Page 1

Gardehusaren Nr. 2 - April 2013

13. 책rgang


Indhold nr. 2 Regimentschefens leder...................................................3 Kampen mod kampvognene.............................................4 Mærketur: En smag af krig!...............................................6 DR-program gæster Gardehusarkasernen........................8 You’re in the Army now…..................................................9 Forsidebillede: Værnepligtige fra pagniet under kompagnimærketur.

Livkom-

Velkommen hjem ISAF 14................................................ 10 POMLT/ISAF 14 nedlægger krans for de faldne.............. 10 POMLT/ISAF 14 - parade i Holstebro................................ 11

Gardehusaren udgives af Gardehusarregimentet i samarbejde med Sjællandske Livregiments Soldaterforening og Danske Garde­­husarforeninger, hvis protektor er: Hans Kongelige Højhed Kronprinsen. Bladet fordeles til alt tjenstgørende personel ved Gardehusarregimentet og udsendes til alle medlemmer af Sjællandske Livregiments Soldaterforening og Gardehusarforeningerne i ind- og udland samt personel i international tjeneste. Redaktion: Kaptajn Nikolaj Lindberg, ansvarshavende redaktør Oberstløjtnant Knud Skafte, redaktør Silas Mortensen, Layouter Bladudvalg: Oberst Ib Hedegaard Sørensen Oberstløjtnant Knud Skafte Freddy Rasmussen Ole Bent Pedersen Helmer Christensen Hans-Erik Bonde Kaptajn Nikolaj Lindberg Silas Mortensen Redaktionens adresser Lokalstof: KN, Nikolaj Lindberg, SBH/KTO/PIO Tlf. 58 55 76 11 E-mail: ghr-gse14@mil.dk Redaktionens meninger må ikke tages som udtryk for regimentets officielle standpunkter. Ligesom redaktionen ikke behøver at dele den opfattelse, forfattere af de forskellige artikler giver udtryk for. Trykt oplag: 5000 Repro & tryk: Slagelsetryk Marketing ApS Bladet udkommer 6 gange årligt Annoncetegning: Slagelsetryk Marketing ApS Rosengade 7C, 4200 Slagelse Tlf.: 5853 0011, Fax: 5850 0163, Email: info@slagelsetryk.dk

1/I/GHR prøver at cope.................................................... 12 Afslutningen på en æra....................................................13 Hesteskadronen vandt i England.................................... 14 Generalforsamling i Løjtnantsforeningen....................... 14 Navnesider...................................................................... 15 Danske Gardehusarforeringer......................................... 16 Sjællandske Livregiments Soldaterforening....................22 Med rødder i Sjællandske Livregiment............................25 Møde i Torsdagsklubben.................................................26

Nogle få bemærkninger vedr. aflevering af materiale til bladet Billeder sendes som selvstændige filer, ikke indlejret i f.eks. et Worddokument. Send billederne i højest mulige opløsning. Husk at angive en billedtekst, så folk er klar over hvad de ser på billedet. Vedrørende selve artiklen, så husk at angive hvem forfatteren er, især når man fremsender artikler på andres vegne.

Deadlines for Gardehusaren i 2013 Juninummer: 3. maj Augustnummer: 14. juni Novembernummer: 4. oktober

Tjenesteblad for Gardehusarregimentet og foreningsblad for Sjællandske Livregiments Soldaterforening og Danske Gardehusarforeninger 2

2/2013


400 års jubilæet – planlægningen er godt på vej! Regimentets 400 års jubilæum nærmer sig med hastige skridt og planlægningen er godt på vej. Vi har netop fået godkendt vores Jubilæumsmedalje af Dronningen, så den sættes nu i produktion. Der er også forberedt en række andre husareffekter som løbetrøje, regimentsslips, jubilæumskalender, karaffel, stablebelt med metallukning i front samt andet, som sælges i forbindelse med de forskellige store aktiviteter. Lad mig lige nævne nogle af aktiviteterne i 2014: Vi starter året med at byde hold 16 hjem fra Afghanistan – jeg ved godt, det er tidligt at tale om det, men det er planen. Så er der en rideopvisning på Christiansborg Ridebane og en husarudstilling på Tøjhusmuseet d. 16. april. De aktiviteter er lagt, så vi også kan reklamere for jubilæet i København. Af de større aktiviteter kan jeg derudover nævne Pansertræffet den 24. august i vores øvelsesterræn. Der er lagt op til et static display og nogle rullende demonstrationer af regimentets panser, både nutidigt og gammelt. Vores Panser Veteran Køretøjsforening er drivkraften i dette arrangement, der også indeholder udenlandsk panser og deltagelse af fly m.m. Så er der Galla Horseshow i forlængelse af Åbent Hus den 13. september, hvor der er deltagelse af udenlandske enheder samt civile danske rideklubber. Der er også planlagt deltagelse fra Kongehuset, og forhåbentlig får vi prinsesse Nathalie at se til hest. På selve fødselsdagen den 17. november har Dronningen og Prinsgemalen givet tilsagn om at deltage. Vi starter dagen med gudstjeneste for hele regimentet, går derefter til Gardehusarkasernen og afholder parade efterfulgt af en udvidet reception med kongelig deltagelse og legatoverrækkelse til jer. Der er iværksat skrivning af regimentets historie, hvor vi bl.a. ønsker at beskrive vores indsats i Irak og Afghanistan. Vi har derfor fået tidligere udsendte med som bidragydere til bogen. Jeg ser meget frem til, at vi kan få dokumenteret vores indsats i Irak og Afghanistan i bogform med et godt dækkende billedmateriale. I øjeblikket arbejder vi med at få bogudgivelsen finansieret – det er ikke bare noget hæren betaler til. Der er flere aktiviteter, jeg ikke har omtalt, men som året skrider frem, vil vi trykke programmer og orientere mere i detaljen, så vi alle er klar til at fejre vores gamle regiment på behørig vis! RC

2/2013

3


1/I GHR deltog i november ved en øvelse i Oksbøl som sekundær øvelsestager. Det bød på en del overraskelser og uventede resultater. Af OKS T. Imfeld, 1. DEL 1/I/GHR Oksbøl Øvelsesterræn, uge 48: Med en styrke bestående af et kompagni PMV'er, en HRU deling, en motoriseret opklaringsdeling fra HJV og artilleristøtte skal vi bringe fjenden til standsning. Da fjendens to kampvognseskadroner, to panserinfanterikompagnier og ene spejderdeling gør det på papiret til en ikke helt fair kamp, men at stikke halen mellem benene er udelukket. Vi må bare kæmpe og sælge os selv så dyrt som muligt. Første stillingssæt Der er tre timer til fjenden begynder fremrykning mod vores første

Kampen mod kampvognene stillingssæt. Vi er heldige at have artilleriobservatørerne ved vores gruppe, så sammen observerer vi ud i området. Der går ikke lang tid, før vi får indsigt på fjendtlige kampvogne, der gemmer sig bag lavninger og bare venter på at komme frem og sprede død og ødelæggelse. Vi har dog fuldstændig styr på, hvor de er, da vi kan se antennerne på deres køretøjer. Da kampvognene vælger at køre i skydestilling er alt dette dog ligegyldigt. På en kilometers afstand kan vi ikke skyde igennem deres panser, så under utallige skudafgivelser fra deres kanoner trækker vi os tilbage til vores køretøjer og kører opsiddet til næste stilling for at fastholde ubetinget.

Under kamp fra stilling kan kombinationen af ventetid og vinterkulde være dræbende.

4

2/2013

PANIK! Næste stilling er lidt noget møg, for det vi har at skjule os i er lyng, buske og afskallede træer. Men vi gør vores bedste og fordeler os. Det blevet mørkt, fjenden kan være her når som helst, så muligheden for udbedring af stilling er ikke eksisterende. I mørket kan vi høre kampvognene på lang afstand, men vi kan ikke se dem. Jens og jeg har fundet en genial stilling bag et træ, og vi diskuterer livligt om afstanden til kampvognene: Jeg er sikker på de er inden for 200 meter. Lige pludselig ser vi gennem vores Night Vision Goggles (NVG) en kampvogn komme op fra en lavning 120 meter væk! PANIK! Jeg siger ”Kald den ind på radioen,” mens Jens råber ”Argh, den er lige ved siden af os nu, hvad helvede?!” Vi kigger på hinanden og råber i fællesskab: ”SKYD!!!” Jeg svinger mit lette maskingevær i retning af kampvognen og rammer et træ. Effekten af sammenstødet udebliver ikke: Støttebenene bliver slået af, natsigtet bliver slået skævt, og patronbåndet sætter sig i klemme. På fire sekunder erkender jeg skadernes omfang og råber et ynkeligt ”FEJL!”. Mens jeg, halvt grædende, halvt opgivende, leder efter støttebenene, sidder Jens og morer sig enormt. Han er dog også hjælpsom og tilbyder mig to pinde som støtteben. Mange tak… idiot. Heldigvis har resten af delingen også åbnet på kampvognen, og med to dysekanoner og to tunge maskingeværer er den blevet nedkæmpet. Resten af eskadronen kan dog derefter i ro og mag nedkæmpe hele vores kompagni på 1.500 meters afstand. Men vi slog først – en lille sejr. Artilleri over fjendens BSO Dagen efter er opgaven at snige sig ind på fjendens BSO med en delingspatrulje og det lykkes perfekt. Delingen sidder af køretøjerne på lang afstand og går derefter i halvanden time, inden vi støder på fjendens BSO. Vi har ikke gået en direkte rute, for ikke at afsløre noget over for


