Page 1

SISTEMA MBC d’arquitectura modular a mida


Vic, a 3 de setembre de 2012 Benvolguts/des, Garraux Carrera arquitectes som un equip compromès amb el medi ambient i amb l'eficiència a la construcció. L'experiència que hem acumulat en el món de la prefabricació per a la construcció ens permet presentar a dia d'avui el Sistema MBC, d'arquitectura modular. En aquest catàleg trobaran un sistema de mòduls de disseny que gràcies a la seva adaptabilitat, poden cobrir les necessitats essencials des del món de l'hostaleria fins a l'arquitectura residencial. La seva característica principal és la flexibilitat d'usos. El seu punt fort l'economia i un control rigorós de la inversió. El seu plus, la capacitat d'integració a qualsevol entorn. Per a hotels, restaurants o allotjaments de turisme rural, el Sistema MBC pot ser utilitzat per a iniciar, ampliar o complementar qualsevol negoci. En l'habitatge, els mòduls proporcionen un espai per a convidats, una oficina annexa o un taller al jardí. Al tractar-se d'un sistema prefabricat aconseguim un control total de la inversió econòmica. Les tecnologies més avançades de producció en taller optimitzen els processos reduint els costos i optimitzant els recursos. El sistema es pot integrar sense dificultats en un entorn natural ja que els materials utilitzats i el sistema de cimentació redueixen l'impacte ambiental al mínim. Tots els sistemes i materials asseguren unes emissions mínimes de CO2 a l'entorn. Els convidem a que facin una ullada al catàleg que tenen a les seves mans, i que es posin en contacte amb nosaltres sense cap tipus de compromís, per a qualsevol aclariment o idea que puguin tenir. Els saluda cordialment,

Mònica Carrera Ahis

3


SISTEMA MBC d’arquitectura modular Eficiència energètica A Sistemes constructius d’alta eficiència energètica n’asseguren ell confort reduint el consum en climatització

Economia El procés industrialitzat permet controlar el cost final d’una manera exacta i amb pressupostos molt ajustats

Mínim temps de realització La fabricació en taller d’una gran part del mòdul, redueix el temps de construcció al voltant d’un 1 mes vista.

Qualitat certificada Els materials i sistemes utilitzats han superat exigents controls que permeten certificar la màxima qualitat. Els processos es realitzen en condicions idònies i personal especialitzat.

Flexibilitat d’usos El disseny interior dels mòduls ha estat creat pensant amb la major flexibilitat, des d’un estudi al jardí, un mòdul dormitori, fins un pavelló per a exposicions.

Integrable a qualsevol entorn La simplicitat de les seves línies i la varietat de materials permeten integrar-los en qualsevol entorn i ambient, sigui rural o bé urbà. 4


5


El procés... La industrialització en la fabricació i muntatge dels mòduls en peces de grans dimensions, permeten racionalitzar i estandarditzar el sistema. D’aquesta manera, des de la fase de projecte, fins a la implantació en el terreny esdevenen processos perfectament eficients. Es redueixen notablement els residus generats i es controles les emissions de CO2 a l’atmosfera. Així mateix, també permet millorar-ne les condicions de seguretat, l’execució dels aïllament i les proteccions en front el foc i els controls de qualitat. Fases del procés: Ajust del mòdul al lloc i projecte Càlcul real de costos Inici de la producció Comprovació en taller Transport Implantació al terreny

Les aplicacions... La flexibilitat d’ús que ofereix el Sistema MBC i la seva gran capacitat d’adaptació, fan que els mòduls siguin un producte ideal tant per a ús en el camp de l’hostaleria: estudi o taller al jardí caseta de convidats ampliació d’habitatge com per un ús residencial: mòduls-dormitori en restaurant ampliació en turisme rural hotel en ruta apartaments de 2a residència Es tracta de mòduls autosuficients que només necessiten un punt de presa de corrent per a funcionar. Això fa que es puguin col·locar en qualsevol indret. 6


