Page 1

Gardehusaren Nr. 1 - Februar 2013

13. 책rgang


Indhold nr. 1 Regimentschefens leder...................................................3 Hårdt arbejde for Hold 14.................................................4 Australsk rappelling, tysk øl og danske soldater..............6 Østerby tilpasses Afghanistan..........................................8 En travl opstart på 2013.................................................. 10 Forsidebillede: Eagle IV under sikring af checkpoint i Helmand, Afghanistan.

Feltøvelse III i Slagelse..................................................... 11 Navnenyt......................................................................... 12 Årsdagsrapport fra Sønderborg...................................... 14

Gardehusaren udgives af Gardehusarregimentet i samarbejde med Sjællandske Livregiments Soldaterforening og Danske Garde­­husarforeninger, hvis protektor er: Hans Kongelige Højhed Kronprinsen.

Skydelejr i Jægerpris........................................................ 16 Danske Gardehusarforeringer......................................... 17 Sjællandske Livregiments Soldaterforening....................24

Bladet fordeles til alt tjenstgørende personel ved Gardehusarregimentet og udsendes til alle medlemmer af Sjællandske Livregiments Soldaterforening og Gardehusarforeningerne i ind- og udland samt personel i international tjeneste. Redaktion: Kaptajn Nikolaj Lindberg, ansvarshavende redaktør Oberstløjtnant Knud Skafte, redaktør Silas Mortensen, Layouter Bladudvalg: Oberst Ib Hedegaard Sørensen Oberstløjtnant Knud Skafte Freddy Rasmussen Ole Bent Pedersen Helmer Christensen Hans-Erik Bonde Kaptajn Nikolaj Lindberg Silas Mortensen Redaktionens adresser Lokalstof: KN, Nikolaj Lindberg, SBH/KTO/PIO Tlf. 58 55 76 11 E-mail: ghr-gse14@mil.dk Redaktionens meninger må ikke tages som udtryk for regimentets officielle standpunkter. Ligesom redaktionen ikke behøver at dele den opfattelse, forfattere af de forskellige artikler giver udtryk for. Trykt oplag: 5000 Repro & tryk: Slagelsetryk Marketing ApS Bladet udkommer 6 gange årligt Annoncetegning: Slagelsetryk Marketing ApS Rosengade 7C, 4200 Slagelse Tlf.: 5853 0011, Fax: 5850 0163, Email: info@slagelsetryk.dk

Nogle få bemærkninger vedr. aflevering af materiale til bladet Billeder sendes som selvstændige filer, ikke indlejret i f.eks. et Worddokument. Send billederne i højest mulige opløsning. Husk at angive en billedtekst, så folk er klar over hvad de ser på billedet. Vedrørende selve artiklen, så husk at angive hvem forfatteren er, især når man fremsender artikler på andres vegne.

Deadlines for Gardehusaren i 2013 Aprilnummer: 28. februar Juninummer: 26. april Augustnummer: 14. juni

Tjenesteblad for Gardehusarregimentet og foreningsblad for Sjællandske Livregiments Soldaterforening og Danske Gardehusarforeninger 2

1/2013


Kamppausekompagniet lukkes i f.m. forliget Vi modtog desværre melding fra HOK i januar måned om, at hærens kamppausestruktur og dermed Kamppausekompagniet lukkes i forbindelse med det nye forlig. Jeg kunne i augustnummeret af Husaren fra 2011 berette om, at vi netop havde fået tilladelse til at oprette kompagniet – så det var en kort levetid. Jeg vil godt rette en kæmpe tak til kompagniets ledelse for særdeles veludført arbejde inden for et meget stort ansvarsområde med mange komplekse problemstillinger. Det er min opfattelse, at kamppausekompagniet har leveret varen på fornem vis. I de knapt to år har vi ved regimentet været i stand til at levere en fokuseret indsats til gavn for vores kampskadede personel. Det har været meget glædeligt. Fra Hærens Operative Kommando lyder der ligeledes stor anerkendelse af arbejdet: ”Medarbejderne i Kamppausekompagniet har gjort et anerkendelsesværdigt stykke arbejde i en tid, hvor der ikke har været andre til at løse opgaven. Det skylder vi dem stor ros for.” Fremadrettet vil vi tage os af vores kampskadede personel med midlertidige skader i hærens grundstruktur ved individuelle aftaler, og ved varige skader vil Veterancenteret tage over. Her ved Gardehusarregimentet vil vi arbejde fokuseret på at tilsikre den bedst mulige overgang for vores kampskadede husarer til den nye struktur. Der vil blive taget hånd om alle på den bedst mulige måde fra vores side! På billedet ses husarer fra Kamppausekompagniet foran monumentet for Danmarks internationale indsats siden 1948 ved medaljeoverrækkelsen for psykisk sårede på Kastellet.

RC

1/2013

3


1. november 2011 startede uddannelsen til dét, der skulle blive sikrings- og eskortedelen (SIK&ESK) af Police Operational and Liaison Team (POMLT) International Security Assistance Force (ISAF) hold 14.

Hårdt arbejde for Hold 14

Af PRL M. Dalsø, POMLT, ISAF 14 Opklaringsbataljonen og 1. lette opklarings-eskadron (LOPKESK) på Bornholm satte rammen om uddannelsen for 2. reaktionsstyrkes uddannnelsesdeling på i alt 75 mand. Gennem otte måneder skulle de gennemføre en krævende uddannelse, der ville gøre dem i stand til at varetage opgaven som SIK&ESKenhed i Afghanistans farligste provins – Helmand. Foruden hold 14 har 1. LOPKESK uddannet og udsendt SIK&ESK-enheder til ISAF hold 13 og uddanner i skrivende stund hold 15 og 16. En broget flok 1. november 2011 mødte ca. halvdelen af det, der skulle blive til 2. deling ved eskadronen, direkte fra hærens basisuddannelse. Her begyndte funktionsuddannelsen med omskoling til gevær M/10, let maskingevær, tungt maskingevær og meget andet. 1. december mødte resterende konstabelelever til uddannelsen. En broget flok af basissoldater, der blandt andet havde gennemført hærens basisuddannelse i støttetropperne, i andre værn eller sågar havde været ude af forsvaret i op til flere år. Undervejs i uddannelsen blev sol-

2 SEK under sikring af CP.

4

1/2013

POMLT under øvelse i Finderup.

daterne delt op efter funktion. Flere har været i Aalborg på sygehjælperuddannelse og andre i Slagelse på køreskole. Nu stod enhedsuddannelsen foran delingen. Soldaterne blev delt ind i fire sektioner af 14 konstabelelever og to førere, hvor muligt en sergent og en oversergent. De næste mange uger stod på uddannelse og øvelser, der skulle sammensætte enkeltkæmpere til én enhed. Sektionsvis gennemførte de fire sektioner modul på modul hen mod den endelige afsluttende øvelse før missionen, der for de flestes vedkommende skulle blive første gang i et missionsområde. Uddannelsens færdiggørelse 29. juni 2012 kulminerede uddannelsen i en udsendelsesparade på Bornholm, hvor pårørende var inviteret med. Paraden indikerede,

at et hårdt og krævende uddannelsesforløb var veloverstået, og at soldaterne nu var klar til at gøre international tjeneste. Af de 68 konstabelelever, der startede på uddannelsen, gennemførte 54 og modtog 29. juni deres konstabeludnævnelse. Da der kun var 44 konstabelstillinger tilknyttet POMLT i missionen, måtte de sidste ti overføres til andre opgaver. To blev udsendt som kørere for Task Force 7, der uddanner den afghanske pendant til politiets aktionsstyrker i Danmark. De sidste otte måtte desværre blive i hjemlig struktur. De fik til gengæld plads i en enhed på højt beredskab, hvor de kunne påbegynde en opklaringsuddannelse og videreudvikle allerede indlærte færdigheder. Eneste danskere i Price POMLT er en dansk enhed med tre SIK&ESK-sektioner, tre militærpolitigrupper tilknyttet hver deres sektion, to signalmænd, en sprogofficer, en militærpolitiofficer, to kamptropsofficerer og seks civile politibetjente. Enheder er afgivet til Provincial Mentoring and Advisory Group, der har afgivet os videre til den mentoreringsenhed, der arbejder i Gereshk politidistrikt, District Advisory Team Gereshk. District Advisory Team bor og arbejder primært på District Police Headquarters. Kun de danske POMLTsektioner bor i Camp Price, hvor de sover, spiser, træner, klargør til forestående opgaver og slapper af. Fra Price til District Police Headquarters er der ca. 4,5 km, en tur som sektionerne kører stort set dagligt,


BEMÆRK Indkaldelsesårgange sluttende på 3 og 8: Jubilarstævnet 2013 er 14. september 2013. hvis ikke i forbindelse med rapportering af checkpoint-besøg, så med personer, materiel eller affald, der skal frem og tilbage mellem de to destinationer. Opgaverne POMLT er en anderledes, udfordrende og mangfoldig opgave, som kræver et særligt grundstof i den enkelte soldat. Soldaterne arbejder dagligt i et fjendtligt og vanskeligt miljø i bebygget område, hvor fjenden potentielt kan komme helt ind på livet af soldaterne, uden de har mulighed for at opdage det. De primære POMLT-opgaver bestod ind til for kort tid siden af at mentorere Afghan Uniformed Police, der betjener de enkelte checkpoints rundt omkring i Gereshk, med særlig fokus på checkpoint-kommandøren og hans næstkommanderende. Dertil kommer at gennemføre sikring og eskortering af civilpolitibetjentene til og fra mødeaktiviteter ved eksempelvis Provinsial Mentoring and Advisory Group i Lashkar Gah eller ved mentorering af efterforskninger. Train the trainer Kørsel i støv og sand gennem de sidste godt tre år, har sat sine spor på køretøjerne. På hold 14 har vi nu

EIV under sikring af checkpoint.

haft stort set alle køretøjer forbi 3. echelon (hovedværkstedet) i Camp Bastion af den ene eller den anden årsag. Det betyder, at sektionen har måttet være kreative i deres løsninger af opgaverne, og kun fordi vi har haft tilgang af tre Mine Resistant Ambush Protected (MRAP)-køretøjer, har det været muligt at opretholde operationsmønstret. Fremtiden for POMLT er endnu uvis, nu hvor det lakker mod enden.

