Page 1

Gardehusaren Nr. 4 - August 2013

13. 책rgang


Indhold nr. 3 Leder.................................................................................3 Klar til alt!..........................................................................4 Gardehusarerne triumferede i Tyskland...........................6 V........................................................................................8 L....................................................................................... 10 Forsidebillede: Danske veteraner fra ISAF Hold 13 marcherer gennem København under Flagdagen 2012.

S....................................................................................... 11 Danske Gardehusarforeringer......................................... 12 Sjællandske Livregiments Soldaterforening.................... 18

Gardehusaren udgives af Gardehusarregimentet i samarbejde med Sjællandske Livregiments Soldaterforening og Danske Garde­­husarforeninger, hvis protektor er: Hans Kongelige Højhed Kronprinsen.

Nordisk Stævne 2013.......................................................20 50 års jubilæum – og venskab.........................................22

Bladet fordeles til alt tjenstgørende personel ved Gardehusarregimentet og udsendes til alle medlemmer af Sjællandske Livregiments Soldaterforening og Gardehusarforeningerne i ind- og udland samt personel i international tjeneste. Redaktion: Silas Mortensen, ansvarshavende redaktør Major Hans-Erik Bonde, redaktør Kaptajn Nikolaj Lindberg, redaktør Bladudvalg: Oberst Ib Hedegaard Sørensen Freddy Rasmussen Ole Bent Pedersen Helmer Christensen Hans-Erik Bonde Kaptajn Nikolaj Lindberg Silas Mortensen Redaktionens adresser: Silas Mortensen Tlf. 22 58 73 53 E-mail: redaktoerghf@gmail.com Redaktionens meninger må ikke tages som udtryk for foreningernes officielle standpunkter. Ligesom redaktionen ikke behøver at dele den opfattelse, forfattere af de forskellige artikler giver udtryk for. Trykt oplag: 2300 Repro & tryk: Sjællandske Medier Bladet udkommer 4 gange årligt Annoncetegning: Sjællandske Medier Dania 38, 4700 Næstved Telefon: 72 45 11 00

Indsending af materiale til bladet Send en mail til redaktoerghf@gmail.com eller besøg danskegardehusarforeninger.dk eller www.sjlr.dk.

Deadlines for Gardehusaren i 2013 Oktobernummer: 6. september Decembernummer: 5. november Februarnummer: 27. december

Foreningsblad for Danske Gardehusarforeninger og Sjællandske Livregiments Soldaterforening

2

3/2013


Fremtidens Gardehusar Kære Husarer Jeg var konstabel i hesteskadronen for ti år siden. Oprettede en HESK-Facebookgruppe for få år tilbage. Blev fornylig på gruppen gjort opmærksom på at Gardehusarforeningen København blev nedlagt, hvis ikke nye kræfter trådte til. Dukkede op på generaforsamlingen sammen med en håndfuld andre, blev valgt til bestyrelsen og spurgte mig selv: -Hvad er en Gardehusarforening? -Hvad kan man bruge den til? -Hvorfor har hverken jeg eller en eneste husar jeg kender været medlem før? -Hvor er de andre unge? Jeg vidste det simpelthen ikke. Medlemstallet hos os har været faldende i to årtier. Gennemsnitsalderen er høj og der er ikke dukket mange op til afholdte arrangementer. Foreningslivet havde mistet pusten. Vi var nødt til at starte på en frisk i den nye bestyrelse! Derfor er vi med stor nysgerrighed gået ind i arbejdet, mødt nogle af de mennesker som udgør foreningerne og betragtet de funktioner og aktiviter der skaber et foreningsliv. Vi har mødt holdningen om at; den måde man altid har gjort tingene på er den rigtige. Vi har mødt det modsatte; at denne foreningsform ikke er tidsvarende og ligeså godt kan opgives. Vi møder også kombinationen: “Vi gør det rigtige, det dør vi af, men vi erkender/magter ikke behovet for fornyelse“. En dødelig cocktail. Er Facebook, Twitter, en mobil eller hvad fremtiden bringer, der hvor en Gardehusarforening skal leve sit liv fremover? Ja, det er det faktisk, for det eneste der i fremtiden kan holde den i live er jo nye medlemmer. Nye medlemmer er fra nye generationer. Nye generationer kommunikerer og agerer på deres måde. Tro, stolthed og stædighed kan flytte bjerge, men der er grænser. Ligegyldigt hvor meget man insisterer på det modsatte, så vokser æbletræet. Vil man plukke fra det, bliver man på et tidspunkt nødt til at skaffe en stige. Det kan være en overvindelse at kravle op i toppen, men det betaler sig jo! Det man ikke selv har været en del af vil nok aldrig blive ens eget, i hvert fald ikke med det samme. Men er det i virkeligheden ikke bare et privilegie, at man netop har sit eget, som man kan dele med både dem der har samme historie, men også med dem der har en anden at give ud af?! “400 års jubilæet er ikke regimentets rigtige fødselsdag”, “Regimentsmærket er ikke det rigtige regimentsmærke”, “Sådan gør/gjorde vi ikke. Vi gjorde det på den rigtige måde”, “…….Kvinder?!……” Hører det ofte, og leder grundigt efter hvad jeg kan bruge det til. Svaret er hver gang: Intet! Udvikling og viden kommer fra både nysgerrighed om det nye og det gamle. Det hænger sammen, og det bliver til vækst. Med base i stolthed, erfaring og respekt for husarer i alle aldre, kan der stadig sagtens tages fremadrettede chancer med åbne arme, og det skal der. For mig er det at være soldat det samme som at være modig. Turde stikke hovedet op og se hvad der er på den anden side højen. Blæse til angreb, selvom det måske kommer til at gøre nas. Er nye tider og metoder så det samme som at vi i foreningerne ikke skal møde hinanden i kød og blod, fra tid til anden? Udelukker det ene det andet? Nej, selvfølgelig gør det ikke det. Det menneske- og medmenneskelige element er jo nerven i vores fællesskab. F.eks har vi det kæmpe privilegie at kunne yde støtte til soldater der kæmper eller har kæmpet for netop det, med blod, sved og tårer. Mere håndgribeligt og virkeligt bliver det ikke. Det skal strømme ud i foreningerne og videre til dem der kan og vil være en del af os. Men de skal opdage det. De skal have det at vide! Vi lever i et samfund der har råd til det meste, og de fleste kaster et par velgørenheds-sms’er afsted engang imellem. Selvfølgelig er det også tilfældet med husarer, og tænk hvis de opdagede at de aktiviter ligger lige for næsen af dem, i en forening som ovenikøbet er en del af deres egen historie. Husarånden! Jeg tror at vi bla. der har et stort potentiale. Vi i Gardehusarforeningen Københavns nye bestyrelse er lige begyndt. Ved vi om vi har den forkromede løsning? Nej. Ved vi hvordan det ser ud om et år, fem år, ti år? Nej. Men vi ved og har allerede erfaret, at vi med klar tale, enkle budskaber og bare et par tanker “ude af boksen”, har skabt aktivitet og opmærksomhed. Opmærksomhed kommer oftest af nysgerrighed, og får folk stillet deres nysgerrighed med substans, kan det være de hænger på. In Actis Esto Volucris og fuld fart frem.

Husarhilsner Jonas Kriegbaum,Formand, Gardehusarforeningen København 3/2013

3


Klar til alt! Flere hundrede husarer har forberedt, øvet og klargjort til udsendelse til henholdsvis Kosovo, Afghanistan og overgang til den nyoprettede beredskabsstyrke. Den missionsorienterede øvelse, MRX ISAF 16, var den sidste prøvelse inden de skarpe opgaver går i gang. Af Nicholas Lundgard, presseofficer ISAF Hold 16 Gardehusarregimentet har altid stillet soldater og enheder til forsvarets internationale operationer. Uanset om en enhed skal overgå til 30 dages beredskab, løse en bevogtningsopgave i Kosovo eller udsendes til Afghanistan, så har de seneste mange måneder budt på udfordrende opgaver og rutinering af færdigheder.

