Page 1

N r. 8 · f r e d a g 3 1 . m a j 2 0 1 3 · 1 2 9 . å r g a n g · w w w. g a r t n e r t i d e n d e . d k

Læs om

gartner tidende · Nr. 13 2012

Fremtidens vækstlys FlowerTrials 2013 Tomatgartneri som turistattraktion1


6 8 10 12 14 16 18 20 23 26 28 30 32 34 36 37 39 40 42

Find de nye markeder Nyt fra Dansk Gartneri FlowerTrials gi’r hjemmebanefordele Clematiskoden er knækket Vækstplanens betydning for gartnerierne Energiforbruget falder i væksthusene Lyssumstyring – nu med DLI Førstevalget er fortsat højtryksnatriumlamper Mulighed for tilskud til vækstlys Dynamisk styring af kunstlys tegner lovende Nær & Fjern Islandsk produktion med potentiale Islændinge foretrækker islandsk salat Tomatgartneri og turistattraktion Et rigtig godt år Stå sammen Salg uden sourcing Få bedre råd Værd at vide

Forside

IGA 2013 er et besøg værd. Foto: Lotte Bjarke


6

10

12

Find de nye markeder

FlowerTrials gi’r hjemmebanefordele

18

Lyssumstyring – nu med DLI

Islandsk produktion med potentiale

Clematiskoden er knækket

Et rigtig godt år

30

36

gartner tidende udgives af gartnerirådgivningen og er medlemsblad for dansk gartneri. gartner tidende udkommer næste gang fredag 14. juni. redaktion: Hvidkærvej 29, dK-5250 Odense SV telefon +45 87 40 50 00 telefax +45 66 17 17 15 www.gartnertidende.dk gartnertidende@vfl.dk

Annoncesalg: karin Svensson telefon +45 87 40 66 09, ksv@vfl.dk Maria dilbjerg johnsen telefon +45 87 40 66 01, mdj@vfl.dk Morten Nielsen telefon +45 87 40 66 03, mon@vfl.dk

Jan Jensen Hass ansvarshavende direkte +45 87 40 66 30 Mobil +45 20 73 70 05 jaj@vfl.dk

Abonnement: Solveig Sjørring direkte +45 87 40 66 07 sls@vfl.dk

Lotte Bjarke redaktør telefon +45 21 48 75 30 post@lottebjarke.dk

via dansk gartneri: Jens Kramer telefon +45 33 39 40 69 jk@lf.dk

gartner tidende // nr. 8 2013

eftertryk med kildeangivelse er tilladt

iSSn 0106-8393 layout og tryk: Mark og Storm grafisk a/S industrivej 16, 5750 ringe telefon +45 62 62 22 77 gt@mark-storm.dk

541-867 Svanemærket tryksag

dansk gartneri axelborg, axeltorv 3, dK-1609 København V telefon +45 33 39 40 00 danskgartneri@danskgartneri.dk www.danskgartneri.dk

Hvidkærvej 29 dK-5250 Odense SV telefon +45 87 40 50 00 telefax +45 65 92 69 17 kontakt@gartneriraadgivningen.dk www.gartneriraadgivningen.dk videncentret for landbrug agro Food Park 15 dK-8200 aarhus n telefon +45 87 40 50 00 telefax +45 87 40 50 10 vfl@vfl.dk www.vfl.dk

3


Velkommen! 26. juni kl. 9-19 27. juni kl. 9-17

Foto: Perry Nordeng

Mange danskere har allerede opdaget Borgeby Fältdagar. Det bedste mødested for professionelle landmænd. Succesen fortsætter med demonstration af det mest interessante indenfor planteavl og maskinteknik samlet på et sted. Her kan man se interessante forsøgsmarker, hvor dygtige rådgivere deler erfaringer og svarer på aktuelle spørgsmål vedrørende planteavl. I år udvider vi udstillingsarealet til også at omfatte frugt, bær og frilandsgrønsager. På Borgeby Fältdagar mødes alle som har jordbruget som deres primære beskæftigelse og hovedinteresse. Det er en rigtig fagmesse! Vi ses! Årets tema

Plantebeskyttelse. Forebyggende foranstaltninger og biologisk bekæmpelse, strategier, sprøjteteknik, og meget mere.

Maskindemonstrationer

Masser af maskiner i arbejde! Marksprøjter, radrensere (årets nyhed!), jordbearbejdning og teknik til græshøst.

Indgang

Køb billet på hjemmesiden og få rabat! Indgang 140 SEK/120 DKK og den giver adgang til alle aktiviteter på messen. Billetten gælder til begge dage.

