Page 1

Rok XXXI Nr 9-10 (369-370)

Wrzesień-październik 2021 24 strony + Biuletyn GKPiRPA

W numerze m.in.: Wstępniak 82 rocz. wybuchu II wojny światowej Beatyfikacja kardynała Wyszyńskiego i Matki Róży Czackiej Ks. Stefan Wyszyński – biskup lubelski Jubileusz „Bogutek” Narodowe Czytanie „Moralność pani Dulskiej” Seniorzy „Szczepimy się” XV Zjazd Towarzystw Regionalnych Lubelszczyzny Nasze samorządowe sprawy XXIII Sesja Rady Gminy XXIV Sesja Rady Gminy Inwestycje gminne Nowy samochód pożarniczy dla OSP Wola Przybysławska Walne zebrania w jednostkach gminnych OSP Minister Edukacji i Nauki w szkole w Leścach Wieści z życia szkół i parafii Orlicy Zawiszy na Turnieju Mieleckiego Gryfa Wyjazdy turystyczno – pielgrzymkowe oraz stałe rubryki…

10-lecie Dziecięcego Zespołu Tańca Ludowego „Bogutki”

fot. S.M. Stępniak


Uroki złotej polskiej jesieni w garbowskim parku

fot. S.M. Stępniak


Wrzesień - skąpany we wrzosach i nawłoci – jesień nam złoci! Czas upalnych dni i beztroskich wakacji dobiegł końca. Lato odeszło, na pożegnanie zostawiło nam kilka słonecznych dni, ale podszytych już chłodem. Powoli trzeba zacząć przyzwyczajać się do ponurej i deszczowej, czyli po prostu jesiennej aury. Poza oczywistymi minusami, choćby tym, że uparcie wrzesień rymuje się z wyrazem „jesień” i zostawia nostalgię, że znów coś się skończyło i odeszło – to ma też swoje uroki. Kolory jesieni urzekają nas i zachęcają nie tylko do spacerów po parku czy lesie, ale i do wyjazdów w góry, na Roztocze, w Bieszczady. Jedziemy tam, aby podziwiać jesienne krajobrazy i odkrywać perełki architektury w naszej pięknej ojczyźnie. I choć jesień nie rozpieszcza nas, bo przynosi opady deszczu, krótkie dni, chłodne poranki i snujące się zimne mgły – to i tak jest bardzo lubianą porą roku. Wrzesień i październik obfitowały w uroczystości rocznicowe i wydarzenia kulturalne, m.in. minęła 82 rocznica wybuchu II wojny światowej, w miejscach pamięci narodowej składne były wiązanki i zapalane znicze. Niebywałym wydarzeniem była beatyfikacja kardynała Stefana Wyszyńskiego i Matki Elżbiety Róży Czackiej. Papież Franciszek włączył ich do grona błogosławionych. Odbyły się Dożynki Wojewódzkie w Lubyczy Królewskiej i Jubileusz 10-lecia działalności Dziecięcego Zespołu Tańca Ludowego „Bogutki”. W dniu astronomicznej jesieni miał miejsce Gminny Dzień Seniora, a 14 października pracownicy oświaty obchodzili Dzień Nauczyciela. O tych i innych wydarzeniach piszemy w kolejnym wydaniu „Głosu Garbowa”. Czytelnikom życzymy ciekawej lektury, a naszym uczniom i studentom, aby nie zabrakło im energii i zapału do nauki w nowym roku szkolnym i akademickim 2021-2022. Redakcja

Minęły już dwa miesiące odkąd uczniowie i nauczyciele wrócili po wakacjach do szkół. W gminie Garbów uczyć się będzie 1181 uczniów (w tym 5 i 6-latki + ucz. kl. I-VIII + przedszkolaki). Uczniowie uczą się w 7 placówkach szkolnych. W 4 szkołach podstawowych organem prowadzącym jest Gmina Garbów: ● Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Garbowie - 267 uczniów nauczać będzie 40 nauczycieli. ● Szkoła Podstawowa im. Bolesława Prusa w Przybysławicach - 260 uczniów nauczać będzie 37 nauczycieli. ● Szkoła Podstawowa im. Wandy Chotomskiej w Bogucinie - 160 uczniów nauczać będzie 22 nauczycieli. ● Szkoła Podstawowa w Woli Przybysławskiej - 92 uczniów nauczać będzie 21 nauczycieli. Uczniami opiekować się będzie 120 nauczycieli.

Szkoła Podstawowa im. Bolesłwa Prusa w Przybysławicach

Wrzesień-październik 2021

Dwie szkoły prowadzone są przez stowarzyszenia: ● Szkoła Podstawowa im Zofii Trzcińskiej-Kamińskiej w Leścach – organ prowadzący Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Leśce - 121 uczniów. ● Publiczna Szkoła Podstawowa w Borkowie – organ prowadzący Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Borków i Janów - 26 uczniów. ………………………………………………………………………..

● Zespół Wychowania Przedszkolnego w Bogucinie – 15 dzieci ● Zespół Wychowania Przedszkolnego w Garbowie – 14 dzieci ● Zespół Wychowania Przedsz. w Przybysławicach – 12 dzieci ●Zespół Wychowania Przedszkolnego w Woli Przybysławskiej – 12 dzieci. ……………………………………………………………….. ● Przedszkole Niepubliczne Sióstr Salezjanek im. Laury Vicuna w Garbowie – 115 dzieci. ● Społeczne Przedszkole w Leścach – 52 dzieci. ●Przedszkole Niepubliczne Kolorowe Kredki w Garbowie – 35 dzieci. Edukacja powinna dawać umysłowi ludzkiemu niezależność. John Locke

fot. Grzegorz Frąc

3


82 rocznica wybuchu II wojny światowej We wrześniu 1939 roku Polska utraciła wolność. Ludność gminy i parafii Garbów na ołtarzu wolności Ojczyzny złożyła najlepszych swoich synów. Po wojnie społeczeństwo zadbało o pamięć tragicznie poległych na naszej ziemi. Ziemne mogiły zamieniono w bardziej trwałe nagrobki i pomniki.

Miejsca pamięci narodowej w gminie Garbów Naród bez dziejów, bez przeszłości staje się narodem bezdomnym, narodem bez przyszłości. ks. Stefan kardynał Wyszyński, prymas Polski ● Kamień Kościuszki - głaz kamienny z napisem: Cześć Kościuszce 1817-1917, wzniesiony w 100. rocznicę śmierci Naczelnika na terenie parku w Garbowie. ● Cmentarz Wojenny z okresu I wojny światowej w Garbowie – upamiętnia poległych, podczas walk w lipcu i sierpniu 1915 r. Kapliczka słupowa z napisem: RYCERZOM CO PADLI ZA WOLNOŚĆ OJCZYZNY W DZIESIĘCIOLECIE NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI R.1928, obok dwa kopce (mogiły zbiorowe) i 10 grobów ziemnych z czarnymi krzyżami są to groby żołnierzy armii austro-węgierskiej i rosyjskiej, ich prochy zostały sprowadzone w 1930 r. z cmentarza w Jastkowie, kiedy tam tworzono Cmentarz Legionistów. ● Trzy groby wojenne na Cmentarzu parafialnym w Garbowie (mogiły: jednoosobowa, dwuosobowa i pięcioosobowa) kryją prochy 8 nieznanych żołnierzy WP poległych we wrześniu 1939 r. podczas bombardowania Garbowa. ● Grób zbiorowy na Cmentarzu parafialnym w Garbowie pamięci 13 mieszkańców garbowskich czworaków rozstrzelanych przez hitlerowców 17 listopada 1942 roku. ● Pomnik upamiętniający pacyfikację Kolonii Lasek Bogucki w Bogucinie - tablica z napisem Pamięci mieszkańców pomordowanych przez Niemców w czasie pacyfikacji wsi w dniu 9 lipca 1944 roku. Społeczeństwo Gminy Garbów 1984. Pomnik znajduje się w pobliżu karczmy „Bida”. ● Pomnik – obelisk upamiętniający 80 mieszkańców ziemi garbowskiej, którzy zginęli w czasie okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, wzniesiony w garbowskim parku. Wieńczy go stylizowana głowa orła z datą 1939, poniżej cztery tablice z wyrytymi nazwiskami poległych, w czasie okupacji, mieszkańców gminy. ● Pomnik w Bogucinie pamięci dwóch żołnierzy AK, ppłk Wacława Rejmaka ps. „Ostoja” i por. Mieczysława Kańskiego ps. Czeczot” podstępnie zamordowanych w dn. 18 X 1945 r. przez funkcjonariuszy UB w Bogucinie k/Pociechy. ● Pomnik na placu kościelnym w Garbowie – z tablicą upamiętniającą 5 lotników ziemi garbowskiej, którzy walczyli podczas II wojny światowej w Polskich Siłach Powietrznych w Wielkiej Brytanii i wykonywali loty bojowe nad Europą. Dwóch z nich zginęło, jeden nie ma nawet grobu. Pomnik odsłonięto 20 maja 2012 roku. ● Kamień Niepodległości - upamiętniający 100. rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości 1918-2018. Wzniesiony przed Domem Strażaka w Garbowie.

Wspominając trudny czas wykuwania niepodległości Polski, należy szczególnie pamiętać również o tych, którzy po zakończeniu wojny walczyli o suwerenność i niepodległość Polski, a których próbowano wymazać z historii (tablica pamięci gen. Zygmunta Broniewskiego w Garbowie). Pamiętać należy również o tych, którzy potem podnosili ojczyznę z ruin, pracowali dla niej i budowali nowe życie. Tym wszystkim ufundowano pamiątkowe tablice w wolnej Polsce, m.in. nauczycielom tajnego nauczania, kierownikom szkół powszechnych w Garbowie i Przybysławicach. Minęło wiele lat od wzniesienia pomników i postawienia krzyży na mogiłach. Miejsca pamięci narodowej w gminie Garbów są dobrze utrzymane i uporządkowane. Pamiętają i dbają o nie władze Gminy Garbów, młodzież szkolna, mieszkańcy, regionaliści. Podczas świąt narodowych i rocznic składane są pod pomnikami i na grobach wiązanki białoczerwonych kwiatów i zapalane znicze pamięci. Czas niestety pochyla krzyże, zaciera ślady, groby, nazwiska, fakty. Pozostaje zatem pamięć i ustna tradycja przekazywana z pokolenia na pokolenie. Marszałek Józef Piłsudski mówił: „Naród, który traci pamięć, przestaje być Narodem – staje się jedynie zbiorem ludzi czasowo zajmujących dane terytorium”. Bądźmy zatem narodem i pamiętajmy! Halina Stępniak, prezes TPZG

Ptaki wojny Gdy krwiożercze ptaki wojny już zakryły całe niebo niósł się jeno ryk straszliwy nad zalaną grozą ziemią! Niczym żałobne jaskółki czarna mgła okryła groby nikt nie składał kwiatów, zniczy tylko dym się wznosił srogi. Bomby jak te łzy pokutne wciąż spadały z głuchym jękiem nie miał kto zetrzeć ich z twarzy wszystko było wielkim piekłem! Przeorana na wskroś ziemia brała rannych w swe ramiona i złączona w niemym bólu tak pragnęła z nimi skonać. Wróg zapłonął nienawiścią niebo barwy swe zmieniło egoizm, zezwierzęcenie w agonii konała miłość! Lecz po każdej przecież burzy wschodzi słońce, od zarania Człowiek mocno poraniony znowu uczy się kochania! Jednak, gdy demony wojny powracają z nową siłą jakże trudno wskrzesić wiarę myśląc, że coś w świecie się zmieniło. Ewa Pochwatka, wrzesień 2021

4

Głos Garbowa


Dożynki Wojewódzkie w Lubyczy Królewskiej Tegoroczne Dożynki Wojewódzkie miały miejsce w niedzielę 12 września 2021 roku w Lubyczy Królewskiej, w pow. tomaszowskim. Uroczystości rozpoczął korowód dożynkowy i msza św. na rozległych polach niedaleko tej miejscowości. W dożynkach wzięły udział barwne delegacje wielu sołectw i organizacji z całego województwa. Twórcy przynieśli ze sobą pięknie wykonane wieńce, które na dożynkach powiatowych zostały nagrodzone. Wśród nich były trzy wieńce z naszej gminy: KGW z Garbowa, Lesiec i Karolina. Przypomnijmy, że wieniec dożynkowy KGW z Garbowa zdobył pierwsze miejsce, w konkursie wieńców tradycyjnych, podczas tegorocznych dożynek powiatowych w Bełżycach. – Komisja powołana do oceny wieńców tradycyjnych nagrodziła 6 spośród 90 zgłoszonych do konkursu. I miejsce wieniec z miejscowości Rozwadówka, II – wieniec z Zezulin, a III – z Gęsiej Wólki. Jeśli chodzi o wieńce współczesne: I miejsce zajął wieniec ukazujący postać Papieża Jana Pawła II, wykonany przez KGW z Marynina, gm. Konopnica, II - Jabłoń, III - Zagrody, gm. Rejowiec. Komisja doceniła także 25 wieńców przyznając im wyróżnienia.

KGW Leśce

fot. arch. gminy

Nowa figura w krajobrazie Garbowa Miesiąc październik jest miesiącem poświęconym Maryi i modlitwie różańcowej. Maryjny charakter października podkreśliła nowa figura – kolumna z Matką Bożą, postawiona obok cmentarza parafialnego przy drodze do Bogucina. Fundatorem jest nasz rodak ks. prof. Marian Stasiak, KUL. W następnym numerze przybliżymy ideę fundacji figury.

KGW „Karolinki” z Karolina

fot. H. Bieniek

KGW z Garbowa Wszystkie trzy wieńce z gminy Garbów otrzymały w y r ó ż n i e n i e . D z i ę k u j e m y P a n i o m z K G W, k t ó r e reprezentowały naszą gminę podczas wojewódzkiego Święta Plonów. H.S.

