Page 1

Gardehusaren Nr. 1 - Februar 2012

12. 책rgang


Indhold nr. 1 Regimentschefens leder...................................................3 En husar på Fredensborg Slot ..........................................4 Trak sin sabel i messen ....................................................5 Gæstebesøg ved Gardehusarregimentets Hesteskadron ............................6 Forsidebillede: Formand for GHR løjtnantsforening kaptajn J. Wigotski Hinrichsen fører estandartkommandoet ved HMD regentsjubilæum. Foto: Evan Hemmingsen

Gardehusaren udgives af Gar de hu sar re gi mentet i samarbejde med Sjællandske Liv re gi ments Soldaterforening og Danske Gardehusar foreninger, hvis protek tor er: Hans Kongelige Højhed Kronprinsen. Bladet fordeles til alt tjenst gø ren de personel ved Gardehusarregimentet og udsendes til alle medlemmer af Sjæl land ske Liv re giments Sol da ter for ening og Garde hu sar for enin ger ne i ind- og udland samt personel i international tjeneste.

Navnenyt .......................................................................... 7 Gardehusarregimentet til 40 års jubilæum ......................8 Freden sikret på Bornholm............................................. 10 Nytårskur 2012 ................................................................13 Hendes Majestæt Dronningen 40 års regeringsjubilæum .......................................................... 16 Danske Gardehusarforeninger ....................................... 18 Sjællandske Livregiments Soldaterforening ...................25

Redaktion: Kaptajn Lars Nordmann, ansvarshavende redaktør Oberstløjtnant Knud Skafte, redaktør Oversergent Mikael Klynder, redaktør Bladudvalg: Oberst Ib Hedegaard Sørensen Oberstløjtnant Knud Skafte tlf. 5573 6471 Freddy Rasmussen tlf. 5573 0447 (adresseændringer) Ole Bent Pedersen Helmer Christensen Hans-Erik Bonde tlf. 2487 7382 Kaptajn Lars Nordmann Oversergent Mikael Klynder Redaktionens adresser Lokalstof: OS Mikael Klynder, FSBM 1/V UDDBTN, Tlf.: 4138 5213 Email: mikael@klynder.dk Redaktionens meninger må ikke tages som udtryk for regimentets officielle standpunkter. Ligesom redaktionen ikke behøver at dele den opfattelse, forfattere af de forskellige ar tik ler giver udtryk for. Trykt oplag: 5000 Repro & tryk: Slagelsetryk Marketing ApS Bladet udkommer 6 gange årligt Annoncetegning: Slagelsetryk Marketing ApS Rosengade 7C, 4200 Slagelse Tlf.: 5853 0011, Fax: 5850 0163, Email: info@slagelsetryk.dk

Ny redaktør til Gardehusaren Pr. 1. januar 2012 sagde vi farvel til SSG Janne Ramsing, der stopper efter mange år som redaktør på Gardehusaren. Janne skal forrette tjeneste ved NATO HQ i Bruxelles. Mange tak til Janne for et godt stykke arbejde de forgangne år. Ny redaktør på Gardehusaren er OS Mikael Klynder. Mikael er FSBM ved 1/V UDDBTN og overtager Jannes opgaver pr. aprilnummeret. Alle artikler kan fra dette nummer sendes til Mikael på: E-mail: mikael@klynder.dk og han kan kontaktes på tlf. 4138 5213.

"Deadlines for Gardehusaren i 2012" April nummer: 28. februar Juni nummer: 28. april August nummer: 18. juni Oktober nummer: 30. august December nummer: 29. oktober

Tjenesteblad for Gardehusarregimentet og foreningsblad for Sjællandske Livregiments Soldater forening og Danske Gardehusarforeninger 2

1/2012


Hendes Majestæt Dronningens 40-års Regeringsjubilæum 14. januar 2012 Som det fremgår af flere artikler i dette nummer var Gardehusarregimentet indsat i mange spændende opgaver under Dronningens 40-års regeringsjubilæum. Det var bl.a. en stor oplevelse at eskortere Majestæten og Prinsgemalen gennem København på selve dagen. Byen var fuldstændig pakket med tilskuere og på intet tidspunkt var der "ledige pladser" helt fremme på ruten. Der var en fantastisk stemning, folk var glade og opsat på fest! Dagen før eskorten, den 13. januar, var jeg sammen med CMO major J. Stigler, repræsentant fra Ritmesterforeningen major K. Hauder og formanden fra Løjtnantsforeningen kaptajn J.S. Wigotski Hinrichsen på Amalienborg for at overrække en gave til Majestæten i anledning af jubilæet. Som det fremgår af billedet forærede vi Majestæten et sæt øreringe udført i guld på hvidguld. De er designet og fremstillet af vores lokale smykkekunstner i Slagelse, Michael Hansen, efter samme idéoplæg, som den broche regimentet forærede Majestæten til hendes 70 års fødselsdag i 2010. De forskellige elementer i smykket skal symbolisere Gardehusarregimentet og vores tilknytning til Slagelse, hvor regimentet har været garnisoneret siden 2001. Som basis for øreringene ses Trelleborgs ringvold fra år 980 udført i hvidguld. Oven på dette er digteren H.C. Andersens silhuet i guld. Digteren var elev på Slagelse Latinskole i perioden 1822-26 og senere en hyppig gæst på Holsteinborg Gods i den sydlige del af Slagelse Kommune, hvor en stor del af hans forfatterskab blev til. I midten ses Gardehusarregimentets kronede navnetræk udført i rødguld. Det var en god dag på Amalienborg. Majestæten virkede glad for gaven, hun takkede og meddelte os, at hun så frem til karetturen dagen efter. Udover karetturen blev der udført fodkommandoer til Gallaforestillingen i DR Koncertsal og til Gallataffelet dagen efter på Christiansborg Slot. Godt arbejde begge steder! Godt nytår! RC

1/2012

3


En husar på Fredensborg Slot Af: gardehusar Ringe. Tv-producer Børge Salomon Rokamp. E-mail: bsalomon@stofanet.dk

I foråret 1964 blev jeg som nyudnævnt gardehusar udvalgt til at hjælpe kong Frederik IX med at modtage en meget vigtig gæst på Fredensborg Slot. Vi var ti gardehusarer i fuld galla (men uden heste) og en deling på 30 gardere fra Den Kongelige Danske Livgarde i rød galla, der alle blev opstillet i riddersalen ved indgangen til kongens modtagerværelse. På balkonen, der går hele vejen rundt i lokalet, stod der tre unge piger. De lagde sig fnisende på knæ og kikkede ivrigt ud gennem balkonens gelænder over mod os gardehusarer – naturligvis. En af dørene på balkonetagen gik op, og kongen kom ud. Da han fik øje på sine tre døtre, smilede han og gav dem alle tre et lille kærligt dask i rumpen med sin kasket. Kongen var i sin flotte marinegallauniform med hele sildesalaten. Jeg havde nok ikke før gjort mig nogen forestillinger om, hvad en konge laver. Men nu kunne jeg ved selvsyn konstatere, at kong Frederik IX ikke kun var den øverste i hierarkiet af navn, men også af gavn. Det fremgik tydeligt af den måde, han talte med ceremonimesteren, protokolchefen og andre af hoffets folk om det, der skulle ske, at han både var en kompetent og engageret chef. Han vekslede også et par ord med de to officerer. Og til sidst sendte han os gardere og gardehusarer et af sine karakteristiske joviale smil. ”Velkommen til Fredensborg soldater!” ”Tak, Deres Majestæt,” mumlede vi. Så gik kongen ind i modtagerværelset, og vi ventede. Der var så stille, at vi kunne høre de tre prinsessers dæmpede hvisken. Pludselig kunne vi langt borte høre kommandoråb, støvlehæle der slog mod hinanden til retstilling, og geværer der blev ekserceret i præsenterstilling. Disse lyde gentog sig og blev højere og højere efterhånden som gæsten ført an af ceremonimesteren nærmede sig. Endelig blev døren til riddersalen åbnet og ind kom en totalt måbende, benovet 4

1/2012

og overvældet nyudnævnt ambassadør fra verdens mægtigste land United States of America. Jeg kan huske, jeg tænkte: ”Bare hun nu ikke besvimer.” Officeren fra livgarden: ”Giv agt, præsenter gevær!” Smæld, slam og bang. Hold op, hvor så det godt ud, og hvor lød det flot og samtidigt i den store sal. Og så gadehusar officeren: ”Giv agt, præsenter sabel!” Sliiiim! Og helt synkront blev ti nyslebne sabler trukket op af skeden og strakt ud og opad i strakt arm, så gæsten kunne fortsætte ind til majestæten under de skinnende og nypudsede våben. Hvis meningen var, at den amerikanske ambassadør skulle imponeres og føle at benene blev slået væk under hende ved besøget på slottet i dette lille ubetydelige land med verdens ældste fungerende monarki, så var missionen mere end vellykket. Hun fortsatte med stive skridt og åben mund ind gennem døren, der blev holdt åben af to

bukkende lakajer med deres røde kjolesæt og ”skobørster” på skuldrene, ind til Frederik IX, The King of Denmark. Så var der igen helt stille. Og vi ventede. Man kunne bogstaveligt talt høre en knappenål falde på gulvet. ”Pss..” Og et øjeblik efter: ”Pss..” Der var den lyd igen, hvem af os veldisciplinerede soldater kunne dog finde på at bryde stilheden på den måde. ”PSS..” Nu kunne det ikke længere ignoreres, gardehusar officeren vendte sig vredt om. Han fik øje på kongen, der stak hovedet ud gennem en skjult dør i panelet lige bag mig. Kongen hviskede: ”Nu kommer vi.” ”Javel Deres Majestæt,” hviskede de to officerer. Og vi gjorde klar til at gentage vores eksercits med sabler og geværer, når gæsten viste sig. Det var naturligvis en stor oplevelse for en ung mand som mig at være med til dette stykke danmarkshistorie. Et halvt år senere var jeg på vej til Cypern som FN-soldat. Den yngste af de tre prinsesser blev gift med kong Konstantin af Grækenland og blev dronning Anna Marie af Grækenland. Den mellemste prinsesse Benedikte blev gift med den tyske grev Richard. Den ældste prinsesse blev nogle år senere kronet til Hendes Majestæt Margrethe II, Danmarks Dronning. Men for Amerikas Forenede Staters ambassadør, der bare skulle ind og aflevere sine akkreditiver og sige formelt goddag til et lille lands statsoverhoved, var det utvivlsomt en uforglemmelig oplevelse, der vil give hende frydefulde mareridt resten af livet.

EFTERLYSNING Blå bog fra ISAF hold 5 FENRIS Kompagniet i Helmand, Afghanistan i 2008. Bo Lundfald, kontakt:lundfald@hotmail.com


Trak sin sabel i messen Tekst: seniorsergent L. Larsen - Foto: overkonstabel af 1. grad H.H. Matthiesen

Kransekagen var naturligvis standsmæssigt oplagt, så ingen var i tvivl om at her var husarer samlet.

Premierløjtnant Kayser trækker sin sabel og åbner flasken med øvet hånd. Det blev indledningen på årsdagen i Messen på Hærens Sergentskole.

Det blev en dag som de tilstedeværende sent glemmer. En dag hvor husarerne var samlet – officerer, seniorsergenter, oversergenter, en korporal og en overkonstabel. Alle holder vejret! Premierløjtnant Kayser trækker sin sabel og gør opmærksom på at man skal holde afstand, og man ser tydeligt på hans ansigtsudtryk - han mener det. Alle adlyder officeren uden at fortrække en mine, samt forholder sig helt i ro – og på afstand. Et tilsyneladende dramatisk optrin på Hærens Sergentskole en torsdag eftermiddag i november. Fredelige hensigter Selv om optrinet kan virke truende på læseren, så var det en fredelig indledning på en tradition for husarer på Hærens Sergentskole – fejring af Gardehusarregimentets fødselsdag. Der var ingen voldelige hensigter med sablen. Nej, den skulle anvendes til at åbne champagnen med, hvilket lykkedes helt efter bogen, og kort tid efter kunne de fremmødte på behørig vis indlede 397 års dagen. Som det er tradition på en sådan dag, så skal man naturligvis høre regimentschefens tale. Det skete også i Sønderborg. Talen blev oplæst af seniorsergent A.T. Nielsen, som også var arrangør af fødselsdagsfestlighederne i Sønderborg.