Find vej

E6 nord om Malmø i syd-Sverige og tag afkørsel 21 eller 22. Følg skiltene.

www.borgebyfaltdagar.se www.facebook.com/borgebyfaltdagar tlf. +46 46 71 36 00

4

gartner tidende // Nr. 8 2013


Nyt på blokken

The orchid professionals

®

Af: Lotte Bjarke, redaktør, gartner tidende

since 1933

Gejseren og gejsten

I

nspiration er en uhåndgribelig størrelse, men i modsætning til lommeuld kommer inspiration ikke af ingenting. inspiration kommer typisk, når man af den ene eller den anden grund pludselig får en ny vinkel på det, man plejer at gøre. For få år siden stod den islandske væksthusgrønsagsproduktion med et akut behov for inspiration til nytænkning. en beskyttende toldmur faldt bort, og det lille islandske samfund var sendt til tælling af økonomiske katastrofer. det er fascinerende at opleve, hvordan gartnerierhvervet har formået at vende enorme udfordringer til egen fordel med så stor succes, at der ikke alene er skabt kæmpe præference for islandske produkter i island men også er seriøs snak om at brande de islandske grønsager som eksportprodukter. Masser af rent kildevand i undergrunden og gejsere, der leverer billig og bæredygtig varme til væksthusproduktion, er gode argumenter for at vælge islandske produkter. da Kim andersen, MF Venstre, forleden var på gartneribesøg, udviklede det sig til en skattejagt efter nye muligheder for det danske gartnerierhverv. ideerne boblede i takt med, at de nye øjne oplevede gartnerierhvervet på nærmeste hold. Selv om vi ikke har nogen gejsere, er der utvivlsomt muligheder, hvis erhvervet har gejsten. Måske skal Karolinepigerne, der tidligere har brandet danske jordbrugsprodukter med stor succes, opdateres. Måske skal tivoli eller den lille havfrue i spil… der er jo al mulig grund til at være stolt af dansk produktion og danske produkter, men det er vigtigt at huske at kommunikere stoltheden ud, så dansk designede gartneriprodukter får den opmærksomhed, de fortjener, både hjemme og ude. det kan være svært at finde gejsten til at være udadvendt ikke alene på egne men på hele branchens vegne, når man sidder i hverdagens udfordringer til halsen. Men netop derfor må det være vigtigt at løsrive sig fra sin hverdag fra tid til anden for at lade sig inspirere. n

gartner tidende // nr. 8 2013

Førende producent af orkidé-ungplanter Besøg os på Flower Trials fra 11. til 14. juni

www.floricultura.com +31 (0)251 20 30 60

Kontakt venligst Steenbek for nærmere information og hjælp med kulturopstart

86 26 09 44 sales@steenbek-as.dk

A1

5


D

anske Prydplanter fik fint besøg, da Folketingsmedlem og Erhvervspolitisk ordfører for Venstre, Kim Andersen, den 6. maj havde sat dagen af til at få mere at vide om gartnerierhvervets vilkår og udfordringer. Det blev en spændende dag med fokus på både produktion og afsætning, hvor en god og tæt dialog gav nye input både den ene og den anden vej. Besøget startede hos Gartneriet Thoruplund, hvor en interesseret Kim Andersen fik en introduktion til gartneriet, dets historie, produktion og aktiviteter, og fortsatte hos GASA BØG, hvor gartnerierhvervets afsætning var i fokus. Tillid til danske planter Kim Andersen var tydeligt imponeret af det danske potteplantesortiments bredde og kvalitet og tænkte hurtigt og kreativt i nye baner, når det gælder markeder og ikke mindst markedsføring. Han opfordrede flere gange erhvervet til at holde skarpt fokus på udvikling af nye markeder. Ikke mindst det russiske marked, hvor Floradania Marketing for første gang udstiller på det samlede danske gartnerierhvervs vegne i august, er ifølge Kim Andersen værd at holde øje med. Den danske messedeltagelse støttes af Danmarks Eksportråd med 500.000 kroner, kunne Peter Larsen-Ledet, Danske Prydplanter fortælle. Hans Schultz, CEO, GASA BØG og næstformand for Danske Prydplanter fremhævede, at der siden 1992 har været danske aktiviteter på det russiske marked, der i dag er at betegne som et modent marked, og samtidig er et af de få markeder, hvor der ikke er lokalproduktion. Desuden står danske planter stærkt, idet der er stor tillid til danske certifikater. Oplysninger der kun forstærkede Kim Andersens opfordringer til en målrettet indsats. - I skal sørge for at være i dialog med Udenrigsministeriet, og I skal sørge for at have blik for nyudvikling og nye markeder, lød det fra Kim Andersen.

