Page 1

Et must for vaktpakning nr3 - 2005

Garden 150 år

2006 er et viktig år for garden med mye feiring.

Maestro i Karaoke

Gardens nye HTV ble vinner av Norges militære karaoke.

Øvelser i garden

Utfordringer og tunge tak.


ANSVARLIG REDAKTØR Jan Magnus Brekkhus REDAKTØR Einar Clausen GRAFIKER Henrik Kjelsberg REDAKSJONEN Magnus Wright Jacobsen Mats Samdal Weltz ANSVARLIG NGF-sider Nils S. Egelien

ADRESSE H.M. Kongens Garde Gardisten PB. 7 Røa 0701 Oslo OPPLAG 4200 eksemplarer TRYKK Hestholms trykkeri A.S Gardisten deles ut til alle gardister i HMKG. I tillegg sendes den til Det Kongelige Slott, medlemmene i gardistforeningene, FST, Forsvarsdepartemen-tet, Utenriksdepartementet, utenlandske Forsvarsachèr og ambasader i Oslo, velferdskontorer, bibliotek i større byer, samt en rekke videregående skoler og større bedrifter.

Gardister, gardebefal og gardeveteraner

INNHOLD

Høsten 2005 har bydd på noen utfordringer med å få utgitt Gardisten, derfor er dette nummeret litt større enn normalt. De gardister som stifter bekjentskap med vår egen avis for første gang ønskes hjertelig velkommen til Huseby. Jeg håper vi skal kunne tilby dere en interessant og lærerik periode i Garden.

Gjesteredaktøren har ordet

For oss her på Huseby har 2005 på mange måter fremstått som et litt annerledes år. Også vi ble påvirket av Hærens overforbruk i 2004, og konsekvensen var en betydelig lavere økonomisk ramme enn forventet. Dette har ført til at alt for mye materiell har stått ubenyttet gjennom stort sett hele året, og øvings- og treningsvirksomheten har vært for lav. Likevel har alle kompaniene nådd meget gode resultater, og det har vært gjennomført mye god og utfordrende tjeneste. Vi håper at rammene for 2006 vil gi oss muligheten til å bruke materiellet, og legge opp til realistiske og gode øvelser. I 2006 er det også planlagt bataljonsøvelser som vil gi spesielt staben og kp 5 etterlengtet trening i å utøve sine hovedfunksjoner. Bemanningen har også vært en gjennomgående kime til bekymring i hele 2005. Beklageligvis har vi igjen gjort den erfaring at januar- og aprilinnkallingen ikke gir oss det antall skikkete gardister som vi har behov for. Vi vil i dialog med Hærens styrker og Vernepliktsverket søke å få nok rekrutter til innkallingene i 2006. Vaktbelastningen som spesielt kp 2 og kp 4 har vært utsatt for i høst er ikke akseptabel, og reduserer tid til trening og utdanning. Det vil være en av våre hovedutfordringer å rette på dette i tiden fremover. Til tross for bemanningsproblemene har vi klart å løse vaktoppdragene. De tilbakemeldinger vi har fått fra politi, og andre med et nært forhold til vaktobjektene, har vært mange og gode. Dette er den enkelte gardist og vaktkommandør sin fortjeneste, og som dere alle skal ha stor takk og anerkjennelse for. I forrige nummer av Gardisten sa jeg noen ord om at ”Gardestudien” var gjennomført, og at vi ventet i spenning på hvilken avgjørelse våre generaler ville fatte angående Gardens fremtidige innretning. På ettersommeren ble det besluttet at studien skulle videreføres, bl a for at Fellesoperativt hovedkvarter skulle kvalitetssikre de operative behov som er stillet til Garden. Når studien vil bli ferdigstilt, er det umulig å ha noen sikker mening om i dag. Men jeg håper konklusjonene vil foreligge i min tid som gardesjef, slik at den nye sjefen slipper å overta en halvferdig utredning. 2006 vil i stor grad bli preget av Gardens 150 års jubileum. Det er planlagt en rekke arrangementer gjennom året hvor vi skal feire oss selv, og som jeg håper blir til glede for både tjenestegjørende og veteraner. Det første arrangementet er i Oslo konserthus 28. januar, hvor musikktroppen sammen med kjente navn fra norsk kulturliv skal markere åpningen på jubileet med en festkonsert. Hovedmarkeringen skal finne sted i Oslo spektrum 10. juni. Et arrangement vi alle har store forventninger til, og som skal ta oss gjennom Gardens historie fra 1856 og frem til i dag. I tillegg vil det være større og mindre markeringer gjennom hele året. I Stockholm vil det bli en markering ved Norra Kasern, som var forlegningen til de norske gardister som tjenestegjorde i Stockholm. Avslutningsvis vil jeg rette en stor takk til alle ansatte for det gode arbeid som er lagt ned i 2005. En takk går også til de fra Forsvarsbygg, RSF og FLO som støtter oss i det daglige her på Huseby. Jeg ønsker dere alle en god jul, og et riktig godt nytt år.

Her er noen få ord fra en tidligere gardeoffiser, og nåværende redaktør av Offisersbladet. Hva jeg har med bladet Gardisten å gjøre? Jo, jeg ble nemlig spurt om å hjelpe til med å få ut julenummeret, på grunn av personellsituasjonen på Gardens mediesenter. Jeg opplever det som en ære å få lov til å bidra på denne måten, men det er mye takket være tre pliktoppfyllende, og dyktige gardister (to journalister og en grafiker), at vi nå presenter 52 sider med hyggelig, variert og forhåpentligvis interessant lesning. Jeg håper at Gardens mediesenter i fremtiden vil bli prioritert og tilgodesett med journalister til å produsere mange og gode artikler, samt noen med grafiske kunnskaper til å lage god layout på bladet. Uten en slik klar prioritering, er det rett og slett ikke mulig å utgi dette utmerkede magasinet. Gardisten skifter også trykkeri, da det er mye å spare på å gå over til Hestholms Trykkeri as, på Skytta. HMKG er som alle vet 150-års jubilant i 2006, og dette vil bli behørig markert i hele jubileumsåret, hvor høydepunktet må sies å være den store jubileumsforestillingen i Oslo Spektrum. Jeg benytter anledningen til å gratulere HM Kongens Garde med 150-års dagen i 2006, og ønsker Gardistens lesere en riktig god jul og et godt nytt år! Einar Holst Clausen

NÅR VERNEPLIKTEN IKKE STREKKER TIL ØVELSE MED GARDEN SPILLTE FOR BYMISJON FOR ET SLOTT GARDINENE I VINDEN GMS GRATULERER GSM KONKURRANSE FEM PÅ LEIRGATA KVINNELIG GARDESJEF SØLVGUTTEN NY GMS EN GLEDENS DAG KARAOKE GI JENTENE VÅPEN TVILLINGPOST STUDIEVEILEDNING NGF-SIDER GARDEN 150ÅR NY HTV I KULISSENE TILBAKEBLIKK TATTOO EKSPERIMENTERER FOR SIKKERHETEN VEIEN TIL MOSKVA


VinterøvelseSjusjøen

”Sjant” i Garden

Akershus og Slottet

Etter mye slit og mange utfordringer ble det altså sersjanter av oss. Uten oss i Garden hadde det ikke vært kake på befalsmøtene, ukesluttrapporten hadde forblitt ugjort og soldatene måtte gått marsj alene. Og sist men ikke minst, hvem skulle ha lært soldatene slo? Vi som tidligere gardister har tross alt stålkontroll på slo’en, eller burde vel kanskje hatt det!

Vi som er sersjanter i Garden har to mulige utevakter, nemlig på Akershus og på Slottet. For oss sersjanter er Akershus-vakta i grunnen et deilig avbrekk fra hverdagens kjas og mas. Ansvaret er stort ettersom vi er ”in charge” for hele 6 vaktsoldater og en avløsningsfører. Gardistene skal komme seg ut når de skal, flagget skal opp og ned til riktig tid, uret skal bli levert kommandantskapet og Slottskirken skal få låne en staut Gardist hver søndag kl 1030. Tida går fort på Akershus og uten egentlig ha reflektere over det, forsvinner mesteparten av tida av seg selv. Merkelig nok. Den andre mulige utevakta for oss sersjanter er slottsvakta, der vi ikke sitter med ansvaret alene. Her er vi nemlig vaktkommandørens lille slave og det er blant annet vårt ansvar at gardistene gjør som de skal inne i vaktlokalet, noe som vil si at de ikke skal sove, men spitte.

Det finnes mange fordeler med å være sersjant. At folk roper ”se opp!” når man kommer, er ufattelig rart, men samtidig veldig morsomt. I tillegg er du på fornavn med resten av befalet og du kan foreta pirkete morgeninspeksjoner, samtidig som du selv slipper å vaske.

Tekst: Eirin Sjøflot Tilrettelagt av: Magnus Wright Jacobsen

NÅR VERNEPLIKTEN IKKE STREKKER TIL Verneplikten kan være et onde man er nødt til å gjennomføre eller et positivt år med nye venner og ny kunnskap. Men for noen av våre gutter med mot i brystet og vett i pannen er ikke de 12 månedene i seg selv nok. Dette gjaldt blant annet sersjant Per Krogdahl, som her forteller om hvordan året der han gikk fra menig til GBU-Sersjant artet seg, og om minner og utfordringer i påfølgende år som befal i kongens klær.

Vi hadde vel alle våre forventninger da vi møtte til opptak til GBU i Garden desember 2004, etter 6 måneders førstegangstjeneste ønsket vi å fortsette i Garden. Opptaksuka gikk og endelig fartet vi rundt med S på skulderen og ei rød stripe på lua, vi var blitt befalselever. Hva nå enn det innebar.

Vi skjønte fort at vi nå var vår egen lykkes smed og at det krevdes hardt arbeid. Vi var blant annet på øvelse på Sjusjøen og Rena. Samtidig lærte vi mye gjennom kurs om våpenkjennskap, nærkamp, pedagogikk og ledelse.

Avsluttende

øvelse

GBU


Annerledes vakt

Utfordrende med ansvar

Det ålreite med vakt når man er sersjant, er at man får sjansen til å være sosial med gutta på en helt annen måte enn ellers. Vi blir bedre kjent med dem og de får kanskje sett at vi også er vanlige dødelige. Selv om Garden har satt sitt særegne preg på oss for lengst, har vi tross alt et sivilt liv vi og. Som tidligere vaktgardister vet vi hvordan det er å måtte slite seg ut av senga kl 0335 for så å marsjere taktfast ut i 15 minus til post 4. Vi vet hvor lei man blir av den evinnelige spittingen av sko, magasintasker og belter, og kanskje gjør dette at vi ser litt mellom fingrene i enkelte sammenhenger.

Som sersjant har du passe med ansvar, samtidig som du hele tiden har nye utfordringer og prøvelser å bryne deg på. Samtidig har du en overordnet å støtte deg til og som passer på deg. Det er mye å gjøre, lære og videreformidle. Her får du muligheten til å teste dine pedagogiske evner mot de forskjellige typene soldater som finnes. Du har de som alltid gjør som de skal, til de du knapt legger merke til, de litt usynlige som bare er der. Alt i alt trives vi stort sett med det valget vi tok for et år tilbake.

Innimellom alle vaktene får vi også litt tid til grønn tjeneste. Selv om dette ikke nødvendigvis er vår sterkeste side, er det helt klart godt med litt avveksling og stadig kunne lære nye ting. Det er klart at det i miltær sammenheng er en fordel å kunne litt mer enn å skille taktene, stå på holdten og ha snert i håndgrepene.

Om vi nå skulle velge å gi oss etter det året her, har vi uansett fått mange nye og veldig gode venner. Vi har lært mye, ikke bare teori, men også om oss selv og andre. Vi har presset oss selv lengre enn vi noen gang trodde var mulig før vi kom i militæret. Og vi vil alltid ha noe vi kan prate med andre om når vi blir gamle og grå. - Da jeg var sersjant i Garden, det var tider det!

