Page 1

N r. 1 8 · m a n d a g 2 . d e c e m b e r 2 0 1 3 · 1 2 9 . å r g a n g · w w w . g a r t n e r t i d e n d e . d k

Læs om

gartner tidende · Nr. 13 2012

FloraHolland for hollændere Stjernespækket væksthus Nye plantebeskyttelsesmidler1


Nu også til 65°C varme !!

Affugter til væksthuse Spar mellem 30 og 60 % på energiforbruget!!! - se hvad det betyder for dit gartneri med vores nye beregner, du finder den på hjemmesiden…

Alle tests udført i Danmark… - Forbedrer kvalitet og mindsker svind - Renser luften for sporer, danske tests - Reducerer omkostninger til CO2 - Reducerer brug af pesticider, svovl og mindsker sliddet på gardiner - Affugter idag op til 10000 m2 med én maskine, ved dansk kunde - Affugter også ved lave temperaturer - Ingen drivgasser og CE godkendt

Husk! der er mulighed for at søge 40% tilskud via Miljøteknologipuljen, er allerede åbnet! Kontakt for yderligere information: Per Vestergaard · Tlf.: +45 30 13 49 37 Niels Lindhardt · Tlf.: +45 63 98 00 46

info@flextechnic.com www.flextechnic.com

6 7 8 10 12 13 14 16 18 20 22 23 25 26 28 30 33 34

FloraHolland for hollændere Konkurrenceforvridende tiltag nyt fra dansk gartneri Startskud til strategiproces Handelsplads med potentiale Messe med ambitioner rekordmesse på FloraHolland nær & Fjern Julestjernesæsonen 2013 Stjernespækket væksthus Julestjerner hjælper børn Bemisia i julestjerner nye plantebeskyttelsesmidler Kendiseffekt og kulturchock Status på bekæmpelse af trips Variation i vandtryk = uens dosering Sæson klar til tre år mere Få bedre råd

Forside

det var et flot syn, da Floripartners sortsafprøvning af julestjerner stod i fuldt flor. Foto: Lotte Bjarke


6

10

12

FloraHolland for hollændere

14

Rekordmesse på FloraHolland

Startskud til strategiproces

Julestjernesæsonen 2013

Handelsplads med potentiale

Kendiseffekt og kulturchock

18

26

gartner tidende udgives af gartnerirådgivningen og er medlemsblad for dansk gartneri. gartner tidende udkommer næste gang mandag 16. december redaktion: Hvidkærvej 29, dK-5250 Odense SV telefon +45 87 40 50 00 telefax +45 66 17 17 15 www.gartnertidende.dk gartnertidende@vfl.dk Jan Jensen Hass ansvarshavende direkte +45 87 40 66 30 Mobil +45 20 73 70 05 jaj@vfl.dk Lotte Bjarke redaktør telefon +45 21 48 75 30 post@lottebjarke.dk

gartner tidende // nr. 18 2013

Annoncesalg: Karin Svensson telefon +45 87 40 66 09, ksv@vfl.dk Morten Nielsen telefon +45 87 40 66 03, mon@vfl.dk Abonnement: Solveig Sjørring direkte +45 87 40 66 07 sls@vfl.dk via dansk gartneri: Jens Kramer telefon +45 33 39 40 69 jk@lf.dk

eftertryk med kildeangivelse er tilladt

iSSn 0106-8393 layout og tryk: Mark og Storm grafisk a/S industrivej 16, 5750 ringe telefon +45 62 62 22 77 gt@mark-storm.dk

541-867 Svanemærket tryksag

dansk gartneri axelborg, axeltorv 3, dK-1609 København V telefon +45 33 39 40 00 danskgartneri@danskgartneri.dk www.danskgartneri.dk

Hvidkærvej 29 dK-5250 Odense SV telefon +45 87 40 50 00 telefax +45 65 92 69 17 kontakt@gartneriraadgivningen.dk www.gartneriraadgivningen.dk videncentret for landbrug agro Food Park 15 dK-8200 aarhus n telefon +45 87 40 50 00 telefax +45 87 40 50 10 vfl@vfl.dk www.vfl.dk

3


Med CombiPot standardfarver kan du altid matche tidens trend

Den rigtige farve på urtepotten fremhæver dine specielle planters kvalitet. Når du køber sprøjtestøbte urtepotter hos CombiPot, kan du vælge mellem 20 forskellige standardfarver, som sender et effektfuldt signal til forbrugeren. Rekvirer prøver og find den helt rigtige farvekombination. Du er også velkommen til at kontakte os ved ønske om en helt speciel farve, som ikke er standard.

