Page 1

Nr. 6 · JUNI 2013

Anders Ploug-Sørensen:

Eksperimenterer og planter nye surkirsebær

Erhvervsbladet for frugt-, bær- og grønsagsavlere

Side 6


INDHOLD

FRUGT OG BÆR  6 Her skal plantes surkirsebær  8 Pletvingefrugtfluen

Alle kan tegne forsikringer hos os! ... sådan har vi gjort det i mere end 100 år

10 Ny type feromonkapsel 13 Svært for polske afsætningskooperativer 14 Sprøjteteknik til hindbær 16 Marktræf om sprøjteteknik 18 Grønt er godt 20 Sommersortråd kan påvirkes af klimaet 22 Solbærhøst i New Zealand GRØNSAGER

Vores landsdækkende assurandører står altid til din rådighed:

24 Udbytter i gulerødder efter opbevaring 28 Syge gulerødder smager dårligt 30 Jordskokker er sunde knolde

Jan Adriansen Mobil 20 15 95 58 Sydsjælland m.v.

Ib Rasmussen Mobil 26 71 80 57 Fyn (spec. gartneri)

John Schlüter Mobil 24 21 39 20 Nordsjælland m.v.

Peter Wissing Mobil 20 14 39 71 Sydjylland m.v.

32 Ringduer spiser overskuddet i kål 34 Yngelperiode og jagttid hos ringduer 36 Besøg i 'verdens salatskål' BÅDE OG... 40 Frugt og grønt på Borgeby Fältdagar 42 Pesticidrester – fjerde kvartal 2012 44 Generationsskifte kræver tid 46 Affugter gør livet surt for svampesporer 48 Tilskudsmuligheder 49 Kalender

Sanne Linders Mobil 25 23 03 19 Salgschef

Jørgen Bonne Hansen Mobil 21 81 11 90 Fyn

Claus Nicholaisen Mobil 40 40 51 52 Østjylland m.v.

Kurt Simonsen Mobil 21 82 98 62 Nordjylland m.v.

50 100 år med sunde planter

Nr. 6 · JUNI 2013

www.garfors.dk 2

Gartnernes Forsikring GS Struergade 24 DK-2630 Taastrup Tlf. +45 43711777 Fax +45 43713616 gaf@garfors.dk

Anders Ploug-Sørensen:

Eksperimenterer og planter nye surkirsebær Side 6

Erhvervsbladet for frugt-, bær- og grønsagsavlere

12. ÅRGANG JUNI 2013 NR. 6

Anders Ploug-Sørensen, Horne, viser sit eksperiment med opstammede surkirsebær frem for kolleger ved et Marktræf den 2. maj. Foto: Annemarie Bisgaard. Læs artikel side 6.


LEDER

Minus og plus i de nye anbefalinger

8

Natur- og Landbrugskommissionen har efter et års arbejde afrapporteret til regeringen. Kommissionens anbefalinger kan nemt få betydning for specialafgrødeproducenter. Hvis kommis­sions­formandens, Jørn Jespersens, udmelding om, at anbefalingerne skal ses i en helhed, der ikke kan ændres, bliver fulgt, vil der opstå en masse nye problemer.

En ny og frygtet frugtflue angriber en lang række røde frugter som for eksempel hindbær, blåbær og kirsebær.

Anbefalingen om, at produktions- og promilleafgiftsfondene i højere grad skal være med til at løse samfundsmæssige udfordringer, er helt ud i hegnet. Fondsmidlerne skal efter min mening fortsat ene og alene gå til forskning og forsøg samt afsætningsfremme. Det er godt for jordbruget og bestemt også det danske samfund, hvis vi skal være konkurrencedygtige. Et ideologisk korstog mod produktionsafgiftsfondene kan i værste fald betyde, at vi kan blive nødt til at overveje en model i eget regi. Men lad os nu se, jeg håber, at fornuften vil sejre. Vi har jo flere gange før været angrebet på vores fonde uden, at det er gået helt galt.

14 Bærdyrkerne diskuterede sprøjteteknik på et Marktræf, hvor seks forskellige sprøjter blev demonstreret.

Anbefalingen om at ophæve landbrugsloven, så kapitalen frit kan erhverve jord, uden en landmand skal være ankermand, er også helt skæv. Sådan er det for eksempel i Tyskland, hvor jordpriserne er blevet frygteligt høje med det resultat, at almindelige jordbrugere får meget sværere ved at udvikle sig ved opkøb og forpagtning.