Fra venstre sjt. Søetorp, sjt. Langeland, sjt. Døsen, Sjt. Mørk, sjt. Alstadsæter, sjt. Sjøflot, sjt. Holen og sjt. Erikson

For de som trodde Garden kun var parade og sort tjeneste, må tro om igjen. Bak den flotte paradeuniformen, finnes nemlig dyktige soldater klar til strid. Gardens mediesenter ble med ut for å følge gardister på øvelse. Tekst og foto: Mats Samdahl Weltz

Sjefen selv, major Steindal, kommanderer ivrig soldatene gjennom skogen. Det er fremrykning i ulendt terreng og valg av ildstilling som står på agendaen. En liten halvmeter snø pryder terrenget allerede mot slutten av oktober, og den utsendte fra Gardens mediesenter fryser umiddelbart. – Det er livsviktig at pipa ikke havner i bakken når dere skal velge ildstilling, roper instruktør fenrik Tjærnes. Han forklarer soldatene at man i en stridssituasjon ikke har en sjanse dersom pipa på AG-3`en blir fylt med snø eller jord.

Ferske soldater Etter kun fire uker som garderekrutter, stod altså denne øvelsen for tur. Før kontingenten overføres til Huseby 21. desember, venter en øvelse til, da en hel uke. Denne gangen var det altså tre dager. – Hensikten er å komme seg ut. Soldatene skal lære seg fyringsvakt, vakthold og dessuten få kjennskap til lydog lysdisiplin, forteller Steindal.


Skyting i fokus Et ledd i Steindals endringer av ardeskolen, har vært økt fokus på skyting. – Skyting er temaet for øvelsen, vi skal ta igjen der vi ligger etter. Dette gjelder nivå 1, forklarer Steindal. Han forteller at de til neste uke skal ta for seg nivå 2. En av soldatene forteller at de sikkert har skutt over 150 skudd allerede. Og mer skal det bli. Terningmoen Hele øvelsen har funnet sted på Terningmoen. – Her er det svært gode muligheter for skyting, vi må bare benytte oss av dette, forteller Steindal. Han forteller også at rekruttene slipper å bli forstyrret av tunge kjøretøyer i trening. Smertefri øvelse Steindal forteller at øvelsen har vært uten problemer. – Hva med været, har det skapt noen problemer? - Været har vært herdende, jeg vil heller si at vi har vært heldige med været. Jeg vil skape hardføre soldater, og været har vært perfekt, beretter Steindal. Han forteller at øvelsen har gått noe tregere grunnet været, men at det heldigvis ikke har forekommet noen skader.

Vått, kaldt og morro! Instruktør fenrik Tjærnes forteller at noen av rekruttene opplevde øvelsen som hard. Rekruttene vi snakker med er derimot uenige; - Dette var gøy. De konkluderer med at det har vært vått og kaldt, men at det har vært svært lærerikt og givende. – Når vi får skyte så mye, blir vi motiverte til dra på øvelse, forteller garderekruttene. Gardeskolesjefen kan love at det skal bli mye skyting og flere øvelser i vente.

4.Gardekompani på PSO-øvelse Det var duket for 4. Gardekompanis siste øvelse før dimmisjon. I lag med krigsskolens kadetter skulle begge parter få oppleve oppdragsløsninging i konfliktområder. PSO eller Peace Supporting Operations, går i prinsippet ut på og opprettholde ro og orden med minimale maktmidler. tekst av: Bjørn Henrik Lybeck foto av: Fredrik Ringe, Forsvarets mediesenter

Kadettene skulle besette roller som lagførere, troppssjefer og kompanisjefer, og drive den fiktive styrken UNAF i det like fiktive konfliktområde Akria. Akria var splittet mellom Akriere og Romiere, og det var den sistnevnte parten som var blitt majoriteten i landet. På toppen av det hele lå det en flyktningleir mellom de to partene, som kom til å volde kompaniledelsen mye hodebry i den kommende uken. UNAF-styrken etablerte camp den første dagen og sendte ut sine lag for rekognosering av lende, eller teig som Krigsskolens kadetter hadde en forkjærlighet for å si. På patruljen fikk styrken stifte bekjentskap til landets beboere som ble spilt av gardister og kadetter. De var foreløpig rolig ovenfor styrkens tilstedeværelse. Noen var til og med så «heldig» at de fikk smake på Romiernes spesial-te, tilsatt tre (!) spiseskjeer sukker. Idyllen varte dog ikke lenge. Styrken hadde ytet service ovenfor samtlige parter, men som kjent fenomen vil en av partene føle at de ikke har fått like mye igjen. Spesiellt missfornøyd var de på flytningene, som på ingen måte hadde «rett» til å bo i området og som hadde fått litt mer hjelp enn både Romierne og Akrierne.

Dette resulterte i episoder med tyveri, små opptøyer og drive-by shooting, som igjen ble møtt med beslagleggelse av en hel del våpen rundt omkring i området. Snøballen begynte og rulle, og ble bare større og større. Oppgjørets time var kommet. UNAF-styrken måtte ty til massetjeneste. Massetjeneste handler ikke bare om å ha kontroll på en større menneskemengde, men det krever også en god porsjon tålmodighet og selvkontroll. Selv om man står med opptill tjue andre på rekke, føler man seg relativt ensom og liten der man står. Melkekartonger, egg, spytt og spark haglet mot gardistene som sto som helter, selv om de kun hadde hatt to timer med trening i faget. Massene roet seg ned, og en sindig kompanisjef fikk roet tempramentet på partene under forhandlingene. Omsider var det ENDEX (End of exercise), og kadetter og gardister kunne pustet lettet ut. Tilbakemelding var klar. Krigsskolen var så fornøyd med gardistenes innsats og kompentansenivå, så de kunne godt tenke seg å videreutvikle og gjennomføre øvelsen på samme tid til neste år! Krigsskolens kadetter gjorde en kjempefigur i sine roller.


SPILTE FOR KIRKENS BYMISJON HM Kongens Gardes Musikkorps innledet adventstida med å holde en flott konsert i Oslo domkirke i samarbeid med organisasjonen Kiwanis, der overskuddet gikk til Kirkens Bymisjon.

FOR ET SLOTT

Tekst og foto: Mats Samdahl Weltz

Gardinene er igjen i vinden. Denne gangen imponerer Gardens kvinnenettverk med et pepperkakeslott av dimensjoner. Nå sender jentene inn slottet i håp om å vinne IKEAs pepperkakehuskonkurranse.

Tekst og foto: Magnus Wright Jacobsen

En nesten fullsatt domkirke fikk oppleve 2005-kontingentens andre konsert med et spennende og variert program. Når man får høre et slikt resultat, er det ikke lett å forstå at musikkorpset med gardeaspiranter knapt har spilt sammen i halvannen måned. Dirigent og major Eldar Nilsen har virkelig fått fram et dyktig korps på kort tid! Jul på programmet Den halvannen time lange konserten hadde et flott program der en nokså stor andel julestykker fikk plass. Julestemningen ble ikke mindre under allsangen av ”Det kimer nu til julefest” der det må kunne sies at publikum virkelig ga lyd fra seg. Det hele ble avsluttet av den evigunge ”Valdresmarsjen” Veldedighet Konserten ble til ved en forespørsel fra den internasjonale organisasjonen Kiwanis, som i år valgte å gi overskuddet til Kirkens Bymisjons tiltak “Myrsnipa”. Myrsnipa er et møtested mellom barn og foreldre mens barna er under barnevernets omsorg. Her er det kvalifiserte personer som kan legge forholdene til rette for gode samvær i trygt miljø. Garden tjener på sin side ingenting på dette, men konserten er altså en fin måte å gi et bidrag til lokalsamfunnet.

Det Kongelige Slott har nesten fått en identisk kopi, i pepperkakedeig. Det imponerende bygget er konstruert og utført av Gardinene, og lite stolte, det er de ikke. Hyggelig aktivitet Julen nærmer seg, og som en selvfølge møttes Gardinene, for å bake pepperkakehus. Det ble ikke et hvilket som helst hus, men et slott. Det Kongelige Slott. – Det var fem gardiner som møttes for å bake, forteller gardine og adjutant Gina Omdal. Hun forteller at de ønsket å stille slottet ut, og befalsmessa tok gladelig imot. – Nå lyser pepperkakeslottet opp spisesalen, det er et flott syn, ikke sant? IKEAs pepperkakehuskonkurranse De stolte jentene skal nå sende inn et bilde av slottet til IKEA som arrangerer en konkurranse der de beste bidragene premieres med gavekort på 1000 kroner. – Dette tror jeg vi kan vinne, det er jo så flott, forteller Omdal.

Ikke noe juks her i gården Pepperkakeslottet er laget helt fra bunnen av. – En av damene våre, Web- grafiker Aina Hagen, har designet og tegnet slottet, beretter Omdal. Hun presiserer at her har det ikke vært noe ferdigdeler eller juks. – Jentene holdt på fra 19.00- 01.00 for å bli ferdige, og vi er så stolte, ler Omdal. - I tillegg er det ”ekte” gardister i skilderhusene dersom du ser nøyere etter, så her har vi ikke overlatt noe til tilfeldighetene, stråler adjutanten. Pepperkakeknusing på forskudd Slottet fikk pryde befalsmessen en liten stund. Gardens mediesenter har fått den triste beskjeden om at slottet har blitt knust. Det blir desverre ingen pepperkakehusknusing under den årlige juletrefesten i januar. Men, til tross for dette, slottet var et nydelig skue og vi håper gardinene vil gjenta bedriften ved en senere anledning.


Gardinene i vinden Garden har i lang tid vært den eneste bataljonen uten et eget kvinnenettverk. 12. mai tok dette brutalt slutt da ”Prinsesse Josèphines Gardiner” gjorde sitt inntog. Med sine månedlige sosiale treff har kvinner tilknyttet Garden fått et bra tilbud der både strikkepinner og symaskiner utgår.

GMS:GSM gratulerer Etter flere intense og jevne øvelser var ”Gardens sterkeste mann” kåret. Ove Mikael Haveland er gardisten som nå kan smykke seg med denne tittelen. Gardens mediesenter stiller seg i køen av gratulanter. Tekst: Magnus Wright Jacobsen Foto: Bjørn Henrik Lybeck

Tekst og foto: Mats Samdahl Weltz og Magnus Wright Jacobsen

De andre bataljonene i Hæren har hatt et kvinnenettverk i mange år. Det var på høy tid at Garden fulgte etter. - Forrige treff møtte det opp over 20 stykker, noe vi synes er veldig bra. Men vi kan alltid bli flere, forteller en engasjert adjutant Gina Omdal. Hun oppfordrer spesielt yngre kvinner til å møte opp. -Vi er alt annet enn en syklubb for gamle kjerringer og her er det heller ingen aldersgrense. Forrige gang var vi ute å spiste før vi tok turen innom et standupshow på Latter på Aker Brygge, beretter Adjutanten som selv titulerer seg som gardine Omdal og poengterer at man skal legge et solid trykk på i’en i gardine.

Velferden klinket til med et bra arrangement under denne konkurransen. Det hele startet med at cheerleaderene ”Lady trolls” hadde et åpningsshow for å få opp stemningen i gymsalen, noe det strengt tatt må kunne sies at de klarte. I tillegg hadde kantina ordnet diverse smaksprøver. Øvelsene deltagerne skulle vise krefter i, var Farmers Walk, Benkpress, Hjulvelting, Hercules hold og MB-trekk. Sistnevnte er en øvelse der to gardister kappes om først å dra hver sin bil en gitt lengde.

Oppstarten Sammen med andre engasjerte tok hun ansvaret for å starte opp kvinnenettverket i mai i år. Til tross for at deler av målgruppen i starten stilte seg noe skeptiske overfor dette tiltaket, har “Prinsesse Josèphines Gardiner” nå en medlemsmasse på over 50 damer. - Dette er rett og slett en sosial arena for alle damer tilknyttet Garden. Spesielt i en storby som Oslo er det viktig med slike tilbud, da det å være ny i Oslo ikke alltid er så enkelt. Her møter vi andre i samme situasjon og gjør alt annet enn militære ting, forklarer Omdal. Nettverket er meldt inn i Brønnøysundregisteret som egen organisasjon og mottar derfor støtte fra Hærens styrkers familieprosjekt. Derfor fungerer det hele som en slags klubb, der medlemskapet er gratis. Det er styremøter en gang i måneden og på årsmøtet legges planene for året. Kvinnenettverket er også å finne på familieweb.no.

