Page 1

Gardehusaren Nr. 3 - Juni 2013

13. 책rgang


Indhold nr. 3 Regimentschefens leder...................................................3 Kæmp… Du får medaljer for det! .....................................4 Husar til forsvarsdebat i USA ...........................................6 Gardehusaren i fremtiden ................................................ 7 Navnenyt .......................................................................... 7 Forsidebillede: Danske POMLT fra Gardehusarregimentet, ISAF 15 returnerer til Camp Price. Billedet er uafhængigt af bladets øvrige indhold, og til ære for gardehusarregimentets udsendte i Afghanistan

Vinterkrigen på Falster .....................................................8

Gardehusaren udgives af Gar de hu sar re gi mentet i samarbejde med Sjællandske Liv re gi ments Soldaterforening og Danske Gardehusar foreninger, hvis protek tor er: Hans Kongelige Højhed Kronprinsen.

Danske Gardehusarforeninger ....................................... 12

Bladet fordeles til alt tjenst gø ren de personel ved Gardehusarregimentet og udsendes til alle medlemmer af Sjæl land ske Liv re giments Sol da ter for ening og Garde hu sar for enin ger ne i ind- og udland samt personel i international tjeneste. Redaktion: Kaptajn Nikolaj Lindberg, ansvarshavende redaktør Oberstløjtnant Knud Skafte, redaktør Silas Mortensen, Layouter

Lær dig selv at kende - med rygsækken på! .................. 10 Slagelse bymidte invaderet ............................................ 11

DGHFs Repræsentskabsmøde 2013 ................................20 Sjællandske Livregiments Soldaterforening ...................22 Mindegudstjeneste 4. maj .............................................. 23 Referat af general-forsamling 2013 ................................ 23 Forårskoncert med Musikkorps......................................25 Soldaterforeningslivet i gamle dage ..............................26

Bladudvalg: Oberst Ib Hedegaard Sørensen Oberstløjtnant Knud Skafte Freddy Rasmussen Ole Bent Pedersen Helmer Christensen Hans-Erik Bonde Kaptajn Nikolaj Lindberg Silas Mortensen Redaktionens adresser Lokalstof: KN, Nikolaj Lindberg, SBH/KTO/PIO Tlf. 58 55 76 11 E-mail: ghr-gse14@mil.dk Redaktionens meninger må ikke tages som udtryk for regimentets officielle standpunkter. Ligesom redaktionen ikke behøver at dele den opfattelse, forfattere af de forskellige ar tik ler giver udtryk for. Trykt oplag: 5000 Repro & tryk: Slagelsetryk Marketing ApS Bladet udkommer 6 gange årligt Annoncetegning: Slagelsetryk Marketing ApS Rosengade 7C, 4200 Slagelse Tlf.: 5853 0011, Fax: 5850 0163, Email: info@slagelsetryk.dk

Nogle få bemærkninger vedr. aflevering af materiale til bladet Billeder sendes som selvstændige filer, ikke indlejret i f.eks. et Worddokument. Send billederne i højest mulige opløsning. Husk at angive en billedtekst, så folk er klar over hvad de ser på billedet. Vedrørende selve artiklen, så husk at angive hvem forfatteren er, især når man fremsender artikler på andres vegne.

Deadlines for Gardehusaren i 2013 Augustnummer: 5. juli Decembernummer: 25. oktober Februarnummer: 27. december

Tjenesteblad for Gardehusarregimentet og foreningsblad for Sjællandske Livregiments Soldater forening og Danske Gardehusarforeninger 2

3/2013


Sidste nummer af Gardehusaren i sin oprindelige form Det er besluttet, at vi fremover i forsvaret kun skal have ét blad, nemlig Forsvarsavisen. Forsvarsavisen afløser alle forsvarets nuværende publikationer i bladform. For os ved Gardehusarregimentet betyder det desværre, at vi ikke kan fortsætte med at udgive Gardehusaren i sin nuværende form, da vi ikke længere får økonomisk støtte fra Hærens Operative Kommando til det. Vi har imidlertid ved Gardehusarforeningens ihærdige indsats opnået en aftale, hvor bladet fremover finansieres ved regimentets soldaterforeninger og annoncering, således at bladet fortsat kan udkomme – dog i en ændret form. Fremover vil det derfor primært være et soldaterforeningsblad. Regimentet vil modtage et antal kopier, og vi vil ligeledes levere et antal artikler. Men bladet vil nu primært være i foreningernes regi. Som regimentschef er jeg meget tilfreds med, at vi fortsat kan udgive et blad til glæde for soldaterforeningerne og i et vist omfang regimentet. For at fastholde det høje informationsniveau om vores aktiviteter ved regimentet vil vi i større omfang anvende vores hjemmeside: www.ghr.dk samtidig med, at vi vil være opsøgende i forhold til Forsvarsavisen for også at profilere regimentet her. En stor tak til vores redaktører gennem tiden. Det har været en fornøjelse at læse de mange gode artikler, der alle har medvirket til at sprede budskabet om et stærkt regiment! RC

3/2013

3


2,5 sekund per skud, får jeg tænkt. Så klemmer jeg om aftrækkeren, og med et kærkomment, familiært brag går det første skud.

Kæmp… Du får medaljer for det!

To hold á to husarer deltog 7.-8. maj i Two-day Military Performance Trial. Kaptajn Nikolaj Lindberg fortæller her om sine oplevelser fra den hårde konkurrence. Af KN N. Lindberg, KTO/SBH/PIO ”10 shots in 25 seconds, minimum 8 hits - Make ready!” lyder den hollandske officials stemme fjernt gennem høreværnene. Jeg læner kinden mod geværkolben og laver skyttens sidste selvkontrol. Sigtestolpen på det åbne sigtemid-

Træfsikkert. U1/3-målene skal rammes på 100 meters afstand uden optik på geværet.

del følger mit åndedræt lige op og ned. Godt! På standpladsen til højre for mig kan jeg fornemme Munch gøre det samme. Så lyder kommandoen ”Fire at will!” og 100 meter ude rejser målene sig. Det er U1/3 og selv på 100 meter, er de forsvindende små uden optik på geværet. Skiverne fylder det halve af sigtestolpen. Skudtakt på under

De hollandske landeveje. Første dag inkluderede 75 km cykelorientering.

4

3/2013

Bæringsberettiget medalje Årets Two-day Military Performance Trial (TMPT) i Holland var den 65. af sin slags. Dysten er en traditionsrig, militærkonkurrence i makkerpar, hvor tjenestegørende og reservister fra alle lande kan få trykprøvet deres soldaterfaglige standpunkt. Dysten er krævende og spænder over 10 forskellige discipliner, hvoraf flere går igen i løbet af konkurrencen. Over de to dage bliver deltagerne testet på: • Skydning • Kajakroning • Støvleløb • Forhindringsbaneløb med en 16-kilo stålkasse på slæb • Granatkast • Langdistancecykling med indlagt orientering • Assault-course • Afstandsbedømmelse • 25-kilometer march • 9 km. Orienteringsløb Et sandt medley af militære prøver, designet til at gøre dysten udfordrende for alle og krævende for langt de fl este. Til gengæld præmieres dysten med en bæringsberettiget medalje – og DET skal man ikke kimse af. Mange forskellige europæiske lande sender deltagere fra fl ere forskellige værn ned for at deltage i dysten, der er en god udfordring for soldater i alle grader. Tæt på tidsgrænsen Som det fremgår af navnet er dysten fordelt over to dage, hvor der hver dag gives maksimalt 10 timer til at gennemføre dagens strabadser. For os involverede første dag således 25 km. march med indlagt skydeprøve og 75 km. cykelorientering med indlagt håndgranatkast, afstandsbedømmelse og støvleløb. Med en enkelt fejllæsning på kortet høstede vi 15 strafminutter og måtte indkassere en tid foruroligende tæt på 10-timers kravet. Vi havde ikke dumpet så meget som én enkelt prøve på ruten, der ellers udløser straftid eller ekstra løb, og vi tænkte derfor, at den hellige grav måtte være velforvaret. Dér fik vi for alvor understreget, at


målet på 8 timer og 25 minutter, et kærkomment fremskridt fra gårsdagens ”nærdødsoplevelse”. Slidte, men glade, kunne vi konstatere, at målet var opnået. Nu var der endelig medaljer i farvandet.

Fremad gå! Dysten begyndte med 25 km. march.

TMPT ikke efterlader plads til svinkeærinder. At speederen skal holdes i bund hele vejen over målstregen blev i den grad tydeliggjort af de mange hold, der måtte pakke grejerne sammen og tage hjem med uforrettet sag allerede første aften. Vi lovede os selv, at vi ville yde en endnu større indsats næste dag – på trods af vabler, skavsår og ømme stænger. Evig modvind Munch får skubbet stålkassen over i armene på mig, mens han frigør fra den foregående forhindring. Jeg flår kassen til mig og sætter i sprint i retning af den irske bænk, hvor jeg hamrer den op på træpladen og kaster mig selv efter. Munch kommer over i et snuptag og tager imod kassen på den anden side. Stakåndet kigger jeg fremad – vi er ikke halvvejs i gennem banen endnu! Jeg bander for mig selv og springer ned på den anden side af bænken. Andendagen pressede vi os selv mere. Endnu en gang formåede vi, til stor personlig jubel, at undgå ”bonusrunder” og straftid, men de 85 km. cykling på et mildt sagt tvivlsomt kortgrundlag var alligevel lidt af en udfordring.

Flere gange måtte vi standse og orientere ved enten at rådføre os med vejskilte eller spørge lokale hollændere om vej. De indlagte udfordringer i form af to forskellige slags forhindringsbaner, 9 km. orienteringsløb, kajakroning og støvleløb, skulle vise sig at være en kærkommen forandring fra de uendelige hollandske landeveje og den tilsyneladende evige modvind. Alligevel lykkedes det os at nå

Glimrende lakmusprøve Ved den afsluttende medaljeceremoni takkede de hollandske arrangører for den store internationale deltagelse og opfordrede alle til at komme igen. De opgjorde, at 29 % af holdene var faldet fra, hvilket åbenbart var et relativt lavt tal, på trods af at det er mere end hvert fjerde hold. Årets to husarhold stod slidte og glade til ceremonien, da ingen af os var faldet fra. Lettede over at have fået, hvad vi kom efter, kunne vi gøre status over to udfordrende dage og konstatere, at det havde været en succes. Lad dette derfor være en slet skjult opfordring til danske soldater vidt og bredt. Lad jer udfordre på jeres krigerfærdigheder. Det går aldrig af mode! TMPT er en glimrende lakmusprøve, der kan gennemføres hvert år. Det er som soldaterlivet i miniformat – spændende og hårdt – og hvis du kæmper, får du medaljer for det! Tilmeldinger er i starten af marts, og mere information kan findes allerede i dag på: http://www.kvnro.nl/kvnro.

Fire stolte husarer med deres nye medaljer. 3/2013

5


Værd at vide Åbningstider

Husar til forsvarsdebat i USA

Regimentets kontorer: Mandag - fredag: 0800 -1500 Reception: Mandag - torsdag: 0730 - 1500 Fredag: 0730 - 1430 Cafeteria: Mandag - torsdag: 0600 - 1015 1100 - 1315 1430 - 1830 Fredag: 0600 - 0930 1100 - 1300 LSE-Linneddepot: Mandag og torsdag: 0645 - 0800 Miljøgården: Mandag: Tirsdag:

0700 - 0900 0700 - 0900 1230 - 1300 Onsdag: Lukket Torsdag: 0700 - 0900 1230 - 1300 Fredag 0700 - 0900 I særlige tilfælde uden for daglig åbningstid tlf. 2020 5603 KØR/ELM SLA: Mandag - fredag:

0700 - 1500

Munderingsdepot: Mandag - tirsdag: 0700 - 0730 0800 - 1300 Onsdag Lukket Torsdag - fredag: 0700 - 0730 0800 - 1300 Afleverings af mundering: Mandag - fredag: 0700 - 1430 Efter aftale Galladepot: Mandag - fredag: Indkøber: Mandag - fredag Ammunition: Mandag - fredag:

0700 - 1430 Efter aftale 0700 - 1430 0700 - 1430 Efter aftale

Service: Messer, møntvask, mønttelefoner findes i centerbygningen. Taxa: Slagelse Taxa tlf. 58 53 53 53 afhenter gerne på kasernen. Bus: Busrute 310 direkte mellem stationen og kasernen. Stoppested v. forhindringsbanen. Busruterne 30, 31 og 88 stoppested på Næstvedvej ved kasernens indkørsel. 6

3/2013

General McChrystal, tidl. øverstkommanderende for ISAF i Afghanistan, til middag med studerende på Harvard universitetet i USA.