7


MÒDUL ML de fusta contralaminada El mòdul ML ha estat projectat per ser col·locat enmig de la natura per a poder gaudir-ne al màxim. La disposició dels seus murs completament opacs enfrontats a envidraments totals, possibilita la disposició de diferents mòduls en sèrie, controlant-ne el 100% les visuals per assegurar la intimitat necessària per gaudir de l’estada. Aquest model ofereix una zona porxada exterior que permet disposar d’una zona d’ombra a l’estiu, un espai exterior còmode en dies de pluja i un espai arracerat a l’hivern. Els materials utilitzats en la seva construcció són materials naturals, respectuosos amb el medi, reciclables i reutilitzables de construcció en sec. Disposen de certificats CE que n’avalen la seva procedència d’explotacions controlades. Es disposa de dos models estàndard: MLB16 consta de 16 m2 equipats amb serveis i una unitat d’emmagatzematge, amb capacitat per a 2 o 4 persones MLC30 consta de 30 m2 equipats amb cuina i serveis, amb capacitat per a 2, 4 o 6 persones

8


9


MLB16

modul de fusta laminada, superficie útil 16 m2 i 18 m2 de zona porxada, equipat amb serveis i nucli d’emmagatzematge

MLC30

modul de fusta laminada, superfície útil de 30 m2 i 22 m2 de zona porxada equipat amb cuina i serveis

10

0.5

1

3


Ref.

MLB16

Ref.

MCB14

CARACTERÍSTIQUES

Mòdul ML de fusta contralaminada

preu

Ref. sup.

MLB16 16 m²

vol.

48 m³

Ref.

cons.energ.* 30 kwh/m²a emis. CO2 -1,79 KgCO2/Kg resist. al foc RF30 - RF180 certif. preu Ref.

preu Ref.

preu

MLC30

30.000,00 AEBin

13.200,00

Ref. MLC30 MCB14 sup. 30 m² vol. 90 m³ cons.energ.* 30 kwh/m²a emis. CO2 -1,79 KgCO2/Kg resist. al foc RF30 - RF180

preu

preu

Ref.

Ref.

preu

preu

Ref.

preu

preu Ref.

13.500,00 MCC25

BREEAM®

certif.

BREEAM® 16.200,00 €

16.200,00

13.500,00 MCC25

25.000,00

30.000,00 € AEBin

13.200,00

preu Ref.

preu

25.000,00 AEBout

13.800,00

AEBout

13.800,00

11


MÒDUL MC de formigó prefabricat El mòdul MC es formalitza amb un element prefabricat de formigó en forma de U que ha estat projectat per ser integrat en el terreny i suposar-li un impacte paisatgístic mínim. Les prestacions tècniques de l’element i del seu aïllament el converteixen en una solució idònia per a terrenys amb desnivell o amb necessitat de contenció de terres. En cas que el mòdul MC s’encasti al terreny conformant-ne la topografia, la qualitat de les vistes, així com la il·luminació i ventilació, es realitzen a través de l’envidrament complert de la seva única façana. Aquesta última característica també el fa òptim quan hi ha la necessitat de dirigir o limitar les vistes. Es disposa de dos models estàndard: MCB14 consta de 14 m2 equipats amb serveis i una unitat d’emmagatzematge, amb capacitat per a 2 persones MCC25 consta de 25 m2 equipats amb cuina i serveis, amb capacitat per a 2 o 4 persones

12


13


MCB14

modul de formigó prefabricat, 14 m2, equipat amb serveis i nucli d’emmagatzematge

MCC25

modul de formigó prefabricat, 25 m2, equipat amb cuina i serveis

0.5

14

1

3


16

Ref.

MLB16

Ref.

MCB14

CARACTERÍSTIQUES

Mòdul MC de formigó prefabricat preu Ref. sup.