eventuelle fjendtlige overvågningsfly. Fra vores skjul cirka 300 meter fra fjendens BSO begynder artilleriobservatørerne at kalde ild ind. Denne type skydning vil normalt nedkæmpe 75 % af de styrker der var i BSO’et. Tilbagetrækningen til køretøjerne tager 10 minutter. Nu var der åbenbart ingen overvågningsfly… Spejderjagt På turen tilbage til vores eget BSO kører vi forbi en blå markeret spejderdeling, som har gjort holdt ved en gård. Det er der intet mærkeligt i, og de ænser nærmest ikke at vi kører forbi. Tilbage i BSO’et finder vi imidlertid ud af, at det er fjenden, så vi laver en centrumvending og sætter af sted efter dem. Ved gården sidder vi af køretøjerne, går ud på spredt orden og åbner ild mod spejderne, som alle går i panik og springer på deres egne køretøjer, med os løbende i hælene på dem. Efter 200 meter hvor det går op for os, at vi ikke kan indhente spejderbilerne til fods, kalder vi vores egne køretøjer frem. Vi sidder op og forfølger fjenden med den ene PMV, mens den anden forsøger at gå højre om fjenden. Krigsrov Spejderne er på flugt og over et par kilometer jager og skyder vi uhæmmet efter dem. Da de er sendt på flugt, trækker vi os tilbage til NK/ KMPs PMV, som vi havde med os i dette velkoordinerede angreb. Han holder vagt ved en af spejdernes Humvee’s som har sat sig fast, med en meget stille spejder siddende bag rattet. Vi sætter to mand i køretøjet sammen med spejderen, trækker ham fri og tager ham med til bataljonen, hvor vi gennemgår hans ting. Angrebet var en succes, vi har deres radiofrekvenser, finder et kort med kodepunk ter, og da vi ikke har meget ammunition tilbage, snupper vi lige 600 stk. 7,62mm, 800 stk. 12,7mm, 1000 stk. 5,56mm og 1 enkelt røghåndbombe. Dejligt hjertevarmende.

BEMÆRK Indkaldelsesårgange sluttende på 3 og 8: Jubilarstævnet 2013 er 14. september 2013.

Intet som udsigten af en solnedgang over øvelsesterrænet fra en PMV-rampe.

En kold og kort nat Efter ENDEX (End of Exercise) for denne del af øvelsen skal vi trække os tilbage til vores BSO, men vores ene PMV sættersig fast på vejen og taber det ene bælte. Vi kan ikke få den fri, og bjærgningen er først fremme kl. 01:00, så vi er først tilbage i Oksbøllejren 04:00, får tømt PMV’en og smidt tingene på den nye PMV. Vi kravler i posen 04:30, og står op igen klokken 06:30, hvor temperaturen er faldet til minus 8 grader. Vi skal skynde os tilbage for at modtage befaling til kamp fra stilling. The waiting game Vi sidder klar i stilling kl. 10:45, i slørede stående skyttehuller, med PMV’erne i fremskudte stillinger. Herefter er der bare tilbage at vente – og holde varmen i blæsevejr og med minus 5 graders celsius. Og vi venter. Og vetner. Først kl. 19:10 ankommer fjenden. Kampvognene stormer frem og vores køretøjer beskyder dem. Da kampvognene er 300 meter væk fra infanteriet kommer vi op fra hullerne og åbner med dysekanonerne. I den følgende syv minutters kampføling bliver vores stillinger på intet

tidspunkt beskudt af kampvognene, og vi kan i ro og mag nedkæmpe dem. Vi bliver dog alle sammen dømt døde og kampvognene har vundet en overlegen sejr, hvilket jo er forståelig, når man ikke kan se de infanterister, der igennem hele følingen skyder dem mere hullede end en schweizerost. Værd at vente på Tilbage i BSO’et er der ENDEX og klokken 20:00 sker det vi alle har set frem til: Vognen fra KFUM kommer, pølser og sodavand til alle. Det er øjeblikke som dette, der gør det værd at vente i 9 timer på fjenden. Efter en veloverstået øvelse, hvor vi har kæmpet med mandskabsmangel, nyt personel og andre problemer, har vi gennem hårdt arbejde og god ånd alligevel formået at have succeshistorier og levere et godt stykke arbejde. V i har og så lær t af øvelsen: I moderne krig er et våben som artilleri guld værd. De formåede gentagne gange at nedkæmpe kampvognene alene. Og hvis man skal have kamp fra stilling hele dagen, så husk meget mere tøj!

2/2013

5


Mærketur: En smag af krig!

Livkompagniets værnepligtige fik en intens oplevelse ud af deres mærketur, med stormangreb i uddannelsestrekanten og en våd tur gennem terrænet. Af SG Vestergaard, GF4/3DEL, LIVKMP, V/GHR Kaptajnen taler til kompagniet. Alle står med basis, hjelm og fuldt pakket rygsæk og ser frem til rekrutternes første øvelse. For nogle af os er det første gang, vi har værnepligtige på en øvelse. De har talt meget sammen om, hvad de kan forvente. Vi har bildt dem ind alt fra at de skal ud og sove i opvarmede shelters med feltsenge og madrasser, til at de vil komme til at være våde, sultne og vågne de næste tredive timer. Uvisheden gør dem en kende nervøse, men de er ved godt mod og ser frem til at prøve kræfter med BSO. Mange af dem har set på øvelseslisten, at de har fri mellem 2359 og 0001 - så lidt søvn kan de jo i værste fald få der, mener de. Fejlindlæring på første dag Dagen går med under visning i oprettelsen af beredskabsområdet, nærforsvar, nærsikring, posttjeneste, underbringelse og meget mere. Rekrutterne suger til sig, og på trods af enkelte forvirrede spørgsmål virker de til at have fået en forståelse for BSO, med alt hvad det indebærer. For befalingsmændenes vedkommende er det ren repetition, og mange af os tænker tilbage til vores første øvelse. "Det regnede uafbrudt første gang 6

2/2013

Hurtigt fremad i enkeltkolonne.

vi var ude!" Siger den ene. "Vores var flere dage og i minus tolv grader.", trumfer den anden. "De her forhold er jo fejlindlæring i forhold til en feltøvelse!" mener en tredje, dybt bekymret for delingens forståelse for den gennemsnitlige øvelse. Alle befalingsmændene er i hvert fald enige om at dette ene døgn i lækkert solskin er "no big deal". Rekrutterne opretter BSO indtil mørkefald, hvorefter undervisning i forplejning, felthygiejne samt feltmæssig vedligeholdelse, inden en afsluttende mørkedemo. Til angreb i Uddannelsestrekanten Næste morgen nedbrydes BSO'et, rekrutterne forplejer varmt og delingen gør klar til at forskyde. Efter

forskydningen samles delingen til instruks. Et tykt lag tåge omgiver lysningen vi står i. Geværskud høres i baggrunden. Delingen står i hestesko. Der er spændte blikke og nervøse grin. Fjenden har rendt kasernen over ende. Danske styrker er i ildkampe med fjenden og i gang med at rense kasernen. Delingen skal i høj hastighed bevæge sig så skjult som muligt fra øvelsesterræn til uddannelsestrekanten. Kaptajnen er til stede. Han vil føre tredje deling an: "Fremad fremad!" Løjtnanten er oppe foran. Delingen springer som en frem og stormer på enkeltkolonne efter officererne igennem frostbelagte siv. Støvler knaser mod frossen jord. Hurtige vejrtrækninger. Vi løber tæt sam-

Forcering af kældervindue under beskydning.


men. Delingen stormer ind af vinduerne i en bygning. Her har været ildkamp tidligere, og nogle af vores egne er sårede. Igennem mørket Rekrutterne bærer de sårede ned i kælderen og ud af kældervinduet, og vi fortsætter videre i løb til en rede for syge/sårede ved en container, hvor de sårede forsigtigt aflægges ude af den umiddelbare farezone. Delingen bliver hurtigt samlet, og vi er på farten igen. Oppe foran råbes der "ned i grøften!", og en efter en gentager forpustede rekrutter kommandoen hele vejen ned. Sekunder senere springer, glider, falder og skvatter vi enkeltvis og i små klumper ned i en grøft, og vader fremad med vand til knæene. Vandet trænger ned i støvlerne. Skridtene bliver kortere. Der gøres holdt oppe foran. Der opstår lidt forvirring, da kun de forreste kan se grunden til opholdet. "Sikring! Husk sikringen når vi står stille!" Geværløb farer hurtigt op i deres sikringsretninger, pegende op mod toppen af skrænterne på hver side af vandløbet. En gruppefører midt i kolonnen, tydeligvis irriteret over opholdet, maser sig fremad for at få indsigt. Grøften stopper, men vandløbet fortsætter, ind igennem et mørkt betonrør. En befalingsmand instruerer rekrutterne. En efter en slynger de deres våben om på ryggen, og begiver sig på alle fire ind i røret. En rekrut går i panik på vej ind og bliver straks flået tilbage ud af røret og beroliget af gruppefører tre: "Vi to kravler bare sammen igennem til sidst," siger han. Støvlerne er nu fuldstændigt fyldte med vand. Gruppefører fire, tydeligvis spændt, kigger grinende tilbage på sin gruppe, inden han kravler igennem. Bælgragende mørke, iskoldt vand til brystet, hurtige korte indåndinger. En lille evighed efter kan lys skimtes forude, og der åndes lettet op, da vi igen har himmel over hovedet og vader videre igennem vandet. Artilleri og gasgranater En gruppefører klatrer op ad skrænten og får udpeget marchretningen af løjtnanten, som derefter

En kammerat hjælpes ud af "Tyrens Røvhul".

stormer fremad. Vandet tynger os ned. Lommer, støvler og handsker er fyldt med vand, og vi er gennemblødte fra top til tå. Fødderne svømmer rundt, mens vi spurter videre. Henover mark, gennem skov, op og ned af stier, ned i vandløb og grøfter går det. En rekrut er faldet om på stien. En gruppefører griber fat i hans basis og hiver ham fremad. Pludseligt er kaptajnen ved deres side og opildner rekrutten gennem endnu nogle vandløb. Den forreste del af delingen gør holdt for at få de sidste med. I samme øjeblik delingen samles, hagler der artilleri og gasgranater ned omkring dem. Rekrutterne kaster

sig ned, og flår masken på. "Fortsæt! Efter gruppefører to!" Delingen springer frem. Igennem skov og over mark. Kasernen er nu synlig igennem maskens plastikøjne. Vejrtrækningen er tung, og delingen hiver efter vejret. Det allersidste stykke vej hanker rekrutterne op i bårer læsset med vand, og lunter det sidste stykke til målet. Gruppefører fire ankommer som første mand ved den bygning, der skal sikres, og vender sig om for at beordre delingen i 360 graders sikring rundt om målet. I samlet flok kommer delingen til bygningen. Vi er sikkert fremme – forreste rekrut bærer delingsflaget.