Bland jer i politik Netop dialogen var et kardinalpunkt for Kim Andersen, der roste gartnerierhvervet for dets evne til at fægte for erhvervets interesser. - I er gode til at blande jer i det politiske liv på en positiv måde. Det er både klogt og sundt at skabe overskud til at være udadvendt. Hvis ikke I fortæller jeres historie, hvordan skal kunderne og politikerne så få kendskab til den? Samtidig er det sjovere, når man har en udadvendt vinkel, og det gælder i høj grad også de unge i erhvervet, sagde Kim Andersen, der kaldte gartnerierhvervet for eksponent for globaliseringen på godt og

6

Af: Lotte Bjarke

Find de nye markeder

Der var både ros og gode råd til gartnerierhvervet, da Kim Andersen, MF for Venstre, besøgte Gartneriet Thoruplund og GASA BØG

Kim Andersen, MF Venstre hæftede sig ved bredden i det danske potteplantesortiment og så store muligheder på nye eksportmarkeder.

ondt efter at have hørt om de mange aktiviteter, som blandt mange andre Gartneriet Thoruplund har uden for de danske grænser. - Men for de af jer, der forstår at følge med den udvikling, er det nok mest på det gode, pointerede han. - Thoruplund har aktiviteter i fx Vietnam, SriLanka og Tyrkiet, og havde vi ikke haft det, ville vi være døde nu, understregede Jørgen Andersen, Thoruplund. Bedre vilkår for virksomheder Jørgen Andersen takkede som formand for

Jacob Andersen, Thoruplund, fortalte Kim Andersen, at outsourcing er nødvendig for at optimere produktionen i et marked, hvor priserne er under konstant pres

gartner tidende // Nr. 8 2013


Dansk som brand En spændende tanke, der blev født undervejs i Kim Andersens besøg, var, om tiden er inde til at gøre mere ud af markedsføring af danskproduceret som et brand. - Et eller andet sted er I ude i at sælge mærkevarer. Tidligere var ”dansk” i sig selv kendt som et godt brand. Tænk bare på Karolinepigerne. Tingene går i bølger, så måske er vi ved at være der igen, hvor vi skal se på det hele i samme kurv. Der, hvor dansk produktion markedsføres samlet og kontinuerligt i et højprismarked, der henvender sig til en ny middelstand som fx den russiske, foreslog Kim Andersen. En tråd der straks blev taget op af Hans Schultz. - Gartnerierne har hvert deres brand, men kunne vi have fx fem pinde med det, der er kendetegnende for dansk produktion, er der perspektiver. Men der er brug for stærke, individuelle virksomheder og en stærk brancheorganisation for at udnytte dem, fastslog Hans Schultz.

Få inspiration til næste års udplantningssortimet. Tag med på

Flower Trials 2013 og besøg vore leverandører

Danske Prydplanter, Kim Andersen for hans indsats og støtte i forbindelse med forhandlingerne om Energiforliget. - Vi fik rettet op på nogle ting og fik fægtet konkrete resultater gennem for de små og mellemstore virksomheder. Det er rigtig svært med produktion her i Danmark, men der er jo ikke noget, der er så skidt, at det ikke er godt for noget. Finanskrisen har medført, at vi tænker en lille smule anderledes end for fem år siden. Dengang var det et spørgsmål om at udvikle den offentlige sektor. Jeg føler, der er sket et skifte, så vi i dag også kærer os om, hvad vi skal leve af i fremtiden. Det spor skal vi fortsætte ad og skabe vilkår for den private sektor, så den kan vokse mere end den offentlige, fastslog Kim Andersen. n

Kontakt os gerne for planlægning af besøg.

Salgsteamet, Steenbek A/S

Hans Schultz forklarede Kim Andersen, at det danske salgssystem er skruet sammen, så de store europæiske indkøbere får oplevelsen af, at de handler direkte med gartneren.

gartner tidende // Nr. 8 2013

Korden 15 8751 Gedved Tlf. 86 26 09 44 · Fax 86 26 09 90 E-mail: sales@steenbek-as.dk www.steenbek.dk

7


Vil du læse mere...? Bestil abonnement på Gartner Tidende og få bladet leveret direkte i din postkasse.

Bestil bladet her

˿

KLI

-eller kontakt Solveig Sjørring: T: 87 40 66 07 M: sls@vfl.dk

KH

ER

Gartner Tidende nr. 8 - 2013  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you