Elever deltog I messen var kopier af dagens diplomer fremlagt, så de tilstedeværende kunne sætte sig ind i hvem der tidligere på dagen var tildelt diverse erkendtligheder ved fødselsdagsarrangementet på Antvorskov Kaserne. Herefter gik snakken lystigt resten af eftermiddagen, og aftenen med. Mange emner kom på banen blandt de festklædte husarer der var iklædt uniform M/69 med anlagte dekorationer. Enkelte oversergenter som var på kursus (VUT II) var dog forhindret i at anlægge M/69 da de ikke havde den med. De mødte alligevel og var med til at festligholde dagen. Så selv om mange hævder at messelivet er dødt nu

til dags, så var det i hvert fald ikke tilfældet 17. november 2011 i Sønderborg. De deltagende tog sig god tid at få talt med de øvrige. Støtte hjemmefra Udover champagne var der naturligvis kransekage som hører til på sådan en festdag. Det blev igen en festlig fødselsdag, som der er tradition for på sergentskolen. En festdag som kun var mulig med støtten hjemme fra regimentet. En støtte som luner når man er tjenestegørende langt fra Gardehusarregimentet på Antvorskov Kaserne i Slagelse. En økonomisk støtte, men også en støtte med diverse på tryk: Regimentschefens tale, diplomer m.m. En støtte som vi er særdeles taknemmelige for. Det blev igen en god fødselsdag her i Sønderborg. En dag vi husker. En dag hvor husarer var samlet i messen på tværs af grader. En tradition der er kommet for at blive.

Ikke alle kom med på det traditionelle gruppebillede, da husarerne kom og gik i løbet af dagen – tjenesten skulle jo passes.

1/2012

5


GÌstebesøg ved Gardehusarregimentets Hesteskadron - i forbindelse med Hendes MajestÌt Dronningens 40 ürs regeringsjubilÌum. Af: S. Carlsen, Major/ceremonielemenetet, Gardehusarregimentet

Forsikringsgodkendt lüse- og alarminstallatør

 LĂĽsesystemer og gitre  Adgangskontrol (ADK) z Alarm-anlĂŚg (AIA og ABA) z VideoovervĂĽgning (ITV) z z

Ndr. Ringgade 70B ¡ 4200 Slagelse Tlf. +45 58 52 85 65 ¡ Fax +45 58 53 48 65

www.bagger-laase.dk DĂ˜GNVAGT +45 70 20 21 12

3LAGELSE !UTORISERETFORHANDLERAF

67 !UDI 3UBARU V+IM!UGUSTSEN!3 %LMEDALSVEJ3LAGELSE 4LF WWWCAREPOINT SLAGELSEDK

6

1/2012

For at styrke forholdet og samarbejdet nu og i fremtiden med udenlandske ridende enheder, var reprÌsentanter fra Sverige og Storbritanien inviteret til at besøge Gardehusarregimentets Hesteskadron i tiden 11.–14. januar 2012. Besøget fra Sverige, hvor chef og nÌstkommanderende fra Livgardets Dragoner deltog, var samtidig �et tack fÜr senast�, idet Hesteskadronen i efterüret 2011 havde lejlighed til at besøge Livgardets Dragoner i Stockholm. Fra Storbritanien deltog regimentschefen, adjutant og Regimental Corporal Major (RCM) fra Household Cavalery Mounted Regiment (HCMR). Regimentet løser de samme opgaver i Storbritanien som Gardehusarregimentet gør herhjemme – ceremonielle opgaver af mange forskellige slags, ligesom regimentet er et moderne kamptropregiment med hovedvÌgten lagt pü opklaring. HCMR bestür af to eskadroner: Lifeguards, som rider i røde uniformer og the Blues and Royals, som rider i mørkeblü uniformer. GÌsterne kom fra Blues and Royals. GÌsterne ankom til København med fly onsdag 11.01 omkring klokken 13., hvor de blev afhentet og �fragtet� til Gardehusarkasernen, hvor turen, efter velkomst hos regimentschefen, fortsatte til Historisk Samling og Hesteskadronens omrüde. Derefter middag og returnering til København, hvor alle blev indlogeret pü hotel

sammen med Eskadronens officerer og befalingsmÌnd. Torsdag og fredag forløb med daglig ridning og eskortetrÌning i København, som gÌsterne deltog i pü lige fod med alle andre, - men selvfølgelig i deres hjemlands uniformer. Under generalprøven fredag eftermiddag udgjordes de to sidste roder i Eskorten af britter og svenskere, som de alle efter sÌrdeles vellykket ridt, var meget begejstrede for. Lørdag, hvor eskorten for MajestÌten fandt sted fra Amalienborg til Københavns Rüdhus, deltog gÌsterne ikke i selve eskorten, men benyttede lejligheden til, bl.a. pü Amalienborg Slotsplads, at se hvorledes Gardehusarregimentets Hesteskadron løser sine ceremonielle opgaver. Det var man enige om, var rigtig godt. Som RCM sagde, med klÌdelig engelsk beskedenhed og høflighed: �det var nÌsten lige sü godt, som vi selv kunne have gjort det.� Lørdag aften var der afsked med gÌsterne med mange ønsker om et snarligt gensyn og et stÌrkt og godt samarbejde i fremtiden. Et ønske som vi føler os overbeviste om vil gü i opfyldelse, idet der i skrivende stund allerede er kommet en aftale i stand med Blues and Royals om et udvekslingsbesøg, hvor personel fra Hesteskadronen skal besøge Hyde Park Barracks, Knightsbridge i London, hvor HCMR har til huse. Dette besøg løber af stablen allerede i slutningen af januar.


Værd at vide

Navnenyt

Åbningstider Regimentets kontorer: Mandag - fredag: 0800 -1500

Medalje for tapperhed

Reception: Mandag - torsdag: 0730 - 1500 Fredag: 0730 - 1430

Motivation: for den 19 februar 2010, under kampføling, uden tøven, og med tydelig erkendt risiko for eget liv og førlighed, at have løbet frem under meget kraftig direkte beskydning, for at komme en såret kammerat til undsætning. Herunder at yde førstehjælp og stabilisere ham under stadig beskydning. KS Jesper Houlberg Christensen er tildelt forsvarets medalje for tapperhed.

Fortjenstmedalje til kørerdommer Kørerdommer og uddannelsesleder Henning Riget Nielsen har modtaget fortjenstmedaljen i sølv. Forministeriet har meddelt Forsvarets Personeltjeneste, at Hendes Majestæt Droningen fra den 4. juli 2011 har benådet kørerdommer og uddannelsesleder Henning Riget Nielsen med fortjenstmedalje i sølv.

Cafeteria: Mandag - torsdag: 0600 - 1015 1100 - 1315 1430 - 1830 Fredag: 0600 - 0930 1100 - 1300 LSE-Linneddepot: Mandag og torsdag: 0645 - 0800 Miljøgården: Mandag: Tirsdag:

0700 - 0900 0700 - 0900 1230 - 1300 Onsdag: Lukket Torsdag: 0700 - 0900 1230 - 1300 Fredag 0700 - 0900 I særlige tilfælde uden for dag-lig åbningstid tlf. 2020 5603 KØR/ELM SLA: Mandag - fredag:

0700 - 1500

Munderingsdepot: Mandag - tirsdag: 0700 - 0730 0800 - 1300 Onsdag Lukket Torsdag - fredag: 0700 - 0730 0800 - 1300 Afleverings af mundering: Mandag - fredag: 0700 - 1430 Efter aftale Galladepot: Mandag - fredag:

Henning Riget Nielsen hilser her på Regimentschefen.

Indkøber: Mandag - fredag

Erindringsmedalje

Ammunition: Mandag - fredag:

I anledning af Dronningens regeringsjubilæum, der blev fejret i JAN, blev der uddelt en ny medalje med navnet "Erindringsmedalje i anledning af Hendes Majestæts Dronningens 40 års regeringsjubilæum". Medaljen er udført i sølv og har på forsiden et portræt i højrevendt profil af Hendes Majestæt Dronningen og med omskriften:" Margrethe II Danmark Dronning". På bagsiden er der et bølget rammeværk i ni felter, hvor der i felterne er en kongekrone, tre løver, ni søblade (hjerter), Færøernes vædder og Grønlands bjørn. Her er omskriften Dronningens valgsprog:" Guds Hjælp Folkets Kærlighed Danmarks Styrke" foroven samet af "1972- 2012".

0700 - 1430 Efter aftale 0700 - 1430 0700 - 1430 Efter aftale

Service: Messer, møntvask, mønttelefoner findes i centerbygningen. Taxa: Slagelse Taxa tlf. 58 53 53 53 afhenter gerne på kasernen. Ved GHR blev regimentschef oberst Tommy M. Paulsen og chefen for hesteskadronen major Per S. Thuesen tildelt medaljen.

Bus: Busrute 310 direkte mellem stationen og kasernen. Stoppested v. forhindringsbanen. Busruterne 30, 31 og 88 stoppested på Næstvedvej ved kasernens indkørsel. 1/2012

7


Gardehusarregimentet til 40 års jubilæum Af: Husar L. Forum 3. DEL 1/II GHR

Lørdagens sidste indøvelse, under en skyfri himmel.

I anledning af Hendes Majestæt Dronningens 40 års jubilæum som regent, udstillede Gardehusarregimentet fodkommando lørdag den 14. JAN i DR’s koncerthus og søndag den 15. JAN på Christiansborg. Efter 9 dage i Oksbøl som momenter for ISAF 13, kørte en lastbil med

Et humoristisk indslag af OKS Haagensen.

8

1/2012

husarer hjem mod Slagelse torsdag den 12. JAN om formiddagen. Denne forskydning skete flere timer inden oprydningen efter øvelsen var gennemført, dette fordi vi havde fået en ganske særlig opgave i den kommende weekend. Kompagniet (1/II GHR) skulle opstille et fodkommando, hvilket for mange af os var

første gang i den røde gallauniform. Eftersom eksercits, især eksercits med sabel, ikke har højeste prioritet på en PNINF’ers øvelsesliste, måtte vi se i øjnene at der skulle tørtrænes nogle dage. Torsdag eftermiddag startede med et møde for fodkommandoet, der var en officer, en sergent, samt 14 OKS/ OKS-1’ere, som var blevet udpeget som frivillige, altså 16 i alt. Efter navneopråb blev vi introduceret til den overordnede plan for de følgende dage, og derefter brugte vi nogle timer på de grundlæggende kommandoer. Dagen efter gik med indøvelse, frokost og indøvelse, denne gang var vi dog i den røde gallauniform. Med hjælp fra OS J. E. Skov fik vi uniformen sat på plads, samt detaljerne i vores eksercits rettet til. Lørdag kørte vi fra Antvorskov Kaserne kl. 1030, for at mødes på Livgardens Kaserne i Gothersgade med de husarer, som bor i København, samt møde ceremoniofficer MJ Stigler, der resten af weekenden fulgte os, og havde overblik over forløbet. I Gothersgade startede vi dagen med en frokost i kasernens (❯)


kantine, som bestemt var besøget værd, grundet dets kvindelige personale! Efter maden skulle der kæles for uniformen, medaljerne påsættes, støvlerne og sablen pudses, og svejfen dampes. Med hjælp fra hinanden kom vi i uniformen, og da der stadig var nogle timer til stilletid i DR’s koncerthus, så brugte vi tiden på at indøve igen. Dette i smukt dansk solskinsvejr med Rosenborg og adskillelige tilskuere bag os. En aften i rampelyset Kl. 1700 kørte vi i bus sammen med Livgardens fodkommando mod koncerthuset, hvor vi havde en time til at finde på plads og ensrette kommandoer med Livgarden. Der blev placeret 10 husarer ved den røde løber, 2 husarer på post ved det royale opholdsområde og 4 husarer som reserve. Jeg selv var på posten ved opholdsområdet, hvor vi skulle hilse på de personer der gik ind i området. Seniorsergenten fra Livgarden, som stod for koordinationen, advarede os flere gange imod at være kække husarer og pifte efter damerne, især Kronprinsessen. Han fik sin vilje eftersom hun ikke kom tæt nok på. Det var en spændende opgave, som ikke bød på så meget sabel i skulder og hils, men mere ros og venlige ord fra mange af de 1537 gæster. Det var hårdt og varmt at stå stille og holde fokus så længe, så vores post benyttede sig af vagtskifte to gange. Den mulighed benyttede de 10 husarer ved den røde løber sig ikke af. De stod perfekt i forhold til hele DanOKS Mini kæler for sine støvler.