28

Der er heldigvis også mange positive aspekter i kommissionens anbefalinger. Det gælder specielt en ny måde at miljøregulere på, der blandt andet vil betyde optimal gødskning på 70-75 procent af arealerne, men til gengæld også mere stramme reguleringer i resten. Det bliver en udfordring at få det løst, så ingen kommer i klemme. Her må de, der kommer til at tjene på den ny regulering, bidrage ganske lidt til dem, der ligger i miljøfølsomme områder. Det er også positivt, at der anbefales udvidede muligheder for brug af vækstfonden og forbedrede muligheder for generationsskifte.

Angreb af phytoplasma i gulerødder giver anledning til dårlig smag af rødderne.

Under alle omstændigheder glæder det mig, at der både i befolkningen og blandt politikerne er stor opbakning til en dansk produktion af frugt og grønt. Det bør vi også med de nye udfordringer kunne drage nytte af.

34 Ringduen er et stigende problem. En undersøgelse har nu fastlagt, hvor sent de yngler i efteråret.

Frugt & Grønt Erhvervsbladet for frugt-, bærog grønsagsavlere. www.gartneribladene.dk Hvidkærvej 29, 5250 Odense SV Udgiver: GartneriRådgivningen A/S (HortiAdvice Scandinavia A/S) Agro Food Park 15, Skejby, 8200 Aarhus N, www.gartneriraadgivningen.dk Artikler: Artikler i Frugt & Grønt dækker ikke nødvendigvis synspunkter i Brancheudvalget for Frugt og Grønt.

Ib W. Jensen Medlem af Brancheudvalget for Frugt og Grønt og viceformand i Landbrug & Fødevarer

Redaktion: Ansvarshavende redaktør Annemarie Bisgaard amb@vfl.dk Tlf. +45 97 14 04 04 Fax +45 97 14 04 00 Fagredaktør (grønsager) Stig F. Nielsen sfn@vfl.dk Tlf. +45 87 40 54 48 Fax +45 87 40 50 87 Annonceindlevering: Se annoncedeadlines på www.gartneribladene.dk

Annoncer: Annoncekonsulent Karin Svensson ksv@vfl.dk Tlf. +45 87 40 66 09 Annoncekonsulent Morten Nielsen mon@vfl.dk Tlf. +45 87 40 66 03 Fax +45 66 17 17 15 Annoncekonsulent Maria Dilbjerg Johnsen mdj@vfl.dk Tlf +45 87 40 66 01 Mobil +45 30 51 62 14

Abonnement: Kontakt Solveig Sjørring, Tlf. 87 40 66 07, sls@vfl.dk Indland: 917 kr. + moms. Udland: 1.017 kr. + moms Unge under uddannelse: 498 kr. + moms.

Layout og tryk: Mark & Storm Grafisk A/S

541-867 Svanemærket tryksag

Oplag 1.300. Eftertryk er kun tilladt efter aftale. Bladet er afleveret til postvæsenet den 29/05/13. ISSN 1601-6114

3


W KORTE GLIMT FRA IND- OG UDLAND

Betal med mobilen

Spis dansk

Inden længe bliver det muligt at bruge mobilen til betalinger. Det er de fire teleselskaber Telia, TDC, 3 og Telenor, der under det foreløbige navn 4T lancerer mobiltelefonen som betalingsmiddel. Selskaberne er i gang med at teste, og planen er, at systemet skal kunne bruges af Android og iPhone til august 2013. For at bruge systemet skal man via sin smartphone oprette en konto, der trækker penge direkte fra bankkontoen. Ved betaling oplyser man sit mobilnummer og en pinkode.

- Hvis du gerne vil undgå sprøjtegift, så køb økologisk. Hvis du gerne vil mindske indtaget af sprøjtegift, så køb dansk. Der er mere sprøjtegift i de udenlandske varer, end der er i de danske, sagde fødevareminister Mette Gjerskov (S) ifølge Berlingske Nyhedsbureau, da det i begyndelsen af maj kom frem, at danske børn i følge en undersøgelse fra Syddansk Universitet har rester af organofosfater (insektmiddel) i deres urin.