Tidligere øverstbefalende for ISAF, pens. General Stanley McChrystal arbejder nu for tidligere soldaters vilkår. En dansk RESOFF mødte ham for nylig i Boston. Af Marcus Knuth, RESOFF Sidst jeg mødte general McChrystal var i et gloende hedt og støvet operationsrum på Kandahar-basen i 2009. Han var lige blevet udnævnt som øverstkommanderende i Afghanistan, og nu skulle jeg briefe ham om opiumsproduktionen i Helmand. Selvom Taliban beskød os med raketter et par gange om ugen, har jeg sjældent været så nervøs; det var første gang, jeg skulle holde tale for en firestjernet amerikansk general, foran et hav af andre generaler og diplomater. Forleden aften mødte jeg igen McChrystal. Denne gang var det under mere civiliserede forhold; den nu pensionerede general besøgte Harvard for at invitere universitetets tidligere udsendte studerende til middag og samtale om, hvordan vi kan gøre mere for hjemvendte veteraner. ”Tak for din tjeneste” Amerikanerne gør eventyrlig meget for at bakke op om deres udsendte mænd og kvinder. I sommers, da jeg først ankom til Boston, gik jeg med en lille militærrygsæk, hvor der stod United States Marine Corp på. Jeg havde engang fået den som souvenir i Afghanistan, og nu passede den fint som skoletaske. Næsten dagligt blev jeg stoppet på

gaden af tilfældige, der ville give mig hånden og sige, ”thank you for your service”. Ligesom når en dansk soldat ser den gule sløjfe bag på en bil i Danmark, varmede det indeni hver gang. Men jeg skiftede dog tasken ud, da jeg igen og igen var nødt til at forklare, at jeg ikke er amerikansk marineinfanterist, men dansk reserveofficer, og at vi også har soldater i fredskabende missioner – hvilket syntes at forvirre enkelte amerikanere gevaldigt. Skrappe nedskæringer På trods af den folkelige opbakning om de, der har tjent deres land, forventes forestående nedskæringer på det amerikanske statsbudget at ramme forsvaret og veteraner særligt hårdt. USA har ca. en million tidligere udsendte, og mange arbejder i dag i civile og militære grene af den offentlige sektor, hvor man frygter personalereduceringer. Hertil kommer de mange tusinde med psykiske mén, der i dag lever som hjemløse og afhænger af støtteprogrammer, der også er i risikozonen. Debatten er ømfindtlig og ikke ulig herhjemme, for som McChrystal konkluderede: ”Måden vi behandler vores mandskab og militær i dag, afgør vores evne til at forsvare os selv og vores værdier i fremtiden.” Marcus Knuth læser på Masteruddannelsen i Offentlig Administration ved Harvard University.


Gardehusaren i fremtiden Der har været megen snak om Gardehusaren i det seneste halve år. Hvad skal der ske med bladet efter Forsvarets opsigelse af alle aftaler om tjenestestedsblade? Jeg vil gerne orientere lidt om fremtiden for bladudgivelsen her før sommerferien. Først og fremmest bør læserne huske, at Gardehusaren er både et tjenestestedsblad OG et foreningsblad – og det bliver ved med at udkomme! Af Ib Hedegaard Sørensen, formand for Bladudvalget Gardehusaren har eksisteret siden 1919! Respekt! Hvem tænker på, at regimentsbladet har været udgivet i snart 100 år? Og hvad var så ideen bag bladudgivelsen? Det blev hurtigt klart efter oprettelsen af de første gardehusarforeninger, at der var behov for at kunne kommunikere med medlemmerne. Men det var også tidligt erkendt, at regimentet havde behov for at kommunikere med sine medarbejdere – ud over det der blev skrevet i regimentsbefalinger og direktiver. Såvel regimentet som foreningerne indså, at de reelt var ”to sider af den samme mønt”. Foreningerne havde behov for at fortælle hjemsendte husarer om, arrangementer og begivenheder, som styrkede husarånden (og dermed fællesskabet), og regimentet havde behov for at fortælle, hvad der foregik blandt de aktive, så regimentet dermed kunne finde opbakning og støtte i samfundet blandt ”gamle husarer”. Bliver alt dette nu lavet om, når Gardehusaren ikke må udgives med støtte fra GHR længere? Nej, det bliver ikke lavet om. Vi har fundet et nyt økonomisk grundlag for bladudgivelsen, så Danske Gardehusarforeninger kan drive udgivelsen alene. Men Præsidiet har samtidig besluttet at stille den spalteplads til rådighed for GHR, som regimentet tidligere har haft behov for det. Dermed kan vi alle fortsætte med at følge livet ved regimentets enheder. Hvordan ser Gardehusaren ud efter sommerferien?

Det vil ligne sig selv meget. Dog vil Forsvarets logo på forsiden forsvinde, og GHRs regimentsmærke samt gardehusarforeningernes logo vil pryde forsiden i øverste højre og venstre hjørne. Ellers trykkes bladet med 24 sider og i samme format og farver som hidtil. Kommer bladet fortsat i 6 udgivelser årligt? Nej, desværre! Her måtte vi lægge en begrænsning ind og lave én udgivelse pr. kvartal. Til gengæld var det vigtigt for Præsidiet, at hele omlægningen ikke måtte koste flere penge for medlemmerne; det måtte tværtimod godt blive lidt billigere med de løbske portoomkostninger. Vi vil så prøve at udgive bladene ”fleksibelt”, så de begivenheder, som medlemmerne og regimentets aktive personel gerne vil læse om, kommer med i det aktuelle nummer af bladet – og ikke et halvt år senere. Derfor skal man læse næste udgivelsestidspunkt i det blad man sidder med efter sommerferien. Eksempelvis vil redaktionen gerne præsentere jubilarstævne og forældredag i september 2013 i 3. kvartaludgaven, og tilsvarende GHR fødselsdagsparade og legatuddelinger i november 2013 i 4. kvartalsudgaven af bladet. De udkommer derfor i henholdsvis oktober og december 2013. Hvad nu med foreningernes stof i bladene? Det er rigtigt at foreningerne skal være lidt mere ”på dupperne” end de måske tidligere har været. Vi har måttet sige farvel til oberstløjtnant Knud Skafte som foreningsredaktør efter 19 års tro tjeneste for bladet. Knuds indsats kan ikke værdsættes nok! Han har eksempelvis reddet mange sidste-øjebliks-informationer. Den fleksibilitet bliver lidt mindre nu. Der kommer til at ligge en stram styring for at opnå den billigst mulige udgivelsesomkostning. Det betyder ufravigelige deadlines, og det der ikke kommer med, må vente til næste nummer. Input til bladet skal sendes via hjemmesiden (www.danskegardehusarforeninger.dk) i en skabelon, som redaktøren og webmaster styrer. Hvis redaktøren ikke kan finde plads

Navnenyt Forsvarets Medalje for Sårede i Tjenesten

Chef for Garnisonsstøtteelementet, Major Tommy Rasmussen og overkonstabel Martin Lynge Klitgaard.

Onsdag den 10. april 2013 modtog overkonstabel Martin Lynge Klitgaard Forsvarets Medalje for Sårede i Tjenesten, på baggrund af de skader han pådrog sig i Afghanistan i 2012.

FELTPRÆST Det er på Gardehusarkasernen muligt at træffe en feltpræst hver onsdag mellem kl. 10.30 og 11.30 Feltpræsten vil være at træffe i UV 14. til alt, så vil han kunne henvise til relevante links, og læserne kan finde historierne i fuld længde på hjemmesiden også. Men foreningerne må supplere sine kontaktmuligheder til medlemmerne ved at bruge sin hjemmeside i nødvendigt omfang. Afsluttende vil jeg gerne sige, at vi i Danske Gardehusarforeninger er stolte over at kunne sikre dette vigtige element i Gardehusarregimentets dagligdag. Vi tror på, at det medvirker til at styrke båndene mellem aktive og hjemsendte medarbejdere ved Gardehusarregimentet og dermed styrke ”husarånden” – eller ”rytterånden”, som nogle foretrækker at kalde det. Præsidiet håber meget at medlemmerne modtager bladet med glæde på de nye vilkår. God Sommer! 3/2013

7


NORDFALSTER: ISAF Hold 16 drog i marts på øvelse en anderledes øvelser, som forberedelse til udsendelsen til Afghanistan i august. Af Nicholas Lundgard, presseofficer. II GHR/DANCON ISAF 16 Snestorm, kuldegrader og frost i kinderne. Selv om det er vanskeligt at forestille sig nu, så var det virkeligheden for flere hundrede husarer for ganske få måneder siden. I et unikt samarbejde med lokale borgere, gårdejere og forretningsdrivende, gennemførte II Bataljon fra Gardehusarregimentet nemlig en stor øvelse på Nordfalster i perioden mandag den 18. marts – fredag den 22. marts 2013. Den store øvelse var en del af forberedelserne for ISAF Hold 16, der skal udsendes til Afghanistan i august 2013. Mere end 400 soldater fra Hold 16, 300 værnepligtige fra Gardehusarregimentet samt 40 hjemmeværnsfolk var i løbet af ugen indsat i og omkring byerne Nørre Alslev, Vålse, Nørre Vedby og Øster Klippinge på Nordfalster. Ikke business as usual I stedet for at gennemføre øvelsen i et velkendt og gennemprøvet militært øvelsesterræn, skulle soldaterne forholde sig til, og løse deres opgaver i, et ganske almindeligt, dansk lokalsamfund, som de fleste ikke kendte fra før. Og dermed blev soldaterne øvet

Soldaterne fyldte godt i gadebilledet. Her fra en fodpatrulje i Nørre Alslev by.

og uddannet under forhold, som tilnærmelsesvis ligner den virkelighed, som mange af dem vil befinde sig i inden længe. Hvad enten turen går til Afghanistan eller den enkelte soldat skal være i beredskab, klar til en evt. ny mission. ”Jeg er utrolig glad for, at borgere, kommune, forretningsdrivende og det lokale hjemmeværn på Falster ønskede at arbejde sammen med os. Et samarbejde, som gav vores soldater en helt speciel mulighed for at finpudse færdighederne i et virkelighedsnært miljø, inden mange af soldaterne til august rejser til Helmand eller overgår til den nye beredskabsstyrke, klar til nye opgaver,” siger Kenneth Pedersen, oberstløjtnant og chef for II GHR og

DANCON ISAF 16. Falsters borgere medindraget Både lærere og elever på Nørre Alslev skole fik sig også en anderledes oplevelse på en helt almindelig skoledag, da soldaterne kom på besøg i løbet af ugen. Her skulle soldaterne tale med en af de ansatte, som i dagens anledning agerede afghansk skolelærer. Både samtalerne på skolen, i bazaren og ude blandt lokalbefolkningen gjorde, at soldaterne indsamlede viden og oplysninger, som senere blev brugt på øvelsens afsluttende operation. Klar til nye opgaver Den planmæssige overdragelse af sikkerhedsansvaret til afghanerne gennemføres forventeligt til

Soldaterne samlet til bataljonsappel med chefen, Kenneth Pedersen.

8

3/2013


Vinterkrigen på Falster

sommer, hvorfor politikerne midt under øvelsen meldte ud, at kun ca. halvdelen af Hold 16 skal udsendes til Afghanistan til august. ”Det at vi kan reducere vores danske, militære fodaftryk i Helmand skyldes i høj grad de mange danske soldater, som har været der før os, og ikke mindst de mange ofre, som den danske hær ydet i løbet af de seneste mange år. ”Det ved vi, det ved soldaterne og derfor har vi naturligvis fortsat vores uddannelse og er klar til nye opgaver, når og hvis de skulle komme,” siger Kenneth Pedersen. Hvad enten turen går til Afghanistan eller til en anden mission, så har den sneklædte bataljonsøvelse

Øverst: Snestorm og koldt vejr gjorde sit til at udfordre soldaterne på Nordfalster.

Soldaterne rykkede ud for at undsætte lokale sikkerhedstyrker, som var gået på en vejsidebombe.

