Page 1

N r. 3 · f r e d a g 1 4 . f e b r u a r 2 0 1 4 · 1 3 0 . å r g a n g · w w w . g a r t n e r t i d e n d e . d k

læs om

gartner tidende · Nr. 13 2012

Rovmiderne må gerne fodres IPM har det hele TEMA: Væksthusgrøntsager1


The orchid professionals

®

since 1933

Førende producent af orkidé-ungplanter

13 20

www.floricultura.com +31 (0)251 20 30 60

3

6 10 13 14 16 18 20 22 24 26 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50

Børnefamilier på gartneribesøg nyt fra dansk gartneri Overtræder FloraHolland konkurrencereglerne? et kongeligt syn – en kongelig duft det var et impulskøb Fremtidens agurkproduktion Kampagne med gennemslagskraft Biopesticider mod meldug Forskning i væksthusgrøntsager nicheproduktion af bær under tag nær & Fjern rovmiderne må gerne fodres ingen nye midler mod trips i 2014 integreret planteværn mod trips og bladlus iPM har det hele Vinderplanter nye tider i hal 5 effektiv samhandel med SePa indtryk fra Holland Havetur til Berlin Få bedre råd

3 19

Forside

Kontakt venligst Steenbek for nærmere information og hjælp med kulturopstart

86 26 09 44 sales@steenbek-as.dk

A1

Claus Stanek fodrer rovmiderne i Hawaii gartneriet med pollen. Foto: Lars Stubsgaard


6

13

18

Børnefamilier på gartneribesøg

Overtræder FloraHolland konkurrencereglerne?

Fremtidens agurkproduktion

Biopesticider mod meldug

Rovmiderne må gerne fodres

Vinderplanter

22

32

40

gartner tidende udgives af gartnerirådgivningen og er medlemsblad for dansk gartneri. gartner tidende udkommer næste gang fredag 14. marts redaktion: Hvidkærvej 29, dK-5250 Odense SV telefon +45 87 40 50 00 telefax +45 66 17 17 15 www.gartnertidende.dk gartnertidende@vfl.dk Jan Jensen Hass ansvarshavende direkte +45 87 40 66 30 Mobil +45 20 73 70 05 jaj@vfl.dk Lotte Bjarke redaktør telefon +45 21 48 75 30 post@lottebjarke.dk

gartner tidende // nr. 3 2014

Annoncesalg: Karin Svensson telefon +45 87 40 66 09, ksv@vfl.dk Morten Nielsen telefon +45 87 40 66 03, mon@vfl.dk Abonnement: Solveig Sjørring direkte +45 87 40 66 07 sls@vfl.dk via dansk gartneri: Jens Kramer telefon +45 33 39 40 69 jk@lf.dk

eftertryk med kildeangivelse er tilladt

iSSn 0106-8393 layout og tryk: Mark og Storm grafisk a/S industrivej 16, 5750 ringe telefon +45 62 62 22 77 gt@mark-storm.dk

541-867 Svanemærket tryksag

dansk gartneri axelborg, axeltorv 3, dK-1609 København V telefon +45 33 39 40 00 danskgartneri@danskgartneri.dk www.danskgartneri.dk

Hvidkærvej 29 dK-5250 Odense SV telefon +45 87 40 50 00 telefax +45 65 92 69 17 kontakt@gartneriraadgivningen.dk www.gartneriraadgivningen.dk videncentret for landbrug agro Food Park 15 dK-8200 aarhus n telefon +45 87 40 50 00 telefax +45 87 40 50 10 vfl@vfl.dk www.vfl.dk

3


Hvad du kan avle og høste, kan vi mærke!

Foto: Gorilla - Fotolia.com.

Alt indenfor industriel mærkning, kontrol, sporbarhed og systemløsninger – www.act-gruppen.com

ACT Logimark Danmark A/S, Nordkrogen 7, DK-7300 Jelling l Telefon + 45 75 87 26 00 l info.dk@act-gruppen.com 4

gartner tidende // nr. 3 2014

Hovedkontor ACT Gruppen: Industrivegen 5, 2069 Jessheim, Norge l Telefon +47 63 94 61 00 l info.no@act-gruppen.com Afdeling Sverige: Topplocksgatan 3 SE-212 41 Malmö l Telefon +46 40 59 76 80 l info.se@act-gruppen.com


Nyt på blokken

Af: Lotte Bjarke, redaktør, gartner tidende

MULTITALENT.

