Page 1

Gardehusaren Nr. 4 - December 2015

15. ĂĽrgang


Indhold nr. 4 Leder.................................................................................3 Åbent hus på Gardehusarkasernen..................................4 Vi skal hjælpe hvor vi kan..................................................5 1/I GHR som Arktisk Beredskabsstyrke.............................6 Hvor blev de af?................................................................8 Forsidebillede: Natskydning med PVV under Livkompagniets skydeperiode i oktober (se side 10) Bagsidebillede: "Kuffen" genforsyner værnepligtige under SKYPER.

de

Der skal pløkkes bønner!................................................ 10 Danske Gardehusarforeninger........................................ 11 Sjællandske Livregiments Soldaterforening.................... 19

Gardehusaren udgives af Sjællandske Livregiments Soldaterforening og Danske Garde­­husarforeninger, hvis protektor er Hans Kongelige Højhed Kronprinsen, i samarbejde med Gardehusarregimentet. Bladet udsendes til alle medlemmer af Sjællandske Livregiments Soldaterforening og Danske Garde­­ husarforeninger. Gardehusarregimentet modtager 200 eksemplarer, primært til orientering af nytilgået personel ved regimentet. Redaktion: Silas Mortensen, ansvarshavende chefredaktør Major Hans-Erik Bonde, redaktør Kaptajn Brian K. Berthelsen, redaktør Bladudvalg: Oberst Ib Hedegaard Sørensen Freddy Rasmussen Ole Bent Pedersen Helmer Christensen Major Hans-Erik Bonde Kaptajn Brian K. Berthelsen Silas Mortensen

JULEHILSEN Præsidiet sender sine varmeste julehilsner til alle gardehusarer, som gør tjeneste i internationale missioner. Vi ønsker jer alt godt i det nye år! Alle gardehusarer i Danmark og de civilt ansatte på Gardehusarkasernen i Slagelse ønskes en Glædelig Jul og et Godt Nytår! Præsidiet takker alle for et godt samarbejde i 2015!

Henvendelser vedrørende abonnement og medlemskab rettes til Freddy Rasmussen. Tlf. 55 73 04 47 Email: freddyjr@mail.dk Redaktionen: Silas Mortensen Tlf. 22 58 73 53 Email: redaktoerghf@gmail.com

Indsendelse af materiale til bladet Redaktionens meninger må ikke tages som udtryk for foreningernes officielle standpunkter. Ligesom redaktionen ikke behøver at dele den opfattelse, forfattere af de forskellige artikler giver udtryk for.

Send en mail til redaktoerghf@gmail.com eller besøg danskegardehusarforeninger.dk eller www.sjlr.dk.

Deadlines for Gardehusaren i 2016 Trykt oplag: 2300 Repro & tryk: Sjællandske Medier Bladet udkommer 4 gange årligt Annoncetegning: Sjællandske Medier Dania 38, 4700 Næstved Telefon: 72 45 11 00

2

4/2015

Martsnummer: 20. februar 2016 Juninummer: 12. maj 2016 Oktobernummer: 17. september 2016

Foreningsblad for Danske Gardehusarforeninger og Sjællandske Livregiments Soldaterforening


Efter terrorangrebene i Paris

Bataclan-teatret i Paris, hvor 89 mennesker blev dræbt under terrorangrebet 13. november.

LEDER Om aftenen d. 13. november 2015 angreb ni terrorister civilbefolkningen i Paris med automatvåben og spræng­ stoffer. Den frygtelige handling har sendt chokbølger gennem Europa. Pludselig kunne Islamisk Stat ikke længere afskrives som et fjernt problem, der kun berørte fremmede folkeslag. Ekstremisterne havde slået til i hjertet af Europa, og farligheden ved en så ressourcestærk islamistisk fjende blev med ét dødbringende nærværende. På kort tid var spørgsmålet om en vestlig militær intervention i Syrien - ikke bare i luften, men også på jorden - blevet meget mere påtrængende. Chokket, sorgen og vreden sparkede en dør op, der tidligere havde syntes aflåst af mindet om det kostelige Sisyfosarbejde, det seneste halvandet årtis krigshandlinger i Mellemøsten ofte har fremstået som. Jeg har hørt soldaterkammerater pege på terrorangrebene i USA 11. september 2001 som deres motivation for at trække i uniform. Og jeg er ikke i tvivl om, at mange i den kommende generation af især franske soldater vil tænke tilbage til 13. november som et afgørende øjeblik for deres livsvalg. Jeg kan ikke sige mig fri for en vis stolthed over et fagligt slægtskab med unge mænd og kvinder, der er villige til at sætte deres liv på spil for at gøre en forskel i en verden plaget af den form for vold og grusomhed. Men jeg finder det vigtigt at minde mine med-europæere om, at uanset hvor stærke følelser, der er i spil efter begivenheder som tragedien 13. november, er det ikke dem der skal styre vores reaktion. Væbnet magt kan være et nødvendigt modsvar til terror. Men hvis en optrapning af konflikten i Syrien sker med udgangspunkt i den vrede og frygt mange europæere oplever i disse dage, så har vi hjulpet terroristerne med at nå deres mål. ISS er et infernalsk projekt og skal bekæmpes hårdhændet. Men deres strategi er at provokere og udæske. Og slår vi tilbage mod dem i vrede og hævntørst, har vi mistet mere end vi kan vinde ved at besejre dem militært. Danske soldater, inklusive gardehusarer, bidrager lige nu til at genetablere en holdbar sikkerhedssituation i Mellemøsten. Og lige så vigtigt det er for dem at bevare hovedet koldt, for at kunne udføre deres arbejde, lige så afgørende er det, at vores ledere herhjemme, og de vælgere der bringer dem til magten, ikke mister besindel­ sen ovenpå begivenheder som massakren i Paris. Danmarks, og Europas, militære engagement mod ISS skal ikke være styret af desperation og hævntørst. Den skal være styret af en nøgtern afvejning af humanitære behov og militære muligheder. Pligten til at forsvare dem, der ikke kan forsvare sig selv, bør langt overskygge iveren efter gengældelse. Silas Mortensen Ansvarshavende chefredaktør

4/2015

3


Åbent hus på Gardehusarkasernen

Uddannelsesbataljonens værnepligtige fik ved regimentsparaden 12. september mulighed for at vise deres hverdag på kasernen frem for familie og venner. Af MG Nyhavn og MG Ellerup

Familie og bekendte var lørdag d. 12. september budt velkommen til Åbent Hus på Gardehusarkaser­ nen. Dagen bød på foredrag med kaptajnen, hvor han kunne fortælle om de værnepligtiges strabadser i hverdagen. Efter følgende havde forældre, søskende og pårørende mulighed for, at se den daglige stuekontrol, hvor sergenterne slog ned på selv de mindste nullermænd, nu da der var tilskuere til stede. Regn og sol Regimentsparaden blev gennem­ ført af HESK, Veteraner fra nær og fjern og uddannelsesbataljonen. Alle kompagnier viste deres fornem­ meste eksercits frem. Da regnen drog over kasernen, blev paraply­ erne flittigt brugt af de fremmødte tilskuere. De værnepligtige måtte bide tænderne sammen og stå imod regn og blæst. Da solen senere kom til syne på himlen, bød kasernen på et hav af forskellige aktiviteter for både store og små. Den stod på alt lige fra krig, modeshow, smagsprøver på feltrationer, våbenudstilling og ikke mindst fremvisning af alle forsvarets køretøjer. Modeshowet bød på fremvisning af forsvarets forskellige uniformer, lige fra undertøj til gallauniformer,

4

4/2015

Livkompagniet marcherer ind på paradepladsen.

fremvist til god musik. Hvis sulten meldte sig, var det muligt for de fremmødte at få en sandwich og en kold vand. Fremvisning og konkurrence Børn havde chancen for at blive soldat for en dag, hvilket var en kæmpe oplevelse, da de fik sløring

Familien stifter bekendtskab med det militære grej - og de yngste prøver sløring og uniform.

i ansigtet, ægte militæruniform og felthue på. Geværet var klar til kamp, da de små bevægede sig ud i felten for at finde skurken over alle skurke: Laurits Lakrids. For de mere motororienterede sjæle var det en succes at få lov at føle, rode og rave på forsvarets køretø­ jer. Det var den stående styrke, der

var behjælpelig med at fremvise og besvare alle spørgsmål angående IKK, PMV, GD og de mange andre militære køretøjer. Inden dagen var omme var det de værnepligtiges tur til at vise, hvad de duede til. Delingerne kæmpede på kryds og tværs i tovtrækning og eksercits-opvisning. Her var det tydeligt, at den militære hverdag havde sat sine klare spor i form af træthed på de stakkels menige. Alle delinger kæmpede en brav kamp, men i sidste ende løb 3. deling af med sejren. Det var alt i alt en fantastisk og oplevelsesrig dag for både soldater og pårørende.


Vi skal hjælpe hvor vi kan

”Brændende babyer fløj ud af vinduer, flammer sod meterhøje og klaustrofobien blev udfordret i mørke trange rum.” Af Husar Kirkendrup og Nyhavn, 2. DEL Husarerne fra Livkompagniet stil­ lede torsdag morgen til to dage med HS-modul i Hedehusene, hvor de skulle lære at hjælpe i det civile. Turen startede med halvanden time i bus, hvorefter Livkompag­ niet ankom til Beredskabsstyrelsens terræn i Hedehusene. Tre turnusser udfordrede husarerne i brand, miljø og redning. Her indøvede husarerne hele torsdagen med praktisk teori, hvor folk blev bundet på bårer med knob og der blev slukket brande med brandslukkere. Halloween i mørklagt container Da husarerne skulle ned i en mørk­ lagt container, kaldet et røgdykker­ kammer, fik de lov at bære følelser som kaos, klaustrofobi, panik og blindhed på skuldrene i stedet for Rex-mærker. Ikke nok med at det gik op og ned og ind gennem små trange rør; sergenten, der stod for stationen, pressede yderligere deltagerne med sit eget såkaldte ”Halloween-show”. Branddelen bød på mere nærgå­ ende action, da man skulle redde et brændende menneske med en god krammer med et brandtæppe. Stik­ flammer fløj rundt og flere fik svitset øjenbrynene. Farvel monobryn. Skum og pulver fløj om ørerne, da husarerne fik fri leg med de forskel­ lige brandslukkere. Folk var vilde med en anden form for action end stillingsskifte og eksercits, som de kender hjemme fra kasernen.

Skumslukkeren i aktion.

