Page 1

Gardehusaren Nr. 1 - Marts 2015

15. 책rgang


Indhold nr. 1 Nekrolog: Knud Skafte......................................................3 Husarer til fægtestævne i Halmstad.................................4 Når soldatergerningen endelig kommer i balance............5 Livkompagniet på skydelejr(skole)....................................6 Fremstilling for obersten................................................... 7 Forsidebillede: Livkompagniet på skydeperiode i Jægerspris.

Fra Katerina til Kalbyris og tilbage til Katerina.................8 Med husarerne på nytårskur........................................... 11 Arkivalier eftersøges....................................................... 11

Gardehusaren udgives af Sjællandske Livregiments Soldaterforening og Danske Garde­­husarforeninger, hvis protektor er Hans Kongelige Højhed Kronprinsen, i samarbejde med Gardehusarregimentet. Bladet udsendes til alle medlemmer af Sjællandske Livregiments Soldaterforening og Danske Garde­­ husarforeninger. Gardehusarregimentet modtager 200 eksemplarer, primært til orientering af nytilgået personel ved regimentet.

Danske Gardehusarforeninger........................................ 12 Nekrolog: John W. Hansen.............................................. 12 Sjællandske Livregiment Soldaterforening..................... 19

Redaktion: Silas Mortensen, ansvarshavende chefredaktør Major Hans-Erik Bonde, redaktør Kaptajn Brian K. Berthelsen, redaktør Bladudvalg: Oberst Ib Hedegaard Sørensen Freddy Rasmussen Ole Bent Pedersen Helmer Christensen Hans-Erik Bonde Kaptajn Brian K. Berthelsen Silas Mortensen Henvendelser vedrørende abonnement og medlemskab rettes til Freddy Rasmussen. Tlf. 55 73 04 47 Email: freddyjr@mail.dk Redaktionen: Silas Mortensen Tlf. 22 58 73 53 Email: redaktoerghf@gmail.com

Indsendelse af materiale til bladet Redaktionens meninger må ikke tages som udtryk for foreningernes officielle standpunkter. Ligesom redaktionen ikke behøver at dele den opfattelse, forfattere af de forskellige artikler giver udtryk for.

Send en mail til redaktoerghf@gmail.com eller besøg danskegardehusarforeninger.dk eller www.sjlr.dk.

Deadlines for Gardehusaren i 2015 Trykt oplag: 2300 Repro & tryk: Sjællandske Medier Bladet udkommer 4 gange årligt Annoncetegning: Sjællandske Medier Dania 38, 4700 Næstved Telefon: 72 45 11 00

2

1/2015

Juninummer: 8. maj Oktobernummer: 10. september Decembernummer: 16. november

Foreningsblad for Danske Gardehusarforeninger og Sjællandske Livregiments Soldaterforening


Farvel til en husar

Trods sit handicap førte Knud Skafte i mange år et aktivt liv, både gennem foreningsarbejde og i fritiden.

NEKROLOG Den 4. januar 2015 døde oberstløjtnant Knud Skafte. Dermed forsvandt en husar, som – om nogen – var med til definere ”husarånden”. Han satte rammen om det gode kammeratskab. På regimentets ”heltevæg” i receptionen på Gardehusarkasernen i Slagelse finder man Knud som den første dekorerede i nyere tid, efter indsættelse i internationale operationer. Han gjorde FN-tjeneste på Cypern i 1973, da Tyrkiet invaderede øen. Hans indsats for at beskytte civilbefolkningen mod krigens virkninger var exceptio­ nelt god. Han blev efterfølgende belønnet med Dronningens Belønningsmedalje i Guld med krone og inskription – datidens Tapperhedsmedalje. Gennem sit samlede virke ydede Knud en meget respekteret og værdifuld indsats for arbejdet med veteranerne fra de internationale fredsstøttende og humanitære operationer. Han blev hædret for sit arbejde den 29. maj 2013 med Board of Nordic Blue Berets Medal of Honour i bronze. Knud havde en ukuelige livsvilje, og han var trods sit handicap en levemand, som var hyggelig og morsom at være sammen med. Knud var der altid, når nogen skulle bruge ham - en rigtig husarofficer og en gentleman. Knud satte sit positive og konstruktive præg på mange tillidsposter og foreningsaktiviteter. Han var i mere end 10 år formand for Næstved Garnisons Officersforening. Han var med til at oprette GHR Historisk Samlings Ven­ ner, hvor han også var formand i mere end 10 år, og han var kasserer i Kammeratstøtteordningen under de Blå Baretter fra 2009. Jeg oplevede Knud mange gange igennem 15 år til de årlige sejlture med en kreds af kammerater, hvor vi løftede ham ombord med kørestol og det hele. Ved de lejligheder var Knud altid i strålende humør, og han værdsatte en god ordreudgivelse for dagens aktiviteter, efterfulgt af en Gammel Dansk. I Danske Gardehusarforeninger kendte vi Knud som ”foreningsredaktøren” igennem 19 år. Han udførte hjælp­ somt et stort arbejde for foreningerne. Det var værdsat af alle. Knud Skafte efterlader sig et stort tomrum.

Æret været Knuds minde! Ib Hedegaard Sørensen, præsident for DGHF

1/2015

3


Husarer til fægtestævne i Halmstad

Gardehusarregimentet forsvarede de danske farver, da Conseil International du Sport Militaire afholdt Nordic Cup i Halmstad Af fægteudvalget SLGI MJ C. Pojezny og SYPL B. Grubak fra Slagelse Garnisons Idrætsforening deltog på det danske damelands­ hold ved det nyligt afholdte CISMfægtestævne i Halmstad. Damelandsholdet blev desværre blev ramt af afbud i 11. time, så de to hsuarer måtte kæmpe alene for de danske farver i damerækken. Konkurrencen var hård, med repræ­ sentanter fra Canada, Polen, Sverige og Danmark, heriblandt kommende og tidligere OL-deltagere. Danskerne sluttede som nummer fire, tæt på at få tredjepladsen. Flotte indidviduelle placeringer Herrerne satte sig på fjerdepladsen i holdturneringen. Individuelt blev det til en 11. plads for SSG I. Nielsen, 13. plads til MJ H.H.H. Blumensaadt og

NEDENFOR: Præmieoverrækkelse. B. Grubak fra Danmark dlete tredjepladsen. NEDERST TV: Det danske hold. Fra venstre Bodil, Leif, Hasse, Christina og Ib.

en 14. plads til KS L. Jensen. For damernes vedkommende blev det til en 10. plads for MJ C. Pojezny og en delt 3. plads til SYPL B. Gru­ bak. Stort tillykke med den meget flotte placering.

SYPL B. Grubak blev bedst place­ rede dansker ved stævnet, kun slået i semifinalen af den to meter høje landsholdsfægter M. Piekarska fra Polen, som vandt Nordic Cup. M. Piekarska deltog ved de Olympiske Lege i London 2012, hvor hun tog medalje. Så et stort tillykke til B. Grubak for den flotte indsats, som bedste nordiske og danske dame­ fægter. Der fægtes hver onsdag kl. 18:00 i teatersalen på Gardehusarkaser­ nen, hvor der er udstyr og trænere tilstede. Har du fået lyst til at prøve at fægte, kan du kontakte SSG Hen­ rik Nielsen på tlf. 3266 5677 eller på mail FPT-HRRS008@mil.dk.

4

1/2015


Når soldatergerningen endelig kommer i balance Anekdoter, fakta og staldtips fra GRIKU 2014/2015

En af årets kursister skriver med et glimt i øjet om sine oplevelser fra Grundlæggende Ridekursus ved Hesteskadronen. Tekst: PL Mikkel B. Vinding Foto: Oversergent Anne Hvidt 10. november 2014 var en helt særlig dag for en udvalgt gruppe officerer og befaldingsmænd fra Gardehusar­ regimentet. Det var første dag på Grundlæggende Ridekursus (GRIKU) 2014/2015.

Ingen af kursisterne havde tidligere haft andet med heste at gøre end måske en træktur på en pony, så elevforudsætningerne var begræn­ sede. Men gennem en strålende målrettet indsats fra både elever og lærere på kurset blev resultatet nærmest episk. Rygterne i staldene gik ihvertfald om, at eskadronschefen og næst­ kommandernede var faldet hinanden om halsen efter kursusafslutning og havde knebet enkelte glædes­ tårer af ren lykke over det storslå­ ede resultat. Svinger ridepisken Allerede ved kursusintroduktionen

gjorde eskadronchef major C. P. de Renouard det klart, at der krævedes en helhjertet indsats fra enkeltmand for at kunne gennemføre kurset med tilfredsstillende resultat. Herefter svingede ridelæreren, seniorsergent C. D. Müller, (ride) pisken som tegn til at iværksætte den praktiske del af kursus. For kur­ sisterne betød det indledningsvis tøjeksercits, mugning, støvlepuds­ ning og navnelære.

