jobkravene. • Et kommunikationssystem hvor hver kandidat kan diskuteres og vurderes i et lukket forum. JobMatchProfile er en fleksibel og vedligeholdelsesfri webapplikation som tilgås via en browser, uden nogen form for installation.

Start med det samme på jobmatchprofile.dk 10

Målgruppe: Medarbejdere og ledere på alle niveauer Anvendelsesområder: Rekruttering og teambuilding Software-moduler: PersonProfil, JobProfil, JobAgent, ansættelsesudvalg og MailManager Udskrift indeholder: Grafisk profil, fortolkningstekster og nøglekompetencer.


Kvalificerede og opdaterede metoder Har du brug for nye input til anvendelse af profilværktøjerne, eller skal du blot have genopfrisket metoder og modeller, så deltag på et af vores tema- eller brush-up-kurser som løbende afholdes forskellige steder i landet. På den måde kan du opkvalificere din brug af værktøjerne – og dermed øge deres værdi betragteligt. På www.garuda.dk finder du opdaterede hjælpematerialer og produktbrochurer samt spændende artikler, cases og blogindlæg, ligesom du kan tilmelde dig Garudas digitale nyhedsbrev. Har du brug for support, sparring eller rådgivning, er du naturligvis altid velkommen til at kontakte os.

Et værdifuldt netværk Som Garuda-kunde eller samarbejdspartner bliver du en del af et professionelt netværk, med HR – herunder bl.a. rekruttering og kompetenceudvikling – som omdrejningspunkt. Gennem netværket får du mulighed for at møde andre Garuda-brugere som du kan sparre med om de opgaver og udfordringer du beskæftiger dig med til daglig. På Garudas årlige erfa-dage kan du møde Garuda og få indblik i hvad vi arbejder med – og blive opdateret om nye og kommende tiltag inden for udviklingen af Garudas profilværktøjer. Endvidere vil der være inspiration og input at hente omkring aktuelle temaer inden for HR og organisatoriske, forretningsmæssige og samfundsmæssige strømninger, ligesom du naturligvis også her vil have rig mulighed for at dele erfaringer og diskutere Garudas profilværktøjer med andre brugere.

Teoretisk fundament Garudas profilværktøjer bygger videre på en lang forskningsmæssig tradition for at kortlægge og kategorisere menneskers personlighed. Siden begyndelsen af 1900-tallet har forskere som Allport, Eysenck, Cattell, Gordon, Murray, McClelland med flere identificeret en håndfuld personlighedstræk og vist at vi kan kortlægge personligheden relativt grundigt samt forudsige en persons adfærd og reaktioner på givne situationer med temmelig stor præcision. Den grundlæggende teori bag Garudas profilværktøjer er ligevægtsteorien; teorien om at mennesker har det bedst når de er i balance med sig selv – når de befinder sig i situationer de kender, så de kan agere frit og i overensstemmelse med deres kompetencer. I ligevægtsteorien ligger også teorien om at adfærd som opfylder personlige behov, med tiden bliver reflekser og en naturlig del af en persons adfærd. Hvis man vil forstå en persons adfærd, må man derfor tage udgangspunkt i de behov personen har. Foruden ønsket om at kategorisere menneskers personligheder har det altid interesseret mennesket om – eller i hvilken grad – personlighedstræk er en konsekvens af genetisk-biologiske eller sociale faktorer. Arv eller miljø, med andre ord. Heri ligger også spørgsmålet om i hvilken grad personligheden er en statisk eller en påvirkelig størrelse. Det værdimæssige standpunkt og afsæt for Garudas profilværktøjer er at alle mennesker har potentiale for at kunne udvikle sig, også i forhold til personlighedstræk. En sådan udvikling tager dog tid, og mennesker kan ikke uden videre ’skifte personlighed’ alt efter situation og kontekst da personlighedstrækkene repræsenterer dybtliggende grundtilstande. Garudas profilværktøjer er udviklet som samtaleværktøjer til anvendelse i arbejdsmæssig sammenhæng, f.eks. som samtalegrundlag under rekruttering og medarbejderudvikling, og altså ikke med henblik på diagnosticering eller behandling af psykiske sygdomme eller lignende. Udsagnene som besvares når man anvender profilværktøjerne, er således også udvalgt og formuleret med arbejds- og organisationsmæssige behov for øje. Sammen med et solidt teoretisk fundament og et skandinavisk værdisæt gør dette fokus Garudas profilværktøjer til stærke redskaber til at kvalificere HR-processer i mange forskellige sammenhænge.

11


Sådan kommer du i gang Hvilket af Garudas profilværktøjer der er mest relevant for dig at bruge, afhænger af mange forhold – bl.a. om du primært beskæftiger dig med rekruttering eller med leder- og medarbejderudvikling. Start med at tage en snak med en af vores konsulenter. Sammen kan vi afdække dine behov og finde en løsning der hjælper dig med at opkvalificere netop de HR-processer du arbejder med.

På licensbasis eller med hjælp fra en konsulent Garudas profilværktøjer kan anvendes på licensbasis. Det betyder at du kan få licens til at anvende værktøjerne på egen hånd, i din organisation. Du kan også vælge at inddrage en af Garudas samarbejdspartnere; vi har partnerskaber med en række konsulentvirksomheder der anvender vores profilværktøjer til rekruttering og udviklingsopgaver for organisationer og virksomheder landet over. Er du interesseret i at blive partner, er dette også en mulighed. Kontakt Garuda, og hør mere om dine muligheder.

Tag kontakt Har du spørgsmål? Kontakt Garuda på garuda@garuda.dk eller på 87 46 86 00.

Find mere information på garuda.dk

Garuda har siden 1982 udviklet profil- og dialogværktøjer som kvalificerer HR-processer, på et solidt videnskabeligt grundlag og på baggrund af et værdisæt om at skabe balance mellem mennesker. GARUDA AS | VOLDBJERGVEJ 14, 2. SAL, 8240 RISSKOV | WWW.GARUDA.DK | GARUDA@GARUDA.DK | 8746 8600

Profilværktøjer til HR-processer  

Læs om Garudas profilværktøjer til udvælgelse og udvikling af medarbejdere, ledere og teams.

Profilværktøjer til HR-processer  

Læs om Garudas profilværktøjer til udvælgelse og udvikling af medarbejdere, ledere og teams.