Wrzesień-październik 2021

fot. H. Stępniak

Również w październiku (13 października 1917 r.) w Fatimie w Portugalii Matka Boża ukazała się dzieciom z różańcem w dłoni. Poprosiła o przygotowanie ludzkości do pokoju i zwycięstwa nad szatanem właśnie za pomocą różańca.

5


Beatyfikacja kard. Wyszyńskiego i Matki Elżbiety Czackiej 12 września 2021 roku o godz. 12.00 w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie-Wilanowie odbyła się beatyfikacja kard. Stefana Wyszyńskiego i Matki Elżbiety Czackiej.

Cud uzdrowienia za wstawiennictwem matki Czackiej miał się dokonać w 2010 roku. Chodzi o uzdrowienie 10-letniej dziewczynki, którą przygniotły drewniane bale, miażdżąc jej część twarzoczaszki. Proces w sprawie cudu zakończył się 5 czerwca 2018 roku. Papież uznał cud uzdrowienia, co stanowi ostatni warunek do beatyfikacji.

Rodzinna parafia Stefana Wyszyńskiego Zuzela - to miejscowość na pograniczu Mazowsza i Podlasia, w której urodził się w 1901 roku Sługa Boży, a od 12 września 2021 roku – Błogosławiony Kościoła katolickiego, Prymas Tysiąclecia Stefan kardynał Wyszyński. Urodził się z 2 na 3 sierpnia, między dniem św. Stefana I – papieża umęczonego za wiarę, a dniem znalezienia relikwii św. Szczepana również męczennika. Te narodziny zdecydo- wały, że na chrzcie otrzymał dwa imiona Stefan Szczepan. Tego samego dnia został ochrzczony w kościele pw. Przemienienia Pańskiego w Zuzeli. W tymże kościele jego ojciec pracował jako organista, a rodzina przez dziesięć lat mieszkała po drugiej stronie drogi, przy której stoi kościół, dzieląc niewielki domek z wikarym tejże parafii.

Matka Elżbieta Czacka i kard. Stefan Wyszyński

„Beatyfikacja dwóch różnych, ale i wzajemnie się ubogacających posług – niewidomej zakonnicy i Prymasa Tysiąclecia! Dwa różne życiorysy, ale naznaczone miłością do Boga i człowieka”. To znak, że każdy ma indywidualną drogę ku świętości. Liturgii przewodniczył prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych kardynał Marcello Semeraro. Eucharystię koncelebrowało 600 księży, 80 biskupów z Polski i 45 biskupów z zagranicy. W uroczystościach wzięło udział około 7 tys. ludzi, w tym przedstawiciele władz państwowych. Ojciec Święty postanowił, że wspomnienie liturgiczne kardynała Stefana Wyszyńskiego będzie obchodzone co roku 28 maja, a Matki Elżbiety Czackiej 19 maja. Stefan Wyszyński urodził się w 3 sierpnia 1901 roku w miejscowości Zuzela nad Bugiem. Sakrę biskupią przyjął 12 maja 1946 roku na Jasnej Górze z rąk Prymasa Polski kardynała Augusta Hlonda. 22 października 1948 roku został mianowany arcybiskupem Gniezna i Warszawy oraz Prymasem Polski. Przeprowadził Kościół w Polsce przez lata komunizmu. W latach 1953-1956 był internowany przez ówczesne władze. W latach 1957-65 prowadził Wielką Nowennę przed Jubileuszem Tysiąclecia Chrztu Polski. Brał także udział w obradach Soboru Watykańskiego II. W latach 1980-1981 pełnił rolę mediatora między „Solidarnością” a władzami. Wspierał i chronił przed zagrożeniami rodzącą się „Solidarność”. Prymas Tysiąclecia zmarł 28 maja 1981 roku w Domu Arcybiskupów Warszawskich. Przyczyną śmierci była choroba nowotworowa. Jego pogrzeb stał się ogólnonarodową manifestacją, wzięli w nim udział także przedstawiciele reżimu komunistycznego. Od 28 do 31 maja obowiązywała żałoba narodowa. Proces beatyfikacyjny kardynała trwał 30 lat, do 2019 roku. Rozpoczął się w 1989 roku, czyli osiem lat po jego śmierci. W styczniu 2019 roku komisja lekarzy w watykańskiej kongregacji zatwierdziła dokumentację dotyczącą cudu za wstawiennictwem Sługi Bożego kard. Wyszyńskiego, dotyczącego uzdrowienia młodej kobiety z raka tarczycy, który czynił spustoszenie w jej organizmie. Róża Maria Czacka (imię zakonne Elżbieta) urodziła się 22 października 1876 roku w Białej Cerkwi, zmarła 15 maja 1961 w Laskach pod Warszawą. Była pionierką polskiej tyflologii, opiekunką niewidomych. Założyła Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi, była pierwszą przełożoną i założycielką Zgromadzenia s. Franciszkanek Służebnic Krzyża.

6

Bliżej drogi stała szkoła, która w połowie składała się z klasy, a w połowie z mieszkania nauczyciela. Do tej szkoły uczęszczał Stefan Wyszyński i uczył się w niej aż do roku 1910, kiedy to Wyszyńscy przeprowadzili się do niedalekiego Andrzejewa, gdzie ojciec Stanisław, otrzymał kolejną posadę, a rodzina cały dom miała tylko dla siebie.

fot. Magdalena Grajnert

Dziś w budynku dawnej szkoły odrestaurowano klasę szkolną z czasów carskich, gdzie rozpoczął naukę przyszły prymas Polski. W dwuizbowej drugiej połowie domu, dawnym mieszkaniu nauczyciela, mieści się Muzeum Lat Dziecięcych Prymasa. Z pietyzmem odtworzono mieszkanie rodziny Wyszyńskich, łącznie z zawartością rodzinnej biblioteki z dziełami klasyków literatury polskiej i Pismem świętym, wszelkimi meblami, pościelą, wyposażeniem kuchni, a także obrazami Ostrobramskiej i Częstochowskiej Matki Boskiej, która towarzyszyła przyszłemu Błogosławionemu od pierwszych chwil życia. H.S.

Głos Garbowa


Ks. Stefan Wyszyński – biskup lubelski 1946-1949 Stefan Wyszyński spędził w Lublinie i na Lubelszczyźnie w sumie 9 lat, a były to lata ważne dla jego życia i dla roli, jaką miał odegrać w Kościele i Polsce w II połowie XX w. Decyzją papieża Piusa XII na pasterza diecezji lubelskiej, po zmarłym 18 grudnia 1945 r. bp Marianie Fulmanie, wybrany został ks. dr Stefan Wyszyński, kapłan diecezji włocławskiej (lat 44), ówczesny rektor seminarium duchownego we Włocławku. Święcenia biskupie przyjął ks. Stefan Wyszyński z rąk kard. Augusta Hlonda 12 maja 1946 r. w kaplicy Cudownego Obrazu MB w Częstochowie. Była to pierwsza powojenna konsekracja biskupia w Polsce. W uroczystościach uczestniczyła delegacja duchowieństwa z KUL oraz wielu wiernych świeckich diecezji lubelskiej.

Droga na ingres z Warszawy do Lublina 25 maja 1946 r. autem Dyrekcji Cukrowni „Garbów” wyruszył bp Wyszyński, w sobotę o godz. 13, z Warszawy do Lublina na swój ingres do Katedry Lubelskiej. Jechał w towarzystwie ks. Andrzeja Chlastawy proboszcza garbowskiego, ks. prałata Stopniaka wikarego generalnego, ks. kanonika Wilczyńskiego i innych duchownych oraz przedstawicieli władz Lublina. Podróżowali dwoma samochodami osobowymi i ciężarówką „Caritasu” (kanadyjski Dogge), która zabierała po drodze duchowieństwo. Jechali malowniczą nadwiślańską szosą w kierunku Puław. Pierwszą bramę powitalną w diecezji zgotowała wioska Gołąb. Przed Puławami auto biskupie otoczyła grupa uczniów kolarzy, która towarzyszyła do samego miasta. Wspaniałe powitanie zgotowały Puławy. Masy wiernych, szeregi młodzieży szkolnej, stosy kwiatów! Auto biskupie przypominało jeden wielki, ruchomy bukiet. Serdeczne uczucia objawiały się okrzykami czci i radości. Pod Końskowolą zajechała drogę wiejska banderia otaczając pojazd biskupi i odprowadziła do granicy kolejnej miejscowości. W pobliżu kościoła w Kurowie powitali go po hebrajsku (z Biblią w ręku) przedstawiciele miejscowego Kahału żydowskiego, przy punkcie kontroli pojazdów bramę powitalną wystawiło wojsko. Również w Markuszowie przywitano go serdecznie pięknymi kwiatami i okrzykami. Przed Garbowem z osobnym powitaniem wystąpiła Cukrownia „Garbów” i okoliczni mieszkańcy.

Biskup Wyszyński przed plebanią w Garbowie (fot. arch. UG) Po godzinie 21:00 przywitał biskupa Wyszyńskiego sam Garbów, gdzie spędził noc na plebanii. Następnego dnia w niedzielę o godz. 9.00 przy wypełnionym kościele Przemienienia Pańskiego w Garbowie ks. bp Stefan Wyszyński odprawił mszę świętą w towarzystwie pełnomocnika Okręgu PCK w Lublinie ks. prob. Żyszkiewicza. Po mszy udał się w dalszą drogę na uroczysty ingres do Katedry Lubelskiej. Uroczyste objęcie katedry i diecezji lubelskiej przez nowego biskupa lubelskiego miało miejsce w niedzielę 26 maja 1946 r. Tego dnia, kilka minut po godz. 12.00, po uroczystym powitaniu przy KUL i kościele garnizonowym, nastąpił przemarszu ulicami miasta, w towarzystwie ok. 300 duchownych i 150 sióstr zakonnych oraz bardzo licznie zgromadzonych wiernych. Arcypasterz podchodząc do katedry, z daleka widział jej strzaskany przez bomby i okaleczony, w czasie wojny, fronton, przybrany olbrzymimi flagami państwowymi i papieskimi, przyozdobiony emblematami biskupimi i zielenią wieńców. Tylko odgrodzony fragment placu katedralnego z materiałami budowlanymi świadczył, że trwa remont i odbudowa świątyni. Bp Stefan Wyszyński stanął parę minut po 12.00 w bramie katedry, powitany został liturgicznie przez ks. prał. Stopniaka i rozpoczęły się uroczystości ingresowe. Zabrzmiały podniosłe tony „Ecce sacerdos Magnus”, śpiewane przez zjednoczone chóry parafii lubelskich. Minuty adoracji w kaplicy Najświętszego Sakramentu – i oto po przyjściu Arcypasterza do Wielkiego Ołtarza, zabrzmiało uroczyście dziękczynne „Te Deum”. Jego Ekscelencja zajął miejsce, na tronie biskupów lubelskich. H.S. Źródło: Wiadomości Diecezjalne Lubelskie WDL 23 (1946), nr 6 https://archidiecezjalubelska.pl/blog

Kościół Przemienienia Pańskiego w Garbowie

Wrzesień-październik 2021

(arch. UG)

7


Sakrament Bierzmowania w parafii Garbów-Cukrownia W niedzielę, 10 października, w parafii Garbów Cukrownia społeczność parafialna przeżywała odpust ku czci Macierzyństwa N.M.P. Podczas sumy odpustowej, o godz. 12:00, odbyła się uroczystość bierzmowania. Sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej udzielił 46 młodym kandydatom z tutejszej parafii bp Józef Wróbel.

kard. Stefan Wyszyński i kard. Karol Wojtyła

Prymas Tysiąclecia On nie bał się niczego, lecz naprzód szedł uparcie prowadząc lud do Boga, do końca trwał na warcie prześladowany Kościół i samotność więzienna choć w celi, to wciąż z ludem. Tak kochał go, pamiętał. On wszystko w swoim życiu postawił na Maryję to dzięki Jej opiece wciąż serce Polski bije! ,,Życie jest tyle warte, ile jest w nim miłości” tak głosił wszystkim wiernym apostoł maryjności. Miłość Mu przyświecała i troska o człowieka cierpiał prześladowania nasz Prymas Tysiąclecia. ,,Bez wiary, bez korzeni naród się nie ostanie” tak nam powtarzał co dnia, jak mantrę na wzrastanie.

Biskup świętym olejem namaścił czoła dziewcząt i chłopców, od tego momentu stali się pełnoprawnymi i odpowiedzialnymi członkami Kościoła katolickiego. Rodzice dzieci bierzmowanych ofiarowali dla parafii dwa ornaty i albę.

On kochał naród polski do granic możliwości i pragnął go wyzwolić z okrucieństw i podłości On, niczym dzielny Mojżesz szedł przez ,,Morze Czerwone” przez fale komunizmu przeprowadził lud na drugą stronę. To wielki autorytet, arystokrata duszy pokonał agenturę, rozeznał ,,patrycjuszy”. On wzorem wszelkich cnót był, On nie bał się niczego! Wielki Mąż wiary, ducha na miarę błogosławionego. Ewa Pochwatka, 2021 r.

Nowy szlak pieszy i rowerowy „Śladami ks. Stefana Wyszyńskiego po Kozłowieckim Parku Krajobrazowym” Otwarcie szlaku pieszego i rowerowego „Śladami ks. Stefana Wyszyńskiego po Kozłowieckim Parku Krajobrazowym” miało miejsce 18 września 2021 r. Uroczystość zainicjowała msza św. w kaplicy przy pałacu w Kozłowce koncelebrowana przez ks. bp. Mieczysława Cisło. Następnie odbyło się uroczyste odsłonięcie tablicy i przemarsz lub przejazd rowerami trasy szlaku, który ma długość ok. 23 km. Rozpoczyna się przy pałacu w Kozłówce, następnie prowadzi do Kamionki, nad stawy w Samoklęskach, przez leśne ostępy do Dąbrówki i dalej do Nasutowa. Szlak spina miejscowości związane z pobytem w tej okolicy, w czasie II wojny światowej, ks. Stefana Wyszyńskiego. Szlak został zrealizowany przez Muzeum Zamoyskich w Kozłówce, Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana Lublin i Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych.