I enkeltkolonne gennem vandrende 2/2013

7


I en række udsendelser på DR, prøver Thomas Skov kræfter med forskellige sportsgrene. Turen er nu kommet til militær femkamp.

DR-program gæster Gardehusarkasernen

Af KN T. Munch, KTO/SBH Journalisten Thomas Skov og produktionsholdet fra DR forlagde tirsdag 19. februar til Gardehusarkasernen for at prøve kræfter med militær femkamp, som led i en programrække, hvor Thomas Skov prøver forskellige sportsgrene. Thomas Skov og hans gæst, Joakim Ingversen, blev iklædt og indlogeret hos de værnepligtige fra 1 HBUKMP. Om morgenen stod den på disciplinen forhindringsbane. Selv om banen var hård og ubarmhjertig, gik de til opgaven med højt humør.

De to sportsfolk blev støttet på bedste vis af to femkæmpere fra det militære landshold. Det eneste spørgsmål Thomas Skov havde før optagelserne gik i gang, var: ”Tror du jeg bliver øm i morgen?” Femkæmperen Nanna Lihn smilede bekræftende.

8

2/2013

Øverst: Optagelserne er i gang. Nanna byder velkommen til forhindringsbanen. Til venstre: Forsyningerne er i orden. Nederst: Passage af 5 meter stigen demonstreres.


You’re in the Army now… Mandag d. 4. Februar trådte 300 nye værnepligtige an ved Gardehusarkasernen, til fire måneders HBU.

Dagens første post: De værnepligtige skriver sig ind ved ankomstbordet.

Af KN N. Lindberg, KTO/SBH/PIO Mandag 4. februar var begyndelsen på en ny tilværelse for de 300 indkaldte værnepligtige ved Gardehusarregimentet. Ved V BTN og HESK var dagen afventet med spænding. Indkaldelsen er ligesom tidernes skiften på Gardehusarkasernen, hvor de store mængder af værnepligtige i henholdsvis februar og august måned fungerer som milepæle for tjenesten ved Regimentet. De unge rekrutter ved V BTN går et gennemarbejdet forløb i møde. Anført af motiverede og rutinerede førere, vil de over de næste fire måneder blive formet og uddannet – først til soldater og siden hen Gardehusarer. For de værnepligtige ved HESKs vedkommende venter 12 måneders værnepligt forude. Dette udfordrende år, anført af nogle af landets mest rutinerede undervisere, vil se dem blive uddannet som soldater og beredne Gardehusarer. Om 12 måneder vil de tilhøre en lille og eksklusiv klub af soldater, der har haft ansvaret for Majestætens beredne tjeneste. Der er personlige og faglige udfordringer forude – det bliver en prøvende og anderledes tid med hårdt arbejde og spænding.

Til højre: De værnepligtige prøver at få styr på personlige ejendele og det netop udleverede grej fra depotet. 2/2013

9


Velkommen hjem ISAF 14

Tidligt om morgenen 17. februar ankom POMLT ISAF-14 til Roskilde Lufthavn fra Afghanistan. Af KN T. Munch, KTO/SBH På trods af februar måneds kulde og tåge var Roskilde Lufthavn søndag morgen 17. februar rammen om en varm begivenhed. For de pårørende der var samlet, var det en længe

De forsamlede pårørende venter spændt på soldaternes ankomst.

ventet dag. POMLT ISAF-14, udsendt af GHR, returnerede fra 6 måneders mission i Afghanistan. Oberst Tommy M. Paulsen, Regimentschef for Gardehusarregimentet, modtog sine soldater på landingsbanen og takkede dem for deres indsats, inden soldaterne gik deres pårørende i møde. Med klap-

salver, smil, pift, omfavnelser og kys kunne soldaterne afslutte en fortrinlig indsats i deres pårørendes nærvær. Missionen er tilendebragt og Gardehusarregimentet udstrækker sin tak til alle soldater og pårørende for en fantastisk indsats og ønsker vores Gardehusarer velkommen hjem.

POMLT/ISAF 14 nedlægger krans for de faldne

Som traditionen byder, nedlagde POMLT/ISAF hold 14 i dag en krans ved Gardehusarregimentets mindesmærke for faldne. Regimentschefen og delingsfører premierløjtnant Mikkel Dalsø lagde kransen til ære for regimentets faldne. 10

2/2013

Efterfølgende bød obersten endnu engang velkommen hjem og mindede soldaterne om vigtigheden af det stykke arbejde de har udført i de seneste 6 måneder: ”Jeres mission vil altid være et minde

I tager med jer. Vær stolte af det. Tak for et godt stykke arbejde.” Fredag march og kontingentparade for hele ISAF hold 14 gennem Holstebro by, står den på akklimatisering og reintegration på Bornholm.


POMLT/ISAF 14 - parade i Holstebro

POMLT marcherer gennem centrum af Holstebro.

ISAF hold 14 takkede 15. februar af med march gennem Holstebro og parade i Gråkjær Arena Af KN T. Munch, KTO/SBH

Delingsfører Mikkel får styr på tropperne.

På vej ned ad gågaden. Modsatte side, nederst: Regimentschefen og premierløjtnant Mikkel Dalsø nedlægger en krans til ære for regimentets faldne.

POMLT fra GHR kørte 15. februar om morgen til Holstebro for at modtage byens hyldest. Der var sørget godt for soldater og pårørende i forbindelse med arrangementet. Efter underholdning og bespisning af alle, trådte hold 14 an til marchen gennem centrum af Holstebro. Efter taler af borgmester, chefen for Jyske Dragonregiment og det lokale medlem af forsvarsudvalget, gik turen gennem byen. Efterfølgende stod den på parade - lige-

ledes i Gråkjær Arena. Et værdigt punktum er hermed sat for ISAF hold 14.

FELTPRÆST Det er på Gardehusarkasernen muligt at træffe en feltpræst hver onsdag mellem kl. 10.30 og 11.30 Feltpræsten vil være at træffe i UV 14. 2/2013

11


1/I/GHR prøver at cope

Adventure Training 2012 for 1/I/ GHR blev til i et samarbejde med virksomheden To Cope. Formålet var at skabe en dag med fysisk pres, tværgående samarbejde og test af soldatens mod. Af PL Mikkel Søholm Med tung transport fra Antvorskov Kaserne ankom kompagniet en december formiddag til Refshaleøen og B&W's tidligere værftsanlæg på Amager. Dette område dannede rammen for kompagniets Adventure Training resten af dagen. Kompagniet blev ved ankomst opdelt i tre grupper på tværs af organisatoriske delinger og grupper/sektioner. Herefter fulgte en tre-turnus med følgende indhold:

Double dare: To personer i 35 meters højde skal på line nå den modsatte side.

A) Indendørs samarbejdsøvelser under vanskelige og udfordrende vilkår B) Indendørs infanteri arbejde (paintball). C) Udendørs samarbejdsøvelser i Bobcat; et noget ukendt køretøj for de fleste soldater. Især de indendørs samarbejdsøvelser, med udfordringer i højden, gav soldaterne mange og forskelligartede oplevelser. Et af flere formål med dagen var at få sk abt et sammenhold på tværs af delingerne og på tværs af gruppe/ sektion. Det lykkedes rigtig godt

Soldaterne arbejder intenst sammen på Jacobstigen.

12

2/2013

med de mange opgaver, som var meget fysisk betonede. En lang, til tider kold, men supergod dag afsluttedes med, at tung transport bragte soldaterne tilbage til Antvorskov Kaserne, hvor der var planlagt et socialt arrangement i form af kompagniets julefrokost.

Stor ros til To Cope som stod for den praktiske gennemførelse af dagen.

Planken ud, 10 meter op og udspring for at fange trapezen.


Afslutningen på en æra

Værd at vide Åbningstider Regimentets kontorer: Mandag - fredag: 0800 -1500 Reception: Mandag - torsdag: 0730 - 1500 Fredag: 0730 - 1430 Cafeteria: Mandag - torsdag: Fredag:

0600 - 1015 1100 - 1315 1430 - 1830 0600 - 0930 1100 - 1300

LSE-Linneddepot: Mandag og torsdag: 0645 - 0800 Miljøgården: Mandag: 0700 - 0900 Tirsdag: 0700 - 0900 1230 - 1300 Onsdag: Lukket Torsdag: 0700 - 0900 1230 - 1300 Fredag 0700 - 0900 I særlige tilfælde uden for daglig åbningstid tlf. 2020 5603 Torsdag d. 21. marts lukkede Kamppausekompagniet på Gardehusarkasernen i Slagelse. Af KN N. Lindberg, KTO/SBH/PIO Den 21. marts, en smuk, men iskold torsdag morgen, stod 35 soldater fra Kamppausekompagniet klar til parade foran kompagnibygningen på Gardehusarkasernen. Anledningen var afslutningen på det projekt, der begyndte den 16. juni 2011, da GHR, HOK, FSU og FPT enedes om rammerne for oprettelsen af et kompagni til håndtering af fysisk og psykisk sårede soldater

Kompagniets kvartermærke leveres tilbage til Regimentschef, Oberst Tommy M. Paulsen.

på Gardehusarkasernen i Slagelse. Regimentschef, Oberst Tommy M. Paulsen takkede kompagniet og dets chef, KN Lasse Galsgaard, for indsatsen for vores sårede soldater over de forgangne 20 måneder. Obersten forsikrede de forsamlede om, at Hæren fortsat vil håndtere reintegrationen af sine sårede soldater samvittighedsfuldt, og lod derefter enheden lukke officielt med tilbageleveringen af kompagniets kvartermærke.

