Page 1

Gardehusaren Nr. 3 - Juni 2012

12. 책rgang


Indhold nr. 2 Regimentschefens leder...................................................3 Døgnøvelse I - Luksusophold i Kastrup Skov .................4 Ambassadørmodtagelse i København..............................5 II PNINFBTN skydeperiode uge 12 ....................................6 Navnenyt ..........................................................................8 Forsidebillede: HESK på Døgnøvelse I, marts 2012.

Erfaringer vedrørende "Bliv din egen træner"..................9 Løjtnantsforeningens generalforsamling i Hamborg.... 10 Snarlig modtagelse af nye hestetransportere.............. 12

Gardehusaren udgives af Gar de hu sar re gi mentet i samarbejde med Sjællandske Liv re gi ments Soldaterforening og Danske Gardehusar foreninger, hvis protek tor er: Hans Kongelige Højhed Kronprinsen.

Sjællandske Livregiment Soldaterforening......................13 Danske Gardehusarforeninger ....................................... 19

Bladet fordeles til alt tjenst gø ren de personel ved Gardehusarregimentet og udsendes til alle medlemmer af Sjæl land ske Liv re giments Sol da ter for ening og Garde hu sar for enin ger ne i ind- og udland samt personel i international tjeneste. Redaktion: Kaptajn Lars Nordmann, ansvarshavende redaktør Oberstløjtnant Knud Skafte, redaktør Oversergent Mikael Klynder, redaktør Bladudvalg: Oberst Ib Hedegaard Sørensen Oberstløjtnant Knud Skafte tlf. 5573 6471 Freddy Rasmussen tlf. 5573 0447 (adresseændringer) Ole Bent Pedersen Helmer Christensen Hans-Erik Bonde tlf. 2487 7382 Kaptajn Lars Nordmann Oversergent Mikael Klynder Redaktionens adresser Lokalstof: OS Mikael Klynder, FSBM 1/V UDDBTN, Tlf.: 4215 8841 Email: mikael@klynder.dk FIIN: 1GHROP-B133A Redaktionens meninger må ikke tages som udtryk for regimentets officielle standpunkter. Ligesom redaktionen ikke behøver at dele den opfattelse, forfattere af de forskellige ar tik ler giver udtryk for. Trykt oplag: 5000 Repro & tryk: Slagelsetryk Marketing ApS Bladet udkommer 6 gange årligt Annoncetegning: Slagelsetryk Marketing ApS Rosengade 7C, 4200 Slagelse Tlf.: 5853 0011, Fax: 5850 0163, Email: info@slagelsetryk.dk

Nogle få bemærkninger vedr. aflevering af materiale til bladet Billeder sendes som selvstændige filer, ikke indlejret i f.eks. et Worddokument. Send billederne i højest mulige opløsning. Husk at angive en billedtekst, så folk er klar over hvad de ser på billedet. Vedrørende selve artiklen, så husk at angive hvem forfatteren er, især når man fremsender artikler på andres vegne.

"Deadlines for Gardehusaren i 2012" August nummer: 22. juni Oktober nummer: 30. august December nummer: 29. oktober

Tjenesteblad for Gardehusarregimentet og foreningsblad for Sjællandske Livregiments Soldater forening og Danske Gardehusarforeninger 2

3/2012


Gardehusarregimentets Idrætsdag Tirsdag den 15. maj kunne vi afholde idrætsdag for husarer fra de 4 bataljoner samt hesteeskadronen og vores andre enheder og elementer her på Gardehusarkasernen. Billederne ovenfor taler nærmest for sig selv – det var en fantastisk dag med mange gode, intense konkurrencer på tværs af enheder og mellem civile, værnepligtige og stående styrke. Formålet med at fremme interessen for den fysiske træning er særdeles aktuel i en tid, hvor vores operationer i Afghanistan stiller nærmest ultimative krav til den enkelte soldats fysiske formåen. Det er af stor betydning, at vi i garnisonen kan medvirke til at inspirere vores soldater til at dyrke idræt – også når den gennemføres i ”gummibådsrace” i Nysø, hvor holdene nærmest kollapsede undervejs af fysisk udmattelse. Med den kammeratlige kappestrid som udgangspunkt bliver mange grænser prøvet af – idrætsdagen gav en del soldater yderligere inspiration til træning. En tak til alle enheder og elementer for jeres store engagement – næste år sætter vi nye rekorder! RC 3/2012

3


Døgnøvelse I - Luksusophold i Kastrup Skov Af: Rekrut Hørsholm, HESK/GHR, 2 DEL, hold FEB 12

Det var tirsdag morgen 06 MAR 12 og med spændte følelser i maverne drog vi ud på vores første døgnøvelse i det ”skønne” danske vejr. I lastbiler kørte vi med al vores militære habengut, fra radioer til panserværnsvåben, af sted mod vores endelige punkt – denne gang i det civile. Øvelsen skulle finde sted i en civil skov, som man uden tvivl kun har hørt om, hvis man kommer fra Slagelse eller omegn: ”Kastrup Hegn”. For at vi ikke skulle få det for godt, blev vi selvfølgelig sat af lastbilerne omkring en halv kilometer fra vores endelige destination, hvor vi skulle oprette et beredskabsområde (BSO). En ting er sikkert; det er ikke en fornøjelse at bære en 15 kilo tung radio udover sin store rygsæk, gevær og basis. Efter at have fået et lille foredrag af vores løjtnant, fik vi afsøgt, det der skulle blive til et hyggeligt lille BSO. De næste dage skulle vi leve midt inde i granskov. Glem alt om luksushoteller med spaophold i det danske ”FORSVAR”! De efterfølgende timer gik med at indrette BSO’et. Som en af vores sergenter sagde: ”Det gælder om at gøre det nice”. I et BSO, er det meningen, at man skal genvinde sin kampkraft, vedligeholde sin udrustning og ellers kunne forsvare sig mod fjenden. De næste par timer og dage blev vi gode til at bygge små forsvarsanlæg og forskanse os. Alt dette hårde fysiske arbejde kræver selv følgelig også noget spiseligt, og som Napoloen sagde: ”En hær marcherer på sin mave”. Derfor var tiden nu kommet, til at sergenterne skulle afsløre den store gourmet feltration. Alt fra proteinbarer til fiskeretter var proppet ned i denne lille kasse. Sergenten hev sågar en coladåse, cigaretter, Marsbarer og mange andre delikatesser op ad denne, og fortalte os, at hvis man ledte grundigt efter, kunne man finde steder i skoven, hvor der lå Marsbarer og cigaretpakker gemt! Men dette var desværre ikke helt rigtigt, til stor ærgrelse for delingen, 4

3/2012

Der ydes makkerhjælp under "klar til kamp".

da vi fandt ud af, at vi var blevet narret for groft. Selvom der ikke var colaer, cigaretter og Marsbarer i pakken, var maden, hvis man er en sulten nok, meget velsmagende. Det bedste ved at være en dreng i HESK/ GHR, er nemlig alle de kræsne piger, der frivilligt afgiver deres måltider, fordi det ikke smager som den mad, de vant til at få derhjemme. Et andet højdepunkt på turen var selvfølgelig at ligge på vagt i den mørke skov og kontrollere, hvad der rørte sig omkring BSO’et og give sine kammerater lov til at stalde uden for BSO’et i skoven. Men det mest underholdende på turen var kurset i felthygiejne. Det er på sin vis Forsvarets udgave af et spaophold. Vores unge sergent, havde fået tildelt denne nervepirrende opgave. At smide tøjet foran kæresten eller familien derhjemme er en almindelig ting. Men at smide tøjet foran en deling, hvoraf stør-

stedelen er piger, må man tage hatten af for. Sergenten vaskede sine hænder, sine fødder, ansigtet, og armhulerne. Men det vigtigste af alt, er selvfølgelig at vaske de ædlere dele. Sergenten tog derfor modigt sine bukser af og stod nu foran delingen i det mindst maskuline Arnold Schwarzenegger kunne forestille sig; et par hvide g-strenge, hvor de ædlere dele næsten ikke kunne opholde sig i. Pigerne var ved at gå helt amok, og da sergenten smed g-strengene, var der flere af pigerne, der havde svært ved at kigge ham i øjnene. Udover dette skøre indslag trænede vi patrulje om natten. 1. gruppe klarede sig som sædvanligt godt. 3. gruppe fór selvfølgelig vild og fik forlænget deres patrulje gradvist. En ting er sikkert. Vi var alle meget trætte efter to luksuriøse nætter på ”resortet” i Kastrup Skov!


Ambassadørmodtagelse i København Af: Husar Hvidsten og Helsingør, 1 DEL/HESK/GHR, HOLD AUG 11.

Det var blevet torsdag d. 08. marts 12, og for mange af os var det første gang, vi skal skulle af sted i fuld galla uniform. Hestene var blevet vasket og manen var rykket. Sadler og trenser var pudset og blev pakket sammen med de sidste ting i henholdsvis en af de store hestetransportere og en lille hestetrailer. Inden turen gik til Christiansborg Slot (De Kongelige Stalde) red vi daglig ridning på vores tildelte hest, så de blev krudtet lidt af inden vi skulle ride generalprøven rundt i København. Forkommandoet blev sendt af sted i buslet fra Slagelse og ankom til De Kongelige Stalde ved 10-tiden. Mens Forkommandoet sørgede for, at der blev strøet op i spiltovene, og at gallauniformerne kom på plads i gallarummet, sørgede de resterende husarer i Slagelse for, at hestene blev læsset og resten af udstyret kom med. Lastbilen med hestene ankom til Christiansborg Slots ridebane ved 12-tiden, og derefter havde vi en lille time til at få striglet, ordnet hove og sadlet op, så vi var klar til at ride generalprøve. Vi red først ruten fra staldene og ud til kontaktpunktet (Admiralsgade), hvor vi skulle slutte os til kareten når den kom kørende fra de Gule Palæ ved Amalienborg Slot, og videre til Prins Jørgens gård på Christiansborg Slot, hvor ambassadørerne skulle afleveres gennem Dronningeporten efter endt eskorte.

