Page 1

Gardehusaren Nr. 4 - August 2012

12. 책rgang


Indhold nr. 4 Regimentschefens leder...................................................3 På helikoptertur med NATO Response Force................. 4 Forsker i trøjen ................................................................ 7 Mærketur på Bornholm for nye HRU'er ........................... 8 Oksbøls længste infanteriangreb .................................. 10 Forsidebillede: NRF på øvelse i Oksbøl, juni 2012.

Sjællandske Livregiment Soldaterforening.................... 12 Program til jubilarstævne og Åbent Hus ....................... 13 I gamle dage ved Sjællandske Livregiment .................. 18

Gardehusaren udgives af Gar de hu sar re gi mentet i samarbejde med Sjællandske Liv re gi ments Soldaterforening og Danske Gardehusar foreninger, hvis protek tor er: Hans Kongelige Højhed Kronprinsen.

Danske Gardehusarforeninger ...................................... 21

Bladet fordeles til alt tjenst gø ren de personel ved Gardehusarregimentet og udsendes til alle medlemmer af Sjæl land ske Liv re giments Sol da ter for ening og Garde hu sar for enin ger ne i ind- og udland samt personel i international tjeneste. Redaktion: Kaptajn Lars Nordmann, ansvarshavende redaktør Oberstløjtnant Knud Skafte, redaktør Silas Mortensen, redaktør Bladudvalg: Oberst Ib Hedegaard Sørensen Oberstløjtnant Knud Skafte tlf. 5573 6471 Freddy Rasmussen tlf. 5573 0447 (adresseændringer) Ole Bent Pedersen Helmer Christensen Hans-Erik Bonde tlf. 2487 7382 Kaptajn Lars Nordmann Oversergent Mikael Klynder Redaktionens adresser Lokalstof: OS Mikael Klynder, FSBM 1/V UDDBTN, Tlf.: 4215 8841 Email: mikael@klynder.dk FIIN: 1GHROP-B133A Redaktionens meninger må ikke tages som udtryk for regimentets officielle standpunkter. Ligesom redaktionen ikke behøver at dele den opfattelse, forfattere af de forskellige ar tik ler giver udtryk for. Trykt oplag: 5000 Repro & tryk: Slagelsetryk Marketing ApS Bladet udkommer 6 gange årligt Annoncetegning: Slagelsetryk Marketing ApS Rosengade 7C, 4200 Slagelse Tlf.: 5853 0011, Fax: 5850 0163, Email: info@slagelsetryk.dk

Nogle få bemærkninger vedr. aflevering af materiale til bladet Billeder sendes som selvstændige filer, ikke indlejret i f.eks. et Worddokument. Send billederne i højest mulige opløsning. Husk at angive en billedtekst, så folk er klar over hvad de ser på billedet. Vedrørende selve artiklen, så husk at angive hvem forfatteren er, især når man fremsender artikler på andres vegne.

"Deadlines for Gardehusaren i 2012" August nummer: 22. juni Oktober nummer: 30. august December nummer: 29. oktober

Tjenesteblad for Gardehusarregimentet og foreningsblad for Sjællandske Livregiments Soldater forening og Danske Gardehusarforeninger 2

4/2012


Kransenedlæggelse på Kastellet I forbindelse med den kinesiske præsident Hu Jintaos besøg i København i juni måned red vi eskorten forbi Kastellet efter at have sat præsidenten af på Amalienborg. Det er ikke hver dag vi har muligheden for at ride forbi Kastellet i rød galla, så det var oplagt ved denne lejlighed at lægge en krans ved monumentet for Danmarks internationale indsats siden 1948, med 48 husarer til hest i rød galla! Gardehusarregimentet har mistet 15 husarer i Afghanistan. Det er vigtigt vi ikke glemmer vore faldne helte! De har ydet en hel fantastisk indsats for fred og frihed og for at andre kunne få en tålelig tilværelse. Vi skylder alle vore soldater en stor tak for at drage til Afghanistan og medvirke til at ændre situationen til det bedre. Det er benhårdt at være soldat i Afghanistan og det aftvinger stor respekt at se vore husarer løse opgaven. Som det fremgår af billedet ovenfor lagde jeg kransen sammen med chefen for Hesteskadronen, major Per Thuesen, der var eskortechef på dagen. Trompeterkorpset spillede estandartmarch mens vi lagde kransen og gjorde honnør for vore faldne – det var en god og værdig oplevelse! Det var samtidig major Thuesens sidste eskorte, da han efter mere end 43 år nu er gået på pension. Lad mig også her benytte lejligheden til at takke Thue for en solid indsats i regimentets tjeneste – Tak! RC 4/2012

3


På helikoptertur med NATO Response Force Af Nicholas Lundgard

Soldaterne sikrer 360 mens helikopteren returnerer til Oksbøl Lejren, som under øvelsen gør det ud for MOB Price.

I en lysning i et levende hegn, kun 50 meter fra hvid vej, er en gruppe soldater ved at grave sig ned i skjul. Efter taktisk indsættelse med helikopter, og en varm infiltration til fods ind i området, gør soldaterne klar at tilbringe de næste par døgn ude i terrænet. Som den største del af hærens bidrag til NATO Response Force 2012 (NRF 2012), er 2. Lette Opklaringseskadron i disse dage indsat i store dele af terrænet i Oksbøl.

Mandag den 18. juni om morgenen fløj 3. deling med en af flyvevåbnets imponerende EH-101 helikoptere ud til den sydlige del af Kallesmærsk Hede, hvor de i de næste par døgn skal observere mod vitale overgange, modstanderens forsyningsruter, bevægelser og nøgleterræn i området. Alt sammen med henblik på en større operation, som gennemføres i rammen af ISAF 14s afsluttende missionsorienterede øvelse i løbet af ugen.

Camilla står for nærsikringen og observationen mod vejen, mens resten af gruppen udbedrer stillingen.

4

4/2012

Taktisk fl yvning og samvirke på tværs Nøgleordet for NRF 2012s deltagelse i øvelsen er samvirke med andre enheder – både fra hæren, søværnet og flyvevåbnet. Således blev eskadronens køretøjer indsat med Bornholmerfærgen, staben sejlet med støtteskibet ABSALON og resten af eskadronen blev fløjet ind med Hercules C-130. Den taktiske indsættelse med flyvevåbnets helikopter foregår hurtigt og smidigt, og 3. deling bliver sat af på den ønskede koordinat – til stor lettelse for svendene. Alle har tunge sække med, så delingen kan være selvforsynende de næste par døgn, eller længere, hvis det kræves. Nu skal der infiltreres til fods, rekognosceres for observationsstade og overdagningsområde (ODO), og observationen påbegyndes. OS L.H. Jensen er næstkommanderende i 3. deling. L.H. er en erfaren soldat og har tidligere været af sted på KFOR 6, ISAF 2 og ISAF 8. Nu er han så en del af NRF 2012. Næsten alle svendene i NRF 2012 har missionserfaring fra Afghanistan, og det er en sammentømret enhed, som er med på øvelse, og som nu kæmper sig igennem skov og krat med tung oppakning. ”Hver gang vi i NRF tager på øvelse,


så er det altid et stort set-up. Vi er stort set i gang hver eneste dag, og har god tilgang af gode assets og godt materiel. Så vi mangler ikke umiddelbart noget,” siger L.H., som dog også erkender, at det går stærkt og tager tid. ”Sådan har det været siden vi kom hjem fra ISAF 8, hvor store dele af eskadronen var med. Træning, øvelse, uddannelse og daglig tjeneste – det går bare med 120 km/t. Men vi kan jo lide det,” siger L.H.

Regnguder og et sublimt feltkøkken L.H. og Thoralf, som er OHW skytte (Overhead Weapon System) på delingsførerens vogn, har været længere fremme og rekognosceret for et godt sted, hvor observationsstadet kan placeres. De kommer svedige tilbage og henter nu resten af delingstroppen med frem til førnævnte lysning i det levende hegn. Alle kender deres opgave. Enkelte begynder at grave sig ned i skov-

Et af tre hold ombord på EH-101 under indflyvning til operationsområdet. Der flyves taktisk og lavt – hurtigt ind, hurtigt ud.

bunden for at få lidt dækning for de kødædende myg, som tilsyneladende holder fest lige der, hvor vi er. Andre opretter radio, etablerer forbindelse til eskadronens operationscenter, opretholder nærsikring og observer mod vejen 50 meter længere fremme. ”Det er en rigtig god øvelse og vi får masser af helikopterstøtte. Vejret er

ikke værre end det plejer – til trods for kraftige regnskyl – og langt hen af vejen passer vi os selv og har fokus på at løse vores opgave. Det bedste af det hele er dog maden – det spiller”, siger Camilla, som er OHW skytte på L. H.s vogn. Det er blevet tid til at forlade delingstroppen og søge mod syd. L.H., Thoralf, Camilla og resten af 3. deling er kun lige er gået i gang med at løse deres opgave. Måske skulle man opsøge eskadronens madtelt lidt senere og sende dem en kærlig tanke derude på Heden…

FAKTA • 2. Lette Opklaringseskadronen er den største del af hærens bidrag til NATO Response Force 2012 (NRF 2012). Eskadronen træner i disse dage sammen med og ved siden af ISAF hold 14 under deres afsluttende, missionsorienterede uddannelse. Oppe: Næstkommanderende i 3. deling, OS L.H. Jensen (til højre), i gang med at opgive sin position og melde klar til opgaven.

• Udgangspunktet for NRF 2012s indsættelse er et tænkt scenario, hvor eskadronen skal indsættes som forstærkningsstyrke i Afghanistan på grund af en pludselig opstået højspændt situation, der kræver flere soldater indsat.

4/2012

5


6

4/2012


Forsker i trøjen Af: Silas Mortensen Som led i sit ph.d.-projekt i antropologi fulgte Bodil Just Christensen mellem august 20011 og juni 2012 to HBU-delinger fra GHR hele vejen gennem sne, mudder, sult - og hele to REX-ture. Mange forskere arbejder primært ved et skrivebord. De værste skader de kan pådrage sig der, er læsetrætte øjne, skrivekrampe og måske at skære sig på papiret. Men mange forskere må også i felten for at indsamle date. Og for Bodil Just Christensen har begrebet felt-arbejde været helt bogstaveligt. Som antropolog gælder det nemlig om at komme ud og mærke studieobjekterne på sin egen krop. Med den metode vil de fleste antropologer måske foretrække at forske i stammekulturer på en solbeskinnet tropeø. Men ikke Bodil Just Christensen. Som led i sit ph.d.-projekt om ”Eating Practices” har hun blandt andet været med til at producere interaktiv gastronimi hos ”Madeleines Madteater” i København og studeret madvaner hos personer, der har gennemgået – eller står overfor – en fedmeoperation.