Det næste hold danske soldater rejser i slutningen af juli til Helmandprovinsen i Afghanistan. Fra GHR udsendes staben for II Panserinfanteribataljon (II GHR) med oberst Kenneth Pedersen i spidsen samt sikrings-eskorteenheder fra Opklaringsbataljonen (III GHR) på Bornholm. Afsluttende øvelse i Oksbøl Panserinfanterikompagniet fra II GHR (1/II GHR), som lige nu er et af de mest veluddannede kompagnier i hæren, overgår til den nyetablerede beredskabsstyrke, som med 30 dages varsel skal være klar til at rykke ud til verdens brændpunkter. Ligeledes skal en deling fra II GHR (2/II GHR) stå for sikring og bevogtning af den franskledede lejr Novo Selo i Kosovo på KFOR Hold 29. De mange måneders øvelse og

Brigadier James Woodham sammen med oberst Kenneth Pedersen.

4

3/2013

uddannelse kulminerede i juni, hvor samtlige enheder deltog i den stort anlagte missionsorienterede uddannelse (MRX ISAF 16), som med 1. Brigade ved roret blev gennemført i og omkring kendte naturperler som Urkok Bjerge, Selager og Markstrøm i Oksbøl. Britisk tillid Under den afsluttende øvelse kiggede den britiske brigadegeneral, Brigadier James Woodham, forbi Oksbøl-lejren, hvor han bl.a. mødte den nyudnævnte chef for 1. Brigade, brigadegeneral Per Orluff Knudsen, og chefen for DANCON ISAF 16, oberst Kenneth Pedersen. Den britiske brigadegeneral, som står i spidsen for de kendte Desert Rats fra 7th Armoured Brigade, som er danskernes nærmeste samarbejdspartnere i Helmand, besøgte en række enheder ude i terrænet og inde i lejren. Enheder, som inden længe vil være under formel, britisk kommando i Afghanistan. ”Jeg glæder mig personligt til at arbejde sammen med briterne i Afghanistan, og har stor tillid til deres måde at anvende vores enheder på. De seneste års skarpe indsættelser sammen med briterne har skabt en


Store dele af DANCON ISAF Hold 16 opstillet under øvelse i Oksbøl.

gensidig respekt og forståelse for, hvad vi hver især er gode til. Briterne er imponeret over vores isenkram og ikke mindst over vores danske soldater, som de har kæmpet side om side med de seneste ti år, siger oberst Kenneth Pedersen, chef for DANCON ISAF 16.” Hold krudtet tørt – og vær lynsnar i handling På øvelsens sidste aften afholdt feltpræst Ole Bach Piekut en feltg udstjene ste ved søen i Ok s-

bøl-lejren. I Afghanistan kommer feltpræsten til at gennemføre ugentlige gudstjenester for de udsendte soldater. Prædikenen handlede om det ordentlige menneske, som under kald og ansvar uselvisk udfører sin gerning. Uanset om det er postbuddet hjemme, der hver dag bringer posten rundt, eller soldaten der drager langt væk fra Danmark for at kæmpe for fred og frihed. Alle de soldater, der ikke var i gang ude i terrænet med at runde øvelsen af, deltog i gudstjenesten ved den smukke sø i lejren. Den missionsorienterede, afsluttende øvelse i Oksbøl markerede på mange måder, at en æra med husarer indsat i hårde kampe i Helmand snart er slut. Med enheder indsat i både Afghanistan, Kosovo og på højt,

hjemligt beredskab, skal Gardehusarregimentet også fremadrettet være klar til at kunne indsætte enheder i en række forskellige scenarier rundt om i verden – ofte på samme tid. Fra indsættelse i bløde, fredsbevarende operationer, til udsendelse til hårdere fredsskabende kampoperationer. Dog altid lynsnar i handling, og klar til at kæmpe og vinde, hvis det kræves. God vind husarer!

Du kan læse mere og se billeder fra den afsluttende øvelse på Facebook:

https://www.facebook. com/mrxisaf16

Feltgudstjeneste i det fri. () 3/2013

5


Gardehusarerne triumferede i Tyskland

Gardehusarregimentets Hesteskadron leverede en fuldstændigt formidabel optræden i forbindelse med sin deltagelse i World Equestrian Festival CHIO i Aachen i Tyskland. En præstation der var så imponerende, at den tog både Kronprinsesse Mary, de tyske arrangører af stævnet og mere end 30.000 tilskuere med storm. Af KN N. Lindberg, KTO/SBH/PIO Verdens største tilbagevendende ridesportsbegivenhed ”The World Equestrian Festival CHIO (Concours Hippique International Officiel)” bliver hvert år afholdt i byen Aachen i Tyskland. I år foregår begivenheden i perioden 25. juni til 1. juli. Danmark er inviteret til at være officielt partnerland 2013, og overalt i Aachen by vejrer Dannebrog. Med næsten demonstrativ tysk grundighed, står ordet ”Velkommen” skrevet i butiksvinduer og på plakater i den halve by. Hele stedet har summet af spænding, mens nedtællingen har været i gang til denne begivenhed, der årligt omdanner Aachen til et mekka for ridesportsinteresserede verden over. Prinsesser, ministre og husarer Årets festival havde en stribe prominente gæster fra Danmark, men ingen trak så megen opmærksomhed som HKH Kronprinsesse Mary og HKH Prinsesse Benedikte, der begge, ud over at være dygtige ryttere, har stor personlig interesse i ridesportens mange discipliner. Det enorme tyske publikum var dybt betagede af prinsesserne, og det vakte jubel og nysgerrighed hver gang prinsesserne deltog i et af fest6

3/2013

valens mange arrangementer. Med sig havde de to kongelige højheder Gardehusarregimentets Hesteskadron, der var med til at kaste yderligere glans over det eventyrlignende arrangement. Mandag den 24. juni red eskadronen byridt gennem Aachen by og tog opstilling foran Rådhuset, hvor overborgmester Marcel Philip og Vækstminister Annette Vilhelmsen talte til flere tusinde forsamlede borgere, der var mødt op i håbet om at fange et glimt af prinsesserne og husarerne. De behøvede ikke at gå skuffede hjem. Et brag af en åbning Tirsdag den 25. juni var den officielle åbningsdag for festivalen og godt 30.000 mennesker var samlet til et brag af en åbningsceremoni. Med deltagelse af Livgardens musikkorps og live optræden fra Emmilie de Forest var der lagt op til en

imponerende begyndelse med et klart dansk tilsnit. Gardehusarerne var dog de eneste der tiltrak sig stående bifald af to omgange. En mur af lyd i form af bifald, hurraråb og klapsalver modtog Gardehusarerne, da de eskorterede HKH Kronprinsesse Mary og HKH Prinsesse Benedikte ind på stadion og afleverede dem ved VIP-logen. Men jublen ville ingen ende tage, da Gardehusarernes opvisningshold senere gennemførte en drabelig og imponerende opvisning i kavaleriets kampkunst. Netop væbnet kamp til hesteryg er med tiden blevet en sjældenhed, som kun meget få ryttere magter, og at se et hold kavalerister, der i sandhed evner at kæmpe til hest, vakte så voldsom jubel, at opvisningsholdet måtte kaldes tilbage ind på stadion for at ride en æresrunde efter endt opvisning og modtage publikums hyldest.

HKH Kronprinsesse Mary inspirerer de beredne husarer.


Øverst: HESKs deltagere ved stævnet opstillet til holdbillede.

Ovenfor og nedenfor: HESKs stævnedelegation opstillet foran rådhuset i Aachen.

Fremragende indsats Europamesterskaberne i dressur og spring gennemføres i Herning i august måned i år, og det er svært

at forestille sig bedre reklame for Danmarks rolle som værtsland, end den indsats der blev leveret af Hesteskadronen i Aachen. Ved den efterfølgende reception på aftenen for åbningsceremonien udtrykte både HKH Kronprinsesse Mary, Frank Kemperman, der er formand for Aachen-Laurensberger Rennverein, og Jens Trabjerg, der er Event President for det kommende EM i Herning, stor taknemmelighed for Gardehusarernes fremragende indsats. Jens Trabjerg ytrede ydermere håb om, at regimentets indsats måtte blive lige så imponerende ved EM. World Equestrian Festival CHIO forløber frem til 1. juli, og Gardehusarregimentets opvisningshold deltager dagligt med opvisning frem til stævnets afslutning.