Fokus ligger nu på kompagniniveau og op, princippet om ”train the trainer” tager til, og NATO begynder at trække soldater hjem. På trods at det for mange har været deres første mission, har POMLTdrengene og -pigerne fra hold 14 indtil videre gjort et fantastisk stykke arbejde.

1 (UK), 2, 3 og 4 SEK samt civilbetjentene og dele af operationsgruppen.

1/2013

5


Australsk rappelling, tysk øl og danske soldater

Sidste års vindere af Thors Hammer-konkurrencen fortæller her om deres tur til Tjekkiet som præmie for at have vundet konkurrencen. Af SG T. Larsen, STKMP/II/GHR I starten af juli måned drog omkring 20 mand fra II BTN til Tjekkiet. Ikke mange vidste præcist, hvad turen ville indeholde, kun at det var præmien for at have vundet Thors Hammer infanterikonkurrencen. Humøret var højt hele vejen og efter en problemfri køretur ankom vi til det tjekkiske skisportssted, hvor vi skulle overnatte de to første aftener. Efter velkomst, spisning og et par øl gik vi i seng, uden at kende andet end starttidspunkt for

Hold 2, der senere blev udråbt som vinder, har nået det højeste punkt, hvor positionen skulle skrives ned til brug ved senere kontrol.

næste dag. Kl. 08:00 næste morgen blev vi delt op i to hold: Det ene blev sendt ud og cykle, det andet skulle lære at bruge GPS, skyde med compundbue og binde diverse knob. En rask cykeltur Alle var i godt humør, da vi fik udleveret mountainbikes, og vi så frem til at hygge os med en rask lille cykeltur. Vi blev klogere… 17 km opad i et skisportsterræn med bagende sol og lidt for meget alkohol i blodet fra aftnen før var en større udfordring end vi havde

Perfekt underlag til en heldagsmarch. Man var nødt til at stoppe op for at nyde den storslåede udsigt, for hvert skridt kunne brække ankler, hvis foden blev placeret forkert.

6

1/2013

regnet med.Men II BTN viste, hvad samarbejde og motivation er, og kom til toppen, tog et par billeder og racede ned igen med op til 60 km/t! Big Ice, det firma der stod bag arrangementet, leverede fuldt igennem kompetent undervisning og rådgivning hele vejen igennem, altid med et venligt smil. Firmaet ejes og drives af en tidligere jægersoldat ved navn Morten, der har været på Nord- og Sydpolen adskillige gange, samt besteget mange af de højeste bjerge i verden. T-shirt over skyerne Næste morgen startede OPG-marchen: Første post bestod i et ca. 400 m langt dead slide, efterfulgt af australsk rappelling ned ad en ca. 50 m lang dæmning: DET var fedt! Alle gennemførte og STORsmilede. Så var det videre til de andre poster, hvor alles mod blev testet, når vi blandt andet skulle lave en tovbro over en flod og klatre op ad en bjergside. Vi endte i en stor bjælkehytte, der normalt huser skibumser, i 1,4 km højde. Det var lidt surrealistisk at gå i T-shirt OVER skyerne! Solskin og regn Efter fællesaftensmaden gik størstedelen i seng, da der ventede mere march næste dag. March om


kap, i stigninger på op til 40 grader, på store sten med rindende vand – ofte i øshamrende regnvejr – gjorde mange trætte. Heldigvis blev vi velsignet med solskin hele den næste dag, der bød på en handlebane, hvor der skulle skydes med compoundbue og hardballpistol over skulderen, ved at kigge i et gammelt sidespejl fra en bil. Finalen Efter yderligere march nåede vi konkurrencens finale, i form af et kæmpe pendulspring, og med et sus i maven gik vi sidste etape til et finere hotel, hvor vi kunne slappe af i boblebad, inden det vindende hold blev udråbt. Godt trætte vendte vi næsen hjemad med gode oplevelser og nye kammeratskaber i bagagen. Øverst: Rock climbing. Mens vi ventede på vores tur, kunne vi nyde lækre blåbær ad-libitum, direkte fra de vilde buske, der voksede overalt i området. TV: Det vindende hold fra STKMP/II/ GHR med SG Munkholm, SG Holm, SG T. Larsen, OKS-1 Vuk, OKS-1 Larsen og OKS-1 Rasmussen. Udover at vinde lavede holdet sæsonrekord i disciplinen ”Skydning over skulder”. Nederst TV: Tovbro er etableret og SG Holm passerer. Nederst TH: Billedet snyder: Der er STEJLT. Det ses blandt andet ved, at OKS-1 Vuk bruger lårene til at sætte af på med hænderne.

1/2013

7


Værd at vide Åbningstider

Østerby tilpasses Afghanistan

Regimentets kontorer: Mandag - fredag: 0800 -1500 Reception: Mandag - torsdag: 0730 - 1500 Fredag: 0730 - 1430 Cafeteria: Mandag - torsdag: Fredag:

0600 - 1015 1100 - 1315 1430 - 1830 0600 - 0930 1100 - 1300

LSE-Linneddepot: Mandag og torsdag: 0645 - 0800 Miljøgården: Mandag: 0700 - 0900 Tirsdag: 0700 - 0900 1230 - 1300 Onsdag: Lukket Torsdag: 0700 - 0900 1230 - 1300 Fredag 0700 - 0900 I særlige tilfælde uden for daglig åbningstid tlf. 2020 5603 KØR/ELM SLA: Mandag - fredag:

0700 - 1500

Munderingsdepot: Mandag - tirsdag: Onsdag Torsdag - fredag:

0700 - 0730 0800 - 1300 Lukket 0700 - 0730 0800 - 1300

Afleverings af mundering: Mandag - fredag: 0700 - 1430 Efter aftale Galladepot: Mandag - fredag:

0700 - 1430 Efter aftale

Indkøber: Mandag - fredag

0700 - 1430

Ammunition: Mandag - fredag:

0700 - 1430 Efter aftale

Service: Messer, møntvask, mønttelefoner findes i centerbygningen. Taxa: Slagelse Taxa tlf. 58 53 53 53 afhenter gerne på kasernen. Bus: Busrute 310 direkte mellem stationen og kasernen. Stoppested v. forhindringsbanen. Busruterne 30, 31 og 88 stoppested på Næstvedvej ved kasernens indkørsel. 8

1/2013

II GHR har med støtte fra HOK-pulje etableret en mur rundt om hotellet i Østerby, som kan bruges til at træne indtrængen i compound . Af KN M.A. SØRENSEN, ST/II/GHR II GHR ansøgte i oktober om midler fra HOK-puljen til uddannelsesmæssige ”quick impact projects”, for at kunne bygge en mur omkring et af husene i Østerby. Indtrængen og kamp i compunds er et af de mest risikofyldte elementer af soldaternes virke i Afghanistan, og ved at etablere en mur omkring et af husene bliver det muligt at træne: - Overvindelse af mur med stiger - Eksplosiv gennembrydning med miner/sprængstof. - Indbrud gennem eksisterende port/dør - Indbrud gennem selv valgt og nyetableret åbning - OP KARLA (procedure til at modvirke IED’er i forbindelse med indtrængen i compound) I december fik bataljonen et positivt svar retur. Der blev givet en økonomisk ramme på 20.000 kr., og med en hurtig sagsbehandling og

etablering kan vi allerede nu træne i vores eget øvelsesterræn. Projektet Da der var tildelt en relativ lille økonomisk ramme, besluttedes det at etablere en basisløsning som UAFD selv vil kunne tilpasse og opbygge efter egne behov fra gang til gang. Den valgte løsning blev derfor en komplet indhegning af hotellet i Østerby med stolper. Stolperne er placeret med en sådan afstand, at en standardplade fra alle byggefirmaer kan anvendes mellem dem. Stolperne skal hver gang beklædes med enten tagpap eller plader for henholdsvis 1500 eller 3000 kr., og det tager 8-10 mand en formiddag at hente og opsætte materialerne. Vil man at bruge stiger til at forcere muren, kan man hente fire overlæggere i containeren ved Østerby og lægge dem på toppen. For yderligere info omkring anvendelse af compoundet kan man kontakte: KN M.A. SØRENSEN ACOS S3 ST II GHR


1/2013

9


En travl opstart på 2013

1.-4. januar deltog Gardehusarregimentets Hesteskadron traditionen tro ved Hendes majestæt Dronningens Nytårskur i København. Af Ceremoniofficer, major Klaus Hauder, GSE Igen i år har Gardehusarregimentet og Hesteskadronen haft nogle travle dage med massiv støtte til Kongehuset i forbindelse med i årsskiftet. Allerede den 1. januar drog Hesteskadronen mod København og blev opstaldet i De Kongelige Stalde på Christiansborg. Efter en vellykket generalprøve 2. januar blev der dagen efter opstillet et beredent kommando og et kommando til fods til Hendes Majestæts Dronningens modtagelse af det Diplomatiske Korps i Lykønskningskur på Christiansborg. Officerskur på Amalienborg Inden kommandoerne skulle stille klar henholdsvis i Prins Jørgens Gård og på Kongetrappen, skulle knap 40 af Gardehusarregimentes officerer deltage i en lille parole på Kastellet, hvor Regimentschefen blandt andet takkede for indsatsen i forbindelse med hoftjenesten i 2012. Derefter var der Lykønskningskur for officererne med Hendes Majestæts Dronningen på Amalienborg. Efter officerskuren var der fotografering, som nogle dog måtte 10

1/2013

undvære, da de skulle deltage i det beredne kommando. Store Kur Den 4. januar fortsatte aktiviteterne i forbindelse med Store Kur, hvor Hendes Majestæts Dronningen modtager lykønskninger fra rangfølge I, II og III klasse, officerer fra Forsvaret og Beredskabsstyrelsen og indbudte repræsentanter for større landsorganisationer og kongelige protektioner. Her opstilles også et kommando til fods ved Kongetrappen på Christiansborg, men HESK skulle i denne forbindelse hente Hendes Majestæts Dronningen på Amalienborg Slot og eskortere Dronningen og HKH

Bereden kommando foran Christiansborg.

