Page 1

PROFILMANUAL Retningslinjer for bruk av profilelementer til Bellona. Trykkeklare filer finnes p책 www.bellona.no bellona.no / bellona.org / bellona.ru

Bellona profilmanual / versjon 1.0 / 2011

1


PROFILMANUAL Innhold INNLEDNING ......................................................... 2 GRAFISKE ELEMENTER Logotype i farger ................................................ 3 Logotype i svart/hvit .......................................... 4 Retningslinjer ..................................................... 5 Typografi ............................................................ 6 Farger ................................................................ 7 Bilder ................................................................. 8 POSTALE TRYKKSAKER Brevark .............................................................. 9 Visittkort .......................................................... 10 Konvolutt .......................................................... 11 INFORMASJONSTRYKKSAKER Brosjyremal ...................................................... 12 Plakatmal ......................................................... 13 Annonsemal ...................................................... 14 Mappeomslag ................................................... 15 DIGITALT MEDIA Web ................................................................. 16 Powerpointmal ................................................. 17 MILJĂ˜ Utstyr ................................................................. 18 SKILT .................................................................. 19

bellona.no / bellona.org / bellona.ru

Bellona profilmanual / versjon 1.0 / 2011

2


INNLEDNING Generelt om Bellona som bedrift og deres profilmanual.

Bellona ble etablert 16. juni 1986, og er en uavhengig, ideell stiftelse. Vi jobber for å øke den økologiske forståelsen i samfunnet rundt oss, hindre forurensning og begrense klimaendringer som rammer folks helse og naturen vår. Miljøorganisasjonen Bellona arbeider uten driftsstøtte fra det offentlige, og Bellonas varemerke er folkelig engasjement kombinert med et høyt faglig nivå og en langsiktig strategi for miljø- og klimaarbeidet.

bellona.no / bellona.org / bellona.ru

Intensjonen med profilen var å lage et design som gav synlighet, var et blikkfang, appellerte til målgruppen, og formidlet proffesjonalitet og inspirasjon til de som deltar på konferanser, foredrag eller andre arrangementer i Bellona. Bellona opererer ikke med en stor mengde profilmateriell og det er derfor viktig at de elementene profilen implementeres på gir sammenheng og helhet. Dette medfører at profilen må følge de retningslinjer den er tiltenkt fra designers side, og at man er konsekvent i bruken av farger, typografi og oppsett.

Bellona profilmanual / versjon 1.0 / 2011

3


LOGOTYPE I FARGER Logotypen er det offisielle merket til Bellona. Det knytter seg forpliktelser til å bruke dette merket.

LOGO 1

Logo 1 er primærlogo med symbolet i graderte farger. Denne vil bli brukt hovedsaklig i alt av trykk der dette lar seg gjøre.

LOGO 2

Logo 2 er sekundærlogo med symbolet i enkelfarge. Denne vil bli brukt som andre alternativ der trykk med gradering ikke vil kunne brukes.

bellona.no / bellona.org / bellona.ru

Bellona profilmanual / versjon 1.0 / 2011

4


LOGOTYPE I SVART/HVIT Logotypen er det offisielle merket til Bellona. Det knytter seg forpliktelser til ĂĽ bruke dette merket.

SVART

SVART logo vil bli brukt til svart-hvit trykk over en hvit/lys bakgrunn.

HVIT

HVIT logo vil bli brukt til svart-hvit trykk over en svart/mørk bakgrunn.

bellona.no / bellona.org / bellona.ru

Bellona profilmanual / versjon 1.0 / 2011

5


RETNINGSLINJER

x

Retningslinjer for bruk av logo. Logoens elementer skal alltid gjengis i det størrelsesforhold som her er angitt.

x x

TOPP

BUNN

x Logoen skal ha en marg på størrelsen av logoens bokstav “O” liggende, og alt av eventuelle grafiske elementer og trykk skal plaseres utenfor denne. Logo skal kun brukes som vist på side 2 & 3 og ikke brukes i andre farger, dersom dette ikke er spesielt angitt av designer. Minimumsstørrelse på logo er 10mm, fra topp til bunn.