8

Procesja wokół kościoła w Zagrodach

fot. has

Naszej młodzieży życzymy wielu łask Ducha Świętego na radosne, pobożne i dojrzałe chrześcijańskie życie.

Głos Garbowa


Jubileusz „Bogutek” Dziecięcy Zespół Tańca Ludowego „Bogutki” z Bogucina świętował 10-lecie swojego istnienia 1 października 2021 roku. Zespół założyły dwie panie: Monika Pirbudagian-Fiutek i Jadwiga Flisiak 3 października 2011 r. Jego powstanie było wyrazem współpracy Filii Biblioteki w Bogucinie i Szkoły Podstawowej im. Wandy Chotomskiej w Bogucinie. „Bogutki” były i są integralną częścią Stowarzyszenia „Mój Bogucin”. Pierwszym instruktorem i choreografem była Monika Fiutek, a akompaniował jej Mariusz Gajosz, który towarzyszył także następnym instruktorom: Agacie Wendler (obecnie Marciniak), Dominice Kulawczuk i Adamowi Bukowskiemu. Obecnie prowadzący zespół Grzegorz Grondkowski zaczął nauczanie „Bogutek” z akompaniatorem Piotrem Szymańskim, a obecnie współpracuje z Bartłomiejem Godulą. Lista dzieci występujących w „Bogutkach” jest długa. W tej chwili obejmuje 116 osób, ale ciągle jest otwarta. Obecnie uczęszczają dzieci od 5-12 roku życia, które skupione są w 2 grupach. Grupa starsza składa się z 14 osób. Jest też grupa młodsza, gdzie swoją przygodę z „Bogutkami” rozpoczęło w tym roku 24 dzieci, w tym sześciu chłopców. W szeregach zespołu byli i są tancerze wywodzący się z różnych miejscowości gminy Garbów, jak również z gminy Jastków (którzy uczęszczają do szkoły w Bogucinie). W ciągu 10 lat istnienia „Bogutki” odcisnęły ślad na życiu kulturalnym naszej społeczności gminnej. Zespół koncertował na uroczystościach szkolnych, gminnych, kościelnych, powiatowych, wojewódzkich, a nawet w Warszawie. Na program koncertów składają się polskie tańce regionalne np. krakowiak, polonez oraz tańce regionalne jak tańce lubelskie, rzeszowskie, śląskie, melodie i przyśpiewki, które zawsze prezentują w pięknych oryginalnych kostiumach ludowych. Stroje (strój garbowski, rzeszowski, krakowski) są zakupione dzięki projektom unijnym, użytku publicznego, przy wsparciu finansowym gminy Garbów i funduszom sołeckim. Zespół brał udział w wielu konkursach i przeglądach tanecznych gdzie otrzymywał nagrody i wyróżnienia. Po występach i na warsztatach taneczno - integracyjnych dzieci ubierają się w charakterystyczne zielone koszulki z logo „Bogutek” i logo Gminy Garbów, czym wyróżniają się wśród innych zespołów i pięknie promują naszą małą Ojczyznę,

Jubileusz był okazją do wspomnień i prezentacji dorobku artystycznego. Na scenie wystąpiły „Bogutki”, które zaczęły swoją ludową przygodę dopiero od września, zaśpiewały piosenkę „Pytała się Kasia”. Starszaki zatańczyły polkę podlaską i zaśpiewały „Czerwone jagody” i „Jadą goście”. Wystąpiły też eks-Bogutki. Wielu z tych, co ukończyli już miejscową edukację, zabrało ze sobą w świat pasje śpiewu i tańca zaszczepioną w zespole. Jako pierwsza Katarzyna Sirko zaśpiewała „Gronicek” z repertuaru zespołu „Rokiczanki”. Następna wystąpić miała Julia Bieniek, ale zmogła ją choroba. Z tego powodu wyemitowany został film nagrany podczas jej występu telewizyjnego – eliminacji do Eurowizji Junior. Gościnnie wystąpił Zespół „Mały Głusk” tańcząc poloneza powitalnego, tańce lubelskie, rzeszowskie i przyśpiewki ludowe z różnych regionów Polski. Dyrektorem i kierownikiem artystycznym zespołu jest Aleksandra Berecka, która czasem prowadziła zajęcia z „Bogutkami”. Swoistym deserem tanecznym był występ dorosłej pary tanecznej z Zespołu „Jawor”, z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. W ich wykonaniu zobaczyliśmy kujawiaka z oberkiem w choreografii Jana Pogonowskiego, w opracowaniu muzycznym Krzysztofa Kramka. Część oficjalną zakończyły podziękowania i prezenty dla jubilatów oraz ich opiekunek – Jadwigi Flisiak i Moniki Kamińskiej. Miłe słowa popłynęły od wójta Kazimierza Firleja, zastępcy wójta Małgorzaty Sanaluty, Anety Gałat – przedsta4wicielki starosty powiatowego Zdzisława Antonia, p. Aleksandry Bereckiej, dyr. szkoły Agnieszki Mazur, radnej Lidii Michoń, radnego Marcina Sokołowskiego. Na pamiątkę każdy otrzymał jubileuszowy karnecik na którym uwiecznione zostały słowa papieża Franciszka: Nie przyszliśmy na świat aby „wegetować”, aby wygodnie spędzić życie, żeby uczynić z życia kanapę, która nas uśpi; przeciwnie, przyszliśmy z innego powodu, aby zostawić ślad. Wieczór zakończył poczęstunek, którego niewątpliwą ozdobą był wielopoziomowy tort będący prezentem od bogucińskiej cukierni J&W cakes. Smakołyków wystarczyło dla każdego! Beata Bogusz

fot. S. M. Stępniak

Gratulujemy pięknego jubileuszu całemu Zespołowi „Bogutek”. Opiekunom życzymy zdrowia i zapału w wychowywaniu następnych pokoleń tancerzy rozmiłowanych w pieśniach i tańcach ludowych.

Wrzesień-październik 2021

9


Seniorzy „Szczepimy się”!

Promocja szczepień przeciw COVID-19 W ostatnim roku przyszło nam się mierzyć z ograniczeniami związanymi ze stanem epidemicznym, związanym z transmisją wirusa SARS-coV-2. Od miesięcy wprowadzano szereg obostrzeń mających na celu zniwelowanie dramatycznych skutków pandemii. Z tego też względu zaprzestano organizowania różnych imprez masowych, co niestety spowodowało niechcianą izolację, ograniczenia kontaktów społecznych. Najbardziej poszkodowaną grupą w tym zakresie stali się seniorzy. Dlatego zorganizowane przez Wójta Gminy Garbów, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Gminną Bibliotekę Publiczną im. Bronisława Pietraka w Garbowie spotkanie dla seniorów, promujące szczepienia na SARS-CoV-2, cieszyło się bardzo dużym powodzeniem.

Miejsce spotkania był HOTEL GARBÓW z piękną salą spotkań. Zjawiło się około 140 osób.

W programie spotkania był wykład lekarki dr Marianny Bogusz z SP ZOZ w Garbowie nt. wirusa i szczepień przeciw COVIT-19. Informacji udzielała też, i odpowiadała na pytania związane ze szczepieniem, pielęgniarka Katarzyna Chabros. Przeprowadzono też konkurs na temat koronawirusa COVIT-19 oraz potrzeby szczepień. W konkursie wzięło udział 25 osób.

10

Wszyscy seniorzy wykazali dużą wiedzę na temat trwającej pandemii oraz szczepień. W nagrodę wylosowali nagrody, takie jak: aparaty do mierzenia ciśnienia, preparaty witaminowe, herbaty zdrowotne i zestawy ziół.

Grupa Teatralna z Lesiec przedstawiła „Wyjazd do Sanatorium”, kabaret opowiadający o trudach wyjazdu emeryta do sanatorium w dobie pandemii. Na spotkaniu seniorom towarzyszył zespół muzyczny, przypominając dawne szlagiery.

Uczestnicy wyrażali nadzieję na rychłe spotkanie w tak miłym gronie. Marta Plecha

Głos Garbowa


Narodowe Czytanie 2021 na spotkaniu seniorów Dobroć, to jedyny możliwy motor naszego życia. Gabriela Zapolska

Tegoroczną lekturą 10. odsłony Narodowego Czytania był dramat „Moralność pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej, piętnujący obłudę, zakłamanie i podwójną moralność. Ta właśnie tragifarsa kołtuńska, jak nazwała ją autorka, 22 września była czytana przez seniorki z Zagród i Przybysławic podczas Gminnego Dnia Seniora w Garbowie.

Panie zaprezentowały kolejne sceny, wcielając się w role bohaterów: tytułową postać Anieli Dulskiej, jej męża Felicjana, córek Hesi i Meli, syna Zbyszka oraz pani Juliasiewiczowej. „Moralność pani Dulskiej” to utwór opowiadający o mieszczańskiej rodzinie, w której rządzi obłuda i zakłamanie. Autorka zawarła w nim uniwersalne przesłanie moralne, które w imię uczciwości i sprawiedliwości każe bezwzględnie potępiać zło. Ze sztuki Zapolskiej wywodzi się pojęcie „dulszczyzna”, które weszło na trwałe do języka potocznego i oznacza podwójną moralność.

Wystawa „BARWĄ i KRESKĄ” W holu Gminnej Biblioteki Publicznej im. Bronisława Pietraka w Garbowie prezentowana była wystawa zbiorowa twórczości plastycznej członków Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Plastyków z siedzibą w Lublinie – grupy, która stanowi swoisty fenomen w skali naszego kraju.

Uczestnicy wystawy „Barwą i Kreską” w swoich obrazach ukazują otaczającą rzeczywistość przez pryzmat osobistego odbioru, w charakterystyczny dla siebie sposób, stosując różne konwencje plastyczne i ukazują swój wewnętrzny świat.

PSNP skupia nauczycieli z terenu Lubelszczyzny, którzy są lub byli zatrudnieni na różnych szczeblach edukacji. Wszyscy uprawiają twórczość plastyczną! Do Stowarzyszenia należą m.in. Anna Butryn, była nauczycielka z Bogucina i Krystyna Zlot, artysta plastyk z Garbowa. Panie należą również do Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Garbowskiej.

Ognisko Patriotyczne 2021 Wydarzenie odbędzie się w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Garbowie 7 listopada, o godzinie 19:00. Spotkajmy się, by pokazać, że wszyscy tworzymy jeden Naród, cieszący się z Niepodległości swojej Ojczyzny. W tym roku hasło spotkania to „JESTEM POLSKI”.

Wrzesień-październik 2021

Dziękujemy dr Urszuli Tomasiak, prezes PSNP za wypożyczenie wystawy, którą można było oglądać w GBP w Garbowie do końca września 2021 r. Tekst i fot. H. Stępniak

11


XV Zjazd Towarzystw Regionalnych Lubelszczyzny W dniach 1-2 października odbywał się w Ośrodku Kultury w Urzędowie Zjazd Towarzystw Regionalnych Lubelszczyzny pod hasłem „Wpływ przemysłu na oblicze regionu w XX wieku – konsekwencje dla Urzędowa i okolic”. Organizatorami Zjazdu byli: Wojewódzka Rada Towarzystw Regionalnych w Lublinie i Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie oraz Towarzystwo Ziemi Urzędowskiej, Burmistrz Miasta Urzędowa i Starosta Kraśnicki. Obrady XV Zjazdu otworzył przewodniczący WRTR prof. Marian Surdacki. Zebrani wysłuchali wykładów, m.in.: - Królewski Urzędów. Miasto wyjątkowych ludzi – prelegent prof. Marian Surdacki, WRTR; - Wpływ inwestycji strategicznych na rozwój regionalny na wybranych przykładach – prof. Jacek Gołębiowski, KUL; - Obiekty budowlane realizowane w latach 1937 – 1986 w Poniatowej – Władysław Mądzik i Edward Stanek;

Znaleziono zabytek krzemienny w Bogucinie Tuż przed wakacjami do naszego urzędu zgłoszone zostało przypadkowe odkrycie zabytku krzemiennego. Osobą zgłaszającą był p. Hubert Bieniek, mieszkaniec miejscowości Bogucin, gm. Garbów. Odkrycia zabytku dokonały dzieci bawiące się w ogródku usytuowanym na tyłach zabudowań gospodarczych.

Po wysłuchaniu referatów miała miejsce dyskusja.

Drugi dzień poświęcony był na wybory do władz. Przewodniczący Marian Surdacki przedstawił sprawozdanie z działalności WRTR. Ustępujący Zarząd otrzymał absolutorium. Nowy Zarząd WRTR ukonstytuował się w następującym składzie: prof. dr hab. Marian Surdacki przewodniczący, prof. dr hab. inż. Andrzej Wac-Włodarczyk - I zastępca, Teresa Woszczek - II zast. Grażyna Gliwka – sekretarz, Hubert Trukan – skarbnik, Mieczysław Gajowiak i Bogusław Gałęzowski – członkowie Zarządu. Sobotnie popołudnie przeznaczono na poznanie Urzędowa i okolic. Ostatniego dnia Zjazdu Tomasz Wyka zapoznał zebranych z działalnością i dorobkiem Towarzystwa Ziemi Urzędowskiej oraz promocją Urzędowa, które po blisko 150 latach odzyskało prawa miejskie, utracone po powstaniu styczniowym.