Da vi havde fået styr på, hvordan det hele skulle foregå, red vi en tur rundt i København, blandt andet til Nyhavn, mens solen skinnede fra en skyfri himmel. Da hestene var sadlet af og igen stod og nød freden i deres spiltove i den Kongelige Stald, var det for vores vedkommende tid til vedligeholdelse. Snekketøj samt sabel blev pudset og svejfen dampet, så vi var fuldstændig klar til at eskortere de 5 ambassadører den efterfølgende dag. Aftenen stod på gryderet og fadøl på restaurant Rio Bravo. Så blev det fredag d. 09. marts 12 og den store dag var kommet. Vi kom af sted i god tid og havde heldigvis god tid inden kareten kom kørende, hvor vi lige kunne rette på uniformen og tage nogle dybe indåndinger. Første eskorte med ambassadøren fra Etiopien gik over

al forventning. Vi fik sablet ind og red tilbage til udgangspunktet, så vi var klar til næste eskorte. De efterfølgende fire ambassadører var fra henholdsvis Seycellerne, Burundi, Indonesien og Kirgisistan. Alle 5 eskorter gik over al forventning, selvom det var 3 lange timer i sadlen. Efter den sidste eskorte red vi tilbage til De Kongelige Stalde. Her skulle vi først sørge for, at få snekketøjet af hestene, og derefter skulle vi selv have vores galla uniform af. Da alt galla og snekketøj var pakket væk skulle det gå stærkt. Hestene skulle fodres og derefter gøres klar til hjemturen. Alle 16 heste blev læsset, og en forkommando på 8 husarer kørte hjemad mod Slagelse, så de var klar til at læsse hestene af og sætte dem på plads i deres egne bokse. I De Kongelige Stalde var der stadig en del der skulle laves. De Kongelige Stalde skulle efterlades, som vi modtog dem, så derfor blev det hele fejet grundigt. Omkring kl. 16 var vi klar til at køre fra De Kongelige Stalde og hjem mod Slagelse. Da vi kom til Slagelse havde forkommandoet, foruden at læsse hestene af, nået en del vedligeholdelse. Så vi skulle bare igennem en optælling af galla og derefter var vi klar til at gå på weekend omkring kl. 18. Vi kunne alle ånde lettet op og være stolte over en veloverstået ambassadørmodtagelse. 3/2012

5


II PNINFBTN skydeperiode uge 12 Af: OKS-1 H. Kryger

1. Kompagni deltog i uge 12 i II bataljons skydeperiode i Jægerspris under overskriften kamp fra stilling, frigørelse og tilbagegang. Programmet indeholdt dog også de efterhånden klassiske funktions og gruppeskydninger med en række af de våben en infanterideling råder over. Forberedelsen til skydeperioden startede ugen optil, hvor alt blev indskudt, pakket, klargjort og optalt så kompagniet kunne komme hurtigt af sted mandag morgen. Mandag morgen startede standard kl. 07:30 hvorefter forskydningen til Jægerspris blev iværksat. Sk ydningerne foregik som turnus hvor delingerne skiftedes mellem de forskellige baner og programmer. Den primære skydning var for delingernes vedkommende en kamp fra stilling skydning med en infanterideling samt køretøjer i form af 6

3/2012

PMV. Skydningen indeholdt en kamp fra hovedstillingen, samt en forstærkning og derefter et modangreb i nabodelingens stilling. Skydningen blev gennemført både i dagslys og i mørke. Ud over delingsskydningen var der funktionsskydninger med de fleste af de våben en infanterist kan støde på i sit arbejde, Gevær, let maskingevær, AT-4 panserværns-

våben, dysekanon samt håndgranatkast. Ud over delingsskydningen, er det nok håndgranat og AT-4 skydningerne som de fleste af os husker bedst. De fleste infanterister er jo mægtig begejstrede for ting der giver et stort knald. Det helt store øjeblik var da OKS-1 K.H. Kaae, viste


VÌrd at vide Åbningstider Regimentets kontorer: Mandag - fredag: 0800 -1500 Reception: Mandag - torsdag: 0730 - 1500 Fredag: 0730 - 1430 Cafeteria: Mandag - torsdag: 0600 - 1015 1100 - 1315 1430 - 1830 Fredag: 0600 - 0930 1100 - 1300 LSE-Linneddepot: Mandag og torsdag: 0645 - 0800 Miljøgürden: Mandag: Tirsdag:

0700 - 0900 0700 - 0900 1230 - 1300 Onsdag: Lukket Torsdag: 0700 - 0900 1230 - 1300 Fredag 0700 - 0900 I sĂŚrlige tilfĂŚlde uden for daglig ĂĽbningstid tlf. 2020 5603

sin overlegne skydefÌrdigheder og fik panserpladen til at lade livet. Det har vi ikke set før, og det var ogsü nyt for folkene fra skivedepotet, som mütte ud og sÌtte den op igen. Selvom de fleste af os er vant til at JÌgerspris som regel viser sig fra en sin kolde og vüde side, kunne vi glÌde os over at hele skydeperioden denne gang var velsignet med et pragtfuldt vejr. Bagsiden ved solskinsvejret viste sig til gengÌld i form af et ganske tørt og sÌrdeles letantÌndeligt terrÌn, som gav os en grundig omskoling til branddasker. Derudover er der nok et par sikkerhedsbefalingsmÌnd og skydeledere, der fik reddet sig en sund rød kulør.

KĂ˜R/ELM SLA: Mandag - fredag:

0700 - 1500

Munderingsdepot: Mandag - tirsdag: 0700 - 0730 0800 - 1300 Onsdag Lukket Torsdag - fredag: 0700 - 0730 0800 - 1300 Afleverings af mundering: Mandag - fredag: 0700 - 1430 Efter aftale Galladepot: Mandag - fredag: Indkøber: Mandag - fredag Ammunition: Mandag - fredag:

3LAGELSE !UTORISERETFORHANDLERAF

67 !UDI 3UBARU V+IM!UGUSTSEN!3 %LMEDALSVEJ3LAGELSE 4LF WWWCAREPOINT SLAGELSEDK

GRUS STEN MULD THOMAS JULL OLSEN LĂ˜NGGĂ…RDENS GRUSGRAV & VOGNMANDSFORRETNING SORĂ˜ CONTAINERTRANSPORT Løngvej 14 • 4180 Sorø Telefon: 5783 1854 Telefax: 5782 1854 www.tjo.dk • t j o @ t j o . d k

0700 - 1430 Efter aftale 0700 - 1430 0700 - 1430 Efter aftale

Service: Messer, møntvask, mønttelefoner findes i centerbygningen. Taxa: Slagelse Taxa tlf. 58 53 53 53 afhenter gerne pü kasernen. Bus: Busrute 310 direkte mellem stationen og kasernen. Stoppested v. forhindringsbanen. Busruterne 30, 31 og 88 stoppested pü NÌstvedvej ved kasernens indkørsel. 3/2012

7


Navnenyt Udnævnelse til tjenestemand

40 og 25 års jubilæum Tirsdag den 1. maj 2012 havde OKS-1 René Frank Martinussen (øverst) 40 års jubilæum og OKS-1 Finn Sennik Jensen (nederst) havde 25 års jubilæum. Tildeling af diplomer blev udleveret ved en lille ceremoni på Regimentschefens kontor.

KP K N. Frandsen. 1. maj 2012

OKS-1 Anette Nielsen 1. april 2012

Tildeling af Forsvarets Medalje for International Tjeneste ved ISAF hold 12. Torsdag den 26. april 2012 modtog sergent Michael Bendt Hansen Forsvarets Medalje for International Tjeneste, seancen blev holdt på Regimentschefens kontor. Udover et glas portvin modtog sergenten et stort klap på skulderen for den store indsats han har leveret i Afghanistan på hold 5, hold 7 og nu senest på hold 12 i Camp Gereskh. Godt gået!

Chefskifte ved Kamppausekompagniet

Udnævnt til Kammerherre

Mandag den 23. april 2012 var der chefskifte ved Kamppausekompagniet, idet tidligere chef kaptajn K.L. Hansen fratrådte som chef for kompagniet for at tiltræde en stilling ved ISAF hold 14. Ny chef for KPKMP er KN L Gaalsgaard-Olsen.

På hendes Majestæt Dronning Margrethes fødselsdag den 16. april 2012 er chefen for Garderhusarregimentet, oberst Tommy Mikael Paulsen blevet udnævnt til kammerherre. 8

3/2012


Kongelig hofleverendør

Danske og udenlandske

Ordensbaand Miniatureordner medaljer sløjfer . rosetter Peder Skrams gade 3 . 1054 København K Tel. & fax: 33 12 82 53 e-mail: mwm@mwmorch.dk www.ordensbaand.dk

Erfaringer vedrørende "Bliv din egen træner" Af: Husar Oue & Husar Højstrup 1 DEL/HESK/GHR

Hvad gør man når der ikke altid, er tid til idræt i den daglige tjeneste? Eller når idrætsplanerne for værnepligtige ikke strækker sig længere end 4 måneder? Ja, så bliver man ”sin egen træner”. I midten af marts havde 1 DEL/ HESK/GHR fået afsat to halve dage sammen med idrætsleder seniorsergent (SSG) Per Venzel. Delingen skulle lære at blive vores egne trænere. Godt nok er der indlagt ét ”bliv din egen træner” modul i basisuddannelsen, men til forskel fra dette, er ”2. modul” rettet til og tilpasset HESK/GHR. Der er nemlig stor forskel på, hvordan man bedst tilrettelægger og gennemfører sin træning, om man er soldat i felten, eller soldat til hest. Den første dag bestod af coretræning, styrketræning og balancetræning, fordelt på tre forskellige stationer, hvor henholdsvis SSG Per Venzel, OS Berg/HESK/GHR og SG Dyrnesli /HESK/GHR var undervisere. Ved coretræningen fik vi lært en masse nye coreøvelser, som ikke bare var de sædvanlige kedelige øvelser, men nogen øvelser som man også kunne have det sjovt med. Ved de to andre stationer, styrketræning og balancetræning, handlede det meget om øvelser der kunne hjælpe os i dagligdagen, hvor vi jo rider en del på heste. Da dagen var omme, havde vi været igennem alle stationerne, og vi var nu et stykke af vejen imod at blive vores egne trænere.

Dag 2 bestod af løbetræning. SSG Per Venzel havde planlagt et lille løbeprogram til os, som vi skulle igennem. Til at starte med lavede vi lidt let opvarmning, så der ikke var nogen af os der skulle gå hen og få løbeskader. Da opvarmningen var slut, gik vi så igang med den lidt hårdere del, der blandt andet bød på intervaltræning, stafet, og en god omgang ”kongens efterfølger”. Men hvad skal vi i HESK/GHR, så bruge alt dette til? Jo, i hverdagen har vi ikke altid tid til, at indlægge en god omgang idræt, men dyrke lidt motion og holde sin kondi ved lige er jo godt for en god husar. Så nu er vi i 1 DEL/HESK/GHR godt rustet til, at være vores ”egne trænere”, og de sidste 3 måneder af vores værnepligt, har vi fået en masse inspiration til, hvordan vi kan gøre det lidt lettere og lidt sjovere, at få holdt kondien ved lige. Vi vil selvfølgelig takke idrætsleder, SSG Per Venzel, for at have hjulpet os med dette arbejde, som allerede nu bliver brugt flittigt i delingen.

SLAGELSE

NÆSTVED

KORSØR

Alt glarmesterarbejde udføres • Termoruder / reparationruder • Spejle & glas efter mål • Billedindramning • Autoruder / Rep. af stenslag • Vinduer / Døre i træ & alu • Forsikringsarbejde

5852 0212 • 5852 4505 Langes Gård 13 • 4200 Slagelse 3/2012

9


Løjtnantsforeningens generalforsamling i Hamborg Af: SL K. Bechsgaard, 1 KMP/V UDDBTN/GHR (2.-4. marts 2012) Før kampen Fredag morgen den 2. marts tog løjtnantsforeningen (LTF) fra GHR til Tyskland mhp. at afholde foreningens årlige generalforsamling. 25 løjtnanter var opsiddet i en kornblomst-blå bus og på baggrund af oplysninger fra LTFs forkommando, ved LT Gregersen og LT Sørensen fra 1/II, infiltrerede vi Tyskerlandet via Jylland. Missionen var klar og kursen var lagt - LTF skulle ramme Hamborg fra nord og erklære byen inde NLT 4. marts. Vi ankom til Hamborg mere set end uset. Selvom den kornblomst-blå bus respekterede de 4 B’er, så var lyd disciplinen gået tabt under marchen …Hamborg vidste at LTF var til stede i byen! Gruppen sad af og modtog en overlevelsespakke i form af nøglekort til 8 mands stuer, hvide håndklæder (tak til depot Slagelse), morgenmadskuponer og en Gin & Tonic – HURRA!