Fra ridehuset.

Derefter kom opsadling og opsid­ ning. Således kunne en kaptajn, fem premierløjtnanter, en seniorsergent og en oversergent begive sig ud på en rejse, som ultimativt skulle sætte dem i stand til at finde den perfekte balance. Af hesten De første mange ridelektioner var grænseoverskridende og dybt fru­ strerende, når man gang på gang blev rettet for fejl, som ikke syntes mulige at ændre . Hvordan skulle den menneskelige krop kunne tvin­ ges ud i SÅ absurde stillinger?

Fra terræn.

Men efterhånden som kroppen blev vænnet til, blev evnen til at kommunikere klart og entydigt med hestene også forbedret. Det betød stærkt forbedrede evner til at styre hestene rundt i diverse voltefigurer. Udover voltefigurer i dressurdisci­ plinen skal ryttere ved Gardehusar­ regimentet også kunne springe med hestene. Det blev trænet med det – for de erfarne ryttere – meget skuffende resultat, at ingen faldt af hesten og kom til skade. Som trøst skal det nævnes, at de fleste kursi­ ster dog gennemførte ureglemen­ terede afsidninger i løbet af kursus. Fin afslutning Kurset blev afsluttet i overordentlig fin stil, hvilket naturligvis kun var at forvente af husarofficerer og –befa­ lingsmænd. Alle elever kunne efter velgennemført springprøve smykke sig med titlen GRIKU-eksaminerede ryttere. Bedst beståede på holdet blev premierløjtnant J. Vester fra 1/V/GHR. Der skal lyde en stor tak til HESK, herunder især remontesektionen, for et spændende, sjovt og udfor­ drende kursus, samt opfordre til, at man søger om optagelse på GRIKU næste gang muligheden byder sig, såfremt man endnu ikke har haft muligheden for at lære denne sær­ lige verden at kende.

Peder Aalborgstuen Stedet hvor soldaten slapper af og hygger sig i godt kammeratskab Kig ind - åben hver tirsdag kl. 1830 - 2200 1/2015

5


Gardehusarregimentet forsvarede Livkompagniet fik prøvet både de danskevåben farver,og dalejrskolestemConseil Interskarpe national du Sport Militaire afholdt ning af under SKYPER i Jægerspris. Nordic Cup i Halmstad Af fægteudvalget SLGI Jeg havde nærmest en følelse af, at jeg lige pludselig var på vej på lejrtur som i folkeskolen. Fordi jeg var i gang med at laste og pakke en bus med mit grej og min deling der på godt og ondt virker som en folkeskoleklasse. Vi var på vej under nogenlunde afslappede forhold (så afslappede som de nu bliver i hæren), fordi øvel­ sen for en gangs skyld ikke bød på lange gåtur med alle nødvendighe­ der siddende på ryggen eller om hofterne, bygning af beredskabs­ område og foræring af feltrationer. Skydeperioden startede tværtimod med en behagelig bustur med mad­ pakke, og bød på to nætter under tag, i rigtige senge, og tre intense dage med skydning, skydning og kun skydning. Så skulle man være i tvivl, var der 40 geværer og fire panserværnsvåben i bussen til at minde os om, at det ikke bare var en folkeskoletur. Lovende start Ef ter halvanden times køretur til Jægerspris blev vi kastet ud i SKYPER, og lagde ud med prøve­ skydning og konkurrenceskydning med panserværnsvåben. Vi skød efter skiver på 200 meters afstand med lyspatroner, der lyser rødt under hele skuddet, så man kan se om man træffer eller ram­ mer forbi. Det var en lovende start på SKYPER at skyde med så stort et våben, korrigere sine skud med hjælp fra sin makker og genlade. Som belønning fik de to bedste panserværnsskytter lov at skyde den ægte vare af mod en stor metalplade. Når det skarpladte panserværns­ våben rammer målet, lyder der et stort brag, med en trykbølge man kan mærke i brystet, selvom man står mange meter væk. Eksplosio­ nen ser voldsom ud, med gnister og en stor, sort røgsky. Hvor var jeg dog misundelig på dem, der var så heldige at få lov at affyre sådan et skud, men de havde jo fortjent det. Den skønne kontrast Efter den første dag blev vi ind­ kvarteret på 12-mandsstuer. Her 6

1/2015

Livkompagniet på skydelejr(skole)

Der tages bestik af målene.

trådte den skønne kontrast, man oplever i hæren frem: Det ene øje­ blik skyder man til måls med skarpt panserværnsvåben, og det næste ligger man på stuer og griner med sine kammerater, som var man på lejrskole. En yderligere luksus ved SKYPER er, at man modsat andre feltøvel­ ser ikke skal bruge mange timer på at grave skyttehuller, som vi næste skulle skyde fra i kampstilling. Det var straks mere udfordrende end bare at skyde som enkeltmand på de forskellige skydebaner, fordi skyd­ ningen nu skulle fungere imellem 14 mennesker i skyttehuller. Men når man endelig får det til at fungere er det det hele værd. Det lykkedes os næsten at gøre vores gruppefører overflødig, fordi alle 14 menige var klar og havde gang i meldingerne. Gruppeføreren havde ikke andet at lave end at overvåge skydningen.

Skydning i mørke Om aftnen var det tid til skydning i mørke. Det er selvfølgelig meget udfordrende: Én mand skyder lys­ raketter op over skydepladsen, som oplyser hele pladsen i 25 sekunder ad gangen. I den tid daler der en lyskugle ned og lyser hele skydepladsen op. For at pladsen hele tiden skal være oplyst, skal den næste skydes afsted før den forrige er gået ud. Det var helt klart en større udfor­ dring i at finde sine mål i mørke, så skydningen gik ikke helt så glat som dagens øvelse, men lysraket­ terne gjorde det til en fantastisk flot oplevelse. Efter endnu en gang natmad, hvi­ lede vi ud til den sidste SKYPER-dag, der omhandlede alternative skyde­ stillinger. Derefter vendte snuden hjemad til vedligeholdelse og den ikke så lejrskoleagtige hverdag på kasernen, mætte på gode oplevelser.

De værnepligtige fik både både set skarpe panserværnsvåben og lysraketter.


Fremstilling for obersten

VÆRD AT VIDE ÅBNINGSTIDER REGIMENTETS KONTORER Mandag - fredag: 0800 -1500 RECEPTION Mandag - torsdag: 0730 - 1500 Fredag: 0730 - 1430 CAFETERIA Mandag - torsdag: 0600 - 1015 1100 - 1315 1430 - 1830 Fredag:0600 - 0930 1100 - 1300

Fredag den 20. februar stod værne­ pligtsbatalionen op til endnu en god dag i det danske forsvar. Skjorten blev strøget, uniformen børstet og støvlerne pudset en ekstra gang, for dagen stod på parade og fremstil­ ling for regimentschefen, oberst og kammerherre T. M. Paulsen. Efter den sidste eksercitsindøvelse tog kompagnicheferne ordet, og fortalte kort om programmet efter fremstillingen. Det blev også under­ streget, at det var vigtigt at gøre et godt indtryk på obersten: frem med brystet, se stolt ud og se obersten i øjnene, når han går forbi. Herefter marcherede kompagnierne til plænen foran bygning 7 og stil­ lede op på snorlige geledder. Vejret viste sig fra sin gode side, og de bløde snefnug dalede flot og idyllisk ned over de mange soldater.

Obersten taler Obersten holdt en kort tale og bød soldaterne velkomne til regimen­ tet. Han mindede soldaterne om, at det forpligter at være husar. Han nævnte også, at de skulle få det bedste ud af deres tid ved regimen­ tet, og håbede, at der var flere, der ville søge om yderligere uddannelse i hæren. Herefter inspicerede obersten trop­ perne, og han var ifølge rygtet til­ freds. Kommandoen blev igen overdraget til kompagnicheferne, så fredagens program kunne fort­ sætte med et besøg hos HESK og ved historisk samling, samt et fore­ drag med obersten selv.

MILJØGÅRDEN Mandag: 0700 - 0900 Tirsdag: 07 - 09 1230 - 1300 Onsdag: Lukket Torsdag: 07 - 09 1230 - 1300 Fredag 0700 - 0900 I særlige tilfælde uden for daglig åbningstid tlf. 20 20 56 03 KØR/ELM SLA Mandag - fredag:

0700 - 1400

MUNDERINGSDEPOT Mandag - fredag: 0700 - 1400 AFLEVERING AF MUNDERING mandag - fredag: 0700 - 1400 Efter aftale GALLADEPOT Mandag - fredag: 0700 - 1400 Efter aftale INDKØBER Mandag - fredag 0700 - 1400 AMMUNITON Mandag - fredag: 0700 - 1400 Efter aftale VETERANCENTRET (Bygning 2) Mandag-tirsdag: 0800-1600 Onsdag: 1200-1500 Torsdag-fredag 0800-1500 Onsdag formiddag er sagsbehandlingsdag. Uopsættelige henvendelser modtages. FELTPRÆST Onsdag: 1030 - 1130 Grupperum 2, Bygning 32

Volkswagen Slagelse Elmedalsvej 7 4200 Slagelse Tlf. 58 50 43 00 www.vw-slagelse.dk Livkompagniets fanebærer.