Konferencja Towarzystw Regionalnych Lubelszczyzny W dn. 23-24.10. odbyła się konferencja w Krasnymstawie i Fajsławicach nt. „Towarzystwa Regionalne wobec problemów grobownictwa wojennego w Polsce i na Lubelszczyźnie”. Konferencję prowadził prof. Andrzej Wac-Włodarczyk i Adam Polski – prezes Towarzystwa Przyjaciół Fajsławic. Zebrani wysłuchali referatów, m.in. na temat: - „Groby Weteranów Walk o Wolność i Niepodległość Polski w woj. lubelskim” (Paweł Skrok – IPN Oddział Lublin); - „Ewidencja grobów i cmentarzy wojennych w woj. lubelskim” (Waldemar Podsiadły – LUW Lublin); -„Groby poległych w 1863-1864 na terenie obecnego woj. lubelskiego powstańców styczniowych (Adam Polski – Towarzystwo Przyjaciół Fajsławic).

Znaleziony przedmiot to niewielka krzemienna siekierka o długości 5,5 cm, szerokości 3 cm i grubości 2 cm. Siekierka charakteryzuje się lekko „beczułkowatym” kształtem oraz szlifowaniem na całej powierzchni. W przekroju poprzecznym (w najgrubszym miejscu) jest owalna. Brak innych materiałów towarzyszących znalezisku utrudnia określenie chronologii oraz przynależności kulturowej zabytku. Wg prof. dr hab. Jerzego Libery, z którym przeprowadzone zostały wstępne konsultacje, pod uwagę należy brać kulturę amfor kulistych lub kulturę ceramiki sznurowej. Z kultury amfor kulistych pochodzi zbliżony egzemplarz znaleziony w grobie w miejscowości Ślipcze, pow. hrubieszowski. Natomiast z kulturą ceramiki sznurowej związane są trzy podobne siekiery pochodzące również z grobów badanych w miejscowościach Nedeżów, Mirocin i Szczytna. Nie można jednak wykluczyć związków siekierki również z wczesną epoką brązu i kulturami takimi jak mierzanowicka i strzyżowska. Niestety, jak już napisano wyżej, brak materiałów (np. ceramiki) towarzyszących siekierce utrudnia określenie jej przynależności do konkretnej kultury. W niedalekim sąsiedztwie miejsca znalezienia zabytku prowadzone były w 2011 r. badania archeologiczne na wielokulturowym stanowisku Bogucin AZP 75-79/14-6. W trakcie badań zarejestrowano na nim m.in. ślady osadnictwa wspomnianych kultur: amfor kulistych i mierzanowickiej. Lokalizacja odkrycia (kulminacja niewielkiego wzniesienia, sąsiedztwo doliny rzeki Kurówki) pozwala domniemywać obecność w tym miejscu innych obiektów archeologicznych. Z tego względu istnieje potrzeba przeprowadzenia bardziej szczegółowego rozpoznania tego terenu, być może wstępnie z wykorzystaniem metod nieinwazyjnych. Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków - „Groby ważniejszych dowódców Oddziałów Żołnierzy Wyklętych poległych w obszarze woj. lubelskiego w latach 1944-1963) prof. Tomasz Panfil – IPN Oddział Lublin); Regionaliści uczestniczyli we mszy św., odwiedzili cmentarze wojenne i miejsca pamięci w gminach: Krasnystaw, Łopiennik Górny, Fajsławice, gdzie złożyli wieńce i zapalili znicze. Obejrzeli wystawę Cmentarze i groby wojenne w gm. Fajsławice oraz wzięli udział w uroczystościach z okazji 30. lecia działalności TPF w Remizie OSP w Woli Idzikowskiej. Obecna na konferencji Halina Stępniak, prezes TPZG

12

Głos Garbowa


JESIEŃ 2021

Numer 3/79

Szanowni Czytelnicy! Uzależnienie prowadzi do wielu problemów w relacjach intymnych, szczególnie w relacjach małżeńskich. Między innymi do współuzależnienia. Niedawno przeczytałam zdanie, które prosto a jednocześnie dosadnie wyjaśnia czym ono jest „Współuzależnienie to nie jest wspólne picie. To życie z osobą uzależnioną. To ciągłe pogotowie emocjonalne i uporczywy stres. Trudne i przykre emocje – bezradność, wstyd, poczucie winy, lęk i urazy, złość, żal poczucie i krzywdy”. W niniejszym biuletynie poruszymy, ponownie, temat współuzależnienia. Dla zobrazowania problemu przedstawiam poniżej artykuł mgr Marii Panasewicz – specjalisty psychoterapii uzależnień. Artykuł jest wprost zacytowany ze strony www.wotuw.pl. Tytuły i śródtytuły pochodzą od redakcji. Marta Plecha, przewodniczący GKPiRPA

WSPÓŁUZALEŻNIENIE JAKO NISZCZĄCE PRZYWIĄZANIE „Każda z kobiet wychodząca za mąż wyobraża sobie

Czasem mąż zaczyna pić już na początku małżeństwa,

swój związek jako udany, szczęśliwy w którym ona i on

czasem później, a czasem pije już przed ślubem w sposób

będą partnerami we wspólnym budowaniu przyszłości,

problematyczny, jednak potrafi na tyle się maskować że

wychowywaniu dzieci. Oczekują zdrowego związku, więzi

jest to niezauważalne. Alkohol powoli na stałe zaczyna być

osobistej, relacji, która żyje, która się umacnia, przestrzeni,

obecny w życiu i w związku. Partner pod wpływem

która należy do tych osób. W takim związku jest

alkoholu bywa przykry, odrażający, czasami nawet groźny.

wzajemność w realizowaniu potrzeb, jest miejsce na

Nawiązuje silną „więź osobistą” z alkoholem, odsuwając

rozwój osobisty. Przyjaciele, dzieci, praca są poza ich

się tym samym coraz dalej od swojej partnerki. Żona stara

relacją. Pomiędzy nimi jest silna więź osobista, silniejsza

się walczyć o swego męża, broni go i robi wszystko aby

niż kontakt ze światem. Oboje deklarują – Ty jesteś

nie pił. Mąż jednak osobiście jest niedostępny żyje

najważniejszy, Ty jesteś najważniejsza. Obie osoby

w „kokonie alkoholowym”. Dostępne i najbardziej

obdarowują się sprawiedliwie i równo”. Okazuje się że

wyraźne dla partnerki są jego destrukcyjne zachowania.

niektórym z nich na drodze stanął alkohol.

Życie

w

takim

związku

jest

pełne

niepewności,


beznadziejności, chaosu i samotności. Partnerka usiłuje

wewnętrzne czyli dyspozycje z jakimi dana osoba wchodzi

przystosować się do nowej sytuacji, zaczyna wchodzić

w związek, są to cechy osobowościowe i umiejętności,

w pułapkę współuzależnienia.

najważniejsze z nich to sposoby radzenia sobie w różnych

Współuzależnienie można nazwać jako zaburzenie relacji,

w

których

jedna

osoba

używa

sytuacjach rozwiązywania problemów, radzenie sobie

substancji

z własnymi emocjami np. takimi jak poczucie straty, lęku,

chemicznych i wprowadza do związku destrukcję, a druga

złości. Bardzo ważne jest jak osoba współuzależniona

osoba do tej destrukcji się przystosowuje. Robin Norwood

funkcjonuje w układach interpersonalnych – czy potrafi

w swojej książce pod tytułem “Kobiety które kochają za

zadbać o siebie, jakie ma poczucie własnej wartości, czy

bardzo i ciągle liczą na to że on się zmieni” tak opisuje

w ogóle posiada punkty oparcia w sobie? Duże znaczenie

taką relację:

ma również zestaw przekonań dotyczących rodziny

„Jeśli miłość oznacza dla nas cierpienie, kochamy za

i małżeństwa, własnej w nich roli i relacji jakie mogą

bardzo. Jeżeli z bliskimi przyjaciółmi rozmawiamy

zachodzić

głównie o jego problemach, jego myślach, jego uczuciach,

doświadczenia

jeżeli każda nasza wypowiedź rozpoczyna się słowem

i z wcześniejszych związków.

„on”, kochamy za bardzo.

między

mężczyzną,

zarówno

z

a

kobietą.

Ponadto

dzieciństwa

jak

Stres związany z życiem w związku z alkoholikiem

Jeżeli wciąż rozgrzeszamy go ze złych humorów,

trwa nieraz nawet kilkadziesiąt lat, nie może więc pozostać

znieczulicy, przykrego usposobienia, wybuchów złości,

bez wpływu. W sferze intelektualnej będą to zmiany

jeżeli staramy się być terapeutką, kochamy za bardzo.

w kierunku obsesyjnego przywiązania myśli i wyobrażeń

Jeżeli w trakcie lektury jakiegoś poradnika zakreślamy

żony do męża i jego picia. Niezależnie czym zajmuje się

ustępy, które mogą okazać się mu przydatne, kochamy za

w danym momencie i gdzie się znajduje jej myśli ciągle

bardzo. Jeżeli nie lubimy jego charakteru, zachowania,

krążą wokół wyobrażeń na temat tego – czy wróci pijany,

postaw, a zarazem sądzimy, że zechciałby się dla nas

czy trzeźwy? Jak będzie się zachowywał? Czy był

zmienić, gdybyśmy tylko były dość atrakcyjne i czułe,

w pracy? Często żona zachowuje się jak automat

kochamy za bardzo. Jeżeli związek z nim naraża na szwank

wykonujący codzienne czynności, podczas gdy jej uwaga

naszą równowagę emocjonalną, a nawet nasze zdrowie

są przy alkoholiku. Obsesyjne myślenie odbija się na jej

i bezpieczeństwo kochamy z pewnością za bardzo”.

samopoczuciu,

przeżywa

napięcie,

niepokój,

Współuzależnieniu sprzyja kilka czynników. Przede

przygnębienie, apatię, lęk. Partner staje się barometrem

wszystkim w dużej mierze silna zależność emocjonalna

sygnalizującym jak powinna się czuć i zachowywać, aby

i materialna, rodzaj zachowań alkoholika z którymi musi

mogła czuć się dobrze, jej partner musi być zadowolony

się zmagać partnerka, a zwłaszcza przemoc. Niewątpliwie

i musi zachowywać się w odpowiedni sposób. Jeżeli on

znaczenie ma też pozycja zawodowa i towarzyska żony

czuje

alkoholika, jej zaplecze czyli osoby, które mogą udzielić

samopoczucie, jak również czuje się odpowiedzialna za

jej pomocy i wsparcia. Inaczej trzeba się przystosować do

uwolnienie go od nałogu. Pomimo powtarzających się

sytuacji pełnej grozy, lęku, inaczej zaś gdy alkoholik nie

cierpień ciągle myśli że może doprowadzić do tego, aby

spełnia wymagań, nie zaspakaja potrzeb emocjonalnych

mąż przestał pić, nie zmienia swoich przekonań, ale

czy opiekuńczych. Duże znaczenie ma wyposażenie

zwiększa wysiłek i zaprzecza realnej sytuacji. Stara się

się

źle,

ona

jest

odpowiedzialna

za

jego


przede wszystkim odciągnąć go od alkoholu stosując

W tej sytuacji zachowania przystosowawcze do stresu

przeróżne sposoby takie jak: wylewanie alkoholu, szukanie

pełnią funkcję zastępczego sposobu zaspokajania potrzeb,

męża po barach, chowanie pieniędzy, odciąganie męża od

dają chwilową ulgę w cierpieniu, pozwalają na sterowanie

pijących kolegów i wiele innych. Okres trzeźwości męża to

przykrymi uczuciami. Niemożliwa jest więc prawdziwa

dla niej radość, w tym czasie nie ma z reguły konfrontacji,

wymiana wzajemnych świadczeń i zaspakajanie potrzeb,

mówienia o problemach małżeńskich. Żony starają się

nie dochodzi do partnerskiego, bliskiego spotkania dwojga

wydłużyć okres abstynencji przez dbanie o potrzeby męża,

ludzi, utrudniony jest nawet niezależny rozwój osobisty

dobrą

konfliktów,

osoby współuzależnionej. Podstawową dla niej sprawa

zachęcanie do leczenia. Niepowodzenia z tym związane

staje się jak najlepsze przystosowanie do najtrudniejszej

rujnują jej poczucie wartości. Dlaczego osoba żyjąca

nawet sytuacji spowodowanej przez alkoholika. Ciągle

z alkoholikiem nie opuszcza tak chorego związku i nie

niezaspakajane

widzi, że jej działania nie przynoszą oczekiwanej zmiany?

współuzależnionym trudno oddać to co już posiadają,

Dlaczego powtarza te same zachowania, chociaż widzi, że

trudno pogodzić się ze stratą, a więc również opuścić

nie przynoszą one pozytywnych rezultatów? Dlaczego nie

związek, w który sporo zainwestowały. W rezultacie

stać ją na dystans wobec tej sytuacji w jakiej się znajduje?

powstaje

Dlaczego trwa w tym układzie nawet wtedy, gdy zagraża to

współuzależnionej – w wyniku frustracji większości

jej życiu?

potrzeb – poczucie bezsilności, obniżenia własnej wartości,

atmosferę,

niedopuszczanie

do

potrzeby

układ,

który

powodują,

że

powoduje

osobom

u

osoby

Według Zofii Sobolewskiej prawdopodobnie realizuje

cierpienia. Często odczuwa chaos emocjonalny, stany

swoją „wizję życia we dwoje” Partnerka opierając się na

depresyjne, zaburzenia emocjonalne i psychosomatyczne

szkodliwych

łącznie z nerwicą, powoduje to zażywanie leków

dla

siebie

przekonaniach

dotyczących

małżeństwa, rodziny, relacji między mężczyzną, a kobietą

nasennych,

uspakajających,

także

uzależnia swoją wartość od posiadania partnera. Poprzez

uśmierzenia bólu, napięcia i niepokoju.