Sult er ikke kun fysiologisk Som det nok mest krævende har hun undersøgt hvordan og hvorfor soldater i Forsvaret spiser som de gør. Og når det skal mærkes på egen krop, har hun simpelthen iført sig uniform, sløret sig i ansigtet og sneget sig gennem vildnisset. ”Vores ambition er at give nogle alternative forklaringer på, hvordan vi reagerer på sult og mæthed. Forklaringer, som ikke er fysiologiske; dvs. at man kun spiser fordi man føler sult,” fortæller Bodil Just Christensen ”Vi snakkede meget om at udvælge de rigtige feltarbejds-sites, for det var vigtigt at vi ikke kun fokuserede på det problemorienterede ved spisning; overvægt, sundhed osv. Alt det, der skal reguleres, ” forklarer forskeren.

Elitesport for ekstremt Problemorienteret fødeindtag var dækket af studiet om fedmeope-

Bodil Just Christensen (nr. 2 fra venstre) med feltration under en øvelse.

rerede. Derfor skulle de to andre studier fokusere på andre aspekter af madkultur. I madteatret handlede det alt sammen om nydelse og oplevelsesværdi, men forskerne ville gerne ind omkring et site, hvor folk bruger deres krop meget. ”Vi overvejede elitesport – specifikt sportsgrene, hvor udøverne skal være meget opmærksomme på deres vægt; boksere og bodybuildere,” eksemplificerer Bodil Just Christensen, ”men der var to anker ved det:” ”Det kunne nemt komme til at minde om gruppen af fedmeopererede patienter, fordi det skulle være meget disciplineret og kostplansorienteret. Og så kunne det som case hurtigt blive for marginalt og ekstremt.”

Bred gruppe og deltagelse Bodil Just Christensen og hendes makker søgte en gruppe, der bedre afspejlede den almene befolkning og med hendes egne ord var mere ”statistisk og CPR-udtræk-agtigt”: ”Forsvaret er en bredere og mere sammensat gruppe. Der er for eksempel både kvinder og mænd, hvilket var en stor faktor. Og så var det rent lavpraktisk nemmere at deltage,” fortæller Bodil Just Christensen og tilføjer: ”Jeg har kunnet deltage i alle aktiviteter, bortset fra at have et ladt våben i hænderne. Det ville jeg ikke kunne blandt elitesportsfolk, uanset om det var roere, boksere eller håndboldspillere.”

Hvad forskeren lærte Ved at tygge sig igennem utallige kantinebesøg og feltrationer, fandt Bodil Just Christensen ud af, at madkulturen i Forsvaret er meget praktisk orienteret og at dette hensyn trumfer alle andre: ”I Forsvaret er mad noget funktionelt; et nødvendigt redskab eller en ingrediens i arbejdet. Kroppen er en maskine, der skal have noget brændstof i tanken. Uanset om man er sulten når maden bliver serveret eller ej,” fortæller forskeren og tilføjer: ”Det er ikke din sult der styrer, hvornår du spiser dit måltid; det er styret af en øvelsesplan. Samtidig bliver man helt konkret uddannet i at kunne ignorere eller tilsidesætte sin sult. På REX-øvelsen er det for eksempel en integreret del af udfordringerne at kunne fungere uden mad.”

Måltider behøver ikke være sociale Alle steder er der sociale normer for, hvordan man opfører sig ved et måltid. Ved et familiemåltid vil man for eksempel typisk vente med at gå i gang til alle sidder ved bordet, og blive siddende til alle er færdige. Det kan også blive opfattet som uhøfligt ikke at være nærværende overfor de mennesker man spiser sammen med. Men i Forsvaret påvirker de praktiske hensyn disse normer. ”Her på kasernen er det helt anderlede. Her er det okay at sidde i 10 minutter og spise uden at tale med andre og så rejse sig,” afslutter Bodil Just Christensen.

4/2012

7


Mærketur på Bornholm for nye HRU'er A f K S E Ko l d i n g , 3 D E L /1 E S K / I I I B T N / GHR-1 H. Kryger

Efter næsten 2½ øvelsesdøgn ved Raghammer skydeterræn på Bornholm, hvor vi havde repeteret og øvet kamp fra stilling, fremrykning, hængsel og meget andet, var det tid til den berygtede mærketur. Den fysiske del af de næsten to dages øvelse havde ikke været så hårdt som nogle af de tidligere feltog øvelsesdage jeg har oplevet i Holstebro. Til gengæld var det meget lærerigt, og varmen og manglen på søvn gjorde alle trætte. Ikke desto mindre var det med spænding og nok også en smule frygt at vi nu alle var klar til mærketur for 3 HRU DEL. Efter en tur tilbage til Almegårds Kaserne stod vi nu alle klar til

Holdt oppe af sine kammerater prøver en soldat at nå en markør i et højt træ.

8

4/2012

instruks. Vores mærketur ville denne omgang byde på et løb i landskabet omkring Almegårds Kaserne, med 4 indlagte poster/stationer. Løbet blev skudt i gang. ”Løb, løb, løb!” blev der råbt over hele linjen, og af sted det gik. For min sektion gik den første tur til stenbruddet lige uden for Rønne. Her var opgaven et båreræs ned i stenbruddet og op igen for 6 mand, hvoraf en skulle ligge på båren. Stenbruddet var omkring 50-60 meter dybt; turens nok hårdeste fysiske prøvelse. Turen fortsatte med samarbejdsøvelser, signaltjeneste og meget mere fysisk udfoldelse. Efter godt 4 timer i terrænet stod vi alle gennemblødte af sved, mosevand og mudder. Masser af mudder. Hvad vi ikke vidste var, at det ikke var slut. Vores ellers så selvtilfredse smil blev hurtigt fjernet, da der blev givet ordre til endnu en løbetur. Vi satte i løb i vores kolde, våde og meget tunge uniform, og her tror jeg alle blev sat på prøve. Efter endnu godt en time rundt i terrænet, hvor der både blev set krampeanfald og kilometerblikke, var vi endelig færdige. På vaske pladsen ca. kl. 22:30, hvor alle havde fået en tur under den kolde hane og skyllet det værste mudder af, kunne vi alle med stolthed og et kæmpe smil på læben modtage det længe ventede ESKmærke og officielt kalde os en del af

1 LOPKESK hos Almegårds Kaserne. En følelse af stolthed løb gennem kroppen på os alle, og det var ikke kun mig, der havde svært ved at få armene ned igen. Som tidligere værneplig tig hos Jydske Dragonregiment er det at komme til Bornholm et kulturchok uden lige. Det at gå ind på kasernen uden at vise ID, få taxien til at køre HELT til døren, eller få besøg uden gæste-ID har jeg ikke kendt til før. Nogen vil sikkert sige det er sløset og at der ikke er styr på sagerne, men allerede nu efter næsten kun 2 mdr. er jeg uenig. Den professionalisme, omgangstone og holdning der findes her på Almegårds Kaserne er noget helt for sig selv. Jeg er stolt af at være blevet en del af de bornholmske spejdere. Bornholm er i sig selv et helt unikt sted. Her findes et fantastisk og meget udfordrende terræn, der ikke ligner noget jeg tidligere har oplevet som soldat. Jeg har ikke på nuværende tidspunkt besluttet eller planlagt, om Bornholm er et sted jeg vil blive, hvis jeg skal fortsætte i det danske forsvar efter min kommende udsendelse. Men jeg kan sige, at Bornholm og Almegårds Kaserne er et unikt sted, og jeg kan kun anbefale det, hvis man gerne vil se den danske natur og det danske forsvar fra en anden side.


Værd at vide Åbningstider Regimentets kontorer: Mandag - fredag: 0800 -1500 Reception: Mandag - torsdag: 0730 - 1500 Fredag: 0730 - 1430 Cafeteria: Mandag - torsdag: 0600 - 1015 1100 - 1315 1430 - 1830 Fredag: 0600 - 0930 1100 - 1300 Menig under vandgang.

LSE-Linneddepot: Mandag og torsdag: 0645 - 0800 Miljøgården: Mandag: Tirsdag: Onsdag: Torsdag: Fredag

0700 - 0900 0700 - 0900 1230 - 1300 Lukket 0700 - 0900 1230 - 1300 0700 - 0900

I særlige tilfælde uden for daglig åbningstid tlf. 2020 5603 KØR/ELM SLA: Mandag - fredag:

Hårdt prøvede husarer bærer en fuldt udrustet kammerat på en båre.

0700 - 1500

Munderingsdepot: Mandag - tirsdag: 0700 - 0730 0800 - 1300 Onsdag Lukket Torsdag - fredag: 0700 - 0730 0800 - 1300 Aflevering af mundering: Mandag - fredag: 0700 - 1430 Efter aftale Galladepot: Mandag - fredag: 0700 - 1430 Efter aftale Indkøber: Mandag - fredag 0700 - 1430 Ammunition: Mandag - fredag:

0700 - 1430 Efter aftale

Service: Messer, møntvask, mønttelefoner findes i centerbygningen.

Efter en veloverstået kompagnimærketur får de udkørte menige deres velfortjente mærke.

Bus: Busrute 310 direkte mellem stationen og kasernen. Stoppested v. forhindringsbanen. Busruterne 30, 31 og 88 stoppested på Næstvedvej ved kasernens indkørsel.

4/2012

9


Oksbøls længste infanteriangreb Af: Silas Mortensen

Værneligtige på vej gennem klitlandskabet i Oksbøl Øvelsesterræn.

V Uddannelsesbataljon gennemførte i april i et rekordlangt infanteriangreb i Oksbøl Øvelsesterræn. Angrebet indgik som moment i en øvelse for stående styrke fra II Panserinfanteribtaljon.

VI SÆTTER TRYK PÅ DIT BUDSKAB Levering i små og store oplag!

Ordretelefon: 5853 0011  reklamebrochurer  annonceproduktion

En konvoj af lastbiler slanger sig igennem Danmarks største øvelsesterræn ved Oksbøl. På ladene sidder rækker af værnepligtige i fuld udrustning, slørede i ansigtet og med våben i hånd. Selvom det er en ukristeligt tidlig aprilmorgen og soldaterne først er kommet i seng efter midnat, og mange af dem tillige har været på vagt i løbet af natten, er de klar til kamp. Foran dem ligger en af de hårdeste opgaver i løbet af deres fire måneders basisuddannelse: Som momentstyrk skal de marchere hele vejen fra den sydlige til den nordlige ende af det 6.500 hektar store øvelsesterræn, der er Danmarks største, i ét langt infanteriangreb. Det rekordlange angreb indgår i en øvelse for II Panserinfanteribataljons IKK-kompagni, der træner til udsendelse i Afghanistan i 2013. Det begynder ved daggry i sydkanten af terrænet og slutter efter midnat ved Tyskerstillingen i nordkanten af Oksbøl Øvelsesterræn.

 papirlinie  designmanual  plakater & streamers  imagekataloger  medlemsblade  direct-mail materialer

www.slagelsetryk.dk

tlf. 5853 0011 info@slagelsetryk.dk Rosengade 7 C . 4200 Slagelse

10

4/2012

Ikke realistisk uden stor momentstyrke Panserinfanteribataljonen skal træne udvigende kamp; en forsvarsteknik, der gælder om at sinke fjendens fremmarch. Uden en bataljon af værnepligtige til at agere fjendtlig styrke, ville en sådan øvelse være svær at gennemføre i en realistisk ramme. - Når man træner defensive teknikker, er det typisk fordi modstanderen er 3-4 gange så mange som en

selv. Og så stor en styrke ville vi ikke kunne have skaffet andre steder i Hæren. Men en bataljon med to HBUkompagnier kan være en rigtig god og super fleksibel momentstyrke. Sådan fortæller kaptajn Martin Sørensen, der er operationsofficer ved II Panserinfanteribataljons stab. Bataljonen har omkring 220 mand og 40 køretøjer aktiveret i dagens øvelse.