Lilla

Rosa Hyacintrosa Babyrosa

Grå Kongeblå Violet Blå

Hvid Hyacintblå

Sort

Olivengrøn

Tegl

Grøn

Rød Lime Orange Guld

Gul

Sølv

CombiPot er Danmarks førende producent af sprøjtestøbte urtepotter.

www.combipot.dk

Vi er tæt på vores kunder og meget fleksible, når du har brug for det. Vi kan tilbyde urtepotter til både volumen og nicheproduktion. Ud over et stort udvalg af farver og størrelser kan vi også tilbyde farvetryk på urtepotterne eller påsatte etiketter.

4

tidende // nr. 18 2013 CombiPot A/S • Slettensvej 55-61 • DK-5270 Odense N • Tel. +45 6318 6600 • Fax +45 6318 6601 • gartner info@combipot.dk

idebureauet.dk

Verden er i farver...


Spidsen

Af: Kristian Madsen, dansk gartneri, am@danskgartneri.dk

PSO-afgift på himmelflugt

Varmepumper til gartnerier er tjent ind på 1-3 år

LV100

D

en danske PSO-afgift er et ubehageligt bekendtskab, ikke alene fordi den i takt med vind og vejr lever sit helt eget liv og derfor er umulig at budgettere med; men først og fremmest fordi den nu har nået så højt et niveau, at den er direkte livstruende for gartnerierne. når danske væksthusgartnerier pålægges årlige PSO afgifter på helt op til 6 – 7 mio. kr., der skal tages direkte fra bundlinjen, så siger det sig selv, at det nærmest er umuligt at konkurrere med udenlandske virksomheder, der aldrig har hørt om endsige mærket en tilsvarende afgift. dansk gartneri var derfor, bortset fra et indbygget loft på 1 gWh, positiv overfor den PSO aftale, der var en del af Vækstplan dK fra foråret. det lovede tilskud til betaling af PSO afgiften var i det mindste et plaster på såret, og det er dybt beklageligt, at ordningen ikke som aftalt får virkning fra 1. januar 2014. Jeg savner fortsat en logisk og rimelig forklaring på, hvorfor og hvordan der kan være problemer med at opnå eU godkendelse af en dansk lempelsesordning, når der samtidig eksisterer tilsvarende ordninger i eksempelvis tyskland og Sverige. Men for at undgå virksomhedslukninger og tab af arbejdspladser er der her og nu behov for at finde en helt anden måde at finansiere den vedvarende elproduktion på. Siden 2011 hvor den samlede PSO regning var på 3,2 mia. kr. er den vokset til ca. 5,8 mia. kr. i 2013. Og jeg tør slet ikke tænke på, hvor stor regningen vil blive hen mod 2020, når den aftalte udbygning med nye vindmølleparker har fundet sted. det er derfor helt nødvendigt, at gartnerier og andre elintensive virksomheder i danmark opnår samme vilkår som konkurrenterne i udlandet, hvad enten dette skal ske via en statsfinansieret Ve udbygning, som i Holland, eller på anden vis. en ting er, at vi har så højt et lønniveau i danmark som tilfældet er; men det er for meget, at vi på samme tid også skyder os i den anden fod med høje danske særafgifter på energi. n

gartner tidende // nr. 18 2013

Mere end 30 år som dansk producent af varmepumper, jordvarme såvel som luft/vand-varmepumper, har gjort DVI energi førende i branchen for opvarmning med vedvarende energikilder fra jord, luft og vand.  Skift fra olie, gas, kul, træpiller mm til en varmepumpe og spar op til 60% på varmeregningen  Bestil besøg af en af vores konsulenter allerede i dag  Gratis rådgivning og uforpligtende tilbud  Vores 30 år som dansk producent af varmepumper er din garanti for et velfungerende anlæg  Varmepumpen kan tilkobles som supplement til eksisterende varmekilde  DVI energi udbetaler energisparetilskud som dækker 30 - 50% af investeringen  DVI energi hjælper med ansøgning til VE procespuljen

- Det giver glade og trygge kunder! hVor goD er InVesterIngen?