Brændende børn og afsprungne lemmer Da alt ikke skulle gå op i leg, blev noget af hjemturen brugt på premi­ erløjtnant Billes quiz, der omhand­ lede alt fra TS-streger til hvem der holder overblikket under kampen. På baggrund af denne quiz blev ugens deling valgt, hvor 3.deling løb af med sejren. Om fredagen skulle torsdagens praktiske indøvelse testes på tre handlebaner, som skulle gennem­ føres i grupperammen. Her skulle hovedet holdes koldt og opgaverne uddelegeres, da banerne bød på skrigende momenter, brændende børn, eksploderede lastbiler, røg­ fyldte huse, afsprungne lemmer, åbne benbrud og mange andre skader. Det vakte panik og udfordrede grup­ pens samarbejde. Men som alle ved, lærer man af sine fejl. Og vi kom stærkere ud på den anden side. Leverede når det gælder Efter strabadserne torsdag nat, hvor Livkompagniet malede byen rød på

Peder Aalborgstuen Stedet hvor soldaten slapper af og hygger sig i godt kammeratskab Kig ind - åben hver tirsdag kl. 1830 - 2200 bedste husar-vis, blev buff-tiden mellem handlebanerne brugt på at indhente noget af den mang­ lende søvn. Det var perfekt, da der var tæpper, sofaer og borde til rådighed, hvor husarerne kunne slå sig ned. Set udefra så mange nok temmelig ynkelige ud, men når det endelig gjaldt på handlebanerne, levede husarerne op til KCs ord: ”Prins og prinsesse om natten; konge og dronning om dagen.”

Personbrandslukning med tæppe.

Det var to rigtig gode dage, der var meget lærerige i forhold til at vænne tilbage til den civile verden om alt for kort tid. Stor tak skal gives til beredskabsstyrelsen, der havde styr på planlægningen og var gode til at gøre undervisningen spændende.

Brandslukning på pladsen. 4/2015

5


1/I GHR som Arktisk Beredskabsstyrke

Gardehusarregimentet forsvarede de danske farver, da Conseil International Sport iMilitaire afholdt 1/I GHR du prøvede september kræfNordic Cup i Halmstad ekstremer ter med elementernes under en arktisk øvelse på Grønland. Af PL A. Rasmussen delingsfører 1/I Tidligt torsdag d. 17. september mødte en delingsværdi soldater fra 1/I op på Gardehusarkasernen. Rygsækken var pakket til endnu en øvelse. I Oksbøl? Nej… Finderup? Nej. Denne gang gik turen til det kun sjældent anvendte øvelsester­ ræn benævnt Grønland. Kompagniet skulle stille en infan­ terideling, bestående af tre grup­ per (en gruppe fra hver deling), og en deltrop, forstærket med et fin­ skyttehold fra bataljonens stabs­ kompagni, som skulle deltage i den værnsfælles øvelse Arctic Response, som for vores vedkommende fore­ gik på Østgrønland. Første stop var Roskilde lufthavn. Herfra fløj vi til Keflavik på Island, sammen med en enhed fra Frø­ mandskorpset og fra Beredskabs­ styrelsen. Via en mellemlanding i Aalborg blev infanteridelingen yder­ ligere forstærket med et makkerpar fra militærpolitiet og to patruljefolk fra Sirius. Sightseeing på Island Grundet 1½ døgns ventetid i en hangar på Keflavik – som vi ikke måtte forlade – valgte man kloge­ ligt at arrangere en sightseeing for os, idet infanterister har det med at lave ballade og finde på dumme ting, når de begynder at kede sig. Der blev set på vandfald, gejsere og naturpark, guidet af en meget entu­ siastisk lokal, som talte uafbrudt i de 8 timer vi var af sted. Lørdag sad i op i en C-130 og fløj videre mod nordvest. Vel landet på

Den samlede styrke fra 2. Brigade: Infanterideling fra 1/I og finskyttehold fra STKMP/I, MP samt Sirius. Forsvarets Vagt Mestersvig fik vi en

briefing og blev indkvarteret i telte – meget lig missionsområderne. Terrænet deroppe er imponerende flot, men samtidig råt. Jeg tror nogle af os slet ikke savnede Facebook, Snapchat og lignende, i den uges tid vi var på Grønland – uden forbin­ delse til omverdenen. Temperatu­ ren var hele perioden fornuftig og svingede mellem et par plus grader til minus 5-7 grader. Minebyen Søndagen gik med klargøring før indsættelse, befaling og indøvelse, samt indskydning af våben. Tidligt mandag morgen, i sidste mørke, iværksatte vi fremad mod Minebyen: Ca. 11 km afsiddet frem­ rykning op i 350 meters højde. Det gik fornuftigt, men langsomt. Både grundet ujævnt terræn, kryds­ ning af elv, men også grundet en rygsæk pakket til fem dage, inklusiv forplejning. I minebyen gik vi i stilling og oprettede en patruljebase som var vores ”hjem” de næste 1½ døgn. Minebyen var bosted og arbejds­

plads for dem som arbejdede i blyog kobberminen op til midtfirserne, hvorefter den hurtigt blev forladt. Der var stadig møbler, service osv. i bygningerne. Det 1½ døgn i Minebyen blev brugt til at gennemføre gruppepatruljer, med henblik på at dominere områ­ det, samt skabe et lokalkendskab til terrænet. Hver gruppe gennem­ førte 2-3 patruljer, som også havde til formål at rekognoscere en rute ud af Store Blydal, så vi var forbe­ redt når vi fik næste opgave. Overvågning i Store Blydal Undervejs modtog vi også en nød­ palle, som man ønskede vi afprø­ vede. Nødpallen skal kunne droppes til nødstedte som overlevelsespak­ ning, indeholdende vinterudrust­ ning, rasteudstyr, inklusiv telte og forplejning – tørre (men energirige) kiks og VIRKELIG meget asparges­ suppe. I løbet af tirsdagen modtog vi næste opgave, som blev iværksat tirsdag aften, i ly af mørket. To tred­ jedele af delingen rykkede frem mod en hytte, hvor vi skulle etablere en overvågningspost (OP) og obser­ vere mod hytten og det omkring­ liggende terræn. Den sidste tredjedel af delingen blev, under næstkommanderendes kommando, i minebyen for at fort­ sætte patruljeringen af den del af Store Blydal, som vi ikke havde været i endnu. I forbindelse med OP’et Udsigt udover terrænet fra Mestersvig.

6

4/2015


kom finskytteholdet virkelig til deres ret. De fandt en OP, et sted hvor resten kunne underbringe i skjul og bemandede OP’et fra start. De to grupper gik i BSO og sikrede fin­ skytternes ryg. Dehydrering og hypotermi På dette tidspunkt begyndte det at sne, hvilket fortsatte mere eller mindre resten af tiden vi var på Grønland – til relativ stor gene. Med kun Bivi-bag’en som ly mod vejret og ingen steder at slå sin teltflage dalede kampkraften. Onsdag middag kunne førerne erkende, at sneen omkring os blev mere og mere mørkegul (tegn på dehydrering) og folk sørgede ikke for at spise når de skulle (mang­ lende energi). Det sås primært ved de ti mand, der ikke havde fået et telt fra nødpallen. Årsagen var primært folks våde soveposer, som opstod når man skal ud og ind af soveposen i snevejr. Det gjorde folk blev mere våde og ikke fik hvilet, og der opstod risiko for hypotermi. Sidste opgave Grundet dette vurderede jeg at vi ikke kunne fortsætte indsættelsen henover to nætter mere – og efter tilladelse fra øvelsesledelsen fra brigaden returnerede vi sent onsdag aften til Mestersvig – skuffede over vi måtte afbryde opgaven. Efter en kontrol af enkeltmand af en læge og en kop varm kakao steg humøret, og under 24 timer

efter var alt udrustning tørret, der var givet befaling for sidste opgave og vi var klar til at iværksætte frem mod et nyt mål. Sidste opgave skulle have endt i samarbejde med en patrulje fra Frømandskorpset og eksfiltration med Flådens inspektionsskib The­ tis. Desværre blev opgaven aflyst grundet forværring i vejret, og man var bange for, at man ikke kunne få os ud i tide. Vild luksus Fredag morgen gik vi ombord i en C-130 igen – men da ca. halvdelen havde spændt sig fast, blev der kommanderet afsidning igen. Piloten kunne ikke lette fuldt lastet grun­ det glat landingsbane. Så stod der pludselig 35 mand i sneen og var i vildrede – skulle vi nu blive vinteren over?! Lynsnar i handling kom kaptajn Jesper fra brigaden med den fremra­ gende idé, at vi kunne sejle til Island med Thetis. Overraskende nok blev idéen købt og tre timer efter var vi alle ombord på inspektionsskibet – så fik vi alligevel øvet frigørelse med krigsskib. De næste to dage ombord gik i, for en infanterist, vild luksus. Ingen af de tre daglige måltider savnede det mindste, og hele besætningen var enormt venlige og imødekommende. Det største problem var vel bekym­ ringen for, hvor mange af folkene der ønskede at skifte til Søværnet efter at have oplevet forholdende ombord.

Gode erfaringer Søndag morgen gik vi fra borde på Island og blev kørt direkte til luft­ havnen, og efter flere forsinkelser var vi tidligt mandag morgen, d. 28. september, tilbage i Danmark og aftrådt fra en væsentlig anderledes øvelse end vi ellers er vant til. Erfaringerne fra øvelsen er, at infanteriet godt kan indsættes på Grønland med næsten ingen sup­ plerende uddannelse, men såfremt indsættelsen skulle være henover vinteren vil det kræve noget af den uddannelse som Sirius-patruljen får. Med udlevering af kun lidt ekstra materiel vil vi også kunne indsæt­ tes over længere tid uden at miste kampkraften. Vi var den enhed der var indsat kontinuerligt i længst tid under øvelsen. Læringspunkterne for dem der var af sted var blandt andet bedre kon­ trol fra enkeltmand under indsæt­ telse, så kampkraften opretholdes.

Overførsel fra kontonummer

GIROINDBETALING 8

Indbetaler

7

Beløbsmodtagers kontonummer og betegnelse

651-8257 Gardehusarforeningernes Præsidium Baldersbækvej 2,1, 2635 Ishøj

Evt. meddelelser vedr. betalingen kan kun anføres i dette felt.

Underskrift ved overførsel fra egen konto

Check og lignende accepteres under forbehold af, at BG Bank modtager betalingen. Når du betaler kontant på et posthus med terminal, er det kun posthusets kvitteringstryk, der er bevis for, hvilket beløb du har betalt. Beløbsmodtagers kontonummer og betegnelse

651-8257 Gardehusarforeningernes Præsidium Baldersbækvej 2,1, 2635 Ishøj

Post Danmarks kvittering

Medlemskontigent 2016 Årgang: ....................... ____

____

Kroner

Øre

2 5 0

0 0

Betalingsdato eller

. . , Til maskinel aflæsning - Undgå venligst at skrive i nedenstående felt +01<

Betales nu

Gebyr for indbetaling betales kontant Kroner

2 5 0 Dag

Måned

År

Sæt X 4030S 26.04 BG 0731-23455

.

.