3/2013

7


Danske Gardehusarforeninger Danske Gardehusarforeningers sekretariat Kontorets åbningstider: Onsdag d.10 Juli: LUKKET Torsdag d. 11 Juli: Åben 10 - 12 Mvh Præsidiet

Gardehusarforeningen Frederiksborg Amt Relevante hjemmesider: www.gardehusarforeningenfrederiksborgamt.dk www.danskegardehusarforeninger.dk

fuglekonge, selvom han ikke var tilstede, men blev hidkaldt pr. telefon. Da han bor i Birkerød, varede ikke længe før han og hustruen ankom, således at han kunne kåres under det afsluttende kaffebord, hvorunder præmieuddelingen for skydningen og de øvrige aktiviteter foregik. Resultatlister og billeder fra fugleskydningen kan ses på vor hjemmeside www.gardehusarforeningenfrederiksborgamt.dk.

www.ghrvpk.dk

Gardehusarforeningen København Hold øje med foreningens løbende aktiviteter på: Facebook.com/groups/Gardehusarforeningenkoebenhavn/ RUNDTUR PÅ KASTELLET Af Jørgen Konge Tirsdag d. 25. juni 2013 samledes ca. 16 medlemmer og 9 påhæng på Kastellet. Først gav Per Ettrup en rundvisning, i de helt gamle rum, der har været brugt til bolig. Derefter Krudthuset, det gamle statsfængsel, hvor bl.a. Struense sad inden han blev sat på hjul og stejle. En svensker havde siddet der i over 30 år. En tur på volden blev det også til, inden Maria K. Andersen fra bestyrelsen fortalte om mindesmærket for udsendte soldater, der er faldet siden 1948. Hun fortalte om hvordan ideen blev til det mindesmærke der står der i dag, og dens betydning for udsendte. Maria har selv været ude. 18 personer sluttede aftenen af med spisning på en nærlæggende café. Gruppen besluttede at samle sammen til en buket, til ære for de navne som står på mindesmærket. Den blev lagt dagen efter.

8

3/2013

Sidstnævnte er for Gardehusarregimentets Veteran Panser og Køretøjsforening; det er dem, der renoverer gamle panserkøretøjer og andre militære køretøjer i de gamle garager i Fredsskoven. FUGLESKYDNING Af Poul Schjellerup og Arne Christensen Så blev det tid til den årlige fugleskydning den 16. juni. Atter i år foregik det på skydebanerne for enden af Tornevangsvej i Birkerød. Indledningsvis skridtede den regerende fuglekonge, Leif Nielsen (gardehusar 378385/58 Vejby), fronten af for derefter at føre skytterne ind til skydningen, hvorefter han affyrede det første skud på fuglen og herefter blev der skudt på livet løs. Medens skydningen foregik var der som sædvanligt også en masse andre aktiviteter hvor både børn og voksne kunne deltage, såsom Husarkast Kegler, Pilekast samt Jagtskydning, som var skydning efter bevægeligt mål. Kl. 12,00 holdt man pause og nød Lottes lækre tagselv-menu. Efter spisepausen blev skydningen genoptaget. Der manglede kun brystpladen, og der gik kun et kvarters tid inden denne blev skudt ned af Carsten Buch. Han skød for Ib Fabritius Petersen (gardehusar 511753/61 Charlottenlund), der hermed blev den nye

Formanden, den nye fuglekonge og Jørgen Pedersen. (Foto: Arne Christensen) FORSVARET DAG PÅ KRONBORG Af Poul Schjellerup og Arne Christensen Søndag, den 9. juni var det Forsvarets Dag. Fra vores forening deltog formand, kasserer, fanebærer og et par medlemmer. Som sædvanligt marcherede man fra Axeltorv, med fanerne i spidsen, til Kronborg, hvor der var kransenedlægning. Herefter samledes man i Riddersalen, hvor der var foredrag af forsvarsminister Nick Hækkerup og forsvarschef Bartram. Sluttelig var der så den kulinariske del af arrangementet i kassamatten med underholdning. Besøg på Fredensborg Slot Søndag den 1. september kl. 10,00 skal vi besøge Fredensborg Slot, hvor slotsforvalteren, oberst, kam-


merherre J. Kidde Hansen vil vise os rundt. Tid: 01-09-2013, kl. 10,00 Sted: P-plads ved indgangen til Fredensborg Slot Tilmelding til Jan van Deurs: 4913 4958 Jørgen Bech: 4772 1847 BEMÆRK: max. 30 deltagere. Besøg på Tøjhusmuseet Søndag den 18. august er der tur til udstillingen "Danske krige i 500 år", på Tøjhusmuseet. Vi mødes på Hillerød station kl. 09,00, så tager vi toget og kan hygge os undervejs; og så slipper vi for at parkere i København, hvilket kan være både dyrt og besværligt. Tid: 18-08-2013, kl. 09,00

Skovtur Foreningens årlige skovtur går i år til Krokodille Zoo i Eskilstrup på Falster. Krokodille Zoo er jo kendt fra bl.a. TV2 Øst, hvor Mads Gulliksen har ført os rundt i anlægget. Vi vil blive modtaget af en guide, der vil fortælle om deres dyr og aktiviteter. Ligeledes har man lovet at tilpasse fodringen af dyrene til vores besøg. Efter besøget her, kører vi med passende "pit stop" via Farø og Møn til Udby kro, hvor vi indtager en lækker 2 retters menu. Alt dette incl. Div entre men excl drikkevarer til en pris på 250,- kr. pr. person Tid: 04-09-2013, kl. 13:00. Vi forventer at være hjemme igen ca. kl. 20,00 Sted: Skyttemarksvej over for Eskadronsvej

Tilmelding: Jan van Deurs: 4913 1458

Gardehusarforeningen for Frederikssund og Omegn Gamle og nye biler i Stenløse Vi prøver igen at lave en bildag i Stenløse. Vi mødes hos Erling Nielsen kl. 12.00 til en bid brød og en tår øl og får så et kig på alle Erlings fine biler. Tid: Lørdag d. 31. august 2013, kl. 12.00 Sted: Adressen er Lindendalsvej 3 3660 Stenløse. Tilmelding senest d. 29. august til John 47334408 eller til Knud Fischer 47526206. Mvh John Winther Hansen

Gardehusarforeningen for Næstved og Omegn Mindehøjtidelighed for HansenNord Der afholdes mindehøjtidelighed ved mindestenen for Hansen-Nord på "gamle" Gardehusarkaserne, Skyttemarksvej i Næstved. Alle er velkomne. Efter kransenedlægning, er der sammenkomst i "Samvirkets" lokaler i Kalbyris. Tid: 29-08-2013, Kl. 10:00

Tilmelding: Bindende tilmelding senest d. 29 August til Freddy Rasmussen på tlf. 55 73 04 47, mail: freddyjr@mail.dk. Da bussen kører kl. 13,00, bedes man være der senest kl. 12,50 Mvh Bestyrelsen Mindehøjtidelighed 29. August I respekt for de faldne og nulevende gardehusarers indsats i forbindelse med tyskernes angreb på Gardehusarkasernen i Næstved den årle morgenstund d. 29. August 1943 markeres denne dag. Den korte højtidelighed vil finde sted kl. 10,00 ved mindestenen for premierløjtnant P.A.Hansen-Nord ved den tidligere benævnte Østre Låge, i dag østre indkørsel til Næstved kaserne. Efter at fane og estandart er ført til mindestenen, vil Anders Henriksen formand for "Samvirket" berett om hændelsesforløbet unde angrebet i 1943. Kammerherre, oberst Ib Hedegaard Sørensen, præsidenten for Danske Gardehusarforeninger vil derefter lægge en buket. Tilstedeværende vil aflutte højtideligheden med ar afsynge "Altid frejdig når du går..." Johannes Christoffersen, formand for Gardehusarforeningen for Næst-