Sælg dansk For nylig udtalte en kvinde i en nyhedsudsendelse i bedste sendetid, at hun altid købte økologiske grøntsager, fordi hun troede på, at de var sundere end dem, der er gødet. den lader vi lige stå et øjeblik… der kan være meget langt fra den ene verden til den anden verden selv inden for et lille lands grænser. Og hvis man nøjes med at ryste på hovedet over dem i den anden, bliver det aldrig anderledes. Hvor mange danske forbrugere ved mon egentlig ret meget om, hvad er foregår i de danske gartnerier? Ved de overhovedet, at der foregår noget? at produktionen af danske gartneriprodukter sker efter nogle af verdens højeste standarder, når det gælder kvalitet og fødevaresikkerhed? Og at miljøet har temmelig godt af, at produkterne ikke har krydset det meste af et kontinent, før de havner i det danske supermarked? der er en omsiggribende trend, der tilsiger øget interesse for lokalt producerede varer. derfor har klimaet for at trænge igennem med budskabet om de danske produkters kvaliteter nok aldrig været bedre. det er da tankevækkende, at nogen kan forledes til at tro, at en økologisk spansk tomat, der har rejst tusindvis af kilometer for at komme til danmark, er bedre for miljøet end en dansk, der er blevet til med biologisk plantebeskyttelse som et vigtigt værktøj lige uden for køkkendøren. det kræver selvfølgelig, at branchen står sammen om at få budskabet ud over rampen. enkeltvirksomheder har næppe en chance for at trænge gennem. Men hvis det kan lade sig gøre i Finland, som en artikel her i bladet fortæller, så kan det nok også i danmark, hvis branchen virkelig vil. Og hvem ved, om ikke budskabet er så godt, at det også kan slå igennem på nærmarkeder uden for de danske grænser. argumenterne er der, og beviserne bag dem er i orden, som de skal være, hvis man vil slå på kvalitet, sundhed, friskhed – og danskhed. Begrebet foodmiles, burde udbredes og bruges mere. det er i al sin enkelhed et mål for, hvor langt fødevarerne i indkøbsvognen har rejst. Fx viser det sig, at råvarerne i et gennemsnitligt amerikansk måltid har rejst mere end 34.000 km, før de ligger på tallerkenen. Og at en enkelt engelsk indkøbsvogn med 26 importerede økologiske produkter kan have tilbagelagt 241.000 km med et anseligt CO2 udslip til følge. tjek selv, hvor langt din mad har rejst med foodmiles beregneren på www.foodmiles.com. n

gartner tidende // nr. 3 2014

Det nye TEKU∏-katalog er kommet! – Bestil nu:

Tlf. 63 10 21 00

Fra A til Z – fra vakuumformede ampler til det passende tilbehør: Hos Pöppelmann TEKU∏ får du det hele fra én leverandør. Det rette valg når det drejer sig om dine planter. 800 produkter i 2.000 udførelser. Fremragende leveringsevne. For: TEKU∏ gør forskellen.

Pöppelmann Plastik Skandinavien ApS · Magnoliavej 10,1.tv. · 5250 Odense SV · Danmark · Tlf. +45 63 10 21 00 · Fax +45 63 10 21 01 teku-skan@poeppelmann.com

5


reaktioner på både produkter og produktionsmetoder. - Der er præference for danske agurker, men der er ikke så store sortsforskelle som i tomat. Det handler først og fremmest om, at agurken skal være frisk, fortæller Hans Thorsen under rundvisningen. De spørgsmål, som de besøgende stiller, knytter sig overvejede til dyrkningen af planterne, miljøet og fødevaresikkerheden. En positiv indstilling over for at bevare produktion og arbejdspladser i Danmark kommer meget tydelig frem. Dyrkning af agurker Det gør indtryk, at gartneriet dyrker 3 mio. stk. agurker på 40.000 m2 væksthus svarende til 40-50 villagrunde. Ud over store agurker produceres også små skoleagurker. Agurkeplanten har svært ved at producere kvalitetsfrugter en hel sæson. Derfor omplantes de i juli måned, hvor danskerne holder ferie, og efterspørgslen efter agurker ikke er så stor. Gartneriet dyrker agurkeplanterne i afgrænsede bede med kokosfibre som vækstmedium. Dette vækstmedium er reproducerbart og let at genanvende på marken.