Dyst om kvalitet i Herning Til november skal der igen dystes om kvalitet i fødevarer ved den årlige ’Danish International FOOD Contest’ i Herning. Det er tredje gang konkurrencen finder sted, og sidste år deltog 1.800 forskellige fødevarer, der blev bedømt af fagdommere. Dysten er vokset ud af den traditionsrige Landsmejeriudstilling, hvor mejerier gennem mere end 100 år har udfordret hinanden i faglige bedømmelser af ost, smør og konsummælksprodukter. Formålet har været at højne produkternes kvalitet og at mødes på tværs af virksomheder for at lade sig inspirere af hinanden. For to år siden inviterede mejerifolket andre fødevarebrancher med, så krydderurter, saft, juice, øl, dansk vin, rapsolie og meget andet nu også er blevet en del af messen og indgår i faglige bedømmelser. - Vi tror, der kan skabes flere kontakter på tværs af brancherne. En dildproducent skulle jo nok kunne bruge en producent af frisk flødeost til en faglig snak og tanker om innovation og produktudvikling, siger seniorkonsulent i Landbrug & Fødevarer Lars Johannes Nielsen, som også er sekretær for udstillingen. ’Danish International FOOD Contest' finder sted den 5.-6. november i Messecenter Herning og er arrangeret af Landbrug & Fødevarer.

FØDEVAREMINISTER METTE GJERSKOV.

Insektmidler 177 børn er testet i forbindelse med undersøgelsen, som ph.d. og lektor i miljømedicin ved Syddansk Universitet Helle Raun Andersen har gennemført. 99 procent af børnene havde spor efter organofosfater i deres urin. - Det er bekymrende, at vi kan måle et så højt indhold, når vi ved, at organofosfater påvirker et stof, som styrer hjernecellernes vækst, siger Helle Raun Andersen til Politiken. Hvordan resterne af sprøjtemidlerne havner i børnenes urin er uvist, men sprøjtet frugt og grønt kan i følge professor Philippe Grandjean være synderne. Derfor anbefaler han, at gravide og småbørn spiser økologisk frugt og grønt. Ikke i dansk frugt og grønt Danske forbrugere kan være helt trygge. De undgår helt organofosfater, hvis de holder sig til dansk frugt og grønt. - I Danmark er der nemlig slet ikke godkendt midler tilhørende gruppen af organofosfater til frugt og grønt, så forbrugerne bliver ikke udsat for disse midler, hvis de kun putter dansk produceret frugt og grønt i indkøbskurven, siger specialkonsulent Michael Nielsen, Grøn Plantebeskyttelse.

st.dk

Læs mere

oodconte på www.f

Gojibær – det nye superbær

SPECIALITETER – Krydderurter, saft, rapsolie, øl og en række andre specialfødevarer udstilles side om side på Danish International FOOD Contest. Foto: DIFC.

Frosne bær under mistanke 30 danskere har siden oktober sidste år fået sygdommen smitsom leverbetændelse, Hepatitis A. Myndighederne mistænker frosne bær. Opklaringsarbejdet i Danmark vanskeliggøres af, at smitten kan være sket op til 50 dage før, man bliver syg. Ud over interviews med de smittede forbrugere består efterforskningen blandt andet i at spore inficerede bær blandt andet ved gennemgang af lagere og kasseboner og dankortoplysninger fra enkelte af patienterne. 4

I Asien har man i tusinder af år spist gojibær for at opnå et godt helbred, velvære og vitalitet. De kinesiske bær ligger efterhånden i de fleste danske helsebutikker og sælges på grund af deres rige indhold af antioxidanter, vitaminer og mineraler. For eksempel er indholdet af antioxidanter 4.000 gange højere end i appelsiner, og gojibær indeholder mange gange flere B-vitaminer end nogen anden frugt. gojibær, Lycium barbarum L., der er i familie med bukketorn (natskyggefamilien), smager som en mellemting mellem tranebær og rosiner. I Sydtyrol, ved Bolzano og Vinschgau, er tre avlere i fællesskab gået i gang med at dyrke goji. De har plantet 5.000 kvadratmeter i henholdsvis 200 og 1.200 meter over havet, da bærrene skulle kunne gro i både varme og køligere områder. Buskene står på 250 gange 80 centimeter, og de første bær kan høstes i august-september andet år efter plantning. De italienske bær sælges under navnet ’Mountain Goji’ dels som almindeligt tørrede og chokoladeovertrukket tørrede bær, dels som saft. Kilde: EFM, 4, 2013.