Fremmarch med stoppesteder I lange kolonner på 30-40 mand bev æger de v ærneplig tige og deres førere sig deling for deling gennem først bakkede klitlandskaber og siden skov og plantage. Panserinfanteribataljonens IKK’er og pansrede mandskabsvogne har forskanset sig i terrænet foran dem. Hver gang angriberne kommer inden for rækkevidde åbner køretøjerne ild. De omtrent 250 værnepligtige må søge dækning i terrænet, folde kolonnerne ud på lange linjer og besvare ilden. Efter et par minutters ildkamp trækker IKK-kompagniet sig hurtigt tilbage, og angriberne må genformere deres kolonner og marchere videre. ”I udvigende kamp vinder du tid ved at lave små ”stoppesteder”, hvor du holder fjenden stangen. Men han må ikke binde dig: Du skal kunne frigøre og rykke tilbage til en ny forberedt kampstilling, fortæller major Henrik Dupont, der leder HBU-bataljonens angreb.

Ømme fødder og god holdning Den kølige morgenstund er for længst blevet til en varm og solbeskinnet eftermiddag. De værnepligtige traver kilometer efter kilometer. Fødder bliver ømme, maver rumler, uniformer driver af sved og våben


bliver en tung byrde i varmen. - Panserinfanteribataljonen synes vi skulle køre HBU’erne frem i lastbiler, og så lade dem angribe ”stoppestederne” til fods. Men det havde vi ikke køretøjer til. Så vi fastholdt, at hele angrebet skulle gennemføres til fods, og gav dem den melding, at det skulle de ikke tænke på, fortæller Henrik Dupont, og tilføjer: - Selvfølgelig var der enkelte værnepligtige, der var pressede undervejs, men deres førere var rigtig motiverede, og det smittede af. Jeg var selv ude og gå med dem, og der var fandeme en god holdning. Det var sindssygt godt!

Den røde farve markerede V Uddannelsesbataljon som markeringsstykre i dagens øvelse,

Kampen mod tiden Den lange dag smarch presser mange til kanten af, hvad der normalt forlanges af værnepligtige. Men på trods af det hårde terræn lykkes det for angriberne at holde tidsplanen. Og omkring solnedgang kan de tage et velfortjent aftenhvil og få noget mad indenbords. - Panserinfanteribataljonen var mere skeptiske overfor tidsplan end vi var. De havde ikke forestillet sig, at HBU’erne var i så god form til angrebet, som de var. De troede vi ville køre trætte før vi gjorde, fortæller Henrik Dupont.

Det sidste angreb Øvelsen slutter med en af de sværeste manøvrer, værneplig tige bliver udsat for: Samlet ildoverfald i mørke. Klokken er over midnat, Og HBU’erne bevæger sig forsigtigt frem i tæt granskov. Pludselig åbner et tungt maskingevær ild lige foran dem. Delingerne spreder sig straks ud til alle sider. Delingsførerne råber deres folk af sted og soldaterne kommer ud på de lange skydelinjer. Over flere minutter brager skuddene af sted, både fra soldaternes geværer og panserkompagniets køretøjer, der er forskanset i ekstra velforberedte stillinger. Mange af de værnepligtige oplever at skyde helt tør for ammunition – fl ere for eneste gang i løbet af værnepligten. Og når al ammunition er opbrugt, må de dødtrætte værnepligtige famle sig tilbage til deres lejr i mørket, stavrende af udmattelse efter den lange march.

Skal godtgøres i uddannelsesplanen Øvelser som infanteriangrebet i Oksbøl er ikke en del af Hærens almindelige basisuddannelse. Den fire dages udflugt til Vestjylland, som øvelsen indgik i, er for dyr i både penge, uddannelses- og arbejdstid. - HBU-fagplanen er meget detaljeret, så egentlig er der hverken tid eller økonomi til en sådan øvelse. Men vi så en mulighed for at støtte panserinfanteribataljonen og samtidig klæde de værnepligtige på med en meget større øvelse end HBU'ere normalt får lov til at deltage i, forklarer Henrik Dupont. Heldig vis tillader reglerne, at HBU'er kan indgå i sådanne øvelser, så længe det ikke kompromitterer deres uddannelse. Og ifølge Martin Sørensen er det et spørgsmål om at have en fleksibel tankegang om, hvordan man i HBU'en kan få en nyttig oplevelse ud af at indgå

som momentstyrke. - Det handler om, hvorvidt man kan godtgøre, at de værnepligtige får noget ud af det. Det skal designes så man også når noget derovre man ellers skulle have nået derhjemme. I det her tilfælde var det så muligt, at Uddannelsesbataljonen fik stillet bykamps-banen Brikby til rådighed, og derfor kunne gennemføre bykampsmodulet der. Da bataljonen samtidig primært rekrutterer reaktionsstyrkesoldater til II Panserinfanteribataljon har de værnepligtige, der ønsker kontrakt bliver introduceret til deres kommende enhed, ekstra god nytte af øvelsen.

En oplevelse ud over det sædvanlige Skal man tro de to officerer er de ekstra omkostninger ved turen fuld ud godtgjort. Ifølge Henrik Dupont var øvelsen en kæmpe uddannelsesfordel for begge bataljoner, og det bekræfter Martin Sørensen: - Det var især en kæmpe succes for IKK'erne, som oplevede rent faktisk at blive presset i stillingerne, fordi der var så mange folk foran dem. Det er man ikke vant til på de her øvelser. Normalt ligger der langt færre end et HBU-kompagni. Samtidig understreger Martin Sørensen, der selv som HBU-kompagnichef har gennemført to tilsvarende øvelser før, at det giver de værnepligtige noget ekstraordinært: - Man kan næppe anfægte, at det er en oplevelse ud over det sædvanlige, slutter kaptajnen.

Omkring solnedgang får de værnepligtige et tiltrængt hvil og tid til at forpleje, inden aftnens sidste angreb - samlet ildoverfald i mørke. 4/2012

11


SJÆLLANDSKE LIVREGIMENT SOLDATERFORENING Stiftet den 25. november 1917. www.sjlr.dk Soldaterforeningerne So er hæren bag hæren Formand Helmer Christensen Vestensøvej 19, Lundforlund 4200 Slagelse Tlf. 5858 4255 Mobil 4017 5664 E-mail: hvc1940@hotmail.com

Næstformand/ Webmaster /Sekretær Hans Erik Bonde H.P. Christensensvej 22 4180 Sorø Tlf. 2487 7382 E-mail: herab@stofanet.dk

Kasserer Karsten V. Larsen Mosevej 2 4180 Sorø Tlf. 6172 5814 E-mail: karmedan@hotmail.com

Bestyrelsesmedlem Michael Rosenbæk Jasminvej 35 4200 Slagelse Mobil 2065 3480 mail@pejsehuset.dk

Motto: Tapper og Tro

Bestyrelsesmedlem Palle Piil Jensen Krænkerupvej 55, Havrebjerg 4200 Slagelse Mobil. 2623 5020 E-mail: ppiil@mail.dk Bestyrelsessuppleant Niels Olsen Søborg Hovedgade 142A, 2. tv. 2860 Søborg Mobil 2149 2214 Fast 3969 2234 E-mail: i-n@olsen.mail.dk

Bogstaveligt talt: ”Taget på sengen på sin 85 års fødselsdag”

FØDSELSDAGE Vi iler med hejst flag og ønsker hjerteligt tillykke med Jeres store dag 60 ÅR - 27.10. Bent Bruhn Orionvej 19, 3100 Hornbæk 70 ÅR - 06.08. Helge Friis Pedersen, Lindebjerg 47, Lindebjerg, 5474 Veflinge 18.09. Jørgen Toftegaard Jensen, Haragervej 32, 3200 Helsinge 27.09. John Wriest, Grækenlandsvej 92, st.tv., 2300 København S 12

4/2012

Et af foreningens æresmedlemmer, Leif Rudy Hattig, fyldte som bekendt 85 år den 30. maj. Hattig var aftenen før gået til ro i forvisning om, at han kunne slappe af næste morgen og stå lidt senere op. Men stor var hans overraskelse, da to personer først på formiddagen var gået ind gennem en ulåst dør og kaldende spurgte, om der var nogen hjemme. Inde fra et værelse lød en sagte stemme og en lidt søvnig Hattig stak hovedet frem. Det var såmænd bare Per Rohde Nielsen og foreningens formand Helmer Christensen, som ville gratulere med dagen. Snart var Hattig i passende dress klar til at byde de to gæster, som overbragte lykønskninger fra nær og fjern, velkommen med en dram eller to.

Over en stund fik de tre herrer udvekslet historier fra gamle dage, hvor blandt andet Per Rohde Nielsen var næstkommanderende i samme kompagni som Hattig var kommandoofficer.

Rudy Hattig: Der fik de mig!

Foredragsrække Foreningen planlægger på at afholde foredrag i november og december måned 2012. Vi har rettet henvendelse til Chefen for Gardehusarregimentet oberst T.M. Paulsen og Chefen for Hesteskadronen major P.S. Thuesen. Nærmere info i oktobernummeret 2012.


Program Jubilarstævne og Åbent Hus Gardehusarkasernen 15. september 2012

Velkommen til Jubilarstævne og Åbent Hus 2012. Regimentet har prøvet at planlægge en indholdsrig dag, hvor vores jubilarer og byen borgere samt pårørende kan mødes og opleve livet på Gardehusarkasernen i Slagelse. Vi afholder nemlig både Jubilarstævne og Åbent Hus for pårørende til rekrutterne i V Bataljon (Hold august 12) samme dag. Det hele sker lørdag den 15. september 2012. På dagen er der mulighed for at høre mere om det hektiske liv, som den moderne militære uddannelse indebærer i dag. Der vil også være lejlighed til at se de faciliteter, som Regimentets Hesteskadron råder over, samt at besøge Historisk Samling. Jeg håber, at Sjællandske Livregiments Soldaterforening, Danske Gardehusarforeninger og pårørende til personellet i V Bataljon, samt øvrige besøgende, vil få en minderig dag ved Gardehusarregimentet.