Investeringen er tjent ind på 1-3 år. Derefter er besparelsen ren gevinst i mange år fremover. Dansk producerede varmepumper fra

Dansk Varmepumpe InDustrI a/s

ring nu på tlf. +45 9835 5244 eller se mere på www.dvienergi.com

5


Af: Lotte Bjarke

FloraHolland for medlemmer FloraHolland ændrer politik, så det fra 1. januar 2014 kræver fuldt medlemskab at benytte sig af auktionsuret for otte udvalgte kulturer. Projektet evalueres i juni

I

ndtil 1. januar 2014 har FloraHolland godt 600 kontrakter med internationale producenter af blomster og planter, der giver adgang til at benytte blandt andet auktionsuret. Men drevet af et stærkt pres fra medlemmerne stopper den ordning nu. i første omgang for otte udvalgte testkulturer, men det er det erklærede mål, at den nye politik efter en testperiode skal omfatte hele sortimentet. den beslutning har rystet ikke bare danske men internationale kontrakthavere generelt og givet anledning til en storm af protester. Men FloraHolland står ved beslutningen, der gennemføres - som det hedder - for at skabe ligeværdige forhold for medlemmer og ikke-medlemmer. et udsagn, der vist kræver en nærmere forklaring. gartner tidende har spurgt dirk Hogervorst, der er general manager auctioning and Quality om baggrunden for og konsekvenserne af de opstrammede regler.

dag er det kun 30% af potteplanterne, der sælges via uret, mens 70% sælges direkte. tallene er omvendt for snitblomster, men udviklingen er klar. Urets andel falder, og forventes snart at nå under 50%. det giver en ny situation. Både medlemmer og ikke medlemmer kæmper om at sælge deres produkter. Ofte går det nogenlunde at sælge de første 70-80%. det

er de sidste, der er de svære. der er uret en vej til at sikre sig 100% salg. Medlemmerne siger, det har stor værdi for dem, og det er dem, der betaler for, at den service er tilgængelig også gennem deres direkte salg. det gør ikke-medlemmer ikke, så for at stille medlemmer og ikke-medlemmer mere lige, har vi besluttet at ændre adgangen til uret til fordel for vore medlemmer. Man skal huske, at FloraHolland ikke alene er en virksomhed men også et kooperativ, der er til for medlemmerne. Hvis ikke det giver fordele at være medlem, hvorfor så være det. Forventer FloraHolland at få nye medlemmer som følge af de ændrede regler? - det er ikke et mål i sig selv at få så mange medlemmer som muligt, men ja, det er forventningen, at medlemsskaren vil vokse. det er ikke en politik, der er indført for at tvinge nogen til medlemskab, men vi forventer, at det vil være interessant for nogle. derfor har vi også

Hvad er baggrunden for, at FloraHolland kræver fuldt medlemsskab? - Markedet har ændret sig markant siden dengang, 100% af salget foregik via uret. i

Dirk Hogervorst, general manager Auctioning and Quality, Flora Holland, afviser, at der er tale om protektionisme, når FloraHolland forlanger fuldt medlemskab for at kunne benytte auktionsuret.

6

gartner tidende // nr. 18 2013


introduceret muligheden for et aspirantmedlemskab. Hvad indebærer et fuldt medlemskab af FloraHolland? - Som medlem har du fordele men også forpligtelser. Vi forlanger ikke leveringspligt, men vi forlanger 100% loyalitet overfor systemet. du kan have dine egne kunder og kontrakter i fx Polen, som du altid har haft, men den finansielle håndtering foregår via FloraHolland, der også garanterer for, at du får dine penge. For det betaler du et gebyr til FloraHolland, også når du selv håndterer ordren i øvrigt. derudover får du fri adgang til auktionsuret, og medlemmer har første ret til at udstille på FloraHollands tradefairs, der efterhånden er så populære, at der kun er meget begrænset plads til ikke-medlemmer. Forventer FloraHolland at miste omsætning som følge af den nye politik? - Omkring 94% af FloraHollands omsætning genereres af medlemmerne. Så teoretisk set kan vi miste 6% af omsætningen. det tvivler jeg nu på, bliver realiteten. en del af sortimentet er mere end velkomment, også under uret, når bare det er interessant og ikke en svært omsættelig rest.

