__MAIN_TEXT__

Page 1

Rok XXX Nr 9 (357)

Wrzesień 2020 20 stron+Biuletyn GKPiRPA

W numerze m.in.: Wstępniak 81 rocznica II wojny światowej Miejsca pamięci na garbowskiej nekropolii Nowy rok szkolny 2020/21 rozpoczęty Akcja „Sprzątanie świata” Biblioteka poleca Uczniowie na szlakach rowerowych po gminie Garbów Święto Matki Bożej Siewnej Pielgrzymowali do Sanktuarium MB Kębelskiej w Wąwolnicy Nasze samorządowe sprawy XVI Sesja Rady Gminy Inwestycje gminne Fundusz sołecki Tydzień Misyjny GTS Zawisza Garbów Smaki jesieni Powszechny spis rolny oraz stałe rubryki...

fot. S.M. Stępniak

Pomnik w garbowskim parku poświęcony pamięci 80 mieszkańców gminy Garbów poległych w latach 1939-1945


Zachód słońca nad garbowskim stawem

fot. Hubert Bieniek


Koniec lata – początek jesieni! Wrzesień – miesiąc ten kojarzy nam się najczęściej z kwitnącymi wrzosami, nawłociami i ze zmianą pory roku, gdyż kończy się słoneczne lato, a rozpoczyna – jesień. Wrzesień - to także początek nowego roku szkolnego. Uczniowie wrócili już do szkół, niektórzy po raz pierwszy w swoim życiu przekroczyli próg szkolny. Z kolei dorośli wrócili po wypoczynku i ferworze letnich wakacji do pracy. Wraz ze zbliżającą się jesienią zmienia się też nasz nastrój, bo pomimo „naładowanych słońcem baterii”, przed nami perspektywa ponad sześciu zimnych miesięcy. Na szczęście synoptycy zapowiadają ciepłą jesień, a to oznacza, że dłużej powinniśmy mieć dobry humor. Wrzesień – to także czas refleksji o II wojnie światowej i jej ofiarach. To czas smutnych wspomnień i rocznic. Dwie daty 1 i 17 września przypominają nam ataki III Rzeszy i Związku Radzieckiego na Polskę. Wydarzenia, które zaszły we wrześniu 1939 roku, przyniosły zbyt wiele okrucieństwa, nieszczęścia, śmierci, by zapomnieć o nich. Nasi rodacy w tamtych dniach musieli stawić czoła nadchodzącej fali zła, przemocy i okupacji. Im dłużej będziemy o tym wspominać, tym dłużej ludzie pamiętać będą, jak straszna i okrutna jest wojna. Redakcja

Rocznica wybuchu II wojny światowej

Oby nigdy nie powtórzył się wrzesień 1939

fot. Muzeum Martyrologii „Pod Zegarem”

W tym roku przypadała 81. rocznica wybuchu II wojny światowej i agresji ZSRR na naszą Ojczyznę. Rozpoczęta 1 września 1939 roku wojna stała się jednym z najkrwawszych konfliktów zbrojnych i objęła swoim zasięgiem prawie cały świat. Krajem, który najbardziej ucierpiał na tym konflikcie była Polska. Trzeba wspominać, pamiętać i uświadamiać młodsze pokolenia o tym co było. 1 września 1939 r. około godziny 4.48 rozpoczął się niemiecki atak na pozycje polskie w Gdańsku, zapoczątkowując największy w dziejach ludzkości konflikt zbrojny. Jedne z pierwszych strzałów II wojny światowej padły z pancernika Schleswig-Holstein i zostały oddane w kierunku Wojskowej Składnicy Tranzytowej na Westerplatte. Pomimo znaczącej dysproporcji sił pomiędzy nacierającymi wojskami niemieckimi a polskimi obrońcami Westerplatte broniło się aż siedem dni. W Gdańsku dzielnie walczyła z agresorem także obsada Poczty Polskiej. Od pierwszych dni Hitler realizował koncepcję wojny błyskawicznej. Ataki zostały przeprowadzone z morza, lądu i powietrza na całych długościach granic. Przewaga militarna wojsk niemieckich spowodowała przełamanie polskiego heroicznego oporu i wkroczenie wroga w głąb kraju. To polski żołnierz pierwszy stawił opór najpierw niemieckiej, a później sowieckiej agresji. Należy także wspomnieć, że od strony południowej walczył także z wkraczającymi do Polski wojskami słowackimi. Celem najeźdźców było nie tylko zwycięstwo militarne i zdobycze terytorialne ustalone 23 sierpnia 1939 r. w pakcie Hitler-Stalin, ale również trwałe wymazanie Polski z mapy politycznej Europy. Żołnierz polski bił się dzielnie i ofiarnie, będąc osaczonym z każdej strony przez ponad miesiąc. Pokonany na polu bitwy nie przestał wierzyć w zwycięstwo, kontynuując walkę z okupantem niemieckim i sowieckim zarówno na polu bitwy, jak i w konspiracji. Wydarzenia, które rozegrały się we wrześniu i październiku 1939 r., zajmują szczególne miejsce zarówno w dziejach Polski, jak i całej Europy.

Wrzesień 2020

Miasta Lubelszczyzny wraz z całą infrastrukturą były całkowicie bezbronne wobec niemieckich ataków z powietrza. Pierwszy atak lotniczy na miasto Lublin nastąpił 2 września. 9 września miał miejsce największy niemiecki nalot na Lublin. Zrzucono wówczas około 100 bomb. Jedna z nich spadła na Ratusz. Przebiła oba piętra budynku, ale nie wybuchła. Tego dnia zgromadziło się w nim wielu ludzi, ponieważ był to dzień wypłaty. Jan Gilas, woźny pracujący w magistracie od początku fot. K.O. lat 30. XX wieku, sam, gołymi rękami, wyniósł z budynku niewybuch o wadze kilkudziesięciu kilogramów, ratując zgromadzonych ludzi. Tuż po wyjściu z Ratusza zmarł prawdopodobnie na zawał serca, spowodowany stresem i zmęczeniem. Moment ten uwiecznił na zdj. Edward Hartwig. Przedstawia Gilasa zaraz po dokonaniu heroicznego czynu, leżącego na ziemi i trzymającego w ramionach niewybuch. Miał niespełna 38 lat. Bohaterski woźny pochowany jest na cmentarzu przy ulicy Unickiej w Lublinie. W 2018 r. wskutek inicjatywy społecznej, która zebrała 1500 podpisów, odsłonięto pamiątkową tablicę poświęconą Janowi Gilasowi oraz nadano jego imię krótkiej ulicy w pobliżu lubelskiego ratusza.

Światowy Dzień Sybiraka 17 września w całej Polsce wspominane były losy zesłanych na Syberię. To szczególna data dla Sybiraków i Kresowian. Data obchodów nie jest przypadkowa – ma upamiętniać napaść na Polskę przez Związek Radziecki 17 września 1939 roku. Sybir – słowo, które po 81 latach wciąż budzi w ludziach ból i strach. Światowy Dzień Sybiraka to żywa lekcja historii oraz hołd dla zesłańców. Historia zsyłek na Syberię symbolicznie zaczęła się 81 lat temu 17 września 1939 roku – od ataku sowieckiej Rosji na Polskę. Nadal nie znamy dokładnej liczby osób zesłanych w głąb Rosji. Nawet historycy nie są zgodni w swoich obliczeniach. Na podstawie materiałów archiwalnych wyliczono, że tylko w czasie II wojny światowej deportowano z ziem polskich około 320 tysięcy osób. Szacunki Związku Sybiraków mówią o nawet milionie Polaków. Współczesnemu pokoleniu potrzebne jest przypominanie najnowszej historii i dramatu wywózek w głąb ZSRR. Na podst. prasy

3


MIEJSCA PAMIĘCI NA GARBOWSKIEJ NEKROPOLII Na Cmentarzu parafialnym w Garbowie spoczywają m.in.: nieznani żołnierze Wojska Polskiego, którzy polegli w czasie bombardowania osady we wrześniu 1939 roku, mieszkańcy garbowskich czworaków rozstrzelani przez niemieckiego okupanta w zbiorowej egzekucji, ofiary pacyfikacji Kolonii Bogucin, żydowska rodzina Morelów i ofiary hitlerowskich wysiedleń. Znajdziemy też symboliczne groby ofiar Majdanka, Katynia, powstańca warszawskiego i więźnia niemieckiego obozu jenieckiego. Mogiły kryją też prochy mieszkańców Gutanowa rozstrzelanych przez Niemców za handel pokątny, osoby zabite za współpracę z partyzantami w Borkowie i za ukrywanie Żydów w Woli Przybysławskiej. Jest grób żołnierza walczącego pod Monte Cassino, który wrócił po latach tułaczki do rodziny w Garbowie - Cukrowni. Wspominając ten trudny czas wojny i okupacji, należy szczególnie pamiętać o tych, którzy walczyli i zginęli w obronie ojczyzny. Tym wszystkim ufundowano pomniki, nagrobki i pamiątkowe tablice.

PAMIĘCI SPOCZYWAJĄCYCH TU 2 NIEZNANYCH ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO POLEGŁYCH WE WRZEŚNIU 1939 INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ

Mogiła zbiorowa pamięci 5 żołnierzy WP na cmentarzu parafialnym w Garbowie

fot. A. Leszek

Stan obecny pomnika

fot E. Daniel

Historia dwóch pochówków

Stan obecny pomnika, tablica z napisem: PIĘCIU NIEZNANYCH ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO POLEGŁYCH NA POLU CHWAŁY W ROKU 1939 r. CZEŚĆ ICH PAMIĘCI

Mogiła żołnierza WP poległego we wrześniu 1939 r. Pierwszy nagrobek wykonano po wojnie. Dochówek przeprowadzono we wrześniu 2017 r., wtedy w kwaterze dochowano szczątki żołnierza WP przeniesione z garbowskiej łąki. To miejsce zmieniło się przez lata, nagrobek wymagał remontu. Nowy pomnik granitowy z prostym krzyżem wybudowano w czerwcu 2018 r. z napisem:

4

We wrześniu 1939 roku kolumny uciekinierów cywilnych i wojskowych, zdążających przez Garbów w kierunku Lublina, ostrzeliwał niemiecki lotnik krążący nad okolicą. Zginęło kilku żołnierzy Wojska Polskiego, prawdopodobnie pochodzących z rozbitej przez Niemców Armii „Łódź”. Tych, którzy polegli, pochowano na miejscowym cmentarzu parafialnym. Jeden z żołnierz zmarł, na skutek odniesionych ran w głowę, na garbowskiej łące. Na prośbę trzech towarzyszy broni miejscowa ludność pochowała go w miejscu gdzie zginął. Na grobie ustawiono brzozowy krzyż. Nieznany żołnierz WP pozostał na zawsze na naszej ziemi i spoczywał w bezimiennym fot. arch. parafii grobie. W dniu 5 września 2018 roku dokonano ekshumacji. W pracach, na wniosek radnego Zenona Koputa i pod nadzorem wójta Kazimierza Firleja oraz Edyty Daniel inspektora ds. działalności gospodarczej i komunalnej, uczestniczyło czterech archeologów, dwóch pracowników Instytutu Pamięci Narodowej oraz pracownik Polskiego Czerwonego Krzyża i Sanepidu. Roboty ziemne zostały podjęte na podstawie przekazanych wspomnień świadków, uczestniczących w prowizorycznym pochówku żołnierza. Przez wiele lat, bezimienną mogiłą na prywatnej łące opiekowała się rodzina pana Jana Suskiego i okoliczni mieszkańcy. Zebrane szczątki żołnierza WP zostały umieszczone w trumnie ekshumacyjnej. Po poświęceniu przez księdza z miejscowej parafii, zostały pochowane w kwaterze wojennej na cmentarzu parafialnym. Po 78 latach odbył się prawdziwy, religijny pochówek. Dzięki takim inicjatywom przywracamy pamięć i godność bezimiennym żołnierzom. Nasuwa się refleksja – ilu czyichś ojców, synów, braci, mężów, narzeczonych pozostało na zawsze na obcej ziemi i spoczywa w bezimiennych grobach. W ilu domach nie doczekano się ich powrotu? Ile osób nie wie, do dzisiaj, gdzie pochowani są ich najbliżsi. W imię czego tak naprawdę zginęli na tej ziemi, podczas wielkiej wojny toczonej przez panujących władców?