Nej, hvor den smager

Af: Bjarne Pugholm Johansen, Dansk Gartneri, bpj@danskgartneri.dk

Børnefamilier på gartneribesøg Mere end 6.000 personer besøgte et gartneri eller en frugtplantage, der deltog i ”Åbent Landbrug” i 2013. Mange børnefamilier benytter muligheden for at se ”hvor maden kommer fra”

G

artneriet Torup på Sydsjælland, der producerer agurker og jordbær, deltog som vært for Åbent landbrug for tredje år i træk. Gartneriet ejes af Hans Thorsen, som selv står for afsætningen af virksomhedens produkter og synes, at det er interessant at få de besøgendes direkte

Jordbærhøsten en dag i september

6

Nyttedyr bruges som et miljøvenligt alternativ til kemisk plantebeskyttelse

Dyrkning af jordbær Jordbær dyrkes både i væksthus og på friland. I væksthus dyrkes jordbærplanten i afgrænsede bede, som er hævet op til god plukkehøjde. Biologisk plantebeskyttelse Brugen af biologisk plantebeskyttelse med udsætning af rovmider med videre har i vidt omfang afløst brugen af kemi i væksthusene. Det har positiv betydning for både miljøet- og

gartner tidende // Nr. 3 2014


Værter i 2014 ”Åbent Landbrug” afholdes næste gang den 21. september 2014. Dar du lyst til at deltage som vært, bedes du kontakte Dansk Gartneri på telefon 33 39 45 45 eller e-mail danskgartneri@danskgartneri. dk inden den 15. marts 2014. Læs mere om ”Åbent Landbrug” på www.aabentlandbrug.dk.

arbejdsmiljøet, og risikoen for forekomsten af pesticidrester i produkterne bliver elimineret. Jordbærplanterne bestøves ved hjælp af humlebier. Alene af den årsag er det ikke mulig at anvende insekticider, mens planterne skal bestøves.

Agurker skal være helt

Herudover skaber gartneriproduktionen mindst fem arbejdspladser i følgeerhvervene i lokalområdet. På gartneriet findes et moderne kraftvarmeværk på 3 MWH. Med de nuværende prisforhold på energimarkederne er det imidlertid ikke rentabelt, at anlægget er i drift. n

Arbejdspladser Gartneriet beskæftiger 25 medarbejdere.

å om søndagen

friske, så der pakkes ogs

d nøglehulsmærke og

Det færdige produkt me

flag

Agurkeplanter i lange rækker

gartner tidende // Nr. 3 2014

7


GRØN DAG Onsdag den 26. februar 2014 Best Western Nyborg Strand Østerøvej 2, 5800 Nyborg

8

gartner tidende // Nr. 3 2014


PROGRAM: Danske Prydplanter Kl. 09.30 – 13.30: Generalforsamling og fagligt indlæg ”Status omkring Norge-sagen og arbejdet i EU” ved Bendt Bendtsen, medlem af Europa-Parlamentet samt kort indlæg ved Danske Prydplanters bestyrelse Brancheudvalget for Frugt og Grønt: Kl. 10.00 Årsmøde Kl. 11.00 ”Frugt og grøntmarkedets udvikling i EU” ved Dr. Hans-Christoph Behr, AMI (fælles med Vækshusgrøntsagssektoren) Kl. 12.30 Frokost Væksthusgrøntsagssektoren: Kl. 10.00 Årsmøde Kl. 11.00 ”Frugt og grøntmarkedets udvikling i EU” ved Dr. Hans-Christoph Behr, AMI (fælles med Brancheudvalget for Frugt og Grønt) Kl. 12.30 Frokost Dansk Gartneri: Kl. 13.30 – 14.30 Kl. 14.30 – 15.00 Kl. 15.00 – 17.00 Kl. 17.00

gartner tidende // Nr. 3 2014

”Danmark – også et produktionsland” ved Claus Jensen, Dansk Metal Kaffe/te Generalforsamling med deltagelse af fødevareminister Dan Jørgensen Sandwich, øl og vand

9


nyheder Kristian Madsen Formand dansk gartneri Slettensvej 207-215, 5270 Odense n e-mail: km@pkm.dk telefon: +45 66 18 90 74 Mobil: +45 40 43 00 21 Fax: +45 66 18 79 54 Søren Flink Madsen næstformand dansk gartneri Skovhøjvej 8, 8752 Østbirk e-mail: sfm@ydinggroent.dk telefon: +45 75 78 23 65 Mobil: +45 20 66 26 33 Torben Lippert Sekretariatchef arbejdsområde: daglig leder af det politiske sekretariat, forskning og innovation, markedsordningen for frugt og grønt e-mail: tbl@danskgartneri.dk telefon: +45 33 39 45 49 Mobil: +45 24 41 94 32 Fax: +45 33 14 56 55