Værd at vide Åbningstider Regimentets kontorer: Mandag - fredag: 0800 -1500 Reception: Mandag - torsdag: 0730 - 1500 Fredag: 0730 - 1430 Cafeteria: Mandag - torsdag: Fredag:

0600 - 1015 1100 - 1315 1430 - 1830 0600 - 0930 1100 - 1300

LSE-Linneddepot: Mandag og torsdag: 0645 - 0800 Miljøgården: Mandag: 0700 - 0900 Tirsdag: 0700 - 0900 1230 - 1300 Onsdag: Lukket Torsdag: 0700 - 0900 1230 - 1300 Fredag 0700 - 0900 I særlige tilfælde uden for daglig åbningstid tlf. 2020 5603 KØR/ELM SLA: Mandag - fredag:

0700 - 1500

Munderingsdepot: Mandag - tirsdag: 0700 - 0730 0800 - 1300 Onsdag Lukket Torsdag - fredag: 0700 - 0730 0800 - 1300 Afleverings af mundering: Mandag - fredag: 0700 - 1430 Efter aftale Galladepot: Mandag - fredag:

0700 - 1430 Efter aftale

Indkøber: Mandag - fredag

0700 - 1430

Ammunition: Mandag - fredag: 0700 - 1430 Efter aftale Service: Messer, møntvask, mønttelefoner findes i centerbygningen. Taxa: Slagelse Taxa tlf. 58 53 53 53 afhenter gerne på kasernen. Bus: Busrute 310 direkte mellem stationen og kasernen. Stoppested v. forhindringsbanen. Busruterne 30, 31 og 88 stoppested på Næstvedvej ved kasernens indkørsel. 3/2013

9


ved og omegn, vil herefter lægge en buket ved hver af de to mindeplader i den tidligere indkvarteringsbygning. Efter højtideligheden vil der være mulighed for at samles til et traktement på Hjemmeværnsgården i Kalbyris-anlægget.

55816311 / 25231114 Vi bowler fra kl. 18,00 til 19,00. Efter spillet er der spisning, pris for dem som bowler: 190,00 kr. og 150,00 kr. for dem som ikke bowler.

Tid: 29-08-2013, kl. 10,00 Sted: Gl. Gardehusarkaserne østre låge Skyttemarksvej, Næstved. Der er gode p-muligheder tæt ved mindestenen.

Gardehusarforeningen for Fyns Stift

Mvh Johannes Christoffersen

Venlig hilsen Bestyrelsen

REPRÆSENTANTSKABSMØDE 4. MAJ

Husk Jubilarstævnet 14. september

Af Henning Terndrup I år var det Gardehusarforeningen for Fyns Stifts tur til at være værter ved Danske Gardehusarforeningers Repræsentantskabsmøde. Mødet blev afholdt i Borgerforeningens Hus i Nyborg. Borgerforeningens Hus er et unikt og smukt hus, der blev bygget i 1897. Huset emmer af historie og er en oplevelse i sig selv. Dagen startede med en dejlig morgenbuffet i Borgerstuen. Kl. 10:00 var der samling og velkomst. Efter at fanen var ført ind, var der underholdning af Gardehusarregimentets Trompeterkorps. Hanne Terndrup var lokalguide på ledsagerturen. Turen gik til Nyborg Slot og Nyborg Vor Frue Kirke. Nyborg Slot var Kongeborg i næsten 500 år. Men også Vor Frue Kirke har en spændende historie at byde på. Kl. 13:00 mødtes alle til en dejlig frokostbuffet. Kokken havde gjort sig stor umage med maden, så ingen gik sultne fra bordet. Repræsentantskabsmødet sluttede kl. 15:00 Vi er i Festudvalget meget glade for alle de positive tilbagemeldinger vi har fået. Rigtig mange af deltagerne har rost arrangementet.

Er der behov for transport, så ring til 20410711, så finder vi ud af noget. Mvh Knud Bowlingaften Bestyrelsen har arrangeret Bowling med efterfølgende spisning, vi skal helst være mindst 20 personer, så reserver aftenen, tag gerne venner med. Tid: 10-10-2013, kl. 17,45 Sted: Bowlingcentret i Vordingborg Tilmelding: senest 27. september 2013 på tlf. 55816111 / 20410711 /

Bowling Bowling sæsonen begynder til efteråret på følgende datoer: 18. september kl. 20:00 9. oktober kl. 20:00 20. november kl. 20:00 11. december kl. 18:00 Sted: Odense Bowlinghal, Møllemarksvej 80, Odense Tilmelding: Tilmelding til Poul Hansen senest to dage før på tlf. 4156 4304. Pris: kr. 50,00 med skoleje. Mvh Poul Hansen

National flagdag Torsdag d. 5. September er dagen, hvor vi hædrer og ærer alle vore udsendt i international tjeneste. Det sker på "Munkebakken", hvor vi mødes kl. 18,00, hvor der er opstilling til parade. Efter paraden afgang til gudstjeneste i Sct. Mortens kirke. Der afsluttes med en forfriskning i "Musikstalden" på Grønnegades kaserne. Vi skal stille med Estandartfører + 1 vagt. Alle er velkomne. Tid: 05-09-2013, kl. 18,00 - 21,00 Sted: Munkebakken i Næstved Tilmelding: Tilmelding til undertegnede senest d. 20 August på tlf. 55 73 04 47. mail: freddyjr@mail.dk. Mvh Freddy Rasmussen

Gardehusarforeningen for Møn og Sydsjælland

10

3/2013

Blomsternedlæggelse i anleding af oprøret mod samarbejdspolitikken 1943 Tid: 29-08-2013, kl. 09:45 Sted: Odense Kaserne. Vi mødes ved Mindestenen ved Patologisk Institut, OUH Udflugt sammen med Folk og Forsvar 3. september tager vi på udflugt med Folk og Forsvar. Nærmere oplysninger og tilmelding, kontakt Chr. Laursen tlf. 24 89 71 21 Flagdag for Danmarks Udsendte Deltagerne mødes ved mindestenen for Danmarks Udsendte i Ansgar Anlæg, Odense. Tid: 05-09-2013, kl. 19:00 Besøg på Telegrafmuseet i Fredericia Kaptajn P. Rochler 10. september 2009 vil stå for en rundvisning på Telegrafmuseet på Bülows Kaserne i Fredericia. Tilmelding skal ske senest den 23. august på tlf. 6611 8325 eller på e-mail: hisam@hisam.dk. Deltagergebyr: 25 kr. for ikke-medlemmer af Fyns Militærhistoriske Samling (HISAM)) Fugleskydning 2. lørdag i september afholdes den traditionsrige Fugleskydning med morgenkaffe. Husk at købe skydelodder. Tid: 14-09-2013, kl. 09:00 Sted: Dannevirke, Sdr. Boulevard, Odense Husk tilmelding til Ole Strunge Madsen, senest 29. august på tlf. 30 32 14 08.

Gardehusarforeningen Jylland Pudsedag Lørdag den 5-10-2013 Kl. 12.00 er der pudsedag, hvor vi skal se digitale billeder og foredrag om naturen i almindelighed, arbejde og natursyn ved Henning Givskud. Vi starter med at spise kl. 12.00 til ca. 13.30. Menuen: Hamburgerryg m/årstidens grønsager, hvide og brunede kartofler, brun sovs. Dessert er gammel-


3/2013

11


12

3/2013


()

() 3/2013

13


() 14

3/2013


dags æblekage. Pris 146,00 kr. Herefter vil Henning Givskov lede os gennem naturen. Vi håber at det også kan være med i August nummeret i Gardehusaren. Tid: 05-10-2013, 12.00 Sted: Simmested Kro Boldrupvej 75, Simmested, 9620 Ålestrup Sidste tilmelding 29-092013 til Tage Hansen, tlf. 21343228/86951614. Email: tage@ sport.dk, Niels Chr. Stræde: tlf. 97320213/21133233. Email: nielsenggrob@gmail.com eller Keld Larsen: tlf. 98838003 Gardehusarforeningen Jylland

Gardehusarforeningen Sydjylland Jubilarstævne Alle jubilarer fra GHF Sydjylland vil blive personlig kontaktet. Der arrangeres fælleskørsel om dette ønskes. Vi opfordrer til at møde talrigt op. Tag familie og venner med! Tid: 14-09-2013, kl.10 Sted: Gardehusarkasernen Antvorskov

Tilmelding: Tilmelding bør ske til formanden på tlf. 74 44 14 58 / 27 46 92 26 eller bock@bbsyd.dk. Hengstparade i Celle Der er stadig ledige pladser på heldagstur til det store hesteevent "Celler Hengstparade. Endelig program vil tilgå deltagerne ca. 1. september. Tid: 29-09-2013, kl. 06.00 - 21.00 Sted: Landgestüt Celle Tilmelding og yderligere informationer ved formanden 74441458, 27469226, bock@bbsyd.dk Alle er velkommen.