alkoholu,

dla

myślenie „Jestem kobietą, która potrafi utrzymać przy

Do tego aby zacząć uwalniać się od takich stanów

sobie mężczyznę” uzyskuje pozytywny obraz siebie.

potrzebna jest profesjonalna terapia współuzależnienia,

Posiada nasilone potrzeby przynależności i posiadania

która przede wszystkim pomoże zaakceptować fakt że mąż

partnera. Realizacja tych potrzeb stanowi podstawowe

jest alkoholikiem, a alkoholizm jest chorobą, nie złą wolą,

źródło satysfakcji zadowolenia i uśmierzenia lęku u osób

słabym charakterem. Żona natomiast nie jest w stanie

współuzależnionych. Przeżywa głód emocjonalny, bo ze

zmienić go dopóki on sam nie poczuje skutków swojego

świata zewnętrznego bierze mało, albo wcale. Natomiast

postępowania. Następny etap terapii to badanie własnego

rezygnacja z tych potrzeb wywołuje silny lęk i poczucie

udziału w chorobie alkoholowej i rozpoznawanie swojego

bezsensu życia, nie potrafi więc ani tego zmodyfikować,

uwikłania, oraz uczenia się nowych korzystnych dla siebie

ani się tego wyrzec. Wizja „życia we dwoje” oraz

zachowań. Prowadzi to do uświadomienia sobie „Mogę

koncentracja na alkoholiku i jego piciu niebezpiecznie

zmienić swoje myślenie, dokonywać wyboru zachowań,

zawęża świat osoby współuzależnionej ograniczając

radzić sobie z emocjami, a także zaspakajać swoje

znaczenie możliwości realizowania innych potrzeb. Mąż

potrzeby i dbać o siebie i swoje dzieci niezależnie od tego,

jest postrzegany jako główne źródło ich zaspokojenia.


czy mój mąż podejmie leczenie, czy nie, czy zatrzyma picie, czy będzie pił dalej”. Trudno dokonać takich zmian bez przyjęcia fachowej pomocy z zewnątrz, dlatego osoby współuzależnione mogą uzyskać bezpłatnie pomoc terapeutyczną i medyczną w Poradniach Terapii Uzależnień”.www.wotuw.pl mgr Maria Panasewicz – specjalista psychoterapii uzależnień

Pięć kategorii uzależnionych od alkoholu 20 proc. to tzw. alkoholicy funkcjonalni - takie osoby z naszego otoczenia, których najczęściej nawet nie podejrzewamy, że mają problem z alkoholem

Powiat

m. Lublin

Nazwa placówki

32 proc. to młodzi dorośli, którzy po skończeniu szkoły średniej, studiując piją alkohol, często ciągami, na spotkaniach okolicznościowych i imprezach 21 proc. to młode osoby antyspołeczne, czyli osoby które pod wpływem alkoholu wchodzą w konflikt z prawem. Często konflikt jest skutkiem nadużywania alkoholu. 19 proc. osób nadużywających alkoholu ma dodatkowo jakieś zaburzenia psychiczne (chorobę afektywną dwubiegunową, schizofrenię, zaburzenia lękowe, zaburzenia depresyjne) 9 proc. to osoby cierpiące na ciężki, chroniczny alkoholizm - to osoby które najczęściej nazywani są typowymi alkoholikami spod budki z piwem Poniżej przedstawiam listę placówek leczenia uzależnień w powiatach: lubelskim, puławskim i na terenie miasta Lublin.

Adres i telefon

Szpital Neuropsychiatryczny SP ZOZ - WOTUW Abramowicka 2 Całodobowy Oddział Terapii 20-442 Lublin Uzależnienia od Alkoholu terapeuci.cotua@onet.pl">jdmalic 81 728 63 54 cy@poczta.onet.pl; terapeuci.cotua@onet.pl

Szpital Neuropsychiatryczny SP ZOZ - WOTUW Przychodnia wotuw@snzoz.lublin.pl Szpital Neuropsychiatryczny SPZOZ - WOTUW Oddział Dzienny wotuw@snzoz.lublin.pl SP ZOZ lubelski Poradnia Leczenia Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia Ośrodek Leczenia Uzależnień SP ZOZ - Ambulatoryjna Terapia Uzależnień m. Lublin Przychodnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia terapia@olu.lublin.pl

Abramowicka 4B 20-442 Lublin 81 744 22 28; Abramowicka 4 b 20-442 Lublin 81 744 22 28; 744 30 61 w.373 Piłsudskiego 22 23-100 Bychawa 81 566 00 31 Karłowicza 1 20-027 Lublin 81 532 13 82; 81 532 29 79

Typ placówki

całodobowy oddział terapii uzależnienia od alkoholu/leczenia uzależnień

poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia/leczenia uzależnień

dzienny oddział terapii uzależnienia od alkoholu/leczenia uzależnień poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia

poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia/leczenia uzależnień


Zespół pałacowo-ogrodowy w Przybysławicach W skład wpisanego do rejestru zabytków pod nr A/728 zespołu wchodzą: pałac, park, ogrodzenie z bramą – zespół wpisany do obrębu geodezyjnego: Zagrody Przybysławskie. W połowie XVIII w. Przybysławice są głównym ośrodkiem klucza przybysławickiego, którego właścicielem był Michał Fryderyk Czartoryski. W źródłach wzmiankowany jest wówczas „wielki drewniany dom”, w którym mieszkali dzierżawcy. Park, w którym na początku XX w. wybudowano dwór, został założony przez Elżbietę Sieniawską w 1 połowie XVIII w. Inwentarze z lat 60-tych XIX w. wymieniają w Przybysławicach gorzelnię, kuźnię, młyn wodny, ale brak jest przekazów o dworze, a jedyny zapis to informacja o „piętrowym domie w ogrodzie”. W 1904 r. majątek na licytacji nabywa Bogdan Broniewski i około 1906 r. powstaje nowy dwór z parkiem i stawami od południa. W 1908 r. Broniewski buduje Cukrownię „Garbów”, a w latach 1910-24 towarzyszące jej budynki osiedla fabrycznego według projektu Teofila Wiśniowskiego. W 1923 r. Broniewski buduje w parku murowaną kaplicę, zniszczoną przez wojska niemieckie i sowieckie w czasie II wojny światowej. Zespół pałacowo-parkowy jest jednym z elementów rozległego założenia gospodarczo-rezydencjalnego, w skład którego wchodzą Cukrownia „Garbów”, powstały w latach 1920-24 zespół ogrodowo-willowy dyrektora cukrowni zaprojektowany przez Tadeusza Zielińskiego w Zagrodach oraz zespół folwarku wraz ze stawami hodowlanymi. W 1945 r. zespół przechodzi na własność Skarbu Państwa, a dwór zaadoptowano kolejno na siedzibę Powiatowej Rady Narodowej następnie na internat i Dom Dziecka. Dwór nazywany „pałacem” usytuowany jest centralnie w parku krajobrazowym, w którym dają się wyróżnić wnętrza: podjazd frontowy, kwietnik, sad. Większość nasadzeń w parku pochodzi z początku XX wieku, wśród gatunków dominuje grab pospolity, lipa, robinia, kasztanowiec, świerk.

Dom Dziecka w Przybysławicach Pałac murowany z cegły, obustronnie otynkowany, częściowo podpiwniczony, na planie wydłużonego prostokąta z ryzalitem w szczycie północnym. Obecnie budynek dwukondygnacyjny (w 1956 r. dobudowano piętro) o prostej klasycyzującej bryle z portykiem czterokolumnowym w osi fasady, nakryty dachem czterospadowym. Podczas sesji Rady Powiatu w dn. 19 sierpnia 2021 r. radni przegłosowali uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na darowiznę na rzecz Gminy Garbów nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Lub., położonej w obrębie Zagrody Przybysławskie. Źródło: Bogusław Okupny, Gminny program opieki nad zabytkami Gminy Garbów na lata 2020-2023 (fot. S.M. Stępniak)

Wrzesień-październik 2021

Nowy dyrektor Domu Dziecka „Nowy Dom” w Przybysławicach Zarząd Powiatu w Lublinie od 30 sierpnia 2021 roku powierzył obowiązki dyrektora Domu Dziecka „Dworek” w Dąbrowicy i Domu Dziecka „Nowy Dom” w Przybysławicach p. Rafałowi Lipertowi.

Nowy dyrektor SP ZOZ w Garbowie Od 1 października 2021 r. dyrektorem Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Garbowie został p. Andrzej Szewczak.

Ogłoszenie W gminie Garbów planowana jest uroczystość 50-lecia Pożycia Małżeńskiego – Jubileusz Złotych Godów. Jubileusz będzie dotyczył par, które są zameldowane na terenie gminy Garbów i brały ślub cywilny 50 lat temu i więcej, a nie otrzymały jeszcze medalu. Jubilaci, którzy chcą otrzymać od Prezydenta RP medale za długoletnie pożycie małżeńskie oraz wziąć udział w uroczystości, proszeni są o kontakt osobisty lub telefoniczny z Urzędem Stanu Cywilnego w Garbowie tel. 81 50 18 033 Zgłoszenia będą przyjmowane do końca października br.

Nabór członków do Garbowskiej Orkiestry Dętej Garbowska Orkiestra Dęta działa już siódmy rok i wpisała się w nasz lokalny krajobraz. Powstała dzięki współpracy parafii i gminy Garbów, Stowarzyszenia Wektor oraz pozyskanego dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Miejscem prób i spotkań Garbowskiej Orkiestry Dętej jest Gminna Biblioteka w Garbowie. Orkiestrę od początku prowadzi p. kapelmistrz Kazimierz Kołodziej, który od podstaw uczy gry na instrumentach zarówno dzieci jak i dorosłych.

fot. K. Oleszek

Zapraszamy na indywidualne konsultacje z kapelmistrzem. Warto przynajmniej spróbować i być może pozwolić odkryć talent i pasję. Jest to dobra i pożyteczna inwestycja dlatego rodzice i dziadkowie też powinni zachęcić swoje dzieci i wnuki. Szczególnie w dobie nieodłącznych komputerów i smartfonów warto mieć inne aktywności i uczyć się zespołowego działania. Aktualnie mamy kilka wolnych instrumentów, które są użyczane. Zachęcamy do kontaktu, szczegółowe informacje pod nr tel. 515 096 874 lub 691 763 377

13


Nasze samorządowe sprawy XXIII sesja Rady Gminy

Inwestycje gminne

Obrady XXIII sesji Rady Gminy Garbów odbyły się w dniu 28.09. 2021r. Po przyjęciu porządku obrad głos zabrał wójt składając sprawozdanie z działalności gminy między sesjami, tj. od 5.08 do 28.09. 2021r. Informacje na ten temat są zamieszczone w poprzednim i bieżącym numerze „Głosu Garbowa”.

Miesiące letnie sprzyjały prowadzeniu licznych prac inwestycyjnych. Zaawansowane są prace przy modernizacji oświetlenia ulicznego, które są prowadzone we wszystkich sołectwach naszej gminy. Jest to projekt realizowany przy dużym udziale środków z UE. Planowaliśmy modernizacje oświetlenia na lata 2021- 2022, ale wszystko wskazuje, że uda się tę inwestycję zrealizować jeszcze w tym roku.

W toku dalszych obrad Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie gminy Garbów do współpracy w ramach tworzonego Porozumienia Partnerskiego Jednostek Samorządu Terytorialnego Powiatu Lubelskiego BYSTRZYCA i zawarcie porozumienia pomiędzy gminą Garbów, powiatem lubelskim i pozostałymi jednostkami samorządu terytorialnego z obszaru powiatu lubelskiego. W kolejnym punkcie obrad Rada podjęła uchwałę w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej im. Bronisława Pietraka w Garbowie. W następnym punkcie obrad Rada podjęła uchwałę w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Garbów na lata 2021-2024 oraz podjęła uchwałę w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 rok. Zostały zwiększone dochody o 79.550zł do wysokości 50.381.114zł, w tym dochody bieżące 44.748.790zł a dochody majątkowe 5.632.323 zł. Wydatki zostały zwiększone o 79.550 zł do wysokości 55.660.119zł. Z tego wydatki bieżące 41.937.378 zł i wydatki majątkowe w kwocie 13.722.740zł. Po przyjęciu protokołu z poprzedniej sesji przewodniczący Rady Piotr Adamczyk zaprosił radnych do obejrzenia nowego samochodu ratowniczo - gaśniczego zakupionego dla OSP Wola Przybysławska a następnie do wizytacji nieruchomości, byłej siedziby Domu Dziecka „Dworek” w Przybysławicach wraz z parkiem, przekazanej przez Powiat Lubelski na rzecz gminy Garbów i zamknął obrady sesji. Kazimierz Firlej

XXIV Sesja Rady Gminy W dn. 20 października odbyły się obrady Sesji Rady Gminy Garbów. Sesja został zwołana w trybie nadzwyczajnym. Głównym i w zasadzie jedynym powodem zwołania było podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Garbów na lata 2021-2024. Zmiana prognozy jest związana z rozstrzygnięciem przetargu na budowę Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej i Stacji Wyjazdowej Pogotowia w Garbowie. Na sesję przybył mieszkaniec Garbowa, który wnioskował o zmianę organizacji ruchu na skrzyżowaniu ul. Dolnej z ul. Stawową. W wolnych wnioskach radni poruszali sprawy związane z bezpieczeństwem ruchu na drogach. Po wyczerpaniu porządku obrad przewodniczący Rady Piotr Adamczyk podziękował radnym za aktywny udział i zamknął obrady sesji. Kazimierz Firlej