Under kampen Efter et hurtigt douche og omklædning, jakkesæt med slips og/eller butterfly for de fleste, fimsede røde bukser med halsklud for andre, tog vi ud for at RECCE med stor støtte fra III GHR, som var stærkt repræsenteret. Vi opstøvede et traditionelt tysk spisested ”Old Commercial 10

3/2012

Room” (Deres hjemmeside er et besøg værd. Husk at slå lyden til. Den skaldede mand på forsiden er ejeren. Han havde i øvrigt et venligt øje til en vis LT). Efter velkomsttalen ved Høje formand der fremlagde nattens taktik – det meste var overladt til førervirke is æ r ef te r k l. 00:00 – blev løjtnanterne bespist, mens LT Bertelsen blot degusterede (læs: kiggede) på restaurantens hovedret som lød på kogt Eis Bein (svine skanke) med kartofler og tilbehør. Med fyldte maver og højt humør fortsatte løjtnanterne deres fremrykning til ”20UP”, et udkigstårn øst for St. Pauli. På det her tidspunkt var sikring-eskorte sektionen stadig på 100%, men der var funktioneringsfejl på mange af deres våbensystemer. Formålet med 20UP var at kortlægge morgendagens rute, nemlig at finde indbrudssted på Hamborg havn. 20UP blev imidlertid anvendt til at indhente helt andre efterretninger, hvilket ledte os på sporet af modstanderen, som havde oprettet stillinger dybt inde i St. Pauli.

Dagen derpå mødtes samtlige løjtnanter til morgenløb, for at vedligeholde formen og blive mentalt klar til dagens patrulje. Vi skulle besøge en bunker og en ubåd, dernæst på havne rundfart og endelig afholde LTFs generalforsamling, herunder middag i ”Casino Syd”. Besøget i Bunker Museum var interessant, særligt for de som forstod tysk. De øvrige måtte nøjes med at sidde og drømme sig 70 år tilbage i tiden, godt hjulpet af de meget realistiske lydeffekter der kørte i baggrunden under besøget. Herefter forskød vi til Hamborg havn, hvor det var blevet tid til frokost under havnerundfart. Her fik vi tilgang af PL Gerrit Sperling som var elev på den tyske udgave af VUT-I. Sperling havde aflagt besøg ved GHR i sommeren 2011, og havde i forbindelse med LTFs tur til Hamborg Livgardens repræsentant nyder det gode selskab.

(❯)


ydet en stor hjælp optil forkommandoens LUL A. Havneturen var en dejlig afslappende tur, hvor løjtnanterne blev introduceret for endnu en Hamborgsk delikatesse – Kolde øl og rå fiskesandwich… En sand fornøjelse og kulinarisk oplevelse. Vi blev sølandsat ved U-434, en pensioneret Sovjetisk ubåd, og blev mødt af en repræsentant fra Den Kongelige Livgarde, forklædt som japansk turist. Højdepunktet var da løjtnanterne skålede i portvin i ubådens officersmessen og da vi forvildede os ud på dækket, igen pga. sproglige og kulturelle misforståelse.

Senere indtog løjtnanterne Casino S, den tyske officers højborg. Det var her kampen skulle afgøres, og det skulle vise sig at være let. Der var kun sammenstød med to tyske officerer som kapitulerede uden modstand. LTF kunne derfor gennemføre Generalforsamlingen; bestyrelsen afgav sin beretning, AKOS blev gennemgået, årsregnskabet blev forlagt og budgettet blev godkendt – HURRA! Middagen i Casino S rummede alle de traditionelle aspekter som udgør en god, sjov og mindeværdig officersmiddag; de to tyske officerer PL Sperling

og KN Henrici blev udråbt til kammerater og inviteret med til bords. Vores gæst fra Ritmesterforeningen, holdt en tale hvor han roste LTF til skyerne og overraskede efterfølgende ved at holde sig vågen til lang tid efter kl. 21. Hestens tale blev holdt ved LT Barsøe og en Deutsche Laura var blevet lånt til formålet. Damernes tale blev ligeledes holdt ved undertegnede efterfulgt af diverse trompetersignaler spillet på fornemste vis af syv Husarer fra HESK. Det var en yderst vellykket aften og sejrsmarchen fortsatte i Hamborgs gader.

Efter kampen Hamborg blev erklæret inde den 4. marts 2012. Erfaringer fra kampen var at løjtnanterne fik lært hinanden bedre at kende. De fi k skabt gode uformelle relationer og har sammen fået nogle uforglemmelige oplevelser. Hamborg er en festlig by, med interessante kulturoplevelser og venlige mennesker. Alt i alt var turen var en stor succes, og vi ser alle frem til generalforsamling 2014, hvor vi atter drager til udlandet.

Husarene giver et nummer under middagen.

3/2012

11


Snarlig modtagelse af nye heste-transportere Af: MJ P.S. Thuesen (CH/HESK/GHR)GHR

Ved skrivelse fra Hesteskadronen til Hærens Operative Kommando (HOK) af 30 JAN 2009 blev en ny epoke vedrørende indkøb og anskaffelse af fire nye hestetransportere til Hesteskadronen iværksat. Mange møder med Forsvarets Materieltjeneste (FMT), skrivelser og mails er siden opstarten af projektet blevet gennemført vedrørende anskaffelse af nye transportere. Efter en meget lang periode ser det nu ud til, at hestetransporteren kommer til eskadronen. Hestetransporterne bliver opbygget på MAN lastvogne (MAN TGS) i Tyskland på fabrikken Böckmann, som fremstiller mange forskellige trailere herunder ”Horse Trucks”. Hvert vogntog kommer til at bestå af en ”hovedvogn” samt tilhørende ”kærre”. De fire vogntog er identiske og vil blive malet på samme måde som de gamle og nuværende hestetransportere. De første to transportere ud af fire transportere vil ankomme til Danmark 15 MAJ 12, hvorefter hestetransportere skal typegodkendes og efterfølgende synes ved en militær motorsagkyndig. Eskadronen forventer, at kunne gennemføre det kommende sommertogt med Regentparret primo

En hestekærre under opbygning.

juni 2012 med to nye hestetransportere og de to gamle og slidte hestetransportere. De resterende to hestetransportere hvoraf den ene udelukkende er en materiel- og mandskabsvogn vil forventelig tilgå eskadronen ultimo juni eller primo juli måned 2012. Ved modtagelse af de fire nye transportere vil Hesteskadronen i fremtiden være uafhængig af støtte fra civil hestetransport ved gennemførelse af statsbesøg eller togter for Regentparret, idet eskadronen herefter vil kunne transportere op til 52 heste med de nye hestetransportere og de to små trailere, som i dag allerede er ved eskadronen. Arbejdsprocesserne ved eskadronen gøres i fremtiden langt lettere til gavn for alle parter.

En af de nye hestetransportere klargøres før den skal males.

Arbejdsgruppen ved Hesteskadronen, som består af NK/HESK/GHR (PL T. Flint), GF/MEK (OS T. Bredde), MMEK (OKS-1 L. Dolmer), RIDINSTR (OKS-1 A. Sonne) og CH/HESK/GHR (MJ P.S. Thuesen) gennemførte 27 – 28 MAR 12 det første af to besøg ved fi rmaet Böckmann i Tyskland (ved Bremen), hvor arbejdsgruppen fik lejlighed til at se hvorledes de kommende transportere blev opbygget. Besøget blev gennemført i samarbejde med repræsentanter fra FMT og MAN i Danmark. Mødet eller besøget blev gennemført i en meget positiv atmosfære og eskadronen fik gode muligheder for, at fremkomme med forslag til justeringer og forbedringer på hestetransportere således, at Hesteskadronen med sikkerhed modtager nogle køretøjer, som til fulde lever op til alle gældende krav for transport af levende dyr (heste) i fremtiden. Hesteskadronen sender 24 – 25 APR 12 igen repræsentanter fra eskadronens arbejdsgruppe til Böckmann i Tyskland for her igen, at gennemføre besøg samt fremkomme med forslag til justeringer og forbedringer på de sidste to hestetransportere (en hestetransporter og en materiel- og mandskabsvogn), som er under opbygning. Ventetiden har været lang og i Hesteskadronen ser vi nu alle frem til, at de nye hestetransportere tilgår eskadronen.

12

3/2012


SJÆLLANDSKE LIVREGIMENT SOLDATERFORENING Stiftet den 25. november 1917. www.sjlr.dk Soldaterforeningerne So er hæren bag hæren Formand Helmer Christensen Vestensøvej 19, Lundforlund 4200 Slagelse Tlf. 5858 4255 Mobil 4017 5664 E-mail: hvc1940@hotmail.com

Næstformand/ Webmaster /Sekretær Hans Erik Bonde H.P. Christensensvej 22 4180 Sorø Tlf. 2487 7382 E-mail: herab@stofanet.dk

Kasserer Karsten V. Larsen Mosevej 2 4180 Sorø Tlf. 6172 5814 E-mail: karmedan@hotmail.com

Bestyrelsesmedlem Michael Rosenbæk Jasminvej 35 4200 Slagelse Mobil 2065 3480 mail@pejsehuset.dk

Motto: Tapper og Tro

Bestyrelsesmedlem Palle Piil Jensen Krænkerupvej 55, Havrebjerg 4200 Slagelse Mobil. 2623 5020 E-mail: ppiil@mail.dk Bestyrelsessuppleant Niels Olsen Søborg Hovedgade 142A, 2. tv. 2860 Søborg Mobil 2149 2214 Fast 3969 2234 E-mail: i-n@olsen.mail.dk

Stor tilslutning til den årlige generalforsamling i Sjællandske Livregiments Soldaterforening/ 4. Regiment. Traditionen tro blev Jens P. Nielsen valgt til dirigent og foreningens næstformand, Hans-Erik Bonde udpeget til referent.

Torsdag, den 22. marts 2012 var indkaldt til generalforsamling i foreningen i Peder Aalborgstuen på Antvorskov Kaserne. Ca. 13 % af medlemmerne (27) mødte op og det var det største antal i flere år.

Som stemmetællere, hvis det skulle blive nødvendigt, blev enstemmigt valg t Hans Erik Hansen og Per Østrup.

Det var derfor en glad formand, som kl. 1900 kunne byde velkommen til både unge og ældre medlemmer. Heriblandt et af foreningens æresmedlemmer, Leif Hattig, som netop er fyldt 85 år med udgangen af maj måned.

(❯) 3/2012

13


Herefter blev generalforsamlingen påbegyndt med at forsamlingen mindedes 2 æresmedlemmers ”fratræden” fra tjenesten. Oberst Jørgen Østerby afgik ved døden ved udgangen af juni måned og Oberst Niels C. Larsen afgik ved døden få måneder senere. Formanden udtalte et ”Æret være Deres minde”.

Formandens beretning.

Danske Soldaterforeningers Landsråd (DSL). Medlemstallet pr. 31/12 2011: Der er 24 foreninger tilsluttet på landsplan. Pr. 31/12 2010: 31.226 medlemmer Pr. 31/12 2011: 34.869 medlemmer 4 Foreninger har meldt sig ud. Hovedorganisationen for Officerer i Danmark har meldt sig ind.

