Page 1

‫آموزش گام به گام‬ ‫آموزش رایگان ‪...‬‬

‫خوشنویسی با خودکار‬

‫آموزشگاه خوشنویسی خط و قلم‬ ‫( اولین آموزشگاه مجازی خط تحریری)‬

‫‪Khatoghalam.com‬‬


‫آموزش خوشنویسی با خودکار و خط تحریری‬

‫همه این روزها درباره روانشناسی خط افراد چیزهایی شنیدهایم‪ .‬شاید اگر خط زیبا داشته باشید‪ ،‬این موضوع‬ ‫نگرانی در شما ایجاد نکند‪ ،‬ولی اگر بد خط باشید‪ ،‬ممکن است باعث شود کمی به فکر فرو روید ‪.‬‬ ‫راستش من اولین بار که شنیدم از روی خط میتوان به شخصیت درونی افراد پی برد‪ ،‬کمی شوکه شده بودم‪.‬‬ ‫همه ما نیمه پنهانی در درون خود داریم که خیلی راغب نیستیم برای کسی جز خودمان آشکار شود‪ .‬شاید‬ ‫من فرد عجولی باشم ولی در ظاهر نشان ندهم که این به قول معروف ایراد رفتاری را دارم و زمانی که بازتاب‬ ‫این شتاب در خط پرشتابم قابل تشخیص باشد‪ ،‬کمی دلهرهآور خواهد بود‪.‬‬ ‫اگر خط خوبی ندارید‪ ،‬به نظرم تا دیر نشده است تکانی به خود بدهید و برای خوش خط شدن خود اقدام کنید‪.‬‬ ‫در آموزشگاه هایی که آموزش خوشنویسی میدهند‪ ،‬دورههایی هم برای آموزش خط تحریری وجود دارد که‬ ‫میتوانند مشکل شما را حل کنند‪ .‬یعنی بهجای اینکه شخصیت درونی خود را تغییر دهید تا خطتان عوض‬ ‫شود‪ ،‬خطتان را تغییر دهید‪ ،‬شاید خط زیبایتان باعث شد تغییراتی نیز در درونتان اتفاق بیفتد!‬ ‫خوشبختانه با پیشرفت تکنولوژی و ایجاد بسترهای مختلف ‪ ،‬زمینه های مناسب برای یادگیری هر چه آسانتر‬ ‫خوش خطی بوجود آمده که می توان به شکل خوبی از این موضوع استفاده نمود‪.‬بسیاری از مدرسین که در‬ ‫حوزه آموزش خط فعالیت دارند از این تکنولوژی نیز استفاده می کنند و کمک بزرگی نیز به افراد در جهت‬ ‫خوش خطی نموده اند ‪ .‬آموزشگاه خط و قلم که سابقه درخشانی نیز در حوزه آموزش مجازی خط دارد با چندین‬ ‫گام جلوتر در بستر تکنولوژی این امکان را فراهم نموده و تعداد بی شماری از عالقمندان با ساده ترین شکل‬ ‫ممکن به دست خط بسیار خوبی رسیده اند‪.‬‬ ‫نکات طالیی در یادگیری خوشنویسی با خودکار‬

‫برای آموزش خط کافی است تمام تکنیکها و اصولی را که به شما آموزش میدهند بیاموزید ‪.‬خوشنویسی با‬ ‫خودکار هم مانند تمام مهارتهای دیگر به میزان تمرین شما وابسته است و اینکه این تمرینات با عالقه و ذوق‬ ‫همراه باشند‪ ،‬تأثیری دوچندان در خط شما خواهند داشت‪.‬‬ ‫مهمترین مسئله در یادگیری خط این است که شما بخواهید خطتان خوب شود و اصالً عجله نداشته باشید و‬ ‫اصال به زمان فکر نکنید‪.‬‬ ‫اگر اصولی که به شما آموزش داده میشود‪ ،‬به خوبی انجام دهید و نکته ها را در نظر داشته باشید‪ ،‬حتماً نتیجه‬ ‫خواهید گرفت‪ .‬ابتدا ممکن است روند یادگیری شما خیلی تند نباشد و مجبور باشید خیلی آرام و باحوصله‬ ‫خطوط را بکشید ‪.‬‬ ‫در یادگیری خط اولین و مهمترین چیزی که باید به آن توجه داشته باشید سرمشقهایی است که به شما داده‬ ‫میشوند‪ .‬باید با دقت و خوب سرمشق خوشنویسی را نگاه کنید و همه تالشتان را بکنید که دقیقاً شبیه آنها‬ ‫سایت ‪khatoghalam.com :‬‬