KØR/ELM SLA: Mandag - fredag:

0700 - 1500

Munderingsdepot: Mandag - tirsdag: Onsdag Torsdag - fredag:

0700 - 0730 0800 - 1300 Lukket 0700 - 0730 0800 - 1300

Afleverings af mundering: Mandag - fredag: 0700 - 1430 Efter aftale Galladepot: Mandag - fredag:

0700 - 1430 Efter aftale

Indkøber: Mandag - fredag

0700 - 1430

Ammunition: Mandag - fredag: 0700 - 1430 Efter aftale Service: Messer, møntvask, mønttelefoner findes i centerbygningen. Taxa: Slagelse Taxa tlf. 58 53 53 53 afhenter gerne på kasernen. Bus: Busrute 310 direkte mellem stationen og kasernen. Stoppested v. forhindringsbanen. Busruterne 30, 31 og 88 stoppested på Næstvedvej ved kasernens indkørsel. 2/2013

13


Hesteskadronen vandt i England

Generalforsamling i Løjtnantsforeningen

Af KN T. Munch, KTO/SBH

Den stolte vinder. Tina Askebjerg Madsen med præmiesadel og vandrepokal.

Af MJ C. P. de Renouard, CHEF, HESK Torsdag den 31. januar blev der traditionen tro afholdt den årlige nationale sadelmagerkonkurrence i Saddlers Hall i England. Her dyster deltagerne, fra lærlinge til selvstændige, i forskellige klasser, om at lave det bedste stykke sadelmagerarbejde. De forskellige effekter bliver sendt til Saddlers Hall to dage inden selve konkurrencen. Her bliver de bedømt af et ekspertpanel, hvorefter de bliver sat op til fremvisning på selve nomineringsdagen. Selve konkurrenceaftenen forløber med, at der uddeles diverse legater, priser og pokaler. Hesteskadronens sadelmagerlærling, Tina Askebjerg Madsen, som til dagligt er i lære ved eskadronens sadelmager Jan Guldborg Jensen, vandt klasse 10 med sin dygtigt forarbejdede kombinationssadel. Tina modtog desuden den eftertragtede vandrepokal for bedste stykke håndværk blandt alle lærlinge, som deltog ved konkurrencen.

Fredag d. 1. marts afholdt Løjtnantsforeningen ved Gardehusarregimentet sin 133. generalforsamling. Traditionen byder at den hvert andet år afholdes i Danmark og hver andet år afholdes i udlandet. I år var den således henlagt til Kastellet - i Bageriet. Der var rekordstor deltagelse med 54 løjtnanter (yngre officerer af

Fællesbillede inden gallamiddagen.

graderne sekondløjtnant, løjtnant, premierløjtnant samt kaptajner under 45). Efter generalforsamlingen var der dækket op til gallamiddag. Der var musiceren fra Hesteskadronens Trompeterkorps, Damernes Tale, Hestens Tale samt taler fra Livgardens og Ritmesterforeningens repræsentanter.

Generalforsamlingen i Bageriet.

Peder Aalborgstuen Stedet hvor soldaten slapper af og hygger sig i godt kammeratskab Kig ind - åben hver tirsdag kl. 1830 - 2200 14

2/2013

Hesteskadronens Trompeterkorps underholder.


Navnenyt Nye reserveofficerer og befalingsmænd til uddannelsesbataljonen

Chefen gav et par formanende ord og gode råd om den forestående tjeneste til uddannelsesbataljonens nye reserveofficerer og befalingsmænd. Han slog fast, at kvalitet i uddannelsen og god mandskabsbehandling skal have højeste prioritet.

Pension efter lang og god tjeneste

Med ordene "gå foran som det gode eksempel og det vil gå jer godt", slap Chefen sine nye reserveofficerer og befalingsmænd løs på uddannelsen af et nyt hold husarer.

Ad to omgange blev uddannelsesbataljonens nytilgåede reserveofficerer og befalingsmænd fremstillet for Regimentschefen.

Udnævnelse til LT

Medaljeoverrækkelse for International Tjeneste

Oberst T. M. Paulsen med LT-R Patrick Wulff Jacobsen.

Oberst T. M. Paulsen og Seniorsergent Kim Rene Karlsson. (Foto: Allan Steensen)

Oberst T. M. Paulsen med overkonstabel-1 Kim Eg Thygesen og familie. (Foto: Allan Steensen)

Seniorsergent Kim Rene Karlsson pensioneres med udgangen af februar 2013, Kim René Karlsson er til daglig kommandobefalingsmand ved køreskole Sjælland på Gardehusarkasernen.

Fredag den 22. februar 2013 modtog ovekonstabel af førstegrad Kim Eg Thygesen Forsvarets Medalje for International Tjeneste, Afghanistan 2010 med patent og motivation på regimentchefens kontor.

Onsdag 30. januar 2013 blev SL Patrick Wulff Jacobsen 1/V/GHR hidkaldt til Regimentschefens kontor for at blive udnævnt til løjtnant. Chefen lykønskede løjtnant Jacobsen med den nye grad og ønskede ham held og lykke fremefter. Med den ekstra stjerne træder løjtnant Jacobsen ud af sin periode som ung reserveofficer, og ind i de rutinerede reserveofficerers rækker i graden som LT-R. 2/2013

15


Danske Gardehusarforeninger

Tillykke I anledning af Danske Gardehusarforeningers protektor Hans Kongelige Højhed Kronprins Frederiks fødselsdag den 26.maj, bringer Danske Gardehusarforeninger vore hjerteligste lykønskninger

Præsidiet indkalder til repræsentantskabsmøde Lørdag den 4. maj 2013 kl.0900 I Borgerforeningens Hus, Nørrevoldgade 63, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Præsidenten byder velkommen 2. Valg af dirigent 3. Valg af 2 stemmetællere 4. Præsidenten aflægger Præsidiets beretning 5. Hovedkassereren fremlægger det reviderede regnskab, herunder redegørelse for Gardehusarens og fondes økonomi og foreslår kon¬tingent til godkendelse for DGHF 6. Behandling af indkomne forslag 7. Valg af vicepræsident i ulige år 8. Valg af sekretær i ulige år 9. Valg af 2 interne revisorer 10. Fastsættelse af sted og dato for næste repræsentantskabsmøde 11. Valg af delegerede til Danske Soldaterforeningers Landsraad 12. Eventuelt Forslag, der ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet skal være Præsidiet skriftligt i hænde jf. lovene. Alle afgørelser og afstemninger jf. lovene.

16

2/2013

Dagens program: Kl. 0900-0955 Morgenbuffet Kl. 1000 Samling og velkomst ved formanden for Garde¬husarforeningen Fyns Stift, John Brauer Kl. 1020 Afgang ledsager-tur Kl. 1030 Repræsentantskabsmøde Kl. 1230-1500 Frokostbuffet Deltagerpris kr. 295,- pr. person (incl. morgenbuffet og frokostbuffet m. 1 øl eller 1 vand) Tilmelding: Bindende tilmelding senest fredag den 12. april ved indbetaling til: Danske Bank Reg.nr. 1551 Konto 0009207201 Overnatning: Muligheder for overnatning eks.: Nyborg Strand: www.nyborgstrand. dk, tlf. nr. 65 31 31 31 eller Villa Gulle: www.villa-gulle.dk, tlf. nr. 65 30 11 88

Gardehusarforeningen København Bowling Mandag den 18. februar afholdt vi den årlige bowlingaften. Her kårede vi årets bowlingmestre, herre og dame. Det var som sædvanlig på bowlingcentret i Tårnby. Stedet har skiftet navn og hedder nu Lanes and Lounges, og kvaliteten af både baner og mad er blevet væsentlig forbedret. Vi spiste som traditionen byder stegt flæsk og persillesovs. Maden var fortrinlig, og vi havde en rigtig hyggelig aften. Der var 10 deltagere, og resultatet var følgende: Bowlingkonge 2013: GH Skodsborg, Ib Andersen (7. år i træk)

Nr. 2 GH Klintholm, Ole Jacobsen Nr. 3 Hans Chr. Nielsen Nr. 4 GH Ferritslev, Arne Pedersen Nr. 5 GH Værløse, Jens Rønholt Hansen Nr. 6 GH Dansborg, Joe B. Hansen Resultat for damer: Vinder 2013, Else Jacobsen Nr. 2 Rita Andersen Nr. 3 Hanne Hansen Nr. 4 Merete Nielsen Bestyrelsen

Gardehusarforeningen Frederiksborg Amt Generalforsamlingen 2013 Den 20. februar afholdtes den årlige generalforsamling på ”Hasta la Vista”, Falkevej i Hillerød. Inden generalforsamlingen serveredes krebinetter i fad med tilbehør kl. 1800. Der deltog 16 i spisningen og inden generalforsamlingen begyndte, var yderligere 2 mødt frem, således at 18 deltog i generalforsamlingen, der startede kl. 1930. Kaj Andersen førte indledningsvis fanen ind til tonerne af Fanemarchen, derefter udbragtes et trefoldigt leve for Dronning Margrethe den II af Danmark. Herefter mindedes man, med 2 minutters stilhed, gardehusarerne 149283/52 ”Dronningmølle”Henning Hansen og 609/45 ”Esbønderup” David Vestring Sørensen. Æret være deres minde.