PL Hansen-Nord hjælper SG Kästel med uniformen.

marks kameraer, så selvom fødderne smertede på den post, ville ingen byttes med reserven. Omkring kl. 2000 var alle gæster, inklusiv Hendes Majesæt Dronningen, ankommet. Derefter kunne vi godt tilfredse med dagens arbejde sidde op i bussen og på nemmeste måde få klædt om, og komme hjem til Slagelse. Gallataffel på Christiansborg Søndag startede med samme stilletider, som lørdag. Vi mødtes kl. 1200 i Gothersgade igen, spiste og klædte om. Kl. 1500 kørte vi mod Christiansborg, hvor vi kunne indøve i de rigtige omgivelser, især march op og ned ad trapperne var et fokuspunkt. Omkring kl. 1900 marcherede vi ind

på vores plads over for Rigsfanen, hvor vores opgave igen var at hilse på kongelige og ministre. Efter en times tid ankom Hendes Majestæt Dronningen, som vores officer PL Hansen-Nord meldte klar til, hvorefter hun inspicerede fodkommandoet. Kort efter gik vi indtrådt tilbage til ventelokalet. Eftersom vi har andre støvler end Livgarden, går vi i en anden takt end dem, hvilket åbenbart er sjovt for Livgarden. Så der blev grint højlydt af os når vi marcherede ind og ud af ventelokalet. Det tog vi dog ikke så tungt, eftersom vi klarede den indtrådte trappemarch væsentligt bedre end dem. I de 3 timer, der blev spist og holdt taler til Gallamiddagen, havde vi en kærkommen pause for fødderne. Omkring kl. 2315 gik vi igen mod vores plads ved Rigsfanen, for at hilse på gæsterne, der nu skulle forlade Christiansborg. En af de sidste der kom ned ad trappen var Adjudantstabschefen, som hjalp en af de kongelige (navnet er klassificeret til YHEM ;-)) ned ad trappen, men han skulle bruge en soldat til de sidste trin, så her trådte OKS-1 Lange hurtigt ud af geleddet og hjalp til. Vi løste de opgaver vi fik næsten fejlfrit, og jeg kan med ømme fødder se tilbage på en weekend, som jeg er hamrende stolt af at have været en del af. Til slut vil jeg ønske Hendes Majestæt tillykke, og må De have mange gode år fremover.

1/2012

9


Freden sikret på Bornholm Af: SG C. Røjkjær, Gruppefører/1. spejdergruppe/1. spejderdeling/2. lette opklaringseskadron/DANCON NRF 2012 (Opstillet af III. Opklaringsbataljon/GHR)

3. operation: Sattelitbillede over operationsområdet visende BLACK 1 = indskibningsområdet. BLACK 2 = Målområdet. BLACK 3 = til- og afgangsveje. Hvert område blev overvåget af en GRP. OP mod BLACK 2 ses ligeledes på kortet.

I efteråret 2011 afholdt 2. lette opklaringseskadron en øvelse, hvor fokus var på afsiddet opklaring, overvågning og ikke mindst grundige forberedelser. Formålet var at træne Eskadronens delinger i at indhente detaljerede efterretninger uden selv at blive erkendt af fjenden.

taljoner (INFBTN) fra hhv. Spanien og Polen, blev 2. Lette Opklaringseskadron (ESK) indsat på Bornholm. ESK blev udstationeret i Camp Almegård i nordkanten af Rønne som er den største by på Bornholm og under NATOs kontrol.

Bornholm centrum for en regional konflikt. Øvelsesscenariet tog udgangspunkt i Bornholms farverige og voldsomme historie, hvor Øen flere gange har skiftet hænder mellem det svenske og danske rige, som følge af krige og revolution. Det er heldigvis længe, længe siden at svenskerne var vores fjender i virkeligheden, men i dette, fiktive, scenarie havde Øen endnu engang været centrum i en regional konflikt…

ESK opgaver var ikke kendte da den blev aktiveret, men efterretninger tydede på at under den svenske evakuering var elementer fra 2 svenske bataljoner ikke blandt de evakuerede tropper. Det vurderedes ikke at disse enheder var blevet nedkæmpet, og det formodes derfor at de stadig skjulte sig på øen. Muligvis mhp. at træne lokale sympatisører og rette angreb mod de fredsbevarende styrker. Opgaven for NATO-styrkerne er nu at lokalisere disse enheder og forhindre deres planer om at destabilisere området.

Efter lang tid med hårde kampe blev de svenske styrker på Bornholm besejret. Efter underskrivelse af fredsaftalen fik svenskerne lov til at evakuere deres resterende styrker tilbage til Sverige. Imens blev NRF 2012 aktiveret for at stabilisere og bevare freden. Sammen med to infanteriba-

1. operation – opklaring mod fjendtlig kommandostation. Der løber efterretninger ind om at en af de svenske enheder har oprettet et KSN på midt-Bornholm hvorfra de leder og styrer deres enheder på resten af Øen. Det er nu ESK opgave at bekræfte disse efterretninger.

10

1/2012

1. deling (1 DEL) iværksætter vejopklaring (VEJOPK) fra det sydlige Bornholm og mod nord. Det er meningen at denne VEJOPK skal få DEL frem til målområdet, og her overgå til områdeopklaring (OMROPK) når mørket først har sænket sig. Inden afgang fra Camp Almegård er hver en detalje indøvet, hvert et kort og luftfoto over området er studeret. Alle ved lige præcis hvordan de skal handle i hver en tænkelig situation. Under VEJOPK erkendes mindre FJ posteringer omkring overgange men disse omgås uden at DEL bliver opdaget, og DEL ankommer derfor til afsiddeområdet (ASO) skjult og køretøjerne gemmes væk så evt. FJ patruljer ikke erkender dem. Fra ASO og i ly af mørket begiver de tre spejdergrupper (SPJGRP) sig afsiddet frem mod målet. Hver afsiddet GRP består af 4 mand så det er ikke meget ildkraft. Det er derfor utrolig vigtigt ikke at blive erkendt under OMROPK. Da de tre GRP er inde i området indtager 1 GRP en stilling hvorfra de kan overvåge indfaldsveje og støtte de to andre GRP, såfremt de måtte få brug for det. Under OMROPK erkendes flere lastvogne og en generator, så det kan bekræftes at der er et KSN i området. Området er tæt skov med små åbne områder. En gren der knækker i skovbunden kan høres langt væk, men spejderne bliver ikke erkendt og da opgaven er løst exfiltrerer (EXFIL) DEL ud af området og tilbage til ASO hvor de sidder op på KØTJ og forsætter EXFIL til et BSO hvor ESK forbereder ny opgave. Der er nemlig allerede løbet nye efterretninger ind om at fjendtlige (FJ) enheder fra 2. Kystjægerbataljon har overtaget et gammelt depot på midt-Bornholm hvor de bevæbner og træner en lokal milits der går under navnet ”Frit Bornholm” (FB). Det vurderes at de omkringliggende huse bliver benyttet af militsen og (❯) huser op til kompagni-værdi.


3. operation: Billede taget fra 1 GRP skjulte OP mod A1 inden mørket sænkede sig.

2. operation – opklaring forud for allieredes angreb mod fjendtlig træningslejr. 1 DEL forskyder tilbage til Camp Almegård for at genforsyne og klargøre til INFIL og OMROPK mod den mulige FJ træningslejr. Inde i Camp’en gennemgås luftfotos af området. Efterretninger tyder på at den FJ enhed i området muligvis råder over indtil flere hundepatruljer. Det gør opgaven en hel del sværere. Alle muligheder drøftes blandt de tre gruppeførere og delingsføreren. Såfremt det lykkes at bekræfte efterretningerne, skal oplysninger og skitser overleveres til chefen for den polske INFBTN, så de kan indlede et angreb på den FJ træningslejr. Det er derfor vigtigt at de informationer der indhentes er så detaljerede som de kan blive, for at lette det senere angreb. 1 DEL iværksætter INFIL og det lykkes at komme uset frem til ASO. køretøjerne bliver hurtigt gemt af vejen, og der fortsættes til fods ind i området. Det erkendes hurtigt, at FJ patruljer

er aktive i området. Vejene i området bliver patruljeret af FJ KØTJ, og tættere inde omkring depotet har FJ afsiddede patruljer. Det lykkes for 1 GRP at komme i en position, hvorfra de kan se hovedindgangen samt hele den vestlige del af målet. Selve depotet er omgivet af et 2 meter højt hegn, og hovedindgangen er besat af to vagtposter. Mens 1 GRP observerer mod hovedindgangen og aktiviteten i den vestlige del, er 2 GRP gået i en bue øst og på vej ind fra den anden retning. Da de er næsten helt oppe ved hegnet erkender 2 GRP en FJ hundepatrulje på vej i deres retning. De frigør hurtigt og forsøger at komme ind fra en ny retning; inde i området er der nu heftig aktivitet. Ved hjælp af den termiske kikkert kan 1 GRP se hvordan nærforsvaret i området testes. Der bliver undervist i search af personer og generel vagttjeneste. Der er nu ingen tvivl om at der foregår træning af militsfolk i området. 2 og 3 GRP samt delingsføreren samles ved 1 GRP i deres observationspost (OP).

Det står helt klart at et angreb på målet lader sig bedst gøre fra vest. Gode støttestillinger samt optimale kampafstande til polakkernes BMP kampkøretøjer, gør at det bliver valgt. Delingsføreren overdrager oplysningerne og de skitser som grupperne har tegnet over området. Vi kan nu trække os tilbage og overvære det polske angreb (CPX). Efter endt opgave står den på EXFIL tilbage til Camp Almegård og klargøring til ny opgave. Nye efterretninger tyder på at FJ er så pressede at de nu vil ty til IED’er. 3. operation – infiltration, overvågning og pågribelse af High Value Target. Efter et velfortjent hvil klargøres der til ny opgave. Efterretninger tyder på at der er ankommet en ekspert i IED fremstilling til området. Han skulle nu være i gang med at uddanne de tilbageværende FJ enheder i fremstilling af IED’er. Han skulle holde til i et skovområde langs vestkysten af Bornholm lidt nord for Rønne. Hvis (❯) 1/2012

11


SLAGELSE

NÆSTVED

KORSØR

3. operation: En del af de konfiskerede våben fra A1.

det skal lykkes at få fingrene i ham, skal der lægges en snu plan. FJ har scouts (ubevæbnede observatører) i området, og de er blevet gode til at følge NATO-enheder der forlader Camp Almegård. Derfor lyder planen på en social patrol gående ud fra Campen mod nord, og med lidt held, vil det lykkes at forsvinde i skovområdet. Derefter infiltrerer delingen skjult op til højdeparti lidt øst for området hvor det menes han befinder sig i. Undervejs erkendes et par FJ scouts der holder en bro under opsyn, men DEL omgår lydløst og uindset.

VI SÆTTER TRYK PÅ DIT BUDSKAB Levering i små og store oplag!

Ordretelefon: 5853 0011  reklamebrochurer  annonceproduktion  papirlinie  designmanual  plakater & streamers  imagekataloger  medlemsblade  direct-mail materialer

www.slagelsetryk.dk

tlf. 5853 0011 info@slagelsetryk.dk Rosengade 7 C . 4200 Slagelse

12

1/2012

På et klippefremspring langs en sø, opretter 1 GRP et OP. Godt sløret og sikret fra alle retninger kan vi nu ligge her i flere dage hvis det skulle være. På den anden side af den middelstore sø kan vi skimte nogle telte i skovkanten ned mod vandet. Efterretningerne siger at det er her FJ træner IED fremstilling. 2 GRP har oprettet OP syd for målet så de kan overvåge alt trafik der kommer ind og ud af den lille skovvej, som fører ind i området. Der er intet personel i området da mørket begynder at trænge sig på. Efterretningerne tyder på at FJ benytter området om natten. Inden solen går ned ankommer der køretøjer til området. 2 GRP holder styr på personel og hver enkelt navngives, så de er nemmere at melde om: ”Pagehår, Lyse Jeans, Grøn vindjakke, osv.”. Det er tydeligt at personerne der befinder sig i målet lige nu

ikke har rent mel i posen, og der går ikke længe inden der spottes våben. Det forsvindende lys gør det svært at følge med på den afstand som vi ligger på, men heldigvis har vi en termisk kikkert, og det letter arbejdet. Vi kan tydeligt se at de sorte hotspots sidder og fumler med sprængstof og våbendele. Da undervisningen er slut, forlader de fleste personer området. Det gør ikke noget, da vi kun er interesseret i én person. Han befinder sig stadig i området beskyttet af 2-3 bodyguards. De ser ud til at gå til ro nede i teltene nu, og det er det vi har ventet på. 3 GRP, der har opholdt sig i OP længere bagved, rykker frem. Efter et par stillingsskifter, så støtten kommer på plads, er DEL nu klar. 3 GRP træder lydløst ind i teltet og tager FJ på sengen. Fangerne og området bliver afsøgt, alt IED materiel og våben bliver beslaglagt, og vi sidder op i vores køretøjer, der samtidigt er rykket frem som QRF, klar til at støtte os. Tilbage på Camp Almegård afleveres nattens fangst til MP’erne. Delingen har løst alle opgaver perfekt, og nu ser det ud til at freden atter er på vej tilbage til Bornholm.