Københavnske Soldaterforeningers Sammenslutning (KSS). Henset til, at vores forening har hovedsæde i Slagelse, har vi meldt os ud af KSS med virkning fra 31/12 2011.

Beretning for året 2011. Bladet Gardehusaren har i årets løb kostet os ca. 25.000,- kr. for 6 numre pr. medlem. Ved DSL Landsrådsmøde på Nr. Uttrup Kaserne 2. april deltog formanden. På mødet var der spænding om De Blå Baretter ville melde sig ud af DSL. Det endte med, at De Blaa Baretter forsætter deres medlemskab. Den 28. april blev afviklet Hjemmeværnskoncert på Antvorskov Kaserne, hvor foreningen sammen med De Danske Forsvarsbrødres Slagelseafdeling stod for ølsalget. Der blev ca. 2.000,- kr. til deling mellem de to foreninger. Den 4. maj blev afholdt den tradi14

3/2012

tionelle mindehøjtidelighed i Sct. Mikkels Kirke i Slagelse, hvor Michael Rosenbæk og formanden deltog med foreningens fane. Den 14. maj afholdt De Blå Baretter deres årlige jubilarstævne på Antvorskov Kaserne, hvor foreningen stillede Peder Aalborgstuen til rådighed med salg af forfriskninger samt mulighed for udveksling af gamle minder fra tiden i FN-tjenesten. Her stod formanden for ølsalget. I dagene 15. – 19. juni deltog foreningen i Nordisk Stævne i Sessvollmoen i Norge sammen med kammerater fra Norge, Sverige og Finland. Fra os deltog Hans-Erik Bonde, Palle Piil Jensen og formanden. Det blev til tre gode og oplevelsesrige dage, hvor vi bl.a. glædede tre nordiske kammerater med tildeling af vores 90 års jubilæumsmedalje. Den 5. september fejredes Den nationale flagdag på Antvorskov Kaserne, hvor formanden deltog med foreningens fane. Den 10. september kunne DSL fejre 75 års Jubilæum i Sønderborg. Her deltog Niels Olsen, Per Küster og formanden. Der var parade med kransenedlæggelse og efterfølgende spisning på Sønderborg Slot. Så kom vi frem til den 17. september, hvor vort eget soldaterjubilæum blev fejret sammen med Danske Gardehusarforeninger på Antvorskov Kaserne. Regimentet havde i dagens anledning etableret Åbent Hus med bl.a. materieludstillinger. Vi havde den ære, at den ældste jubilar kom fra vores forening. Heinrich Jenrich var 95 år og kunne fejre 75 års jubilæum. I dagens anledning var han sammen med sit barnebarn, som kunne fejre 25 års jubilæum. Vores allesammens regiment kunne den 17. november fejre sin 398 års fødselsdag. Formanden var inviteret til at deltage. Den 25. november var det så tid til julefrokost for bestyrelsen med damer. Ved åres udgang var vi 222 medlemmer, hvilket stort set er uændret. Der er i årets løb afholdt 4 bestyrelsesmøder. Beretningen blev afsluttet med en stor tak til bestyrelsen, Gar-

dehusarregimentet, De Danske Gardehusarforeninger samt øvrige samarbejdspartnere.

Beretningen blev enstemmigt taget til efterretning.

Aflæggelse af regnskab. Kassereren gennemgik det reviderede regnskab og trak en post frem omkring kursregulering med et tab på 34.126,86 kr. Det var en oplevelse, som mange i hele landet havde været udsat for, hvis man havde investeret i værdipapirer. En lille trykfejl i teksten om modtagne gaver på udgiftssiden vakte lidt jubel. Herefter blev regnskabet enstemmigt godkendt, hvorefter kassereren på foreningens vegne suspenderede generalforsamlingen og bød på en forfriskning.

Budget for det kommende år. Budgettet for det kommende år vil følge samme linie som 2011. Budgetforslaget blev enstemmigt godkendt.

Fastsættelse af kontingent fra 1. januar 2013. Kassereren foreslog på bestyrelsens vegne, at kontingentet forblev uændret. Kontingentet blev vedtaget enstemmigt.

Året 2011 for Peder Aalborgstuen. Formanden kunne orientere om, at økonomien i stuen fortsat er tilfredsstillende. Det kan vi takke de mange unge mennesker for, som hver tirsdag aften tilbringer dele af deres fritid i stuen. Der afholdes også sammenkomster i forbindelse med højtider og hjemsendelser ligesom tidligere i beretningen nævnte arrangementer hjælper til. Sidste år havde vi en likvid beholdning på omkring 66.000,00. kr. Vi støtter K F U M Soldaterhjem ved at have en reklame på deres kantinevogn for soldaterforeningen. For det yder vi 500,00 kr. om året. Sidste år blev det på generalforsamlingen vedtaget, at Peder Aalborgstuen skulle betale for deltagelse i Nordisk Stævne for op til tre mand, et beløb som blev på 6.100,00 kr. Min (formandens) arbejde for stuens (❯)


virke, er ulønnet, men i stedet for betaler stuen bestyrelsens julefrokost, hvor damerne inviteres med. Formandinden står for dette praktiske arbejde, som i 2011 beløb sig til 1.200,00 kr. for 11 personer. Stuens samlede udgift blev i 2011 på 7.800,00 kroner. Med opgørelse af kasse- og lagerbeholdning pr. 31. december 2011 er resultatet på 65.836,00 kr. Ministeriet for Fødevarer (Fødevarestyrelsen) kommer ikke mere på tilsyn, da Peder Aalborg Stuen ikke mere skal være registret som fødevarevirksomhed.

Formanden takkede dirigenten for sin måde at lede forsamlingen på. Som afslutning takkede formanden Per Küster for virket som kasserer og udtrykte ønsket om, at han fortsat kom i foreningen.

Valg af revisor. Finn Andersen blev genvalgt for to år. Valg af revisorsuppleant. Finn Ib Jensen blev genvalgt for to år.

Orienteringen blev taget til efterretning.

Indkomne forslag. Ingen.

Derefter blev budt på et let traktement med forfriskninger.

Valg af bestyrelsesmedlemmer: Formand. Helmer Christensen blev genvalgt for yderligere to år. Kasserer. Karsten Vladimir Larsen blev af næstformanden præsenteret som afløser for Per Küster for et år. Karsten kunne på grund af arbejde ikke være tilstede, men havde indgivet fuldmagt til at blive valgt. Uden modkandidater blev Karsten nyvalgt som kasserer.

Valg af fanebærersuppleant. Finn Ib Jensen blev ny valg t til posten.

Eventuelt. Under eventuelt var det tid at hædre foreningsjubilarer, som var:

25 år Flemming Jensen, Blåhalsevej 6, Kongsmark, 4200 Slagelse John Leger, Toggangen 38, st.th., 2730 Herlev som begge var tilstede.

40 år Onni Olavi Hiltunen, Tolstrupvej 80 C, Havbyrd, 4100 Ringsted som ikke var til stede, men vil få tegnet tilsendt.

Valg af 1 bestyrelsesmedlem for to år. Palle Piil Jensen blev genvalgt for to år. Valg af 1 bestyrelsessuppleant for to år. Niels Olsen blev genvalgt for to år.

(❯) 3/2012

15


Spændende arkivalier efter afdøde soldaterkammerater. Af: Webmasteren, Hans Erik Bonde På det seneste har soldaterforeningen modtaget scrapbøger, foto og andet godt fra afdøde soldaterkammeraters pårørende.

Senest er modtaget en stor mængde billeder og avisudklip fra pårørende til menig 950 af årgang 1948 August Emanuel Viggo Svane, som var indkaldt til 5 Kompagni (Skytskompagniet) af 17. Batallion til Roskilde Kaserne 11. november 1948 og dagen efter forlagt til Holbæk Kaserne. Hjemsendt 15. november 1949 fra Slagelse Kaserne.

Efter endt grundlæggende uddannelse og øvelser på Sjælland, blev kompagniet sendt til tjeneste i Tyskland i området omkring Aurich vest for Bremen.

BTNCH: Oberstløjtnant V. Gyth

Materialet opbevares ved soldaterforeningen og vil kunne gennemses i Peder Aalborgstuen efter forudgående aftale.

Adjudant: Premierløjtnant N. Aa. Rye-Andersen. Kompagnichef: Kaptajn E.H. Andersen. Næstkommanderende: Premierløjtnant K.G.S. Mortensen.

Ifølge billeder og avisudklip gik meget af tiden med idrætskonkurrencer mod enheder fra Brigaden og andre allierede i området.

Her bringes et lille udsnit fra samlingen. Måske enkelte af vore ældre medlemmer kan nikke genkendende til det.

Kommandoofficer: Officiant H.K. Nielsen. Her er jeg på vagt (950 Svane).

(❯) 16

3/2012


Overdragelse af kassererjobbet Tirsdag, den 17. april 2012 blev den nye kasserer Karsten V. Larsen sat ind i jobbet ved et formiddagsmøde på Antvorskov Kaserne. Karsten V. Larsen ønskes held og lykke med jobbet af Per Küster.

VI SÆTTER TRYK PÅ DIT BUDSKAB Levering i små og store oplag!

Ordretelefon: 5853 0011  reklamebrochurer  annonceproduktion  papirlinie  designmanual  plakater & streamers  imagekataloger  medlemsblade  direct-mail materialer

www.slagelsetryk.dk

tlf. 5853 0011 info@slagelsetryk.dk . Rosengade 7 C 4200 Slagelse

(❯) 3/2012

17


Den 18. marts 2012 glemmer Formand Helmer ikke lige med det samme.

Guldbryllup Natten til den 18. marts 2012 var der en del larm på gårdspladsen foran Birthe og Helmers hus på Vestensøvej i Lundforlund syd for Slagelse. Det næste billede afslører hvorfor.

Der må dog have været tid til træning med brudevalsen, som blev danset pænt.

Tillykke!

40 ÅR R 10 .0 6 . M ic h a e l S an d e B a gø e, Gadestævnet 44, 2650 Hvidovre 45 ÅR 21.06. Lars Munch Svendsen, Skærbyager 3, 4500 Nykøbing Sj.

Birthe og Helmer har fået lidt ekstra udstyr anlagt. Birthe og Helmer på deres guldbryllupsdag.

Lidt humoristisk kan man sige, at en af de væsentligste grunde til, at denne dag er oprandt er, at Helmer hver tirsdag aften i mange år har givet Birthe denne aften som friaften. Helmer skulle nemlig til ”sin” stue på kasernen og beværte mange af de unge soldater i Peder Aalborgstuen. Siden årtusindskiftet har hovedparten været fra Hesteskadronen.

Senere på formiddagen aflagde et lille kommando fra Hesteskadronen besøg for at takke Helmer for indsatsen i stuen og Birthe for, at hun gav ham denne friaften. Efter et flot indslag, som også overværedes af en del af gæsterne, var det tid for guldbrudeparret at sige tak.