‫کانال آموزشی خط و قلم ‪http://telegram.me/khatoghalam :‬‬

‫‪1‬‬


‫آموزش خوشنویسی با خودکار و خط تحریری‬

‫بنویسید‪ .‬در واقع‪ ،‬تنها کاری که شما باید انجام دهید کپی کردن از روی آنها است‪ .‬در آموزش خوشنویسی با‬ ‫خودکار باید از روی سرمشقی که به شما داده میشود کپی کنید‪ .‬البته نحوه حرکت خودکار یا قلم شما در‬ ‫نوشتن حروف اهمیت خود را دارد‪ ،‬ولی نگران نباشید همه چیز به طور دقیق در سرمشقهایی که توسط‬ ‫آموزشگاه ارائه میشود مشخص شده است‪.‬‬

‫سعی کردیم مطالب آموزشی را به صورت یک فایل ‪ PDF‬در اختیار‬ ‫شما قرار دهیم تا بعد از دنلود آن و مطالعه به صورت خالصه و‬ ‫مراجعه به لینکهای آموزشی که به صورت ویدیو هم می باشد‬ ‫آموزشهای جامعی رو دنبال نمائید ‪.‬‬ ‫نکته مهم ‪ :‬سرمشق ها به همراه ویدیوهای آموزشی ارائه نمی شود و‬ ‫به صورت بسته آموزشی باید تهیه شود ‪.‬‬