Øre

,

0 0

+6518257<

2015 4/2015

7


HVOR BLEV DE AF? Historier om Husarer

Erik jensen har over 65 års tilknytning til forsvaret, blandt andet som klarinettist i Hjemmeværnet. Læs hans spændende historie her. Af Jan Treu-Nielsen Erik Jensen, med bynavn Frederiks­ sund, er en erfaren mand. Vi sidder i hans dagligstue i Husum, hvor efter­ årets lysindfald står skarpt, mens vi nyder en kølig pilsner og taler om nogle væsentlige begivenheder i Eriks lange spændende liv. Eriks udgangspunkt var et hjem med musik i Københavns Nordvest­ kvarter. Som 6-årig fik han en violin. Krige ændrer meget eller alt i men­ neskers liv, og anden verdenskrig ændrede i hvert fald på Eriks musi­ kalske udfoldelse. I dagens over­ flodssamfund kan det forekomme uvirkeligt, men A- og E-violinstren­ gene knækkede, og en teenagedreng kunne ikke købe 2 nye strenge. Det var alene forbeholdt professionelle musikere. Der forsvandt den vio­ linkarriere. Men når noget forsvinder, kom­ mer der ofte andet til, og en kla­ rinet dukkede i stedet op et sted fra krigstidens gemmer. Efter en tid hos en klarinet-lærer fik Erik et afgørende spørgsmål i sit liv: ”Vil du være professionel musik eller vil du være en glad amatør?” Det spørgs­ mål besvarede Eriks far: ”Du skal gøre en uddannelse færdig først.” Det gjorde Erik så, og har nu været en glad amatør på klarinet i 70 år, inspireret af den amerikanske musi­ ker, bandleder og klarinettist Benny Goldmann. 8

4/2015

Erik jensen ved seneste Jubilarstævne på Gardehusarkasernen i september.

Snød tyskerne med tårer Anden verdenskrig gav også Eriks liv en ny dimension: Han begyndte som skoledreng at dele illegale blade ud, i perioden hvor razziaerne blev intensiverede. En ”tilfældig cyklist”, der passerede Erik på vej til skole, hviskede: ”Der er razzia længere ned af gaden," og med illegale blade i skoletasken var det om at komme væk med det samme og hurtigst muligt finde en sporvogn for at komme til afleve­ ringsstedet. Det var en uheldig dag i 1945, for sporvognen blev standset af tyskerne, der gik i gang med at visi­ tere alle passagerene. Selv børn ville

Erik Jensen i 1990: kompagnichef, kaptajn for Hjemmeværnet Københavns Musikkorps på Kastellet.

komme på Dagmarhus og få tæsk, hvis de havde illegale blade på sig. Men som om han foregreb regi­ mentets motto, ”Vær lynsnar i hand­ ling”, søgte Erik øjenkontakt med en ældre tysk befalingsmand og gav sig til at stortude. Han blev kaldt hen til tyskeren, og da skolebørn under krigen kun havde tysk som fremmedsprog, kunne Erik, stadig tudende, på tysk fortælle befalings­ manden, at det nu var tredje gang i den uge, at han ville komme for sent i skole, fordi sporvognen blev standset. Det gjorde åbenbart indtryk på den tyske befalingsmand, for han fulgte Erik ud gennem afspærringerne på Nørrebrogade. Da Erik nåede næste gadehjørne vendte han sig om og vinkede til tyskeren, og tog så i løb ned af sidegaden. Orkestermusik i Tyskland Efter uddannelse til elektromeka­ niker i 1949 kom indkaldelsen til GHR. Efter rekruttiden kom udsen­ delsen med GHRs Tysklandseska­ dron, 2. eskadron, til Itzehoe i april 1951, hvor de blev indkvarteret på Borgaard-Kasernen, der tidligere havde været en af Tysklands største kaserner. Blandt GHRs officerer var davæ­ rende løjtnant J. A. N. Suenson, der sluttede ved regimentet i 1972 med rang af major, og som er husket af alle der har gjort tjeneste under ham. Kommando-Kureren på seks tæt­ skrevne sider var den ugentlige avis for de udsendte. I udgaven 7. april 1951 kan man læse ordensregler: Det er forbudt at stå stille på ”Langer Peter” (gaden langs kaserneanlæg­ get). Forklaring var, at der var så mange flygtninge, at Itzehoe var stærkt overbefolket og fortove og veje stærkt overbelastede. Der skulle også være underholdning for de udsendte. Allerede i foråret 1951 dannede ca. 20 af de udsendte soldater et orkester. Erik var selvføl­ gelig med på klarinet. Erik spillede også klarinet i kasernens biograf, hvor et ottemandsband spillede til filmene, selv om de ikke kunne skaffe moder. 40 år i samme firma Mandag den 21. maj 1951 var en historisk begivenhed for de udsta­ tionerede. Den øverstbefalende for


styrkerne i Europa under anden ver­ denskrig, general D. E. Eisenhower, besøgte for første gang de danske soldater, der holdt øvelse i Rends­ burg. Generalen blev modtaget af en æresvagt af gardehusarer. Til den bekvemme del af tjene­ sten var også en orlovstur til Østrig, nær Innsbruck. Rejsen blev betalt af Tyskland, som en del af krigs­ skadeserstatningen. Hjemme igen fra Itzehoe blev Erik hjemsendt fra GHR 5. november 1951. Han vendte tilbage til civile jobs i elektronikindustrien og blev 30. september 1953 ansat i KTAS. KTAS havde et salonorkester, hvor Erik udfoldede sin musikalske kun­ nen under sin nøjagtigt 40 år lange ansættelse i firmaet vi i dag kender som TDC.

VÆRD AT VIDE ÅBNINGSTIDER REGIMENTETS KONTORER Mandag - fredag: 0800 -1500 RECEPTION Mandag - torsdag: 0730 - 1500 Fredag: 0730 - 1430 CAFETERIA Mandag - torsdag: 0600 - 1015 1100 - 1315 1430 - 1830 Fredag:0600 - 0930 1100 - 1300 MILJØGÅRDEN Mandag: 0700 - 0900 Tirsdag: 07 - 09 1230 - 1300 Onsdag: Lukket Torsdag: 07 - 09 1230 - 1300 Fredag 0700 - 0900 I særlige tilfælde uden for daglig åbningstid tlf. 20 20 56 03

Chefen for Atlantpagt-styrkerne, general Eisenhower, modtages på Slesvig Flyveplads af en æresvagt af gardehusarer. (Den Danske Brigades ugeavis ”Kommando Kureren” 26. maj 1951).

FAKTABOKS Erik ”Frederikssund” Jensen - Født 21. juni 1929 på Amager - Klarinettist i 70 år. - Udlært Elektromekaniker 1949 - Indkaldt til GHR 11. november 1950. - Udstationeret med Dansk Bri­ gade, Itzehoe 2. april-15. oktober 1951 - Medlem af Hjemmeværnet siden 1952. - Medlem LER DU DIG af Gardehusarforenin­ gen København fra 5. marts 1952 KKER I - DIT Chef for Hjemmeværnet Køben­ havns ET HJEM?Musikkorps 1981-1993.

Snydt for medalje Selv en venlig mand som Erik kan selvfølgelig provokeres. Den nyligt indstiftede medalje for alle udsendte i internationale missio­ ner fra 1948-2010 vil tilsyneladende ikke blive tildelt ”Veteranerne fra Itzehoe”. Det undres Erik over, da udsendel­ sen af Den Danske Brigade var på foranledning af Folketinget. Det må også undre alle andre gardehusarer, ikke mindst set i lyset af, at GHR var en del af det udsendte kommando. Udvalg af de forskellige Lad os håbe, der også bliver en systemdele til Powermax fortjent medalje til 86-årig Garde­ husar Uden for Aktiv Tjeneste.

FølerDU du DIG dig sikker FØLER SIKKER I iEGET HJEM? eget hjem?

KØR/ELM SLA Mandag - fredag:

0700 - 1400

MUNDERINGSDEPOT Mandag - fredag: 0700 - 1400 AFLEVERING AF MUNDERING mandag - fredag: 0700 - 1400 Efter aftale GALLADEPOT Mandag - fredag: 0700 - 1400 Efter aftale INDKØBER Mandag - fredag 0700 - 1400

Stadig aktiv AMMUNITON De illegale blade gav også en for­ Mandag - fredag: 0700 - 1400 sinket udbetaling: Det gav nemlig Efter aftale adgang til at blive medlem af Hjem­ VETERANCENTRET (Bygning 2) Føler du dig FØLER SIKKER FØLERDU DUDIG DIGsikker SIKKER meværnet, i hvis musikkorps Erik har Mandag-tirsdag: 0800-1600 I IiEGET HJEM? eget hjem? været flittigt spillende klarinettist i DIT EGET Next PIR HJEM Onsdag: 1200-1500 over 60 år. FØLER DU DU DIG FØLER DIG Husdyr Torsdag-fredag 0800-1500 Minisender SIKKER I DIT SIKKER I DIT immun Han er også blevet befalingsmands­ Husdyr Onsdag formiddag er EGET HJEM? Udvalg af de forskellige >36DU kg EGET HJEM? FØLER DIG SIKKER Udvalg af de de forskellige forskellige immun udannet i Nymindegab og var fra Udvalg af systemdele til Powermax sagsbehandlingsdag. Uopsættelige systemdele til til Powermax Powermax systemdele 1981-1993 kompagnichef for Hjem­ >18 kg I EGET HJEM? henvendelser modtages. meværnets Musikkorps i København, Røgdetektor FØLER DU DIG Rukolås: Dørgreb med med rang af kaptajn. FELTPRÆST Next PIR PIR Glasbrudsdetektor SIKKER I kode DIT - så kan du føle Next Husdyr Husdyr Minisender EGET HJEM?dig ekstra sikker… Udvalg Erik er i dag enkemand, men stadig Minisender af de forskellige immun Onsdag: 1030 - 1130 Husdyr Husdyr immun >36 kg kg Rukolås: immun systemdele til Powermax immun >36 Trådløs aktiv som musiker i Hjemmevær­ >18 kg Grupperum 2, Bygning 32 >18 kg Dørgreb med kode – så kan fjernbetjening Røgdetektor Røgdetektor nets Musikkorps. som man blandt du føle dig Glasbrudsdetektor Glasbrudsdetektor DØGNSERVICE SERVICE Magnet- DØGNSERVICE Døgnservice ekstra sikker... andet kunne høre ved Flagdagen på OPLUKNING OG OMKODNING Trådløs Trådløs kontakt Messer, møntvask, mønttelefjernbetjening fjernbetjening Frederiksberg Rådhusplads den 5. TV-OVERVÅGNING DØGNSERVICERukolås: LÅSESYSTEMER MagnetMagnetfoner findes i centerbygningen. HJÆLP TIL INDBRUDSSKADER kontakt hørr kontakt september og senest ved Hjemme­

FølerDU du DIG dig sikker FØLER SIKKER I iEGET HJEM? eget hjem? Føler du dig sikker i eget hjem? Next PIRHusdyr  immun >18 kg

Husdyr  immun >36 kg

Minisender  Røgdetektor

 

  Glasbrudsdetektor  

58 52 41 48 Magnetkontakt

Døgnservice

Rukolås: Trådløs Dørgreb med kode – så kan fjernbetjening du føle dig ekstra sikker...