60 ÅR 27.06. Christian Lind Skov, Frejsager 2, 6500 Vojens 28.06. Per S. Thuesen, Bøstrupvej 45, 4200 Slagelse 07.07. Flemming Hajslund, Lærkehøj 13, 2605 Brøndby 70 ÅR 06.08. Helge Friis Pedersen, Lindebjerg 47, Lindebjerg, 5474 Veflinge

Peder Aalborgstuen Stedet hvor soldaten slapper af, og hygger sig i godt kammeratskab Kig ind - åben hver tirsdag kl. 1830 - 2200

Tak for indsatsen.

I forbindelse med udsendelse af APR-nummeret af Gardehusaren, har enkelte meldt tilbage, at de pr. 25. april endnu ikke har modtaget bladet. Skulle det samme ske for dig ved en senere lejlighed, bedes du ringe på et af følgende numre og angive dit 4-cifrede nummer fra bagsiden af bladet: Tlf.: 55 78 77 60 på onsdage mellem kl. 1000-1200 eller Tlf.: 55 73 04 47 eller sende en mail til freddyjr@mail.dk Hilsen Hans-Erik Bonde Webmaster 18

3/2012


Danske Gardehusarforeninger 5.

Gardehusarforeningen København Generalforsamlingen 2012 Ordinær generalforsamling afholdtes 19. marts.

Uændret kontingent, kr. 200,-, vedtoges. 6. Formanden genvalgtes. 7. Erik Jensen genvalgtes som suppleant, Svend Greve nyvalgtes. 8. Mogens Westendahl genvalgtes som revisor. Jørgen Konge valgtes som revisorsuppleant. 9. Joe Hansen og Jan Rørne genvalg tes som fanebærer og reservefanebærer. 10. Jørgen Konge foreslog, at man søger kontakt med gamle gardehusarer via Facebook.

KSS-Skydning 1. 2.

3. 4.

Svend Greve valgtes som dirigent. Formanden mindedes afdøde medlemmer og udtalte mindeord over Anders Norsmark og Børge Riisager. Han fortalte om årets vigtigste begivenheder: Nytårsbesøg hos Hesteeskadronen på Christiansborg, feltgudstjenesten i staldene, bowlingaftenen, generalforsamlingen, besøget på Veteranhjemmet, Bak kefrokosten, jubilarstævnet og besøget på Politimuseet. Deltagelsen fra medlemmernes side havde ikke været tilfredsstillende, ved sidstnævnte arrangement havde der kun været 6 medlemmer til stede. Herefter gav Arne Pedersen en redegørelse for gardehusarforeningernes fremtid og præsidiets oplæg herom. Han nævnte, at den nuværende bestyrelse er ved at være træt og udgået for ideer, og han sagde, at foreningen nu har tre muligheder, der skal undersøges inden næste generalforsamling, hvor der skal træffes endelig afgørelse om foreningens fremtid: a. finde en ny bestyrelse, b. underlægge sig en anden gardehusarforening, c. blive medlemmer direkte under præsidiet. Ole Jacobsen fremlagde regnskabet, der godkendtes. Der var ingen indkomne forslag.

Ved Københavnske Samvirkende Soldaterforeningers skydning den 19. marts 2012 repræsenterede Kim Jønsson Gardehusarforeningen København. Han fik 180 points.

Facebook Vi er kommet på facebook. www.facebook.com /378387448851897 find den og "synes godt om", så bliver du opdateret med arrangementer.

Garderhusarforeningen Frederiksborg Amt 100 År RUNDET Det var et brag af en fest, da Gardehusarforeningen Frederiksborg Amt fejrede sit 100-års jubilæum på Præsiden for Danske Gardehusarforeninger Ib Hedegaard Sørensen i samtale med chefen for Hesteeskadronen, major Per Thuesen og chefen for Gardehusarregimentet oberst T.M. Paulsen.

Så er det om at holde tungen lige i munden når obersten for Gardehusarregimentet Tommy M. Paulsen, formanden for GHF for Frederikssund og omegn John Winther Hansen og formanden for den jubilerende forening Bjarne Jensen skal fæstne fanepladen, som er en foræring fra GHF for Frederikssund og Omegn.

Skævinge Kro. 81 deltog i festen. Da man havde sat sig til bords, førte fanebæreren Kai Andersen fanen ind til estandardmarchen spillet af de 6 trompetere med paukeslager, som også leverede musik under spisningen. Efter at formanden, Bjarne Jensen havde budt velkommen, indledtes spisningen, som var en lækker 3-retters middag. Blandt festtalerne var chefen for Gardehusarregimentet, oberst T.M.Paulsen; senere talte præsidenten for Danske Gardehusarforeninger oberst, kammerherre Ib Hedegaard Sørensen. Chefen for Hesteeskadronen, major Per Thuesen leverede en munter tale, hvorunder han udbragte Hestens skål, hvorefter vi måtte op at stå på stolene, og så sang vi kling kling klang. Desuden kom 267903 Kastrup, alias Viggo Larsen med et muntert indslag. Under desserten underholdt 2 syngepiger til harmonikaakkompagnement med forskellige lystige viser og gags. Hele arrangementet blev styret med sikker hånd af aftenens toastmaster 409319/59 Kokkedal, Svend Erik Pedersen. Efter spisningen blev der spillet op til dans, medens kaffen blev serveret i det tilstødende lokale. Naboforeningen, Gardehusarforeningen for Frederikssund og Omegn, forærede foreningen en faneplade, (❯) 3/2012

19


som blev slået i samme aften. Fra præsidiet fik vi også en faneplade, men denne vil først blive slået i under fugleskydningen den 3. Juni. Bjarne Jensen/Poul Schjellerup

Festens yngste deltager, hjemsendt husar Sydhavn/2008 Kira Johanne Bech med sin stolte morfar, foreningens kasserer Jørgen Bech og Kiras mand, husar Frederiksværk/2008 Jess David Petersen.

Nedenstående indlæg er modtaget med anmodning om optagelse fra næstformand i Gardehusarforeningen Frederiksborg Amt, Jørgen Petersen:

Efter festen Den 10. marts afholdt Gardehusarforeningen sit 100 års jubilæum. Der var lagt mange gode kræfter i at gøre det til en hyggelig og mindeværdig aften. Der var da også en hyggelig og god stemning lige fra starten, ikke mindst takket være 6 trompetere og en pauke, venligst udlånt af hesteskadronen. Husarerne er blevet kønnere siden jeg lå inde i 55. Som æresgæster deltog regimentchefen Oberst T.M. Paulsen, samt Præsidenten for Gardehusarforeningerne Ib Hedegaard Sørensen. Begge de herrer pointerede i deres taler, hvor vigtigt arbejdet i Gardehusarforeningerne er, og hvor vigtigt det er, at vi fortsætter dette arbejde, men ingen af dem gav anvisning på, hvordan vi får de unge husarer til at melde sig ind i foreningerne, endsige deltage i bestyrelsesarbejdet. I de 17 år jeg har siddet i bestyrelsen, har vi haft 4 unge bestyrelsesmedlemmer under 30 år. De har for længst forladt bestyrelsen, og gennemsnitsalderen i bestyrelsen i dag er omkring 75 år. 20

3/2012

Tilgangen af nye medlemmer kan slet ikke holde trit med afgangen. Når dette er sagt, var medlemstallet ved årsskiftet 130. Af disse 130 havde kun 29 fundet det ulejligheden værd, at deltage i vores 100 års jubilæum. Af disse 29 var de 10 fra bestyrelsen. Det er simpelthen for dårligt! Festen var annonceret i god tid i Gardehusaren. Der blev sendt personlige invitationer til alle medlemmer, men kun 19 medlemmer udenfor bestyrelsen kunne afse tid til at deltage. Når man spørger om årsagen til ikke at deltage, ja så rækker undskyldningerne lige fra: ”Jeg syntes det var for dyrt” til at ”svigermor kom på uventet besøg”. Vi har ikke noget ønske om at tvinge medlemmerne til at deltage i vore arrangementer, men er medlemmerne ikke interesserede, hvorfor så arrangere noget?? Hvorfor så opretholde foreningen? Det bliver stadig vanskeligere at få folk til at deltage i bestyrelsesarbejde. Vi har allerede skåret ned på antallet af bestyrelsesmedlemmer, og jeg forudser, at vi kommer til at skære yderligere ned. I en af vores smukke nationalsange lyder det ”for de gamle som faldt er der ny overalt, de vil møde hver gang der bliver kaldt”. Hvor bliver de af?? Lad os se det i øjnene. År for år er deltagelsen til vores arrangementer blevet ringere og ringere. Det er Tordenskjolds soldater der kommer, og efterhånden som de også falder bort – ja så er det bare slut. Det var en god fest, men medlemmerne svigtede. At desserten (Fragilitetårne med friske bær) ikke var hvad den udgav sig for, er en anden sag, som vil blive klaret andet sted. 268161/55 ”Usserød” Jørgen Pedersen

Gardehusarforeningen for Fyns Stift 60 års stiftelsesdag Fredag den 20. april fejrede Gardehusarforeningen for Fyns Stift sin 60 års stiftelsesdag. I alt 70 forventningsfulde ”gamle” husarer, de fleste med ægtefæller, mødtes i Frimurerlogens lokaler i

Odense. Fra regimentet var mødt syv kvindelige gardehusarer fra Trompeterkorpset og til fanfare blev gæsterne kaldt til bords. Regimentschefen, oberst, kammerherre Tommy Paulsen og Præsidenten for Danske Gardehusarforeninger, kammerherre, oberst Ib Hedegaard Sørensen, begge med fruer blev ført ind til tonerne af ”Regimentschefens Signal”. Til tonerne af Gardehusarregimentets Estandart March blev foreningens fane ført ind. Blandt øvrige deltagere var DGHF vicepræsident Hans Chr. Nielsen og ærespræsident Peer Høegh-Guldberg med damer samt formændene for gardehusarforeningerne for Frederiksborg Amt, Frederikssund og omegn, Møn og Sydsjælland, Nordvestsjælland og Sydjylland. Efter formand John Brauers velkomst uddelte Præsidenten i alt otte årstegn: to 60-årstegen til ”Nørreby” Carl Lundahl Jeppesen og ”Ulkebøl” Svend Christensen; to 50-årstegn til ”Frørup” Andreas Hansen og ”Birkerød” Mogens Dalhus; to 40-årstegn til ”Tørring” Jørgen Juul Wielandt og ”Kerteminde” Erik Adolf Bue Hansen samt to 10-årstegn til ”Korint” Kurt Kamuk og ”Sandbjerg” Finn Nielsen. Herefter udnævnte formanden 60-års jubilaren Carl Lundahl Jeppesen til nyt æresmedlem. Det anden 60-års jubilar Svend Christensen var foreningens første formand 1952-62 og allerede æresmedlem. Formanden gav herefter en meget kort omtale af foreningens tilblivelse og nævnte bl.a. at bestyrelsesmedlemmerne var ”langtidsholdbare”, f.eks. var både han og kassereren kun den fjerde indehaver på deres respektive poster gennem de forløbne 60 år. Inden serveringen gav trompeterne og den enlige tamburslager nogle numre fra Trompeterkorpsets repertoire, bl.a. Major Mentz March. Middagen bestod af helstegt svinekam med sprød svær, dertil æble med gele, svesker, hvide og brune kartofler samt rødkål, asier og skysauce. Derefter hjemmelavet Hawaii is med chokoladestykker, ananas, mandler og jamaicarom. (❯)