Prinsgemalen i guldkaret til Christiansborg og tilbage igen efter kuren. På trods af det til tider pressede program blev støtten til hoffet leveret til alles tilfredshed. Med opgaven løst på ordentlig vis er Gardehusarregimentet kommet rigtig godt i gang med 2013.

FELTPRÆST Det er på Gardehusarkasernen muligt at træffe en feltpræst hver onsdag mellem kl. 10.30 og 11.30 Feltpræsten vil være at træffe i UV 14.

Hendes Majestæt Dronningen og Prinsgemalen i guldkaret under eskorte fra Amalienborg til Christiansborg. I baggrunden ses Holmens Kirke.


Feltøvelse III i Slagelse

Som traditionen foreskriver drog 3. HBU-Eskadron til Slagelse for at deltage i den sidste øvelse i værnepligten for Hold August. Øvelsen har fundet sted flere gange med stor tilfredshed for alle parter. Af husar Jyllinge og Bellahøj 2. DEL/3. ESK Færgen ankom til Køge Havn kl. 23.00 fyldt med øvelsesparate soldater. Vi blev indkvarteret i en teltlejrer omkring Gardehusarkasernens øvelsesterræn. I de følgende dage skulle vi igennem fem omfattende handlebaner, der skulle kontrollere alle vore færdigheder. Handlebanerne krævede

Værnepligtig udkigspost på vagt i FOB under øvelsen.

En af de værnepligtige delinger formerer blå kæde under Feltøvelse III. Under øvelsen agerer en af de andre delinger moment og skal forsøge at tiltvinge sig adgang til FOB'en. Det er blå kædes opgave forhindre dette.

blandt andet gode våbenkundskaber, god kommunikation på gruppe- og delingsniveau og evne til at arbejde under primitive forhold. ”Det er altid en spændende oplevelse at være med gode kammerater og kollegaer på øvelse udenfor de normale rammer,” fortæller husar Kastrup, der var med på øvelsen. Tak til hjemmeværnet Handlebanerne var fagopdelt, så hver bane afprøvede hver sin gruppe kundskaber; førstehjælp, skovkamp, bykamp, bevogtning og beskyttelse. Det var alle udfordrende baner, der stillede store krav til den enkelte soldats færdigheder og gruppens evne til at samarbejde. Øvelsen kunne dog aldrig blive en realitet uden hjemmeværnets store indsats i planlægning og udførelse af øvelsen. Deres opgave var hovedsagelig at virke som momenter; modstandere syge og sårede, og som tilbagemeldere på gennemførelse af handlebanerne. Tilfredst smil De bornholmske værnepligtige fik mange gode tilbagemeldinger, og afsluttede den sidste øvelse af deres HBU tilfredsstillende. Sammen med deres befalingsmænd kan de se tilbage på de

fire måneder med et smil på læben: ”Traditionen tro vender bornholmerne tilbage med anerkendende klap på skulderen, som enhver delingsfører kun kan være tilfreds med,” fortæller sekondløjtnant Jessen. De bornholmske husarer sætter fortsat stor pris på den fælles kontroløvelse og er taknemmelige for muligheden for at træne på kryds med husarerne i Slagelse, og det sammenhold det giver i regimentet.

Værnepligtige i blå kæde-udrustning ved indgang til FOB. 1/2013

11


Navnenyt Overrækkelse af medaljer og diplomer for modig og fortjenstfuld indsats

Ovenfor: Modtagere af Forsvarets Medalje for Fortjenstfuld Indsats: OS Kennet Tell Janas (GHR), OS Kevin Gert Rasmussen (GHR) og SG Kristoffer Ullerup Kjøller (Hjemsendt).

Onsdag den 5. december overrakte chefen for Hærens Operative Kommando, Generalmajor Agner Rokos, 3 medaljer og 5 diplomer til danske soldater for deres indsats på DANCON/ISAF RC(S) hold 2. Overrækkelsen skete i forbindelse med en reception for soldaterne og deres pårørende i Parolesalen på Gardehusarkasernen i Slagelse.

Generalen bemærkede ved begivenheden, at disse hædersbevisninger ikke hænger på træerne og havde været længe undervejs. Generalen påpegede, at modtagerne havde demonstreret imponerende personlig opofrelse og professionalisme for at gøre sig fortjent til hæderen og takkede dem alle på hele Hærens vegne.

Overrækkelse af medaljer og diplomer for modig og fortjenstfuld indsats

Oberst Kammerherre T. M. Paulsen og legatmodtagerne KN S. B. Andersen og KN S. J. Henriksen.

12

1/2013

Fredag den 23. november blev KN S. J. Henriksen og KN S. B. Andersen kaldt til regimentschefens kontor, hvor de modtog legater som tak for deres prisværdige indsatser i det forgangne år. KN S. J. Henriksen modtog Gardehusarregimentets Officerskorps Pokal for sin fremragende indsats som efterretningsofficer ved 2. BDE. Med pokalen og æren fulgte et legat fra HOD på 3.000 kr. KN S. B. Andersen modtog Kamma Bruuns mindelegat for sin indsats som officer ved I/BTN, hvor han var en af de bærende kræfter i opbygningen af BTN efter endt udsendelse på ISAF 11. Med æren følger et legat på 10.000 kr.

Modtagere af Forsvarschefen Påskønnelse for Modig Indsats: SG Claus Røjkjær Thomsen (JDR), OKS-1 Toke Remmer Nurnberg (Hjemsendt), OKS Marko Arne Bontenbal Hansen (Hjemsendt), SG Casper Egelund (LG), FOKS Oliver Maretti (AFTC).

25-års jubilæum

Seniorsergent Allan Romme Jørgensen havde den 16. oktober 2012 været ansat i staten i 25 år. 26. november modtog han et diplom for 25-års god tjeneste ved Hæren på regimentschefens kontor. Seniorsergenten er til daglig tjenestegørende ved Stab II GHR.


Navnenyt Fortjent hæder til sårede i tjeneste Forsikringsgodkendt låse- og alarminstallatør

Låsesystemer og gitre Adgangskontrol (ADK) l Alarm-anlæg (AIA og ABA) l Videoovervågning (ITV) l l

Ndr. Ringgade 70B · 4200 Slagelse Tlf. +45 58 52 85 65 · Fax +45 58 53 48 65

www.bagger-laase.dk Døgnvagt +45 70 20 21 12

De tre legatmodtagere: KN Gøttske (tv), SG Lassen (th) og Kirsten Edske, der tog imod medaljen for sin søn SG Mathiasen.

Torsdag den 6. december 2012 blev tre husarer hædret ved en legatoverrækkelse fra Hærens Regimenters Hjælpefond. Ved en ceremoni i Riddersalen på Hærens Officersskole overraktes legater til de tre modtagere. SG Mathiasen, der til dagligt er tjenestegørende ved Hesteskadronen, blev alvorligt såret i forbindelse med sin udsendelse på ISAF hold 1. SG Lassen, der til dagligt er tjenestegørende ved Kamppausekompagniet, blev alvorligt såret i forbindelse med udsendelse med det danske Protection Team til Irak, og

KN Gøttske, der til dagligt er taktiklærer på Hærens Officersskole, blev alvorligt såret i forbindelse med sin udsendelse på ISAF hold 12. Chefen for Gardehusarregimentet, Oberst T. M. Paulsen, og chefen for Hesteskadronen, Major C. P. de Renouard var til stede ved ceremonien for at ære legatmodtagerne. Legatet er en anerkendelse af det offer, de tre soldater har bragt for Hæren og Gardehusarregimentet, og er en velfortjent hæder for deres indsats på international mission for Danmark.

Sårede i tjeneste

Slagelse Autoriseret forhandler af:

VW Audi Subaru v/ Kim Augustsen A/S Elmedalsvej . Slagelse Tlf. 58 50 43 00 www.carepoint-slagelse.dk

Kongelig hofleverendør

11. december 2012 var tre af regimentets soldater samlet til medaljeoverrækkelse ved regimentschefen. Anledningen var, at de tre husarer skulle hædres for de skader, de har pådraget sig under udsendelse til Afghanistan. Obersten dekorerede således OKS Martin Romby Knudsen, OKS Frederik Ferdinand Haller

og OKS Daniel Henriksen med Forsvarets Medalje for Sårede i Tjeneste. Obersten udtrykte sin respekt og taknemmelighed for soldaternes tjeneste og indsats. Efter ceremonien blev der taget billeder af de tre husarer, som snarligt vil figurere på Gardehusarregimentets Æresvæg.