14

fot. has

Na ukończeniu są prace przy zagospodarowaniu parku w Garbowie - etap II. Wartość prac wyniesie 297.135 zł. Bardzo zaawansowane są prace przy budowie kolektora ściekowego wraz z przyłączami na ulicy Warszawskiej w Garbowie. Wartość prac wyniesie 466.640 zł. Powyższa inwestycja jest dofinansowana ze środków UE w ramach PROW w kwocie 243.702 zł. Trwa realizacja projektu Słoneczny Garbów - Etap II polegający na montażu paneli fotowoltaicznych na posesjach mieszkańców. Została zakończona budowa chodnika drogi powiatowej w Borkowie oraz przebudowa skrzyżowania w celu poprawy bezpieczeństwa dwóch dróg powiatowych w Borkowie. Wartość całkowita powyższych prac wyniesie 292.567 zł. Gmina Garbów ze swojego budżetu dołoży 171.087zł. Pozostałą kwotę wniesie Powiat Lubelski. Kontynuowana jest budowa sieci średniego ciśnienia oraz przyłączy gazowych w Garbowie. Został wybrany wykonawca budowy kotłowni gazowej w SP w Garbowie. Jest to firma TGL spółka z.o.o z Lublina. Wartość inwestycji - 258.051 zł. Wykonaliśmy nawierzchnie asfaltowe na podbudowach betonowych: w Karolinie 160 m o wartości 26.241 zł w Garbowie ul. Tatarakowa – 240 m o wartości 52.647 zł w Garbowie ul. Krańcowa – wartość 57.063 zł w Woli Przybysławskiej – wartość 148.243 zł. Został rozstrzygnięty przetarg na wykonanie nawierzchni asfaltowych na podbudowach betonowych oraz płytach betonowych w Gutanowie o łącznej długości 1.195 m. Do przetargu przystąpiło 6 firm. Najkorzystniejszą ofertę w wysokości 214.662 zł złożyła firma ROLBUD z Godowa. Najdroższa oferta opiewała na kwotę 348.158 zł. Został rozstrzygnięty przetarg nieograniczony na budowę budynku dla SP ZOZ oraz stacji wyjazdowej pogotowia w Garbowie. Wpłynęły 4 oferty – najkorzystniejszą złożyła firma ADABUD z Lublina, która zaoferowała cenę 5.808.580 zł. Najdroższa oferta opiewała na kwotę 6.753.748 zł. W ciągu najbliższych dni zostanie podpisana umowa ze zwycięzcą przetargu firmą ADABUD. Został zakupiony średni samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP Wola Przybysławska Marki Volvo. Koszt ok. 900.000 zł, z budżetu Gminy Garbów przekazano 400.000 zł. Kazimierz Firlej

Głos Garbowa


Inwestycje w gminne Garbów

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 2021 Przebudowa dróg gminnych nr 105955L i 105959L w miejscowości Bogucin. Zadanie dofinansowane z Państwowego Funduszu Celowego - Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zrealizowano zadanie pn. ,,Przebudowa dróg gminnych nr 105955L i 105959L w miejscowości Bogucin”. Wartość dofinansowania: z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 93.309,00 zł Całkowita wartość inwestycji – 186.618,56 zł W ramach zadania przebudowane zostały 2 drogi gminne o dług. 852m, położone zostały 2 warstwy asfaltu, wykonano mijanki i pobocza ulepszone oraz oznakowanie. Cel projektu: Poprawa dostępności do terenów mieszkalnych oraz podmiotów gospodarczych w miejscowości Bogucin i Leśce, poprawa parametrów technicznych oraz bezpieczeństwa użytkowników drogi.

Wola Przybysławska – droga gminna

Borków – nowy chodnik przy drodze powiatowej

Garbów – rewitalizacja parku, nowy chodnik

Karolin – droga wewnętrzna

Wrzesień-październik 2021

fot. K. Firlej

15


Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w gminie Garbów Gmina Garbów realizuje projekt pn. „Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w gminie Garbów”, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WL 2014-2020), Działanie 5.5 Promocja niskoemisyjności. Cel projektu: Polepszenie warunków oświetlenia ulic i miejsc publicznych z jednoczesnym ograniczeniem zużycia energii elektrycznej, zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery poprzez zmniejszenie wykorzystania energii elektrycznej.

Nowy pojazd ratowniczo-gaśniczy dla OSP Wola Przybysławska Gmina Garbów przeprowadziła postępowanie na dostawę średniego samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Wola Przybysławska włączonej do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego. Zakupiony został samochód marki VOLVO FL wraz z wyposażeniem.

Na zakup i wyposażenie samochodu Gmina Garbów przekazała dla OSP Wola Przybysławska dotację w kwocie 400 000,00 zł. Dodatkowo pozyskane zostały środki z: NFOŚiGW: 384 525,15 zł, WFOŚiGW: 5 415,85 zł, KSRG: 104 000,00 zł Wieczorem 10 wrześniu 2021 roku nowy samochód ratowniczo-gaśniczy został radośnie powitany wg strażackiego zwyczaju z udziałem strażaków i gości z terenu całej gminy.

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu „Polski Ład” dla Gminy Garbów W ramach projektu trwają prace nad budową oraz rozbudową istniejącego oświetlenia ulicznego z wymianą opraw sodowych na LED wraz z systemem inteligentnego sterowania.

Przystanek w Zagrodach

fot. K. Firlej

Zainstalowano panele fotowoltaiczne oraz turbiny wiatrowe na przystankach autobusowych.

16

7 000 000 zł na przebudowę Stacji Uzdatniania Wody w Gutanowie i Piotrowicach Wielkich. Dofinansowanie z Rządowego Funduszu „Polski Ład” dla Gminy Garbów. W poniedziałek 25 października premier Mateusz Morawiecki, ogłosił rozstrzygnięcie pierwszego naboru funduszu POLSKI ŁAD dla samorządów. Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma na celu dofinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych przez gminy, powiaty. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Każda gmina mogła zgłosić maksymalnie trzy wnioski o dofinansowanie i nasza gmina trzy wnioski złożyła. Otrzymaliśmy dofinansowanie na jeden wniosek dotyczący obszaru inwestycyjnego infrastruktura wodno-kanalizacyjna gdzie poziom dofinansowania wynosi do 95% kosztów inwestycji. Zadeklarowany nasz udział własny w kwocie 500 000 zł. wynosi 6,67%. Dzięki temu dofinansowaniu dokonamy przebudowy 2 Stacji Wodociągowych, co pozwoli uzyskać większą wydajność ujęć wody oraz lepsze parametry wody wprowadzanej do wodociągów. Bardzo cieszymy się z przyznanego wsparcia.

Głos Garbowa


Fundusz sołecki na 2022 rok W dniach od 1.09. do 24.09 2021 r. we wszystkich 15 sołectwach odbyły się zebrania wiejskie na których mieszkańcy decydowali na co przeznaczyć pieniądze w ramach funduszu sołeckiego. Wielkość funduszu zależy od liczby mieszkańców w danym sołectwie. Największym funduszem w kwocie 48.328 zł dysponują najludniejsze sołectwa: Bogucin, Garbów I i II Przybysławice i Zagrody. Z kolei najmniejszym funduszem dysponują sołectwa z najmniejszą liczba mieszkańców - Meszno i Kolonia Piotrowice. W sumie wszystkie sołectwa mają do dyspozycji kwotę 530.940 zł.

Są to pieniądze wyodrębnione z budżetu gminy i oddane przez Radę Gminy do dyspozycji mieszkańców, którzy decydują co jest najważniejsze dla danego sołectwa i na co je przeznaczyć np. remonty dróg, zakup znaków drogowych, projekty i budowa oświetlenia drogowego, wspomaganie finansowe OSP i KGW, organizacja festynów i imprez okolicznościowych, wyposażenie placów zabaw. Głównym mankamentem funduszy sołeckich jest ich rozdrobnienie oraz bardzo mała liczba mieszkańców, którzy uczestniczą w zebraniach i decydują o ich rozdysponowaniu. Budzi to wśród pozostałych mieszkańców liczne, nieprzychylne komentarze co do celowości przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego. Kazimierz Firlej

Zebrania sołeckie lp. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

Nazwa sołectwa Bogucin Borków Garbów I Garbów II Gutanów Janów Karolin Leśce Meszno Piotrowice Wielkie Piotrowice Kolonia Przybysławice Wola Przybysławska I Wola Przybysławska II Zagrody Łącznie

Liczba mieszkańców 1180 283 1137 1030 488 236 340 531 68 518 127 807 603 792 957 9.097

Liczba obecnych na zebraniu 29 9 12 13 25 22 10 21 8 14 11 17 11 19 55 276

Walne zebrania sprawozdawczo-wyborcze w OSP W sierpniu i we wrześniu 2021r. we wszystkich siedmiu jednostkach OSP z terenu gminy odbyły się zebrania sprawozdawczo-wyborcze. Pierwotnie miały się one odbyć na początku 2021 roku, ale ze względu na panującą pandemię Covid-19 i zaostrzone wymogi sanitarne termin odbycia zebrań został przesunięty na miesiące letnie. Walne zebrania sprawozdawczo-wyborcze odbywają się raz na 5 lat. Wtedy wybierane są nowe władze w każdej z jednostek. Po przyjęciu porządku obrad, prezes jednostki składa sprawozdanie z działalności. Następnie skarbnik przedstawia sprawozdanie finansowe. W dalszej kolejności przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawia sprawozdanie z działalności kontrolnej Komisji. Po dyskusji odbywały się głosowania. Zarządy we wszystkich 7 jednostkach OSP otrzymały absolutorium za okres sprawozdawczy. W dalszej kolejności przystąpiono do wyborów Zarządu i Komisji Rewizyjnych na pięcioletnią kadencję. Nastąpiły niewielkie zmiany we władzach OSP. Zostali ci sami prezesi, jedynym wyjątkiem był wybór nowego prezesa w OSP Borków, którym został wieloletni strażak Jan Staniak. Wybrano także delegatów poszczególnych jednostek na Zjazd Oddziału Gminnego, który odbędzie się w listopadzie br. Prezes Zarządu Oddziału Gminnego OSP Kazimierz Firlej

Wrzesień-październik 2021

% obecności 2,45 3,18 1,05 1,26 5,12 9,32 2,94 3,95 11,76 2,7 8,66 2,10 1,82 2,39 5,74 3,03

Wielkość funduszu sołeckiego 48.328 zł 23.342 zł 48.328 zł 48.328 zł 33.250 zł 21.071 zł 26.097 zł 35.328 zł 12.952 zł 34.700 zł 15.803 zł 48.328 zł 38.808 zł 47.942 zł 48.328 zł 530.940 zł

Program „Czyste Powietrze”

„Czyste Powietrze” to kompleksowy program rządowy, którego celem jest poprawa jakości powietrza, zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne oraz poprawę efektywności energetycznej budynków. Informujemy, że Gmina Garbów uruchomiła punkt konsultacyjno-informacyjny w ramach realizacji programu „Czyste Powietrze”. Punkt działa w dniach: w środę i piątek w godz. 8.00-13.00 Mieszkańcy gminy Garbów mogą uzyskać pomoc w wypełnianiu i złożeniu wniosku o dotację oraz uzyskać niezbędne informacje odnośnie w/w programu. Szczegółowe informacje nt. Programu „Czyste Powietrze” dostępne są również na stronach internetowych: ● strona internetowa gminy - zakładka „Czyste Powietrze” ● https://www.wfos.lublin.pl/czyste-powietrze.html ● https://czystepowietrze.gov.pl

17


Minęły dwa miesiące 01.09. - 82 rocznica wybuchu II wojny światowej. Złożenie wiązanek i zapalenie zniczy w miejscach pamięci na terenie gminy. 01.09. - Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 01.09. - Zebranie wiejskie w Gutanowie 04.09. - Dzień Seniora zorganizowany przez emerytów i rencistów z Gutanowa 04.09. - Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze OSP Leśce 09.09. - Zebranie wiejskie w Zagrodach 10.09. - Zebranie wiejskie w Piotrowicach Wielkich i w Piotrowicach Kolonii 10.09. - Nowy samochód strażacki dla jednostki OSP Wola Przybysławska 11.09. - Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze OSP Janów 12.09. - Dożynki Wojewódzkie w Lubyczy Królewskiej 15.09. - Międzynarodowy Dzień Demokracji 14.09. - Posiedzenia Komisji Rewizyjnej 17.09. - 82 rocznica napaści ZSRS na Polskę. 17.09. - Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze OSP Gutanów 18.09. -Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze O S P Piotrowice Wielkie 19.09. - Zebranie wiejskie w Przybysławicach 20.09. - Ślubowanie uczniów klasy pierwszej SP w Leścach z udziałem Ministra Edukacji i Nauki 20.09.- Zebranie wiejskie w Leścach 21.09. - Sesja sołtysów 21.09. - Zebranie wiejskie w Bogucinie 22.09. - Gminny Dzień Seniora pod hasłem „Szczepimy się” 22.09. - Zebranie wiejskie w Karolinie 23.09. Zebranie wiejskie w Garbowie sołectwa I i II 24.09. - Posiedzenie Komisji Edukacji 24.09. - Zebrania wiejskie w Borkowie, Mesznie i Woli Przybysławskiej 25.09. - Zebranie sprawozdawczo-wyborcze OSP w Garbowie 27.09. - Posiedzenie Komisji Finansów 28.09. - XXIII Sesja Rady Gminy 30.09. - Dzień Seniora Koła Emerytów i Rencistów z Zagród. 01.10. 10-lecie Dziecięcego Zespoły Tańca Ludowego „Bogutki” 1-3.10. XV Zjazd Towarzystw Regionalnych Lubelszczyzny. 14.10. Dzień Nauczyciela 16.10. Dzień Papieża Jana Pawła II 19.10. Sesja sołtysów 20.10. XXIV Sesja Rady Gminy Garbów 22.10. Wojewódzki Konkurs Recytatorski „Bronisław Pietrak – chłopski piewca Lubelszczyzny”. 28.10. Wernisaż wystawy jesiennych zdjęć w plenerze Domu Dziecka „Nowy Dom” w Przybysławicach.