Fremtidens militæroperationer kræver gode relationer til lokalbefolkningen.

på Nordfalster i slutningen af marts på ingen måde været spildt. Soldaterne har netop øvet de færdigheder, som er kampafgørende for både nuværende og fremtidige stabiliseringsoperationer. ”Jeg er til stadighed imponeret over soldaternes holdning og tilgang til det arbejde, de nu en gang har valgt. Da bataljonen midt under øvelsen fik besked om, at panserinfanterikompagniet ikke skal udsendes til Helmand til august, gik der ikke mange timer før kompagniet accepterede vilkårene, og fortsatte øvelsen og deres opgaveløsning med samme gejst og kampmoral, som altid har kendetegnet enheden,” afslutter Kenneth Pedersen. 3/2013

9


Lær dig selv at kende - med rygsækken på! Feltøvelse II - den såkaldte REXtur - står som én af de største milepæle for en værnepligtig ved Gardehusarregimentet. Øvelsen giver soldaterne et indblik i, hvad det vil sige at være patruljesoldat, herunder særligt, hvilken fysisk og psykisk ballast det kræver. Presset på mad, søvn og kilometerlange marcher, flytter soldaten sine grænser Ved øvelsens afslutning tages ét sidste spring ud i intetheden, og med kompagnichefens tilladelse bliver den menige til en ægte Gardehusar. Af Jakob Riis Vester, LT/KT/HO, i praktik ved LIVKMP En tidlig tirsdag morgen blev Livkompagniets knap 150 menige vækket af deres befalingsmænd, beordret i tøjet og fulgt ned i store sale, hvor al deres udrustning skulle kontrolleres. Uvidende om, hvad der skulle ske, blev de vendt på hovedet i deres sovepose, mens rygsæk, basis og tøj blev endevendt – alt udover de tilladte tre cigaretter eller 50 gram chokolade ville medføre en straf. Og der var ingen kære mor! Således blev en glemt müslibar i en bukselomme erstattet med en ti kilo tung hovedpude, i form af en sandsæk. Kontrollen skulle tilsikre en ensretning af, hvad de værnepligtige medbringer, og giver dermed et ens udgangspunkt for alle.

Klar til kamp Med magasinerne fyldt op, sløringscremen anlagt og den halve feltration pakket, blev det endelig på tide at marchere ud i den grønne lund til delingernes første overdagningsområde (ODO). Delingernes første opgave var et baghold på en forsyningskolonne. Mens delingsfører og næstkommanderende straks gik i gang med deres analyse af opgaven, blev det gruppeførernes lod at iværksætte teknisk og taktisk indøvelse blandt de menige. Omkring solnedgang samledes Livkompagniet én sidste gang, før delingerne blev sendt af sted på nattens lange opgaveløsning. I skumringen blev der sunget salmer og afholdt feltgudstjeneste af Feltpræst Jens Rothmann. Selvom de værnepligtiges

Klar til feltgudtjeneste.

10

3/2013

Radiomand med 12 ekstra kilo.

tanker mest lå på nattens kommende march, blev feltpræstens budskab om samarbejde og vilje taget vel imod af de fleste. Operationen iværksættes Da solen forsvandt fra horisonten, skulle infiltrationen ind i fjendeland iværksættes. Godt 12 kilometer med rygsæk skulle tilbagelægges før strækningen, hvor bagholdet skulle iværksættes, var nået. Undervejs sættes både den værnepligtiges fysik samt psyke under pres. Mørket, sulten og uvisheden om morgendagens opgaver skaber et sådant psykisk pres, at mange er tæt på at give op – men det kan man ikke. Forud for øvelsen havde de værnepligtige fået at vide, at alle skal igennem, om det er på båre eller på ryggen af en anden, så får man – uanset hvor hårdt man stamper i jorden – ikke lov til at give op. Når ordet KFO pludseligt forplantede sig gennem kolonnen, kunne man høre lettelsen sprede sig. I KFO (Klargøring Før Objekt) aflægges rygsækkene, for herfra at bevæge sig det sidste stykke mod bagholdsstrækningen - eller mod ’Kill Zone’ - hvor fjenden skal overraskes. Pludseligt meldtes det over radioen ”Tre køretøjer, hastighed 30 km/t, afstand 40 meter - klar til baghold!”. I løbet af et splitsekund åbnedes der ild fra 40 geværer og panserværnsvåben. Fjendens forsyningskolonne blev standset, og frem stormede et angrebshold, der hur-

(❯)


Slagelse bymidte invaderet

Kompagniflaget vajer over den sidste prøve. Vil du være Husar?

tigt rensede køretøjerne, placerede sprængladninger og medtog fire tunge kasser med ukendt indhold. Den tunge byrde Efter to solopgange og godt 50 tilbagelagte kilometer, kunne lyset for enden af tunnelen endelig anes. Delingerne havde succesfuldt ødelagt en forsyningskolonne og angrebet et fjendtligt objekt, der, selvom det var bevogtet af fjendens stærkeste enheder, blev destrueret. Efter en afkølende vandpassage over Mern Å, ankom delingerne torsdag morgen til et hidtil ukendt terræn. Her ventede en agent, der sendte grupperne ud på deres sidste opgave – at slippe ud af fjendeland.

Op ad skrænter, under pigtråd og gennem vandhuller skulle gruppen hurtigst muligt undslippe fjenden, der jagtede dem. Som afslutning på REX-banen skulle enkeltmand overvinde sin højde- og vandskræk, og måtte kravle ud på et tov over en bundløs sø. Med tilladelse fra kompagnichefen, gav den menige slip og dalede ned mod vandet. Når han eller hun atter drog sit første åndedrag, var det nu som Gardehusar. Efterfølgende blev den tunge byrde, som hver gruppe havde båret på under hele øvelsen åbnet foran kaptajnen. I den lå en flaske champagne samt REX-mærkerne med dronningens navnetræk, der fremover bæres som bevis på, at man er gardehusar.

Åbning af REX-mærkerne foran Kompagnichefen.

Af Hans-Erik Bonde Den 15. april kunne Slagelse fejre 100 år som garnisonsby. Der har v æret soldater i byen gennem mange af de foregående ca. 900 år, men først fra 1913 blev Slagelse betegnet som garnisonsby. Frem til 1975 var opholdsstedet kasernen på Kastanjevej, men det år flyttede Sjællandske Livregiment til Antvorskov Kaserne. Kasernen på Kastanjevej blev nedlagt, og i dag står kun ganske få kendetegn tilbage. Men man kan se det gamle krudthus i midten af området, som rummede kasernegården. Det nyeste materiel At fejre en 100 årsdag går da heller ikke stille af. Gardehusarregimentet havde sendt Hesteskorten på et tilpasset byridt, som endte på Nytorv. Her var allerede lavet en udstilling af gamle krigskøretøjer fra samlingen i Kalby Ris ved Næstved, nyt krigsmateriel, som i dag anvendes i Afghanistan, ligesom et antal faner fra Sjællandske Livregiment og Danske Gardehusarforeninger havde taget opstilling. Pludselig blev torvet invaderet af et IKK (infanterikampkøretøj), som er et af de senest anvendte i Afghanistan. Det bragte mange nysgerrige tilskuere tættere på, for at få besvaret spørgsmål af soldaterne. Der var på dagen et fremmøde på omkring 250 borgere og omkring 100 soldater for at fejre festdagen. Byen og Harboes Bryggeri bød på forfriskninger i form af sandwich, øl og vand. 3/2013

11


Danske Gardehusarforeninger Foreningsredaktør takker af Efter 19 år som redaktør af lokalsiderne slutter jeg med dette nummer af Gardehusaren, og benytter lejligheden til at sige tak for godt samarbejde gennem alle årene, og jeg ønsker foreningerne held og lykke fremover med såvel foreningslivet som bladudgivelse. Med venlig hilsen Knud Skafte

Gardehusarforeningen København Ny Bestyrelse Gardehusarforeningen København har fået ny bestyrelse. Tre tidligere konstabler fra HESK: Diana Lindbjerg Jørgensen, Søren Kragelund og Jørgen Konge, som mange kender fra hans lange karriere i De Kgl.Stalde samt oversergent Maria K. Andersen der til daglig færdes på kasernen i Slagelse og har gjort tjeneste i Afghanistan Et link til den aktuelle hverdag i nutidens regimentet vi er glade for at have, og som vi synes hører foreningen til. Vi har i startfasen lagt meget energi i at undersøge, hvad en forening egentligt er og kan være. Hvad kan vi bruge hinanden til, og hvordan? Idéen om at en Gardehusarforening kan være et åbent moderne forum for kompetence og vidensdeling også i det civile, med rod i vores stolte historie og socialt samvær, er vi overbeviste om skal være virkeligheden. Alle, ligemeget om man er til Haubits, Heste eller Helmand, er velkomne som nye medlemmer. Ved 12

3/2013

indmeldelse er du også automatisk medlem af landsorganisationen Danske Gardehusarforeninger. Vi ser med glæde frem til at lære jer, nuværende og tidligere husarer at kende. Ses vi f.eks. efter fyraften tirsdag den 25. juni…? Find os på: Danskegardehusarforeninger.dk/ kbh Facebook.com/groups/Gardehusarforeningenkoebenhavn/ Fyraftens-arrangement i København Arrangementet afholdes tirsdag den 25 juni kl.1730. Hvad har offentlige fruentimmere og husarene med hinanden at gøre? Det får du svar på, hvis du møder op ved det nye mindesmærke på Kastellet (ved Norgesporten) tirsdag den 25. juni kl. 1730. Vi starter med at få noget at vide om mindesmærket, fra nyt bestyrelsesmedlem Maria K. Andersen. Derefter noget om Kastellet i almindelighed, historisk og i dag. Vi går gennem det område Gardehusarkasernen havde ansvar for, da den lå i København. Du får også at vide, hvorfor eskorten ventede i flere dage på en udenlandsk gæst på Toldboden. Hvis man har lyst til husarkammeratligt samvær, går vi videre til Café Petersborg, som har stegt flæsk og persillesovs som dagens ret til 110,- kr. Der er mulighed for andet fra menukortet. Tilmelding til jorgen-konge@live. dk, på Facebookgruppen ”Gardehusarforening København” eller på telefon 2326 2466. Indtal gerne navn og antal på telefonsvaren, inden den 16. juni. Hvis man ikke ønsker at deltage i spisningen, møder man bare op. Medlemmer fra andre foreninger samt familie og venner er velkomne

Generalforsamlingen 2013 31 medlemmer var mødt op i Nordre Magasin,Kastellet.Formanden, Kjeld Aggelund, lod fanen føre ind og udbragte et 3-foldigt leve for Kronprinsen, Gardehusarforeningernes protektor og uddelte årstegn til Erik Sørensen og Flemming Walther. 1.Arne Pedersen valgtes til dirigent. 2. Formanden gjorde rede for foreningens aktivitet i det forløbne år. 3. Kassereren fremlagde regnskabet. – Regnskabet godkendtes. 4 og 5. Dirigenten meddelte, at præsidiet havde lavet nye fællesvedtægter, hvorefter han suspenderede generalforsamlingen kl.1932. Oberst Hedegaard Sørensen redegjorde for gardehusarforeningernes status og for præsidiets planer, samt besvarede spørgsmål fra salen. Generalforsamlingen konstituerede sig kl.2006. 6 personer opstillede til bestyrelsen. Efter afstemning består den af Jonas Kriegbaum, Søren Kragelund, Diana Lindbjerg Jørgensen, Jørgen Konge og Maria Andersen med Joe Hansen og Jan Treu som suppleanter. 6. Dirigenten: Bestyrelsen kan vælge at lade præsidiet administrere foreningens formue, dog stadig til foreningens suveræne anvendelse. Derved ikke behov for egne revisorer. Det må afgøres af den nye bestyrelse. 7. Jens Rønholt Hansen havde indgivet forslag om at fonden Kepien opløses, men den nye bestyrelse må tage stilling hertil, og trak forslaget tilbage. 8. Præsidenten gav udtryk for sin glæde over aftenens forløb. Jonas sagde, at han glædede sig til at tage fat, og vil respektere foreningens traditioner. Kim Jønsson henledte opmærksomheden på Københavnske Soldaterforeningers Samvirkes tur til Korsør. Dirigenten takkede for god ro og orden. Husarhilsen Jonas Kriegbaum Formand

(❯)


Nye navne og adresser: Formand: Jonas Kriegbaum Torvegade 54,1, 1400 Kbh K (+45) 29726969 fonsholm@hotmail.com

vej 3 for at se hans flotte samling af gamle og nye biler. Vi mødes kl.1200 til lidt brød og et glas øl. Tilmelding til John W. Hansen 4733 4408 eller Knud Fischer 4752 6206, senest onsdag den 5. juni. Bestyrelsen

Næstformand: Jørgen Konge (+45) 23262466 jorgen-konge@ live.dk Kasserer: Diana Lindbjerg Jørgensen Østerbrogade 85, lejl.25, 2100 Kbh Ø Tlf. 61 60 77 29 mail@dlindbjerg.com Bestyrelsesmedlem: Maria K. Andersen mariakandersen@me.com Bestyrelsesmedlem: Søren Kragelund Tlf. 41 42 17 53 kragelundum@hotmail.com

Gardehusarforeningen Frederiksborg Amt Fugleskydning Fugleskydning afholdes søndag den 16. juni kl. 1000 i Birkerød på Tornevangen 112 (se KRAK side 96/B2). Programmet er som følger: Kl. 1000 stiller deltagerne op og modtager den regerende fuglekonge. Kl. 1015 begynder skydningen til fuglen samtidig med at 4 andre aktiviteter starter. Kl. 1300 Frokost/buffet med efterfølgende kaffebord og kammeratligt samvær. Igen i år er det Lotte, der står for den lækre buffet. Kl. 1500 (senest) er skydningen slut og den nye fuglekonge kåres. Samtidig er der præmieuddeling og lotteri m.v.. Prisen for skydning og frokost er kr. 150,00 for voksne og kr. 75,00 for børn under 12 år. Priserne er excl. drikkevarer. NB. Ønsker man ikke selv at skyde, kan man alligevel godt komme og deltage i det kammeratlige samvær og møde gamle venner.