Fire af foreningens medlemmer fik uddelt hæderstegn for medlemskab af foreningen.


Heref ter uddelte formanden hæderstegn til 4 fremmødte: Årgang 77 ”Birkerød” Lars Søndergaard Nielsen 10 år, 408460/59” Skævinge” Jens P. H. Mikkelsen 50 år, 214119/54 ”Frederiksværk” Jørgen Bech 50 år og 149099/52 ”Slangerup” Poul Schjellerup” 60 år. Herefter kunne den egentlige generalforsamling tage sin begyndelse, og som dirigent valgtes 409319/59 ”Kokkedal” Svend-Erik Pedersen, og han gav straks ordet videre til formanden 778785/68 ”Hjembæk” Jan van Deurs, der gav en udførlig beretning over det forgangne års begivenheder, hvoraf foreningens 100 års jubilæum med deraf følgende jubilæumsfest på Skævinge Kro, ubetinget nok var den største begivenhed. Formandens beretning blev enstemmigt vedtaget og det samme blev regnskabet, der fremlagdes af kassereren Jørgen Bech. På valg til bestyrelsen var Jan van Deurs, Arne Christensen og Carsten Møller Olsen. De to førstnævnte blev genvalgt, medens Carsten Møller Olsen ikke ønskede genvalg og blev erstattet af 736693/67 ”Herlufsholm” Peter Madsen. Der vedtoges et par vedtægtsændringer, hvorefter bestyrelsen er på 9 medlemmer, mod før 11, og at bestyrelsesmedlemmer ikke mere er kontingentfri. Under eventuelt blev der foreslået et samarbejde med andre soldaterforeninger, f.eks. fugleskydning. Det var så slut på generalforsamlingen, og dirigenten gav ordet til formanden, som sluttede generalforsamlingen, og fanen førtes ud.

Husar 736693/67 "Herlufsholm", Peter Madsen som blev nyvalgt til bestyrelsen.

Kommende arrangementer (Noter venligst i kalenderen.) 9. juni Forsvarets dag på Kronborg March med faner fra torvet i Helsingør til Kronborg sammen med andre soldaterforeninger. Her vil traditionen tro være foredrag og underholdning samt musik i Riddersalen med efterfølgende spisning i kasematten. Tilmelding senest 8 dage før til Jan van Deurs på 4913 4958 eller Jørgen Bech på 4772 1847. 16. juni Fugleskydning Kl.1000 samme sted som sidste år (Birkerød Skytteforening, Tornevangsvej 112 i Birkerød). I år vil der være et par nye interessante aktiviteter. 1. september Besøg på Fredensborg Slot Kl. 1000, hvor slotsforvalteren, kammerherre, oberst Kidde-Hansen vil vise os rundt. OBS: max 30 deltagere. Arne Christensen Poul Schjellerup

Gardehusarforeningen for Næstved og Omegn Generalforsamlingen 27.februar 2013 Dagsorden: 1) Valg af dirigent. 2) Valg af 2 stemmetællere. 3) Formandens beretning. 4) Kassereren fremlægger det reviderede regnskab. 5) Fastsættelse af kontingent. 6) Indkomne forslag. 7) Valg til bestyrelsen. A. Formand: Johannes Christoffersen (Villig til genvalg i 2 år). B. Bestyrelsesmedlem: Leif Nielsen (Villig til genvalg i 2 år). C. Bestyrelsesmedlem: Henrik J. Berg (Villig til genvalg i 2 år). D. 2. Bestyrelsessuppleant: Günter Martens og Jørgen Evang. (1 år). E. Bilagskontrollant: Flemming Fischer (Villig til genvalg i 2 år). F. Bilagskontrollantsuppleant: 1 år.

(Nyvalg). 8) Eventuelt: Herunder uddeling af hæderstegn. Formand: Johannes Christoffersen bød velkommen og foreslog Freddy Rasmussen som dirigent. Ad 1. Freddy Rasmussen blev valgt som dirigent. Generalforsamlingen var lovligt indvarslet. Ad 2. Flemming Fisher og Frits Petersen blev valgt som stemmetællere. Ad 3. Johannes Christoffersen (JC) aflagde beretning på bestyrelsens vegne. JC fremhævede, at vi igen i år havde et godt fremmøde. (28 deltagere). Vi har gennemført flere arrangementer i det forgangne år. Der har været deltagelse i præsidiemødet, jubilarstævnet (Som i år bliver den 14.09). Der har været julebowling med stor deltagelse. Sommerudflugten, der gik til Køge Miniby med efterfølgende spisning i ”Malerklemmen” ved Borup, var igen i år en stor succes, ikke mindst på grund af fællestransport i bus. Der arbejdes pt. igen på en spændende sommerudflugt. Flere muligheder er åbne. Der er løbende en åben debat om bladets fremtid, men der arbejdes på at skaffe den samme høje kvalitet, helst til en lavere pris. Portoen er desværre en stor post med 1/3 af de samlede udgifter. JC henledte opmærksomheden på vores nye hjemmeside: www.ghfnaestved.qsite.dk og sluttede med at gøre opmærksom på de kommende jubilæer: GHR 400 år i 2014 og GHF-Næstved 75 år den 1. september 2015. Fo r m a n d e n s b e r e t n i n g b l e v enstemmigt vedtaget. Ad 4. Kasserer Hans Thorsen fremlagde et yderst fyldestgørende regnskab, der efter gennemgangen enstemmigt blev godkendt med applaus. Ad 5. Fastsættelse af kontingent. Medlemstallet ved årsskiftet er 199. Kon2/2013

17

()


tingentet fastsættes til kr.240,00 pr. år, som i fremtiden opkræves af hovedkassereren for DGHF. Ad 6. Der var ikke indkommet forslag. Ad 7. A. Johannes Christoffersen blev genvalgt. B. Leif Nielsen blev genvalgt. C. Henrik J. Berg blev genvalgt. D. Günter Martens og Jørgen Evang blev genvalgt. (1år). E. Flemming Fischer blev genvalgt. (2 år). F. Ib Skourup Larsen blev valgt som bilagskontrollantsuppleant. (1 år).

skulle gerne være mindst 20. Vi mødes i Bowlingcentret i Vordingborg kl. 1745, så vi er klar til at bowle kl. 1800 – 1900. Efter spillet er der spisning. Pris ca.kr.190,00 incl. bowling men ekscl. drikkevarer. Af hensyn til baner og spisning beder vi om tilmelding på tlf. 5581 6111 - 2041 0711 og 5581 6311 / 2523 1114 senest søndag den 5. maj. Er der nogle, som ikke er med til bowle, er de selvfølgelig meget velkomne til at være med til spisningen. Med ønsket om et rart forår, sender vi de bedste husarhilsner til jer alle. Bestyrelsen

Ad 8. Vi mindedes de kammerater, der var draget til Ryes Brigade med respekt. Herefter blev der tildelt hæderstegn til de fremmødte jubilarer. Mogens Kristensen (MK) havde nogle generelle bemærkninger og spørgsmål: MK synes, at man skal fastholde traditionen med at mindet om de kammerater, der er gået bort i årets løb lægges i starten af formandens beretning. MK bemærkede også, at der havde været ringe dækning i pressen af faneborgen i Karrebæksminde ved regentparrets besøg i Næstved. Der var også en debat om prisen for deltagelse i Jubilarstævnet. Formanden vil tage spørgsmålet op med regimentet. Den tidligere aktivitetskalender erstattes i fremtiden med oplysninger i Gardehusaren og vores nye lokale hjemmeside. Formanden afsluttede generalforsamlingen og takkede for det store fremmøde. Referat Sekretær Henrik J. Berg

Gardehusarforeningen for Møn og Sydsjælland Bowling Bestyrelsen har tilrettelagt Bowlingaften torsdag den 16. maj. Vi håber på god tilslutning. Der 18

2/2013

Gardehusarforeningen Jylland Sommerudflugt Selv om det er koldt udenfor endnu, er vi ved at planlægge en sommerudflugt ud i det blå. Sæt kryds i kalenderen lørdag den 29.juni. Vi vil køre en tur om Ringkøbing Fjord og stoppe nogle steder på vejen. Vi håber, at vejret er med os, så det er bare med at få fyldt bilen op med medlemmer og diesel /benzin. Vi håber vi ses. Turledere Niels Chr. Stræde /Holger Nygård. Vi vil gerne have, at I sender jeres E-mail ,så vi kan komme hurtigere i kontakt med jer, da bladet fra 2014 kun kommer 4 gange om året. PBV Tage Hansen

Gardehusarforeningen Sydjylland Generalforsamlingen 2013 Når disse linjer læses er den ordinære generalforsamling afviklet. Referat fra generalforsamlingen vil kunne læses i næste udgave. 70 års Jubilar: Den 8. februar kunne vort medlem, Jørgen Finnemann fejre sin 90 års fødselsdag. Repræsentanter fra Gardehusarforeningen Sydjylland med Hans Juhler og Andreas Bjerregård gæstede

Jørgen Finnemann, 90 års fødselar og 70 års jubilar.