T.M. Paulsen Oberst, kammerherre Chef for Gardehusarregimentet

4/2012

13


Gardehusarregimentet i Slagelse Jubilarstævne Danske Garderhusarforeninger og Sjællandske Livregiment Soldaterforening Tid: 08.00 og 09.00

Transport fra Slagelse Station

09.30

Jubilarerne samles på Charlottedal Alle Hjemmeværnets Musikkorps underholder

10.00 – 10.30

Parade på paradepladsen (1). Se sted på ”Oversigtskort over Kasernen” )

10.30

Fotografering, årgangsvis

10.45 – 13.00

Besøg ved udstillinger

13.00 – 13.20

Samling til frokost (4). Se sted på ”Oversigtskort over Kasernen” )

13.20 – 15.00

Frokost i Centerbygningens gymnastiksal (4)(skilte henviser)

15.00

Afslutning

15.30

Transport til Slagelse Station

Åbent Hus arrangement Tid:

14

09.30

Gardehusarkasernen åbner for Åbent Hus arrangement.

10.00

Parade på paradepladsen (1). Se sted på ”Oversigtskort over Kasernen” )

10.30 - 15.00

Hesteskadronen (3) er åben for besøgende. Se sted på ”Oversigtskort over Kasernen” )

11.00 – 14.00

Frokost / buffet tilbydes i Centerbygningens Cafeteriet (4). Se sted på ”Oversigtskort over Kasernen” )

11.00 – 15.00

Demonstration af materiel (5 + 6). Se sted på ”Oversigtskort over Kasernen” )

11.30 – 15.00

Historisk Samling (Museum) (7)er åben. (Se sted på ”Oversigtskort over Kasernen” )

16.00

Afslutning

4/2012


4/2012

15


Gardehusarregimentet Regimentet har i dag enheder og enkeltpersoner udsendt i internationale operationer i hele verden. For tiden er der stor fokus på ISAF operationer i Afghanistan. Her har vi haft enheder indsat lige fra hold 1 til i dag med hold 13. I første halvdel af 2012 har vi også bidrage med officerer til FN-operationer i det sydlige Sudan. Enhederne har over tid udmærket sig i både kampopgaver og genopbygningsopgaver. Den primære fokus ved regimentet ligger i dag på Forsvarets Internationale opgaver. Hverdagen er i stor udstrækning styret af forberedelser, uddannelse og støtte til både enheder og pårørende. I år har Gardehusarregimentet udsendt stabsofficerer og størstedelen af et fælles kompagni med Livgarden til Afghanistan. Endvidere har regimentets opklaringsbataljon på Bornholm udsendt en Sikrings og Eskorte enhed, - alt sammen på hold 13. Til hold 14, der sendes til Afghanistan i august 2012, bidrager vi igen med enheder til Sikring og Eskorte fra III/GHR.

Gardehusarregimentets Estandard og Fane Gardehusarregimentet har som det eneste Regiment i den vestlige verden både en Estandart og en Fane. Begge blev overrakt til Gardehusarregimentet den 18. september 2002 af Hendes Majestær Dronningen.

Hoftjeneste Gardehusarregimentet forretter tjeneste for Hendes Majestær Dronningen ved opstilling af kongehusets eskorter i forbindelse med Statsbesøg, Nytårskur og ved særlige begivenheder i Kongehuset, samt ved opstilling af beredent kommando og Kommando til Fods ved ambassadørmodtagelse på Christiansborg Slot og Fredensborg Slot. Endvidere ved at opstille Kommando til Fods på Christiansborg Slot i anledning af Nytårskur, kongelige tafler og aftensselskaber samt festforestillinger. I første halvår af 2012 har regimentet således opstillet eskorte og kommandoer for Dronningen under Nytårskuren, Majestætens 40 års regeringsjubilæum samt på sommertogtet i juni måned med besøg i Faaborg og Middelfart. Senest i juni måned eskorterede regimentet den Kinesiske Præsident under statsbesøget i København.

16

4/2012


JUBILARSTÆVNE 2012 Lørdag, den 15. september, kl. 1000 på Antvorskov Kaserne for årgange: 1937, 1942, 1947, 1952, 1957, 1962, 1967, 1972, 1977, 1982, 1987, 1992 og 1997 af 4. Regiment og Sjællandske Livregiment. Kære soldaterkammerater Da vi gerne vil i forbindelse med så mange som muligt, og på trods af ihærdigt arbejde ikke har alle adresser på dine kammerater, beder vi dig om at agitere blandt dem du kender. Send navn og adresse til undertegnede, så vil jeg sørge for at program og procedure for tilmelding vil blive tilsendt vedkommende. Du kender måske kammeraterne vi mangler for at gøre det ekstra festligt. Husk på, at soldaterjubilæum er en uforglemmelig oplevelse, som så mange som muligt bør have glæde af. I har trods alt tilbragt en stor del af jeres liv sammen. Det skal bemærkes, at man ikke behøver at være medlem af Soldaterforeningen for at kunne deltage. I er ligeledes velkomne til at invitere familie, kone eller kæreste med til denne uforglemmelige dag, da der samtidig er Åbent Hus på kasernen. Her præsenterer Gardehusarregimentet en stor del af det nye ”isenkram” som bl.a. bruges i Afghanistan samt de flotte heste, som støtter vort kongehus. Når vi så når frem til den vigtige jubilarfrokost, kan de pårørende købe egen frokost i cafeteriet og nyde den der, mens de alligevel skal vente på dig, til du er færdig omkring kl. 1500. Konkurrence Den soldaterkammerat (jubilar), som kontakter undertegnede for registrering af flest jubilarer fra sit hold, og hvor disse deltager i arrangementet, vil modtage en hel flaske jubilæumsakvavit. Tilmelding og program midt i bladet. Husk at angive evt. soldaternummer og årgang.

Kontaktperson: Hans-Erik Bonde sjlr@stofanet.dk Tlf. 24 87 73 82

Efterlysninger af soldaterkammerater til jubilarstævnet 2012 Vi er her et mindre antal jubilarer, som gerne ville mødes med andre fra vores indkaldelseshold 768 Mogens Olsen Hvilebjergvej 5 Sørbymagle 4200 Slagelse 58 54 50 10 Stabskompagniet/1 Bataljon/4 REG MAJ 1952 Roskilde 156 861 Aage Mikkelsen Karls Gave Vej 58 3300 Frederiksværk 29 27 69 95 E-mail: aam@youmail.dk Stabs-& Forsyningskompaniet/4 REG MAJ 1952 Roskilde 156 813 Benny Thestrup Jørgensen Vilhelmshøjvej 13 4593 Eskebjerg 24 89 06 31 Stabs- & Forsyningskompagniet/4 REG MAJ 1952 Roskilde 157 566 Valdemar Lund Bundgårdsvej 18 7800 Skive 97 54 53 16 5 KMP/4 REG NOV 1952 Roskilde 337 028 Kaj Pedersen Fåborgvej 12 A Heden 5750 Ringe 62 66 12 66 2/II/SJLR JUL 1957 Slagelse 337 050 Thomas Kristensen Øverste Midtmarksvej 3 5960 Marstal 62 53 10 87 2/II/SJLR JUL 1957 Slagelse 337 112 Erik Nicolaj Hartz Tulstrup Have 32 3400 Hillerød 30 89 33 46/48 28 66 19 2/III/SJLR SEP 1957 Slagelse

337 113 Poul Rasmussen Slagelsevej 48 4400 Kalundborg 59 51 05 54 2/III/SJLR SEP 1957 Slagelse 337 139 Jørgen Leisner Møllevej 7 4560 Vig 59 31 57 09 2/III/SJLR SEP 1957 Slagelse 541 149 Flemming Johansen Hovedgaden 7 4470 Svebølle 59 29 38 45 2/II/SJLR MAJ 1962 Slagelse 541 220 Niels Egon Olsen Søborg Hovedgade 142 A, 2. tv. 2860 Søborg 39 69 22 34 2/II/SJLR MAJ 1962 Slagelse 541 403 Poul W. Voss Skovvej 2 A 6650 Brørup 75 38 14 28 E-mail: asska2010@live.dk 1962 Slagelse 560 240 Preben Bergmann Allelevvej 6, Allelev 8570 Trustrup 86 33 92 46 Garnisonstropkompagniet MAR 1962 Slagelse 750 420 Johannes Laasholdt Eriksen Færgevej 79, Aarøsund 6100 Haderslev. 74 58 42 93 eller 61 79 42 93 E-mail: kongsted@paradis.dk Garnisontropkompagniet JUL 1967 Slagelse Claus Rye Petersmindevej 98 4684 Holme Olstrup 22 19 00 22 4 MOTINFKMP/II/SJLR AUG 1982 Antvorskov Kaserne Henrik Dam (tidligere Pedersen) E-mail: lomholtdam@gmail.com 4 PNINF/II/SJLR i Middeltung Mortersektion 1987 Antvorskov Kaserne

4/2012

17


Sådan var det i gamle dage ved Sjællandske Livregiment Af Hans-Erik Bonde

Menig 669 står i midterste række som nr. fire fra højre.

Ved jubilarstævnet i 2011 blev der aftalt et interview med menig 669 fra 1 KMP/8 BTN/4. regiment, årgang 1936 til bladet Gardehusaren. Menig 669, der er født 5. marts 1916, fortæller her nogle episoder og oplevelser fra sin soldatertid. Jeg var ufaglært inden min indkaldelse til session og mine forventninger til sessionen imødeså jeg med stor spænding. Sessionen blev gennemført gennem en del samtaler, og jeg skulle også igennem de obligatoriske helbredsundersøgelser, som var skik og brug for de unge mænd, som mødte til session dengang. Jeg blev udtaget til Garnisonstropperne, og da jeg var sund og rask, bad jeg om at komme til felthæren. Ønsket blev accepteret, og det skal da lige bemærkes her, at jeg under værnepligtstjenesten kun havde tre sygedage. Jeg blev indkaldt 11. maj 1936 til Holbæk Kaserne, hvor regimentet også på den tid havde nogle af sine enheder. Regimentets chef var oberst Ebbe Gørtz, bataljonschefen var oberstløjtnant Charles Nielsen og kompagnichefen var kaptajn M. Nath. I kompagniet havde vi også underoffi cianter, offi cianter, kornetter, sergenter, koporaler og underkoporaler.

18

4/2012

Indkaldelsen varede typisk fem måneder for værnepligtige og en dagsløn var himmelråbende 50 øre og steg senere til 65 øre. Beløbet slog langt fra til, når vi skulle rejse hjem på orlov: Vi fik en militærbillet en gang om måneden. En returbillet mellem Holbæk og København kostede fem til seks kroner. 10 cigaretter kostede 35 til 40 øre og en kop kaffe med et stykke wienerbrød kostede henholdsvis 15 øre for kaffen og fem øre for brødet. Nogle af mine kammerater, som var ud af mere velstående familier, fik hjælp hjemmefra.

669 foran Holbæk Kaserne - stedet hvor dele af værnepligten blev gennemført.