Ref.

vol. cons.energ.* emis. CO2 resist. al foc

16.200,00 MCB14 14 m²

MLC30

42 m³ 60 kwh/m²a 0,11 KgCO2/Kg RF120

certif.

0

preu

30

Ref.

Ref.

0

preu

preu

Bin

Ref.

0

preu

13.500,00 € 30.000,00 MCC25

25.000,00

Ref. sup. vol. cons.energ.* emis. CO2 resist. al foc certif.

BREEAM® preu

preu

AEBin

13.200,00

preu Ref.

preu

13.500,00 MCC25 25 m² 75 m³ 60 kwh/m²any 0,11 KgCO2/Kg RF120 BREEAM® 25.000,00 € AEBout

13.800,00

AEBout

13.800,00

15


MÒDUL AEB de disseny minimalista El mòdul AEB ha estat projectat amb un disseny acurat i minimalista que treu el màxim partit a un volum mínim. Partint d’una geometria bàsica com és el cub, aquest espai condtruït en fusta contralaminada s’ha pensat com a habitació doble. D’altra banda, els seus 12 m2 completament neutres, s’adapten a multitud de situacions de curta durada. Donada aquesta previsió, les instal·lacions es troben integrades i són controlables des d’un sol comandament “on-off”, que en facilita el funcionament. El mòdul només necessita disposar d’una presa de corrent* per a la seva implantació. Per poder respondre a la naturalesa de totes les situacions interiors possibles, presentem dos models estàndard, un de caràcter marcadament introvertit, AEBin, i un de bolcat a l’exterior, AEBout. AEBin totalment introvertit, proporciona vistes i llum zenital que tenyeix l’ambient marcadament suggerent AEBout totalment obert en una de les seves façanes, gaudeix plenament de l’entorn, interactuant amb ell.

* en casos específics el mòdul podria dur integrat un sistema fotovoltaic per a suplir la connexió elèctrica.

16


17


Mòdul AEBout preu

30.000,00

Ref. sup.

AEBin 12 m²

preu

Ref.

37 m³ vol. cons.energ.* 40 kwh/m²any emis. CO2 -1,79 KgCO2/Kg resist. al foc RF30 - RF180 BREEAM®

certif. preu

13.200,00 €

AEBout

modul de fusta laminada de 12 m2, amb obertura frontal

18

0.5

1

3

preu


preu Ref.

30.000,00 AEBin

Mòdul AEBin preu Ref. sup.

AEBout 12 m²

vol. cons.energ.* emis. CO2 resist. al foc 13.200,00

37 m³ 40 kwh/m²any -1,79 KgCO2/Kg RF30 - RF180 BREEAM®

certif. preu

25.000,00

preu

13.800,00 €

AEBin

modul de fusta laminada de 12 m2, amb obertura zenital

0.5

1

3

19


20


Imagina el teu espai ideal, nosaltres el fem realitat www.gcarquitectes.com

21


COMPARATIVA característieques tècniques Quadre resum comparatiu MLB16

MLC30

sup. vol. cost ** consum* emis. CO2 resist. al foc certificable

MCB14

MCC25

16 m²

30 m²

14 m²

25 m²

48 m³

90 m³

42 m³

75 m³

AEBin Ref.

AEBout 13 m²

MLB16 13 m²

39 m³

39 m³

16.200 € 30.000 € 13.500 € 25.000 € 13.800 € 13.200 € 30 kwh/m²a 30 kwh/m²a 60 kwh/m²a 60 kwh/m²a 30 kwh/m²a 30 kwh/m²a -1,79Kg CO2 /Kg -1,79Kg CO2 /Kg 0,11 Kg CO2 /Kg 0,11 Kg CO2 /Kg -1,79Kg CO2 /Kg -1,79Kg CO2 /Kg RF30 - RF180 RF30 - RF180 RF120 RF120 RF30 - RF180 RF30 - RF180 BREEAM®

BREEAM®

BREEAM®

BREEAM®

BREEAM® preu

BREEAM® 16.200,00

* el valor pot canviar en funció del lloc geogràfic. ** Preu d’execució material excloent fonamentació. Els preus són orientatius, s’han d’ajustar a les característiques i volum de cada projecte.