SERVICE Messer, møntvask, mønttelefoner findes i centerbygningen. TAXA Slagelse Taxa tlf. 58 53 53 53 afhenter gerne på kasernen. BUS Busruterne 430, 431 og 480R kører mellem stationen og kasernen. 1/2015

7


Fra Katerina til Kalbyris og tilbage til Katerina Vi gør ikke noget for dem, men med dem, fortæller 20-årige Katerina om forholdet til sine førere i Livkompagniet ved Gardehusarregimentet. Af kaptajn Brian Berthelsen Katerina, eller gardehusar Kalbyris, som hun har heddet under gennem­ førelsen af sin værneret, fortæller at sergenterne og officererne i kom­ pagniet har været rigtig gode til at motivere soldaterne og de har altid gået forrest i opgaverne. Kalbyris ser tilbage på sin værneret som en god oplevelse, hvor der er opstået et rigtigt godt sammenhold inden for kompagniet. ”Vi har fået et kammeratskab og en korpsånd, som jeg tager med mig resten af sit liv,” siger hun. Græd første gang med gevær Med udgangen af november afslut­ ter Kalbyris sine fire måneders vær­ neret. Når Kalbyris ser tilbage på de fire måneder, siger hun: ”Jeg meldte mig i sin tid for at afprøve det fysiske aspekt af det at være soldat og prøve mine egne grænser af. Jeg vidste ikke hvad der var op og ned på et gevær, da jeg begyndte, og jeg kan huske, at jeg sad og græd, da jeg første gang fik et gevær i hånden.

Katerina, aka gardehusar Kalbyris

”Jeg tror, jeg begyndte at græde over den usikkerhed, som jeg havde omkring sk ydevåben og alle de kræfter som det indeholder,” for­ tæller Kalbyris. Mange våde, kolde kilometer Kalbyris fortæller videre, at hun kom til at holde af at skyde og blandt andet har fået to udmærkelsestegn for sine skydefærdigheder. Det fysiske aspekt har hun i høj grad fået afprøvet, og når det bliver sat sammen med for lidt søvn og kulde, så bliver man for alvor udfordret, fortæller hun.

”Det hårdeste var helt klart REXturen. Når vi har klaret REX-turen kan vi kalde os gardehusarer og får udleveret dronningens rex-mærker til at bære på uniformen. Vi gik en masse kilometer med tung oppak­ ning, og skulle klare en masse opga­ ver i gruppen. ”I mange af opgaverne indgik der også vand, så man gik hele tiden og var lidt våd og kold. Vi fik heller ikke så meget søvn og vi vidste ikke hvornår vi var færdige. Det var rigtig hårdt, men samtidigt fedt, da det var overstået og vi havde klaret den.” En særlig ånd

Rex-turen bød på mange, våde kilometer, blandt andet i gummibåd, der skulle ros med håndkraft.

8

1/2015


Kalbyris fortæller, at der ikke er blevet gjort forskel på mænd og kvinder, hvilket har været dejligt. Alle har båret de samme ting og er blevet udsat for de samme udfor­ dringer og modtaget den samme uddannelse. ”Det var lidt grænseoverskridende at skulle i ”busken” første gang for at tisse, men jeg vænnede mig hur­ tigt til det. "Jeg tror også at bynavnene er med til hurtigt at skabe en særlig ånd og stemning. Så bliver Katerina og alle de ting, som jeg kommer med taget fra mig. Nu er jeg Kalbyris, Kandahar eller Sørbymagle, og vi skal have det til at fungere i gruppen, uagtet hvil­ ken baggrund vi kommer fra. ”Vi skal leve op til de samme for­ ventninger og har samme opgaver. Det har været med til at opbygge et

sammenhold, som jeg vil komme til at savne. Og jeg vil lede efter det i fremtiden”

Samarbejde om at få en jernbanebjælke op af en skrænt.

På skydelejr.

Tager det med videre ”Jeg har spillet håndbold på højt niveau indtil gymnasiet,” fortæller Kalbyris og siger, at den fysik som hun har fået fra håndboldbanen har hjulpet hende godt igennem de fire måneder. Hun har kunnet bruge sine håndbolderfaringer til sin tid ved regimentet. ”Jeg lærte at kæmpe som en del af et hold. Her har jeg i endnu højere grad lært at kæmpe med hinanden og for hinanden. ”Jeg har indset, at det er okay at spørge om hjælp, og at flere hove­ der tænker bedre end et. Det vil jeg helt sikkert tage med mig herfra og til de næste ting der kommer til at ske i mit liv.” Fortsat sin karriere i Forsvaret? Kalbyris er ikke afvisende overfor måske at vende drømmen om en universitetsuddannelse ryggen og satse på en karriere i Forsvaret. Hun har igennem de seneste fire måne­ der fået stor respekt for de profes­ sionelle soldater og den opgave, som de har løst og lige nu løser rundt omkring i verden. Hun føler, at man gør en forskel som ansat i Forsvaret, og det er en overvejelse værd i forhold til frem­ tidsdrømmene. Der går dog lidt tid inden Kalbyris skal træffe det store valg om den fremtidige uddannel­ sesvej. For nu bliver Kalbyris til Katerina igen, og i første omgang glæder hun sig til at bruge de ting, som hun har lært igennem de seneste fire måne­ der i Forsvaret som guide ved Apollo Rejser det næste års tid. 1/2015

9


GIV AGT! Hjemmeværnskompagni Rosenborg – Eksercitskompagniet, er Hjemme­ værnets eksercitskompagni med tilhørende tambourkorps. Kompagniets medlemmer er særligt uddannet, så kompagniet med stort engagement, godt sammenhold og en professionel tilgang kan løse opgaver af både ceremoniel og beredskabsmæssig art for Hjemmeværnet og Totalforsvaret i ind­ og udland. For at blive en del af eksercitsdelingen skal du have interesse for og lyst til at dygtiggøre dig indenfor eksercits, så du kan indgå i en parade og tattoo og repræsentere Hjemmeværnet ved ceremonielle begivenheder. Kompagniets tambourkorps har ydermere brug for medlemmer, der kan spille et instrument og har kendskab til noder. Dette kan være fra en bygarde, musikskole, musikkorps eller tilsvarende. I tambourkorpset vil du have mulighed for at spille marchtromme, marchfløjte og signalhorn. Hvis du vil være med til at sætte nye standarder for Hjemmeværnets militære fremtræden, så er det dig, vi søger til Hjemmeværnskompagni Rosenborg.

HJEMMEVÆRNSKOMPAGNI ROSENBORG – EKSERCITSKOMPAGNIET KASTELLET, 2100 KØBENHAVN Ø. TLF: +45 31 68 56 00 HVKROB­KC@HJV.DK VISTILLEROP.DK HJV.DK/OE/HVKROB FACEBOOK.COM/EKSERCITS

157400_HJV_Ann_Rosenborg_190x260.indd 1

10

1/2015

HJEMMEVÆRNSKOMPAGNI ROSENBORG

24/02/15 17.13


Med husarerne på nytårskur

Hovene klaprer hen over brostenene på pladsen ved Christiansborg Slot. 48 heste og husarer stiller sig klar. Den årlige nytårskur kan begynde. Af husar Frederikshavn og Husar Tved Kommandoen runger i den store stald på Christiansborg Slot. Husa­ rerne følger automatisk, næsten mekanisk, den ordre de hver dag i de sidste otte måneder har trænet. Men denne gang føles det ander­ ledes. I dag er det sidste gang 2. Deling, hold Februar 2014 sidder til hest i rød galla. Dette er dagen, de alle har set frem til, siden de for første gang satte foden på Garde­ husarkasernen i Slagelse, 3. februar 2014. Giv agt! Sabel ud! Vemodigt trækkes sablen og skuld­ res for sidste gang. ”Sabel i hvil!” lyder den næste kommando, og eskorten er klar til at rykke ud. Igennem Københavns gader bliver man mødt af mange beundrende blikke, og selvom det er en kølig januardag, har flere af byens bor­ gere bevæget sig udenfor, for at se Hendes Majestæt Dronningen blive eskorteret af de gallaklædte gardehusarer. Efter den sidste aflevering på Ama­ lienborg Slot vendes mulerne igen mod stalden. Men denne gang er følelsen i kroppen anderledes end på de foregående ture. Et smil når dog at brede sig på de 30 ellers så vemodige husarer, da solen bryder frem fra de tunge grå skyer og følger eskorten hele vejen tilbage. Klar til at sable ind Med gåsehud og tårer i øjnene opmarcheres der foran chefen for Hesteskadronen, og med store rosende ord, både fra ham og næst­ kommanderende, rides der enkeltvis ind i stalden for at sadle hestene af. Alle kan se det, men kun vi og tid­ ligere husarer kender følelsen af, hvordan det er at afslutte sin vær­ nepligt hos Garderhusarregimentets Hesteskadron. Og med en velgen­ nemført nytårskur med i bagagen har det kun gjort minderne og følel­ serne endnu stærkere. 2. Deling, hold februar 2014 afslut­ ter et brag af et år – fuld af ufor­ glemmelige minder!