Iklædning Straks efter vi mødte på kasernen fik vi udleveret sengelinned. Vi blev undervist i, hvordan man skulle rede en seng, så vore befalingsmænd kunne være tilfredse. Sengelinnedet bestod af tæpper og lagner. Senere på dagen fortsatte vi til iklædning på depotet. Her blev der udleveret forskellige ”tornystre”, beklædning til daglig tjeneste og orlov samt to par støvler. Det ene par var godt udtrådte af tidligere værnepligtige og det andet var helt nye. Dette par fik jeg lov at tage med hjem ved hjemsendelsen, men skulle medbringe det ved genindkaldelsen. I alle mine uniformsgenstande skulle jeg sy et metalmærke med mit soldaternummer, så det kunne genkendes, hvis jeg glemte en af tingene. Vort personlige våben i kompagniet var en Fodfolkskarabin 1889, kaldet M89, som kunne lades med 5 skud. Hver gruppe var forsynet med et rekylgevær (måske årgang 1928), som krævede fem ”forsyner” til blandt andet at transportere ammunitionen. Da jeg fik uniform til blandt andet parade- og orlovsbrug skulle den jo altid være nystrøget. Strygejern fandtes ikke i kompagniet og jeg måtte derfor lægge mine bukser ned under lagen eller madras og så håbe på, at natten gik uden de store bevægelser.


Daglig tjeneste Vi blev vækket og fik udleveret et passende og nærende morgenmåltid, som blev udleveret og spist i kostforplejningen, som det kaldtes på denne tid. Under stuetur skiftedes de menige til at stå for dele af stuerengøringen før stueeftersynet. Ved stueeftersynet kom vores befalingsmand ind på stuen, hvor stueformanden meldte stuen af i retstilling. Stuen blev så kontrolleret og forhåbentlig godkendt. En del af min beklædning blev hængt på bøjler under skabet. Tasker blev placeret oven på skabet og den øvrige beklædning kom i skabet sammen med mine personlige ejendele. Vi havde en lille smule luksus i form af centralvarme på stuerne, men da jeg var på sommerholdet nåede jeg ikke at nyde godt af denne luksus. En gang om ugen marcherede vi på byens badeanstalt fr at bade. Det Når befalingsmanden råbte ”Badet er slut!” måtte man håbe, at sæben var skyllet af. Indimellem blev badet afsluttet ved, at der blev lukket for det varme vand og så var det helt sikkert, at man opdagede afslutningen. Appellen blev afholdt for hele kompagniet på appelpladsen i kasernegården, hvorefter styrken blev afleveret til næstkommanderende, som ledte den daglige tjeneste. E k s e rc i t s v a r e n s to r d e l a f uddannelsen sammen med skyde-

uddannelse, marchtræning og skyttetjeneste. Frokost og aftensmad: Til bespisning af os var afsat en krone pr. mand pr. dag til indkøb af råvarer til den daglige kost i kostforplejningen. Aftrådt: Vi havde aftrædningsappel omkring kl. 1700 hver dag, hvis ikke der var aftenøvelse. Al den udrustning vi havde anvendt dagen igennem skulle så rengøres inden der blev tid til fritidssysler med besøg på KFUM eller i Tutten. Vi kunne søge nattegn til familiebesøg og typisk til midnat, hvor vi meldte os tilbage i vagten. I forbindelse med orlov var det muligt at få nattegn til kl. 0200. Der var en del absentation (fravær, red.) på denne tid. Det førte som regel til straf og tidligere hjemsendelse med efterfølgende genindkaldelse.

Øvelser Flere øvelsesaktiviteter afvikledes ofte som marchøvelser til fods, da man på dette tidspunkt ikke havde anden transportmulighed end apostlenes heste. Øvelser af denne art på ca. 70 km startede omkring kl. 1200 og gik til et tænkt fjendtligt område, hvor der undervejs var mindre fjendtlige momenter. Ved 17-tiden var det tid til en times spisepause, hvorefter marchen fortsatte på tværs af fjendens linier. Det hele sluttede kl. 0530, hvor vi marcherede ind på kasernen til en tiltrængt aftræden.

Menig 669 til jubilæum i 2011 sammen med sit barnebarn på Antvorskov Kaserne.

Menig 669 under militærtjenesten i 1936.

Efterårsmanøvren i 1936 bestod mest af kolonnemarch på fem km, som hele tiden blev forlænget til en laaaaaang døgnmarch. Vi oplevede også, at blive placeret i et vejkryds for bevogtning uden at møde/kæmpe mod fjenden en hel dag. Det var ikke det mest oplivende i soldatertiden.

Genindkaldelse Genindkaldelsen til en nyrenoveret Holbæk Kaserne i 1938 gav ikke meget oplevelse af luksus, fordi vi hele tiden var på manøvre omkring Faxe og Karise. Ved 12.000 mands indkaldelse til sikringsstyrken måtte en stor del bo hos bønderne med to-tre mand hvert sted. Det havde da også sin charme, men ”vores” bonde var meget nærig, så det var ikke den store glæde, som kunne måles hos os. Transporten foregik til fods og ikke som i dag, hvor man har mange køretøjer til den slags. Der var hård frost og vi skulle ”lege krig”. Det var bedst at holde sig vågen. Vi fik udleveret labskovs på dåse, som vi skulle medbringe under øvelsen. Normalt skulle vi spise ved køkkenvognen, men ingen havde åbenbart lyst eller sult. Jeg åbnede senere min dåse med et søm og fortærede indholdet. Da vi så efter øvelsen kom tilbage til kasernen, blev jeg sammen (❯) 4/2012

19


med mine kammerater kaldt frem til kaptajnen for at aflevere dåsen med indhold, hvilket selvfølgelig ikke kunne lade sig gøre for mig. Kaptajnen blev ophidset og ville anmelde mig, men nøjedes med at sige: ”Hvis der bliver flere problemer med Dem, bliver de indberettet så De ikke kan nå at komme hjem den 15. december”. Kammeratskabet nåede vi ikke at udvikle på den korte tjenestetid med meget uddannelse vi skulle igennem, og det er nok en af grundene til, at der ikke er mødt ret mange soldaterkammerater til jubilarstævner gennem tiden. Jeg har som bekendt deltaget i Redaktør: Oberstløjtnant Knud Skafte Krogen 12, 4700 Næstved Tlf.: 55 73 64 71 E-mail: knud.skafte@mail.dk (Foreningsstof og fødselsdagslister sendes til denne adresse). NB: Stof skal være redaktøren ihænde se side 2 for at blive bragt i næste nummer. Til- og framelding af medlemmer og "Gardehusaren" samt permanent adresseforandring sendes til: ghf@mail.tele.dk eller Danske Gardehusarforeninger, v/Freddy Rasmussen Banetoften 17, 4700 Næstved E-mail: freddyjr@mail.dk Foreningernes kontor: Kontoret kan kontaktes telefonisk alle onsdage kl. 1000-1200. Tlf. 55 78 77 60 eller www.danskegardehusarforeninger.dk

jubilarstævnet i 2006 og 2011, hvor jeg syntes det var spændende at stifte bekendtskab med nutidens kaserne i Slagelse og dele af mandskabet. Alle tidligere soldater bør give sig selv den store oplevelse, at samles mindst en gang hvert 5. år.

EFTERSKRIFT Tirsdag, den 12. juni 2012 modtog foreningen meddelelsen om, at menig 669 samme dag var afgået ved døden. Foreningen udtaler et Æret være menig 669s minde og sender de dybeste medfølelser til familien.

Tillykke! 40 ÅR 10.06. Michael Sande Bagøe, Gadestævnet 44, 2650 Hvidovre 45 ÅR 21.06. Lars Munch Svendsen, Skærbyager 3, 4500 Nykøbing Sj. 60 ÅR 27.06. Christian Lind Skov, Frejsager 2, 6500 Vojens 28.06. Per S. Thuesen, Bøstrupvej 45, 4200 Slagelse 07.07. Flemming Hajslund, Lærkehøj 13, 2605 Brøndby 70 ÅR 06.08. Helge Friis Pedersen, Lindebjerg 47, Lindebjerg, 5474 Veflinge

Deltag i årets jubilarfrokost med kammeraterne Tilmelding til jubilarfrokosten 15. september 2012 kan ske ved indbetaling af nedenstående girokort senest 31. august. HUSK at krydse hvilken forening du tilhører og oplyse årstal du er indkaldt, samt evt. medlemsnr., så kommer du til at sidde sammen med kammeraterne fra din årgang. Du kan i stedet vælge at overføre kr. 140,00 til konto i Danske Bank Reg.nr. 1551 Kontonr. 6518257 med samme oplysninger som anført på girokortet – senest 31.08.2012. HUSK at medbringe kvittering eller print fra Netbank som adgangsbillet til jubilarfrokosten. Tilmeld og betal i forvejen – Vi har kun et begrænset antal, der kan betale ved indgang.

Overførsel fra kontonummer

KVITTERING

GIROINDBETALING 8

7 Beløbsmodtagers kontonummer og betegnelse

Indbetaler

Evt. meddelelser vedr. betalingen kan kun anføres i dette felt.

Check og lignende accepteres under forbehold af, at BG Bank modtager betalingen. Når du betaler kontant på et posthus med terminal, er det kun posthusets kvitteringstryk, der er bevis for, hvilket beløb du har betalt. Beløbsmodtagers kontonummer og betegnelse

651-8257 Gardehusarforeningernes Præsidium

651-8257 Gardehusarforeningernes Præsidium

Baldersbækvej 2,1 2635 Ishøj

Baldersbækvej 2,1 2635 Ishøj

Underskrift ved overførsel fra egen konto

Post Danmarks kvittering

Betalingsdato

Gebyr for indbetaling betales kontant Kroner

Jubilarstævne 15. september 2012 GHF

SJLR

Spisning: .................... Årgang: ....................... ____

____

Sæt kryds ved

Kroner

Medlem Ja Nej Øre

1 4 0

.

.

0 0

Betales nu

3 1 0 8 1 1

,

Dag

Til maskinel aflæsning - Undgå venligst at skrive i nedenstående felt

+01<

eller

Måned

År

Øre

1 4 0 Sæt X 4030S 26.04 BG 0731-23455

.

.