Danske og udenlandske

Ordensbaand Miniatureordner medaljer sløjfer . rosetter Peder Skrams gade 3 . 1054 København K Tel. & fax: 33 12 82 53 e-mail: mwm@mwmorch.dk www.ordensbaand.dk

1/2013

13


Årsdagsrapport fra Sønderborg på årsdagen, så var vi det i ånden.

Langt fra ”hjemmet” samledes en tapper skare med det formål at fejre årsdagen på passende vis med hvad der sig dertil hører. Af SSG L. Larsen Husarerne holder sammen, selv om de er så langt væk som Sønderborg. Her mødes de lokale husarer i messen til daglig og hygger sig i fællesskab. Men regimentets fødselsdag er noget helt særligt, der skal fejres; det er en tradition der ligger helt fast her i Sønderborg. Årsdagen blev derfor gennemført med en passende ceremoni. Så selv om vi ikke var fysisk til stede ved regimentet

Dagens højdepunkt Dagens legater var lagt frem i form af skrivelser, så alle kunne sætte sig ind i, hvad dagen havde budt på et par timer tidligere på Gardehusarkasernen. Seniorsergent A.T. Nielsen, der til daglig underviser ved VUT i bl.a. personeltjeneste, stod for velkomsten: ”Jeg vil byde alle velkommen her til regimentets fødselsdag. Regimentet fylder i dag 398 år og det vil vi fejre de næste par timer. Alle fremmødte husarer lyttede opmærksomt til velkomsten, som efterfulgtes af dagens højdepunkt: Regimentschefens tale, som var afholdt på Gardehusarkasernen få timer før. Sabelhug i Messen Et andet af eftermiddagens højdepunkter var åbningen af champagnen, som blev gennemført med manér, hvilket naturligvis betyder med en sabel. I dagens anledning var det ikke bare en champagnesabel, men en rigtig sabel. ”Pas nu på fareområdet, lød formaningerne,” inden major H. Dupont

trak sablen og fattede champagneflasken, der var klargjort af kaptajn A.B. Sørensen. Alle holdt vejret, indtil flasken med et enkelt sabelhug blev åbnet, glassene kunne fyldes med de boblende dråber og man igen kunne ånde lettet op. Det skal nævnes at der ikke bæres sabel i messen til daglig. En tak til chefen Snakken gik herefter lystigt mens husarerne forsynede sig med champagne og kransekage. Megen tid blev brugt med at studere de fremlagte papirer; mange ville gerne se om de kendte nogen af præmiemodtagerne. Ikke alle husarer kunne deltage, da tjenesten jo skulle passes. Dem der kunne, mødte op i uniform M/69 med anlagte dekorationer, som det hører sig til. Flere havde tjenstlige pligter og måtte tilbage til kontoret, andre kunne fortsætte lidt længere. Det blev endnu en god fødselsdag her i Sønderborg. En dag hvor tankerne gik til regimentet. En dag der ikke var mulig uden den aldrig svigtende støtte fra Gardehusarregimentet, som vi er oberst T.M. Paulsen særdeles taknemmelige for.

De fremmødte husarer samlet til gruppefoto. Ikke alle er med da nogle måtte tilpasse fødselsdagen med tjenesten. Fra venstre mod højre: OKS-1 H.H. Matthiesen, SSG D. Mondrup, SSG A.T. Nielsen, KN A.B. Sørensen, SSG R.N. Hein, CSG M.J. Søndergaard, MJ H. Dupont, KP T.E.W. Reersdorff, SSG L. Larsen, SSG M. Ipsen, SSG A.L. Jørgensen

14

1/2013


SLAGELSE

Seniorsergent A.T. Nielsen under oplæsning af regimentschefens tale.

NÆSTVED

KORSØR

Bredegade 14 · Slagelse Fax: 5853 4148 slagelse-butik@laasepartner.dk

www.laasepartner.dk

GRUS STEN MULD THOMAS JULL OLSEN LØNGGÅRDENS GRUSGRAV & VOGNMANDSFORRETNING SORØ CONTAINERTRANSPORT

Alt klargjort i Messen i god tid før de øvrige husarers ankomst – kransekage oplagt som GHR. På bordet diverse legater fremlagt.

Løngvej 14 • 4180 Sorø Telefon: 5783 1854 Telefax: 5782 1854 www.tjo.dk • t j o @ t j o . d k

Der skænkes op som forberedelse til Hendes Majestæt Dronningens skål.

1/2013

15


Skydelejr i Jægerpris HRU'erne fra II BTN måtte slås med dyb sne under deres skydeperiode i det usædvanligt kolde tidlige decembervejr. Det faglige og sociale udbytte af SKYPER var dog stadig stort. Tekst og foto: SSG L. Larsen D. 10. december drog 80 soldater fra Gardehusarregimentet i Slagelse mod feltskydeterrænet i Jægerspris. Det kolde vejr i starten af julemåneden skulle blive en udfordring hele vejen gennem den forestående uges skydelejr: Før et eneste skud kunne løsnes, måtte konstabeleleverne rydde de snedækkede skydebaner med håndkraft, og flere gange skulle lastbilerne skubbes fri, da de blev udfordret af den dybe sne og den trange plads. Kammeratskabet var ikke desto mindre helt i top og nye venskaber blev bygget op. De fleste konstabelelever kom igennem øvelser med granatkaster, håndgranater, fosforhåndgranat, LMG, TMG og en masse træning i M/10 og niveauet lå højt. Glæden var især stor ved handlebanerne, hvor soldaterne blev udfordret og fik feedback på deres præstationer, som de fuldt ud motiverede kunne arbejde på og forbedre i pauserne. Pauserne blev også brugt på mikrotræning, træning i Ground Sign Awareness og ikke mindst sneboldskampe og snemandskonkurrencer.

16

1/2013

Buf-tid bruges konstruktivt på snemandsbyggeri.

Kolde vagter og varm kaffe Om natten roterede ammunitionsvagten mellem konstabeleleverne, hvilket medførte den kolde fornøjelse at sove i skuret ved skydebanerene. Her blev der sat pris på de nyudleverede enkeltmandstelte som skærmede godt af for de kolde omgivelser. Som ugen gik, kunne man se trætheden melde sig: Der skulle arbejdes hårdt og koncentreret, og man var heldig, hvis man fik seks timers søvn. Alle formåede dog at holde modet og det kække husarsmil oppe, og humøret blev yderligere løftet, da Kuf-vognen kom rundt til soldaterne i det friske vintervejr. Hvem bliver ikke glad for en varm kop kaffe med hjemmebag eller en pølse med brød?

Klar til udfordringen De fleste af konstabeleleverne i 2. kompagni startede deres værnepligt i august og forsatte som konstabelelever i november. I løbet af lejren blev der derfor anledning til personlige samtaler med delingsføreren om hver enkelt soldats fremtidsplaner. Her var der ingen tvivl om, at det er en hård uddannelse med stort pres på den enkelte. Eleverne meldte sig alle klar til at tage imod udfordringen og villige arbejde benhårdt på at blive dygtige infanterister. Og med den udmelding vendte de 15. december hjem til Slagelse og en velfortjent juleferie. Fosforgranat lyser vintermørket op.


Danske Gardehusarforeninger KÆRE GARDEHUSARFORENINGER!

Vi bowler fra kl. 1800 til 1900 og spiser kl. 1930.

Modtag mine bedste ønsker om et godt Nytår og tak for det gode samarbejde i 2012. Jeg håber vi kan fortsætte i 2013.

Mød op i god tid for udlevering af sko, så vi er klar på banerne kl. 1800.

Der er dog et par ting, som jeg gerne vil have, at I er opmærksomme på, når I fremsender jeres indlæg: • Alle indlæg bedes fremsendt som vedhæftet fil. • Skriftstørrelsen er 12 og skriften Times New Roman. • Der skrives med enkelt linieafstand. • Man behøver ikke at fremsende sit indlæg i ”allersidste øjeblik”.

Med venlig hilsen Knud Skafte Foreningsredaktør

Prisen for deltagelse er kr. 100,00 pr. person. Tilmelding senest fredag den 08. februar til Ole Jacobsen på tlf. 3251 2197 eller på mail ole.jacobsen@mail.tele.dk. Tilmeld jer i god tid, der er begrænset deltagerantal.

Generalforsamling 2013 Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling mandag den 25.marts kl. 1900 i ”Hestestalden”, Nordre Magasin, Kastellet, 2100 København Ø. Bestyrelsen

Gardehusarforeningen Frederiksborg Amt Generalforsamling Den årlige generalforsamling afholdes den 20. februar på ”Hasta la Vista”, Falkevej 15 i Hillerød. Dagsorden iflg. vedtægterne.

Gardehusarforeningen København

salat; herefter kaffe med kransekage til en pris af kr. 175,00, drikkevarer er for egen regning. Husk lige tilmelding til spisningen til formanden Jan van Deurs på tlf. 4913 4058 eller kassereren Jørgen Bech på tlf. 4772 1847, hvis man ønsker at deltage i spisningen kl. 1800. Hvis man ikke ønsker at spise, møder man bare til generalforsamlingen, som er kl. 1930. Bowling Siden sidst, d.v.s. den 7. november sidste år har vi haft bowlingaften i Hillerød. Det var en god ide vores kasserer, Jørgen Bech fik med en pris på kr. 20,00 pr. medlem. Jørgen syntes, at vi havde en del penge i kassen, så forslaget blev godkendt af en enig bestyrelse. Dette medførte, at vi havde fuldt hus, alle 50 billetter blev solgt. Efter en times bowling var det spisetid, og igen i år var det ta’ selv bord med utrolig god mad; meget vildt og andet godt. Drikkevarer var for egen regning. Efter spisningen foretog formanden præmieuddelingen. De to bedste resultater, med den bedste nævnt først, på de enkelte baner blev:

Menu: Krebinetter i fad, 2 slags

Bowlingaften Mandag den 18. februar afholder vi den årlige bowlingaften, hvor vi kårer årets bowlingmestre, herrer og damer. Det er som sædvanligt på bowlingcentret i Tårnby. Adressen er Astridsvej 70, 2770 Kastrup. Vi spiser som sædvanligt stegt flæsk og persillesovs.