På vej til Christiansborg.

FAKTA OM NYTÅRSKUREN 2015 •

48 heste i en eskorte

25 husarer fra 1. Deling

18 fastansatte, herunder offi­ cerer og befalingsmænd

9 trompetere fra 2. Deling

1 paukist fra 2. Deling

38 sabelhusarer fra 2. Deling

1 karet og 6 heste fra den Kongelige Stald-Etat

ARKIVALIER EFTERSØGES Redaktionen har modtaget nedenstående skrivelse fra en gammel husar. Den bringes her med håb om, at der skulle være nogle soldaterkammerater blandt læserne, som kan hjælpe. Hello Jeg var soldat i Næstved i november 1964, i opklaringsregimentet. Jeg emigraede til Canada i 1967. Mit soldaterbillede blev hos min mor, og da hun kom på plejehjem forsvandt det. Nu har jeg et barnebarn, der er meget interesseret i sine forfædre. Han har spurgt om jeg kan få et nyt billede. Mit nr. var 531826 "Ladager". Jeg blev indkaldt i november 1962 . Hvis de ved hvem jeg skal kontakte, som kunne ligge inde med gamle filer,

arkiver eller lignende, vil jeg være meget taknemelig. Med venlige husarhilsner Niels Jensen Calgary, Canada Navn: Niels Jensen Adresse: 7107 Silverview Road, NW By: Calgary, AB T3B 3M2 Stat: Alberta, Canada E-mail: ncljensen1@gmail.com Telefon: 4032880581

1/2015

11


Danske Gardehusarforeninger

Danske Gardehusarforeningers Repræsentantskabsmøde 2015 8.- 9. maj i Sønderborg på Hotel Comwell Program Fredag den 8 maj Kl. 16:00 Omvisning I skanseområdet på Dybbøl. Vi mødes på parkerings­ pladsen ved Historiecentret, Guide: Carl Jürgen Bock. Turen varer ca. to timer. Lørdag den 9. maj Kl. 09 Fælles morgenbord på Com­ well. Kl. 09:45 Klargøring til Repræsen­ tantskabsmøde. Kl. 10 Fanen føres ind. - Fem trompeter og en paukist fra Hesk spiller. - Velkomst ved formanden for GHF Sydjylland. - Hilsen til repræsentantskabet fra Sønderborg by v. Borgmester Erik Lauritzen. Kl. 10:30 Præsidenten for Danske Gardehusarforeninger byder velkom­ men til repræsentantskabsmødet. – Mødet begynder. K l. 10:3 0 Afg an g l e ds a ge r tu r. Ankomst Alsion. (Syddansk Univer­ sitet, Koncertsal, Forskerpark) Guide: fhv. borgmester A.P. Hansen. Kl. 13 Frokostmenu på Comwell. Kl. 15 Slut. Tilmelding Lokalforeningerne anmodes om kollektiv tilmelding. Betaling bør ske ved tilmelding til foreningens konto senest den 18. april 2015. Reg.9741 Kontonr. 8885707506 Overnatningsmuligheder Scandic, Sønderborg Vandrehjem Hotel Arnkilhus Priser: Morgenbord – 75, kr. Frokostmenuen - 225, - kr. 12

1/2015

Dagsorden 1. Præsidenten byder velkommen 2. Valg af dirigent 3. Valg af 2 stemmetællere 4. Præsidenten aflægger præsidi­ ets beretning 5. Hovedkasserer fremlægger til godkendelse det reviderede regn­ skab samt redegør for ”Gardehu­ sarens” økonomi 6. Behandling af indkomne for­ slag 7. Valg af vicepræsident, modta­ ger genvalg 8. Valg af sekretær 9. Valg af 2 interne revisorer 10. Fastsættelse af dato og sted for næste års repræsentant­ skabsmøde 11. Valg af delegerede til Danske Soldaterforeningers Landsråd

Gardehusarforeningen København En tur i biffen Tag med Gardehusarforeningen København i biografen til den danske storfilm '9. April'. Det er 75 år siden Danmark blev besat af Tyskland. Filmen '9. april' er en realistisk skildring af de høj­ spændte timer inden den danske kapitulation, der førte til fem års tysk herredømme. Praktisk Vi mødes i foyeren i Dagmar-bio­ grafen mandag den 16. Marts kl. 18:30. Selve filmen starter kl. 19. Prisen er 70 kroner for medlem­ mer og 90 kroner, hvis man ikke er betalende medlem af foreningen. Tilmelding kan ske helt frem til dagen på ghfkbh@outlook.dk eller til sekretær Søren Kragelund på tlf. 2854 5844.

MINDEORD

Af Ib Hedegaard Sørensen Præsident for DGHF Det var med meget stor vemod, at jeg søndag den 1. marts modtog den sørgelige besked om, at John W. Hansen, formand for Gardehusar­ forening Frederikssund & Omegn, var afgået ved døden. John var en særdeles trofast husar, som har ydet en stor indsats til for­ eningslivet for at fastholde husarån­ den. Han blev indkaldt til Sjællandske Livregiment 1. maj 1963 og overført til til depoteskadronen ved Gardehu­ sarregimentet 31. august samme år. Hans bynavn var Charlottenlund, men han blev senere kaldt Tinhan­ sen, fordi han lavede tinsoldater for regimentschefen. Han var utro­ ligt kreativ, og mange vil formentlig sende John en venlig tanke, når de ser hans model af hesteeskorten i Officerscasinoet. Han blev hjemsendt den 30 april 1964, kom i bestyrelsen i Frederiks­ sunds GHF i 1993, blev næstformand i 1997 og formand fra 2002. Han var aktiv i formandsgruppen i DGHF, hvor han også var revisor. John var tillige DGHFs repræsentant i Dan­ ske Soldaterforeningers Fællesråd. Også i skytteforeningerne var John en markant figur, og han støttede sammen med sin hustru de unges interesse og færdigheder i skydning. Vores tanker går til Lise og familien.

Æret være John W. Hansens minde.


Gardehusarforeningen Frederiksborg Amt

Gardehusarforeningen for Næstved og Omegn Ændring i bestyrelsen På generalforsamlingen 19. februar blev der foretaget nyvalg til besty­ relsen, der nu ser således ud: Formand: Freddy Rasmussen. Kasserer: Hans A. Thorsen. Sekretær: Henrik J. Berg. Bestyrelsesmedlem: Leif Nielsen. Bestyrelsesmedlem: Eivind Sejling. Bestyrelsesmedlem: Günter Mar­ tens. Bestyrelsesmedlem: Ole Schou. Bestyrelsen vil på førstkommende bestyrelsesmøde konstituere sig på nyt. Johannes Christof fer sen blev ved samme lejlighed udnævnt til Æresmedlem. Johannes har været medlem af foreningen i 60 år. Siden 1985 har Johannes været med i bestyrelsen og de seneste 25 år har han været formand for Gardehusarforeningen. Pbv. Henrik J. Berg Sekretær

Generalforsamling Den 11. marts afholdes den ordi­ nære generalforsamling på Karlebo Kro. Kl. 18 er der spisning, som er gratis for medlemmer. Gæster betaler selv 175 kr. for middagen. Alle betaler selv for drikkevarer. Ca. 19:30 begynder generalfor­ samlingen. Dagsorden ifølge vedtægterne. Forslag der ønskes behandlet skal være formand Jan van Deurs i hænde senest 14 dage før generalforsam­ lingens afholdelse. Efter spisningen føres fanen ind til musik og derefter uddeler for­ manden hæderstegn til de frem­ mødte jubilarer som er: ÅRSTEGN 2015 10 ÅR Gardehusar 617293/1964 ”Melby” Kurt Christensen 25 År Gardehusar 378717/1958 ”Gerslev” Jens Madsen Gardehusar 736693/1967 ”Her­ lufsholm” Peter Madsen 40 År Gardehusar 778759/1968 ”Alsøn­ derup” Frank Jensen Gardehusar 648928/1965 ”Rønde” Arne Sørensen 50 År Gardehusar 301930/1956 ”Lønholt” Mogens Eilertsen Gardehusar 511177/1961 ”Skods­ borg” Kjeld Fonnesbech-Sandberg Efter generalforsamlingen er der foredrag om Siriuspatruljen ved Rasmus Rode. Der vil være et lille beløb at betale. Tilmelding til Jan van Deurs på tlf. 4913 4958 eller mail: jvandeurs@stofanet.dk