Wizyta Ministra Edukacji i Nauki w Szkole Podstawowej w Leścach Dwukrotnie, w dniu 9 czerwca i 20 września 2021 roku, gościł w naszej szkole Minister Edukacji i Nauki prof. Przemysław Czarnek. To ogromny zaszczyt i wyróżnienie dla naszej placówki. Pierwsza wizyta ministra związana była ze Świętem Patrona Szkoły. Z tej okazji gościliśmy także księdza Jana Studzińskiego, bliskiego kuzyna Zofii Trzcińskiej-Kamińskiej, autora książki pt. „okruchy z dziejów mojej rodziny”, w dużej części poświęconej naszej patronce szkoły. Z uwagi na panującą pandemię część oficjalna: powitanie przez społeczność szkolną, odśpiewanie hymnu i okolicznościowe wystąpienia miały miejsce na placu przed szkołą. Dzięki sprzyjającej pogodzie zaproszeni goście, nauczyciele, uczniowie i dzieci przedszkolne miały możliwość krótkiego spotkania z ministrem i wysłuchania słów skierowanych do społeczności. Pan Przemysław Czarnek podkreślił wyjątkowość naszej szkoły prowadzonej przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Leśce, a także zasługi patronki szkoły – postaci wyjątkowej, miłującej Boga i Ojczyznę, niedocenionej medalierki i rzeźbiarki. Szkolną uroczystość uświetniła inscenizacja z udziałem Zofii Trzcińskiej-Kamińskiej, w postać której wcieliła się nauczycielka p. Grażyna Gliwka. Ważnym dla uczniów momentem było rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „Moje Leśce” i wręczenie nagród. Tego dnia w szkole odbyły się warsztaty rzeźbiarskie i spotkanie autorskie z księdzem Janem Studzińskim. Z ponowną wizytą minister Przemysław Czarnek pojawił się na uroczystości Ślubowania Uczniów kl. I. Siedemnastu uczniów tej klasy pod kierunkiem wychowawczyni p. Ewy Zarzyki przygotowało część artystyczną, której najważniejszym punktem był polonez. Dzieci zostały pasowane przez ministra, co zapisze się na zawsze w ich pamięci i naszej szkolnej tradycji. Panu ministrowi towarzyszyła p. Teresa Misiuk – lubelski Kurator Oświaty, która skierowała miłe słowa do uczniów i wręczyła okolicznościowe upominki. Panu ministrowi i towarzyszącej mu ekipie bardzo podobała się atmosfera panująca w szkole i zaangażowanie całego środowiska w jej prowadzenie. Żałujemy, że w tym wydarzeniu mogło uczestniczyć tak niewiele osób. Mamy nadzieję, że w przyszłości szkoła doczeka się miejsca – sali gimnastycznej, która pomieściłaby większą liczbę osób chcących brać udział w spotkaniach z tak ważnymi gośćmi. Urszula Kupisz, dyr. szkoły

Nowości książkowe Polecamy nową książkę, autorstwa ks. Jana Studzińskiego pt. „okruchy z dziejów mojej rodziny”, którą można kupić w szkole w Leścach tel. 81 50 18 027

18

Głos Garbowa


Lekcja edukacyjna W dn. 26 października 2021r. dzieci z klasy III „a” SP w Przybysławicach odwiedziły lokalny Browar Rodzinny „Chmiele Nałęczowskie” w Przybysławicach.

Wyrzucone śmieci do środowiska rozkładają się często wiele setek lat, natomiast pogrupowane pod względem rodzaju materiału i wysłane do przedsiębiorstwa utylizacji, mogą zostać powtórnie przetworzone i wykorzystane. Z 35 plastikowych butelek (PET) można wyprodukować bluzę polarową, ze starego papieru można wytworzyć nowy, metal można przetopić w hucie i użyć do stworzenia nowego wyrobu, resztki organiczne po skompostowaniu posłużą jako wartościowy i naturalny nawóz dla roślin.

Po browarze oprowadzał właściciel – Mirosław Sołyga, który opowiedział o historii powstania browarku, pochodzeniu nazwy firmy, pokazał linię produkcyjną i przedstawił poszczególne etapy procesu produkcji złotego trunku. Dzieci dowiedziały się, że piwo powstaje z wody, słodu, czyli skiełkowanego, rozdrobnionego ziarna, chmielu i drożdży. Do piwa mogą też być dodawane inne składniki, takie jak zioła, kwiaty czy owoce, których głównym celem jest nadanie specyficznego smaku i zapachu. Piwo, wbrew temu co się sądzi, jest trunkiem nisko kalorycznym, pobudza natomiast apetyt, co powoduje podjadanie, najczęściej niezdrowych przekąsek, takich jak chipsy, kiełbaski, popcorn, słodycze. To właśnie te wątpliwe „smakołyki” powodują przybieranie na wadze. Piwa z browaru „Chmiele Nałęczowskie” wytwarzane są w tradycyjny sposób i tylko z wysokiej jakość naturalnych składników, prawdziwych szyszek chmielowych, bez jakichkolwiek sztucznych dodatków, aromatów, czy przyspieszaczy fermentacji. Takie piwo, jest nie tylko smaczne, ale ma wiele właściwości zdrowotnych – wzmacnia kości, wspomaga pracę przewodu pokarmowego i nerek. Jednak w związku z tym, że piwo zawiera alkohol – absolutnie nie może być spożywane przez dzieci czy młodzież.

Dzieci poznawały zasady segregacji śmieci na 5 sekcji, oznaczonych różnymi kolorami, ćwiczyły rozpoznawanie materiałów tworzących odpad i kierowały do odpowiednich pojemników. Wyrzucane opakowania powinny być opróżnione z resztek żywności, ale nie trzeba ich myć, aby nie marnować naszej cennej wody. Poza tym, jeśli to możliwe, opakowanie trzeba zgnieść, aby zajmowały jak najmniej miejsca. Na koniec wizyty uczniowie otrzymali książeczki edukacyjne, dotyczące segregacji. Ich opracowanie zostało dofinansowane przez producenta wody mineralnej Nestle Polska - Nałęczowianka, której na sercu leży dbałość nie tylko o edukację, ale i środowisko, dlatego wytwarzana przez nich woda pakowana jest w butelki z recyklingowego - odzyskanego PET-u. Na drogę powrotną do szkoły, każde z dzieci otrzymało taką właśnie butelkę, aby ugasić pragnienie po pracowitym, pełnym wrażeń dniu, a także praktyczne gadżety z logo Nałęczowianki. Paulina Stępniak-Sołyga

Chmielowe historie…

Nazwa firmy „Chmiele Nałęczowskie” pochodzi stąd, że stosowane w produkcji chmiele, uprawiane są na Płaskowyżu Nałęczowskim, w pobliżu uzdrowiskowego Nałęczowa. Specyficzny mikroklimat tego regionu, gleba, powietrze i woda sprawiają, że rośliny tam rosnące wytwarzają szyszki wysokiej jakości. Sam chmiel ma wiele prozdrowotnych właściwości, działanie antyoksydacyjne, hamuje bakterie, wirusy, grzyby, działa antynowotworowo, opóźnia procesy starzenia, uspokaja. Aby przekonać się jak smakuje chmiel, dzieci otrzymały do spróbowanie wodę chmieloną i dowiedziały się, jak można ją wykonać samemu w domu. Papierowe kubeczki po degustacji, musiały trafić do utylizacji…, w ten sposób przeszliśmy płynnie do drugiej części wycieczki dotyczącej ekologii.

Ochrona środowiska i segregacja śmieci Dzieci dowiedziały się, że nie wolno wyrzucać śmieci do lasu, czy rzeki, gdyż powoduje to nie tylko brzydki wygląd naszego otoczenia, ale także zanieczyszcza środowisko, co szkodzi ludziom, roślinom i zwierzętom.

Wrzesień-październik 2021

Warsztaty profilaktyczne We wrześniu, ucz. klas VII i VIII SP w Przybysławicach uczestniczyli w warsztatach profilaktycznych, prowadzonych przez specjalistów z Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej. W ciągu dwóch dni zajęć młodzież zmieniła się w poszukiwaczy cennych skarbów, jakimi są szczęście, trwała i odpowiedzialna miłość, przyjaźń oraz realizacja pasji i marzeń. Udział w tym programie pomaga odkryć młodzieży pozytywny potencjał, który drzemie w każdym z nich, uczy radzenia sobie z trudnymi emocjami. Nasi uczniowie dowiedzieli się również, że warto realizować marzenia i pragnienia, choć często może to wymagać trudów i wyrzeczeń. Jednocześnie program ten propagował zdrowy i mądry styl życia. Trenerzy zachęcali młodzież do unikania spożywania alkoholu, narkotyków, pornografii i przemocy. Wskazywali na takie wartości jak: wzajemna pomoc, odpowiedzialność za siebie i innych, budowanie szczerych relacji międzyludzkich, opartych na szacunku, przyjaźni i miłości. W ramach programu odbyły się również spotkania z nauczycielami oraz rodzicami uczniów klas VII i VIII. Agata Usarek, pedagog, Bernadetta Węglińska-Korzan, psycholog

19


W niedzielę 5 września o godz. 5.00 wyruszyła piesza pielgrzymka spod kościoła Przemieniana Pańskiego w Garbowie. Przewodnikiem duchowym był ks. Rafał Bartos.

Profilaktyka w szkole Misją szkoły w Garbowie jest nie tylko przekazywanie wiedzy, ale również rozwijanie talentów i pasji, wychowanie w duchu patriotyzmu i poszanowania tradycji, przygotowanie do odbioru zjawisk współczesnej kultury oraz do życia w sferze osobistej i społecznej w harmonii ze środowiskiem naturalnym. Niestety, wciąż rośnie liczba problemów, z którymi borykają się nasze dzieci i młodzież. Pojawiają się nowe zagrożenia – trudny czas pandemii, nauczania zdalnego, zagrożenia związane z życiem on line. Staramy się również wspierać rodziców w procesie wychowawczym. Temu wszystkiemu mają służyć nasze działania profilaktycznowychowawcze. Staramy się dać dzieciom wiedzę o zagrożeniach i nauczyć, jak sobie radzić w sytuacjach trudnych. W I półroczu roku szkolnego 2021/22 w SP w Garbowie realizujemy projekt „Jestem człowiekiem”. Na godzinach wychowawczych będziemy rozmawiać o prawach dziecka i prawach człowieka dorosłego, szacunku i tolerancji, właściwej komunikacji i o asertywności, a także o tym, że człowiek jest istotą społeczną. W II półroczu będziemy realizować projekt „Jestem bezpieczny”, podczas którego uczniowie zdobędą wiedzę jak dbać o zdrowie ciała i duszy, jak bezpiecznie korzystać z urządzeń cyfrowych, z Internetu, co to jest cyberprzemoc i jak sobie z nią radzić, będziemy rozmawiać o używkach i uzależnieniach, a także o innych zagrożeniach, które niesie ze sobą współczesny świat! Przez cały rok realizujemy również Program „Chronimy dzieci”, a także „Mistrz dobrego zachowania” (na koniec I i II semestru wybór mistrza klasowego).

Piesza pielgrzymka z parafii Garbów

fot. arch. parafii

Główne uroczystości ku czci MB Kębelskiej odbyły się na placu przed bazyliką. Sumie odpustowej przewodniczył bp Jan Sobiło – bp pomocniczy charkowsko-zaporoski. W tym roku przypadała 43. rocz. koronacji figury Matki Bożej Kębelskiej oraz 743. rocznica objawień maryjnych w Wąwolnicy. Red.

Z żałobnej karty

Agnieszka Stępniak-Łuczywek, psycholog Jolanta Marczak, pedagog

Uroczystości odpustowe w Wąwolnicy W dniach 4-5 września miały miejsce doroczne uroczystości diecezjalne ku czci Matki Bożej Kębelskiej. Tradycyjnie, jak co roku, również w tym roku, wyruszyły piesze pielgrzymki z dwóch naszych parafii do Sanktuarium w Wąwolnicy.

W dniu 30 września zmarł w wieku 80 lat

Ryszard Grabarz z Lesiec wieloletni radny, członek Rady Gminy w okresie budowy szkoły. Zmarły był osobą, dla której dobro szkoły i społeczności Lesiec było bardzo ważne. Rodzinie zmarłego składamy szczere kondolencje i wyrażamy głębokie słowa współczucia. Dyrektor i nauczyciele Szkoły Podstawowej w Leścach

--------Koleżance Joannie Grabarz-Sochal wyrazy współczucia z powodu śmierci

Ojca składa Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Garbowskiej

Z głębokim smutkiem i żalem informujemy, że zmarł w wieku 76 lat

dr n. med. Bogusław Wach Piesza pielgrzymka z parafii Garbów-Cukrownia

fot. has

W sobotę 4 września o godz. 10.00 spod kościoła Macierzyństwa NMP w Garbowie-Cukrowni wyruszyli pielgrzymi pod przewodnictwem ks. kan. Mariana Szuby. Wśród nich dużą grupę stanowili przyszli uczestnicy bierzmowania, dzieci z oratorium wraz z rodzicami a także osoby dorosłe. Wieczorem na placu Różańcowym mszę św. odprawił bp Adam Bab. Po Apelu Jasnogórskim o 21.00 uczestnicy przeszli w procesji światła do Kębła, mszę celebrował bp Artur Miziński.