Familievennlig politikk I sin 20% stilling som familiekontakt har hun dratt i trådene for at nettverket skulle bli en realitet. Det sendes ut fellesmailer med aktiviteter og forslag. Bakgrunnen for at stillingen som familiekontakt ble opprettet var at Garden, og Forsvaret generelt, har innført en mer familievennlig politikk. Forsvaret har i senere tid hatt en økt satsning på Intops (internasjonale operasjoner) og en naturlig følge av dette er å satse på oppfølgingen av familiene til utenlandsfarerne. - Når en soldat drar ut av landet sitter det ofte igjen en person alene med alt ansvaret hjemme, som det er viktig å ta vare på, bemerker Omdal.

JEVNT I TOPPEN

Konkurransen skulle vise seg og ble meget jevn. Etter at alle øvelsene var unnagjort sto Ove Mikael Haveland og Petter Johansen igjen med like mange poeng. Det var da duket for å avgjøre det hele gjennom håndbak. Etter tre runder sto Ove Mikael Haveland igjen som seierherre og kan sannsynligvis høste velfortjent respekt på Husebys treningsrom i nærmeste framtid.

Prinsesse Josèphines Gardiner Det spenstige navnet er hentet fra Prinsesse Josèphine av Leuchtenberg som i sin tid var gift med Kong Oscar 1. Det norske Gardekompani, senere Hans Majestet Kongens Norske Garde, ble etablert i Stockholm 1856 under Kong Oscar I som regjerte fra 1844 til 1859. Planene framover Ettersom det snart nærmer seg jul, er pepperkakebaking en naturlig ting for et av treffene. Men gardinene vil ikke bare bruke jula til baking og den slags. - Vi har allerede avtalt et treff midt i julestria der vi skal legge alt som har med jul å gjøre bak oss. For å roe ned julenervene kliner vi til med pizza og øl. Det gleder vi oss veldig til, smiler Omdal som ser lyst på Prinsesse Josephines Gardiners framtid. Mye tyder på at gardinene ikke bare er et blaff.


k

r

i

m

i

n

e

l

t

b

r

a

h

j

e

r

n

e

t

r

i

m

FAKTA

Sudoku kommer fra en flere hundre år gammel matematisk ide. Navnet kommer av det japanske ordet for tall (su) og èn eller alene (doku). Pusslespillet ble for første gang publisert i New York i 1970 åra

SJEKK ANTREKK! I 3.Gardekompani er de kjent for å ha antrekket på stell. I dag har i midlertidig løyntnant Fodnes glemt å ”sjekke antrekk”. Finn fram det du har av gardistiske regelverk og instrukser, og finn våre 5 nokså vriene feil! Tegn ring rundt feilene og legg denne siden i postkasen til gms eller send den til HM Kongens Garde, Gardisten, pb. 7, 0701 RØA. Vinneren vil bli premiert! .:NAVN

.:ADRESSE

.:TLF

Sudoku, også kaldt su doku, er et tallkryssord som går ut på å plassere siffre i rutemønstre. Det klassiske og opprinnelige rutemønstre består av 9x9 ruter, som igjen er delt inn i 9 mindre bokser på 3x3 ruter. Oppgaven går ut på å plassere siffrene 1-9 slik at alle de loddrette og vannrette radene inneholder siffrene 1-9 en gang (slik at også hver 3x3 boks inneholder alle siffrene en gang).

8 1 4 2

6 5 8

1

3 2 1 4 3

2 7 4 3

5 9

Vansklighetsgradene kommer ann på hvor mange tall som allerede er fyllt inn på brettet Kilde : Wikipedia

7 3

7

8 7 6 9

8 7 5 6

1 2 9 5 6 8 4 7

3

6

6 8 9

1

2

9 1

9 1 7 6 5

3

5

9 5 4

6

5 1

6

2

8 5

3

2

9

1 6

9 8

8

6 3

2 1 9

7 7 5

6 8


Unni Mai Lars Daniel Hans

.1 .2 .3

Hva ønsker du deg til jul?

Mathiasen

Gruvman

Belgen

Vet ikke, en flaske fransk

Bil, en sølvgrå

Bøker om

rødvin kanskje.

Mitsubitshi. Noe ordentlig.

natur. Elsker å gå i fjellet. Fikk to naturbøker til bursdagen min i oktober.

Slappe av og Vet ikke helt, Være hjemme med ta det med ro. måke snø familien.

kanskje.

Kjetil Jordtveit

Tommy

Hammersgård

Fri. Det får PERM

jeg ikke...

Torbjørn Kjosvold, FMS Skal gå vakt i jula. Leir og Skaugum.

Stå vakt.

- Jeg er stolt, glad og beæret.

Hva skal du i julen?

Hva er den beste og dårligste gaven du har fått?

.4

Hvis du kunne fjerne en ting med julen, hva ville det vært?

Beste: Bøker av Unni Lindell. Dårligste: må være håndklær, skikkelig upersonlig.

Beste: ski, men Beste: naturknakk kravebenet bøker, særlig da jeg falt på fra områder jeg skiene en måned har vært i. etterpå. Dårligste: innkallelse til militæret.

Beste: dame, hehe, fikk også en sykkel en gang, fin gave. Dårligste: sokker.

Beste: ikke fått så mye, shampo og balsam kanskje. Dårligste: gaver fra tanter og onkler, små

Alle gavene

Den KALDE Kjøpepress! Julen starter snøen! dessuten for tidlig. Jeg liker ikke materialsimen

Venting

Vakt

hudlotion

Dette er ordene fra oberstløytnant Ingrid Gjerde som til sommeren overtar som første kvinnelige gardesjef. Selv feiret den kommende sjefen med en lang løpetur mellom Kansas kornåkrer og et par utgaver av Gardisten. Tekst av: Mats S. Weltz Foto av: Torbjørn Kjosvold, Ingrid Gjerde

For tiden holder Gjerde til i USA der hun nå tar amerikansk stabsskole og mastergrad i strategi i Kansas. Hun avsluttet hovedfag i statsvitenskap i fjor. Nå er det altså som sjef for Hans Majestet Kongens Garde hun skal jobbe og ser frem til arbeidet. - Garden er kjent for å ha svært dyktige soldater og befal, og jeg har store forventninger til avdelingen, forteller Gjerde.

Store forventninger - Hva slags forventninger har du til Garden? - Jeg har et meget positivt inntrykk av HMKG og store forventninger til avdelingen. Ikke bare er det en avdeling som gjennom snart 150 år har gjennomført sine oppgaver med stor stil, men jeg vet at avdelingen er meget seriøs og profesjonell på det den gjør, forklarer Gjerde. Hun forteller om et gjennomgående godt inntrykk av de mange gardister som hun kjenner, mannskaper som befal.


Gleder seg Gjerde ser frem til å jobbe sammen med dyktige og engasjerte soldater og befal for å løse det brede spekteret av oppgaver HMKG har. - Jeg synes også det er spennende å bli kjent med de sidene av HMKG som skiller se ut fra det jeg tidligere har jobbet med i infanteribataljon, for eksempel eskortetjeneste, musikk og drill, forteller Gjerde. Hun tror også at hun som sjef for HMKG har anledning til å være med på å påvirke utviklingen i Hæren i en tid hvor det skjer store endringer.

” Jeg er stolt, glad og beæret over å få mulighet til å lede en avdeling som HMKG. Selvsagt også forberedt på utfordringer og tøffe tak, men jeg vet at jeg har svært mange dyktige og profesjonelle medarbeidere med meg i avdelingen” Overgang Gjerde forteller at overgangen til å bli bataljonssjef, vil bli stor. - Det blir en stor overgang fra å være stabsskolestudent i US Army til å lede en infanteribataljon, meddeler Gjerde. Hun sier også at sjefsjobben fører med seg mange morsomme og interessante oppgaver, men også tøffe tak og stort ansvar. – Jeg ser frem til å jobbe i en hæravdeling igjen etter flere år i høyere staber og to år på skole i USA. Enkeltferdigheter og fysikk Gjerde har klare formeninger om hva som skaper en god avdeling og ønsker å sette enkeltferdigheter i fokus. - Jeg har grunnleggende tro på betydningen av god fysisk form og gode individuelle basisferdigheter i enhver militær avdeling, så det vil bli vektlagt i min sjefsperiode, angir Gjerde. Hva som programmessig vil bli oberstløytnantens kjepphest, vet hun ikke. - Det er for tidlig å komme med programerklæringer, først skal jeg bli bedre kjent med avdelingen, sier oberstløytnanten.

Første kvinnelige gardesjef Ingrid Gjerde blir fra sommeren av den første kvinnelige gardesjefen, og synes det er viktig for kvinner i Forsvaret at de får lederoppgaver på dette nivået. - Jeg har en tradisjonell bakgrunn fra Hæren, og det var helt naturlig å søke bataljonssjefstjeneste på linje med mine mannlige kolleger, forteller Gjerde. Hennes fokus vil være å lede Garden på best mulig måte og Gjerde håper andre vil fokusere på hvordan avdelingen løser sine oppgaver, og ikke hennes person. – Jeg tror mangfold i en organisasjon bidrar til nytenkning og fremdrift. Derfor tror jeg Forsvaret har godt av kvinner på alle nivå i organisasjonen, så lenge de er kvalifiserte for oppgavene, bemerker Gjerde. Vil lære Gjerde har bakgrunn fra infanteriet i Hæren, men har ingen erfaring fra Garden. - Når det gjelder vakttjeneste var jeg som kompanisjef ansvarlig for vakthold og sikring av NATOs hovedkvarter i Sarajevo (SFOR) i 1998-99, forteller Gjerde. Hun gleder seg til å få mer kjennskap til musikk og drill og forteller at hennes kjennskap begrenser seg til tre ukers sommertjeneste i HMKG i 1992, samt som tilskuer ved Gardens arrangementer en rekke ganger.

Bred bakgrunn i hæren Gjerde har blant annet vært troppssjef i tidligere 3. bataljon i Harstad og troppssjef i Libanon. Hun har vært både troppssjef og kompanisjef i Telemark bataljon, og var kompanisjef i Bosnia i 1998-99. Hun har også arbeidet i Hærens kompetansesenter for ledelse og i presse- og informasjonsavdelingene i Forsvarets overkommando og Forsvarsdepartementet. Profesjonelle Gjerde presiserer at Garden er svært profesjonelle og skryter av samholdet i avdelingen. - HMKG er en avdeling som har klart å skape en sterk avdelingsånd. Det tror jeg er viktig både for å løse oppgaver på en god måte, men også for trivsel i avdelingen, forteller Gjerde. Fra sommeren blir hun sjef for Hans Majestet Kongens Garde. - Jeg har store forventninger til avdelingen. Garden sørger for sikkerheten til kongefamilien 24 timer i døgnet, 365 dager i året, og det står det respekt av, sier Gjerde.

Gratulasjon fra Garden til Sverre Magnus: Foto: Kronprinsesse Mette Marit

DKH ”Hans Majestet Kongens Garde sender de varmeste gratulasjoner i anledning den store og gledelige begivenhet at Norge har fått en ny prins. Alle ansatte og tjenestegjørende gardister ønsker vår nye prins alt godt, og et lyst og rikt liv.” Jan Magnus Brekkhus Gardesjef


Nye fjes på Gardens mediesenter Gardens mediesenter er en viktig del av Garden og har ansvaret for blant annet utgivelsen av ”Gardisten” og gardens egne internettsider garden.no. Siden opprettelsen har mediesenteret vært i stadig forandring, og nye fjes har kommet og gått. Terje Øyen mottok Gardens fortjenestemedalje i sølv under Gardens 149-årsdag for hans snart 6-årige innsats i garden. – Jeg ble veldig glad og ganske overrasket, sier mannen som for øyeblikket er mest opptatt av at gardistene som er på vakt på julaften, skal kunne spise med rent bestikk. Tekst og foto: Magnus Wright Jacobsen Som en av tre sivilt ansatte i Garden, har ikke Øyen mer erfaring fra militæret enn den ordinære verneplikten han gjennomførte på Sessvollmoen og Setermoen. Siden den gang har Øyen jobbet 27 år i et tysk internasjonalt kjemikonsern, der han har drevet med logistikk. Med den bakgrunnen har Øyen stor kjennskap til de fleste bransjer og har stor kontaktflate i norsk næringsliv. - Dette er naturlig nok fordelaktig i denne stillingen, hvor jeg har ansvar for innkjøp av alle sivile produkter i leiren, forklarer Øyen.