FUGLESKYDNING 2015 Køb gerne mange skydekort og støt foreningen! Igen i år er der fuglesk ydning søndag den 7. juni kl. 10 på Tor­ nevangen 112 i Birkerød (se KRAK side 96/B2). Tag gerne familien og venner med. Selvom man ikke ønsker at skyde selv, kan man alli­ gevel godt komme og deltage i det kammeratlige samvær og møde gamle venner. Medlemmer af andre Gardehusarforeninger er også hjer­ telig velkomne. Pris for skydning og frokost er kr.150 for voksne og kr. 75 for børn. Priserne er excl. drikkevarer. Program Kl. 10 stiller deltagerne op, fanen bliver ført frem og deltagerne mod­ tager den regerende fuglekonge, gardehusar 511255/61 Frederiks­ sund Jørgen Jensen til tonerne af fanemarchen. Kl. 10:15 begynder skydningen og de 4 andre aktiviteter. Kl. 13.00 er der frokost/buffet med efterfølgende kaffebord og kam­ meratligt samvær. Igen i år er det Lotte der står for den lækre buffet. Senest kl. 15.00 slutter skydnin­ gen og den nye fuglekonge kåres. Samtidig er der præmieuddeling og lotteri m.v. Tilmelding Senest mandag den 1. juni til for­ mand Jan van Deurs eller kasserer Eric Saugman på tlf. 2363 8757/4824 0406 eller mail: jvandeurs@stofa­ net.dk/ericsaugman@hotmail.com. Se mere på hjemmesiden: www. gardehusarforeningenfrederiksb­ orgamt.dk.

Ved Milepælen Tak til chefen ved Gardehusarregi­ mentet, Oberst T.M. Paulsen, for venlig opmærksomhed i anledning af min 80 års fødselsdag. Tak til Gardehusarforeningen Frederiks­ borg Amt for besøget.

Johannes Christoffersen.

Med venlig husarhilsen Gardehusar 214118/1954 ”Meløse” Vilhelm Nielsen Tulstrup 1/2015

13


Gardehusarforeningen for Fyns Stift Afghanistan efter krigen Kaptajn af reserven Christina Jo Larsen skitserer fremtidsudsig­ terne for det store land med en befolkning med meget diverge­ rende meninger Tid og sted 21 april kl. 19:30 på Dannevirke, Sdr. Boulevard Odense.

Tilmelding 25 kr. for ikke-medlemmer af Fyns Militærhistorisk Samling (HISAM) Mindeparade i Ansgar Anlæg Den 4. maj kl. 18:30 går vi mindepa­ rade på Dannevirke i Odense, med gudstjeneste i Ansgar Kirke. Arran­ gementet afsluttes med levende lys ved mindestenen. Faner møder kl. 18.30 ved P-pladsen bag Dannevirke.

Valdemarsdag Den 5. juni kl. 19.00 fejrer vi Val­ demarsdag i Den Fynske Landsby. Mød med fane kl. 18:30 ved den firlængede gård med vandmøllen. Alle der kan mød op med faner. Besøg på Stutteri Ask Søndag den 7. juni kl. 10 besøger vi Stutteri Ask i Martofte. Se mere i nedenfor.

BESØG PÅ STUTTERI ASK Søndag den 7. juni 2015 kl. 10 inviteres alle medlemmer af Danske Gardehusarforeninger, inklusive familie og venner, med til et besøg på Stutteri Ask. Stutteri Ask ejes af Kirk Kristiansen (LEGO-koncernen), og har siden 1993 drevet hingstestation. Stutteriet har et bredt udvalg af springheste med spændende internationale afstamninger. Stutteri Asks arbejde er internationalt anerkendt, og hestefolk rejser meget langt for at se stutteriet. Vær t ved rundvisningen er Kaj Rosenlund, en af Danmarks mest anerkendte eksperter indenfor hesteavl. Kaj var gardehusar i 1977 og en god ven af GHF Fyns formand, Henning Terndrup. En journalist og fotograf fra Fyns Stiftstidende vil følge rundvisningen. Praktisk Vi mødes den 7. juni kl. 10 på stut­ teriets adresse, Bogensøvej 254, 5390 Martofte. Efter to-tre timers rundvisning, er der frokost med medbragt mad. Prisen for arran­ gementet er kr. 20.- pr. deltager. Der betales ved ankomst. Øl og vand til rimelige priser. Tilmelding Senest fredag den 5. juni til Henning Terndrup, på mail: terndrup.hen­ ning@gmail.com. Har du spørgsmål kan du kontakte Henning på telefon 21 76 90 30.

14

1/2015


Ordinær og ekstraordinær generalforsamling Som indkaldt i Gardehusarens decembernummer afholdes der ordinær generalforsamling den 24. marts kl. 18 i ”Landsbyen” i Våben­ sted. Der er som sædvanlig mulighed for at bestille en generalforsam­ lingsmiddag, i år bestående af gule ærter eller hakkebøf, og til dessert pandekager med is. Middag bestilles hos Bodil Johansen på tlf. 54 78 05 45 senest 18. marts 2015. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning. 3. Regnskab. 4. Indkomne forslag: Vedtægtsæn­ dring.

Maribo Amts Gardehusarforening 5. Valg til bestyrelsen: 3 bestyrel­ sesmedlemmer. Børge Kok, John Petersen og Peder Sødergren er alle villige til genvalg. 1 suppleant. 6. Valg af 1 bilagskontrollant og 1 Suppleant. 7. Valg af 1 fanebærer og 1 faneløjt­ nant. 8. Eventuelt. Såfremt generalforsamlingen ved­ tager vedtægtsændringen, afholdes ekstraordinær generalforsamling i umiddelbar forsættelse heraf, med følgende dagsorden: 1. valg af dirigent 2. vedtægtsændring 3. eventuelt.

Gardehusarforeningen Sydjylland

Blåtur Foreningen inviterer medlemmer med pårørende på Blåtur lørdag den 22. august. Afgang fra Muse­ umsgade 32, 4930 Maribo kl. 09:30. Vi har lejet en bus og sørger for, at der øl og vand ombord, såle­ des at ingen risikerer at dehydrere undervejs. Du/I skal bare sørge for godt humør samt lidt lommepenge til ”dagens ret”. Vi finder et spise sted, hvor tegnedrengen ikke bliver helt lænset. Undervejs vil turen blive krydret med lidt historiske og kul­ turelle indlæg. Tilmelding til Bodil Johansen på tlf. 5478 0545 senest den 12. august 2015. Besøg på Tørning Mølle Den 30. maj kl. 13:30 besøger vi Tørning Mølle med rundvisning i de historiske bygninger og den smukke natur omkring møllen, Herredsfogedens hus og Vand­ kraftanlægget. Efterfølgende indtager vi kaffen i møllen. Praktisk Mødested er gårdspladsen til møllen. Deltagerpris: 100 kr. inkl. entré, guide og kaffe. Til­ melding bør ske senest den 20. maj til Mads Rasmussen på tlf. 74561183/20327883 eller forman­ den på tlf. 7444 1458/27469226 eller mail; bock@bbsyd.dk. Vh GHF Sydjylland

”Gardehusarer på 400 års mindetur.” Sådan skrev Jyske Vestkysten og Flensborg Avis dagen efter Gardehusarforening Sydjyllands fanekommando havde lagt regimentets krans ved monumentet i landsbyen Sehested. Sehested var dermed sidste destination for de 16 fanebånd, som pryder regimentsfanen. Af Carl Jürgen Bock For 201 år siden, i 1813, kæmpede danske og svenske tropper for sidste gang mod hinanden. Der blev udkæmpet et blodigt slag i og ved Sehested. Det gik hårdt ud over landsbyen, som i dag er delt midt igennem af Kielerkanalen. Den danske hærfører var Friedrich

von Hessen, der senere som stat­ holder for Slesvig bekostede opfø­ relsen af et monument i landsbyen nord for Ejderen. 17 husarer blev såret under træfningen, hvoraf de fleste døde senere. I alt blev 600 danskere dræbt eller taget til fange, inden det lykkedes den 10.000 mand store danske hær at slippe væk og komme i sikkerhed i fæstningen Rendsborg. I Sehested var de blevet indhentet af svenske og russiske enheder. ”Vi mindes ikke kun den danske hærs tab og tilfangetagne, men også de lidelser, de ødelæggelser og tab som landsbyen Sehested led under kampene”, sagde formanden for Gardehusarforeningen Sydjylland

i sin mindetale efter kransenedlæg­ gelsen. Talen blev holdt både på dansk og tysk for et stort opbud af tilskuere. En heftig regn- og hagl­ byge kunne ikke ødelægge højti­ deligheden. Sammen med Gardehusarregi­ mentes krans blev der også lagt kranse fra Hæren ved Jørgen Jessen, ansvarlig for de danske krigergrave i Sydslesvig, og af Sehested Kom­ mune ved borgmester Rita Koop. Efterfølgende var Sehested Kom­ mune v ær t ved et overdådig t kaffebord i det lille nærliggende landsbymuseum for indbudte og for pressen, som var talrigt repræ­ senteret. For interesserede var der ligeledes en rundvisning i museet. 1/2015