Opdateret regneark med energiafgifter Fra og med januar måned 2014 er der sket følgende lempelser i gartneriernes netto betaling af afgifter på elforbrug til proces: - energispareafgiften på op til 6,6 øre pr. kWh er bortfaldet - eldistributionsafgiften på 1 øre/kWh er bortfaldet - til gengæld skal der som noget nyt betales en eU minimumsafgift på 0,4 øre/kWh elforbrug dansk gartneri/gartnerirådgivningen har nu opdateret det regneark, der findes på dansk gartneris hjemmeside med disse ændringer. det er derfor fortsat muligt her at få beregnet, hvilke afgifter der skal betales netto alene ved at indtaste periodens forbrug af el og brændsler. Find regnearket på www.danskgartneri.dk -> Publikationer -> regneark Yderligere oplysninger: Leif Marienlund

Status på PSO problemstillingen

Leif Marienlund Konsulent arbejdsområde: energi, klima, transport, landbrugslov, offentlig planlægning. e-mail: lmk@danskgartneri.dk telefon: +45 33 39 45 47 Mobil: +45 40 38 64 66 Fax: +45 33 14 56 55 Bjarne Pugholm Johansen Konsulent arbejdsområde: Statslån og -støtte, skatter og afgifter, integreret produktion, økologi, finansiering, fonde, jura, statistik . e-mail: bpj@danskgartneri.dk telefon: +45 33 39 45 46 Mobil: +45 40 38 64 48 Fax: +45 33 14 56 55 Anne Esther Fabricius Konsulent arbejdsområde: Miljø, pesticider, plantesundhed, fødevarer. e-mail: afa@danskgartneri.dk telefon: +45 33 39 45 50 Mobil: +45 51 67 15 41 Fax: +45 33 14 56 55 Marianne Kjær Sørensen Koordinator arbejdsområde: Medlemskontakt, oversættelse og korrektur, administration, mødeplanlægning og -materiale, fonde. e-mail: mks@lf.dk telefon: +45 33 39 46 67 Mobil: +45 30 54 68 90 Fax: +45 33 14 56 55

axelborg, axeltorv 3 · 1609 København V e-mail: danskgartneri@danskgartneri.dk www.danskgartneri.dk

10

dansk gartneri arbejder i øjeblikket sammen med energistyrelsen på at få ændret eU´s forslag til nye miljørammebestemmelser, således at også væksthusgartnerier vil kunne blive omfattet af en kommende dansk lempelsesordning for betaling af PSO afgiften. det redegjorde Martin Lidegaard blandt andet for i et åbent samråd med Folketingets Fødevareudvalg den 29. januar. Ministeren erkendte dog, at der ikke er nogen sikkerhed for, at et dansk ændringsforslag, der er fremsendt til eU-Kommissionen, vil blive tilgodeset. Martin Lidegaard havde heller ikke noget svar på, hvorvidt der eksisterer en plan B, såfremt dette ikke måtte ske. den daværende klima- og energiminister tilkendegav alene, at han i denne situation ville indkalde forligspartierne bag Vækstplan dK til en fornyet drøftelse. det er eU-Kommissionens målsætning, at de nye miljørammebestemmelser skal være endeligt udformet i løbet af april måned, men det er usikkert, om målsætningen vil kunne opfyldes. i forlængelse af samrådet, har Fødevareudvalget nu sendt en række uddybende spørgsmål vedrørende gartnerierhvervet og PSO afgiften, som det nu vil være Martin Lidegaards efterfølger rasmus Helveg Petersen, der skal besvare skriftligt. (MF) erling Bonnesen (V) og (MF) Hans Chr. Schmidt (V) har tillige indkaldt Fødevareminister dan Jørgensen i et åbent samråd om gartnerierhvervets situation. dette samråd vil finde sted den 20. februar. Yderligere oplysninger: Leif Marienlund

gartner tidende // nr. 3 2014


Ny bekendtgørelse om grøntsagsfrø den nye bekendtgørelse om grøntsagsfrø har været i høring. der er ikke de store ændringer i denne. der er blot ændringer i tekstens ordlyd samt ændringer af praktisk karakter som vedrører, at der på mærkesedler fremover skal stå eU i stedet for eF. Virksomheder, der får trykt mærkesedler eller mærkningsoplysninger på sække, skal ændre teksten, når der bliver mulighed for det, hvilket typisk vil være ved virksomhedens næste optrykning af mærkesedler. desuden ændres det latinske navn for tomat, som nu kaldes Solanum lycopersicum L. det latinske navn bruges fx på mærkesedler på pakker med certificeret frø. Yderligere oplysninger: Anne Fabricius