Økende trivsel

Terje Øyen forteller at han trives veldig godt i miljøet her på Huseby, der han nå har jobbet i snart 6 år. - Det viktigste aspektet ved jobben, er nok det å øke soldatenes trivselsfaktor, noe jeg føler at vi som arbeider innenfor dette område har klart. Vi har pusset opp en hel del lokaler og renovert mange møbler, forklarer Øyen som er litt frustrert over bruken av en del utstyr. - Særlig på vaktstedene går det hardt utover inventaret og diverse utstyr. Etter min mening tar dessverre gardistene litt for lett på dette, jeg tror ikke akkurat at hjemlige stuemøbler blir behandlet på samme måte, sier Øyen som legger til at de har begrensede midler.

Rent til jul Særlig kjøkkenet på vaktstedene får røff behandling, og vaskemaskinene er ikke akkurat så mye å skryte av. Vi skal prøve å ordne opp i det så fort som mulig. Gardistene som tilbringer julaften på vakt, skal i hvert fall få spise med rent bestikk!

Vil fortsette i Garden - Jeg har ambisjoner om å avslutte min yrkesaktive karriere her i Garden, forteller 58-åringen som syntes den nylig mottatte Gardemedaljen i sølv var motiverende. - Det er klart man blir veldig glad. Min kjepphest er at soldatene skal trives, og jeg skal etter beste evne bidra til en ytterligere økning av kvaliteten!

Gardens mediesenter ble opprettet i 2001, ettersom daværende gardesjef ønsket å legge større vekt på hvordan Garden framsto. Siden den gang har GMS utviklet seg mye og har blant annet vært innom å produsere Gardens egen interne TV-kanal. Nummeret du nå holder er blitt sydd sammen på relativt kort tid. Vi i redaksjonen har brukt mange sene kvelder for at ”Gardisten” også denne gang skulle realiseres. Utgaven er altså en dobbelutgave , nummer 3 og 4, og er derfor lengre enn vanligvis. For tiden jobber tre gardister kontinuerlig med å gjøre informasjonsflyten i Garden best mulig. Vi er bevisst på at Garden har lange tradisjoner og er Forsvarets ansikt utad. Gardens mediesenter vil jobbe hardt for at Garden skal fremstå best mulig gjennom 150-års jubileet. Da gjenstår det bare å si; - God

lesning og god jul!


- En gledens dag! Major Kjell Martinsen sluttet 30. november som dirigent ved Hans Majestet Kongens Gardes Musikkorps etter seks år. Superlativene satt løst under talene ved Martinsens avslutning. – Det er en gledens dag. Tiden her har vært rik og turbulent, fortalte dirigenten. Tekst og foto: Magnus Wright Jacobsen Mats Samdahl Weltz

Martinsen sa i sin egen tale til kolleger og venner at denne avslutningen overhodet ikke var vemodig. – Jeg setter stor pris på livet som musiker, men nå starter jeg et nytt liv med nye muligheter. Jeg har fått jobbet med norsk ungdom av beste sort, det har holdt meg oppe, fortalte Martinsen. Han la til at han har forberedt seg godt på avslutningen.

Sterke opplevelser Gjennom sine 6 år har Martinsen vært over hele verden med Gardens Musikkorps og opplevelsene har vært mange. – Edinburgh denne høsten var utrolig bra, men min beste opplevelse må ha vært avskjedskonserten 20. november i NRK, den var helt etter min ånd, meddelte majoren. Han har vært dirigent for et korps som i mange sammenhenger ikke bare er Forsvarets, men også Norges ansikt i utlandet. – Vi er faktisk vel så kjente i utlandet som her hjemme, alle vil ha en bit av Garden, sa Martinsen. Tidvis turbulent I talen fortalte Martinsen at tiden her i Garden ikke bare har vært en dans på roser. – Det har vært moro, men også turbulent. Jeg har meningers mot og har måttet tåle en del på grunn av det. Likevel har jeg alltid kommet meg gjennom de vanskelige tidene med hodet høyt hevet, sa Martinsen. Norsk militærmusikk er noe av det mest profesjonelle Norge har, og hans utfordring har vært å få norsk ungdom opp på det øverste nivået.

Givende og utfordrende - Det beste har vært å møte nye flotte ungdommer hvert år og være med på å utvikle dem til gode musikanter. Alle kontingentene har vært unike og jeg har hele tiden oppdaget og prøvd ut nye arbeidsmetoder. Vi har hele tiden utviklet oss og det høres på de årlige CD-ene, berettet Martinsen. Han fortalte at Garden er en fin arbeidsplass og setter stor pris på fagfolket på Huseby. Lovord fra kolleger Under avslutningslunsjen var talelisten lang. Både venner og kolleger fortalte om en dirigent som har betydd mye for Forsvarets musikk og Garden. – En epoke innen Forsvarets musikk er over. Du har vært en sterk karakter og stått frem for alle ungdommene i Garden, sa musikkinspektøren. Gardesjefen ønsket også å hedre Martinsens innsats. – Jeg er så heldig å kunne sole meg i glansen av det dyktige offiserer som deg gjør. Du har fått Garden til å spille lyrisk, jeg er glad for det du har gjort, fortalte en takknemlig gardesjef. Han leste også opp et brev fra Royal Marines som ikke akkurat sparte på lovordene om Martinsens arbeid.

Planer fremover Hva skal du gjøre fremover? – Nå skal jeg jobbe videre på Musikkhøyskolen, kanskje vil jeg gjøre noe for Forsvarsmusikken senere. Jeg vil også holde på med sivile musikkprosjekter, så jeg har nok å gjøre, meddeler Martinsen. Han fortalte med glimt i øyet at han gleder seg til å kunne si ja og nei selv. Muligheter - Det finnes alltid muligheter, men man må søke de selv. Dessuten har jeg jo fått toppkarakter på pensjonistskolen, ler Martinsen. Majoren overrakk stafettpinnen til Eldar Nilsen som allerede har startet som dirigent, og bekymret for Gardens Musikkorps i fremtiden, det er han ikke. – Dette vil bare utvikle seg videre, han er en god etterfølger, sier Martinsen. - Det gjenstår bare å takke for meg. Takk for oppmerksomheten og alle de fine ordene. Hjertelig takk alle sammen, sa Major Kjell Martinsen til sin kolleger og venner. Da var en epoke over.


Barhaugen er ikke helt uerfaren med slike opptredener. Han har blant annet vært oppvarmer for rappergruppa Luniz på Rockerfeller og kommet blant de 70 beste i Idol. – Jeg har sunget i seks brylluper og har hatt kanskje hundre andre spillejobber, forteller en tydelig fornøyd karaokemester som syntes opptredenen på Vestkanten kjøpesenter var morsomt. – Det var midt på en lørdag så det var nok av publikum. Skryter av arrangementet I tillegg til finalistenes bidrag var det denne kvelden klart for mye god underholdning på scenen på Haakonsvern i Bergen. Komiker Ørjan Burøe var konferansier og kp.7-jentene vartet opp med noen av sine dansenumre. Men det var hverken Burøe eller kp.7-jentene som stjal showet, det stod gardeskolens mann for da han sang Ronan Keatings ”Life is a rollercoaster”. – Det var et utrolig bra arrangement med mange dyktige deltakere, sier Barhaugen.

Syngende brannmann - Jeg skal bli brannmann, følge min fars fotspor. Likevel vil ikke musikken bli lagt på hylla av den grunn. – Jeg har drevet med musikk siden jeg var liten gutt, og det har jeg tenkt til å fortsette med. Det var flott å vinne denne demoinnspillingen, fordi det alltid er greit å ha noe å vise til. Barhaugen legger til at han har en løs avtale med Sony BMG. - Jeg har også tenkt til å bruke musikken i hovedtillitsvalgtvervet, siden jeg tror det er en fin måte å nå igjennom til gardister på. Det var ikke bare Gardeskolens Barhaugen som representerte Garden under dette mesterskapet, men også Arne Wik som vant Gardermesterskapet. Wik sang meget bra, men Barhaugen ble i midlertidig for sterk. - Jeg ble veldig, veldig glad. Det betyr mye å vinne og er et bevis på at jeg kan synge, presiserer en fornøyd Barhaugen. Vi vil nok høre fra denne talentfulle sangfuglen i fremtiden. Vi gleder oss!

TA

Gardeskolens representant, som nå er hovedtillitsvalgt i Garden, slo de 15 finalistene fra avdelinger fra det ganske land. Som premie ventet en demo-innspilling og konsert på ”Vestkanten” kjøpesenter i Bergen.

K FA

Tekst av: Mats Samdahl Weltz, Magnus Wright Jacobsen Foto av: Robin Røkke Johansen, FMS

i n, te ge la wn au , p o rh t) e D et Ba lg in rd s va h o en iu its , S ttb ol ar till all na esk -M ed W å rn vn ov ul k p ba na h Pa o , V ( , , b en 19 T ve st sid r- - H Li e r de ng n- W ke Al illi er’ ye bø st pill an st K le s og ke ik

Nyvalgte hovedtillitsvalgt i Garden, Marius Barhaugen, gjorde rent bord under det militære norgesmesterskapet i karaoke i Bergen 2.-4. desember, og stakk av med gullet. Det var ingen tvil om at ”Mr. Baris” overbeviste både dommere og publikum.


GI JENTENE VÅPEN! Selv vil voksenopplæringsjentene Ida og Cathrine omtales som HV- jentene, men sitte på et kontor resten av livet, det vil de ikke! Av: Mats Weltz Foto: Henrik Kjelsberg Sminke: Mats Weltz og Magnus Jacobsen

Voksenopplæringsjentene, som de kalles i leiren, kom til Gardeleiren 21. september og har tatt fatt på sin læretid mot kontorfaget. - Vi valgte rett og slett forsvaret for å gjøre noe spennende og annerledes, forteller jentene.

Savner rekruttskolen

Før jentene kom til AK, Akershus Kommandantskap, og Gardeleiren, gjennomførte de rekruttskolen på Værnes. – Rekruttskolen var bare helt sinnsykt kul og vi savner den, forteller jentene i kor. Ønsket om grønn tjeneste er i alle fall tilstedet. – Vi SKAL på øvelse, sier Cathrine.

God mottakelse

Jentene har ikke møtt mange fordommer, hverken på Huseby eller privat blant venner og familie. – Nå er det jo mange flere jenter i forsvaret, de vil jo ha mange jenter også, forteller Ida. De sier at kjønnsrollemønsteret var klarere før, for nå synes de fleste det er bra. – Er sikkert noen som er litt gammeldagse, forteller Cathrine. Det var ikke så mange som visste at jentene kom til Gardeleiren, så jentene føler seg litt utenfor. – Vi er jo ikke gardister og vi har kontorene rett utenfor leiren, så vi er nok litt utenfor, men det blir vel bedre.

Snart jul

Jentene gleder seg til jul, men synes det er litt dumt at de må ta av permdagene sine. – Hva er det beste med julen? – Det er å se på ”Julemorgen”, ”Barne- tv” og spise godteri. Ingen tvil, svarer Ida. - Vil hjem på julaften jeg, sier Cathrine. - Hæ, jeg vil mye heller hjem på nyttårsaften. - Kanskje vi får fri begge dagene, vi får håpe det. - Hva er det dere ønsker dere til jul ? - Penger, mp-3 spiller og klær, ikke særlig oppfinnsomme ønsker, forteller Ida.

Ikke guttejenter

Jentene vil ikke høre snakk om at de er guttejenter. – Vi pynter oss og sminker oss når vi skal ut. Vi sminker oss hver dag egentlig, ler jentene. De vil helst bli titulert som HV- jentene, men forteller at de har blitt litt mobbet som guttejenter på rekruttskolen. – Vi banner, spytter og raper, skyter Cathrine inn og blir tydelig flau. – Ikke skriv det siste der a, kommanderer Ida.

Fremtidsplaner

Jentene har klare fremtidsvisjoner etter at det har tatt læretiden til kontorfaget. Befalsskolen står høyt på ønskelisten, men jentene lurer på hvordan de skal komme inn siden de ikke har generell studiekompetanse. – Jeg skal i alle fall inn på politihøyskolen til slutt, forteller Ida.

- Hva synes dere om Garden?

- Det er jo veldig mange gutter her da. Alt virker veldig seriøst, forteller Cathrine. - Leiren er veldig liten, er den ikke?, spør Ida. - Synes det er skikkelig ordentlig her jeg, legger Cathrine til.