”Er det snart min tur, Louise?” synes Svend-Erik Pedersen at spørge. Men lige nu er det altså Jørgen Bech det gælder. 1/2013

17


Bane Bane Bane Bane Bane Bane Bane Bane

1: Jørgen Pedersen, Magda 2: Jan van Deurs, Birthe 3: Thyra Olsen, Hans Chr. 4:Louise. Finn 5: Svend Emil, Birthe O. 6: Kaj Andersen, Sonja 7: Emma Ejlertsen, Solvej 8: Preben, Gunmar.

Vi siger tak til deltagerne for en hyggelig aften. Arne Christensen Poul Schjellerup

Gardehusarforeningen Frederiksund og Omegn Generalforsamling 2013 Bestyrelsen for Gardehusarforeningen Frederikssund og Omegn indkalder hermed til ordinær generalforsamling, der afholdes på Pedersholm torsdag den 21.marts. Vi starter med spisning kl. 1830. Prisen er kr. 125,00. pr. person excl. drikkevarer. Generalforsamlingen starter kl. 1930. Dagsordenen afvikles jf. foreningens vedtægter. Husk emblemer og årstegn skal bæres. Under generalforsamlingen uddeles årstegn til følgende medlemmer: -

Poul Frederiksen 60 år Hans Jeppesen 50 år Nils Kilbinger 10 år Poul Neidel 10 år Ib Petersen 10 år.

Dagsorden udsendes i forbindelse med nyhedsbrevet ultimo februar. Tilmelding skal ske til formand John W. Hansen -tlf.: 4733 4408, eller næstformand Kristian Klysner tlf.: 4676 0332 Med venlig hilsen Bestyrelsen

Gardehusarforeningen for Næstved og Omegn Generalforsamling 2013 Ordinær generalforsamling afhol18

1/2013

des onsdag den 27. februar kl. 1930 i ”Samvirkets” lokaler på Hjemmeværnsgården, Skyttemarksvej 200 i Næstved.

Under spisningen vil resultatet af kampen samt overrækkelse af pokalen og evt. andre præmier blive foretaget.

Der indledes kl. 1800 med gule ærter med tilbehør (flæsk og pølse) samt pandekager. Pris pr. cuvert kr.125,00 kr. incl. øl og snaps

Prisen for hele arrangementet er kr.125,00 kr. incl. bowling, skoleje og spisning.

Dagsorden iflg. lovene Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 12. februar. Der vil under generalforsamlingens pkt. eventuelt blive uddelt hæders/årstegn til følgende: 50 år: GH 531233/62 ”Sundby” Kurt Haslund GH årg. 1974 ”Skive” Torben Nielung GH 376716/61 ”Teestrup” Freddy Rasmussen. 40 år GH Årg 1968 Hans Lund 25 år GH Årg. 1967 Svend Brinkgård GH Årg. 1986 ”Gelsted” Øjvind Nielsen GH Årg.1974”Brandelev” Leif Tage Nygård 10 år GH Årg. 2002 Jimmi Møller Petersen GH Årg. 1968 Henrik Struve GH Årg. 1971 Carsten Sunke. Bowling mod Garderforeningen Så er det igen blevet tid til den årlige bowlingdyst mod vores venner fra Sydsjællands Garderforening. I år er datoen sat til onsdag den 06. marts kl. 1900 ! Stedet er som sædvanlig Bowlingcentret på Erantisvej i Næstved. Vi spiller i en time, hvorefter vi begiver os til Kalby Ris, hvor vi indtager maden, der i år består af 3 stk. smørrebrød , 1 øl/vand og kaffe.

Derudover kan der købes drikkevarer til de sædvanlig behagelige priser. Man er selvfølgelig også velkommen til at deltage i den ene af tingene, prisen vil da være kr.60,00. pr. person. Tilmelding senest søndag den 03. marts til undertegnede på tlf. 5573 0447. Husk nu lige at det jo også er for konen /kæresten/manden. Med et på forhåbentligt gensyn til en hyggelig aften sammen med vores venner fra Garderforeningen. På Bestyrelsens vegne Freddy Rasmussen

Maribo amts Gardehusarforening Generalforsamling 2013 Generalforsamling afholdes onsdag den 20. marts i ” Øster Ulslev Forsamlingshus ”, beliggende Holebyvej 30, 4894 Øster Ulslev. Vi mødes kl. 1830, hvor vi går til bords og nyder Gule ærter eller Bøf m/løg. Efter spisningen er der uddeling af Årstegn & Generalforsamling. Dagsorden ifølge lovene Forslag der ønskes behandlet, skal være formanden skriftligt i hænde senest 5 dage før afholdelsen. Tilmelding til kasserer Bent Johansen 5478 0545,eller formand Poul Roerholt 4015 9037. Ved tilmelding oplys om du ønsker Gule ærter eller Bøf. Sidste tilmelding er den 14. marts. På Bestyrelsens vegne Poul Roerholt


Gardehusarforeningen for Fyns Stift Bowling Sæsonens to sidste spil finder sted onsdagene den 27. februar og den 13. marts i Odense Bowlinghal, Møllemarksvej 80, Odense. Der bowles kl. 2000 – 2100; mødetid 15 min. før af hensyn til skoleje m.v. Nødvendig tilmelding til Poul Hansen – tlf. 4156 4304 – senest 2 dage før. Ordinær generalforsamling 2013 Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling fredag den 15. marts kl. 1800 på Soldaterhjemmet Dannevirke, Sdr. Boulevard. Odense. Parkering: Kør ind ved skoletandplejen ved den gamle kaserne, derefter mod højre bag squash-centret. HUSK at købe P-billet til kr. 20,- i squash-centret! BEMÆRK VENLIGST P-billet GÆLDER KUN PARKERING OP MOD SQUASH-CENTRET – ellers risikerer man bøde! Der findes alternativt parkering på OB’s parkeringspladser med indkørsel fra Sdr, Boulevard overfor J.B. Winsløws vej (der fører ind til OUH). Parkering her er gratis, men man skal tilbagelægge et stykke vej til fods. Fortjensttegn 60 år 148950/52 ”Fjellerup”, Hjalmar Larsen Hansen, Ringe 148958/52 ”Vester Hæsinge”, Arne Kildevæld Pedersen, Broby 50 år 511502/61 Randbøl”, Ole Lomholt, Randbøl 511556/61 ”Skovby”, Albert A. Plesner, Odense 512151/61 ”Rynkeby”, Hans Juul Holmegaard, Rynkeby 512264/62 ”Tumbøl”, Hans Jørgen Stougaard, Aabenraa 40 år 3388/48 ”Særslev”, Jørgen Møller, Søndersø 3394/48 ”Ørsted”, Jørgen Minde-

gaard, Dalby 736635/67 ”Godthåb”, Niels Hvidtved, Ebeltoft 25 år 3393/48 ”Verninge”, Knud Enggaard, Tommerup 583477/63 ”Helsingør”, Peter Nielsen, Mårslet Årg. 1978 ”Ullerslev”, Henry T.B. Kurt Rasmussen, Ullerslev Årg. 1987 ”Kibæk”, Michael Friborg Jeppesen, Tarm Årg. 1988 ”Lind”, Torben Kragskov, Slagelse 10 år 144247/52 ”Gamborg”, Mourits Pedersen, Marslev 409429/59 ”Skamby”, Poul Sørensen, Svendborg 459462/60 ”Glamsbjerg”, Anders Krogh Pedersen, Glamsbjerg Årg. 2001, Peter Grey Ingham, Odense Jubilarer opfordres indtrængende til at møde op på generalforsamlingen for at modtage deres hæderstegn – husk tilmelding! Dagsorden iflg. vedtægterne. Der vil blive forelagt forslag til nye vedtægter, nødvendiggjort af De Danske Gardehusarforeningers ændrede struktur. Formand John Brauer er ekstraordinært på valg for ét år.

andre syndere” fortælle om sine oplevelser og indtryk. Der serveres kaffe under foredraget. Husk tilmelding: Som I efterhånden vil være bekendte med, skal Dannevirke, af hensyn til middagen, have temmelig langt forvarsel om deltagerantallet. Tilmelding skal ske ALLERSENEST torsdag den 28. februar til kassereren, Jørgen Wielandt, tlf. 6447 2700 eller e-mail: wielandt@youseepost. dk. Mød op og vær med til at støtte og påvirke din lokale gardehusarforening og få i tilgift et godt og humoristisk foredrag om en feltpræsts oplevelser. Ekstraordinær generalforsamling fredag den 15. marts 2013 Iflg. vore nuværende vedtægter kan disse kun ændres ved at blive vedtaget på en ordinær generalforsamling og bekræftet på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling. Forudsat at den ordinære generalforsamling godkender dette, vil der blive annonceret afholdt ekstraordinær generalforsamling umiddelbart efter den ordinære generalforsamlings afvikling af dagsorden, fællespisning og foredrag.

På valg til bestyrelsen i øvrigt er Jørgen Wielandt og Finn Nielsen (sidstnævnte modtager ikke genvalg).