Nytårskur 2012 Af: Husar Herlev og Husar Nordborg, 2 DEL/HESK/GHR

01. januar kl. 12.00 mødte begge delinger ind til en ny og spændende dag. Yngste deling klargjorde lastbilerne og de sidste småting klar inden de kørte ind mod De Kongelige Stalde i København. Ældste deling red to hold heste hvorefter resterende heste, der skulle bruges til eskorten blev kørt ind til De Kongelige Stalde. Det var en lang dag efter 2 ugers ferie/ orlov og en veloverstået nytårsaften, hvor de to delinger holdt samlet fest. 02. januar mødte ældste deling kl. 05.00 i stalden for at få optalt de sidste stumper der skulle medbringes til kuren, hvorefter vi kørte ind til De Kongelige Stalde. Da vi nåede de Kongelige Stalde fik vi tid til at varte vores heste efterfulgt af morgenappel og nytårsgudstjeneste ved feltpræst Andreas Christensen i stalden. Ved middagstid klargjorde vi til generalprøve til lille kur og store kur. Vi stillede op i eskorteformation i stalden hvorefter vi rykkede ud enkeltvis ude foran Christiansborg ridebane. Generalprøven startede med, at vi red til Amalienborg Slot hvor vi øvede opmarch, afmarch samt afhentning af Regentparret.

Efter Amalienborg red vi til Prins Jørgens Gård, hvor vi også øvede opmarch, afmarch samt afhentning af Regentparret. Derefter red vi tilbage til Amalienborg Slot, hvor eskorten blev delt i to, fast personel samt trompeterne red til Kastellet for at afl ægge Generalmajor F. Winkler et besøg, og resten af eskorten red tilbage til staldene med to befalingsmænd. Da fast personel og trompeterne kom tilbage blev vi indkvarteret på Copenhagen Downtown Hostel, som ligger ca. 200 meter fra staldene 03. januar mødte begge delinger kl. 05.45 med afmarch mod staldene. Vi fik vartet vores heste, hvorefter vi skiftede til Rød Galla og sadlede vores heste op. Derefter red vi til Prins Jørgens Gård på Christiansborg Slot, hvor vi tog imod ambassadørerne (diplomatiet) samt medlemmer af Kongehuset inkl. Regentparret. Efterfølgende red vi igen tilbage til staldene for at afvente tidspunkt til opsidning og afmarch. Efter ca. 30 min i staldområdet stod vi igen klar i eskorteformation for at ride til Prins Jørgens Gård, hvor vi skulle igen skulle stå opstillet til ære for ambassadørerne og den Kongefa-

milien, idet Lille Kur nu var afsluttet. Under lille kur var vejret meget blæsende, koldt og vådt, så eskorten nød at komme tilbage til en omgang tomatsuppe. Resten af dagen bød på vedligeholdelse af gallastumper. 04. januar dagen derpå, den vi alle har glædet os til (Store Kur). Dagens forløb om morgenen foregik som dagen inden: Vartning, morgenappel og omklædning. Vi red afsted fra de Kgl. Stalde kl. 08.25 mod Amalienborg for at hente og eskortere Regentparret i guldkareten, hvorefter vi eskorterede Regentparret til Prins Jørgens Gård ved Christiansborg. Efter ca. 2 timers pause i stalden, stod vi igen klar i Prins Jørgens Gård klar til at eskortere Regentparret i guldkaret tilbage til Amalienborg. Efter endt eskorte på Amalienborg Slot red vi tilbage til staldene i regn- og haglbyger. Yngste deling nedbrød staldene og læssede hestene, ældste deling pakkede bilerne og kørte tilbage til Slagelse. Det var alt i alt en god og spændende oplevelse trods vejret. Begge delinger gjorde en stor indsats med godt humør. 1/2012

13


14

1/2012


1/2012

15


Kongelig hofleverendør

Hendes Majestæt Dronningen 40 års regeringsjubilæum

Danske og udenlandske

Ordensbaand Af: Husar Højstrup 1. deling og husar Nordborg 2.deling Miniatureordner medaljer sløjfer . rosetter Peder Skrams gade 3 . 1054 København K Tel. & fax: 33 12 82 53 e-mail: mwm@mwmorch.dk www.ordensbaand.dk

Onsdag den 11. januar kørte de første heste sammen med enkelte husarer fra 1. deling ind mod De Kongelige Stalde i København. Anledningen var Hendes Majestæt Dronningen (HMD) 40 års jubilæum som regent, som skulle fejres i København 14. januar 2012. Ud over de 50 heste eskadronen normalt medtager til en eskorte skulle vi også have seks ekstra heste med, da vi havde besøg af seks officerer fra England og Sverige i anledning af jubilæet.

Alt glarmesterarbejde udføres • Termoruder / reparationruder • Spejle & glas efter mål • Billedindramning • Autoruder / Rep. af stenslag • Vinduer / Døre i træ & alu • Forsikringsarbejde

5852 0212 • 5852 4505 Langes Gård 13 • 4200 Slagelse

GRUS STEN MULD THOMAS JULL OLSEN LØNGGÅRDENS GRUSGRAV & VOGNMANDSFORRETNING SORØ CONTAINERTRANSPORT Løngvej 14 • 4180 Sorø Telefon: 5783 1854 Telefax: 5782 1854 www.tjo.dk • t j o @ t j o . d k 16

1/2012

Dagen efter (12 JAN 12) ankom de sidste heste til staldene, sammen med en masse spændte og forventningsfulde husarer fra eskadronens 1. og 2. deling. Torsdagen blev brug t til daglig ridning af alle hestene samt om eftermiddagen eskadronens egen generalprøve, hvor at vi red ruten for første gang. Nu skulle vi se, om det vi havde trænet hjemme i eskadronen forud for afrejsen til København fungerede. Ruten var speciel i forhold til andre eskorter, da ruten gik fra Amalienborg Slot via gå gaden i København (strøget) og endte på Rådhuspladsen. Det var en kold og våd generalprøve, idet vi var ”heldige” at få noget regn og en masse blæst. Om fredagen (13 JAN 12), dagen inden den store dag, red vi den officielle generalprøve. Generalprøven havde deltagelse fra De Kongelige Stalde med karet og Det Ridende Politi. Imens det faste personel fra Hesteskadronen og værnepligtige fra 2. deling red generalprøve, havde 1. deling travlt med at muge og passe de reserveheste vi havde med i København. 1. delings primære opgave i De Kongelige Stalde, var at være staldvagter og opsadlere.

Grunden til at 1. deling ikke skulle ride med i eskorten var, at delingen for tiden og indtil 01 FEB 12 er yngste deling i HESK, og det er tradition i eskadronen, at det altid er ældste deling som rider eskorten. Efter hjemkomst fra generalprøven gennemførte vi hestevartning samt fik ordnet vores uniformer m.v. Efterfølgende havde eskadronen igen den store fornøjelse at modtage besøg fra repræsentanter fra Gardehusarforeningen i København, som efter en kort tale gav alle personelgrupper i eskorten en velfortjent øl eller vand samt lidt godt til hestene. Det var vældigt hyggeligt at møde de ”lidt ældre” husarer, som kunne fortælle historier fra ”gamle” dage. Den store dag kom (14 JAN 12), og det var tid HMD 40 års jubilæum. Husarerne var spændte! Dagen startede tidligt om morgenen (kl. 0550) med daglig ridning og masser af tid til at forberede sin hest og uniform til eskorten. Inden afmarchen fra Christiansborg Ridebane, havde 1. og 2. delings pårørende haft mulighed for at besøge staldene, og følge arbejdet. Det blev taget en mængde fotos af eskadronens husarer af de stolte pårørende. Klokken 12.00 forlod vi Christiansborg og red mod Amalienborg. Da eskorten ankom til Amalienborg, stod der mennesker i tusindvis parate til at hylde HMD. På resten af eskorten var der mødt mange mennesker op langs ruten. Dette var en helt fantastisk oplevelse, specielt op ad Strøget, som er et sted vi sjældent får lov til at ride. Da vi havde eskorteret HMD op til Københavns Rådhus red vi tilbage til Christiansborg Ridebane, hvor eskorten indledningsvis til hest skulle stille op til fotografering på Christiansborg ridebane. Efterføl- (❯)


Næstkommanderende på vej med regentparret op foran Købehavns rådhus.

gende blev der gennemført fotografering til fods på Dronningetrappen inde på Christiansborg Slot. Selve eskorten tog ca. 2 timer, og vejret var fantastisk med solskin og ingen blæst, det kunne ikke have været bedre!

Begge delinger havde en god tur til København. Det var en stor oplevelse for 1. deling, da dette var manges første, men sikkert ikke sidste, arrangement i København. Oplevelsen var lige så stor for 2. deling, da det var deres sidste

arrangement inden deres hjemsendelse i slutningen af januar. En finere afslutning på 12 måneders værnepligtstjeneste ved Hesteskadronen kan næsten ikke tænkes.

Mentorgruppen til støtte for veteraner GHF har besluttet at oprette en mentorgruppe med personer, som gerne vil hjælpe og være støtteperson for veteraner. Disse personer stiller sine erfaringer til rådighed for veteraner. Der er ikke tale om eksempelvis gratis advokathjælp, men om kvalificeret rådgivning. Modtager du skrivelser som er uforståelige, eller skal du lave ansøgninger, så få en mentor til at give dig et godt råd eller rette en tekst til. Eksempler: Problemer med at forstå breve eller afgørelser fra stat, kommune, offentlige styrelser, forsikringsselskaber, institutioner i sundhedssektoren eller problemer med at formulere rettigheder om hjemmehjælp, medicinhjælp, boligydelser, arbejdsskader, genoptræning, byggesager. Kontakt: Danske Gardehusarforeninger (GHF) Email: præsident@danskegardehusarforeninger.dk Kontakt tlf. 6130 0536

1/2012

17


Danske Gardehusarforeninger Prisen er som tidligere anført reduceret i år. Det bliver kr. 75,00 pr. deltager. Tilmelding senest fredag den 03.februar til Ole Jacobsen, tlf. 3251 2197 eller pr. mail ole.jacobsen@mail.tele.dk

Danske Gardehusarforeninger i gaveaudiens

Den 13. januar 2012 fik præsidenten og hovedkasser i DGHF Ole B. Petersen foretræde for Hendes Majestæt Dronningen (HMD) i en gaveaudiens. Audiensen blev gennemført på Amalienborg Slot og var et dejligt arrangement at deltage i. En række foreninger og myndigheders repræsentanter var til stede og overrakte HMD gaver i anledning af regentjubilæet. Danske Gardehusarforeninger havde på seneste præsidiemøde besluttet at give HMD en gavecheck på kr. 5000,-, som forlods var aftalt til at skulle doneres til Soldaterlegatet. Vi lykønskede HMD og takkede for denne mulighed, så længe der er gardehusarer udsendt i internationale operationer. Dertil fik HMD en lille sølvsabel, som er en kopi af ryttersabel m. 1843. Gaven vakte synlig glæde og ville blive brugt som papirkniv.

GHF faner til flagparade

Den 14. januar 2012 mødtes medlemmer af landets mange soldater- og marineforeninger med deres faner i Kastellet. Alle nød det gode vejr med sol og vind, som kunne strække fanerne. Mere end 150 faner var til stede og heraf var der 11 GHF-faner/ estandarter. Alle blev opstillet til fælles afmarch imod Amalienborg og den lange række af faner var et festligt syn i København. Der var opstilling i begge vejsider på den allerførste del af Hendes Majestæt Dronningens karettur igennem byen imod Rådhuset. 18

1/2012

Gardehusarforeningen København Generalforsamling 2012 Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling mandag den 19. marts kl. 1900 på Politihjemmeværnsgården, Niels Steensensvej 10, 2820 Gentofte. Bemærk, at generalforsamlingen afholdes på en mandag (ikke som tidligere på en torsdag)! Bestyrelsen skal opfordre alle, der har mulighed for det, til atdeltage, da der i år skal træffes store og vigtige beslutninger (foreningens virke fremover, oplæg til nye love, etc.). Dagsorden ifølge lovene. På valg er: Formand Kjeld Aggelund, suppleanterne Erik Jensen og Børge Riisager, revisor Mogens Westendahl, revisorsuppleant Svend Greve, fanebærer Joe B. Hansen, reservefanebærer Jan Rørne. Der vil blive udleveret årstegn til følgende: 60 år: Poul Erik Andersen ”Glostrup”, Erik Jensen ”Frederikssund”, Kay Larsen ”Vig”. 50 år: Hans Peter Clemmensen ” Samsø”, Eigild Pagter Møller ”Tofte”, Ole Popp ”Halkær”, Rene Skyggebjerg ”Arrild”, Erik Thybo ”Magleby”. 40 år: Lars Johnsen ”Nordby”, Lars Hjort ”Gentofte”. 25 år: Thorkild Ulrik Jansen ”Nyhuse”, Allan Boje Jensen ”Haslund”, Claus Brink Mogensen ”Vejle”.

