Page 1

Nr. 11/12 · NOVEMBER/DECEMBER 2013

Æbleplantage hos Orskov Foods:

2.000 betonpæle sat op efter GPS

Side 6

Erhvervsbladet for frugt-, bær- og grønsagsavlere

TEMA: GENERATIONSSKIFTE


INDHOLD

FRUGT OG BÆR  6 Få pælene sat på plads  8 Ørentvister er nyttige 10 Nem og god høst af industribær 12 Kendte solbærsorter er stadig gode 15 Bærdyrkerne starter på en frisk

Din leverandør af: l l l l

Frø – grøntsager og blomster Stikløg/læggekartofler Græsfrø/rullegræs Jordbær, hindbær og brombærplanter Bær planter: Blåbær, Multebær, Rabarber, Ribs, Solbær, Stikklesbær, Tyttebær Blomster småplanter/stiklinger Lutrasil Fiberdug Plantefolie Kronmuld sphagnum ScanMuld, Jiffy / Tref, Bara Mineraler. Hiwer oprullesystem Planteværn Gødninger Bier Emballage Insektnet & Skygge/Vindnet Forskelligt tilbehør

Katalog l

l l l l

2011–2012 l l l l l l l

16 Tre 'mostere' ruller ud i plantagerne 19 Kom godt i gang med øko-æbler 20 Klimaforandring giver flere æbleviklere GRØNSAGER 22 Gode resultater af blomkålsafprøvning 24 Open Days 2013 28 Min favoritsort 30 Gulerodsdag på Lammefjorden 32 IPM rådgivning i praksis 34 Areal og produktion er faldet 36 Årets Grand Cru gulerod BÅDE OG... 38 Overvej selskab ved generationsskifte 39 Skrot eller slot 40 Generationsskifte hos Lars Skytte

Geert Lodberg Tlf. 40 14 07 22 geert.lodberg@ weibullshorto.dk

Erik Pedersen Tlf. 40 37 02 10 erik.pedersen@ weibullshorto.dk

Karl Dyhre Tlf. 40 75 48 55 karl.dyhre@ weibullshorto.dk

42 Generationsskifte hos Kjeld V. Larsen 44 Jordanalyse optimerer sædskiftet 45 Alle skal producere efter IPM 47 Pæne regnskaber i grønsager 50 Arrangementer

Henrik Nielsen Tlf. 23 24 24 15 henrik.nielsen@ weibullshorto.dk

Henrik Sørensen Tlf. 40 14 03 16 henrik.sorensen@ weibullshorto.dk

Nr. 11/12 · NOVEMBEr/DECEMBEr 2013

www.weibullshorto.com

12. ÅRGANG NOVEMBER/DECEMBER 2013 NR. 11-12

Æbleplantage hos Orskov Foods:

2.000 betonpæle sat op efter GPS Side 6

Erhvervsbladet for frugt-, bær- og grønsagsavlere

TEMA: GENERATIONSSKIFTE

2

Orskov Foods sætter 2.000 pæle op efter GPS. Endepælen skal som den eneste hjælpes manuelt på plads. Læs artikel side 6.


LEDER

Lovændring skaber besvær

10

Skattereformen fra 20. september sidste år er med til at spænde ben for sæsonarbejde i gartneribranchen.

Der var meget store udbytter i surkirsebær og solbær i år, men prisen svigtede, især i solbærrene.

Reformen betyder, at gartneren skal tilbageholde skat af lønnen, også selv om aftalen er udformet som en entreprisekontrakt. Politikernes mål med reformen var at få flere skattekroner i kassen. Men jeg mener, at det er forsvindende få kroner i forhold til, hvad sæsonarbejdere, der bliver i Danmark, kan koste staten i overførselsindkomster, hospitalsindlæggelser, børnepenge med mere.

22

Lad os få den gamle entrepriseaftale tilbage. Så kan gartneren spare administrationsomkostninger, de ansatte kan spare skat, og den danske stat kan spare overførselsindkomster i form af kontanthjælp. Jeg kan godt leve med, at det offentlige tjener mest. Det er bedre, at vi har nogle vindere frem for, at alle taber.

Årets afprøvning af sommerblomkål gav høje udbytter både som konventionel og økologisk dyrket.