Godkendelse af vedtægtsændringer eneste punkt på dagsordenen.

Såfremt dagsordenens punkter ikke er færdigbehandlet kl. 1900, vil generalforsamlingen blive midlertidigt suspenderet for at give plads til den traditionelle, hyggelige fællesspisning, der i år vil bestå af gammeldags flæskesteg med hvide, brune og franske kartofler samt tilbehør. Pris kr. 75.00 (excl. drikkevarer).

Gardehusarforeningen for Østsjælland

Aftenens foredragsholder vil være sognepræst Knud Erik Kristensen, Kølstrup, der har været udsendt som feltpræst til både Kosovo, Bosnien, Irak og Afghanistan. Han vil under overskriften ”Blandt soldater og

Bestyrelsen

Generalforsamling 2013 Foreningen afholder ordinær generalforsamling fredag den 08. marts kl.1830 på Mødestedet i Hårlev, Bredgade 1, 4652 Hårlev. Dagsorden m.v. ifølge vedtægter for Gardehusarforeningen Østsjælland. Afslutningsvis afholdes ordinær generalforsamling i Gardehusarforeningen Østsjællands Skyttelaug, dagsorden ifølge vedtægter. 1/2013

19

()


Der fremlægges forslag om afvikling af Skyttelauget.

serveret Hakkebøf m. tilbehør. Spisningen begynder kl. 1800.

Vi tager vores damer med, som under generalforsamlingen vil blive underholdt på anden måde.

Det er ingen betingelse at deltage i spisningen for at komme til generalforsamlingen, men HUSK der er TILMELDING til spisningen, sidste frist er: mandag den 25. februar på tlf.:. 5581 6111 el. 2041 0711 ( Knud ) el. 5581 5216 el. 6174 7148.(Peer)

Efterfølgende er der fællesspisning (smørrebrød, ost, kaffe m.v.), hvor tilmelding er nødvendig. Tilmelding til fællesspisning senest 1. marts på tlf. 5550 2536 eller mail: ldhth@dahl.mail.dk Bestyrelsen

Gardehusarforeningen for Møn og Sydsjælland Generalforsamling Efter at alle forhåbentlig er kommet godt i gang med det nye år, håber vi i bestyrelsen, at I stadig er ved godt humør og klar til vores ordinære generalforsamling, der som bekendtgjort i dec. nr. finder sted mandag den 04. marts kl. 2000. på ” Ny Gammelsø”, Grønsundvej 251, 4780 Stege. Umiddelbart inden generalforsamlingen vil vores formand uddele årstegn til følgende: 65 år: Keld Frimann, 25 år: Karl Jensen og Henrik Rasmussen, 10 år: Hans Evald Mortensen og Thomas Stenbæk. Dagsorden er som følger: 1. Valg af dirigent 2.Formanden aflægger beretning om virksomheden i det forløbne år. 3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse. 4. Behandling af indkomne forslag. 5. Valg af bestyrelse og suppleant, på valg til bestyrelse er: Hans Evald Mortensen, Børge Larsen, Jørgen E. Andersen, Knud Rasmussen og Per Mygind. Suppleant Thomas Petersen 6. Valg af revisor, på valg er: Bent Tærsker. 7. Valg af fanebærer, på valg er: Henrik Rasmussen. 8. Eventuelt. Der er som sædvanlig spisning før generalforsamlingen, hvor der bliver 20

1/2013

Vi har været så heldige, at få tilsagn fra lederen af Vordingborg Politistation, Politikommisær Ove Møller Nielsen, der bl.a. vil fortælle om sin udsendelse til Bosnien og Kosovo. Vi siger tak for Jeres gode fremmøde 2012, og med ønsket om et godt nytår håber vi på gode oplevelser sammen i 2013. Venlig hilsen og på gensyn Bestyrelsen

Gardehusarforeningen Jylland Generalforsamling 2013 Foreningen afholder generalforsamling lørdag den 16. marts på Simested kro, Boldrupvej 75, Simested 9620 Aalestrup. Indkomne forslag skal være formanden i hænde 8 dage før generalforsamlingen (E:mail tage@sport.dk) Inden generalforsamlingen uddeles der hæderstegn til - GH årg. 1956 Leif Andersen ”Øster Marie” - GH 1956 Hans Ole Bertelsen ”Vadum” - GH 1990 Jens Peder Pedersen ”Kongerslev” Program for dagen Kl. 1000: Kaffe og rundstykker. Kl. 1100: Generalforsamling Dagsorden ifølge lovene. Kl. 1300: Spisning. Menu: Rosastegt kalvefilet /med grill tomat, asparges i svøb, stegte kartofler & Bordelaisesauce. Pris kr.158,00. Man behøver ikke at deltage i spisningen for at komme til generalforsamlingen.

Bindende tilmelding senest lørdag den 09. marts til: - Tage Hansen : Tlf. 8695 1614-2134 3228-E:mail tage@sport.dk - Niels Chr. Stræde: Tlf. 9732 0213 E:mail nielsoglene@skylinemail.dk Keld Larsen: Tlf. 9883 8003 Email Bestyrelsen ønsker at vide, hvor mange af foreningens medlemmer der har email. Det er for at kunne sende elektronisk nyhedsbreve, og hurtige informationer. I må gerne sende den til formand Tage Hansen. E:mail tage@sport.dk Pudsedag 2012 GHF Jylland havde pudsedag lørdag den 27.oktober på Simmersted Kro. Bestyrelsen havde fået kontakt til Karina og Martin Andersen, som har boet og arbejdet i godt 4 år i Tasiilaq i Ammassalik kommune (før kommune sammenlægningen) på Grønlands østkyst. Karin og Martin havde lært hinanden at kende under deres uddannelse til lærere i Reykjavik på Island. Da de var færdige med deres uddannelse var de enige om, at de gerne ville ud at opleve verden. Valget stod mellem Grønland eller Afrika. Valget faldt på Grønland i byen Tassulaq i Ammassalik kommune. Tassulaq en af de to største byer på Østkysten af Grønland. Bygdernes størrelse i Ammassalik kommune var fra 2 til 300 indbyggere pr. bygd. Byen Tassiaq ligger meget smukt, men den kan kun besejles fra juli til sidst i oktober. Resten af året kan man kun komme til byen med helikopter, snescooter eller hundeslæde. Foredraget startede med, at vi så forskellige is-formationer, den ene mere fantastisk end den anden. De fortalte, at de overtog 4 stk. slædehunde fra tidligere lærere. Den grønlandske slædehund er ikke ligefrem en ”skødehund”, men Karin og Martin forsøgte at tæmme deres hunde, så de bedre kunne stole på dem. Når hundene fik hvalpe, fik hvalpene meget menneskekontakt. Og i sær da Karin og Martin fik en datter, blev hvalpene lagt op


i klapvognen til deres datter. Det gjorde, at deres datter kunne omgås hundene, som hvis det havde været hunde af andre racer. De havde 3 forskellige hundeslæder, som blev brugt til forskelligt formål. Den store luksus udgave var der plads til 4 voksne og deres datter plus proviant til en dags tur. Vi så billeder for sådanne slædeture. Det var nogle ubeskrivelige flotte naturbilleder, de viste os. Martin havde også fotograferet forvarslet til en Piteraq. En Piteraq er et pludselig faldvind fra indlandsisen. Disse vinde er som en storm med flere gange orkans styrke. Så lang tid de står på, holder alle sig inden døre, da himmel og jord står i et. Alle de billeder vi så, var helt fantastiske og den levende fortælling der fulgte med billederne var helt fantastiske, så vi nåede ikke at opfatte, at foredraget havde strakt sig over 2 timer.

På bestyrelsens vegne Tage Hansen

Gardehusarforeningen Sydjylland Generalforsamling 2013 Der indkaldes til generalforsamling tirsdag den 05.marts 1930 i Søgaardlejren. Dagsorden iflg. vedtægterne. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest den 20. februar. Efter generalforsamlingen vil OL J.P.Rasmussen, chef for Søgaardlejren og tidligere chef for Hærens Sergentskole, holde et foredrag om sin militære karriere og forsvarets aktuelle situation. Foreningen er vært ved et lettere traktement, derfor er tilmelding nødvendig til Hans Juhler, tlf. 7468 6090, haogel@mail.dk senest den 01. marts. Virksomhedsbesøg Onsdag den 10. april kl. 1800 besøger vi Flensburger Brauerei, Munketoft 12, Flensburg. Vi får en rundvisning med dansktalende guide i det traditionsrige

bryghus. Efterfølgende serveres en lettere anretning, samt prøvesmagning af husets produkter. Varighed: Tre timer. Pris kr.75,00. Vi kører i egne biler. Samkørsel kan arrangeres. Tilmelding til formanden senest den 01. april, 7444 1458, 2746 9226, bock@bbsyd.dk Heldagstur til ”Hengstparade” i Celle Søndag den 29. september arrangeres en heldagstur til den traditionsrige ”Hengstparade” i Celle. Vi kører tidligt om morgenen i moderne langtursbus. Der er mulighed for besigtigelse af de historiske stalde, inden det fire timer lange hesteshow starter. Turens pris er kr.500,00. inkl. bus og overdækkede tribunepladser. Pladserne vil blive fordelt efter ”først til mølle-princippet”. Udførligt program ligger på foreningens hjemmeside www.danskegardehusarforeninger.dk og på foreningens facebookside. Medlemmer og venner fra andre foreninger er meget velkomne. Husk at opgive din mailadresse til undertegnede. På bestyrelsens vegne Carl Jürgen Bock