FloraHolland og VBA blev godkendt til fusion under forudsætning af, at det nye FloraHolland ikke blev et monopol, der satte de frie markedskræfter ud af spil. Bliver FloraHolland et monopol, når man fra 1. januar 2014 begynder at styre udbudet? - der er ikke tale om protektionisme, og FloraHolland bliver ikke et monopol. Vi smider ikke nogen ud, og alle og enhver kan blive medlem. Vi begrænser adgangen til uret, men alle vore andre services er fortsat tilgængelige for alle. Ved fusionen spurgte vi om tilladelse, og fik ja, fordi der ikke var tale om et monopol men om at organisere en markedsplads, hvor intern konkurrence skaber markedet. Vi udelukker ingen fra at blive medlem uanset nationalitet eller kultur, så nej, FloraHolland er ikke noget monopol. der opstår nye platforme hver måned. det gør os ikke bange. det holder os skarpe. Jeg ville derimod være bange, hvis FloraHolland var alene på markedet. Hvordan er beslutningen blevet modtaget blandt medlemmer, tidligere kontrakthavere og eksportører? - Blandt medemmerne er majoriteten enige om, at det er den rigtige vej at gå, mens en lille gruppe stiller spørgsmål. Blandt

Af: Peter Larsen-Ledet, danske Prydplanter, pll@danskeprydplanter.dk

Konkurrenceforvridende tiltag Danske Prydplanter har læst Gartner Tidendes interview med Dirk Hogervorst, general manager Auctioning and Quality, FloraHolland, og giver her sin kommentar 1) danske Prydplanter har i samarbejde med dansk gartneri forgæves forsøgt at komme i dialog med bestyrelsen i FloraHolland siden de nye betingelser blev fremlagt i foråret 2013. Sidst forsøgte man at mødes under FloraHolland trade Fair i november, hvor bestyrelsesformanden afviste at indgå dialog 2) danske Prydplanter har angivet, at tiltaget er konkurrenceforvridende, idet danske, tyske, belgiske og ikke mindst kenyanske producenter med leveringer har bidraget til at gøre auktionen til den europæiske handelsplads, som auktionen er i dag. Og nu smider man sine samarbejdspartnere på porten – og vil udelukkende præsentere hollandske produkter.

gartner tidende // nr. 18 2013

ikke-medlemmer, er der stor skepsis både nationalt og internationalt. når det gælder eksportørerne, er de heller ikke specielt entusiastiske. de er bekymrede for sortimentet. de vil have det bedste sortiment og er reelt ligeglade med, hvor det kommer fra. Fire potteplanter og fire snitblomster er udvalgt som testkulturer. Hvordan er de udvalgt? Hvornår kommer der flere til? - Vi tror på den nye politik, men at lægge ud med at implementere den for hele sortimentet på en gang, ville ikke være klogt. derfor starter vi med de otte grupper og tager en skarp evaluering i begyndelsen af juni. Vi skal se, om vi nåede det, vi ville, og om markedskræfterne arbejdede som forventet, så vi er helt sikre på, at det bliver til fordel for medlemmerne. det er mig, der har valgt de otte testkulturer ud fra kriterier, som sikrer en god evaluering. altså produkter med mange leverandører både nationalt og internationalt, der kan vise et gennemsnit af produktionen. efter evalueringen forventer vi at sætte gang i den proces, der skal implementere den nye politik for resten af sortimentet med tidshorisonter, der formentlig kommer til at svare til dem, leverandører af de otte testkulturer har oplevet altså omkring fire måneder. n