I forbindelse med jubilæet var der fremstillet en 60-års erindringsmedalje, som blev tildelt alle deltagende husarer, medens damerne hver fik en hvid rose. Chefen for Gardehusarregimentet overbragte herefter sin og regimentets lykønskning og omtalte det seneste hold husarer i Afghanistan, som heldigvis hidtil ikke havde haft nogen tilskadekomne. Han understregede vigtigheden af at have god opbakning fra gardehusarforeningerne. Til sommer vil HM Dronningen besøge Fyn og Hesteskadronen vil 6. juni ledsage Majestæten gennem Faaborg og 8. juni gennem Middelfart. Herefter udbragtes et trefoldigt leve for GHR. Præsidenten lykønskede ligeledes foreningen med de 60 år og fremhævede den som en af de velfunderede og velfungerende. F.eks. havde han for et par måneder siden kontaktet formanden og bedt om opbakning til et hold hjemsendte Afghanistan-veteraner på AMU-kursus på Fyn. Tilsagnet kom prompte og der blev arrangeret bowling m.m. samt sørget for likvid støtte fra et par fynske bryggerier. På det seneste havde der været en medlemsfremgang, og han så med fortrøstning fremtiden i møde. Efter at have overrakt en faneplade til markering af dagen udbragtes på Præsidentens opfordring et trefoldigt leve for GHF for Fyn. 60-års jubilaren Carl Lundahl Jeppesen takkede herefter for den hæder, der var blevet ham til del, og han gav udtryk for sin stolthed over at have været gardehusar og sin glæde over sit medlemskab af den fynske GHF, selvom han gennem mange år har boet i Ølgod. Hans ophold på Ollerup gymnastikhøjskole og hans værnepligt ved GHR havde haft meget stor betydning for ham gennem livet. Som afslutning på aftenen blev der serveret kaffe og kransekage i tilstødende lokaler, medens sopranen Marianne Hansen, akkompagneret af Marie Sønderby Larsen, sang og spillede til fryd for øret og mangen husarøjne.

En vellykket fest sluttede ved midnatstide, da mange havde langt hjem.

Generalforsamling 2012 Efter at have mindet to medlemmer, der i årets løb var afgået til ”Ryes Brigade”: ”Røjle” Asger Bennetsen og ”Nørby” Knud Bent Nielsen, overrakte formanden to årstegn: 25 års tegnet til Ole Olsen og 10 års tegnet til Brian Rasmussen. Ole Olsen blev valgt til dirigent og konstaterede generalforsamlingens lovlighed. Herefter aflagde formand John Brauer beretning: Han omtalte bl.a. repræsentantskabsmødet 15. maj 2011, hvor der blev vedtaget ny struktur for gardehusarforeningerne. Vi skal derfor have tilpasset vore egne vedtægter til de nye ændrede realiteter, men det kan først ske til næste års generalforsamling. Hjemvendte hold fra Afghanistan skal fremover på en slags ugekursus under AMU, og 15. marts skal vi prøve at stable et arrangement på benene for 120 hjemvendte husarer. Formanden sluttede med at takke bestyrelsen for godt samarbejde i årets løb. Herefter aflagde kassereren, Jørgen Wielandt, det reviderede regnskab for 2011, der balancerede med kr. 47.367,12 efter årets overskud på kr. 5.981,66. Såvel formandens beretning som regnskabet blev godkendt.

på repræsentantskabsmødet i maj. Fra Kurt Kamuk kom forslag om husartræf ved Dansk Varmblodsstævne i Herning og Jørgen Møller genfremsatte sit forslag om bustur til London for at bese de kongelige stalde. Som overkommeligt alternativ foreslog Finn Nielsen en bustur til Christiansborg og de derværende stalde.

Fredag 15. juni kl. 19.00: Valdemarsdag fejres i Den Fynske Landsby. Faner møder ved den firlængede gård med vandmøllen kl. 18.30. Søndag 17. juni (Kr. Himmelfartsdag) kl. 14.00: Blomsternedlæggelse ved Svendborg krigergrave. Faner møder på Torvet kl. 14.40.

Fredag 6. juli kl. 10.00: Blomsternedlæggelse på Odense Assistensk irkeg ård (af snit tet ve d Falen-Vandværksvej-Ansgar Anlæg, litra O) i anledning af slaget ved Fredericia 1849. Erindringsmedaljen i anledning af foreningens 60 års jubilæum kan fortsat erhverves ved indbetaling af kr. 75,- til konto i Danske Bank 1551 9207201 eller på det udsendte girokort, Giro-nummer 920-7201. Husk navn. Bestyrelsen ønsker alle medlemmer en rigtig god sommer. Bestyrelsen

To bestyrelsesmedlemmer, Poul Hansen og Kim Petersen, havde overraskende meddelt, at de ikke ønskede at fortsætte i bestyrelsen. I deres sted valgtes for to år Henning Terndrup og Brian Rasmussen.

Gardehusarforeningen Østjylland Fugleskydning 2012

Suppleanterne Arne Jørgensen og Bjørn A.H. Hansen genvalgtes for ét år. John Ulrik Pedersen genvalgtes som revisor for to år, medens Erland Thrane Sørensen genvalgtes som revisorsuppleant for ét år. Erik Atzen genvalgtes som fanebærer for ét år ligesom Ole Olsen valgtes som suppleant for fanebærer. Under eventuelt fremsatte Jørgen Wielandt nogle bemærkninger til struktur- og vedtægtsændringerne

Gardehusarforeningen Østsjælland afholder den årlige fugleskydning lørdag den 30. juni kl. 0900 på Tubæk Skyttecenter ved Præstø. Skydekort købes på banen. Vi starter med at spise vores medbragte morgenmad, hvorefter sidste års fuglekonge starter skydningen. Der skydes indtil fuglen er nedlagt, dog senest til kl. 1600. Derefter spises medbragt frokost, hvor under præmier uddeles og den (❯) nye fuglekonge udtrækkes. 3/2012

21


Dagen slutter med hyggeligt samvær. Tag gerne venner og bekendte med, så vi kan blive mange og dermed få det sjovere. Øl og vand kan købes på banen.

Formanden sluttede sin - i øvrigt fyldestgørende beretning med tak til sin bestyrelse og sidst, men ikke mindst, til vore medlemmer for stor opbakning og ditto tilslutning ved vore arrangementer.

Bestyrelsen

Regnskabet v. kassereren viste gode takter. Forslaget fra bestyrelsen om kontingentforhøjelse blev vedtaget. Valg til bestyrelse var genvalg over hele linien, ligesom både revisor og fanebærer blev genvalgt.

Gardehusarforeningen Møn og Sydsjælland Generalforsamlingen 2012 29 Husarer, (47,5% af vore medlemmer) var samlet om et veldækket bord på ”Ny Gammelsø”. Kl. 1800 fik vi serveret oksekødssuppe og peberrodskød. Snakken gik livlig under spisningen, og da klokken rundede 1940 blev der beordret strække ben pause i 10 min. Kl. 1950 tog formanden ordet, bød forsamlingen velkommen og rettede en særlig velkomst til aftenens gæst, oberst, kammerherre T.M. Poulsen. Herefter kaldte han 338630 ”Svedsmarke” samt 123479 ”Elmelunde” frem for at hædre dem med henholdsvis 25 og 60 årstegn, som et synligt bevis på lang og tro loyal tjeneste som medlem i vores forening. Generalforsamlingen tog sin begyndelse kl. 2000. Henrik Rasmussen valgtes som dirigent. Formandens beretning om årets gang i foreningen: nævnte bl.a. vores deltagelse med fanen ved jubilarstævnet, ISAF hold 11 hjemkomstparade fra Afghanistan og senest ved Majestætens 40 års regeringsjubilæum. Omtalte vores fællesmøde med den lokale Garderforening, Marineforeningen og Forsvarsbrødrene, hvor GHR kontaktofficer, Major og Chef for garnisonsstøtteelementet Tommy Rasmussen samt regimentsfeltpræst Andreas Christensen fortalte om deres arbejde med udsendte soldater, sårede og faldne, samt forholdet til deres familier og pårørende. Det var et godt møde, med en god tilslutning, hvor tilhørerne fik indsigt i hvad forsvaret gør for vore udsendte soldater, før, under og efter udsendelsen. Stor ros til regimentet og de to foredragsholdere. 22

3/2012

Gardehusarforeningen Jylland Generalforsamlingen den 31. marts 2012 på Simmersted Kro. 1.

Valg af dirigent og stemm e t æ l l e r. D i r i g e n t : K e l d L arsen. Stemmetæller: Ole Pedersen og Hans Pedersen.

2.

Formandens beretning. Tage Gjesing Hansen læste sin formandsberetning op. Den blev enstemmig godkendt. Formandsberetningen kan ses på www.danskegardehusarforeninger.dk.

3.

Fremlæggelse af regnskab. Jens fremlagde regnskabet, som blev godkendt enstemmigt. I indeværende regnskabsår er der udsendt girokort til 104 medlemmer, heraf har 84/90 indbetalt deres kontingent for indeværende år. Der var debat omkring, hvordan vi holder på medlemmerne. De unge tilmelder sig DGHF (30 ud af 40) med evt. senere overflytning til lokal foreninger. Medlems fremgang i DGHF inden for det sidste år er fra 1460 til over 1600 medlemmer i alt på landsplan. Ib Hedegaard Sørensen fortalte om, hvordan man holder på nye medlemmer og foreningerne.

4.

Indkomne forslag. Bestyrelsesantallet reduceres fra 7 til 5 i 2013. Dette skal med på dagsorden til næste års generalforsamling under vedtægtsændringer.

5.

Vedtægtsændringer. Alle medlemmer på Generalforsamlingen fik udleveret forslag til ændringer af vedtægter. Vedtægtsændringer skal være punkt på næste års dagsorden til generalforsamlingen. Vedtægtsændringerne kan ses på www. danskegardehusarforeninger.dk.

Dirigent og formand sluttede med tak for god ro og orden og motiverede et trefoldig leve for vores forening. Herefter fik Regimentschefen ordet, og vi fik en god og grundig redegørelse fra hverdagen ved vores gamle regiment, ligesom der blev løftet en flig af programmet til regimentets 400 års jubilæum, en fest vi alle glæder os til. Stor tak til obersten fordi vi fik del i din hverdag. Sluttelig, tak til de fremmødte og husarhilsen, Bestyrelsen

Sommerudflugt 2012 Ef ter en veloverstået og godt besøgt generalforsamling er turen kommet til vores sommerudflugt, som i år går til Bogø onsdag den 13. juni kl.1800. Vi mødes på Bogø Kost- og Idrætsefterskole, Bogø Hovedgade 57. Vi starter med spisning af den medbragte mad, medbring bord, stol, og evt. andet tilbehør. Når vi er kommet igennem måltidet, vil vi få et indblik i hvad der rører sig på en moderne idræts- og kostskole, ligesom vi også vil få forevist skolens ridecenter. I tilfælde af dårligt vejr prøver vi som vanlig at komme under tag. Efter rundtur/beretning drikker vi vores medbragte kaffe/the. Kammerater mød talstærkt op, tag gerne venner og bekendte med og lad os håbe på en god aften i hinandens selskab. Vel mødt og på glædelig gensyn, Bestyrelsen.