0 0

,

+6518257<

2012


Danske Gardehusarforeninger Referat fra Danske Gardehusarforeningers Repræsentantskabsmøde Søndag den 20. maj 2012, kl.1000 på Dragørfort Formanden for GHF København bød velkommen til Dragørfort. 1. Præsidenten bød velkommen til Danske Gardehusarforeningers repræsentantskabsmøde 2012. 2. Som dirigent blev Vicepræsident Hans C. Nielsen valgt og han kunne konstatere, at repræsentantskabsmødet var rettidigt indvarslet og lovligt indkaldt. Dagsorden blev godkendt. 3. Stemmetællere blev sekretær Ditte Nonno-Nielsen og sekretariatsleder Freddy Rasmussen. 4. Præsidentens aflagde Præsidiets beretning for 2011/12, og beretningen blev vedtaget med applaus. Det var især en meget positiv melding, at der fortsat var en markant medlemsfremgang. Men præsidenten understregede samtidigt, at det også gav nye udfordringer til foreningerne. Beretningen kan læses på Danske Gardehusarforeningers hjemmeside. 5. Hovedkassereren fremlagde reviderede regnskaber: - DGHFs regnskab blev godkendt. - ”Tak og Ære” blev godkendt. - Kontoen for støtte til veteraner blev godkendt. - Kammerherre Jørgen Dinesens mindelegat blev godkendt. - Kontingentforslag 240 kr. årligt pr. medlem blev godkendt, og vil således være gældende for alle medlemmer. - Spørgsmål fra: - Kassereren i GHF Frederikssund: Hvordan foregår medlemsbetaling i 2013? Til DGHF via PBS. Via restancelister fra hovedkassereren kan de lokale kasserere også indkræve kontingent fra medlemmer, som ikke betaler med girokort og PBS. Der opfordres dog til, at yngre medlemmer hjælper ældre husarkammerater med at tilmelde sig PBS betaling og få tingene til at fungere. - Kassereren i GHF Fyns stift: Er æresmedlemmer kontingentfri? Ja,

jf. gældende vedtægter. Bestyrelsesmedlemmer er ikke kontingentfri jf. gældende vedtægter. 1. Der var ikke fremkommet forslag til dette punkt på dagsordenen. 2. Præsident Ib. H. Sørensen blev genvalgt med applaus. 3. Hovedkasserer Ole B. Petersen blev genvalgt med applaus. 4. Interne revisorer Jens Rønholdt Hansen og Bjarne Jensen blev genvalgt. 5. Repræsentantskabsmøde 2013 afholdes af GHF Fyns stift og skal afholdes inden udgangen af maj 2013. 6. Delegerede til DSL blev Carl J. Bock GHF Sydjylland, John Bauer GHF Fyns stift og John Hansen GHF Frederikssund. 7. Evt. Præsidenten holdt et kort indlæg om udfordringerne for foreningerne for at tiltrække de nye medlemmer af fællesforeningen til de lokale foreningsaktiviteter. Han fandt, at det var nødvendigt at overveje nye tilbud – meget gerne i et samarbejde imellem foreningerne. Han ridsede en række eksempler op: - Besøg ved udstillingen på Frederiksborg Slot om ”Kunsten i krig” 24. maj-31. August 2012. - Sommerudflugt til Stevnsfortet. Skyde-konkurrencer mv. - Præsidenten gav hver GHF til opgave at foreslå én aktivitet hver til aktivitetslisten for den kommende sæson. - Præsidenten opfordrede til at lægge aktiviteterne ud på hjemmesiden, så nye medlemmer nemt kunne finde dem i deres lokalområde. Han gjorde opmærksom på, at bestyrelserne er forpligtet til, at medlemmernes penge går til medlemmerne, derfor er det vigtigt at offentliggøre aktiviteter. Det gælder også for ”foreningsløse” medlemmer, som er inviteret til medaljeoverrækkelse og frokost i Roskilde i september 2012. - Præsidenten deltager i udvalget,

der forestår historieskrivningen frem til GHRs 400-årsdag i 2014, og han opfordrer derfor til, at lokalforeningerne også får ajourført deres historieskrivning. Vi bliver et vægtigt bidrag til regimentets historie, og de gamle ærværdige foreninger fortjener derfor en plads i denne historieskrivning. Det sker kun på jeres input. Referent: Sekretæren

Gardehusarforeningen København 100-års Jubilæum Den 12. maj fejrede Gardehusarforeningen København sit 100-års jubilæum med et frokostarrangement på restaurant Bakkens Perle på Dyrehavsbakken. Et antal medlemmer med damer var mødt op. Som æresgæster deltog regimentschefen, oberst, kammerherre T. Paulsen og vor præsident, kammerherre, oberst, Ib Hedegaard Sørensen med frue. Ved frokosten holdt formanden K. Aggelund festtalen, i hvilken han fremhævede det nære og gode forhold, der består mellem regimentet i almindelighed og hesteeskadronen i særdeleshed og gardehusarforeningen. Senere talte de to oberster. Hesteeskadronen havde sendt 7 husarer – 6 trompetere og en paukeslager – der underholdt med flotte musiknumre, der var til megen overraskelse for restaurantens øvrige gæster. For husarernes vedkommende sluttede dagen med nogle ture i rut(❯) schebanen - i blå galla.

Regimentschef T. M. Paulsen med formand for Gardehusarforeningen København Kjeld Aggelund.


Gardehusarforeningen for Næstved og Omegn Mindehøjtidelighed 29. august Der afholdes som sædvanlig mindehøjtidelighed den 29. august på Gl. Gardehusarkaserne kl. 10-12, ved minde-stenen for P. A. HansenNord, samt ved mindetavlerne for sergent S. A. J. Andersen og gardehusar ”Hylleholt”. Efter mindehøjtideligheden – ca. kl. 10:30 – samles vi i ”Samvirkets” lokaler i Kalby Riis til en kop kaffe og en sludder.

Dronningebesøg Da H. M. Dronningen besøger Næstved tirsdag den 4.september, skal vi stille med estandart og estandartvagt (5 personer) ved modtagelsen på havnen i Næstved.

International flagdag Tirsdag den 5. september er international flagdag, hvor vi hædrer og ærer alle vore udsendte i international tjeneste. Vi skal stille med estandart og estandart vag t (5 personer) ved marchen gennem Næstved og efterfølgende parade ved Munkebakken og gudstjeneste i Sct. Mortens kirke. Der afsluttes med en forfriskning i Gl. Ridehus på Grønnegades Kaserne. På bestyrelsens vegne Freddy Rasmussen

Mandetur til Panserforeningen i Fredskoven søndag den 12. august Vi mødes på parkeringspladsen udenfor porten i Kalbyrisanlægget kl. 12. Herfra kører vi samlet ud til GHRVPK Gardehusarregimentets Veteran Panser og Køretøjsforening i Fredskoven. Da det er en planlagt "Skruesøndag" er der her en god mulighed for at se hvordan der bliver arbejdet på køretøjerne. Det er en oplevelse som gamle husarer ikke bør snyde sig selv for. Det er et fantastisk arbejde de frivillige udfører på de gamle køretøjer. Det bør ses, før man forstår, at her bliver der virkelig gået til arbejdet med stor iver. Normalt er der meget stor aktivitet i området på disse skruedage, det anbefales derfor indtrængende, at man udviser stor opmærksomhed og forsigtighed, da panserkøretøjerne ikke er ufarlige at omgås! 22

4/2012

Køretøjerne bliver, hvis det skønnes nødvendigt, skilt helt ad til den mindste skrue og bolt. Motorer bliver genopbygget, og der bliver banket rust og slebet ned til det rå metal. Herefter bliver der grundet, evt. spartlet og malet. Til sidst bliver den sidste finish udført, og køretøjet er nu klar til den første køretur. Vi har også deltaget med nogle af de renoverede kampvogne ved arrangementet "Åben Hede" i Oksbøl, hvor man – selvfølgelig efter sagkyndig kontrol af kanon og tilbehør – deltager i skydning med skarpt. Vi har også deltaget ved regimentets jubilarstævner og andre åbent hus-arrangementer flere gange, samt flere andre arrangementer rundt om i landet. Af hensyn til arrangementet er tilmelding nødvendig senest torsdag den 9. august til Lisbeth på 6199 5419 eller til Leif på 5554 5416. Mød talstærkt op! Leif Nielsen

Gardehusarforeningen for Fyns Stift Begivenheder aug–sep Onsdag den 29. august kl. 0945 på Odense Kaserne: Blomsternedlæggelse og Kl. 1000 ved Mindestenen ved Patologisk Institut (OUH) til minde om oprøret mod samarbejdspolitikken 1943. Onsdag den 5. september kl. 1900: Flagdag for Danmarks udsendte. Deltagerne møde ved Ansgar Anlæg, Odense. Nærmere oplysninger i dagspressen. Torsdag den 6. september: Udflugt med FOLK OG FORSVAR. For nærmere Oplysninger og tilmelding kontakt CHR. LAURSEN – tlf. 6617 0700. Lørdag den 8. september kl. 0900: FUGLESKYDNING sammen med øvrige fynske soldaterforeninger under FSS, ved Soldaterhjemmet Dannevirke, Odense. Kl. 0900 indledes dagen med morgenkaffe/rundstyk (pris kr. 30,00). Der sælges skydelodder á kr. 15. Kl. 0955 Fuglekongen modtages. Kl. 1005 Fugleskydning påbegyndes. Kl. 1200 Frokost (Forloren skildpadde á kr. 100,00) – ”Kronprinsen” taler for Fuglekongen og ”Prinsen” for Fædrelandet. Kl. 1330 Fugleskydningen genopta-

ges, og der skydes indtil Fuglekongen 2012 er fundet. HUSK TILMELDING- også til morgenkaffe og frokost – til Ole Strunge Madsen - tlf. 3032 2408 SENEST ONSDAG DEN 15. AUGUST. Onsdag 12. september kl. 1930: Foredrag på Dannevirke: ”Th. Sneum – Danmarks glemte superspion”; lektor N.P. Frederiksen beretter om spionen, der begyndte sin odyssé ved Sanderumgaard. Kr. 25,00 for ikke-medlemmer af HISAM.

BOWLING: Bowling-sæsonen begynder onsdag den 19. september kl. 2000-2100 i Odense Bowlinghal, Møllemarksvej 80, Odense, og derefter onsdagene 10. oktober, 31. oktober, 21. november og 12. december. Mødetid: Kl.1945. Pris kr. 35,00 + skoleje kr. 15,00 Tilmelding til Poul Hansen - tlf. 4156 4304 senest 2 dage før. Bestyrelsen

Gardehusarforeningen Nordvestsjælland Sommerudflugt Søndag den 9. september skal vi besøge Sporvejsmuseet Skjoldenæsholm, Skjoldenæsvej 107, 4174 Jystrup Midtsjælland, og slutter dagen med lidt at spise ca. kl. 14 på Restaurant Kudskehuse, der ligger tæt ved. Vi mødes kl. 10 på parkeringspladsen ved Spor vejsmuseet Skjoldenæsholm. Ca. kl. 11 giver Lene kaffe og hjemmebagte boller. Pris for indgang og spisning kr. 178,00 excl. drikkevarer. Dette er en dag for hele husarfamilien. Medlemmer fra andre Gardehusarforeninger er også velkomne. Tilmelding senest den 1. september til Orla Hansen, tlf. 5885 5417 eller Erik Jensen, tlf. 5950 4018. På bestyrelsens vegne Erik Jensen

Gardehusarforeningen for Sydjylland Virksomhedsbesøg Den 8. maj havde foreningen inviteret til virksomhedsbesøg på det lille økologiske mejeri ”Naturmælk” i Broderup. 41 personer havde fulgt


invitationen til en spændende og informativ aften. Vi blev guidet af en veloplagt Gardehusar ”Uge” alias mejeritekniker Erling Schrøder. Indledningsvis holdt Erling et foredrag over mejeriets drift, medens vi var samlet om et veldækket kaffebord med et stort udvalg af mejeriet produkter. Efter rundvisningen havde deltagerne mulighed for at foretage indkøb i virksomhedens egen forretning, der i anledning af vort besøg havde udvidet sin åbningstid.

at melde tilbage vedr. påstigning. Skulle der ske ændringer i deltagerlisten, vil dem som står på ventelisten blive kontaktet i samme rækkefølge som de er tilmeldt.