Det grønne element Fra og med 2015 bliver 30% af enkeltbetalingen gjort betinget af, at ansøger overholder nogle grønne krav til gavn for klimaet og miljøet. et af kravene er, at ansøgere med mere end 15 ha. i omdrift skal have et miljøfokusareal på mindst 5% af omdriftsarealet. Fødevareministeriet har offentliggjort en liste over de arealtyper, som kan bruges som miljøfokusarealer. Listen omfatter blandt andet brakarealer og arealer med efterafgrøder men ikke for eksempel læhegn og arealer med skovrejsning. dansk gartneri har rettet henvendelse til Fødevareministeriet med opfordring til, at arealer, som tilplantes med tilskud fra ordningen til privat skovrejsning, skal kunne medregnes ved opgørelsen af miljøfokusarealet. disse arealer menes at opfylde alle rimelige krav til et miljøfokusareal og vil samtidig være lette at administrere i ordningen. i 2014 har naturstyrelsen offentliggjort en evaluering af ordningen med tilskud til privat skovrejsning. evalueringen viser, at der er tilplantet 18.600 ha. med tilskud fra ordningen de seneste 15 år. alligevel halter tilplantningen langt bagefter målet i danmarks nationale Skovprogram om en fordobling af skovarealet over en trægeneration (80-100 år). Yderligere oplysninger: Bjarne Pugholm Johansen

Plan for grundvandsbeskyttelse Odense Kommune har netop udsendt en høring omkring en plan for grundvandsbeskyttelse i Odense Vest. det drejser sig om Brændekilde og Bellinge Øst og Vest. Høringen er sendt til lodsejerne i området. i den foreliggende plan står det skrevet, at de almene vandværker skal sikre, at den grundvandsressource, som findes inden for 300 års indvindingsoplandene, det vil sige et område, der inden for 300 år ønskes anvendt til vandindvinding, til deres boring, skal sikres med forebyggende og afhjælpende handlinger som fx optimeret og reducerende brug af nitrat og pesticider samt dyrkningspraksis generelt. de konkrete handlingsplaner og kort for området kan følges på Odense Kommunes hjemmeside i rapporten ”Plan for grundvandsbeskyttelse Odense Vest”. Frist for lodsejernes kommentarer og forslag skal foreligge inden mandag den 31. marts 2014. rapporten findes på www.odense.dk

Bliv jordbrugsteknolog 2-årig videregående uddannelse – eller bliv bachelor på 3½ år Du kan specialisere dig inden for fx: • Landskab og anlæg • Miljø og natur • Planteproduktion - gartneri

eaaa.dk

Yderligere oplysninger: Anne Fabricius

gartner tidende // nr. 3 2014

11


UPS...

Jeg kan ikke læse flere sider

Hvad gør jeg nu?

Bestil abonnement på bladet her – og få bladet sendt direkte hjem i din postkasse.

w w. g a r t n e . årgang · w r 2014 · 130 ag 15. janua n r. 1 · m a n d

rtidende.dk

n r. 2 · mandag

3. febr uar

2014 · 130. år gang

· w w w. ga

rtnertid

danish horticulture 2014

lture” proud of danish horticu ed” the minister: ”i am be upgrad s and plants must the chairman: ”Flower ts from denmark1 new plants and produc gartner tidende

· nr. 13 2012

gartner

Fjernvarm tidende

· nr. 13 2012

e halverer

læs om

varmeregning en Mådehold er trendy Varmepum per og Ve 1

ende.d

k

Gartner Tidende er medlemsblad for Dansk Gartneri og er en stærk kommunikationsplatform, der strækker sig på tværs af hele gartnerierhvervet. Læs om bla. • Dyrkningsteknik • Erhvervspolitik • Trends • Produktudvikling • Udlandsstof • Afsætning • Indkøb mm.

LÆS MERE

Gartner Tidende nr. 3 - 2014  
Gartner Tidende nr. 3 - 2014  
Advertisement