MÆRKEDAGE Optagelse til denne rubrik fortages af de respektive foreninger

Gardehusarforeningen København Erik Hansen "Ordrup". Kampvognskommandør, indkaldt 1954, ønskes stort tillykke med de 80 år d.18 august, af søn Søren DresmerHansen "Vedbæk", årgang 1992, og Gardehusarforeningen København Erik Becker "Hellerup" årgang 1974, 60 år d.24/9

Bjarne Christophersen "Bistrup" årgang 1963, 70 år d.9/7 Mark Andrew Coscia "Nørrebro" årgang 1973, 60 år d.3/8 Torben Eugan "Odense" årgang 1962, 70 år d.10/7 Erik Hansen "Ordrup" årgang 1954, 80 år d.18/8 Kenneth Jaque, årgang 1993, 40 år d.20/10 Vagn Erland Jensen "Ålborg", årgang () 1974, 60 år d.3/8 Kurt Herfort Mølgård "Blågård", årgang 1945, 90 år d.13/9 Martin Nordahl Møller "Hvissinge", årgang 1996, 40 år d.12/7 Erwin Samuel "Hvissinge", årgang 1974, 60 år d.6/8 Helge Skovbølling "Fredericia", årgang 1945, 90 år d.21/6

Gardehusarforening Frederiksborg Amt

3/2013

15


- 90 År Gardehusar 195/45 "Mårum" Anders Vasehus Madsen Caroline Amaline Vej 29 2800 Lyngby 24. august - 85 år Gardehusar 4209/49 "Frederiksværk" Chr. Aagaard Rasmussen Kæruldvej 7, Kregme 3300 Frederiksværk. 12. september - 80 år Gardehusar 213915/54 "Egebjerg" Vagn Sørensen Petersborgvænget 28, st. th. 3400 Hillerød. 25. september - 70 år Gardehusar 531458/62 "Nyæars" Pauli Kofoed Moselundsvej 3 3540 Lynge.

Gardehusarforeningen for Frederiksund og Omegn 19. august - 70 år stamnr.: 531824/62 bynavn: Kirkerup

navn: Niels Andersen adresse: Bigårdsvej 61, Ejby, 4070 Kirke Hyllinge 2. september 2013 - 90 år stamnr.: 181/1945 bynavn: Krogstrup navn: Aksel Tanghus adresse: Guldspurvevej 8, 3600 Frederikssund

Gardehusarforeningen for Næstved og Omegn 28. aug. - 70 år, (Årgang 1962) - Carl Erik Andersen, Tjørnevej 79, 4684 Holmegaard 10. sep. - 80 år, (Årgang 1959) Aksel Fløe Henriksen, Heksehøjen 14, 4700 Næstved 15. sep. - 80 år, (178920 Fuglsang) - Jørgen Ploug Jørgensen, H.C. Lumbyesvej 149 B, 4700 Næstved 21. sep. - 50 år, (årgang 1982) Morten Fløe Henriksen, Avenue du Maréchal 20 b, B-1180 Bruxelles, Belgien.

Gardehusarforeningen

Nordvestsjælland 70 år Gardehusar 531544/ 62 "Værslev" Erik Jensen Stigsager 46, Rørby 4400 Kalundborg 1. Oktober - 50 år Gardehusar 000/1984 "Skovlunde" Erling Larsen Peder Paarsvej 25 4293 Dianalund

Gardehusarforeningen Nordvestsjælland 70 år Gardehusar 531529/62 "Ny Borre" Finn Zachodnik Smedevej 7, 4840 Nr. Alslev Til- og framelding af medlemmer og "Gardehusaren" samt permanent adresseforandring sendes til: ghf@mail.tele.dk eller Danske Gardehusarforeninger, v/Freddy Rasmussen Banetoften 17, 4700 Næstved E-mail: freddyjr@mail.dk Foreningernes kontor: Kontoret kan kontaktes telefonisk alle onsdage kl. 1000-1200. Tlf. 55 78 77 60 eller www.danskegardehusarforeninger.dk

Giroblanket med perforering i top og venstre side (til at trække ud) som i august nr. 2012-4, side 20 med uændret pris kr. 120,00. Rettelse af tryk på girokort: Jubilarstævne 14. september 2013 Betalingsdato: 31.08.13 Årstal i nederste højre hjørne: 2013

16

3/2013


Adresseliste Præsidiet: Præsident: Oberst, Kammerherre Ib Hedegaard Sørensen, Fruerlund 22, 2850 Nærum, tlf. 45 80 11 34. E-mail: ibhso@mail.dk Vicepræsident: Hans Christian Nielsen, Sluphusvej 2, Herslev, 4000 Roskilde, tlf. 46 40 23 56. Email: stenbakkegaard@private.dk Hovedkasserer: Ole Bent Petersen, Tranebakken 97, 2635 Ishøj, tlf. 20 90 81 50. E-mail: ole@revi-net.dk Sekretær: Jørgen Evang, Degnebakken 11, 4684 Holmegaard. Tlf. 51 90 04 11. Gardehusarforeningen København: Formand: Jonas Kriegbaum, Torvegade 54, 1., 1400 København K, Tlf. 29726969. fonsholm@hotmail.com Kasserer: Diana Lindbjerg Jørgensen, Østerbrogade 85, lejl. 25, 2100 København Ø, Tlf. 61607729. E-mail: mail@dlinbjerg.com Gardehusarforeningen Frederiksborg amt: Formand: Jan van Deurs, Dortevej 25, 3060 Espergærde, tlf. 4913 4958. E-mail: jvandeurs@stofanet.dk Kasserer: Jørgen Bech, Langs Skolen 20, 3300 Frederiksværk, tlf. 47 72 18 47. Gardehusarafdeling Gl. Roskilde amt: Kontaktperson: Leif Lund, Støden 30, 4000 Roskilde, tlf. 40 26 77 38. E-mail: leif.lund@youmail.dk Gardehusarforeningen for Frederikssund og omegn: Formand: John W. Hansen, Slangerup Overdrev 19, 3550 Slangerup, tlf. 47 33 44 08. E-mail: john-lise.hansen@privat.dk Kasserer: Kai Illemann, Skibbyvej 9, 4050 Skibby, tlf. 47 52 81 32. Gardehusarforeningen for Næstved og omegn: Hjemmside: www.ghf-fyn.dk Formand: Johannes Christoffersen, Dania 52. 3. lej 6, 4700 Næstved, tlf. 55 44 30 55. E-mail: jc.jc@mail.dk Kasserer: Hans A. Thorsen, Kildevej 11, Rønnebæk, 4700 Næstved, tlf. 55 73 20 42. Maribo amts Gardehusarforening: Formand: Poul Roerholt, Bregnevej 1, 4990 Sakskøbing, Tlf. 54706143. E-mail: mag@roerholt.dk Kasserer: Bent H. Johansen, Museumsgade 32, 4930 Maribo, tlf. 54 78 05 45. Gardehusarforeningen for Fyns Stift: Hjemmside: www.ghf-naestved.qsite.dk Formand: John Brauer, Krybilyparken 27, 5690 Tommerup, tlf. 20 31 86 32 og 27 88 00 79. E-mail: brauerjj@gmail.com Kasserer: Jørgen Wielandt, Gartnervænget 10, 5492 Vissenbjerg, tlf. 64 47 27 00. E-mail: wielandt@youseepost.dk Gardehusarforeningen Østsjælland: Formand: Lasse Dahl, Ingers Vej 32, 4653 Karise, tlf. 55 50 25 36. E-mail: ldhth@dahl.mail.dk Kasserer: Casper Dahl, Idagaards Allé 10, 4200 Slagelse, mobil 20 47 89 54. E-mail: casper@idagaard.dk Gardehusarforeningen for Møn og Sydsjælland: Formand: Per Mygind, Grønsundvej 27, 4780 Stege, tlf. 55 81 52 16. E-mail: epmyg@mail.dk Kasserer: Ole Bent Petersen, Baldersbækvej 2, 1, 2635 Ishøj, tlf. 20 90 81 50. E-mail: ole@revi-dan.dk Gardehusarforeningen Nordvestsjælland: Formand: Erik Jensen, Stigsager 46, Rørby, 4400 Kalundborg, tlf. 59 50 40 18. E-mail: erje@post3.tele.dk Kasserer: Henning Kristensen, Accasievej 1, 4490 Jerslev, tlf. 59 59 52 06. E-mail: hakasie@ka-net.dk Gardehusarforeningen Jylland: Formand: Tage Hansen, Skovbrynet 18, 8670 Låsby, tlf. 8695 1614, mobil 2134 3228. E-mail: tage@sport.dk Kasserer: Jens Simonsen, Højgaardsvej 5, 8983 Gjerlev, tlf. 8647 4510. Gardehusarforeningen Sydjylland: Formand: Carl Jürgen Bock, Skeldekobbel 20, Skelde, 6310 Broager, tlf. 74 44 14 58, mobil 27 46 92 26. E-mail: bock@bbsyd.dk Kasserer: Ejvind Pedersen, Bakkevej 11, Stubbæk, 6200 Aabenraa, tlf. 74 61 31 42, mobil 20 85 07 75. E-mail: iwin@mail.dk