SLAGELSE

NÆSTVED

KORSØR

Med de bedste husarhilsener Carl Jürgen Bock

Repræsentantskabsmøde GHF Sydjylland var repræsenteret ved Danske Gardehusarforeningers Repræsentantskabsmøde den 20. maj i København ved formand og næstformand. Et godt og velafviklet møde i de spændende militærhistoriske rammer som ”Dragørfortet” kan byde. Tak til GHF København for et veltilrettelagt møde.

Flensborgturen Grundlovsdag 5. juni tog en mindre gruppe til Flensborg, hvor vi blev modtaget på den gamle kirkegård af Henrik Vestergaard. Selv opvokset og bosiddende i Flensborg øste Vestergaard ud af sin store historiske viden om den gamle grænseby. Kirkegården med de mange danske og tyske krigergrave fra de slesvigske krige og ikke mindst med den nylig hjemkomne Istedløve fortæller i sig selv Flensborgs og ikke mindst den komplicerede slesvigske historie. Dagen afsluttedes med et dejligt kaffebord i den historiske skovrestaurant ”Marienhölzung”. En meget spændende eftermiddag var samtlige deltager enige om.

Jubilarstævne I forbindelse med Jubilarstævnet den 15. september vil foreningen arrangere samkørsel. Foreningens jubilarer vil blive personligt tilskrevet. Bestyrelsen opfordrer medlemmerne, også ”ikkejubilarer”, til at deltage. Kontakt formanden på 2746 9226 eller bock@bbsyd.dk vedr. kørsel mm. Se også programmet andetsteds her i bladet. Redefin Programmet er nu udsendt elektronisk til deltagere med mailadresse, og i papirform til dem, som ikke er på nettet. Har du af en eller anden grund ikke fået programmet, bedes du kontakte formanden. Husk

Det vil glæde os at se dig til jubilarstævnet, med hilsen: 408/42 ”Grevinge”, 427/42 ”Køng” og 435/42 ”Dannemare”.

Gardehusarforeningen for Møn og Sydsjælland Sensommertur ”Ud i det blå” I stedet for en bustur ”ud i det grønne” har bestyrelsen i år arrangeret en sommersejlads med færgen ”Ida”, der til daglig sejler på ruten Bogø – Stubbekøbing. Vi sejler ud gennem Grønsund og under Farøbroen. Der er guide med, som fortæller om de ting, vi sejler forbi. Vi spiser på færgen, hvor der er opsat borde og bænke. Tag et tæppe med, og varmt tøj, da der kan blive køligt til søs. Sejlturen er planlagt til: FREDAG DEN 17. AUGUST. Mødetid: kl. 1830 Afgang fra Bogø færgeleje: kl. 1900 Forventet hjemkomst ca. 2130. Pris: Voksne kr. 110,00 som betales umiddelbart inden afgang Børn under 18 år gratis tur. Medbring: Madkurv, kaffe, drikkevarer, bestik og service Bindende tilmelding til: Per Mygind tlf. 5581 5216 / 6174 7148 senest den 13. august Invitér venner og bekendte med på denne dejlige aftentur, og det vil glæde os meget, hvis gardehusarer fra andre foreninger kunne tænke sig at deltage. Nødvendig deltagerantal: 45 voksne. Hvis vi bliver færre, er det nødvendigt at aflyse turen. Med venlig hilsen, Bestyrelsen

Alt glarmesterarbejde udføres • Termoruder / reparationruder • Spejle & glas efter mål • Billedindramning • Autoruder / Rep. af stenslag • Vinduer / Døre i træ & alu • Forsikringsarbejde

5852 0212 • 5852 4505 Langes Gård 13 • 4200 Slagelse

Kongelig hofleverendør

Danske og udenlandske

Ordensbaand Miniatureordner medaljer sløjfer . rosetter Peder Skrams gade 3 . 1054 København K Tel. & fax: 33 12 82 53 e-mail: mwm@mwmorch.dk www.ordensbaand.dk

4/2012

23


MÆRKEDAGE Optagelse til denne rubrik foretages af de respektive foreninger

Gardehusarforeningen København 5.september – 60 år Gardehusar årg.72 ”Hjelmbæk” Michel van Deurs Gl. Kongevej 162 C,1.tv. 1850 Frederiksberg C 6.september – 85 år Gardehusar 3896/49 ”Marstal” Niels Jørgen Nielsen Poppelvej 15 4760 Vordingborg 11.september – 50 år Gardehusar årg. 83 ”Timm” Henning Timm Toftholmvej 15 3660 Stenløse 1.oktober – 70 år Gardehusar 459842/60 ”Vilsund” Vagn Erik Hove Teglværksparken 2 Ganløse 3660 Stenløse

Gardehusarforeningen Frederiksborg Amt 11.august – 65 år Gardehusar 736693/67 ”Herlufsholm” Peter Madsen Ålholmparken 31 3400 Hillerød 13.august – 70 år Gardehusar 512234/62 ”Næstved” Helmer Nielsen Møllevænget 11 Ramløse 3200 Helsinge 14.august – 65 år Gardehusar årg. 67 ”Frederikssund” Jan Lindhard Petersen Langelinievej 18 3600 Frederikssund 18.august – 85 år Gardehusar 3937/49 ”Melby” Henry Madsen Skovbakken 16 3390 Hundested 20.august – 75 år Gardehusar 338536/57 ”Ganløse” Leif Kristiansen Humlegårdsvej 25 3400 Hillerød

Gardehusarforeningen for Møn & Sydsjælland 28.august – 60 år Gardehusar årg.72 ”Møn” Jens Ravn Vandværksbakken 2A Katrinedal 4780 Stege 2.oktober – 75 år Gardehusar 378264/58 ”Terp” Jens Anton Nielsen Vester Skovvej 17 4793 Bogø By 5.oktober – 75 år Gardehusar 338630/57 ”Svendsmark” Hans Hansen Viemosegade 98 A 4771 Kalvehave

Gardehusarforeningen Sydjylland 2.september – 50 år Gardehusar ”Alslev” Jesper Dippel Bredgade 62 Alslev 6800 Varde 6.september – 75 år Gardehusar 338268/57 ”Jersdal” Olav Sørensen Uglekær 123 6200 Aabenraa

5.oktober – 70 år Gardehusar 531313/62 ”Rønne” Henning Marvill Melbyvej 110 3370 Melby

8.september – 50år Gardehusar Stig Lauridsen Holmegårdsparken 2, st.tv. 2980 Kokkedal

8.oktober – 75 år Gardehusar 408740/59 ”Bernsdorff” Steen Seidelin Fredholm Maglegårdsvej 507 3480 Fredensborg

12.september – 85 år Gardehusar 2719/47 ”Jægersborg” Preben G. A. Damm Bakkehave 10, 1.th. 2970 Hørsholm

7.september – 70 år Gardehusar ”Als” Jørgen Jacobsen Veesbækvej 14 Dyndved 6430 Nordborg

20.september – 75 år Gardehusar 309910 ”Ullerød” Jørgen Larsen Drosselvej 10 3400 Hillerød

Gardehusarforeningen for Frederikssund og Omegn

Gardehusarforeningen Nordvestsjælland 24.september – 70 år Gardehusar 512250/61 ”Løve” Søren Anton Christensen Solbjergvej 17 A 4270 Høng 29.september – 75 år Gardehusar 309765/56 ”Næsby” Leif Christiansen Bøgens Kvarter 101 4400 Kalundborg

24

4/2012

Gardehusarforeningen Antvorskov 17.september – 60 år Gardehusar årg. 72 ”Guldager” Bjarne O. Guldager Kirkebakkevej 23 4190 Munke Bjergby

11.august – 60 år Gardehusar årg.74 ”Bellevue” Kiell-Erik Demuth-Iversen Skibbyvej 18, 4050 Skibby 12.august – 80 år Gardehusar 149281/52 Helmer Olsen Damgårdsvænget 12 4050 Skibby

(❯)


Maribo Amts Gardehusarforening 2.september â&#x20AC;&#x201C; 91 ĂĽr Gardehusar 435/42 â&#x20AC;?Dannemareâ&#x20AC;? Børge Termansen HelgenĂŚsvej 139 4900 Nakskov 26.september â&#x20AC;&#x201C; 60 ĂĽr Gardehusar ĂĽrg.71 â&#x20AC;?Gerringeâ&#x20AC;? Lars W. Antonisen Rødbyvej 97 Hillestad 4930 Maribo 6.oktober â&#x20AC;&#x201C; 75 ĂĽr Gardehusar ĂĽrg.57 â&#x20AC;?Nystedâ&#x20AC;? Ove Pommer Jensen Skovfogedvej 6 4894 Ă&#x2DC;ster Ulslev Gardehusarforeningen for Fyns Stift 18.september -70 ĂĽr Gardehusar 531884/62 â&#x20AC;?Tørringâ&#x20AC;? Jørgen Juul Wielandt GartnervĂŚnget 10 5492 Vissenbjerg 20.september â&#x20AC;&#x201C; 70 ĂĽr Gardehusar 583493/63 â&#x20AC;?Otterupâ&#x20AC;? Bent Malling Mikkelsen FĂĽborgvej 65 5762 Vester Skerninge 24.september â&#x20AC;&#x201C; 70 ĂĽr Gardehusar 511556/61 â&#x20AC;?Skovbyâ&#x20AC;? Albert A. Plesner Ă&#x2026;løkken 26 Bellinge 5250 Odense SV

Gardehusarafdeling Gl. Roskilde Amt 31.august â&#x20AC;&#x201C; 50 ĂĽr Gardehusar 310862/82 â&#x20AC;?Roskildeâ&#x20AC;? Flemming Hagedorn Larsen Gart5nervang 19, 3.tv. 4000 Roskilde

Gardehusarforeningen for NĂŚstved og Omegn 20. august â&#x20AC;&#x201C; 50 ĂĽr Gardehusar 0108/79 â&#x20AC;?Kyseâ&#x20AC;? Tommy Bronke Frøstjernevej 31 4700 NĂŚstved

26.august â&#x20AC;&#x201C; 80 ĂĽr Gardehusar 149237/52 â&#x20AC;?Hammerâ&#x20AC;? Anders Larsen Hammervej 49 Hammer 4700 NĂŚstved 25.september â&#x20AC;&#x201C; 85 ĂĽr Gardehusar 124/45 â&#x20AC;? Spangâ&#x20AC;? Hans Aa. Maibøll Ă&#x2DC;rnevej 11 4700 NĂŚstved

