Page 1


1. 2. 3.

4. 5. 6. 7.

8. 9. 10. 11.

12.

Sumari Ciències Socials Català Castellano Mates Tecnologia English Religió Educació Física Expressió Música


Al apartat de Socials, a la 1ª activitat vam fer unes preguntes sobre un text que anava de l’escut de Berga i un altre grup les tenia que contestar.  A la 2ª hem respòs unes preguntes sobre les comparses de la Patum.  A la 3ª també em respòs unes preguntes sobre un fragment de la visó folklòrica de la Patum 


Al apartat de català em definit les comparses de la patum però no podíem dir el mateix nom al que estàvem definint . Exemple: el tabal és un instrument semblant a un tambor i porta dibuixat l’escut de Berga i toca el ritme de la patum. I vam haver de fer uns mots encreuats amb ordinador. També vam haver de fer tres endevinalles amb les comparses que més ens agradéssim. i per finalitzar vam fer una sopa de lletres amb totes les comparses.


En el apartado de castellano hemos definidlos conceptos del comic. Ejemplo: las viñetas, globos,… Luego diseñamos un comic utilizando los diferentes conceptos del comic. I lo ultimo que hicimos fue corregir Unas oraciones i escribir su norma ortográfica. Ejemplo: la norma de la b i la v, La j,..


La 1ª activitat vam fer una aproximació de la gent que hi cap a la plaça Sant Pere. Depèn de la gent que hi ha a cada punt de la plaça i vam posar un color o un altre. Aproximadament segons els càlculs dels de la classe hi caben entre 5500-6000 persones.  A la 2ª activitat hem contat els fuets sense contar les bengales només de la Patum Gran, es van gastar aproximadament 25000€ amb fuets però són molt pocs diners amb totes les despeses de la Patum. Un fuet costa 5,77€. 


Hem fet la revista digital per exposarvos el nostre Crèdit de Síntesi, amb la revista que us estem ensenyant.

És un mòdul de la revista


The one activity is the following words related to la Patum and translate the words: For example  Angels-Angel  Beat-So  Performance - rendiment The two activity describe the performance of the Patum and only speaks English. For example  Tabaler and tabal: tabaler is a person, He plats the tabal. Tabal is a instrument. The tabal goes out, it`s the only sound that goes with mallets and dragons. 


La primera activitat consistia en llegir un text, el text anava dels origen de la Patum segons la religió i contesta unes preguntes. La segona activitat consistia en identificar les imatges amb un text per exemple: -L’ entrada de l’ església de Sant Pere o imatges de la processó. La tercera activitat consistia en posar en una imatge de la processo on sortien les diferents persones o imatges: processo.. La quarta consistia en investigar quin dia seria aproximadament quan cauria la Patum i el diumenge de pasqua en el 2013.


En el apartat de síntesi de educació física hem treballat el vall dels nans nous .  Van venir professionals i balladors dels nans nous i ens va ensenyar tots els passos i tots els seus orígens .  Després vam haver de passar tota la informació en l’apartat del crèdit de síntesi i explicar tots els passos. 


La primera activitat va ser respondre 4 preguntes sobre tot el que havíem treballat en totes les classes les curs per exemple les característiques per tenir una bona comunicació quan ens expressem cal tenir concisió claredat naturalitat…. La segona activitat va ser explicar duran 5 o 6 minuts tot el que sabéssim sobre els nans nous , explicar els vestits nous d’aquest any , els barrets , els seu vall divertit i juganer …


La primera activitat va ser respondre unes preguntes segons les comparses .  La segona activitat va ser classificar totes les músiques de la patum amb si es toquen a la plaça , als passa carres o quan els músics van a buscar els administradors  La tercera activitat va ser analitzar la partitura dels nans nous com per exemple els compassos els ritmes…  La quarta activitat va ser aprendre o saber a tocar una miqueta la música dels plens 


MIRIAM, XAVI, CRISTINA, FRANC, PAU GRUP 2 1r ESO

la revista de la patum  

la patum de berga és molt divertida

Advertisement