26,47mm

x

TOPP

10mm BUNN

bellona.no / bellona.org / bellona.ru

Bellona profilmanual / versjon 1.0 / 2011

6


TYPOGRAFI Typografi er en vesentlig del Bellonas visuelle profil, og på linje med øvrige logo vil en konsekvent bruk av få utvalgte fonter bidra til å styrke deres identitet.

Komikazba: Benyttes kun i selve logotypen. Futura Medium: Benyttes i mengde- og titteltekst samt overskrifter.

Futura Condensed Medium: Benyttes kun i undertekster, undertitteler og punkter i powerpoint-presentasjoner og evt. trykksaker.

Futura Condensed ExtraBold: Benyttes kun i titteltekst og overskrifter

A

A bellona.no / bellona.org / bellona.ru

KOMIKAZBA

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890 !#$€%&/()? -.,:;~=”’`^*

FUTURA MEDUIM ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890 !#$€%&/()? -.,:;~=”’`^*

A A

FUTURA CONDENSED EXTRABOLD ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890 !#$€%&/()? -.,:;~=”’`^*

FUTURA CONDENSED MEDIUM

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890 !#$€%&/()? -.,:;~=”’`^*

Bellona profilmanual / versjon 1.0 / 2011

7


FARGER Fargekoder er beskrevet ved hver farge, og det er disse kodene trykkeriene benytter når de skal trykke på papir eller tekstiler.

bellona.no / bellona.org / bellona.ru

Logoen bør så langt som mulig reproduseres i farger. Den skal alltid stå på hvit bakgrunn. Følgende fargeverdier sikrer et godt resultat ved offsettrykking på et lett bestrøket papir (CMYK eller PMS), samt på skjerm (RGB eller WEB). Logo kan lastes ned og brukes uten å være lisenstaker.

Pantone 533 C

C 100 M 83 Y 46 K 13

R 37 G 67 B 102

#254366

Pantone 545 C

C 22 M 3 Y 0 K 0

R 198 G 228 B 247

#C6E4F7

Pantone 7483 C

C 85 M 0 Y 100 K 55

R 0 G 98 B 43

#00622B

Pantone 359 C

C 36 M 0 Y 49 K 0

R 174 G 216 B 158

#AED89E

Bellona profilmanual / versjon 1.0 / 2011

8


BILDER Bildene nedenfor brukes i forbindelse med kampanjer og tilleggsdekor i diverse trykksaker. Bilde 1 benyttes da blåe fargetoner på tekst og grafiske elementer blir tatt i bruk.

BILDE 1 Bilde 2 benyttes da grønne fargetoner på tekst og grafiske elementer blir tatt i bruk.

BILDE 2 Bilde 3 benyttes da blåe & grønne fargetoner på tekst og grafiske elementer blir tatt i bruk.

BILDE 3

bellona.no / bellona.org / bellona.ru

Bellona profilmanual / versjon 1.0 / 2011

9


BREVARK Text

Bellona ble etablert 16. juni 1986, og er en uavhengig, ideell stiftelse. Vi jobber for å øke den økologiske forståelsen i samfunnet rundt oss, hindre forurensning og begrense klimaendringer som rammer folks helse og naturen vår.

