Page 1

Nr. 1 · JANUAR 2014

Nye tider for sprøjten i 2014:

Et syn giver sikkerhed

Side 42-43

Erhvervsbladet for frugt-, bær- og grønsagsavlere

TEMA: DEN KOMMENDE SÆSON


WANNER tågesprøjter

ter

INDHOLD

FRUGT OG BÆR  6 Sauer sælger selv  8 Pesticidrester – et farligt fyord 10 Hvorfor Dansk Bærdyrkerforening?

TR-BINGER grenklippere for buske, træer og hegn.

sere for

RINIERI rækkekultivatorer i mange størrelser. Front- el. bagmonterede.

SCHMOTZER radrensere for alle rækkeafgrøder.

11 Spændende solbærsorter i forsøg 12 Forsortering i vand hos Orskov Foods 16 Giv nyttedyrene kost og logi 17 Humlebier elsker en lun bolig

RAUCH gødningsspredere med HUMUS rotor- og slagleklippere.

RINIERI grenknuser med opsamletænder og findeler.

18 Byg en bolig til dine venner

rækkespredeudstyr.

GRØNSAGER 22 Almindelig køl er bedst til rucola 24 Arbejdsteknik ved høst af kål 26 Besøg din planteleverandør

RINIERI RINIERI rækkefræsere. slagleklipper.

esystemer.

28 Lokal nordtysk planteproducent RINIERI gren- og hækklippere. Maskinel beskæring af frugttræer.

30 Ny teknik til den kommende sæson 32 Porredag i Holland 34 Rodvaskeren på langfart

TR-BINGER grenklippere.

BÅDE OG... RINIERI gren- og hækklippere. Maskinel beskæring af frugttræer.

og arbejds-

40 Et kig ind i det nye år 42 Fælles brand for branchen – 6 om dagen

WANNER tågesprøjter. Også med sensorteknik for besparelse af sprøjtemidler / miljøvenligt.

RAUCH gødningsspredere med rækkespredeudstyr. WINDEGGER elektrisk drevne plukke- og arbejdsplatform med computerstyret traktionskontrol for firhjulstrækket. Platformen er trinløs justerbar i højde og bredde. Kassetransportør og 2 pallelifte. Modeller for jævnt såvel som bakket terræn. Ekstremt lavt tungdepunkt.

Bøjdenvejen 52, Krarup, DK-5750 Ringe Tlf. +45 40 17 41 95 · www.tr-maskiner.dk

44 En synet sprøjte er en bedre sprøjte 45 Handsker kan indholde pesticider 46 Fødevarepris til Selleberg 47 Sæson klar til tre år mere 48 Nyt fra Grønt Plantebeskyttelse 50 Arrangementer

13. ÅRGANG JANUAR 2014 NR. 1

Nr. 1 · JANUAr 2014

Nye tider for sprøjten i 2014:

Et syn giver sikkerhed Side 42-43 Erhvervsbladet for frugt-, bær- og grønsagsavlere

TEMA: DEN KOMMENDE SÆSON

2

Niels Enggaard Klausen er Gartneri­ Rådgivningens synsinspektør og syner sprøjter for hele erhvervet. Læs artikel side 42. Foto: Stig F. Nielsen.


LEDER

Oprindelsesland: Danmark

6

Forhåbentlig kan danske frugt- og grøntproducenter se tilbage på 2013 som et år med tilfredsstillende resultat. Men der er altid plads til forbedringer.

Frugtavlerparret Monika og Martin Sauer i Aars har en stor omsætning af frugt og grønt i nærområdet.

Frugt- og grøntbranchens mål bør være bedre afsætningspriser. De danske fødevarer skal ’brandes’ meget mere. Vi skal massivt gøre opmærksom på den danske oprindelse som en garanti for høj fødevaresikkerhed og for høj kvalitet på alle parametre. Det er sunde, friske fødevarer, som alle bør øge forbruget af. Kun en lille del af befolkningen opfylder de anbefalede 600 gram dagligt, så der er plads til vækst og øget forbrug.