6. Valg til bestyrelsen og suppleanter. På valg til bestyrelsen: Svend Åge Andersen, Genvalg for et år. Hans Adler, Genvalg for to år. På valg som suppleanter: Harry Jensen, Genvalg. (❯) Hans Pedersen, Genvalg.


7.

Valg af revisorer og suppleant. På valg som revisor: Per Christiansen, Genvalg. På Valg som suppleant: Knud Erik Bødker, Genvalg.

Asien blive et mere farverigt sted, idet der fl ytter fem tokaygekkoer og fem daggekkoer ind her. Vi mødes udenfor kl. 1000 og går samlet ind i regnskoven. I regnskoven kan vi spise vores medbragte mad. Vi kan starte med medbragte rundstykker og kaffe.

8. Valg af fanebærer. På valg: Tage Gjesing Hansen, Genvalg. 9.

Evt. Knud Erik Bødker roste Gardehusarbladet. Knud Erik fortalte også om, at klæbemærket til bilerne med Gardehusarlogoet vækker positiv opsigt. Han takkede også bestyrelsen for et godt arbejde.

Hans Pedersen - 40 års tegn.

Hvis I synes, at der er tid til det, kan vi gå over gaden til Kejsergården, som er et håndværkermuseum, som indimellem er levendegjort.

Forslag til sommerudflugt: Kejsergården i Randers, Randers Regnskov, Hvidsten Kro, Borris skydeterræn (Bertel Jensen), Fur og Fur museum. Tildeling af Æreskors og Årstegn til: Tak og Ære: til Egon Pedersen (har været i bestyrelsen siden 2005). 40 års tegn: til Hans Pedersen. Damernes Tak og Ære: til Alma Bastrup Eriksen (sekretær for kassereren siden 2005). Svend Åge Andersen og Hans Adler skulle også have haft Tak og Ære for deres bestyrelsesindsats, men de var desværre ikke tilstede. De vil få Tak og Ære overrakt ved en senere lejlighed. Besøg gardehusarforeningens hjemmeside www.danskegardehusarforeninger.dk her kan du altid få nyhederne fra foreningen. Bestyrelsen Alma Bastrup Eriksen - Damernes Tak og Ære.

Vi vil så gå rundt i regnskoven, til tiden er inde til at spise vores medbragte mad. Skal vi se mere i regnskoven, forsætter vi efter vi har spist.

Mvh Formanden

Gardehusarforeningen Sydjylland Generalforsamling 2012 Egon Pedersen - Tak og Ære.

Sommerudflugt Vi har i år valgt at tage til Randers Regnskov lørdag den 30-06. Randers Regnskovs adresse; Tørvebryggen 11, 8900 Randers. Entre: Kr. 175,00 pr. person. Finurlige fugle og farverige firben. Randers Regnskov er et levende økosystem under konstant forandring. Nogle arter forgår, mens nye kommer til. Siden starten af det nye år der kommet en hel del nye arter til. Foruden Komodovaranen har Randers Regnskov fået to nye fugle samt en god håndfuld farverige firben. Mere præcist er der i den Afrikanske kuppel flyttet en såkaldt hammerhovedfugl ind, hvis særprægede hovedform har givet den sit navn. I den mere farvestrålende ende, er den Sydamerikanske kuppel blevet en stor smuk Victoria krondue rigere. I den nærmeste fremtid vil også netpython- og komodoanlægget i

Søgaardlejren dannede igen ramme om foreningens ordinære generalforsamling onsdag den 7. marts. Formanden kunne byde velkommen til 20 stemmeberettigede medlemmer. Formanden mindede indledningsvis afdøde medlem, Husar 2458 ” Skovby”, Christen Andersen. Formanden kunne uddele 50 års årstegn til næstformand Mogens Olsen. Hvorefter man gik over til dagsordenen. Andreas Bjerregaard blev valgt til dirigent. Formanden aflagde mundtlig beretning over foreningens virksomhed. Beretningen blev enstemmigt godkendt. Kasserer Ejvind Pedersen fremlagde det reviderede regnskab, som blev enstemmigt godkendt. Der var enstemmigt genvalg til bestyrelsesmedlemmerne Mogens Olsen og Poul Mølgaard. Mads Rasmussen og Paul Solbjerg Hansen blev enstemmigt genvalgt til suppleanter. Ligeledes blev begge revisorer Ejnar Jørgensen og Sven Erik Raun genvalgt og Bent Beyer som revisorsuppleant. Under behandling af reviderede (❯) 3/2012

23


9. april Foreningens fane med Svend Aage Kjær og Hans Juhler deltog ved mindehøjtideligheden i Søgaard samt ved 6 andre mindesten i området.

18. april Traditionen tro deltog fanen med Jørgen Nissen og Mogens Olsen ved kransenedlæggelsen på Dybbøl Banke. Dagen sluttede med mindegudstjeneste i Skt. Mariekirken om aftenen og mindesamvær på Hærens Sergentskolen, hvor Ellen Thrane Nørby var gæstetaler og underholdning med bl. a. af Slesvigs Musikkorps.

Næstformand Mogens Olsen, Gardehusar Illerup, 459 421, kunne ved generalforsamlingen modtage 50 års hæderstegn.

vedtægter gennemgik formanden de nye vedtægter punkt for punkt ved hjælp af diasshow. Der var almindelig enighed om, at de nye vedtægter var vejen frem for at sikre en stærk fremtidig organisation til gavn for Gardehusarforeningens gamle og nye medlemmer. Ved den efterfølgende afstemning, stemte 19 for og 1 imod. De nye vedtægter blev underskrevet af en samlet bestyrelse og dirigenten. Under eventuelt takkede foreningens alderspræsident Johann Bruun, for opmærksomheden til sin 90 års fødselsdag. Ligeledes takkede Aage Poulsen og Ejvind Pedersen for opmærksomheden til hhv. 85 og 75 års fødselsdag. Aftenens gæst og foredragsholder var veteran Søren Düwel, som efterfølgende fik ordet for et meget spændende foredrag. Søren fortalte om sig selv som livgarder der havde været udsendt i alt 4 gange, Balkan, Irak og senest Afghanistan. Understøttet af et slideshow fortalte Søren levende på godt og ondt om sine oplevelser. Søren lagde stor vægt på, at han er en af de mange veteraner, der hver gang er kommet styrket hjem efter en mission. Foreningen var vært ved smørrebrød og det dertil hørende. Ved et senere bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen sig med Mogens Olsen som næstformand, Ejvind Pedersen som kasserer og Hans Juhler som sekretær. 24

3/2012

Bestyrelsen ønsker alle en god sommer. Pbv Carl Jürgen Bock

Gardehusarforeningen Nordvestsjælland Generalforsamling 2012 Ordinær og ekstraordinær generalforsamling blev afholdt den 23. marts 2012, i Ubby Forsamlingshus. Efter Estandarten var ført ind, bød formanden Erik Jensen velkommen til de 30 fremmødte, med en særlig velkomst til Kaptajn Ronni Holm Hansen. Herefter var der spisning, menu var tyndstegsfilèt. Kl. 1930 startede generalforsamlingen med formandens mindeord om Hans Kjeld Jensen, der døde 84 år gammel den 25. januar.

Første punkt på dagsordenen var valg af dirigent, hertil blev Ole Jensen valgt, og efter han havde konstateret, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet, gav han ordet til formanden for aflæggelse af beretning. Formanden startede med at fortælle om planlægningen og afviklingen af DGHF repræsentantskabsmøde, som vi afholdt den 15. maj 2011. Det var et godt møde, hvor vi bl.a. vedtog nye vedtægter for DGHF. Det er derfor, vi i dag skal ændre vore vedtægter så de harmonerer med den nye fællesvedtægt. Repræsentantskabsmødet sluttede med spisning hvortil 81 personer deltog. Fra foreningen har vi været repræsenteret til hjemkomstparaden for (ISAF hold 11) i Slagelse den 26. august og flagdagen den 5. september på Antvorskov Kaserne. Den 31. august har vi afholdt en bowling aften, og 25. november havde vi det årlige bankospil. Den 14. januar 2012 deltog fanebærer Kjeld Hansen og formanden Erik Jensen i en flot faneborg i anledning af Hendes Majestæt Dronningens 40 års Regeringsjubilæum. Til slut takkede formanden bestyrelsen for et godt samarbejde i årets løb. Derefter fremlagde kassereren regnskabet. Beretning og regnskab blev godkendt med akklamation. Bestyrelsen fremsatte sit forslag til ændring af vedtægterne. Formanden gennemgik ændringerne og de blev vedtaget med 100% tilslutning

Kaptajn Ronni Holm Hansen og modtagerne af 50 og 25 års tegn.

(❯)


fra de 18 fremmødte stemmeberettigede medlemmer. Kontingentet for 2013 fastsat til kr. 240,00. Der var genvalg til alle. Bestyrelsesmedlemmer: Kjeld Hansen og Søren Christensen, suppleant Ole Jensen, revisor Ove Holst og reservefanebærer Ole Jensen. Under eventuelt overrakte Kaptajn Ronni Holm Hansen og formanden Erik Jensen 50 årstegn til Arne Olsen, Flemming Helgogaard og Svend Sørensen, og der var 25 årstegn til Hardy Madsen og Erik Jensen, og medlemstegn til Roar Jeppesen. Efter generalforsamlingen var det en fornøjelse at give ordet til Kaptajn Ronni Holm Hansen, der levende fortalte og viste billeder fra uddannelsen og opholdet i Afghanistan, Helmand provinsen, for C-Coy ISAF hold 9, som han var chef for. Et godt og inspirerende foredrag. Kl. 2200 afholdtes ekstraordinær generalforsamling med eet punkt på dagsorden: Godkendelse af nye vedtægter. De blev igen vedtaget med alle stemmer for, så vedtægterne nu er tilpasset DGHF nye fællesvedtægter. Til slut takkede formanden Ronni Holm Hansen og alle for en god og hyggelig aften. På bestyrelsens vegne Erik Jensen

Redaktør: Oberstløjtnant Knud Skafte Krogen 12, 4700 Næstved Tlf.: 55 73 64 71 E-mail: knud.skafte@mail.dk (Foreningsstof og fødselsdagslister sendes til denne adresse). NB: Stof skal være redaktøren ihænde se side 2 for at blive bragt i næste nummer. Til- og framelding af medlemmer og "Gardehusaren" samt permanent adresseforandring sendes til: ghf@mail.tele.dk eller Danske Gardehusarforeninger, v/Freddy Rasmussen Banetoften 17, 4700 Næstved E-mail: freddyjr@mail.dk Foreningernes kontor: Kontoret kan kontaktes telefonisk alle onsdage kl. 1000-1200. Tlf. 55 78 77 60 eller www.danskegardehusarforeninger.dk

MÆRKEDAGE Optagelse til denne rubrik foretages af de respektive foreninger

Gardehusarforeningen København 18.juni – 70 år Gardehusar 564458/63 ”Sundby” Gurie Flemming Walther Allerød Have 7 3450 Allerød 30.juni – 70 år Gardehusar 511523/61 ”Gylling” Preben Nielsen Torpedammen 75 2605 Brøndby 4.juli – 60 år Gardehusar årg.74 ”Ordrup” Erling Hansen Dalstrøget 109, st. 2860 Søborg 9.juli – 75 år Gardehusar 338512/57 ”Skodsborg” Ib Andersen Lange Müllers Gade 14, 1.th. 2100 København Ø 12.juli – 60 år Gardehusar årg. 71 ”Gørløse” Preben Larsen Æbelnæsvej 22 Æbelnæs 4780 Stege 27.juli – 80 år Gardehusar 178750/53 ”Føvling” Aksel Kragh-Møller Storegade 39 8752 Østbirk 3.august- 50 år Gardehusar årg.81 ”Vordingborg” Michael Weber Madsen Røråsvej 53 4760 Vordingborg 4.august – 91 år Gardehusar 631/43 ”Brønshøj” Frode Nielsen Vedelavej 29 2610 Rødovre