MÆRKEDAGE Optagelse til denne rubrik fortages af de respektive foreninger

Gardehusarforeningen København 20.februar – 80 år Gardehusar 178786/53 ”Kastrup” Lorenz Paulsen Voldens Kvarter 2 2750 Ballerup 26.februar – 60 år Gardehusar årg.73 ”Ullerup” Ole Køppen Frieslandsvej 67 2791 Dragør

23.marts - 70 år Gardehusar 564876/63 ”Karlshøj” Benni Møller Hansen Pælestykkerne 38, 2.th. 2630 Tåstrup 23.marts – 60 år Gardehusar årg.73 ”Ægir” Johnny Tillebæk Hendriksholms Boulevard 71 B 2610 Rødovre

Gardehusarafdeling Frederiksborg Amt 16.februar – 90 år Gardehusar 429/45 ”Ølsted” Helge Hansen St.Havelsevej 158 3310 Ølsted 9.marts – 75 år Gardehusar 338462/57 ”Koldsbæk” Mogens Larsen Ugot-vangen 11 Udsholt 3230 Græsted 21,marts – 90 år Gardehusar 188/45 ”Ølsted” Svend Aage Olsen Solhjemsvej 7 – stue 15 3370 Melby 27.marts – 90 år Gardehusar 835/45 ”Skælskør” Tage Langkjær Dannevang 181 Båstrup 3480 Fredensborg 2.april – 75 år Gardehusar 338879/57 ”Karlebo” Tage Sørensen Bregnegård Kirkeltevej 158 2980 Kokkedal 3.april – 50 år Gardehusar årg.83 ””Solbjerg” Ulrik Nielsen Jagtvej 54 3400 Hillerød 9.april – 65 år Gardehusar 778759/68 ”Alsønderup” Frank Hansen Lundevænget 5 Holløselund 3210 Vejby

1/2013

21

()


Gardehusarafdeling Gl. Roskilde Amt

Gardehusarforeningen Nordvestsjælland

2. marts – 80 år Gardehusar 149398/52 ”Hundige” Poul Bøtcher Bavnevej 131 2630 Tåstrup

12.februar – 75 år Gardehusar 378053/58 ”Tømmerup”’ Egon Olsen Esbern Snaresvej 13 Ubby 4490 Jerslev Sj.

Gardehusarforeningen for Næstved og Omegn 8.februar – 75 år Gardehusar 338491/57 ”Førslev” Jørgen Rasmussen Kløvervænget 39 4690 Haslev 10.februar – 90 år Gardehusar 297/45 Viggo Th.Jensen Violvej 30 4700 Næstved 17.marts – 70 år Gardehusar 531250/62 ”Barmose” Kaj Nordkvist Abelvej 8 4100 Ringsted

Gardehusarforeningen for Østsjælland 13.marts – 70 år Gardehusar 532336/62 Ole Kaaterud Svinget 9 4671 Strøby 7..april – 80 år Gardehusar 178968/53 Johannes Pedersen Lindhardsvej 16 4690 Haslev

Gardehusarforeningen for Møn og Sydsjælland 22.februar – 70 år Gardehusar 532315/62 ”Ellerød” Jørgen Andersen Nyråd Skovstræde 20 F 4760 Vordingborg

22

1/2013

20.februar – 75 år Gardehusar 338296/57 ”Skellebjerg” H.Jørgen Jensen Skolevænget 10 4400 Kalundborg 13.marts – 60 år Gardehusar årg.71 ”Høng” John P.Christensen Kulbyvænget 4 4270 Høng 30.marts – 75 år Gardehusar 378300/58 Jørgen Kvist Andersen Birkeparken 5, 3.001 4300 Holbæk

Gardehusarforeningen Jylland 25.februar – 70 år Gardehusar årg.62 ”Udby” Carl Chr. Færch Nielsen Præstevej 4 Boddum 7760 Hurup Thy 25.marts – 70 år Gardehusar 704790/66 ”Sindal” Simon Nielsen Petersvej 16 9800 Hjørring

Gardehusarforeningen Sydjylland 8.februar – 90 år Gardehusar 436/42 ”Fjelstrup” Jørgen Finnemand Knud Skovvej 30 6100 Haderslev

Gardehusarforeningen Antvorskov 23.marts – 50 år Gardehusar årg.87 Janne Ramsing Kildemarksvej 10 4200 Slagelse

VED MILPÆLEN takker vi Gardehusarregimentet, Foreningen, og alle kammeraterne for venlige hilsener og lykønskninger 75 år Gardehusar Knud Skafte Krogen 12 4700 Næstved 70 år Gardehusar 648685 ”Saltholm” Erik Elmegaard Oliefabriksvej 27 2770 Kastrup

DØDSFALD Gardehusar 256741/55 ”Ringe” Carl Erik Hansen Lillevangsparken 6 4200 Slagelse Gardehusar årg.48 Holger Knoblauch Vestergade 16 A 4230 Skælskør Æret være hans minde Redaktør: Oberstløjtnant Knud Skafte Krogen 12, 4700 Næstved Tlf.: 55 73 64 71 E-mail: knud.skafte@mail.dk (Foreningsstof og fødselsdagslister sendes til denne adresse). NB: Stof skal være redaktøren ihænde se side 2 for at blive bragt i næste nummer. Til- og framelding af medlemmer og "Gardehusaren" samt permanent adresseforandring sendes til: ghf@mail.tele.dk eller Danske Gardehusarforeninger, v/Freddy Rasmussen Banetoften 17, 4700 Næstved E-mail: freddyjr@mail.dk Foreningernes kontor: Kontoret kan kontaktes telefonisk alle onsdage kl. 1000-1200. Tlf. 55 78 77 60 eller www.danskegardehusarforeninger.dk


Adresseliste Præsidiet: Præsident: Oberst, Kammerherre Ib Hedegaard Sørensen, Fruerlund 22, 2850 Nærum, tlf. 45 80 11 34. E-mail: ibhso@mail.dk Vicepræsident: Hans Christian Nielsen, Sluphusvej 2, Herslev, 4000 Roskilde, tlf. 46 40 23 56. Email: stenbakkegaard@private.dk Hovedkasserer: Ole Bent Petersen, Tranebakken 97, 2635 Ishøj, tlf. 20 90 81 50. E-mail: ole@revi-net.dk Sekretær: Ditte Nonno - Nielsen, Borretoften 8, 4270 Høng, tlf. 26 28 85 50. E-mail: d_nonno_nielsen@hotmail.com Gardehusarforeningen København: Formand: Kjeld Aggelund, Vesterbrogade 101, 3., 1620 København V, tlf. 33 31 78 75. Kasserer: Ole Jacobsen, Vadum Allé 36, 2770 Kastrup, tlf. 32 51 21 97. E-mail: ole.jacobsen@mail.tele.dk Gardehusarforeningen Frederiksborg amt: Formand: Jan van Deurs, Dortevej 25, 3060 Espergærde, tlf. 4913 4958. E-mail: jvandeurs@stofanet.dk Kasserer: Jørgen Bech, Langs Skolen 20, 3300 Frederiksværk, tlf. 47 72 18 47. Gardehusarafdeling Gl. Roskilde amt: Kontaktperson: Leif Lund, Støden 30, 4000 Roskilde, tlf. 40 26 77 38. E-mail: leif.lund@youmail.dk Gardehusarforeningen for Frederikssund og omegn: Formand: John W. Hansen, Slangerup Overdrev 19, 3550 Slangerup, tlf. 47 33 44 08. E-mail: john-lise.hansen@privat.dk Kasserer: Kai Illemann, Skibbyvej 9, 4050 Skibby, tlf. 47 52 81 32. Gardehusarforeningen for Næstved og omegn: Formand: Johannes Christoffersen, Hjultorv 18, 3 th., 4700 Næstved, tlf. 55 44 30 55. E-mail: jc.jc@mail.dk Kasserer: Hans A. Thorsen, Kildevej 11, Rønnebæk, 4700 Næstved, tlf. 55 73 20 42. Maribo amts Gardehusarforening: Formand: Poul Roerholt, Kastanievej 14, 4990 Sakskøbing, tlf. 54 70 61 43. Email: mag@roerholt.dk Kasserer: Bent H. Johansen, Museumsgade 32, 4930 Maribo, tlf. 54 78 05 45. Gardehusarforeningen for Fyns Stift: Hjemmside: www.ghf-fyn.dk Formand: John Brauer, Krybilyparken 27, 5690 Tommerup, tlf. 20 31 86 32 og 27 88 00 79. E-mail: brauerjj@gmail.com Kasserer: Jørgen Wielandt, Gartnervænget 10, 5492 Vissenbjerg, tlf. 64 47 27 00. E-mail: wielandt@youseepost.dk Gardehusarforeningen Østsjælland: Formand: Lasse Dahl, Ingers Vej 32, 4653 Karise, tlf. 55 50 25 36. E-mail: ldhth@dahl.mail.dk Kasserer: Casper Dahl, Idagaards Allé 10, 4200 Slagelse, mobil 20 47 89 54. E-mail: casper@idagaard.dk Gardehusarforeningen for Møn og Sydsjælland: Formand: Per Mygind, Grønsundvej 27, 4780 Stege, tlf. 55 81 52 16. E-mail: epmyg@mail.dk Kasserer: Ole Bent Petersen, Baldersbækvej 2, 1, 2635 Ishøj, tlf. 20 90 81 50. E-mail: ole@revi-dan.dk Gardehusarforeningen Nordvestsjælland: Formand: Erik Jensen, Stigsager 46, Rørby, 4400 Kalundborg, tlf. 59 50 40 18. E-mail: erje@post3.tele.dk Kasserer: Henning Kristensen, Accasievej 1, 4490 Jerslev, tlf. 59 59 52 06. E-mail: hakasie@ka-net.dk Gardehusarforeningen Jylland: Formand: Tage Hansen, Skovbrynet 18, 8670 Låsby, tlf. 8695 1614, mobil 2134 3228. E-mail: tage@sport.dk Kasserer: Jens Simonsen, Højgaardsvej 5, 8983 Gjerlev, tlf. 8647 4510. Gardehusarforeningen Sydjylland: Formand: Carl Jürgen Bock, Skeldekobbel 20, Skelde, 6310 Broager, tlf. 74 44 14 58, mobil 27 46 92 26. E-mail: bock@bbsyd.dk Kasserer: Ejvind Pedersen, Bakkevej 11, Stubbæk, 6200 Aabenraa, tlf. 74 61 31 42, mobil 20 85 07 75. E-mail: iwin@mail.dk 1/2013