GOJI. FRUGT & GRØNT JUNI 2013


KORTE GLIMT FRA IND- OG UDLAND

Kunde møder bonde på økobasen

Danske fødevarer til Japan

Økologiske landmænd er kommet på Danmarkskortet. Det er Økologisk Landsforening, der har oprettet en økobase, hvor man kan søge efter økologiske producenter ved at markere en kategori, for eksempel frugt, bær og grønsager. Søgningen kan begrænses til et bestemt geografisk område, og søgningen kan begrænses til én eller flere kommuner ved at fjerne de kommuner, man ikke vil have med i søgningen. Økologiske landmænd/producenter kan selv registrere supplerende information om deres produktion i databasen. Siden midten af april har omkring 100 økologiske producenter meldt sig til økobasen, der findes på okologi.dk  Økobasen.

I en årrække har Danmark leveret tonsvis af svinekød til Japan, men nu vil den danske ambassade i Tokyo og Landbrug & Fødevarer samler en række producenter af kvalitetsfødevarer. De vil sælge den danske fødevarefortælling til japanerne og mætte deres trang til nordiske råvarer, skriver Food & Culture. - Danmark er kendt for at levere ensartede og sikre fødevarer af god kvalitet, men der meget få danske højkvalitetsprodukter i de japanske supermarkeder. De produkter vil stå stærkt i Japan, da de har en historie, kvalitet og unikhed, som mange japanere efterspørger, siger Katja Goodhew, der er rådgiver på den danske ambassade i Tokyo, hvor hun er ansvarlig for at promovere danske fødevarer.

Luftfoto af Danmark I maj, juni og juli bliver hele Danmark fotograferet fra luften, så ­NaturErhvervstyrelsen kan få nye og opdaterede landsdækkende sommerbilleder af alle danske landbrug og det danske landskab. - Ved at få nye luftfotos af det danske landbrugsland en gang om året, øger vi kvaliteten af vores kortmateriale. Det gør det lettere for den enkelte landmand at udfylde sin ansøgning, og det gør både sagsbehandling og kontrol lettere for NaturErhvervstyrelsen, siger Peter Ritzau Eigaard, chef for kortenheden i NaturErhvervstyrelsen. Det er COWI, der udfører fotograferingen på vegne af NaturErhverv­ styrelsen. Hele Danmark overflyves systematisk, og der bliver taget i alt omkring 15.000 billeder på dage med skyfrit vejr. Billederne sættes sammen til et såkaldt ortofoto, som dækker hele landet. Ortofotoet bliver blandt andet brugt til at kontrollere arealordningerne, og billederne vil være tilgængelige, når landmænd skal søge om støtte i 2014.

Skrappe kvalitetskrav Japan importerer 60 procent af deres fødevarer – et rent drømmemarked skulle man tro, men der er også en bagside af medaljen. Det oplevede Torben Jensen, da han fra 2000-2010 havde ansvaret for at få Unibakes frosne brød ind på det japanske detailmarked. - Kvalitetskravene er nok de skrappeste i verden, og det er vigtigt at have for øje, når man vil sælge fødevarer i Japan. Der er ikke plads til mange fejl, og et birkes på en miniflute er nok til en reklamation, siger Torben Jensen til magasinet. Hvis alt går efter planen, skal containere med danske kvalitetsfødevarer skibes i løbet af 2014.

Foto: Colourbox.

Flere vil lære om fødevarekvalitet

Foto: Colourbox.

Noma viger pladsen Den danske toprestaurant har mistet sin plads som verdens nummer et. Noma fik i år en andenplads på listen over verdens 50 bedste restauranter, mens Geranium rykkede fire pladser frem til en 45. plads. På førstepladsen kom den catalonske restaurant El Celler de Can Roca. Ranglisten blev præsenteret ved et stort show i London sidst i april. Siden listen over verdens 50 bedste restauranter udkom første gang i 2002, har danske Noma toppet på førstepladsen tre gange i 2010, 2011 og 2012.