Głos Garbowa


Zachowane w pamięci… Mogiła zbiorowa z tablicą upamiętniającą 13 pracowników folwarcznych z garbowskich czworaków - ofiar egzekucji niemieckiej w dn. 17 listopada 1942 roku.

W DNIU 17 LISTOPADA 1942 r. ZGINĘLI ŚMIERCIĄ TRAGICZNĄ OD KUL HITLEROWSKICH OPRAWCÓW Gnieciak Maria lat 30 Latoch Jan l. 19 Rzążewska Czesława l. 27 Niezbecka Jadwiga l. 65 Plecha Szczepan l. 27 Szymajda Tomasz l. 62 Wójtowicz Katarzyna l. 58 Furtak Józef l. 28 Rzążewski Jan l. 18 Niezbecka Maria l. 32 Pałys Franciszek l. 42 Szpatowicz Stanisław l. 35 Wójtowicz Stanisław l. 18 Pierwotnie była tu mogiła obmurowana z rabatką kwiatową i metalowym krzyżem. W 1995 roku nową płytę nagrobną z lastriko ufundował Urząd Gminy. W tym roku mija 78 lat od egzekucji w garbowskich czworakach. Jeszcze żywa jest pamięć o tych wydarzeniach, są osoby, które pamiętają tą tragedię.

Modlitwa nad mogiłą zamordowanych mieszkańców czworaków

Wrzesień 2020

Gorzki smak cukru W dniu 17 listopada 1942 roku Niemcy z własowcami przyjechali do folwarku i nie zastawszy dziedzica, który wyjechał z Rzążewskim w teren, wtargnęli do mieszkań w czworakach i z wrzaskiem pytali – „Kto ukradł cukier z cukrowni?” Zaskoczeni ludzie tłumaczyli, że pracują w polu, a nie w cukrowni i nic nie wiedzą o kradzieży. Domagali się jednak, aby wskazali osoby, które to robią. Nie otrzymawszy odpowiedzi brutalnie wyrzucali ludzi siłą przed budynek. Czesława Rzążewska wyszła z mieszkania z wiadrem, pod pretekstem, że idzie po wodę, chciała zobaczyć co się dzieje. Także i ona została popchnięta do grupy. Aresztowano także osoby, które przypadkowo jechały drogą. -„Jedynie z grupy ocalała moja matka Helena Skoczylas za którą wstawił się p. Piwko i rządca majątku, innych osób nie udało się uratować – mówi jej syn Jan Skoczylas. Pani Kazimiera Wiater wspomina, że była wtedy małym dzieckiem, matka schwyciła ją na ręce i schowały się za łóżkiem. Na szczęście oprawcy nie przeszukali izby i w ten sposób ocalały. Niemcy wyprowadzili 13 osób za drugi czworak i na polu za oborą rozstrzelali. Kiedy wrócił dziedzic Zygmunt Broniewski, nie mógł uwierzyć w to, co się stało, a Rzążewski mało nie oszalał z rozpaczy po stracie żony Czesławy. Zamordowanych pogrzebano w miejscu egzekucji. Po wojnie, w 1947 roku, ciała zabitych ekshumowano i przeniesiono do kwatery na Cmentarz parafialny. Pani Maria Piwko udostępniła nam kilka zdjęć z tamtego okresu m.in. fotografię grobu zabitych. Mówi ze smutkiem, że wtedy rozstrzelana została jej matka. Wszyscy zginęli za rzekomą kradzież cukru z Cukrowni „Garbów”. Jak wspominał jeden z byłych pracowników cukrowni, ludzie decydowali się na kradzież i pokątną sprzedaż cukru, ponieważ była bieda, a rodziny były liczne. Zarobki w czasie okupacji w zakładzie były głodowe, praca dwuzmianowa stanowiła równowartość 8.25 kg cukru. I choć wiedzieli, że terenu cukrowni pilnuje załoga pięciu Niemców i 100 Ukraińców – własowców, a za kradzież grozi kara śmierci, to i tak wynosili cukier (przez 2,5 m parkan) w specjalnie uszytych woreczkach i nim handlowali.

fot. arch. M. Piwko

5


Mieszkańcy garbowskich czworaków

Groza września 1939 Wczesnym wrześniowym ciepłym świtem bezmierna cisza trwogą drżała gdy nad bezbronnym miastem Wieluń seria niemieckich bomb ,,zagrała”. A potem błysk rozświetlił niebo i huknął wystrzał z pancernika na Helu wrogi Schleswig-Holstein uderzył na westerplatczyka. Niewinność ofiar, bój zażarty o mały skrawek polskiej ziemi zawsze nam będzie przypominał jak Polak ginął między swymi. I wkrótce niebo poszarzało ruszyły wnet eskadry wroga na naszą biedną skwarną ziemię padały bomby gdzieś przy drogach. Padła już Poczta Polska w Gdańsku bitwy pod Mokrą, Iłżą, Bzurą Bory Tucholskie, Modlin, Kock niosły wieść smutną i ponurą. Zburzone miasta, wioski w ogniu polska obrona się zachwiała padali ranni i zabici ziemia zraniona aż jęczała.

fot. arch. M. Piwko

Powrót do normalności

fot. arch. M. Piwko

Od Wschodu wróg sowiecki wtargnął i legły w gruzach wsze nadzieje Nasze rodzime wschodnie kresy zajęto siłą - takie dzieje! Nastała trudna okupacja wróg już zarządzał naszym krajem wprowadził własne krwawe rządy narzucił prawo, swe zwyczaje. Lecz Polak nigdy się nie poddał i nękał wroga dnia każdego Polskie Podziemie wnet stworzyło nowe zalążki państwa polskiego.

Fot B. Tuszyńska-Firlej 2018 r.

Pamiętamy… Każdego roku 1 września w miejscach pamięci narodowej na terenie gminy wójt Kazimierz Firlej, przedstawiciele kombatantów oraz uczniowie ze szkoły w Garbowie składają kwiaty, zapalają znicze i minutą ciszy czczą pamięć poległych. Pamięć leży na sercu władzom samorządowym gminy o czym świadczą wykonane w tym zakresie prace na mogiłach, przy pomnikach, na Cmentarzu Wojennym. Budując przyszłość dla kolejnych pokoleń, nie wolno nam zapominać o przeszłości. Zbyt dużo nas ona kosztowała. I choć nie można nikomu narzucić pamiętania, to wszyscy wiemy, że warto wciąż przypominać o tych ważnych miejscach w gminie Garbów. Tak, jak pamiętamy o grobach naszych najbliższych, przekazując dzieciom i wnukom wiedzę o naszych przodkach, tak samo powinniśmy pamiętać o miejscach pamięci narodowej, bo pamięć o wydarzeniach jakich dotyczą, pozwala nam na budowanie tożsamości lokalnej i zwiększenie poczucia przynależności do lokalnej wspólnoty. Materiały zebrały: H. Stępniak, A. Chojnowska, E. Prażmo

6

Sześć lat okrutnych prześladowań życie w obozach, świat zagłady to się wpisało nam w historię znacząc na zawsze krwawe ślady. Zginęło wielu bezpowrotnie tych strat nikt nigdy nie odzyska niejedno życie się złamało lecz jest Ojczyzna, tak nam bliska! Więc walczmy o nią bezustannie na każdym kroku, w każdej chwili troszczmy się z mocą i rozwagą byśmy jej znowu nie utracili! By każdy w Polsce czuł się dobrze aby zniknęły w niej podziały wszak każdy z nas, to Polak z krwi i kości dumny, waleczny, pełen chwały! Odrzućmy na bok waśnie, spory gdyż to Ojczyzna najważniejsza! Niech mądrość, jedność trwa w narodzie a rządy prowadzą do zwycięstwa! Ewa Pochwatka

Głos Garbowa


Akcja „SPRZĄTANIE ŚWIATA 2020 r.” Uczniowie garbowskiej szkoły kolejny raz wyruszyli posprzątać Garbów!

Nowy rok szkolny 2020/2021 rozpoczęty! W poniedziałek, 1 września, rozbrzmiał pierwszy dzwonek i rozpoczęto nowy rok szkolny 2020/2021. W tym roku ta uroczystość różniła się znacząco od przyjętej tradycji – każda z klas miała własną godzinę przybycia do szkoły. Uczniowie wchodzili do budynku zamaskowani, utrzymując między sobą bezpieczny dystans, mniejszy bądź większy. Do szkoły mogli wejść ze swoimi dziećmi jedynie rodzice uczniów I klasy. W gminie Garbów naukę rozpoczyna 808 uczniów (dane z 15 września). Ze względu na epidemię koronawirusa we wszystkich placówkach obowiązują specjalne zasady bezpieczeństwa. Liczba uczniów i nauczycieli szkół w 2020/2021 roku szkolnym w Gminie Garbów Placówka oświatowa Szkoła Podst. w Bogucinie Szkoła Podst.w Woli Przybysła wskiej Szkoła Podst. w Garbowie Szkoła Podst. w Przybysławicach

ZWP 15

Liczba uczniów 5+6 I-VIII latki 27 125

razem

Nauczy ciele

167

22

13

14

69

96

22

9

28

220

257

40

14

27

247

288

40

ZWP - Zespół Wychowania Przedszkolnego Publiczna Szkoła Podstawowa w Leścach – 114 uczniów – prowadzona rzez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Leśce. Publiczna Szkoła Podstawowa w Borkowie – 30 ucz. i ZWP Prowadzona przez Stowarzyszenie Wsi Borków i Janów.