Finnemann i hjemmet på gården Højvang ved Fjelstrup for at gratulere med den runde fødselsdag. Samtidig kunne Finnemann glæde sig over at modtage Danske Gardehusarforenings 70 års tegn. Finnemann, indkaldt i 1942 som husar 436 / ”Fjelstrup”, meldte sig ind i Gardehusarforeningen Næstved i 1943. Da Gardehusarforeningen Sydjylland blev stiftet i 1998, var det naturligt for PL(R) Finnemann at blive overflyttet til den nye forening. Kommende arrangementer Onsdag den 10. april Kl.1800 arrangerer foreningen et guidet virksomhedsbesøg til Flensburger Brauerei. Vi får en rundvisning af en dansk talende guide i det gamle bryghus, som i år kan fejre sit 125 års jubilæum. Efterfølgende får vi serveret et let måltid sammen med husets produkter. Varighed ca.tre timer. Pris kr.100,00. Tilmelding er nødvendig senest den 1.april til formanden, 7444 1458/ 2746 9226 bock@bbsyd.dk. Søndag den 29.september Heldagstur til Hengstparade i Celle. Se programmet på foreningens hjemmeside eller foreningens Facebookside. Vi sender gerne et program, om dette måtte ønskes. Prisen for turen inkl. bus og entré og pladsreservation på overdækket tribune er kr.500,00 som indbetales på foreningens konto Reg. nr 8060 konto nr. 115572 ved bindende tilmelding til formanden på telefon 2746 9226 eller bock@bbsyd.dk inden den 1. maj. Der gøres opmærksom på, at der stadig er ledige pladser. Fanedeltagelse

()


Foreningens fane vil være repræsenteret ved højtideligheden i Søgaard den 9. april. Den 18. april ved Dybbøl i anledning af 149 årsdagen for stormen på Dybbøl Skanser. Husk, at når du besøger Gardehusarforeningens hjemmeside www. danskegardehusarforeninger.dk og går ind på vores arrangementskalender, er du altid opdateret. Med de bedste husarhilsner PBV Carl Jürgen Bock

MÆRKEDAGE Optagelse til denne rubrik fortages af de respektive foreninger

Gardehusarforeningen København 17.april – 70 år Gardehusar 564924/63 ”Ebberup” Erik Henry Nielsen Lyngholmvej 7 A 2720 Vanløse 3.maj – 90 år Gardehusar 518/45 ”Tårnby” Kurt Cornelius Henriksen Tømmerupvej 265 2791 Dragør 18.maj – 60 år Gardehusar årg.73 ”Albertslund” Jørn Castrup Jørgensen Carl Langes Vej 4 2500 Valby’’ 28.maj – 60 år Gardehusar årg.73 ”Elev” Jørgen Konge Bryggervangen 72, st.th. 2100 København Ø 2.juni – 85 år Gardehusar 4576/49 ”Horbelev” Knud Rasmusen Stærevænget 31 2791 Dragør 8.juni – 70 år Gardehusar 531809/62 ”Saltholm” Bent Bergquist Dommerstigen 4, st.tv. 4300 Holbæk

Gardehusarafdeling Frederiksborg Amt

14.april – 75 år Gardehusar 338553/57 ”Rebild” Jørgen Jensen Østre Alle 31 B 3250 Gilleleje 5.maj – 60 år Gardehusar 290353/73 ”Lynæs” Per Larsen St.Karlsmindevej 1 3390 Hundested 19.maj – 70 år Gardehusar 531486/62 ”Torup” Peter Dam Nielsen Hågendrupvej 45 Dyssekilde 3370 Melby

1.juni – 90 år Gardehusar 191/45 ”Dråby” Jørgen Bendikssen Bavnager 9 B 3310 Ølsted

Gardehusarafdeling Gl. Roskilde Amt

Gardehusar 178970/53 ”Kyse” Poul Rasmussen Johanne Korchsvej 13 4700 Næstved 11.maj – 80 år Gardehusar 179209/53 ”Lejre” Johannes Christoffersen Hjultorv 18, 3.th. 4700 Næstved 18.maj – 75 år Gardehusar 338629/57 P.Snedgård Holløsevej 5 4160 Herlufmagle 27.maj – 90 år Gardehusar årg.45 ”Bagsværd” Torben Neergaard Engelsted Solhøj 20, 1-2 7323 Give 31.maj – 80 år Gardehusar 179016/53 ”Ringsted” Esben Tue Christensen Ømarksvej 112 Høm 4100 Ringsted

1.maj – 90 år Gardehusar 447/42 ”Østrup” Bent Bækgaard Peder Haves Alle 6 Bolig 22 3600 Frederikssund

1.juni – 75 år Gardehusar årg.57 ”Bjærup” Poul Verner Hansen Slagelsevej 17 Flakkebjerg 4200 Slagelse

3.maj – 90 år Gardehusar 761/45 ”St.Maglehøj” Cornelius Gjertsen Dronning Sofies Vej 64 Lejl.102 4000 Roskilde

2.juni – 75 år Gardehusar 378041/58 ”Vallø” Aage Christoffersen Kildevej 2 4681 Herfølge

7.maj – 70 år Gardehusar 511344/61 ”Fredensborg” Jann Rünitz Rosenlyparken 103 2670 Greve

Gardehusarforeningen for Næstved og Omegn 25.april – 70 år Gardehusar årg.62 ”Ebeltoft” Ib Larsen Kildealle 22 Fensmark 4684 Holmegaard 10.maj – 80 år

Maribo Amts Gardehusarforeningen 19.maj – 75 år Gardehusar 338784/57 ”Søllested” Erling Jørgensen Degnealle 5 Tårs 4990 Sakskøbing 4.juni – 75 år Gardehusar 338678/57 ”Sørup” Percy Koch Nielsen Tranevej 22 4873 Væggerløse 6.juni – 80 år Gardehusar 149236/52 Peter V.Jacobsen

() 2/2013

19


Øllebøllevej 41 V.Ulslev 4894 Øster Ulslev SLAGELSE

NÆSTVED

6.juni – 75 år Gardehusar 338229//57 Hunseby” Egon Petersen Lucernevej 3 Hunseby 4930 Maribo

KORSØR

Gardehusarforeningen for Fyns Stift

Bredegade 14 · Slagelse Fax: 5853 4148 slagelse-butik@laasepartner.dk

www.laasepartner.dk

GRUS STEN MULD THOMAS JULL OLSEN LØNGGÅRDENS GRUSGRAV & VOGNMANDSFORRETNING SORØ CONTAINERTRANSPORT Løngvej 14 • 4180 Sorø Telefon: 5783 1854 Telefax: 5782 1854 www.tjo.dk • t j o @ t j o . d k

13.april – 70 år Gardehusar 531822/62 ”Spentrup” Knud Kirketerp-Møller Søvænget 2 5210 Odense NV 27.maj – 75 år Gardehusar 338246/57 ”Svanninge” Ernst Jørgensen Assensvej 459 5642 Millinge

Gardehusarforeningen Nordvestsjælland 19.april – 70 år Gardehusar 617162/64 ”Ganløse” Leif Jensen Gl.Løjtved Huse 12 4270 Svebølle

30.april – 80 år Gardehusar 149260/52 ”Vemb” Mogens Rørsgaard P.O.Pedersensvej 55 7500 Holstebro

Gardehusarforeningen Antvorskov 8.juni – 50 år Gardehusar årg.83 Stig Andersen Kjeld Abells Alle 3 4700 Næstved 2/2013

takker vi Gardehusarregimentet, Foreningen, og alle kammeraterne for venlige hilsener og lykønskninger 75 år Gardehusar 338663 ”Tisted” Kaj Bæk Glarbjergvej 76 8930 Randers NØ 75 år Gardehusar 338608/58 ”Holbøl” Johan Iversen Bultevej 5 Bøgesø 4700 Næstved 75 år Gardehusar 338239/57 ”Dannemare” Bøje Winther Rudbjergvej 6 4953 Vesterborg

DØDSFALD Gardehusar 0201/70 Poul Møller Ringgaden 1 Skovby 8464 Galten Æret være hans minde

Gardehusarforeningen Jylland 11.april – 80 år Gardehusar 179041/53 ”Borbjerg” Ole Chr.Olesen Prins Buris Vej 49 Mejdal 7500 Holstebro

20

VED MILPÆLEN

Redaktør: Oberstløjtnant Knud Skafte Krogen 12, 4700 Næstved Tlf.: 55 73 64 71 E-mail: knud.skafte@mail.dk (Foreningsstof og fødselsdagslister sendes til denne adresse). NB: Stof skal være redaktøren ihænde se side 2 for at blive bragt i næste nummer. Til- og framelding af medlemmer og "Gardehusaren" samt permanent adresseforandring sendes til: ghf@mail.tele.dk eller Danske Gardehusarforeninger, v/Freddy Rasmussen Banetoften 17, 4700 Næstved E-mail: freddyjr@mail.dk Foreningernes kontor: Kontoret kan kontaktes telefonisk alle onsdage kl. 1000-1200. Tlf. 55 78 77 60 eller www.danskegardehusarforeninger.dk