OPLUKNING OG OMKODNING LÅSESYSTEMER HJÆLP TIL INDBRUDSSKADER Next PIR GITRE PENGESKABE ADGANGSKONTROL ALARMER TV-OVERVÅGNING OPLUKNING OG OMKODNING LÅSESYSTEMER Husdyr   Minisender immun HJÆLP TIL INDBRUDSSKADER GITRE PENGESKABE Husdyr   ADGANGSKONTROL ALARMER TV-OVERVÅGNING immun >36 kg

>18 kg

Rukolås: Rukolås: Dørgreb med med Dørgreb kode –– så så kan kan kode du føle føle dig dig du ekstra sikker... sikker... ekstra

g hø og ng mo Dørgreb med GITRE RioRøgdetektor LUKNING OG OMKODNING LÅSESYSTEMER HJÆLP TIL INDBRUDSSKADER DØGNSERVICE K PENGESKABE ALARMER ere e er kode – så kan nærm næ Døgnservice OPLUKNING OG LÅSESYSTEMER HJÆLP TIL INDBRUDSSKADER Glasbrudsdetektor OPLUKNING OG OMKODNING OMKODNING LÅSESYSTEMER HJÆLP TIL INDBRUDSSKADER Bredegade 14 • 4200 Slagelse værnet Københavns Kastels koncert du føle dig ADGANGSKONTROL ITRE PENGESKABE ADGANGSKONTROL ALARMER TV-OVERVÅGNING GITRE PENGESKABE ADGANGSKONTROL ALARMER TV-OVERVÅGNING TAXA GITRE PENGESKABE ADGANGSKONTROL ALARMER TV-OVERVÅGNING ekstra sikker... OPLUKNING OG OMKODNING LÅSESYSTEMER OPLUKNING OG OMKODNING LÅSESYSTEMER OPLUKNING OG OMKODNING LÅSESYSTEMER butik.slagelse@certego.dk Bredegade 4200 Slagelse 5852 4148 Bredegade 14 12-14 4200 Slagelse Tlf. Tlf. 5852 4148

Rukolås:

HJÆLP INDBRUDSSKADER GITRE her i efteråret 2015. HJÆLP TIL TIL INDBRUDSSKADER GITRE PENGESKABE PENGESKABE www.laasepartner.dk slagelse@laasepartner.dk www.certego.dk Slagelse Taxa tlf. 58 53 53 53 Slagelse-butik@laasepartner.dk HJÆLP TIL INDBRUDSSKADER GITRE PENGESKABE ADGANGSKONTROL ADGANGSKONTROL ALARMER ALARMER TV-OVERVÅGNING TV-OVERVÅGNING Erik erADGANGSKONTROL også aktivt lyttende til jazz­ afhenter gerne på kasernen. DØGNSERVICE ALARMER TV-OVERVÅGNING Rukolås: r ør gh OPLUKNING OG OMKODNING Døgnservice LÅSESYSTEMER HJÆLP TIL INDBRUDSSKADER o hø g og Dørgreb med inm Ro K koncerter i København. Han deltager GITRE PENGESKABE ADGANGSKONTROL ALARMER TV-OVERVÅGNING e r e er r e m kode – så kan nærm BUS Bredegade 14 • 4200 Slagelse du føle dig olås: også ved GHF-KBHs bioture, hvis vi ørr næ h ø ekstra sikker... g o butik.slagelse@certego.dk Bredegade 4200 Slagelse 58524148 g Bredegade 12-14 4200 Slagelse Tlf. 4148 Busruterne 430, 431 og 480R kører 4148 Bredegade 14 12-14 4200 Slagelse Tlf. Tlf. 5852 5852 in m Rukolås: r reb med altså er ude i tide – ellers har han R ø o hør gh K slagelse@laasepartner.dk og www.laasepartner.dk ng mo Dørgreb med erreeKRionæ www.certego.dk eree Slagelse-butik@laasepartner.dk m mellem stationen og kasernen. e rmer kode – så kan ærm n – så kan selv set filmen for længst. r æ Bredegade 14 •n4200 Slagelse du føle dig ekstra sikker... Bredegade 14 • 4200 Slagelse øle dig butik.slagelse@certego.dk Bredegade 58524148 4148 Bredegade 14 12-144200 4200Slagelse Slagelse Tlf. Tlf. 5852 www.laasepartner.dk slagelse@laasepartner.dk www.certego.dk Slagelse-butik@laasepartner.dk a sikker... 4/2015 9 butik.slagelse@certego.dk Bredegade 58524148 4148 Bredegade 14 12-144200 4200Slagelse Slagelse Tlf. Tlf. 5852 www.laasepartner.dk slagelse@laasepartner.dk www.certego.dk Slagelse-butik@laasepartner.dk Magnetkontakt

OPLUKNING OG OMKODNING LÅSESYSTEMER HJÆLP TIL INDBRUDSSKADER GITRE PENGESKABE ADGANGSKONTROL ALARMER TV-OVERVÅGNING

Trådløs Dørgreb med kode – så kan fjernbetjening du føle dig ekstra sikker...


Der skal pløkkes bønner! Livkompagniet var i uge 42 på skydeperiode i Jægerspris. Det kom der nogle heftige oplevelser - og flotte billeder - ud af. Af Husar Kirkendrup og Husar Næsby 14. oktober mødte 41 menige fra 2. deling op foran garage B, klar til SKYPER. Våben og rygsække blev læsset på lastbilerne og de menige på busserne, der kørte i retning af Jægerspris. Her startede dagen godt ud med en hurtig omgang MFT i delingsram­ men. Nogle enkelte menige skulle indskyde geværer, mens andre fik taget rigeligt for sig af middags­ maden… Med maverne fulde stod den på skydning med panserværnsvåben (PVV) samt øvelse i anvendelse af afstandstromle på reaktionsbane. Her lærte mange deres gevær og optik bedre at kende, samt at det at skyde med 9mm PVV ikke altid er lige let. Pløk bønner til sveden driver Efter fair kamp blev de to bedste PV V-skytter udvalgt til at skyde med skarpe PVVer. Da skydningen var overstået, fulgtes delingerne

Volkswagen Slagelse Elmedalsvej 7 4200 Slagelse Tlf. 58 50 43 00 www.vw-slagelse.dk 10

4/2015

ad med kaptajnen. for at se hvilke skader granaten havde forårsaget. Senere på aftenen stod den på kyl­ ling, kartofler og salat, hvorefter delingerne hver især blev kørt ind til Jægersprislejren, hvor de trætte efter VEDL gik til køjs. Næste dag stod den på kamp fra stilling. Dette kendte de menige fra felt II, men denne gang skulle det afprøves med skarpt – mod skiver selvfølgelig. Der blev løbet i løbe­ gange mellem skyttehullerne så sveden drev, og så blev der ellers pløkket bønner. Sikkerheden sør­ gede for rigeligt med action i form af diverse eksplosioner, der simule­ rede artilleriangreb, hvortil de menige lystigt svarede igen med fuld gas på aftrækkeren. Dette gjorde sig også gældende i mørke, hvor det hele virkede endnu federe!

Efterårshimlen gjorde sit til stemningen.

Ømme pegefingre Da Liv kompag niet igen ramte Jægersprislejren havde klokken rundet midnat, og efter VEDL ven­ tede varm risengrød, der lunede godt i maven, inden den velfortjente nattesøvn. De menige fra 2. deling kunne denne nat sove heeelt til kl. 7, hvilket de satte meget pris på inden dagens skydninger. Afslutningsvist stod den på alter­ native skydestillinger og afstands­ skydninger, inden geværmundingerne blev vendt hjemad, og to fluer blev slået med ét smæk, da VEDL blev foretaget under kørslen. Tilbage i Slagelse stod 41 trætte menige fra 2. deling med ømme pegefingre efter en fed SKYPER, klar til at blive aftrådt til velfortjent weekend. ...og der blev pløkket bønner i vildskab!


Danske Gardehusarforeninger

ANNONCE SØGES:

Hovedkasserer til Danske Gardehusarforeninger Danske Gardehusarforeningers hovedkasserer takker af efter 10 års pligttro tjeneste. Jobbet varetages som frivilligt arbejde fra hjemmecomputeren og er baseret på anvendelse af Econo­ mics som administrationssystem. Hovedkassereren forudses præ­ senteret for formandsgruppen i februar 2016 og skal derefter væl­ ges på kommende Repræsentant­ skabsmøde i maj 2016. Interesserede medlemmer af en af gardehusarforeningerne kan rette henvendelse til Præsidenten på email: ihsfruerlund22@gmail.com Der er ikke krav om specifikke regnskabsmæssige forudsætnin­ ger. Kandidater vil blive indkaldt til en samtale. Der foreligger en funktionsbe­ skrivelse, som tilsendes kandidater efter aftale.

GARDEHUSARFORENINGEN KØBENHAVN Nytårskur 2016 Besøget i De Kgl. Stalde bliver mandag den 4. januar 2016, kl. 17. Generalforsamlingen 2016 Onsdag den 9. marts kl 19 afholder vi ordinær generalforsamling i Gar­ nisons Kirkes Menighedshus, Skt. Annæ Plads, København K. Medlem­ merne bedes venligst tilmelding sig på mail: ghfkbh@outlook.dk eller tlf. 3333 0680. Dagsorden: 1. Valg ad dirigent. 2. Bestyrelsen aflægger beretning om virksomheden i det forløbne år. 3. Kassereren fremlægger det revi­ derede regnskab til godkendelse. 4. Behandling af indkomne forslag. 5. Fastsættelse af kontingent for det kommende år. 6. Valg til bestyrelsen. Jf. Paragraf 9 7. Valg af 2 suppleanter. 8. Valg af revisor og revisorsup­ pleanter. 9. Valg af fanebærer. 10. Eventuelt. Forslag, der ønskes behandlet skal være formanden i hænde inden den 10. februar 2016. Forslaget kan sendes på e-mail: ghfkbh@ outlook.dk.

Forårsudflugt Hos Gardehusarregimentets Vete­ ran Panser- og Køretøjsforening (GHRVPK) sker der mange ting. Der er mange militærhistoriske køretøjer, som blandt andet bliver restaureret, vedligeholdt, udstil­ let, og man gennemfører kørsel og skydning med. 28. april 2016 kl. 14-16 besøger vi Gardehusarregimentets Veteran Panser- og Køretøjsforenings anlæg i Fredskoven, Næstved. Tilmel­ ding på e-mail: ghfkbh@outlook. dk senest ved generalforsamlin­ gen den 9. marts 2016, hvor vi kan beslutte om, der skal være en samlet transport for deltagerne af turen (nærmere om evt. opsam­ lingssted senere). Læs mere på: http://www.ghrvpk.dk/wordpress/. Kontakt os Hvis der er nyheder, arrangemen­ ter, kommentarer eller lignende, som du synes vi skal omtale, så kontakt os på mail: ghfkbh@out­ look.dk eller på telefon 3333 0680. mvh Sønderbro/1963 Jan Treu-Nielsen Lynge/2001 Torben Poulsen

TAKKEHILSNER STOR TAK Tak til Oberst T.M. Paulsen ved Gardehusarregimentet, og mine venner i Gardehusarforeningen Frederik sborg Amt for venlig opmærksomhed i forbindelse med min 75 års fødselsdag.