Drodzy Uczniowie, Nauczyciele i Rodzice Rozpoczynamy nowy rok szkolny w szczególnych okolicznościach wymagających od wszystkich wyjątkowej odpowiedzialności za siebie i innych, dyscypliny, wyrozumiałości oraz przestrzegania procedur obowiązujących w szkołach związanych z pandemią koronawirusa. Na nowy rok szkolny 2020/2021 pragnę złożyć życzenia wytrwałości w dążeniu do osiągania zamierzonych celów oraz pogłębiania swojej wiedzy. Uczniom życzę, aby szkoła była bezpiecznym miejscem, do którego z chęcią będziecie przychodzić. Nauczycielom i Pracownikom Oświaty, życzę uznania oraz wszelkiej pomyślności, sukcesów i satysfakcji z pracy dydaktycznej. Rodzicom i Opiekunom naszych uczniów, życzę cierpliwości i konsekwencji w wychowywaniu młodego pokolenia oraz licznych miłych przeżyć związanych z osiągnięciami Waszych dzieci. Wójt Gminy Garbów Kazimierz Firlej

Wrzesień 2020

W trzeci weekend września cały świat zwraca uwagę na problem zaśmiecenia naszej planety. Akcja „Sprzątanie świata” (Clean Up the World) wywodzi się z Australii. Po raz pierwszy odbyła się w 1989 r., kiedy mieszkańcy Sydney wzięli udział w akcji sprzątania terenów portu. Wkrótce akcja objęła zasięgiem całą Australię, a potem kolejne miejsca na świecie. W Polsce akcja po raz pierwszy wystartowała w 1994 roku. Jej koordynatorem jest Fundacja Nasza Ziemia. Tegoroczna akcja odbywa się pod hasłem „Plastik? Rezygnuje, redukuję, segreguję”. Zamysłem organizatorów było, by zachęcić nas, inspirować i motywować do rezygnacji z plastiku tam, gdzie jest to możliwe; do jego redukcji z życia codziennego. Poszukiwać bardziej ekologicznych rozwiązań. Po raz 27 pod hasłem „Rezygnuję, Redukuję, Segreguję” ruszyła tegoroczna akcja Sprzątania Świata. Wielki finał akcji odbył się w trzeci weekend września, a my posprzątaliśmy teren przyszkolny, pobocza prowadzących do szkoły dróg i park we wtorek 22 września 2020r. I choć tegoroczna akcja niewątpliwie różniła się od poprzednich edycji z powodu pandemii COVID-19, nie zapomnieliśmy, że Ziemia to nasz wspólny dom. To my musimy o niego zadbać! Szkoda tylko, że nie wszyscy o tym pamiętają!!! Udział w akcji polega na zbiorowym sprzątaniu śmieci zalegających poza miejscami przeznaczonymi do ich składowania. Jej celem jest wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa. Ze zdziwieniem uczniowie klas IV-VIII naszej szkoły, zaopatrzeni w rękawice jednorazowe, znajdowali wyrzucone śmieci: mnóstwo szkła, puszek, opakowań a nawet pieluchy i ubrania. Było i śmiesznie i strasznie… Zapełniając kolejne worki zastanawialiśmy się, czy w XXI wieku, kiedy w każdym domostwie są kontenery na śmieci, kosze rozstawione w wielu miejscach, ludzie muszę pozbywać się odpadów wyrzucając je bezmyślnie byle dalej od siebie… Dziękuję uczniom i nauczycielom garbowskiej szkoły za włączenie się w sprzątanie świata i Garbowa z nadzieją, że za rok tylu śmieci nie będziemy musieli zbierać! Nina Bartoszcze-Wylaź

,,Wiktoria 1920” w Szkole Podstawowej w Garbowie Uczniowie SP im. Marii Konopnickiej w Garbowie biorą udział w realizacji projektu ,,Wiktoria 1920” w nowoczesnym ujęciu, którego organizatorem jest Stowarzyszenie Artystyczne ,,Otwarta Pracownia w Lublinie”. Projekt finansowany jest ze środków Programu Wieloletniego „Niepodległa”. W realizację zadań włączyło się 90. uczniów naszej placówki. Celem przedsięwzięcia jest edukacja artystyczna i historyczna. Nasi podopieczni uczestniczyli w webinariach prowadzonych przez absolwentkę malarstwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej Joannę Olejko, w czasie których poznali historię bitwy nad Wisłą oraz dowiedzieli się, w jaki sposób wydarzenia z tego okresu były przedstawiane przez późniejszych artystów. Wszyscy uczniowie, zainspirowani obrazem Jerzego Kossaka ,,Cud nad Wisłą, Bitwa warszawska”, przedstawili to wydarzenie w innowacyjny sposób: stosowali różne style, techniki, kolory, a także wykorzystywali materiały codziennego użytku. Zgromadzone prace plastyczne zostaną wystawione w galerii Centrum Kultury w Lublinie. które podczas oprowadzania kuratorskiego będą mogli obejrzeć wszyscy mieszkańcy Lublina jak i przybyli goście. Lucyna Żak

7


Nowa dyrektorka GBP w Garbowie

Nie można tego nie przeczytać

Biblioteka poleca: 26 sierpnia 2020 r. na stanowisko dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej im. Bronisława Pietraka w Garbowie, Wójt Gminy Garbów Kazimierz Firlej powołał Małgorzatę Poleszak, z d. Dąbrowska. Pani Małgorzata jest nauczycielem i pracuje w Zespole Szkół nr 1 im. Stefanii Sempołowskiej w Puławach. Ukończyła studia magisterskie na Wydziale Nauk Społecznych KUL, studia podyplomowe w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej z pomocą psychologiczno-pedagogiczną w Wyższej Szkole Komunikowania Politologii i Stosunków Międzynarodowych w Warszawie oraz Metodykę Kształcenia Zawodowego. Jest też absolwentką Pomaturalnego Studium Bibliotekarskiego w Lublinie, podczas nauki odbywała praktykę w naszej gminnej bibliotece. Zapraszamy do GBP: PONIEDZIAŁEK: 8.00 – 16.00 WTOREK: 8.00 – 18.00 ŚRODA: 8.00 – 18.00 CZWARTEK: 8.00 – 16.0 PIĄTEK: 10.00 – 17.00 Filia GBP w szkole w Przybysławicach zaprasza:

Danuta Awolusi Macochy Historia skłóconych ze sobą dwóch sióstr. Są różne, ale łączy je pewne, wspólne doświadczenie życiowe. Pewnego dnia, po latach milczenia, obie spotykają się na zajęciach grupy wsparcia. Czy potrafią dać sobie nawzajem wsparcie, czy też wzajemne urazy okażą się ważniejsze od siostrzanych uczuć? Literatura obyczajowa. Wydawnictwo Prószyński i S-ka Wojciech Dutka Czerń i purpura Prawdziwa historia miłości młodego esesmana do żydowskiej więźniarki w piekle Auschwitz. Ona – dwudziestoletnia studentka konserwatorium w Bratysławie trafia pierwszym transportem do Auschwitz. On – po śmierci brata ochotniczo zgłasza się do SS, a w 1942 roku wybiera pracę w obozie koncentracyjnym. Pierwowzorami bohaterów powieści byli Helena Citronova i Franz Wunsch. Wydawnictwo Albatros Marta Radomska O jeden diament za daleko To druga część komedii romantycznej. Majka zostaje świadkową na ślubie brata. Wszystko wydaje się piękne, lecz przyszła bratowa jest trudna do zniesienia. Oprócz tego, konto bankowe Majki świeci pustkami, a portfele przyjaciół też nie wyglądają lepiej. W żartach planują napad na jubilera, a kilka dni później wydarzenie staje się faktem. Jak potoczą się dalsze losy bohaterów? Wydawnictwo Czarna Strona

Narodowe Czytanie „Balladyny” Tegoroczny finał odbył się 5 września. „Balladyna” Juliusza Słowackiego była lekturą IX odsłony Narodowego Czytania.

„Balladyna” Słowackiego to wybitne dzieło polskiego romantyzmu. Dramat został ukończony w grudniu 1834 roku, a wydany pięć lat później w Paryżu. Osadzona na tle baśniowych dziejów opowieść o dwóch siostrach – Balladynie i Alinie – stała się bardzo popularna. Wywarła duży wpływ na muzykę, malarstwo czy rzeźbę, a powstałe na przestrzeni lat jej liczne inscenizacje, zrealizowane przez wybitnych reżyserów i aktorów, cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. „Balladyna” to także utwór historiozoficzny, opowiadający o regułach rządzących dziejami, o tragedii narodu. Występuje w niej wygnany prawowity władca, a także król uzurpator, który sprawuje krwawe rządy i gnębi swój lud. Tegoroczne Czytanie Narodowe „Balladyny” odbędzie się w GBP w Garbowie 9 października o godz. 16.00.

8

Edyta Świętek Bańki mydlane Urocza, młoda dziewczyna – Michalina ma kochającą rodzinę, przyjaciół, chłopaka, swoje pasje. Sielankę burzy podejrzenie, że jest w ciąży. Rzeczywistość okazuje się zupełnie inna. To nowotwór złośliwy wywraca jej życie do góry nogami. Życie jest bańką mydlaną – to mądra historia o odchodzeniu. Wydawnictwo Replika