Bowling Som beskrevet i Gardehusaren for december 2011 skal vi bowle mandag den 13.februar. Vi mødes kl.1730 på bowlingcentret i Tårnby, Englandsvej 337-339, 2770 Kastrup, således at vi er bowlingklar kl. 1800. Vi bowler kl. 1800 til 1900 og spiser kl. 1930.

Kontingentindbetaling i 2012 Som I sikkert husker, kom undertegnede ved en beklagelig tastefejl til at opkræve kontingent 2 gange i 2011. Af tekniske årsager bliver alle opkrævet for kontingent i april 2012. De medlemmer, som IKKE har bedt om tilbagebetaling for den ekstra måned i 2011, skal gøre følgende, når opkrævningen for 2012 kommer: Har du automatisk PBS træk på din bankkonto, skal du kontakte banken, når du modtager betalingsoversigt med betaling til GHF København og bede din bank om at afvise betalingen. Modtager du brev fra PBS med kontingentopkrævning, skal du blot undlade at betale opkrævningen. Undskyld ulejligheden Ole Jacobsen, kasserer

Garderhusarforeningen Frederiksborg Amt Generalforsamling 2012 Den årlige generalforsamling afholdes den 22. februar i selskabslokalerne "Hasta la Vista" Falkevej 15, Hillerød. Vi starter med med spisning kl. 1800. Menupris kr.150.00 eksl. drikkevarer. Generalforsamlingen begynder kl. 1930. Man er naturligvis også meget velkommen til kun at deltage i generalforsamlingen uden spisning. Inden generalforsamlingen vil Regimentschef, Oberst T.M Paulsen uddele hæderstegn til følgende Husarer: 25 år: Gardehusar/årg.77 "Søllerød" Bo Harms-Tefke ,Gardehusar 531210/ årg.62 "Bispeparken" Lars Kjærgård. 40 år: Gardehusar 500651/årg.71 "Karlebo" Kaj Andersen, Gardehu-

(❯)


sar 704618/årg.66 "Melby" Leif Petersen 50 år: Gardehusar 149283/årg.52 "Dronningmølle" Henning Hansen, Gardehusar 460408/årg.66 "Fredensborg" Bjarne Jensen, Gardehusar 408770/årg.59 "Nejede" Niels Boe Nielsen, Gardehusar 338679/ årg.57 "Karlebo" Tage Sørensen 60 år: Gardehusar 835/årg.45 "Skælsskør" Tage Langkær 65 år: Gardehusar 1172/årg.46 "Alsønderup" Børge Hansen, Gardehusar 612/årg.45 "Græsted" Jørgen Egon Hansen, Gardehusar 1173/ årg.46 "Kregme" Aage Nielsen, Gardehusar 188/årg.45 "Ølsted" Svend Aage Olsen, Gardehusar 609/årg.45 "Esbønderup" David Th. Westring Sørensen NB. Dagsorden ifølge vedtægterne. Forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde 14 dage inden generalforsamlingen. Tilmelding til spisning senest fredag den 17. februar til: Bjarne Jensen Tlf: 4818 4850 eller Jørgen Bech tlf. 4772 1847. 1912-2012 100 års Jubilæumsfest. Lørdag den 10. marts kl. 1700 på Skævinge Kro, Jernbanevej 1,3320 Skævinge. Kære Gardehusarforeningskammerat. Vi vil hermed indbyde dig med ledsager til Frederiksborg Amts Gardehusarforenings 100 års Jubelæumsfest. På grund af lykkelige omstændigheder er kuvertprisen kun kr. 325.00 for medlemmer og pårørende. Menu: 3 retter med tilhørende vine ad libitum. Kaffe eller the med cognac eller likør. Natmad. Indbydelse vil blive tilsendt hvert enkelt medlem snarest. Skævinge Kro kan tilbyde gæster overnatning: Dobbeltværelse kr. 495 – Enkeltværelse kr. 395 (incl. morgenmad). På Bestyrelsens vegne Bjarne Jensen og Jan van Deurs

Garderhusarforeningen Næstved og omegn Generalforsamling 2012 Ordinær generalforsamling afholdes torsdag den 23. februar kl. 1930 i ”Samvirkets” lokaler på Hjemmeværnsgården, Skyttemarksvej 200 i Næstved. Der indledes kl. 1800 med gule ærter med tilbehør (flæsk og pølse) samt pandekager. Pris pr. cuvert kr.100,- incl. drikkevarer. (øl og snaps). Dagsorden iflg. lovene. Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 18. februar. Der vil blive overrakt hæderstegn til følgende: 60 år: GH 409316/62 ”Gørlev” Erling G. Brøgger, GH 149500/52 ”St. Heddinge” Arne Møller Christensen, GH 302003/56 ”Sorø” Kaj J. Christiansen, GH 459433/60 “Pedersborg” Mogens J. Christiansen, GH 378041/58 “Vallø” Aage Christoffersen, GH 511134/61 “Såby” Kjeld Nygård Hansen, GH 3 14260/54 ”Mølle-Borup” Kurt Vagner Henriksen, GH 511078/61 ”Stensved” Svend Åge Henriksen, GH 511375/61 ”Hallelev” Palle Rygård Jensen, GH 512169/61 ”Høng” Kresten P. Jørgensen, GH 246989/55 ”Tyvelse” Niels K.K. Jørgensen, GH 468/39 ”Fuglebjerg” Johannes Krarup, GH 148237/52 ”Hammer” Anders Larsen, GH 3313/48 ”Jerslev”Erik A. Nielsen, GH 459645/60 ”Hejninge” Leif Nielsen, GH 378005/58 ”Vordingborg” Leif Sørensen 40 år: GH 460462//61 ”Mørke” Kaj Jacobsen, GH årg. 1971 ”Lundforlund” P.E.Y. Rask 25 år: GH 179016/53 ”Ringsted” Esben Tue Christensen, GH årg. 1965 Rolf Christensen, GH årg. 1973 John Hansen, GH årg. 1971 ”Kraneled” Svend B. Hansen, GH årg. 1966 ”Fakse” Henrik Lundstedt, GH årg. 1954 Ole Nørring 10 år: GH årg. 1973 ”Svebølle” Günter Martens, GH årg. 1973 ”Avedøre” Bent Simonsen, GH 617141/64 ”Nølev” Jørgen Evang

Bowling: GHF Næstved mod Sydsjællands Garderforening Så er det igen blevet tid til den årlige bowlingdyst mod vores venner fra Sydsjællands Garderforening. I år er datoen sat til torsdag den 1.

marts kl. 1900! Stedet er som sædvanlig Bowlingcentret på Erantisvej i Næstved. Vi spiller i en time, hvorefter vi begiver os til Kalby Ris, hvor vi indtager maden, der i år består af 3 stk. smørrebrød, 1 øl/vand og kaffe. Under spisningen vil resultatet af kampen samt overrækkelse af pokalen og evt. andre præmier blive foretaget. Prisen for hele arrangementet er kr. 100,-. incl. bowling, skoleje og spisning med 1 øl/vand og kaffe. Derudover kan der købes drikkevarer til de sædvanlig behagelige priser. Man er selvfølgelig også velkommen til at deltage i den ene af tingene, prisen vil da være kr. 60,- pr. person. Tilmelding senest mandag den 27. februar til undertegnede på tlf. 5573 0447. Husk nu lige at det jo også er for konen/kæresten/manden. Med et på forhåbentligt gensyn til en hyggelig aften sammen med vores venner fra Garderforeningen. p.b.v. Freddy Rasmussen

Gardehusarforeningen Maribo Amt Generalforsamling 2012 Generalforsamling afholdes onsdag den 28. marts i ”Øster Ulslev Forsamlingshus” beliggende Holebyvej 30, 4894 Øster Ulslev. Vi mødes kl. 1830, hvor vi går til bords og nyder Gule ærter eller Bøf m/løg. Efter spisningen er der uddeling af årstegn & Generalforsamling Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Kassereren fremlægger revideret regnskab. 4. Behandling af indkomne forslag. 5. Valg til bestyrelse samt valg af suppleanter. 6. Valg af revisor og revisorsuppleanter. 7. Valg af fanebærer og reservefanebærer. 8. Eventuelt. Forslag der ønskes behandlet, skal være formanden skriftligt i hænde senest 5 dage før. Tilmelding til Kasserer Bent Johansen 5478 0545, eller Formand Poul Roerholt 4015 9037, ved tilmelding oplys om du ønsker Gule ærter eller Bøf. Sidste tilmelding er den. 20.marts. PBV Poul Roerholt (❯) 1/2012

19


Gardehusarforeningen Fyns Stift Hæderstegn 2012 Efterfølgende bringes fortegnelsen over de medlemmer, der i 2012 skal have tildelt hæderstegn. 60 år: 4928/50 ”Nørreby” Carl Lundahl Jeppesen; Ølgod, 5118/50 ”Ulkebøl” Svend Christensen, Odense, 123377/51 ”Aarup” Egil Christiansen, Glamsbjerg, 123729/51 ”Maale” Adolf Rasmussen, Møldrup. 50 år: 123344/51 ”Frørup” Andreas Hansen, Nyborg, 268311/55 ”Birkerød” Mogens Dalhus, Nyborg, 459755/60 ”Farstrup” Niels M. Larsen, Søndersø. 40 år: 531884/62 ”Tørring” Jørgen J. Wielandt, Vissenbjerg, Årg. 1969 ”Kerteminde” Erik Adolf Bue Hansen, Kerteminde. 10 år: 409413/59 ”Sandbjerg” Finn Nielsen, Faaborg, Årg. 2001 Henrik Higgins Sanderhus, Glamsbjerg, Årg. 2001 Verninge” Brian Rasmussen, Tommerup, Johnny Printzlau, København

Generalforsamling 2012 Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling tirsdag den 6. marts 2012 kl. 19.00 på Soldaterhjemmet Dannevirke, Sdr. Boulevard, Odense. Parkering: kør ind ved skoletandplejen ved den gamle kaserne, derefter mod højre bag squash-centret. HUSK: at købe en P-billet til kr. 20,- i squash-centret! Tildeling af hæderstegn til fremmødte jubilarer – se i øvrigt ovenfor under afsnittet hæderstegn. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Kassereren aflægger det reviderede regnskab. 4. Behandling af indkomne forslag. 5. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år (på valg er Poul Hansen og Kim Petersen, der begge er villige til genvalg). 6. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen for 1 år (på valg er Arne Jørgensen og Bjørn A.H. Hansen, der begge er villige til genvalg). 7. Valg af 1 revisor for 2 år (på valg er John Ulrik Pedersen, der er villig til genvalg). 8. Valg af 1 revisorsuppleant for 1 år (på valg er Erland Thrane Sørensen, der er villig til genvalg). 20

1/2012

9. Valg af fanebærer for 1 år (på valg er Erik Atzen, der er villig til genvalg). 10. Valg af suppleant for fanebærer for 1 år (på valg er Ole Olsen, der er villig til genvalg). 11. Eventuelt. Foreningen er vært ved kaffen og et par snitter. Derfor er det vigtigt at der, af hensyn til Dannevirke, sker snarlig tilmelding men allersenest mandag den 20. februar til sekretæren, Jørgen Wielandt, tlf. 6447 2700 (e-mail: wielandt@youseepost.dk) eller formanden, John Brauer, tlf. 2031 8632 eller 2788 0079 (e-mail: brauerjj@gmail.com). Vel mødt! Med venlig hilsen BESTYRELSEN

Gardehusarforeningen Østsjælland Generalforsamling 2012 Foreningen afholder ordinær og efterfølgende ekstraordinær generalforsamling fredag den 9. marts kl. 1830 på Mødestedet i Hårlev, Bredgade 1, 4652 Hårlev. Dagsorden, herunder vedtægtsændringer m.v. ifølge de gamle love. Afslutningsvis afholdes ordinær generalforsamling i Gardehusarforeningen Østsjællands Skyttelaug, med dagsorden m.v. ifølge lovene. Vi tager vores damer med, som under generalforsamlingen vil blive underholdt på anden måde. Efterfølgende er der fællesspisning (smørrebrød, ost, kaffe m.v.), hvor tilmelding er nødvendig. Der overrækkes årstegn til følgende jubilarer i foreningen: 25 år: Ole Pedersen, Haslev. Tilmelding til fællesspisning senest 1. marts på tlf. 5550 2536 eller mail: ldhth@dahl.mail.dk Bestyrelsen