3) danske Prydplanter har i erkendelse af auktionens kompromisløse tilgang foreslået en længere periode for overgang til fuldt medlemskab, idet ikke kun betingelserne, men også varslingen har været urimelig kort. Heller ikke her har FloraHolland vist sig lydhør. 4) danske Prydplanter har for at omgå FloraHollands ukollegiale opførsel etableret danish trade Fair for i første omgang at give kunderne mulighed for at handle danske planter – og måske på sigt også for at kunne handle tyske, belgiske og kenyanske planter. 5) danske Prydplanter er gennem dansk gartneri i dialog med brancheforeningerne i tyskland og Belgien om eventuelle juridiske undersøgelser med hensyn til anmeldelse til konkurrencemyndighederne. n

Forventer fortsat dialog - danske Prydplanter forventer, at vore hollandske kolleger er parat til en fortsat dialog. ind til det sker, er danish trade Fair Holland og lignende tiltag nødvendige for at vise FloraHolland, at vi ikke accepterer den hollandske dagsorden, udtaler danske Prydplanters formand Jørgen K. andersen

7


nyheder Kristian Madsen Formand dansk gartneri Slettensvej 207-215, 5270 Odense n e-mail: km@pkm.dk telefon: +45 66 18 90 74 Mobil: +45 40 43 00 21 Fax: +45 66 18 79 54 Søren Flink Madsen næstformand dansk gartneri Skovhøjvej 8, 8752 Østbirk e-mail: sfm@ydinggroent.dk telefon: +45 75 78 23 65 Mobil: +45 20 66 26 33 Torben Lippert Sekretariatchef arbejdsområde: daglig leder af det politiske sekretariat, forskning og innovation, markedsordningen for frugt og grønt e-mail: tbl@danskgartneri.dk telefon: +45 33 39 45 49 Mobil: +45 24 41 94 32 Fax: +45 33 14 56 55

Leif Marienlund Konsulent arbejdsområde: energi, klima, transport, landbrugslov, offentlig planlægning. e-mail: lmk@danskgartneri.dk telefon: +45 33 39 45 47 Mobil: +45 40 38 64 66 Fax: +45 33 14 56 55 Bjarne Pugholm Johansen Konsulent arbejdsområde: Statslån og -støtte, skatter og afgifter, integreret produktion, økologi, finansiering, fonde, jura, statistik . e-mail: bpj@danskgartneri.dk telefon: +45 33 39 45 46 Mobil: +45 40 38 64 48 Fax: +45 33 14 56 55 Anne Esther Fabricius Konsulent arbejdsområde: Miljø, pesticider, plantesundhed, fødevarer. e-mail: afa@danskgartneri.dk telefon: +45 33 39 45 50 Mobil: +45 51 67 15 41 Fax: +45 33 14 56 55 Marianne Kjær Sørensen Koordinator arbejdsområde: Medlemskontakt, oversættelse og korrektur, administration, mødeplanlægning og -materiale, fonde. e-mail: mks@lf.dk telefon: +45 33 39 46 67 Mobil: +45 30 54 68 90 Fax: +45 33 14 56 55

axelborg, axeltorv 3 · 1609 København V e-mail: danskgartneri@danskgartneri.dk www.danskgartneri.dk

8

Nyt om norsk told den nyudnævnte norske europaminister Vidar Helgesen har på et møde i eU sagt, at norge har intentioner om, at toldniveauet skal tilbage til et normalt leje. Umiddelbart omfatter dette dog ikke toldændringen på hortensia, som ifølge Vidar Helgesen blot er en en fejl, der er blevet rettet. denne vurdering bakkes dog hverken op af Kommissionen eller det danske udenrigsministerium, som er af en anden opfattelse. europaparlamentsmedlem Bendt Bendtsen(K) har også klart udtrykt, toldændringerne på hortensia skal rulles tilbage, hvis norge vil vise en ny politisk linje. Yderligere oplysninger: Torben Lippert