Głos Garbowa


Uczniowie na szlakach rowerowych po gminie Garbów… Słoneczny wrzesień zachęcał do wyprawy w plener. Uczniowie kl. VII b SP w Przybysławicach, wraz z nowym wychowawcą panem Jackiem Okuniewskim, postanowili zorganizować rajd rowerowy po gminie Garbów. 15 września wyruszyli, aby poznać uroki Garbowszczyzny, w myśl powiedzenia „Cudze chwalicie, swego nie znacie…” Ich wyprawa częściowo prowadziła dwoma oznakowanymi już szlakami rowerowymi, przez najciekawsze miejsca w północnej i południowej części gminy Garbów. Wyruszyli z Przybysławic, przed nimi był najdłuższy odcinek drogi do Woli Przybysławskiej. Wieś została założona na gruntach wsi królewskiej Przybysławice w XVI wieku. Składa się z kilku części, zwanych dzielnicami. Duży obszar zajmują łąki, są też sady oraz dwa jeziora na Orliczu – Rejowiec i Duży Ług. We wsi jest szkoła podstawowa, OSP, są sklepy i kaplica pw. MB Różańcowej (budowana 1981-82). Kolejny przystanek w Janowie następny w Borkowie. W centrum obu wiosek zwracają uwagę kapliczki przydrożne i budynki OSP, jest szkoła, są place zabaw i kaplica pw. św. Judy Tadeusza (1982-83r.) wspólna dla obu miejscowości. W Leścach można podziwiać w głębi parku dwór kryty gontem, wybudowany w 1855 r. przez Dionizego Trzcińskiego herbu Rawicz. Stąd pochodziła słynna rzeźbiarka Zofia TrzcińskaKamińska, której rzeźby znajdują się w garbowskim kościele i w ponad 70 kościołach i kaplicach w Polsce. Obecnie własność prywatna i dom weselny „Dwór Leśce”. Za parkiem droga wiedzie przez wieś, zobaczymy wzorowo prowadzone gospodarstwa, sklep i szkołę podst. otwartą w 2000 roku. Kolejny dwór mieści się w niedalekich Piotrowicach Wielkich. Na skrzyżowaniu dróg kaplica św. ap. Piotra i Pawła (budowana 1982-83r.) i kapliczka typu domkowego. Przy wjeździe do parku staw i figura słupowa nazywana „Matka Boska Dworska”, w głębi dwór z XIX w., nazywany pałacem, własność Ludwika B. Kopcia (obecnie mieści się tu filia GBP). W parku wiele starych drzew i piękna aleja grabowa. Jadąc dalej należy ostrożnie przejechać przez ruchliwą drogę krajową nr 17 Lublin-Warszawa i skręcić do Bogucina, jadąc zobaczymy zadbane ogrody i domy, szkołę, plac zabaw i nowoczesną salą gimnastyczną obok Dom Nauczyciela. Z Bogucina droga prowadzi przez pola i wąwóz, obok cmentarza i neogotyckiego kościoła z 1912 r. do Garbowa – tu mieści się Urząd Gminy. Na wzgórzu w centrum osady widać ruiny kościoła pw. św. Wojciecha z XVIII wieku, zwane „Kościeliskiem”. Groblą, która dzieli stawy „Pod Pałacem” i „Irena”, dojedziemy do parku, gdzie stoi klasycystyczny pałac z II połowy XIX w., wybudowany przez hr. Jana Jezierskiego herbu Nowina. Pałac otoczony jest starodrzewem z kompleksem stawów rybnych. Ostatnim właścicielem majątku była rodzina Broniewskich. Dziś mieści się tu ośrodek zdrowia, apteka i Multimedialna Izba Tradycji (MIT). Po drugiej stronie drogi w dawnym starym młynie – spichlerzu, mieszczą się sklepy. Po odpoczynku ruszamy dalej starą szosą do miejscowości Góry i pokonując wzniesienia wjeżdżamy na znany teren Przybysławic, jadąc przez „Cebulówkę” docieramy do szkoły. Za parkanem widoczny zespół ogrodowo-willowy. Klasycystyczny pałacyk w Zagrodach był kiedyś siedzibą dyrektorów Cukrowni „Garbów” (pierwszym dyr. był Rupert Łopaciński). Obecnie własność prywatna. Tu kończy się nasza eskapada, pokonaliśmy ok. 35 km. Zachęcamy wszystkich do aktywnego wypoczynku i czekamy na dalszych odkrywców, którzy przedstawią kolejne atrakcje naszej małej ojczyzny, a tu jest ich wiele! has

„Dwór Leśce”

Dworek ziemiański w Piotrowicach Wielkich, obecnie filia GBP

Odpoczynek przed dworem w Piotrowicach Wielkich fot arch. klasy VII b

Wrzesień 2020

9


Konkurs Wieńców Dożynkowych Powiatu Lubelskiego Gmina Garbów zgłosiła do konkursu dwa wieńce, które zajęły I miejsce na dożynkach gminnych: KGW z Garbowa i KGW z Karolina. W dniach 24 - 25 sierpnia 2020 r. Komisja konkursowa oceniała wieńce zgłoszone do Powiatowego Konkursu Wieńców Dożynkowych. Za najpiękniejszy wieniec tradycyjny Komisja uznała wieniec wykonany przez Koło Gospodyń Wiejskich ze Stasina, gm. Wojciechów. W kategorii wieńców tradycyjnych Komisja przyznała:

III miejsce i nagrodę w wysokości 600 PLN dla Koła Gospodyń Wiejskich w Garbowie, gm. Garbów. Zgłoszone do konkursu wieńce: tradycyjny KGW z Garbowa i wieniec współczesny KGW z Karolina, otrzymały 24 września na Sesji Starostwa Powiatowego podziękowania, dyplomy oraz nagrody za udział w Powiatowym Konkursie Wieńców Dożynkowych. Serdecznie gratulujemy!

DOŻYNKI WOJEWÓDZKIE Dożynki odbyły się na stadionie w Bełżycach 30 sierpnia 2020 roku. Były one wyjątkowe, bo odbywały się bez szerokiego udziału publiczności. Uroczystości rozpoczęły się od nabożeństwa o godz. 10. Po mszy odbyło się poświęcenie wieńców dożynkowych z powiatów woj. lubelskiego oraz rozstrzygnięcie konkursu na ten najpiękniejszy. W tym roku jury wybrało najpiękniejszy wieniec KGW ze Stasina, gm. Wojciechów reprezentujący powiat lubelski. Grupa ta będzie reprezentować Województwo Lubelskie na dożynkach prezydenckich w 2021 r.

DOŻYNKI PREZYDENCKIE W tym roku Święto Plonów odbywało się w stolicy, a nie jak dotychczas w Spale. Uroczystości trwały w dn. 19-20 września. W sobotę odbył się „Konkurs na najładniejszy wieniec”. W niedzielę 20 września Święto Plonów rozpoczęła msza św. w kościele pw. Wniebowzięcia NMP i Św. Józefa Oblubieńca w Warszawie. Ze względu na sytuację epidemiologiczną związaną z pandemią, w tym roku uroczystości miały miejsce w stolicy i w ograniczonej formule. Ceremoniał dożynkowy odbywał się na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego z udziałem tancerzy Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze”. Województwo Lubelskie na Dożynkach Prezydenckich w 2020 r. reprezentowała grupa KGW Zagrody Razem z gminy Żyrzyn, z powiatu puławskiego. Ich wieniec zajął II miejsce w konkursie wieńcowym o nagrodę Prezydenta RP.

10

ŚWIĘTO MATKI BOŻEJ SIEWNEJ We wtorek, 8 września, w kalendarzu liturgicznym przypada dzień Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. W naszej polskiej tradycji znane jest jako święto Matki Bożej Siewnej. Święto Narodzenia NMP powstało w Jerozolimie, w mieście, gdzie według tradycji miał stać dom rodziców Maryi. W VII wieku pojawia się w Rzymie oraz w krajach zachodnich, a następnie słowiańskich. W naszej ojczyźnie święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w szczególny sposób upodobał sobie wiejski lud, nazywając je świętem Matki Boskiej Siewnej, ponieważ przypada ono w okresie siewów jesiennych. Matka Boża Siewna jest patronką zasiewów, ozimin i jesiennych prac polowych. Wierzono dawniej, że właśnie wtedy przechodzi ona przez zasiane pola i błogosławi je, dzięki czemu będą obfite plony. Był dawny zwyczaj, że dopiero po tym święcie i uprzątnięciu pól, brano się do orki i zaczynano jesienny siew. - Jak kształtowało się to święto w polskiej tradycji ludowej oraz jakie zwyczaje są z nim związane? - W święto Matki Bożej Siewnej rolnicy przynoszą do kościoła ziarno, przeznaczone na tegoroczny zasiew. Pierwszej orce oraz pierwszemu zasiewowi towarzyszyły różne obrzędy agrarne. Do siewnego ziarna dosypywano ziarno wyłuskane z kłosów święconych w bukietach w święto Matki Boskiej Zielnej. Dodawano też ziele poświęcone w oktawę Bożego Ciała, bazie z palm wielkanocnych lub ziarno z wykruszonego wieńca dożynkowego. Miało to zapewnić urodzaj, zabezpieczyć zboża przed myszami, robactwem, wszelkimi nieszczęściami. Całe ziarno przeznaczone do siewu kropiono święconą wodą, a rozpoczynając siew gospodarz rzucał pierwsze jego garście na krzyż i ręką kreślił w powietrzu znak krzyża. Zapewniał sobie w ten sposób – jak wierzono – błogosławieństwa Boże, a tym samym obfite plony, ochronę przed gradobiciem, suszą i nadmiarem deszczu. Tego dnia czcimy Matkę Bożą wspominając Jej Narodzenie, w Maryi bowiem Bóg powierzył ziemi drogocenne ziarno, które w przyszłości wyda plon. To święto kościelne stało się również tematem dla poetów. Poświęca mu jeden ze swoich wierszy Józef Skóra. „Idzie Matka Boska Siewna po jesiennej roli, wsiewa ziarno w ziemię czarną, w złotej aureoli. Rzuca swe płomienne blaski na pola i sioła miłosierna, pełna łaski patrzy dookoła...” Znalazło też odbicie w ludowych przysłowiach: - Gdy na Siewną jest błękitnie, wtedy pięknie wrzos zakwitnie. - W Narodzenie Panny Marii pogodnie, tak będzie 4 tygodnie. - Kiedy Panna się rodzi, już jaskółka odchodzi. -Jeśli w Maryi Narodzenie nie pada, to sucha jesień się zapowiada. - Po Siewny kartofel pewny. - Na Matkę Boską Siewną zła to gospodyni, która lnu z wody nie wyczyni. Materiały zebrała H.S.

Polskie przysłowia ludowe na wrzesień Jaki pierwszy wrzesień, taka będzie jesień. Czego lipiec i sierpień nie dowarzy, tego wrzesień nie dosmaży.

Gdy we wrześniu jest rosa, to zbieraj grzyby do kosza. Wrzesień zamglony, grudzień zaśnieżony. Gdy wrzesień z pogodą zaczyna, zwykle przez miesiąc pogoda się trzyma.

Głos Garbowa


Jesień 2020

Numer 3/75

Szanowni Czytelnicy! Pragnę na łamach Biuletynu poruszyć temat polityki alkoholowej w gminach, roli jaką winna odgrywać w społeczności lokalnej. Problem jest dość złożony, ponieważ sam towar jest towarem szczególnym i nie podlega prawom wolnego rynku, należy jego sprzedaż poddać określonym restrykcjom prawnym. Na tym gruncie niezmiernie istotna jest prowadzona polityka nie tylko na szczeblu centralnym, w debacie publicznej, ale także w konkretnych gminach, ponieważ ma ona niepodważalny wpływ na dostępność, a co za tym idzie wielkość spożycia alkoholu i związane z tym rozwijające się skutki spożywania w kontekście problemów zdrowotnych i społecznych, a także ekonomicznych. Marta Plecha, przewodniczący GKPiRPA

TRZEŹWA GMINA Najważniejszym aktem prawnym regulującym kwestie alkoholowe w Polsce jest ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Przekazuje ona większość kompetencji, obowiązków i środków finansowych na rozwiązywanie problemów alkoholowych samo-rządom gminnym. To jednostki gminne, ich władze i radni wiedzą bowiem najwięcej o problemach lokalnej społeczności. Rozumieją specyfikę swojego regionu i znając jego zasoby, dlatego mogą najskuteczniej opracowywać środki zaradcze i naprawcze.