Gardehusarforeningen Møn og Sydsjælland Generalforsamling 2012 Efter at alle forhåbentlig er kommet godt i gang med det nye år, håber vi i bestyrelsen, at I stadig er ved godt humør og klar til vores ordinære generalforsamling, der som bekendtgjort i dec. nr. finder sted

mandag den 5. marts kl. 2000. på ”Ny Gammelsø”, Grønsundvej 251, 4780 Stege. Umiddelbart inden generalforsamlingen vil vores formand uddele årstegn til følgende: 60 år: Finn K. Hansen. 50 år: Palle Bruun. 25 år: Hans Hansen. Dagsorden er som følger: 1. Valg af dirigent. 2. Formanden afl ægger beretning om virksomheden i det forløbne år. 3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse. 4. Behandling af indkomne forslag. 5. Valg af bestyrelse og suppleant, på valg til bestyrelse er: Karl Jensen, Tommy Hansen, Ole Petersen og Henrik Rasmussen. Suppleant Thomas Petersen. 6. Valg af revisor, på valg er: Helge Petersen. 7. Valg af fanebærer, på valg er: Henrik Rasmussen. 8. Eventuelt. Der er som sædvanlig spisning før generalforsamlingen, hvor der bliver serveret varm mad. Spisningen begynder kl. 1800. Det er ingen betingelse at deltage i spisningen for at komme til generalforsamlingen, men HUSK der er TILMELDING til spisningen, sidste frist er: MANDAG den 27. februar på tlf. 5581 6111 el. 2041 0711 (Knud) el. 5581 5216 el. 6174 7148 (Peer). Vi har været så heldig at få tilsagn fra vores regimentschef, oberst T.M. Paulsen, om at komme og fortælle om sin dagligdag som chef for vores regiment, samt hvad der rører sig i den nære fremtid. Vi siger tak for Jeres gode fremmøde 2011, og med ønsket om et godt nytår, håber vi på gode oplevelser sammen i 2012. Venlig hilsen og på gensyn, Bestyrelsen

Gardehusarforeningen Nordvestsjælland Generalforsamling 2012 Medlemmer med ledsager indbydes herved til ordinær og ekstraordinær generalforsamling den 23. marts 2012 i Ubby Forsamlingshus, Hovedgaden 19, 4490 Jerslev. Kl. 1800 starter vi med spisning og kaffe, pris kr. 140,00 excl. drikkelse. Kl. 1930 ordinær generalforsamling med nedennævnte dagsorden iflg. (❯) vedtægterne:


1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. 3. Formandens beretning. 4. Kassereren fremlægger regnskabet. 5. Behandling af indkomne forslag: A. Bestyrelsens forslag til ændring af vedtægterne. 6. Vedtagelse af kontingent for året 2013. 7. Valg af bestyrelse, suppleanter, fanebærer og revisorer. På valg er: Bestyrelsesmedlem Kjeld Hansen, BestyrelsesmedlemSøren Christensen, Suppleant: Ole Jensen, Revisor: Ove Holst, Reservefanebærer: Ole Jensen. 8. Eventuelt. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden Erik Jensen, Stigsager 46, Rørby, 4400 Kalundborg, i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen. Man er velkommen til at deltage i generalforsamlingen uden at deltage i spisningen. Under generalforsamlingen vil der blive overrakt årstegn til: 50 års tegn: Årg. 50 Arne Olsen, Hørve, 459777/60 ”Hørve” Flemming Helgogaard, Fårevejle, 460471/60 ”Rugtved” Svend Sørensen, Føllenslev. 25 års tegn: 256936/55 ”Asnæs” Poul-Ejvind Larsen, Asnæs, ”Kalundborg” Johannes Lauritzen, Kalundborg, 512306/61 ”Stårup” Hardy Madsen, Højby, Årg. 78 Mogens Werth, Kalundborg, 531544/62 ”Værslev” Erik Jensen, Kalundborg. Redaktør: Oberstløjtnant Knud Skafte Krogen 12, 4700 Næstved Tlf.: 55 73 64 71 E-mail: knud.skafte@mail.dk (Foreningsstof og fødselsdagslister sendes til denne adresse). NB: Stof skal være redaktøren ihænde se side 2 for at blive bragt i næste nummer. Til- og framelding af medlemmer og "Gardehusaren" samt permanent adresseforandring sendes til: ghf@mail.tele.dk eller Danske Gardehusarforeninger, v/Freddy Rasmussen Banetoften 17, 4700 Næstved E-mail: freddyjr@mail.dk Foreningernes kontor: Kontoret kan kontaktes telefonisk alle onsdage kl. 1000-1200. Tlf. 55 78 77 60 eller www.danskegardehusarforeninger.dk

Nye medlemmer (indmeldt i 2011/ 2012) der kommer til generalforsamlingen, vil få udleveret et gratis medlemstegn. Efter den ordinære generalforsamling har vi i år den fornøjelse at give ordet til Major Ronni Holm Hansen, der vil fortælle om uddannelsen og opholdet i ”Afghanistan” Helmand provinsen for C-Coy ISAF hold 9 som han var chef for. Kl. 2200 Ekstraordinær Generalforsamling, med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmertællere. 3. Godkendelse af nye vedtægter Vi håber igen i år at se mange medlemmer og ledsagere denne aften. Tilmelding til spisning senest lørdag den 17. marts til Henning Kristensen tlf. 5959 5206 eller Erik Jensen tlf. 5950 4018. På bestyrelsens vegne Erik Jensen

Gardehusarforeningen Jylland Generalforsamling 2012 Generalforsamling i GHF Jylland afholdes den 31.marts på Simested Kro, Boldrupvej 75, Simested, 9620 Ålestrup. Præsidenten for Danske Gardehusarforeninger, Oberst, Kammerherre Ib Hedegaard Sørensen har lovet at deltage i mødet i år. Mødetid hvis man ønsker kaffe+ rundstykke er ca. kl. 1000. Kl. 1100 indledes generalforsamling m.flg dagsorden: 1. Valg af stemmetællere. 2. Valg af dirigent. 3. Bestyrelsens beretning v. Formanden. 4. Regnskab v. kasserer. 5. Indkomne forslag. 6. Valg til bestyrelse.På valg Svend Åge Andersen og Hans Ahler. 7. Valg af suppleanter til bestyrelsen,nuværende er Harry Jensen og Hans Pedersen. 8. Valg af revisor. Efter tur afgår Per Christiansen. 9. Valg af revisorsuppleant, nuværende Knud Erik Bødker. 10. Valg af Estandartbærer, nuværende Tage Hansen 11. Eventuelt. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen,skal fremsendes skriftligt til bestyrelsen senest 8

dage før afholdelsen. Efter Generalforsamling er der middag (ca.1230) med flg. menu: Klar suppe m. boller, urter og flutes. Rødvinsmarineret svinekam m. grøntsager, hvide kartofler og rødvinssauce. Alt dette for kun kr. 135,- pr. kuvert. Ønsker man at være med til spisning, skal man melde sig til senest 8 dage før generalforsamlingen. Ring til Keld Larsen 9883 8003, eller Niels Chr. Stræde 9732 0213, eller Tage Hansen 8695 1614. Husk ægtefælle/samlever altid er velkommen. Bestyrelsen

Gardehusarforeningen Sydjylland Generalforsamling 2012 Der indkaldes til generalforsamling onsdag den 7. marts kl. 1930 i Søgårdlejren. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formanden aflægger beretning. 3. Kassereren fremlægger revideret regnskab. 4. Behandling af indkomne forslag. 5. Behandling og vedtagelse af nye vedtægter. 6. a. Valg til bestyrelse. b. Valg af suppleanter. c. Valg af revisorer. d. valg af repræsentanter. 7. Eventuelt. Forslag, der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest d. 20. februar. Forslaget til nye vedtægter udsendes elektronisk den 15. februar. Medlemmer, som ikke er på nettet, kan rekvirere et eksemplar hos formanden, telefon 7444 1458, 2746 9226. Efter generalforsamlingen vil veteran Søren Düwel fortælle om sin udsendelse til Afghanistan. Foreningen er traditionen tro vært ved et mindre traktement, derfor er tilmelding nødvendig, senest den 1. marts til Hans Juhler, tlf. 7468 6090 e-mail: haogel@mail.dk Aktivitetsplan 2012 Tirsdag den 8. maj kl. 1700. Virksomhedsbesøg hos Mejeriet Naturmælk i Broderup. Vi får en guidet rundvisning i virksomheden med efterfølgende kaffebord. Der vil være mulighed for indkøb i mejeriets forretning. Pris for rundvisning og kaffebord er kr. 40. Tilmelding nødvendig til Hans Juhler, 74686090, haogel@mail.dk eller (❯) 1/2012

21


formanden, 7444 1458, 2746 9226. bock@bbsyd.dk inden 1. maj. Tirsdag den 5. juni kl. 13.00. Byvandring i det gamle Flensborg, hvor vi bl.a. besigtiger den gamle kirkegård med den genopstillede Isted Løve. Vi kører i egne biler og mødes ved Sydbank I Kruså. Pris inkl. guide og kaffe kr.150. Tilmelding til formanden 2746 9226, 7444 1458, bock@ bbsyd.dk senest 25. maj. Turen til Redefiner Hengstparade den 23. september er udsolgt, men du kan stadig blive skrevet op på ventelisten. Ring eller mail til formanden og forhør dig om mulighederne. Med de bedste husarhilsner p. b.v. Carl Jürgen Bock

MÆRKEDAGE Optagelse til denne rubrik foretages af de respektive foreninger

Gardehusarforeningen København 14. marts – 80 år Gardehusar 179225/53 ”Skovshoved” L.V.Meldgaard Andersen Ulrikkenborg Alle 72 2800 Kongens Lyngby 1. april – 75 år Gardehusar 293268/56 Hans Chr, Nielsen Johannevej 2, 2920 Charlottenlund 3. april – 75 år Gardehusar 338312/57 ”Asnæs” Bjarne Marius Hansen Krudttårnsvej 143, 2.th. 2791 Dragør 6. april – 75 år Gardehusar årg.57 ”Salling” Poul Kristensen Suezvej 5, 2770 Kastrup 9. april – 60 år Gardehusar 0404/72 ”Risby” Tom Jersborg Kanalens Kvarter 196, 2.th. 2620 Albertslund

Gardehusarforeningen Frederiksborg Amt 16. februar – 89 år Gardehusar 529/45 ”Ølsted” Helge Hansen St. Havelsevej 158, 3310 Ølsted 28. februar – 75 år Gardehusar 338557/57 ”Rugtved” Erik Madsen Rugtvedvej 12, 4470 Svebølle 22

1/2012

2. marts – 75 år Gardehusar 267903 ”Kastrup” Viggo Larsen Melbyvej 122 B, 3300 Frederiksværk 5. marts – 86 år Gardehusar 2548/47 ”Alme” Richardt Madsen Almevej 6, 3230 Græsted 9. marts - 88 år Gardehusar 612/45 ”Græsted” Jørgen Egon Hansen Centervejen 31, 3230 Græsted 21. marts – 89 år Gardehusar 188/45 ”Ølsted” Svend Aage Olsen Rønnevej 57, 3300 Frederiksværk 27. marts – 89 år Gardehusar 835/45 ”Skælskør” Tage Langkær Dannevang 181, 3480 Fredensborg

Gardehusarforeningen Gl. Roskilde Amt 16. februar – 89 år Gardehusar 529/45 ”Ølsted” Helge Hansen St. Havelsevej 158, 3310 Ølsted 28. februar – 75 år Gardehusar 338557/57 ”Rugtved” Erik Madsen Rugtvedvej 12, 4470 Svebølle 2. marts – 75 år Gardehusar 267903 ”Kastrup” Viggo Larsen Melbyvej 122 B 3300 Frederiksværk 5. marts – 86 år Gardehusar 2548/47 ”Alme” Richardt Madsen Almevej 6, 3230 Græsted 9. marts - 88 år Gardehusar 612/45 ”Græsted” Jørgen Egon Hansen Centervejen 31, 3230 Græsted 21. marts – 89 år Gardehusar 188/45 ”Ølsted” Svend Aage Olsen Rønnevej 57, 3300 Frederiksværk 27. marts – 89 år Gardehusar 835/45 ”Skælskør” Tage Langkær Dannevang 181, 3480 Fredensborg