GRUS STEN MULD THOMAS JULL OLSEN LĂ&#x2DC;NGGĂ&#x2026;RDENS GRUSGRAV & VOGNMANDSFORRETNING SORĂ&#x2DC; CONTAINERTRANSPORT Løngvej 14 â&#x20AC;˘ 4180 Sorø Telefon: 5783 1854 Telefax: 5782 1854 www.tjo.dk â&#x20AC;˘ t j o @ t j o . d k

Ved MilepĂŚlen takker vi Gardehusarregimentet, Foreningen, og alle kammeraterne for de venlige hilsener og lykønskninger. 70 ĂĽr Gardehusar 564755/63 â&#x20AC;?Lohalsâ&#x20AC;? John Holmlund Grøndals Parkvej 110, 1.tv. 2720 Vanløse 80 ĂĽr Gardehusar 213951/54 â&#x20AC;?Horsensâ&#x20AC;? Preben Damgaard Bjerrevej 420 Vesterby 7130 Juelsminde

Dødsfald Gardehusar 409305/59 Bent Henriksen HĂŚkkelundgaard Baunehøjvej 9 Frenderup 4780 Stege Gardehusar 178997/53 â&#x20AC;?Bjergeâ&#x20AC;? Hans Jørgen Hansen Nykøbing Landevej 12 Ă&#x2026;rslev 4200 Slagelse Ă&#x2020;ret vĂŚre deres minde

Peder Aalborgstuen Stedet hvor soldaten slapper af, og hygger sig i godt kammeratskab Kig ind - ĂĽben hver tirsdag kl. 1830 - 2200

3LAGELSE !UTORISERETFORHANDLERAF

67 !UDI 3UBARU V+IM!UGUSTSEN!3 %LMEDALSVEJ3LAGELSE 4LF WWWCAREPOINT SLAGELSEDK

4/2012

25


Fugleskydning hos Frederiksborg husarforening Af ??? Søndag, den 3. juni 2012 blev den årlige fugleskydning afholdt i godt vejr på Birkerød Skytteforenings skydebane på Tornevangsvej i Birkerød. Vi var ca. 50 deltagere inklusive børn. Efter opstilling og uddeling af skydenumre førte vores fanebærer, Kaj Andersen, fanen frem til tonerne af fanemarchen.Herefter blev flaget hejst. Sammen med formanden, Jan van Deurs, skridtede sidste års fuglekonge GH/73 Ballerup Johnny Hansen fronten af. Den kritiske fuglekonge rettede lidt på nogle af emblemerne. Brystpladen faldt allerede kl. 12,30 efter livlig skydning anført af Carsten Møller Olsen og Jørgen Pedersen, med Bjarne Jensen som protokolfører. Der blev afgivet ca. 400 skud. Alt imens var der livlig gang i de forskellige og kendte ”lege”, såsom keglebane, husarkast, pilekast, bueskydning og den nye velcro-bolddart. Der var skarp konkurrence og kamp om førstepladserne. Kl. 13 var der heldigvis, som sædvanlig, et fantastisk tagselvbord, hvor vi kunne sætte os til de fl ot pyntede borde. Da vi ikke kunne spise mere, gik bestyrelsen i enerum for at finde ud af, hvem der var blevet den nye fuglekonge.

På vej til skydepladsen. Forrest Kaj Andersen med fanen, efterfulgt af Jørgen Pedersen, Arne Christensen, Jørgen Pedersen og Bjarne Jensen. Resten af deltagerne følger efter. Bagved ses formand Jan van Deurs og fuglekongen 2011 Johnny Hansen.

Årets resultater Fugleskydningen: Kronen Hannah Pedersen v/Jørgen Bech Halsen Lars Søndergaard v/Charlotte Rasmussen Venstre Vinge Erik Rasmussen v/Kira Bech Højre Vinge Gerda Petersen v/Daniel Pedersen Halen Majbrit Salomonsen v/Carsten M.Olsen Venstre Klo Jan Lindhardt v/Mogens Ejlertsen Højre Klo Dan Nielsen v/Anker Olsen Brystpladen Leif Nielsen v/Poul Schjellerup Således blev Leif Nielsen, Vejby (alias Gardehusar 378385/58 Tibirke) den nye fuglekonge - dog uden selv at være tilstede.

Øvrige resultater: I mangel af den nye fuglekonges tilstedeværelse modtog Jørgen Jensen på hans vegne udnævnelsen. 26

4/2012

Kegler: 1. Susanne Pedersen 2. Pia Boch 3. Daniel Pedersen

Bueskydning: 1. Ole Boesen 2. Lars Pedersen 3. Jørgen Bech Husarkast (voksne) 1. Lars Pedersen 2. Gitte P. 3. Jørgen Bech Husarkast (børn) 1. Hannah Pedersen 2. Nadia 3. Selina Pilekast (voksne) 1. Lars Pedersen 2. Svend Erik Pedersen 3. Karsten Rasmussen Pilekast (børn) 1. Daniel 2. Nadia 3. Emma Velcro-bold-dart (voksne) 1. Lars Pedersen 2. Inge Pedersen 3. Susanne Pedersen Velcro-bold-dart (børn) 1. Daniel Pedersen 2. Hannah Pedersen 3. Niclas

Referent: Arne Christensen


Adresseliste Præsidiet: Præsident: Oberst, Kammerherre Ib Hedegaard Sørensen, Fruerlund 22, 2850 Nærum, tlf. 45 80 11 34. E-mail: ibhso@mail.dk Vicepræsident: Hans Christian Nielsen, Sluphusvej 2, Herslev, 4000 Roskilde, tlf. 46 40 23 56. Email: stenbakkegaard@private.dk Hovedkasserer: Ole Bent Petersen, Tranebakken 97, 2635 Ishøj, tlf. 20 90 81 50. E-mail: ole@revi-net.dk Sekretær: Ditte Nonno - Nielsen, Borretoften 8, 4270 Høng, tlf. 26 28 85 50. E-mail: d_nonno_nielsen@hotmail.com Gardehusarforeningen København: Formand: Kjeld Aggelund, Vesterbrogade 101, 3., 1620 København V, tlf. 33 31 78 75. Kasserer: Ole Jacobsen, Vadum Allé 36, 2770 Kastrup, tlf. 32 51 21 97. E-mail: ole.jacobsen@mail.tele.dk Gardehusarforeningen Frederiksborg amt: Formand: Jan van Deurs, Dortevej 25, 3060 Espergærde, tlf. 4913 4958. E-mail: jvandeurs@stofanet.dk Kasserer: Jørgen Bech, Langs Skolen 20, 3300 Frederiksværk, tlf. 47 72 18 47. Gardehusarafdeling Gl. Roskilde amt: Kontaktperson: Leif Lund, Støden 30, 4000 Roskilde, tlf. 40 26 77 38. E-mail: leif.lund@youmail.dk Gardehusarforeningen for Frederikssund og omegn: Formand: John W. Hansen, Slangerup Overdrev 19, 3550 Slangerup, tlf. 47 33 44 08. E-mail: john-lise.hansen@privat.dk Kasserer: Kai Illemann, Skibbyvej 9, 4050 Skibby, tlf. 47 52 81 32. Gardehusarforeningen for Næstved og omegn: Formand: Johannes Christoffersen, Hjultorv 18, 3 th., 4700 Næstved, tlf. 55 44 30 55. E-mail: jc.jc@mail.dk Kasserer: Hans A. Thorsen, Kildevej 11, Rønnebæk, 4700 Næstved, tlf. 55 73 20 42. Maribo amts Gardehusarforening: Formand: Poul Roerholt, Kastanievej 14, 4990 Sakskøbing, tlf. 54 70 61 43. Email: mag@roerholt.dk Kasserer: Bent H. Johansen, Museumsgade 32, 4930 Maribo, tlf. 54 78 05 45. Gardehusarforeningen for Fyns Stift: Hjemmside: www.ghf-fyn.dk Formand: John Brauer, Krybilyparken 27, 5690 Tommerup, tlf. 20 31 86 32 og 27 88 00 79. E-mail: brauerjj@gmail.com Kasserer: Jørgen Wielandt, Gartnervænget 10, 5492 Vissenbjerg, tlf. 64 47 27 00. E-mail: wielandt@youseepost.dk Gardehusarforeningen Østsjælland: Formand: Lasse Dahl, Ingers Vej 32, 4653 Karise, tlf. 55 50 25 36. E-mail: ldhth@dahl.mail.dk Kasserer: Casper Dahl, Idagaards Allé 10, 4200 Slagelse, mobil 20 47 89 54. E-mail: casper@idagaard.dk Gardehusarforeningen for Møn og Sydsjælland: Formand: Per Mygind, Grønsundvej 27, 4780 Stege, tlf. 55 81 52 16. E-mail: epmyg@mail.dk Kasserer: Ole Bent Petersen, Baldersbækvej 2, 1, 2635 Ishøj, tlf. 20 90 81 50. E-mail: ole@revi-dan.dk Gardehusarforeningen Nordvestsjælland: Formand: Erik Jensen, Stigsager 46, Rørby, 4400 Kalundborg, tlf. 59 50 40 18. E-mail: erje@post3.tele.dk Kasserer: Henning Kristensen, Accasievej 1, 4490 Jerslev, tlf. 59 59 52 06. E-mail: hakasie@ka-net.dk Gardehusarforeningen Jylland: Formand: Tage Hansen, Skovbrynet 18, 8670 Låsby, tlf. 8695 1614, mobil 2134 3228. E-mail: tage@sport.dk Kasserer: Jens Simonsen, Højgaardsvej 5, 8983 Gjerlev, tlf. 8647 4510. Gardehusarforeningen Sydjylland: Formand: Carl Jürgen Bock, Skeldekobbel 20, Skelde, 6310 Broager, tlf. 74 44 14 58, mobil 27 46 92 26. E-mail: bock@bbsyd.dk Kasserer: Ejvind Pedersen, Bakkevej 11, Stubbæk, 6200 Aabenraa, tlf. 74 61 31 42, mobil 20 85 07 75. E-mail: iwin@mail.dk 4/2012

27


Magasinpost. Returneres ved varig adresseĂŚndring.

Afs: Gardehusarregimentet, 4200 Slagelse

B

ID nummer 46336

www.stotvoresoldater.dk

Vi slutter op om vores soldater

Nytorv 2, 4200 Slagelse, Tlf. 5853 5320 www.dinvaerkstedsbutik.dk

Schweizerpladsen 1B, 4200 Slagelse Tlf. 5852 2838, Fax 5852 0575

Schweizerpladsen 5, 4200 Slagelse, Tlf. 5853 0009 www.upperhill.dk

Profile for Danske Gardehusarforeninger

Gardehusaren nr. 4, 2012  

Gardehusaren, nr. 4, 2012

Gardehusaren nr. 4, 2012  

Gardehusaren, nr. 4, 2012

Advertisement