W marcu 2018 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, dająca gminom nowe możliwości w zakresie wpływu na ustalanie na terenie gminy dostępności sprzedaży alkoholu. Zgodnie z nowelizacją ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, rada gminy może określać maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy (miasta) odrębnie dla poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych, tj.: do 4,5 proc. zawartości alkoholu oraz piwa, powyżej 4,5 proc. do 18 proc. zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa), powyżej


18 proc. zawartości alkoholu. Ponadto gmina

można sprzedawać alkohol od 2016 r. Obecnie limit

może określać maksymalną liczbę zezwoleń na

w Krakowie wynosi 1275, a limit restauracji – 1103.

sprzedaż alkoholu do spożycia w miejscu sprzedaży

Dozwolona liczba punktów łącznie spadła o 122.

oraz poza miejscem sprzedaży. Nowe przepisy dają

Także radni Warszawy w ub. roku zdecydowali

też gminom uprawnienia do ustalania maksymalnej

o zmniejszeniu o 150 ustalonej liczby miejsc

liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 proc.

również dla poszczególnych jednostek pomocniczych gminy (np. sołectw, dzielnic lub osiedli). Należy pamiętać, że zgodnie z zapisami cytowanej ustawy nadrzędnym celem jest konieczność realizowania obowiązku ograniczenia dostępności

alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, tj. z 3100 do 2950 punktów na terenie miasta. Stołeczny ratusz przekonuje, że to pierwszy krok ograniczający liczbę

alkoholu, zwłaszcza osobom nieletnim, a obo-

sklepów sprzedających alkohol. Sukcesywnie miasto

wiązkiem leżącym po stronie organu stanowiącego

chce wprowadzić maksymalną liczbę 2500 takich

przepisy prawa miejscowego jest uwzględnienie tego

miejsc. Dalsze zmniejszanie limitów dostępu do

celu.

alkoholu rozważają także władze Sopotu. W styczniu

„Aby mówić o skutecznym ograniczeniu

2015 r. rada miasta zdecydowała się obniżyć limit

dostępności na jeden punkt sprzedaży alkoholu

zezwoleń na sprzedaż alkoholu z 80 do 70 sklepów.”

powinno przypadać tysiąc, a nawet 1,5 osób” -

(https://samorzad.pap.pl/kategoria/prawo/policzmy-punkty-

czytamy na stronie Ograniczdostępność.pl

czy-samorzady-powinny-utrudniac-sprzedaz-alkoholu)

Z danych Światowej Organizacji Zdrowia wynika, że po zamknięciu jednego punktu sprzedaży

Te tzw. dobre praktyki wyraźnie pokazują, że

alkoholu na 1 tys. mieszkańców o 4 proc. obniża się

polityka stosowana na danym terenie ma ogromny

prawdopodobieństwo skrajnej przemocy wobec

wpływ na ograniczenie spożycia substancji

dzieci. Natomiast według oszacowań Instytutu Psychiatrii i Neurologii „zmniejszenie wskaźnika liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych do poziomu 310 mieszkańców na jeden punkt doprowadziłoby do spadku spożycia o 1 litr czystego alkoholu w skali kraju”. W skali kraju oznaczałoby to zamknięcie około kilkunastu tysięcy punktów. „Samorządowcy m.in. z Warszawy, Krakowa,

alkoholowych. Inną jego formą jest wprowadzenie zakazu sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych od 22 do 6. Możliwość taką dała wprowadzona nowelizacja cytowanej wcześniej ustawy. Restrykcje miały ograniczyć chuligańskie ekscesy powodowane przez nietrzeźwe osoby.

Sopotu zauważają problem. W 2015 roku radni

Czy cele te udało się choć częściowo zrealizować?

Krakowa zdecydowali o zmniejszeniu obo-

Zdecydowanie tak. Przede wszystkim dlatego,

wiązujących w mieście limitów sklepów, w których

iż wg danych Państwowej Agencji Rozwiązywania


Problemów Alkoholowych, na taki krok

CZY EDUKACJA ZAŁATWI SPRAWĘ?

zdecydowało się ok. 7 procent gmin w Polsce. Przede wszystkim duże miasta.

Wiele mówi się o tym, iż najskuteczniejszą

Przykładem mogą być Katowice. Tamtejszy

strategią walki z nadużywaniem alkoholu i jego

urząd miejski informuje, że po wprowadzeniu zakazu

skutkami jest edukacja. Zwolenników tej teorii

liczba wystawionych pouczeń za zakłócanie ciszy nocnej spadła o 54 proc. O prawie jedną trzecią zmniejszyła się też liczba osób kierowanych do izb wytrzeźwień. Podobne statystyki podają inne miasta.

znajdziemy zwłaszcza wśród producentów alkoholu i przedsiębiorców, którzy na jego sprzedaży zbijają majątki. Niestety taki pogląd nie ma ugruntowania w badaniach, które pokazują, iż edukacja owszem, jest istotna, winna być prowadzona od najmłodszych lat.

W Piotrkowie Trybunalskim o ok. 20 proc. spadła

Natomiast, jak stwierdza dyr. PARPA Katarzyna

liczba zakłóceń ciszy nocnej. O ponad 30 proc.

Łukomska „może ona pełnić rolę jedynie

zmalała liczba zdarzeń (tzw. nieobyczajnych

uzupełniającą, ponieważ polityki kontroli

w ybryków i incydentów z zaczepianiem

i ograniczeń w dostępie do alkoholu nie może być

przechodniów) z udziałem osób nietrzeźwych

zastąpiona ani przez edukację, ani przez profilaktykę,

w Tarnowie.

ani przez leczenie. Przykładem wykorzystania

W ciągu roku obowiązywania przyjętej w sierpniu uchwały o ok. 40 proc. spadło również spożycie alkoholu w miejscach publicznych – wynika z informacji tarnowskiej straży miejskiej. Jeszcze

edukacji jest informowanie społeczeństwa o potrzebie wprowadzenia prawnych ograniczeń w odniesieniu do toksycznej i psychoaktywnej substancji jaką jest alkohol. W polityce ograniczeń konieczne jest budowanie społecznego poparcia właśnie poprzez

lepszymi wynikami może sie pochwalić Wrocław,

edukację”. Co najmniej śmieszne wydaje się w tym

gdzie liczba wykroczeń spowodowanych alkoholem

kontekście argumentowanie chęci sprzedaży alkoholu

zmalała o 60 proc. Pozytywny trend odnotował też

przez przedsiębiorców (przykład z naszego

dużo mniejszy Nowy Sącz. Już w ciągu pierwszych

podwórka) tym, że będzie sprzedawany alkohol

miesięcy obowiązywania zakazu (od 5 października

droższy. Świadczy to nie tylko o chęci zysku jako

ub.r. do 24 stycznia br.) tamtejsi funkcjonariusze

jedynym i najważniejszym celu, ale także bardzo

interweniowali w nocy z powodu konsumpcji napojów wyskokowych 87 razy, czyli 21 razy mniej niż w analogicznym czasie rok wcześniej.”

niskiej świadomości szeregu skutków ekonomicznych, zdrowotnych i społecznych picia alkoholu. Nie dostrzegając przy tym dramatów, jakie każdego dnia dzieją się na oddziałach szpitalnych (około 200 schorzeń wiąże się przecież z nad-

(https://forsal.pl/artykuly/1426664,samorzady-pilnuja-

nocnej-prohibicji-na-pol-gwizdka.htm)

używaniem alkoholu, a według Światowej Organizacji Zdrowia co 20. zgon na świecie ma


związek z tą substancją), na drogach podczas wypadków powodowanych przez pijanych kierowców i milionach domów, w których dochodzi do awantur, których świadkami, a często bezpośrednimi odbiorcami są dzieci. Postawa taka jest godna pożałowania i winna być napiętnowana. Temat kształtowania polityki alkoholowej jest bardzo

Warunki uzyskania pomocy: *ukończony 15 rok życia *miejsce zamieszkania na obszarze gminy Garbów z personelem prosimy umawiać sie telefonicznie przez rejestrację tel. 783 403 200, 783 703 500; Wizyty po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu. Serdecznie zachęcamy do skorzystania z porady specjalistów

szeroki, nie będzie wyczerpany do końca na łamach tego Biuletynu. Faktem jest, iż skutki wieloletnie źle prowadzonej polityki ograniczania dostępności alkoholu będą wpływały na miliony ludzi w naszym kraju i będą katastrofalne dla rodziny.

WAŻNE!!!

Drodzy Mieszkańcy! Zespół Leczenia Środowiskowego (domowego) dla osób z podwójną diagnozą In CORDE, z którym Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Garbowie podjął współpracę zapewnia leczenie domowe głównie w miejscu zamieszkania klienta osobom uzależnionym od substancji psychoaktywnych (alkohol, narkotyki, dopalacze), szkodliwie używającym substancji psychoaktywnych (alkohol, narkotyki, dopalacze) jednocześnie posiadającym rozpoznanie zaburzeń psychicznych tj.: psychozy z kręgu schizofrenii, zaburzenia nastroju (depresja, choroba afektywna dwubiegunowa) ze wskazaniem długoterminowego leczenia oraz różnorodnych usystematyzowanych form opieki środowiskowej lub potrzebującym krótkoterminowej pomocy i wsparcia w okresach nasilenia choroby lub po pierwszym epizodzie choroby psychicznej.

OGŁOSZENIE Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Garbowie informuje, że od 15 września do 30 października 2020 roku będą wystawiane skierowania na produkty żywnościowe z Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej, w ramach realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, Podprogram 2020. Powyższe skierowania wydawane są bezpośrednio w siedzibie GOPS w Garbowie, w godzinach 7.30- 15.30. Kryteria dochodowe kwalifikujące do otrzymania pomocy to: ź 1402 zł dla osoby samotnie gospodarującej ź 1056 zł dla osoby w rodzinie Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie tutejszego GOPS lub pod numerem telefonu: 81 5018025.


Pielgrzymowali do Sanktuarium MB Kębelskiej w Wąwolnicy 42 rocznica koronacji Figury Matki Bożej Kębelskiej, odbyła się w dniach 5-6 września 2020.