23


SJÆLLANDSKE LIVREGIMENT SOLDATERFORENING Stiftet den 25. november 1917. www.sjlr.dk Soldaterforeningerne er hæren bag hæren Formand

Næstformand/ Webmaster

Bestyrelsesmedlem

Helmer Christensen Vestensøvej 19, Lundforlund 4200 Slagelse Tlf. 5858 4255 / 4017 5664 E-mail: hvc1940@hotmail.com

Hans-Erik Bonde H.P. Christensensvej 22 4180 Sorø Tlf. 2487 7382 E-mail: sjlr@stofanet.dk

Palle Piil Jensen Krænkerupvej 55, Havrebjerg 4200 Slagelse Mobil. 2623 5020 E-mail: ppiil@mail.dk

Kasserer

Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsessuppleant

Karsten V. Larsen Mosevej 2 4180 Sorø Tlf. 6172 5814 E-mail: karmedan@hotmail.com

Michael Rosenbæk Jasminvej 35 4200 Slagelse Mobil 2065 3480 mail@pejsehuset.dk

Niels Olsen Søborg Hovedgade 142A, 2. tv. 2860 Søborg Tlf. 3969 2234 / 2149 2214 E-mail: i-n@olsen.mail.dk

Skulle du have forlagt din indbetaling, skal du hurtigst muligt gå i banken eller på netbank og foretage indbetalingen på 200,- kr. på nummer 517-2187 til Sjællandske Livregiments Soldaterforening, 4200 Slagelse.

Indflydelse på bladets indhold

Indbetaling af kontingent for 2013 Vores kasserer har før jul 2012 udsendt opkrævning af kontingent for 2013. Bestyrelsen håber, at du allerede har foretaget din indbetaling, så vi fortsat kan sende det flotte blad – Gardehusaren – ud til dig seks gange. 24

Motto: Tapper og Tro

1/2013

Husk at anføre dit 4-cifrede medlemsnummer, som du finder bag på bladet. Er du i tvivl om fremgangsmåden, kan du ringe til 61 72 58 14.

Vil du være med til at præge bladets indhold, er du velkommen til at tilkendegive over for webmaster, hvad du kunne tænke dig optaget. Du kan evt. tilsende webmaster et udkast til forskellige indlæg og gerne med billeder. I så fald bedes du kort beskrive tid, sted og handling på billedet. Send gerne billederne på særskilt mail i god opløsning eller med posten.


Indkaldelse til generalforsamling

Alt glarmesterarbejde udføres • Termoruder / reparationruder • Spejle & glas efter mål • Billedindramning • Autoruder / Rep. af stenslag • Vinduer / Døre i træ & alu • Forsikringsarbejde

2. Formanden aflægger beretning for det forløbne år.

4. Orientering om Peder Aalborgstuens virke og økonomi ved bevillingshaveren.

Langes Gård 13 • 4200 Slagelse

koncept

profilering

design

web

slagelse

tryk tryk

3. Kassereren aflægger det af revisorer og bestyrelse godkendte regnskab til generalforsamlingens godkendelse. Kassereren fremlægger budget for det kommende år samt bestyrelsens forslag til kontingent til godkendelse.

Efter generalforsamlingen byder foreningen på snitter og forfriskning. Af hensyn til bestilling af snitter, bedes tilmelding ske til formanden Helmer Christensen, tlf. 40 17 56 64 senest den 07. marts 2013.

5852 0212 • 5852 4505

print

DAGSORDEN 1. Valg af dirigent. Udpegning af referent. Valg af 2 stemmetællere.

7. Eventuelt. Forslag til behandling på generalforsamlingen, skal være formanden Helmer Christensen, Vestensøvej 19, Lundforlund, 4200 Slagelse skriftligt i hænde senest den 07. marts 2013. Forslag kan også indsendes på hvc1940@hotmail.com Forslagene vil herefter blive lagt ud på foreningens hjemmeside www.sjlr.dk

ide

Sjællandske Livregiments Soldaterforening/ 4. Regiment indkalder til den årlige generalforsamling torsdag, den 14. marts 2013, kl. 1900 i Peder Aalborgstuen på Gardehusarkasernen i Slagelse.

på dit budskab

SLAGELSETRYK A/S

www.slagelsetryk.dk rosengade 7C ∙ 4200 slagelse telefon 5853 0011 mail frank@slagelsetryk.dk

5. Indkomne forslag. 6. Valg. a. Valg af kasserer for 2 år. På valg er Karsten V. Larsen. b. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer. På valg er Michael Rosenbæk for 2 år. Hans-Erik Bonde for 2 år. c. Valg af revisor. På valg er Jens P. Nielsen for 2 år.

1/2013

25


26

1/2013


Julekoncert med hjemmeværnets Musikkorps

Tillykke!

80 ÅR 27.01.1933 Ivar Kragh, Gallemarksvej 65, 4700 Næstved 70 ÅR 15.04.1943 Flemming Jensen, Blåhalsevej 6, Kongsmark, 4200 Slagelse 65 ÅR 08.04.1948 John Benny Rasmussen, Strandboulevarden 36, 2. tv., 4800 Nykøbing F. 55 ÅR 10.04.1958 Lars Brøgger Knudsen, Røde Kro 54, 1., 5600 Faaborg 50 ÅR 11.03.1963 Lars Klausen, Ydunvej 10, 4241 Vemmelev 40 ÅR 06.04.1973 Jan Scherning Kaas, Pedersmindevej 100, 4684 Holmegaard 35 ÅR 31.03.1978 Michael Rask, Digterstien 5, 2670 Greve Gardehusaren beklager, at fødselsdagslisten for november-december manglede i foregående udgave af bladet. Redaktionen

Peder Aalborgstuen Stedet hvor soldaten slapper af og hygger sig i godt kammeratskab Kig ind - åben hver tirsdag kl. 1830 - 2200

I december gav Hjemmeværnets Musikkorps julekoncert på Gardehusarkasernen. Af Hans-Erik Bonde Torsdag den 13. december 2012 blev der budt til julekoncert på Gardehusarkasernen med Hjemmeværnets Musikkorps Vestsjælland. Mange blev snydt for en stor oplevelse ved ikke at tage mod tilbuddet om at komme i julestemning. Orkesteret er et af Hjemmeværnets og måske forsvarets bedste.

DØDSFALD Et af vore medlemmer, 390 378 Max Jeppesen, er i en alder af 73 år pludselig fratrådt "tjenesten" 29. november 2012. Max blev indkaldt i 1961 og vil blandt mange blive husket som korporal Jeppesen eller Max ved munderingsdepotet bag de røde barakker på Gardehusarkasernen. Her var han under kommando af materielforvalter Harry Pedersen. Max deltog senest i jubilarstævnet i 2011, hvor han kunne fejre 50 års soldaterjubilæum. Foreningen sender de efterladte den dybeste medfølelse i denne svære tid og udtrykker et Æret være Max Jeppesens minde

Emma har lagt nissehuen og blæser publikum et stykke.

Inden koncerten bød distriktschefen, major Ole Jørgensen, velkommen til orkester og publikum og udtrykte ønsket om en glædelig jul og et godt nytår. Mange populære julemelodier, danske såvel som udenlandske, blev spillet for publikum, som hver gang belønnede musikerne med lange klapsalver. En overraskelse i ærmet I år havde orkesteret en ”lille” overraskelse i ærmet, idet Emma på bare 8 år stillede op og som solist spillede 3 numre på trompet. Numrene var de populære Skip to My Lou, Jingle Bells og Sigurd Barretts Godnatsangen. Emma har siden februar 2012 gået til træning sammen med sine forældre Christina og Lars de Molade, som også spiller i orkesteret. Efter en skøn koncert blev der budt på gløgg og æbleskiver. Medlemmer opfordres kraftigt til at møde frem i december 2013 sammen med familie og venner. På nedennævnte link, kan du allerede nu begynde at læse om aktiviteterne omkring regimentets 400 års dag i 2014:

www.ghr400.dk 1/2013

27


Afs: Gardehusarregimentet, 4200 Slagelse

Magasinpost. Returneres ved varig adresseĂŚndring.

B

ID nummer 46336

www.stotvoresoldater.dk

Vi slutter op om vores soldater Nytorv 2, 4200 Slagelse, Tlf. 5853 5320 www.dinvaerkstedsbutik.dk

Schweizerpladsen 1B, 4200 Slagelse Tlf. 5852 2838, Fax 5852 0575

Schweizerpladsen 5, 4200 Slagelse, Tlf. 5853 0009 www.upperhill.dk

Profile for Danske Gardehusarforeninger

Gardehusaren nr. 1, 2013  

Danske Gardehusarforeninger

Gardehusaren nr. 1, 2013  

Danske Gardehusarforeninger

Advertisement