Masteruddannelsen i fødevarekvalitet og -sikkerhed på Københavns Universitet oplever større søgning end nogensinde. Uddannelsen, der har eksisteret siden 2005, er for alle ansatte i fødevaresektoren og fokuserer på fødevarekvalitet og sikkerhed. Den tager små tre år på deltidsstudie, og der er plads til 25-30 på hvert hold. Emma Peyron er en af de studerende, der har glæde af uddannelsen. Hun arbejder til daglig som projektmedarbejder hos Københavns Madhus og er i øjeblikket i gang med sit speciale. - Folk er blevet meget mere bevidste om fødevaresikkerhed og er hele tiden nødt til at være med på beatet. De år, jeg har været med, er der eksempelvis sket meget med elektronik i køkkenerne særligt ved egenkontrol lavet på PC og med at booste kvaliteten i fødevareproduktionen. Forbrugerne vil gerne have, at det er sikkert, og at de får gode råvarer, siger Emma Peyron til Food & Culture. Til september begynder et nyt kuld studerende på masteruddannelsen i fødevarekvalitet og -sikkerhed på KU.

FRUGT & GRØNT JUNI 20135


MARKTRÆF

Her skal plantes surkirsebær MARKTRÆF – Anders Ploug-Sørensen – med armen løftet – viser, hvor han vil plante to hektar med surkirsebær til efteråret, når marken er høstet for hvede. I baggrunden ses den eksisterende surkirsebærplantage, der i år kom sent i blomstring. Foto er taget 2. maj, hvor blomsterne ikke engang var synlige i knopperne.

Arealet med surkirsebær er svundet ind de senere år – ikke kun i Danmark, men også ude i Europa. Nogle avlere tør godt gå imod strømmen og plante nyt. TEKST OG FOTO: ANNEMARIE BISGAARD GARTNERIRÅDGIVNINGEN A/S AMB@VFL.DK

En af de avlere, der planter surkirsebær, er Anders Ploug-Sørensen på Gartneriet Broholm syd for Horne. Her er klimaet mildt, og risikoen for frost i blomstringen er lille. Træerne er bestilt. Nemmere end solbær Anders Ploug-Sørensen har 10 hektar surkirsebær og planter til efteråret to hektar mere med en norsk klon af sorten Fanal. Desuden over­ vejer han at udvide arealet med yderligere fem hektar i 2014. 6

- Det går op og ned med kirsebærudbytter og -priser, og nogle gange har jeg da også haft lyst til at rydde det hele, fortæller Anders PlougSørensen til en lille flok kolleger, der er mødt op til Marktræf. - Men kirsebær er sjovt, og så er træerne nemmere rent ukrudtsmæssigt at passe end solbær, og det betyder noget, når man i min alder skal tænke 20-25 år frem, smiler den erfarne frugt­ avler efter 30 år på den idyllisk beliggende ejendom med udsigt over Faaborg Fjord og det Sydfynske Øhav. Han tænker tilbage på dengang: - Vi plantede kirsebær fra starten, og for at få økonomi i kulturen plantede vi jordbær mellem rækkerne, så vi hurtigt fik penge i kassen, husker Anders Ploug-Sørensen og pointerer, at blan­ dingen af de to frugtkulturer gjorde sprøjtearbejdet noget besværligt. Så det stoppede han med efter 12 år. - De sidste tre år er det faktisk gået helt godt med surkirsebærrrene. Sorterne Fanal og Nefris har givet godt, så det giver mig en tro på, at der er fremtid i kulturen. Billig rydning Anders Ploug-Sørensen har valgt Fanal til det nye areal, fordi sorten ikke så nemt bliver angrebet af skurv og bakteriekræft som Nefris.

Arealet var indtil sidste år tilplantet med 20 år gamle Stevnsbær, der blev ryddet, fordi de var angrebet af virussygdommen Prunus Nekrotisk Ringplet. Rydningen var stort set omkostnings­ neutral. - Naboen savede træerne ned, halvdelen af brændemængden fik han, den anden halvdel fik jeg. En gravemaskine skubbede grenene sammen til afbrænding, og stubbene blev fræset øverligt, derefter har vi blot harvet og sået hvede i arealet, fortæller Anders PlougSørensen, der kun har bekostet 6.000 kroner på maskiner til opgaven. Nu vil han plante de nye træer på større afstand end de gamle.

Marktræf GartneriRådgivningen udbyder i år en række Marktræf for avlere af industrifrugt i stedet for erfamøder. På Marktræf bliver der snakket om sæsonaktuelle emner, og der er mulighed for at deltage på kryds og tværs af landet. Det giver ny inspiration og mulighed for at møde nye kolleger.