Gartnerierhvervet bliver konstant skudt i skoene, at vi ønsker entrepriseordningen tilbage, udelukkende for egen vindings skyld. Men i virkeligheden er det os som producenter, der tjener mindst på ordningen. I det kommende finanslovforslag er der afsat yderligere mange millioner til, at Arbejdstilsynet og SKAT kan tjekke, om der er nogle virksomheder, der stadig arbejder i udenlandske entreprisekontrakter. Tænk, hvad disse penge i stedet kunne bruges til.

24

Det vil være dejligt, hvis politikerne kunne forstå, at vi med lidt bedre vilkår kan blive et blomstrende erhverv med øget eksport og med muligheder for at fortrænge mere af importen. I stedet er vi et erhverv, der har svært ved både at overleve og udvikle os.

Igen i år havde frøfirmaerne i Holland lavet flotte forevisningsmarker med nye og gamle sorter.

Sagen med sæsonarbejdere er et område, hvor politikerne kunne gøre noget for et erhverv og så oven i købet tjene på det. Det burde ikke være så svært at få dem med på det i disse tider, hvor landet mangler penge.

42 Kjeld V. Larsen stopper med solbær men udvider minkfarmen lige før et genera­ tionsskifte.

Frugt & Grønt Erhvervsbladet for frugt-, bærog grønsagsavlere. www.gartneribladene.dk Hvidkærvej 29, 5250 Odense SV Udgiver: GartneriRådgivningen A/S (HortiAdvice Scandinavia A/S) Agro Food Park 15, Skejby, 8200 Aarhus N, www.gartneriraadgivningen.dk Artikler: Artikler i Frugt & Grønt dækker ikke nødvendigvis synspunkter i Brancheudvalget for Frugt og Grønt.

Michael Jensen Medlem af frugt-, bær- & grøntudvalget i Økologisk Landsforening

Redaktion: Ansvarshavende redaktør Annemarie Bisgaard amb@vfl.dk Tlf. +45 97 14 04 04 Fax +45 97 14 04 00 Fagredaktør (grønsager) Stig F. Nielsen sfn@vfl.dk Tlf. +45 87 40 54 48 Fax +45 87 40 50 87 Annonceindlevering: Se annoncedeadlines på www.gartneribladene.dk

Annoncer: Annoncekonsulent Karin Svensson ksv@vfl.dk Tlf. +45 87 40 66 09 Annoncekonsulent Morten Nielsen mon@vfl.dk Tlf. +45 87 40 66 03 Fax +45 66 17 17 15 Annoncekonsulent Maria Dilbjerg Johnsen mdj@vfl.dk Tlf +45 87 40 66 01 Mobil +45 30 51 62 14

Abonnement: Kontakt Solveig Sjørring, Tlf. 87 40 66 07, sls@vfl.dk Indland: 917 kr. + moms. Udland: 1.017 kr. + moms Unge under uddannelse: 498 kr. + moms.

Layout og tryk: Mark & Storm Grafisk A/S

541-867 Svanemærket tryksag

Oplag 1.300. Eftertryk er kun tilladt efter aftale. Bladet er afleveret til postvæsenet den 29/10/13. ISSN 1601-6114

3


W KORTE GLIMT FRA IND- OG UDLAND

Årets bedste vine Den danske kirsebærvin Prunus Nigra 2012 fra Randers-virksomheden Cold Hand Winery blev kåret som årets bedste frugtvin, da brancheorganisationen Danske Vingårde afholdt deres årlige vinshow på Axelborg. Ved samme lejlighed blev Skærsøgård Vin udnævnt til årets vingård for det højeste pointgennemsnit for tre vine i konkurrencen, og Dyrehøj Vingård blev præmieret for årets bedste vin. Kirsebærvinen Prunus Nigra er fremstillet af Stevnsbær, som er stampet og gæret i åbne kar, hvorefter saften er hældt fra og forstærket med æblebrændevin fra Aqua Vitae Sydfyn og slutteligt lagret på brugte fade og eftersødet med økologisk rørsukker. Der blev på showet uddelt syv guldmedaljer i kategorien frugtvin. De blev næsten ligeligt fordelt imellem Frederiksdal Kirsebærvin fra Lolland og Cold Hand Winery fra Randers. Hele resultatlisten kan læses på www.danskevingaarde.dk.