Ikke gardister

På kontoret til jentene henger en plakat med bilder fra rekruttskolen der jentene selv er avbildet. – Hvem er det der? – Det er fenrik Torsvik, ingen er som ham, forteller Ida. Så alle dere gardister som håpet, tror det blir vanskelig. - Ville dere vært gardister om dere fikk muligheten? - Nei, ser så kjedelig ut med de vaktene. Vil heller ha vært inne til vanlig førstegangstjeneste i Nord- Norge eller noe, forteller Cathrine.

Våpen på øde øy

Jeg spør hva jentene ville tatt med på en øde øy, dersom de måtte ha valgt tre ting. – Mobil (med musikk), våpen og ammunisjon, svarer Ida. - Hva skal du med et våpen når du er alene på en øde øy? - Da kan jeg skyte, det er kjempegøy. Gi meg et våpen, svarer Ida. Det er ingen vanlige jenter vi har med å gjøre her, men de beryktede voksenopplæringsjentene. Blir det krig, er de først å se ved fronten!


Er det deg igjen? Du har sikkert hørt den før, men i forhold til disse guttene, er det ingen ting. – Det er en klassiker vi hører nesten hver dag, litt irriterende har det blitt, men vi tar det med et smil, forteller Terje. - Jeg tror jeg ser dobbelt jeg, ironiserer Thomas. Likevel liker guttene å tulle med at de er tvillinger. Guttene mimrer høyt om alle de intetanende kundene som ble lurt trill rundt den gang de jobbet samme sted.– Vi har nemlig ikke bare stått på post sammen, men også jobbet på Posten! Det var tider det, smiler guttene. Fremtidsplaner Etter Garden skilles sannsynligvis deres veier, uten at noen av guttene griner av den grunn. – Jeg har lyst til å studere noe innenfor mediefag, mens Terje stort sett vil tjene mest mulig penger på minst mulig jobbing, forteller Thomas overbevisende. Vi kan ikke annet enn å ønske Gardens svar på Knoll og Tott lykke til med det de måtte finne på.

Det var mange som gned seg i øynene og trodde de så dobbelt da tvillingbrødrene Terje og Thomas Solberg stod sammen på forport på Slottet. – Vi er vant til at folk ikke ser forskjell, men det blir bedre når de blir kjent med oss, ler guttene. Tekst og foto: Magnus Wright Jacobsen og Mats Samdahl Weltz

Guttene debuterte som vaktkamerater på forport Slott. – Vi har et skarpt vaktoppdrag og løse, og det er betryggende at min andre egghalvdel deler skjebne her ute, ikledd Kongens vakreste uniform. Da blir det jo også dobbelt så moro, forteller Thomas. Erteris Thomas og den fem minutter eldre Terje har fulgt hverandre som erteris fra barndommen. – Vi har gått på de samme skolene, spist den samme maten og brukt de samme sokkene. Det har vært et rotterace, forklarer guttene. - Når nå Thomas blir korporal vil kanskje mange tro at han velger en militær karriere og gjør stor suksess. Men jeg vil bare si at det vil vise seg hvem som er sjefen. Boblen vil sprekke, antyder Terje filosofisk.

Luringer Brødrene forteller at det til tider har vært fordelaktig å ha en såpass lik kompanjong så nær hele oppveksten, også her i Garden. – Vi ser ikke bort i fra at vi har byttet tropp i ny og ne. Når vi spør litt grundigere rundt dette temaet vil ingen av Solberg-brødrene bekrefte at dette er blitt gjort. - Også er det morsomt å si til et befal som skal ha deg til å gjøre noe, at de snakker med feil Solberg. Det virker hver gang, smiler guttene lurt. Fotballrivaler Solberg-brødrene har fotball som hovedinteresse og begge argumenterer flittig for sin egen overlegenhet med knotter og gress under beina. Ettersom Terje bestikker GMS med tilbud om 20 minutter fotmassasje til hver av mediesenterets medarbeidere, går vi med på å skrive at Terje er best i fotball. Terje er BEST!

”Rikets Røst” i høst Også i år har Velferden gjennom hele høsten arrangert turer ned til Nydalen for å overvære innspillingen av ”Rikets Røst”. Mange har benyttet seg av muligheten til å se hvordan programmet blir innspilt. TV2-programmet der Otto Jespersen sammen med Espen Eckbo, Zahid Ali og Henrik Elvestad på sine egne finurlige måter bretter ut samfunnets nyheter, har vært populært blant gardistene. Opplegget er fullstendig gratis med transport og enkel bevertning inkludert. Om Otto Jespersen og mannskapet fortsetter med Rikets Røst neste år, er det ikke helt usannsynlig at Velferden fortsetter dette opplegget, kjenner vi dem rett.


Hva nå? Mange er usikre på hva fremtiden bringer med tanke på jobb og utdanning. Yrkes- og studieveileder Eirun Hovde er leid inn av Voksenopplæringen for å hjelpe til med noen av de vanskelige spørsmålene gardister blir stilt overfor, når de en gang legger uniformen og båtlua på hylla. Vi tok en prat med henne om hvordan hun og voksenopplæringen kan gjøre overgangen til det sivile liv mykest mulig. Tekst av: Magnus Wright Jacobsen Allerede på rekruttskolen blir voksenopplæringen koblet inn. Alle som fyller ut at de har lese- og skrivevansker eller har strøket på noen kurs eller fag blir kalt inn til en samtale. - For oss er det viktig å prate med disse to gruppene slik at vi tidligst mulig kan legge forholdene best mulig til rette, forklarer Hovde. Referanser under lupen - Vi hjelper naturlig nok også til med lærlingplasser, søknader, sette opp en bra CV og ikke minst å sjekke referansene du oppgir. Her er det nemlig mange som slurver! Det er viktig at personene du oppgir som referanser sier noe mer om deg enn at du er ”en hyggelig gutt”. De må i likhet med deg være forberedt på å forklare hvorfor nettopp du er personen de leter etter. Veien til drømmejobben Hovde forklarer at for å ende opp med den jobben man vil ha, er det viktig å være bevisst på hva slags jobb man ønsker seg. - Vi har blant annet en test med 140 spørsmål som kan hjelpe til med å finne ut hva slags jobb som passer for deg. Etter du har funnet ut hva slags jobb, og kanskje også funnet akkurat den jobben du ønsker, er det viktig å trene på selve jobbintervjuet, forteller Hovde. Hun understreker at gode forberedelser er viktig for å overbevise arbeidsgiveren. - Å møte opp i tide med avskrudd mobiltelefon er en god start. Dernest må du blant annet kunne begrunne hvorfor de skal ansette akkurat deg, forklare hva firmaet driver med og hva du selv vil har ut av jobben. Hovde poengterer at man ikke får drømmejobben på første forsøk. - Men om viljen er der, så kan alle klare det. Det er jeg overbevist om!

Jobbsøkerkurset - en døråpner i arbeidslivet - Jobbsøkerkursene vi holder har vært populære blant gardistene, som har gitt oss mange gode tilbakemeldinger. På slutten av kurset kommer en arbeidsgiver og informerer om ledige stillinger. Interesserte blir kalt inn til intervju. Mange får allerede her en god start på arbeidslivet. Voksenopplæringens betydning - For mange betyr voksenopplæringen at du utdanningsmessig ikke ”kaster bort et år”. Mange kommer inn uten fullført videregående skole. Her hjelper vi deg med å ta opp fagene du mangler, foruten matte og nyere historie som vi arrangerer selv, kan resten taes på Bjørknes som er et av landets beste sted å ta opp fag. Hovde legger til at alle soldater har en kvote på 8500 kroner som kan bruke på forskjellige kurs og bøker. - Dersom du ønsker å prøve og ta et universitetsfag dekker vi stipend og bøker. Om du etter litt finner ut at dette ikke var noe for deg så har du i hvert fall ikke kastet bort et år på å prøve det ut. Og det koster jo ingenting, bemerker Hovde som også nevner at voksenopplæringen de siste årene har arrangert Ex.phil. i leiren. - For øvrig er militæret for mange et bra avbrekk mellom videregående skole og videre utdannelse. De som ønsker det, har i hvert fall muligheter til å gå ut av militæret bedre rustet for arbeidslivet enn hva de var før, avslutter Hovde.

Statusheving med studiepoeng I høst har det foregått et spennende pilotprosjekt for julikontingenten i Garden. Gardistene med studiekompetanse har fått muligheten til å ta 5 studiepoeng med kurset ”Etikk”. I beste fall kan fremtidens vernepliktige ta med seg hele 20 studiepoeng etter endt tjeneste. Tekst av: Magnus Wright Jacobsen

Mange Gardister benyttet derfor sjansen til å lære mer om ”Etikk”, som blant annet la vekt på krigens etikk og om det virkelig er mulig å gjennomføre en ”rettferdig krig”. Det var tydelig at mange gardister syntes dette var en god mulighet til å få litt ekstra igjen for vernepliktsåret. Faglig ansvarlig for voksenopplæringen Oslo, Maj Vangli, ser på dette som et meget positivt og spennende prøveprosjekt. – Det er et flott tiltak for statushevingen av Verneplikten som etter hvert vil være viktig. Problemet ligger jo i om Garden kan prioritere opplegget, samtidig som deres daglige oppdrag til enhver tid skal gjennomføres. Muligens vil det beste være om ambisjonsnivået legges på et noe lavere nivå, nettopp fordi dette er så ressurskrevende. Uansett er denne kontingenten heldige. De har faktisk mulighet til å ta 5 studiepoeng i etikk i høst og 10 i Ex.phil. til våren 2006. Å ta 15 studiepoeng mens du tjenestegjør er jo meget bra, mener Vangli.

Etter hvert er det flere som ser for seg at det skal bli mulig å ta 20 poeng i løpet av tida du tjenestegjør. I tillegg til ”Etikk” vil da fagene ”Kultur og samfunn”, ”Folkerett” og ”Sikkerhetsfag for soldater” hver gi 5 studiepoeng, som vil være mulig å flette inn i mange andre studier. Disse fagene er relevante i hæren og dreier seg om allmenne områder av soldatutdanningen. Prosjektet vil kunne være med på å gjøre norske vernepliktige mer reflekterte i forhold til deres soldatrolle. Men inntil videre må altså ”Ola gardist” belage seg på en begrenset bruk av lesebriller.


Grafiker? PRESIDENTEN I NORGES GARDISTFORBUND HAR ORDET

Har du grafisk erfaring og kjennskap til programmer som Photoshop, Illustrator og InDesign? Det finnes en ledig stilling ved Gardens mediesenter fra januar av. Ta kontakt med oss på mail:gms@garden.no tlf: 23098271

President Sverre Øverland Visepresident Nils S. Egelien Sekretær Kjell Pedersen Kasserer Jan O. Weidemann Brevad Styremedlemmer Kjell Martinsen Torbjørn Sætre Oddmund Olsen Magne Helgheim Anders Bredesen Gardeforeninger Oppland Gardistforening Postboks 742 28805 Gjøvik Sarpsborg og Omegn Gardistforening Postboks 418 1703 Sarpsborg Hedmark Gardistforening Narmoveien 86 2323 Ingeberg Halden og Omegn Gardistforening Bøe Gård Torpedal 1764

Gardens Offisersklubb Gullhaugstien 5 1354 Bærums Verk Oslo Gardistforbund Postboks 105 Røa 0701 Oslo Buskerud Gardistforening Postboks 4107 3005 Drammen Vestfold Gardistforening Kirkeveien 200 3140 Borgheim Trøndelag Gardistforening Nordslettveien 229 7038 Trondheim Norsk Drillgardisters forbund Prestebråtveien 32 3055 Krokstadelva Telemark Gardistforening Postboks 1 3835 Seljord www.gardistforbundet.no

Vi står ved slutten av enda et år. Neste år vil, i tillegg til de normale aktiviteter, bli preget av at HM Kongens Garde fyller 150 år 1. november 2006. En rekke av de årlige arrangementer i Garden vil bli preget av at det er et jubileumsår, med god grunn for gardeveteraner til å delta. Helt spesiell er jubilumsforestillingen i Oslo Spektrum den 10. juni hvor det nå er lagt ut billetter for salg. Det bør kunne være en fin anledning for lokalforeningene til å organisere deltakelse. Det kan også være verdt å få med seg konserten i Oslo Konserthus som innleder jubileet den 28. januar. Formennene i lokalforeningene er forøvrig tilsendt info om arrangementer i jubilumsåret og mer vil komme i «Gardisten» og på internett. (www.garden.no) Inneværende år har gått med til de faste oppgaver - i lokalforeningene og sentralt i NGF. Hva disse oppgavene omfatter kan du lese om på internett under www.gardistforbundet.no. I tillegg deltar representanter for NGFs styre i Gardens hovedkomité for markering av 150 års jubileet. Den tradisjonelle oppmerksomhet i form av gaver og besøk på vaktstedene jul- og nyttårsaften er i godt gjenge med bidrag fra lokalforeningene. Kommunikasjon er viktig. God kommunikasjon mellom NGF, lokalforeningene og medlemmene forutsetter etter mitt syn at vi etter hvert blir oppegående på internett. Vi har i høst fått opprettet en egen hjemmeside som vist til ovenfor hvor også lokalforeningene kan legge ut informasjon. Dette er en begynnelse som skal utvikles videre.