FRUGT & GRØNT JUNI 2013


MARKTRÆF

- Vi planter på seks gange fire meter i stedet for fem gange tre meter for at få mere lys og luft til træerne. Det betyder, at nogle af trærækkerne skal håndplantes, fordi de nye rækker rammer oven i de gamle stød, men det må vi tage med, ræsonnerer Anders Ploug-Sørensen.

Gartneriet Broholm Ejendommen er på 70 hektar: - 40 hektar solbær. - 5 hektar ribs. - 10 hektar surkirsebær. - 5 hektar stenbedsplanter. - 2 hektar hvede. - Grønne arealer, moser m.m. Frugtplantagen bliver passet af én med­arbejder, 37 timer om ugen.

Nye sorter Konsulent Bjarne Hjelmsted Pedersen, Gartneri­ Rådgivningen, håber, at flere avlere ligesom Anders Ploug-Sørensen får mod på at plante surkirsebær. Ikke kun fordi konjunkturerne er i bund, men også fordi der er kommet nye og langt mere udbyttestabile sorter til. - Efter flere års afprøvning har vi udpeget syv nye sorter af Stevnsbær, som alle giver et jævnt

Kirsebær som parasoltræer Anders Ploug-Sørensen er i gang med et eks­periment i nogle 18 år gamle træer af ­Stevns­bær på Colt. Træerne er plantet på tre gange fem meter, og det har vist sig at være for lille afstand. Der kommer for lidt lys ned gennem træerne med det resultat, at mange af de nederste grene dør, så udbyttet bliver for lille og for mange døde grenstumper ender i kasserne ved høst. I stedet for at fælde træerne valgte Anders Ploug-Sørensen at opstamme dem, så der kun står høje bare stammer med en velbelyst krone som en parasol øverst. - Vi opstammede træerne i vinteren 2011-2012 og høstede et lille udbytte sidste år. I år håber vi på, at udbyttet bliver noget bedre. Hvis det går godt, vil vi høste på træerne nogle år, inden vi fælder dem, siger Anders Ploug-Sørensen.

ANDERS PLOUG-SØRENSEN. og stabilt udbytte. Sorterne er afprøvet syv forskellige steder i Danmark, og de har klaret sig godt i alle observationsårene fra 2006 til 2012, fortæller Bjarne Hjelmsted Pedersen. Sorterne har ikke givet et rekordudbytte nogen af årene, men de yder til gengæld et jævnt og stort udbytte hvert år. - I stedet for kun at vælge én af sorterne foreslår vi, at I planter et miks af alle syv sorter. Det kan også være en fordel rent bestøvningsmæssigt i de år, hvor blomstringen er langstrakt og kold, lød rådet fra konsulenten. n

Stenhøjsplanter 80 procent af omsætningen på Broholm kommer fra en produktion af stenhøjs­ planter, 850.000 potter om året. Pro­ duk­tionen blev startet i 1990erne, hvor det var prismæssigt vanskelige år med solbær. I dag beskæftiger potterne 15 mand i perioden fra 25. februar til midt i juni.

BLÅPUDER – Smukt syn.

Græsbaner for nyttedyr Anders Ploug-Sørensen har græsbaner imellem alle sine trærækker. Det giver anledning til mere arbejde, men fordelene er, at han altid kan færdes i den kuperede plantage, og at græsbanerne gavner nyttedyrene. De eneste insektsprøjtninger, han foretager, er imod bladlus og snudebiller. De nuværende 10 hektar med surkirsebær består af sorterne Fanal, Nefris og Stevnsbær - Fanal er sundere og højere ydende end Nefris, der nemt får bakteriekræft og skurvpletter på bærrene, fortæller Anders Ploug-Sørensen, der sidste år høstede 48 ton bær på godt seks hektar af de to sorter. Til gengæld gav Stevnsbær kun 4,8 ton på i alt fire hektar.

OPSTAMMET – Stammerne er syv-otte meter høje med en parasolformet krone øverst. Arealet med de opstammede Stevnsbær er på knapt tre hektar.

FRUGT & GRØNT JUNI 20137


Vil du læse mere...? nt e m e n n o b a l ti s Be RØNT G & T G U R F å p t e r e v le t e d la b å og f sse a k t s o p in d i e t k dire

Bestil bladet >> KLIK HER << -eller kontakt Solveig Sjørring: T: 87 40 66 07 M: sls@vfl.dk

Erhvervsbladet Frugt & Grønt nr. 6-2013