15


Gardehusarforeningen Jylland Generalforsamling og 25 års jubilærum G e n e r a l fo r s a m lin g a f h o l d e s lørdag den 21. marts kl. 10 på Hotel Simested Kro, Boldrupvej 75, Simmested, 9620 Ålestrup. Se programmet i decembernummeret af Gardehusaren. Tre bestyrelsesmedlemmer er på valg og ikke ønsker genvalg. Er der nogle som har lyst til at give en hånd med, skal de ringe eller maile til formanden. Tilmelding Sidste frist er den 15 marts. Har i ikke fået bladet til den tid, må i godt ringe alligevel, så må vi se om vi kan finde ud af, om i kan være med. Tilmeldingsnumre står i decemberbladet.

Til- og framelding af medlemmer og "Gardehusaren" samt permanent adresseforandring sendes til: ghf@mail.tele.dk eller Danske Gardehusarforeninger, v/Freddy Rasmussen Banetoften 17, 4700 Næstved E-mail: freddyjr@mail.dk Foreningernes kontor: Kontoret kan kontaktes telefonisk alle onsdage kl. 1000-1200. Tlf. 25 5953 53 eller www.danskegardehu­ sarforeninger.dk

MÆRKEDAGE Gardehusarforeningen København 19. maj – 75 år Gardehusar /62 ”Vanløse” Paul Tofte Groesmeyer Digeager 1, Baldersbrønde 2640 Hedehusene 13. marts – 80 år Gardehusar /55 ”Øbro” Jørgen Dahl Hansen Toftegårdsvej 9, Førslev 4690 Haslev 27. marts – 70 år Gardehusar /68 ”Nyhuse” T.U. Jansen Rådhusstræde 25 3400 Hillerød 16. april – 60 år Gardehusar /75 ”Østerbro” Bo Ancher Møller Strandboulevarden 98 3.th. 2100 København Ø

Gardehusarforeningen for Frederiksborg 22. Maj - 75 ÅR Gardehusar 408460/59 ”Skævinge” Jens P. H. Mikkelsen Vinkelvej 4, Kappelskov 3320 Skævinge

Gardehusarforeningen for Møn og Sydsjælland Sommerudflugt Bestyrelsen har valgt torsdag d. 25 juni 2015 til udflugts dag. Notér datoen. Information om tid, sted, destination, program og tilmelding kommer i næste blad, først i juni måned. 16

1/2015

23. Maj - 50 ÅR Gardehusar /84 ”Skærød” Niels Halling Larsen Rønnebær Alle’22 3000 Helsingør 05. April - 75 ÅR Gardehusar 460338/60 ”Lynge” Erik Petersen Højdevej 12 3540 Lynge

12. April - 75 ÅR Gardehusar 459619/60 ”Godhavn” Tom Friis Møllevangen 33 3660 Stenløse 27. April - 75 ÅR Gardehusar 531608/62 ”Asminderød” Jørgen Hansen Lille Vokstrupvej 5 3230 Græsted

Gardehusarforeningen for Gl. Roskilde 3. Maj - 92 år Gardehusar 761/45 ” St. Magleby” Cornelius Gjertsen Dronning Sofies Vej 64 Lejl. 102 4000 Roskilde 8. Juni – 80 år Gardehusar 256995/55 ” Benløse” Poul Petersen Elleorevej 15, Veddelev 4000 Roskilde

Gardehusarforeningen for Næstved 4. Maj – 75 år Gardehusar 408627 Gunnar Pedersen Nellikevej 6 4700 Næstved 5. Maj – 80 år Gardehusar /54 ”Karrebæksminde” Jens G. Nielsen Fjordvænget 1 4700 Næstved 12. Juni – 60 år Gardehusar /73 ”Avedøre” Bent Simonsen Petersmindevej 44 4684 Holmegaard 20. Juni – 80 år Gardehusar 309824 ”Merløse” O. Kurt Rasmussen Helgenæsvej 37 4700 Næstved 22. Juni – 75 år Gardehusar 409316/59 ”Gørlev” Erling Brøgger Skansevej 14, Reersø 4281 Gørlev sj. 24. Juni – 70 år Gardehusar 648798/65


Eddie H. Nielsen Rødovrevej 40, 1. Tv. 2610 Rødovre 30. Juni – 75 år Gardehusar 531233/62 ”Sundby” Kurt Haslund Nielstrupvej 40 4690 Haslev

Gardehusarforeningen for Nordvestsjælland 29. april – 75 år Gardehusar 409370/59 ”Værslev” Kurt Jensen Fasanstien 19, Rørby 4400 Kalundborg 12. maj – 80 år Gardehusar 214269/54 ”Ubby” Hermod Hansen Fasanvej 8 4400 Kalundborg 31. maj – 90 år Gardehusar 1522/46 ”Høng” Egon Berth Højbuen 13 4270 Høng

Gardehusarforeningen for Møn og Sydsjælland 75 år, 29. juni Gardehusar 409369 "Grumløse" Helge Petersen Stensby Mark 5 4772 Langebæk 70 år 3. august Gardehusar 704715 Olav Foged Olsen Rødstofte Skovvej 2 4735 Mern 80 år 7. august Gardehusar 257014 "Fanefjord" Tage Anker Hansen Dammegade 6 4792 Askeby 80 år 11. august Gardehusar 256737 "Viemose" Børge Johansen Ballevej 16 4735 Mern 90 år 11. august Gardehusar /46 Krestian Bertelsen Vægtervej 39 4773 Stensved

Gardehusarforeningen for Fyns Stift 15. februar - 85 år Gardehusar 123732/51 Preben Voldgård Jensen Serupvej 44, Serup 5471 Søndersø 6. april - 50 år Gardehusar /86 Kenneth Pihl Brahesvænget 7, Svanninge 5600 Fåborg

20. maj - 75 år Gardehusar 377022 "Felsted" Villy Marek Avnøvej 23 6100 Haderslev

Antvorskov Afdeling 3. Maj – 60år Gardehusar /74 Steen Havemann Pærevænget 21 A 4700 Næstved

5. maj - 50 år Gardehusar /85 Sten Lindegaard Jensen Engbjerg 128, Snejbjerg 7400 Herning

Gardehusarforeningen for Jylland 4.Juni - 75 år Gardehusar 408359/59 Frøslev Svend Nørregård Østervang 69 Mollerup 7900 Nykøbing M 30. April - 75 år Gardehusar 460381/60 Vils Svend Aage Andersen Kartdalen 4 7950 Erslev 26. Juni - 75 år Gardehusar 378575/58 Vejrumbro Knud Erik Bødker Østervangsvej 6 Vejrumbro 8830 Tjele

Gardehusarforeningen for Sydjylland 18. maj - 50 år Gardehusar /85 "Broager" Jan Løper Haderslevvej 119 6200 Aabenraa 16.juni - 30 år Gardehusar /06 "Styding" Christian R. Christensen Gejlager 8, Skodborg 6630 Rødding 28. juni - 80 år Gardehusar 2567817/55 "Fole" Christian Schmidt Folevej 7 6510 Gram

DØDSFALD FREDERIKSBORG AMT Gardehusar 338462/57 ” Kolds­ bæk” Mogens Larsen, Ugotvangen 11, Udsholt 3230 Græsted NÆSTVED OG OMEGN Gardehusar 4905/50 ”Boestofte” Kaptajn (R) Kaj Terndrup ”Lindhøj” Hovedvejen 1 A 4733 Tappernøje Gardehusar Jørgen Gislinge Østergade 25 A 4700 Næstved JYLLAND Gardehusar Nørup 307/46 Thyge Jørgensen Mariagervej 31,1 8900 Randers Gardehusar Kjeld Andersen 460346/60 Kjeld Andersen Smetanasvej 14 9200 Ålborg SV Gardehusar Øster Marie 309804/56 Leif Andersen Fælledvej 4 7160 Tørring Kristian Østergård Skjoldborgsvej 26 7330 Brande Æret være deres minde 1/2015