Adresseliste Præsidiet: Præsident: Oberst, Kammerherre Ib Hedegaard Sørensen, Fruerlund 22, 2850 Nærum, tlf. 45 80 11 34. E-mail: ibhso@mail.dk Vicepræsident: Hans Christian Nielsen, Sluphusvej 2, Herslev, 4000 Roskilde, tlf. 46 40 23 56. Email: stenbakkegaard@private.dk Hovedkasserer: Ole Bent Petersen, Tranebakken 97, 2635 Ishøj, tlf. 20 90 81 50. E-mail: ole@revi-net.dk Sekretær: Ditte Nonno - Nielsen, Borretoften 8, 4270 Høng, tlf. 26 28 85 50. E-mail: d_nonno_nielsen@hotmail.com Gardehusarforeningen København: Formand: Kjeld Aggelund, Vesterbrogade 101, 3., 1620 København V, tlf. 33 31 78 75. Kasserer: Ole Jacobsen, Vadum Allé 36, 2770 Kastrup, tlf. 32 51 21 97. E-mail: ole.jacobsen@mail.tele.dk Gardehusarforeningen Frederiksborg amt: Formand: Jan van Deurs, Dortevej 25, 3060 Espergærde, tlf. 4913 4958. E-mail: jvandeurs@stofanet.dk Kasserer: Jørgen Bech, Langs Skolen 20, 3300 Frederiksværk, tlf. 47 72 18 47. Gardehusarafdeling Gl. Roskilde amt: Kontaktperson: Leif Lund, Støden 30, 4000 Roskilde, tlf. 40 26 77 38. E-mail: leif.lund@youmail.dk Gardehusarforeningen for Frederikssund og omegn: Formand: John W. Hansen, Slangerup Overdrev 19, 3550 Slangerup, tlf. 47 33 44 08. E-mail: john-lise.hansen@privat.dk Kasserer: Kai Illemann, Skibbyvej 9, 4050 Skibby, tlf. 47 52 81 32. Gardehusarforeningen for Næstved og omegn: Formand: Johannes Christoffersen, Hjultorv 18, 3 th., 4700 Næstved, tlf. 55 44 30 55. E-mail: jc.jc@mail.dk Kasserer: Hans A. Thorsen, Kildevej 11, Rønnebæk, 4700 Næstved, tlf. 55 73 20 42. Maribo amts Gardehusarforening: Formand: Poul Roerholt, Kastanievej 14, 4990 Sakskøbing, tlf. 54 70 61 43. Email: mag@roerholt.dk Kasserer: Bent H. Johansen, Museumsgade 32, 4930 Maribo, tlf. 54 78 05 45. Gardehusarforeningen for Fyns Stift: Hjemmside: www.ghf-fyn.dk Formand: John Brauer, Krybilyparken 27, 5690 Tommerup, tlf. 20 31 86 32 og 27 88 00 79. E-mail: brauerjj@gmail.com Kasserer: Jørgen Wielandt, Gartnervænget 10, 5492 Vissenbjerg, tlf. 64 47 27 00. E-mail: wielandt@youseepost.dk Gardehusarforeningen Østsjælland: Formand: Lasse Dahl, Ingers Vej 32, 4653 Karise, tlf. 55 50 25 36. E-mail: ldhth@dahl.mail.dk Kasserer: Casper Dahl, Idagaards Allé 10, 4200 Slagelse, mobil 20 47 89 54. E-mail: casper@idagaard.dk Gardehusarforeningen for Møn og Sydsjælland: Formand: Per Mygind, Grønsundvej 27, 4780 Stege, tlf. 55 81 52 16. E-mail: epmyg@mail.dk Kasserer: Ole Bent Petersen, Baldersbækvej 2, 1, 2635 Ishøj, tlf. 20 90 81 50. E-mail: ole@revi-dan.dk Gardehusarforeningen Nordvestsjælland: Formand: Erik Jensen, Stigsager 46, Rørby, 4400 Kalundborg, tlf. 59 50 40 18. E-mail: erje@post3.tele.dk Kasserer: Henning Kristensen, Accasievej 1, 4490 Jerslev, tlf. 59 59 52 06. E-mail: hakasie@ka-net.dk Gardehusarforeningen Jylland: Formand: Tage Hansen, Skovbrynet 18, 8670 Låsby, tlf. 8695 1614, mobil 2134 3228. E-mail: tage@sport.dk Kasserer: Jens Simonsen, Højgaardsvej 5, 8983 Gjerlev, tlf. 8647 4510. Gardehusarforeningen Sydjylland: Formand: Carl Jürgen Bock, Skeldekobbel 20, Skelde, 6310 Broager, tlf. 74 44 14 58, mobil 27 46 92 26. E-mail: bock@bbsyd.dk Kasserer: Ejvind Pedersen, Bakkevej 11, Stubbæk, 6200 Aabenraa, tlf. 74 61 31 42, mobil 20 85 07 75. E-mail: iwin@mail.dk 2/2013

21


SJÆLLANDSKE LIVREGIMENT SOLDATERFORENING Stiftet den 25. november 1917. www.sjlr.dk Soldaterforeningerne er hæren bag hæren Formand

Næstformand/ Webmaster /Sekretær

Bestyrelsesmedlem

Helmer Christensen Vestensøvej 19, Lundforlund 4200 Slagelse Tlf. 5858 4255 / 4017 5664 E-mail: hvc1940@hotmail.com

Hans Erik Bonde H.P. Christensensvej 22 4180 Sorø Tlf. 2487 7382 E-mail: herab@stofanet.dk

Palle Piil Jensen Krænkerupvej 55, Havrebjerg 4200 Slagelse Mobil. 2623 5020 E-mail: ppiil@mail.dk

Kasserer

Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsessuppleant

Karsten V. Larsen Mosevej 2 4180 Sorø Tlf. 6172 5814 E-mail: karmedan@hotmail.com

Michael Rosenbæk Jasminvej 35 4200 Slagelse Mobil 2065 3480 mail@pejsehuset.dk

Niels Olsen Søborg Hovedgade 142A, 2. tv. 2860 Søborg Tlf. 3969 2234 / 2149 2214 E-mail: i-n@olsen.mail.dk

Indflydelse på bladets indhold

Mail-adresse til foreningen giver forbedret, hurtigere og billigere postgang

Vil du være med til at præge bladets indhold, er du velkommen til at tilkendegive over for webmaster, hvad du kunne tænke dig optaget. Du kan evt. tilsende webmaster et udkast til forskellige indlæg og gerne med billeder. I så fald bedes du kort beskrive tid, sted og handling på billedet. Send gerne billederne på særskilt mail i god opløsning eller med posten.

Vi nærmer os med hastige skridt 2014, hvor regimentet fylder 400 år. I den anledning vil vi forsøge at lave et medlemskartotek, hvor vi kan benytte mail-adressen til jer. Mange oplysninger om arrangementer i dette for os/Jer så markante år, skal distribueres og nogle med kort varsel. Det kan vi råde bod på, ved at sende elektroniske nyhedsbreve.

22

Motto: Tapper og Tro

2/2013

Derfor opfordrer vi til, at I straks indsender jeres mail-adresse til os på sjlr@stofanet.dk Vi er godt klar over, at ikke alle er på nettet. Til disse, vil vi sende nyhederne på anden vis. Skulle du komme i en situation, hvor du har været lidt hurtig med at kassere det flotte blad, som du modtager et antal gange om året, vil du fremover stadig kunne læse det på vores hjemmeside www.sjlr.dk


80 års dag i god stemning

Tillykke!

80 år 2.5.1933 Villy T. Rasmussen, Kærvej 18, 9850 Hirtshals 7.5.1933 Kaj Poulsen, Egebjergvej 49, 4500 Nykøbing F.

Af Hans-Erik Bonde En kold vinterdag, 27. januar 2013, var det på sin plads at fejre 80 års fødselsdag blandt familie, venner og bekendte. Det havde major Ivar Kragh sat sig for, ved at indkalde til Åbent Hus. Det var i øvrigt dagen, hvor han 80 år tidligere var kommet til verden. Det lille hus på Gallemarksvej i Næstved var i fl ere timer fyldt til bristepunktet, hvilket fortæller om majorens popularitet. Officerskolleger fra Sjællandske Livregiment og andre regimenter kan nikke genkendende til majorens lune og nævnes majorens KAMPSTADE i Officersmessen, er der ingen i tvivl: Pladsen var gennem mange år markeret ved en sølvplade i vindueskarmen.

Fødselaren flankeret af Gitte Kragh og Else Abildgaard Kragh, og nedenfor med datteren Hanne.

70 år 15.4.1943 Flemming Jensen, Blåhalsevej 6, Kongsmark, 4200 Slagelse 65 år 8.4.1948 John Benny Rasmussen, Strandboulevarden 36, 2. tv., 4800 Nykøbing F. 9.5.1948 Jan Passer, Tømmerupvej 266, 2791 Dragør 60 år 11.6.1953 Gunner E. Hansen, Fasanvej 4, 4250 Fuglebjerg 55 år 10.4.1958 Lars Brøgger Knudsen, Røde Kro 54, 1., 5600 Faaborg 20.5.1958 Michael Mortensen, Fugleparken 81, 2690 Karlslunde

Sølvpladen ved majorens kampstade i Officersmessen.

50 år 27.5.1963 Henrik Friis, Stenalderen 82, 2640 Hedehusene 45 år 23.6.1968 Anette Nielsen, Borretoften 12, 4270 Høng 40 år 6.4.1973 Jan Scherning Kaas, Pedersmindevej 100, 4684 Holmegaard På nedennævnte link, kan du allerede nu begynde at læse om aktiviteterne omkring regimentets 400 års dag i 2014:

www.ghr400.dk 2/2013

23


DØDSFALD

Alt glarmesterarbejde udføres • Termoruder / reparationruder • Spejle & glas efter mål • Billedindramning • Autoruder / Rep. af stenslag • Vinduer / Døre i træ & alu • Forsikringsarbejde

5852 0212 • 5852 4505 Langes Gård 13 • 4200 Slagelse Af Hans-Erik Bonde

profilering

design

print

ide

koncept

web

slagelse tryk

tryk på dit budskab

SLAGELSETRYK A/S

www.slagelsetryk.dk rosengade 7C ∙ 4200 slagelse telefon 5853 0011 mail frank@slagelsetryk.dk

Et af vore æresmedlemmer og tidligere præsident, 959 Kaj Løgager (Henriksen) har efter længere tids sygdom fratrådt tjenesten mandag d. 11. februar 2013, i en alder af 78 år. Kaj Løgager blev indkaldt til 4 Regiments Rekrutskole i 1955, Hold IV på Roskilde Kaserne og blev medlem af soldaterforeningen i 1959.

eningens afsnit i bladene ved Sjællandske Livregiment og Gardehusarregimentet, ligesom han har været en god vejleder omkring det foreningsmæssige stof.

Kaj Løgager var fra 1996 til 1998 fungerende formand for Sjællandske Livregiments Soldaterforening, 4. Regiment, hvorefter han i 1998 blev valgt til præsident for Sjællandske Livregiments Soldaterforening. Her blev han i 2004 afløst af Helmer Christensen.

I forbindelse med sammenkomster i soldaterforeningen, Danske Soldaterforeningers Landsraad og på nordisk plan, har Kaj medvirket til en god og festlig stemning.