Ib W. Jensen vil hjem til grønsagerne Ib W. Jensen (64) genopstillede ikke til for­ mandsvalget på Familielandbrugets årsmøde. Han overlod i stedet stafetten til økologisk landmand Lone Andersen, Lyne, der blev valgt som hans afløser ved årsmødet i Vejle den 3. oktober. Ib W. Jensen har stået i spidsen for Landbrug & Fødevarers Familielandbrugssektion i ni år. Til LandbrugFyn siger han, at han fremover ønsker at få mere tid til sin bedrift ved Glamsbjerg, hvor han sammen med sin kone dyrker en række specialafgrøder, blandt andre squash, ærter, jordbær, asier og blommer. Ib W. Jensen fortsætter som formand for Fyns Familielandbrug og som formand for Landbrugslotteriet. Lone Andersen (49) bliver den første kvindelige formand for Familielandbruget og den første kvindelige næstformand i Landbrug & Fødevarer.

IB W. JENSEN.

LONE ANDERSEN.

DANSK KIRSBÆRVIN – Prunus Nigra 2012 er kåret som årets bedste, danske frugtvin 2012.

Krumme agurker ud af EU-lov EU-Kommissionen er i gang med at sanere listen af de mange, lange og komplekse EU-love. Det betyder for eksempel, at der ikke længere skal lovgives om krumme agurker og mange andre mærkværdige emner, skriver LandbrugsAvisen.dk. Kommissionen har blandt andet brugt tre måneder på at holde høringsrunder med mindre virksomheder for at finde de regler, der anses som mest besværlige for at begå sig på det europæiske marked. Arbejdet med at rydde op i EU-reglerne begyndte tilbage i 2005, og siden da har EU-Kommissionen sløjfet over 5.500 love.

TomTato – plante med både tomater og kartofler Kartofler og tomater er i familie med hinanden, og nu er de to planter blevet sat sammen til en tomat-kartoffel-plante. Den specielle plante er udviklet af det britiske gartneri Thompson & Morgan og er døbt TomTato efter de engelske ord for tomat og kartoffel: tomato og potato. Det har taget 15 år at udvikle planten, der fremstilles ved podning. Planten har meget søde tomater på den overjordiske del, mens der gror op til et par kilo kartofler på rødderne. TomTato vil være til salg i engelske havecentre fra foråret. Begge planter tilhører natskyggefamilien. TOMTATO – Et britisk havefirma har udviklet TomTato. Foto: www.thompson-morgan.com. 4

Øko-salget til storkøkkener breder sig Salget af økologi til landets private og offentlige storkøkkener er aldrig tidligere vokset så meget. I første halvår af 2013 var væksten på otte procent ifølge tal fra de 15 største food­service grossister. Det skriver okologi.dk. - Økologi er virkelig ved at få fat rundt omkring i landets køkkener, og meget peger på, at øko-salget vil vokse endnu kraftigere resten af året og næste år, siger Rikke Thorøe Grønning, foodservice koordinator i Økologisk Landsforening. Forventningen e,r at den økologiske omsætning i food-service-sektoren vil vokse med i alt 15-20 procent i løbet af hele 2013, idet mange offentlige køkkener i landets kommuner har søsat en lang række omlægningsprojekter, som vil medføre voksende indkøb.

Pris for kampagne mod madspild I Rema 1000 kan man glæde sig over at være blevet tildelt partnerskabsprisen ved CSR-Awards. Rema 1000 har siden april 2012 kørt en kampagne for at forebygge mængderabatter og give kunderne muligheden for at købe vare stykvis eller efter vægt. Det skriver Midtjyllands Avis. Det er et tiltag, der skal være med til at forebygge madspild. Udover Rema 1000 blev otte andre virksomheder også hædret ved CSR Award, der står for Corporate Social Responsibility. Blandt de andre prismodtagere var Arla, TDC, Codan og ATP. FRUGT & GRØNT november/december 2013


KORTE GLIMT FRA IND- OG UDLAND

Juice er sukkerbomber

Vi køber dansk men ikke lokalt

De nye kostråd tillader halvanden deciliter juice om dagen eller én liter om ugen. Det er alt for meget, fordi juice indeholder lige så meget sukker som sodavand – også selv om der er nogle få vitaminer og mineraler i juice, mener ernæringsekspert Christian Bitz fra tv’s madmagasin Bitz og Frisk.