Alvorlige konsekvenser for fjernvarmegartnerierne energistyrelsens undersøgelse af de økonomiske konsekvenser for fjernvarmegartnerierne ved en konvertering af Fynsværket til biomasse er nu blevet afsluttet og offentliggjort. Selvom analysen indeholder mange usikre forudsætninger, der gør delfacitter usikre, er hovedkonklusionen entydig og dybt bekymrende: • Overgangen til biomasse vil medføre en markant forøgelse af gartneriernes fjernvarmepris. • Jo større andel af fremtidig indfyring af biomasse des større prisstigning. • Opnåelse af anlægstilskud fra VE til proces-ordningen vil kun i mindre grad og kun midlertidigt være i stand til at reducere prisstigningen. i undersøgelsen er der blevet analyseret otte forskellige tekniske scenarier fra overgang til tilsatsfyring med kun 15% biomasse i den eksisterende blok 7 til etablering af en hel kraftvarmeenhed baseret på 100% biomasse. det værst mulige økonomiske resultat opnås ifølge rapporten ved en levetidsforlængelse af blok 7 kombineret med en konvertering fra kul til 100% træpiller. i det tilfælde vil gartneriernes årlige omkostninger til fjernvarme angiveligt blive øget med 170 mio. kr. pr. år. indregning af et eventuelt anlægstilskud vil kun kunne sikre gartneriernes nuværende varmepris i fire år, før prisstigningen slår igennem. Hvis man alternativt forestiller sig, at et opnået Ve til proces-tilskud fordeles ligeligt over en periode på 10 år, er meromkostningen pr. år beregnet til at udgøre 94 mio. kr. det samme billede ses i aarhus, hvor det er planen, at Studstrupværket fra starten af fyringssæsonen 2016/2017 skal være 100% omlagt til biomasse. Her har affaldVarme aarhus varslet prisstigninger på fjernvarmen til gartnerierne på over 200%, hvilket udgør en klar trussel mod fortsat produktion og beskæftigelse i virksomhederne. aarhus Kommune, gartnernes Varmeforsyning i aarhus og dansk gartneri efterlyser på denne baggrund i en fælles henvendelse til klima-, og energiminister Martin Lidegaard og de energipolitiske ordførere en løsning på problemstillingen. det er det samlede byråd i aarhus Kommune med borgmester Jacob Bundsgaard i spidsen, der har underskrevet henvendelsen. de energipolitiske ordførere har ligeledes modtaget en sammenfatning af resultaterne af analysen om konvertering af Fynsværket til biomasse, og dansk gartneri vil i den nærmeste fremtid drøfte situationen med flere af ordførerne. Yderligere oplysninger: Leif Marienlund

gartner tidende // nr. 18 2013


Metalformand til generalforsamling

Regeringen sikrer F1-lånene Regeringen vil tage et lovinitiativ, som fjerner realkreditinstitutternes refinansieringsrisiko på de populære rentetilpasningslån, herunder F1-lånene. Hensigten er at få skabt ro om refinansieringen at de korte realkreditlån. En lovgivning på området skal som noget nyt indføre en tvungen løbetidsforlængelse på rentetilpasningslånene. Forlængelsen træder i kraft, hvis renten stiger med mere end 5 procentpoint ved en auktion, eller hvis auktionen ikke kan gennemføres. Når forlængelsen gennemføres, omdannes obligationerne til lange konverterbare obligationer med fast rente. Det er hensigten, at lovændringen skal træde i kraft 1. januar 2014. De nye regler får derfor ikke umiddelbart nogen virkning for den refinansiering, som sker med udgangen af 2013. Yderligere oplysninger: Bjarne Pugholm Johansen

Dansk Metals formand, Claus Jensen, deltager i Dansk Gartneris generalforsamling den 26. februar 2014 på Hotel Nyborg Strand. Han vil bidrage med et indlæg om, hvordan vi fastholder produktionsarbejdspladser i Danmark. Yderligere oplysninger: Torben Lippert