Maribo Amts Gardehusarforeningen

Gardehusar 835/45 “Skælskør” Tage Langkjær fyldte 90 år d. 27.marts.

Tilmelding senest mandag den 10. juni til formanden Jan van Deurs på telefon 4913 4958 eller kassereren Jørgen Bech på telefon 4772 1847. Medlemmer af andre gardehusarforeninger er også hjertelig velkomne. Kommende arrangementer (Noter venligst i kalenderen) 18. august (Søndag) Danmarks krige i 500 år hedder den nye og smukke udstilling på Tøjhusmuseet. Vi foreslår en fælles tur med start kl. 0900 fra Hillerød station. 1. september (Søndag) Besøg på Fredensborg Slot kl. 1000, hvor slotsforvalteren, kammerherre, oberst J. Kidde-Hansen vil vise os rundt. OBS: max 30 deltagere. Arne Christensen Poul Schjellerup

Gardehusarforeningen for Frederikssund og Omegn Hjemmeside Foreningen har nu fået en hjemmeside: www.gardehusarforeningenfrederiksborgamt.dk og webmaster er vort nye bestyrelsesmedlem Peter Madsen, maserati@sport.dk. Siden er under opbygning, men allerede nu er der en masse at se på den. Ud og se gamle og nye biler Vi er søndag den 9. juni inviteret til Stenløse hos Erling Nielsen på hans gård, Lindendal, Lindendals-

Blåtur M AG inviterer medlemmer med pårørende på Blåtur Lørdag den 24. august. Afgang fra kassererens adresse ”Museumsgade 32” Maribo kl. 1000. Foreningen vil leje en bus og sørge for, at der er øl/vand ombord, således ingen risikerer at dehydrere undervejs. Bussen samt drikkevarer betales af foreningen, så du/i skal bare sørge for det gode humør, samt lidt lommepenge, da vi forsøger at finde et sted, hvor der kan købes ”dagens ret”, uden man bliver lænset på tegnedrengen. Bestyrelsen vil prøve at arrangere lidt oplysende kulturelt under blåturen. Sidste frist for tilmelding er onsdag den 14. august kl. 1800. Tilmelding til kassereren Bent H. Johansen tlf. 5478 0545 eller formand Poul Roerholt tlf. 4015 9037 På bestyrelsens vegne Poul Roerholt

Gardehusarforeningen for Fyns Stift Ordinær generalforsamling 2013 Afholdt den 15. marts 2013 på ”Dannevirke”. Navnene på modtagere af Årstegn og Generalforsamlingens dagsorden er bekendtgjort i ”Gardehusaren” nr. 1, februar 2013 Næstformand Henning Terndrup udleverede DGHF’s ærestegn ”Tak og Ære” til formand John Brauer og kasserer Jørgen Wielandt for deres store arbejde for foreningen. Efter tildeling af Årstegn og Æreskors ”Tak og Ære” begyndte Gene

3/2013

13

(❯)


Alt glarmesterarbejde udføres • Termoruder / reparationruder • Spejle & glas efter mül • Billedindramning • Autoruder / Rep. af stenslag • Vinduer / Døre i trÌ & alu • Forsikringsarbejde

5852 0212 • 5852 4505 Langes Gürd 13 • 4200 Slagelse

proďŹ lering

DESIGN

WEB

PRINT

IDE

koncept

SLAGELSE TRYK

TRYK PĂ… DIT BUDSKAB

SLAGELSETRYK A/S

:::6/$*(/6(75<.'. 526(1*$'(&Ă&#x201A;6/$*(/6( 7(/()21  0$,/ )5$1.#6/$*(/6(75<.'.

14

3/2013

OrdinĂŚr generalforsamling 2013 Afholdt den 15. marts 2013 pĂĽ â&#x20AC;?Dannevirkeâ&#x20AC;?. Navnene pĂĽ modtagere af Ă&#x2026;rstegn og Generalforsamlingens dagsorden er bekendtgjort i â&#x20AC;?Gardehusarenâ&#x20AC;? nr. 1, februar 2013 NĂŚstformand Henning Terndrup udleverede DGHFâ&#x20AC;&#x2122;s ĂŚrestegn â&#x20AC;?Tak og Ă&#x2020;reâ&#x20AC;? til formand John Brauer og kasserer Jørgen Wielandt for deres store arbejde for foreningen. Efter tildeling af Ă&#x2026;rstegn og Ă&#x2020;reskors â&#x20AC;?Tak og Ă&#x2020;reâ&#x20AC;? begyndte Generalforsamlingen. Ole Olsen blev som sĂŚdvanlig valgt til dirigent. Efter at have konstateret at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, gav han ordet til formanden for aflĂŚggelse af beretningen. John oplyste at der p.t. er 140 medlemmer. I løbet af ĂĽret har der vĂŚret 5 udmeldinger og 2 indmeldelser. 2012 har vĂŚret et travlt ĂĽr med generalforsamling samt forberedelse til foreningens 60 ĂĽrs jubilĂŚum den 20. april. Fanen har vĂŚret reprĂŚsenteret ved Dronningens besøg i Faaborg og Middelfart samt ved Ansgars anlĂŚg den 4. maj og ved jubilarstĂŚvnet i Slagelse den 15.september. Festlighederne ved Slaget i Nyborg bliver fremover kun markeret hvert 5. ĂĽr Den 29. maj blev der afholdt et afslutningskursus for hjemvendte soldater i Odense med bl.a. bowling. Foreningen skal vĂŚre arrangør af ReprĂŚsentantskabsmødet for Gardehusarforeningerne den 4. maj 2013. Det afholdes i Borgerforeningens Hus i Nyborg. Ledsagerturen gĂĽr bl.a. til Nyborg Slot. Regimentets 400 ĂĽrs jubilĂŚum i 2014 bliver fejret med forskellige arrangementer og underholdning i efterĂĽret 2014. Bladet â&#x20AC;?Gardehusarenâ&#x20AC;? bliver fremover kun udsendt fire gange om ĂĽret pga. dĂĽrlig økonomi. Til slut takkede John bestyrelsen for godt samarbejde, samt en speciel tak til Finn for hans arbejde som sekretĂŚr, hvilket han stopper med grundet fraflytning. Beretningen blev godkendt. Derefter fremlagde kassererens regnskab for 2012. Jørgen orienterede om de forskellige poster bl.a. om regnskabet til jubilĂŚumsfesten, hvor der kun var et lille underskud

pĂĽ ca. kr. 700. Regnskabet blev godkendt. Da foreningen fremover skal høre ind under â&#x20AC;?Danske Gardehusarforeninger â&#x20AC;? - (DGHF)â&#x20AC;? - ogsĂĽ økonomisk, orienterede Jørgen om de nye vedtĂŚgter. VedtĂŚgterne blev med flertal godkendt, dog med èn stemme imod. Kontingentet forblev uĂŚndret kr. 240/ĂĽr/medlem. Valg til bestyrelsen. pga. rod i valget sidste ĂĽr, blev John valgt som formand for ĂŠt ĂĽr. Erling Pedersen og Jørgen Wielandt blev begge genvalgt. Finn ønskede ikke genvalg pga. fraflytning, i stedet blev Herman Thomsen valgt ind i bestyrelsen. Alle andre, dvs. suppleanter, fanebĂŚrere og revisorer blev genvalgt. Under punktet eventuelt fremkom intet. Efter spisningen blev der afholdt ekstraordinĂŚr generalforsamling for at vedtage de nye vedtĂŚgter. Under kaffen holdt sogneprĂŚst Knud Erik Kristensen et foredrag om sin tid som feltprĂŚst i bl.a. Kosovo, Bosnien og Afghanistan. Til sidst takkede John for fremmødet samt god ro og orden. Bowling Bowling aftenerne blev afsluttet med en times bowling efterfulgt af spisning, hvor der blev uddelt medaljer til vinderne. Bowling resultat forĂĽr 2013 Damer: 1. plads Ulla VestergĂĽrd 1340 point 2. plads Inger Jørgensen 1322 point 3. plads Jenny Brauer 1322 point Herre: 1. plads Kim Pedersen 1300 point 2. plads Knud EnggĂĽrd 1298 point 3. plads Jørgen Rasmussen 1225 point Bowling sĂŚsonen begynder til efterĂĽret pĂĽ følgende datoer: 18. september kl. 2000 9. oktober kl. 2000 20. november kl. 2000 11. december kl. 1800 Sted: Odense Bowlinghal, Møllemarksvej 80,Odense Pris: 50,00 kr. med skoleje. Tilmelding til Poul Hansen senest 2 dage før pĂĽ tlf. 4156 4304 (â?Ż)


Begivenheder Juni-August Arrangementer ved SSF: 15. juni Valdemarsdag Kl. 1900 i Den Fynske Landsby Mødested: Mød med fane kl. 1830 ved den firelængede gård ved Vandmøllen. NB: Om muligt mød op med Faner. 6. juli Blomsternedlæggelse Slaget ved Fredericia 1849 Kl. 1000 på Odense Assistents Kirkegård Afsnittet ved Falen-VandværksvejAnsgar anlæg, litra O 29. august Blomsternedlæggelse Oprøret mod samarbejdspolitikken 1943 Kl. 0945 på Odense Kaserne Kl. 1000 ved Mindestenen ved Patologisk Institut, OUH Bestyrelsen

Gardehusarforeningen Østsjælland Fugleskydning Gardehusarforeningen Østsjælland afholder den årlige fugleskydning lørdag den 29. juni kl. 0900 på Tubæk Skyttecenter ved Præstø. Skydekort købes på banen. Vi starter med at spise vores medbragte morgenmad. Herefter starter sidste års fuglekonge skydningen. Der skydes indtil fuglen er nedlagt, dog senest til kl. 1600. Derefter spises medbragt frokost, herunder uddeles præmier og den nye fuglekonge udtrækkes. D a ge n sl u t te r m e d hy g ge l i g t samvær. Tag gerne venner og bekendte med. Øl og vand kan købes på banen. Bestyrelsen

Gardehusarforeningen for Møn og Sydsjælland Generalforsamling Generalforsamlingen den 4. marts var med rekord stor deltagelse. 34 medlemmer ud af 66, eller godt 50 %. Tak til alle Jer der kom og var med til at gøre det til en god aften. En aften hvor vi hyggede os omkring en god middag inden generalforsamlingen løb af stabelen.

Kasserer og formand sammen med modtagerne af årstegn.

Inden selve generalforsamlingen uddelte formanden årstegn , 65 år til Keld Frimann, 25 år til Karl Jensen og Henrik Rasmussen og 10 år til Hans Evald Mortensen. Henrik blev valgt til dirigent og konstaterede generalforsamlingens lovlighed, inden han gav ordet til formanden som forelagde bestyrelsen beretning om det forløbne år. Der var mindeord om afdøde Finn K. Hansen og Bent Henriksen, ”Hækkelund” Formanden omtalte afskedsreceptionen for Major Per Thuesen, vores deltagelse i ”Frederiksborgs” 100 års jubilæum, ”Fyns” 60 års stiftelsesfest samt vores deltagelse i faneparaden ved regentparrets besøg i Stubbekøbing sidste sommer. Formanden berørte også de uroligheder, der havde været omkring udgivelsen af vores blad, noget der havde haft en uheldig indfl ydelse på vores annoncering af planlagte arrangementer i det forgangne år, men trøstede os med at bladet nu var på sporet igen om end i et barberet antal udgivelser. Formanden opfordrede samtidig til, at de medlemmer der har mail adresser der endnu ikke er tilgået foreningen, om at få dette bragt på plads, samt at benytte Danske Gardehusarforeningers Hjemmeside og derigennem at holde sig orienteret om, hvad der rører sig, ikke kun i vores forening, men også hvad der rører sig i de andre lokalforeninger. Sluttelig takkede formanden for god og hjertelig modtagelse ved vore besøg ved runde og halvrunde fødselsdage hos medlemmerne. Alle valg var genvalg, både bestyrelse, suppleant, revisor og fanebærer. Generalforsamlingen sluttede med et 3-foldig leve for foreningen.