MLB16 MLB16 Ref. Ref. MLB16 Ref.

cons.energ.* emis. CO2 resist. al foc

Ref.

MCB14 MCB14 MCB14

Mòdul MC de formigó prefabricat

16.200,00 16.200,00 preu preu 16.200,00 preu MLB16 Ref. MLC30 MLC30 Ref. Ref. sup. MLC30 Ref. vol.

Ref.

13.500,00 13.500,00 13.500,00 MCB14 MCC25 14 m² MCC25 MCC25 42 m³

60 kwh/m²a 0,11 KgCO2/Kg RF120

MLB16

Mòdul ML de fustapreu contralaminada16.200,00 Ref. sup. vol.

Ref.

MLB16 16 m² 48 m³

cons.energ.* 30 kwh/m²a emis. CO2 -1,79 KgCO2/Kg resist. al foc RF30 - RF180

Ref. MLC30

Ref.

MCB14 MLC30

Mòdul AEB mímin de disseny30.000,00 preu preu 13.500,00 Ref. Ref. sup.

AEBin MCB14 MCC25 12 m²

preu Ref.

preu Ref.

37 m³ vol. cons.energ.* 40 kwh/m²any emis. CO2 -1,79 KgCO2/Kg resist. al foc RF30 - RF180

certif. BREEAM® BREEAM® certif. BREEAM® certif. 200,00 preu ** 13.500,00 € 30.000,00 25.000,00€ ** preu preu ** 13.200,00 preu preu 16.200,00 € preu 13.500,00 30.000,00 30.000,00 preu preu 25.000,00 25.000,00 30.000,00 preu 25.000,00 MLC30 Ref. MCC25 Ref. AEBin Ref. Ref. MLC30 Ref. MCC25 AEBout AEBin AEBin Ref. Ref. AEBout AEBout sup. 25 m² sup. 12 m² sup. 30 m² AEBin Ref. AEBout vol. 75 m³ vol. 90 m³ vol. 37 m³ cons.energ.* 60 kwh/m²any cons.energ.* 30 kwh/m²a cons.energ.* 40 kwh/m²any emis. CO2 0,11 KgCO2/Kg emis. CO2 -1,79 KgCO2/Kg emis. CO2 -1,79 KgCO2/Kg resist. al foc RF120 resist. al foc RF30 - RF180 resist. al foc RF30 - RF180 MLB16 MLB16 Ref. Ref. Ref. Ref. MCB14 MCB14 MLB16 MLB16 Ref. Ref. Ref. Ref. MCB14 MCB14 MLB16 MLB16 Ref. Ref. MCB14 MCB14 BREEAM® certif. BREEAM® certif. BREEAM® certif. 000,00 preu ** 25.000,00 € preu ** preu 30.000,0013.200,00 € preu 25.000,0013.800,00 € preu ** 13.200,00 13.200,00 preu preu 13.800,00 13.800,00 13.200,00 preu 13.800,00 AEBin Ref. AEBout 22 Ref. AEBin Ref. AEBout


Espai VIT, C/ de la Llotja sn 08500 Vic, Barcelona T. 93 702 72 86 ext. 25105 info@gcarquitectes.com www.gcarquitectes.com

Profile for Garraux Carrera arquitectes

Arquitectura modular a mida  

SISTEMA MBC d'arquitectura modular a mida, presenta una manera senzilla i econòmica d'implantar o ampliar negocis d'hostaleria, també aplica...

Arquitectura modular a mida  

SISTEMA MBC d'arquitectura modular a mida, presenta una manera senzilla i econòmica d'implantar o ampliar negocis d'hostaleria, també aplica...

Advertisement