‫با احترام‬ ‫لطفعلی خانی‬ ‫مدیریت آموزشگاه خط و قلم‬

‫سایت ‪khatoghalam.com :‬‬

‫کانال آموزشی خط و قلم ‪http://telegram.me/khatoghalam :‬‬

‫‪2‬‬


‫آموزش خوشنویسی با خودکار و خط تحریری‬

‫‪ ‬نحوه نوشتن حروف‬ ‫‪ .1‬حرف الف به صورت جدا و متصل ‪:‬‬

‫دانلود فیلم درس یک از سایت‬

‫سایت ‪khatoghalam.com :‬‬

‫کانال آموزشی خط و قلم ‪http://telegram.me/khatoghalam :‬‬

‫‪3‬‬


‫آموزش خوشنویسی با خودکار و خط تحریری‬

‫‪.2‬‬

‫حرف ب به صورت جدا و متصل‬

‫دانلود فیلم درس دو از سایت‬

‫سایت ‪khatoghalam.com :‬‬

‫کانال آموزشی خط و قلم ‪http://telegram.me/khatoghalam :‬‬

‫‪4‬‬


‫آموزش خوشنویسی با خودکار و خط تحریری‬

‫‪.3‬‬

‫حرف د – ر به صورت جدا و اتصال‬

‫دانلود فیلم درس سه از سایت‬ ‫سایت ‪khatoghalam.com :‬‬

‫کانال آموزشی خط و قلم ‪http://telegram.me/khatoghalam :‬‬

‫‪5‬‬


‫آموزش خوشنویسی با خودکار و خط تحریری‬

‫‪.4‬‬

‫حرف ک به صورت جدا و متصل‬

‫دانلود فیلم درس چهار از سایت‬

‫سایت ‪khatoghalam.com :‬‬

‫کانال آموزشی خط و قلم ‪http://telegram.me/khatoghalam :‬‬

‫‪6‬‬


‫آموزش خوشنویسی با خودکار و خط تحریری‬

‫‪.5‬‬

‫حرف ن – ی به صورت جدا و متصل‬

‫دانلود فیلم درس پنج از سایت‬ ‫سایت ‪khatoghalam.com :‬‬

‫کانال آموزشی خط و قلم ‪http://telegram.me/khatoghalam :‬‬

‫‪7‬‬


‫آموزش خوشنویسی با خودکار و خط تحریری‬

‫‪ .6‬حرف ف – ق در حالت جدا و متصل ‪:‬‬

‫دانلود فیلم درس شش از سایت‬

‫سایت ‪khatoghalam.com :‬‬

‫کانال آموزشی خط و قلم ‪http://telegram.me/khatoghalam :‬‬

‫‪8‬‬


‫آموزش خوشنویسی با خودکار و خط تحریری‬

‫‪.7‬‬

‫حرف و – ه به صورت جدا و متصل ‪:‬‬

‫دانلود فیلم درس هفت از سایت‬ ‫سایت ‪khatoghalam.com :‬‬

‫کانال آموزشی خط و قلم ‪http://telegram.me/khatoghalam :‬‬

‫‪9‬‬


‫آموزش خوشنویسی با خودکار و خط تحریری‬

‫‪.8‬‬

‫حرف ص – ط در حالت جدا و متصل‬

‫دانلود فیلم درس هشت از سایت‬ ‫سایت ‪khatoghalam.com :‬‬

‫کانال آموزشی خط و قلم ‪http://telegram.me/khatoghalam :‬‬

‫‪11‬‬


‫آموزش خوشنویسی با خودکار و خط تحریری‬

‫‪.9‬‬

‫حرف م – ل در حالت جدا و متصل‪:‬‬

‫دانلود فیلم درس سه از سایت‬ ‫سایت ‪khatoghalam.com :‬‬

‫کانال آموزشی خط و قلم ‪http://telegram.me/khatoghalam :‬‬

‫‪11‬‬


‫آموزش خوشنویسی با خودکار و خط تحریری‬

‫‪.11‬‬

‫حرف س در حالت جدا و متصل ‪:‬‬

‫دانلود فیلم درس ده از سایت‬ ‫دانلود فیلم درس یازده از سایت‬ ‫دانلود فیلم درس دوازده از سایت‬ ‫سایت ‪khatoghalam.com :‬‬

‫کانال آموزشی خط و قلم ‪http://telegram.me/khatoghalam :‬‬

‫‪12‬‬


‫آموزش خوشنویسی با خودکار و خط تحریری‬

‫طراحی امضا‬ ‫همان گونه که به دست خط افراد خوش خط با حس بسیار خوبی خیره‬ ‫میشویم در امضا هم این موضوع صادق است و چه بسیار افرادی که محو‬ ‫امضاهای خاص و دوست داشتنی شده اند و آرزوی داشتن چنین امضایی را‬ ‫هم داشته باشند‪.‬‬ ‫از خدمات ارزنده خط و قلم طراحی امضایی اختصاصی برای شماست که می‬ ‫توانید نمونه ای از کارهای ما را ببینید ‪.‬‬

‫سایت ‪khatoghalam.com :‬‬

‫کانال آموزشی خط و قلم ‪http://telegram.me/khatoghalam :‬‬

‫‪13‬‬


‫آموزش خوشنویسی با خودکار و خط تحریری‬

‫سایت ‪khatoghalam.com :‬‬

‫کانال آموزشی خط و قلم ‪http://telegram.me/khatoghalam :‬‬

‫‪14‬‬


‫‪15‬‬

‫آموزش خوشنویسی با خودکار و خط تحریری‬

‫برای مشاهده سایر نمونه ها و سفارش امضایی اختصاصی به لینک زیر مراجعه شود ‪.‬‬

‫سفارش طراحی امضا‬

‫کالسهای حضوری‬

‫کالسهای مجازی‬

‫آموزشهای رایگان‬

‫خوشنویسی با‬

‫خوشنویسی با‬

‫در کانال خط و قلم‬

‫خودکار‬

‫خودکار آموزشگاه‬

‫تهران و کرج و قزوین‬

‫خط و قلم‬

‫بسته آموزشی‬

‫بسته آموزشی‬

‫خط شکسته تحریری‬

‫خط نستعلیق تحریری‬

‫سایت ‪khatoghalam.com :‬‬

‫اینستاگرام من‬

‫کانال آموزشی خط و قلم ‪http://telegram.me/khatoghalam :‬‬

Profile for Garno shop

TAHRIRI  

TAHRIRI  

Advertisement