17


Adresseliste

Præsidiet: Præsident: Oberst, Kammerherre Ib Hedegaard Sørensen, Fruerlund 22, 2850 Nærum, tlf. 4580 1134. Email: ibheso@gmail.com Vicepræsident: Hans Christian Nielsen, Sluphusvej 2, Herslev, 4000 Roskilde, tlf. 4640 2356. Email: stenbakkegaard@private.dk (Kontaktperson for medlemmer udenfor lokalforeningerne) Hovedkasserer: Ole Bent Petersen, Tranebakken 97, 2635 Ishøj, tlf. 2090 8150. Email: ole@revi-net.dk Sekretær: Jørgen Evang, Degnebakken 11, 4684 Holmegaard. Tlf. 5190 0411. Email: jorgen@evang.re Forretningsfører: Freddy Rasmussen, Banetoften 17, 4700 Næstved, Tlf. 5573 0447/2559 5353, E-mail: freddyjr@mail.dk Gardehusarforeningen København: Formand: Jonas Kriegbaum, Torvegade 54, 1., 1400 København K, Tlf. 2972 6969. fonsholm@hotmail.com Kasserer: Diana Lindbjerg Jørgensen, Østerbrogade 85, lejl. 25, 2100 København Ø, Tlf. 6160 7729. Email: mail@dlinbjerg.com Gardehusarforeningen Frederiksborg amt: www.gardehusarforeningenfrederiksborgamt.dk Formand: Jan van Deurs, Dortevej 25, 3060 Espergærde, tlf. 4913 4958. Email: jvandeurs@stofanet.dk Kasserer: Jørgen Bech, Langs Skolen 20, 3300 Frederiksværk, tlf. 4772 1847. Email: jsb@dukamail.dk Gardehusarafdeling Gl. Roskilde amt: Kontaktperson: Leif Lund, Støden 30, 4000 Roskilde, tlf. 4026 7738. Email: leif.lund@youmail.dk Gardehusarforeningen for Frederikssund og omegn: Formand: Pt. ubesat Kasserer: Kai Illemann, Skibbyvej 9, 4050 Skibby, tlf. 4752 8132. Email: kai@illemann.nu Gardehusarforeningen for Næstved og omegn: Hjemmeside: www.ghf-naestved.qsite.dk Formand: Freddy Rasmussen, Banetoften 17, 4700 Næstved, tlf. 55 73 04 47, mobil: 2559 5353, Email:freddyjr@mail.dk Kasserer: Hans Thorsen, Kildevej 11, Rønnebæk, 4700 Næstved, tlf. 5573 2042. Email: flipper@stofanet.dk Gardehusarforeningen Nordvestsjælland: Formand: Erik Jensen, Stigsager 46, Rørby, 4400 Kalundborg, tlf. 5950 4018. Email: erje@post3.tele.dk Kasserer: Henning Kristensen, Accasievej 1, 4490 Jerslev, tlf. 5959 5206. Email: hakasie@ka-net.dk Gardehusarforeningen Østsjælland: Formand: Hans Ole Pedersen, Islandsgade 12, 4690 Haslev, tlf.: 20295149 Kasserer: Casper Dahl, Idagaards Allé 10, 4200 Slagelse, mobil 2047 8954. Email: casper@idagaard.dk Maribo Amts Gardehusarforening: Formand Henrik Schjelde, Kirkevænget 7, 4863 Eskildstrup, tlf. 2132 8837.. Email: henrik@schjelde.net Næstformand Jørgen Frederiksen, Tillitzevej 27, 4983 Dannemare, tlf. 2883 0340. Email: moriseng@live.dk Gardehusarforeningen for Møn og Sydsjælland: Formand: Per Mygind, Grønsundvej 27, 4780 Stege, tlf. 5581 5216. Email: epmyg@mail.dk Kasserer: Ole Bent Petersen, Baldersbækvej 2, 1, 2635 Ishøj, tlf. 2090 8150. Email: ole@revi-dan.dk Gardehusarforeningen for Fyns Stift: Hjemmeside: www.ghf-fyn.dk Formand: Henning Terndrup, Regissevej 4, 5871 Frørup, mobil: 2176 9030 E-mail: terndrup.henning@gmail.com Kasserer: Jørgen Wielandt, Gartnervænget 10, 5492 Vissenbjerg, tlf. 6447 2700. Email: j.j.wielandt@gmail.com Gardehusarforeningen Jylland: Formand: Tage Hansen, Skovbrynet 18, 8670 Låsby, tlf. 8695 1614, mobil 2134 3228. Email: tage@sport.dk Kasserer: Jens Simonsen, Højgaardsvej 5, 8983 Gjerlev, tlf. 8647 4510. Gardehusarforeningen Sydjylland: Formand: Carl Jürgen Bock, Skeldekobbel 20, Skelde, 6310 Broager, tlf. 7444 1458, mobil 2746 9226. Email: bock@bbsyd.dk Kasserer: Ejvind Pedersen, Bakkevej 11, Stubbæk, 6200 Aabenraa, tlf. 7461 3142, mobil 2085 0775. Email: iwin@mail.dk 18

1/2015


SJÆLLANDSKE LIVREGIMENT SOLDATERFORENING Stiftet den 25. november 1917 www.sjlr.dk Soldaterforeningerne er hæren bag hæren

Motto: Tapper og Tro

Formand

Næstformand/Webmaster

Bestyrelsesmedlem

Helmer Christensen Vestensøvej 19, Lundforlund 4200 Slagelse Tlf. 3062 9740 / 4017 5664 Email: hvc1940@hotmail.com

Hans Erik Bonde H.P. Christensensvej 22 4180 Sorø Tlf. 2487 7382 Email: sjlr@stofanet.dk

Palle Piil Jensen Krænkerupvej 55, Havrebjerg 4200 Slagelse Mobil. 2623 5020 Email: ppiil@mail.dk

Kasserer

Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsesmedlem/Sekretær

Karsten V. Larsen Mosevej 2 4180 Sorø Tlf. 6172 5814 Email: karmedan@hotmail.com

Michael Rosenbæk Jasminvej 35 4200 Slagelse Mobil 2065 3480 Email: mail@pejsehuset.dk

Tommy Rasmussen Nysøgård 207 4230 Skælskør Mobil 4226 1676 Email: bito@stofanet.dk

Det er nu 40. gang Musikkorpset afholder forårskoncert, og det er igen med stor fornøjelse vi byder velkommen til en underholdende aften. Det er med stor glæde, at kunne præsentere aftenens konferencier, Morten Lystrup Thomsen, som vil guide jer gennem aftenens musikal­ ske rejse, og vores dirigent, Kristjan Berger Christiansen, som har sam­ mensat aftenens koncert som spæn­ der bredt, lige fra Danske Marcher til swingende underholdningsmusik.

med Thorkild Lind som første lærer. Han har assisteret i Prinsens Musik­ korps i Skive, samt i Forsvarets Musikkorps Nordnorge i Harstad. I 2008 tog han diplomeksamen fra musikkonservatoriet og fik sin debut koncert fra musikkonservatoriets solistklasse i 2010. I 2013 startede han som dirigent i Hjemmeværnets Musikkorps og har med professionel undervisning og sit gode humør bragt orkestret til­ bage til god traditionel underhold­ ningsmusik.