2005 har for Garden som for Forsvaret forøvrig, vært et år med ektsra stramme budsjetter (mye omtalt i media). Dette har ikke hindret Garden i å løse sine primæroppgaver opp til meget høy standard - som forventet. Det har vært enda et år med et meget godt og nært samarbeide med Gardesjefen og hans medarbeidere. Jeg vil denne gangen spesielt nevne major Olav Melan som vi fra forbundets side har mye kontakt med. Han er i en meget krevende hverdag alltid energisk, positiv og imøtekommende. Gardemusikken har nettopp skiftet dirigent. Major Kjell Martinsen går av med pensjon etter 7 års virke i Garden. Det er flere i vårt miljø som har hatt gleden av å samarbeide med Martinsen og møtt en engasjert person med klare ideer og visjoner i forhold til sin gjerning som dirigent og som leder for de unge gardemusikere.

Alle sammen har vi kunnet lytte til og se hvor mye imponerende han og befalet i kp 3 har fått til med de spillende og drillende gardister. Vi ønsker han lykke til som helt sikkert en meget aktiv pensjonist.Vi ønsker samtidig den nye dirigenten major Eldar Nilsen hjertelig velkommen. Jeg takker på vegne av NGF Gardesjefen og hans medarbeidere for et meget godt samarbeide i det året som er gått og ønsker lykke til med gjennomføringen av jubileumsåret 2006. Til alle gardeveteraner – takk for engasjement og innsats i 2005, håper at vi i 2006 blir flinke til å rekruttere nye gardeveteraner og at mange av oss finner veien til Gardens arrangementer.

Vi takket ja og presis 18.30 ble de to faner ført inn og middagen kunne begynne. Det ble en svært hyggelig kveld, med mye god mat. Fisketimbale var til forrett. Oksekjøtt anrettet som buffet til hovedrett og diverse iskaker til dessert. Når dette var fortært og talene unnagjort var det tid for dans og en tur i baren. Kl 23.45 ble fanene ført ut og festen var offisielt over. Det var kanskje like greit for allerede klokken 08.00 søndag morgen rullet nordmennene av gårde mot Helsingør. Her skulle vi delta ved ”Forsvarets dag”. Etter å ha installert oss på en pub i Helsingør, som er eid av en tidligere garder og hans familie, var vi igjen klare. Kl 09.45 stilte vi opp sammen med FN veteraner, Heimevernet og ikke minst andre gardister fra Danmark.

Kl. 10.00 marsjerte vi av gårde, som stolte norske gardister, med gardelue på hode og vår fane og det norske flagget stolt i front. Gjennom et tilnærmet folketomt Helsingør gikk marsjen, før den endte opp på Kronborg Slott. Her deltok vi ved et festmøte, hvor det var musikk og stemningen betraktelig. Det ble allsang, hoing og i et hjørne satt et ompaorkester og holdt trykket oppe under hele måltidet. Det ble som vi var forespeilet, det må bare oppleves. Tiden går fort i godt selskap og snart måtte vi sette nesen hjemover. Etter å ha tatt fergen over til Helsingborg gikk vi om bord på ”Pearl of Scandinavia” med kurs for Oslo. Alle var enige om at det hadde vært en hyggelig tur. Takk til alle som var med på å gjøre turen til det den ble.

Telemark Gardistforening

Oppland Gardistforening

Gledelig jul! Godt nytt år! Sverre Øverland President NGF

Unionsmarkering Gråtamoen Skien

Oslo gardistforening Danmarksturen 2005

Fredag 26. august møtte 30 forventningsfulle medlemmer opp på Vippetangen, klare for å ta del i årets Danmarkstur. Vi dro av gårde om bord på ”Crown of Scandinavia”. Etter et lite intromøte, var det felles bespisning i båtens buffetrestaurant. Været var så som så og det ble en tidlig natt på de fleste. Lørdag morgen var vi opplagte og klare for et tettpakket program. Våre danske verter møtte oss på terminalen og fikk oss trygt om bord i en buss. Etter å ha satt av de som ønsket å gå på sightseeing i København, på Kongens Nytorv, fraktet bussen foreningens skyttere ut på skyteanleggene på Kalvebodene. Her var det lagt opp til skyting på 50 m med kaliber 22, 30 skudd liggende. Danskene var nok oss overlegne, men som de gode verter de var, satte de like godt opp premier både for sine egne skyttere så vel som de norske. Etter en meget hyggelig lunsj, hvor praten gikk høyt rundt bordet, var det igjen tid for å kjøre buss. Denne gangen gikk turen til Høvelte Gaard, hvor vi skulle overnatte og kveldens 120 års dag finne sted.

Etter et lite styremøte, der de to styrene deltok, og tid til å hvile og slappe av for de andre, var tiden inne for å delta på festen. Da våre venner oppdaget at vi hadde fanen med oss, ville de gjerne at den skulle stå ved siden av deres egen fane, midt i salen.

TMGF var medarrangør og stilte opp med 8 telter av varierende størrelse på den store militære unionsmarkeringen på Gråtamoen i Skien lørdag 3. sept. HMKGs veteraner markerte seg sterkt under unionsmarkeringen i Skien, veterandrilltroppen sin oppvisning var meget populær og gav stor applaus. Ved TMGF sin stand var det stor stemning hele dagen og vi tegnet 6 nye medlemmer, henvist tre til Oslo og en til Vestfolk. De to tidligere forsvarsministrene Jørgen Kosmo og Bjørn Tore Godal takket Gardens veteraner spesielt for deltagelsen. Det er moro å være med og vise fram foreninga når vi har så mange positive medlemmer. Sommerarrangementet i Brevik og Langesund.(Telemark GF) Telemark Gardistforening sitt årlige sommerstevne var i år lagt til Brevik og Landesund. 30 gardister med fruer var samlet til en fin dag som begynte med omvisning på Brevik bymuseum og middag på Badeparken Hotell. Etter et godt måltid med masse gode kaker til kaffen avsluttet vi dagen med en omvisning på Langesundtangen fort. Takker Thor og Svein for et fin arrangement. Helsing Bjørn

Foreningen har jubileum i år.

Formann “utenriksminister” Anders Bredesen mottar en hyggelig jubileumshilsn fra kultursjef, Vestre Toten, Paul Ravlo

Swedish Army Tattoo 2006 Denne tradisjonsrike Tattoo finner sted I Globen, Stockholm 1-3 september 06. NGF har bestilt transport, hotell etc for 100 personer. Vi vil, som vanlig, se våre gardister fra 3.Gardekompani i fredelig kappedyst med en rekke andre nasjoner i dette Jubileumsår. Du bør reagere raskt. Tilbudet går til gardistenes foreldre i begynnelsen av januar og programmet blir spennende!


Buskerud Gardistforening Resultater fra skyting om Fronth’s pokal 16. oktober 2005.Dette var del 2, utendørs, liggende 100m Frank Rønningen (bildet), VGF, vant skytingen om Lars Fronth’s pokal 2005, med flg resultat: Innendørs, stående 15. m. 89 p, og utendørs, liggende 100m 124p. til sammen 213 poeng.

Øvrige resultater: Klasse o/70 år 1.Frank Rønningen, VGF 124 poeng 2.Nils Egelien, BGF 111 poeng 3.Kåre Eidal, BGF 110 poeng 4.Marit Egelien, BGF 94 poeng 5.Fredrik Seeberg, BGF 82 poeng Klasse o/50 år 1.Hans Erik Hauge 2.Kjell Pedersen

135 poeng 101 poeng

Klasse u/50 år 1.Øyvinn Pedersen, BGF Gjesteklasse 1. Ann Kristin Fagerholt 2. Thor Ivar Johansen

118 poeng 128 poeng 126 poeng

19. januar 2006 kl 1900

arrangerer Buskerud Gardistforening konsert med HMKGs Musikk- og Signalkorps i ”Flerbrukshallen” i Vestfossen.

Halden og Omegn Gardistforening

Gardistforeningen har hatt storfint besøk av Gardemusikken som avholdt en meget vellykket kirkekonsert.

Reidun Hansen og gardist/kirurg Alf Thuen

Litt av hvert

150 årsplanleggingen går sin gang. Trøndelag og Hedmark foreningene får spesialoppdrag. NGF turen 2006 går til Stockholm og Swedish Army Tattoo 1-3 september. er unødvendig å stange hodet i veggen slik vi gjorde for 25 år siden! Spennende planer for befalsmessa foreligger!

Erfaringsrapport. Vi sentralt får stadig høre at vi må bli flinkere til å skrive saker som har verdi for ettertiden; En fyldig erfaringsrapport fra årets Edinburghtur distribueres til styret, medlemmer og formennene slik at man har noe å bygge på for ettertiden. Det er unødvendig å stange hodet i veggen slik vi gjorde for 25 år siden! Gardeluer. Osloforeningens gardister bar gardeluer under representasjonen i Danmark i august. Det er HMKGs og NGFs interesse at vi lager et enkelt reglement for bæring av gardelua til approberte arrangement. Noen ord om oppmarsjer slik som de fleste land i verden praktiserer må også ned på et papir! Sverre og Ingeborg Syvertsens legat kom til heder og verdighet ved 3. Gardkompanis ball på Grand for 300 mennesker! Alle deltagere fikk med seg et inngravert vinglass og Gardesjefen deklamerte Kiplings ”IF” i Andre Bjerkes oversettelse! Kanoninspektøren vår har forseglet lavettene for vinteren. De berømte spisebrettene til den norske mottagelse i Edinburgh under Tattooen var det stor rift om. Oddmund Olsens innbrente tegning vakte interesse. Stor takk til Løvenskiold – igjen!

En stor Nils Olav statue i bronse ble overlevert Edinburgh by som takk for mange års varmende mottagelse til Tattooen. Seremonien var stor og har vært på skjermen over mesteparten av verdenen. Kunstneren Mobråten kan være stolt! Helgheims drillgutter har drillet på Gråtenmoen med TGF som pådrivere. Som kjent er vi medlem av ”Folk og Forsvar”. Og i denne forbindelse ble vi med på Aktive Fredsreisers” bussreise til Polen. Pragh og Tyskland hvor vi var i fire konsentrasjonsleire med norsk sannhetsvitner. En meget anbefalelsesverdig reise!