TAK FOR OPMÆRKSOMHEDEN Min hustru og jeg takker hermed Chefen for Gardehusarregimentet, samt Gardehusarforeningen ”Syd­ jylland” for de meget smukke hil­ sener ved vores Guldbryllup, samt ved min 80 års fødselsdag.

med venlig husarhilsen Finn I. Nielsen 409413/1959 Sandbjerg

Karl Petersen 256790 ”Nordborg” Snerlevej 7, Havnbjerg 6430 Nordborg

TAK FOR HILSNEN Tak til alle husar-kollegerne for fødselsdagshilsnen i oktobernum­ meret af Gardehusaren, i anled­ ning af min 75 års fødselsdag den 11. oktober. Med venlig Husarhilsen Frede Jensen 378668/58 ”Dianalund” Nørregade 47 3390 Hundested

4/2015

11


Gardehusarforeningen for Frederikssund og Omegn Generalforsamling 2016 Generalforsamling i foreningen afholdes torsdag den 17.marts kl. 19:30 på Pedersholm. Vi starter med spisning kl. 18.30. Husk til­ melding til spisning senest 10/3-16 til: Kai Illemann på 2143 7533 eller kai@illemann.nu. Julehilsen Gardehusarforeningen for Fre­ derik ssund og Omegn ønsker medlemmerne en glædelig jul og et godt nytår, samt tak for året der gik. Med husarhilsen Knud Fischer, Formand

GARDEHUSARFORENINGEN FOR JYLLAND Orientering Vi har nu langt om længe fået vores kontingentpenge fra hovedkasse­ reren. Vi håber ikke at vi har trådt for mange over deres ligtorne. Vi har fået tilsendt navne på medlem­ mer, der skyldte kontingent. Når vi så gjorde dem bekendt med det , havde de betalt. Nu skulle alt være i orden, så vi håber at der er styr på det næste år. Jeg vil endnu engang gøre opmærk­ som på, at vi vil komme til at mangle folk i bestyrelsen, til generalforsam­ lingen i april måned. Sidste år var der to, som godt ville tage 1 år til, så vi ikke skulle lukke ved 25 års jubilæet. Holger Nygård kom også

GARDEHUSARFORENINGEN FOR FYNS STIFT Odense Bunkermuseum Udflugten til Odense Bunkermu­ seum var en spændende oplevelse. Syv deltog i udflugten og vi var alle meget imponerede over museet. Museet er ikke kun et stort bunker­ anlæg, men også et meget dygtigt opsat koldkrigsmuseum. Den lille forening der driver museet fortjener stor ros for deres flotte arbejde. Tak til Lars Sune Frederik­ sen for den spændende rundvisning. Juleafslutning Juleafslutning 16. december 2015 kl. 18. Der bowles med efterfølgende spisning for egen regning. Bowling i foråret Der bowles kl. 20 i Odense Bowling­ hal, Møllemarksvej 80, på følgende datoer: 13. januar, 3. februar, 16. marts. Sidste bowling er 6. april, der startes kl. 18. Efter bowling er der spisning for egen regning. Tilmelding til Poul Hansen på telf. 4156 4304. Mød venligst 15 min. før af hensyn til skoleje. Generalforsamling Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling 18. marts 2016 kl. 18 på Soldaterhjemmet Dan­ nevirke, Sdr. Boulevard 15, Odense Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 12

4/2015

3. Kassereren forelægger det revi­ derede regnskab. 4. Behandling af indkomne forslag. 5. Valg af formand for 2 år. Henning Terndrup modtager genvalg. 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år. På valg er: • Brian Rasmussen. Intet genvalg. • Arne Jørgensen. Intet genvalg. 7. Valg af to suppleanter til besty­ relsen for 1 år. På valg er: • Arne Jørgensen. Intet genvalg. • Bjørn A. H. Hansen. Intet genvalg. 8. Valg af revisor for 2 år. På valg er: • John Ulrik Pedersen. Genvalg. 9. Valg af revisorsuppleant for 1 år. På valg er: • Erland Thrane Sørensen. Genvalg. 10. Valg af fanebærer for 1 år. På valg er: • Kurt Paul Therkildsen. Genvalg. 11. Valg af suppleant til fanebærer for 1 år. 12. Eventuelt Modtagere af jubilæumstegn og andre informationer er grundet pladsmangel i ”Gardehusaren” lagt på vores hjemmeside: www. ghf-fyn.dk. Glædelig Jul og Godt Nytår Kære Husarer i og jeres familier ønskes en glædelig Jul og et godt Nytår. Bestyrelsen takker for med­ lemmernes opbakning i 2015 På bestyrelsens vegne Henning Terndrup, Formand

til for en periode på 2 år. Men der afgår fire bestyrelsesmedlemmer i 2016. Hvis vi ikke skal lukke Gar­ dehusarforeningen Jylland, skal der være nogle, som skal melde sig til bestyrelsen. Vi tager imod nye emner med kyshånd. Så kom nu ud af busken og meld jer som bestyrelsesmedlemmer. E-mail til formanden hvis det er noget for dig. Julehilsen Gardehusarforeningen Jyllands bestyrelse ønsker dig og din fami­ lie, en glædelig jul samt et lykke­ bringende nytår. Mvh Bestyrelsen

Mindeord Det var med stor sorg, vi modtog det triste budsk ab, at vore s medlem og tidligere formand (1952 – 1962) Svend Christensen var afgået ved døden 4. novem­ ber 2015. Svend blev indkaldt til Gardehu­ sarregimentet i 1950 og indmeldt i Gardehusarforeningen for Fyns Stift 1. maj 1952 mend bynavnet Ulkebølle. GHF Fyn blev stiftet den 20. april 1952 og Svend Christensen var for­ eningens første formand, fra 1952 til 1962. Det store forarbejde der kræves for at starte en forening, blev foretaget af Svend Christen­ sen og to andre meget aktive Husarer. I de 10 år Svend Christensen var formand for GHF Fyn, var han i meget høj grad med til at udvikle foreningen. Svends store indsats og arbejde for GHF Fyn, har været med til at bane vejen, for efterføl­ gende formænd og bestyrelser. Svend Christensen var Æresmedlem i GHF Fyn. Svend blev også tildelt Danske Gardehusarforeningers Æreskors Tak & Ære. I 2012 blev Svend tildelt 60 års jubilæumstegn. Svend Christensen bliver bisat fra Seden Kirke, tirsdag den 10. november kl. 11:00. ÆRET VÆRE HUSAR ”ULKEBØLLE” SVEND CHRISTENSEN MINDE. Pva. GHF Fyn Formand: Henning Terndrup


National Flagdag 5. september Dagen blev markeret i samtlige fire købstæder i det sønderjyske. Gardehusarforeningen deltog med fanekommando i Sønderborg. Sønderborg by havde igen gjort meget ud af, at det blev et smukt arrangement med parade af lokale veteraner med faneborg foran Søn­ derborg Rådhus. Efterfølgende var der gudstjeneste i Skt. Marie Kirke. Dagen afsluttedes med middag for indbudte gæster i medborgerhuset ”Sønderborg Hus”, hvor Sønderborg by var vært. Mindehøjtidelighed for våbenstilstandsdagen og Første Verdenskrigs afslutning Da det store tårnur i Skt. Marie Kirke i Sønderborg slog 11 den 11.11. 2015, var faneborgen på plads på Kirketorvet foran mindes­ mærket for de faldne unge mænd fra Sønderborg. Som mange andre steder i Søn­ derjylland var man klar til at mindes de 5270 navngivne sønderjyder, som faldt på slagmarken i løbet af de fire år krigen varede. I alt blev 35.000 sønderjyder ind­ kaldt af en befolkning på 160.000. På mindesmærket i Sønderborg, som er en Katafalk med en Kenotaf for oven, tegnet af Thomas Hav­ ning og rejst i 1923, er der påført 192 navne på unge mænd fra Søn­ derborg by, som måtte lade livet i Flandern, Frankrig og Rusland. Premierløjtnant J. P. Rasmussen fra Hærhjemmeværnsdistrikt Syd og Sønderjylland holdt mindetalen, hvori han detaljeret redegjorde for Den Store Krig, som den også bliver kaldt, hvor mere end 8 millioner soldater mistede livet; 5000 om dagen. Det var den 11.11 kl.11 i 1918 at våbenstilstanden blev underskre­ vet i en togvogn i skoven udenfor den franske by Compiègne. J. P. Rasmussen og Sønderborgs borgmester Erik Lauritzen lagde herefter kranse. Nytårskoncert med SMUK Husk nytårskoncert med SMUK – Slesvigsk Musikkorps. Ti nytårs­ koncerter med mere end 6000 billetter til salg taler sit tydelige sprog. SMUKs nytårskoncert er blevet en solid musikalsk tradition.

GARDEHUSARFORENINGEN SYDJYLLAND

Under ledelse af dirigenten John Fredriksen er SMUK sammen med solisterne Søs Egelund og Christof­ fer Brodersen igen klar til at byde året 2016 velkommen med festlig musik og underholdning. Datoer 14., 15., 16. og 17. januar i Hader­ slev. 20. januar i Varde, 21. januar i Aabenraa, 28. januar i Vejen og 29. januar i Sønderborg. Billetter kan købes hos det lokale turistbureau eller på billetnet. Generalforsamling Der indkaldes til Gardehusarforenin­ gen Sydjyllands ordinære general­ forsamling 1. marts 2016 kl.19:30 i Søgaardlejren. Dagsorden iflg. for­ eningens vedtægter. Forslag, som ønskes behandlet, skal være for­ eningen/formanden i hænde senest 20. februar 2016. Foreningen er som vanlig vært ved et mindre traktement. Derfor er til­ melding nødvendig til formanden på mail: bock@bbsyd.dk, eller tlf. 7444 1458, 2746 9226 senest 25. februar 2016. Julehilsen Alle vore medlemmer med familier ønskes en Glædelig Jul samt et Godt Nytår. Tak for året, der nu går på hæld. Tak for jeres opbakning til foreningen. Pbv Carl Jürgen Bock, formand

GARDEHUSARFORENINGEN FOR ØSTSJÆLLAND Generalforsamling 2016 Foreningen afholder ordinær generalforsamling fredag d. 11. marts 2016 kl.18.30 på Mødeste­ det i Hårlev, Bredgade 1, 4652 Hårlev. Dagsorden m.v. ifølge forenings­ vedtægterne. Vi tager vores damer med, som under generalforsamlin­ gen vil blive underholdt på anden måde. Efterfølgende er der fælles­ spisning (smørrebrød, ost, kaffe m.v.). Pris 100 kr. eksl. drikkevarer, hvor tilmelding er nødvendig. Der overrækkes årstegn til føl­ gende jubilarer i foreningen: 10 år: Niels Nielsen, Karise 2 5 å r: H e n n i n g H a r d e n b e r g Hansen, Store Heddinge og Torben L. Sonne, Præstø 40 år: Ole Kaaterud, Strøby 50 år: Per Sørensen, Havdrup Tilmelding til fællesspisning senest 1. marts 2014 på tlf. 2029 5149 eller mail: cdhd92@hotmail.com. Mvh Bestyrelsen 4/2015

13


MARIBO AMTS GARDEHUSARFORENING

Gardehusarforeningen for Sydsjælland og Møn Generalforsamling På grund af færre udkomne blade, er vi nu nød til at avertere tid­ ligere. Vi beder Jer derfor være opmærksomme på at få noteret de annoncerede datoer, så de ikke går i glemmebogen. Generalforsamling finder sted mandag d. 7. marts 2016 kl. 20 og på Samlermuseet, Thorsvang Allé 7, 4780 Stege. Der er som vanligt spisning kl. 18, hvortil der er til­ melding pr. tlf. inden 28. februar til Per: 5581 5216/6174 7148, eller Knud: 558 16111/2041 0711.