Stormrådet afviser stormfald Den korte orkan den 28. oktober væltede 320.000-350.000 m3 træ landet over, vurderer Dansk Skovforening på baggrund af tilbagemeldinger fra landets skovkredse. Det er især Fyn og det sydlige Jylland, som er hårdt ramt. Indtil videre har Stormrådet imidlertid været afvisende over for at aktivere forsikrings- og gentilplantningsordning. Stormrådets begrundelse er følgende: ”Stormen den 28. oktober 2013 betød, at der i visse dele af landet væltede en del træer. Værst gik det ud over det sydøstlige Sønderjylland, hvor cirka 80.000 m3 nåletræer væltede eller knækkede. For landsdelen som sådan (Sydjylland) var der dog ikke tale om så store mængder væltede træer, at stormfaldsordningen kan aktiveres. Betingelsen om, at der skal være tale om mindst et års hugst i den pågældende landsdel, er efter Naturstyrelsens opfattelse langt fra nået. Dette har Stormrådet taget til efterretning. Det betyder, at man ikke kan søge om tilskud til oprydning og gentilplantning fra Stormrådet.” Dansk Skovforening finder det meningsløst, at ramte skove er afskåret fra både forsikringsdækning fra egen tegnet forsikring og fra gentilplantningsordningen. Hvis Stormrådet ændrer sin beslutning, vil det nemlig kunne fremme genrejsningen af robuste skove i Danmark, sådan som det er formålet med stormfaldsloven. Dansk Skovforening er derfor gået til Folketinget for at få ændret den regel i stormfaldsloven, der kræver, at der i en ”landsdel” er faldet mere end et års normalhugst, hvis stormfaldsordningen skal aktiveres. Det aktuelle stormfald viser, at skove kan være katastrofalt hårdt ramt, selv om det samlede stormfald i et større geografisk område måske ikke overstiger et års normalhugst, og begrebet ”landsdel” er ikke klart defineret. Yderligere oplysninger: Bjarne Pugholm Johansen

gartner tidende // Nr. 18 2013

Flere penge til fødevareforskning Den 31. oktober 2013 indgik Folketingets partier to forlig om fordelingen af 859 mio. kr. fra forskningsreserven i 2014. Forskning i fødevarer blev tildelt 146 mio. kr., som blandt andet skal gå til vigtig forskning og innovation. Både Natur- og Landbrugskommissionen og Vækstteam for Fødevarer har tidligere konkluderet, at fødevaresektoren rummer store muligheder for i fremtiden at skabe flere arbejdspladser og øge eksporten. Det er dog afgørende, at der sker forskning og udvikling inden for fødevareområdet, for eksempel ved at forædle til mere proteinrigt korn, skabe mere miljørigtige stalde og udvikle nye produktionsformer. Yderligere oplysninger: Anne Esther Fabricius

Delegeretmødet i Landbrug & Fødevarer Den 6.-7. november afholdtes delegeretmøde i Landbrug & Fødevarer i Herning. I sin beretning rettede formanden Martin Merrild flere gange kritik mod regeringen. Forløbet omkring vandplanerne var et af de største kritikpunkter, men også den voldsomt høje PSO-afgift, som rammer væksthusgartnerierne særligt hårdt, blev nævnt som stærkt problematisk for gartnerierhvervet. Samtidig var der dog ligeledes en del optimisme i beretningen, idet det forventes, at der vil komme bedre vilkår for landbruget. Der var opbakning fra Martin Merrild til mange ting i rapporten fra Natur- og Landbrugskommissionen, og med baggrund i de gode forslag og en konstruktiv dialog med politikerne er der grund til optimisme. Fødevareminister Karen Hækkerup (S) holdt et meget positivt og anerkendende indlæg, hvor hun blandt andet åbnede op for mere differentierede kvælstofkvoter og dyreenhedskrav fra 2016. Miljøminister Ida Aukens (SF) tale var mere skarp, idet hun opfordrede til, at landbruget selv bidrager med løsninger, også på naturområdet, hvis der skal ske en differentiering af dyrkningskravene. Der var generelt stor opbakning til ledelsen i Landbrug & Fødevarer, og der var genvalg til både formand Martin Merrild og viceformand Lars Hvidtfeldt. Yderligere oplysninger: Torben Lippert

9


Vil du læse mere...? Bestil abonnement på Gartner Tidende og få bladet leveret direkte i din postkasse.

Bestil bladet her

˿

KLI

-eller kontakt Solveig Sjørring: T: 87 40 66 07 M: sls@vfl.dk

KH

ER

Gartner Tidende nr.18-2013  
Advertisement