Kaj Løgager har modtaget følgende hædersbevisninger: - Sjællandske Livregiments Soldaterforenings Fortjensttegn i 1987. - Nordisk Kammeratstævnes erindringsmedalje i 1988. - Danske Soldater foreningers Landsraads Fortjensttegn i sølv i 1993. - Sjællandske Livregiments Soldaterforenings jubilartegn for 50 års uafbrudt medlemskab i 2009 og blev udnævnt til æresmedlem i foreningen i 2005. Kaj Løgager har i sit otium ofte leveret artikler til soldaterfor-

24

2/2013

Lis og Kaj Løgager ved Forsvarets Dag på Kronborg i 2012.

Det er også blevet til medvirken i udgivelse af bogen ”Frivillig leder: Ledelse i Danske Soldaterforeninger - Hæren Bag Hæren” ved Handelshøjskolens forlag i 2010.

Foreningen med soldaterkammerater bringer de dybeste medfølelser til Lis Løgager og den efterladte familie og udtrykker samlet et Æret være Kaj Løgagers minde

Kaj Løgager i Peder Aalborgstuen i 2009.


Med rødder i Sjællandske Livregiment

Et laug med mange år på bagen trives i bedste velgående, og samler folk fra nær og fjern når der kaldes til møde. Et laug med en høj mødeprocent og stolte traditioner. Tekst: seniorsergent L. Larsen Fotos: seniorsergent J. Sørensen Folk strømmer til og snart er garderoben fuld af overtøj en kold vinterdag i februar. De kommer enkeltvis og de kommer i små grupper, for at få en hyggelig eftermiddag og en hyggelig aften i messen. Stedet er Sergentmessen på Antvorskov Kaserne i Slagelse. Ikke for sarte sjæle Anledningen er årssamling i Olderlauget af 1978, og det er ikke hvem som helst der er med i dette laug. Det er et laug med stolte traditioner, der er særdeles aktivt, trods de mange år på bagen. Som navnet antyder, blev det stiftet i 1978, hvor regimentet på Antvorskov Kaserne hed Sjællandske Livregiment. Der var strenge optagelseskrav dengang. Det har dog ændret sig lidt med årene, og lauget er således et laug, der følger med tiden. Nye brødre Mange af laugets medlemmer er befalingsmænd fra Sjællandske Livregiment, og det er også en tid der bliver diskuteret som aftenen skrider frem. ”Kan du huske dengang…” er en sætning der flittigt bliver anvendt i løbet af arrangementet, og alle blander sig i samtalerne, der går på kryds og tværs. Selv om rødderne stammer fra Sjællandske Livregiment, så er lauget ikke lukket land for nye tiltag, og optagelse af nye medlemmer, således bliver aftenen skueplads for optagelse af fire nye brødre, som accepteres af alle.

Årsberetningen for endnu et aktivt år aflægges af en engageret oldermand, seniorsergent Reinhold. Forplejning i lauget som alt i alt tæller 39 medEn efter en må de rejse sig, de lemmer. Så aftenens 30 fremmødte nye ”aspiranter” og medlemmerne må siges at være en imponerende tager dem i øjesyn. Der falder en mødeprocent. Så selv om mange del kommentarer, som det var vane foreninger døjer med faldende delved tidligere tiders optagelser, inden tagere til arrangementer, så er det de enkelte godtages og kan sætte ikke gældende for Olderlauget af sig igen. 1978. Det er et laug med traditioner, Uden mad og drikke duer helten men som tidligere nævnt ikke et ikke, og det er også gældende for de laug der står i stampe – nye idéer 30 fremmødte i årets samling 2013. kommer til. En overdådig buffet bliver hurtigt Således var lauget i 2012 på tur til etableret i lokalet, og alle forsyner Stettin for at aflægge en broderbesig. Der går ikke lang tid før alle er søg. Nye udflugter er i støbeskeen bænket igen – nu med en veludvikog der arbejdes blandt andet på en let wienerschnitzel foran sig – samt tur til Brüssel i 2013, for at besøge rødvin i glasset. en anden udsendt fra lauget. Så det bliver ikke sidste gang i hører Høj mødeprocent fra Olderlauget af 1978. Under middagen går snakken videre, og mange nye kontakter etableres

Olderlauget bænket i messen til årssamling 2013 – mødeprocent 76,9 % - en mødeprocent ikke mange foreninger kan leve op til. 2/2013

25


Møde i Torsdagsklubben Torsdagsklubben for pensionerede officerer mødtes 7. februar til et spændende foredrag om konflikten i Syrien. Af Hans-Erik Bonde Torsdag, den 7. februar 2013 mødte 25 forventningsfulde – pensionerede – officerer fra regimenter i det syd- og vestsjællandske område frem i Casinoet på Gardehusarkasernen. Der blev budt på kaffe, småkager og en lille dram inden vicepræsidenten, major E.B. Sørensen, orienterede om dagens program, som med kort varsel var blevet ændret. Efter lidt ”erfaringsudvekslinger” mellem de fremmødte var det tid at begive sig til UV 2, hvor dagens foredragsholder, kaptajn N. Lindberg fra regimentets Garnisonsstøtteelement havde gjort klar til et meget spændende foredrag over emnet ”Syrien – et arabisk diktatur i et arabisk forår - en UN Team Leaders observationer” Kaptajnen, som selv havde været udsendt som Team Leader i Syrien, fortalte på sin meget levende og inspirerende måde om blandt andet: - UNTSO - historie, udvikling, nutid og fremtid, - Oplevelser i Syrien under forårets opblomstring og spredning samt - Syriens status og bud på vejen frem – oplæg til diskussion. Major H.J. Hyldgaard, major N.O. Kajhøj, major P.U. Larsen og kaptajn K. Lundin

26

2/2013

Dagens foredragsholder, Kaptajn N. Lindberg, tidligere FN-observatør i Syrien.

Enkelte af de pensionerede officerer havde selv været i området og fik bekræftet deres opfattelse af situationen. Herefter var det tid at vende tilbage til parolesalen, hvor en velanrettet frokost fra cafeteriet ventede.

Major E.B. Sørensen og major E. Andersen

Major H. Roed, major O.B. Christensen og major S.D. Larsen


FORÅRSKONCERT MED VESTSJÆLLANDS MUSIKKORPS Forsikringsgodkendt låse- og alarminstallatør

Låsesystemer og gitre Adgangskontrol (ADK) l Alarm-anlæg (AIA og ABA) l Videoovervågning (ITV) l l

Ndr. Ringgade 70B · 4200 Slagelse Tlf. +45 58 52 85 65 · Fax +45 58 53 48 65

www.bagger-laase.dk Døgnvagt +45 70 20 21 12

Vestsjællands Musikkorps afholder traditionen tro forårskoncert sidste torsdag i april. I år er det den 38. koncert i rækken. Koncerten foregår torsdag d. 25. april kl. 19.30 i Teatersalen på Gardehusarkasernen. Programmet byder, som vanlig, på meget forskelligt musik. Blandt andet et par solistnumre, hvoraf den ene solist er hentet udenfor musikkorpsets rækker. Pianist Jesper Frank Christensen (f. 1986) er bacheloruddannet pianist fra DKDM i 2010, og er i gang med at færdiggøre sin anden bachelor på det rytmiske musikkonservatorium i København. Jesper har sideløbende med konservatorieundervisningen været

Foto: Vestsjællands Musikkorps

aktiv som pianist og/eller orkesterleder på fl ere musicals, herunder Jesus Christ Superstar i Tivoli 2011, med teaterforeningen Gorgerne, som pianist i flere gospelkor, og siden december 2012 som organist i Lundby og Sværdborg kirker. Der vil i være flere muntre indslag under koncerten, og der er også plads til en overraskelse. Musikkorpset kan i år præsentere konferencier oberstløjtnant Morten Lystrup Thomsen, tidligere distriktschef, mens distriktet havde til huse i Slagelse. Der vil kunne købes forfriskninger ved koncerten.

PAKKEMESTRENE

Slagelse Autoriseret forhandler af:

VW Audi Subaru v/ Kim Augustsen A/S Elmedalsvej . Slagelse Tlf. 58 50 43 00 www.carepoint-slagelse.dk

Fra venstre: Freddy Rasmussen, Hans-Erik Bonde og Helmer Christensen.

Hver anden måned bliver ca. 2000 ek semplarer af Gardehusaren sendt ud til medlemmer, myndigheder, institutioner og tjenstgørende personel i store dele af verden. Da de jo ikke pakker sig selv, mødes Freddy Rasmussen fra Danske Gardehusarforeninger og Helmer

Christensen og Hans-Erik Bonde fra Sjællandske Livregiments Soldaterforening ca. fire timer i receptionen på kasernen, for at sætte adresselabel på bladene. Mange gode historier udveksles mellem pakkemestrene, da de alle har en længere tjenstlig baggrund ved de to regimenter.

Kongelig hofleverendør

Danske og udenlandske

Ordensbaand Miniatureordner medaljer sløjfer . rosetter Peder Skrams gade 3 . 1054 København K Tel. & fax: 33 12 82 53 e-mail: mwm@mwmorch.dk www.ordensbaand.dk

2/2013

27


Afs: Gardehusarregimentet, 4200 Slagelse

Magasinpost. Returneres ved varig adresseĂŚndring.

B

ID nummer 46336

www.stotvoresoldater.dk

Vi slutter op om vores soldater Nytorv 2, 4200 Slagelse, Tlf. 5853 5320 www.dinvaerkstedsbutik.dk

Schweizerpladsen 1B, 4200 Slagelse Tlf. 5852 2838, Fax 5852 0575

Schweizerpladsen 5, 4200 Slagelse, Tlf. 5853 0009 www.upperhill.dk

Gardehusaren nr. 2, 2013  

Gardehusaren nr. 2, 2013

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you