Flagdagen Maribo Amts Gardehusarforenings fane blev luftet flittigt den 5. sep­ tember. Om formiddagen var vi med til med til marchen gennem Nakskov by og ved afsløringen af den nye mindesten for Danmarks Udsendte. Vi har deltaget aktivt i arbejdsgrup­ pen for mindestenen. I Nakskov var det den gl. fanebærer, Jørgen Hansen, og næstformand Jørgen Frederiksen, der havde tjansen. Over middag var fanen så i Nykø­ bing F, hvor det var fanebærer Peder Sødergren og gardehusar Bent Arild­ skov, der tog sig af marchen gen­ nem byen. Formand Henrik Schjelde måtte hjælpe De Blå Baretter med NATO-fanen. Modeljernbane Lørdag den 30. januar 2016 kl 13:30 mødes vi hos Gert Holm Jensen, "Kraghave”, på Finlandsvej 38, 4800 Nykøbing F. Han vil vise os og fortælle om sin passion for modeljernbaner. Efterfølgende hygger vi os med kaffe og kage, og vi kører hjem inden det bliver rigtig mørkt. Af hensyn til traktementet skal i tilmelde til Bodil Johansen på tlf. 5478 0545 senest 25. januar 2016. Vi ser meget gerne, at I møder med ledsager. Generalforsamling 2016 Der afholdes generalforsamling 14

4/2015

mandag 14. marts 2016 kl 18 i ”Landsbyen”, Våbensted. Dagsor­ den jvf. vedtægterne. Der serveres gule ærter med flæsk og pølse, eller bøf med løg. Til des­ sert serveres pandekager med is. Denne menu fås til en pris af 145 kr. pr. kuvert. Øl, vand, kaffe og andre drikkevarer er for egen regning. Middagen bestilles forud hos Bodil Johansen på tlf. 5478 0545 senest 7. marts 2016. Ønsker du ikke at spise, kan du naturligvis møde til selve generalforsamlingen, der starter kl. 20. Mød talstærkt op til vores generalforsamling! Glædelig Jul og Godt Nytår

Umiddelbart inden generalfor­ samlingen vil formanden uddele årstegn til følgende: 10-årstegn: Brian Brodersen og Kurt Hansen 25-årstegn: Poul Erik Mortensen og Torben Østergård. 40-årstegn: Jens Ravn Dagsordenen 1. Valg af dirigent. 2. Formanden aflægger beretning om virksomheden i det forløbne år. 3. Kassereren fremlægger det revi­ derede regnskab til godkendelse. 4. Behandling af indkomne forslag. 5. Valg af bestyrelse og suppleant, på valg til bestyrelsen er følgende: Henrik Rasmussen, Karl Jensen, Tommy Hansen og Ole Petersen. Suppleant Thomas Petersen. 6. Valg af revisor, på valg er Helge Petersen 7. Valg af fanebærer på valg er Per Mygind 8. Eventuelt. Efter generalforsamlingen vil der som sædvanlig komme et indlæg om et aktuelt emne. Julehilsen Vi siger tak for Jeres gode frem­ møde i året der nu går på held og ønsker Jer og Jeres kære en glædelig Jul og et godt nytår og håber på gode oplevelser i året der kommer. Venlig hilsen og på gensyn Bestyrelsen


GARDEHUSARFORENINGEN FOR NÆSTVED Generalforsamling 2016 Ordinær generalforsamling afhol­ des torsdag den 25. februar 2016 kl. 19:30 i Samvirkes lokaler, hjem­ meværnsgåden, Skyttemarksvej 200, 4700 Næstved. Dagsorden iflg, vedtægterne. For­ slag til dagsordenen skal være for­ mand Freddy Rasmussen i hænde senest torsdag den 18. februar pr. brev: Freddy Rasmussen, Banetof­ ten 17, 4700 Næstved. Eller mail: freddyjr@mail.dk. Kl. 18 indledes med gule ærter med tilbehør, flæsk og pølse, samt pandekager. Pris pr. kuvert: 100 kr. inkl. øl og snaps. Tilmelding til spis­ ning senest lørdag den 21. februar til Freddy Rasmussen, tlf.: 2559 5353 eller pr. mail: freddyjr@mail.dk. Der vil under generalforsamlin­ gens pkt. Evt. blive tildelt hæders­ tegn/årstegn til følgende:

50 år Åge Larsen, 565025 / 1963 Skolevej 16, 4540 Fårevejle. Hans AA Majbøll, årgang 1945 Ørnevej 11, 4700 Næstved. 40 år Tony Jensen, 460356 / 1960 Bag Banen 7, 4684 Holmegaard. Peter Michael Mentz, 518700 / 1961 Wesselvej 3, 4700 Næstved. Knud Lund, 779066 / 1968 Møllevej 6, 4700 Næstved. 25 år Erik Frederiksen, årgang 1960 Sønderupvej 37, 4242 Boeslunde. Frank Jørgensen, årgang 1991 Vejlevej 38 5500 Middelfart.

Per Chr. Larsen, årgang 1991 Dæmningsvej 23, 4840 Nr. Alslev. J. A. Mørck, årgang 1973 Vagtelvej 21, 4700 Næstved. Kaj Nordkvist Gardehusar 531250, årgang 1962 Abelsvej 8, 4100 Ringsted. Poul Chr. Nielsen, 649094 / 1965 Orenæsvej 13, 4700 Næstved. Claus Chr. Wibe, årgang 1990 Haslevvej 375, 4100 Ringsted 10 år Georg Brandt, årgang 1953 Bagervej 25, 4200 Slagelse Gunnar Pedersen, 408627 Nellikevej 6, 4700 Næstved

GARDEHUSARFORENINGEN FREDERIKSBORG AMT

Efterårsbowling 27 forventningsfulde medlemmer, venner og gæster var mødt til vores årlige og efterhånden traditions­ rige bowlingaften i Allerød. Efter en times intens bowling kunne vi konstatere, at fem husarer og en gæst var de heldige / dygtige vin­ dere af hver deres 10 years old tawny port . Efter bowling nød vi en meget lækker julebuffet, frem­ stillet specielt til vores forening. En stor ros til Allerød Bowlingcenter for lækker mad og god service. Resultat af bowlingen kan ses på vores hjemmeside: www.gardehu­ sarforeningenfrederiksborgamt.dk Generalforsamling 9. marts 2016 afholdes ordinær generalforsamling på Karlebo Kro, Karlebovej 10, 2980 Kokkedal. Vi starter med spisning kl. 18. Menu: Wienerschnitzel avec des accessoi­

res classiques - garçon, pommes de terre sautées et de la sauce gravy, café ou de thé. Pris per kuvert: 200 kr. eksl. drikkevarer. Efter spisningen føres fanen ind til musik, og derefter uddeler for­ manden hæderstegn til de frem­ mødte jubilarer (se boks). Ca. 19:30 begynder generalforsam­ lingen. Dagsorden ifølge vedtæg­ terne. Forslag, der ønskes behandlet skal være formanden Jan van Deurs i hænde senest 14 dage før gene­ ralforsamlingens afholdelse. Tilmelding: Jan van Deurs på tlf. 4913 4958 og mail: jvandeurs@stofa­ net.dk eller Eric Saugman, tlf. 3013 3925, mail ericsaugman@hotmail. com. Tilmelding til spisning senest 2. marts. Nye bestyrelsesmedlemmer Der skal vælges ny næstformand og sekretær. Næste år fylder GHF i Fr.borg Amt 104 år. Skal vi også blive 110 år, kræver det, at vi står sammen om arbejdet med at bevare foreningen. For intet kommer af sig selv - kun lommeuld. Derfor; mød op til vor generalfor­ samling og støt op om vor gamle forening. Vi mangler pt. 2 nye med­ lemmer, så tænk jer om. Kunne nogen af jer ikke have lyst til at

indtræde i bestyrelsen og være med til at bevare foreningen? Og så har vi det vældigt hyggeligt sammen. JUBILARER 10 år 267903/55 Kastrup Viggo Larsen 40 år 240549/69 Ramløse Niels Jørgen Nielsen 50 år 617307/64 Laugø Finn K. Jensen 620354/64 Meløse Poul Jørgen­ sen 617197/64 Lynge Jens Henrik J. Larsen 60 år 213910/54 Arresø Erik Preben Larsen 214118/54 Meløse Vilhelm Nielsen 70 år 191/45 Dråby Jørgen Bendiksen Julehilsen Bestyrelsen ønsker alle medlem­ mer og pårørende en glædelig jul og et godt nytår. PBV Jan van Deurs 4/2015

15


Gardehusarforeningen Nordvestsjælland Ordinær generalforsamling 2016 Medlemmer med ledsager indby­ des til ordinær generalforsamling fredag den 18. marts 2016 i Ubby Forsamlingshus, Hovedgaden 19, 4490 Jerslev. Kl. 18 starter vi med spisning og kaffe, pris kr. 150 eksl. drikkevarer. Kl. 19:30: Generalforsamling med dagsorden iflg. vedtægterne. For­ slag der ønskes behandlet skal være formand Erik Jensen, Stigs­ ager 46, Rørby, 4400 Kalundborg i hænde senest 8 dage før gene­ ralforsamlingen. Under generalforsamlingen vil der blive overrakt 25 års tegn til 408842/59 ” Eskebjerg” Tage Jep­ pesen, 409377/59 ”Kærby” Jens Torben Nielsen og 0000/1990 ”Kalundborg” Steen Olsen. Efter generalforsamlingen glæder vi os til at give ordet til Kongelig Staldmester Major Per Thuesen. Han vil først fortælle om sin tid som CH/HESK/GHR, og derefter hvad hans job som staldmester omhandler. Hvert indlæg vil have en varighed på ca. 45 minutter. Vi håber igen i år at se mange medlemmer og ledsagere denne aften. Tilmelding til spisning senest lørdag den 12. marts til Orla Han­ sen, tlf. 5885 5417 eller Erik Jensen, tlf. 5950 4018. Julehilsen Vi ønsker alle medlemmer og Jeres familie en Glædelig Jul og et godt Nytår. Samtidig siger vi tak for de hyggelige møder/sammenkomster vi har haft i årets løb og siger på gensyn i det nye år. På bestyrelsens vegne Erik Jensen Til- og framelding af medlemmer og "Gardehusaren" samt permanent adresseforandring sendes til: ghf@mail.tele.dk eller Danske Gardehusarforeninger, v/Freddy Rasmussen Banetoften 17, 4700 Næstved E-mail: freddyjr@mail.dk Foreningernes kontor: Kontoret kan kontaktes telefonisk alle onsdage kl. 1000-1200. Tlf. 25 5953 53 eller www.danskegardehu­ sarforeninger.dk 16