Danske forbrugere er lige glade med, om fødevarer er produceret lokalt – varen skal bare helst være lavet i Danmark. Det viser en udredning som Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi ved Københavns Universitet har lavet for Fødevarestyrelsen. - Resultatet overrasker os, da vi troede, at der var flere forbrugerne, der orienterer sig mod lokalt fremstillede varer, fortæller lektor Jørgen Dejgård Jensen fra forskergruppen bag redegørelsen i et nyhedsbrev fra universitetet. - I andre europæiske lande som Italien og Spanien sælges mange varer som regionale specialiteter, for eksempel parmaskinke, men i Danmark har det lokale ikke samme betydning. Så hvis der stadig skal være plads til specialproducenter, skal de nok finde på nogle flere måder at adskille sig på, end ved bare at være lokale, siger Jørgen Deigård Jensen.

Fedtlever og type-2 diabetes Det sukker, der findes i sodavand, og det naturlige sukkerindhold i juice har ifølge Christian Bitz samme skadelige effekt på kroppen. I begge typer sukker findes stoffet fruktose, som i store mængder kan give fedtlever og forøget risiko for type-2 diabetes. Spis hellere frugten Preben Vestergaard Hansen, kandidat i Human Ernæring, fra professionshøjskolen Metropol peger for eksempel på tropejuice, som er lavet af frugter med et ekstra højt sukkerindhold. Denne type juice har et endnu højere sukkerindhold end almindelig sodavand. - Der sker ikke noget ved at drikke et enkelt glas juice, men man drikker hurtigere flere frugter i juice end ved at spise selve frugten, siger Preben Vestergaard til dr.dk.

Svært for discount-konkurrenter Det bliver sværere og sværere for de traditionelle butikker at konkurrere mod de store discountkæder. Specialbutikkerne og de traditionelle supermarkeder, som eksempelvis SuperBrugsen, Superbest, Irma og ­føtex, har gennem de sidste 10 år tabt markedsandele til discount­supermarkeder som Aldi, Netto, Kiwi, Rema1000, Fakta og Lidl. Det viser en ny udredning som Institut for Fødevareog Ressourceøkonomi (IFRO) ved Københavns Universitet har lavet for Fødevarestyrelsen.

Stigende efterspørgsel efter økologi i Polen Det polske marked for økologiske fødevarer er gennemgående ineffektivt, hvilket især gælder forsyningskæderne. Det mener markedsanalytiker Agnieszka Gornicka fra anlysevirksomheden Inquiry. Landmænd har problemer med at afsætte deres varer, fødevarevirksomhederne mangler varer, detailbutikkerne kan ikke få kontinuerlige leverancer, og kunderne har problemer med at opnå adgang til de ønskede varer. Dette er blot nogle af de kritikpunkter Agnieszka Gornicka retter mod hele den økologiske fødevaresektor i Polen. I hendes øjne bliver den polske forbruger mere og mere opmærksom på økologi og vil gerne betale 20-30 procent over prisen for konventionelle fødevarer. Ikke desto mindre har detailbranchen ofte svært ved at imødekomme dette ønske, da deres informationskanaler til forbrugerne samtidig betegnes som kaotiske. Blandt andet derfor er forbrugerne uvidende omkring anvendelsen af certifikater, godkendelser og normer, og de forveksler derfor ofte falske øko-produkter med de rigtige. Det samlede marked for økologiske fødevarer i Polen beløber sig til ca. én million kroner og undergår tocifrede vækstrater.

Frugt & Grønt får nye udgivelsesdatoer Erhvervsbladet Frugt & Grønt er i mange år udkommet den første hverdag i måneden. Fra 2014 får bladet nye udgivelsesdatoer og kommer i stedet for midt i måneden, nærmere bestemt den 15. eller den første hverdag efter denne dato. Nr. 11/12

e hos Orskov Æbleplantag

r 2013

/DECEMBE

· NOVEMBEr

Ændringen i udgivelsesdato sker, fordi Frugt & Grønt skal have fælles udgivelsesdato med Gartner Tidende med det ene formål, at GartneriRådgivningen sparer porto. Der bliver ikke ændret ved antallet af udgivelser. Næste nummer af Frugt & Grønt ligger i din postkasse den 15. januar 2014.