Miljøorganisasjonen Bellona arbeider uten driftsstøtte fra det offentlige, og Bellonas varemerke er folkelig engasjement kombinert med et høyt faglig nivå og en langsiktig strategi for miljø- og klimaarbeidet. Bellona arbeider med: • Co2-håndtering • Energieffektivisering • Eliminering av miljøgifter • Atomproblematikk i Russland • Biologisk mangfold • Ingen oljeboring i nord • Bærekraftig havbruk • Miljøvennlig transport • Bioenergi • Reduksjon av klimagassutslipp • Økt bruk av fornybar energi • Bellona består av rundt 75 ansatte, som har bakgrunn fra blant annet biologi, samfunnsvitenskap, økonomi, teknologi, journalistikk, geologi, jus og atomfysikk. Mer om de ansatte og deres arbeidsområder finner du her. • Det viktigste for Bellona har alltid vært å jobbe langsiktig og løsningsorientert og vi er i stadig dialog med andre organisasjoner, bedrifter, media, forskere og politikere. Samfunnskontakt og informasjonsutveksling er viktig i vårt miljøarbeid, vi er med i en rekke høringer, og publiserer årlig flere fagrapporter, notater og magasiner. En oversikt over våre rapporter finner du her. • Bellona mener det er nødvendig å samarbeide med mange aktører, spesielt innen næringslivet, hvis vi skal finne frem til gode miljøløsninger og bidra til at de blir gjennomført. I mange tilfeller er det industrien og næringslivet som kan sette de beste klimatiltakene ut i livet. Du kan lese mer om Bellonas næringslivssamarbeid B7 her. Med vennlig hilsen, Frederic Hauge Daglig leder.

Bellona Oslo * A: Postboks 2141 Grünerløkka 0505 Oslo * T: +47 23 23 46 00 * F: +47 22 38 38 62 * Org.nr: 948 778 599

bellona.no / bellona.org / bellona.ru

Bellona profilmanual / versjon 1.0 / 2011

10


VISITTKORT Text

Frederic Hauge Daglig Leder

bellona.no / bellona.org / bellona.ru

Bellona profilmanual / versjon 1.0 / 2011

11


KONVELUTT Text

bellona.no / bellona.org / bellona.ru

Bellona profilmanual / versjon 1.0 / 2011

12


BROSJYRE Alle informasjonstrykksaker skal ha samme gjennomg책ende design.

FORSIDE

bellona.no / bellona.org / bellona.ru

INNSIDE 1

INNSIDE 2

BAKSIDE

Bellona profilmanual / versjon 1.0 / 2011

13


PLAKAT Alle informasjonstrykksaker skal ha samme gjennomg책ende design.

bellona.no / bellona.org / bellona.ru

Bellona profilmanual / versjon 1.0 / 2011

14


ANNONSE Som reklame p책 magasiner, avis & web vil disse annonsemalene bli benyttet.

ANNONSE

ANNONSE

PUNKT 1 PUNKT2 PUNKT3

PUNKT 1 PUNKT2 PUNKT3

UNDERTITTEL

UNDERTITTEL

UNDERTITTEL

bellona.no / bellona.org / bellona.ru

UNDERTITTEL

Bellona profilmanual / versjon 1.0 / 2011

15


MAPPEOMSLAG Alle informasjonstrykksaker skal ha samme gjennomg책ende design.

bellona.no / bellona.org / bellona.ru

Bellona profilmanual / versjon 1.0 / 2011

16


WEBSIDE Websiden skal inneholde de fire gjennomg책ende fargene fra Bellonas fargepalett.

bellona.no / bellona.org / bellona.ru

Bellona profilmanual / versjon 1.0 / 2011

17


POWERPOINT MAL Powerpointmalen skal benyttes i alle presentasjoner som lages innenfor Bellona. FORSIDE

bellona.no / bellona.org / bellona.ru

INNSIDE

Bellona profilmanual / versjon 1.0 / 2011

18


MILJØ Logo på ulike klesplagg skal trykkes midstilt på rygg og eventuelle trykk foran skal trykkes sidestilt på venstre side av plagget.

Sidestilt - venstre

bellona.no / bellona.org / bellona.ru

Midtstilt

Sidestilt - venstre

Midtstilt

Bellona profilmanual / versjon 1.0 / 2011

19


SKILT Logo på veggskilt skal være hvit med farget symbol (Pantone 533 C) Navneskiltet skal beholde det gjennomgående designet.

ANSATT

Frederic Hauge Gründer & Daglig Leder

bellona.no / bellona.org / bellona.ru

Bellona profilmanual / versjon 1.0 / 2011

20

bellona profilmanual  

profile manual for environmental organisation Bellona. School project

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you