3/2013

17


SJÆLLANDSKE LIVREGIMENT SOLDATERFORENING Stiftet den 25. november 1917. www.sjlr.dk Soldaterforeningerne er hæren bag hæren Formand

Næstformand/ Webmaster /Sekretær

Bestyrelsesmedlem

Helmer Christensen Vestensøvej 19, Lundforlund 4200 Slagelse Tlf. 5858 4255 / 4017 5664 E-mail: hvc1940@hotmail.com

Hans Erik Bonde H.P. Christensensvej 22 4180 Sorø Tlf. 2487 7382 E-mail: sjlr@stofanet.dk

Palle Piil Jensen Krænkerupvej 55, Havrebjerg 4200 Slagelse Mobil. 2623 5020 E-mail: ppiil@mail.dk

Kasserer

Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsessuppleant

Karsten V. Larsen Mosevej 2 4180 Sorø Tlf. 6172 5814 E-mail: karmedan@hotmail.com

Michael Rosenbæk Jasminvej 35 4200 Slagelse Mobil 2065 3480 mail@pejsehuset.dk

Niels Olsen Søborg Hovedgade 142A, 2. tv. 2860 Søborg Tlf. 3969 2234 / 2149 2214 E-mail: i-n@olsen.mail.dk

Tillykke!

80 ÅR 29. august 1933 Mogens Nielsen, Bolandsvej 4, 2.tv., 2100 København Ø 06. oktober 1933 Verner Lunddorf Sørensen, Nørregade 13 M, 8850 Bjerringbro 75 ÅR 11. august 1938 Flemming Pedersen, Løkketoften 25, 5700 Svendborg 19. august 1938 Knud Nielsen, Lokesvej 6, 4600 18

Motto: Tapper og Tro

3/2013

Køge 09. oktober 1938 Vagn Ove Jørgensen, Åbakkevej 27, Valore, 4130 Viby Sjælland 14. oktober 1938 Lars Bisgaard, Søstersvej 2, Ejby, 4070 Kirke Hyllinge 70 ÅR 15. september 1943 Arne Robert Frandsen, Krebsen 38, 5700 Svendborg 23. september 1943 Jens Peder Nielsen, Sønderås 57, 4200 Slagelse 1. oktober 1943

Ove Møller Kristensen, Ulrich Birchs Alle 23, 2300 København S 60 ÅR 07. august 1953 Per Hjortsøe, Søndergade 10, 4100 Ringsted 14. august 1953 Renny Pedersen, Byskov Alle 20 st.tv., 4200 Slagelse 25. oktober 1953 Kurt Aa. Hansen, Gyvelvej 6, 4295 Stenlille 50 ÅR 19. august 1963 Jens Christian Sørensen, Fyrvej 30, Nytorp, 7730 Hanstholm


JUBILARSTÆVNE 2013 lørdag, den 14. september, kl. 1000 på Antvorskov Kaserne for årgangene 1948, 1953, 1958, 1963, 1968, 1973, 1978, 1983, 1988, 1993 og 1998 af 4. Regiment og Sjællandske Livregiment. Kære soldaterkammerater (kvinder og mænd) af ovennævnte årgange. Vi ser frem til at møde Jer på kasernen ifølge med andre kammerater af samme årgange, som vi måske ikke har kontakt med. Kender I dem, så lad os straks få de oplysninger som du også skulle give ved tilmeldingen. Så kan vi nå at sende relevant materiale ud. For årgang 1963 har der kørt en særlig kampagne, så bliv ikke overrasket, hvis de mødes oftere end andre. Husk på, at et soldaterjubilæum er en uforglemmelig oplevelse, som bliver meget mere spændende, hvis der møder mange op fra dit kompagni. Der er ikke krav om medlemskab ved denne deltagelse. Skulle familien være interesseret i at komme med, er der Åbent Hus på kasernen, hvor man bl.a. kan se de berømte heste ved Gardehusarregimentets Hesteskadron ligesom man kan se en del af det ”isenkram” som soldaterne anvender i Afghanistan. Når du går til jubilarfrokost med kammeraterne, kan familien købe og spise frokost i cafeteriet da de vel nok skal vente på dig. Vi regner med at frokosten er overstået mellem kl. 1500 – 1530. Tilmelding og program. Findes andetsteds i bladet. Husk ved tilmelding at udfylde alle felterne samt at angive evt. soldaternummer (ældre årgange). Kontaktperson for 4. Regiment og Sjællandske Livregiment: Hans-Erik Bonde sjlr@stofanet.dk Tlf.: 24 87 73 82 TAPPER OG TRO

3/2013

19


NORDISK STÆVNE 2013

En delegation fra Sjællandske Livregiments Soldaterforening deltog 6.-9. juni i Nordisk Stævne i den finske by Porvoo. Af Hans-Erik Bonde Delegationen fra vores forening, mødtes sammen med 48 øvrige deltagere fra landets soldaterforeninger i Kastrup Lufthavn den 5. juni tidligt på morgenen. I Helsinki lufthavn blev vi budt velkommen af den lokale guide, Carl Magnus Persson (Calle) fra Björneborgs Brigads Gille, som skulle ”passe” på os under hele opholdet. Han talte og forstod det ”skandinaviske” sprog. Kasernen i Porvoo Da vi først kunne indkvarteres kl. 18, gjorde vi holdt i en mindre by, Porvoo, for rundvisning og frokost. Porvoo er en by i det sydlige Finland med et indbyggertal på ca. 48.000. Porvoo blev grundlagt omkring år 1380, og er venskabsby med den danske by Viborg. En dansktalende guide blev stillet til rådighed og vi blev vist rundt ad smalle og meget bakkede gader. Et interessant besøg i en meget gammel by med forskellige stilarter i byggeri. Under den resterende bustur blev der kort talt moral af vores præsident og vicepræsident, idet der på kasernen lå ca. 2000 værnepligtige, som levede under en helt anden kultur end den, som ældre danske