90 år: 10.juli: Aasmund Hovde, BGF 20. august: Olav Ettestad, OGF 88 år 9. august: Odd Skramstad, BGF 87 år 25. oktober: Aage Reidar Olsen, BGF 86 år 6. desember: Børge Borgersen, TMGF 85år 21. juli: Zakken Osther, OGF 30. juli: Jan Mathiesen, OGF 03. september: Torleif Wefald, OGF 22. september: Leif Aagaard, OGF 83 år 3. september: Fredrik Seeberg, BGF 75 år: 11. juli: Roy Ulsnes, OGF 25. august: Finn Bjørntvedt, OGF 03. september: Rolf W. Gustafsson, OGF 19. september: Haavard W. Hette, OGF 04. oktober: Ola Lundgaard, OGF 11. oktober: Thorbjørn A. Husmo, OGF 28. november: Johan H Andresen, OGF 70 år: 10. august: Kjell Martinsen 24. desember: Tor Chr. Myrvold, OGF 65 år: 21. juli: Kjell Svean, OGF 12. august: Gunnar Chr. Holtet, OGF 26. oktober: Hans O. Fredstad, OGF 19. november: Knut Trulsrud, OGF 31. desember: Karl Kristian Eriksen, OGF 60 år: 09. juli: Arne Steck, OGF 23. juli: Harald Kaldestad, BGF 06. august: Jan Fr. Blom, OGF 08. august: Frank J. Austad, OGF 12. september: Bjørn Håland Johnsen, OGF 08. november: Jan Storo, OGF 19. november: Claus Hadler Fasting, OGF 24. desember: Reidar Fure, OGF

55 år: 17 september: Håvard Flåten, OGF 50 år: 07. november: Ole- Bernt Wivesøll, OGF 45 år: 18. september: Terje J. Alvsaker, OGF 04. desember: Ole- Petter Melbye, OGF 40 år: 15. juli: Asbjørn Steen, OGF 15. august: Anders Rune Kallerud, OGF 05. desember: Jan Erik Eldby, OGF 35 år: 28. september: Atle Bergsrud, OGF 14. november: Espen Myrvold, OGF 24. november: Thomas Lie, OGF 02. desember: Thore Bergersen, OGF 19. desember: Haakon Esplo, OGF 23. desember: Inge Nygaard, OGF 30 år: 26. august: Ronny Kvalvågnes, OGF 12. september: Otto Christian Pay, OGF 10. oktober: Lars Næstad Johansen, OGF 25 år: 10. august: Hilde Underdal, OGF 04. september: Karl Ernst Koch, BGF 10. oktober: Erik Mathiessen, OGF 30. oktober: Odd Helge Mjellem Tonheim, OGF 25. november: Truls Kristian Ambjørnsen, OGF 27. november: Tor Erik Paulsen, OGF 18. desember: Hans Erling Bjelland, OGF 20 år: 22. august: Andre Larsen, OGF 06. oktober: Stian Johansen, OGF 13. desember: Magnus Ulvestad, OGF


Oslo Konserthus lørdag 28 januar 2006 kl 1800 Konserten markerer starten på en rekke markeringer i anledningen H.M Kongens Gardes 150-års jubileum. Dirigent: Musikkmajor Eldar Nilsen Solist: Arve Telefsen Solist: Helga Botn Billettinformasjon Pris: Enkel 180,- kr Gruppe (8+) 120,- kr

Telefon: 23 11 31 11 Faks: 23 11 31 57 mandag - fredag 11-17, lørdag 11-14


Midtskogen 9. april 1.Gardekompani stiller med hele kompaniet samt at 3.Gardekompani stiller med Gardemusikken til minne om kamphandlingene aprildagene 1940. Lundehøgda 21. april 1.Gardekompani stiller med hele kompaniet samt at 3.Gardekompani stiller med Gardemusikken til minne om kamphandlingene aprildagene 1940. Norsk militær Tattoo 2-6 mai Finalen i denne storslåtte tattooen tilegnes 150- års jubileet. Dette er en internasjonal anerkjent markering som i Oslo Spekrum som Garden er en naturlig del. Per Hansen- produsent og regissør(fra starten)

Jubileumsforestilling 10. juni I Oslos storstue- Oslo Spektrum. Stor sak med kjente artister og HMKGs Musikkorps som husorkester. Artister: Thoralf Maurstad, Espen Skjønberg, Linda Øverbø, Åge Kvalberg, Nils Vogt. 2 sistnevnte er exgardister. Forestillingen varer i 2 ½ time inkl. pause. Dette er en kavalkade gjennom 150 år med bilder, musikk og teatralske tablåer. Musikken vil understøtte kavalkaden under hele forestillingen. Musikken er også variert fra musikk fra sent 1800- tall til dagens musikk. Forestillingen vil også inneholde spennende effekter, rekonstruksjon av OL- åpningen og dramatiske tablåer fra krigens dager. Hans Majestet Kongen vil være tilstedet og er selvfølgelig kveldens hovedgjest.

HM Kongens inspeksjon 16. juni Vil i anledning 150- års jubileet foregå på Slottsplassen. Det settes opp et jubileumskorps på størrelse 240-260 veterangardister sammen med inneværende korps. Oppmarsj vil skje fra Akershus Festning til Slottet og inspeksjonen vil foregå på Slottsplassen. Jubileumskorpset er det største siden kong Olavs 85 –årsdag i 1988(2. juli) Drilltropp stiller 100 mann

Swedish Army Tattoo i september HM Kongens Garde planlegger å delta under Swedish Army Tattoo. Under oppholdet vil avdelingen gjennomføre en markering ved Norra Kasern i Stocholm i anledning Gardens 150årsjubilé. Avdelingen vil da markere opprettelsesdagen i 1856. Avslutningskonsert Jubileumsåret avsluttes med en konsert i konserthuset.


Hei alle sammen Jubileumsforestilling 10. juni Billettsalget er i gang, allerede reservert

500 billetter

Det har nå vært et skifte på HTV kontoret der jeg fikk æren av å fortsette det viktige TMO arbeidet som blir gjort. Mitt navn er Marius Barhaugen og er oppvokst på et tettsted utenfor Oslo, men bor nå på Bekkelaget. Er en stor idrettsfanatiker med golf, fotball og trening som mine interesser. Ellers er jeg aktiv innen musikk der jeg synger i bryllup og liknende. Når det gjelder rollen jeg har fått her på Huseby gleder jeg meg enormt til å begynne arbeidet for fullt og fortsette arbeidet TMO gjør for å bedre soldatenes tilværelse her i HMKG. Det har vært en spennende tid så langt, der opplæring sammen med avtroppende HTV Solheim har stått på hovedagendaen, det er en av grunnene til at jeg har hatt lite kontakt med de fleste av dere. Jeg regner med at innen kort tid får presentert meg for de ulike kompaniene og troppene. Noe jeg gleder meg masse til! ”Som avtroppende HTV er det betryggende for meg å vite at det sitter en med ambisjoner, sunne verdier og ikke minst sterke sosiale antenner, også etter at jeg har reist”. Mvh

Billetter kjøpes på Oslo Spektrums hjemmesider, eller på tlf: 815 11 211. Billettpriser: 400,300,250 Gruppepriser:380,280,230 Billettene er allerede rabattert. Tjenestegjørende mannskaper trenger ikke å kjøpe billetter, de er invitert. Evt. Samboere, foreldre må kjøpe billetter. (Også gamle gardister) 2000 gjester, kap. 5500, allerede bestilt- 500

Hiv dere rundt!

Marius Barhaugen Hovedtillitsvalgt HMKG tlf: 230 98 388 mob: 990 93 847 e-mail: mbarhaugen@mil.no


i kulissene Per Thoralf Hansen er mannen bakjubileumsforestillingen når garden fyller 150 år. Det er ikke første gang mannen har produsert store arrangementer, og trygge kan vi være, for at det er i hans hender jubileumsforestillingen ligger. Tekst av: Mats S. Weltz

Med arrangementer som åpnings- og avslutningsseremonien på OL på Lillehammer på samvittigheten, har Per Thoralf Hansen det som skal til for å lede Garden gjennom jubileumsåret. Han har tatt fatt på den viktige oppgaven som produsent for markeringene gjennom Gardens 150års jubileum. Gleder seg - Dette blir veldig spennende. Som ex- gardist er det spesielt moro å få lov til å lede Jubileumsforestillingen, forteller Hansen fra stolen som daglig leder i selskapet Produsentene AS. Han forteller at det er givende å jobbe med noe man er interessert i, og tror hans interesse bidro til at han fikk jobben. - Det har blitt noen sene nattetimer, og kommer til å bli flere, sier Hansen optimistisk. 20 år med Garden - En gang gardist, alltid gardist, er det ikke det man sier, undrer Hansen. Han har vært tilknyttet Garden i 20 år, og slo igjennom da han ble instruktør for Musikktroppen i 1985. Før dette hadde han tjenestegjort ved Brigade N og som militærpoliti i Libanon. OL på Lillehammer - Jeg skrev OL- drillen i 1993 og var instruktør for Garden under vinterlekene. Hansen var ansatt av LOOC som seremoniansvarlig for åpningen og avslutningen av lekene . – Jeg hadde ansvaret for alt frem til kamera. Det som hadde med organisering og logistikk å gjøre, angir Hansen.

Viktig år - Hvor viktig er en god 150- års markering? - Jeg vet ikke hvor viktig den er for den allmenne borger, men for avdelingen selv så er det meget viktig å kunne se tilbake på 150 år med vel gjennomført jobb, sier Hansen. Han tror også at en svært stor del av Norges befolkning har et eller annet forhold til Garden enten det er til soldaten som står vakt ved Slottet eller om det er til Gardemusikken. Han forklarer at Gardemusikken er navnet som brukes på folkemunne selv om de da mener drilltroppen eller Garden generelt. - Jeg tror at vi alle skal være stolte av å ha en avdeling med så lange tradisjoner i å vokte vårt Kongehus, og dermed er det viktig å vise litt mer av avdelingen utad og bruke litt ekstra ressurser på det i markeringen av jubileumsåret, mener Hansen. Mye jobb Hansen er en travel mann og forklarer at det er snakk om mye jobb. - Det er mye arbeid med å finne de korrekte historiske navn, tider, årstall og ikke minst det å finne bilder og film som er autentiske og relatert til de aktuelle hendelser, forteller han. Per Thoralf Hansen forklarer at bare NTB hadde et fotoarkiv med 30.000 bilder. - Det går mye tid til å lete frem bilder når dette ikke er arkivert på korrekt måte.

- Hva er det viktigste med markeringen? - Det viktigste er å vise at avdelingen har tradisjoner og at den selv om den er 150 år, er fullt oppdatert ihht dagens samfunn og krav, svarer Hansen. Kontroll - Foreløpig har jeg ingen nerver, da jeg føler at det meste er under kontroll. Det eneste som gir litt sommerfugler i magen er jo dagens økonomiske situasjon i Forsvaret, sier Hansen. Videre forklarer han behovet for økonomi når man skal feire en avdelings arbeid gjennom 150 år. Tett samarbeid Per Thoralf Hansen arbeider tett med Jubileumskomiteen i Garden på alle områder. – Vi prøver sammen kvalitetssikre alle opplysninger og Ideer, angir Hansen. Planene fremover Først og fremst står Jubileumsforestilling i fokus og dette blir en stor utfordring for alle inkludert Hansen. - Etter dette skal jeg promotere Holmenkollen i Portugal. Jeg skal prøve å få VM på ski til Holmenkollen i 2011, sier Hansen. Han legger til at han er reserveoffiser og ellers driver et eget firma i medie- og eventbransjen. -Jeg har gjort mye for Forsvarets musikk siste året ifb med 100- års markeringen av unionsoppløsningen med Sverige. Det er klart at året 2006 blir et spennende år. Per Thoralf Hansen vil lure i kulissene, og bra, det blir det!


Tilbakeblikk på Edinburgh Tattoo For sjuende gang deltok H.M. Kongens Garde i Edinburgh Military denne høsten. Musikk-, signal og drilltroppen fikk en storslått avslutning på året i Garden. Foto av: Olav Melan

Ingen andre utenlandske avdelinger har blitt invitert syv ganger til denne prestisjetunge skotske tattooen, og det sier vel sitt om hvor populære Garden er i utlandet. Etter et begivenhetsrikt år med oppvisninger i både USA og Australia var 3.Gardekompani kommet til selve finalen, nemlig Edinburgh Military Tattoo. Foran et stort publikum ble hele 24 tattooer gjennomført med stor suksess. En bekreftelse på at opptredenen var vellykket, fikk Garden i form av en invitasjon om å komme tilbake til tattooen allerede i 2008.


Eksperimenterer for sikkerheten KABUL: I Kabul prøves det nå ut nye systemer som vil øke sikkerheten og forbedre det operasjonelle overblikket for det største norske styrkebidraget i Afghanistan, stridsvognseskadronen til Telemark bataljon. Av Knut H. Grandhagen, PIO Afghanistan Foto: Norwegian Battlelab and Experimentation EFFEKTIVT: Med BMS-terminalen mellom vognfører og vognkommandør i kjøretøyene får soldatene i stridsvognseskadronen bedre anledning til å fokusere på oppdraget og det som skjer utenfor kjøretøyet. Da en norsk soldat for noen dager siden meldte at kjøretøyet hans passerte et av de faste rapporteringspunktene på veien tilbake til den norske leiren, ble han raskt irettesatt av eskadronssjefen for stridsvognseskadronen, major Einar Aarbogh. Major Aarbogh satt nemlig i operasjonsrommet til Telemark stridsvognseskadron, foran det nyinstallerte kommando- og kontrollsystemet, og visste på meteren hvor kjøretøyet faktisk befant seg, to hundre meter borte fra det som ble meldt. - Vi prøver ut et Battlefield Management System (BMS), som med kombinasjonen av kartdata, samband og satellittnavigasjon til enhver tid sikrer at ledelsen automatisk har kontroll på hvor mannskapene hans befinner seg, forklarer oberstløytnant Bjørn Kristiansen i Norwegian Battlelab and Experimentation (NOBLE). Han er i Afghanistan for å prøve ut systemet. KOORDINERING: Major Tøsdal fra norske Battlegroup 3 og major Aarbogh fra stridsvognseskadronen i Telemark bataljon jobbet tett med teknikerne for å sikre best mulig praktiske løsninger for installasjonen av BMS i kjøretøyene. Operasjonsoffiser i den nasjonale kontingentstaben, major Per Olav Vaagland, er positivt innstilt: - Forsøkene med BMS i Kabul har gitt oss stor tro på effektivisering. Vi ser allerede at styrkebidraget sparer mye tid, og at de unngår mye friksjon i den daglige tjenesten, oppsummerer Vaagland.