W dniu 5 września o godz. 10.30 wyruszyła 104 osobowa grupa pielgrzymów z parafii Macierzyństwa NMP z GarbowaCukrowni wraz z ks. proboszczem Marianem Szubą na uroczystości do Wąwolnicy.

którą wspomagały Siostry Salezjanki. Wśród wielu intencji jakie ze sobą nieśli szczególny wydźwięk miała prośba o nowe powołania zakonne i kapłańskie z parafii Garbów.

fot. arch. parafii w Garbowie

Z miłych niespodzianek jakie spotkały pątników były słowa pozdrowień skierowane za pośrednictwem łączy telefonicznych m.in. od ks. biskupa Adama Baba czy ks. proboszcza Zenona Małyszka. W niedzielę pielgrzymi uczestniczyli we mszy św. w Kaplicy Matki Bożej, po której nastąpiło odsłonięcie tablicy upamiętniającej Kapelanów Katyńskich.

fot. arch. parafii w Garbowie-Cukrowni

Nasi pielgrzymi uczestniczyli we mszy św. na Placu Różańcowym, którą celebrował ks. bp Adam Bab, wysłuchali Koncertu Maryjnego i wzięli udział o godz. 21.00 w Apelu Jasnogórskim i procesji światła do Kębła. Mszę św. w miejscu objawienia, przy kapliczce w Kęble celebrował ks. bp Artur Miziński – Sekretarz Generalny KEP. We mszy św. uczestniczyło KGW z Karolina z wieńcem dożynkowym. fot. arch. parafii w Wąwolnicy

Tradycyjnie w pierwszą niedzielę września z parafii Przemienienia Pańskiego w Garbów wyruszyła piesza pielgrzymka do Wąwolnicy. Blisko 150 osób – zgodnie z obostrzeniami sanitarnymi – wędrowało od świtu by spotkać się z Panią Kębelską. W tym roku przewodnikiem duchowym pielgrzymki był ks. Mateusz Wójcik. Wspólne modlitwy i śpiewy prowadziła młodzież z Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży,

Wrzesień 2020

fot. arch. parafii w Wąwolnicy

O godz. 12.00 odprawiona została Suma pontyfikalna, której przewodniczył Prymas Polski abp Wojciech Polak. Po liturgii nastąpiło uroczyste odprowadzenie cudownej Figury Matki Bożej do kaplicy i różaniec dziękczynny. H.S.

11


Nasze samorządowe sprawy XVI sesja Rady Gminy

Po przyjęciu porządku obrad przewodniczący Rady udzielił głosu przewodniczącej Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło nr 15 w Zagrodach – Halinie Iwan, która zwróciła się z wnioskiem o sfinansowanie kosztów remontu i kosztów mediów oraz najmu budynku będącego własnością Spółdzielni Mieszkaniowej w Zagrodach i znajdującego się na jej terenie. Po dyskusji przewodniczący zaproponował, żeby tą sprawą w pierwszej kolejności zajęła się komisja Rady Gminy. Następnie głos zabrał wójt przedstawiając sprawozdanie z działalności gminy między sesjami, tj. od 23.07. do 27.09. 2020 r. Informacje zawarte w sprawozdaniu są zamieszczone w sierpniowym i bieżącym „Głosie Garbowa”.

Przedstawiła informacje o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2020 r. Zrealizowane dochody za pierwsze półrocze na dzień 30 VI 2020 r. wyniosły 25.704.233 zł tj. 52% dochodów planowanych na rok 2020. Dochody bieżące wyniosły 22.025.427 zł a dochody majątkowe 3.678.806 zł. Wykonane wydatki budżetu gminy za pierwsze półrocze 2020r. wyniosły 22.932.223 zł. co stanowi 41,1 % wydatków planowanych na rok 2020. Wydatki bieżące wyniosły 19.556.418 zł a wydatki majątkowe 3.375.804 zł. Na koniec pierwszego półrocza w budżecie wystąpiła nadwyżka dochodów nad wydatkami w wysokości 2.772.010 zł oraz nadwyżka operacyjna w wysokości 2.469.008 zł. W kolejnym punkcie obrad Rada podjęła uchwałę w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020 2025. Zmiany polegają głównie na zmniejszeniu planowanego do zaciągnięcia kredytu na rok 2020 do kwoty 2.150.000 zł. W toku dalszych obrad Rada podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok. Została zwiększona kwota planowanych dochodów do kwoty 51.946.808 zł w tym dochody bieżące 40.727.931 zł, dochody majątkowe 11.218.876 zł. Zostały zmniejszone wydatki do kwoty 55.754.086 zł, w tym wydatki bieżące 40.424.838zł a wydatki majątkowe 15.329.247 zł.

W kolejnym punkcie obrad Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych. Mieszkanie chronione jest to forma pomocy społecznej przygotowującą osoby tam przebywające pod opieką specjalistów do prowadzenia samodzielnego życia lub zastępująca pobyt w placówce zapewniającej całodobową opiekę. Mieszkanie chronione zapewnia warunki samodzielnego funkcjonowania w środowisku, w integracji ze społecznością lokalną. fot. S.M. Stępniak

K. Miszczuk, M. Sanaluta, P. Adamczyk, St. Sumorek, K. Firlej

W toku dalszych obrad głos zabrała skarbnik Katarzyna Miszczuk.

W związku z planowanym uruchomieniem w Garbowie filii Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Lublinie Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lubelskiemu na pokrycie części kosztów funkcjonowania filii Wydziału Komunikacji. Na ten cel przeznaczono z budżetu gminy kwotę 45.000 zł z czego 5.000 na rok 2020 i 40.000 na rok 2021. Gmina poniesie także koszty wynajmu pomieszczeń w Domu Strażaka w Garbowie, gdzie na parterze budynku będzie miała siedzibę filia Wydziału Komunikacji. Satysfakcją będzie ułatwienie życia mieszkańcom poprzez dostępność, wygodę, oszczędność czasu, uniknięcie problemów z parkowaniem na ulicy Spokojnej w Lublinie. W kolejny punkcie obrad przewodniczący zapoznał radnych z pismami, jakie wpłynęły do Rady Gminy od poprzedniej sesji. Po wyczerpaniu porządku obrad przewodniczący Piotr Adamczyk podziękował radnym za aktywny udział i zamknął obrady XVI sesji Rady Gminy. Kazimierz Firlej

12

Głos Garbowa


Inwestycje gminne We wrześniu kontynuowaliśmy duże inwestycje rozpoczęte na początku 2020 roku oraz realizowaliśmy także inne, potrzebne naszym mieszkańcom. Praktycznie na ukończeniu są prace przy termomodernizacji SP w Garbowie. Zakończenie rzeczowe inwestycji jest planowane na 15 XI 2020 r. natomiast rozliczenie finansowe na 15 XII 2020 r. Bardzo zaawansowane są prace przy przebudowie i rozbudowie oczyszczalni ścieków w Garbowie. Mimo znacznego postępu robót wykonawca zwrócił się z prośbą o przedłużenie terminu realizacji inwestycji do 20 I 2021 r. motywując swoja prośbę epidemią COVID -19 w Europie, która spowodowała opóźnienia dostaw urządzeń niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania oczyszczalni, a które pochodzą od firm z Włoch i Niemiec. Opóźnienie w wykonaniu robót spowodowane jest wystąpieniem siły wyższej niezależnej od wykonawcy. Została wykonana podbudowa betonowa o długości 516 m na ulicy Brzozowej w Zagrodach. Wartość robót wyniosła 98.495zł. Wykonaliśmy oświetlenie drogi gminnej w Przybysławicach za kwotę 36.285 zł. Trwają prace przy rozbudowie kanalizacji sanitarnej na ulicy Dolnej w Garbowie. W ramach tej inwestycji zostanie wykonanych ok. 250 m kanalizacji za ok. 90.000 zł Zostały zakupione i zamontowane drzwi zewnętrzne i brama wjazdowa do Domu Strażaka w Woli Przybysławskiej za kwotę 21.377 zł. Trwają prace przy ocieplaniu budynku strażnicy OSP w Woli Przybysławskiej. Wartość prac wyniesie 86.600zł, w tym dofinansowanie z WFOŚ 38.000zł. Pozostała kwota ok. 50.000 zł będzie pochodziła z budżetu gminy. Został rozstrzygnięty przetarg nieograniczony na wykonanie nawierzchni asfaltowych na podbudowach betonowych o łącznej długości 1686 m w Gutanowie, w Woli Przybysławskiej i Piotrowicach Kolonii. Spośród 6 złożonych ofert najkorzystniejszą złożyła firma STAN-LUB z Bełżyc 239.945 zł. Najdroższa oferta opiewała na kwotę 302.015 zł. Trwa rozbudowa sieci gazowej w Zagrodach i Przybysławicach. Przyłączani są kolejni odbiorcy gazu. Na koniec września 2020 r. zostało wykonane ponad 10 km sieci gazowej, przyłączono 66 odbiorców w tym 28 czynnych. Wykonywane są projekty sieci gazowej w Garbowie oraz trwają przygotowania do projektowania sieci w Bogucinie i Woli Przybysławskiej (Marianka). Inwestorem jest Polska Spółka Gazownictwa oddział w Lublinie, która ściśle współpracuje z gminą w sprawie rozbudowy sieci gazowej na terenie gminy. Kazimierz Firlej Wójt Gminy Garbów

Prace przy oczyszczalni ścieków w Garbowie

Rozbudowa oczyszczalni w Garbowie

Podbudowa betonowa na ul. Brzozowej w Zagrodach

Ocieplanie remizy OSP w Woli Przybysławskiej

fot. K. Firlej

Prace przy termomodernizacji SP w Garbowie

Wrzesień 2020

13


Fundusz sołecki na rok 2021

Projekt „SŁONECZNY GARBÓW ETAP II” FOTOWOLTAIKA I PIECE NA BIOMASĘ

We wrześniu, we wszystkich 15 sołectwach naszej gminy odbyły się zebrania wiejskie na których mieszkańcy dokonali podziału kwoty 503.808 zł na najważniejsze wg nich przedsięwzięcia w swoich miejscowościach. Wielkość funduszu zależy od liczby mieszkańców danego sołectwa. Największym funduszem w wysokości 45.875zł dysponują najludniejsze sołectwa: Bogucin – 1174 mieszkańców Garbów I – 1143 Garbów II – 1044 Zagrody – 970 Przybysławice – 817 Wola Przybysławska II – 793. Z kolei sołectwa o najmniejszej liczbie mieszkańców mają fundusz sołecki mniejszy. Meszno – 12.157 zł przy 65 mieszkańcach Piotrowice kolonia – 15.047 zł – 128 Janów – 19.910 zł – 234 Borków – 22.433 zł - 289 Karolin – 24.772 zł – 340 Gutanów- 31.195 zł – 480 Leśce – 33.168 zł – 523 Piotrowice Wielkie – 33.351 zł – 527 Wola Przybysławska I – 36.838 zł – 603. Fundusz sołecki mieszkańcy przeznaczają na różne cele, np. projekty i budowę oświetlenia drogowego, remonty i budowę dróg i chodników, remonty i utrzymanie świetlic. środki przeznaczają także na potrzeby szkół, budowę placów zabaw, siłowni, kluby sportowe, OSP, KGW. Fundusz sołecki został wydzielony z budżetu gminy i stanowi jego integralną część. Po właściwej realizacji funduszu i prawidłowym jego rozliczeniu część środków jest refundowana z budżetu państwa. Największą wadą funduszu jest fakt, że o przeznaczeniu tak dużej kwoty pieniędzy decyduje tak mała liczba mieszkańców biorących udział w zebraniach. Jest to niejednokrotnie przyczyną niezadowolenia pozostałych mieszkańców sołectwa z wydatkowania tych środków. Wójt Gminy Garbów

Minął miesiąc wrzesień 01.09. - 81 rocznica wybuchu II wojny światowej. Złożenie kwiatów i zapalenie zniczy w miejscach pamięci na terenie gminy 01.09. - Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/21 04.09. - Zebrania wiejskie w Piotrowicach Wielkich i Piotrowicach Kolonii 08.09. - Sesja sołtysów 10.09. - Posiedzenie Rady Społecznej SP ZOS w Garbowie 11.09. - Zebranie wiejskie w Przybysławicach 13.09. - Zebranie wiejskie w Janowie 14.09. - Zebranie wiejskie w Borkowie 16.09. - Zebranie wiejskie w Zagrodach 21.09.- Zebranie wiejskie w Leścach 22.09.- Zebranie wiejskie w Bogucinie 23.09. - Zebrania wiejskie w Garbowie i Karolinie 25.09. - Zebrania wiejskie w Woli Przybysławskiej i Mesznie 30. 09. - XVI Sesja Rady Gminy

14

Samotny łabędź nad stawem w Woli Przybysławskiej,

fot. K. Firlej

Dzień Chłopaka Zgodnie z tradycją odbył się 30.09.2020 r. Tego dnia samorządy klasowe przygotował dla chłopców słodką niespodziankę. Sądząc po życzliwych uśmiechach naszych panów, ten dzień należał do wyjątkowych. W imieniu wszystkich kobiet i dziewczyn życzymy naszym chłopcom uśmiechu na co dzień, pozytywnych ocen, sukcesów sportowych i spełnienia marzeń!