Foods:

pæle 2.000 beton GPS r e sat op eft Side 6

Kilde: Statskonsulenten, den danske ambassade i Polen.

Erhvervsbladet

og for frugt-, bær-

grønsagsavlere

TEM A: GENE

RATIONSSKIFT

E

REDAKTIONEN

FRUGT & GRØNT november/december 20135


STØTTESYSTEMER

Få sat pælene på plads I september havde hollænderfirmaet D. & W. Vriend præmiere på dansk jord. Firmaet, der drives af far og søn, tilbyder sætning af pæle efter GPS. Deres første opgave i Danmark var i Orskov Foods plantage i Oure.

TEKST OG FOTO: MAYA BOJESEN GARTNERIRÅDGIVNINGEN A/S MYB@VFL.DK

Sætningen af pæle er i fuld gang, da bladets udsendte er på besøg i plantagen i Oure. Eller rettere: Det som skal blive til plantage. Foreløbig er det eneste, som fylder i landskabet, nemlig en skov af pæle. Til foråret bliver her plantet Ingrid Marie. Pris og praktisk info - Stykket er på fem hektar brutto og 4,6 hektar netto. Der vil blive sat totalt 2.000 pæle. Selve opmærkningen er gjort på blot en halv time, og firmaet bruger tre dage til at sætte pæle og jordankere. Prisen for dette arbejdet ligger på 48.000 kroner, fortæller driftsleder Ole Andersen. Wim Vriend oplyser, at prisen i Holland ligger på 90 euro per time. Det er klart, at ordren må have en vis størrelse for at have interesse. Adspurgt trækker Wim Vriend let på skulderen og svarer, at det mindste areal, de vil rykke ud for, er på omkring fem hektar.

MED EN CENTIMETERS NØJAGTIGHED – Med brugen af GPS står pælene med en centimeters nøjagtighed. Firmaet er det eneste i Holland, som sætter pæle efter GPS. De kommer gerne til Danmark igen og er åbne for, at man slår sig sammen nogle stykker. Arbejdet kan udføres på alle tider af året. Det giver dog mest mening at få sat pælene om efteråret eller om foråret før plantning. Hvis de skal sættes om efteråret, må jorden godt bearbejdes sommeren forud, men ellers bør der ikke udføres jordbearbejdning lige forud for sætningen. Har man et støtte­ system, som kræver forstærkning, kan firmaet også tilbyde at sætte ekstra pæle ind i et eksi­ sterende system. Vi sparer tid Pælene i rækkerne er 3,5 meter og sættes 0,8 meter ned. Endepælene er 3,7 meter og sættes

PÆLEN LØFTES PÅ PLADS – En mand fodrer maskinen med pæle. Resten af processen foregår helt mekanisk. Da pælene er af beton, skal de vibreres på plads. 6

FRUGT & GRØNT november/december 2013


STØTTESYSTEMER

/www. på: http:/ rocessen 8A p af lm R fi 97 XDvj Se ch?v=3M com/wat youtube.

Hør om støttesystemer og sorter til kernefrugt

EN SKOV AF PÆLE – Det tog tre dage at få 2.000 pæle sat på snorlige rækker. på skrå. Når træerne engang har nået den fulde højde, skal de stoppes ved tre meters højde. - Vi har valgt pæle af beton fremfor træ, da vi mener, betonpæle har flere fordele og er det, som vil blive valgt i fremtiden. Den første pæl i rækken er dog af træ, fordi træ ved en eventuel påkørsel kan give sig. Beslutningen om at overlade arbejdet til det hollandske firma blev truffet, dels fordi arbejdet med at mærke marken op tager lang tid, dels på grund af specialudstyret som kræves til sætning af pæle. - Alene tidsforbruget til opmåling og afmærkning ville for os ligge på omkring et par dage til de fem hektar her, anslår Ole Andersen. - Des­ uden har vi ikke selv det udstyr, som skal til for at sætte pælene, så egentlig var det ikke en svær beslutning. Efter den sidste pæl er sat på plads, er driftslederen godt tilfreds med det endelige resultat.   n