Gardehusarforeningen Frederiksborg Amt 7.juli – 60 år Gardehusar 708765/72 ”Ølstykke” Peter Hemmingsen Farumvej 119 Ganløse 3660 Stenløse 30.juli – 75 år Gardehusar 338345/57 ”Melby” Aage Pedersen Bruun Alle 5 Døllefjelde 4990 Sakskøbing 6.august – 85 år Gardehusar årg.45 ”Raadvad” Leif Tangbjerg Høje Lønholt 8 Lønholt 3480 Fredensborg 8.august – 75 år Gardehusar 338154/57 ”Huseby” Otto Larsen Søkrogen 29 Ramløse 3200 Helsinge 9.august – 50 år Gardehusar årg.92 Anders Kofoed Fasanvej 7 3650 Ølstykke

Gardehusarforeningen Næstved og Omegn 10.juni – 50 år Gardehusar årg.84 ”Gråsten” Ole Jensen Vridsløsevej 3 4700 Næstved 12.juni – 75 år Gardehusar 302003/56 ”Sorø” Kaj J. Christiansen Rydevang 4 4180 Sorø 1.juli – 70 år Gardehusar 512160/61 ”Høng” Kresten P.Jørgensen Skovvej 13 4270 Høng

(❯) 3/2012

25


3.juli – 75 år Gardehusar 301916/56 ”St,Merløse” Peer C.Høegh-Guldberg Folden 6 Mogenstrup 4700 Næstved 5.juli – 80 år Gardehusar 178917/53 ”Ringsted” Flemming Thomsen Slagelsevej 49 4180 Sorø 11.juli -75 år Gardehusar 378005/58 ”Vordingborg” Leif Sørensen Peter Bangsvej 121, 2.tv. 2000 Frederiksberg

Gardehusarforeningen for Fyns Stift 9.juni – 70 år Gardehusar 665255/65 Torben J.Meldgaard Jacobsen Spurvevænget 7 5550 Langeskov 15.juni – 70 år Gardehusar 512151/61 ”Rynkeby” Hans Juul Holmegaard Rynkeby Bygade 6 5350 Rynkeby 18.juli – 75 år Gardehusar 338228/57 ”Kirkeby” Arne Lyder Hansen Krogsbøllevej 66 E 5871 Frørup 21,juli – 60 år Gardehusar årg.74 ”Rudkøbing” Troels G.Rasch Illebøllevej 50 Helleved 5900 Rudkøbing 4.august – 70 år Gardehusar 459480/60 Ole Olsen Fjordbakken 34 5800 Nyborg 6.august – 85 år Gardehusar 2084/47 ”Vesterskov” Vagn Lohse Ommelsvejen 42 5960 Marstal

26

3/2012

Gardehusarforeningen Østsjælland 7.juli – 80 år Gardehusar 178924/53 ”Strøby” Niels Hardy Møller Boholtevej 50, 1.th. 4600 Køge 23.juli – 70 år Gardehusar 705018/66 Per Sørensen Stærevænget 11 4622 Havdrup

Gardehusarforeningen Møn & Sydsjælland 24.juni – 75 år Gardehusar årg.56 ”Skuderløse” Vagn Wielsøe Guldagervej 91 4640 Fakse 17.juli – 85 år Gardehusar 3692/48 ”Stege” Keld Frimann Noret 27 4780 Stege

Gardehusarforeningen Nordvestsjælland 13.juli – 75 år Gardehusar 459625 ”Fjenneslev” Steen Jespersen Helgesvej 11 4200 Slagelse

Gardehusarforeningen Jylland 26.juli – 70 år Gardehusar 512251/61 ”Vejrumbro” Thorkild Hedegaard Nørreåvej 12 Vejrum 8830 Tjele

Gardehusarforeningen Antvorskov 20.juni – 50 år Gardehusar årg.80 Jesper Bo Laursen Udby Kirkevej 12 b Udby 4300 Holbæk

Ved Milepælen takker vi Gardehusarregimentet, Foreningen, og alle kammeraterne for de venlige hilsener og lykønskninger.

60 år Gardehusar 090452/73 ”Nagelsti” Teddy Andersen Kettingevej 13 4892 Kettinge 70 år Gardehusar 511186 "Mørkøv" Poul-Erik Johansen (Rundviser, Hisam) 70 år Gardehusar 511553/61 "Regstrup" Kim Trebbien Jønsson Brunevang 89,st,th 2610 Rødovre 75 år Gardehusar 302002/56 ”Skelby” Orla Hansen Reersøvej 1 4281 Gørlev 80 år Gardehusar 149130/52 ”Kalundborg” Henning Kristensen Acacievej 1 4490 Jerslev Sj

Dødsfald Gardehusar 256780/54 ”Rangstrup” Georg Toft Nørrevang 40 6230 Rødekro Gardehusar Bent Gylling Morbærvej 70 6600 Vejen Gardehusar 123479/51 ”Elmelunde” Finn K.Hansen Nyholms Alle 8 2610 Rødovre Gardehusar 3392/48 ”Brokøb” Hans Kjeld Jensen Sørningevej 1 Kajemose 4450 Jyderup

Æret være deres minde.

(❯)


Adresseliste Præsidiet: Præsident: Oberst, Kammerherre Ib Hedegaard Sørensen, Fruerlund 22, 2850 Nærum, tlf. 45 80 11 34. E-mail: ibhso@mail.dk Vicepræsident: Hans Christian Nielsen, Sluphusvej 2, Herslev, 4000 Roskilde, tlf. 46 40 23 56. Email: stenbakkegaard@private.dk Hovedkasserer: Ole Bent Petersen, Tranebakken 97, 2635 Ishøj, tlf. 20 90 81 50. E-mail: ole@revi-net.dk Sekretær: Ditte Nonno - Nielsen, Borretoften 8, 4270 Høng, tlf. 26 28 85 50. E-mail: d_nonno_nielsen@hotmail.com Gardehusarforeningen København: Formand: Kjeld Aggelund, Vesterbrogade 101, 3., 1620 København V, tlf. 33 31 78 75. Kasserer: Ole Jacobsen, Vadum Allé 36, 2770 Kastrup, tlf. 32 51 21 97. E-mail: ole.jacobsen@mail.tele.dk Gardehusarforeningen Frederiksborg amt: Formand: Jan van Deurs, Dortevej 25, 3060 Espergærde, tlf. 4913 4958. E-mail: jvandeurs@stofanet.dk Kasserer: Jørgen Bech, Langs Skolen 20, 3300 Frederiksværk, tlf. 47 72 18 47. Gardehusarafdeling Gl. Roskilde amt: Kontaktperson: Leif Lund, Støden 30, 4000 Roskilde, tlf. 40 26 77 38. E-mail: leif.lund@youmail.dk Gardehusarforeningen for Frederikssund og omegn: Formand: John W. Hansen, Slangerup Overdrev 19, 3550 Slangerup, tlf. 47 33 44 08. E-mail: john-lise.hansen@privat.dk Kasserer: Kai Illemann, Skibbyvej 9, 4050 Skibby, tlf. 47 52 81 32. Gardehusarforeningen for Næstved og omegn: Formand: Johannes Christoffersen, Hjultorv 18, 3 th., 4700 Næstved, tlf. 55 44 30 55. E-mail: jc.jc@mail.dk Kasserer: Hans A. Thorsen, Kildevej 11, Rønnebæk, 4700 Næstved, tlf. 55 73 20 42. Maribo amts Gardehusarforening: Formand: Poul Roerholt, Kastanievej 14, 4990 Sakskøbing, tlf. 54 70 61 43. Email: mag@roerholt.dk Kasserer: Bent H. Johansen, Museumsgade 32, 4930 Maribo, tlf. 54 78 05 45. Gardehusarforeningen for Fyns Stift: Hjemmside: www.ghf-fyn.dk Formand: John Brauer, Krybilyparken 27, 5690 Tommerup, tlf. 20 31 86 32 og 27 88 00 79. E-mail: brauerjj@gmail.com Kasserer: Jørgen Wielandt, Gartnervænget 10, 5492 Vissenbjerg, tlf. 64 47 27 00. E-mail: wielandt@youseepost.dk Gardehusarforeningen Østsjælland: Formand: Lasse Dahl, Ingers Vej 32, 4653 Karise, tlf. 55 50 25 36. E-mail: ldhth@dahl.mail.dk Kasserer: Casper Dahl, Idagaards Allé 10, 4200 Slagelse, mobil 20 47 89 54. E-mail: casper@idagaard.dk Gardehusarforeningen for Møn og Sydsjælland: Formand: Per Mygind, Grønsundvej 27, 4780 Stege, tlf. 55 81 52 16. E-mail: epmyg@mail.dk Kasserer: Ole Bent Petersen, Baldersbækvej 2, 1, 2635 Ishøj, tlf. 20 90 81 50. E-mail: ole@revi-dan.dk Gardehusarforeningen Nordvestsjælland: Formand: Erik Jensen, Stigsager 46, Rørby, 4400 Kalundborg, tlf. 59 50 40 18. E-mail: erje@post3.tele.dk Kasserer: Henning Kristensen, Accasievej 1, 4490 Jerslev, tlf. 59 59 52 06. E-mail: hakasie@ka-net.dk Gardehusarforeningen Jylland: Formand: Tage Hansen, Skovbrynet 18, 8670 Låsby, tlf. 8695 1614, mobil 2134 3228. E-mail: tage@sport.dk Kasserer: Jens Simonsen, Højgaardsvej 5, 8983 Gjerlev, tlf. 8647 4510. Gardehusarforeningen Sydjylland: Formand: Carl Jürgen Bock, Skeldekobbel 20, Skelde, 6310 Broager, tlf. 74 44 14 58, mobil 27 46 92 26. E-mail: bock@bbsyd.dk Kasserer: Ejvind Pedersen, Bakkevej 11, Stubbæk, 6200 Aabenraa, tlf. 74 61 31 42, mobil 20 85 07 75. E-mail: iwin@mail.dk 3/2012

27


Magasinpost. Returneres ved varig adresseĂŚndring.

Afs: Gardehusarregimentet, 4200 Slagelse

B

ID nummer 46336

www.stotvoresoldater.dk

Vi slutter op om vores soldater

Nytorv 2, 4200 Slagelse, Tlf. 5853 5320 www.dinvaerkstedsbutik.dk

Schweizerpladsen 1B, 4200 Slagelse Tlf. 5852 2838, Fax 5852 0575

Schweizerpladsen 5, 4200 Slagelse, Tlf. 5853 0009 www.upperhill.dk

Profile for Danske Gardehusarforeninger

Gardehusaren nr. 3, 2012  

Gardehusaren nr. 3, 2012

Gardehusaren nr. 3, 2012  

Gardehusaren nr. 3, 2012

Advertisement