Głos Garbowa


Tydzień Misyjny 2020 Tegoroczny Tydzień Misyjny, który rozpocznie się wraz ze Światowym Dniem Misyjnym 19 października, będziemy przeżywać pod hasłem „Oto ja, poślij mnie”. Jak co roku, również my – Siostry Salezjanki – wraz z wolontariuszami Stowarzyszenia „VIDES” oraz wszystkimi dziećmi, ludźmi młodymi i dorosłymi, którzy zechcą wesprzeć zaproponowane przez nas projekty, włączamy się w to piękne dzieło pomocy Misjonarzom na całym świecie. Pragniemy zaproponować dwa rodzaje wsparcia dla potrzebujących: pomoc materialna (zbiórka pieniężna), którą przekażemy do podopiecznych naszych salezjańskich placówek w Sudanie, Etiopii i Kenii oraz pomoc rzeczowa w postaci zbiórki nowych przyborów szkolnych (ołówki, gumki, temperówki, linijki, ekierki, kątomierze, długopisy, kredki, farby, mazaki, bloki, zeszyty, piórniki, plecaki). Sytuacja ekonomiczna tych placówek wymaga wielkiego wsparcia. Kryzys ekonomiczny, który dotyka te miejsca zwłaszcza w tym czasie wojen oraz pandemii COVID-19 – jest dla naszej polskiej rzeczywistości okazją do wyrażenia postawy miłosierdzia i solidarności z tymi, którzy dosłownie umierają z głodu, cieszą się jednym posiłkiem dziennie lub – mając to szczęście uczęszczania do szkoły – nie mają czym i na czym pisać (o kredkach nie wspominając!). W Sudanie kg ryżu kosztuje (w przeliczeniu na złotówki) 21 zł, litr oleju 10 zł, kilogram mąki 7 zł. W Niedzielę Misyjną 19.10.2020 r. po każdej Mszy św. w kościele, w Garbowie odbędzie się Misyjny Kiermasz, z którego dochód zostanie przeznaczony właśnie na wsparcie wyżej wymienionych placówek misyjnych. W szkole zostaną przeprowadzone klasowe zbiórki. Do końca października będzie można przynosić artykuły szkolne i składać je w przygotowanych pudełkach. Każda klasa będzie miała także okazję zebrać swoją ofiarę na klasową cegiełkę, którą stanowią cukierki dla każdej ze starszych klas, a dla klas I - III – maskotki. Dary rzeczowe i ofiary na misje (w kopercie z podpisem: „Tydzień Misyjny”) można składać na furcie garbowskiego Domu Sióstr lub przelać na konto Stowarzyszenia „VIDES”: dane są na plakatach lub na stronie: www.vides.pl.

Już dziś pragnę podziękować w imieniu tych wszystkich, których uda nam się objąć naszą pomocą. Zdaję sobie sprawę, że również nasza polska rzeczywistość jest wymagająca, ale mimo wszystko zawsze można pomóc innym… możemy im dać jednak tylko to, co sami mamy – zachęcam więc do hojności i zaangażowania na swoją miarę. Wspólnymi siłami możemy naprawdę wiele! Na koniec zamieszczam fragment listu naszej siostry Heleny Kamińskiej z Etiopii: „W tym roku w lipcu nie przysłałam świadectw, nie było egzaminów końcowych z powodu pandemii. Rząd podjął decyzje, że wszystkie dzieci i młodzież automatycznie przechodzą do następnej klasy. Nie mijaliśmy spotkania z dziećmi adopcyjnymi. Najbiedniejsi co tydzień przychodzą po żywność. To wszystko sprawiła pandemia, wiele rodzin mierzy się z problemem o przeżycie. W czasie obecnej obfitej pory deszczowej nagle zostały zalane niektóre miejscowości i to w szybkim tempie. Ludzie uciekali tak jak stali ratując życie. Mężczyźni, którzy potrafili pływać starali się ratować swoje dzieci z wody. Między innymi rodzina naszej siostry Netsanet znalazła się wśród poszkodowanych. Dom dziadków wybudowany tradycyjnym sposobem z drzewa i gliny upadł pod naporem wody. Dom wujka zbudowany z pustaków ostał się, ale wszystko zalane wodą i błotem. Przed rozpoczęciem roku szkolnego, jak zwykle rozdajemy dzieciom i młodzieży z programu Adopcji na odległość, wszystko to co potrzebne do szkoły, łącznie z pieniędzmi na opłacenie za nią na cały rok. Oprócz tego tym razem wszyscy otrzymali podwójna porcje żywności i środków czystości ze względu na pandemie Koronavirusa. Wszyscy, rodzice i dzieci byli przeszczęśliwi patrząc na duży plecak szkolny. Dla tych młodszych nawet kolorowy. Najmłodsze pociechy otrzymały na dodatek dużego misia lub lalkę by mieć się czym bawić w domu. Radości nie było końca. To wszystko mogło się wydarzyć dzięki hojności ludzi dobrej woli, jakimi jesteście Wy Drodzy Darczyńcy. Niech radość dzieci i młodzieży będzie również Waszym udziałem, Bóg stokrotnie Was wynagrodzi i błogosławi wszystkie intencje zamknięte w sercu”. Z wdzięcznością i pamięcią w modlitwie, w imieniu Sióstr Salezjanek – s. Justyna Brzuchnalska

fot. H. Bieniek

Prace porządkowe na Starym Cmentarzu Zgodnie ze starym, dobrym zwyczajem w ostatnich dnia września uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Garbowie wraz z opiekunami ks. Rafałem i ks. Mateuszem udali się na stary zabytkowy cmentarz. Wizyta ta nie miała jedynie charakteru modlitewnego lecz przede wszystkim jej głównym celem były prace porządkowe. Dzięki tej inicjatywie uczniowie mieli szansę nie tylko poznać i pogłębić historię naszej małej ojczyzny, ale przyczynili się do zachowania miejsc zabytkowych na terenie naszej gminy. ks. Rafał

Wrzesień 2020

15


Ż żałobnej karty Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Pani Ewy Zając Przewodniczącej KGW w Przybysławicach w latach 2000-2013 Zmarła w wieku 62 lat. Pogrzeb odbył się 9 września 2020 w parafii Garbów-Cukrownia Składamy wyrazy współczucia Mężowi i Rodzinie.

„Niebo” Gdzieś na horyzoncie hen na nieboskłonie jest miłości tyle ile chcesz Tam nie ma rozpaczy żyje się inaczej Bo to „Niebo” jest. Na wspaniałym tronie Władca tego świat Anieli mu służą Brat wciąż kocha brata Nie ma bólu ani łez Bo to właśnie „Niebo” jest. Domek Pan mi da tam swój Obcy będzie życia znój będę sobie żyć jak król Za te wszystkie trudy za te wszystkie boleści Pan Mój Niebo mi obwieści. Ewa Zając Wiersz pisany w nocy z 30 VIII na 1 sierpnia 2010 r.

Kapliczka słupowa zwana „Matka Boska Dworska” w Piotrowicach Wielkich fot. H. Stępniak

16

Już jesień Schyłek lata ku jesieni, bujnie kwitnąc schylił głowę i z rozmachem, tchnienie wiatru gasi szałwie purpurowe. Płonie barwą aksamitek i czerwieni róż korale, muska pączki chryzantemom. Późne lato kroczy w chwale. Z pól brzemienne zeszły traktem: wozy zboża, gryka rdzawa, ziemniak dumnie pręży bulwy, przy ogniskach wre zabawa. Tak dostojne, późne lato zda jesieni panowanie, w ludzkim życiu takoż bywa i co z lata nam zostanie? Chwyci jesień w silne dłonie, krasę astrów i dostatki. Ptasząt głosy wnet umilkną. Drzewom każe zmieniać szatki. Pomaluje winogrona, da słodyczy chojną dłonią. Sypną ziarnem słoneczniki, przed wróblem się nie obronią. Mami oczy pani jesień, stroi drzewa w żółć, purpurę, snuje pola babim latem i podstępnie zbiera chmury. Jeszcze niebo jest błękitne, jeszcze słonko tak przygrzewa, pachną jabłka, gruszki, śliwki, ale ptaszek już nie śpiewa. Poszaleje złota jesień aż ochłonie w ognisk dymie Znowu splecie dżdżu warkocze i da berło pani zimie. (...) W szyby jesień stuka deszczem Drżące liście wiatr zamiata Pachnie garść suszonych kwiatów - promyk minionego lata. Zofia Abramek

Sprostowanie W numerze sierpniowym „Głosu Garbowa” na str. 13 zabrakło daty pod wykonanymi zdjęciami na SMAL. Fot. przedstawiające młodzież przed kościołem w Garbowie (fot. 2019), młodzież w świątyni (fot. 2020). Przepraszamy.