12

At være producent i Danmark er forbundet med tunge rammevilkår, som øger vores produktionsomkostninger. Jeg tror ikke, at vi får samme produktionsvilkår som vore udenlandske kolleger. Derfor bør vi kæmpe for en lille merpris for dansk producerede varer. Det skal og bør være muligt. Der er flere eksempler på markante bevægelser for at købe lokalt, og i et lille land som Danmark betyder det, at en stærk dansk branding også vil øge præferencen for de danske produkter generelt.

Forsortering af æbler i vand giver mulig­ hed for at optimere salget hos Orskov Foods.

Som producenter kan vi hver især ikke udrette ret meget. Vi skal alle løfte i fælles flok, og vi skal støtte op om nye markedsføringstiltag, der synliggør de danske produkter. Vi kan ikke stå distancen mod billige importvarer, men vi kan heller ikke risikere at blive fravalgt af de få indkøbere, som bestemmer udvalget på de danske butikshylder.

24

Derfor skal forbrugerne kende valgmulighederne – og forhåbentlig kræve, at vores varer findes på hylderne i detailhandlen. Et langt sejt træk vil bringe os i en bedre position, så vi kan opnå det tiltrængte prisløft.

Det er vigtigt, at man som arbejds­ giver, har fokus på ergonomisk korrekt arbejdsteknik.

Målet er, at vores indtjening skal i front. Vi skal op på niveau med minkavlerne som et erhverv, der endelig får lov at tjene penge. En høj indtjening er en forudsætning for, at vi kan udvikle og tilpasse virksomhederne. De bedste ønsker til alle for et godt, nyt produktionsår 2014.

32

Søren Olesen Formand for Brancheudvalget for Frugt og Grønt

På porredagen i Hol­ land kan porreavlere blive opdateret med alt det nyeste om­ kring produktionen.

Frugt & Grønt Erhvervsbladet for frugt-, bærog grønsagsavlere. www.gartneribladene.dk Hvidkærvej 29, 5250 Odense SV Udgiver: GartneriRådgivningen A/S (HortiAdvice Scandinavia A/S) Agro Food Park 15, Skejby, 8200 Aarhus N, www.gartneriraadgivningen.dk Artikler: Artikler i Frugt & Grønt dækker ikke nødvendigvis synspunkter i Brancheudvalget for Frugt og Grønt.

Redaktion: Ansvarshavende redaktør Annemarie Bisgaard amb@vfl.dk Tlf. +45 97 14 04 04 Fax +45 97 14 04 00 Fagredaktør (grønsager) Stig F. Nielsen sfn@vfl.dk Tlf. +45 87 40 54 48 Fax +45 87 40 50 87

Annonceindlevering: Se annoncedeadlines på www.gartneribladene.dk Annoncer: Annoncekonsulent Karin Svensson ksv@vfl.dk Tlf. +45 87 40 66 09 Annoncekonsulent Morten Nielsen mon@vfl.dk Tlf. +45 87 40 66 03 Fax +45 66 17 17 15

Abonnement: Kontakt Solveig Sjørring, Tlf. 87 40 66 07, sls@vfl.dk Indland: 954 kr. + moms. Udland: 1.057 kr. + moms Unge under uddannelse: 518 kr. + moms.

Layout og tryk: Mark & Storm Grafisk A/S

541-867 Svanemærket tryksag

Oplag 1.300. Eftertryk er kun tilladt efter aftale. Bladet er afleveret til postvæsenet den 10/01/14. ISSN 1601-6114

3


Vil du læse mere...? nt e m e n n o b a l ti s Be RØNT G & T G U R F å p t e r e v le t e d la b å og f sse a k t s o p in d i e t k dire

Bestil bladet >> KLIK HER << -eller kontakt Solveig Sjørring: T: 87 40 66 07 M: sls@vfl.dk

Frugt & Grønt nr. 1 - 2014  
Advertisement