Første gang Dette er første gang Norge gjennomfører et operativt rettet eksperiment ved en avdeling som er med i en internasjonal operasjon. Battlefield Management System (BMS) i Kabul · En plasmaskjerm inne i eskadronens operasjonsrom viser kart over Kabul by. Ikoner viser hvor de forskjellige kjøretøyene er til enhver tid. · Gjennom Multirolleradioen, som er installert i hvert kjøretøy, blir posisjonen til hvert av dem overført til operasjonsrommet. Det skjer kontinuerlig med alle kjøretøy som er oppsatt med systemet. · Sjefen, og alle kjøretøyene som er ute, får et sanntidsbilde av hvor avdelingen er til enhver tid. Det betyr økt sikkerhet for mannskapene. Dersom noe skulle skje, vet alle hvor de er. - Det er klare utfordringer knyttet til å planlegge et eksperiment som skal gjennomføres i en utenlandsoperasjon. Alt skal koordineres og vi må ha et riktig bilde av situasjonen eksperimentet skal gjennomføres innenfor. Samtidig blir rammene for eksperimentet diktert av situasjonen på bakken. - Det har vært lærerikt å gjennomføre disse eksperimentene, spesielt siden vi også har fått opparbeidet mye erfaring om hvordan vi kan gjennomføre tilsvarende eksperimenter i fremtiden. - Vi ser også at eksperimentering her har stor verdi siden det operative fokuset her nede gjør at mannskapene stiller store krav til materiellet, og de gir raske og ærlige tilbakemeldinger på eventuelle utfordringer, sier Kristiansen. En ressurs i operasjonene Med dette systemet vet man at informasjon om mulig fiendtlige posisjoner, trusler i byen, demonstrasjoner og liknende, som er rapportert gjennom systemet, når frem til alle som opererer i området i løpet av sekunder. - Dermed vil også systemet være en viktig ressurs i operasjonene våre. Det gir et godt visuelt bilde og gjør det enkelt å oppdatere seg på hva som skjer. Om nødvendig kan det reageres raskt på situasjoner som rapporteres, forklarer major Aarbogh. Kristiansen legger også til at systemet frigjør soldatene til å kunne konsentrere seg hundre prosent om oppdraget sitt. - Tidligere måtte vognkommandøren i hvert kjøretøy konsentrere seg om navigering, i samarbeid med sjåføren. Nå slipper han å sitte med kartet i fanget siden systemet dekker det meste av opplysningene som han har behov for, automatisk, sier Kristiansen.

Enkelt system Fakta om NOBLE-eksperimentet · Benytter NORTaC-C2IS stridsledelse, utviklet i samarbeid mellom Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) og Kongsberg Defence and Aerospace (KDA) · Bygger på det systemet stridsvognseskadronen i BN2 gjennomførte prøver med i 2003 til 2005 · Systemet benytter en liten PC med trykksensitiv skjerm - Enkle menyer og et kart med enkel symbolikk gjør systemet enkelt å betjene slik at vi slipper å bruke lang tid på å utdanne soldatene på systemet. - Dermed har de mer tid til å fokusere på hovedoppgaven sine, forklarer Kristiansen og legger til at samarbeidet mellom NOBLE som prosjektorganisasjon, FLO og KDA har vært meget godt. Kristiansen trekker spesielt frem samarbeidspartnerne i FLO/IKT TAKT K2IS, som spesielt gode støttespillere. - De har jobbet hardt for å finne praktiske løsninger på problemene som vi har kommet over, og resultatet som vi nå prøver ut er en meget god løsning for soldatene på bakken, forklarer Kristiansen. - Vi har kunnet jobbe mot felles mål, med innsatsvillige og produktive folk på alle nivåer i prosessen. Den positive prosessen toppes av innsatsen som nå legges ned av soldatene i stridsvognseskadronen her nede, som gir oss mye god tilbakemelding på både positive og negative elementer i systemet, forklarer Kristiansen. Ønsker utvidelse - De erfaringer dette eksperimentet gir er derfor viktig å føre tilbake til FLO slik at behovene tas med i den videre utviklingen, forklarer Kristiansen. Sjefen for stridsvognseskadronen, selv om han mener BMS har kommet langt i riktig retning, ønsker seg en utvidelse av systemet som også kan inkludere fotpatruljer. - Med en GPS-sender og et personlig samband på hver soldat vil vi oppnå ytterligere kontroll med hvor mannskapene befinner seg og hvordan situasjonen er i området, også når de har lastet av kjøretøy. Det vil bli den neste viktige utviklingen, forklarer Aarbogh, som håper at muligheten byr seg til å fortsette BMS-eksperimenteringen når eskadronen er tilbake i Norge over nyttår. Major Vaagland mener også at det ligger et stort potensial innenfor BMS-systemet, også på et høyere operativt nivå. - BMS vil ha nådd sitt fulle potensial når alt fra norske fotpatruljer på bakken til allierte avdelinger og ikke minst flernasjonale flyressurser kontinuerlig kan ha et tilsvarende helhetsbilde tilgjengelig. Det er det målbilde jeg ser for meg for et slikt system, konkluderer Vaagland. Videre utvikling av BMS-systemet · NOBLE og FLO vil ta med utfordringene som mannskapene har kommet over i Kabul tilbake til Norge for å utbedre systemet · Forsøkene fortsetter i Kabul · Muligheten for bredere rapportering av momenter som er relevante for fredsopprettende tjeneste, vil bli vurdert · BMS, som må dekke behovene for høyintensitetskrigføring, møter nye krav sett i lys av operasjoner som gjennomføres i Kabul


VEIEN TIL MOSKVA Da det uunngåelige, tyske angrepet på Sovjetunionen – ”Operasjon Barbarossa” - startet i juni 1941, nøt tyskerne utrolig suksess med blitzkriegtaktikken. På bare fem måneder var de rykket så langt inn i landet at erobringen av Moskva virket nært forestående. Men der stoppet det. Tekst av: Trond Sætre

På dette tidspunktet var de tyske styrkene i Sovjet delt i tre: Nordlige armegruppe gikk mot Leningrad, og søndre armegruppe mot Ukraina. Sentrale armegruppe gikk mot Smolensk, hvorfra Russlands eneste ordentlige motorvei førte til Moskva. De tyske generalene ville gjennomføre et snarlig angrep på Moskva, men Hitler var skeptisk. Den tyske angrepsplanen, Direktiv 21, prioriterte Leningrad. Den nordlige armegruppen var på vei dit, og rykket fram uten større problemer. Den søndre armegruppen hadde derimot støtt på overraskende sterk militær motstand. Den sentrale armegruppen hadde gått rett på, noe som skapte gapende strategiske huller. Mellom de tre armeene fantes det store, ubeskyttede flanker som tilsynelatende gjorde den sentrale armegruppen sårbar. I tilfelle de skulle støte på en overmakt, ville det ta for lang tid å få forsterkninger fra nord eller sør. Dette var trolig noe av grunnen til at Hitler ikke gikk inn for et snarlig angrep på Moskva. Tvert imot utstedte han et direktiv der generalene fikk beskjed om at ved erobringen av Smolensk skulle de ikke umiddelbart fortsette videre. I stedet skulle de sende deler av panserstyrkene sørover som forsterkninger, og ellers skulle armeen bare operere defensivt. I ettertid tviler mange historikere på om Sovjet faktisk hadde ressurser til å angripe den sentrale armegruppen; de trengte alle eksisterende styrker bare for å forsinke tyskernes framrykning. I så fall var det Hitler som gjorde den store strategiske feilen når han ikke gikk inn for å angripe Moskva tidligere. Da den tyske hæren vant en ganske knusende seier i Smolensk tidlig i august 1941, lå veien til Moskva åpen. Generalene adlød likevel ordren om å sende 2. panserdivisjon sørover, og avvente resultatet. Planen virket etter hensikten; innen midten av september hadde den nye, tyske offensiven knust sovjetisk motstand i det vestlige Ukraina.

Endelig kunne kommandøren for tyskernes sentrale armégruppe, feltmarskalk Fedor Von Bock, gjøre klart til angrepet på selve Moskva. I mellomtida hadde Sovjet styrket forsvaret av Moskva-veien (som til nå hadde hatt påfallende dårlig forsvarsverk), men det forsinket tyskerne i svært liten grad. 2. oktober 1941 var Moskva innen synsvidde, og marskalken igangsatt angrepsplanen, Operasjon Tyfon. Men tross i massivt, tysk luftbombardement kom ikke den tyske hæren inn i byen. Moskovittene fikk beskjed om å bygge barrikader i gatene, og Stalin gjorde hva han kunne for å holde moralen oppe. Blant annet ble han selv værende i byen etter at regjeringen var evakuert. Han fikk også utkommandert en militærparade på årsdagen for den russiske revolusjonen (7. november). Etter paraden var fullført, vendte de paraderende soldatene straks tilbake til fronten igjen. Bråvendingen i tyskernes krigslykke blir ofte forklart med den kalde, russiske vinteren. Men allerede på høsten begynte værforholdene å gi tyskerne problemer. Høstregnet gjorde veiene gjørmete og uframkommelige. Da kulda satte inn i november, befant tyskerne seg i en flaskehals. Verken soldater eller fartøy var rustet for den usedvanlige kalde vinteren som Russland opplevde i 1941-42. Russerne på sin side hadde ingen grunn til å hovere. For å holde tilbake fienden måtte de sette inn alt tilgjengelig mannskap mot de tyske mitraljøsene, inkludert rekrutter, frivillige og kvinnelig militærpersonell. 27 november var tyskerne kommet så langt som til en av Moskvas sentrale forsteder, men ble slått tilbake da de var bare tre mil fra Kreml. Dette var så langt øst som invasjonsstyrken kom.

General Georgi Sjukov (som kanskje var Sovjettidens mest populære krigshelt) holdt nå på med planleggingen av motangrepet. Han måtte hente forsterkninger, men ville ikke sende dem til Moskva før han hadde full oversikt. Troppene var stasjonert i Sibir og andre deler av det østlige Russland. Først da Sjukovs spion i Japan, Richard Sorge, forsikret ham om at japanerne ikke planla å angripe russisk territorium, fikk han sendt over forsterkningene. 5. desember gikk den tyske hæren utenfor Moskva over til en mer defensiv strategi, og i respons til dette startet Sjukov en massiv sovjetisk motoffensiv dagen etter. Ikke bare hadde han uthvilte øst-tropper som var mye bedre rustet til vinterkrig enn tyskerne, men også nyproduserte våpen, blant annet T-34 panservogner og rakettskytere. Tyskerne kom straks på vikende front, og der forble de. Som en tysk krigsveteran senere uttalte: ?Det var været, ikke russerne, som stoppet oss?. Men ikke flaksen (dvs. værforholdene) alene reddet Sovjet. Hitler var så overmodig at han ikke på forhånd skaffet armeene sine nok vintertøy eller annet utstyr tilpasset ekstreme værforhold. Han trodde hele den europeiske delen av Russland ville være annektert før vinteren, og når den beregningen slo feil, falt hele ”Operasjon Barbarossa” sammen. En snakker om krigens vendepunkter i 1943, men allerede julen 1941 stanset tyskernes lynraske imperiebygging på en brå og permanent måte.


��������� ���������������������������������������������������������������������

Gardisten Nr. 3 & 4 2005  

Hans Majestet Kongens Gardes leirmagasin