4/2015

MÆRKEDAGE Gardehusarforeningen for Frederiksborg 25. december 75 år Gardehusar 459292/60 ”Meløse” Gunnar Andreasen Skævingevej 10 3200 Skævinge 27. december 91 år Gardehusar 1173/46 ”Kregme” Aage Nielsen Auderødvej 37 3300 Frederiksværk

23. Februar – 90 år Gardehusar 2457/1947 Hans Thomsen 38 Sedgebrook, Toronto Ontario Canada

Gardehusarforeningen for Frederikssund 16. december - 70 år Flemming Andersen Gardehusar 649019 Østergade 47, Skuldelev 4050 Skibby

Gardehusarforeningen for Næstved

13. januar 70 år Gardehusar - /66 ”Melby” Leif Petersen Langs Skolen 5 3300 Frederiksværk

4. Januar – 70 år Gardehusar 649094/1965 Dansted Poul Chr. Nielsen Orenæsvej 13 4700 Næstved

29. januar 85 år Gardehusar 149093/52 ”Jægerspris” Anker Olsen Ørsholtvej 17, Gurre 3490 Kvistgård

11.Januar – 75 år Gardehusar Pedersborg Mogens Christensen Husrækken 5, Pedersborg 4180 Sorø

1. marts 70 år Gardehusar 617197/64 ”Lynge” Jens Henrik J. Larsen Baunehøjvej 11, Houlbjerg 8870 Langå

23. Januar – 80 år Gardehusar 253246/1955 Benny Kofoed Hansen Fjordbakken 42, Dyves Bro 4700 Næstved

16. marts 60 år Gardehusar 0000/77 ”Søllerød” Bo Harms-Tefke Ryttergårdsvej 83 3520 Farum

10. Februar – 93 år Gardehusar 297/1945 Viggo Jensen Violvej 30 4700 Næstved

31. marts 80 år Gardehusar 3019930/56 ”Lønholt” Mogens Eilertsen Sjælsøparken 37 3450 Allerød

20. Februar – 70 år Gardehusar årg. 1965 Rolf Christensen Frihedsvej 24 4700 Næstved

19. april 85 år Gardehusar 149073/52”Magleby” Svend Jensen Møllegårdsvænget 14 4581 Rørvig

21. februar – 75 år Gardehusar 405185/1959 Sindal O. Lindy Nymark Christensen Fåborgvej 20 4700 Næstved

Gardehusarforeningen for Gl. Roskilde 26. Januar – 75 år Gardehusar 459307/1960 ”Korne­ rup” Benny Madsen Knud D. Stores Vej 37 A, 2. Th. 4000 Roskilde

1. Marts – 60 år Gardehusar årg. 1974 Køng Uffe Christiansen Æblevænget 1, Appenæs 4700 Næstved 16.Marts – 70 år Gardehusar 649134/1965 Hjarup


Anton Stengård Andersen Vamdrupvej 9, Skodborg 6630 Rødding 19. Marts – 75 år Gardehusar årg. 1963 Munke Bjergby Christian T. Jensen Hjarnøvej 25 4700 Næstved 28. Marts – 98 år Gardehusar 468/1939 Fuglebjerg Johannes Krarup Carolinelundsvej 23, st. 8700 Horsens

Gardehusarforeningen for Østsjælland

Rebildparken 31 9220 Aalborg Øst 10. marts - 75 år 408435/59 "Bevtofte" Erik Atzen Hjortevænget 25 5800 Nyborg

Gardehusarforeningen for Jylland 31. Januar - 20 år Husar 2014 " Viby" Daniel Mandal Gregersen Rosenhøj 10 B, st.th. 8260 Viby

6. Februar – 75 år. Gardehusar 531317/1962 Poul Højlund Jasminvej 6 4600 Køge

1. februar - 80 år Husar 267952/55 " Thisted" Anders Mikkelsen J.P. Jakobsensvej 24 7430 Ikast

2. Marts – 50 år. Gardehusar årgang 1985 Ole Pedersen Islandsgade 12 4690 Haslev

8. Februar 40 år Husar 1996 "Nibe" Rasmus olsson Klitgårdsvej2 Binderup 9240 Nibe

Maribo Amts Gardehusarforening 19. Februar - 75 år Gardehusar 459741/1960 ”Nærum Werner Nordkvist Lågebrovej 12 4990 Sakskøbing 9. Marts – 60 år Gardehusar Årg. 1976 ”Frejlev” Nils Thorlak Ørnevej 62 4261 Dalmose

Gardehusarforeningen for Sydsjælland og Møn 80 år - 10. marts 2016 Gardehusar 267926/55 Asger Schou Sørensen Lindegårdsvej 14, 4780 Stege 70 år - 30. januar 2016 Gardehusar 704677/66 Keldby Poul Erik Mortensen Grønsundvej 25, 4780 Stege

Gardehusarforeningen for Fyns Stift 9. februar - 75 år 355218/57 S. O. Gustavsen

Gardehusarforeningen for Sydjylland 6. januar – 75 år Husar ”Jels” 1960 Jens Fredsted Skolegade 36 6630 Rødding 13. januar – 75 år Husar ”Farup” 460466/60 Hans Faaborg Kløvermarken 42 6230 Rødekro 22. januar – 50 år 1960 ”Rise” Bjarne Frees Gammel Ribevej 195 6200 Aabenraa 25. januar – 75 år Husar 460379/60 ”Aabenraa” Hans Jessen Juhler Møllevej 8, Felsted 6200 Aabenraa 9. februar – 75 år Husar 460353/60 ”Østerby” Martin Paulsen Elisabethvej 6 6270 Tønder

12. februar – 75 år Husar 460333/60 ”Over Jerstal” Kaj Rossen Hjerndrupvej 182 6070 Christiansfeld 15. februar - 75 år Husar 460378/60 ”Skamling” Erik Nørup Junghansvej 54 6000 Kolding 26. februar – 40 år Husar 1998 ”Gødding” Mikael Iversen Gøddinghusevej 12 7183 Randbøl

Gardehusarforeningen Antvorskov 21. Februar – 50 år Gardehusar Årg. 1986 Jan Kragh Hyacintvej 22 4684 Holmegaard 4. Marts – 50 år Gardehusar Årg. 1987 Allan Jensen Ternevænget 7 4060 Kirke Såby

DØDSFALD FREDERIKSBORG AMT Gardehusar 2719/47 ”Jægersborg” Preben G.A.Damm, Bakkehave 10,1. th 2970 Hørsholm Gardehusar 1768/46 ” Helsingør” N.B. Østergaard Bertelsen, Stationsparken 36 3600 Frederikssund Gardehusar 0000/71 ” Gerlev” Jes Petersen, Bendiktevej 4, 3480 Fredensborg SYDJYLLAND 29.september 2015 Husar 256787/55 ”Hjordkær” Peter Andresen Brandt Skt. Jørgensgade 192 5000 Odense C Æret være deres minde

4/2015

17


Adresseliste

Præsidiet: Præsident: Oberst, Kammerherre Ib Hedegaard Sørensen, Fruerlund 22, 2850 Nærum, tlf. 4580 1134. Email: ihsfruerlund22@gmail.com Vicepræsident: Hans Christian Nielsen, Sluphusvej 2, Herslev, 4000 Roskilde, tlf. 4640 2356. Email: stenbakkegaard@private.dk (Kontaktperson for medlemmer udenfor lokalforeningerne) Hovedkasserer: Ole Bent Petersen, Tranebakken 97, 2635 Ishøj, tlf. 2090 8150. Email: ole@revi-net.dk Sekretær: Henning Terndrup, Regissevej 4, 5871 Frørup. Tlf. 2176 9030. Email: terndrup.henning@gmail.com Forretningsfører: Freddy Rasmussen, Banetoften 17, 4700 Næstved, Tlf. 5573 0447/2559 5353, E-mail: freddyjr@mail.dk Gardehusarforeningen København: Formand: Jonas Kriegbaum, Torvegade 54, 1., 1400 København K, Tlf. 2972 6969. fonsholm@hotmail.com Kasserer: Diana Lindbjerg Jørgensen, Østerbrogade 85, lejl. 25, 2100 København Ø, Tlf. 6160 7729. Email: mail@dlinbjerg.com Gardehusarforeningen Frederiksborg amt: www.gardehusarforeningenfrederiksborgamt.dk Formand: Jan van Deurs, Dortevej 25, 3060 Espergærde, tlf. 4913 4958. Email: jvandeurs@stofanet.dk Eric Saugman, Hyrdebakken 9, 3400 Hillerød, tlf. 3013 3925. Email: ericsaugman@hotmail.com Gardehusarafdeling Gl. Roskilde Amt: Kontaktperson: Leif Lund, Støden 30, 4000 Roskilde, tlf. 4026 7738. Email: leif.lund@youmail.dk Gardehusarforeningen for Frederikssund og omegn: Formand: Knud Fischer, Frihedsvej 10, 3630 Jægerspris, tlf. 4752 6206/2047 9264. Email: fischer@post.tele.dk Kasserer: Kai Illemann, Skibbyvej 9, 4050 Skibby, tlf. 4752 8132. Email: kai@illemann.nu Gardehusarforeningen for Næstved og omegn: Hjemmeside: www.ghf-næstved.dk Formand: Freddy Rasmussen, Banetoften 17, 4700 Næstved, tlf. 55 73 04 47, mobil: 2559 5353, Email: freddyjr@mail.dk. Kasserer: Hans Thorsen, Kildevej 11, Rønnebæk, 4700 Næstved, tlf. 5573 2042. mail: thorsen0304@gmail. com. Gardehusarforeningen Nordvestsjælland: Formand: Erik Jensen, Stigsager 46, Rørby, 4400 Kalundborg, tlf. 5950 4018. Email: erje@post3.tele.dk Kasserer: Orla Hansen, Reersøvej 1, 4281 Gørlev, tlf. 5885 5417. Email: lene-orla@dlgtele.dk Gardehusarforeningen Østsjælland: Formand: Ole Pedersen, Islandsgade 12, 4690 Haslev, tlf: 20295149. Email: cdhd92@hotmail.com Kasserer: Casper Dahl, Idagaards Allé 10, 4200 Slagelse, mobil 2047 8954. Email: casper@idagaard.dk Maribo Amts Gardehusarforening: Formand Henrik Schjelde, Kirkevænget 7, 4863 Eskildstrup, tlf. 2132 8837.. Email: henrik@schjelde.net Næstformand Jørgen Frederiksen, Tillitzevej 27, 4983 Dannemare, tlf. 2883 0340. Email: moriseng@live.dk Gardehusarforeningen for Møn og Sydsjælland: Formand: Henrik Rasmussen, Stubberupvej 10 B, 4880 Nysted, tlf. 55816311. Mail: Henrik.ras68@gmail.com Kasserer: Ole Bent Petersen, Baldersbækvej 2, 1, 2635 Ishøj, tlf. 2090 8150. Email: ole@revi-dan.dk Gardehusarforeningen for Fyns Stift: Hjemmeside: www.ghf-fyn.dk Formand: Henning Terndrup, Regissevej 4, 5871 Frørup, mobil: 2176 9030 E-mail: terndrup.henning@gmail.com Kasserer: Herman Thomsen, Pilehaven 43, 5610 Assens, tlf. 7170 3780. Email: Hermant@youmail.dk Gardehusarforeningen Jylland: Formand: Tage Hansen, Skovbrynet 18, 8670 Låsby, tlf. 8695 1614, mobil 2134 3228. Email: tage@sport.dk Kasserer: Jens Simonsen, Højgaardsvej 5, 8983 Gjerlev, tlf. 8647 4510. Gardehusarforeningen Sydjylland: Formand: Carl Jürgen Bock, Skeldekobbel 20, Skelde, 6310 Broager, tlf. 7444 1458, mobil 2746 9226. Email: bock@bbsyd.dk Kasserer: Ejvind Pedersen, Bakkevej 11, Stubbæk, 6200 Aabenraa, tlf. 7461 3142, mobil 2085 0775. Email: iwin@mail.dk 18