soldater havde medbragt. Kasernen var af nyere ar t og i beton. Indk varteringen var på 10-sengsstuer og med 5 personer på hver. Et enormt cafeteria forestod bespisningen hver dag og magtede hurtigt at servicere de godt 2000 personer, hvor de værnepligtige blev ført til hvert måltid. Anderledes mad Udvalget af mad til de enkelte måltider var begrænset, hvilket gjorde det hurtigere at samle ind. Og så var det gratis for alle. Måske den danske soldat syntes, at det var lidt for sparsomt. Men ingen tvivl om, at den rette energimængde var indeholdt. Et morgenmåltid kunne bestå af: Knækbrød, rugbrød og franskbrød (ikke lige fra bageren), brødskorper, en slags ost, tomat, agurk og peberfrugt samt minarine i brik. Hertil vand, saftevand, minimælk og kaffe (ikke verdens stærkeste). Den varme del kunne være mannagrød eller havregrød, hvor til der var sukker og kanel. Til frokost kunne der være yderligere 1 – 2 slags pølse, æg og 1 – 2 lune retter og/eller grød. En sjov hændelse om fredagen var, at der stod store fade med brasede flødekartofler og lige så med noget, der lignede brun sovs. Mange danskere øste rigeligt op af begge del i en dyb tallerken. Jeg spurgte flere om de vidste, hvad de havde gang i.

Minerydningskampvogn LEO 2 R

20

3/2013

Snart fandt de ud af, at den ”brune” sovs var chokoladesuppe og latteren ville ingen ende tage. Til frokost og aften kunne man få hjemmelavet hvidtøl i forskellige udgaver, sød og tynd. Kransenedlæggelse ved mindesmærket Dagen efter gik formiddagen bl.a. med filmforevisning om Finlands befrielse inden eftermiddagen blev indledt med fælles flaghejsning under afsyngning af det enkelte lands nationalmelodi og nedlæggelse af en krans ved et mindesmærke på kasernen. Feltprovsten sluttede af med en andagt. En repræsentant for Forsvarsministeriet samt chefen for Brigaden, brigadegeneral Timo Kivinen åbnede stævnet.

Guiden med erindringsmedaljen

Alle ca. 170 deltagere kørte så til Kouvola, hvor der under musikledsagelse marcheredes til et mindesmærke for faldne under verdenskrigen. Her nedlagde delegationerne i fællesskab en krans. Så var det tid for modtagelse på byens rådhus ved borgmesteren, hvor der blev budt på forfriskninger og lidt lækkert at spise. Aftenens bespisning foregik i kasernens cafeteria og bestod bl.a. af ærtesuppe og finske pandekager samt mørkt hvidtøl inden der var tid til tværkammeratligt samvær. Fredag Efter fælles flaghejsning på paradepladsen var det tid for en række forelæsninger om bl.a. - Nordisk samarbejde - Nordic Battle Group (NBG) - Forsvarsreformen i Finland - Försvarsutbildningsföreningen - Beredskabsförbandet og deres upgifter Efter mange timers teori på finsk, engelsk og skandinavisk blev det tid


for præsentation af en del af brigadens tunge ”isenkram”. Efter en afslappende dag blev det tid til at afvikle skydekonkurrencen. Denne gang på simulationsvåben (gevær og pistol). Alle delegationer fik mulighed for at overvære skydningerne, som blev gennemført i biografen. Resultatet blev, at Danmark vandt geværskydningen og den samlede skydning på to våben. Om aftenen kunne man se filmen ”Fremme i forreste linie” og/eller dyrke det kammeratlige samvær fra aftenen før. Lørdag Lørdagen blev indledt med fælles flaghejsning inden der blev holdinddeling på tværs af nationerne. To personer fra hvert land skulle på hvert hold udkæmpe formiddagens konkurrence. Der skulle gættes titlen på 15 militære musikstykker/populære marcher og anden musik. Alt afspillet på en bil. Derefter blev vi ledt ad en sti gennem et naturområde, hvor der skulle findes unaturlige ting for området. Der var bl.a. tale om minestrimmel, frisbee-kurve, plasticænder, mortergranater, tasker og anden beklædning. Vi blev herefter stillet over for afstandsbedømmelse over vand og op ad bakke. Ikke helt nemt med opgaven sidstnævnte, hvor flere hold bedømte alt for kort. Det blev fulgt op med en disciplin, hvor vi blev ført tilbage i tiden: Skydning med slangebøsse efter tomme dåser og pileskydning med pusterør. Let så det ud, men resultaterne viste noget andet. Efter en varm og hyggelig tur vendte vi hjem til kasernen for frokost og et kort hvil inden vi skulle vælge mellem en tur til Kouvola for indkøb eller et besøg i Repovesi Nationalpark med hængebroen Lapinsalmi, der gik over et vandløb. Over hængebroen Nationalparken var et meget naturskønt område, hvor vi ved afstigning fra bussen blev formanet om, at der kunne være meget varmt. Vi skulle drikke meget saftevand inden vi forlod bussen. Så ville vi gøre os fortjent til en øl på et senere tidspunkt.

Efter er travetur i området med granskov og bakker, nåede vi frem til hængebroen, som nok var i 15 meters højde. Hvis man bar pakket rygsæk, skulle der være mindst 10 meter mellem hver. Uden oppakning kunne man nøjes med fem. Højdeskræk var ingen fordel. Broen var 1,2 meter bred og med net til siderne på ca. 1,2 meter i højden. Når vi bevægede os over broen, kom der kraftige svingninger til siden samt op og ned. Vel ankommet til modsatte side, havde en lokal kammeratsforening arrangeret grill-plads, hvor der blev udleveret pølser og den lovede øl. Den værste fjende på denne tur var alle myggene, som syntes, at militært blod var at foretrække. Inden vi kørte tilbage til lejren blev der uddelt jetoner til deltagerne på det vindende hold fra formiddagens konkurrencer. Festbanketten Inden festbanketten i cafeteriet tildelte vores delegation (SJLR) foreningens erindringsmedalje til vores guide. Til festbanketten stillede alle i stiveste puds – med erhvervede ordner. Pigerne havde fundet deres flotte kjoler frem og var næsten ikke til at genkende. Ingen fra eget land måtte sidde ved siden af hinanden idet der var lagt farvede servietter for hvert land (Finland – hvid), (Danmark – rød), (Sverige – gul) og (Norge – blå). Menuen bestod af: Laks og hvidfisk med brød, salat og dressing. Helstegt roastbeef med sauce, kar-

Næstformanden på en “rystende” tur.

tofler og grøntsager. Ostekage med jordbær. Kaffe og cognac. Under spisningen underholdt et band af værnepligtige musikkere med populær musik. Der blev efter indstilling uddelt et hæderstegn fra de enkelte lande, idet f.eks. Danmark ikke måtte skænke til egne deltagere. Skydepræmierne blev også uddelt og ved det danske holds modtagelse af præmien for holdkonkurrencen sang de danske deltagere bl.a. nationalmelodien og ”Sejren er vor”. Aftenen sluttede med kammeratligt samvær og stort myggeangreb. Hjemrejsen Hjemrejsen søndag blev lang, idet vi først skulle med fly omkring kl. 1800. Der blev ca. 5 timer til sightseeing i Helsinki og vejret var med os. Tak til alle rejsefæller og nordiske kolleger for et godt stævne. Tak til den finske delegation for et varieret arrangement. Næste gang er planlagt til 2015 i Aalborg.

Den danske delegation på trappen ved rådhuset. 3/2013

21


50 års jubilæum – og venskab O. M. Kristensen og B. S. Jensen aftjente værnepligt ved SJLR i 1963, og er forblevet venner gennem mange år som reserveofficerer.

BEMÆRK Indkaldelsesårgange sluttende på 3 og 8: Jubilarstævnet 2013 er 14. september 2013.