På den kommende beskæringsdemonstration i januar bliver der udover beskæring sat fokus på støttesystemer, valg af materialer og sorter. Van Nifterik fra Holland fortæller om systemer og materialer til at støtte æble- og pæretræer. Carolus Planteskole fra Belgien fortæller ved samme arrangement om plantesystemer og sorter. Også Vester Skovgård Planteskole er på programmet for at tale om sorter. Beskæringsdagen finder sted den 15. januar 2014 i Snaptun Frugtplantage. Se hele programmet side 50. MAYA BOJESEN

STØTTE – Vælg de rigtige materialer fra start og få et støttesystem, som holder i længden.

Referencer bl.a.:

PROFESSIONELT BATTERIUDSTYR TIL HAVE/PARK Hækkeklippere • Beskæringssakse • Løvblæser • Trimmer/buskrydder • Save/kapsave/teleskopsave

Aarhus Kommune, Københavns kommune, Odense Idrætspark, Givskud Zoo, m.fl.

MED POWER TIL 2 ARBEJDSDAGE! • Have- og parkudstyr til de professionelle. • Fremtidens redskaber med lithium-ion teknologi. LÆS MERE PÅ

NC-TOOLS.DK WWW.PELLE

• Lav vægt og støj giver optimal komfort og øget arbejdsglæde. • Fornuftig investering! Kæmpe besparelse i forhold til benzinredskaber. • Professionelt forhandlernetværk står klar med service og rådgivning.

PELLENC markedsføres og distribueres gennem et professionelt forhandlernetværk af Texas A/S - Knullen 22 - 5260 Odense S Tlf. 63 95 55 55 JYLLAND:

Herning: Holstebro: Nimtofte: Sønderborg: Varde: Vejen: Vejle: Viborg: Åbyhøj/Århus: Ålborg SØ:

Herning Skov, Have & Park, Fyrrevej 14, 7400 Herning, tlf. 97129111 JB Motorservice, Gartnerivej 13, 7500 Holstebro, tlf. 97421066 Midtdjurs Traktorlager, Tøstrupvej 50, 8581 Nimtofte, tlf. 86398488 Ulkebøl Plæneklipperservice, Bjørnemosen 6, 6400 Sønderborg, tlf. 74426384 Varde Have & Skovmaskiner ApS, Energivej 4, 6800 Varde, tlf. 75210940 SJ Teknik, Ådalen 3, 6600 Vejen, tlf. 75361125 VS Skov & Have, Sjællandsgade 57, 7100 Vejle, tlf. 75838300 Viborg Havemaskiner, Erik Glippingsvej 12, 8800 Viborg, tlf. 86613600 Elite Park og Have, Tomsagervej 14, 8230 Åbyhøj, tlf. 86106301 Almas Ålborg, Gugvej 138, 9210 Aalborg SØ, tlf. 96330300

FYN:

Odense: Svendborg:

AP Motorcenter, Hollufgårdsvej 1, 5260 Odense S, tlf. 63955500 AP Motorcenter, Grønnemosevej 10, 5700 Svendborg, tlf. 62219445

SJÆLLAND:

Fakse Ladeplads: Hansens Park & Marine Service, Faksevej 36C, 4654 Fakse Ladeplads, tlf. 56713473 Hundested: Grøn Teknik, Værkstedsbakken 5B, 3390 Hundested, tlf. 47980706 Nr. Alslev: Servicegården, Gyldenbjergvej 55, 4840 Nørre Alslev, tlf. 54446144 Roskilde: Svenningsens Maskinforretning A/S, tlf. 32502902

Find en forhandler i dit postnr. på www.pellenc-tools.dk

FRUGT & GRØNT november/december 20137


Vil du læse mere...? nt e m e n n o b a l ti s Be RØNT G & T G U R F å p t e r e v le t e d la b å og f sse a k t s o p in d i e t k dire

Bestil bladet >> KLIK HER << -eller kontakt Solveig Sjørring: T: 87 40 66 07 M: sls@vfl.dk

Frugt & Grønt nr. 11/12 - 2013  
Frugt & Grønt nr. 11/12 - 2013  
Advertisement