Efter generalforsamlingen var vi vidne til en meget interessant og fyldestgørende beretning fra Politikommisær Ove Møller Nielsen, der meget levende fortalte om sin udsendelse i international tjeneste. Ove Møller Nielsen er til daglig leder af Vordingborg Politistation, en stor tak til dig for underholdningen. Alle gik hjem med endnu en god oplevelse sammen med husarkammeraterne. Sommerudflugt 27. juni kl. 1800 Efter en veloverstået og godt besøgt generalforsamling er turen kommet til vores sommer udflugt som i år går til Danmarks Samlermuseum, der er beliggende på Thorsvangs Alle 7, 4780 Stege. Vi starter med spisning af den medbragte mad - husk tallerkner og bestik. Vi skal købe drikkevarer på stedet ( rimelige priser). Når vi er kommet igennem måltidet, vil vi få et indblik i, hvad en stor skare af frivillige hjælpere er nået til i løbet af vinteren, og der vil være rundvisning på museet. Efter rundtur/beretning drikker vi vores medbragte kaffe/the. Kammerater mød talstærkt op og tag gerne venner og bekendte med, og lad os håbe på en god aften i hinandens selskab. Vel mødt torsdag den 27. juni kl. 1800 og på glædelig gensyn. Bestyrelsen

Gardehusarforeningen Nordvestsjælland Referat generalforsamling 2013 Foreningen afholdt ordinær generalforsamling den 22. marts. Efter estandarten var ført ind, bød formanden Erik Jensen velkommen, og i år havde han en særlig velkomst og tak til vores Regimentschef, oberst, kammerherre T.M. Paulsen, for hans deltagelse i generalforsamlingen og efterfølgende fortælle om sin dagligdag som chef for Gardehusarregimentet, og hvad der rører sig i den nære fremtid. Herefter var der spisning, menuen var Wienerschnitzel. Kl. 1930 startede generalforsamlingen med, at Ole Jensen blev valgt som dirigent. Herefter aflagde formanden Erik Jensen beretning, han omtalte bl.a. foreningens arrange- (❯) 3/2013

15


menter i årets løb, og hvad de har arbejdet med i præsidiet, hvor han fortalte at regimentet fra 1. juli 2013, ikke mere må støtte udgivelsen af Gardehusaren, det er årsagen til, at der fra 2014 kun udkommer 4 numre af bladet om året, herved undgås en kontingent stigning. Til slut takkede formanden bestyrelsen for et godt samarbejde i årets løb. Derefter var det kasserer Henning Kristensen, der fremlagte årets regnskab, der var et lille overskud på kr. 360,00, begge dele blev godkendt med akklamation. Der var ingen indkomne forslag og næste års kontingent fastsættes på DGHF repræsentantskabsmøde. På valg var: Formanden Erik Jensen, kasserer Henning Kristensen, bestyrelsesmedlem Vagn Andersen, suppleant Orla Hansen, revisor Svend Sørensen, revisor suppleant Poul Nautrup og fanebærer Kjeld Hansen, der var genvalg til dem alle.

Under eventuelt uddelte formanden og regimentschef, 25 års tegn til Søren Christensen og 60 års tegn til Henning Kristensen. Efter en kort kaffepause holdt regimentschefen et godt og inspirerende foredrag om sit arbejde / dagligdag ved Gardehusarregimentet. Til slut takkede formanden regimentschefen og alle øvrige for en god og hyggelig aften. Sommerudflugt Søndag den 21. juli skal vi se Fredensborg Slot, Slotshave, Orangeri og urtehave. Vi mødes kl. 1030 på parkeringspladsen ved Slottet. Så går vi en tur rundt og ser parken og finder et sted at drikke formiddagskaffen, som vi selv medbringer. Fra kl. 1300 er der rundvisning på Slottet og Orangeri pris. kr. 85,00. 16

3/2013

Efter rundvisningen spiser vi frokost på evt. ” Under Kronen”, der ligger tæt ved. Frokost og drikkevarer er for egen regning. Der kan vælges menu fra kr. 65,oo til kr. 155,00. Tilmelding til turen senest den 14. juli til Erik Jensen, tlf. 5950 4018. På bestyrelsens vegne Erik Jensen

Gardehusarforeningen Jylland Referat af generalforsamling Som sædvanlig var foreningen vært med rundstykker og kaffe. Herefter blev estandarten ført ind til tonerne af estandartmarchen. Formanden Tage Hansen indledte mødet med at uddele årstegn. 10 år til Leif Andersen ”Østermarie”, Hans Ole Bertelsen ”Vadum” og Jens Peder Pedersen ”Kongerslev”. Sidstnævnte var ikke til stede. Keld Larsen blev enstemmigt valgt som dirigent og gav straks ordet til formanden. Formanden fortalte om de nye vedtægter, som skulle vedtages samt beslutningen om kun 5 medlemmer i GHF Jylland bestyrelse fremadrettet. Formanden kunne oplyse, at Gardehusaren fremover udkommer 4 gange årligt: februar – maj – august og november. GHF Jylland estandart har været med ved følgende lejligheder: 4.maj 2012 ved Skæring Hede – 15.juni 2012 Valdemarsdag – 12.juni 2012 Modtagelse af HMD Margrethe – 5.september 2012 Danmarks nationale flagdag for SOK . Samme dag blev der indviet en mindesten ved rundkørslen, hvor vejen går op til Marselisborg Slot. Grev Ingolf og grevinde Ruth var til stede, og bagefter var der reception på Den jyske Væddeløbsbane. GHF Jylland var med 2.november 2012 på regimentets 398-års dag. Den 11.november 2012 markering af afslutning af 1.ste verdenskrig. Den 1.september var formand og næstformand på Skive Kaserne, hvor HMD overrakte en ny fane til Totalforsvarsregion Nord og Midtjylland. Lørdag den 3.oktober var der

indvielse af Århus Soldaterforeningers nye mødelokaler i Kovnogade 2, Århus C. Foreningens sommertur gik i 2012 til Randers Regnskov. Desværre var der ikke mødt så mange. Efterårsfesten på Simested Kro var til gengæld en succes med mange fremmødte. Foreningen har for 2013 planlagt en sommertur rundt om Ringkøbing Fjord. Fra 2014 opkræves kontingent fra hovedkassen i Danske Gardehusarforeninger. Beløbet er sat til kr. 240,00. Bestyrelsen består af: Formand Tage Hansen Næstformand og kasserer Jens Simonsen Sekretær Hans Ahler Bestyrelsesmedlem Egon Pedersen Best yrelsesmedlem Niels Chr. Stræde På mødet skulle nye vedtægter vedtages, og ved dirigenten Keld Larsens dygtige ledelse, blev de nye vedtægter vedtaget enstemmigt. Generalforsamlingen blev afsluttet og der var tid til spisning og hyggeligt samvær. Sommerturen 2013 I år går turen rundt om Ringkøbing Fjord lørdag den 29. juni. Vi starter ved Udsigtstårnet i Skjern Enge (Lønborgvej) kl.1000, hvor foreningen er vært ved et rundstykke. Kaffen må i selv klare. I skal også selv have mad og drikkevarer med til frokosten. Vi kan måske finde et sted at holde, hvis I vil købe jer til maden. Eftermiddags kaffe skal vi måske også have, når vi er kommet tilbage til startstedet, men den skal i selv have med. Vi fylder bilerne op og kører til Bork Havn og Vikingehavn. Derfra kører vi til Værn Hytteby og Værn Naturreservat. Næste stop er Abelines gård. En gård fra 1850, der står som dengang den blev bygget, og som i dag er museum (entre). Næste stop er Hvide Sande, hvor der er 3 nye møller på stranden. Så fort-

(❯)


sÌtter vi til Søndervig og ser pü Sandskulpturer(entre kr. 45,00 ). Herfra videre til GL. Sogns kirke, og skolestue, som stür som i gamle dage. Derfra gür turen til Ringkøbing. Turens varighed forventes at vÌre ca. 4 timer. I tilfÌlde af regnvejr aflyses turen. Det er derfor nødvendigt med tilmelding. De der har mail kan jo tilmelde sig der, sü er det nemmere for os, hvis turen bliver aflyst. Husk at oplyse jeres tlf. nr. eller e-mail ved tilmelding. Sidste tilmelding mandag den 24. juni til: Tage Hansen: Tlf. 8695 1614 & 2134 3228 E:mail. tage@sport.dk Niels Chr. StrÌde: Tlf.9732 0213 & 2113 3233 E:mail. Nielsenggrob@gmail.com Keld Larsen Tlf. 9883 8003 Pudsedag Lørdag den 05. oktober 2013 kl. 1200 er der pudsedag, hvor vi skal se digitale billeder med foredrag om naturen i almindelighed, arbejde og natursyn ved Henning Givskud. Vi starter med at spise kl. 1200 til ca. 1330. Menuen: Hamburgerryg m/ürstidens grønsager, hvide og brunede kartofler, brun sovs. Dessert er gammeldags Ìblekage. Pris kr. 146,00 Herefter vil Henning Givskov lede os gennem naturen. Sidste tilmelding søndag den 29.september til: Tage Hansen Tlf: 2134 3228-8695 1614 E:mail: tage@sport.dk Niels Chr. StrÌde Tlf: 9732 0213-2113 3233 E: mail: nielsenggrob@gmail.com Keld Larsen Tlf: 9883 8003 NB.: Vi vil gerne have, at I sender jeres e-mail adresse, sü vi kan komme hurtigere i kontakt med jer, da bladet fra 2014 kun kommer 4 gange om üret. Pü bestyrelsens vegne Tage Hansen

Gardehusarforeningen Sydjylland Generalforsamling 2013 Søgaard lejren dannede igen ramme om foreningens ordinĂŚre generalforsamling tirsdag den 5. marts. Formanden kunne byde velkommen til 22 stemmeberettigede medlemmer. Formanden mindede indledningsvis de i ĂĽrets løb afdøde medlemmer Bent Gyllingâ&#x20AC;? Vejenâ&#x20AC;?, Georg Toft â&#x20AC;?Rødekro â&#x20AC;?,Erik Kehlert â&#x20AC;?Koldingâ&#x20AC;?. Herefter kunne formanden uddele 10- ĂĽrs tegn til medlemmerne Villy Marrek, Karl Petersen, Hans Faaborg og Egon Petersen. Herefter gik man over til dagsordenen: Andreas Bjerregaard blev valgt til dirigent. Formanden aflagde mundtlig beretning, som enstemmigt blev godkendt. Ligeledes blev det af kassereren Ejvind Pedersen fremlagte reviderede regnskab godkendt. Der var genvalg til bestyrelsesmedlemmerne Ejvind Pedersen og Jesper Dippel, samt til suppleanterne Mads Rasmussen og Paul Solberg Hansen og revisorerne Svend Erik Raun og Ejnar Jørgensen. Ligeledes blev revisorsuppleant Bent Beyer genvalgt. Efter generalforsamlingen holdt aftenens gĂŚstetaler chefen for Søgaard lejren, OL J.P. Rasmussen et yderst spĂŚndende og levende foredrag om sin egen militĂŚre karriere og om forsvarets aktuelle situation. Aftenen sluttede med kammeratligt samvĂŚr, smørrebrød og det dertil hørende. Ved et efterfølgende bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen sig med Mogens Olsen, som nĂŚstformand, Ejvind Pedersen som kasserer og Poul Mølgaard som sekretĂŚr.