Gardehusarforeningen Frederikssund og Omegn 3. marts – 70 år Gardehusar 511500/61 ”Højrup”

Poul Erik Andersen Askevej 8, Ejby, 4070 Kr. Hyllinge 11. marts – 75 år Gardehusar 301871/56 ”Søsum” Svend Mortensen Wæbersvej 20, 4000 Roskilde 15. marts – 70 år Gardehusar 511153/61 ”Biltris” Erling Willumsen Gærdet 5, Gershøj, 4070 Kr. Hyllinge 30. marts – 70 år Gardehusar 511413/61 ”Græse” Per Jensen Græse Skolevej 2, 3600 Frederikssund

Gardehusarforeningen Næstved og Omegn 25. februar – 85 år Gardehusar 3795/49 ”Kongsted” K.E.S.Hansen Højdevej 21, 4750 Lundby 26. februar – 60 år Gardehusar årg.72 ”Ladby” Ole Schou Øbjerggaards Alle 20 Køng, 4750 Lundby 8. marts – 80 år Gardehusar 149500/52 ”St. Heddinge” Arne M. Christensen Stevns Landevej 81 4660 St. Heddinge 28. marts – 94 år Gardehusar 468/39 ”Fuglebjerg” Johs.Krarup Carolinelundsvej 23, st. 8700 Horsens 1. april – 60 år Gardehusar årg. 73 John Jensen Toksværd Bygade 36 4684 Holmegård 3. april – 70 år Gardehusar 512198/61 ”Lemvig” Hans A.Thorsen Kildevej 11, Rønnebæk 4700 Næstved 5. april – 70 år Gardehusar 511375/61 ”Hallelev” Palle Rygård Jensen Pilevej 10, 4295 Stenlille

Gardehusarforeningen Maribo Amt 15. marts – 75 år Gardehusar 302007/56 ”Sdr.Ørslev” Jørn Lollike Topshavevej 11, 4872 Idestrup

(❯)


9. april – 60 år Gardehusar 090452/73 ”Nagelsti” Teddy Andersen Kettingevej 13, 4892 Kettinge

Gardehusarforeningen Fyns Stift 21. december – 80 år Gardehusar 148958/52 ”Vester Skerninge” Arne Kildevæld Pedersen Gl. Stenderupvej 3, 5672 Broby 25. december – 70 år Gardehusar 459755/60 ”Farstrup” Niels M. Larsen Låseledvej 6, Farstrup 5471 Søndersø 25. december – 60 år Gardehusar årg. 51 ”Sletten” Søren Sørensen Toften 133, 5330 Munkebo

2012 6. januar – 75 år Gardehusar 268311/55 ”Birkerød” Mogens Dalhus Sprotoften 22, st.tv., 5800 Nyborg 3. februar – 70 år Gardehusar 531521/62 ”Glatved” Arne Lyder Hansen Bærhaven 43, 8500 Grenå

Gardehusarforeningen for Fyns Stift 3. februar – 70 år Gardehusar 531521/52 ”Glatved” Hans Jørgen Hansen Bærhaven 43, 8500 Grenaa (Redaktionen beklager, at der i sidste nummer var angivet forkert navn)

11. februar – 85 år Gardehusar 3393/48 ”Vernninge” Knud Enggaard Hjelmerupvej 48, 5690 Tommerup 22. februar – 80 år Gardehusar 144247/52 ”Gamborg” Mourits Pedersen Højgårdsvej 2, 5290 Marslev 25. februar – 70 år Gardehusar 511555/61 ”Vellinge” Ernst Larsen Bystævnet 19, Bederslev 5450 Otterup

Erik Holm Kristensen Sdr. Bindslevvej 16, 9881 Bindslev

Gardehusarforeningen Nordvestsjælland 11. februar – 80 år Gardehusar 149130/52 ”Kalundborg” Henning Kristensen Acacievej 1, 4490 Jerslev Sj. 4. april – 70 år Gardehusar 512208/61 ”Svinninge” Kjeld Hansen Solvænget 10, 4572 Nr. Asminderup

Gardehusarforeningen Jylland 10. februar - 75 år Gardehusar 338121/57 ”Tæbring” Asbjørn Andersen Rolstrupparken 12 7900 Nykøbing Mors 10. februar – 75 år Gardehusar 256762/55 ”Lomborg” Erik Skov Eriksen Hovedgaden 63, 6971 Spjald 17. februar – 50 år Gardehusar årg. 80 ”Hasseris” Sten Kruse Højmarken 18, 9575 Terndrup 24. februar – 80 år Gardehusar 149268/52 ”Mors” Jens Kr. Nygaard Åbakken 28 a, Emb 7990 Øster Assels

Gardehusarforeningen Sydjylland 16. februar – 70 år Gardehusar 512237/51 ”Vejen” Ejvind Pedersen Bakkevej 11, Stubbæk 6200 Aabenraa 17. februar – 90 år Gardehusar 1073/43 ”Rødding” Johann Bruun Galgetoften 22, 6630 Rødding 6. marts – 85 år Gardehusar 3431/48 ”Fole” Aage Poulsen Harrebyvej 5, 6630 Rødding

Gardehusarforeningen Antvorskov

27. februar - 70 år Gardehusar 511502/61 ”Randbøl” Ole Lomholt Hærvejen 57, 7183 Randbøl

11. marts – 50 år Gardehusar 0106/81 ”Kalby” Lars Christensen Krumport 10. 1.tv., 4700 Næstved

2. marts – 75 år Gardehusar 335834/57 ”Sindal”

15. marts – 70 år Gardehusar 511186/61 ”Mørkøv”

Poul Erik Johansen Bredegade 6, 4200 Slagelse

Ved Milepælen takker vi Gardehusarregimentet, Foreningen, og alle kammeraterne for de venlige hilsener og lykønskninger. 80 år Gardehusar 149111/52 ”Liseleje” Hans Hansen Dønnevældevej 13, 3230 Græsted 70 år Gardehusar 459823/60 ”Arrild” Rene Skyggebjerg Vigerslevvej 291, st.th., 2500 Valby 75 år Gardehusar 301748/56 ”Svanemøllen” Kurt Hansen Ängadal Ramnahult 342 53 Lönashult, Sverige 75 år Gardehusar 301913/56 ”Kappel” Villy Krøjer Hansen Bakkebøllevej 61 , 4760 Vordingborg 75 år Gardehusar 301656 ”Slangerup” Holger Due Roskildevej 16, 3650 Ølstykke

Dødsfald Gardehusar 3454/40 ”Skovby” Christian Andersen Lysabildgade 78, 6470 Sydals Gardehusar årg. 70 ”Rådvad” Lasse Hansen Østre Lindeskov 12, st. 2600 Glostrup Gardehusar 4035/49 ”Hørsholm” Aage Erik Holm Nielsen Maglelund 2, 2.th. 2660 Brøndby Strand Gardehusar 523153/62 Preben Kløve Jensen Slåenvej 13, 3660 Stenløse Gardehusar 1046/46 ”Gaunø” Arne Nielsen Niels Lyhnes Alle 19, 2800 Lyngby Gardehusar 750235/67 ”Tommerup” Bent Mortensen Kivsmosevej 11 Kivsmose, 5690 Tommerup Gardehusar 214257/34 ”Greve” Poul Asbjørn Hansen Kirkebakken 9, 4621 Gadstrup

Æret være deres minde 1/2012

(❯) 23


Adresseliste Præsidiet: Præsident: Oberst, Kammerherre Ib Hedegaard Sørensen, Fruerlund 22, 2850 Nærum, tlf. 45 80 11 34. E-mail: ibhso@mail.dk Vicepræsident: Hans Christian Nielsen, Sluphusvej 2, Herslev, 4000 Roskilde, tlf. 46 40 23 56. Email: stenbakkegaard@private.dk Hovedkasserer: Ole Bent Petersen, Tranebakken 97, 2635 Ishøj, tlf. 20 90 81 50. E-mail: ole@revi-net.dk Sekretær: Ditte Nonno - Nielsen, Borretoften 8, 4270 Høng, tlf. 26 28 85 50. E-mail: d_nonno_nielsen@hotmail.com Gardehusarforeningen København: Formand: Kjeld Aggelund, Vesterbrogade 101, 3., 1620 København V, tlf. 33 31 78 75. Kasserer: Ole Jacobsen, Vadum Allé 36, 2770 Kastrup, tlf. 32 51 21 97. E.mail: ole.jacobsen@mail.tele.dk Gardehusarforeningen Frederiksborg amt: Formand: Bjarne Jensen, Mørkhøjvej 8, Ganløse, 3660 Stenløse, tlf. 48 18 48 50. E-mail: BH@jensen.mail.dk Kasserer: Jørgen Bech, Langs Skolen 20, 3300 Frederiksværk, tlf. 47 72 18 47. Gardehusarforeningen Gl. Roskilde amt: Kontaktperson: Leif Lund, Støden 30, 4000 Roskilde, tlf. 46 36 39 38, mobil 40 26 77 38. E-mail: l@lund.mail.dk Gardehusarforeningen for Frederikssund og omegn: Formand: John W. Hansen, Slangerup Overdrev 19, 3550 Slangerup, tlf. 47 33 44 08. E-mail: john-lise.hansen@privat.dk Kasserer: Kai Illemann, Skibbyvej 9, 4050 Skibby, tlf. 47 52 81 32. Gardehusarforeningen for Næstved og omegn: Formand: Johannes Christoffersen, Hjultorv 18, 3 th., 4700 Næstved, tlf. 55 44 30 55. E-mail: jc.jc@mail.dk Kasserer: Hans A. Thorsen, Kildevej 11, Rønnebæk, 4700 Næstved, tlf. 55 73 20 42. Maribo amts Gardehusarforening: Formand: Poul Roerholt, Kastanievej 14, 4990 Sakskøbing, tlf. 54 70 61 43. Email: mag@roerholt.dk Kasserer: Bent H. Johansen, Museumsgade 32, 4930 Maribo, tlf. 54 78 05 45. Gardehusarforeningen for Fyns Stift: Hjemmside: www.ghf-fyn.dk Formand: John Brauer, Krybilyparken 27, 5690 Tommerup, tlf. 20 31 86 32 og 27 88 00 79. E-mail: brauerjj@gmail.com

Kasserer: Jørgen Wielandt, Gartnervænget 10, 5492 Vissenbjerg, tlf. 64 47 27 00. E-mail: wielandt@youseepost.dk Gardehusarforeningen Østsjælland: Formand: Lasse Dahl, Broksøvej 36, 4160 Herlufmagle, tlf. 55 50 25 36. E-mail: ldhth@dahl.mail.dk Kasserer: Casper Dahl, Idagaards Allé 10, 4200 Slagelse, mobil 20 47 89 54. E-mail: casper@idagaard.dk Gardehusarforeningen for Møn og Sydsjælland: Formand: Per Mygind, Grønsundvej 27, 4780 Stege, tlf. 55 81 52 16. E-mail: epmyg@mail.dk Kasserer: Ole Bent Petersen, Baldersbækvej 2, 1, 2635 Ishøj, tlf. 20 90 81 50. E-mail: ole@revi-dan.dk Gardehusarforeningen Nordvestsjælland: Formand: Erik Jensen, Stigsager 46, Rørby, 4400 Kalundborg, tlf. 59 50 40 18. E-mail: erje@post3.tele.dk Kasserer: Henning Kristensen, Accasievej 1, 4490 Jerslev, tlf. 59 59 52 06. E-mail: hakasie@ka-net.dk Gardehusarforeningen Jylland: Formand: Tage Hansen, Skovbrynet 18, 8670 Låsby, tlf. 86 95 16 14, mobil 21 34 32 28. E-mail: tage@sport.dk Kasserer: Jens Simonsen, Højgaardsvej 5, 8983 Gjerlev, tlf. 86 47 45 10. Gardehusarforeningen Sydjylland: Formand: Carl Jürgen Bock, Skeldekobbel 20, Skelde, 6310 Broager, tlf. 74 44 14 58, mobil 27 46 92 26. E-mail: bock@bbsyd.dk Kasserer: Ejvind Pedersen, Bakkevej 11, Stubbæk, 6200 Aabenraa, tlf. 74 61 31 42, mobil 20 85 07 75. E-mail: iwin@mail.dk

24

1/2012


SJÆLLANDSKE LIVREGIMENT SOLDATERFORENING Stiftet den 25. november 1917. www.sjlr.dk So Soldaterforeningerne er hæren bag hæren Formand Helmer Christensen Vestensøvej 19, Lundforlund 4200 Slagelse Tlf. 5858 4255 Mobil 4017 5664 E-mail: hvc1940@hotmail.com

Næstformand/ Webmaster /Sekretær Hans Erik Bonde H.P. Christensensvej 22 4180 Sorø Tlf. 2487 7382 E-mail: herab@stofanet.dk

Kasserer Per Küster Karlemosevej 123 3.tv. 4600 Køge Tlf. 2489 6574 E-mail: for@soldatersamvirke.dk

Bestyrelsesmedlem Michael Rosenbæk Jasminvej 35 4200 Slagelse Mobil 2065 3480 mail@pejsehuset.dk

Motto: Tapper og Tro

Bestyrelsesmedlem Palle Piil Jensen Krænkerupvej 55, Havrebjerg 4200 Slagelse Mobil. 2623 5020 E-mail: ppiil@mail.dk Bestyrelsessuppleant Niels Olsen Søborg Hovedgade 142A, 2. tv. 2860 Søborg Mobil 2149 2214 Fast 3969 2234 E-mail: i-n@olsen.mail.dk

Julehilsen Af: Helmer Christensen, Formand Som bekendt var bladets redaktør – Janne Ramsing - udsendt i international tjeneste frem til midten af november måned 2011. Forbindelsen på internettet har ikke altid været perfekt og det har ramt foreningens julehilsen.