Głos Garbowa


Doniesienia z obozu Zawiszy Sytuacja epidemiczna zatrzymała wiele dziedzin naszego codziennego życia. W okresie przymusowej kwarantanny wstrzymane zostały również zajęcia sportowe w naszym klubie. Jednak z czasem stopniowe znoszenie obostrzeń dało zielone światło na wznowienie treningów piłkarskich i tak oto z początkiem czerwca ponad setka naszych zawodników mogło powrócić do uprawiania sportu. Staraliśmy się nadrobić wszelkie zaległości, rozgrywając mecze towarzyskie oraz biorąc udział w turniejach, z których nasi zawodnicy przywieźli wiele pucharów za miejsca na podium oraz nagrody indywidualne. Zanim oficjalnie zainaugurowano nowy sezon, doszło do zmian w strukturach naszego klubu. W dniu 25 czerwca odbyło się Walne Zebranie, na którym wybrano władze klubu. Najistotniejszym faktem była zmiana na stanowisku prezesa zarządu. Po 12 latach sprawowania funkcji p. Ryszard Dados zrezygnował z piastowanego stanowiska. Dotychczasowy prezes to jeden z założycieli Zawiszy. Przez dwanaście lat prezesury Ryszarda Dadosa nasz klub znacznie rozwinął się na wielu polach. Był to bez wątpienia bardzo owocny czas. Za ogromne zaangażowanie i włożony wysiłek gorąco z całego serca panu Ryszardowi dziękujemy. Wybory nowego zarządu nie przyniosły rewolucyjnych zmian. Dalsze funkcjonowanie Zawiszy spocznie w rękach osób, których zaangażowanie było widoczne w ostatnich latach. Skład nowego zarządu Zawiszy: Piotr Białkowski - prezes, Piotr Chabros - wiceprezes, Monika Białkowska - skarbnik, Jolanta Stępnicka - sekretarz, Karol Piwko, Dariusz Samoń, Jacek Woźniak - członkowie. Skład Komisji Rewizyjnej: Ryszard Dados - przewodniczący, Marcin Manel, Sławomir Nikodemski. Nowy sternik i jego współpracownicy przystąpili do pracy z energią i ambitnymi pomysłami. Trzymamy mocno kciuki, aby wszelkie przedsięwzięcia zostały zrealizowane.

Pożegnanie wakacji w Zawiszy Nadszedł ostatni dzień wakacji. Aby umilić naszym najmłodszym podopiecznym ostatnie chwile odpoczynku, po poniedziałkowym treningu przygotowaliśmy dla nich małą niespodziankę. Po zajęciach treningowych nasi młodzi gracze mogli uzupełnić kalorie, zajadając się smaczną pizzą.

fot. ze zbiorów Zawiszy

Dziękujemy firmie „Pyszna Pizza” za wsparcie! A naszym zawodnikom życzymy wielu sukcesów w rozpoczynającym się jutro roku szkolnym. Niech rubryki w dzienniku wypełniają się samymi piątkami i szóstkami, a wasze zachowanie, jak przystało na sportowców z klasą, niech nie budzi żadnych zastrzeżeń. źródło str. int. Zawiszy

Do rozgrywek w nowym sezonie przystąpił zespół seniorów, a także grupy młodzieżowe: trampkarze (ur. 2006 - 2007) młodzicy (ur. 2008 - 2009) orlicy starsi (ur. 2010) oraz orlicy młodsi (ur. 2011 - 2012) Ponadto w klubie dynamicznie rozwija się grupa naborowa (ur. 2012 - 2014), a trenerzy mają zamiar ogłosić wkrótce kolejny nabór dla dzieci z roczników 2014, 2015. Informacje o terminach treningów można uzyskać u wiceprezesa Piotra Chabrosa pod numerem 508247634. Piotr Chabros

Turniej w Puławach

Mecz Zawiszy z Czarnymi Dęblin 6:1

Wrzesień 2020

fot. Mariusz Janieg

Turniej w Garbowie

fot. ze zbiorów Zawiszy

17


Smaki jesieni ZUPA KREM Z DYNI Obrać i pokroić w kostkę dynię i marchewkę. Zalać bulionem. Posolić. Gotować do miękkości. Dodać rozdrobniony czosnek i gotować jeszcze 5 minut. Rozdrobnić malakserem. Dodać śmietankę i doprawić startą gałką, białym pieprzem. Podawać z uprażonymi na suchej patelni pestkami dyni i z grzankani. Warto eksperymentować z różnymi gatunkami dyni – każdy daje zupie nieco innego smaku.

Jarmark Tradycji na Szambelańskiej We wszystkie wrześniowe weekendy, od piątku do niedzieli, od rana do wieczora, lokalni lubelscy (i nie tylko) rękodzielnicy oraz producenci tradycyjnej żywności zapraszali do zakupów i miłego spędzenia czasu na Jarmarku Tradycji przy ul. Szambelańskiej na Starym Mieście w Lublinie.

BABKA ZIEMNIACZANA Składniki: 1,5 kg ziemniaków, 3 jaja, 2 duże cebule, 15 dag wędzonego boczku, ½ łyżeczki majeranku, 1 łyżeczka soli, 2 ząbki czosnku, 1 łyżka mąki. Wykonanie: Ziemniaki obrać, umyć i drobno utrzeć. Uzyskaną masę ziemniaczaną posypać łyżką mąki. Drobno pokrojoną cebulę i pokrojony w kostkę boczek zrumienić na patelni. Dodać do masy ziemniaczanej, wymieszać. Dodać jajka, sól, pieprz, majeranek i przepuszczony przez praskę czosnek. Tak przygotowaną masę wyłożyć na wysmarowaną tłuszczem blaszkę. Piec ok. 1,5 godz. bez przykrycia w temperaturze 150 stopni. Do babki można również dodawać pokrojoną w kosteczkę czerwoną paprykę (wymieszać razem z masą przed wstawieniem do pieczenia). Podawać na gorąco. Można również odsmażać na drugi dzień. UCIERANY PLACEK ZE ŚLIWKAMI Składniki: 250 g masła, 2 szklanki mąki tortowej, 1 szklanka cukru 3 łyżki mleka, 3 jajka, 1,5 łyżeczki proszku do pieczenia 2 łyżeczki cukru waniliowego, 1/2 kg śliwek Sposób przygotowania: Śliwki umyć, wypestkować, przeciąć na połówki. Masło roztopić, przestudzić. Jajka utrzeć z cukrem. Stopniowo dodawać masło, przesianą z proszkiem mąkę. Razem wszystko zmiksować. Dodać mleko (gdy ciasto będzie za gęste można dodać odrobinę więcej mleka). Ciasto wylać na wyłożoną papierem do pieczenia blachę. Na wierzchu ułożyć śliwki. Piec w 180 stopniach przez około 40 minut.

W ofercie Jarmarku były: tradycyjne sery, wędliny, wypieki oraz stragany z małymi dziełami sztuki, tworzonymi przez utalentowanych artystów i rzemieślników z Lublina, okolic, a także z innych zakątków Polski. No i oczywiście pamiątki z Lublina i lubelskie cebularze - tego zabraknąć w stolicy Ziemi Lubelskiej nigdy nie może. Jarmark objęty został Patronatem Honorowym Prezydenta m. Lublina. https://www.facebook.com/jarmarkszambelanska/

Sadzili drzewka Podczas pięknego, jesiennego dnia uczniowie klasy ósmej posadzili drzewka na szkolnych klombach. Siedem klonów dostaliśmy, jako prezent, od pani Doroty Marczak. Najstarsi uczniowie szkoły w Bogucinie mieli niełatwe zadanie. Najpierw kopali dołki, a utrudniały im to liczne kamienie. Potem wkładano do nich drzewka, zasypywano ziemią i wbijano paliki, aby mocno utrzymać roślinę w glebie. Na koniec oczywiście wszystkie drzewka zostały podlane wodą. Klony nawet otrzymały swoje imiona: Horacy, Leo, Szczepan, Graco, Harry!

CHLEBEK Z CUKINII Składniki: 200 g mąki, 2 łyżeczki proszku do pieczenia, 3 jajka, 100 g startego parmezanu, 100 g fety pokrojonej w kostkę 50 ml oliwy z oliwek, 50 ml oleju słonecznikowego 100 ml mleka, 250 g startej na tarce o dużych oczkach cukinii, 1 łyżka masła, 1 łyżeczka suszonej bazylii, 1 łyżeczka suszonej mięty, sól, świeżo mielony pieprz. Sposób przygotowania: Cukinię wrzucić na rozgrzane masło. Smażyć, często mieszając, aż odparuje z niej woda. Odstawić do ostygnięcia. Mąkę wymieszać z proszkiem do pieczenia. Wymieszać oliwę, olej, mleko i jajka. Mieszaninę doprawić solą, pieprzem i ziołami i wlać do miski z mąką. Składniki połączyć, dodać cukinię i sery. Wymieszać, przełożyć do natłuszczonej i wysypanej mąką keksówki. Piec w piekarniku nagrzanym do 190 st. C ok. 50 minut. Smacznego!

18

Podczas tej akcji nikt nie leniuchował, a siła dorastającej młodzieży była bardzo pożytecznie wykorzystana. I tym sposobem przyczyniliśmy się do upiększenia szkolnego terenu zieleni. Jednocześnie zostanie po naszych uczniach długoletnia pamiątka. Tekst i fot. str. inter. szkoły

Głos Garbowa


Powszechny Spis Rolny 2020 Od początku września do 30 listopada br. trwa w całej Polsce Powszechny Spis Rolny – najważniejsze badanie statystyczne w tym roku. Spisy rolne odbywają się co 10 lat i obejmują wszystkie gospodarstwa rolne w Polsce. Łącznie spisowi podlega ok. 1,5 mln gospodarstw rolnych, z tego w województwie lubelskim ponad 190 tys. Dane zebrane w spisie służą m. in. do opracowania programów rozwojowych polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich i dostarczają szczegółowych informacji o sytuacji społecznej, demograficznej i ekonomicznej rolników oraz o prowadzonej przez nich produkcji rolnej. Rolnicy zobowiązani są do udzielania dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi. Spisu można dokonać samodzielnie na dwa sposoby: -poprzez formularz internetowy, dostępny wraz z instrukcją do logowania na stronie internetowej GUS https://spisrolny.gov.pl. -telefonicznie - w przypadku braku dostępu do Internetu – kontaktując się z infolinię spisową na numer 22 279 99 99 wew. 1 i wybrać opcję „Spisz się przez telefon”. Więcej na stronie: https://spisrolny.gov.pl

fot. H. Bieniek "GŁOS GARBOWA"- MIESIĘCZNIK. Redaguje kolegium w składzie: Redaktor naczelny - Stanisław M. Stępniak, sekretarz redakcji - Halina Stępniak Współpracują: Kazimierz Firlej, Małgorzata Sanaluta, Edyta Kramek, Marta Plecha, Elżbieta Stodulska, Piotr Chabros WYDAWCA: Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Garbowskiej, 21-080 Garbów, tel. kom. 537 496 490, e-mail: glosgarbowa@o2.pl DRUK: INTERGRAF, www.intergraf-lubartow.pl; nakład 550 egz.; Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych oraz zastrzega sobie prawo opracowania tekstów i zmiany tytułów


Pożegnanie lata

fot. M. Sanaluta

fot. K. Miszczuk

fot. B. Strzębska-Kostucha

fot. H. Bieniek

fot. A. Pasternak

Skarby jesieni

fot. A. Stępniak-Łuczywek

Profile for garbow

Głos Garbowa wrzesień 2020  

Głos Garbowa wrzesień 2020  

Profile for garbow
Advertisement