Forsikringsgodkendt lüse- og alarminstallatør

 LĂĽsesystemer og gitre  Adgangskontrol (ADK) z Alarm-anlĂŚg (AIA og ABA) z VideoovervĂĽgning (ITV) z z

Ndr. Ringgade 70B ¡ 4200 Slagelse Tlf. +45 58 52 85 65 ¡ Fax +45 58 53 48 65

www.bagger-laase.dk DĂ&#x2DC;GNVAGT +45 70 20 21 12

3LAGELSE !UTORISERETFORHANDLERAF

67 !UDI 3UBARU V+IM!UGUSTSEN!3 %LMEDALSVEJ3LAGELSE 4LF WWWCAREPOINT SLAGELSEDK

Kongelig hoďŹ&#x201A;everendør

Danske og udenlandske

Ordensbaand 9. april Traditionen tro var foreningsfanen med Svend Aage KjÌr og Jørgen Nissen reprÌsenteret ved mindehøjtideligheden i Søgaard samt ved seks andre mindesten i omrüdet den 9. april. (�)

Miniatureordner medaljer sløjfer . rosetter Peder Skrams gade 3 . 1054 København K Tel. & fax: 33 12 82 53 e-mail: mwm@mwmorch.dk www.ordensbaand.dk

3/2013

17


SLAGELSE

NÆSTVED

KORSØR

Bredegade 14 · Slagelse Fax: 5853 4148 slagelse-butik@laasepartner.dk

www.laasepartner.dk

18.april Ligeledes var foreningsfanen som altid til stede i forbindelse med kransenedlæggelsen på Dybbøl Banke i anledning af 149 årsdagen for stormen på Dybbøl. Dagen sluttede med mindegudstjeneste i Skt. Mariekirken om aftenen og mindesamvær på Hærens Sergentskole, hvor forsvarsminister Nick Hækkerup var gæstetaler. Virksomhedsbesøg Onsdag den 10. april havde foreningen inviteret til virksomhedsbesøg på Flensburger Brauerei. 24 personer havde fulgt vor invitation. Deltagerne blev vist rundt i det traditionsrige gamle bryghus ved en dansktalende guide, som meget engageret fortalte om husets historie, samt om den moderne virksomhed, som med 150 medarbejdere er en af Flensborgs største arbejdspladser.

GRUS STEN MULD THOMAS JULL OLSEN LØNGGÅRDENS GRUSGRAV & VOGNMANDSFORRETNING SORØ CONTAINERTRANSPORT Løngvej 14 • 4180 Sorø Telefon: 5783 1854 Telefax: 5782 1854 www.tjo.dk • t j o @ t j o . d k

Ef ter følgende blev deltagerne fyrsteligt beværtet med et dejligt måltid samt husets produkter. Der var desforuden mulighed for at gøre indkøb af de eftertragtede varer fra Flensburger Brauerei i de karakteristiske flasker med den gamle patentprop. Hengstparade i Celle Var du en af dem, som ikke kom med til hingsteparade sidste år, så har vi stadig ledige pladser til årets tur til Celle 29. september. Forhør dig om turen eller se på Gardehusarforeningens homepage samt på Facebookgruppen Danske Gardehusarforeninger. Vi sender gerne et foreløbigt program enten elektronisk eller med posten. Yderligere informationer ved formanden, tlf. 7744 1458, 2746 9226, bock@bbsyd.dk I ønskes alle en God Sommer På bestyrelsens vegne Carl Jürgen Bock

18

3/2013

MÆRKEDAGE Optagelse til denne rubrik fortages af de respektive foreninger

Gardehusarforeningen København 21.juni – 90 år Gardehusar 140/45 ”Fredericia” Helge Skovbølling Tjørnebakken 14 3540 Lynge 9.juli – 70 år Gardehusar 564653/63 ”Bistrup” Bjarne Christophersen Jomsborgvej 4 3650 Ølstykke 10.juli – 70 år Gardehusar 531680/62 ”Odense” Torben Eugan Kjeldsgårdsvej 12, st. 2500 Valby 27.juli – 50 år Gardehusar årg.82 Flemming Paridon Brüggemann Vangedevej 130 2820 Gentofte 1.august – 70 år Gardehusar 587753/63 ”Odense” Hans Carlo Christiansen HKG Hornemanns Vænge 9,2.212 2500 Valby 3.august – 60 år Gardehusar årg.74 ”Ålborg” Vagn Erland Jensen Marie Grubbes Alle 48 2800 Lyngby 3.august – 60 år Gardehusar årg.73 ”Nørrebro” Mark Andrew Coscia Magstræde 20, 3 1204 København K 4.august – 92 år Gardehusar 631/43 ”Brønshøj” Frode Nielsen Vedelavej 29 2610 Rødovre 6.august – 60 år Gardehusar årg.74 ”Hvissinge” Erwin Samuel Fuglevej 9 Ejby 4623 Lille Skensved 9.august – 75 år Gardehusar 378291/58 ”Tåstrup” Kurt Petersen Kløverholmen 8 2630 Tåstrup

(❯)


Gardehusarforening Frederiksborg Amt 18. juni – 93 år Gardehusar 454/39 ”Tulstrup” Evald Veikop Petersen Slangerupgade 27 F, 1.th. 3400 Hillerød 23. juni – 90 år Gardehusar 66/45 ”Mårum” Anders Vasehus Madsen Caroline Amalie Vej 29 2800 Lyngby

Gardehusarafdeling Gl. Roskilde Amt 18. juli – 70 år Gardehusar 531730/62 ”Kvistgaard” N.J.,Folmer Petersen Villershøjvej 22 Tune 4030 Tune

Gardehusarforeningen for Frederiksund og Omegn 16. juni – 70 år Gardehusar 588111/63 ”Charlottenlund” John W.Hansen Slangerup Overdrev 3550 Slangerup 26. juni – 60 år Gardehusar årg.74 ”Buddinge” Hans Lund Madsen Farum Sødal 15 3520 Farum 2. august – 80 år Gardehusar 149282/52 ”Skibby” Leif Jensen Birkevænget 23 st. 3600 Frederikssund

Maribo Amts Gardehusarforeningen 23. juni – 75 år Gardehusar 338568/57 ”Sandby” Hans Chr. Rasmussen Bryggerivej 90 Utterslev 4913 Horslunde 30. juli – 50 år Gardehusar årg.2008 K.Niels Fogh Johansson Ellemosevej 16 4960 Holeby

Gardehusarforeningen for Fyns Stift 16. juli – 60 år Gardehusar årg.74 ”Jerup”

Erik Steen Larsen Kirkevej 249 Tolne 9870 Sindal

Gardehusarforeningen Østsjælland 13, juni – 75 år Gardehusar 408288/59 Poul Egon Myrup Hjortevej 22 Udby 4300 Holbæk

Gardehusarforeningen Møn og Sydsjælland 23. juni – 70 år Gardehusar 531529/62 ”Ny-Borre” Finn Zachodnik Smedevej 7 4840 Nørre Alslev

Gardehusarforeningen Nordvestsjælland 18. juni – 70 år Gardehusar 531544/62 ”Værslev” Erik Jensen Stigsager 46 Rørby 4400 Kalundborg

Gardehusarforeningen Jylland 9. juli – 60 år Gardehusar årg.73 ”Stubbekøbing” Jørgen Albrechtsen Tingetvej 9 Gimming 8930 Randers NØ 27. juli – 80 år Gardehusar 149273/52 ”Ertebjerg” Eskild Hymøller Fiilsøvej 46 Vrøgum 6840 Oksbøl 27. juli – 80 år Gardehusar 213969/54 ”Åsted” Kjeld Pedersen L.Christensensvej 11 9300 Sæby

Gardehusarforeningen Antvorskov 20. juli – 50 år Gardehusar årg.84 Morten Kronholm Jensen Nørre Hyllingevej 1 4070 Kirke Hyllinge

9. august – 50år Gardehusar årg.84 ”Holsted” Michael W.Christiansen Skovkanten 92 4700 Næstved 9. august – 50 år Gardehusar Finn Winkler Krokodillegade 2 1326 København K

VED MILPÆLEN takker vi Gardehusarregimentet, Foreningen, og alle kammeraterne for venlige hilsener og lykønskninger 80 år Gardehusar 178786/53 ”Kastrup” Lorenz Paulsen Voldens Kvarter 2 2750 Ballerup 75 år Gardehusar 338462/57 ”Koldsbæk” Mogens Larsen Ugot-vangen 11 Udsholt 3230 Græsted’ 90 år Gardehusar 835/45 ”Skælskør” Tage Langkjær Dannevang 181 Båstrup 3480 Fredensborg 80 år Gardehusar 149398/52 ”Hundige”’ Poul Bøtcher Bavnevej 131 2630 Tåstrup Redaktør: Oberstløjtnant Knud Skafte Krogen 12, 4700 Næstved Tlf.: 55 73 64 71 E-mail: knud.skafte@mail.dk (Foreningsstof og fødselsdagslister sendes til denne adresse). NB: Stof skal være redaktøren ihænde se side 2 for at blive bragt i næste nummer. Til- og framelding af medlemmer og "Gardehusaren" samt permanent adresseforandring sendes til: ghf@mail.tele.dk eller Danske Gardehusarforeninger, v/Freddy Rasmussen Banetoften 17, 4700 Næstved E-mail: freddyjr@mail.dk Foreningernes kontor: Kontoret kan kontaktes telefonisk alle onsdage kl. 1000-1200. Tlf. 55 78 77 60 eller www.danskegardehusarforeninger.dk 3/2013

19


FESTINVITATION Hesteskadronen inviterer til HUSARFEST II For alle tidligere værnepligtige, befalingsmænd og officerer, som har gjort tjeneste ved Hesteskadronen - unge som gamle. Sidste år arrangerede vi en stor husarfest på Gardehusarkasernen i Slagelse for alle tidligere beredne husarer. Det lykkedes os at samle 230 husarer på tværs af alle årgange, og vi har efterfølgende fået mange henvendelser fra især ældre husarer, som ikke nåede med til festen, men gerne vil opleve den specielle stemning, vi mærkede sidste år. Festen afholdes i forbindelse med Hesteskadronens Åbent Hus-arrangement d. 15. juni. Festen starter med stor tag-selvbuffet i Teatersalen kl. 18:30. SGmessen står for salg af øl, vin, vand, spiritus mm. til fordelagtige priser. Der vil være musik som sørger for ægte husarstemning på dansegulvet. Pris: 275 kr. Spred budskabet blandt dine gamle stuekammerater og deling. Tilmelding foregår via onreg.dk/ HUSARFEST fra 5. april. Program og praktiske oplysninger, se facebook. com/HUSARFEST "En gang husar, altid husar!" De bedste husarhilsner Husarfestudvalget SSG C.D. Müller, OS Skovgaard, OS Berg og SG Fries

BEMÆRK Præsidiet beretning for året 2012/2013 kan læses på Danske Gardehusarforeningers hjemmeside, på adressen: www. danskegardehusarforeninger. dk 20

3/2013

DGHFs Repræsentskabsmøde 2013, lørdag den 4.maj 2013

REFERAT: Formanden for Gardehusarforeningen for Fyns Stift John Brauer bød velkommen. GHF Fyn´s fane blev ført ind. GHR´s trompettere og pauker gav nogle klassiske ryttermarcher, hvorefter der blev sunget ”I Danmark er jeg født”. 1) Præsidenten bød velkommen til Danske Gardehusarforeningers Repræsentskabsmøde 2013, og velkommen til den ny formand for GHF København Jonas Kriegbaum. 2) Som dirigent valgtes Peer HøeghGuldberg, der konstaterede, at repræsentantskabsmødet var rettidigt indvarslet og lovligt indkaldt. 3) Stemmetællere blev Erik Jensen og John W. Hansen. 4) Præsidenten aflagde beretning for året 2012/2013. Heraf kan bl.a. omtales en positiv melding om, at medlemsfremgangen var god, hvilket ellers er et særsyn i dansk foreningsliv. Der var skabt kontakt til en anden Face book-gruppe med husarer, hvor der er ca. 650 hjemsendte husarer fra Hesteeskadronen. Nogle af disse mødte til GHF Københavns generalforsamling og gav foreningen en markant saltvandsindsprøjtning i form af unge friske kræfter. Et væsentligt emne blev udførligt gennemgået. Det drejede sig om Støtte til Regimentets Veteraner. Under denne fremlæggelse omtaltes bl.a. en rapport fra Socialforskningsinstituttet. En flot donation fik vi fra Lions Club med et beløb på kr. 15.000. Vort blad bringes stadig ud gennem Postvæsnet og øvrige bladstof kan læses på vor hjemmeside. Det vurderedes, at bladet i den fremtidige form vil kunne udgives i omkring 3 år. Præsidenten udtrykte sin bekymring omkring muligheden for at Forsvarets ledelse vil blive placeret i ”hierarkiet” under Forsvarsministeren, hvorefter den øverste embedsmand i Forsvaret reelt bliver departementschefen. En stor tak til foreningsredaktør Knud Skafte for sit 19 årige arbejde. Han kunne dog ikke være til stede. Ligeledes udtryktes en stor tak til