4/2015


SJÆLLANDSKE LIVREGIMENT SOLDATERFORENING Stiftet den 25. november 1917 www.sjlr.dk Soldaterforeningerne er hæren bag hæren

Motto: Tapper og Tro

Formand

Næstformand/Webmaster

Bestyrelsesmedlem

Helmer Christensen Vestensøvej 19, Lundforlund 4200 Slagelse Tlf. 4017 5664 / 3062 9740 Email: hvc1940@hotmail.com

Hans Erik Bonde H.P. Christensensvej 22 4180 Sorø Tlf. 2487 7382 Email: sjlr@stofanet.dk

Palle Piil Jensen Krænkerupvej 55, Havrebjerg 4200 Slagelse Mobil. 2623 5020 Email: ppiil@mail.dk

Kasserer

Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsesmedlem/Sekretær

Karsten V. Larsen Mosevej 2 4180 Sorø Tlf. 6172 5814 Email: karmedan@hotmail.com

Michael Rosenbæk Jasminvej 35 4200 Slagelse Mobil 2065 3480 Email: mail@pejsehuset.dk

Tommy Rasmussen Nysøgård 207 4230 Skælskør Mobil 4226 1676 Email: bito@stofanet.dk

4/2015

19


FERIEBØRN Tekst og foto: Hans-Erik Bonde Eftersøgning gav resultat Efter søgning i næsten 50 år er det nu lykkedes at finde yderligere en af feriedrengene fra Sydslesvig i 1965 på Slagelse Kaserne: Roland Plickert fra Hüsby ved Slesvig. Stor var gensynsglæden hos mig og Roland. Hurtigt gik en god halv time med snak, hvor mange gamle minder blev gravet frem. Det blev aftalt, at vi må ses i fremtiden. Roland har været feriedreng på kasernen i 1965 og 1966 samt på en tankstation på Sorøvej i 1967 med 4 uger hver sommer.

3 gæve gutter Tekst: Hans-Erik Bonde Foto: Privat Ved De Blaa Baretters jubilarstævne 26. september, på Ant vorskov Kaserne, var der også deltagelse af medlemmer fra vores forening. Her er tre gæve gutter – fra venstre Chris Agerkvist, Johnny Petersen og Jan Burmeister – som med glæde stillede op til fotografering i Peder Aalborgstuen.

! e il l y T kk

75 ÅR 2. februar 414050 Per Henning Østrup Lupinvej 90, 1. tv. 8600 Silkeborg

70 ÅR 18. januar 716253 Erik Poulsen Langtoftevej 13 4173 Fjenneslev

3. februar 504613 Carl Erik Nørrelund Tollesensvej 46 4900 Nakskov

9. februar 716176 Per Nilausen Løvtoften 57, 1. 2630 Taastrup

16. februar 504445 John Christensen Lindevej 50 4900 Nakskov

6. marts 569565 Christian Schaumburg-Müller Sørby Parkvej 55 4200 Slagelse

20

4/2015

65 ÅR 6.2. Egon Boutrup Sørensen Søndermarksvej 38 4200 Slagelse 55 ÅR 15. marts Bjarne Kristiansen Figenvej 78 4700 Næstved 50 ÅR 5. februar Frederik Tom Lund Ludvigsen Stillidsvej 4 2650 Hvidovre


JULEHILSEN

Jeg har fastholdt mit ”kampstade” i året, der er gået og sender Sjælland­ ske Livregiments Soldaterforenings ønske om en GLÆDELIG JUL og et GODT NYTÅR til vore medlemmer med deres familie, hvor de end må være bosat i verden. Jeg benytter samtidig lejligheden til at sende vores hilsen til Gar­ dehusarregimentet, Danske Gar­ dehusarforeninger, Den Danske Soldaterforening i Nordcalifornien, USA og Danske Soldaterforeningers Landsraad, med tak for året, som nærmer sig sit udløb. I det forgangne år, har der igen været godt besøg i Peder Aalborg­ stuen, om end de værnepligtige med kortere værnepligtstider blevet mere pressede i deres fritid. De kan dog fortsat finde vej til stuen, hvor de så kan lede tankerne på andre baner og nyde en forfriskning. Der er en stigende tendens til, at vore ”gamle” sjællændere aftaler at mødes for at friske gamle dage op. En hilsen sendes også til de mange veteraner og deres efterladte, som har mistet deres kære under udsen­ delse i international tjeneste.

Med venlig julehilsen, På Bestyrelsens Vegne Helmer Christensen, Formand

KONKURRENCE

Kontingent og medlemskab for 2016 Medlemskontingentet fastsættes hvert år på generalforsamlingen ud fra det aktuelle medlemstal og bestyrelsens budgetforslag. Kontingentet for 2016 er fastsat til 200 kr. Kontingentet SKAL være indbetalt senest 31. januar 2016. Ved indbetaling af mere end 200,kr. går restbeløbet til gavekassen. Har et medlem tre måneder efter forfaldstid ikke betalt kontingent, påmindes medlemmet derom af kassereren. Udebliver kontingen­ tet yderligere to måneder, slettes medlemmet af foreningens med­ lems- og bladliste.

Her bringes et billede af ældre kolle­ ger (officerer). Hvem er personerne på billedet? Svær opgave. Den første, som sender det rig­ tige svar til sjlr@stofanet.dk, kan sammen med 4 soldaterkammerater

henvende sig i Peder Aalborgstuen på en tirsdag aften kl. 18:30 i januar 2016, hvor der så vil blive udleveret et glas Prins Jørgen Bitter til hver. Ny og lettere opgave følger i næste nummer. 4/2015

21


JULEKONCERT med

Hjemmeværnets Musikkorps Vestsjælland

i Cafeteria på Gardehusarkasernen, 10. december 2015 mellem kl. 19 og 22

Indledningsvis vil der være opvarmning og fra kl. 20 gives en forrygende julekoncert med kendte julemelodier fra mange lande. Traditionen tro vil der nok være enkelte solistoptrædender. Tag familien med og kom i julestemning sammen med orkesteret. Der kan købes forfriskninger i pausen.

XTREME MANDEHØRM

Tekst: Hans-Erik Bonde Den 3. oktober var foreningen, ved formanden og den lille salutkanon, af Slagelse Firma Sport inviteret til at afgive startskud for tre af grup­ perne ved det store felt i EXTREME MANDEHØRM, som blev afholdt på og omkring Antvorskov Kaserne. 22

4/2015

Foto: private Vejret var næsten for godt, da arran­ gementet gerne skulle indeholde blandt andet vejrmæssige ekstremer undervejs i terrænet. Over 700 mænd deltog fra alle hjørner af Sjælland. Distancen var på ca. 12,2 km og hurtigste deltager

gennemførte på under en time. At det ikke blev gennemført på for­ tove, kunne ses på ”sløringen” af de enkelte deltagere ved ankomst til mål. Efter konkurrencen var der Oktoberfest – lignende tilstande for deltagerne.


Generalforsamling 2016 Der indkaldes til den årlige generalforsamling 17. marts 2016, kl. 19 i Peder Aalborgstuen på Gardehusarkasernen. Dagsorden i henhold til gældende love, som kan ses på www.sjlr.dk. 1. Valg af dirigent, referent og to stemmetællere. 2. Formanden aflægger beretning for det forløbne år. 3. Kassereren aflægger det af revi­ sorer og bestyrelsen godkendte regnskab til generalforsamlingens godkendelse, samt budget for det kommende regnskabsår med besty­ relsens forslag til generalforsamlin­ gens fastsættelse af kontingent.

Af hensyn til let traktement bedes du tilmelde dig på hvc1940@hotmail.com senest 14. marts 2016.

Nye tider i Peder Aalborgstuen

4. Orientering om Peder Aalborg­ stuens virke og økonomi ved bevil­ lingshaveren. 5. Indkomne forslag. Skal være for­ manden skriftligt i hænde senest 10. marts 2016. 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer i 2016: a) Valg af formand for 2 år. På valg er Helmer Christensen (Mod­ tager genvalg) b) Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år. På valg er Palle Piil Jensen og Tommy Rasmussen (Begge modtager gen­ valg) c) Valg af 1 revisor for 2 år. På valg er Finn Andersen (Modtager genvalg) d) Valg af fanebærer for 2 år. På valg er Michael Rosenbæk (Mod­ tager genvalg) e) Valg af fanebærersuppleant for 2 år. På valg er Finn Ib Jensen (Modtager genvalg) f) Eventuelt.

Tekst: Hans-Erik Bonde

Foto: Anette Nielsen

Stuen oplevede de moderne tiders krav 10. november 2015, hvor en stør re sk are af v ær neplig tige HBU´ere fra landets største regi­ menter var forsamlet på Antvorskov Kaserne. Hvordan betaler man for en for­ friskning, når man ikke har kontanter

på lommen? Man benytter selvfølgelig Mobile Pay. Peder Aalborgstuen er pt. ikke udstyret med en sådan mulighed, men dette emne vil snarest blive et punkt på foreningens dagsorden for et bestyrelsesmøde. 4/2015

23


Afs: Gardehusarregimentet, 4200 Slagelse

Magasinpost. Returneres ved varig adresseĂŚndring.

ID nummer 46336

www.stotvoresoldater.dk

Vi slutter op om vore soldater

B

Gardehusaren dec. 2015, nr. 04  
Gardehusaren dec. 2015, nr. 04  
Advertisement