20

lekarz dermatolog z Garbowa wieloletni kierownik Wojewódzkiej Przychodni Skórno-Wenerologicznej na 3 Maja w Lublinie. Msza pogrzebowa odbyła się 12 października 2021 r. w Kościele Przemienienia Pańskiego w Garbowie Rodzinie i najbliższym wyrazy głębokiego współczucia składają: Wójt Gminy Garbów i mieszkańcy Gminy Garbów

Głos Garbowa


Orlicy Zawiszy na Turnieju Mieleckiego Gryfa W dniach 27-29 sierpnia drużyna orlików Zawiszy Garbów z rocznika 2012-2013 przebywała w Mielcu na Turnieju Mieleckiego Gryfa. W zmaganiach wzięło udział 28 zespołów z całego kraju. Drużyna wyruszyła z Garbowa w piątkowe przedpołudnie. Celem podróży był Mielec – drugie co do wielkości miasto w województwie podkarpackim, które było areną zmagań młodych sportowców z całej Polski. W myśl dewizy „nie samą piłką człowiek żyje” po drodze zaplanowano przystanek w Sandomierzu.

Drużyna orlików Zawiszy Garbów z trenerem Piotrem Chabrosem i Bogusławem Wyparło (fot. arch. Zawiszy)

Młodzi zawodnicy z Garbowa mogli poznać historię tego urokliwego, nadwiślańskiego miasta, zwiedzając ciekawe zakątki. Grupa odwiedziła Podziemną Trasę Turystyczną, sandomierski rynek, Zbrojownię, Salę Ojca Mateusza oraz punkt widokowy na Bramie Opatowskiej, skąd można było podziwiać malowniczą panoramę. Po cennej lekcji historii udano się w drogę do Mielca, gdzie zespół został zakwaterowany w gościnnych progach Hotelu Iskierka. W sobotę od samego rana toczono rozgrywki piłkarskie. Ekipa Zawiszy w pierwszej fazie grupowej rywalizowała z uznanymi markami takimi jak Resovia Rzeszów, Siarka Tarnobrzeg, Lech Poznań (FA Nowa Dęba), a także z Chemikiem Pustków i Teamem Przecław. Po wymagających meczach przyszedł czas na uzupełnienie kalorii oraz regenerację na pływalni. Na bazie sobotnich rezultatów, utworzono nowe grupy rozgrywkowe. Drużyna żółto-czarno-czerwonych trafiła do rozgrywek o Puchar Polski, gdzie zmierzyliśmy się z drużynami o porównywalnym potencjale (dwa składy Igloopolu Dębica, Chemik Pustków, Piłkarskie Nadzieje Mielec, Tarpan Korchów, Dalin Myślenice). Kilkugodzinne zmagania toczone w strugach deszczu, wreszcie rozstrzygnięto.

W czasie ceremonii zakończenia turnieju otrzymaliśmy pamiątkowy puchar oraz medale z rąk organizatorów i włodarzy miejskich w asyście Bogusława Wyparło (na zdjęciu), niegdyś ekstraklasowego bramkarza Stali Mielec, ŁKS Łódź, dwukrotnego reprezentanta Polski. Zmęczeni, ale bardzo szczęśliwi wyruszyliśmy w podróż do Garbowa, która upłynęła nam na rozmowach, żartach, zabawie, a także wspomnieniach z minionych dni. Wyjazd spełnił wszelkie zakładane cele. Zebraliśmy cenne sportowe doświadczenie. Grupa zobaczyła ciekawe miejsca i miło spędziła czas, jeszcze mocniej się konsolidując. Organizacja całego przedsięwzięcia nie byłaby możliwa, gdyby nie wsparcie, życzliwość i hojność instytucji, sponsorów i darczyńców. Pomogli nam: - Gmina Garbów - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Garbowie, - Gmina Markuszów - Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Markuszowie, - Aneta i Piotr Jóźwiak - Dom Weselny „Katarzynka”, - Tadeusz Skowronek - Kopalnia Piasku i Transport Ciężarowy, - Piotr Skowronek - Łowisko - Zielona Wyspa, - Janusz Jakubczak - Usługi Remontowo-Budowlane, - Zakład Remontowo-Budowlany „Rozpęd”. O bezpieczny transport zadbał Paweł Wiracki-Wirabus. Dziękujemy! Piotr Chabros

Zawisza Garbów zajął w rozgrywkach o Puchar Polski 2. miejsce jedynie za plecami Igloopolu Dębica, czyli klubu, który wypuścił w świat takich zawodników jak Leszek Pisz, Jacek Zieliński, Artur Jędrzejczyk, którzy bez wątpienia znani są kibicom piłkarskim w całej Polsce. Turniej stał na wysokim poziomie sportowym i organizacyjnym. Pan Mariusz Wyszyński i jego ekipa z Turniej Smoka zadbali o najdrobniejsze szczegóły, dzięki czemu, bez choćby najmniejszych trosk, mogliśmy cieszyć się udziałem w turnieju.

Wrzesień-październik 2021

21


Szlakiem zamków i sanktuariów Mazowsza

Na weekend w Bieszczady

Nad skarpą górują wieże Zamku Książąt Mazowieckich. Zamek, wzniesiony w XIV w., przejęli benedyktyni, którzy zbudowali tu kościół i klasztor. W zrekonstruowanym zamku obecnie mieści się Muzeum Mazowieckie. W Sanktuarium Bożego Miłosierdzia można zobaczyć obraz Jezusa Miłosiernego i relikwie św. Siostry Faustyny. Wycieczkę zakończył rejs statkiem po Wiśle.

Tradycyjnie, jak co roku, grupa turystów z Garbowa, Krasienina, Końskowoli i Puław pojechała w dn. 25 i 26 września podziwiać „złotą polską jesień” w Bieszczadach. Górskie krajobrazy emanują tam magiczną aurą. Ich urok można dostrzec dopiero w barwach jesiennej roślinności, w szumie górskich potoków i wędrówki po górskich szlakach. Jadąc przez woj. podkarpackie zwiedzano zabytki. W Przeworsku – nazywanym Polską Jerozolimą – poznano historię Sanktuarium Bożego Grobu z VII wieku. W Krasiczynie - podziwiano jeden z najpiękniejszych skarbów architektury renesansowo-manierystycznej Zespół Zamkowo-Parkowy, zbudowany na przełomie XVI i XVII wieku przez Stanisława Krasickiego i jego syna Marcina. W Kalwarii Pacławskiej zapoznano się z historią cudownego obrazu i sanktuarium Męki Pańskiej i Matki Bożej Kalwaryjskiej. Topografia przypominała krajobrazu Jerozolimy, dlatego w 1665 r. Andrzej Fredro wybudował tu klasztor, do którego sprowadził franciszkanów a na zboczach góry postawił kaplice Drogi Krzyżowej. Od tej pory zaczął się upowszechniać się kultu Męki Pańskiej. Z czasem utworzono Dróżki Matki Bożej Bolesnej, Dróżki Pogrzebu i Wniebowzięcia NMP i rozwinął się kult Matki Bożej. Obecny kościół z XVIII w. pochodzi z fundacji Szczepana Dwernickiego. W Kalwarii Pacławskiej żył i mieszkał franciszkanin o. Wentanty Katarzyniec - patron w potrzebach materialnych. Na nocleg zatrzymano się w sercu Bieszczad - w Cisnej. Drugiego dnia grupa wyruszyła z przewodniczką w góry. Lasy bukowo-jodłowe z domieszką olchy, modrzewia i jawora mieniły się w słońcu różnymi barwami, a siwiejące trawy na połoninach migotały w blasku słońca. Jesienny weekend zakończył spacer po Zaporze Solińskiej - to bez wątpienia jedna z ciekawszych i bardziej malowniczych atrakcji w województwie podkarpackim. Takie wyprawy na długo pozostają w pamięci, a ich wspomnienia pomagają przetrwać najchłodniejsze miesiące w roku!

W krainie Podlasia

… i do Zakopanego

24 lipca ta sama grupa turystów pojechała na wschodnie tereny Lubelszczyzny, położone nad Bugiem. Zwiedzano:

- „Miłość, miłość w Zakopanem…” – głoszą słowa popularnej piosenki. Nie bez powodu Zakopane pojawia się w wielu utworach muzycznych oraz literackich. To jedno z piękniejszych polskich miast o charakterze turystycznym, które o każdej porze roku odwiedzane jest przez turystów. Na zakończenie sezonu turystycznego grupa osób z gm. Garbów oraz z Krasienina, Końskowoli, Puław pojechała w dn. 16-17 października do Zakopanego. Program wycieczki obejmował m.in.: zwiedzanie w Łagiewnikach – Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie. Przejazd do Wadowic i zwiedzanie miejsca zamieszkania Karola Wojtyły oraz Muzeum Jana Pawła II. W Suchej Beskidzkiej – podziwiano Zamek renesansowy, zwany często Małym Wawelem ze względu na efektowne krużganki. Na nocleg udano się do Białego Dunajca.

Lato i jesień sprzyjały organizowaniu wycieczek. Dla większości były to pierwsze wyjazdy grupowe od czasu wybuchu pandemii i poluzowania uciążliwych obostrzeń. Turyści z Garbowa, Krasienina, Końskowoli wybrali się 3 lipca do Czerwińska i Płocka. Czerwińsk - przyciąga niezwykłym zabytkiem, jakim jest bazylika Zwiastowania NMP nazywana też Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia. Kościół wybudowany został w XII wieku wraz z klasztorem kanoników regularnych. W 1923 r. przejęli obiekty salezjanie. Przed bazyliką widnieją 2 miecze wbite w ziemię, w kształcie krzyży – symbol i pamiątka bitwy pod Grunwaldem i przemarszu tędy wojsk Władysława Jagiełły. Atrakcją dla zwiedzających jest Muzeum Misyjne, które zawiera pamiątki przywiezione przez misjonarzy salezjańskich z całego świata. Drugie przyklasztorne muzeum poświęcono pamięci kardynała Augusta Hlonda, który był salezjaninem i prymasem Polski w latach 1926-1948. Od kilku lat organizowane są tu „Misteria Męki Pańskiej”, które, w okresie Wielkiego Postu, przyciągają do klasztoru salezjanów tysiące pielgrzymów. Płock - to jeden z kresowych grodów w państwie pierwszych Piastów, a w czasach Władysława Hermana stał się główną siedzibą księcia. Miasto Płock jest starsze od Krakowa o 20 lat. Najciekawsze obiekty mieszczą się na wysokiej skarpie nad Wisłą na tzw. Wzgórzu Tumskim. Tutaj przetrwała najstarsza świątynia i najcenniejszy zabytek Płocka bazylika katedralna Wniebowzięcia Najświętszej MP. Wzgórze Tumskie jest miejscem spoczynku władców Polski.

Kodeń – a w nim Sanktuarium Matki Bożej Kodeńskiej, zwanej też Królową Podlasia. Historia tej miejscowości i cudownego obrazu jest ściśle związana z rodem Sapiehów. Przed 4 wiekami magnat Mikołaj Sapieha wykradł z Watykanu obraz Matki Boskiej z Guadalupe, przed którym cudownie ozdrowiał i przywiózł go do Kodnia, następnie umieścił w wybudowanym kościele św. Anny. Romanów - w tutejszym dworze, należącym do dziadków, spędził dzieciństwo Józef Kraszewski. Obecnie mieści się tu Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego, poświęcone biografii i twórczości pisarza. Jabłoń –Muzeum Pamięci Augusta Zamoyskiego, które upamiętnia postać - wybitnego polskiego rzeźbiarza. Muzeum gromadzi pamiątki, wspomnienia osób pamiętających artystę, opracowania naukowe; jest organizatorem spotkań nawiązujących do życia i twórczości rzeźbiarza. Włodawa -z cennymi zabytkami trzech kultur: barokowego kościoła pw. św. Ludwika z XVIII w., Cerkwi Prawosławnej pw. Narodzenia NMP i Zespołu Synagogalnego.

22

W niedzielę turyści uczestniczyli we mszy św. w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na zakopiańskich Krzeptówkach. Był też czas na wyjazd kolejką linową na Gubałówkę oraz spacer i zakupy na Krupówkach. Uczestnicy wycieczki zadowoleni wrócili do swoich domów. Wszyscy bardzo dziękują p. Zdzisławie Sempce za zorganizowanie tych czterech wyjazdów. Halina Stępniak

Głos Garbowa


HOTEL GARBÓW Centrum Konferencyjno - Bankietowe Godziny otwarcia restauracji sobota 14:00 - 22:00 niedziela 12:00 - 22:00 661 933 135 restauracja/recepcja 605 355 135 Manager Hotelu

Jubileusz 30. lecia „PODOLANKI”

„Podolanka” obchodziła Jubileusz 30-lecia istnienia we wrześniu 2021 roku. Właściciele zapożyczyli nazwę dla restauracji od swego nazwiska. Państwu Zenobii i Marianowi Podolskim życzymy wszelkiej pomyślności i mnóstwo zadowolonych gości. Godz. otwarcia restauracji: poniedziałek -sobota 6:00-22:00 niedziela 8:00-22:00 tel. 698-081-555; 81 50 18 092 "GŁOS GARBOWA"- MIESIĘCZNIK. Redaguje kolegium w składzie: Redaktor naczelny - Stanisław M. Stępniak, sekretarz redakcji - Halina Stępniak Współpracują: Kazimierz Firlej, Małgorzata Sanaluta, Edyta Kramek, Marta Plecha, Elżbieta Stodulska, Piotr Chabros, Hubert Bieniek WYDAWCA: Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Garbowskiej, 21-080 Garbów, tel. kom. 537 496 490, e-mail: glosgarbowa@o2.pl DRUK: INTERGRAF, www.intergraf-lubartow.pl; nakład 550 egz.; Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych oraz zastrzega sobie prawo opracowania tekstów i zmiany tytułów


Fotorelacja z Jubileuszu Zespołu Tańca Ludowego „Bogutki”

Śpiewają „Bogutki”

Gościnnie wystąpił Zespół „Mały Głusk”

Kwiaty opiekunkom „Bogutek” Jadwidze Flisiak i Monice Kamińskiej wręcza wójt Kazimierz Firlej i zastępca wójta Małgorzata Sanaluta

fot. S. M. Stępniak


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.