GHF Københavns afgående formand Kjeld Aggerlund, der har været formand i 50 år. I anledning af Regimentets 400 årsdag vil Hendes Majestæt være til stede. Prinsesse Nathalie vil komme og give en ride opvisning efter et specielt avanceret program. Der er også givet tilsagn fra andre nationers militære beredne enheder, som over et par dage vil udføre flere horse shows. Billetter kan købes gennem ”Billetnet”. Beretningen blev vedtaget med applaus og kan i øvrigt læses i sin helhed på Danske Gardehusarforeningers hjemmeside. 5) Hovedkassereren fremlagde de reviderede regnskaber ved en gennemgang med fokus på noterne, som gjorde regnskaberne overskuelige og forståelige. - DGHF´s regnskab blev godkendt. - ”Tak og Ære” regnskabet blev godkendt. - Kontoen for ”Veteranhjælp” blev godkendt. - Kammerherre Jørgen Dinesens Mindelegat blev godkendt. - Kontingentet på kr. 240 bibeholdes. 6) Ingen fremkomne forslag. 7) Som vicepræsident genvalgtes Hans Christian Nielsen. 8) Som sekretær nyvalgtes Jørgen Evang fra GHF Næstved. 9) Som revisorer nyvalgtes Erik Jensen og John W. Hansen. 10) Næste repræsentantskabsmøde afholdes på Antvorskov Kasserne den 24. maj 2014. 11) Delegerede til Danske Soldaterforeningers Landsråd blev John W. Hansen (Sjælland og øerne), John Brauer (Fyn), Carl Jürgen Bock (Sønderjylland) og H. Ahler (Jylland). 12) Eventuelt. Herunder blev omtalt den anerkendelse i form af den lille sølvsabel til en soldat i Hesteeskadronen. Den vil blive tildelt så længe, at der er nogle eksemplarer tilbage. Han opfordrer alle til at komme med ideer. Ideer vil blive modtaget med glæde – uanset om de er officielle eller uofficielle. Præsidenten takkede for god ro og orden samt for et godt møde. Referent: Jørgen Evang, sekr.


Adresseliste Præsidiet: Præsident: Oberst, Kammerherre Ib Hedegaard Sørensen, Fruerlund 22, 2850 Nærum, tlf. 45 80 11 34. E-mail: ibhso@mail.dk Vicepræsident: Hans Christian Nielsen, Sluphusvej 2, Herslev, 4000 Roskilde, tlf. 46 40 23 56. Email: stenbakkegaard@private.dk Hovedkasserer: Ole Bent Petersen, Tranebakken 97, 2635 Ishøj, tlf. 20 90 81 50. E-mail: ole@revi-net.dk Sekretær: Ditte Nonno - Nielsen, Borretoften 8, 4270 Høng, tlf. 26 28 85 50. E-mail: d_nonno_nielsen@hotmail.com Gardehusarforeningen København: Formand: Jonas Kriegbaum, Torvegade 54, 1., 1400 København K, Tlf. 29726969. fonsholm@hotmail.com Kasserer: Diana Lindbjerg Jørgensen, Østerbrogade 85, lejl. 25, 2100 København Ø, Tlf. 61607729. E-mail: mail@dlinbjerg.com Gardehusarforeningen Frederiksborg amt: Formand: Jan van Deurs, Dortevej 25, 3060 Espergærde, tlf. 4913 4958. E-mail: jvandeurs@stofanet.dk Kasserer: Jørgen Bech, Langs Skolen 20, 3300 Frederiksværk, tlf. 47 72 18 47. Gardehusarafdeling Gl. Roskilde amt: Kontaktperson: Leif Lund, Støden 30, 4000 Roskilde, tlf. 40 26 77 38. E-mail: leif.lund@youmail.dk Gardehusarforeningen for Frederikssund og omegn: Formand: John W. Hansen, Slangerup Overdrev 19, 3550 Slangerup, tlf. 47 33 44 08. E-mail: john-lise.hansen@privat.dk Kasserer: Kai Illemann, Skibbyvej 9, 4050 Skibby, tlf. 47 52 81 32. Gardehusarforeningen for Næstved og omegn: Formand: Johannes Christoffersen, Hjultorv 18, 3 th., 4700 Næstved, tlf. 55 44 30 55. E-mail: jc.jc@mail.dk Kasserer: Hans A. Thorsen, Kildevej 11, Rønnebæk, 4700 Næstved, tlf. 55 73 20 42. Maribo amts Gardehusarforening: Formand: Poul Roerholt, Bregnevej 1, 4990 Sakskøbing, Tlf. 54706143. E-mail: mag@roerholt.dk Kasserer: Bent H. Johansen, Museumsgade 32, 4930 Maribo, tlf. 54 78 05 45. Gardehusarforeningen for Fyns Stift: Hjemmside: www.ghf-fyn.dk Formand: John Brauer, Krybilyparken 27, 5690 Tommerup, tlf. 20 31 86 32 og 27 88 00 79. E-mail: brauerjj@gmail.com Kasserer: Jørgen Wielandt, Gartnervænget 10, 5492 Vissenbjerg, tlf. 64 47 27 00. E-mail: wielandt@youseepost.dk Gardehusarforeningen Østsjælland: Formand: Lasse Dahl, Ingers Vej 32, 4653 Karise, tlf. 55 50 25 36. E-mail: ldhth@dahl.mail.dk Kasserer: Casper Dahl, Idagaards Allé 10, 4200 Slagelse, mobil 20 47 89 54. E-mail: casper@idagaard.dk Gardehusarforeningen for Møn og Sydsjælland: Formand: Per Mygind, Grønsundvej 27, 4780 Stege, tlf. 55 81 52 16. E-mail: epmyg@mail.dk Kasserer: Ole Bent Petersen, Baldersbækvej 2, 1, 2635 Ishøj, tlf. 20 90 81 50. E-mail: ole@revi-dan.dk Gardehusarforeningen Nordvestsjælland: Formand: Erik Jensen, Stigsager 46, Rørby, 4400 Kalundborg, tlf. 59 50 40 18. E-mail: erje@post3.tele.dk Kasserer: Henning Kristensen, Accasievej 1, 4490 Jerslev, tlf. 59 59 52 06. E-mail: hakasie@ka-net.dk Gardehusarforeningen Jylland: Formand: Tage Hansen, Skovbrynet 18, 8670 Låsby, tlf. 8695 1614, mobil 2134 3228. E-mail: tage@sport.dk Kasserer: Jens Simonsen, Højgaardsvej 5, 8983 Gjerlev, tlf. 8647 4510. Gardehusarforeningen Sydjylland: Formand: Carl Jürgen Bock, Skeldekobbel 20, Skelde, 6310 Broager, tlf. 74 44 14 58, mobil 27 46 92 26. E-mail: bock@bbsyd.dk Kasserer: Ejvind Pedersen, Bakkevej 11, Stubbæk, 6200 Aabenraa, tlf. 74 61 31 42, mobil 20 85 07 75. E-mail: iwin@mail.dk 3/2013

21


SJÆLLANDSKE LIVREGIMENT SOLDATERFORENING Stiftet den 25. november 1917. www.sjlr.dk Soldaterforeningerne er hæren bag hæren Formand

Næstformand/ Webmaster /Sekretær

Bestyrelsesmedlem

Helmer Christensen Vestensøvej 19, Lundforlund 4200 Slagelse Tlf. 5858 4255 / 4017 5664 E-mail: hvc1940@hotmail.com

Hans Erik Bonde H.P. Christensensvej 22 4180 Sorø Tlf. 2487 7382 E-mail: herab@stofanet.dk

Palle Piil Jensen Krænkerupvej 55, Havrebjerg 4200 Slagelse Mobil. 2623 5020 E-mail: ppiil@mail.dk

Kasserer

Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsessuppleant

Karsten V. Larsen Mosevej 2 4180 Sorø Tlf. 6172 5814 E-mail: karmedan@hotmail.com

Michael Rosenbæk Jasminvej 35 4200 Slagelse Mobil 2065 3480 mail@pejsehuset.dk

Niels Olsen Søborg Hovedgade 142A, 2. tv. 2860 Søborg Tlf. 3969 2234 / 2149 2214 E-mail: i-n@olsen.mail.dk

80 år 28.06.1933 Egon Seerup, Stikkelsbærvej 17, 4200 Slagelse 70 år 25.06.1943 Niels Olsen, Søborg Hovedgade 142 A, 2860 Søborg

Tillykke!

85 år 21.07.1928 Svend Åge Jensen, Gadeledsvej 18, Gadevang, 3400 Hillerød 22

Motto: Tapper og Tro

3/2013

60 år 07.08.1953 Per Hjortsøe, Søndergade 10, 4100 Ringsted 14.08.1953 Renny Pedersen, Byskov Alle 20, st.tv., 4200 Slagelse 55 år 06.08.1958 Kenneth A. Madsen, Midlerkampsvej 33, 4900 Nakskov

Peder Aalborgstuen Stedet hvor soldaten slapper af og hygger sig i godt kammeratskab Kig ind - åben hver tirsdag kl. 1830 - 2200

På nedennævnte link, kan du allerede nu begynde at læse om aktiviteterne omkring regimentets 400 års dag i 2014:

www.ghr400.dk


Mindegudstjeneste 4. maj

Den 4. maj stod Hjemmeværnet i Slagelseområdet for afholdelse af mindearrangement for Danmarks Befrielse i og omkring Sct. Mikkels Kirke i Slagelse. Af Hans-Erik Bonde Et pænt antal faner med fanevagter mødte frem og under koordination af Holger Jahns blev de instrueret og vist på plads ved Sct. Mikkels Kirkelade. Imens spillede Musikkorps Vestsjælland på pladsen ved Mindestedet for faldne under frihedskampen. Fanekommandoet tog opstilling ved Mindestedet, hvorefter der blev nedlagt tre kranse for faldne frihedskæmpere under 2. verdenskrig. Efter kransenedlæggelsen spillede musikkorpset Frihedssangen. Ef ter følgende v ar der mindegudstjeneste i kirken med ca. 150 fremmødte. Blandt disse var Aksel Røhling på snart 105 år, der var indkaldt til Søværnet i 1930, hvor han forrettede tjeneste på det gamle kongeskib.

Aksel Røhling sammen med HansErik Bonde.

Referat af generalforsamling 2013 Af Hans-Erik Bonde Årets generalforsamling blev afholdt 14. marts 2013 i Peder Aalborgstuen med deltagelse af 19 medlemmer eller ca. 10 % af medlemsskaren. Traditionen tro bød formanden Helmer Christensen velkommen og straks blev der taget hul på dagsordenen. Jens P. Nielsen blev enstemmigt valgt til dirigent, ligesom næstformanden blev godkendt som referent, idet alle holdt munden ”lukket” og ikke ville løbe den risiko, at blive valgt til referentjobbet. Som stemmetællere blev valg t Asbjørn Andersen og John Lindgren (Valde). Forsamlingen stillede afklarende spørgsmål, som gik på, om de begge nu kunne tælle til 19. Det bekræftede de. Dirigenten kontrollerede, at varslingen var i henhold til lovene og fortsatte således med de øvrige punkter på dagsordenen. Formanden afl agde en detaljeret beretning for det forløbne år med følgende hovedpunkter:

Formand Helmer Christensen.

BEMÆRK Indkaldelsesårgange sluttende på 3 og 8: Jubilarstævnet 2013 er 14. september 2013. Vagn O. Jørgensen, Henning Frydendal, Lars Munch Svendsen, Jan Reinhold.