Kristjan Berger Christiansen (f. 1981) begyndte som trompetist i Prins Jørgens Garde i Vordingborg i 1991, men skiftede hurtigt til euphonium

Vi er stolte af, at vi hvert år kan samle et stort publikum om vores musikkorps, og håber, at vi med vores interesse for musik, kan skabe

et godt billede af Hjemmeværnet og vise, at det har mange facetter. Da gennemsnitsalderen i orkestret efterhånden er høj, søger vi unge musikere, der har tid og kunne tænke sig at spille underholdningsog militærmusik, og være en del af det gode fællesskab i Hjemmevær­ nets Musikkorps. Sidst men ikke mindst vil jeg gerne takke alle der har været med til at gøre denne koncert mulig, Hærhjem­ meværnsdistrikt Midt- og Vestsjæl­ land, frivillige og musikere. Rigtig god fornøjelse med koncerten Lars Nielsen, Kompagnichef 1/2015

19


Velkommen til forårskoncert 2015

Forårskoncert Med

Hjemmeværnets Musikkorps Vestsjælland

Torsdag d. 30. april 2015 Kl. 19.30

Festsalen

Antvorskov Kaserne Dirigent: Kristjan Berger Christiansen

Aftenens konferencier: Morten Lystrup Thomsen

Fri Entré

20

1/2015


GENERALFORSAMLING FOR SJÆLLANDSKE LIVREGIMENT/4. REGIMENTS SOLDATERFORENING

Af Hans-Erik Bonde, webmaster Så er det tid at snøre støvlerne og møde frem til årets generalforsam­ ling. Det er her, du har mulighed for at lade dig vælge ind og dermed få

50 ÅR 1. maj John Leger Toggangen 38, st. th. 2730 Herlev 55 ÅR 13. april Torben Schmidt Øster Alle 72 6600 Vejen 60 ÅR 6. april Palle Piil Jensen Krænkerupvej 55 Havrebjerg 4200 Slagelse 19. maj Erling Jensen Suhrsvej 21 4220 Korsør

indflydelse på arbejdet og aktivite­ terne i foreningen, eller blot tilken­ degive din mening om foreningen, som i 2017 bliver 100 år. Du skal være medlem for at få ovennævnte mulighed, så skynd dig,

! e il l T ykk

22. juni Henning Rasmussen Primulahaven 5 Smørumnedre 2765 Smørum 70 ÅR 21. marts Søren Englev Baggesensgade 43 4200 Slagelse 6. maj Hans-Erik Chr. Bonde H.P. Christensensvej 22 4180 Sorø 9. maj Bent Hedemann Aarestrupvej 17, 2. tv. 2500 Valby

65 ÅR 4. juni Hans Oluf Hansen Østergade 19 8723 Løsning

8. juni Erik Dam Bakkekammen 8 7120 Vejle Ø

20. juni Helge H. Munkesø Nørreås 32 A 4200 Slagelse

25. juni Bent Pedersen Kildedalsvej 22 3460 Birkerød

hvis du skulle have glemt at indbe­ tale kontingent for 2015. SJLR Indkalder i henhold til gæl­ dende vedtægter til den årlige gene­ ralforsamling torsdag, den 19. marts 2015, kl. 19 i Peder Aalborgstuen på Antvorskov Kaserne i Slagelse. Vigtige punkter fra dagsorden a. Valg af kasserer for 2 år. På valg er Karsten V. Larsen. Modtager genvalg. b. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år. På valg er Hans-Erik Bonde og Michael Rosenbæk. Begge mod­ tager genvalg. c. Valg af revisor for 2 år. På valg er Jens Peder Nielsen. Modtager ikke genvalg. Efter generalforsamlingen byder foreningen på snitter og forfrisk­ ning. Af hensyn til bestilling af snitter, bedes tilmelding ske til formand Hel­ mer Christensen på tlf. 4017 564, senest den 18. marts kl. 18. 75 ÅR 12. april Helmer V. Christensen Vestensøvej 19 Lundforlund 4200 Slagelse 26. maj Carl Lock Jens Martin Knudsens Vej 7 st. th. 4690 Haslev 16. juni Kjeld Andersen Vaktgatan 4 26435 Klippan Sverige 80 ÅR 9. april Kristian Kjær Christensen Grønnegade 7 st. 8800 Viborg 85 ÅR 9. maj Steve Ulrich 486 Crestmont Ave Yuba City California 6. juni Svend Peter Randløv Højen 31 Slotsbjergby 4200 Slagelse 1/2015

21


Salutkanonen

Formanden for Sjællandske Livregiments Soldaterforening, Helmer V. Christensen, affyrer tre skud med salutkanonen 17. november 2014, for indledning af 400 årsdagen for Sjællandske Livregiments oprettelse 17. november 1614. (Foto: Peter Sindrup)

JULEKONCERT 2014

Fra Historisk samling er fremdraget nedennævnte historie om Salutkanonen. Af MJ P. E. Gandrup Salutkanonen er fremstillet på Hol­ mens våbenværksted, som en model af de kanoner, der var ombord på blokskibet Indfødsretten. Et blok­ skib er skroget af et linieskib eller andet svært fartøj, udlagt uden master og rigning som artillerifartøj. Indfødsretten blev udlagt øst for Trekroner under Slaget på Reden 2. april 1801, mod engelske flådestyrker under admiral Nelsons kommando. Skibet var under kommando af kap­ tajn A. de Thurah, der blev dræbt under slaget. Der var i alt 21 dræbte og 41 sårede soldater ombord. Indfødsretten blev sænket 4. april 1801 på grund af de svære beskadi­ gelser, som kampen havde kostet. Ombord var der i alt 64 stk. 24-punds støbejernskanoner i rapeter. I 1953 blev der bjerget et antal 24-punds kanoner i rapeter fra ski­ bet. Træ fra denne bjergning blev blandt andet brugt på Holmens våbenværksted til fremstilling af repeter til salutkanonen, i alt 4 stk. SALUTKANONEN BLEV SKÆNKET AF

Traditionen tro blev der spillet op til høj julestemning af Hjemmeværnets Musikkorps Vestsjælland 11. decem­ ber 2014 på Antvorskov Kaserne. Det var musikkorpsets afslutning på året, hvor venner, bekendte og andre interesserede var mødt op for at få en julehyggelig aften. Allerede fra starten lod publikum deres håndflader møde hinanden efter hvert musikstykke. Mange kendte julemelodier og sange, nationale som internationale blev

præsenteret af orkestret og af udvalgte solister. I pausen blev der budt på gløgg og æbleskiver. Koncerten sluttede efter små to timers julestemnings­ givende koncert. Musikkorpsets næste optræden på kasernen bliver torsdag den 30. april, hvor der spilles op til den helt store forårskoncert. Der er fri entré og der forventes mange hundrede tilhørere.

Sjællandske Livregiments Soldaterforening 4. regiment stiftet 25/11 1917 17. NOVEMBER 1994 I anledning af Sjællandske Livregiments 380-års fødselsdag ønsker Sjællandske Livregiments Soldaterforening hjerteligt tillykke. Dertil knyttes de bedste ønsker for en aktiv og glorværdig frem­ tid. PALLE LUND LUDVIGSEN Præsident FAKTA OM SALUTKANONEN • Støbt i bronze, 70 cm lang og 35 cm høj. • Ammunition: cal. 12 salutpatron (sortkrudt). (Kilde: Bogen ”Slaget på Reden” af Ole Fjeldbæk. 1. udg. 198)

22

1/2015


Træf for enkeltkæmpere og medlemmer af Sjællandske Livregiments Tambourkorps

Foreningen forsøger nu at lave temaaftener i Peder Aalborgstuen og startede med meget kort varsel op den 20. januar 2015.

Af Hans-Erik Bonde Enkeltkæmperkniven blev i en lang årrække erhvervet ved en stor fysisk indsats over en uge i hænderne på blandt andet major P. Frimann Jensen og major Helge Adam Møller. Det korte varsel gav kun en frem­ mødt enkeltkæmper, Henning ”WildBill” Rasmussen, som kunne fremvise sin kniv med nummeret 82, erhver­ vet på kursus i 1984. Der er ingen tvivl om, at Henning gerne stiller op igen, i håb om, at flere af de ”seje” sjællændere møder frem. Kurset afvikles fortsat ved flere af Forsvarets enheder. Tambourstaven I perioden mellem 1962 og 1977 stod musiklærer Helge Olsen fra Høng under kyndig vejledning for uddan­ nelsen af unge soldater til Sjælland­ ske Livregiments Tambourkorps. Det blev i perioden til mange akti­ viteter på kasernen og i lokalsam­ fundet. I slutningen af 2014 modtog for­ manden Helmer Christensen musik­ lærer Helge Olsens Tambourstav fra perioden 1962 – 1977. Staven blev overrakt af Helge Olsens datter og svigersøn. 632 064 Erik Larsen og 716 181 Ole Birkedal Olsen mødte op og fik en lang snak om tiden ved korpset og oplevelser med vædderen Panser.

OVENFOR: Henning i samtale med Helmer. NEDENFOR: ”Kan du huske…..?

Administrator på Facebook

Foreningen har ved årets udgang udpeget overkonstabel Johnny Pedersen som administrator på foreningens facebook-side. Har du særlige opgaver, som du syntes vi kunne lægge ind på siden, kan du kontakte Johnny på facebook. Johnny har adgang til foreningens bladarkiv langt tilbage i tiden. Har du soldaterkammerater, som du gerne vil se som venner af for­ eningen, kan vi opfordre til, at der angives hvilke relationer de har til SJLR.

1/2015

23


Afs: Gardehusarregimentet, 4200 Slagelse

Magasinpost. Returneres ved varig adresseĂŚndring.

ID nummer 46336

www.stotvoresoldater.dk

Vi slutter op om vore soldater

B

Profile for Danske Gardehusarforeninger

Gardehusaren nr. 1, 2015  

Danske Gardehusarforeninger

Gardehusaren nr. 1, 2015  

Danske Gardehusarforeninger

Advertisement