Tillykke!

Vi vil kompensere ved at holde os inde for tidsfristen i overskriften, så derfor bringes vores hilsen her. Sjællandske Livregiments Soldaterforening ønsker for alle vore medlemmer med familie, at de har haft en rigtig Glædelig Jul og et Godt Nytår. Vor jule- og nytårshilsen skal samtidig lyde til Gardehusarregimentet, Gardehusarforeningerne, Den Danske Soldaterforening i Nord Californien, USA samt Dansk Soldaterforeningers Landsråd med tak for året der er rindet ud. I Peder Aalborgstuen har vi igen i 2011haft besøg af mange unge mennesker, der som vanligt kommer med et godt humør og en positiv indstilling til, at her kommer vi for at hygge os og have det rart med hinanden.

Julen varer lige til påske – siger et gammelt ordsprog.

Vi ønsker ligeledes for dem og deres familie, at de har haft en rigtig Glædelig Jul og et Godt Nytår. Vore tanker går til de efterladte for Gardehusarregimentets faldne soldater ved udsendelse til Afghanistan. Vort store nytårsønske er, at alle vore medlemmer i 2012 prøver at skaffe hver et nyt medlem til foreningen ligesom Jeres fremmøde til vore arrangementer også gerne skulle stige. Begge dele vil blive værdsat meget.

45 ÅR 07.02. Flemming Bos Hansen, Sdr. Alle 8, 4280 Gørlev. 19.02. Kim Lindbjerg, Skee Tåstrupvej 26, Skee, 4370 St. Merløse. 04.03. Anders Odgaard Pedersen, Ejbyvej 1, Rye, 4060 Kirke Daaby. 50 ÅR 26.02. Jørgen Westh, Bakkegårdsvej 32, Ørslev, 4173 Fjenneslev. 60 ÅR 11.02. Niels Henrik Holtegaard Larsen, Sneslevvej, 4250 Fuglebjerg. 85 ÅR 25.03. Uffe Preuss, Labæk 6, 2. th., 4300 Holbæk.

1/2012

25

(❯)


En person med sine meningers mod træder af for at gå på pension

NIELS HENRIK HOLTEGAARD-LARSEN Født: 11. februar 1952 Af: Webmasteren H-E.C. Bonde (tidligere CH/A)

Hvad skal jeg nu sige til major Bonde?

N-H.H. blev indkaldt den 1. maj 1973 til Flyvevåbnet i Værløse som konstabelelev. Ja, du læste rigtigt. Hans første forventning var, at blive flymekaniker og dermed oppebære en god løn. Men det stod snart helt klart, at det krævede en forudgående uddannelse som automekaniker. N-H.H. havde ikke lyst til at starte en ny flerårig uddannelse, som skulle gennemføres ved Flyvestation Aalborg, idet han før indkaldelsen var uddannet som karosseripladesmed ved Tripax i Slagelse. Under skolegangen for denne uddannelse lærte han pudsigt nok, at lave en hestesko så måske beslagsmed havde været det rigtige. Da muligheden for at blive flymekaniker faldt til jorden, ønskede han at komme til Slagelse og aftjene normal værnepligt, men det blev i 1 RKKMP af Falsterske Fodregiment på Vordingborg Kaserne. N-H.H. fortalte videre, at han gerne efter rekruttiden ville blive i det militære system og da hans daværende kompagnichef ved udgangen af 1973 tilbød ham en sergentuddannelse på dysekanon på Sergentskolen i Sønderborg, sagde han javel. Forventningerne efter sergentskolen, var at blive et stykke tid i forsvaret og han oplevede da også at være med på ”rejsekaravanen”, som førte til tjenester i bl.a. Vordingborg – Næstved – Slagelse og Oksbøl, hvor han i Oksbøl sammenlagt tilbragte 19 måneder af sin karriere. I Vordingborg spillede han lidt pingpong med majorerne Heitmann og 26

1/2012

Blichert-Hansen om fremtiden skulle være på kampvogne eller infanterikompagni, men det må nok siges, at kampvognene sejrede. Senere kom han på VUT II (første hold) i Sønderborg og det førte til en tjeneste i det administrative område. VUT II blev senere ”pudset” af og fundet meget egnet til videreuddannelse af befalingsmænd. N-H.H. fik prøvet sin uddannelse af ved både kompagnier, eskadroner, bataljons- og regimentsstaben i Slagelse, hvortil han kom i 1980. Der har været både sure og gode oplevelser i karrieren. Blandt de gode skal nævnes implementeringen af Leopard kampvognen på Antvorskov Kaserne sammen med oberst J. Østerby. En enkelt udsendelse i international tjeneste i Camp Valhalla i Jugoslavien i 1996/97 blev der også plads til. Og så foregik rejsen endda med fly. Efter udsendelse blev han befalet til tjeneste ved ASEK som Administrationsbefalingsmand og med ansvarsområde for udvalgene for befalingsmænd og officerer af reserven. En dag blev N-H.H. kaldt ind til CH/A (undertegnede) til en personlig samtale og alle troede nu, at der skulle ryddes op i hans måde at fremtræde på. Men nej, det blev til en tillidsmeddelelse om, at han skulle uddannes som regimentets superbruger på PERSYS. Som forventet blev det til et javel og det blev regimentet ikke snydt med, idet man efterfølgende lavede lokale kurser med henblik på oprettelse af de elektroniske stamkort. Siden er det blevet til en halv snes superbrugeruddannelser. Blandt de sure oplevelser kan nævnes, at da han kom til Sjællandske Livregiment blev han straks budt velkommen, som traditionen byder.

Men lige så hurtigt blev han sendt på køreinstruktørkursus i Oksbøl i fire måneder, da han var den yngste. Den sidste tid, har han haft med erhvervspraktikanterne at gøre, i det vi kan kalde for deres første møde med forsvaret. Tilbagemeldingerne har været meget positive. Så alt i alt må det siges: ”Vi gør det godt ved GHR”. Derud over har han lagt budgetterne for GHR, og det må vel siges, at der var tale om en helt ny verden for ham, idet arbejde med tal aldrig har sagt ham ret meget. Den side af sagen blev han også nød til at sætte sig ind i. Det blev til en meget meget spændende tid. Han havde aldrig nogensinde forestillet sig, at han skulle lave rundvisninger i HESK, men her mødte han en masse dejlige mennesker og fik samtidig en stor viden om heste. Hans hustru kunne af den grund få et indblik i hans tjeneste, da de sammen delte den rødvin, som indimellem faldt af som tak for en god rundvisning. Efter fratræden til et forhåbentligt godt otium med udgangen af februar 2012, vil han lige vænne sig til den nye tilværelse. Herefter skal findes et halvtids job, så det ikke bare er lænestolen, som virker tiltrækkende. Traditionen med arrangementer i Olderlauget ved Gardehusarregimentet for bl.a. pensionerede befalingsmænd, vil nok også trække ham til at aflægge dette et besøg. Fra N-H.H.: Til sidst vil jeg sige tak til alle de dejlige mennesker jeg har arbejdet sammen med. Jeg vil komme til at savne Jer. Pas godt på Jer selv. Fra Soldater foreningen: Du ønskes tillykke med den runde dag 11. februar 2012.


25 års medlemsjubilar og samtidig 75 års fødselar Af: Webmasteren Hans-Erik Bonde Menig 305 494 Preben Jensen af årgang 1956 kunne lørdag, den 17. december 2011 fejre sin 75 års fødselsdag. 494 var dog ikke klar over, at han i 2011 uafbrudt havde været medlem af Sjællandske Livregiments Soldaterforening i 25 år. Rent faktisk kunne 494 have været medlem omkring 50 år, hvis han ikke af private årsager havde stået uden for medlemskab i en årrække i 80´erne. Den jubilæumsmæssige del af medlemskabet opgøres efter uafbrudt medlemskab. I forbindelse med udarbejdelse af en artikel til decembernummeret

2011 fik foreningens næstformand en hemmelig aftale med 494 hustru Bente om, at foreningen gerne måtte komme på fødselsdagen. Aftalen blev konfirmeret få dage før og på dagen kørte formanden og undertegnede til Næstved og bankede på døren. En meget overrasket 494 tog imod de to veldekorerede bestyrelsesmedlemmer og bød dem indenfor. 494 var meget nysgerrig efter, hvad der skulle ske og efter et par mundfulde kaffe måtte formanden gribe til lommen og finde manuskriptet for at holde en kort tale om 494 soldatertid. Talen blev afsluttet med, at 25 års tegnet blev heftet på brystet

Formanden Helmer Christensen gratulerer jubilaren.

på en meget glad og overrasket fødselar, som takkede mange gange. 494 sendte nogle blikke mod sin hustru og udtrykte lige så stor overraskelse over, at hun kunne holde det hemmeligt i så lang tid.

Indkaldelse til generalforsamling 2012 SJÆLLANDSKE LIVREGIMENTS SOLDATERFORENING/ 4. REGIMENT afholder generalforsamling torsdag, den 22. marts 2012, kl. 1900 i Peder Aalborgstuen på Antvorskov Kaserne. Efter generalforsamlingen byder foreningen på snitter og forfriskning. Af hensyn til bestilling af snitter, bedes tilmelding ske til formanden Helmer Christensen, tlf. 40 17 56 64 senest den 15. marts 2012. Forslag til behandling på generalforsamlingen, skal være formanden skriftligt i hænde senest den 15. marts 2012. DAGSORDEN 1. Valg af dirigent. Udpegning af referent. Valg af 2 stemmetællere. 2. Formanden aflægger beretning for det forløbne år. 3. Kassereren aflægger det af revisorer og bestyrelse godkendte regnskab til godkendelse. Kassereren fremlægger budget for det kommende år samt bestyrelsens forslag til kontingent til godkendelse. 4. Orientering om Peder Aalborgstuens virke og økonomi ved bevillingshaveren. 5. Indkomne forslag. 6. Valg. a. Valg af kasserer for 2 år. På valg er Per Küster. Modtager ikke genvalg. b. Valg af 1 bestyrelsesmedlem. På valg er Palle Piil Jensen for 2 år. Modtager genvalg. c. Valg af revisor. På valg er Finn Andersen for 2 år. d. Valg af bestyrelsessuppleant. På valg er Niels Olsen for 2 år. Modtager genvalg. e. Valg af revisorsuppleant. På valg er Finn Ib Jensen for 2 år. f. Valg af fanebærersuppleant. På valg er Benny Nielsen for 2 år. 7. Eventuelt.

Peder Aalborgstuen Stedet hvor soldaten slapper af, og hygger sig i godt kammeratskab Kig ind - åben hver tirsdag kl. 1830 - 2200 1/2012

27


Magasinpost. Returneres ved varig adresseĂŚndring.

Afs: Gardehusarregimentet, 4200 Slagelse

B

ID nummer 46336

www.stotvoresoldater.dk

Vi slutter op om vores soldater

Nytorv 2, 4200 Slagelse, Tlf. 5853 5320 www.dinvaerkstedsbutik.dk

Schweizerpladsen 1B, 4200 Slagelse Tlf. 5852 2838, Fax 5852 0575

Schweizerpladsen 5, 4200 Slagelse, Tlf. 5853 0009 www.upperhill.dk

Gardehusaren nr. 1, 2012  

Gardehusaren nr. 1, 2012

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you