Orientering • Medlemstallet i Danske Soldaterforeningers Landsraad er faldet med 3265 medlemmer, hvilket især skyldes De Blaa Baretters udmeldelse. • Soldaterforeningen havde pr. 31.12.2012 i alt 212 medlemmer. Formanden kunne godt ønske sig, at hvert medlem kunne skaffe to nye medlemmer, så vi ved regimentets

Mindestatuen med de tre kranse. 3/2013

23


400 års dag havde et medlemstal på 400. • 15. april 2013 er det 100 år siden at Slagelse blev garnisonsby. Der vil på dagen være et mindre islæt af nyt og gammelt materiel fra kasernen om eftermiddagen. • Soldaterforeningen har fået et godt lokale i kælderen til opbevaring af foreningens klenodier og arkivalier. • Bladet Gardehusaren vil fra medio 2013 kun blive udsendt fire gange pr. år, idet forsvaret (regimenterne) ikke mere må være økonomisk deltager i udgivelse og forsendelse. Bladudvalget, som også omfatter repræsentation fra Gardehusarforeningerne (formandskabet), er ved at forhandle udgivelse og forsendelse på plads. Næstformanden fik her mulighed for et kort indlæg til orienteringen og gennemgik resultatet af de foreløbige forhandlinger, som gik på, at bladet ville blive i samme kvalitet som hidtil og på 24 sider. Årets Beretning 2012 Årets beretning indeholdt spørgsmål om, hvad foreningen kan gøre bedre i fremtiden for at få vore medlemmer til at møde op, når vi f.eks. prøver at lave et godt foredrag? Deltagelse med foreningens fane ved bl.a. • Hendes Majestæt Dronning Margrethes 40 års regentjubilæum ved formanden og Michael Rosenbæk, • I mindehøjtideligheden for Danmarks Befrielse i Sct. Mikkels Kirke i Slagelse ved formanden og Michael Rosenbæk, • Forsvarets Dag på Kronborg. Under paraden fik jeg (formanden) den store ære at bære og stå med en af Gardehusarforeningernes faner. • 24. august 2012 deltog formand og næstformand med foreningens fane ved bisættelse af Jørgen Giese, som ”fratrådte” tjenesten 8 dage før. Fanen var i øvrigt den samme, som Jørgen Giese, som foreningens fanebærer, gentagne gange havde båret. Den 2. marts 2012 gennemførtes foreningens generalforsamling med det største antal medlemmer i længere tid – 27 - som mødte frem. 24

3/2013

kontingent enstemmigt godkendt.

Formanden, Lars Munch Svendsen, H.H. Munkesø og Per S. Thuesen

Bestyrelsen har i årets løb afholdt fem møder. Formanden har deltaget i udadvendte aktiviteter således: • Danske Soldater foreninger s Landsraads møde i Vordingborg, • Danmarks nationale Flagdag på Antvorskov Kaserne, • En mindre højtidelighed i anledning af regimentes fødselsdag (398 år). Det årlige jubilarstævne havde den mindste deltagelse for foreningen gennem mange år. Det må vi hjælpe hinanden med at gøre bedre. En stor tak til foreningens bestyrelse, G ardehus arreg imentet, Danske Gardehusarforeningerne og andre foreninger, som vi har haft samarbejde med i 2012. Vagn Ove Jørgensen rejste spørgsmål om muligheden for at lave medlemsarrangementer andre steder i landet, af hensyn til den geografiske opdeling af medlemsskaren. Næstformanden orienterede om, at hovedparten af medlemmerne kom fra den vestlige del af Sjælland, men at man som i gamle dage, hvor foreningen havde lokalafdelinger seks-syv steder, bedre kunne lave lokale arrangementer. Beretningen blev herefter taget til efterretning. Årsregnskab Det fremlagte årsregnskab blev efter en kort redegørelse fra kassereren enstemmigt godkendt. Der blev fremlagt budget for det kommende år samt bestyrelsens forslag til uændret kontingent på 200,- kr. Henset til kommende aktiviteter (regimentets 400 års dag) var der en kort debat om evt. kontingentforhøjelse. Bestyrelsen vil tage kontakt til Gardehusarregimentet vedrørende deltagelse i forskellige arrangementer, herunder økonomien deri. Herefter blev budget og

Peder Aalborgstuen (Formandens andet hjem eller som han ynder at sige: Min stue). I Peder Aalborgstuen går det godt, takket være de mange unge fra uddannelsesstyrken og Hesteskadronen, som kommer her hver tirsdag. En stor TAK. Som noget nyt har vi prøvet på at lave det, vi kalder åben stue den første tirsdag i hver måned. Her går det ud på ekstra hygge og evt. udveksling af historier med ældre soldater som os. Jeg er sikker på, at de unge mennesker nyder det. KFUM Soldaterhjem støtter vi årligt med 500,- kr. til dækning af vores reklame på deres kantinevogn. Soldaterhjemmet har i 2012 ved forskellige arrangementer fået forskellige sponsorer til at donere penge til et handicaptoilet. Vi har ligeledes sponseret 1.000,- kr. ”Min løn” for at passe stuen, er fornøjelsen og 0,- kr. I stedet betaler stuen en beskeden julefrokost (2400,- kr.) for bestyrelsen med fruer. Stuens samlede udgift i 2012 har været på 3.900,00 kr. Stuens likvide beholdning er således steget ca. 7000 kr. i forhold til sidste år. For to år siden vedtog generalforsamlingen, at Peder Aalborgstuen skulle betale for bestyrelsesmedlemmers deltagelse ved Nordisk Stævne, hvilket vi igen indstiller til godkendelse for 2013. Forfriskninger under stævnet, samt rejsen til og fra Kastrup, er et privat anliggende. I år er vi fire mand, som gerne vil deltage i stævnet i Finland i perioden 5. – 9. juni. I 2015 er det Danmark (Ålborg), der er vært. Forsamlingen tiltrådte indstillingen. Næstformanden rettede på bestyrelsens vegne en meget stor tak til formanden for hans meget store arbejde med Peder Aalborgstuen. Den er næsten at opfatte som hans andet hjem. Skulle der af nød være en afløser på en tirsdag aften, spørges der savnende efter Helmer. Herefter rejste forsamlingen sig op og tilkendegav ved kraftige klapsalver stor tilfredshed ved Helmers indsats. Valg Alle valg blev enstemmigt genvalg (❯)


således: • Karsten V. Larsen som kasserer i 2 år, • Michael Rosenbæk som bestyrelsesmedlem for 2 år, • Hans-Erik Bonde som bestyrelsesmedlem for 2 år, idet han anmodede om, at blive aflastet på nogle af de administrative poster i valgperioden • Jens P. Nielsen som revisor for 2 år.

Forårskoncert med Musikkorps Vestsjælland

Under eventuelt blev følgende tildelt foreningens medlemstegn således: 25 års medlemstegn Søren Englev, Slagelse (ikke tilstede) Svend P. Randløv, Slots Bjergby (ikke tilstede) Preben H. Sørensen, Sæby (ikke tilstede) Per S. Thuesen, Sørbymagle Helge Hugo Munkesø, Slagelse Lars Munch Svendsen, Nykøbing S. 40 års medlemstegn Jens Peder Nielsen, Slagelse 50 års medlemstegn Jørgen Jørgensen, Munke Bjergby

Jørgen Jørgensen.

Sjællandske Livregiments Soldaterforenings Fortjensttegn Per S. Thuesen, Sørbymagle For sin store indsats til gavn for foreningen. Bl.a. opfordring til sine unge soldater om, at benytte Peder Aalborgstuen i dele af deres fritid. Ligeledes fremhævede formanden Hestekadronens fremmøde på sin guldbryllupsdag samt velvilje med lån af eskadronens lokaler i forbindelse med formandens opstilling til Landsraadet. Årets generalforsamling blev herefter afsluttet med, at formanden takkede for en god generalforsamling og på foreningens vegne bød på en bid brød og en dram.

Musikkorps Vestsjælland afholdt den 25. april sin Forårskoncert nr. 38 på Gardehusarkasernen. Af Hans-Erik Bonde Ca. 300 fremmødte blev budt velkommen af Lars de Molade, hvorefter chefen for distriktet, major Ole Jørgensen, supplerede med at fortælle om virksomheden i Hjemmeværnet. Her nævnte han bl.a. løsning af internationale opgaver, hvor personellet blev vurderet til at være på lige fod med Hærens personel. Aftenens program krævede en leder, og her blev det den tidligere distriktschef for distrikt Vestsjælland, oberstløjtnant Morten Thomsen, som skulle introducere aftenens musik. Programmet bød, som vanligt, på meget forskelligt musik. Der var plads til et solistnummer med Christina de Molade på piccolofløjte og Mogens Rasmussen på tuba i nummeret Omkring en Kat. Pianist Jesper Frank Christensen (f.1986), som er i gang med at færdiggøre sin anden bachelor på det rytmiske musikkonservatorium i København. Jesper har sideløbende med undervisningen været aktiv som pianist og/eller orkesterleder på flere musicals, herunder Jesus Christ Superstar i Tivoli 2011 med teater-

Musikkorps Vestsjælland.

foreningen Gorgerne, som pianist i flere gospelkor, og siden december 2012 som organist i Lundby og Sværdborg kirker. Under Rhapsody in Blue viste Jesper sine meget store evner og de af publikum, som før dette nummer, ikke helt ville syntes om den slags musik, blev omvendt på stedet af Jespers udnyttelse af pianoets tangenter. På et tidspunkt under koncerten holdt Morten Thomsen og orkestrets dirigent Andreas Vetö et lille møde på scenen, da Andreas havde ”overanstrengt” den ene arm under sin ivrige dirigeren med musikerne. Det resulterede i, at distriktschefen måtte overtage dirigenthvervet. Majoren var jo overordnet ansvarlig for at aftenen forløb uden væsentlige problemer. Orkesteret blev da også sat i gang og musik kom der ud af instrumenterne i en passende orden. Stor applaus til ”reservedirigenten”.

Oberstløjtnant Morten Thomsen. 3/2013

25


Soldaterforeningslivet i gamle dage

Arkivmateriale fra Sjællandske Livregiments Soldaterforening viser, at foreningen havde mange sociale og kreative arrangementer i midten af det 20. århundrede. Af Hans-Erik Bonde Kort før årsskiftet 2012/13 meddelte formanden, at han havde fået en hel del arkivalier fra foreningens medlem Knud Jørgensen fra Roskildeafdelingen. Efter en spændende gennemgang og reducering af arkivalierne, samt beundring af

Fra Generalforsamlingen i 1938. Oberst Benneke i midten.

billedmaterialet, fik jeg øjnene op for, hvad årene gik med i soldaterforeningerne i gamle dage. Der blev afviklet: - Skydekonkurrencer - Kegleturneringer på keglebaner ved hoteller og restauranter - 2-3 dilettantforestillinger ved foreningernes medlemmer og deres fruer - Særlige fester for mændene.

Lidt fra et lille hæfte, skrevet til jubilarstævnet den 5. maj 1957. FORENINGENS SAMLINGSSANG: Mel.: Vaj højt, vaj stolt ….. Et sus, et Drag af Minder gaar igennem Salen, naar vi gamle Drenge - som i Dag er samlet i et festligt Lag med alle vore Tanker vendt mod Fjerde Regiment. Vi sammen banket blev i Takt, vi prøved´ ensom Vagt, Paraderne i Søndagsvejr et Møde med vor Hjertenskær, al det et Mindebaal har tændt om Fjerde Regiment. I samme Trøje, fælles Kaar blev delt i Ungdoms Aar. I Solskin eller Regn, der Randt, Strabadserne vi overvandt for Mod og Kækhed er bekendt vort Fjerde Regiment. Men først og sidst vi prise vil det Maal, vi førtes til: Som vege Knøse mødtes vi, men lærte Vilje, Energi, og hjem som Mandfolk blev vi sendt fra Fjerde Regiment.

Nedenfor: Foreningens dilettanter i 1945 ”I gaar jeg fik”.

26

3/2013

- J.H. Christiansen


Jeg syntes, at vore nuværende medlemmer skal have et indblik i dele af billedmaterialet og bringer her et udsnit. Resten kan besigtiges i Peder Aalborg Stuen under Åben Stue den 1. tirsdag i hver måned. Foreningen blev oprettet i 1935 og var således aktiv hen over 2. verdenskrig, hvor det ellers kunne være svært med større forsamlinger.

Nedenfor: Dilettantforestillingen ”Martin vender hjem” fra 19. november 1955.

Oppe: Den Abessinske Mandfolkefest 10. marts 1936.

Til venstre: Annoncering af nytårsfest i januar 1960.

Keglespillerne på Landevejskroen ved Glim i 1946. I midten ses keglekongen ”Kong Hans den I”. 3/2013

27


Afs: Gardehusarregimentet, 4200 Slagelse

Magasinpost. Returneres ved varig adresseĂŚndring.

B

ID nummer 46336

www.stotvoresoldater.dk

Vi slutter op om vores soldater

Nytorv 2, 4200 Slagelse, Tlf. 5853 5320 www.dinvaerkstedsbutik.dk

Schweizerpladsen 1B, 4200 Slagelse Tlf. 5852 2838, Fax 5852 0575

Profile for Danske Gardehusarforeninger

Gardehusaren nr. 3, 2013  

Gardehusaren nr. 3, 2013

Gardehusaren nr. 3, 2013  

Gardehusaren nr. 3, 2013

Advertisement