O. M. Kristensen

Af MJ(R) Ove Møller Kristensen og KN(R) Bjarne Skov Jensen Mandag, den 4. september 1963 mødte Ove Møller Kristensen (568 904 eller O.M.) og Bjarne Skov Jensen (568 930 eller B.S.) op på Sjællandske Livregiments kaserne på Kastanievej i Slagelse sammen med 174 andre unge mænd. Klar til at påbegynde deres 16 måneders værnepligtsperiode ved 2 SRRKMP/ IIBTN/SJLR. Rekruttiden var 4 måneder og bød på mange nye oplevelser – specielt når man som vi begge for første gang havde forladt de hjemlige kødgryder. Vi havde begge denne sommer afsluttet studentereksamen fra henholdsvis Kalundborg og Slagelse Gymnasium. Nu stod den på dagligt 1.600 m morgenløb, eksercits, våbenlære, skydning, FUT og en masse andre nye discipliner.

Værnepligten forlænget Ko m p a g n i c h e f v a r k a pt a j n F. Andersen, næstekommanderende premierløjtnant P.E. Wiil og kommandobefalingsmand fenrik J.R. Poulsen. Skydelærer var den legendariske fenrik Svend Peter ”Fandengalemig” Randløv. Et særligt minde knytter sig til perioden: Den fredag aften den 22. november 1963, hvor vi i pudsekælderen hørte om mordet på præsident John F. Kennedy. Det gjorde et stærkt indtryk. Ved rekruttidens afslutning stod den på sergentskole. Dermed var værnepligten pludselig forøget til 24 måneder. O.M. kom til Infanteriets Befalingsskole på Kronborg (lette styrker), mens B.S. drog til Infanteriets Befalingsmandsskole i Sønderborg, hvor de tunge discipliner stod på dagsordenen: Dysekanoner, morterer, signaltjeneste m.fl. Kongens store tale Det blev 6 måneder med høj indlæringsaktivitet og med den første indsats inden for begrebet ledelse

B. S. Jensen

– et emne, som vi begge senere har haft megen interesse i og udbytte af at beskæftige os med. B.S. havde den særlige oplevelse at deltage i mindehøjtideligheden ved 100-årsdagen for Dybbøl. Alle sejl var sat til i et tredages arrangement med militærkommandoer på skanserne, soldaterforeninger, deltagelse af korvetten Flora, taler af Kong Frederik IX og statsminister Jens Otto Krag. En senere myte fortalte, at Jens Otto Krag med alle midler havde forsøgt at undgå, at Kong Frederik skulle holde tale. Man var bange for, at han skulle lade sig rive med af stemningen og skulle få sagt noget uhelddigt i forhold til Vesttyskland, med hvem man få år forinden havde opnået en god, gensidig forståelse om forholdene i grænseegnen. Nå, der skete heldigvis ikke noget. Fire måneders læsning På nedennævnte link, kan du allerede nu begynde at læse om aktiviteterne omkring regimentets 400 års dag i 2014:

www.ghr400.dk

IFBS SØ Jan. 1964 – De bistert udseende sergentelever fra 13. Trop på IFBS SØ .

22

3/2013

Med de tre vinkler på ærmet var vi begge nu klar til at påtage os ansvaret som gruppefører og instruktør. O.M. kom til garnisonstropskompagniet, der havde major(R) H. Christensen som chef og premierløjtnant(R) O.A. Hocke som næstkommanderende. B.S. vendte tilbage til specialrekrutkompagniet, hvor major I. Kragh var chef. Opholdet blev kort, idet B.S. 1. september 1964 kom på Infanteriets Reserveofficersskole på Gurrehus ved Helsingør.


Her forestod fire måneders arbejde med en del læsestof og taktiske øvelser i terrænet. B.S. var ikke særligt tilfreds med skoleledelsen og lærernes motiverende indsats, men det skulle overstås. Han vendte tilbage til SJLR 2. januar 1965. O.M. arriverede til løjtnantskolen 2 måneder senere og gennemførte uddannelsen sammen med blandt andre K. J. Nilausen. Skønne ungdom B.S.’ første tjeneste blev som delingsfører i en genindkaldelse af et mobiliseringskompagni i januar 1965, hvor han som nyslået løjtnant var yngste mand i kompagniet. Det fik han tydeligt demonstreret, da han under udrykningen skulle ligge i kantonnementsbivuak. Det indebar, at han som officer skulle have et værelse stillet til rådighed på den gård, hvor delingen var indkvarteret. Han henvendte sig til bondemanden med sit forehavende, hvortil bondemanden svarede, at det havde han godt forstået, men at han troede, at det var officer, der skulle komme! Skønne ungdom. Ølstrejke Efter genindkaldelsen flyttede B.S.

Peder Aalborgstuen Stedet hvor soldaten slapper af og hygger sig i godt kammeratskab Kig ind - åben hver tirsdag kl. 1830 - 2200 til STKMP/ELK på Svanemøllens Kaserne. O.M. havde en afstikker til Melby-lejren for oplæring af ingeniørrekrutter. Det var under ølstrejken, så den stod på Rød Erik. Efter Asserbo sluttede O.M. sig til B.S. med STKMP/ELK, hvor vi som delingsførere tilbragte den resterende del af vores værnepligtstid frem til 31. august 1965. Chef var her major W.A. Kliim og næstkommanderende igen premierløjtnant P. E. Wiil. Begge tegnede rådighedskontrakter, som gav mulighed for tjeneste i sommerperioder, hvilket var kærkomment som en god form for studiestøtte. O.M. gik på Polyteknisk Læreanstalt for at blive bygningsingeniør, mens B.S. læste jura på Københavns Universitet. Kontakten til SJLR bevaredes gen-

IFRES GU Sep. 1964 – De heller ikke særligt muntre løjtnantselever på IFRES.

nem genindkaldelser til forskellige mobiliseringsenheder som delingsfører og kompagnichef. O.M. blev major (R) og B.S. blev kaptajn (R). Karrierer og ferierejser De bånd, der således tidligt blev knyttet, forstærkedes og udbyggedes. Ikke alene deltog vi i hinandens familiebegivenheder, men nød også samværet med børnene, O.M. havde to drenge og B.S. en pige. Det førte også til, at vi i årenes løb har foretaget rigtig mange rejser sammen til bl.a. Paris, Toscana, Sicilien, Prag, Madrid, Barcelona, Vietnam og Thailand. Masser af skønne oplevelser. Arbejdsmæssigt går det hæld: O.M., der gennem en lang årrække var beskæftiget hos ISC Consulting Engineers med forskellige stålkonstruktioner og brobyggerier, arbejder fortsat hos Femern A/S med opgaver omkring den kommende Femern Tunnel. B.S. var i en årrække advokat og personalechef på De danske Sukkerfabrikker A/S. Ved en fusion i

1989 blev han koncernpersonaledirektør i Danisco A/S med ansvaret for den globale ledelsesudvikling i koncernen. De sidste 10 år inden pensionering i 2005 var han direktør for Danisco Seed. Ser frem til jubilæum Vi har begge forsøgt at bevare en beskeden tilknytning til forsvaret. Dels gennem den relativt nylige indmeldelse i SJLR Soldaterforening, dels gennem indmeldelse i Foreningen af Officerer uden for Aktiv Tjeneste (FOUAT) i København. Vi ser frem til at kunne deltage i festlighederne ved regimentets 400-årsdag i 2014 – i håbet om, at det ikke forglemmes, at det altså faktisk er SJLR, der har jubilæum. At GHR får æren, er en del af den historiske udvikling og derfor helt OK. Det har for os været interessant at betragte den veludviklede korpsånd, der hersker i GHR, noget som det aldrig blev muligt at etablere i SJLR formentlig på grund af regimentets specielle opgaver og spredte geografisk placering i Slagelse, Roskilde og København.

() 3/2013

23


Afs: Gardehusarregimentet, 4200 Slagelse

Magasinpost. Returneres ved varig adresseĂŚndring.

ID nummer 46336

www.stotvoresoldater.dk

Vi slutter op om vores soldater

B

Profile for Danske Gardehusarforeninger

Gardehusaren nr. 4, 2013  

Gardehusaren nr. 4, 2013

Gardehusaren nr. 4, 2013  

Gardehusaren nr. 4, 2013

Advertisement